KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


30.04.2017.

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU


Predmet: 83 0 P 020967 16 Gž

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, kao i člana 240 ZOPP-u, stavovi 1, 2 i 3, podnosi se vanredni pravni lijek:

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijano rješenje.
Ovde se radi o dva različita problema.
Prvo, samo pristupanje sudu u Zvorniku u vrijeme kada mi je kretanje ograničeno na par stotina metara zbog izuzetno otežanog disanja je rizično po život a o tom problemu sam pismeno obavjestio sud prije pripremnog ročišta, na šta nije bilo nikakvog komentara u odluci prvostepenog suda, kao da taj dopis ne postoji. Tek sada to pominje drugostepeni sud i opravdava odluku Osnovnog suda u Zvorniku time da nisam predočio neke dokaze. Ovde se ne radi o prelomu noge ili operaciji srca za koju je potrebna hirurška intervencija sa pratećom dokumentacijom, nego o sezonskom problemu opšte poznatom u ovim krajevima.
Ali nevezano za to, moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
Osnovni sud u Zvorniku se ni o tome nije izjašnjavao a kako je očito da nije mjesno nadležan te s obzirom da sam pismeno predložio da se oglasi nenadležnim, bilo je potrebno primjeniti član 51 ZPP-u:
"Ako je za suđenje nadležan sud u RS, ali se prema odredbama ovog zakona ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Vrhovni sud RS će, na prijedlog stranke, odrediti koji će stvarno nadležan sud biti mjesno nadležan."
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

29.04.2017.

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

CLANAK PRVI PUT OBJAVLJEN 16.03.2012. POSLIJE CEGA JE PRVO IZNESEN PRIJEDLOG ZA ODLAGANJE IZBORA, A POTOM SE BOBAR GAVRILO, POVLAČI IZ POLITIČKE TRKE!
POGLEDAJMO ZAŠTO...

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO
KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Napomena : Ova prijava je izrađena kao tekstualni štampani dokument i digitalna verzija na disku u prilogu, kao web stranica "Krivicna prijava.html" sa aktivnim linkovima ka fajlovima na koje se poziva, te još nekim dokumentima kao dodatak dokaznom materijalu na istom disku, a biće objavljena i na internetu!
U tekstu ove prijave bice istaknuta dva imena, za koje ću i predočiti dokaze o krivičnim djelima, ali je očigledno da taj kriminal nije mogao biti izveden bez saradnje sa drugim osobama, koje će identifikovati tužilaštvo...
Dana 23.07.2009. godine organizovana kriminalna grupa, je švercovala neregularnu robu iz firme "Haak trans" u federaciji BIH, do firme "Univerzal" u Bijeljini, kojom prilikom je usmrćena djevojčica Ivona Bajo, na samom ulazu...
Protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe, nastanjenih u RS, podneo sam više krivičnih prijava, a radi se o portiru Sofrenić Blagiši, inspektoru Marković Dragoslavu, te pripadnicima OT Bijeljina, Danici Stjepanović i Novaku Kovačeviću, zbog više krivičnih djela, izvršenih sa ciljem prikrivanja ubistva, a ovom prilikom ističem osobe, nastanjene u federaciji BIH!
Činjenica je dakle da su citiram vozeče, ROBU, dovezli bez specifikacije i predata je bez ikakvog pregleda, što se jasno vidi u izjavama datim korumpiranom tužiocu Stjepanović Danici, (
Svjedoci) a radi se o vozačima Kešmer Mirsadu, Moco Nedžadu, te portiru Sofronić Blagiši!
Portir je inače lično uklonio materijalni dokaz ubistva,
TORBU, koja je dvostruko presječena, komad kaiša nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva, što se može vidjeti na slici! Fotografija je načinjena u Osnovnom sudu u Bijeljini, koji i danas čuva taj dokaz u svom depou!
TORBA UBIJENE DJEVOJCICE
Torbu je dakle sklonio portir, a potom su je iz bolnice odnijeli saučesnici, iz tužilaštva i policije! Da li su je oni oprali benzinom ili je to urađeno na mjestu zločina, sasvim je nebitno, jer je odgovornost za to na tužiocu, koja je pokušala taj materijalni dokaz sakriti od istrage, porodice i javnosti!
Postoji veći broj dokaza o monstruoznosti tužioca Stjepanović Danice i Kovačević Novaka, a sada dostavljam samo izjavu vještaka dr. Busarčevića, koga su angažovali kao vještaka trasologa, ne dostavivši mu podatke o unutarnjim povredama, (probod prsne kosti, kanal kroz grudnu žlijezdu, razderine desne plućne arterije i desne dušnice!
Nalazi i mišljenja svih vještaka se nalaze u folderu
VJESTACENJA, a snimak razgovora koji sam obavio sa vještakom iz koga se jasno vidi sav kriminal OT Bijeljina je na audio zapisu IZJAVA VJESTAKA!

IZJAVA VJESTAKA
Od početka sam upozoravao da je tim kamionom dovezen očito veoma vrijedan nelagalan tovar, kao što je heroin, no iz kasnijih dešavanja, (afera Barašin) vidjelo se da je i oružje unosna roba, a nedavno je u banci tajkuna Bobar Gavrila, inače vlasnika firme "Univerzal", pronađen oprani novac od kokaina Darka Šarića!
Bilo je potrebno dakle da interpol, prenese dojavu iz Nemačke, da bi policija intervenisala, dok za to vrijeme, kriminalci izdaju FAŠISTIČKU naredbu, da se zabrani pristup tužilaštvu, svim srodnicima ubijene djevojčice, kako bi nas onemogućili da dostavljamo dokaze o njihovom kriminalu...
Naredbodavac za prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, se razotkrio 28.02.2011. godine, samo tri dana pošto je Specijalno tužilaštvo, evidentiralo prijem dokaza koje sam im poslao!
Mafijaški bos, tiranin i diktator Milorad Dodik, prijeti im ukidanjem, poslije čega se obustavlja rad na predmetu i isti dostavlja u OT Bijeljina, kod člana kriminalne grupe Kovačević Novaka, kome su ruke krvave još iz rata, kada je za vrijeme zločina u Srebrenici, bio vojni tužilac!!!
Mafijaški režim je več pokazao pravo lice, oslobađenjem svog čovjeka, Rajka Savića, Dobojskog tajkuna, poslije brutalne likvidacije "neposlušnog" gospodina Garića, a sada štiti drugog kriminalca Bobar Gavrila, koji već dvije decenije pljačka građane i budžet! Dovoljno je samo podsjetiti na falsifikovanje ZELENIH KARTONA, te izjavu da je izgubio veliki broj klijenata od kako je prije godinu dana počeo "raditi po zakonu" ???
No to je samo pozadina događaja, da se shvati ozbiljnost materijala i veličina mafijaške mreže!
Sada se vraćam na krivična djela koje su počinile osobe nastanjene u federaciji BIH!
Vidljivo je iz službene dokumentacije za putovanje:
NALOG, da je naveden samo jedan vozač i to Kešmer Mirsad, dok je drugo ime dopisano rukom, (možda i poslije nekoliko dana), a po izjavi samog vozača on je tek 10 dana zaposlen, što je klasična priča za sve radnike koji rade "NA CRNO"...
Direktor "Univerzala" izjavljuje da postoji popis naveden u faktiri i da se radi o JEDNOM paketu, koji nije niko raspakivao, te da je to trebao tek sutradan uraditi magacioner! Jasno je dakle da niko nije provjerio šta je tada dovezeno, a vozač Kešmer izjavljuje da su istovarili ČETIRI palete robe, (4-ta strana njegove izjave)!
4 PALETE ROBE
PITANJE JE GDJE SU NESTALE 3 PALETE DO JUTRA I ŠTA JE BILO U NJIMA, JER JE DIREKTOR ZATEKAO SAMO JEDAN PAKET ???
1 PAKET ROBE
Očito priče nisu dobro usaglašene, a i zašto bi, kad je tu tužilac Stjepanović, da NIŠTA NE PRIMJETI...
No to nije kraj grešaka, organizovane kriminalne grupe! Portir Sofrenić je izjavljivao da je vidio kako se djevojčica kreće prije pada i iskašljava krv, što odgovara slici sa mjesta zločina, (
ULAZ)!
Pošto kriminalci iz vlasti smišljaju plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, poslije koga se djevojčica navodno nabola na žicu od korpe, portir mijenja priču i daje izjave da to nije vidio! No očito koncentrisan da izgovori tu laž, čini grešku i u zapisnik kaže da je kamion imao kvar i rezervoar su vezali španerom...
Tako i sami vozači moraju priznati da se to desilo, te to ulazi u zapisnik njihovih izjava!
Dakle rezervoar je pao jednim djelom na asvalt, te su čuli grebanje, kao da je otkinut auspuh!

GREBANJE PO ASVALTU
Tako su to vezali trakama, koje kako kažu trpe opterećenje do 3 tone, a sada napominjem da je po mišljenju patologa na osnovu pronađenih povreda, predmet koji je uzročnik imao dimenzije oko 25*1 mm, dok dr. Blažanović smatra da je smrtonosne povrede naneo predmet TRAKASTOG oblika!
Ističem da nijedan od vještaka nije znao za kvar i vezanje španerom, a njihova mišljenja su kompletna na disku!
No da vidimo, šta se dešavalo po odlasku kamiona! Po evidentiranoj izjavi, nastavili su ka Brčkom, Peliagićevu i Odžaku, gdje su takođe trebali dostaviti robu!

BJEZANJE SA MJESTA ZLOCINA
Na traci, (TAHOGRAF) je vidljivo da su ukupno prešli 597 km, krenuli oko 16:15 sati iz Bijeljine, te u narednih 60 minuta, do 17:15, kada se kretanje prekida, prelaze put do Odžaka, obavivši predhodno istovare u Brčkom, te Pelagićevu, a vidljivi su pečati prijema u sve tri destinacije, na skeniranoj slici, PRIJEM ROBE
PRIJEM ROBE
Sajt, http://www.viamichelin.com daje podatke o najkraćim udaljenostima između gradova, odnosno putanjama sa više prolaznih tačaka, tako da svako može provjeriti naredne podatke!
Slika
BIJELJINA-ODZAK, pokazuje da ta maršruta iznosi 123 km i da je predviđeno vrijeme AUTOMOBILOM, za prelazak te relacije, 116 minuta!
TRASA KAMIONA
Vozači Kešmer i Moco su taj put prešli za oko 60 minuta uz dva istovara usput, (poslednji u Odžaku i ne računam) vozeći prosječnom brzinom od oko 120 km/h, što ako se uzmu u obzir istovari znači da su vozili mjestimice i više od toga!
Tahograf traka u tom djelu dana međutim pokazuje, da je najčešće voženo do 60 km/h, sa par minuta od oko 80 km/h ???

TAHOGRAF TRAKA
KAKO SU DAKLE VOZAČI USPJELI PREĆI PUT OD 120 KILOMETARA ZA SAT VREMENA I ISTOVARITI ROBU NE PRELAZEĆI BRZINU OD 90 KILOMETARA NA SAT NITI U JEDNOM TRENUTKU ???
Obavivši taj posao, vozači MIRUJU do 22:10 minuta, kada kreću za Sarajevo, (po sopstvenoj izjavi, to je bilo u zadatoj putanji), to se završava oko 23:30, što je nekih 80 minuta vožnje! Čudno je da su prethodno ODMARALI četiri i po sata, ali to je njihov izbor bio, no da vidimo kolika je udaljenost koju su morali preći:
Na slici
ODZAK-SARAJEVO, distanca je 212 km, a predviđeno vrijeme, čak 176 minuta, skoro 3 sata, što je više nego dvostruko od vremena zabeleženog tahografom!
ODZAK-SARAJEVO
PUT OD 212 KILOMETRA, KAMION JE PREŠAO ZA 80 MINUTA, VOZEĆI PROSJEČNOM BRZINOM 159 KILOMETARA NA SAT!!!???
Tahograf opet pokazuje mnogo manju brzinu, evidentiranu u to vrijeme!
OT Bijeljina, (čitaj "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BOBAR") i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, (pravi naziv je SPECIJALNO TUŽILAŠTVO IGOKEA) ne žele i neće da kvare poslove, svojim mafijaškim bosovima Dodiku i Bobaru, koji imaju punu kontrolu nad "NEZAVISNIM I SAMOSTALNIM" tužiocima, a ako se slučajno desi neka neposlušnost, tu je vrhovni šef mafije da zaprijeti ukidanjem, svakom sudu i tužilaštvu, koje bi moglo da ga smjesti iza rešetaka, gdje i spada!
Nadam se da Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, nije pod kontrolom ASA AUTA i HAAK TRANSA i da će istražiti ovaj gnusni zločin, ubistvo osmogodišnje djevojčice, prilikom šverca mafijaške mreže, jer ako ih ostavite da voze 160 kilometara na sat, da li oružje, narkotike ili prljavi novac, koji treba PRATI, samo je pitanje čije će dijete, slijedeće završiti, pod TOČKOVIMA...
I na kraju, podsjećanje na izjavu vozača, da se čulo kako nešto grebe po asvaltu! Snimak ulaza u "Univerzal" frontalno, na kome su vidljivi tragovi, predmeta, koji se VUKAO I GREBAO, po asvaltu,
TRAG, a otkačio se baš na mjestu gdje počinju tragovi krvi! Na slikama priloženim na disku je 11 fotografija, TRAGOVI, a na jednoj od njih izmjerio sam širinu traga, koja iznosi oko 40 centimetara!
TRAGOVI NA ASVALTU
KOLIKA JE ŠIRINA REZERVOARA KAMIONA MERCEDES-ATEGO ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

27.04.2017.

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTEVAM

1. Pismeno izjašnjenje šta je OJT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave - KAIŠ DJEČJEG RUKSAKA JE DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A SA OSTATKA KAIŠA SU JAKIM HEMIJSKI SREDSTVOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA TE JE ČAK SKINUTA I ORIGINALNA ŽUTA BOJA.
2. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran, (ako već nisu Marković i Sofrenić) za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.


OBRAZLOŽENJE
U navedenom dokumentu, (odgovoru na pritužbu) obavještavate me da je Kolegij OJT Bijeljina "zaključio" da je okružni tužilac "pravilno" postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio.
Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
ZAHTJEVAM ODGOVOR O UNIŠTAVANJU PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IMENA ODGOVORNIH LICA, ZBOG POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM. JER TAJ "DJEČJI RUKSAK" VRIJEDI MILIJARDU MARAKA.
VRIJEDI I VIŠE JER JE BIO NOV, NEOŠTEĆEN NA ŽIVOJ I ZDRAVOJ OSMOGODIŠNJOJ DJEVOJČICI A SADA JE TAKAV KAKAV JESTE SA KAIŠOM KOJI JE DVOSTRUKO PRESJEČEN ISTOVREMENO I ISTIM PREDMETOM KOJI JE USMRTIO IVONU BAJO.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...
Upozoravam glavnog okružnog javnog tužioca, da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovoran za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

26.04.2017.

KAKO SAM POSTAO DRZAVNI NEPRIJATELJ BROJ 1

ZAŠTO MI JE ZABRANJEN PRISTUP TUŽILAŠTVU PO BILO KOJOJ OSNOVI ???
ILI
KAKO SAM POSTAO "DRŽAVNI NEPRIJATELJ BROJ 1" ???

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

PO PREDMETU KTA -596/09

Pocetkom godine, krajem januara, dosli smo do podataka o tome da je torba djevojcice Ivone Bajo ostecena, odnosno kais te torbe je presjecen ukoso, sto s obzirom na sve okolnosti ukazuje na to da je predmet koji je ubio Ivonu, prethodno presjekao pomenuti kais, a potom probio kozu na grudima, nanoseci pritom povredu na kozi od 2 cm.
Nadalje isti predmet probija prsnu kost ostavivsi ubodnu ranu od 2,5 cm duzine i oko 1 mm sirine, koja je blago lucnog oblika. I na kraju nazalost doslo je i do povreda desne plucne arterije i dusnice, koje su uzrokovale gusenje krvlju.
Kako je sam izgled rane ukazivao, a narocito dimenzije povrede na kosti, okrugla elasticna zica nije mogla da nanese takvu povredu i mogla je jedino da zapara kozu nanoseci povrsinsku ranu problizno onakvu kakva je i stvarno nanijeta.
No sve unutrasnje povrede koje su navedene i evidentirana od strane sudskog vjestaka medicinske struke dr Simic Vidaka, po njegovom misljenju i misljenju svih strucnjaka koje smo do danas konsultovali, navedena zica nije mogla da prouzrokuje.
Taj stav je jos vise izrazen po pitanju mogucnosti da pomenuta zica presijece dosta siroki kais torbe i to na predvostrucenom dijelu, dakle dva presjecanja istovremeno.
Dio kaisa je nestao, a izgled ostatka, asocira na to da je predmet koji je to ucinio morao da se krece velikom brzinom, da bi rezovi na oba dijela kaisa bili podudarni, a na to ukazuje i probodena kost.
S tim u vezi zatrazili smo da jedan od vjestaka svoje misljenje obrazlozi strucno u pismenom obliku, te smo taj dokument dostavili na uvid Tuzilastvu, posto smo vec ranije predocili fotografije torbe koja je napred pominjana.
S obzirom da stanje u kome se kais nalazi nije pominjano u javnosti, a niti u jednom dokumentu obavljenih vjestacenja se ne vidi da su strucnjaci vjestaci bili upoznati sa tom cinjenicom, smatrali smo da bi te elemente trebalo predociti tuziocu, kako je predvidio ZKP u clanu Obustava istrage, stav 3.
Sve to tim prije sto je jasno vidljiva razlika u boji pomenutog kaisa, koja iz originalne zute boje prelazi u drugu nijansu, sto ukazuje da je taj kais bio u dodiru sa nekim jakim hemijskim sredstvom, koje je uzrokovalo takvu promjenu.
I ranije je bilo vise neobicnih cinjenica na koje istraga nije dala nikakav odgovor, a sada bih istakao samo to da je do danas nepoznato gdje je bila djevojcica u periodu od 15:35 do 16:10 i sta se za to vrijeme desavalo i sto je najvaznije ko je bio s njom. Jedini „odgovor“ na to pitanje koji sam dobio od jednog inspektora bio je „Mozda se negdje zadrzala“.
Zbog nacina na koji je to izgovoreno, iako je upotrebljen izraz „mozda“ shvatio sam da je istraga sasvim zadovoljna tome i da taj izraz za njih znaci tako je i bilo.
Sitnice tipa ko je i zasto zadrzao dijete i da li je zadrzana bas zbog te smrtonosne povrede, nisu bile bitne za vec pripremljeni scenario o samopovredjivanju.
Da je polugodisnje navodno provodjenje istraznih radnji bilo samo farsa bilo je vidljivo vec poslije prvog susreta porodice sa inspektorom zaduzenim za taj slucaj, koji je bio nezadovoljan radom patologa i uvjeravao nas da je samo njegovo misljenje tacno i da je „sto posto zica ubila dijete“.
S obzirom da audio zapise koje cu koristiti na sudjenju ne mogu predociti u takstualnom obliku, sada cu iskoristiti dio dokumenta koji je nastao jos 11.08.2009, prilikom uzimanja izjave od svjedoka, osobe kod koje je Ivona bila prije nego sto je pronadjena mrtva na ulici…
Radi se o uvodnom dijelu, gdje se jasno vidi da policijski inspektor pola godine prije zvanicne obustave istrage, (na sjednici Kolegija pocetkom februara 2010. godine), jasno „kaze“ de je uzrok smrti pad sa bicikla, za koji je naravno sama kriva.
Time postaje jasnije zasto su sva vjestacenja prije i poslije, odnosno misljenja vjestaka zanemarena. Taj stav se ponavlja i u direktnom pitanju…
Vise je nego jasno da cilj istrage nije dokazivanje i otkrivanje istine, nego dokazivanje unaprijed postavljenog cilja, a to je samopovredjivanje, da ne kazem samoubistvo.
Tako je i bilo potrebno ukloniti sve elemente, koji su ometali provodjenje i dokazivanje jednog takvog zakljucka, a tome u prilog govori i sledeci isjecak iskaza svjedoka Djuje Vasilic.
Taj covjek je portir Sofrenic Blagisa, koji je dan posle sahrane nepozvan prisao majci i ujaku djevojcice i pricao kako je vidio dijete da vozi bicikl, iskasljava krv i pada.
Posto smo to ispricali inspekroru Markovicu, isti je rekao da to nije istina (a kako on to zna) te da ce ga pozvati na razgovor. I zaista vec sutradan portir drasticno mijenja taj iskaz :
Sta je od toga istina i da li je uopste nesto istina od onoga sto je portir govorio nije bilo vazno istraziteljima, jer to sto je dijete krvarilo prije pada na mjestu gdje je pronadjena nije islo u prilog tvrdnji da je povredu zadobila prilikom pada sa bicikla.
Tako tokom svjedocenja pred tuziocem desetak dana kasnije on dodatno prepravlja izjavu :
To su po svemu sudeci bili zadnji pokreti djeteta na izdisaju, koji su vjerovatno iskoristeni prilikom izjave svjedokinje Filipovic Dusanke, koja tvrdi da je vidjela trenutak pada.
Nije vidjela niti kako vozi bicikl niti da hoda pored njega, nego samo kako pada.
Na pitanje u telefonskom razgovoru da li je to mozda bio pokret u zelji da pokusa da ustane sa asvalta, ona odgovara „Pa mozda je pokusala da ustane, ali nije uspjela“. Da vidimo sada sta je izjavila svjedok Filipovic :
„DA SU IZ AMAJLIJA KRETALI SE U PRAVCU GRADA I DA JE VIDJELA KAKO DIJETE PADA NA KOLOVOZ, JA SAM REKLA GAZDI DA JE PALO DIJETE I ON ME JE PITAO GDJE JE JER ON NIJE VIDIO, A JA NISAM VIDJELA ODAKLE JE DIJETE PALO…“
Ovo je isecak iu Saopstenja sa zvanicnog sajta Tuzilastva, a sada slijedi dio koji je sama dodala prilikom ispitivanja, u prostorijama Tuzilastva :
Da li je zaista vidjela nesto ili je to umislila ili je nesto drugo u pitanju, ta jedina svjedokinja koja je kao vidjela pad, tvrdi da je vidjela samo poslednji pokret, a trenutak kada je povreda nacinjena, (po misljenju vjestaka bar 3 metra prije prvog traga krvi, ni ona niti bilo ko drugi ne trvdi da je vidio.
Tome cemo se vratiti ponovo kasnije a sada da zavrsimo izjavu portira njegovim vidjenjem dolaska ostalih svjedoka…
Dakle on tvrdi da je bio prvi na licu mjesta i da je tek posto je proslo par vozila prvi stao gospodin Novak sa Djujom i njenim sinom, a tek po njihovom dolasku stize svjedokinja koja je „vidjela“ pad.
Da je po svoj prilici svjedokinja Filipovic neki od poslednjih pokreta djeteta protumacila kao pad (ili ima neke druge motive, da bi bila zanimljiva recimo kao jedini svjedok koji je sve vidio, pokazuje i izjava koji je dala Djuja Vasilic :
Postavlja se pitanje, zasto svjedok koji je sve vidio pita „sta se dogodilo“ i jos „ko je udario dijete“.
Naravno da se nijedno svjedocenje ne moze tretirati kao tacnije od nekog drugog, ali je jasno da niko nije ni pokusao da ustanovi sta je istina, nego se najveca tezina dala uprovo svjeduku koja je „vidjela“ pad, a stigla je na lice mjesta posto je portir pokusao da zaustavi vise vozila i posto je stao Novak Djokic, koji je i odvezao dijete. Sledi dio njegove izjave :
Dakle taj svjedok i njegova saputnica imaju pred sobom par stotina metara pravca i ne vide pred sobom dijete, niti da vozi, niti da hoda, niti da pada i kada dolaze pored nje nema nikog od drugih svjedoka, jer bi logicno da su na lice mjesta stigli Nedeljko Antic i Dusanka, oni bili ti koji bi odvezli dijete u bolnicu. Moguce je jedino da je prije njih dijete vidio portir koji to i tvrdi. No u svemu tome je zanimljivo to sto u telefonskom razgovoru pomenuti gospodin kaze da je posto je dijete uneseno u auto on licno ubacio kostim i torbu u automobil, dok je peskir i papuce ostavio na licu mjesta.
Sada bih se vratio na dio izjave svjedoka Vasilic koja kaze da se pomenuta osoba samo nagela nad djetetom bez izrazene namjere da joj pomogne.
Da li je tada uocio nesto sto se ne uklapa u stanje koje bi trebalo da se zatekne na terenu. Torba sa presjecenim kaisom i prelaz iz jedne u drugu boju te kostim koji je djevojcica imala na sebi. Kako je kostim skinut sa nje i kada i zasto je torba u tom stanju. Mozda je to bila svrha ubacivanja tih kompromitujucih stvari u vozilo da se svi ti problemi izbjegnu…
Da bi se dobio moguc odgovor na to pitanje potrebno je u tok price uvesti vozace i kamion ili kamione. To bi vjerovatno i do danas ostalo nepoznato da majka i ujak djevojcice nisu taj podatak dobili od direktora Univerzala i o tome upoznali njenog zastupnika.
No zanimljivo je sto je svjedok Lazarevic Zlatan, nama rekao da je vidio kamione da stizu, dok je kasnije posle visednevnih pokusaja da se sazna ko je to bio sa kojim vozilima i sa kakvom robom, na svijetvost dana isplivao samo jedan kamion sa dva vozaca.
Ja sam licno bio sprijecen od strane tuzilastva da dam kompletn iskaz o svemu, ali je ostala zabiljezena izjava moje sestre, ciji dio predocavam :
Ocito je i ovo promaklo tuziocu, a da nesto debelo nije u redu sa tim detaljima ukazuiju i nepravilnosti oko dokumentacije.
U putnom nalugu koji je potpuno elektronski dopisano je rucno ime drugog vozaca, (sto je moglo da se dopise i dan pred davanje iskaza), a ne postoji potpis istog.
Dalje je vidljivo da se marsruta na nalogu i trasa kuju su presli ne poklapaju (nije isti redosled), kao i da se ne vidi pecat Univerzala po prijemu robe, nego samo potpis, a portir tvrdi da on nije nista potpisao :
Tu su jos i tahograf trake koje kao i skenirane naloge i pratecu dokumentaciju prilazem u prilogu.
Na samim trakama je vidljivo da se ne uklapaju u pricu, jer na jednoj se nalaze dva datuma 21 i 23, a obe pokazuju da su dva vozaca vozila isti kamion u isto vrijeme oko 16 sati koje je i bitno. Da li su oni podmetnuli tuziocu traku od nekeg drugog dana a tog dana su dosli sa dva vozila ili je nesto drugo u pitanju, za sada se ne zna, ali postaje sve jasnije zasto sam 10 mjeseci sprecavan od strane tuzilastva da dodjem do cjelokupne dokumentacije…
Nadalje slijedi zanimljiv detalj koji opisuje sta portir misli o sceni koju je zatekao na cesti :
Da li je to bilo subjektivno vidjenje ili on zna nesto vise o svemu pa je napravio lapsus ili se radi o necem drugom takodje nije bilo zanimljivo tuziocu da sazna.
Nadalje sledi vazan dio vezan za stanje kamiona, koji su ili koji je dovezao robu :
Slijedi opis polozaja tog rezervoara od strane portira, sto ce biti jako vazno u daljem dijelu…
Da nije bilo te „nesmotrenosti“ portira u njegovoj izjavi mozda bi i taj detalj ostao za sve nas tajna, ali zbog toga je pitanje o tome postavljeno i vozacima, vjerovatno od strane advokata Tomica, jer tuzilac ocigledno nije bila zainteresovana da dodje do istine i za sve nepravilnosti koje su ucinjene ona je nalazila potrebu da opravdava cak na zvanicnom saopstenju na sajtu po obustavi istrage.
Pogledajmo sada odgovor vozaca o tome…
Sada sledi isecak skeniranog iskaza vozaca o polozaju koji je zauzimao rezervoar u sklopu vozila :
Po svoj prilici ova opaska o zici je zbog toga sto bi po logici da je dijete poginulo od zice koja je „dosla“ sa desne strane i ubola je u levu stranu grudi, te neobjasnjivo skrenula nazad udesno, bilo jos realnije da je to mogla napraviti i zica koja dolazi sa lijeve strane, a vezana je za kamion.
Sada slijedi dio teksta koji sam prvi put predao policiji 28. avgusta 2009. a potom i tuziocu. Iz sadrzaja tog teksta se moze zakljuciti zasto ona vise nije htjela da razgovara sa mnom, da dopunim izjavu…
AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUCNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MASINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETEO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLED PUCANJA), TE POGODIO DETE U PROLAZU. VOZACI I RADNICI MOZDA ZELECI IZBJECI ODGOVORNOST ILI SAKRITI SADRZAJ TOVARA, KOJI JE NEREGULARAN ILI CAK KRIMINALAN, PREMESTAJU JE DESETAK METARA NAPRED, ULAZE U KRUG, ISTOVARAJU ROBU, TE POSTO JE DETE ODVEZENO, ODLAZE PRE DOLASKA POLICIJE...
Oko pola godine kasnije u svome zakljucku i misljenju dr Blazanovic iznosi slijedece :
Vidljivo je da dimenzije do kojih je dosao dr Blazanovic ne odgovaraju onima koje su „koristili“ vozaci, jer oni tvrde da se radi o trakama od 5 cm.
No postavlja se pitanje da li su oni dali tacne podatke, a kako su otisli sa lica mjesta prije dolaska policije, te je kvar sutradan saniran, istraga za sve to ne bi znala da su u to nisu ukljucili pripadnici porodice.
Tako sam konsultovao i profesionalne vozace koji sem sto su uocili nesklad oko tahografa i uz opasku da danas nijedan gazda nece placati dva vozaca za takav put, (sto ide u prilog tome da su bila dva vozila, ali to je sporedno), receno mi je da sem te trake od 5 cm postoje i metalne trake od oko 2 cm, koje se savrseno poklapaju sa dimenzijama povreda koje je zadobila djevojcica.
O tom saznanju obavljen je razgovor sa vjestakom Miroslavom Busarcevicem, koji je potvrdio moje sumnje da uopste nije bio upoznat sa stanjem kaisa na torbi, sto i nije toliko cudno, ali isto tako mu je nepoznata da je probodena prsna kost i razderana desna strana pluca.
Na to je prokomentarisao da sve navodi na srafciger, ali kada je cuo napred navedeno misljenje dr Blazanovica i kako je vezan rezervoar, shvatio je.
Mislim da u sustini i nije potrebno da dalje razradjujem teoriju, jer svako ko bude citao ovaj tekst bi izveo slican zakljucak, ali cu naravno navesti i to da zaokruzim cjelinu.
Rezervoar koji se nalazi sa desne strane kamiona i namjenjen je obicno za gorivo, (a koriste ga ponekad i za prevoz neregularne robe neki pojedinci), vezan je nekim trakama koje su napregnute do 3 tone.
Da li su koristene one od 5 ili od 2 cm ili su tu radjene jos neke improvizacije, ostavljem vam da procijenite sami.
Kako je navedeno da se nalazi na 30 do 40cm od tla, te se tome doda njegova visina dodje se do visine od bar 1 metar, koliko je vrh rezervoara bio iznad tla, a to je zanimljivo priblizna visina mjesta gdje je dijete pogodjeno u sjedecem polozaju na biciklu. Prije nego sto kamion ulazi u krug niko nije vidio dijete, nego su je pronasli, tek neposredno po ulasku kamiona.
Dijete koje stoji na biciklu veoma malom i drzi rucice upravljaca je veoma nisko iznad asvalta i jos nageta ka napred, (normalan polozaj bicikliste koji je nogama oslonjen na tlo, sjedi na cicu, a rukama drzi upravljac).
Ona je sisla sa trotoara i u tom polozaju ceka da prodje kamion. Vozilo koje skrece sa ceste u krug fabrike ocito prolazi veoma blizu djevojcice, cak mozda je direktno zahvata nekim dijelom posle prolaska prvih tockova, kada skrece udesno.
No ta mogucnost mi se ne cini vjerovatna zbog svih posledica koje je predmet napravio na kaisu i samoj djevojcici.
S druge strane trake koje su prenapregnute u jednom trenutku prilikom skretanja su mogle dobiti dodatno opterecenje koje nisu izdrzale, te improvizacija puca i jedan metalni dio, mozda i traka sama, (po misljenju napred navedenog vjestaka, predmet je trakastog oblika) kao ispaljena iz puske leti u pravcu djevojcice. Dijete koje je nageto naprijed nad biciklom vjerovatno nije ni osjetilo udarac pri toj brzini, a kamion je izvukao traku koja je drugim krajem ostala vezana ze njega, ili su to mozda izvukli rucno.
Posto je opste poznato da su svi dijelovi kamiona vrlo masni, posebno oni pri dnu vozila, mozda je na torbi bilo tragova koje je trebalo oprati.
Na taj nacin, (ako se sve zaista ovako odigralo, a opis rane od strane patologa se potpuno uklapa – udarac dolazi sa leva na desno i odozgo prema dole, sto odgovara stanju projektila koji dolazi horizontalno sa leve strane, kada je tijelo nagnuto ka tlu), jedan zbilja tragican i nesrecan slucaj se pretvorio u prikrivanje ubistva.
Zasto, da li iz straha od odgovornosti za ubistvo i nepaznju ili i zbog nekih dodatnih pobuda koje sam kako se vidi naveo prije vise od 9 mjeseci, odgovorni prikrivaju tragove.
Ali kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil.
To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“.
U narednim danima preduzecu i neke druge radnje a jedna od njih ce biti i krivicna prijava protiv lica, koje je davalo lazne iskaze porodici ili istraziteljima ili oboma, na njemu je da objasni, a ukoliko Tuzilastvo pokaze namjeru da dodje do istine i zeli da saradjuje u tome sa mnom, spreman sam da predocim audio fajlove sa izjavama bilo koga ko je sa mnom razgovarao u poslednjih 10 mjeseci, a porice neku od mojih tvrdnji.
Mada vjerujem da neke od tih snimaka vec imate, barem ove iz poslednjih nekoliko mjeseci jer se moji razgovori prate i sve sto snimam ja snima i policija, tako da su podaci dvostruko zasticeni. Takodje mozete sami da pozovete osobe na koje sam ukazao i provjerite istinitost mojih tvrdnji, a isecke koje sam predocio, lako je provjeriti u spisu.
Ocekujemo trenutnu reakciju Tuzilastva i odgovor na pitanje da li su svi argumenti, kako materijalni dokazi na koje sam prvo ukazao, misljenja vjestaka i izjave svjedoka koje sam prezentovao, dovoljni da pokrenete istragu i konacno dodjete do odgovora na pitanje ko je i kako ubio Ivonu Bajo.
Ovaj tekst sa jos nekim prilozima bice prosledjen i na neke druge adrese koje se zanimaju za slucaj…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

24.04.2017.

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Veza : Elektronska pritužba poslata na vašu internet adresu od 19.01.2017. 21:31
S obzirom da još nisam dobio potvrdu o prijemu i broj pritužbe, povezujem ovu dopunu sa vremenom slanja prvog dopisa o ovoj temi a kako se desilo još nekoliko važnih događaja obavještavam vas odmah o tome. Podsjećam prvo da mi nije omogućen uvid u spis po mojoj krivičnoj prijavi u 2 uzastopna dana te sam podneo pismeni zahtjev 20.01.2017. čiju kopiju prilažem, (Zahtjev tužiocu Medić) sa 4 tačke koje i citiram:
1. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0017537 16, ODMAH, a najkasnije u roku od 48 sati s obzirom da je za pritužbu predviđen zakonski rok od 8 dana od kojih je proteklo već 3 a dva uzastopna dana, 18. i 19.01.2017. mi nije omogućen uvid u navedeni spis.
2. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0012900 14.
3. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave.
4. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.
Odgovor je zaista stigao ekspresno, ("OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.") a u njemu se kaže kako NEMA NIKAKVIH NOVIH DOKUMENATA, ŠTO ZNAČI DA TUŽILAC NIJE IZVRŠILA NIJEDNU ISTRAŽNU RADNJU. No svejedno i da je tako, trebalo je da se lično uvjerim u to a ne da mi se prepričava od strane nekoga ko nije odgovorio ni na jedno od 3 preostala pitanja a suštinski je najbitnije da nije ustanovila ili nije htjela da istražuje kako je materijalni dokaz, privatno valasništvo uklonjen sa ubijene djevojčice i zašto je presječenog kaiša. Naravno ne postoji objašnjenje ni za to, ko su odgovorni što su moje dojave ignorisane 5 godina.
Ni u prilogu "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." nema ni riječi o tome, što dodatno potvrđuje da osoba Medić Mira nije makla ni malim prstom da ustanovi kako je oštećen materijalni dokaz.
Ali osim dokumenata koji su sastavni dio spisa došao sam i do drugog važnog dokaza vezanog za oštećenje privatnog vlasništva, odnosno prikrivanje dokaza ubistva. Naime poslije mog obraćanja Osnovnom sudu, zatraženo je izjašnjenje Stjepanović Danice o tome i zanimljivo je da je ono sačinjeno istog dana kada je Medić Mira donjela svoju odluku, što je očito dogovoreno između njih dvije.
Pitanje o tome je imala obavezu okružni tužilac Medić da postavi prijavljenoj Stjepanović Danici te da postupa u skladu sa odgovorima. Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...

PRILOZI

Zahtjev tužiocu Medić
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.
Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

21.04.2017.

DODATAK NA UDT-15417-16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Odmah po ulasku čim sam pokazao poziv za ročište, sudski policajac je naložio da otvorim torbu i rekao da laptop ne mogu unjeti u kancelariju. Potpuno je jasno da je naredba izdata ranije, da je sudska policija obavještena da ću imati laptop, pošto sam to najavio, te ako ga zaista i donesem da mi ga oduzmu a onda bi da sam se uplašio i ćutao, sudija Vakičić odglumila da je ona bila korektna i omogućila bi mi izvođenje dokaza ali eto ja iz nekog "nepoznatog razloga" nisam doneo laptop. PODSJEĆAM DA JE OVA RADNJA OVO RAZBOJNIŠTVO NEEVIDENTIRANO U SPISU, NE RADI SE O ODLUKAMA I MIŠLJENJIMA SUDIJE TOKOM POSTUPKA NEGO JE IZVRŠENA NEZAKONITA RADNJA PRIJE POČETKA ROČIŠTA.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

DODATAK NA UDT: 15417/16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Podsjećam da je tema ove pritužbe događaj od 09.07.2014. kada mi je na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini sudska policija oduzela laptop a za koji sam pismeno najavio da ću ga koristiti u predmetu 80 0 P 039222 12 P kao sredstvo za dokazivanje autorstva nad programima koje sam kreirao a čiji je programski kod uništen, obrisan sa hard diska računara oduzetog poslije LAŽNE PRIJAVE za ugrožavanje sigurnosti.
Nekih pola sata kasnije, poslije uvodnog dijela odmah sam zatražio da se to razbojništvo unese u zapisnik i evidentira da mi je tužena RS, inače druga stranka u postupku, u kojoj je tužena za uništavanje podataka na računaru koji je oduzela, sada uzela i laptop, kako bi me spriječila u dokazivanju i tako sebe dovela u povoljniji položaj.
Sudija Vakičić Željka je glumila iznenađenje kao da o tome ništa ne zna te poslije mojih insistiranja da se događaj evidentira u zapisnik, odlučila da to izbjegne tako što je pozvala telefonom sudsku policiju, te mi je laptop vraćen u kancelariji broj 19. Pošto plan nije uspio, sudija Vakičić je potom u dva navrata između ročišta, BEZ MOG PRISUSTVA, vršila uvid u disk sa instalacijskim programima, sve sa ciljem da mi nanese štetu i maksimalno umanji vrijednost i količinu informacija koje ukazuju na moje autorstvo.
Dakle iako je osoba Vakičić glumila da ne zna ništa o oduzimanju laptopa, znajući kako postupa sudska policija te da sam prethodno neometano unosio laptop više puta, kada nije bio potreban za dokazivanje autorstva, bio sam siguran da je upravo sudija izdala naredbu da mi se laptop oduzme.
Načelnik sudske policije Borovčanin Danko mi je u razgovoru pred 4 svjedoka sudska policajca rekao da je naredba za oduzimanje izdata od strane sudije Vakičić Željke, prije mog dolaska te da oni to ne bi učinili samoinicijativno što i odgovara slijedu događaja u kojima sam učestvovao.
Međutim pošto sam podneo pritužbu protiv sudije i zatražio pismeno izjašnjenje i zabilješku, Borovčanin odbija da mi to preda te nalaže sudskoj policiji da mi onemoguće kontakt sa njim i ne primaju nikakve pismene podneske od mene. S druge strane u razgovoru sa Predsjednikom i Sekretarom suda, (Hanušić Aid i Dijana Božić) o toj temi su me obavjestili da sudska policija sačinjava pismene dokumente, (vjerovatno upravo za UDT, kako bi pomogli osobi Vakičić) u kojima navodi, (LAŽNO) da se laptopovi oduzimaju svima pa čak i advokatima. To je GNUSNA LAŽ, Borovčanin Danka jer sam poslije toga više puta unosio laptop a dokaz da je naredbu izdala sudija Vakičić je prilog "SU-SP-232-15 od 23.01.2017." Vrhovni sud RS, komanda sudske policije u Banjaluci.
U tom dokazu je jasno navedeno da je naredbu za oduzimanje izdala Vakičić Željka a potom se pretvarala da ništa o tome ne zna i ističe da se postupalo ISKLJUČIVO PO NAREDBI SUDIJE VAKIČIĆ ŽELJKE. Netačno je i nažalost smiješno djeluje koliko je lažno da je u pitanju vrijeme od svega JEDNE MINUTE. Istina je da na laptopu nisam primjetio nikakva oštećenja ni nedostatke, odnosno vraćen mi je u ispravnom stanju ali i nije moja tvrdnja bila da je oštećen nego je poenta da mi je nazakonito oduzet predmet koji nije na listi zabranjenih te sam tako oštećen u postupku zbog povrede prava na pravično suđenje.
Takođe je netačno da je sudski policajac kontaktirao sudiju. To može pričati drugima a ne meni koji sam bio učesnik svega a proteklo je bar 15 minuta od ulaza u zgradu do prozivanja iz sudnice te još 10 -15 minuta standardne uvodne procedure, pa moja primjedba na koju je otišlo oko 5 minuta i još toliko dok se sudski policajac nije pojavio u kancelariji što je sve u svemu više od pola sata.
Dakle, odmah po ulasku čim sam pokazao poziv za ročište, sudski policajac je naložio da otvorim torbu i rekao da laptop ne mogu unjeti u kancelariju. Potpuno je jasno da je naredba izdata ranije, da je sudska policija obavještena da ću imati laptop, pošto sam to najavio, te ako ga zaista i donesem da mi ga oduzmu a onda bi da sam se uplašio i ćutao, sudija Vakičić odglumila da je ona bila korektna i omogućila bi mi izvođenje dokaza ali eto ja iz nekog "nepoznatog razloga" nisam doneo laptop.
PODSJEĆAM DA JE OVA RADNJA OVO RAZBOJNIŠTVO NEEVIDENTIRANO U SPISU, NE RADI SE O ODLUKAMA I MIŠLJENJIMA SUDIJE TOKOM POSTUPKA NEGO JE IZVRŠENA NEZAKONITA RADNJA PRIJE POČETKA ROČIŠTA.
Svjedok svega je zapisničar Mladenka Maletić a prilažem i zapisnik "Rociste 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P" u kome ne postoji nijedna riječ o incidentu a iz dokumenta sudske policije i dokumenata suda koje sam ranije dostavio vidi se da se nezakonito oduzimanje laptopa zaista i desilo...

PRILOZI

SU-SP-232-15 od 23.01.2017.
Rociste 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.04.2017.

ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal. JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI MARKOVIĆ JELENI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Veza: Predmet "80 0 P 039221 12 P", "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.", Izjašnjenje Danica Stjepanović po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015.
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTEVAM

1) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO KAKO JE UKLONJENA SA LICA MJESTA TORBA, (DJEČJI RUKSAK) IVONE BAJO, KO JE TO UČINIO, ČIME JE PRESJEČEN KAIŠ, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM.
2) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO DA JE NAVODNO, CITIRAM IZ PRESUDE 80 0 P 039221 12 P OD 26.07.2013. "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" IVONE BAJO.
3) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TVRDIM "DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL".
4) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI.

OBRAZLOŽENJE

U Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015 konstatovano je oštećenje torbe, (dječjeg ruksaka) koja je bila jedna od tema predmeta 80 0 P 039221 12 P u kome ste VI postupali, citiram tačku iz tužbenog zahtjeva: "3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana."
Nedavno je sudija Savić Jovan zatražio izjašnjenje OT Bijeljina o tom predmetu, (dječji ruksak - torba) koji je PRIVATNO VLASNIŠTVO, na šta je odgovoreno da OJT Bijeljina i nadležna Stjepanović Danica NE ZNAJU NIŠTA O TOME. O oštećenju NE ZNA NIŠTA ni sudija Savić, (Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.") ali VI očito znate jer je upravo taj predmet bio tema parnice u kojoj ste VI "utvrdili" da tuženi AD Univerzal nije odgovoran... za ono za šta ga nisam ni teretio a to je ubistvo Ivone Bajo.
U presudi ste VI naveli da ste "utvrdili" kako je tužilaštvo "utvrdilo" da je žica probola krvni sud što je netačno jer evo OJT Bijeljina priznaje da nije ne samo utvrdilo, nego nema pojma da je oštećeno privatno vlasništvo a kamoli da je utvrđivalo čime je i kako proboden krvni sud, pa prsna kost, pa grudna žlijezda...
I još nešto što nije utvrđivalo OJT Bijeljina niti ste to VI utvrđivali iako sam to tvrdio za razliku od onoga što ste VI navodili, da je u AD Univerzal, članicu mafijaške Bobar grupe, švercovana nelegalna roba, (narkotici) a godinama je preko Bobar banke vršena pljačka više stotina miliona maraka.
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.04.2017.

OBAVJEST VRHOVNOM SUDU O FALSIFIKATU

Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...


VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE


OBAVJEST VRHOVNOM SUDU RS O FALSIFIKATU

Prema podacima koje sam dobio od informativne službe Osnovnog suda u Bijeljini, predmet 80 0 P 043325 13 P2 u koji sam tražio uvid se nalazi pred Vrhovnim sudom RS, po mojoj izjavljenoj reviziji.
Dio nezakonitog i neprofesionalnog postupanja sam obrazložio u samom tekstu a sada vas obavještavam o smišljenom kriminalu koji je izveo prvo sudija prekršajnog suda Dragoljub Đurić, tako što je sačinio falsifikat presude 80 1 Pr 000670 10 Pr i ustupio ga Kovačević Novaku iz OT Bijeljina da bi imao izgovor za fašističke metode koje primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva OT Bijeljina. Dakle iako je Okružni sud u Bijeljini preinačio prvostepenu presudu 22.12.2010.(Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp), sudija Đurić je u sadejstvu sa službenikom sačinio falsifikat različit od originala i pustio ga u pravni promet.
Taj falsifikat je kružio bez moga znanja sve dok se nije pojavio upravo u predmetu 80 0 P 043325 13 P2, kada ga je u sklopu dokaznog materijala dostavilo Pravobranilaštvo RS. Kada sam uočio falsifikat, odmah sam o tome pismeno obavjestio sud i umjesto da po službenoj dužnosti sačuva dokaz krivičnog djela, sudija Vakičić Željka, pravi plan sa Pravobranilaštvom RS i vjerovatno Kovačević Novakom koji je i predao falsifikat pravnom zastupništvu da taj kompromitujući dokument uklone iz spisa.
To je učinjeno tako što su suprotno zakonu u jednom primjerku sud i PRS, imali privatnu prepisku i navodno zbog nečitljivosti nekih dokumenata, svi dokazi su vraćeni natrag a onda PRS, nije više priložilo taj falsifikat. Ovo je ukratko opis mahinacije a na moja precizna pitanja o tome Osnovni sud u Bijeljini je u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." detaljno opisao kriminal koji su izveli osobe Vakičić Željka i Radujko Milan.
Trenutno stanje je takvo da se u spisu više ne nalazi pomenuti falsifikat, nego samo "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" koje sam ja dostavio da bih dokazao krivično djelo. Falsifikat su tako uklonili iz predmeta ali je ostao primjerak koji sam ja dobio, te kopiju dostavljam Vrhovnom sudu.
Napominjem da je na moje prvo obraćanje sudu, osoba Vakičić Željka pokušala lažirati slijed događaja i predstaviti da sam ja priložio taj falsifikat, što je poslije moje druge intervencije lično predsjedniku suda provjereno i tačno opisano u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
Na moje pismeno obraćanje Pravobranilaštvu RS a nedavno i usmeno, osoba Radujko Milan je odbio da kaže od koga je dobio pomenuti falsifikat, što znači da i on i sudija prikrivaju krivično djelo.
Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

PRILOZI

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.04.2017.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P2

Oštećenja materijalnog dokaza sa mjesta zločina nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i Bobar grupu, preko koje se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P2

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja su navedena, posljedica udruženog zločinačkog poduhvata MUP-a, OT Bijeljina i Sudova u Bijeljini koji su 7 godina prikrivali materijalni dokaz ubistva a lažno predstavljali da su na njemu vršene istražne radnje i vještačenja, za šta ću sad priložiti dokaze...
31.01.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Punih 7 godina je od strane tužene RS prikrivana činjenica da je moje privatno vlasništvo, DJEČJI RUKSAK, uklonjen sa smrtno ranjene Ivone Bajo i izuzet iz svih istražnih radnji. Prilikom pokušaja da dostavim dokaze o tome, 10.08.2010. sam lišena slobode i držana više sati u zarobljeništvu bez ikakve pismene potvrde, umjesto da tužena RS, postupi u skladu sa zakonom i prihvati dokaze koje sam imala još tada. Sud je bez ikakvih dokaza suprotne strane zauzeo stav da je tužena postupala u skladu sa zakonom i poduzela sve potrebne istražne radnje što se sada ispostavlja da nije istina te o tome dostavljam dokaze u prilozima...
Tužena RS je dana 23.07.2009. u sadejstvu sa osobljem Bobar grupe, uklonila materijalni dokaz ubistva, torbu, (dječji ruksak) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, da bi se prikrio dolazak kamiona koji je dovezao i istovario 3 paketa krijumčarene robe.
Nebitno je o čemu se radilo ali je poznato da je Bobar banka prala novac narko mafije kao i da je preko nje u sadejstvu sa AD Univerzal i drugim povezanim pravnim licima iz Bobar grupe opljačkano više stotina miliona maraka. Javno je saopšteno da je preko Bobar, BIB i Banke Srpske, opljačkano oko 2 milijarde maraka a iza te krađe stoji Vlada RS, koja je te banke imala pod kontrolom.
Zato su se u prikrivanje tog kriminala uključili prvo MUP i OT Bijeljina a potom i sudovi. Poslednji dokaz saučesništva sudova, odnosno sudija u prikrivanju ubistva Ivone Bajo je odluka drugostepenog suda u Presudi 80 0 P 058903 15 Gž, (dokaz u posjedu suda) u kojoj sudsko vijeće iznosi stav, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle punih 7 godina je plasirana i podržavana laž da je OT Bijeljina uzor nepogrešivosti i savršenstva te se bilo kakva tvrdnja ili dokaz da su nešto uradili nepropisno ili nezakonito odbacivala i isticale suprotne tvrdnje bez ikakvih dokaza za to. Ali sada je došao kraj lažima jer su se svi organi RS, izjasnili pismeno da NEMAJU POJMA, kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva.
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega desetak dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" gdje se vide i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoje i u ovom postupku moje tvrdnje o tome.
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je sud dozvolio izvođenje dokaza vezanih za tužbeni zahtjev i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica, Marković Dragoslav, Vidak Simić.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i Bobar grupu, preko koje se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke.
Suštinski su dovoljni dokazi iz 2017-te odnosno od poslednjih nekoliko dana, porjeklom iz Osnovnog suda i OT Bijeljina a prilažem i starije dokumente, (Odgovori OT i CJB Bijeljina) gdje se osim OT Bijeljina i MUP izjašnjava da ne zna ništa o oštećenjima te odgovornost prebacuju jedni na druge pa čak i na sud.
DA SU SUDU BILE POZNATE OVE ČINJENICE, DA NIJEDAN ORGAN RS, NEMA POJMA KAKO JE OŠTEĆENA TORBA, KO JU JE UKLONIO SA MJESTA ZLOČINA, ZAŠTO JE JE UKLONIO, KAKO JE PRESJEČEN KAIŠ I ČIME, ZAŠTO JE OPRAN BENZINOM, ZAŠTO SE POMOGLO KAMIONU DA POBJEGNE I TO SVE PRIKRIJE U IZJAVAMA, POSTUPAK BI OČITO, (UZ NEPRISTRASNOG SUDIJU) BIO SASVIM DRUGAČIJI I POVOLJNIJI PO MENE...

PRILOZI


Predmet 80 0 P 058903
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

09.04.2017.

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SU PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

Veza: Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017. Zahtjev tužiocu Medić od 20.01.2017. Obavjest OT Bijeljina po T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017. i Pritužba na odluku od T14 0 KTA 0017537 16 24.01.2017.
- U dopisu od 23.01.2017. okružni tužilac Medić mi ne dozvoljava uvid i kopiranje spisa sa obrazloženjem da ne postoje novi dokumenti, što znači da nije izvršila nijednu istražnu radnju.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 3, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" opisanog u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" na šta nije odgovoreno jer nadležna nije to ni htjela da istražuje, niti to ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 4, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo "ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju" na šta nadležna Medić Mira nije odgovorila ni u dopisu niti je to utvrdila tokom navodne istrage niti ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se neki dokazi koje sam priložio uz prijavu ali SMIŠLJENO SE IZOSTAVLJAJU KLJUČNI DOKAZI, a to su izjašnjenja OT Bijeljina i CJB Bijeljina da nemaju pojma kako je došlo do oštećenja dječjeg ruksaka.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se 3 spisa tužilaštava i 1 predmet suda u koje je navodno vršen uvid i na osnovu kog uvida se ne sprovodi istraga jer navodno nema novih dokaza, što je GNUSNA LAŽ.
- Najmlađi od tih predmeta je iz 2014-te godine a u njima nisu postojala izjašnjenja MUP-a i OT Bijeljina da NE ZNAJU, kako je oštećen dječji ruksak, nije postojao KRUNSKI DOKAZ, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je zvanični dokument suda u kome se konstatuju oštećenja materijalnog dokaza uklonjenog sa ubijene djevojčice.
- Nadležni tužilac Medić, nije obavila nijedan razgovor nijednu istražnu radnju ne samo sa prijavljenima, nego ni sa ekonomom Osnovnog suda i drugim službenicima koji su prisustvovali preuzimanju predmeta i uvjerili se u oštećenja.
- Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI, a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. (što je opet poslije odluke osobe Medić od 16.01.2017.) ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi moguća objašnjenja od kojih nijedno nije tačno a istina je da su MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...
Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da OT Bijeljina zatraži svoje izuzeće jer se radi o oštećenom predmetu, materijalnom dokazu iz spisa OT Bijeljina, prijavljena osoba je iz OT Bijeljina a ovde postupajuća okružni tužilac nije uzela materijalni dokaz iako sam ga doneo u kancelariju što znači da nije vršila nikakve istražne radnje na njemu niti je imala namjeru da ih vrši.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.04.2017.

ZAHTJEV TUŽIOCU STJEPANOVIĆ

Upozoravam okružnog tužioca Stjepanović Danicu da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovorna za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje te da je materijalni dokaz "dječji ruksak" istovremeno i novi dokaz u predmetu KTA-596/09, s obzirom da prema mojim saznanjima do danas nijedan organ RS, uključujući u OT Bijeljina nema nikakav odgovor na to pitanje...

ZAHTJEV TUŽIOCU STJEPANOVIĆ

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: KTA-596/09; TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI - ZAHTJEV OD 30.04.2010.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTEVAM

1. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. a o čemu sam više puta obavještavao OT Bijeljina uz fotografije koje to dokazuju, počev još od februara 2010-te a navedeni zahtjev od 30.04.2010. je samo jedan od mnogih dokumenata i dokaza...
2. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.
3. Pismeno izjašnjenje OT Bijeljina zašto iz predmeta KTA-596/09, nije vraćena privatna imovina, zavedena pod brojem 11 u zapisnicima, "Mrežasta, metalna korpa".


Upozoravam okružnog tužioca Stjepanović Danicu da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovorna za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje te da je materijalni dokaz "dječji ruksak" istovremeno i novi dokaz u predmetu KTA-596/09, s obzirom da prema mojim saznanjima do danas nijedan organ RS, uključujući u OT Bijeljina nema nikakav odgovor na to pitanje...
Krajnji rok za ispunjenje prava garantovanih Ustavom RS je 31.01.2017. a u slučaju daljeg napada na moju porodicu, naše živote i garantovana prava, braniću se od mafije lično, jasno i glasno, podnoseći u zgradi i ispred zgrade usmenu krivičnu prijavu protiv pripadnika mafije koji su odgovorni ne samo za kršenje mojih prava, nego i za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, pljačku milijardi evra od naroda i države, te brutalni napad na živote, imovinu i prava svih "običnih", (časnih i poštenih) građana...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

03.04.2017.

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 1 PR 082502 17 PR

Odgovorna Stjepanović Danica, brani se i izgovara "NESPOSOBNOŠĆU" i to policije odnosno MUP-a, koji je ovde podnosilac zahtjeva i Suda koji bi sada trebalo da bude nepristrasan arbitar. Osoba Stjepanović, koja je jedina nadležna za preduzimanje istražnih radnji i naredbe u vezi njih se sada usuđuje napisati da je odgovornost na sudu, koji nije opisao oštećenja u zapisniku, te policiji koja to nije učinila u zahtjevu za deponovanje. ČINJENICU DA SU SVI PREDMETI PROŠLI KRIZ NJENE RUKE PREŠUĆUJE... Dakle, svoju "NESPOSOBNOST" ne opisuje ali je sasvim jasno da će se kada bude optužena u krivičnom postupku braniti "nesposobnošću" suda, policije i svojom nesposobnošću, kako bi prikrila smišljeni kriminal.


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

PRIJEDLOG I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na osnovu člana 181 - Razlozi za obustavljanje postupka a vezano za članove 17 - Nužna odbrana, 18 - Krajnja nužda, 19 - Sila i prijetnja, 106 - Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi, 158 - Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, 159 - Ispitivanje uslova za vođenje prekršajnog postupka, 160 - Odbacivanje zahtjeva, 167 - Pozivanje okrivljenog, predlažem da sud ODMAH a najkasnije do 31.03.2017. donese:

RJEŠENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
Neću trošiti svoje vrijeme na duga objašnjavanja o razlozima jer sam neka već istakao u prethodnom podnesku, jer su sudu odavno poznate FAŠISTIČKE metode koje zločinačka organizacija RS primjenjuje prema građanima prilikom pljačke naroda i države i prikrivanjima krivičnih djela političko tajkunske mafije na čelu sa Dodik Miloradom a sud po službenoj dužnosti mora uočiti razloge za obustavu postupka. Ukoliko to ne učini u naznačenom roku, dokaze o razlozima, o kršenju ljudskih prava garantovanih Ustavom RS itd, izvodiću na pretresu a opisivaće ih službenici RS.
Kao dokaz ću koristiti više od 50 dokumenata i donijeću ih na pretres a sada kao argumente za svoj prijedlog o obustavljanju postupka prilažem slijedeće : "Zahtjev za informacije MUP-u" od 15.07.2016. "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i "Prijedlog sudu za poništenje i oglašavanje ništavnim usmenih rješenja - naredbi" od 11.01.2017.
Prijedlog od 11.01.2017 je dostavljen i drugim organima ali ga ističem sada zbog toga što je za pokušaj legalizacije fašizma i činjenicu da RS smatram i tretiram kao ZLOČINAČKU FAŠISTIČKU ORGANIZACIJU, odgovoran upravo Prekršajni sud u Bijeljini, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koji je utvrdio i opisao kakav fašistički tretman se primjenjuje prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je RS ubila prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu, kod svog ortaka i saučesnika G.B.
To je samo jedan od zahtjeva, predatih SVIM zločinačkim organima takozvane RS a sada prilažem onaj predat MUP-u, poznatom po dilovanju narkotika osnovcima, zelenašenju, pljačkama transportnih vozila banaka, vatrenim oružjem na autoputevim, i sličnim herojskim poduhvatima kao što je prikrivanje ubistva prilikom šverca političko tajkunske mafije. U prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u" pod tačkom 3 je naveden moj zahtjev vezan za NEUSTAVNU, NEZAKONITU, USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU, koja je trebalo da bude tajna a ukupno je navedeno 5 tačaka sa 5 zahtjeva.
Sudski policajci RS, dakle LAŽU u svom opisu događaja jer nema nikakvih urgencija, niti zahtjeva za prijem, razgovore sa bilo kim, objašnjenjima o nepostupanju i slične GLUPOSTI, koje su pisane po diktatu pripadnika mafijaškog fašističkog režima, po sistemu COPU-PASTE.
I na kraju u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp" radi se o predmetima koji su PRIVATNA IMOVINA a navedeni su u zahtjevu MUP-u, (predat kako se vidi i svim drugim organima) pod tačkama 4 i 5. Vezano za prvi predmet, RS koja je isključivi krivac i snosi odgovornost za događaje od 15.12.2016. potvrđuje da je METALNA KORPA u njenom posjedu i tek sada se saglašava da se vrati. Što se tiče predmeta "Dječjeg ruksak" koji je materijalni dokaz ubistva, skinut sa ubijene djevojčice i uklonjen, JEDINA OVLAŠTENA OSOBA IZ RS, koja je vodila taj krivični predmet KTA-596/09, sada kaže da o tome "NEMA SAZNANJA".
Ja sam dana 15.12,2016. jasno i glasno pozvao sve državne službenike da prekinu, (između ostalog) sa kršenjima mojih prava, sa napadima na moju porodicu i mene, da prekinu sa kriminalom i korupcijom da prekinu sa izvršavanjem fašističkih naredbi...
Sudska policija, odnosno RS, opet laže jer iz toga se može izvesti zaključak da smatram kako su svi službenici KRIMINALCI, KORUMPIRANI I FAŠISTI ali ne "NESPOSOBNI I KORUMPIRANI" kako to laže RS u opisu događaja.
Smatram RS i tretiram je kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU, privatnu bandu Dodik Milorada i tajkunsko političke mafije. Da je fašistička, dokaz je predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr a da je lopovska, dokaz je između ostalog pljačka DVIJE MILIJARDE, maraka preko banaka koje kontroliše mafijaški režim u RS, što je opšte poznato ali ću na pretres donijeti i dokaze za to.
Ne smatram da su svi pojedinci uključeni u mafijaški sistem za šta je najbolji dokaz i primjer sudija Savić Jovan, čijom je zaslugom i došlo do izjašnjenja Stjepanović Danice a još 2010-te je odobrio da fotografišem materijalni dokaz ubistva koji su evo 7 godina potom pokušavali da prikriju KRIMINALCI I FAŠISTI instalirani u organima RS.
Dakle ja nikada nisam pisao, govorio niti tvrdio da su službenici "NESPOSOBNI" da rade u skladu sa zakonom i obavezama, nego se evo sada u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" odgovorna Stjepanović Danica, brani i izgovara "NESPOSOBNOŠĆU" i to policije odnosno MUP-a, koji je ovde podnosilac zahtjeva i Suda koji bi sada trebalo da bude nepristrasan arbitar. Osoba Stjepanović, koja je jedina nadležna za preduzimanje istražnih radnji i naredbe u vezi njih se sada usuđuje napisati da je odgovornost na sudu, koji nije opisao oštećenja u zapisniku, te policiji koja to nije učinila u zahtjevu za deponovanje.
ČINJENICU DA SU SVI PREDMETI PROŠLI KRIZ NJENE RUKE PREŠUĆUJE...
Dakle, svoju "NESPOSOBNOST" ne opisuje ali je sasvim jasno da će se kada bude optužena u krivičnom postupku braniti "nesposobnošću" suda, policije i svojom nesposobnošću, kako bi prikrila smišljeni kriminal.
Ja ne smatram da je u pitanju nesposobnost. Ekonom osnovnog suda nema nikakve veze ni odgovornosti oko istrage. Policija naravno ima, (inspektor Marković Dragoslav) kao i Stjepanović Danica ali ne zbog svog neznanja i nesposobnosti nego zato što su materijalni dokaz ubistva namjerno prikrili da bi zataškali šverc narkotika i pljačku preko Bobar grupe.
Sve u svemu dana 15.12.2016. RS, OJT Bijeljina, nadležna okružni tužilac Stjepanović, uopšte "ne znaju", "nemaju pojma" da postoji novi dokaz izvršenja krivičnog djela, ne znaju da ga ja donosim sa sobom a materijal koji sam tražio garantovan pravima iz Ustava, RS NIJE HTJELA DA MI PREDA.
OVAJ SUD NIJE NADLEŽAN I NE TREBA UTVRĐIVATI KO JE SVE KRIVIČNO ODGOVORAN ZA KRŠENJE PRAVA I PRIKRIVANJE MATERIJALNOG DOKAZA KRIVIČNIH DJELA NA DAN 15.12.2016. DOVOLJNO JE SAMO DA TO KONSTATUJE NA OSNOVU DOKAZA KOJE SADA DOSTAVLJAM I DONESE RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA...
Na osnovu člana 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVU MUPU POD TAČKAMA KOJE CITIRAM A SADA DODAJEM I TREĆU:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da sud izda naredbu sudskoj policiji da mi uruči snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. i to najkasnije 8 dana pred pretres zakazan 20.04.2017.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.
O naredbi za prisustvo svjedoka čije pojavljivanje ja ne mogu obezbjediti i eventualnim drugim zahtjevima za materijalne dokaze, obavjestiću sud pismeno ukoliko do 31.03.2017. ne bude doneseno rješenje o obustavi postupka.

PRILOZI

Zahtjev za informacije MUP-u
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Prijedlog sudu za poništenje i oglašavanje ništavnim usmenih rješenja - naredbi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 04/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-