KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


24.06.2018.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu...
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem pokazuje da sudija Marković Jelena smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, sučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno priznajući da je sve moje dokaze odbacila iz kako kaže "jednostavnog razloga" što je OJT Bijeljina, proglasilo pogibiju Ivone Bajo za "zadesnu smrt" a ne njeno ubistvo.
Osim toga se smišljeno plasirala u presudi, (prvi pasus poslednje strane) lažna tvrdnja da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti" kada mi je odnesen računar i prikupljani podaci posebnim istražnim radnjama. Sudija Marković ne navodi iz kog spisa potiče ta njena tvrdnja pošto je naravno LAŽNA a dokaz za to je Odluka po laznoj prijavi, odnosno Naredba da se neće sprovoditi istraga T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. što znači da uz pomoć sudije Marković i njenih saučesnika, pripadnici mafije preko 5 godina krše garantovana prava iz članova 23 i 27, pošto su me smišljeno lažno prijavili a sada se evo sudija Marković usuđuje mješati u rad tužilaštva, (iako u presudi tvrdi da nema tu mogućnost) i to tako da njihovu odluku o nesprovođenju istrage "poništava" i tvrdi da postupak nije završen. Ovo je podjednako i kriminalno i tragično na koji način se jedna osoba ophodi sa zakonom, sudom, i poslom koji obavlja i ona je ta koja navodima u presudi koju je potpisala izlaže sud poruzi a ne ja koji ukazujem na te kriminalne radnje...
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. VIŠE PUTA UPORNO ISTICANJE TEME O ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO, POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
NELEGALNOST KOMPLETNOG POSTUPKA
Paralelno sa ovom mojom tužbom, druga strana u postupku, Republika Srpska, pokrenula je protiv mene TAJNU istragu poslije prijave Pravobranilaštva RS, (ured u Bijeljini) i otvorila predmet pred OJT Istočno Sarajevo. Taj tajni dio kada su snimane komunikacije, angažovani prikriveni istražitelji itd, trajao je od polovine 2015-te do juna 2016-te a onda sam pozvan u CJB Bijeljina kao osumnjičeni za krivično djelo "povreda ugleda suda". Iz priloga "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." vidljivo je da je jedna od osoba navedenih kao akteri, svjedoci ili čak direktni podnosioci prijave i ovde postupajuća sudija Marković Jelena.
Podsjećam da sam više puta zahtijevao u ovom postupku zaštitu i primjenu prava iz ustava iz člana 23, te članova 131-136, vezano za dokumentaciju koju su organi RS, prikupljali o meni sa namjerom da je koristim u postupku a tražio sam čak i sudsku mjeru obezbjeđenja a sudija Marković i Radujko Milan su glumili da ne znaju ništa o krivičnom predmetu sve dok nisam priložio dokaze o tome. Pismeno sam prvo još 26.06.2017. zahtjevom tražio od OJT Istočno Sarajevo rješenje o njihovoj nadležnosti a potom i od Suda u Sokocu što je ignorisano kao i moji zahtjevi sudiji Marković.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." na drugoj strani se vidi da se zasniva i na prijedlogu za određivanje nadležnosti te "Dopisu republičkog tužilaštva RS". To je dokument koji je sakrivan od mene a što je činila i sudija Marković, odbijajući da primjeni navedene članove a sada će se otkriti i zbog čega.
Iz priloga "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" vidi se da je pokrenut postupak i izdata naredba za prinudno dovođenje na Sokolac što je i učinjeno 12.03.2018. kada sam oko 7 sati proveo zarobljen u zadnjem dijelu transportnog vozila, praktično limenom sanduku izložen opasnosti po zdravlje pa i život.
Da ovaj krivični predmet nema nikakav legitimitet dokaz je upravo odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koje se vidi da se ona ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica, (pravobranilaštva, tužilaca i sudija).
U pitanju je prijava za sačinjavanje falsifikata rješenja suda u Bijeljini, puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja počinilaca u šta su umješani direktno osobe, Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta i više lica iz tužilaštva i sudske policije koja su koristila taj falsifikat. U prilogu "Rješenja sudova" su skenirana zaglavlja oba rješenja iz čega je jasno da je pečat pravosnažnosti nelegalan a posjedujem kompletna rješenja što nije bitno za ovaj postupak.
DAKLE, OPTUŽNICA PROTIV MENE I KRIVIČNI POSTUPAK SU MONTIRANI SPAJANJEM ODLUKE RJTRS, PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI SA NEKOM PRIJAVOM PROTIV MENE NA KOJU SE TA ODLUKA UOPŠTE NE ODNOSI.
Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu.
Radujko Milan koji je postupao i u predmetu 80 0 P 057426 14 P, za koji se u optužnici tvrdi da je počinjeno krivično djelo, formalno je jedan od podnosilaca prijave protiv mene iz 2015-te a sudija Marković Jelena kao jedna od navedenih aktera su direktno zainteresovani za ishode oba postupka nisu smjeli postupati po mojoj tužbi koju su dobili u rad 2016-te.
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.
Da je sudija Marković Jelena poštovala prava iz ustava i postupka te svoju obavezu iz člana 6 ZOS-a, ja bih još 2017-te imao dokument - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. na kome se zasnivala montirana optužnica i spriječio sve dalje radnje po tom predmetu i tako ne bi ni došlo do naredbe za dovođenje kada mi je ugroženo zdravlje i život...

ARGUMENTI, DOKAZI I ČINJENICE ŽALBE
I svojom presudom, sudija Marković Jelena nastoji da sakrije dokumentaciju koja se prikuplja nelegalnim nadzorom, montiranim optužnicama, angažovanjem špijuna, plaćenih ubica i slično sa ciljem da se prikupljeni podaci upotrijebe za ucjene svih koji se planski ili "SLUČAJNO" snime a ako to nije moguće onda da se časni, pošteni, nepotkupljivi, likvidiraju pošto su "skenirane" njihove navike, kretanje i praktično zbog korištenja mobilnih telefona, poznate su lokacije skoro svih osoba 24 sata dnevno, osim kada recimo, telefone ostavim na nekoj lokaciji i idem bez njih...
Da bi stvorila osnov za presudu koju je u startu zamislila, sudija Marković je brutalno pogazila temelj ZPP-u, Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Umjesta da se bavi tim zahtjevima u navedenih 6 tačaka, sudija Marković je ponovo iznosila neosnovane teze o zadesnoj smrti Ivone Bajo i odluci tužilaštva o tome iako to nije pomenuto u tužbenom zahtjevu, niti je spis OJT Bijeljina KTA-596/09 bio dio dokaznog materijala, nije predložen ni od Pravobranilaštva RS, niti od same sudije da bi iz njega unosila bilo kakve zaključke.
Sudija Marković je odbila sve moje dokaze - BEZ OBRAZLOŽENJA, što je bila obavezna zakonom a onda tek u presudi to obrazlaže nedviđeno besmislenim "obrazloženjem" kako je navodno OJT Bijeljina utvrdilo da je Ivona Bajo stradala bez ičije krivice iako njena pogibija nije tema nijedne tačke, nije vršen uvid u taj predmet a tužbe se tiče privatnog vlasništva koje drži RS u svom posjedu, te mojih prava proizašlih iz SMIŠLJENO LAŽNE prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Sudija Marković je grubo prekršila odredbe zakona i vezano za dokazni postupak, jer nije dozvolila da obrazložim tužbu i obrazlažem dokaze prema članu 99 nego je odmah prešla na završnu riječ. Taj kriminalni plan je zamislila još mnogo ranije zakazavši za 11 sati glavnu raspravu u ovom postupku a već u 12 sati pripremno ročište u predmetu 80 0 P 077873 16 P u kome smo opet svi isti sudionici. I tako minimiziranje rasprave na 1 sat je dodatno skratila zadržavajući početak više od 15 minuta jer pozvan sam da uđem poslije 11:15 dana 10.05.2018, a lažno je zaveden početak u 11 sati i zbog brutalnog falsifikovanja činjeničnog stanja zapisnike i ne potpisujem. Sudija Marković Jelena je brutalno i smišljeno kršila zakon kao što je to činila i ranije a da je to istina dokaz je odluka Okružnog suda u Bijeljini Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2 u kome na drugoj strani stoji da se ista bavila istraživanjem prava na naknadu zbog pogibije djevojčice Ivone Bajo, što ja kako potvrđuje drugostepeni sud nisam ni tražio.
Nisam to tražio ni u ovoj tužbi i niti u jednoj od 6 tačaka se ne pominje Ivona Bajo, niti moja neka prava zasnovana eventualno zbog njenog ubistva ili posljedica toga.
Uprkos svemu, sudija Marković nastavlja sa činjenjem istih kriminalnih radnji i više puta svoje odluke obrazlaže nekim navodnim odlukama o slučajnoj smrti Ivone Bajo, zadesnoj smrti i ko zna odakle i na osnovu kog predmeta unosi neki stav, kako ja nemam prava da pokrećem bilo kakve radnje vezano za Ivonu Bajo ni u krivičnom postupku a niti ostvarujem prava kao njen nasljednik nego je to njena majka Budimka Bollin Bajo.
Sudija Marković smišljeno prikriva činjenicu da je u više predmeta i tužilaštvu i sudovima dostavljena Punomoć, kojom sam ovlašten da preduzimam sve potrebne radnje pred svim državnim organima vezanim za njene pravne interese a posebno po pogibiji Ivone Bajo. Tu punomoć prilažem i sada iako je kažem sastavni dio više spisa a čak sam zastupao gospođu Bollin i u sudskom postupku pred ovim sudom 80 0 P 043324 13 P 2.
KAKO I ZAŠTO MI JE OVAJ SUD PREDAO VIŠE PREDMETA PA I SPORNI RUKSAK DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM AKO JA NISAM BIO OVLAŠTEN DA IH PREUZMEM ???
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. pokazuje da je upravo Osnovni sud u Bijeljini doneo odluku da se jedan od predmeta koje pominjem u tužbenom zahtjevu, vrati porodici Bajo i to imenom i prezimenom meni, Zdenku Baji. Opet se sudija Marković Jelena usuđuje mješati u rad drugog organa tvrdeći da ne mogu preduzimati nikakve radnje iako je Osnovni sud u Bijeljini izdao naredbu u kojoj se navodi da ih preduzmem. U toj naredbi SUD, pominje "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." poteklo od OJT Bijeljina u kome se osim saglasnosti za povrat metalne korpe, navodi i da TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA DJEČJEG RUKSAKA.
POŠTO JE UPRAVO TAJ PREDMET "DJEČJI RUKSAK" JEDNA OD TAČAKA IZ TUŽBENOG ZAHTIJEVA U OVOM POSTUPKU, SUDIJA MARKOVIĆ SE MORALA BAVITI NJIME I ISTRAŽIVATI ŠTA JE TUŽILAŠTVO UTVRDILO ILI NIJE UTVRDILO VEZANO ZA TAJ PREDMET A NE DA PIŠE O IVONI BAJO TRUDEĆI SE IZ PETNIH ŽILA DA PRIKRIJE SVE DOKUMENTE KOJI DOKAZUJU DA JE TO SMIŠLJENO PRIKRIVENI ZLOČIN. TRENUTNO STANJE JE OVAKO : OJT BIJELJINA PISMENO NAVODI DA NEMA SAZNANJA O PREDMETU KOJI JE DOKAZ VIŠE KRIVIČNIH DJELA A OSOBE DANKO BOROVČANIN I MARKOVIĆ JELENA ZNAJU ZA TAJ PREDMET I VIDJELI SU GA LIČNO. U OVOM POSTUPKU U ZAPISNIKU STOJI DA SAM GA POKAZAO SUDIJI I UPOZORIO JE NA OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA A ONA I BOROVČANIN SPREČAVAJU DA SE O TOME OBAVJESTI TUŽILAŠTVO - DOVOLJNO DA OBOJE ZAVRŠE NA DOŽIVOTNOJ ROBIJI...
Sudija Marković Jelena je u presudu unijela mnoštvo nepotrebnih, besmislenih pa i lažnih tvrdnji koje nisu zasnovane na dokaznom postupku, ne zna se čak ni iz kog predmeta neke tvrdnje potiču. Nijednom riječju nije demantovala ništa od onoga što sam ja mogao reći u ionako malo vremena što mi je dozvoljeno ali je spremila savršen dokazni materijal za krivični predmet protiv sebe za povredu zakona od strane sudije, saučesništvo u više krivičnih djela a najteže prikrivanje teškog ubistva Ivone Bajo. Jer u zapisniku stoji da sam joj pokazao materijalni dokaz ubistva, DJEČJI RUKSAK, upozorio na obavezu prijavljivanja krivičnog djela i posljedice a pošto se OJT Bijeljina pismeno izjašnjava da o tome NEMA SAZNANJA, time je osoba Marković Jelena saučesnik sa Borovčanin Dankom koji sprečava dostavu dokaza krivičnog djela tužilaštvu.
Takođe se plasira još jedna besmislena i lažna tvrdnja da, (opet iz nepoznatog izvora) ja navodno hoću nasilno da dolazim i pregledam spise "PO SVOM NAHOĐENJU".
Ova obrazloženja ja sad prvi put vidim i siguran sam da ni u jednom predmetu niti dokumentu koji sam imao prilike vidjeti ne postoje nego je to prepričavanje usmenih uputstava nekoga ko je naložio sudiji Marković šta da napiše, (vjerovatno Kovačević ili Borovčanin). Čak i da su ova objašnjenja zavedena u nekom dokumentu moralo je biti doneseno pismeno rješenje o zabrani pristupa u kome bi bila navedena takva argumentacija, da mi se preda i omogući pravo žalbe prema odredbama člana 16 Ustava RS a ne da ih sada sudija Marković u ovom postupku izmišlja bez navođenja izvora, pokušavajući opravdati fašističke metode kriminalaca iz tužilaštva i Borovčanin Danka.
Napominjem da sam priložio više dokumenata u kojima se pozivam na ZOSPI-a i prava garantovana Ustavom RS, članom 23. Sama sudija Marković tvrdi da čak i postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti nije okončan što je kako sam dokazao LAŽ a sada postoji i predmet po prijavi za "povredu ugleda suda" iz koga prilažem "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kome se u poslednjem redu navodi da Zdenko Bajo, citiram :
"IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST"
Osim što je izmislila izraze o nasilnim i "po svom nahođenju" pregledanjima spisa, ovo je još jedan primjer u kome se sudija Marković brutalno miješa u rad drugih organa sa ciljem da mi otme garantovana prava i pokuša legalizovati RAZBOJNIČKI FAŠISTIČKI SISTEM, koji je uspostavila političko tajkunska mafija Dodik Milorada uz njenu pomoć i saučesnika poput Borovčanina, Kovačevića, Stjepanović itd...
O spisima koje je predložila sudija i navodno izvodila dokaze i obrazloženja ne vrijedi ni trošiti riječi jer je pravobranilaštvo u svom odgovoru zaboravilo da navede i činjenice i dokaze te je ovo nezakonito izvršila sudija Marković. Iz popisa tih spisa u zapisniku, vidljivo je da se 80 0 P 057510 14 P2, navodi dva puta a 80 0 P 057426 14 P iako je prvi na popisu, sudija Marković Jelena ga uopšte nije analizirala u presudi. To je zbog toga što je u njemu sudija Vakičić Željka ili da se tako izrazim, SUD JE UTVRDIO da je sačinjen falsifikat sudskog rješenja na moju štetu.
Odšteta od 100 KM mi nije dosuđena jer kako je obrazložila sudija Vakičić, nisam dokazivao da sam psihički poremećen povodom toga, (kao što je to recimo pred sudom dokazao predsjednik tužene RS, Dodik Milorad). Akteri sačinjavanja tog falsifikata, rasturanja kopija i pokušaja prikrivanja počinilaca su Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta, te više lica iz OJT Bijeljina i sudske policije.
Prekršajne predmete sam ja predložio i obrazložio koja im je svrha a to je da u istima postoje podaci, dokumentacija pa čak i fotografije materijalnog dokaza ubistva za koji danas tužilaštvo kaže da nema nikakvih saznanja a čak postoje i snimci video nadzora gdje svima pokazujem taj predmet i tražim da se obavijesti tužilaštvo o njemu te da mi se uruči metalna korpa. Sudija Marković nije pomenula ni jednu jedinu riječ nego je prepisivala uglavnom laži koje je načelnik Borovčanin Danko naredio svojim podređenima da pišu u zabilješkama istovremena prećutkujući da svjedok Čivić Omer izjavio pred sudom da sam jasno i glasno upozoravao sve prisutne da prekinu sa kršenjem garantovanih prava i prikrivanjem krivičnih dijela.
Takođe je prećutana činjenica da je u rješenju taj sud naveo kako se nije bavio kršenjem mojih prava te da bi to moglo biti predmet nekog drugog postupka što evo sudija Marković NEĆE da razmatra jer je zakon i prava ne zanimaju nego izvršava naloge mafijaškog režima koji ubija i pljačka građane.
Sudija Marković Jelena "izvršila je čak uvid" u predmet tužilaštva T14 0 KTA 0010617 14, koji ni ona nije navela na pripremnom ročištu u onom popisu spisa te je dakle dodatno i dvostruko prekršila zakon. Dobro da nije izvršen uvid i u telefonski imenik, red vožnje i slične dokaze po ličnom nahođenju sudije Marković Jelene, koji kao i ostali nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtjevom i jedina im je svrha da popune "obrazloženje" presude da se ne svede samo na onih nekoliko lažnih teza koje sam dokazao da nemaju nikakve veze sa istinom.
I tvrdnje kako ja neosnovano želim vršiti uvide u neke spise bez pravnog osnova se sada prvi put pojavljuju u ovom "obrazloženju" presude sudije Marković, opet bez navođenja, koji je tačno spis "izvor" tih tvrdnji.
Svrha ovog novo izmišljenog "objašnjenja" je da se opravdava RAZBOJNIČKA FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, da se OTME pravo garantovano članom 16 i sudija Marković aktivno saučestvuje u napadu na ustavni poredak, jer umjesto da se u nekom postupku izrekne sankcija, poslije zakonske procedure, da se i meni omogući iznošenje argumenata, sprovodi se bezočna diskriminacija prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, bez pismene naredbe ili rješenja, kako ne bi ostali tragovi tog razbojništva a sad kad sam uprkos svemu razotkrio te mafijaške metode, sudija Marković u svojoj "presudi" iznosi opravdanja za postupke tužilaštva i načelnika sudske policije iako niko od njih nije saslušan po tom osnovu niti je izvršen uvid u bilo koji predmet iz koga se to navodno utvrdilo.
Jedini dokumenti koji postoje o tome su izjašnjenja koja prilažem "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." a u njima se navodi da nijedan organ nije izdao pismeno rješenje o zabrani pristupa čak ni meni a pogotovo ne svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, a kakvu je FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU primjenjivao Borovčanin Danko godinama i kakvu sada pokušava da legalizuje i proglasi vrhuncem demokratije i poštovanja prava, osoba Marković Jelena.
Te dokaze je sudija odbila jer kao i ostali kvare njen plan i pripremljenu presudu a istovremeno razotkrivaju i dokazuju teške kriminalne radnje više lica uključujući i nju.
OVDE JE SVE SAVRŠENO JASNO : TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU TUĐE STVARI, DJEČJEG RUKSAKA, ŠTO JE SAMO PO SEBI KRIVIČNO DJELO, NEVEZANO ZA TO DA LI JE TO ISTOVREMENO I DOKAZ SPREČAVANJA DOKAZIVANJA, DOKAZ UBISTVA ITD I SUDIJA JE BILA OBAVEZNA OMOGUČITI DA SE TAJ DOKAZ DOSTAVI TUŽILAŠTVU A NE DA IZVODI IMPRESIJE O NAČINU POGIBIJE IVONE BAJO KOJA NIJE BILA NITI U JEDNOJ TAČKI TUŽBE. JASNO JE DA I SUDIJA MARKOVIĆ I OJT STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U TEŠKIM KRIVIČNIM DJELIMA KAKO BI PRIKRILE UBISTVO, KRIJUMČARENJA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA.
Iz tog takozvanog uvida u spise koje je kao vršila sudija Marković, vidljivo je da je bio potpuno bespotreban i beskoristan jer su svi spisi koje je sudija predložila, počeli i okončani prije 15.04.2015. kada sam preuzeo jedan dio stvari, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" privatnog vlasništva a posebno prije nastanka priloga "Zahtjev od 15.07.2016." kada sam zahtijevao da se poštuju prava, da mi se omogući uvid u dokumentaciju prikupljanu o meni, podnošenje prijave u skladu sa zakonom, uručivanje predmeta koji je i dan danas nelegalno i nezakonito u sudskom depou.
Pitanje je, šta će Republici Srpskoj mrežasta metalna korpa koja je privatno vlasništvo, šta će ta korpa sudiji Marković Jeleni, da li zbog toga ubacuje bespotrebne tvrdnje, kako ja nisam nasljednik Ivone Bajo.
Važno je opet ponoviti da sam ja više puta dostavio kupije punomoći vezano za prava gospođe Budimke Bollin i čak je to navedeno u zapisniku o predaji predmeta i u dokumentima Tužilaštva.
Još jedna, potpuno lažna i lažno kriminalna tvrdnja je da postupak po prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" protiv mene nije završen te sam stoga i prilažio odluku tužilaštva u Doboju iz koje se vidi da je okončana a priložio sam je i u predmetu u koji je sudija Marković navodno vršila uvid 80 0 P 039976 12 P, gdje su bili tuženi upravo Kovačević Novak i Borovčanin Danko a kada je ista sudija Marković, donijela odluku da ih oslobađa odgovornosti, uprkos članu 48 Ustava RS te navela da sam trebao tužiti Republiku Srpsku.
Sada kada sam tužio Republiku Srpsku po sasvim drugim osnovama, sudija Marković, naprasno zaboravlja da je prijava protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" davno okončana i da dokaz o tome postoji i u predmetu u kome je postupala i u koji je sad navodno vršila uvid te lažno smišljeno iznosi tvrdnju kako taj postupak i dalje traje.
Ističem da nije navedeno, kako je sudija Marković, navodno saznala da taj postupak nije okončan, iz kog sudskog spisa od kog državnog organa ili nekog fizičkog lica je dobila taj podatak, pošto ta informacija nije iznesena tokom dokaznog postupka niti je pravobranilaštvo to tvrdilo, nego se sada odjednom niotkuda pojavljuje u presudi.
Što se tiče opisa dodatnog tužbenog zahtjeva koji je odbačen pod izgovorom da se ne može podnositi na glavnoj raspravi to je još jedan primjer kršanja zakonskih odredbi jer je propisano : "član 57. (1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano. (2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku."
Osim što je prema zakonu moguće i u ovoj fazi preinačiti tužbu, ističem da je na ročištu 10.05.2018. bila druga preinaka vezana za nazakonito zarobljavanje 12.03.2018. i transportovanje na Sokolac, koju je sudija odbila i kako je u zapisniku navedeno istu SUD VRAĆA. Odakle onda u spisu ta preinaka ???
U predmetu je u stvari druga preinaka sa naslovom "DOPUNA TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal" sa odštetnim zahtjevom zbog troškova od 1700 KM vezano za dan 15.12.2016. i predmet 80 0 Pr 082502 17, poslata poštom ranije a koju sudija Marković Jelena nije ni pogledala, niti je bila svjesna da postoji sve dok nije pisala presudu i pošto joj nije bilo jasno o čemu se radi pomješala je te dvije preinake odnosno dopune. Kako je u zapisniku od 10.05.2018. navedeno, ta druga dopune KOJA MI JE VRAĆENA, se odnosila, (dno prve strane zapisnika) NA OKOLNOSTI KRŠENJA PRAVA - uzrokovanih montiranjem nelegalne optužnice i zarobljavanjem dana 12.03.2018. sa naslovom "DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI, TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal.
TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Rješenja sudova

Punomoć
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-