KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


30.12.2014.

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

REPUBLICI SRPSKOJ JE U STARTU PONUĐENO DA UKOLIKO UPOTRIJEBI PREDATE DOKAZE O KRIVIČNIM DJELIMA I POKRENE ISTRAGU, BIĆE POVUČENA KOMPLETNA TUŽBA I ODUSTAĆE SE OD MILION KM ODŠTETE, NA ŠTA KAO NI NA OVU NAREDNU NIJE REAGOVALA. OVAJ PRIJEDLOG JE POSLAT POČETKOM OKTOBRA ALI JE TUŽENA RS ODLUČILA NASTAVITI SA PRIKRIVANJEM KRIMINALA U BOBAR GRUPI SVE DO KRAJA NAVEMBRA KAD SU BILI PRISILJENI UVESTI PRINUDNU UPRAVU SA NAMJEROM DA BOBAR BANKA BUDE LIKVIDIRANA I PO MOGUĆNOSTI UNIŠTE DOKAZI SA VRHOM VLASTI...

PRAVOBRANILAŠTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

NAPOMENA : Ovaj dokument se šalje direktno zastupništvu tužene RS u skladu sa ZOPP-u, član 87. Već sam ranije dostavio prijedlog za dogovor pri čemu bih ja sa svoje strane odustao od kompletnog iznosa iz tužbenog zahtijeva i ne bih ponovo pokretao tu mogućnost, (s obzirom da niste odgovorili) da nedavno nije došlo do možda i prelomnog događaja za sve tužbe i krivične prijave koje sa podneo. Kako nije prikladno govoriti o mrtvima išta negativno neću pisati o detaljima, nego ću samo podsjetiti da je tužena RS prikrila ubistvo osmogodišnje djevojčice i čak materijalni dokaz ubistva u saradnji sa portirom AD Univerzal, (vlasnika nedavno preminulog poslanika) oprala benzinom da bi sakrila postojanje kamiona koji je dovezao 3 paketa švercovane robe.
Budući da KT Sarajevo već vrši radnje po mojoj prijavi za krijumčarenje a i Tužilaštvo BIH, (Pandora) ima podatke o tome, realno je da prva informacija o tome u javnosti bude upravo o tome šta se dešavalo u AD Univerzal i ko je sve umješan, počevši od portira koji sad nema nikakve zaštite a i direktor S.B. je uhapšen 10.04.2013. kao član pljačkaške grupe u akciji "Lutka".
Ključni segment moje tužbe je lažna prijava protiv mene, za "ugrožavanje sigurnosti" što je od strane OT Doboj nesporno konstatovano da nije istina a u čemu su učestvovali prvo inspektori CJB Bijeljina, potom tužilac Šabić i sudija Đonlić. Ukoliko bi sud presudio, da je i samo podnošenje prijave izvršeno službeno od strane RS, utoliko gore po RS. Dakle nesporno je da se radi o smišljenoj laži i sve što preostaje je da se dokazuje intenzitet, vrsta i trajanje štetnih posljedica, za šta sam predao oko 200 strana dokumentacije. I nezakonita usmena naredba je usko povezana sa ovom laži i opravdavana obiljem falsifikata, podmetanja, novih laži i kršenja zakona, što je sve vidljivo iz dokaza a detaljno ću sve obrazložiti shodno članu 7 ZOPP-u, stav 1 "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" a vezano za članove 99, 101, 102, 103, 123 i 128 istog zakona.
Dakle zahtijevaću od suda doslovno primjenjivanje zakona i zaštitu svojih prava u postupku, te tražiti da mi se omogući čitanje važnih dijelova iz svih dokumenata i obrazloženje istih u skladu sa navedenim članovima ili da mi sud rješenjem zabrani izvođenje dokaza...
Čak i kada bi se to desilo i ne bi mi se dozvolilo da kažem ijednu riječ, dokazi su takvi da govore sve samo po sebi. Stoga vam ostavljam mogućnost da sve to izbjegnete i prihvatite sporazum ali naravno ne pod ranijim uslovima:
1) Ukoliko me kontaktitate i postignemo dogovor prije izbora 12.10.2014. odustajem od polovine traženog iznosa.
2) Ako sporazum bude postignut poslije izbora odštetna nadoknada ostaje ista i jedino što će tužena RS dobiti je izbjegavanje višesatnog izvođenja dokaza o njenom kriminalu na zapisnik suda.

Sa svoje strane tužena RS bi morala da pronađe "zagubljene" dokaze i krivične prijave a ja bih prihvatio u sporazumu da su "greškom bili zagubljeni". U tu svrhu može poslužiti "Dopuna prijave protiv Univerzala" predata 19.03.2014. u OT Bijeljina a takođe je dio usvojenih dokaza u ovoj parnici. U toj prijavi je u 8 tačaka navedeno koje su radnje izvršene i u kom dokumentu u posjedu OT Bijeljina se navode a ukazuju na krivična djela. Kako je ta dopuna prijave, predata relativno skoro, (za razliku od prvih koje su sakrivene još 2010-te) bila bi savršen izgovor i opravdanje zašto se istraga pokreće tek sada a o "gubljenju" ranije predavanog materijala shodno eventualnom dogovoru ne bih dalje postavljao pitanja. Oko drugih tužbi takođe možemo potom postići sporazum jer mi je bitno samo dokazivanje istine i od toga ne bih odustao ni da mi se ponudi milijarda KM. Nadam se da možete sagledati sve aspekte trenutne situacije bez čitanja svih dokaza koje sam predao, jer bez namjere da bilo koga uvrijedim i potcijenim stručnost, taj materijal ne može niko potpuno da sagleda i razumije osim mene a nema ni vremena više mnogo. U slučaju da odbijete bilo kakvu mogućnost ponuđenog dogovora, kopije ove ponude će biti predate sudu na narednom ročištu i objavljene na internetu sa adekvatnim komentarom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

25.12.2014.

BISERI MILA RONHILA

AKO NEKOME NIJE JASNO KAKO SE DESILO DA SE GODINAMA PRIKRIVAJU PLJAČKE I UBISTVA A KRIMINAL U BOBAR KOMPANIJI RAZOTKRIJE TEK POSLIJE SMRTI VLASNIKA, PRISJETIMO SE IZJAVA VRHOVNOG BOSA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE...

BISERI MILA RONHILA

JA SAM GLAVNI BAJA

"Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku. Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti"
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za spekulacije, i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi...
A MI ĆEMO NASTAVITI BEZ OBZIRA NA SUDOVE ILI BILO ŠTA DRUGO...

Tužilaštva već znaju šta se od njih traži.
A AKO BUDU RADILI SVOJ POSAO UKINUĆU I NJIH

Koga vidim na televiziji da iznosi negativna mišljenja o meni, neće ostvarit svoja prava, bez obzira na sudske presude.
PA NEK SE ŽALI KOME GOD HOĆE...


20.12.2014.

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

Ovo je samo mali dio kriminala za koji su odgovorni, prije svega Kovačević Novak i Stjepanović Danica i sve izvršeno sa ciljem da se prikrije krijumčarenje Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal, koji je istovremeno godinama prao novac narko mafije Darka Šarića preko svoje banke, tako da nije teško zaključiti šte je bilo u 3 nestala paketa. G. Mahmut Švraka je pred kamerama objasnio zašto nije otvorio istragu, jer citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

OD STRANE KOVAČEVIĆ NOVAKA I DANICE STJEPANOVIĆ

 

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

NAVEDENI TUŽIOCI SU KAO PRIPADNICI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE UČESTVOVALI U PRIKRIVANJU KRIJUMČARENJA I UBISTVA KOJE SE DESILO TOM PRILIKOM, TAKO ŠTO SU FALSIFIKOVALI MJESTO ZLOČINA, SAKRILI MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, OPRALI GA BENZINOM, TE PRIKRILI OD VJEŠTAKA SVE UNUTRAŠNJE POVREDE KONSTATOVANE OBDUKCIJOM, A POTOM IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE !
Napominjem da sam u ranijem periodu za vrijeme mandata prethodnog predsjednika dostavljao dokaze o teškim krivičnim djelima i disciplinskim prekršajima pojedinih tužilaca iz OT Bijeljina, bez ikakvih rezultata i posljedica po počinioce a istovremeno nije dato objašnjenje za postavljena pitanja vezano za prikrivanje dokaza i saučesništvo u kriminalu.
Ovom prilikom dostavljam nove dokaze i to prvo zahtijev podnesen 20.06.2014. u OT Bijeljina prema ZOSPI-a, sa uokvirenim jasno postavljenim pitanjima. Svaki usmeni kontakt sa tužiocima mi je zabranjen a u odgovoru od 26.06.2014. IT-14/14 vidi se da su krivične prijave iz 2010-te bile sakrivene 4 godine, (ako uopšte postoje) jer su zavedene pod brojem T14 0 KTA 0010617 14.
Poslednje dvije cifre pokazuju godinu a ova informacija je razotkrivena jer sam podnio više tužbi protiv RS i pojedinaca, te su usljed tog pritiska bili prisiljeni objelodaniti informaciju. Napominjem da mi uprkos obavezi iz ZOKP-u nije dostavljena obavjest o nesprovođenju istrage, niti se dozvoljava uvid u spis. Osim toga na pitanja u stavkama 4-8 se izbjegava odgovor a postavljaju se neprekidno od 2010-te. naovamo.
Zahtjev 08.01.2013. pokazuje razloge zbog kojih su prijave sakrivene. Na njega mi nikada nije odgovoreno te nisam ni mogao koristiti podatke u parnici protiv AD Univerzal. Vidljivo je da opisujem da se radi o ubistvu i krijumčarenju, te prikrivanju zločina. Dakle u to vrijeme predmet nije bio "otvoren" što su znali u OT Bijeljina a znala je i sudija Marković Jelena koja je odbila moj prijedlog da izda naredbu državnom organu shodno članovima 131-136 ZOPP-u. Time su svi skupa doprinjeli da te 2013-te ostane sakrivena činjenica da su prijave sakrivene.
Vidljivo je da je prijava protiv Blagiše Sofrenića predata 24.06.2010. a najavljeni su dodatni dokazi, (vezano za krijumčarenje). Dana 08.07.2014. sam spriječen da podnesem krivičnu prijavu o tome na način predviđen zakonom, (usmeno na zapisnik dežurnom tužiocu). Dokazni materijal koji sam doneo na disku je sadržao izjavu portira Sofrenića da je lično uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina, te pismene izjave vozača i direktora AD Univerzal iz kojih se vidi da su krijumčarena 3 paketa neidentifikovane robe. Tada dežurni tužilac Gruhonjić Muhamed je odbio da evidentira prijavu i naložio sudskoj policiji da me izbace, čemu sam se usprotivio i sjeo iz protesta na klupu. Kako se radilo o višemjesečnom teroru nadao sam se da ću biti uhapšen i tako doći do pismenog dokaza o tome.
No to se nije desilo te sam pismeno obavjestio OT Bijeljina da će majka ubijene djevojčice Ivone Bajo doputovati iz Ciriha, te donijeti nove dokaze, a dana 10.08.2010. je i ona spriječena u tome pošto nam je prethodno ispričana laž da OT Bijeljina nije više nadležna za predmet, (Zabilješka 1419/10 od tog dana). Umjesto toga smo uhapšeni bez potvrde o lišenju slobode a sve je izvedeno tako da bi se uspješno "zagubila" pomenuta prijava od 24.06.2010.
U svom dopisu VSITV-u A-226/12, Kovačević Novak razotkriva pravo stanje stvari i kaže da s obzirom da je predmet završen (februar 2010-te) on nema šta o tome da raspravlja. Obaveza iz ZOKP-u "Obustava istrage", stav 3 vezano za nove dokaze se smišljeno izbjagava i kako se vidjelo naređeno je sudskoj policiji da priča laži o nenadležnosti, te da se svim srodnicima ubijenog djeteta ni po koju cijenu ne dozvoli pristup tužilaštvu. To je jasno vidljivo iz izjave sudskog policajca Mićić Zorana datoj na pretresu 80 1 Pr 004323 11 Pr.
S obzirom da mi je pristup i svaki kontakt sa tužiocima zabranjen, ne samo zbog podnošenja krivičnih prijava nego prije svega da na postavljena pitanja ne bi bilo odgovoreno poslao sam poštom prijavu u KT Sarajevo, vezano za krijumčarenje iz Federacije, na šta sam dobio odgovor da je predmet zaveden pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, (dopis u prilozima od 30.09.2013.)
Motivi Kovačević Novaka za sprečavanje pristupa su bili da prikrije svoje kriminalne radnje, kao i tužioca Stjepanović a dio njih je opisan u spisu KTA-ST-122/10 od 22.01.2011. Tada postupajući g. Mahmut Švraka navodi da se istraga neće sprovoditi jer nisu dostavljeni dokazi o prikrivanju materijalnog dokaza i unutrašnjih povreda. U prilogu su skenirani djelovi na jednoj strani dok je original na 5 strana.
Naredni prilog je upravo slika torbe koju je portir uklonio sa lica mjesta te su je odmah ili kasnije inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović, odnosno Kovačević, oprali benzinom i sa kaiša saprali čak i originalnu žutu boju. Kaiš torbe je dvostruko presječen, očito istovremeno kada je djevojčica Ivona Bajo probodena kroz grudni koš. Dio tog kaiša je nestao sa lica zemlje a budući da je torba u ovakvom stanju tužilac Stjepanović ju je "sakrila" i izuzela iz svih istražnih radnji i vještačenja.
Prilog sa slikama falsifikovanja pokazuje da je povreda, (mrlje krvi) nastala bar 10 metara prije navodnog pada sa bicikla. Za sve povrede je okrivljena žica prečnika 3 mm, a nekoliko slika načinjenih prilikom obdukcije pokazuju da je ubodni predmet napravio kanal kroz tijelo a najekstremniji prikaz je slika na kojoj se vidi da patolog kroz probod u kosti provlači skalpel. Dimenzije koje je izmjerio su 25x1 mm, te je očito da žica od 3 mm kroz to ne može proći a posebno taj kanal nije mogla napraviti.
Dakle sve ove fotografije su skrivane cijele 3 godine kao i činjenica da je tog dana švercovana neka roba. Istovremeno se svi članovi porodice opisuju usmeno i u dokumentima državnih organa kao ludaci, što je došlo i do medija. U prilogu je skenirani članak lista San gdje se to vidi a ispod su djelovi izjava vozača i direktora. Trebalo je dakle zabraniti pristup svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo da bi se prikrila činjenica kako su tada od 4 dovezena paketa 3 nestala preko noći te je ujutru magacioner zatekao samo paket...
Prilikom jednog od pokušaja da dobijem tražene snimke 05.09.2012. mi je naravno ponovo zabranjen pristup te pošto sam odbio da se udaljim uhapšen sam i zadržan do 01:30 narednog jutra, što se vidi iz priloga o lišenju slobode i otpustu.
No kako sam "zaprijetio" da ću dolaziti svaki dan i postavljati na sebe sliku torbe koju su oprali benzinom ma koliko puta me hapsili, sledeći put se odobrava kopiranje traženog materijala, (prilog od 12.09.2012.) Sa tih diskova i potiču fotografije unutrašnjih povreda, dok sam torbu lično fotografisao januara 2010-te po odobrenju Osnovnog suda.
Da sam se konstantno obraćao nadležnima vezano za prikrivanje zločina dokaz je prilog od 30.04.2010. naslovljen kao ZAHTJEV tužiocu Stjepanović Danici, što je naravno ignorisano a ni na zahtjeve prema ZOSPI-a od 11.02.2010. i 17.03.2010. nije odgovoreno, odnosno trebalo ja da dolazim oko 150 puta u naredne dvije i po godine da bih u jesen 2010-te dobio konačno tražene fotografije, dok na pitanja o tragovima krvi prije pada, presječenom i opranom kaišu, te prikrivenim unutrašnjim povredama nikada nije odgovoreno.
Umjesto odgovora na navedene zahtjeve, dana 19.03.2010. gospoda Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed me lažno prijavljuju za "Ugrožavanje sigurnosti" što se vidi iz priložene zabilješke. Jedan od ciljeva je bio da se izdejstvuje naredba za pretres i odnese računar sa dokazima kriminala, što se vidi iz priloga od 23.03.2010. Okružnog suda u Bijeljini.
Prethodno sam poslije konstantnog izbjegavanja odgovaranja na pismene zahtijeve i sprečavanja pristupa upozorio pismeno Kovačevića, Stjepanović i Gruhonjića da ću podnijeti krivičnu prijavu protiv njih, te da će završiti u zatvoru, zbog prikrivanja ubistva. Tada još nisam imao podatke o krijumčarenju, no informativno sam obavjestio i sve druge tužioce te objavio sliku torbe u mejlu upućenom u OT Bijeljina. Iz priloga "OBAVJEŠTENJE (MEJL)" se vidi kakve sam "opasne" prijetnje uputio recimo g. Debeljiviću, koji je odmah otrčao u CJB Bijeljina da me prijavi.
Istražne radnje po toj prijavi su okončane u OT Doboj, konstatacijom da nema elemenata krivičnog djela u predmetu T15 0 KT 0002365 10, dana 14.12.2012. ali prije toga sam tužio parnično podnosioce, na šta g. Debeljević odgovara sudu, (prilog 80 0 P 034147 11 P) da sam sve izmislio i da on NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezano za mene.
Da bi sve bilo razumljivije napominjem da tada nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću u prijavi, a prvi sam dobio u tužbi protiv sekretara Prodanović Danke. Radi se o taktičkoj tužbi od 10 KM odštetnog zahtijeva s obzirom da mi ona nije smjela dati pismenu izjavu niti otići do MUP-a kako bi demantovala optužbe. No u izjavi datoj sudu, dostavila je kao dokaz i zabilješku MUP-a i izjavila u zapisnik da nikada nije bilo prijetnji sa moje strane, da nije tražila niti ovlastila bilo koga da me prijavi u njeno ime.
Ovo je samo mali dio kriminala za koji su odgovorni, prije svega Kovačević Novak i Stjepanović Danica i sve izvršeno sa ciljem da se prikrije krijumčarenje Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal, koji je istovremeno godinama prao novac narko mafije Darka Šarića preko svoje banke, tako da nije teško zaključiti šte je bilo u 3 nestala paketa. G. Mahmut Švraka je pred kamerama objasnio zašto nije otvorio istragu, jer citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Posebno je zanimljivo da je Specijalno tužilaštvo RS zaprimilo dodatne dokaze od mene (sa slikama torbe) 25.02.2011. a 3 dana kasnije lično Dodik Milorad im prijeti ukidanjem, tako da je jasno i o čijoj se političkoj volji radi. Tako sam dakle od tada pa sve do danas radio konstantno na rušenju Dodikovog mafijaškog režima objavljivanjem dokaza o kriminalu na internet blogu, koji trenutno sadrži 475 članaka sa oko 2000 strana dokumentacije. Kada ova pritužba bude u obradi Milorad Dodik će već biti politička istorija poslije gubitka predsjedničkih izbora 12.10.2014. tako da će UDT moći nepristrasno postupati. Za sve dodatne podatke možete me kontaktirati na dole navedeni broj, vezano za pojašnjenja oko ostalog obimnog dokaznog materijala. Do tada ostavljem link ka web stranici "POSTUPANJE TUZIOCA" na kojoj se nalazi transkript mog razgovora sa tužiocem Stjepanović iz 2009-te, kada je glumila da vodi istragu. Osim teksta u pozadini je i audio snimak telefonskog razgovora iz koga se jasno čuje da ista odbija evidentirati dokaze do kojih sam došao, jer ima unaprijed zacrtani cilj da prikrije ubistvo i krijumčarenje:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336
Uz štampane dokumente prilažem i disk sa nekim od dokaza teških krivičnih djela, kao što su fotografije, video i tonski zapisi, te tekstovi i skenirani dokumenti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

15.12.2014.

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

Disk sa ovim snimkom je predat u OT Bijeljina lično glavnom okružnom tužiocu Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije je obavještena i tužilac Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odnesena štampana web stranica vijesti, pošto sama nije znala da je pronađe na internetu...

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Veza: Odluka KT Tuzla T03 0 KT 00011602 10 od 19.09.2012. koju predočavam:
U skladu sa članom "Obustava istrage" ZOKP-u Federacije BIH, stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka 2. ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.
dostavljam vam disk na kome se nalazi audio snimak telefonskog razgovora koji je majka ubijene djevojčice Ivone Bajo, obavila sa potencijalnim iznuđivačem koji je tvrdio da ima video snimak ubistva. Radilo se o broju 066512456 a osumnjičeni je bio E.S.
SNIMAK
Napominjem da sam disk sa s ovim snimkom predao u OT Bijeljina lično Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije sam obavjestio i tužioca Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odneo štampanu web stranicu vijesti pošto sama nije znala da je pronađe na internetu.
Prema podacima koje imam nikada u KT Tuzla nije dostavljen ovaj snimak a na disku je kao fajl "Razgovor.mp3"
Osim njega tu su i neki drugi materijali vezano za ubistvo i krijumčarenje koje obrađuje KT Sarajevo pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, s obzirom da su od 4 paketa neidentifikovane robe 3 nestala preko noći a dovezeni su iz Federacije BIH. Istovremeno je preko Bobar banke istog vlasnika kao i AD Univerzal gdje je vršeno krijumčarenje narko mafija prala novac te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona transakcija.
Iznuđivač vjerovatno sa tim nema nikakve veze ali to objašnjava zašto iz OT Bijeljina nisu htjeli ni prstom da maknu povodom ovog snimka, jer su imali za cilj da zaštite Gavrila Bobara po nalogu Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.12.2014.

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

Strukturirani dubinski intervju sa: Zdenko Bajo, blogger

Intervju vodio: mr. Sci. Šejn Husejnefendić

Mjesto: Bijeljina                                                      Vrijeme: 13.09.2014.

Građansko novinarstvo u Bosni i Hercegovini

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

 

Da li možete identifikovati motive zbog kojih građani postaju medijski aktivni (recimo u pogledu protesta iz februara ove godine)?

Nisam siguran da je izraz MEDIJSKI AKTIVNI  adekvatan, jer bi to značilo da su odjednom odlučili iznositi svoje mišljenje preko TV ekrana ili dnevnih novina. Istina je da u poslednje vrijeme ima više priloga te vrste ali smatram da se ne radi o nekom „buđenju“ građanskog mišljenja nego o mnogo većoj pažnji koju mediji pridaju „običnom čovjeku.

Razlozi za to su u nejvećoj mjeri ti, jer su mediji pod kontrolom političara i tajkuna a koji ne žele da se pojavljuju vijesti, mišljenja i prijedlozi vezano za kriminal u koji su umješani.

Pobuna i demonstracije naroda su uzrokovani time što je veliki broj građana doveden skoro do ivice života, (neki se nažalost i ubijaju ili umiru od gladi i bolesti) a onda je to neminovno dovelo do povećanja interesa medija. Takođe je došlo do podrške i ohrabrenja uticajnih stranih zemalja nekim medijima, pa se nešto jače čuje glas naroda.

Nažalost to nije ni blizu slobode jer evo čak ni sada ne postoji nijedan medij koji bi se usudio objaviti dokazni materijal koji ja imam i prezentujem na internetu o teškim krivičnim djelima tajkuna, političara, tužilaca, sudija i inspektora izvršenih sa ciljem da se prikriju pljačke i ubistva nevinih građana a sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca RS:

ZA PROCESUIRANJE „KRUPNIH RIBA“ NEMA POLITIČKE VOLJE…

 

Da li je i koliko angažman građana u medijima (odvojeno od profesionalnog medijskog/novinarskog angažmana) doprinio formiranju javnog mnijenja ili svijesti o trenutnim problemima (recimo neusvajanje Zakona o JMBG)?

Dugo je mišljenje građana bilo nepoželjno a stvarana je slika od strane političara da niko i nije sposoban osim njih voditi zemlju a kamoli kritikovati njihovu „nadzemaljsku inteligenciju“. U poslednje vrijeme sve je više tekstova i video zapisa u kojima apolitične ličnosti svih profesija hrabro iznose istine koje u stvari svi znaju ali se plaše da kažu ili da budemo precizniji, mediji su se plašili objaviti njihove stavove. Naravno i borba nas pojedinaca koji su zarobljani medijskom blokadom bili prisiljeni sami praktično kreirati svoj „glasnik“ i prenositi istinu drugima preko blogova, fejsbuk grupa, stranica i slično.

Uvjeren sam da su se mnogi ohrabrili čitajući takve članke…

Može li se reći da su medijski aktivni pojedinci koji ne rade u medijima direktno potaknuli dešavanja ne samo u medijskom prostoru nego i u stvarnosti?

Naravno. To je upravo nešto o čemu se govori u prethodnom odgovoru. Lično sam se uvjerio da od 2011-te kada sam se uvjerio da nijedan medij ne smije objaviti dokaze o teškom kriminalu državne mafije i praktično niko nije smio da progovori protiv vlasti ni na fejsbuku osim nas nekolicine, do danas svakodnevno raste broj onih koji javno iskazuju nezadovoljstvo, podržavaju antirežimske i revolucionarne grupe, sve više shvatajući da su njihovi neprijatelji takozvane „njihove“ nacionalne i vjerske vođe udružene sa „njihovim“ vođama a ne komšija koji kao ni on nema posla, dostojanstva niti perspektive…

Da li građanski medijski aktivizam (građansko novinarstvo) ima ili može imati ulogu u demokratizaciji odnosa u BiH? Molim pojasnite.

Sigurno da ima ali ograničenu. Znam vrlo dobro koliko je vremena i truda bilo potrebno da se blog koji uređujem nađe među prvih 10 po posjećenosti i popularnosti. Ostali iz vrha su stariji godinama, posvećeni zabavi, sportu odnosno temama koje privlače pažnju samim naslovom, dok je moj KRIMINAL U VLASTI, sa obiljem (dosadnih) članova iz raznih zakona. Zato je trebalo riječnik prilagoditi tako da sve bude i shvatljivije i zanimljivije većini građana a uz to da ih i podstakne u borbi za bolju budućnost.

Da parafraziram izjavu jedne istorijske ličnosti :

DAJTE MI KONTROLU NAD TELEVIZIJOM SAMO MJESEC DANA I IMAĆETE POTOM SLOBODU, DEMOKRATIJU, VLADAVINU ZAKONA A NAJVEĆI BROJ POLITIČARA I TAJKUNA ZAVRŠIĆE IZA REŠETAKA…

Nažalost kontrolu još uvjek ima mafija…

Prema Vašoj procjeni, koliko su medijski aktivni građani u mogućnosti promijeniti medijsku sliku Bosne i Hercegovine?

Medijsku sliku ne jer sam uvjeren da se nikada ne bi čuo glas naroda bez podrške stranaca. Dajem samo jedan konkretan primjer. 13-og januara 2010. Dodikova tužilačka mafije je poslala policiju u pretres BN televizije zbog navodne prijave građanina po djelu koje je očito zastarjelo čak i ako je izvršeno. Posljedica je strah i teror te je BN cijele te izborne godine neograničeno reklamirao Dodik Milorada, što je možda i ključni faktor prilikom izbora za predsjednika. Iako sam tražio od tužilaštva podatke o tome (i mnogim drugim razbojništvima države) nikad ih nisam dobio te samo mogu pretpostaviti da je vlasniku ponuđena uslovna kazna za podršku diktatoru i tiraninu a kada je 2012-te tadašnji ambasador SAD posjetio BN televiziju, došlo je do naglog zaokreta.

Dakle svi ovi političari su došli na vlast uz podršku svjetskih moćnika a kako izgleda vjek trajanja im je istekao…

Na kakvom je nivou (ako je suditi prema kvalitetu nekih amaterskih snimaka i brojnih fotografija) medijska i tehnička pismenost građana koji su bili prisutni u medijskom prostoru tokom pomenutih socijalnih nemira?

Tu se uglavnom radi o kvalitetu mobilnih telefona, raznih vrsta koji su praktično postali računari u malom sa kamerama visoke rezolucije. Danas skoro svaki osnovac ima znanja da načini video snimak i postavi ga na svoj fejsbuk profil.

Za mene je u svemu mnogo važnija uvezanost i saradnja ljudi koji se fizički ne poznaju ali proslijeđuju takve snimke, te postaju dostupni velikom broju građana.

Da li se može reći da su medijski aktivni građani bili pristrasni ili pak objektivni tokom dešavanja? Molim pojasnite.

Svako ko plasira neku vijest čini to sa nekim ciljem. Meni je cilj rušenje mafijaškog režima kako u RS, tako i u Federaciji, odnosno na nivou cijele zemlje. Prema tome i ja se mogu smatrati pristrasnim pošto objavljujem i prenosim isključivo vijesti usmjerene protiv trenutne vlasti, koje govore o kriminalu i aferama. S druge strane režimski mediji hvale uspjehe vlada o novim „povoljnim“ kreditima, prodajama resursa i slično. Razlika je u tome što su oni plaćeni da forsiraju laži a ja sve radim besplatno…

Da li ste, u amaterskim snimcima/fotografijama zabilježenih od strane građana-novinara, primjetili da li postoje elemenati profesionalnosti?

Mislim da nije uvijek u pitanju amaterizam. Postoje i planske organizovane aktivnosti no to je nešto o čemu ne bih detaljnije komentarisao jer  je režim spraman na sve da ućutka slobodna mišljenja

Prema onome viđenom od strane amatera-novinara tj. građana koji su bili direktno ili indirektno akteri u medijskom prostoru može li se reći da su osnovna etička pravila poštovana?

Moje subjektivno mišljenje je da su bili profesionalniji od nekih profesionalaca koji su plaćeni da zastupaju interese trenutne vladajuće političko tajkunske klike…

Koliko su često (otprilike) sadržaji građana-novinara bili diseminirani u formalnim medijskim kanalima (mainstream medijima) a koliko u alternativnim kanalima (blog, komentari na portalima, socijalne mreže itd.)?

Ne mogu reći da imam tačnu predstavu o tome jer pratim veoma mali broj „slobodnih“ medija a mnogo više prati i radim na internetu. Suštinski još je nemoguće zaustaviti ideju na internetu a različitih mišljenja i sukoba pa i vrijeđanja uvjek ima. Doduše ima tu i drugačijih primjera kao što je slučaj fejsbuk stranice „RUŠIMO DODIKA“.

Poslije lažne optužbe o švercu 1000 kg narkotika i upadu policije u kuću kreatora stranice, stranica je nestala a kako sam čuo vlasnik je sa porodicom napustio zemlju. Slično je i sa nekim aktivnijim učesnicima protesta.

MAFIJA ĆE OČITO KORISTITI SVA SREDSTVA KAKO BI OPSTALA I IZBJEGLA ROBIJU

Prema Vašem mišljenju, u kom je stadiju građansko novinarstvo u BiH (začetak, razvoj ili zrela faza)? Molim elaborirajte.

To je opet zavisno od slučaja do slučaja, jer ima nas koji se time bavimo par godina i uporni smo u tome, neki tek počinju a neki to rade povremeno ili iz zabave. Ja bih akcenat stavio na istraživačko novinarstvo, što bi značilo da stvarne pomake ne može donijeti neko pisanje o fudbalu, filmu, muzici i slično nego otkrivanje i razotkrivanje afera i kriminala dosada „nedodirljivih“ moćnika.

Poslednja hapšenja državnih službenika od kojih su najzvučnija u akciji „Pandora“ i „Meso“ se možda ne bi ni desila da nije bilo građana koji su pisali o tome. Za mene recimo postoji zabrana pristupa u tužilaštvo jer sam razotkrio krijumčarenje Dodikovog tajkuna Gavrila Bobara prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica a tužilac je dokaze oprao benzinom i sabotirao istragu.

Potom su poslije mojih dojava u inostranstvo pronađene transakcije narko mafije preko Bobar banke od preko 4 miliona evra, poslije čega se tajkun povlači iz trke za načelnika grada ali sve postaje tabu tema.

Podatke sam takođe dostavljao u KT Sarajevo i tužilaštvo BIH vezano za akcije Lutka i Pandora ali nemam povratnih informacija da li je i koliko korišteno od dokaza koje su dobili od mene.

Suštinski dok ne srušim Dodika sa vlasti nema mnogo izgleda da se pohapse pripadnici njegovog kumovsko tajkunskog klana.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.12.2014.

APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine. Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 14 GŽ

Dana 13.05.2013. spriječen sam od strane sudske policije da pristupim pisarnici OT Bijeljina kako bih predao krivične prijave na način propisan zakonom te dobijem informacije tražene ZOSPI-a (Zahtijev od 08.01.2013. u prilogu). Izgovor je bio da postoji naredba o zabrani pristupa a na moj zahtijev da mi se ista uruči odgovoreno je da je naredba usmena. Iako sam upozorio da se time krši ZOUP-u te pravo na žalbu garantovano članom 16 Ustava RS, nije mi uručeno rješenje, kao ni omogućeno da dobijem tražene informacije što je ključno, niti da predam već napisane prijave u pisarnici a niti da podnesem dežurnom tužiocu usmenu prijavu o krijumčarenju u AD Univerzal sa dokazima koje sam doneo na disku...
Ponudu da iste predam u prizemlju kao pas lutalica na ponižavajući način sam odbio jer je obilje materijala koje sam ranije predavao „nestajalo“ i nisam dobivao nikakve odgovore.
Konkretno prijave iz 2010-te za koje sam tražio podatke su bile sakrivene i tek nedavno sam dobio odgovor 26.06.2014. da su zavedene pod brojem T 14 0 KTA 0010617 14, dakle poslije 4 godine a sumnjam i da uopšte postoje jer nikad nisam dobio odluku o nesprovođenju istrage. Time se objašnjava zašto mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina, zašto se ne odgovara na pismene zahtijeve i zašto se nije izdalo pismeno rješenje o zabrani pristupa.
Okružni sud čiju odluku osporavam je izašao iz tužbenog zahtijeva i nije se bavio utvrđivanjem postojanja pismene naredbe, da li je uručena i omogućeno pravo žalbe, nego opravdavanjima za tu naredbu, pravima glavnog tužioca i savjetima šta sam sve mogao da uradim umjesto podnošenja tužbe i traženja zaštite svojih prava.
Opširniji detalji i opisi događaja su u nastavku…
Već 5 godina se primjenjnuje diskriminatorski tretman od strane državnih organa RS koji glasi :
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Radi se o usmenoj naredbi glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, koju je izdao zbog svoje uloge u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna 23.07.2009. U Bijeljini. S obzirom da je porodica ubijene djevojčice došla do više novih dokaza o prikrivanju ubistva kao i "neprimjećenom" švercu, te postavljala usmena pitanja i pismene zahtijeve prama ZOSPI-a, na koja nemaju odgovor, krivci iz OT Bijeljina su i izdali naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta a takva naredba očito nije samo obična diskriminacija nego ima i elemente fašizma s obzirom da je usmjerena na grupaciju ljudi po osnovu srodstva sa djevojčicom Ivonom Bajo, čije ubistvo prikrivaju državni organi.
Kako je ta neradba bila tajna, (saopštavana je usmeno) a svi pokušaje da je dobijem pismeno su odbijani bio sam prisiljen da bih imao dokaz pred sudom o tom ponižavajućem tretmanu da odbijem naredbu da se udaljim, kako bih zatražio zaštitu Prekršajnog suda, što se nije desilo, odnosno da dobijem izjave sudske policije o postojanju nezakonite neredbe, (Zapisnik 19.08.2011. u prilogu).
Dokaz da je motiv glavnog tužioca za zabranu upravo pokušaj da sakrije sopstvena krivična djela je materijalni dokaz sa mjesta zločina "Torba" a slike sam načinio krajem januara 2010 po dozvoli Osnovnog suda. Kako mi je svaki kontakt sa nadležnim tužiocem onemogućavan još od avgusta 2009-te jer sam postavio nezgodno pitanje na koje nisu imali odgovor : "AKO JE DJEVOJČICA SMRTNO POVRIJEĐENA POSLIJE PADA SA BICIKLA, ODAKLE ONDA TRAGOVI I MRLJE KRVI 10 METARA PRIJE TOG PADA ???", podneo sam zahtijeve još u februaru i martu 2010-te a na njih i mnoge druge nikada nije odgovoreno, nego je uslijedila naredba o zabrani pristupa. Prilog "Zahtjevi" od 11.02.2010. i 17.03.2010. to dokazuju a fotografije sam ipak dobio poslije oko 30 mjeseci, preko 150 dolazaka i izbacivanja na ulicu, pošto sam dana 05.09.2012. odbio da se udaljim i postavio na sebe sliku torbe sa tekstom da se prikriva ubistvo. Taj dan sam uhapšen i proveo noć u pritvoru ali sam naredni put dobio disk sa snimcima jer sam rekao da ću dolaziti 10, 100, 1000 puta, ma koliko me hapsili. Postoji veliki broj snimaka koji dokazuje prikrivanje materijalnih tragova i povreda konstatovanih obdukcijom, a informativno prilažem nekoliko "Falsifikati".
19.03.2010. pošto sam prethodno prvi put objavio snimak materijalnog dokaza ubistva torbe i napisao da će odgovorni završiti u zatvoru ako ne otkriju koga štite, krivci su me lažno prijavili za "ugrožavanje sigurnosti", sa ciljem da mi otmu računar sa dokazima, predstave me ludakom i tako opravdaju zabranu pristupa u OT Bijeljina. Istražne radnje protiv mene su razvlačene 30 mjeseci i završene konstatacijom u OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. da ne postoje elementi prijavljenog niti bilo kog drugog krivičnog djela. Poslije te odluke izgovori OT Bijeljina za diskriminaciju su bili navodna kršenja reda i mira. No sve i da ne postoje moji dokazi protiv pripadnika tužilaštva i da sam ja zaista psihički poremećeni narkoman, kako me opisuju u dokumentima, naredba o zabrani pristupa je donesena suprotno odredbama ZOUP-u i nije mi uručeno pismeno rješenje a time ni pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS, po kom sam osnovu i temeljio tužbu za utvrđenje diskriminacije.
Prvo je Osnovni sud u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS, prikrio postojanje podneska koji je navodno predat dan pred pripremno ročište i o tome me tek naknadno obavjestio "Dopis 08.05.2014." Uz isti mi je dostavljen i zbirni nizvještaj a nema ni pomena da li se prihvata prijedlog o uvrštavanju drugog spisa, čiji mi sadržaj (bar što se tiče usvojenih priloga tužene RS) ni do danas nije u cjelosti poznat. Da je postojanje prijedloga tužene RS sakriveno od mene dokaz je zapisnik "Pripremno rociste 80 0 P 053922 13 P" od 07.05.2014 u kome se ne pominje nijedan dokaz druge strane u postupku.
No ja sam se spremio da osporim validnost bilo kog dokumenta ili tvrdnje tužene RS, što sam pismeno uradio na 8 gusto kucanih strana u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 odnosno spisu koji je predložen, s obzirom da je na tuženoj teret dokazivanja. Uprkos tome tužena RS nije iznijela nijedan argumen niti povezala bilo koji dokaz sa tužbenim zahtijevom nego je pročitano slijedeće:
"Tužena prije svega smatra da je tužbeni zahtjev tužioca neuredan i stoga predlaže da se tužbeni zahtjev tužioca odbaci. Osim toga, iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan, pa s toga predlažemo da sud odbije tužioca sa tužbenim zahtjevom, a sve kako je to već istakla u svom pismenom odgovoru na tužbu."
To je evidentirano u prilogu "Zapisnik 80 0 P 053922 13 P" sa glavne rasprave održane 05.06.2014. ali uprkos odredbama ZOPP-u, član 126, prvostepeni sud je odbacio tužbeni zahtijev bez ijednog argumenta tužene RS i umjesto toga je Sud "izvodio" dokaze umjesto Pravobranilaštva u obrazloženju presude 03.07.2014. Istu ne prilažem štampano jer se praktično objašnjenje ponavlja u Rješenju drugostepenog suda na koje i ulažem Apelaciju, ali se ta presuda kao i svi drugi dokumenti nalazi skenirana na priloženom disku.
Sve ovo je uvod u glavnu temu "Okruzni sud 80 0 P 053922 14 Gz" rješenje doneseno 22.08.2014. prepuno netačnih argumenata i falsifikata. Prvo skrećem pažnju na lažnu tvrdnju da se "ne stavlja nikakav određeni prijedlog u vezi sa žalbom". Drugostepeni sud očito žalbu nije ni čitao kao ni dokaze koje sam priložio, što se može vidjeti iz priloga "Zalba na presudu 80 0 P 053922 13 P" u kome na poslednjoj strani podvučeno stoji sledeće:
S obzirom da je nesporna činjenica da mi nije odgovoreno na zahtjev od 08.01.2013. a priloženim dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. pokazujem i zbog čega, (jer su prijave zaista bile sakrivene) a ne postoji ni pismeni tekst naredbe kojim mi se bilo šta zabranjuje, te mi nije omogućeno da se žalim na takvu odluku, predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev.
Prilog koji pominjem "Odgovor 26.06.2014." OT Bijeljina sam dostavio uz žalbu a iz njega se vidi da su prijave iz 2010-te bile sakrivene sve do 2014-te, kada su navodno obrađivane i dobile broj T 14 0 KTA 0010617 14. Time postaje jasno zašto je mene trebalo tjerati iz zgrade 4 godine i ne odgovarati na pismene zahtijeve pošto bi se razotkrilo već tada da državni organi ne postupaju prema zakonu nego štite interese organizovanog kriminala. U ovom slučaju konkretno Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal i Dodik Milorada a podsjećam da je tužena RS godinama preko Bobar banke istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prala novac narko mafije te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona transakcija a direktor AD Univerzal je 10.04.2013. uhapšen u akciji LUTKA sa kriminalnim stažom još od 2005-te a na dan ubistva Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u "Univerzal" je bio zaposlen...
Naredna laž je takođe na drugoj strani gdje se tvrdi da sam OBAVLJAO razgovore sa glavnim tužiocem te da sam razgovarao i sa DRUGIM TUŽIOCIMA. Iz priloga A - 326/12, vidi se da sam g. Kovačević kaže da je u pitanju JEDNA PRILIKA, a ne više njih kako tvrdi sud, dok vezano za druge tužioce sam glavni tužilac iznosu laži, pokušavajući se opravdati pred VSITV-em, poslije moje pritužbe. Taj dio sam razotkrio još u žalbi, (strana 3, treći uokvireni pasus) citiram:
Što se tiče laži o razgovorima sa nekim drugim tužiocima kako od strane g. Kovačevića, tako i sudske policije na koju se poziva sud (73/11 od 24.11.2011) ne navodi se nijedno ime, ali je poslije uvodnog dijela o "mnogobrojnim prijemima" na drugoj strani dugačak spisak sa identičnim tekstom "ISTI GA NIJE PRIMIO" te "PREDAO PODNESKE U PRIZEMLJU".
Dokument koji se pominje "Zabilješka 73/11" takođe prilažem a iz njega se vidi da je sudskoj policiji naređeno da piše laži kako bi opravdali diskriminaciju tužilaštva. Naime na prvoj strani se tvrdi kako smo SVAKODNEVNO primani ali na drugoj strani gdje se navode pojedini primjeri ne postoji nijedno ime bilo kog tužioca. Sudska policija vodi detaljnu evidenciju, posebno za mene o bilo kom pristupu zgradi, kao i gdje se konkretno ide. Kako nije navedeno nijedno ime tužioca a bitni su Kovačević Novak kao glavni i Stjepanović Danica kao postupajuća, jasno je da je tvrdnja iz zabilješke gnusna laž koju je iskoristio sud da opravda diskriminatorske metode tužilaštva. U već pomenutom prilogu A - 326/12 i sam glavni tužilac demantuje ovu laž jer kaže da poslije odluke Kolegija nisu imali šta da raspravljaju o tome...
Na strani 3 rješenja 80 0 P 053922 14 Gz se ponovo opravdava bezakonje lažnom tvrdnjom da NEKOLIKO puta nisam htio napustiti prostorije tužilaštva. To je naravno u pitanju laž koju plasira g. Kovačević ali je sud prihvata bez ijednog dokaza iako postoje zapisnici sa Prekršajnog suda gdje su opisana sva dešavanja prilikom uskraćivanja mojih prava čemu sam se suprotstavljao. Radi se samo o jednom slučaju kada sam tražio da podnesem usmeno krivičnu prijavu o krijumčarenju i dobijem odgovore na zahtijeve upućivanje mjesecima ranije. Naime krajem maja 2010-te sam otkrio da je portir AD Univerzal uklonio torbu sa lica mjesta koja je potom oprana banzinom od strane policije ili tužilaštva te sakrivena i podneo pismenu prijavu 24.06.2010. Pošto su pročitali tu prijavu odlučeno je da se sakrije i ne dozvoli dostava drugih dokaza o švercu, te su dana 08.07.2010. pokušali da me izbace, čemu sam se suprotstavio, nadajući se da će me uhapsiti kako bih imao dokaz i o zabrani i o tome da su prijave namjerno sakrivene.
U nastavku obrazloženja drugostepenog suda na strani 3 tvrdi se lažno da NISAM NAVEO koje informacije sam trebao dobiti u OT Bijeljina. Ističem da suštinski nije ni bitno za utvrđenje diskriminacije o kakvim se podacima radi nego samo to da mi nije odgovoreno, ali sam naravno opisao o čemu se radi i u "Tužbi za utvrđenje" i u žalbi, (strana 2) citiram:
Ovde ističem kao ključni argument diskriminacije tačku 4 te podsjećam da sam podatke o krivičnim prijavama protiv AD Univerzal i portira tražio i 2012-te kada je tužena RS odbila da odgovori na to i umjesto toga pokušala da me otjera a onda uhapsila na trotoaru, (parnica 80 0 P 043325 13 P 2). Ti podaci su mi trebali za spor protiv AD Univerzal, što i navodim jasno u ovde relevantnom zahtijevu od 08.01.2013. koji je dio dokaznog materijala. Tužena RS naravno nije odgovorila jer je sakrila pomenute prijave, što sam i izjavio u zapisnik a sada dokazujem da je to istina i prilažem shodno članu 207 ZOPP-u dva nova dokumenta (Zahtijev 20.06.2014. i Odgovor 26.06.2014.) Iz datuma se vidi da su nastali poslije glavne rasprave a suštinski je bitan samo odgovor OT Bijeljina.
U ovom pasusu se pominje i "Zahtjev 08.01.2013." koji je dio dokaznog materijala a prilažem ga i sada. Zadivljujuće je kako je Sud uspio iz one dvije rečenice "izvođenja dokaza" tužene RS na glavnoj raspravi da izvuče sve one zaključke kojima se obrazlagala presuda ali je onda boginja pravde slijepa i ne vidi ništa što sam ja više puta napisao a iz samog zahtijeva se sve vidi i sve je jasno. Ne samo da sam opisao da tražim podatke o krivičnim prijavama protiv SOFRENIĆ BLAGIŠE od 24.06.2010. i AD UNIVERZAL od 02.12.2010. nego sam i objasnio zašto neću dobiti te podatke, što sam istakao i na glavnoj raspravi :
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. odnosi se na moje krivične prijave predate 2010-te. Ja nisam tražio da se izvrši uvid u krivične prijave, ali imam dokaz da one zaista postoje. Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine. Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar Banke istog vlasnika.
ZAŠTO OKRUŽNI SUD NIŠTA OD OVOGA "NIJE VIDIO" ???
Naravno jer ne smije da vidi pošto citiram izjavu glavnog republičkog tužioca "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"...
Savjeti da sam mogao tražiti pismeno da mi se odgovori te ukoliko se ne postupi po tome TRAŽITI DALJA PRAVA PO ZAKONU, (kraj treće i početak 4-te strane) su krajnje neprimjereni s obzirom da Zahtjev 08.01.2013. i nije prvi po istom osnovu a već postoji preko 10 na koje nikada nije odgovoreno.
Čak je direktan "Zahtjev 30.04.2010." priložen kao dokaz u ovoj parnici i umjesto da se odgovori uslijedila je zabrana pristupa a "Zahtjev 10.09.2012." pokazuje da sam upravo uradio to što mi se velikodušno savjetuje. Naravno i na pismeni zahtijev i postavljeno pitanje šta se desilo sa 7 prethodnih zahtijeva koji su nestali, nikada nije odgovoreno i poslije svega sud meni dijeli savjete šta sam mogao da uradim umjesto da konstatuje kršenje zakona i oduzimanje prava što mu je dužnost.
Umjesto toga sud je ako već želi djeliti savjete trebao napisati šta je MORALO shodno obavezi iz ZOSPI-a da uradi tužilaštvo i usvoji tužbeni zahtijev a ne da meni djeli savjete koje nisam ni tražio tužbom nego zahtijevam da sud zaštiti garantovana prava što mi je obaveza propisana članom 5 ZOS-a. Naravno ne radi se tu samo o sakrivenim krivičnim prijavama nego je OT Bijeljina sakrila i materijalni dokaz ubistva, falsifikovala mjesto zločina i unutrašnje povrede te na pismene zahtijeve o tome ne odgovara. Ovakvo bezakonje i razbojništvo sud smatra normalnim kao i pranje dokaza benzinom a ko smo mi da se usudimo postavljati pitanja o tome.
Dalja prava po zakonu sam tražio upravo ovom tužbom no sud je smišljeno izašao iz tužbenog zahtijeva i saučestvuje u prikrivanju ubistva i krijumčarenja. Osim očite insinuacije kojom se opravdava neodgovaranje jer navodno NISAM NAVEO O KOJIM SE PODACIMA RADI, ključni segment je nepostojanje pismenog rješenja o zabrani pristupa. Nisam ja dakle podneo tužbu zbog izdavanja nezakonite naredbe pa čak ni zbog njene primjene, nego zbog toga što mi nije uručena u pismenom obliku i omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS. Da li glavni tužilac ima pravo ili nema izdati jednu takvu bukvalno fašističku naredbu nije tema tužbenog zahtijeva ali eto sud pokušava da legalizuje uspostavljeni kriminalno koruptivni sistem i bezakonje koje takozvani državni organi sprovode godinama, omogućavajući političko tajkunskom mafijaškom klanu nasmetanu pljačku naroda...

PRILOZI

Zapisnik 19.08.2011.
Torba
Zahtjevi
Falsifikati
Dopis 08.05.2014.
Zapisnik 80 0 P 053922 13 P
Okruzni sud 80 0 P 053922 14 Gz
Zalba na presudu 80 0 P 053922 13 P

A - 326/12
Zabilješka 73/11
Tužba za utvrđenje
Zahtjev 08.01.2013.
Zahtjev 30.04.2010.
Zahtjev 10.09.2012.
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 12/2014 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438951