KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


24.11.2014.

IMUNITET NA LICITACIJI


Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

IMUNITET NA LICITACIJI

U prilogu ovog dopisa je odgovor VSITV-a na moj pismeni prijedlog za pravno tumačenje člana 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u. Umjesto kopije dokumentacije koju sam poslao vijeću, prilažem nekoliko članaka o primjeni u praksi, pozadine i posljedica primjene navedenog člana a moj tekst se može pročitati na web stranici "PRIJEDLOG VSITV-U":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404
Pitanje i prijedlog naravno nisam uputio zbog sebe, nego zbog drugih, kako većine građana koji ne znaju kakva su im prava tako i zbog neodgovornih pojedinaca koji zloupotrebljavaju službeni položaj i zaštitu koju im pruža imunitet, te smišljeno krše zakon, šireći lažnu predstavu da su potpuno zaštićeni od bilo kakvog sudskog postupka. Iako je odgovor VSITV-a prilično diplomatski u prvom dijelu, više je nego jasno objašnjeno (u dijelu obilježenim pravougaonicima) da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom u SVIM PREDMETIMA U KOJIMA POSTUPAJU, ali da NIKO NIJE IZUZET OD ODGOVORNOSTI PRED ZAKONOM, za sve druge radnje izvan svog predmeta ako za to postoje pretpostavke (bilo krivične bilo po osnovu nanesene štete). Ovde ću istaći još samo dio u kome se kaže da ZOKP-u daje pravo SVAKOM GRAĐANINU DA PODNESE PISMENU ILI USMENU PRIJAVU, nadležnom tužilaštvu...
U prethodnih 5 godina da bi zaštitili interese tajkunsko političke mafije i prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice izvršeno prilikom krijumčarenja 23.07.2009. prvo je OT Bijeljina tajno a potim i javno zabranila pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, a onda su se tome pridružili i Prekršajni te Okružni sud, odbivši da zaštite garantovana prava prilikom prekršajnih postupaka, na šta su obavezni zakonom. Potom je i Osnovni sud pružio pomoć mafiji a vrhunac bezakonja je bio u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje je osim što su odbačeni SVI dokazi o nanesenoj šteti i teškim krivičnim djelima, nastavljeno i sa prikrivanjem mojih krivičnih prijava predatih još 2010-te godine protiv AD Univerzal i njihovog portira.
Podsjećam da je prva od njih predata 24.06.2010. a 15 dana kasnije sam onemogućen u dopuni iste, te još nekim pravima, (opisano u Zabilješci 1260/10, sudske policije). Naravno sa lažnim opisom događaja, jer se prijava predata 15 dana ranije te dokazi i zahtijevi još iz februara ne pominju ali se zato opisujem kao ludak koga logično treba otjerati. Tako je OT Bijeljina sakrila te prijave i glumila godinama da ne zna za njih a kako je izdata naredba o zabrani pristupa, nije bilo nikoga da im ukaže na "grešku".
21.08.2012. sam predao pismeni zahtijev sa više tačaka a u jednoj od njih tražim podatke o prijavama iz 2010-te. Pošto je prvo sudski policajac podnesak zgužvao i pokušao da baci u kantu za otpatke, OT Bijeljina šalje "odgovor" odbijajući uvid i kopiranje spisa KTA-596/09, što je tema samo 1. tačke dok ostale i ne pominje a potom 05.09.2012. mi se zabranjuje pristup, hapse me na trotoaru i pritvaraju, te potom ne izvode pred sud u zakonskom roku od 12 sati, nego se sve prolongira za 3 mjeseca. Na suđenju održanom 03.12.2012. sud naravno odbija zaštititi garantovana prava iako sam ukazao na to, (zabeleženo u zapisniku) a inkvizitorskim metodama "nestaje" glavni svjedok, dok se drugi instruira da lažno svjedoči, kako zabrana pristupa i ne postoji, te da sam vikao kao ludak ispred zgrade. Treći svjedok laže da sam bio ispred vrata a ne na trotoaru, dok je samo posljednji opisao stvarno stanje. Uprkos svemu Sud "nije uočio BITNA neslaganja" u izjavama svjedoka te me je osudio između ostalog i zbog toga što sam POVIŠENIM TONOM REKAO DA SU PREDSJEDNIK I POSLANIK KRIMINALCI, KOJE ŠTITE TAKOĐE POJEDINI KRIMINALCI ZAPOSLENI U ZGRADI NA ADRESI VUKA KARADŽIĆA BROJ 3...
OT Bijeljina nastavlja sa sakrivanje krivičnih prijava i poslije zahtijeva predatog 08.01.2013. u kome sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal i na kraju Osnovni sud se u samoj parnici pridružuje bezakonju i pomaže mafiju odbijanjem da se izda naredba o tome čime bi se već tada razotkrilo prikrivanje. Na žalost svih saučesnika mafije to nije pomoglo kriminalcima te je 10.04.2013. uhapšen direktor AD Univerzal sa kriminalnim stažom još od 2005-te. Transakcije narko mafije preko Bobar banke otkrivene još 25.02.2012. su evo već 30 mjeseci tabu tema i niko ih o ovoj zemlji ne smije više osim mene niti da pomene.
Ja sam naravno znao da se krivične prijave i dokazi kriju te sam sve podatke slao ne sve moguće strane uključujući i Interpol, tako da je opisani kriminal razotkriven, naravnom ne zaslugom Bijeljinskih pravosudnih organa. Koliko sve ono što se dešavalo u Bijeljini ima veze sa istragama "Lutka" i "Pandora" pokazaće vrijeme i istražni postupci u tim predmetima a ja se vraćam osnovnoj temi ovog dopisa - IMUNITETU.
Objasniću o kakvom se zlu radi u nekoliko koraka:
1) Svaki sudija i tužilac ima opravdanu zaštitu za nehotične greške (svoje lične ili uzrokovane netačnim, lažnim, podmetnutim podacima ili dokazima, lažnim iskazima svjedoka i slično) za štetu nanesenu građanima zbog pritvaranja, procesuiranja ili čak presuđivanja i robijanja nevinih građana.
2) Čak ni imunitet ne može zaštititi tužioca ili sudiju od odgovornosti ukoliko ima dokaza da je postojala svjesna namjera pomoći kriminalcu ili nanošenja štete nevinima, što je definisano i u KZRS član "Povreda zakona od strane sudije", vezano za sudije a demonstrirano i na primjeru tužiteljice KT Tuzla o čemu prilažem članke.
3) Nečasne i nemoralne osobe manipulišu sa imunitetom te "ZAŠTITU OD NEHOTIČNE GREŠKE" pretvaraju u "PLANSKO ČINJENJE KRIVIČNIH DJELA KOJE NAMJERAVAJU OPRAVDATI IMUNITETOM".
4) Pošto takve radnje ne donose nikakvu korist same po sebi onda se "roba" koju imaju IMUNITET "stavlja na licitaciju" i prodaje kriminalcima, (što bi rekao glavni republički tužilac "krupnim ribama") koji imaju veliki novac.
5) Sasvim je sporedno da li za svoje usluge u prikrivanjima dokaza, krivičnih djela ili prijava, nadležni tužioci dobivaju novac ili na taj način "otplaćuju" uslugu za dobro plaćeno mjjesto na koje su imenovani, ne da rade u skladu sa zakonom nego prema nalozima "političke volje" koja ih je i postavila da štiti njihove interese.
Kako se sprovodi u praksi zloupotreba iminuteta može se vidjeti iz priloga "Tumačenja imuniteta" gdje se prvo lažno predstavlja da okružni tužilac "NE MOŽE KRIVIČNO ODGOVARATI" a u drugom primjeru da "NIKO NE MOŽE TUŽITI PARNIČNO OKRUŽNE TUŽIOCE".
O sitnici da se u tom odgovoru iznose laži i obmanjuje sud da su činjenice i događaji za koje danas praktično znaju svi zaposleni, izmišljeni neću trošiti vrijeme nego skrećem pažnju na ključni nedostatak u oba primjera u odnosu na odgovor i objašnjenje VSITV-a. Naime uopšte ne postoji niti se pominje osnovna pretpostavka za primjenu imuniteta a to je da su u pitanju radnje koje je okružni tužilac VRŠIO SLUŽBENO U SVOM PREDMETU. Umjesto toga se samo uopšteno iznosi član iz ZOT-a, bez ijednog priloženog dokaza da su u pitanju radnje iz nekog dodijeljenog predmeta. Naprotiv iako tuženi iz parničnog predmeta i sam priznaje da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI U JEDNOM PREDMETU VEZANOG ZA MENE ILI MOJE PRAVNE INTERESE, to ga nije spriječilo da se pozove na imunitet, jer isti ne može biti tužen samo ako je službeno postupao u ime države...
To je dakle bio sistem koji je važio i primjenjivan za vrijeme mandata prethodnog predsjednika VSITV-a. Tužioci koji su štitili političko tajkunsku mafiju odgovornu za pljačke milijardi evra, ubistva i teror nad narodom a protiv kojih sam lično dostavljao neoborive meterijalne dokaze imali su zaštitu UDT-a, dok je tužiteljica koje je namjeravala podići optužnicu protiv "krupnih riba" postala žrtva urote koje se završila tragično.
Tri priložene stranice sa člancima u kojima se opisuje kako je tužiteljica Milić Dijana prvo optužena usmenom prijavom od strane svjedokinje (koja time istovremeno kaže da je ranije lagala) a potom suspendovana i optužena po ekspresnoj proceduri su samo dio materijala koji pokazuje da je mafija spremna ukloniti čak i tužioce i sudije ako se ugroze njihove pozicije. To što je poslije smrti tužiteljice Milić objavljeno da je svjedokinja protiv nje primila novac kako bi je lažno optužila je samo vrh ledenog brijega jer ništa od te kriminalne zavjere ne bi moglo biti realizovano bez udjela pripadnika mafije iz KT Tuzla i Zenice, te UDT-a. Jedina osoba koja MOŽDA nije bila dio zavjere je sudija koji je moguće doveden pred svršen čin i morao potvrditi optužnicu.
Ovaj primjer je obrazac djelovanja državne mafije u cijeloj BIH a najekstrmniji primjer je slučaj Milana Vukelića, koji je podnosio krivične prijave protiv "krupnih riba" za milionske pljačke a onda je uslijedila osveta. Prvo je optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" onih koje je prijavio i to mjesecima ranije, potom privedan saslušan, prijećeno mu da prekine jer "ima djecu", praćen i na kraju raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u centru Banjaluke. Državna mafija već 7 godina prikrava ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina.
Na potpuno isti način, kao preslikano je ta mafijaška procedura primjenjena i prema meni. Iste lažne optužbe za "ugrožavanje" sigurnosti osoba protiv kojih sam ranije podneo krivičnu prijavu i izneo dokaze za teška krivična djela. Sve se nastavilo "izvlačenjem" iz kuće pozivom na "informativni razgovor" te upadom policije u kuću sa osnovnim ciljem da mi se otmu dokazi a razlika je, (možda stoga što sam prestao da vozim automobil) prelaz sa vatrenog oružja i eksploziva na "prirodne smrti" korištenjem otrova, što bi naravno tužilac poslije "utvrdio" da je u pitanju infarkt ili slično kao kod nesrećne tužiteljice Milić. I sa tim slučajem postoji paralela uz razliku da ja nisam državni tužilac ali smo se oboje našli na putu i predstavljali opasnost za "krupne ribe".
To je nešto što nisam izjavio ja, nego glavni republički tužilac a to nedvosmisleno znači da između države i mafije stoji znak jednakosti. Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
Vrhovni KUM, se tako odmah oglasio u medijima kada su njegovog kuma uhvatili strani carinici sa džeparcom od miliom KM, (što je isti prvobitno negirao) pravdajući da se radi o "pošteno" stečenoj dividendi koju kum može i da spali ako hoće. Jasna je poruka da neki tužilac nema tu šta da istražuje. Potom je glavni KUM, poslao 100 specijalaca da otmu prilazni put porodici Vulić i predaju ga njegovom drugom kumu, (afera Grand trejd) i odmah pred kamerama izjavio da je policija postupala u skladu sa zakonom. I ko sad iz unutrašnje kontrole koja je tek najavila provjeru smije da ustvrdi suprotno volji "glavnog baje" ???
Danas imamo situaciju da je Vrhovni sud RS presudio kako je vlasnik Grand trejda, došao do imovine nezakonito, manipulišući akcijama Medicinske elektronike. Postoje tu još mnogi kumovi i tajkuni, poznati po pljački zdravstvenog sistema, građevinskog zemljišta i slično ali neću sa tim da gubim vrijeme, nego podsjećam na aferu Birač, gdje je pred očima OT Bijeljina izvučena milijarda KM, (koliko je priznala premijerka) a kad je odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini isplivala "sitnica" od oko 150 miliona KM malverzacija, glavni KUM je opet morao zaprijetiti ovaj put sudu i sudijama.
Nije bilo dovoljno to što je zaprijetio ukidanjem suda ili izmještanjem te pritužbom UDT-u, protiv sudije, koju čak i da je bio učesnik u postupku što je osnovna pretpostavka za pritužbu, ne bi znao ni da napiše, nego je uz opasku da sudiju treba biti sramota i da se džabe poziva na tamo neki zakon, izjavio da će vlada (odnosno on i njegovi kumovi) nastaviti bez obzira na sudske odluke !!!???
DA LI POSTOJI BILO KO, KOME NIJE JASNO DA OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA NAJGORE VRSTE ???
Tužilaštvo BIH je vezano za akciju "Pandora" objavilo da je politička mafija pljačkala DVIJE MILIJARDE maraka svake godine, a to je iako vjerovatno najveći samo jedan od načina na koji se kralo i punili džepovi političko tajkunske mafije. Deset posto od toga je 200 miliona KM, koliko se navodi da je potrebno, (čak i uz naduvane cijene) za izgradnju sistema zaštite od poplava. Šta se desilo umjesto toga i koliko je imovine i života izgubljeno uglavnom je poznato i zato ću tih 10% predstaviti na drugi način.
Kad se podijeli sa 12, dobija se oko 16-17 miliona KM na mjesečnom nivou, što je uz platu od 3000 KM preko 5000 novih radnih mjesta za sudije i tužioce. Pošto nema potrebe za tim onda možemo reći da bi ta cifra bila i više nego dovoljna da se uvećaju primanja sadašnjim uposlenicima za 100 posto. Toliko povećanje ipak nije realno očekivati čak iako postoji novac ali bi se pomenuta suma mogla upotrijebiti za povećanje isplata 20 - 30 posto svim službenicima u pravosuđu uključujući i administraciju koja je bila prisiljena štrajkovati zbog udara na primanja početkom 2013-te. Dakle, kompletan pravosudni sistem, prije svega tužilaštva su "žmurenjem" i nepostupanjem omogućili da mafijaški klan pljačka svake godine milijarde evra a istovremeno za njihov rad "nema novca".
Ista je situacija sa prosvjetom, zdravstvom, policijom, penzionerima... a ostalo bi bar 500 miliona za ulaganja u nova radna mjesta. Stotine hiljada ljudi bi najveći dio novca potrošili u poboljšanje standarda što bi se opet kroz PDV odrazilo na veliki skok u prihodima budžeta, pokrenuvši tako niz ciklusa povećanja plata i potrošnje. Ovako se najveći dio novca krade i slaže na račune pripadnika mafije koji ne potroše ni par procenata od onoga što bi uradili službenici da su im povećane plate.
Stvarno stanje je takvo da mafijaškom režimu nije dosta to što su bezočno pljačkali kroz budžet, utaje, šverc i pranje novca nego su i donacije humanih ljudi poslije poplava centralizovali na jedan račun i prisvojili a postradalom narodu se dijele "kartončiči" kojima će valjda nekad moći podići neki materijal (iz skladišta režimskih tajkuna) a ko ne može čekati i nema šta da jede prisiljen je prodavati ih čak upola cijene. I na kraju kompletnu sumu svih podjeljenih vaučera će platiti neka druga vlada poslije oktobarskih izbora, odnosno opet narod iz budžeta a ovih kako se navodi oko milijardu evra prikupljenih sredstava je otela mafijaška vlast...
A evo upravo pred kamerama dana 30.08.2014. na nešto više od mjesec dana pred izbore, glavni KUM, bez imalo stida "dijeli" djeci novac iz "svojih" džepova. Novac koji je prethodno otet njihovim roditeljima, postradalima od poplava, grada, klizišta i daleko najvećih katastrofa koje su narod mogle zadesiti - Predsjednika i Vlade RS, kao i Vlada Federacije BIH i svih postojećih kantona sa pripadajućim kumovima i tajkunima...
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.
Da li se čekaju rezultati izbora, pad mafije sa vlasti i pritisak EU, da se pronađu "zagubljene" krivične prijave, pojave novi dokazi i procesuiraju najveći kriminalci. Hoće li tada svi početi sa pričom da su sve znali ali nisu smjeli zbog prijetnji njima ili porodici. I da li će taj izgovor biti dovoljan da izbjegnu krivičnu odgovornost?
Nije svrha ovog teksta iako možda tako djeluje da pozove na akciju ili kritikuje bilo koga, što se vidi i time da nisam napisao nijedno ime nekog direktno odgovornog, čega se što svi znaju uopšte ne ustručavam. Upozoravao sam ja već tužioce, pa sudsku policiju i sudije na kršenje zakona i pozivao da se poštuje ustav, prava i postupa po zakonskim odredbama, pa je svako sam sebi najviše kriv ako je kršio zakon. Drago mi je da niko nije stradao na način kako se to desilo tužiteljici Milić, jer da je neki tužilac podigao optužnicu za ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje, po svoj prilici bi UDT, aktivirao neku postojeću ili bi se pojavila nova pritužba odnosno krivična prijava, prije sudske potvrde, a onda bi naredni tužilac bio mnogo pažljiviji i ne bi se moralo prijetiti ukidanjem, kao što je 28.02.2011. zaprijećeno Specijalnom tužilaštvu RS, samo 3 dana pošto su dobili dokaze od mene.
I na kraju pojašnjenje stava VSITV-a o imunitetu, vezano za slučaj suspenzije tužiteljice Milić, o čemu prilažem članke. Kako je moguće da uprkos stavu 1, člana 87 ZOVSITV-u, kantonalni tužilac bude suspendovan i optužan za radnje u SVOM PREDMETU i "nagovaranje" svjedoka sa kojim je SLUŽBENO povezan ???
Odgovor je samo jedan. Smišljena krivična djela nisu i ne mogu biti službene radnje. Formalno prema optužnici, radilo se o nagovaranju svjedokinje da lažno svjedoči, čime bi se nekome nanijela šteta. E sad, kako to da se na "crvenom tepihu" dočeka "svjedok" protiv vlasnika jedne televizije ili protiv kantonalne tužiteljice za zamislite kakav "monstruozni zločin", nagovaranje svjedoka na lažan iskaz, dok je to protiv mene samo mali dio, sitnica, to što su me lažno prijavili ili nagovarali druge da me prijave, odnosno nanesu štetu. I uz jasno priznanje jednog od aktera u odgovoru sudu "Tumačenja imuniteta" da nikada nije službeno postupao a OT Doboj je konstatovao da je prijava lažna, nema nikakvih sankcija za podnosioce, jer nisu oni bili suprotstavljeni "krupnim ribama" nego ja, Vukelić, Milić...
Iako se radi o prikrivanju šverca, (vjerovatno narkotika povezanog sa pranjem novca) i ubistvu osmogodišnjeg djeteta, gdje je nesporno uklonjen materijalni dokaz sa lica mjesta, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom, OT Bijeljina suprotno stavu VSITV-a koji prilažem sprečava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i podnošenje prijava na način opisan u pomenutom odgovoru.
A SVO TO BEZAKONJE VEĆ ODAVNO PODRŽAVAJU SUDOVI I SUDSKA POLICIJA U BIJELJINI...

PRILOZI

Odgovor VSITV-a
Tumačenja imuniteta
6 godina ubojice su na slobodi
Suspendovana tužiteljica
Dijana Milić - Nisam kriva
Istraga zbog lažnog svjedočenja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

KRIMINAL U VLASTI
<< 11/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438943