KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


30.10.2017.

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA O REGUARNOSTI POSTUPAKA

Mnogo prije nego je zvanično objavljeno, imao sam podatke da se protiv mene vode istražne radnje, doduše ne tačno i po kom osnovu a među tim radnjama su bili i prikriveni istražitelji koji su mi se javljali, tražili sastanak sa mnom i između ostalog raspitivali se o pojedinim sudijama, odnosno tražili da iznesem svoje mišljenje o njima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA O REGUARNOSTI POSTUPAKA

Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15
Već sam se ranije obraćao sudu sa prijedlogom da se primijene relevantni članovi zakona i sudije Marković Jelena i Sekulić Cvijeta, zatraže svoje izuzeće.
To naravno nije prihvaćeno jer zadatak sudija i nije da štite prava i postupaju prema zakonu nego naprotiv da ta prava otimaju i rade za interese mafije koja godinama pljačka narod i budžet.
Već tada sam imao podatke da se protiv mene vode istražne radnje, doduše ne tačno i po kom osnovu a među tim radnjama su bili i prikriveni istražitelji koji su mi se javljali, tražili sastanak sa mnom i između ostalog raspitivali se o pojedinim sudijama, odnosno tražili da iznesem svoje mišljenje o njima.
Sada je jasno kakva je bila svrha toga a i sudu sam dostavio dokaze o postojanju krivičnog predmeta, (T17 0 KT 0006630 15) u kome bi jedan od svjedoka bila sudija Marković Jelena a sasvim moguće je i da je lično podnijela prijavu protiv mene.
I činjenica da je ista sudija zadužila sva 3 predmeta u posljednjih godinu dana vezanim za mene sasvim sigurno nije slučajna, nego se pokušalo uraditi nešto da se isprovociram i na taj način dođe do kakvog takvog dokaza vezanim za krivični predmet. S tim u vezi ističem da je na prethodnom ročištu sudija Marković Jelena pokušala da nastavi sa diskriminacijom prema meni koju je demonstrirala u svim ranijim prilikama i naložila mi da umjesto za sto, sjednem na klupu gdje bih mogao dokumente redati po podu ispred sebe, što sam odbio i tražio da me tretira kao sve druge stranke ili da pozove sudsku policiju ukoliko ima osnova za svoj zahtjev.
Ista je vidno iznervirana odustala od namjere ali je nastavila da me provocira za šta više i nije krivica do nje nego do predsjednika koga sam već upozoravao na metode sudije Marković. Svjedok svega je zapisničar no pitanje je da li bi se usudila ispričati istinu, posebno imajući u vidu da službenici suda smišljeno lažu kako bi mi nanijeli štetu i pomogli pripadnicima mafije koja je ubila ćerku moje sestre i taj zločin prikriva gestapovskim metodama. Podatke o lažima Čivić Omera uz video zapis sigurnosnih kamera koji dokazuje laži i njegovu izjavu uskoro ću objaviti na internetu. To više nije samo njegova sramota, nego lažima za koje je instruisan šteti ugledu suda u kome je zaposlen.
U svakom slučaju sudija Marković s obzirom na okolnosti ne može niukom slučaju objektivno postupati u predmetu gdje ja branim svoja prava garantovana Ustavom te očekujem da predsjednik suda odmah preduzme mjere u skladu sa zakonom i predmete u kojima sam stranka dodijeli drugom sudiji koji će se prethodno pismeno izjasniti da nema nikakve veze sa navedenim krivičnim predmetom.
U suprotnom bilo kakva dalja radnja sudije Marković će biti nezakonita o čemu ću odmah obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće i tražiti disciplinsku odgovornost svih koji su dozvolili tu nezakonitost (a njena odluka bi morala pasti pred višim sudom samo po tom osnovu) i naravno sve dokaze objaviti na internet portalima koji su neuporedivo posjećenjiji od sajtova sudova i tužilaštava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

28.10.2017.

PRITUŽBA NA NAREDBU O OBUSTAVI ISTRAGE T13 0 KT 0014576 12

Iz ovog opisa je potpuno jasno da je dovod vazduha u pluća bio onemogućen, pronađenim sadržajem i da se pacijent ugušio zbog nesavjesnog tretmana. Apsolutno je nemoguće da pacijent umre od tumora a potom da povraća hranu i zapuši usta, ždrijelo i dušnice. Ove pronađene i konstatovane činjenice su potpuno zanemarene u tužilačkoj odluci. Između opisanog stanja u obdukcionom nalazu i opcije da su pacijentu gurnuli glavu u bure puno vode, nema velike razlike.


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BANJALUCI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA NAREDBU O OBUSTAVI ISTRAGE T13 0 KT 0014576 12

U naredbi o nesprovođenju istrage se uopšte ne pominju činjenice koje sam istakao u krivičnoj prijavi i dopunama.
Prije svega tog jutra mi je telefonom ispričana laž da se otac vraća kući zbog toga što nema zdravstvene knjižice i ta knjižica se izgleda nikada više nije ni pojavila.
Potom, uveče mi je u Bijeljinskoj bolnici saopšteno da je nestala kompletna istorija bolesti bez ikakvog objašnjenja zašto se pacijent transportuje bez istorije bolesti.
U naredbi se istina pominje neka istorija bolesti ali bez objašnjenja da li je bila zagubljena gdje je pronađena i zašto je sakrivena a nestanak zdravstvene knjižice se uopšte ne pominje.
Nadalje ističe se da je otac dovezen oko 17 sati u Bijeljinsku bolnicu ali ne i kada je transportovan točno iz Banjaluke, koliko je sati proveo u vožnji u kako je već opisano teškom stanju.
Umjesto da se pacijent u takvom stanju smjesti na odeljenje intenzivne njege smišljeno se laže o nestanku knjižice i transportuje satima vozilom u kome je povraćao i gutao hranu koja ga je i ugušila što je klasičan primjer ne samo nesavjesnog liječenja nego bukvalno ubijanja pacijenta, citiram sa strane 4 obdukcionog nalaza, pri dnu prvog pasusa:
"U USNOJ ŠUPLJINI TE ŽDRIJELU SE NAĐU OSTACI POVRAĆENE, NESVARENE HRANE" a onda odmah u narednoj rečenici "DOSTA ŽILAVOG GNOJOLIKOG SADRŽAJA U DESNOJ DUŠNICI I NJENIM OGRANCIMA A U LIJEVOJ NEŠTO ZAMUĆENE VODNJIKAVE SLUZI".
Iz ovog opisa je potpuno jasno da je dovod vazduha u pluća bio onemogućen, pronađenim sadržajem i da se pacijent ugušio zbog nesavjesnog tretmana. Apsolutno je nemoguće da pacijent umre od tumora a potom da povraća hranu i zapuši usta, ždrijelo i dušnice. Ove pronađene i konstatovane činjenice su potpuno zanemarene u tužilačkoj odluci. Između opisanog stanja u obdukcionom nalazu i opcije da su pacijentu gurnuli glavu u bure puno vode, nema velike razlike.
Još jedna činjenica je potpuno zanemarena a to je kakvim je lijekovima tretiran pacijent prije nego je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja.
Otac mi je više puta govorio da nema kako se izrazio "pravih" lijekova te da trebaju doći neki sasvim novi i da će biti telefonski pozvan kada stignu ti novi lijekovi.
Tako se i desilo i u Banja Luku je otišao poslije poziva pošto su pribavljeni ti novi lijekovi a u naredbi se ne pominju niti lijekovi a kamoli da je zatraženo neko stručno mišljenje o tome kakva je kvaliteta tih lijekova, jesu li ispitani prije upotrebe i da li su mogli dovesti do pomenutog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Ukratko, samo transportovanje pacijenta u teškom stanju umjesto liječenje u intenzivnoj njezi je dovoljno da se dokaže nesavjesno liječenje, pa kako je vidljivo nikakve istražne radnje nisu vršene ni o tome, kakvim je lijekovima pacijent tretiran, zašto je nestala istorija bolesti, zašto je nestala zdravstvena knjižica i kome i čemu su bile potrebne sve te laži u danu nekoliko sati prije zvanične smrti pacijenta.
Ko je onda i sa kojim obrazloženjem naložio transportovanje pacijenta u teškom stanju stotine kilometara i više sati puta umjesto da se na licu mjesta pruži adekvatna medicinska pomoć. Da li je pacijent uopšte bio svjestan jer je navodno "zaboravio" jaknu i novčanik sa novcem. Gdje je sada, jakna, novčanik, gdje je novac ?
Očito je da pacijent nije ništa zaboravio nego je bio bez svijesti poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka po čemu su poznati. Sve ukazuje da je pacijent tretiran novim neispitanim lijekovima kao zamorčić i kada se ispostavilo da je tretman negativan i doveo do komatoznog stanja onda se krenulo sa lažima i transportovanja u drugu bolnicu kako bi se prikrili tragovi neviđenog kriminala.
Očekujem da će kolegij tužilaštva uvažiti ove primjedbe, konstatovati da nisu utvrđenje činjenice vezane za njih, naložiti ponovnu istragu i predmet dodijeliti drugom tužiocu koji će sve ove bitne činjenice da utvrdi.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zdenko Bajo
_____________________________________________________________________
( ime i prezime- naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva)
2911965171770
___________________________
(jedinstven matični broj građana )
Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina
_____________________________________________________________________
(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva, sjedište organa državne vlasti ili sjedište pravnog lica)
065831902
________________________
(telefon-telefaks)

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Okružnog tužilaštva u Banjaluci
Po predmetu : T13 0 KT 0014576 12

Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Okružnog tužilaštva u Banjaluci, te da mi dostavite:

1) Kopiju kompletnog spisa T13 0 KT 0014576 12
ODGOVORE NA PITANJA:
a) Kojim je lijekovima tretiran Krunoslav Bajo neposredno prije smrti ?
b) S kojim je obrazloženjem i po čijem nalogu transportovan u Bijeljinu u tako teškom stanju ?
c) Da li je pronađena zdravstvena knjiživa Krunoslava Baje ?
d) Zašto je transportovan bez istorije bolesti i da li je ista pronađena i gdje ?
e) Zašto su u Banjaluci ostali jakna, novčanik i novac Krunoslava Baje i šta se s njima desilo ?
f) Da li je zatraženo stručno mišljenje o kvalitetu lijekova kojima je tretiran pacijent ?

POJAŠNJENJE

Kopiju spisa mi možete poslaviti skeniranu u kompresovanom folderu na mejl :
zdenkobajo@gmail.com
Imajući u vidu da je moguće poslati do 25 megabajta u jednoj poruci te ako se radi o većoj memoriji onda je potrebno izdjeliti fajlove na poruke manje od 25 megabajta.
Alternativno ako vam je lakše, spis možete poslati poštanskom pošiljkom na navedenu adresu.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com


NAPOMENA : NA OVAJ ZAHTJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO, ŠTO ZNAČI DA MAFIJAŠKI REŽIM SMIŠLJENO EKSPERIMENTIŠE SA NEISPITANIM LIJEKOVIMA NA NAŠIM GRAĐANIMA, NE HAJUĆI KOLIKO ĆE IH UBITI A ONDA DOKUMENTACIJU O TOME PRIKRIVA. VRIJEME JE DA ZAUSTAVIMO TU BANDU...
26.10.2017.

ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR

POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR

OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...
POSTUPANJE SUDIJE SEKULIĆ NEMA NIKAKVE VEZE NI SA REPUBLIKOM SRPSKOM NI SA ZAKONOM. RADI SE O PRIVATNIM INTERESIMA, PRIVATNOJ KANCELARIJI I INTERESIMA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE ČIJE SE NAREDBE ŽELJE I OPLJAČKANI NOVAC ŠTITE SVIM SREDSTVIMA. Citiran zakon prema kome je postupala sudija Sekulić:
"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjava ne samo događaj od 15.12.2016. nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a Osnovni sud u Bijeljini je jedan od udarnih servisa mafije preko koga se to čini...
SUDIJA SEKULIĆ NE NEGIRA NAPADE NA MENE, NE NEGIRA KRŠENJE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM, NISU IH NEGIRALI NI SVJEDOCI. NE NEGIRA SE PRAVO NA NUŽNU ODBRANU ALI SE ŽRTVA NAPADA KAŽNJAVA UZ "SAVJET" DA MOŽE POKRETATI NEKE IMAGINARNE POSTUPKE I DA SE ŽALI, (I TO OPET ONIMA KOJI TA PRAVA SMIŠLJENO KRŠE) A DO TADA NEKA TRPI IŽIVLJAVANJE BAHATE FAŠISTIČKE BANDE, KOJA ZLOUPOTREBLJAVA DRŽAVNE ORGANE SA CILJEM DA PRIKRIJE SVOJ KRIMINAL I ZAŠTITI OPLJAČKANE MILIJARDE.

Na osnovu ZOP-a, član 208 "Žalbeni osnovi", stavovi: Rješenje o prekršaju može se pobijati: 1) zbog bitnih povreda prekršajnog postupka, 2) zbog povrede materijalnog propisa o prekršajima, 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" a vezano za član "209. Bitne povrede prekršajnog postupka, stavovi Bitne povrede prekršajnog postupka postoje, ako: 2) su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 9. ovog zakona, 6) se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je očigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili 7) je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca."
Član 210. Povreda materijalnog propisa o prekršaju "1) da li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj, 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj, 4) da li je došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji određuje prekršaj".
Član 211 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "2) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kada sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice. (3) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako neka odlučna činjenica nije utvrđena iako su stranke predložile dokaze za njihovo utvrđivanje, a sud je odbio njihovo izvođenje ili ako je sud na osnovu izvedenih dokaza propustio da ih utvrdi."
Te predlažem da prema članu 214 "Odlučivanje o žalbi" stav 4, drugostepeni sud preinači prvostepeno rješenje i obustavi postupak.

ANALIZA IZJAVA SVJEDOKA
Kada je bukvalno kompletan zakon prekršen i sudi se prema privatnim željama i motivima nema svrhe nabrajati sve odredbe ali formalno započinjem sa članom "Pravično vođenje postupka" stav "(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija" uz opasku da ne samo da nije bilo zaštite prava na šta je obavezna prema članu 6 ZOS-a nego su bezočno otimana prava i u postupku te se lažirale činjenice i falsifikaovao zapisnik za šta su svjedoci prisutni predstavnici 2 udruženja i te frizirane zapisnike nisam ni potpisao.
Kompletno rješenje sudije Sekulić i njeno postupanje je kriminalno, no meni je njena odluka uručena, na kraju iznesena pravna pouka i omogućeno pravo žalbe u skladu sa zakonom i pravom garantovanim članom 16 Ustava RS. NAPROTIV, REPUBLIKA SRPSKA, SUDSKA POLICIJA MI JE DANA 15.12.2016. ZABRANILA PRISTUP U OT BIJELJINA, ODBILA DA OBAVJESTI UOPŠTE SUD I TUŽILAŠTVO, JER SPROVODI ODLUKE KOJE SU MI USMENO SAOPŠTENE O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO KOJU JE RS UBILA PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA.
Neuručavanjem tih odluka u pismenom obliku RS je dana 15.12.2016. razbojničkim i fašističkim napadom udarila na prava garantovana ustavom RS, koja se prema istom ustavu, član 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti. Stoga sam jasno i glasno upozorio sve službenike da prekinu sa napadima na mene i moju porodici, sa napadima na garantovana prava, što je potvrdio u svjedok Čivić Omer, svojim riječima, te citiram njih iz dokaznog postupka iako nisu tačno prezentovane:
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu."
Dakle, svjedok pred sudom, instruisan da da lažan iskaz ipak potvrđuje da sam upozoravao na kršenje prava, LJUDSKIH PRAVA, a koja su prava u pitanju i kakvi zahtjevi vidi se iz priloga "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." te "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." i "Zahtjev SP 26.08.2016.". To su dokumenti koje sam predao sudskoj policiji i tražio da se obavjeste Sud i tužilaštvo kako bih preuzeo traženo a "svjedok" Čivić je to opisao rječima : "povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio".
Drugi "svjedok" Sekulić na pitanja, ne MUP-a na kome je teret dokazivanja nego sudije izjavljuje, citiram iz zapisnika:
"Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.".
Postavlja se pitanje "ZAŠTO OVO NIJE NAVEDENO U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ??? Isti takozvani svjedok na moje pitanje odgovara, citim završni dio sa odlukom suda:
"P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet? O: Da, torbu. P: Sjećate li se da sam vas upozorio da prestanete sa kršenjima mojih prava i napadima na mene? O: Ne sjećam se, sve je navedeno u službenoj zabilješci, koju smo sačinili lično ja i Lazić. P: Da li ste u službenoj zabilješci naveli da je kršen član 7 i 24 Zakona o javnom redu i miru? Sud odbija pitanje svjedoku „da li možete citirati član 7 i 24“.
Sud donosi RJEŠENJE: Nakon više usmenih upozorenja okrivljeni je pismeno upozoren da pitanje koja postavlja svjedoku koncentriše na kritični događaj od 15.12.2016. godine imajući u vidu da je više puta usmeno upozoren da svjedoku ne postavlja pitanja koja se ne odnose na taj događaj i na ovaj prekršaj.
Imajući u vidu da sud ne dozvoljava okrivljenom da postavlja pitanja svjedoku isti završava sa saslušanjem svjedoka.

Prvo potenciram da se potvrđuje pred sudom da sam tom prilikom pokazivao TORBU, ali O TORBI NEMA NI POMENA U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ???
O TOME DA SAM UPOZORIO DA PRESTANU SA KRŠENJEM MOJIH PRAVA I NAPADIMA NA MENE, "SVJEDOK" SEKULIĆ SE "NE SJEĆA", ali to je potvrdio svjedok Čivić. Podsjećam da ovde nije u pitanju svađa pijanog gosta sa konobarom poslije čega interveniše "neutralna" policija i "nepristrasni" sud nego su akteri, učesnici, krivci i "svjedoci" upravo sudska policija i Osnovni sud koji je glavni krivac za incident i napade na mene.
Potom sam postavio pitanje o članovima 7 i 24 ZOJRIM-u koji su "svjedoci" naveli u zabilješci sa ciljem da dokažem kako nema prekršaja ali sudski policajac nije imao pojma kako glase ti članovi, te je ta činjenica iznervirala Sudiju Sekulić, koja donosi rješenje o praktično zabrani bilo kakvih pitanja jer se vidi iz sadržaja da me je VIŠE PUTA USMENO UPOZORAVALA, odnosno sprečavala odgovore na pitanja što nije ulazilo u zapisnik.
Ovde je bitno da sudski policajac NEMA POJMA KAKO GLASE ČLANOVI 7 I 24, TE I NE MOŽE ZNATI DA LI POSTOJI KRŠENJE ISTIH NITI IMA LI OSNOVA ZA IZDAVANJE NAREDBE I DA LI JE TAKVA NAREDBA ZAKONITA.
Tako je sudija spriječila da preko tog svjedoka dokažem da nema kršenja zakona ali sam uspio na drugi način izvesti planirano preko svjedoka Čivića, citiram:
"P: Šta vi smatrate uvredom imajući u vidu rečeno? O: Mislim da je uvreda kada se kaže da su radnici suda i sudske policije korumpirani, tako ste rekli, ličnih uvreda kritičnog događaja nije bilo."
MANIPULACIJE U RJEŠENJU SUDIJE SEKULIĆ
Sudija Sekulić je navela neki izmišljeni nalaz i mišljenje, (pominje se u prvom pasusu druge strane Zapisnika sa pretresa 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017.) koje mi je navodno uručeno 28.07.2017. citiram iz zapisnika sa druge strane: "Sud konstatuje da je u spis suda uložen pismeni nalaz i mišljenje te da je isti uredno uručen strankama u postupku (konstatuje se da je sud uručio jedan primjerak pismenog nalaza i mišljenja okrivljenom na usmenom pretresu)." a isto se ne pominje u rješenju. O tome sam podneo "Zahtjev za informacije 01.08.2017." prije nego je rješenje sačinjeno. Očito da taj nalaz i ne postoji da sudija Sekulić uopšte ne vlada sadržinom spisa, moje podneske nije ni čitala a zašto je izmislila ovaj nalaz i mišljenje objasniće kada joj bude suđeno prema članu 376 KZRS.
Sudija Sekulić u rješenju lažno navodi da sam po neprihvatanju odgovornosti istakao (dobio pravo da iznesem odbranu) bilo šta. Dovoljno je pogledati zapisnik od 20.04.2017. u kome ne postoji opis sa uvodom sudije, koji se navodi u rješenju, citiram pasus ispod "Obrazloženja" na drugoj strani rješenja:
Policijska Stanica Bijeljina je podnošenjem Zahtjeva za pokretanje postupka od 04.01.2017.godine pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenog zbog prekršaja bliže opisanog u izreci rješenja, po zahtjevu okrivljenog za sudsko odlučivanje, sud je zakazao usmeni pretres na kom usmenom pretresu okrivljeni nije prihvatio odgovornost za počinjeni prekršaj ističući da je dana 15.12.2016. godine pristupio u sud sa namjerom da ostvarim svoja prava garantovana ustavom, a sa zahtjevima koji su sadržani u pismenom podnesku od 15.07.2016. godine koji su predati nadležnim organima tj. Osnovnom sudu, Okružnom, Tužilaštvu i MUP-u, da je prvo bio u pisamici Okružnog suda, zatim u sudskoj policiji predaje podnesak, i traži da sudska policija obavijesti sekretara Osnovnog suda i Okružnog tužilaštva, međutim, sudska policija tada odbija da obavijesti navedene govoreći da imaju usmenu naredbu načelnika sudske-policije da o njegovim podnescima, zahtjevima i dolascima ne obavještavaju navedena lica, sudska policija tog momenta o njegovom postupanju obavještava svoje pretpostavljene i tada dolazi Mićić Zoran službenik sudske policije i govori okrivljenom da ga načelnik sudske policije neće primiti mada on to nije ni tražio, imajući u vidu njegovo obećanje da će javno iznijeti postojanje krivičnih dijela u tom momentu je prvo glasno upozorio sudsku policiju da prekine sa napadima na njega i sa kršenjem njegovih ljudskih prava, te da ne izvršavaju nezakonite, neustavne i fašističke naredbe zatim je pokazao materijalni dokaz odnosno „ torbu“ svim prisutnima u holu, povezujući taj dokaz sa više krivičnih djela, tom prilikom sudski policajci Sekulić i Lazić nisu ni glasa pustili nisu ni izdali nikakvu naredbu, to je trajalo oko 1 minut, kada su mu iz sudske policije rekli da nisu nadležni za to što on traži od drugih organa, nakon čega je pismeni podnesak prvo predao Sekulić Dušanu ali on ga je nakon kraćeg vremena bacio, zatim je isti predao Mićić Zoranu ali on ga je vratio, nakon toga je napustio zgradu suda, u povratku kući ga sustiže policijska patrola koju čine Trakilović, Torbica i Ilić, identifikuju ga i uzimaju njegovu izjavu.
SUDIJA JE PREKRŠILA ČLANOVE 191 I 192 ZOP-A I NIJE MI OMOGUĆILA IZNOŠENJE ODBRANE. TO SE DESILO TEK POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA I USMENOG ZAHTJEVA NA PRETRESU 28.07.2017. ODAKLE JE SUDIJA I PREPISALA MOJE IZJAŠNJENJE LAŽNO NAVODEĆI DA SE TO DESILO ODMAH PO NEGIRANJU ODGOVORNOSTI.
Na dnu strane 2 se navodi nova laž, citiram : "čitanjem materijalnih dokaza, i to Službene zabilješke od 15.12.2016. godine broj 1831/16, Službene zabilješke broj 4427/16 od 15.12.2016. godine, Obavještenja o zabilješci, te Izvještaja o prekršaju broj 100/16 od 31.12.2016. godine" što se nastavlja na početku treće strane: "te su izvedeni i materijalni dokazi odbrane, i to čitanje Dopisa Osnovnog suda u Bijeljini broj 080-0-Su-17-000025 od 03.07.2017. godine.
NIJE BILO NIKAKVOG ČITANJA DOKAZA, NAPROTIV SUDIJA MI JE ZABRANILA POSTAVLJANJE PITANJA O TIM DOKAZIMA ŠTO SE VIDI I IZ ZAPISNIKA A "DOKAZ ODBRANE" 080-0-Su-17-000025 od 03.07.2017. JE IZMIŠLJEN JER JE SVE MOJE PRIJEDLOGE SUDIJA SEKULIĆ ODBACILA. TAJ DOKUMENT MI UOPŠTE NIJE POZNAT...
Na strani 3 rješenja sudija "objašnjava" odbijanje da se sasluša svjedok Lazić, citiram : "kao i naknadi prijedlog da se sasluša svjedok Lazić Milan imajući u vidu ostale provedene dokaze"
SVJEDOČENJE LAZIĆ MILANA NIJE "NAKNADNI PRIJEDLOG" NEGO JE TAJ SVJEDOK NAVEDEN U ZAHTJEVU PS BIJELJINA 15-01-2-211.1-72-17 KAO PRVI - GLAVNI SVJEDOK KOJI JE NAVODNO IZDAO NAREDBU. DA TO NIJE UČINILA POLICIJSKA STANICA PREDLOŽIO BIH GA JA I ZAHTIJEVAO DA POJASNI ZAKONITOST "NAREDBE" I POKAŽE NA SNIMCIMA TRENUTAK KADA JE "IZDAJE". SUDIJA SEKULIĆ JE SPRIJEČILA SASLUŠANJE I ISPITIVANJE GLAVNOG SVJEDOKA I RJEŠENJE ZASNOVALA NA IZJAVAMA OSOBA KOJE NEMAJU POJMA O TEKSTU ZAKONA NITI MOTIVIMA LAZIĆA.
Na kraju 3-će i početku 4-te strane rješenja pokušava se opravdati odbacivanje svih mojih dokaza riječima : "iz razloga što se navedeni snimci i materijalni dokazi ne odnose na kritični događaj, nego datiraju znatno prije kritičnog događaja, a imajući u vidu biće prekršaja koji se okrivljenom stavljaju na teret, te činjenicu da navedeni materijalni dokazi mogu biti predmetom nekih drugih postupaka, a ne ovog prekršajnog postupka".
Da taj izgovor nije tačan, dokaz je zapisnik od 07.07.20147. gdje se ne koristi izraz "KRITIČNI DOGAĐAJ" nego "KONKRETNI PREKRŠAJ", citiram sa strane 5 zapisnika : "imajući u vidu da se navedeni materijalni dokazi kao i snimak na CD-u, koji je okrivljeni dostavio na spis, ne odnose na konkretan prekršaj".
SUDIJA SEKULIĆ JE DAKLE BEZOČNOM MANIPULACIJOM ODBACILA SVE DOKAZE IAKO U ZAKONU NE POSTOJI TA OPCIJA "ODBACIVANJA" NEGO SAMO "OCJENA DOKAZA" POD IZGOVOROM DA SE NE ODNOSE NA "KONKRETAN PREKRŠAJ" A ONDA FALSIFIKUJE SOPSTVENE RIJEČI I U RJEŠENJU KAŽE DA SU ODBAČENI JER SE NE ODNOSE NA "KRITIČNI DOGAĐAJ".
Naravno da ovo nije slučajno i sve je sastavni dio plana sudije Sekulić da me bez obzira na dokaze i činjenice osudi nadajući se da će me uplašiti i zaustaviti u razotkrivanju mafijaškog režima. Pravarila se jer ću nastaviti još odlučnije i sa novim imenom pripadnika mafije - SEKULIĆ CVIJETOM...
Još jedan dokaz da sudija Sekulić ne vlada sadržinom predmeta je navod sa strane 4 rješenja, citiram : "Audio snimci razgovora sa Borovčanin Dankom i Prodanović Danicom, su predmet krivičnog postupka koji se vodi protiv okrivljenog pred OT Istočno Sarajevo.
U ZAPISNIKU CJB BIJELJINA KOJI SAM DOSTAVIO NAVODI SE AUDIO SNIMAK RAZGOVORA SA DANICOM STJEPANOVIĆ, OKRUŽNIM TUŽIOCEM, KAO PREDMET KRIVIČNOG POSTUPKA. SNIMCI SA BOROVČANIN DANKOM I PRODANOVIĆ DANKOM, NEMAJU VEZA SA KRIVIČNIM PREDMETOM I ODNOSE SE KAKO SAM ISTAKAO NA DOGAĐAJ OD 15.12.2016. U NJIMA BOROVČANIN IZJAVLJUJE DA SE PRIMJENJUJE NAREDBA PO KOJOJ O MOJIM DOLASCIMA UOPŠTE NEĆE OBAVJEŠTAVATI OJT BIJELJINA A SEKRETAR PRODANOVIĆ IZJAVLJUJE DA JE SUDSKA POLICIJA UOPŠTE NIJE INFORMISALA O MOM DOLASKU I ZAHTJEVU DA JE OBAVJESTE
O TVRDNJI DA JE SUD CJENIO SVAKI DOKAZ POJEDINAČNO I U MEĐUSOBNOJ VEZI NE TREBA NI TROŠITI RIJEČI NA KOMENTARE.
Na dnu strane 4 je nova besmislica, citiram : "što je utvrđeno iz materijalnih dokaza te iz iskaza svjedoka Ilić Zorana, Trakilović Marinka i Torbica Mile po. službenika PS Bijeljina, pripadnika pol. patrole"
PODSJEĆAM DA JE TORBICA MILO IZJAVIO KAKO SE NIČEG NE SJEĆA, DA JE RAZGOVORE OBAVIO TRAKILOVIĆ A ON LIČNO NE ZNA NIŠTA. SVJEDOK ILIĆ JE IZJAVIO DA UOPŠTE NIJE IZLAZIO IZ VOZILA, NITI ULAZIO U SUD I UZIMAO IZJAVE OD BILO KOGA. SVJEDOK TRAKILOVIĆ SE TAKOĐE NIČEG NE SJEĆA I REKAO JE "NEĆU ODGOVARATI NA PITANJA" ŠTO SUDIJA NIJE UNELA U ZAPISNIK ALI JE ČULA JAVNOST. DAKLE NIKO SE NIČEG NE SJEĆA NIJE UOPŠTE PRISUSTVOVAO A POTPISALI SU ZAPISNIK. OVAKO SE MOGLA POTPISATI KOMPLETNA SUDSKA POLICIJA I CJB BIJELJINA NA TE ZAPISNIKE...
Na početku strane 5 citira se moja uzjava data 28.07.2017. pošto je već na drugoj strani rješenja lažno navedeno da sam to izjavio još po odricanju odgovornosti 20.04.2017. SUDIJA SEKULIĆ JE IMALA NAMJERU SPRIJEČITI POTPUNO MOJE IZNOŠENJE ODBRANE I TEK POSLIJE INSISTIRANJA JE TO UŠLO U ZAPISNIK I TO DRASTIČNO SKRAĆENO I IZMJENJENO ŠTO NARAVNO NISAM HTIO DA POTPIŠEM.
Potom sudija Sekulić iznosi svoje mišljenje, citiram :
Ovi navodi okrivljenog ne oslobađaju odgovornosti za prekršaje koji mu se stavljaju na teret, ukoliko je okrivljeni nezadovoljan postupanjem suda, tužilaštva, sudske policije i sl. ima zakonsku mogućnost pokretanja adekvatnih postupka radi utvrđivanja odgovornosti istih. Činjenica da okrivljeni smatra da se njegova prava ne poštuju i da mu nije omogućen adekvatan pristup nadležnim organima ne opravdava njegovo postupanje na način utvrđen u ovom postupku.
DUŽNOST SUDIJE JE DA ŠTITI PRAVA I AKO UTVRDI NEPRAVILNOSTI I KRŠENJE PRAVA TAKVE DOKAZE NE MOŽE KORISTITI NA ŠTA SAM JE VIŠE PUTA UPOZORAVAO. INSTITUT "NUŽNE ODBRANE" PREDVIĐA MOMENTALNU ODBRANU OD TRENUTNOG NAPADA A PRVA FAZA JE UPOZORAVANJE NAPADAČA. NE POSTOJI OPCIJE U ZAKONU DA SUDIJA "UDJELJUJE SAVJETE" STRANKAMA U POSTUPKU O POKRETANJU POSTUPAKA. PODSJEĆAM DA SAM PRILOŽIO DISK SA DOKAZIMA O POKRETANJU TAKVIH POSTUPAKA, NA ŠTA SU REAKCIJE BILE FALSIFIKATI I KRIMINAL NJE I NJENIH KOLEGA. LICEMJERNO JE ODBITI TE DOKAZE A ONDA DJELITI SAVJETE O TOME. AKO VEĆ IMA DOBRE NAMJERE SUDIJA JE MORALA POSAVJETOVATI SUDSKU POLICIJU, OJT BIJELJINA I SOPSTVENI SUD DA POŠTUJU ZAKONE I NE PRIMJENJUJU FAŠISTIČKE METODE, KOJE I SAMA LIČNO PODRŽAVA I PRIMJENJUUJE.
OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...
Naredni citat sa strane 5 rješenja je sažeti prikaz manipulacije sudije Sekulić, citiram :
Svojim radnjama okrivljeni je vikom i vrijeđanjem (radnika suda) narušio javni red i mir što predstavlja biće prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru, te se oglušio o naredbe policijskog službenika sudske policije da prestane sa vikom i vrijeđanjem, te napusti zgradu suda, što predstavlja biće prekršaja iz člana 24 Zakona o javnom redu i miru.
A) IZRAZ "VIKA I VRIJEĐANJE", (RADNIKA SUDA) SE PLASIRA BEZ KOMPLETNOG ČLANA 7 A KOJI PROPISUJE DA NEMA PREKRŠAJA AKO SE RADI O JAVNO IZNESENOM MIŠLJENJU O RADU DRŽAVNIH ORGANA. PODSJEĆAM DA JE SVJEDOK IZJAVIO KAKO NIJE BILO "VRIJEĐANJA" PO LIČNOJ OSNOVI.
B) IZRAZ "OGLUŠIO O NAREDBE" SE TAKOĐE TRETIRA SAM PO SEBI KAO PREKRŠAJ BEZ IZNOŠENJA DIJELA DA TA NAREDBA MORA BITI ZAKONITA. NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NIJE ZAKONITA NEGO JE PRIMJER FAŠISTIČKOG RAZBOJNIČKOG NAPADA NA LJUDSKA PRAVA. ZAKONITOST NAREDBE NIKO NIJE DOKAZIVAO A SVE U ODSUTNOSTI OSOBE KOJA JE NAVODNO IZDALA NAREDBU. PODSJEĆAM DA SE IZ SNIMAKA VIDI DA NIKAKVE NAREDBE LAZIĆ NIJE IZDAO...
C) PODSJEĆAM DA JE SUDIJA SEKULIĆ ZABRANILA POSTAVLJENJE PITANJA O SADRŽAJU ČLANOVA IZ ZAKONA UPRAVO ZATO JER ZA NJU NE POSTOJE DJELOVI KOJI ISKLJUČUJU ODGOVORNOST I KOJI ZAHTIJEVAJU IZRIČITO ZAKONITOST NAREDBE.
Svjesna da su svjedoci lagali, (po njenim ličnim instrukcijama) sudija Sekulić pokušava minimizirati vrijednost video snimaka, što se vidi iz narednog citata : "U dokaznom postupku sud je pregledao četiri snimka sigurnosnih kamera iz hola suda, međutim, predmetni snimak nema audio zapis, pored toga kvalitet snimka je izuzetno loš, nije moguće razaznati likove, tj. lica su zamućena, tako da ovaj dokaz nema pravno relevantnu snagu u ovom postupku.
SMIŠLJENO SE PREŠUĆUJE ČINJENICA DA SU VIDEO SNIMCI U SUDU PRIKAZANI NA ZIDU I DA U TOME LEŽI VEĆI DIO RAZLOGA ZA LOŠIJI KVALITET. NAPROTIV KADA SE GLEDA NA RAČUNARU SNIMCI SU NEUPOREDIVO JASNIJI A POSEBNA PRIČA JE ČINJENICA DA JE SUDIJA PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE ŠTO NIJE ISPRAVILA NI POSLIJE MOJIIH UPOZORENJA. KVALITET I OVAKVIH VIDEO SNIMAKA JE DOVOLJAN DA DOKAŽE KRIVIČNU ODGOVORNOST I SUDIJE I SVJEDOKA I BOROVČANIN DANKA I MNOGIH DRUGIH...
Komplatan postupak, zapisnici su prepuni falsifikata za šta bi trebalo mnogo vremena da ih sve navedem i stoga skrećem pažnju samo na očiglednu laž, citiram : "Okrivljeni je istakao svoju lošu materijalnu situaciju, da je nezaposlen da nema primanja, što je sud imao u vidu pri izricanju minimalnog iznosa paušala, ali okrivljenog nije mogao osloboditi troškova u cjelosti."
Prilikom postavljanja informatvnih pitanja rekao samu zapisnik da je pitanje uvredljivo i NE ŽELIM DA ODGOVORIM. Izjasnio sam se kao JUGOSLOVEN, državljanstvo SFRJ, uz opasku da ne priznajem nijednu OKUPATORSKU MAFIJAŠKU DRŽAVU, (takozvanu) na teritoriji SFRJ. Pitanje o primjedbama na nadležnost suda i postupajućeg sudiju mi nije ni postavljeno ali se iz prethodnih odgovora lako izvodi da ni RS, ni BIH, nema nadležnost nada mnom i ne priznajem ni sudiju Sekulić ni njena rješenja ni RS, ni BIH niti ijedan takozvani organ ovih mafijaških fašističkih tvorevina.
POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Kamere u zgradi
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Analiza snimaka

Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Kršenje prava
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Disk sa video snimcima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

24.10.2017.

GESTAPOVSKE METODE PRIPADNIKA LOPOVSKE BANDE

 

NAČELNIK BOROVČANIN DANKO JE OD SUDSKE POLICIJE NAPRAVIO PRIVATNU BANDU. PRIKRIVA ZLOČINE I NAREĐUJE PODREĐENIMA DA PODATKE O TOME I DOKAZE KOJE VIDE NE OPISUJU U ZABILJEŠKAMA A ISTOVREMENO GLUMI PSIHIJATRA I OPISUJE GRAĐANE KAO LUDAKE DA BI OPRAVDAO SVOJE FAŠISTIČKE METODE ZA KOJE I SAM PRIZNAJE DA NEMA OVLAŠTENJA...

GESTAPOVSKE METODE PRIPADNIKA LOPOVSKE BANDE

NA NAREDNI ZAHTJEV JE NADLEŽNA OKRUŽNI TUŽILAC, VRLO BRZO I PROFESIONALNO ODGOVORILA I DOSTAVILA TRAŽENE DOKUMENTE ŠTO SE MOŽE VIDJETI NA PRILOŽENOJ SLICI:


 


Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

(Podnosilac zahtjeva)

Ime i prezime Zdenko Bajo

Adresa Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

NA RUKE OJT-U MEDIĆ MIRI

(Sadržaj zahtjeva)

Dana 07.07.2017. bio sam u CJB Bijeljina po pozivu inspektora Maksimović Bojana, vezano za predmet iz OJT Istočno Sarajevo poslije čega su mi se obratila još dvojica inspektora sa dva druga slučaja a jedan od njih je vezan za OJT Bijeljina, okružnog tužioca Medić Miru.

Povod je citiram inspektora Sašu Milanovića „ DOPIS SUDSKOJ POLICIJI BIJELJINA“.

Svoj trojici inspektora sam rekao da neću odgovarati ni na jedno pitanje niti potpisati bilo kakav zapisnik sve dok ne dobijem materijal koji sam u skladu sa garantovanim pravima tražio od MUP-a RS.

Navodno načelniku sudske policije nije jasno šta sam zahtijevao dopisom.

Kako je mojih dopisa bilo više a smatram da su svi veoma jasni u skladu sa ZOSPI-a, zahtijevam :

1) KOPIJU MOG DOPISA KOJA VAM JE DOSTAVLJENA OD STRANE SUDSKE POLICIJE

Podnosilac zahtjeva: Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


UMJESTO DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIJAVI DOKAZE KRIMINALA KOJI SU MU PREDOČENI, KRIMINALAC BOROVČANIN DANKO, BIJEDNO I KUKAVIČKI, SKRIVENO, IZA LEĐA, OPISUJE GRAĐANE KOJI UKAZUJU NA KRIMINAL KAO PSIHIČKI POREMEĆENE.

NIJE SE NADAO DA ĆE TO IZAĆI U JAVNOST...

ZBOG JAVNOSTI NAPOMINJEM DA TAJ KRIMINALAC PRIKRIVA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, KOJE SE DESILO PRILIKOM KRIJUMČARENJE U ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA KOJE SU OPLJAČKANE PREKO BANAKA POD KONTROLOM DODIKOVOG MAFIJAŠKOG I FAŠISTIČKOG REŽIMA...

22.10.2017.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 057426 14 P

Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste... Takođe sam ukazivao da sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 057426 14 P

Bijeljina 17.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Tada nisu bila nevedena imena sudija vezano za taj poziva ali sam do njih došao desetak dana kasnije.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke". I jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden je u zapisniku je takođe iz spisa posupajuće sudije Vakičić Željke.
Nevezano za to da li je sudija Vakičić službeno podnijela krivičnu prijavu, da li je to učinila privatno kao građanin ili anonimno, da li je ovlastila nekog, ona se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuje kao učesnik. Da li je zaista i podnosilac ili svjedok ili "oštećena" koja nije i ne može objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraži svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Takođe sam ukazivao da sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.
S obzirom da dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka nije mogla biti nepristrasna ni u jednom predmetu predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.10.2017.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR

Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje - Član 7. ZOJRIM
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
ZAKON I USTAV DOZVOLJAVAJU DA JAVNO KAŽETE ŠTA MISLITE O BILO KOM ORGANU ALI MAFIJAŠKI REŽIM TO PRAVO POKUŠAVA DA NAM OTME I NASTAVI SA PLJAČKOM NESMETANO POŠTO POLICIJA I SUD KAO SERVISI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE IMAJU ZADATAK DA NAM "ZAPUŠE" USTA...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR

DIO POVREDA ZAKONA I PRAVA OD STRANE SUDIJE SEKULIĆ
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017.
OBRAZLOŽENJE
Možda je najbitnije ukazati na činjenicu da se nisu dokazali niti pokušali izvesti dokazi o "opasnim ili štetnim" posljedicama proizašlim iz konkretnog događaja a član 2 "Pojam prekršaja" stav 2, propisuje "Nije prekršaj ono djelo koje je, iako sadrži obilježja prekršaja propisana zakonom ili drugim propisom, u zanemarljivoj mjeri opasno zbog svog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posljedica."
Opasnih ili štetnih posljedica nije bilo osim što je poslije 7 godina izneseno pismeno priznanje OJT Bijeljina da nadležni tužilac NEMA POJMA O MATERIJALNOG DOKAZU UBISTVA SKINUTOG SA UBIJENE DJEVOJČICE U PREDMETU ZA KOJI JE KAO IZVRŠILA SVE POTREBNE RADNJE.
Nadalje skrećem pažnju na član 167 "Pozivanje okrivljenog" stav Okrivljeni se poziva dostavljanjem poziva u pisanoj formi, koji sadrži: "3) zakonski naziv prekršaja koji mu se stavlja na teret" i vezano za to činjenicu da je u pozivu navedeno kako sam okrivljen po članovima 7 i 27, bez zakonskog naziva pa ih ja navodim i to prvo član 27 "Propuštanje obaveze brige o maloljetniku" o čemu uopšte nisu izvođeni dokazi niti se taj član pominje u rješenju. Član 24 uopšte se ne pominje u pozivu te shodno tome nije ni mogao biti predmet dokazivanja ali ću čak i o njemu dokazati u žalbi da ne postoji no prvo navodim kompletne članove 7 i 24:
Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje - Član 7.
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija, kazniće se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.
Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija - Član 24.
Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.
Sud je smišljeno propustio da citira ove članove i čak mene spriječio da postavljam pitanja o njima kako bi sakrio činjenicu da sudska policija nema pojma o zakonu i da sami članovi sadrže osnov po kome se isključuje prekršaj. Dakle, elementi koje sudija opisuje kao "BIĆE" prekršaja se ISKLJUČUJU i nisu prekršaj ukoliko citiram taj dio iz zakona podebljanim slovima "osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija".
To pravo je garantovano precizno u članu 32 Ustava RS, o čemu sudska policija nema pojma, jer moje riječi da imam pravo javno reći mišljenje o radu državnih organa su opisali u zabilješci "galamiću dokle hoću jer to je moje pravo"...
Član 24 kako sam rekao nije ni pomenut u pozivu, sve i da je izdata neka naredba a nije, niko nije dokazivao zakonitost te naredbe, nego se čak ispostavilo da sudski policajac nema pojma o sadržaju članova. Naredba o zabrani pristupa svima iz porodice Bajo nije i ne može biti zakonita. Iako ne postoji taj član u pozivu, iako nije dokazivana zakonitost naredbe, iako svjedoci pojma nemaju o zakonu i svojim postupcima, sud se odlučio da postoji prekršaj za neodređenu, nezakonitu "naredbu" iako smo svi pa i sud vidjeli na snimcima da policajac Lazić nije izdao nikakvu naredbu, nije uopšte ni prilazio.
Odredbe i moje pravo iz člana 9 ZOP-a, stav "da se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom," su više puta brutalno kršene jer su svi dokazi odbačeni pod izgovorom da NISU U VEZI SA KONKRETNIM PREKRŠAJEM, tražilo se da postavljam pitanja o POČINJENOM PREKRŠAJU i najočigledniji primjer toga je priloženi dokaz "Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr" u kome stoji citiram:
“Pozivate se da prisustvujete na usmenom pretresu, zakazanom za dan 18.05.2017. u 10:30 časova u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka zbog toga što je isti počinio prekršaj iz člana 7 i člana 24 Zakona o javnom redu i miru”.
Iz završnih podvučenih riječi se ne vidi da je isti pozvan da prezentuje snimke nego se unaprijed prije ijedne provedene radnje i dokaznog postupka iznosi stav da sam ja kao okrivljeni POČINIO PREKRŠAJ, i tako razotkriva plan sudije da kompletan pretres izrežira, iznoseći unaprijed stav svim učesnicima da nisam okrivljeni nego OSUĐENI, a u nastavku se tek onako usput kao “napomena” navodi da je potrebno omogućiti prezentaciju video snimaka.
Time je sudija Sekulić, prekršila pravo na pravično suđenje, opisano u članu 9, ZOP-a stav : “(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom“.
U ovom postupku postoje samo 4 video snimka kao konkretni, nepristrasni, objektivni materijali dokazi koji demantuju izjave "svjedoka" odnosno pokazuju da su isti lažno svjedočili o izricanju neke "naredbe". Vezano za to ističem da je sudija Sekulić u sadejstvu sa načelnikom SP Borovčanin Dankom, podmetnula u spis snimke dalje kamere umjesto snimaka najbliže. Na tu činjenicu sam pismeno ukazao podneskom uz disk koji sam dostavio pred pretres 28.07.2017. sa zahtjevom da se od načelnika zatraži pismeno objašnjenje. Sudija to nije učinila i pretvarala se da moji podnesci i ne postoje te sam morao usmeno da intervenišem. Zanemarivanje činjenice o prikrivanju snimka na kome se događaj mnogo jasnije vidi jasno pokazuje da je sudija znala i saučestvovala u svemu.
Iz priloga "Kamere u zgradi" vidljivo je da postoji bliža "KAMERA 1" a poslije oko 3 mjeseca i 8 pismenih podnesaka kao da sam čupao zdrav zub pacijentu uspio sam dobiti PODMETNUTE, snimke dalje "KAMERE 2" jer su sudija i Borovčanin htjeli da sakriju razbojništvo sudske policije. Na donjoj slici je jedan od oko 560 snimaka a na svakom od njih je vidljiv dio stepenica, što je dokaz da ih je načinila dalja kamera koja je upravo iznad stepeništa. Žutim krugom u centru označio sam položaj bliže kamere koja je neuporedivo jasnije snimila događaj a sudija Sekulić je i tako već oslabljen snimak dodatno pokušala obezvrijediti projektujući isti na zidu kao u bioskopima iz sredine prošlog vijeka. Dobro da projekcija nije izvedena i zadimljenoj prostoriji ili vani za vrijeme magle...
No nije se računalo na moje tehničke sposobnosti te sam iz sva 4 snimka izdvojio, (ekstraktovao) sve pojedinačne slike koje su kamere načinile i od kojih su kreirani video snimci. Uz žalbu prilažem te fotografije na disku i 4 video snimka na kojima je događaj prikazan onako kako su kamere i snimale - 1 slika po 1 sekundi.
Snimci pokazuju da su 2 "svjedoka" lagali o izdavanju naredbe jer ne postoji trenutak koji opisuju. Iako je sudija pokušala na sve načine da onemogući moja pitanja, postavio sam više pitanja svjedoku Čivić Omeru čiji značaj tada nije sasvim razumjela a sažeti su interpretacijom sudije u jedan odgovor, citiram taj dio iz zapisnika:
"O: Ne sjećam se, sjedim na takvom mjestu da ne vidim mjesto događaja nego samo čujem odnosno u portirnici sam a u sredini se nalazi stub, u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja."
Zaboravivši da je prethodno slagao kako sam "vikao" još dok sam prilazio, sada potvrđuje da sam se prvo obratio Sekuliću i najvažniji dio LAŽ "u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice" te NOVU LAŽ "tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja".
Na priloženom disku nalaze se sva 4 video snimka pod nazivima "Snimak 01 - 04" a u istoimenim folderima su pojedinačne slike, (frejmovi) na kojima se jasnije može sagledati tok događaja i laži svjedoka. "Snimak mix" je video zapis nastao spajanjem sva 4 originalna snimka tako da se mogu jasnije sagledati prelazi iz jednog u drugi.
Snimak 01 je nevažan za dokazivanje jer ni po izjavama tada nema ništa o čemu me okrivljuju. Na "Snimku 02" ja se pojavljujem u 13. sekundi i MIRNO prilazim portirnici pa od 19-te sekunde predajem propusnicu a onda od 40-te sekunde i dokumente Sekuliću te tražim da se obavjeste Osnovni Sud, tužilaštvo i komanda SP, kako bih dobio tražene materijale. Opis kompletnog događaja sam detaljnije obradio na prilozima "Analiza snimaka 01 - 05" te "Analiza snimaka ruksak", (na disku a priloženi i kao štampani dokumenti) koji svjedoci opisuju kao TORBU.
Očekujem da drugostepeni sud detaljno pregleda video snimke i slike na RAČUNARU, a iz istih koji su usvojeni kao dokaz moće se vidjeti da mirno predajem dokumente i udaljavam se do pulta i zida gdje se nalazi Lazić Milan i onda MIRNO, čekam da se postupi po zakonu i pravima garantovanim ustavom RS.
Lazić Milan je osoba sa karakterističnom frizurom, odnosno obrijane glave ta ga je lako uočiti. Vidljivo je da cijelo vrijeme dok se obraćam Sekuliću, Lazić je nonšalantno naslonjen na zid ne reagije na "VIKU" i ne prilazi mi kako su svjedoci slagali jer vike nije ni bilo.
Od 01:47, na snimku 02, pojavljuje se Mičić Zoran, nedređeni Sekuliću, po njegovom pozivu, dolazi iz komandne sobe i prilazi portirnici. Za svo vrijeme dok je razgovarao sa Sekulićem vani je stanje normalno. Lazić i ja smo na sasvim drugom kraju a onda mi prilazi Mićić i obraća se od 02:22. Vidljivo je da jedina osoba koja razgovara sa mnom je Mićić a Lazić je tada i cjelo vrijeme samo prisutan ne izgovarajući nijednu riječ a kamoli da je prišao i izdao neku naredbu.
ČINJENICA JE DA SU LAZIĆ I SEKULIĆ PRIKRILI U ZABILJEŠCI PRISUSTVO MIĆIĆ ZORANA.
S obzirom da se na snimku ne čuju riječi, neću prepričavati šta se desilo nego ukazujem na pismene dokaze sa pečatima državnih organa i to prvo na "Zahtjev SP 26.08.2016." kojim tražim da mi se uruče pismena rješenja o odlukama koje se tiču mojih prava shodno zakonu i pravu iz člana 16 Ustava RS. Skrećem pažnju na tačku 1 u tom zahtjevu iz koje se vidi da RS, odnosno sudska policija provodi FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, prema svim srodnicima ubijene djevojčice.
TAJ DOKUMENT I ZAHTJEVI PREDATI DRUGIM ORGANIMA SU ČINJENICE I DOKAZI KOJE JE SUD MORAO DA UTVRDI, KOJE SAM PREDLOŽIO ČIME JE PREKRŠENO MOJE PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ODREDBE ZAKONA, precizno navedeno u uvodu.
U trenutku kada 15.12.2016. RS, odbija da mi uruči pismena rješenja o suspenziji mojih prava i diskriminaciji cijele porodice vrši se napad na pravo garantovano članom 16 ustava i ja se branim od napadača, shodno odredbama KZ, član "Nužna odbrana" koje je sud bio dužan da uvaži i zaštiti prava a što nije učinio što je još jedna od povreda.
Pošto se nastavlja sa napadom na moja prava ja iz torbe vadim kesu sa MATERIJALNIM DOKAZOM UBISTVA, "Dječji ruksak - torbu" skinut sa ubijenog djeteta, opranog benzinom i sakrivenog iz svih istražnih radnji kako bi se prikrio šverc narkotika i pljačka preko Bobar banke. Pokazujem svima prisutnima taj predmet i poslije upozorenja koje JASNO I GLASNO izričem svim službenicima RS, da se prekine sa napadima na mene, pojašnjavam da je to razlog zabrane, da Borovčanin Danko, zabranjuje pristup kako dokaz više krivičnih djela ne bi ušao u pravni promet. Umjesto da postupi po obavezi iz ZKP-u i prijavi krivično djelo, Borovčanin je naredio da mi se zabrani pristup i da se ne opisuje u zabilješkama sudske policije. Zato "svjedoci" Lazić i Sekulić nisu pomenuli TORBU u zabilješci od 15.12.2016. zato što je istu diktirao Borovčanin Danko i sprečavao ne samo da se dokaz dostavi tužilaštvu nego je zahtijevao da se izbriše svaki trag o postojanju tog materijalnog dokaza.
Usvojeni dokaz "Snimak 03" pokazuje da je Zoran Mićić pored mene do 38 sekunde i samo je on teoretski mogao izreći neko upozorenje a Lazić sve to MIRNO i NIJEMO posmatra. Pošto se Mićić udaljio pokazujem od 55-te sekunde i Laziću materijalni dokaz ubistva i pojašnjavam da je to razlog zbog čega im načelnik izdaje fašističke naredbe a potom od 01:20, podižem u vazduh taj predmet i ukazujem svim prisutnima na dokaz više krivičnih djela koji se gestapovskom metodama prikriva 7 godina i sprečava istraga o tome kako je došao u trenutno stanje.
SKREĆEM PAŽNJU DA OVE SCENE NE POSTOJE U ZABILJEŠCI OD 15.12. KOJU JE DIKTIRAO BOROVČANIN.
Vidljivo je na dokazu "Snimak 03" da držim u vazduhu ruksak, (torbu kako je na moje pitanje tokom dokaznog postupka potvrdio svjedok Sekulić, da je vidio) na manje od pola metra od glave Lazić Milana. On dakle prije svega to ne navodi u zabilješci a u tom trenutku niti prilazi portirnici da izda neku naredbu što su slagali svjedoci niti pregleda da li je u torbi neki opasan materijal, vatreno ili hladno oružje, eksploziv ili možda novac. ZAŠTO ???
Zato što im je načelnik Borovčanin naredio da budu "SLIJEPI" za taj predmet, ne opisuju ga nikada u zabilješkama, kako bi on mogao da me predstavlja kao ludaka koji dolazi bez ikakvog razloga. Ovaj postupak, ovi snimci i pismeno izjašnjenje OJT Bijeljina da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta dokazuju koji su motivi bili Borovčanina da 7 godina vrši fašistički teror nad kompletnom porodicom izdajući naredbu podređenima za koju nema ovlaštenja ni pismeno rješenje. Sve opisano u prilozima "Analiza snimaka 02 - 04".
Koliko je situacija bila "OPASNA" i "ŠTETNA" pokazuje stalni nonšalantni stav Lazića a osjećao se toliko OPUŠTENO, da je od 02:20 prekrstio ruke. Tako opušten se okreće okolo sve do kraja snimka koji traje 3 minute. Ništa se ne dešava kod portirnice nego sasvim na drugoj strani detektor vrata između pulta i zida, što demantuje laži svjedoka, koji su tvrdili da sam vikao na uglu portirnice te najkrupnija i najbitnija LAŽ, da je navodno tada prišao Lazić i izdao upozorenje ili naredbe.
Pri kraju tog snimka pošto sudska policija iznosi stav da nisu nadležni za postupanje suda i tužilaštva nego da im se mogu obratiti samo vezano za sudsku policiju, ponovo predajem "Zahtjev SP 26.08.2016." Sekuliću u portirnici, (izdvojene slike na prilogu "Analiza snimaka 05") koji isti baca na pod i zatvara prozorčić a ja se saginjem podižem papir i predajem Mićić Zoranu. Ova scena je uočljiva samo poslije mog opisa a sudija Sekulić i Borovčanin su i podmetnuli snimke dalje kamere koja je zaklonjena uglom portirnice, kako bi sakrili ovaj bezobrazluk i druge scene, prvenstveno one na kojima se vide jasne slike torbe, koja je metaforički "GLOGOV KOLAC" za mafijašku mrežu koja je opljačkala milijarde evra od RS i naroda a ima svoje pripadnike u svim državnim organima uključujući i one u zgradi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini.
Nikada nisam tvrdio da su u pitanju svi zaposleni ali Borovčanin sigurno jeste a sada mogu uz dokaze napisati i da sudija Sekulić Cvijeta smišljeno krši zakon i radi za interese političko tajkunske mafije. Na kraju ovog dijela potenciram prilog "Analiza snimaka ruksak" koji je i štampam i na disku sa unesenim brojevima slika gdje se na računaru može sve vidjeti jasnije. Očito je da se sudska policija bezočno zloupotrebljava kako bi se spriječila dostava dokaza krivičnih djela u organ koji je jedini nadležan za pokretanje istražnih radnji.
Osim ovog predmeta koji je vratio resječenog kaiša i opran benzinom, Osnovni sud je nezakonito zadržao drugi predmet, privatno vlasništvo, METALNU KORPU. Sudska policija nije htjela obavjestiti sekretara suda o tome, čime je napala na moja prava i snosi odgovornost za incident a da je to istina dokaz je "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom Osnovni sud naređuje da se predmet vrati. Tim dokumentom je sudija Jovan Savić, kao častan profesionalac, postupio po zakonu i skinuo svaku odgovornost za prikrivanje dokaza krivičnih djela i zločina sa Osnovnog suda u Bijeljini a sada je sudija Sekulić odbacivši i ovaj dokaz kao i prikrivanjem činjenice da sudska policija vrši nezakonitu fašističku diskriminaciju nad cijelom porodicom, prebacila najveći dio odgovornosti za razbojništva, šverc narkotika i pljačke milijiardi maraka i prikrivanje tog kriminala na Osnovni sud u Bijeljini.
To što sudija Sekulić radi za interese mafije ne umanjuje vrijednost sudije Savića niti drugih časnih državnih službenika isto kao što zakonito postupanje g, sudije Savić Jovana ne mjenja generalni kurs Osnovnog suda kao servisa mafije, koji je spreman i da falsifikuje pravosnažna rješenja višeg suda, djeli ih okolo pa kada se to razotkrije umjesto da se krivci sankcionišu, pokušava se sakriti taj kriminal. Pošto sam se prvo obratio sudiji Đurić Dragoljubu koji je sačinio falsifikat, (sudija Vakičić ga pokušala uništiti) a isti nije odgovorio onda sam predao "Zahtjev sudu za izvinjenje".
Kako se sud nije oglasio niti ogradio od postupaka pojedinaca, navedenih u 5 tačaka time je stao iza razbojništva istih i snosi odgovornost kako za prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko banaka tako i za pokušaj uvođenja fašističke diskriminacije u rad takozvanih državnih organa te suspenziju ustava i garantovanih prava. Ovaj dio o falsifikovanju nije direktno vezan za događaj i sam predmet ali ukazuje na legitimitet Osnovnog suda u Bijeljini jer kada su spremni falsifikovati rješenja višeg suda utoliko će prije kršiti zakon u dokaznom postupku što ja sada i demonstrirala sudija Sekulić Cvijeta.
MOŽDA DRUGOSTEPENOM SUDU SVE OVO NEĆE TOLIKO ZNAČITI KAO ČINJENICA DA JE OSNOVNI SUD POGAZIO ODLUKU OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI I SAČINIO FALSIFIKAT KOJIM POKAZUJE DA NE POŠTUJE SUDSKU HIJERARJIJU NI SUDSKU VLAST NEGO INTERESE MAFIJE I POJEDINACA.
Iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." vidljivo je da Borovčanin i ne pominje moje zahtjeve od 26.08.2016. nego na osnovu tog zahtjeva traži od OJT Bijeljina da "POBUDI" krivično djelo, jer kako objašnjava moja upornost se može objasniti samo psihičkim poremećajem. Ovde je još bitnije pismeno priznanje Borovlanin Danka da sudska policija nema ovlaštenja za mjere zabrane i moli da tužilaštvo od suda traži moj psihijatrijski pregled i MJERE ZABRANE.
Sada se jasnije može sagledati postupanje sudske policije znajući da me njihov komandir naziva LUDAKOM, KOJI "POTPUNO NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO, UPORNO OMETA" godinama državne organe. Time je vidljiv bezobrazluk, razbojništvo i fašizam koji se primjenjuju jer Borovčanin iako sam priznaje da nema ovlaštenja, nezakonito primjenjujne mjere zabrane GODINAMA.
Dokaz za to je predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr gdje upravo Zoran Mićić, svjedočeći pred sudom kaže da postoji naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo, koja se sprovodi po navodno usmenoj naredbi za koji nema nikakvih pismenih dokaza i kako sada priznaje Borovčanin nema ovlaštenja za mjere zabrane.
Pravno gledano, fašistički tretman koji je naredio i sprovodi Borovčanin je jednako nezakonit kao da me je zarobio i zatvorio 3 godine u podrum poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti. Podsjećam da sam 19.03.2010. lažno prijavljen po tom osnovu i paralelno sa tim se primjenjuje mjera zabrane koja traje konstantno i danas iako je OT Doboj krajem 2012-te obustavio taj predmet jer nisu mogli da mi pronađu ništa ne samo za prijavljeno nego ni za bilo koje drugo krivično djelo.
Prilog "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" to dokazuje a koristim priliku da navedem da sam pismeno zahtijevao da se kao dokaz uvrste 4 spisa PREKRŠAJNOG SUDA, na šta nije bilo reakcije sudije, čime je opet prekršila zakonske odredbe. Dio kršanja zakonskih odredbi i mojih prava koja sam pismeno zahtijevao sam obradio u prilogu "Kršenje prava" što sam izvorno planirao pročitati na pretresu ali sudija nije dozvolila. Iz obilje kršenja zakona izdvajam da je ignorisan i moj zahtjev da OJT i MUP, dostave materijal koji su prikupljali o meni a kako se vidjelo pojavila su se čak 3 krivična predmeta.
No da vidimo koje posljedice je donijela FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, Borovčanin Danka. U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." vidi se da nadležni tužilac kaže da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta ruksaka, KOJI SAM JAVNO POKAZIVAO POD KAMERAMA, a saglašava se da se vrati "metalna korpa".
ISTIČEM DA SU U PITANJU PREDMETI PRIVATNO VLASNIŠTVO MOJE PORODICE.
Nije se dakle radilo o nekom predmetu dokazivanja krivičnog djela, kao što bi recimo bio novac koji su opljačkali pripadnici MUP-a RS, vatrenim oružjem na auto putu, niti novac koji je pokrala Vlada RS, iz banaka pod svojom kontrolom, a ni majica koju su mi recimo nepoznati pljačkaši pocjepali pri bjegstvu a ja sad cjepidlačim da se oni pohvataju.
U PITANJU JE PREDMET PRIVATNO VLASNIŠTVO "METALNA KORPA" KOJE OSNOVNI SUD NEZAKONITO DRŽI U SVOM POSJEDU I ODBIJA ODGOVORITI NA ZAHTJEV O TOME, TE PREDMET OPET PRIVATNO VLASNIŠTVO, "DJEČJI RUKSAK" KOJI JE OSNOVNI SUD VRATIO UNIŠTENOG I TAKOĐE ODBIJA ODGOVORITI ZAŠTO JE I KAKO UNIŠTEN.
Zašto ??? Zato jer Osnovni sud u Bijeljini štiti kriminalce i ubice, radi kao servis mafije, konkretno tada Gavrila Bobara, koji je primio narkotike i Nijaza Hastora, koji je poslao "Robu". Zato načelnik Borovčanin naređuje da se zabrani pristup svim srodnicima Ivone Bajo, kako bi se sačuvalo opljačkano i izbjegla odgovornost.
To je cilj naredbe i fašističke diskriminacije da se zadrži sakriven predmet, materijalni dokaz ubistva a povezanog sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS. Zbog toga je sudija Sekulić odbila sve predložene dokaze pa i sudske spise jer je OSNOVNI SUD U BIJELJINI POGAZIO RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA U PREDMETU 80 1 Pr 000670 10, KOJIM SE POSTUPAK OBUSTAVLJA I PREINAČAVA, TE SAČINIO FALSIFIKAT, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISU TE GA KORISTIO KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE, OD SUDSKE POLICIJE DO VSITV-A KOME JE TAJ FALSIFIKAT DOSTAVLJAN.
Kada sam razotkrio taj kriminal u parničnom predmetu sudija Vakičić ga je providnim trikom pokušala ukloniti i sakriti krivično djelo no ostala je kopija kod mene i zato je na djelu osveta Osnovnog suda jer sam razotkrio njihove mafijaške metode. NEVAŽNO ZA OVAJ KONKRETNI PREDMET ALI ĆE MOŽDA NAJVIŠE ZNAČITI OKRUŽNOM SUDU ČINJENICA DA OSNOVNI SUD BRUTALNO GAZI NJIHOVA RJEŠENJA I FALSIFIKUJE IH KAKO BI ZAŠTITIO REŽIMSKE TAJKUNE, KRIMINALCE I RAZBOJNIKE NAJGORE VRSTE.
Predložio sam kao dokaz moju krivičnu prijavu protiv sudije Durić Dragoljuba, Vakičić Željke i Radujko Milana, sa prilozima koji ovo dokazuju a sudija Sekulić je te priloge opisivala kao nepotpune ne shvatajući da su to samo prilozi krivične prijave a ne pojedinačna odvojena dokumenta...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Kamere u zgradi
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Analiza snimaka

Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Kršenje prava
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Disk sa video snimcima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.10.2017.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Nisu navedena imena sudija povezanih sa tim predmetom ali sam do njih došao nekoliko dana kasnije. Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice za oduzimanje računara sa programskim kodom, uništavanje fajlova i vraćanje bez podataka na hard disku sve bez kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao, nastale zbog naredbe Okružnog suda u Bijeljini a koja nije bila potkrepljana nijednim argumentom niti dokazom bilo kakve prijetnje bilo kome...
Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost za nanesenu štetu...
Bijeljina 19.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Nisu navedena imena sudija povezanih sa tim predmetom ali sam do njih došao nekoliko dana kasnije.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke" i sudije Đonlić Mensura, koji je prvo izdao Naredbu za pretres i odnošenje računara bez osnova, godinama kasnije odbijao da mi uruču dokumentaciju koja je prikupljana te čak predsjedavao vjećem koje je donijelo rješenje 13.10.2016. Sada je sudija Đonlić naveden kao jedna od osoba u pomenutom zapisniku iz predmeta T17 0 KT 0006630 15 . Takođe je jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden u zapisniku iz drugog spisa ovde postupajuće sudije Vakičić Željke.
Nevezano za to da li su sudija Vakičić odnosno Đonlić službeno podnijeli krivičnu prijavu, da li su to učinili privatno kao građani ili anonimno, da li su ovlastili nekog, oni se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuju kao učesnici. Da li su zaista i podnosioci ili svjedoci ili "oštećeni" koji nisu i ne mogu objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraže svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Pri tome je na ročištima bila kao svjedok prisutna tada profesor a danas predsjednik udruženja "POD LUPOM GRAĐANA" Halilović Jasminka i uvjerila se da sudija Vakičić na moja upozorenja nije reagovala. No za odluku po ovom prijedlogu njeno svjedočenje nije ni potrebno jer dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka, (kao i Đonlić Mensur) nije mogla biti nepristrasna u ovom postupku te predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

16.10.2017.

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku. Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Veza : Vaš dopis od 20.07.2017.
U prilogu SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. koji ste mi dostavili, na čemu vam zahvaljujem, vidljivo je da g. Borovčanin Danko između ostalih nebuloza MOLI da Vi TRAŽITE od Suda da mi se izrekne MJERA ZABRANE...
Sve drugo ću zanemariti te osim prethodnog dodajem i njegovo pismeno priznanje, odnosno konstataciju da za to što traži citiram g. Borovčanina "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠĆENJA".
U predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, (prilažem izjave) sudski policajac Mićić Zoran, izjavio je da sudska policija kojom komanduje Borovčanin primjenjuje naredbu prema kojoj "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OJT BIJELJINA". Više puta sam prema zakonskim propisima zahtijevao od Borovčanina da mi uruči pismeno rješenje o tome i upozoravao ga na nezakonitost takvog postupanja, čime se diskriminiše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu sa ubijenom djevojčicom Ivonom Bajo. S obzirom da to nikada nije učinio formalno pravno ta naredba, rješenje o tome i ne postoji što sada on i sam priznaje rječima da "nema ovlaštenja". Da postoji neka mjera zabrane, ne bi ni bilo potreba da je ponovo traži. Time je prije svega Borovčanin izvršio krivično djelo "Samovlašće" i više drugih koje će prepoznati tužilac.
U nastavku ću ukazati na posljedice ove mjere zabrane koju sada je sasvim jasno i on je svjestan toga, Borovčanin primjenjuje nezakonito bez pravosnažnog sudskog rješenja.
Drugi prilog uz ovo obavještenje je "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina putem nadležnog tužioca pismeno iznosi stav da NEMA SAZNANJA o oštećenjima predmeta ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Dakle to što kaže g. Borovčanin da je "NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO OMETANJE" pokazalo se da je i te kako osnovano a očito na upornost i hrabrost kakvu imam nije navikao. Prethodnih godina sam najmanje 100 puta pokušavao da lično dostavim dokaze o tome nadležnom tužiocu, prvo samo fotografije a od 2015-te i sam materijalni dokaz koji sam tada naredbom suda preuzeo iz depoa. Borovčanin je konstantno sprečavao te pokušaje, naredivši svojim potčinjenima da ne dozvoljavaju pristup nikom od srodnika Ivone Bajo te da ne pominju u svojim zabilješkama da su vidjeli taj dokaz.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), je sudski dokaz o stanju u kome je predmet predat odnosno skinut takav sa ubijene djevojčice što je vidljivo iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" na kome su u vrhu slike koje je načinila policija poslije uklanjanja sa mjesta zločina a prije smještaja u sudski depo.
Sa Borovčaninim sam razgovarao o tome u prisustvu 4 sudska policajca, (čija imena mogu dostaviti) kada je potvrdio da je dao upute o tome da se predmet ne pominje u zabilješkama uz opasku da je to poznato tužilaštvu a oni nisu nadležni za istrage. Posljedica svega je da je materijalni dokaz ubistva već 8 godina nepoznat nadležnom tužiocu krivicom Borovčanina koji naređuje sudskoj policiji da o tome ne piše a da mi istovremeno zabranjuje pristup.
Najnoviji dokaz o tome je predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr u kome je sudski policajac Sekulić Dušan, pred sudom svjedočio 28.07.2017. da je vidio torbu ali u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." o tome nema ni pomena jer ima naredbu Borovčanina da to nipošto ne pominje. Neredbom sudije Sekulić, uručeni su mi snimci kamera, (Borovčanin je podmetnuo snimke dalje kamere) na kojima se vidi više slika gdje pokazujem materijalni dokaz ubistva obavještavajući prisutne da je to dokaz koji se prikriva naredbom načelnika.
Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku.
Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.
U međuvremenu je razotkrivena pljačka preko banke i procesuira se pred Sudom BIH, a ubistvo se još prikriva zbog mjera koje sprovodi Borovčanin, nezakonito a da toga nije bilo razmjere pljačke bi bile daleko manje.
Očekujem od okružnog tužioca Medić da će postupiti profesionalno i po službenoj dužnosti obraditi materijal koji dostavljam te lično preduzeti potrebne zakonske radnje u svom predmetu te o svemu obavjestiti okružnog tužioca Stjepanović, Tužilaštvo BIH, SIPU, s obzirom da je prikrivanje ovog materijalnog dokaza direktno omogućilo nesmetan nastavak kriminala u Bobar grupi...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

14.10.2017.

PORUGA ILI VRIJEĐANJE - PITANJE JE SAD

Povreda ugleda suda - Član 370.
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

PORUGA ILI VRIJEĐANJE - PITANJE JE SAD

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

U uvodu ovog zahtjeva vas obavještavam da je formiran predmet T17 0 KT 0006630 15 u OJT Istočno Sarajevo u kome sam okrivljen prema članu 370 „Povreda ugleda suda“ i pozvan na saslušanje 29.06.2017. što sam odbio te tražio da izjavu dam u najbližem OJT Bijeljina a kako mi je tamo ulaz zabranjen pozvan sam u CJB Bijeljina 07.07.2017. u 08:00. Nesporno je pravo garantovano zakonom, svakog građanina da prijavi bilo koje krivično djelo, (meni sudovi uskraćuju i ustavom garantovana prava). To pravo naravno ima i svaki sudija i u tome nema ništa ni sporno ni loše ali takav postupak proizvodi neke posljedice i osobe koje su me prijavile ili čiji su predmeti „dokaz“ u spisu T17 0 KT 0006630 15, odnosno koji će biti svjedoci, obavezni su da se izuzmu iz svih postupaka u kojima sam ja stranka ili će u suprotnom predmet T17 0 KT 0006630 15, biti osnov za poništavanje takvih postupaka, ponavljanje istih, disciplinske prekršaje, krivična djela…

S obzirom da se krivični predmet završava brojem 15, znači da sam dvije godine pod posebnim istražnim radnjama što sam uočio čak i prema ponašanju službenika suda. Detalje neću naravno otkrivati a kada saznam datum prijavljivanja i „dokazni materijal“ svi postupci ako eventualno postoje u kojima su postupale sudije vezane na bilo koji način sa predmetom T17 0 KT 0006630 15 bili bi neregularni i ja ću štititi svoje pravne interese u skladu sa zakonom.

Dakle prije svega očekujem da Predsjednik suda obavjesti sve sudije o ovim činjenicama kako bi se izuzeli iz svih trenutnih postupaka ako za to postoje okolnosti na koje sam ukazao. Dokaz sam već predao dana 05.07.2017. u predmetu 80 0 P 077873 16 P, (sudija Marković Jelena) i upozorio na mogući problem ako me je ona prijavila ili su njeni predmeti „dokaz“ u krivičnom spisu. MOJE UPOZORENJE NIJE UŠLO U ZAPISNIK…

Stoga od suda zahtijevam:

 

1)    Imena osoba sudija, (ako postoje) koji su me prijavili po članu 370, ukoliko se isti ne protive tome

2)    Brojeve predmeta koje je tražilo OJT Istočno Sarajevo (ako su tražili)

3)    Tačan datum kada je sud obavješten o postojanju krivičnog predmeta T17 0 KT 0006630 15

4)    Ukoliko sud nema saznanja o podacima iz tačaka 1, 2 i 3 da me pismeno obavjesti o tome

 

Alternativno ako postoje osobe iz tačke 1 a ne žele da se njihova imena otkriju u ovoj fazi istrage OJT Istočno Sarajevo, nužno je da ih obavjestite o ovim činjenicama i njihovim obavezama vezanim za „IZUZEĆE“, kako se ne bi došlo do situacije da na kraju nekog postupka dobijem dokument iz tužilaštva o povezanosti sudije sa prijavom i zahtijevam prekid, poništenje svih radnji i ponavljanje cijelog postupka…

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

12.10.2017.

UKAZIVAO NA KRIMINAL I KORUPCIJU, TUŽIO REŽIM PA `UMRO` PRED ZAKAZANO ROČIŠTE

Preminuli je upravo dana 11. oktobra u 14 sati imao zakazano pripremno ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske i neposredno prije toga umire. Podsjetimo i na druge sumnjive smrti u prošlosti, od kojih je najaktuelnija smrt, pravobranioca Republike Srpske Danijele Novaković, koja se desila neposredno pošto je razotkrila kriminal režima.
U cijeloj gužvi oko afere Bobar grupe, pomalo je ostala skrivena činjenica da je Bobar banka dobila rok za dokapitalizaciju do kraja septembra 2014. godine i zanimljivo, vlasnik Bobar grupe, Gavrilo Bobar umire ili "umire" upravo na dan isteka tog roka...

 

UKAZIVAO NA KRIMINAL I KORUPCIJU, TUŽIO REŽIM PA `UMRO` PRED ZAKAZANO ROČIŠTE

Još je rano da bi bili objavljeni uzroci smrti a u kakvoj zemlji živimo i kad se objave, teško da će biti istiniti, jer je opšte poznato, kakve su kriminalne mafijaške organizacije, sudovi, tužilaštva i policija u cijeloj zemlji.


Ali ono što dosad nije bilo poznato široj javnosti, razotkrivamo mi i kao prilog i dokaz toga prezentujemo poruku iz prepiske koju je Čedomir Knežević uputio a dio je retuširan zbog zaštite identiteta trećih lica.

Dakle, Čedomir Knežević je upravo dana 11. oktobra u 14 sati imao zakazano pripremno ročište po svojoj tužbi protiv Republike Srpske i neposredno prije toga umire...

Da postoje i druge osobe koji su upućene u ovo pokazju i komentari na portalima od čega izdvajamo ovaj dio gdje se takođe pominje ovaj spor:

Ne možemo a da se ne zapitamo, da li se ovdje radi o prirodnoj smrti ili su u sve umiješani prsti mafijaškog režima.

Podsjetimo i na druge sumnjive smrti u prošlosti, od kojih je najaktuelnija smrt, pravobranioca Republike Srpske Danijele Novaković, koja se desila neposredno pošto je razotkrila kriminal režima a onda joj je prijećeno i trpila je neviđene pritiske te natjerana da podnese ostavku a naravno i revizor Duško Šnjegota je natjeran na ostavku samo je srećom još uvijek živ.

U cijeloj gužvi oko afere Bobar grupe, pomalo je ostala skrivena činjenica da je Bobar banka dobila rok za dokapitalizaciju do kraja septembra 2014. godine i zanimljivo, vlasnik Bobar grupe, Gavrilo Bobar umire ili "umire" upravo na dan isteka tog roka.

IMA LI IKO OSIM TUŽILAŠTVA I POLICIJE KOME TO IZGLEDA KAO SLUČAJNOST ???

Predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Nada Majinović, umire neposredno poslije afera sa presudom vezanom za Aluminu, poslije čega je lično Dodik Milorad zaprijetio sudiji koja je donijela odluku, jer se njemu nije svidjela.

Birač izgubio još jednu firmu – Litvanci blokirali i Mehaniku

Nije takva situacija samo u Republici Srpskoj nego i u Federaciji a podsjetimo samo na slučaj tužiteljice iz Tuzle Dijane Milić, koja je ekspresno suspendovana i optužena pošto je pokrenula istragu protiv lokalnih tajkuna i moćnika a onda je naprasno umrla u roku od 15 dana.

Prije ovih, da ih tako pod znacima navoda nazovimo "prirodnih smrti" a kojih je bilo mnogo više od pobrojanih, bile su klasične likvidacije automatskim oružjem i eksplozivom.

Jedan od najjezivijih takvih zločina, izvršen je nad inžinjerom Milanom Vukelićem, tako što je dignut u vazduh skupa sa svojim automobilom a istraga do dana današnjeg nije počinioce tog zločina privela pravdi.

Zanimljivo je da je MUP, iznio stav kako je taj zločin policijski riješen te da je sad sve do tužilaštva a tužilaštvo se kako je poznato oglasilo stavom da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje što je pred kamerama priznao glavni republički tužilac Mahmut Švraka.

I Dodik Milorad se naravno oglasio oko tog zločina sa tvrdnjom da SNSD, odnosno njegova stranka sa tim nema nikakve veze i naravno koji će sad tužilac da se usudi da ih dovede u vezu ???

Opet povezivanje sa Federacijom BIH, gdje su poznati neriješeni zločini još na Nedžada Ugljena i zamjenika ministra Jozu Leutara koji su takođe imali važne dokaze o enormnim pljačkama i krijumčarenjem narkotika.

I na kraju, podsjećamo na javno saopštenje SNSD-a odnosno Dodik Milorada koji je zaprijetio odnosno objelodanio postojanje "Crne knjige" u kojoj će biti upisani svi oni koji su SNSD-u u nanijeli štetu te da će njihovi ljudi u institucijama da vode borbu i da se obračunaju protiv tih imena.

Crna knjiga Dodikovih neprijatelja

Ljudi u institucijama su dobili zadatak i uputstva šta da rade i evo kako vidimo zadatak se izvršava...

10.10.2017.

PRIJEDLOG 3 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM


PRIJEDLOG 3 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već sam podneo, nedavno prijedlog za ponavljanje postupka ali sam u međuvremenu došao do novih činjenica po drugom osnovu, te ih prilažem sada u novom prijedlogu a dobio sam ih prije manje od propisanih 30 dana...
U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 17.07.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
1) ako je pri donošenju odluke sudjelovao sudija koji je po zakonu morao biti isključen ili izuzet;
A vezano za član 357, stav "ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost" odnosno "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost" a relevantan je i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica".
Dana 24.06.2014. poštanskom pošiljkom mi je stigao "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." iz OJT Istočno Sarajevo iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda". Broj 15 na kraju pokazuje godinu otvaranja predmeta te svi drugi postupci koji su vođeni najmanje, 2015, 2016 i 2017. pa i raniji ako se nađu kao dokaz u tom krivičnom predmetu a vodile su ih sudije nevedene u zapisniku su neregularni.
Telefonski i pismeno sam ih obavjestio da neću doći jer imam pravo da budem saslušan u najbližem tužilaštvu kao te su se odlučili da angažuju CJB Bijeljina pošto mi je u OJT Bijeljina zabranjen pristup kao i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, zbog toga što se pokušava prikriti taj zločin, krijumčarenje narkotika i pljačka preko Bobar grupe odnosno umješanost tužilaštva u taj kriminal.
Tom prilikom uručen mi je "Zapisnik 15-02/1-193/17" od 07.07.2017." gdje su navedena imena više sudija, koja za ovaj prijedlog nisu bitna osim sudije koja je postupala u ovom predmetu "Vakičić Željke". I jedan od dokumenata "dokaza" iz krivičnog predmeta a naveden je u zapisniku je takođe iz spisa posupajuće sudije Vakičić Željke.


Nevezano za to da li je sudija Vakičić službeno podnijela krivičnu prijavu, da li je to učinila privatno kao građanin ili anonimno, da li je ovlastila nekog, ona se u drugom, (krivičnom) postupku pojavljuje kao učesnik. Da li je zaista i podnosilac ili svjedok ili "oštećena" koja nije i ne može objektivno postupati u bilo kom predmetu u kome sam stranka, suštinski je nebitno jer su postojali svi uslovi da zatraži svoje izuzeće odnosno postoje uslovi da se ovaj postupak ponovi jer citiram taj dio "postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost".
Napominjem da sam više puta ukazivao sudiji Vakičić da je dužna zatražiti svoje izuzeće, čak i pominjući mogućnost da je podnijela krivičnu prijavu protiv mene ili ovlastila drugo lice, (dobio sam usmene informacije o tome) na šta je sudija uzvratila sada zanimljivim odgovorom "DA ONA LIČNO NIJE PODNIJELA NIKAKVU PRIJAVU A DA JA MOGU SAM ZATRAŽITI PISMENO NJENO IZUZEĆE". Čak i da je to istina iz samog teksta se može zaključiti kako sudija kaže da nije ali zna da neko jeste...
Takođe sam ukazivao da sudija Vačićić Željka NE MOŽE OBJEKTIVNO POSTUPATI U PREDMETIMA GDJE SE POJAVLJUJU DOKAZI O FALSIFIKATU RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U BJELJINI KOJI JE SAČINIO SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB A POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA IZ SPISA SU TAJ DOKAZ UKLONILI MILAN RADUJKO I SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA.

Pri tome je na ročištima bila kao svjedok prisutna tada profesor a danas predsjednik udruženja "POD LUPOM GRAĐANA" Halilović Jasminka i uvjerila se da sudija Vakičić na moja upozorenja nije reagovala. No za odluku po ovom prijedlogu njeno svjedočenje nije ni potrebno jer dostavljam zvaničnu dokumentaciju Republike Srpske koja pokazuje da Vakičić Željka nije mogla biti nepristrasna u ovom postupku te predlažem da se prijedlog uvaži i postupak ponovi...

PRILOZI

Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

08.10.2017.

PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

Odgovornost za kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku. Ovde je samo definitivno jasno da je i Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

OBRAZLOŽENJE
Nemam iluzija da će tužilaštvo kao servis mafije pokrenuti istragu protiv pripadnika mafije jer svi skupa učestvuju u pljačci naroda i budžeta. Ova pritužba je samo formalna pred slanje apelacije Ustavnom sudu BIH, kao dokaz da su svi pravni lijekovi mogući zakonom iscrpljeni.
Objašnjenja g. Čolović Rajka su od početka besmislena a sada pritivriječe jedno drugom. Naime prvo je u obavjesti od 06.11.2013. kao izgovor za nesprovođenje istrage navedena slijedeća glupost :
"DA SAM JA KAO PODNOSILAC PRIJAVE IZJAVIO ŽALBU NA ODLUKU SUDIJE MARKOVIĆ, TE DA PO TOJ ŽALBI TREBA DA ODLUČUJE VIŠI SUD TE DA KOD TAKVOG STANJA STVARI TUŽILAŠTVO NE MOŽE CJENITI ZAKONITOST POSTUPKA VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU..."
Besmislica i glupost odnosno kriminal g. Čalovića je u tome što viši sudovi u parničnim postupcima ne odlučuju o tome da li je sudija izvršio bilo kakvo krivično djelo, nego se kreću samo u okviru odredbi zakona vezanim za žalbeni postupak. NE POSTOJI OPCIJA DA VIŠI SUD DONESE ODLUKU O NEZAKONITOSTI POSTUPKA, NEGO SAMO DA JE ILI NIJE POVRIJEĐENA NEKA ZAKONSKA ODREDBA.
No nevezano za to, čak i u takvim okolnostima viši, (Okružni sud u Bijeljini) doneo je u okviru predmeta povodom koga sam podneo krivičnu prijavu, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2) odluku i izneo stav o radu prijavljene sudije Marković Jelene, citiram:
"TAČNI SU NAVODI TUŽITELJA DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI NJEGOVIM PRAVOM NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA JER ON TO U OVOM POSTUPKU NIJE NI TRAŽIO. MEĐUTIM TO NIJE UTICALO NA ODLUKU O NJEGOVOM ZAHTJEVU."
Odgovornost za to kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku.
Sada poslije svega, g. Čalović "zaboravlja" da je izgovor za njegov nerad bio to kako viši sudovi postupaju, pa nije ni vršio nikakve radnje i izmišlja novu besmislicu da "DOSTAVLJENI DOKAZI NISU RELEVANTNI DA BI ČINJENIČNO STANJE NA KOME SE ZASNIVA ODLUKA TUŽILAŠTVA, DOVELI U SUMNJU.
To je "činjenično stanje" koje g. Čolović nije ni utvrđivao a stav Okružnog suda mu sada nije relavantan kao ni drugi dokazi koje sam dostavio ???
I na kraju plasira se gnusna i kriminalna laž da ne postoji zakonska mogućnost za otvaranje postupka u istom predmetu, (koji nikada nije ni otvorio) iako ZPP-u predviđa i propisuje da se istraga može ponovo otvoriti AKO SE POJAVE NOVI DOKAZI ILI ČINJENICE.
Ovde je samo definitivno jasno da je Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.10.2017.

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

NI POSLIJE 3 MJESECA POKUŠAJA I SKORO 10 PISMENIH ZAHTJEVA NISAM DOBIO VIDEO SNIMKE SVE DO NAREDNOG ROČIŠTA, KADA JE SUDIJA SEKULIĆ CVIJETA U SAUČESNIŠTVU SA NAČELNIKOM SP, BOROVČANIN DANKOM PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI KOLIKO TOLIKO PRIKRILI RAZBOJNIŠTVO MAFIJAŠKOG REŽIMA. ALI I TAKVI SNIMCI SU DOVOLJNI DA POKAŽU KAKO SVI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGANI RADE ZA MAFIJU I PRIKRIVAJU UBISTVO OSMOGODOŠNJE DJEVOJČICE, KOJE SE DESILO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA I PLJAČKE STOTINA MILIONA MARAKA PREKO BOBAR GRUPE...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

POSTUPAJUĆOJ SUDIJI SEKULIĆ CVIJETI

Prema pravu propisanom ZOP-a koje citiram :
Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta - Član 165.
(1) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, okrivljeni, branilac okrivljenog, predstavnik okrivljenog pravnog lica, oštećeni i njegov zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik imaju pravo da razmatraju i prepisuju spise predmeta.
(2) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se dozvoliti i drugim licima koja za to imaju pravni interes.
(3) Kada je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava sudija koji vodi prekršajni postupak, a kada je postupak završen, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava predsjednik suda ili službeno lice koje on odredi.
(4) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se uskratiti samo ako bi se time ometalo pravilno vođenje prekršajnog postupka ili ako se isključi javnost u postupku.
(5) Protiv rješenja o uskraćivanju razmatranja i prepisivanja spisa predmeta dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja.
(6) O žalbi iz stava 5. ovog člana odlučuje vijeće u sastavu troje sudija tog suda.
Podnosim :
ZAHTIJEV
Da mi se omogući razmatranje i kopiraju djelovi spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje : 1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
2) Dokumenat SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. 3) Dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017.

Prazan disk imam uz sebe i čiste listove papira za štampanje te ću ih predati tehničkoj službi ukoliko je to potrebno.
Zadržavam pravo ukoliko pronađem još neki dopis, zabilješku, dokaz ili bilo koji drugo dio spisa koji nemam a bitan je za mene, da zahtijevam od suda da mi se uruče i te kopije...

SNIMAK 02

I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.

SNIMAK 03

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

04.10.2017.

OBAVJEST SUDU O PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

"Najelegantniji" način da se dobije izjava Stjepanović je da se optužim za zastarjelu stvar vezanu za njene radnje te da se od nje uzme službeno izjava u svojstvu "svjedoka". Na osnovu te izjave, kada će potvrditi autentičnost, (kako sam obavješten već je potvrdila) dostavljenog snimka i obilja drugih dokaza koji postoje osoba Stjepanović će biti optužena za mnogo ozbiljnija krivična djela.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

OBAVJEST SUDU O PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

U prilogu ovog dopisa su zapisnici MUP-a, (skenirani djelovi) "15-02/1-193/17" od 07.07.2017. iz koga se vidi da sam osumnjičen za "Povredu ugleda suda" i "15-02/1-195/17" od 07.07.2017. prema kome se sumnjičim za "Neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje".
Što se tiče predmeta vezanog za tonsko snimanje on nema nikakvog uticaja na rad sudova u Bijeljini a nastao je poslije moje krivične prijave (u prilogu "Postupanje tuzioca" od 08.08.2014.).
Dakle ja sam dostavio disk sa snimcima tog datuma tako da je nemoguće da je razgovor obavljen tek 24.09.2014. kako to stoji u opisu zapisnika. Tog dana sam tekst prijave objavio na internetu a sam razgovor je iz 2009-te godine što se može vidjeti i po temama o kojima se govori. Radilo se o periodu kada je Stjepanović glumila da istražuje nešto a okončalo se 04.01.2010. što znači da je prema KZ, čak i da postoje elementi propisani zakonom došlo do zastarjevanja.
Tih elemenata čak uopšte nema jer sam snimao svoje razgovore - izjave meni namjenjene i bez namjere da ih zloupotrjebim, odnosno namjera je dokazivanje krivičnih djela više lica.
OVA "ISTRAGA" PROTIV MENE JE U STVARI ZAMKA ZA OSOBU STJEPANOVIĆ DANICU ZA OPTUŽNICU PROTIV NJE
Naime u ovakvim okolnostima kako sam obavješten "najelegantniji" način da se dobije izjava Stjepanović je da se optužim za zastarjelu stvar vezanu za njene radnje te da se od nje uzme službeno izjava u svojstvu "svjedoka". Na osnovu te izjave, kada će potvrditi autentičnost, (kako sam obavješten već je potvrdila) dostavljenog snimka i obilja drugih dokaza koji postoje osoba Stjepanović će biti optužena za mnogo ozbiljnija krivična djela.
Istina je da nisam dobio neki pisani dokument o saslušavanju Stjepanović u svojstvu svjedoka nego samo usmenu informaciju ali nemam ništa protiv što će ovi podaci doći do nje i ako možda još nije saslušavana neka razmišlja o tome jer vrlo dobro zna da je taj događaj u odnosu na predviđenu kaznu zastario a njene radnje nisu.
No za sud i sudije mnogo je važniji zapisnik "15-02/1-193/17" iz koga se vide osobe koje su me prijavile, uticale na druge da me prijave, pokrenu istražne radnje ili su saslušavani odnosno biće saslušavani kao svjedoci u predmetu T17 0 KT 0006630 15. Vezano za to već sam napisao zahtjev tražeći imena sudija a kako sam ih dobio od MUP-a dostavljam ih sudu.
Vakićić Željka, Đurić Dragoljub, Dević Smiljka, Đonlić Mensur, Destanović Senad, Marković Jelena, Mićić Ljubiša i Aleksandar Matković.
Neću komentarisati o okolnostima mnogo osim činjenice da je u uvodu korišten izraz iz opisa krivičnog djela "PORUGA" a na kraju se riječi koje mi se pripisuju karakterišu kao "UVREDE"...
Očekujem od predsjednika suda da obavjesti navedene osobe o ovim činjenicama da su prema zakonu obavezni da se izuzmu iz predmeta u kojima sam ja stranka. Nedavno sam ukazao na primjer osobe Marković Jelene, koja je (sigurno ne slučajno) zadužila SVA TRI tekuća predmeta u kojima sam ja tužitelj i čak pomenuo da bi mogla biti svjedok u nekim drugim postupcima. Tada nisam imao pismenu potvrdu ni imena sudija ali sam odavno obavješten o istražnim radnjama kojima sam podvrgnut.
Nema ništa sporno u tome da navedene sudije podnesu krivičnu prijavu o bilo kom krivičnom djelu samo tada ne mogu nepristrasno i objektivno postupati u predmetima i kojima je prijavljena osoba stranka u postupku.
UKOLIKO POSTOJI JOŠ NEKI SUDIJA ZA KOGA ZNATE DA JE MOGUĆI SVJEDOK, PRIJAVITELJ ILI JE NA NEKI DRUGI NAČIN POVEZAN SA OPTUŽBOM ZA "POVREDU UGLEDA SUDA" PROTIV MENE, OBAVJESTITE ME PISMENO KAKO BIH MOGAO ŠTITITI SVOJE INTERESE U POSTUPCIMA U KOJIMA SAM STRANKA I GDJE MOGUĆE ODLUČUJU OSOBE KOJE SU ME PRIJAVILE, KOJE ME MRZE, KOJI SU SPREMNI DA KRŠE ZAKONSKE ODREDBE KAKO BI MI NANJELI ŠTETU IZ OSVETE ILI SOLIDARNOSTI SA SUPROTNOM STRANOM...

PRILOZI

Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017.
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
Postupanje tuzioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

02.10.2017.

GASTAPO - FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA

Sudija Sekulić Cvijeta i načelnik SP, Borovčanin Danko mjesecima su pokušavali izbjeći predaju video snimaka a onda su na kraju pokušali podmetnuti snimke dalje kamere kako bi sakrili razbojništvo koje se primjenjuje prema građanima i istovremeno instruisali službenike da lažu pred sudom. Ali kako su nesposobni i kao pravnici i sudski policajci a posebno kao informativni stručnjaci i to je bilo sasvim dovoljno da razotkrijem kakva je to mafija u pitanju što se može vidjeti na video prilozima...

GASTAPO - FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

Zdenko Bajo

_____________________________________________________________________

(  ime i prezime- naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva)

2911965171770

___________________________

(jedinstven matični broj građana )

 

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina

_____________________________________________________________________

(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva, sjedište organa državne vlasti ili sjedište pravnog lica)

065831902

________________________

(telefon-telefaks)

 

 

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

A prema pravu iz člana 165 ZOP-a vezano za predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr.

 

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

 

1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.

 

Dana 27.06.2017. podneo sam pismeni zahtjev za razgledanje i kopiranje djelova spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr, što mi je i omogućeno ali zbog tehničkih ograničenja moguće je bilo kopirati samo štampane dokumente a ne i disk sa video zapisima.

Službenik suda mi je saopštio da za kopiranje diska podnesem poseban zahtjev što i činim.

Prema podacima iz spisa video zapis je u AVI formatu, što je jedan od najčešćih a navodno samo na službenom laptopu su instalirani kodeci za taj format.

Ja nemam problema za reprodukciju kako tog, tako i MP4, VOB, FLV, MKV, MPG, DIVX, WAV, itd.

Disk mi je potreban za pripremu nastavka pretresa 07.07.2017. te očekujem da odmah kopirate disk i obavjestite me na navedeni telefonski broj o terminu preuzimanja a po mogućnosti prije nego tužilaštvo pošalje policiju da mi ponovo otmu računar…

SNIMAK 02

SNIMAK 03

 

Bijeljina, _____________2017.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

                                                                          ___________________________

                                                                                    (svojeručni potpis sa punim    

                                                                                        imenom i prezimenom)

 

KRIMINAL U VLASTI
<< 10/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-