KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


30.09.2014.

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

MAJKA UBIJENE DJEVOJČICE JE PONUDILA DRŽAVI DOKAZE O UBISTVU I DOGOVOR DA SE POKRENE ISTRAGA I KRIVCI PROCESUIRAJU, TE DA JOJ ISPLATE SAMO 1000 KM ZBOG PROPUŠTENOG A REZERVISANOG AVIONSKOG LETA U KOM SLUČAJU TUŽBA NE BI BILA PODIGNUTA. IAKO JE UPOZORANA DA ĆE U SLUČAJU ODBIJANJA ODŠTETNI ZAHTJEV IZNOSITI 5 MILIONA, DRŽAVA NIJE NI ODGOVORILA, JER SU TAJKUNI, POLITIČARI I SAUČESNICI IZ TUŽILAŠTVA I POLICIJE OPLJAČKALI MILIJARDE.
U NASTAVKU JE POJAŠNJENJE ZA SVAKI PONAOSOB OD SKORO 200 STRANA DOKAZNOG MATERIJALA IZ KOGA SE VIDI DA JE DRŽAVA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KRIJUMČARE I KRIMINALCE U SOPSTVENIM REDOVIMA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P

(1. DIO)


Falsifikati, (slike mjesta zločina i obdukcije na kojima se jasno vidi da postoji više tragova krvi prije pada, žica prečnika 3 mm je "napravila" rez na koži od 2 cm, kanal kroz kožu, kanal kroz prsnu kost širok samo 1 mm, kroz koji prolazi skalpel, te kanal kroz desnu plućnu arteriju, a sve sakriveno od trasologa);
Torba, (sakrivena iz svih istražnih radnji, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom kojim su uklonjeni tragovi ubistva) Takođe je izuzetno važna činjenica da je djevojčica kaiš prebacivala preko ramena, a torbu je ubacivala u korpu bicikla, tako da je osim ručke bicikla i sama torba bila prepreka da dođe do kontakta žice i djevojčice.
Izjava vjestaka, (transkript razgovora sa trasologom dr. Busarčević Miroslavom, koji se u zvučnom fajlu nalazi na disku, a iz koga se vidi da mu nisu dostavljeni podaci ne samo o presječenoj torbi, nego ni o jednoj unutrašnjoj povredi); Patologija (povrede konstatovane obdukcijom sa evidentiranim dimenzijama, od čega se posebno ističe probod prsne kosti širine 1 mm, koji je navodno napravila žica prečnika 3 mm); Biologija (sadrži naredbu tužioca sa jasnom naredbom da se tragovi traže na korpi, te mišljenje vještaka koje pokazuje da ne postoje tragovi na žici koji bi se očekivali od povrednog oruđa. Takođe se vidi da je vještaku dostavljena pošta u kojoj se "pretpostavlja" da je povredu nanijela žica); Trasologija, (zaključuje se da su kapi krvi nastale prilikom kretanja, a ne poslije pada, pominje samo ranu na grudima uz njenu sliku, a ne postoje ni slike niti bilo kakvih pomena o unutrašnjim povredama, kao ni o presječenom kaišu torbe. Iznosi se mogućnost o nastanku povrede usljed kontakta sa vozilom ili padom na viši trotoar ili nižu ogradu koju nije uočio te je predložio dolazak i rekonstrukciju. Posebno je ukazao na pitanje je li moguće da je kamion izašao iz kruga a da ne zahvati tragove krvi, što se otkriva iz izjava svjedoka koji kažu da je portir navodio vozača da ne bi nagazio te tragove. I najvažniji zaključak je da je mjesto povređivanja 3 metra prije prvog traga krvi, što je bar 10 metara prije mjesta gdje je po iskonstruisanoj istrazi pala i tek tada se nabola na žicu; Blazanovic, (vještačenje zatraženo od strane majke Ivone Bajo, gdje se prvo navode uočene povrede po osnovu dostavljene dokumentacije. Potom se detaljno opisuju mogućnosti nastanka povrede i mjesto na terenu, a sve uokvireno pravougaonicima. Na kraju zaključuje kolike su dimenzije i oblik predmeta i to trakastog oblika, dok bi žica morala nanijeti ovalnu ranu. Važno je istaći da je ovaj vještak jedini imao podatke o torbi, dok tada u vrijeme rada nije imao fotografije unutrašnjih povreda, koje tužena RS nije htjela dati tužilji još narednih dvije i po godine, a tražene su odmah po obustavi istrage. Činjanica da je kamion koji je pobjegao prije dolaska policije bio tehnički neispravan sa rezervoarom našpanovanom trakama upravo u visini rane na grudima djevojčice, nije tada bila poznata ni njemu niti to pominju drugi vještaci. Tužena RS je i te fotografije ustupila tužilji tek krajem 2012-te, poslije hapšenja zastupnika. Na dostavljanje kopije ovog mišljenja i svih drugih dokaza tužena RS je umjesto objašnjanja, razgovora, analize, saradnje sa tužiljom odgovorila sakrivanjem, ćutanjem i zabranom pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo...
Važno je istaći da je tužena sakrila podatak da je kamion uopšte dolazio u krug Univerzala u vrijeme pogibije Ivone Bajo iako su prisutni svjedoci to pominjali, (što se kasnije saznalo). Uz već obavljen razgovor sa obducentom koji je bio izričit citiram NIJE NOŽ, NIJE ŽICA. JA NISAM MOGAO POTPISATI DA JE ŽICA, te nebuloze iz MUP-a i OT Bijeljina na sporna pitanja, a posebno AKO SMATRATE DA JE DO POVREDE DOŠLO POSLIJE PADA I DA JE UZROK ŽICA, ODAKLE KRVAVI TRAGOVI 10 METARA PRIJE TOG PADA ???, tužilja po savjetu prijatelja angažuje pravnog zastupnika. Uz priču portira da je VIDIO DJEVOJČICU KAKO SE KREĆE, KRIVUDA ISKAŠLJAVA KRV I TEK POTOM PADA, a nekoliko dana kasnije saznaje od direktora Univerzala da je u to vrijeme otišao sa posla i krenuo kući te vidio DA KAMION DOLAZI DA IM DOVEZE ROBU. Istina je da je tužena prihvatila prijedloge advokata Tomića da se saslušaju svjedoci i predala mu kopije izjava, no potom je sprečavala dostavu svih dokaza, a upravo te izjave pokazuju na koje je sve načine tužena prikrivala zločin. Jedna od ključnih je verzija događaja koju je izneo portir, a prvo je u policiji izmjenio priču koju je pričao tužilji i drugim svjedocima, rekavši da je vidio samo zadnji kraj bicikla. No u nepažnji zaboravio je sakriti postojanje krvavih tragova na asvaltu dok je prilazio djevojčici, ali je prikrio postojanje kamiona, što se vidi iz njegove izjave "Blagisa MUP". No pošto je tužilja to otkrila, ista osoba u OT Bijeljina, (Blagisa za OT) priznaje postojanje kamiona i još kaže da je to rekao i policiji. Očito je to tužena smišljeno izostavila iz zapisnika u MUP-u.
U nastavku će biti korišteni djelovi izjava svjedoka datih organima tužene RS i to, osim već pomenutog Sofrnića: Budimka Bollin Bajo, Djuja Vasilić, Zlatan Lazarević, Kešmer Mirsad.
U izjavi tužiocu tužilje Budimke Bollin Bajo, na strani 3, opisuje se polazak kući i pakovanje stvari! Uz opasku da je veoma neobično da su zapamtili šta je i kojim redom zapakovano u torbu, skrećem pažnju na bočicu "LEDENOG ČAJA"!
Majka prenosi tužiocu podatke koje je dobila od porodice, kod koje je Ivona boravila neposredno pred tragediju!
Sada, kao dopunu predočavam dio izjave neposredne svjedokinje sa mjesta zločina, Đuje Vasilić, strane 4 i 5:
Vidljivo je da svjedokinja pominje "ledeni čaj" a u nastavku da je sigurna u to...
Očito se radilo o pokušaju tužioca da izmjeni svjedočenje, pitanjem tipa: "DA LI STE SIGURNO VIDJELI BOČICU ČAJA"???
Pomenuta bočice je "nestala" iz svih istražnih radnji i vještačenja, a zašto je to važno, može nam pomoći slika, na kojoj se vidi torba ubijene djevojčice!
Fotografija je nastala krajem januara 2010. u zgradi Osnovnog suda! Vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju!
Nikada za 6 mjeseci lažne istrage nije pomenuto u kakvom se stanju torba nalazi a pogotovo da to neko objasni! Pošto su predate fotografije u OT Bijeljina i insistirano da daju odgovore, tužena RS šalje policiju da otme računar sa dokazima o njihovim zločinima. No CD je dva mjeseca ranije proslijeđen u više stranih zemalja...
Pretpostavka da su sa kaiša benzinom oprani tragovi ubistva se umnogome potvrđuje postojanjem famozne bočice, a u njoj očito nije bio čaj, nego jako hemijsko sredstvo za uklanjanje tragova ubistva!
Naredna dio izjave tužilje, (strana 4) pokazuje da se prvobitno ubistvo djeteta pokušalo objasniti epileptičnim napadom, a autor te ideje je Marković Dragoslav, formalno inspektor u CJB Bijeljina.
Možemo samo pretpostaviti da bi u slučaju da je majka bila pokolebana i dozvolila mogućnost epilepsije za koju nije znala, obdukcija bila otkazana ili je bar takav bio plan tužene RS (strana 4)
"OGREBOTINA" kako su je opisali, na LIJEVOJ strani grudi, je bila duboka oko 8 cm, a sem površinske rane od 2 cm, u dubini je kanal kroz grudnu žlijezdu, probodena prsna kost, te razderina desne plućne arterije i dušnice!!!???
U nastavku je saopštenje obducenta poslije izvršene autopsije, (strana 5):
Skrećem pažnju i podvlačim ključnu rečenicu: "NIJE NOŽ, NIJE ŽICA I NISAM MOGAO TO DA POTPIŠEM"!
Na osnovu kasnijih razgovora sa policijom i tužilaštvom, jasno je da je tužena RS, pokušala uticati na njega.
Slijedi opis događaja na mjestu zločina, kada nam je prišao portir Sofrenić Blagiša!
Radilo se o danu neposredno poslije obdukcije i prije razgovora sa bilo kim iz takozvanih istražnih organa! Dotični jasno kaže da je vidio kretanje djevojčice, što se vidi i na slici lica mjesta (na fotografijama):
Postojanje više krvavih mrlja, u zoni od oko deset metara prije pada, pokazuje da je djevojčica povrijeđena prije pada, kada više nije mogla da se kreće, što dodatno potvrđuje iskaz svjedoka sa lica mjesta Vasilić, (strana 3)!
U nastavku opisa sa lica mjesta svjedokinja nesporno opisuje da je vidjela više krvavih mrlja prije mjesta pada, te nastavak onoga što je portir svima pričao (strana 5):
No, sada slijedi novi pokušaj, tužene RS da izmjeni iskaz svjedoka i falsifikuje istinu, (čak dva puta se to pokušava u narednom dijelu izjave) kako bi izdejstvovala da su tragovi krvi nastali prenošenjem djevojčice do vozila, što svjedokinja odlučno demantuje, (strana 5)!
Ovo je bio monstruozni pokušaj tužene RS da predstavi kako su tragovi krvi nastali poslije pada, dok su djevojčicu prenosili do automobila. No da se vratimo iskazu majke ubijene djevojčice, (strana 5) koja nadalje opisuje prvi susret sa nekim od "istražitelje" kako se kasnije ispostavilo tvorcem ideje o epilepsiji prvobitno, a potom i o padu na žicu:
Dakle, na jasan stav vještaka medicinske struke poslije konstatovanih povreda, da nikako nisu mogle nastati od žice, na scenu stupa inspektor tužene RS, Marković Dragoslav, sa obiljem laži i pokušaja prevare i falsifikata, kako bi ubistvo predstavio kao "samopovređivanje"! Koliko je sposoban, jasan je dokaz i to da mu je jedina preokupacija bila da sakrije torbu koju je u automobil ubacio Sofrenić Blagiša, kako bi sakrili dokaz ubistva, a sve druge stvari je ostavio iako je postojala naredba da se sakupe i vještače, (strana 6):
Vidljivo je da se ovi događaji prepričavaju uz opasku da ću detalje o tome, ja da ispričam, kao neposredni svjedok! No pošto sam potom pozvan da dam izjavu upozoren sam da je već kasno, da su svi umorni te da sada samo odgovaram na pitanja! Bilo je važno uzeti izjavu od sestre koja se vraća u Cirih, a ja sve preostale detalje mogu da dopunim i drugom prilikom. Poštujući to, jer je zaista bilo preostalo, nešto više od sat vremena do kraja radnog dana, u svom iskazu sam odgovarao uglavnom na GLUPA i NEBITNA pitanja, što je očito bio plan, da se ne gomilaju iskazi o kriminalu policije, te lažima portira "Univerzala"! No odmah potom pomenuta bježi na "godišnji odmor" te sva svoja saznanja prebacujem u digitalni oblik, pa poslije oko 20 dana predajem disk tužiocu Stjepanović uz dogovor da pošto ga pregleda dođem i dopunim izjavu! Znajući da se radi o saučesniku mafije, zbog ranijeg ponašanja, snimam razgovor iz koga se vidi da ona nema namjeru evidentirati bilo šta, što dokazuje da se radi o ubistvu, a audio snimak je na disku, (Danica.mp3).
U nastavku je opis daljih sabotaža i nesposobnosti tužene RS, koja preko inspektora, odbije da uzme stvari ubijene djevojčice, (a morao je odneti ih istog dana kad se desilo ubistvo) te posljedice neviđene gluposti, prilikom razgovora sa navodnim Aleksandrom! Naime, pošto se predstavio imenom Zdenko, ubjeđivao ga je da slobodno sve ispriča, jer citiram:
"MI ĆEMO VAS ZAŠTITITI U POLICIJI I TUŽILAŠTVU" !!!???
Logično su se oni sa druge strane žice, zapitali: A GDJE TO JA RADIM???
Uz opasku da se nije radilo o kaseti, nego o disku, (laspus tužilje), osim tom licu kasnije je proslijeđivan dokazni materijal preko više posrednika, sa uputstvom da se dostavi Interpolu. Iako je mafijaška vlast, na sve načine pokušala da prikrije ubistvo Ivone Bajo, početkom 2012. je policija RS poslije dojave izvan zamlje pronašla u Bobar banci materijal o uplati dijela novca od strane narko mafije! Krijumčarenje koje se obavljalo tog dana i postojanje kamiona koji je pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policije, pokušali su sakriti službenici tužene iz policije i tužilaštva, a otkrili smo ga slučajnom izjavom direktora, (strana 7):
Direktor vjerovatno nije ni znao, kakvim se švercom bavi vlasnik, a indikativno je da kamion dolazi odmah pošto se razilaze svi radnici i direktor! Tako niko nije mogao pregledati dovezenu "ROBU", a do jutra nestaju 3 paketa, što je jasno vidi iz izjave direktora i vozača koji su dovezli robu.
Ovde g. Lazarević opisuje stanje koje je zatekao narednog jutra i kaže da je u pitanju PAKET. No kako on očito nije bio upoznat sa švercom, jer nam inače ne bi ni pominjao kamion koji je do tada uspješno prikrila tužena RS, nije ni potvrdio priču vozača koji su dovezli 4 paketa robe:
Iako je za tužilju suštinski bitno da dokaže samo prikrivanje ubistva od strane tužene, nije zanemarljivo ni pitanje motiva. Ovde je dakle tužilac imala dvije izjave iz kojih proizilazi da su 3 paketa "ROBE" nestala preko noći i nije ništa preduzela da to istraži kao ni to što je portir ispričao tužilji i njenoj porodici jednu verziju, a potom natjeran da izmjeni priču. Takođe i falsifikat sa tahograf trakom tužena RS navodno nije primjetila, jer su po izjavama prešli put od Bijeljine, preko Brčkog i Pelagićeva do Odžaka za 60 minuta, što je preko 120 km/h, (strana 7 izjave K. Mirsad):
Obavivši taj posao, vozači MIRUJU do 22:10 minuta, kada kreću za Sarajevo, (po sopstvenoj izjavi, to je bilo u zadatoj putanji), to se završava oko 23:30, što je nekih 80 minuta vožnje! Čudno je da su prethodno ODMARALI četiri i po sata, ali to je njihov izbor bio, no da vidimo kolika je udaljenost koju su morali preći:
PUT OD 212 KILOMETRA, KAMION JE PREŠAO ZA 80 MINUTA, VOZEĆI PROSJEČNOM BRZINOM 159 KILOMETARA NA SAT!!!???
U prilogu "Tahograf" vidljiva su kretanja od 60 i 80 minuta poslije istovara u Bijeljini, što je ukupno 140. Prilog "Članak i dokazi kriminala" osim izjava vozača i direktora sadrži i skeniranu sliku sa sajta "Michelin" na kome se mogu dobiti tačne udaljenosti između dva mjesta, uključujući i prolazne tačke po potrebi. Iz toga proizilazi da su prešli 335 km za 140 minuta što je prosječno oko 140 km/h. Sve to tužena RS "nije primjetila" tokom navodne istrage, a prijave podnesene protiv portira i AD Univerzal prikriva već 3 godine, te je materijal o krijumčarenju dostavljen u KT Sarajevo koji vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13.
Da bi se razotkrili razlozi tužene RS što je još od septembra 2009-te, sprečavala dostavu dokaza i podnošenje prijave vezano za ubistvo Ivone Bajo, pomoći će analiza tekstova koji su dostavljeni prvo u CJB Bijeljina a potom i u OT Bijeljina na CD-u, a i ovde se nalaze kompletni na priloženom disku, (folder "Ko je ubio Ivonu"). U štampanom obliku je iz tog perioda, (avgust - septembar) prilog "Ubistvo" dio jedne mnogo duže analize, a ovde su obilježeni pravougaonicima dijelovi koji su bili samo jedna od mogućih varijanti, čak 10 mjeseci prije nego što se došlo do svih izjava i dokaza o kvaru na kamionu i švercu:
1) "Ako osoblje univerzala daje lazne podatke, onda se tragedija mogla desiti slucajno ili namerno krivicom nekog od njih. Jedna od mogucnosti je da se sa nekog vozila ili masine koja je ulazila u krug firme otkinuo, odleteo neki predmet (mozda pod pritiskom ili usled pucanja), te pogodio dete u prolazu. Vozaci i radnici mozda zeleci izbjeci odgovornost ili sakriti sadrzaj tovara, koji je neregularan ili cak kriminalan, premestaju je desetak metara napred, ulaze u krug, istovaraju robu, te posto je dete odvezeno, odlaze pre dolaska policije..."
2) I tu ostaje jos jedna mogucnost: Niko od navedenih osoba nema nista sa ubistvom, ali imaju vruc tovar. Stoga se pokrece mehanizam da kamioni nestanu, i da se sve zataska, uz pomoc nekoga iz policije ili mozda cak vise njih. Danima se nije znalo za postojanje kamiona (nema ih u zapisnicima policije), a mozda ne bi nikad bili saslusani da ja i sestra nismo o tome obavestili advokata. Cak i tada se dugo krilo ko su vozaci i koji je kamion... A kako je to moguce? ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)
Ništa od toga nije bilo poznato autoru teksta, no tužena RS putem svog organa OT Bijeljina je i tada imala sve dokumente koji su potvrđivali ovu opciju, te je stoga prvo tužilac Stjepanović odbila bilo kakav kontakt sa tužiljom i srodnicima, a potom se teror tužene RS intenzivira sve do potpune blokade pristupa i hapšenja tužilje i zastupnika pri pokušajima da ostvare zakonom garantovana prava.
Tada je neposredno poslije tragedije osim teksta "Ubistvo" bilo još svega nekoliko drugih, koji su predati policiji i tužilaštvu u kojima su opisani svi važni događaji i saznanja do kojih se dolazilo, uključujući i stav obducenta, da povrede nije mogla nanijeti žica, te nevjerovatne mahinacije, laži i falsifikati inspektora Marković Dragoslava, no sada ističem još samo opis svjedoka koji je porodici opisao šta je vidio, (u tekstu "Podmetanje"):
(MENI LICNO JE PRISAO SVEDOK I TVRDIO DA JE VIDEO KAKO VOZI I ISKASLJAVA KRV, STO JE SAM INSPOKTOR OKARAKTERISAO KAO LAZ, A KASNIJE JE TO PROMENJENO U : VIDEO SAM ZADNJI KRAJ BICIKLA KAKO PADA).
Kako je već tužilja u svojoj izjavi tužilaštvu ispričala taj događaj, tužena RS blokira svaki pristup tužilaštvu, dostavu dokaza i dopunu izjava, kako se ne bi gomilala svjedočenja o tome da je djevojčica viđena kako krvari i kreće se prije pada "na žicu". Sve sa ciljem da ne kvari već unaprijed pripremljen plan da se sve predstavi kao nesrećan slučaj...
NASTAVLJA SE...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

 

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

27.09.2014.

I SVE PO ZAKONU

Umjesto da se postupa prema izvedenim dokazima i utvrđenim činjanicama, jedini parametar koji je bitan je ime stranke, količina novca koji ima i položaj koji zauzima, bez obzira za kakva krivična djela je odgovorna stranka, odnosno kakav kriminal treba izvršiti da bi se prikrili najmonstruozniji zločini…

I SVE PO ZAKONU

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda.Bijeljina

Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

1)  Da li u digitalnoj bazi podataka predmeta 80 0 P 034147 11 P postoji evidentirana radnja postupajućeg sudije, kojom sačinjava objašnjenje po mojoj žalbi na prvostepenu presudu ili ta obaveza nije izvršena ?

2)  Da li u digitalnoj bazi podataka predmeta 80 0 P 039221 12 P postoji evidentirana radnja postupajuće sudije, kojom sačinjava objašnjenje po mojoj žalbi na prvostepenu presudu ili ta obaveza nije izvršena ?

3)  Da li u digitalnoj bazi podataka predmeta 80 0 P 039976 12 P postoji evidentirana radnja postupajuće sudije, kojom sačinjava objašnjenje po mojoj žalbi na prvostepenu presudu ili ta obaveza nije izvršena ?

4) Ukoliko neki od predmeta u tačkama 1-3 sadrži pomenuto objašnjenje, tražim da se odštampa i dostavi mi se poštom.

OBRAZLOŽENJE 

Predmeti o kojima tražim podatke su u fazi revizije i kako sam informisan nisu fizički prisutni u Osnovnom sudu te je jedini način da se dođe do dokumentacije, preko elektronske baze podataka. Vezano za tačku 1, objašnjenje je moralo biti sačinjeno i dostavljeno Okružnom sudu, shodno članu 215, stav 2, dok je za predmete u tačkama 2 i 3 postojala i obaveza, iskazana stavom 3 (20.07.2013. stupio na snagu):

„Primjerak objašnjenja u pogledu navoda iz žalbe sudija prvostepenog suda dostaviće strankama, koje mogu dati svoje izjašnjenje u roku od osam dana.

S obzirom da ništa od toga nisam dobio, jasno je da osim brojnih drugih smišljenih kršenja zakona o kojima sam samo jednim djelom pisao, sudije i na ovaj način otimaju narodu prava u postupku i na pravično suđenje, te umjesto da presuđuju prema izvedenim dokazima i utvrđenim činjanicama, jedini parametar koji je bitan za presudu je ime stranke, količina novca koji ima i položaj koji zauzima, bez obzira za kakav krivična djela je odgovorna stranka, odnosno kakav kriminal treba izvršiti da bi se prikrili najmonstruozniji zločini…

ALI DA POSTOJE ODGOVORNI PROFESIONALCI DOKAZ JE RAD PREDSJEDNIKA I SEKRETARA OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI. NIJEDNA INFORMACIJA NITI DOKUMENT KOJI SAM TRAŽIO NISU USKRAĆENI UKOLIKU SU BILI U POSJEDU SUDA, ODNOSNO AKO JE BILO MOGUĆE ODGOVORITI. U NASTAVKU JE SKENIRANI ODGOVOR NA POSTAVLJENA PITANJA...
 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

24.09.2014.

POSTUPANJE TUZIOCA

KOME JE POTREBNA OVAKVA DRŽAVA I OVAKVO TUŽILAŠTVO ???
Možete pročitati i čuti na stranici sa tonskom pozadinom na koji način okružni tužilac sabotira istragu, pošto mu je predat materijal o ubistvu osmogodišnje djevojčice. Tada nisu bili poznati razlozi, no vremenom je razotkriveno da je u vrijeme ubistva dovezene krijumčarena roba preko firmi iz Federacije BIH u AD Univerzal čiji je vlasnik poslanik Skupštine RS. Istovremeno je narko mafija Darka Šarića, prala novac preko Bobar banke istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik zamislite RS.
Da li je u nestala 3 paketa švercovan kokain, heroin, oružje ili čačkalice nije tako ni važno koliko činjenica da je tužilac plaćen 3000 KM mjesečno novcem koji se porezima uzima od građana da bi gonio počinioce krivičnih djela a u stvarnosti je servis organizovanog kriminala...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za više krivičnih dijela i prikrivanje istih kažnjivih po KZRS i KZBIH:

POSTUPANJE TUŽIOCA

U nastavku je tekstualno predočavanje telefonskog razgovora okružnog tužioca sa građaninom koji je prikupio dokaze o krivičnim djelima, predao dio materijala tužiocu i namjeravao podnijeti usmenu krivičnu prijavu i izjavu tužiocu o svojim saznanjima, što je ista odbila. Razgovor je obavio podnosilac ove prijave Zdenko Bajo, u daljem tekstu "G(rađanin)", dok su riječi okružnog tužioca Stjepanović Danice pod slovom "T(užilac)".
T: Molim ! G: Halo, dobar dan.
T: Dobar dan G: Kako ste gospođo ?
T: Evo, dobro sam, ko je ? G: Zdenko Bajo
T: E, kako ste ? G: Jeste li u poslu, jesam li vas prekinuo ?
T: Pa, jesam, jesam, imamo neke obuke i tako nešto ? G: Uvjek veliki posao.
T: Pa da, šta se može ? G: Da li se sjećate o čemu smo razgovarali, zadnji put ?
T: Sjećam se, ja sam odmah zvala Darka Kovrliju, on je provjerio, nema zvanične prijave, ti moraš taj događaj, takva su pravila prijavit ili dežurnom tužiocu ili u policiji... G: A, dobro, dobro...
T: A nema, ja sam zvala Darka, on je provjerio. znači što si ti meni rekao, ove poslednje prijetnje između vaše majke i onog čovjeka. G: Znači, mora da postoji zvanična prijava ?
T: Mora postojat zvanična prijava, ona ide ili dežurnom tužiocu ili u policiju... G: A ko je ta osoba u policiji kome treba da prijavim ?
T: Javite se tamo dežurnom, ja ne znam njihov raspored, oni će te, oni će vas dalje usmjerit. Znači kad uđete u policiji, dežurnog policajca, ako odete sada... G: Dobro, dobro, ne morate mi to objašnjavat, znači čak i to što je dijete ubijeno njima nije dovoljno da nešto provjere ?
T: Paaa, takva su pravila... G: Vrlo zanimljivo... pa vjerovatno ne znate ni da je dijete ubijeno ?
T: Zdenko, ja nisam ovde da vi mene provocirate, svako svoj dio posla radi. Vi ste mene nazvali i ja sam izrazila dobru volju, znači, rekli ste mi i ja sam provjerila, znači morate prijavit ili policiji ili dežurnom tužiocu, ja stvarno ne znam šta više tražite od mene? G: Tražim da otkrijete, KO JE UBIO IVONU ???
T: A to je, to je nešto drugo. G: Da li je to, da li je to mnogo ???
T: Zdenko, ne bi ja na takav način razgovarala, mislim ja sam vas uputila šta treba... G: A na koji način želite da razgovaramo ? Jesam li tražio sa vama razgovor prošle sedmice, jeste li pročitali to što sam vam donio ?
T: Vi ovo što je vezano za ovaj događaj, vi tamo ako hoćete postupite, ako nećete šta vam ja mogu. G: Ja vas pitam za ubistvo Ivone, da li vi želite da razgovarate sa mnom, da li ste pročitali materijal ?
T: Mi naše pratimo a na kraju krajeva imate svog punomoćnika, ovaj pa preko punomoćnika se dogovorite ko će kontaktirat sa tužiocem. G: Dakle ne želite sa mnom da razgovarate ? Je li to vaš stav ?
T: Ne bi ja Zdenko na ovakav način razgovarala, mislim ja doista nisam ovde da bi meni neko...(tuc muc) jednostavno ne bi razgovarala, prošli put sam ovde bila prisutna kad je punomoćnik rekao vašoj sestri, da za svaki kontakt s tužiocem on mora da zna i da treba da ide preko njega. Vi se dogovorite sa punomoćnikom pa se onda javite, ja stvarno ne bi... G: Nije punomoćnik taj koji će meni da naređuje.
T: Dobro onda vi MORATE, ja sam bila tu prisutna kad su se oni tako dogovorili. G: Dobro, ja ću vas ubuduće da tretiram kao saučesnika u zločinu
T: U REDU G: I vi ćete da snosite posljedice za svoje ponašanje.
T: E važi, prijatno, doviđenja...
U prilozima je dio materijala predat ranije tužiocu na disku iz koga se vidi zašto je odbila da uzme izjavu, jer sam 8 mjeseci kasnije otkrio da je zaista kamion imao rezervoar vezan trakama a dovezao 3 paketa švercovane robe.
Tekstovi koje sam kasnije dostavio, pošto mi je onemogućen kontakt sa tužiocem, poslati su na zvanični mejl OT Bijeljina a iz njih se vidi da sam tačno pogodio na koji način će tužilac sabotirati istragu i prevariti trasologa, jer je prikrila sve unutrašnje povrede. U saradnji sa portirom Univerzala Blagišom Sofrenićem i inspektorom Marković Dragoslavom su uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom.
Transkript razgovora sa vještakom je predat još 2010-te a postoje i audio snimci ovih razgovora i drugi digitalni dokazi na disku koji prilažem...

PRILOZI

PREDATO PRIJE RAZGOVORA :
Ubistvo
Policija
DOSTAVLJENO POSLIJE RAZGOVORA :
Analiza
Ko skriva ubice
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 
21.09.2014.

PITANJA I ODGOVORI

U startu mi je bilo jasno da je u pitanju nešto veliko i da se prikrivaju moćni ljudi jer se za interese sitnih kriminalaca tužilaštvo ne bi angažovalo da zataškava zločin. Zato sam od početka sve podatke i dokaze prenosio u digitalni format te slao preko posrednika izvan zemlje, znajući da ću morati prethodno srušiti sa vlasti mafijaški diktatorski režim, da bi se istina objavila i krivci procesuirali.

PITANJA I ODGOVORI

 

1. G-dine Bajo možete li nam reći kakva je bila Ivona Bajo ?

S obzirom da u ovoj zemlji uglavnom nije moguć život dostojan čovjeka, osim ako niste član vladajuće političko tajkunske mafije, Ivonina majka je bila prisiljena posao potražiti izvan zemlje a svoje jedino dijete je ostavila kod tada živih roditelja.

Ja, kao ujak sam se trudio da, s obzirom na to da je bila radoznalo dijete, kao vjerovatno i sva druga djeca, naučim djevojčicu da čita, piše, sabira. Postoje video snimci iz uzrasta ispod dvije godine kada bez greške raspoznaje sva slova.

Nastojao sam da bude čista srca i ljubazna prema svima. To se najbolje ogleda u tome što je nekoliko dana pred smrt zamolila svoju majku da kupi i njenoj drugarici iste narukvice kao i njoj… inače joj ta druga djevojčica neće kako kaže biti više prijateljica.

Ivonina majka je odmah kupila traženo, još za vrijeme života svoje ćerke a poklon je predala majci druge djevojčice na dan sahrane, poštujući njenu želju.

SAMI SADA PROCIJENITE KAKVA JE BILA IVONA BAJO…

2. Vaša borba dugo traje, nadate li se da ćete uspijete u svojoj namjeri da prave krivce izvedete pred sud ?

U startu mi je bilo jasno da je u pitanju nešto veliko i da se prikrivaju moćni ljudi jer se za interese sitnih kriminalaca tužilaštvo ne bi angažovalo da zataškava zločin. Zato sam od početka sve podatke i dokaze prenosio u digitalni format te slao preko posrednika izvan zemlje, znajući da ću morati prethodno srušiti sa vlasti mafijaški diktatorski režim, da bi se istina objavila i krivci procesuirali. U vrijema izvršenja zločina to je bila neprikosnovena vlast protiv koje je malo ko smio da iznese negativno mišljenje. Moje subjektivno mišljenje je da se ove godine narod probudio, spreman je da se bori protiv kriminalne vlasti a nekad suvereni vladari sanjaju rešetke.

DA NISAM VJEROVAO U USPJEH NE BIH NI KRETAO U BORBU SA DRŽAVNOM MAFIJOM…

3. Molim vas recite našim čitaocima, da li ste imali prijetnji u ovoj dosadašnjoj borbi  za istinu o smrti vaše sestrične Ivone Bajo?

Direktnih prijetnji po život ili zdravlje nije bilo.

Javljali su se doduše telefonom osobe koje nude saradnju te bih ja trebao samo izaći na cestu „da me pokupe“ što sam odbio i pozvao „prijatelja“ kući, jasno rekavši da ga tretiram kao potencijalnog provokatora. Moj prijedlog nije prihvaćen te mi se onda savjetovalo da se obratim televiziji, (baš kao da je to neka nadzemaljska ideja). No bilo je mnogo konkretnijih prijetnji. Pošto sam otkrio dokaz da je torba djevojčice oprana benzinom tražio sam prema ZOSPI-a odgovor od OT Bijeljina a kada su to izbjegavali pismeno sam ih upozorio da ih smatram odgovornima, da ću podnijeti prijavu protiv njih te da će završiti u zatvoru.

Umjesto da daju objašnjenje ako ga imaju prijavili su me za „Ugrožavanje sigurnosti“ član 169 KZRS

(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da ce njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog clana u cinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je ucinjeno u sastavu grupe ili zlocinacke organizacije, ucinilac ce se kazniti zatvorom do tri godine.

Poslali su policiju da odnese računar sa dokazima njihovog kriminala, pratili me 24 sata dnevno u 3 smjene bez naredbe suda a 3 mjeseca od upada kada je evidentirano moje kretanje sipan mi je otrov u pivo kada sam za trenutak otišao da se umijem. Nagovore porodice da odem u bolnicu sam odbio uvjeren da se živ ne bih vratio. Poslije toga ništa ne ostavljam ni za sekund izvan domašaja pogleda.

Baka i deda djevojčice su ubrzo preminuli takođe pod neobičnim okolnostima. Djed Krunoslav Bajo je otišao svojim nogama u KBC Banjaluka 11.12.2012. a vraćen je mrtav 17.12.2012. bez zdravstvene knjižice i nestalom kompletnom istorijom bolesti.

Krivičnu prijavu sam podneo sutradan a do danas nema nikakvih rezultata ni po tom slučaju.
OT Bijeljina je da bi izbjegli odgovore izdalo naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup, tako da sam samo da bih došao do fotografija lica mjesta i obdukcije dolazio oko 150 puta uzalud, a kada bih odbio da se udaljim (da bih imao dokaz kakav se tretman sprovodi) bio bih hapšen i optuživan za prekršaje. Oko 3 godine poslije ubistva sam tek dobio snimke poslije noći provedene u pritvoru, a pošto sam „zaprijetio“ da ću dolaziti svaki dan i pokazivati prolaznicima sliku torbe koju su oprali benzinom.

Svako ko vidi snimke shvatiće zašto su ih sakrivali do tada. U kasnijem periodu podneo sam tužbu za diskriminaciju zbog izdavanja kako sam napisao fašističke naredbe da ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U TUŽILAŠTVO.

Sudsko vijeće okružnog suda je u svom rješenju, (koje imam) napisalo da bih ZBOG TOGA TREBAO U NAJMANJU RUKU BITI KAŽNJEN.

Pitanje je šta bi trebalo biti u „najveću ruku“ odnosno koja bi to prikladna kazna bila za mene ???

DA LI OVDE IMA NEKIH PRIJETNJI PROCJENITE SAMI…

4. Možete li nam po vašim saznanjima objasniti koje su to firme koje su slale „robu“ i o kakvim paketima je riječ?

Roba je stigla iz Asa auta, prevoznikom Haak trans, po izjavama vozača datim tužiocu 4 paketa. Direktor firme AD Univerzal gdje je dovezena roba izjavio je da je magacioner ujutru raspakovao samo PAKET. Šta je bilo u 3 paketa nestala preko noći ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim ali postoji nesporna činjenica da je narko mafija prije u vrijeme i poslije ubistva prala novac preko Bobar banke istog vlasnika kao i Univerzala. Suvlasnik te banke je RS a 25.02.2012. je evidentirano preko 4 miliona transakcija Darka Šarića…

10.04.2013. tadašnji direktor Univerzala a na dan ubistva zaposleni Slaviša Bobar je uhapšen u akciji „Lutka“ kao član kriminalne grupe Darka Eleza odgovorne za pljačke banke još iz 2005-te, te osumnjičene za ubistva, promet narkotika i pranje novca.

PRETPOSTAVLJAM DA SE MOŽE NASLUTITI SADRŽAJ PAKETA…

5. Da li su i neki političari u sprezi sa ovom vrstom „trgovine“?

Ja sam zbog opstrukcije krivične istrage podneo taktičku tužbu protiv AD Univerzal i ponudio im da odustanem od kompletnog novčanog iznosa ako se distanciraju od radnji svog portira što nije prihvaćeno. Poslije toga sam otvoreno označio Gavrila Bobara kao organizatora šverca, (povukao se iz trke za načelnika grada po otkriću transakcija) te Dodik Milorada koji je zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva RS godinu dana ranije 28.02.2011. samo 3 dana pošto sam im poslao dokaze o prikrivanju ubistva.

Slučaj je bio u nadležnosti g. Švraka Mahmuta koji se sklanja i imenuje na položaj glavnog republičkog tužioca, te krajem 2012-te izjavljuje pred kamerama, (što je samo meni i možda još ponekom bilo jasno) da:
ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE…

6. Ono što najviše interesuje naše čitaoce, je vaša verzija dogadjaja, koju, kao što tvrdite Okružno Tužilaštvo Bijeljina, uporno želi zataškati. Zamoliću vas da nam, po vama, ispričate stvarnu verziju dešavanja tog kobnog 23.07.2009. godine.

TO JE VEOMA OBIMNA TEMA ALI UKRATKO:

Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (od 4 dovezena, 3 paketa "NEKE" robe su nestala preko noći) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"!

Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
U kasnijem periodu sam obavijestio pismeno tužioce o svojim otkrićima i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese sabotirali istragu. Reakcija OT Bijeljina je bila takva da su me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti" te poslali policiju da otme dokaze o kriminalu, koje sam imao na računaru...
Takođe se otvoreno primjenjuju diskriminatorske i čak fašističke metode prema porodici, tako da smo do sada tri puta hapšeni, pri pokušajima da dostavimo dokaze o kriminalu u OT Bijeljina, što je zakonom garantovano pravo svakom građaninu...
No, to me nije pokolebalo, te dolazim do dokaza da je patološki nalaz falsifikovan i nije dostavljen vještaku dr. Busarčeviću, čije se mišljenje tražilo od strane OT Bijeljina, koje nije prihvatilo mišljenje obducenta da je smrtonosnu ranu nanio predmet dimenzije 1x25 milimetara!
Audio izjavu vještaka na disku, pokušavali smo predati tužilaštvu uz izjavu o drugim saznanjima, no uz prijetnju oružane sile i svojim tijelima, pripadnici sudske policije izvršavaju naloge mafije i ne dozvoljavaju da se dostave bilo kakvi dokazi o ubistvu jednog djeteta...

7. Zašto mediji ne prate ovu vašu iscrpljujuću borbu za pravdu i možete li nam opisati kroz šta je sve prošla porodica male Ivone u ovih 5 godina ?

Nekoliko novinara mi je saopštilo da su dobili nalog sa višeg nivoa, pa i prijetnje iz policije da ne smiju pisati o ovim slučaju a uvjeren sam da je razlog to što su mediji pod kontrolom tajkuna i političara koji pljačkaju građane i budžet. Slično je bilo u Srbiji i tek poslije pada DS-a razotkrilo se da je vlasnik Pressa Mišković te da i Đilas ima udio u svemu. Ovde je isto ili su tajkuni jake mušterije TV stanica za reklamiranje svojih firmi ili su čak suvlasnici, donatori stranaka.

Kroz šta sam sve prošao ne možete ni da zamislite a scene koje sam doživio nisam vidio ni u filmovima. Dio toga je objavljen na blogu KRIMINAL U VLASTI, članak „Raskrinkavanje tužilaštva“…

8. Da li vam je ko od zvanične vlasti pružio podršku?

Pružili su mi podstrek svojim razbojništvom, bahatošću, drskošću, bezobrazlukom i neviđenom monstruoznošću. Sve to me je samo činilo jačim i upornijim svakim novim danom…

9. Molim vas možete li nam reći, da li ste sa ovim dokumentima išli kod državnih organa BiH ?
Zabranjen je pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u OT Bijeljina koje je zakonom nadležno da goni počinioce krivičnih djela.

Svi dokazi su dostavljani poštom na više adresa (SIPA, VSITV-e, Ustavni sud BIH, Tužilaštvo BIH, KT Sarajevo, OT Bijeljina, Osnovni sud i Okružni sud u Bijeljini itd) a sve tekstove od kojih je trenutno objavljeno oko 450, šaljem na internet adrese državnih organa, stranaka, nevladinih organizacija, medija. Spisak se vremenom povećavao a trenutno izgleda ovako:

"voxpopuli@obn.ba" <voxpopuli@obn.ba>, "zdenkobajo@spinter.net" <zdenkobajo@spinter.net>, "bubabo@hispeed.ch" <bubabo@hispeed.ch>, "info-specijalno.tuzilastvo@teol.net" <info-specijalno.tuzilastvo@teol.net>, "info@rtvbn.com" <info@rtvbn.com>, "info@orbus.be" <info@orbus.be>, "oktbn@teol.net" <oktbn@teol.net>, "mup@mup.vladars.net" <mup@mup.vladars.net>, "mpr@mpr.vladars.net" <mpr@mpr.vladars.net>, "politicki.magazin@rtvfbih.ba" <politicki.magazin@rtvfbih.ba>, "politicki.magazin@rtvbih.ba" <politicki.magazin@rtvbih.ba>, "portparol@sipa.gov.ba" <portparol@sipa.gov.ba>, "pressrs@pressrs.com" <pressrs@pressrs.com>, "srna@srna.rs" <srna@srna.rs>, "stup.sarajevo@gmail.com" <stup.sarajevo@gmail.com>, "stuzilastvo@blic.net" <stuzilastvo@blic.net>, "odgovori@nezavisne.com" <odgovori@nezavisne.com>, "bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba" <bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba>, "amarildo.gutic@bhrt.ba" <amarildo.gutic@bhrt.ba>, "banjalukain@gmail.com" <banjalukain@gmail.com>, "banjaluka@vasaprava.org" <banjaluka@vasaprava.org>, "crna@avaz.ba" <crna@avaz.ba>, "desk@rtvfbih.ba" <desk@rtvfbih.ba>, "eltatv@elta-kabel.com" <eltatv@elta-kabel.com>, "forum@sarajevo-x.com" <forum@sarajevo-x.com>, "generalni.sekretar@sdp-bih.org.ba" <generalni.sekretar@sdp-bih.org.ba>, "hdz@hdz.hr" <hdz@hdz.hr>, "javnost@rijaset.ba" <javnost@rijaset.ba>, "kabinet@vladars.net" <kabinet@vladars.net>, "latinica@hrt.hr" <latinica@hrt.hr>, "mayor.bn@sobijeljina.org" <mayor.bn@sobijeljina.org>, "nerijesen.slucaj@hotmail.com" <nerijesen.slucaj@hotmail.com>, "preporod@bih.net.ba" <preporod@bih.net.ba>, "redakcija@avaz.ba" <redakcija@avaz.ba>, "redakcija@blic.rs" <redakcija@blic.rs>, "redakcija@euroblic.com" <redakcija@euroblic.com>, "redakcija@novatv.hr" <redakcija@novatv.hr>, "rt-rs@pravosudje.ba" <rt-rs@pravosudje.ba>, "rtldanas@rtl.hr" <rtldanas@rtl.hr>, "redakcija@novosti.rs" <redakcija@novosti.rs>, "radio@rtvslobomir.com" <radio@rtvslobomir.com>, "sudskapolicijars@blic.net" <sudskapolicijars@blic.net>, "tuzla@vasaprava.org" <tuzla@vasaprava.org>, "udt@pravosudje.ba" <udt@pravosudje.ba>, "ustsudrs@inecco.net" <ustsudrs@inecco.net>, "urednik@rijaset.ba" <urednik@rijaset.ba>, "zeljica@live.com" <zeljica@live.com>, "zastitnik@zastitnik.rs" <zastitnik@zastitnik.rs>, "osa_oba@bih.net.ba" <osa_oba@bih.net.ba>, "info@sbbbh.ba" <info@sbbbh.ba>, "pr@sbbbh.ba" <pr@sbbbh.ba>, "web.administrator@sbbbh.ba" <web.administrator@sbbbh.ba>, "info@tuzlalive.org" <info@tuzlalive.org>, "tuzlalive@bih.net.ba" <tuzlalive@bih.net.ba>, "depo.portal@gmail.com" <depo.portal@gmail.com>, "protest@protest.ba" <protest@protest.ba>, "info@ti-bih.org" <info@ti-bih.org>, "sarajevo@vasaprava.org" <sarajevo@vasaprava.org>, "kppbd@kppbd.ba" <kppbd@kppbd.ba>, "slobodnaevropa@rferl.org" <slobodnaevropa@rferl.org>, "info@zastone.ba" <info@zastone.ba>, "revolt.tuzla@gmail.com" <revolt.tuzla@gmail.com>, "acips@acips.ba" <acips@acips.ba>, "ostranula@gmail.com" <ostranula@gmail.com>, "info@ned.org" <info@ned.org>, "amra@osfbih.org.ba" <amra@osfbih.org.ba>, "predsednik@ldp.rs" <predsednik@ldp.rs>, "ivana.vojnovic@ldp.rs" <ivana.vojnovic@ldp.rs>, "webmaster@ldp.rs" <webmaster@ldp.rs>, "grobeograd@ldp.rs" <grobeograd@ldp.rs>, "ooldpnovibeograd@ldp.rs" <ooldpnovibeograd@ldp.rs>, "ooldpsubotica@ldp.rs" <ooldpsubotica@ldp.rs>, "ooldpnovisad@ldp.rs" <ooldpnovisad@ldp.rs>, "ooldpzrenjanin@ldp.rs" <ooldpzrenjanin@ldp.rs>, "ooldpsabac@ldp.rs" <ooldpsabac@ldp.rs>, "ooldpkragujevac@ldp.rs" <ooldpkragujevac@ldp.rs>, "ooldpnovipazar@ldp.rs" <ooldpnovipazar@ldp.rs>, "goldpnis@ldp.rs" <goldpnis@ldp.rs>, "ooldpleskovac@ldp.rs" <ooldpleskovac@ldp.rs>, "ooldpvranje@ldp.rs" <ooldpvranje@ldp.rs>, "sdubih@gmail.com" <sdubih@gmail.com>, "info@vseselj.com" <info@vseselj.com>, "desk@rtrs.tv" <desk@rtrs.tv>, "radiodesk@rtrs.tv" <radiodesk@rtrs.tv>, "rtrs@rtrs.tv" <rtrs@rtrs.tv>, "web@rtrs.tv" <web@rtrs.tv>, web-redakcija <web-redakcija@avaz.ba>, "rtvextra@avaz.ba" <rtvextra@avaz.ba>, "sarajevska@avaz.ba" <sarajevska@avaz.ba>, "odgovorite.ljudima@rtvfbih.ba" <odgovorite.ljudima@rtvfbih.ba>, "muamerad@rtvfbih.ba" <muamerad@rtvfbih.ba>, "ip_hr@hrt.hr" <ip_hr@hrt.hr>, "Nedjeljom_u_dva@hrt.hr" <Nedjeljom_u_dva@hrt.hr>, "redakcija@vreme.com" <redakcija@vreme.com>, informativna-sluzba <informativna-sluzba@sns.org.rs>, "izvrsni-odbor@sns.org.rs" <izvrsni-odbor@sns.org.rs>, press <press@sns.org.rs>, "pdp@blic.net" <pdp@blic.net>, "kosdatk@sda.ba" <kosdatk@sda.ba>, "redakcija@facebookreporter.org" <redakcija@facebookreporter.org>, "glasnaroda@dverisrpske.com" <glasnaroda@dverisrpske.com>, "bhnovinari@bhnovinari.ba" <bhnovinari@bhnovinari.ba>, "magazinpecat@gmail.com" <magazinpecat@gmail.com>, "office@standard.rs" <office@standard.rs>, "glavniurednik@vestinet.rs" <glavniurednik@vestinet.rs>, "front.predsjednik@gmail.com" <front.predsjednik@gmail.com>, "kontakt@apik.ba" <kontakt@apik.ba>, "vaseljenska@gmail.com" <vaseljenska@gmail.com>, "demokratska.partija@gmail.com" <demokratska.partija@gmail.com>, "urednik@bitno.ba" <urednik@bitno.ba>, "press@uns.org.rs" <press@uns.org.rs>, "cjbbn@teol.net" <cjbbn@teol.net>, "kant_tuz@bih.net.ba" <kant_tuz@bih.net.ba>, "sl.bos@bih.net.ba" <sl.bos@bih.net.ba>, "centar@ti-bih.org" <centar@ti-bih.org>, "kontakt@dverisrpske.com" <kontakt@dverisrpske.com>, "oksud-bijeljina@pravosudje.ba" <oksud-bijeljina@pravosudje.ba>, "distrib@tanjug.rs" <distrib@tanjug.rs>, "desk@njuz.net" <desk@njuz.net>, "redakcija@njuz.net" <redakcija@njuz.net>, "konkurs@frontal.ba" <konkurs@frontal.ba>, "ukp@mup.vladars.net" <ukp@mup.vladars.net>, "semberskebn@gmail.com" <semberskebn@gmail.com>, "redakcijasemberske@gmail.com" <redakcijasemberske@gmail.com>, "desk@sutra.ba" <desk@sutra.ba>, "info@sutra.ba" <info@sutra.ba>, "redakcija@bosnjaci.net" <redakcija@bosnjaci.net>, "urednik@bportal.ba" <urednik@bportal.ba>, "redakcija@nspm.rs" <redakcija@nspm.rs>, "redakcija@banjaluka.com" <redakcija@banjaluka.com>, "antikorupcija.savet@gov.rs" <antikorupcija.savet@gov.rs>, "uskok.zg@uskok.hr" <uskok.zg@uskok.hr>, "internet@novosti.rs" <internet@novosti.rs>, "webredakcija@novosti.rs" <webredakcija@novosti.rs>, "redakcija@telegraf.rs" <redakcija@telegraf.rs>, "rc@cpcd.ba" <rc@cpcd.ba>, "redakcija@vesti-online.com" <redakcija@vesti-online.com>, "kontakt@informer.co.rs" <kontakt@informer.co.rs>, "info@informer.ba" <info@informer.ba>, "info@mdm.ba" <info@mdm.ba>, "srpska@dijasporaonline.info" <srpska@dijasporaonline.info>, "redakcija@alo.rs" <redakcija@alo.rs>, "internet@alo.rs" <internet@alo.rs>, "info@tuzlalive.ba" <info@tuzlalive.ba>, "svjedok@aljazeera.net" <svjedok@aljazeera.net>, "nm.novimagazin@gmail.com" <nm.novimagazin@gmail.com>, "redakcija@kurir-info.rs" <redakcija@kurir-info.rs>, "webredakcija@kurir-info.rs" <webredakcija@kurir-info.rs>, "facetv@facetv.ba" <facetv@facetv.ba>, "asim@facetv.ba" <asim@facetv.ba>, "cd@facetv.ba" <cd@facetv.ba>, "redakcija@klix.ba" <redakcija@klix.ba>, "webmaster@klix.ba" <webmaster@klix.ba>, "info@istinito.com" <info@istinito.com>, "vecernji@vecernji.hr" <vecernji@vecernji.hr>, "gl.urednik@vecernji.net" <gl.urednik@vecernji.net>, "zastupnik@vecernji.net" <zastupnik@vecernji.net>, "kontaktcentar@rts.rs" <kontaktcentar@rts.rs>, "office@cafe.ba" <office@cafe.ba>, "urednik@cafe.ba" <urednik@cafe.ba>, "dan@t-com.me" <dan@t-com.me>, "regioni@dan.co.me" <regioni@dan.co.me>, "h.edu@eunet.rs" <h.edu@eunet.rs>, "hesperiaedu@eunet.rs" <hesperiaedu@eunet.rs>, "desk@t-com.me" <desk@t-com.me>, "gorana.odanovic@bezbednost.org" <gorana.odanovic@bezbednost.org>, "radioju@sbb.rs" <radioju@sbb.rs>, "sarajevo.rd@ohr.int" <sarajevo.rd@ohr.int>, "relicars@gmail.com" <relicars@gmail.com>, "milopop@ikomline.net" <milopop@ikomline.net>, "predsednik@nuns.rs" <predsednik@nuns.rs>, "sekretar@nuns.rs" <sekretar@nuns.rs>, "redakcija@source.ba" <redakcija@source.ba>, "redakcija@tv1.ba" <redakcija@tv1.ba>, "desk@tv1.ba" <desk@tv1.ba>, "kabinet@rts.rs" <kabinet@rts.rs>, "pitajterts@rts.rs" <pitajterts@rts.rs>, "rtl@rtl.hr" <rtl@rtl.hr>, "denino@antidaytongroup.com" <denino@antidaytongroup.com>, "producenti@hayat.ba" <producenti@hayat.ba>, "kenan@hayat.ba" <kenan@hayat.ba>, "webadmin@hayat.ba" <webadmin@hayat.ba>, "desk@dnevno.hr" <desk@dnevno.hr>, "odborzabezbjednost@narodnaskupstinars.net" <odborzabezbjednost@narodnaskupstinars.net>, "info@doznajemo.com" <info@doznajemo.com>, "infohouse@infohouse.ba" <infohouse@infohouse.ba>, "portal@nezavisne.com" <portal@nezavisne.com>, "desk@nezavisne.com" <desk@nezavisne.com>, "web@oslobodjenje.ba" <web@oslobodjenje.ba>, "office@trojka.rs" <office@trojka.rs>, "kontakt@index.hr" <kontakt@index.hr>, "skulturniklub@gmail.com" <skulturniklub@gmail.com>, "portal@vijesti.me" <portal@vijesti.me>, "info@srbel.net" <info@srbel.net>, "redakcija@haber.ba" <redakcija@haber.ba>, "info@tuzilastvobih.gov.ba" <info@tuzilastvobih.gov.ba>, "info@krajina.ba" <info@krajina.ba>, "redakcija@24sata.hr" <redakcija@24sata.hr>, "7danainfo@gmail.com" <7danainfo@gmail.com>, "croatian@dw.de" <croatian@dw.de>, "otisak.ba@gmail.com" <otisak.ba@gmail.com>, "kontakt@novinar.de" <kontakt@novinar.de>, "radio021@021.rs" <radio021@021.rs>, "info@bijeljina.org" <info@bijeljina.org>, "press@boss.ba" <press@boss.ba>, "predsjednik@boss.ba" <predsjednik@boss.ba>, "tajnistvo@hsp-bih.ba" <tajnistvo@hsp-bih.ba>, "predsjednik@sdp-bih.org.ba" <predsjednik@sdp-bih.org.ba>, "info@socijalisti.ba" <info@socijalisti.ba>, "sl.inf.sp@gmail.com" <sl.inf.sp@gmail.com>, "centralni.ured@zaboljitak.ba" <centralni.ured@zaboljitak.ba>, "zaboljitak@zaboljitak.ba" <zaboljitak@zaboljitak.ba>, "info@antiglobalizam.com" <info@antiglobalizam.com>, "info@dss.rs" <info@dss.rs>, "dijaspora@dss.rs" <dijaspora@dss.rs>, "pokret@snagasrbije.com" <pokret@snagasrbije.com>, "info@jedinstvenasrbija.org.rs" <info@jedinstvenasrbija.org.rs>, "office@kp.rs" <office@kp.rs>, "sds@teol.net" <sds@teol.net>, "sdsioc@gmail.com" <sdsioc@gmail.com>, "info@capital.ba" <info@capital.ba>, "redakcija@radiosarajevo.ba" <redakcija@radiosarajevo.ba>, "webmaster@aplauz.net" <webmaster@aplauz.net>, "hercego@gmail.com" <hercego@gmail.com>, "redakcija@politika.rs" <redakcija@politika.rs>, "web@politika.rs" <web@politika.rs>, "redakcija@tacno.net" <redakcija@tacno.net>, "vedrana@rudan.info" <vedrana@rudan.info>, "desk@mojportal.ba" <desk@mojportal.ba>, "office@koronaonline.com" <office@koronaonline.com>, "portal@banjalukalive.com" <portal@banjalukalive.com>, "fena@fena.ba" <fena@fena.ba>, "info@internovine.com" <info@internovine.com>, "onasa@onasa.com.ba" <onasa@onasa.com.ba>, "news@onasa.com.ba" <news@onasa.com.ba>, "redakcija@federalna.ba" <redakcija@federalna.ba>, "press@rtvfbih.ba" <press@rtvfbih.ba>, "redakcija_24sata@ringier.rs" <redakcija_24sata@ringier.rs>, "internet@24sata.rs" <internet@24sata.rs>, "geopolitika@sbb.rs" <geopolitika@sbb.rs>, "info@media1.rs" <info@media1.rs>, "info@vazdan.com" <info@vazdan.com>, "info@mup.gov.rs" <info@mup.gov.rs>, "office@bezbednost.org" <office@bezbednost.org>, "glasnogovornik@msb.gov.ba" <glasnogovornik@msb.gov.ba>, "direktor@bia.gov.rs" <direktor@bia.gov.rs>, "kabinet@bia.gov.rs" <kabinet@bia.gov.rs>, "intcoop@bia.gov.rs" <intcoop@bia.gov.rs>, "delegation-bih@eeas.europa.eu" <delegation-bih@eeas.europa.eu>, "stop.mobbing@yahoo.com" <stop.mobbing@yahoo.com>, "ugbih@live.no" <ugbih@live.no>, "cippzv@gmail.com" <cippzv@gmail.com>, "rights_for_all@open.net.ba" <rights_for_all@open.net.ba>, "urednik@starmo.ba" <urednik@starmo.ba>, "ifimes@ifimes.org" <ifimes@ifimes.org>, "redakcija@dnevnik.rs" <redakcija@dnevnik.rs>, "webmaster@dnevnik.rs" <webmaster@dnevnik.rs>, "redakcijanovitalas@gmail.com" <redakcijanovitalas@gmail.com>, "dani@oslobodjenje.ba" <dani@oslobodjenje.ba>, "kontakt@enovosti.info" <kontakt@enovosti.info>, "office@bihac.ba" <office@bihac.ba>, "urednistvo@bihac.ba" <urednistvo@bihac.ba>, "urednik@dnevnik.ba" <urednik@dnevnik.ba>, "administrator@dnevnik.ba" <administrator@dnevnik.ba>, "info@infobrcko.com" <info@infobrcko.com>, "respekt.pr@gmail.com" <respekt.pr@gmail.com>, "bosanski@trt.net.tr" <bosanski@trt.net.tr>, "ot-bijeljina@pravosudje.ba" <ot-bijeljina@pravosudje.ba>, "info@vakat.ba" <info@vakat.ba>, "redakcija@cafemontenegro.com" <redakcija@cafemontenegro.com>, "info@abcportal.info" <info@abcportal.info>, "office@najvesti.com" <office@najvesti.com>, "info@advance.hr" <info@advance.hr>, "info@n24.ba" <info@n24.ba>, "desk@mojusk.ba" <desk@mojusk.ba>, "online@alo.rs" <online@alo.rs>, "info@time.mk" <info@time.mk>, "info@ceppei.ba" <info@ceppei.ba>, "redakcija@poslovni.hr" <redakcija@poslovni.hr>, "urednistvo@mito.ba" <urednistvo@mito.ba>, "sandzakpress@gmail.com" <sandzakpress@gmail.com>, "info@istinomjer.ba" <info@istinomjer.ba>, "javnost.up@mupks.ba" <javnost.up@mupks.ba>, "info@fmup.gov.ba" <info@fmup.gov.ba>, "glasnogovornik@fup.gov.ba" <glasnogovornik@fup.gov.ba>, "mirna.soja@mup.vladars.net" <mirna.soja@mup.vladars.net>, "lajk21@gmail.com" <lajk21@gmail.com>, "ftuzba@bih.net.ba" <ftuzba@bih.net.ba>, "onlinereporter@ymail.com" <onlinereporter@ymail.com>, "info@prvimart.ba" <info@prvimart.ba>, "trojkars@gmail.com" <trojkars@gmail.com>, "35mmproduction@gmail.com" <35mmproduction@gmail.com>, "urednik@portaloko.hr" <urednik@portaloko.hr>, "vijesti@tv1.ba" <vijesti@tv1.ba>, "info@nms.ba" <info@nms.ba>, "bukamagazin@gmail.com" <bukamagazin@gmail.com>, "akcija.gradjana@gmail.com" <akcija.gradjana@gmail.com>, "urednik@vijesti-x.com" <urednik@vijesti-x.com>, "metroportalpromo@gmail.com" <metroportalpromo@gmail.com>, "info@istocnabosna.com" <info@istocnabosna.com>, "nsp.foca@teol.net" <nsp.foca@teol.net>, "novasocijalistickapartija@gmail.com" <novasocijalistickapartija@gmail.com>, "nasevijesti@gmail.com" <nasevijesti@gmail.com>, "info@99posto.org" <info@99posto.org>, "prijavljujem_korupciju@99posto.org" <prijavljujem_korupciju@99posto.org>, "osf@osfbih.org.ba" <osf@osfbih.org.ba>, "bljesak@bljesak.info" <bljesak@bljesak.info>, "info@ostali.org" <info@ostali.org>, "press@acips.ba" <press@acips.ba>, "bhoffice@yihr.org" <bhoffice@yihr.org>, "info@erc.ba" <info@erc.ba>, "redakcija@radioglasdrine.com" <redakcija@radioglasdrine.com>, "desk@danas.rs" <desk@danas.rs>, "internet@danas.rs" <internet@danas.rs>, "desk@atvbl.com" <desk@atvbl.com>, "vijesti@atvbl.com" <vijesti@atvbl.com>, "mreza@bhmladi.com" <mreza@bhmladi.com>, "info@hercegbosna.org" <info@hercegbosna.org>, "webcroportal@gmail.com" <webcroportal@gmail.com>, "info@diskriminacija.ba" <info@diskriminacija.ba>, "voloder@mreza.tv" <voloder@mreza.tv>, "redakcija@mreza.tv" <redakcija@mreza.tv>, "uprava@mreza.tv" <uprava@mreza.tv>, "direkt.ba@gmail.com" <direkt.ba@gmail.com>, "vermont@teol.net" <vermont@teol.net>, "nhc@nhc.no" <nhc@nhc.no>, "info@donprijedor.org" <info@donprijedor.org>, "info@medio.rs" <info@medio.rs>, "webmaster@prozor-x.com" <webmaster@prozor-x.com>, "mc.mail@mc.rs" <mc.mail@mc.rs>, "focus_40@yahoo.com" <focus_40@yahoo.com>, "web@tv1.ba" <web@tv1.ba>, "redakcija@kaportal.ba" <redakcija@kaportal.ba>, "redakcija@portal24h.ba" <redakcija@portal24h.ba>, "webmaster@portal24h.ba" <webmaster@portal24h.ba>, "tuzlanski.ba@gmail.com" <tuzlanski.ba@gmail.com>, "info@cazin.net" <info@cazin.net>, "desk@bh-index.com" <desk@bh-index.com>, "urednistvo@hercegovina.info" <urednistvo@hercegovina.info>, "info@rtvas.rs" <info@rtvas.rs>, "info@tjedno.hr" <info@tjedno.hr>, "redakcija@aktuelno.ba" <redakcija@aktuelno.ba>, "redakcija@novilist.hr" <redakcija@novilist.hr>, "urednik@dalje.com" <urednik@dalje.com>, "info@novossti.com" <info@novossti.com>, "info@seebiz.net" <info@seebiz.net>, "redakcija.nkp@gmail.com" <redakcija.nkp@gmail.com>, "bhmagazin@gmail.com" <bhmagazin@gmail.com>, "dnevnik@tv1.ba" <dnevnik@tv1.ba>, "reporter@24sata.hr" <reporter@24sata.hr>, "redakcija@slobodnadalmacija.hr" <redakcija@slobodnadalmacija.hr>, "info@cpi.ba" <info@cpi.ba>, "hq@piratska.org" <hq@piratska.org>, "svedok@svedok.rs" <svedok@svedok.rs>, "redakcija@etrafika.net" <redakcija@etrafika.net>, "info@abrasmedia.info" <info@abrasmedia.info>, "info@glassrpske.com" <info@glassrpske.com>, "info@source.ba" <info@source.ba>, "bigradiobl@gmail.com" <bigradiobl@gmail.com>, "info@demokratskafronta.ba" <info@demokratskafronta.ba>, "sovekrajine@gmail.com" <sovekrajine@gmail.com>, "ljutakrajina.net@gmail.com" <ljutakrajina.net@gmail.com>, "vjestonosa@gmail.com" <vjestonosa@gmail.com>, "bhreporter@gmail.com" <bhreporter@gmail.com>, "info@24sata.info" <info@24sata.info>, "udarnomedia@gmail.com" <udarnomedia@gmail.com>, "kamenjar.info@gmail.com" <kamenjar.info@gmail.com>, "znamo.ba@gmail.com" <znamo.ba@gmail.com>, "svedok.rs@gmail.com" <svedok.rs@gmail.com>, "vijece@hvzm.hr" <vijece@hvzm.hr>, "portalsvet@gmail.com" <portalsvet@gmail.com>, "urednistvo@kip.ba" <urednistvo@kip.ba>, "info@sdsrs.org" <info@sdsrs.org>, "redakcija@politikaplus.com" <redakcija@politikaplus.com>, "info@sns-rs.org" <info@sns-rs.org>, "informativna@ntvhayat.com" <informativna@ntvhayat.com>, "office@cins.rs" <office@cins.rs>, "info@abc.ba" <info@abc.ba>, "st-bl@pravosudje.ba" <st-bl@pravosudje.ba>, "info@vzs.ba" <info@vzs.ba>, "slobo.60@gmail.com" <slobo.60@gmail.com>, office@tanjug.rs, info@ngo.ba, nadja.diklic@gmail.com, redakcija@brzevijesti.ba, eBrcko@gmail.com, prijedor24@gmail.com, info@cin.ba, redakcija@startbih.info, redakcija@udarno.com, ipp@facetv.baitikaplus.com,  info@sns-rs.org,  informativna@ntvhayat.com,  office@cins.rs,  info@abc.ba,  st-bl@pravosudje.ba,  info@vzs.ba,  slobo.60@gmail.com,  office@tanjug.rs,  info@ngo.ba,  nadja.diklic@gmail.com,  redakcija@brzevijesti.ba,  eBrcko@gmail.com,  prijedor24@gmail.com,  info@cin.ba,  redakcija@startbih.info,  redakcija@udarno.com,  ipp@facetv.ba, magazinspektar@gmail.com, objektiv@objektivhr.com, kontakt@bhdani.com, online@oslobodjenje.ba, balkanvoice1@gmail.com

VJERUJEM DA NIJE EKONOMIČNO OBJAVLJIVATI GA U ČLANKU ALI EVO DA REDAKCIJA IMA PREDSTAVU KOME SE SVE PROSLIJEĐUJU DOKAZI O MONSTRUOZNIM ZLOČINIMA A SAMO POSLEDNJA ADRESA JE TRENUTNO ZAINTERESOVANA DA TO OBJAVI…
10. Jeste li razmišljali da podnesete tužbu protiv države BiH sudu u Strazburu?

Sve ovo što radim je u suštini prikupljanje dokaza o kriminalu države, odnosno zločinačke organizacije koja kontroliše državne organe, tako da

18.09.2014.

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

Iako je tužena uzela u zaštitu zločinačku organizaciju koja je ubila ćerku moje sestre prilikom krijumčarenja i spriječila mi pristup tužilaštvu i svim dokumentima uspio sam otkriti da je portir AD Univerzal uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga inspektor Marković i tužilac Stjepanović sakrili pošto je kaiš prethodno opran jakim hemijskim sredstvom koje je čak i originalnu žutu boju skinulo.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
(01.07.2014.)

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Skoro punih 5 godina tužena RS primjenjuje diskriminatorske nezakonite i kriminalne postupke prema meni a sa ciljem da prikrije krivična djela i zločine koje je ranije izvršila i za šta imam obilje neoborivih dokaza. U tužbama i krivičnim prijavama koje sam ranije predavao upozoravao sam da je zemlja u potpunosti pod kontrolom mafije, ogrezle u pljački i ubijanjima naroda što se i razotkrilo poslednjih godinu dana, prvo potvrdom premijerke o pljački milijardu KM iz Birča, te brojnim hapšenjima kriminalnih grupa dotad državnih službenika od kojih su najbitnije mafijaške mreže unutar MUP-a za rasturanje narkotika, iznude i zelenaštvo, te zasad vrh državnog kriminala pljačka više milijardi KM preko UIO-e. Afera Grand trejd i presuda kumu predsjednika tužene RS, koga je prije nepunu godinu dana uzeo u zaštitu, proglasio uglednim biznismenom i poslao 100 specijalaca da pretuče jednu porodicu i dio posjeda otme od njih kako bi ga organi tužene predali sada već presuđenom kriminalcu, je u ovom opštem kriminalu, banalna usputna vijest.
S obzirom da organi tužene, (prije svega tužilaštva) prikrivaju obilje takvih krivičnih dijela uopšte ne čudi da su spremni na sve kako bi prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo izvršeno 23.07.2009. kada je tužena RS krijumčarila neidentifikovanu robu u AD Univerzal, vlasništvo jednog od poslanika svoje skupštine. Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar banke istog većinskog vlasnika čiji je tužena RS suvlasnik.
Da bi taj monstruozni zločin ostao nekažnjen kriminalci iz OT Bijeljina su prvo odbili da odgovore usmeno i na pismene zahtijeve koje sam predavao a potom izdali usmenu naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice koju je izvršavala sudska policija bez pismenog riješenja i prava na žalbu. Uprkos tome i neviđenom teroru kome sam bio izložen uspio sam da dođem do praktično kompletnog dokaznog materijala potrebnog jednom časnom profesionalcu tužiocu da podigne optužnicu protiv kompletnog Ureda glavnog tužioca, postupajućeg, te pripadnika MUP-a, osoblja AD Univerzal...
No umjesto toga izvršen je pritisak na druge državne službenike da pomognu pripadnicima mafije iz OT Bijeljina i prikriju njihove zločine, što je generisalo obilje novih krivičnih djela...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) 1. Tužena RS je neodgovaranjem na zahtijev po presudi 80 0 P 039221 13 Gž od 12.12.2013. putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama te pravo na pravično suđenje.
2. Tužena RS je neodgovaranjem na zahtijev po presudi 80 0 P 039976 14 Gž od 18.03.2014. putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama te pravo na pravično suđenje.
3. Tužena RS je neodgovaranjem na zahtijev po predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp predat 23.05.2014. putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama te pravo na pravično suđenje.
(II) 1. Tužena RS je zbog primjene nezakonite i neustavne usmene naredbe onemogućila pristup tužiocu Zdenku Baji pisarnici tužilaštva, putem svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije dana 20.06.2014. te je podneske predao u prizemlju zgrade, čime je nezakonito oduzela pravo ne nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH.
2. Tužena RS dana 20.06.2014. nije predala pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina tužiocu Zdenku Baji čime je nezakonito oduzela pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
3. Tužena RS nije dostavila odluku po predmetu T14 0 KTA 0010617 14 čime je nezakonito oduzela putem svog organa OT Bijeljina tužitelju Zdenku Baji pravo na podnošenje pritužbe garantovano ZOKP-u RS.
4. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. "Ko je presjekao kaiš torbe Ivone Bajo (spis KTA-596/09) čime je presječen, gdje je nestao dio, ko je uklonio taj dokaz sa lica mjesta i ko je veći dio ostatka kaiša oprao jakim hemijskim sredstvom ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
5. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. "Od čega potiču i kako su nastali tragovi krvi koji se protežu 10 metara prije pada "na žicu" Ivone Bajo ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
6. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. "Da li je ijednim vještačenjem (i kojim) utvrđeno čime je probodena prsna kost Ivone Bajo, desna plućna arterija i desna dušnica ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
7. Tužena RS nije u svom dopisu od 26.06.2014. odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. Da li je OT Bijeljina utvrdila šta je dovezeno u 3 paketa robe koja su dovezena i nestala preko noći na dan ubistva Ivone Bajo ?" čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama.
8. Tužena RS je u dopisu od 26.06.2014. uputila tužitelja Zdenka Baju ne "neke" činjenice na "nekoj" stranici na internetu, čime je putem svog organa OT Bijeljina nezakonito oduzela tužitelju Zdenku Baji pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
9. Tužena RS nije dostavila tužitelju Zdenku Baji podatke koje je prikupljala o njemu od marta 2010-te do danas, tražene zahtijevom dana 20.06.2014. čime je nezakonito oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
(III) Tužena RS se obavezuje da nadoknadi nematerijalnu štetu uzrokovanu povredom prava iz Ustava i Zakona zaštićenih ZOZD-e u iznosu od 100000 (sto hiljada) KM, tužitelju Zdenku Baji u roku od 30 dana.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Zabrana pristupa u OT Bijeljina se primjenjuje neprekidno od 2010-te godine, (dokaz "A - 326-12" u prilogu) a svaki kontakt sa nadležnim tužiocem Stjepanović te bilo kim iz ureda glavnog tužioca je sprečavan i ranije. To je vidljivo i iz zahtijava za pristup informacijama od 11.02.2010. i 17.03.2010. koje prilažem a na njih tužena RS nikada nije odgovorila.
Prilog "Torba" je fotografija materijalnog dokaza ubistva koji se pominje u zahtijevu a da bi mi otela taj i druge dokaze tužena me je marta 2010-te lažno optužila za "Ugrožavanje sigurnosti" u čemu su pišući laži, zajedničkim snagama učestvovali MUP, potom OT Bijeljina i na kraju Okružni sud u Bijeljini. To nije moje subjektivno mišljenje nego je zasnovano na odluci OT Doboj (T15 0 KT 0002365 10) koje je konstatovalo da ne samo da nisam izvršio ništa od onoga za šta su me optužili nego nisu mogli pronaći ništa nezakonito od mog rođenja naovamo...
Iako je tužena uzela u zaštitu zločinačku organizaciju koja je ubila ćerku moje sestre prilikom krijumčarenja i spriječila mi pristup tužilaštvu i svim dokumentima uspio sam otkriti da je portir AD Univerzal uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina a potom su ga inspektor Marković i tužilac Stjepanović sakrili pošto je kaiš prethodno opran jakim hemijskim sredstvom koje je čak i originalnu žutu boju skinulo. Tako dana 24.06.2010. predajem krivičnu prijavu protiv portira Sofrenića, a 02.12.2010. protiv AD Univerzal uz upozorenje da imam još dokaza koje želim usmeno saopštiti tužiocu. To naravno nikada nije omogućeno nego su prijave sakrivene a dana 25.02.2012. poslije mojih dojava Interpolu otkriveno je preko 4 miliona transakcija narko mafije, dok je 10.04.2013. uhapšen direktor Univerzala kao član kriminalne grupe odgovorne za pljačku oko 2 miliona KM. Za svo to vrijeme nisam mogao dobiti nijednu informaciju o tim prijavama te da bih razotkrio kriminal i istinu o prijavama podnosim tužbu protiv AD Univerzal i tražim prvo od OT Bijeljina podatke o njima, pod tačkom 4, (dokaz "Obavjestenje i zahtjev" u prilogu). Tužena RS je prvo poslala uvredljiv "odgovor" ("Odgovor tuzilastva 31.08.2012." u prilozima) u kome odbija pristup, jednoj a sve ostale tačke ignoriše te je potom odbila da mi preda ijednu informaciju dana 05.09.2012. i umjesto toga me uhapsila na trotoaru ispred suda kada sam postavio na sebe sliku materijalnog dokaza njenih zločina.
Dokaz "Zahtjev 08.01.2013." pokazuje da sam ponovo tražio podatke o pomenutim prijavama ali ovoga puta navodim i da su mi potrebni za parnicu 80 0 P 039221 12 P i to ne zbog toga da bi se OT Bijeljina sažalilo i poslalo podatke nego da bi to bilo dokaz u sudskim postupcima zbog čega su ih sakrili. Potom je tužena RS tokom parnice pomogla AD Univerzal, da ne samo ne izgubi spor nego i izbjegne istragu za izvršeni kriminal odbivši da naredi dostavu podataka o tim prijavama, znajući da su sakrivene...
Za svo to vrijeme tužena RS je demonstrirala totalno bezakonje, laži, pokušaje prevara i manipulacija od kojih sam više njih razotkrio na glavnoj raspravi (80 0 P 053922 13 P) 05.06.2014. Prilog "Tuzilastvo 19.02.2014." pokazuje da OT Bijeljina tvrdi da spis iz koga tražim podatke nije kod njih nego u posjedu Ustavnog suda. Uz napomenu da je uz sve kriminalne radnje OT Bijeljina tužena RS putem sudije Marković falsifikovala spis KTA-596/09 unijevši neistinit sadržaj u presudu, čime se objašnjava ovo prikrivanje prilažem i odgovor "Ustavni sud 12.03.2014." koji raskrinkava laži tužene RS i pokazuje da im je spis vraćen godinu dana ranije, što sam ja naravno znao.
I na kraju ističem da Okružni sud u Bijeljini nije odgovorio niti na jedan od 3 zahtijeva za pristup informacijama i to "Zahtjev po 80 0 P 039221 13 Gž" povodom presude donesene 12.12.2013. te "Zahtjev po 80 0 P 039976 14 Gž" povodom presude donesene 18.03.2014. Iz teksta tih zahtijeva vidljiv je i razlog zbog čega mi nije odgovoreno. Očito je da je tužena RS odnosno Okružni sud u želji da zaštiti počinioce krivičnih djela koje sam tužio parnično te sudiju Marković iz prvostepenog postupka, i sam prekršio zakon te propustio obavezu propisanu članom 215 ZOPP-u. Poslednji od 3 zahtijeva Okružnom sudu, (prilog "Zahtjev po 12 0 K 001162 10 Kpp") sam predao za potrebe parnice protiv osoba koji su učestvovali u grupi više lica kako bi me lažno prijavili i nanijeli štetu. Zahtijev je predat dana 23.05.2014. i nije mi odgovoreno, naravno jer je Okružni sud u Bijeljini saučestvovao u toj kriminalnoj akciji izdavši naredbu za pretres iako nije postojala nijedna prijetnja sa moje strane. Osim što je tako namjerila pomoći osobama koje su saučestvovale u krivičnom djelu tužena RS je nezakonito oduzela moja zakonom garantovana prava na pristup informacijama i pravično suđenje a s obzirom da postoje sudski postupci za koje su mi potrebne tražene informacije...
Paralelno nastavljam istragu o "nestalim" prijavama iz 2010-te i 23.01.2014. predajem podnesak, za tužioca Stjepanović i glavnog okružnog tužioca u prizemlju zgrade na ponižavajući način, kao pas lutalica, dokaz "Tuzilastvu o prijavama" a kada sam tražio razgovor i objašnjenje to je odbijano da bi na kraju 15.06.2014. dobio obavještenje od sudskog policajca Mićić Zorana da je tužilac Stjepanović poručila citiram: "SAMO PISMENO DA MI SE OBRATI" !!!???
Poslije četvorogodišnjeg terora, neodgovaranja na zahtijeve još od februara 2010-te, do dopisa od 23.01.2014. između kojih je bilo obilje pismenih obraćanja na koje nikada nije odgovoreno tužena RS se bukvalno izruguje i zakonu i građanima a prije svega djevojčici čije ubistvo prikriva. Stoga sam obnovio zahtijev za pristup informacijama 20.06.2014. koji prilažem i upozorio da ću ukoliko OT Bijeljina nastavi sa diskriminacijom podnijeti tužbu sa prijedlogom da se šteta nadoknadi od odgovornih. Nekoliko dana kasnije 25.06.2014. prilikom pokušaja da razgovaram sa tužiocem Stjepanović o materijalu i dokazima koji sam dostavljao prethodne 4 godine, saopšteno mi je da je dotična pobjegla na godišnji odmor. Ovo "pobjegla" jer se više puta ponavljalo kad god bi bila uhvaćena u lažima ili kriminalu a dešavalo se da mi je saopštavano kako se nalazi na odmoru pa bi se potom pojavila na ulaznim vratima ili da je u Srebrenici, pa je vidim da silazi niz stepenice. Očito tužena RS smatra da je obmanjivanje građana vrhunac demokratije i nema namjeru prekinuti sa diskriminatorskim radnjama nego se nastavlja služiti podlim trikovima, sve kako bi spriječila da pripadnici zločinačke organizacije odgovorne za najteža krivična djela dobiju kazne predviđene zakonom...
Više puta sam pokazao da me novac uopšte ne zanima ali kako po meni za kriminal i diskriminaciju uopšte nije odgovorna RS, nego bahati, pohlepni i korumpirani, uobraženi pojedinci, to je najefikasniji način da se izborim za svoja i prava drugih, tužba sa odštetnim novčanim zahtijevom koji bi se naplatio od direktno odgovornih, pa sugerišem da tužena RS primjeni relevantni član iz ZOO te nadoknadi štetu od onih koji su smišljeno kršili zakon a to su u slučaju OT Bijeljina Kovačević Novak i Stjepanović Danica, dok po pitanju uskraćivanja informacija od strane Okružnog suda mi nisu poznata imena odgovornih. Što se tiče omjera, sugerišem da se zbog težine, dužine trajanja, vrijednosti i ozbiljnosti diskriminacije do 5 posto terete odgovorni iz Okružnog suda a ostalo iz OT Bijeljina.
Poslednji dokaz koji prilažem je "odgovor" na zahtjev od 20.06.2014. ekspresno upućen 26.06.2014. ("Tuzilastvo 26.06.2014."). Prvom stavkom se pokušava opravdati laž koju sam razotkrio dopisom Ustavnog suda, te skrećem pažnju da je jedan od ciljeva zabrane pristupa to da bi se mogle vršiti manipulacije i pisati laži što bi bilo nemoguće u direktnom razgovoru (što su obavezni pravilnikom 4 sata svakodnevno).
Drugom stavkom me konačno poslije 4 godine obavještavaju o broju predmeta i "odluci" koju nikad nisam dobio. Iz broja spisa T14 0 KTA 0010617 14 se vidi na osnovu poslednje dvije cifre da su prijave iz 2010-te sakupljale prašinu 4 godine (ako uopšte i postoje, jer nisam dobio nikakvu obavjest o nesprovođenju). Onda je pošto sam u januaru 2014-te predao dopunu prijave sa akcentom na krijumčarenje i razotkrio taj kriminal u parnicama za utvrđenje diskriminacije, samo formalno formiran spis sa unaprijed donesenom naredbom da se istraga ne sprovodi. Broj ovog predmeta razotkriva motive tužene RS ne samo zbog čega mi nije odgovarala na ranije predate zahtijeve, nego i zašto mi je zabranila pristup, razgovore sa uredom glavnog tužioca o tome i drugim temama, te zašto me je umjesto da radi po zakonu tjerala iz zgrade ili hapsila ako bih odbio takve nezakonite, neustavne i ponižavajuće postupke. Potvrde o lišenju slobode i zapisnici Prekršajnog suda su uz broj ovog spisa dokaz šta sam ja sve činio da pokažem kako su prijave "zagubljene" dok ih je tužena RS uporno sakrivala, pružajući time podršku organizovanom kriminalu političko tajkunske mafije.
Stavka 3 je novo brutalno izrugivanje jer umjesto da odgovori na jasna pitanja iz zahtijeva ili pošalje dokumente u kojima to stoji, tužena RS kaže DA SU ČINJENICE I ISTRAŽNE RADNJE DETALJNO OPISANE U SLUŽBENOJ ZABILJEŠCI KOJA JE OBJAVLJENA NA WEB STRANICI TUŽILAŠTVA ???. Ovo je vrhunac licemerja jer umjesto da podatke o tragično nastradaloj djevojčici dostave majci i daju objašnjenje shodno odredbama ZOKP-u, službenici tužene RS su ih navodno postavili na svoj sajt. To je naravno gnusna laž te tražim od suda da prema odredbama ZOPP-u, članovi 131-134 izda naredbu tuženoj RS da na pripremno ročište dostavi Zabilješku koju pominju u svom odgovoru u 3 primjerka, kako bih mogao koristiti taj dokaz na glavnoj raspravi. Podsjećam da umjesto odgovora na ta pitanja i omogućavanja dostave novih dokaza tužena RS je recimo 10.08.2010. prvo pokušala obmanuti majku ubijene djevojčice i mene lažima da OT Bijeljina "nije nadležna" što je tom prilikom zapisano u zabilješci sudske policije, te nas nezakonito držala nekoliko sati u zarobljeništvu. Osim tih sitnica i sličnih sa još nekoliko hapšenja prilikom pokušaja da se ostvare garantovana prava, bilo je do danas oko 250 dolazaka koji su bili uzaludni jer OT Bijeljina nema namjeru goniti kriminalce nego im je zaštitnik. Tek sada su se sjetili da kažu kako su traženi podaci objavljeni na njihovom sajtu. Predlažem da se na glavnu raspravu pozove gospođa Stjepanović Danica zaposlena u OT Bijeljina a svjedočila bi o diskriminatorskim postupcima te o sadržaju "zabilješke", odnosno trebalo bi da sudu objasni gdje se u njoj nalaze odgovori na pitanja koja sam postavio još 2010-te i pod tačkama 4, 5, 6 i 7 zahtjeva od 20.06.2014.
Vezano za stavku 4 gdje se pod navodnim znacima nalazi riječ "sačinio" što asocira da toga nije ni bilo odnosno da sam sve izmislio, prilažem "Odgovor CJB Bijeljina" iz 2011-te godine u kome stoji da je Izvještaj dostavljen u OT Bijeljina, što je i predviđeno ZOKP-u. Sada kad je osoba koja je zaprimila lažnu prijavu i rukovodila posebnim nadzorom praminula samo par mjeseci kasnije pod sumnjivim okolnostima, (načelnik g. Teodorović) nije teško sakriti taj izvještaj, tvrdeći da ne postoji ili povaditi dijelove koji se odnose na nadzor. S tim u vezi ako zastupništvo tužene RS negira posebne istražne radnje predlažem da se kao svjedok pozove Petrović Mitar (Majke Jevrosime 20 - Bijeljina) koji je kao i ja zaustavljan i pretresan, te je svjedok 24-satne straže u 3 smjene koju je tužena vršila pred kućom. Osim toga sud može zatražiti podatke od inspektora Maksimovića, Jovičevića a više pripadnika CJB Bijeljina su upoznati o nadzoru nada mnom. Problem je očito u tome da je nadzor vršen nezakonito, jer sam od Okružnog suda koji je izdao naredbu za pretres dobio obavještenje da nalog za posebne istražne radnje nije izdao...
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.

5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
100000 (STO HILJADA) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Članovi: Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti, Zastarjelost samog prava, Prekid zastarijevanja (ZOO)
Iz čega proizilazi da nijedno pravo garantovano ustavom ili ostvareno po osnovu ZOSPI-a nije zastarjelo, uključujući i zahtjeve predate 2010-te, te je tužena RS spriječivši me u junu, odnosno tokom cijele 2014-te da preuzmem svoje vlasništvo, (informaciju na koju sam ostvario pravo 15 dana od podnošenja u februaru ili martu 2010-te) počinila diskriminaciju. Takođe postoji obnovljeni zahtijev sa 8 tačaka od 20.06.2014. te upozoravam da argument na koji se tužena uvijek poziva otpada a ako smatra da nije tako neka u svom odgovoru pravno obrazloži svoju argumentaciju, umjesto što prenosi unaprijed pripremljene šablone...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


A - 326-12
Zahtijavi 2010-te
Torba
Obavjestenje i zahtjev
Odgovor tuzilastva 31.08.2012.
Zahtjev 08.01.2013.
Tuzilastvo 19.02.2014.
Ustavni sud 12.03.2014.

Zahtjev po 80 0 P 039221 13 Gž
Zahtjev po 80 0 P 039976 14 Gž
Zahtjev po 12 0 K 001162 10 Kpp
Tuzilastvu o prijavama
Zahtijev 20.06.2014.
Tuzilastvo 26.06.2014.
Odgovor CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

15.09.2014.

ZAKON, STA JE TO

Ne postoji niko ko nije odgovoran, jer mnogo je časnije napustiti tužilaštvo ili sud i kao advokat braniti ubice, nego to isto raditi kao sudija ili se praviti da ne primjećujete to što drugi rade.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU SUDA

ZAKON - ŠTA JE TO ???

Svojevremeno sam obećao da neću ubuduće nijedno krivično djelo pojedinca okarakterisati i opisivati kao radnju organa u kome je osoba zaposlena. Iako i sam zakon tako predviđa, iako država štiti svoje službenike u slučaju nanošenja štete građanima, pripisujući odgovornost sebi, iako sudije i tužioci nastupaju u ime države, svaka radnja tužioca ili sudije je radnja tužilaštva i suda, ipak nisu krivi drugi za zlodjela pojedinaca, nisu svi nečasni i nije im prijatno da se zbog zločina korumpiranih kolega, cijela institucija smatra kriminalnom. Zbog takvih, časnih sudija i još više zbog velikog broja administrativnog osoblja, čiji se glas ne čuje, kojih se niko i ne plaši, odustao sam od jedinog ispravnog stava, da stvari nazivam pravim imenom...
Istina je da sam nastavio sa neprijatnim prozivkama pojedinaca i moguće da mnogi nisu uočili razliku ali ako nisu evo da im skrenem pažnju na to. Nešto manje od godinu dana nijedan načastan postupak, kršenje zakona nekog sudije ne pripisujem sudu i na sud kao stub vlasti nisam pripisivao krivicu. Ne zato što je nema, nego zato što sam tako obećao...
A bilo je to neposredno poslije brutalnog falsifikovanja činjenica i tužbenog zahtijeva od strane sudije. Sudije koja mi je smišljeno pokušala nanijeti štetu i pomoći ubicama, krijumčarima i njihovim saučesnicima, protiv kojih sam izneo obilje dokaza. U svakoj narmalnoj, pravno uređenoj zemlji po hitnom postupku bi bili pohapšeni svi odgovorni, a ovde... sudija je sve te dokaze odbacila kao "NEPOTREBNE" a krivične prijave koje sam tražio da pribavi shodno zakonu od OT Bijeljina, je takođe proglasila nepotrebnim.
Nepotrebne su zato što su sakrivene i ona je to naravno znala. Znao sam i ja, jer su 3 godine odbijali da mi daju podatke, da dozvole dostavu novih dokaza. Zabranjivali su pristup, optuživali me lažno, proglašavali narkomanom i psihopatom u službenim zabilješkama, hapsili. I sve to da bi krivične prijave bile uspješno "SLUČAJNO ZAGUBLJENE".
Nema to veze naravno sa tim što je na drugoj strani tajkun težak stotine miliona evra, niti što je glavni čovjek u gradu, stranke čiji je predsjednik samoproglašeni "glavni baja". Nisu se zbog toga ovom kriminalu priključili i pripadnici sudskog vijeća. Ko zna zašto propustili su obavezu iz ZOPP-u iz člana 215. Stoga mi na pismeni zahtjev Okružnom sudu da mi dostavi kopiju izjašnjenja sudije prvostepenog suda iz predmeta 80 0 P 039221 13 Gž uopšte nije odgovoreno.
Potpuno isti scenario, ali ovoga puta je ista sudija pružila pomoć službenicima i krivicu zbog kršenje prava iz Ustava RS, za šta su prema članu 48 Ustava lično odgovorni, prabacila na državu, potpuno ignorišući relevantni član. Opet podrška od Okružnog suda i opet kršenje zakona i neodgovaranje na zahtjev po istom osnovu u predmetu 80 0 P 039976 14 Gž, a sve je zaokruženo podrškom onima koji su me 2010-te lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti pošto sam razotkrio njihove kriminalne radnje. Ni na zahtjev vezan za pravni status tih osoba u predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp, nije mi odgovoreno. Nisam to tražio zbog sebe, nego da olakšam sudu posao, jer za mene ta informacija nije tajna, kao ni informacija sa kime se sastao glavni tužilac poslije predavanja tog zahtijeva...
U Osnovnom sudu je takođe nastavljeno sa mahinacijama, podrškom počiniocima krivičnih djela, podmetanjima, falsifikatima, o čemu sam djelimično dostavljao podatke i ranije, a sada ističem samo slučaj u kome je učestvovala i prijemna služba, kada su između pripremnog i glavnog ročišta podmetnuli u spis kompletan drugi predmet, zadržavajući podnesak koji je Pravobranilaštvo predalo dan ranije. I naravno, jasno mi je da se administrativna služba ne bi usudila na to bez odobrenja i naloga sa višeg nivoa, kao i šta je bio cilj, kakav je plan... sve mi je bilo jasno, ali sada nije ni mjesto ni vrijeme. Razotkriću taj kriminal u cjelosti tokom jedne druge parnice. Poenta je u tome da sam iz obzira prema drugima, prestao opisivati sud u negativnom kontekstu, pripisujući sav kriminal pojedincima, a sud je nastavio čak i preko administrativnog osoblja da mi "podmeće klipove", "zabija nož u leđa" pokušava da me prevari i što je najgore pomaže kriminalcima. Onima koji su godinama pljačkali narod, otimajući čak i sredstva za odbranu od poplava, kradući milijarde na carinskim mahinacijama, a posljedica toga su desetine hiljada nastradalih građana.
Za njihovu uništenu imovinu i izgubljene živote direktno je odgovorna i sudska vlast, svojim nepostupanjem, žmurenjem i pomaganjem kriminalcima i to je crvena linija koja je pređena i znači da je obećanju koje sam svojevremeno dao istekao rok trajanja, te ću ubuduće sudove i kompletnu sudsku vlast tretirati kao i tužilaštvo i naravno istinu o tome prenositi građanima, kako na internetu tako i na ulici. Da li će me neko iz suda mrziti zbog toga... BAŠ ME BRIGA, jer nije krivica za rušenje ugleda suda moja i drugih građana koji pišu o tome, nego do službenika a prije svega sudija koje rade za interese tajkunsko političke mafije. Ne postoji niko ko nije odgovoran, jer mnogo je časnije napustiti tužilaštvo ili sud i kao advokat braniti ubice, nego to isto raditi kao sudija ili se praviti da ne primjećujete to što drugi rade.
I NAROD JE KONAČNO PROGLEDAO A USKORO ĆE SE ČUTI I NJEGOV GLAS...
U prilogu je dopis OT Bijeljina IT-24/14, kojim dokazujem da je tužilaštvo prijave predate 2010-te prikrivalo 4 godine, (ako uopšte i postoje) i tek ove godine otvorilo predmet T14 0 KTA 0010617 14, gdje poslednje dvije cifre pokazuju godinu.
U prikrivanju tih prijava iza kojih je ubistvo i krijumčarenje doprinos su dali i sudovi u Bijeljini u predmetu 80 0 P 039221. No podatke o tome imaju i drugi, kako ovde tako i izvan zemlje, pa čak i tužioci nadležni za predmet "Pandora". Iskreno ne vjerujem ja ni njima, jer ništa ne bi uradili da nisu dobili nalog Interpola i EU, o čemu odavno imam podatke, preko sopstvenih tajnih kanala, a prilažem i jedan zvanični dostavljen neposredno pred pokretanje akcije koja je mnoge iznenadila, ali ne i mene.

PRILOZI

IT-24/14
3929/14-2

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.09.2014.

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

S obzirom da je RS suvlasnik Bobar banke preko koje pere novac, vršila je krijumčarenje takođe putem svog ortaka inače igrom slučaja prvog čovjeka režima u Bijeljini, koji je usput i jedan od tajkuna bliskih diktatoru i tiraninu, a formalno predsjedniku tužene RS još neko vrijeme, jasno je zašto svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 ne rade po zakonu nego izvršavaju naloge mafije.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 053922 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Prije svega, s obzirom na brojne tekstove u kojima sam iznosio podatke o bahatom i neprofesionalnom radu pojedinih tužilaca i sudija, želim istaći i pozitivan primjer. Postupajući sudija u ovoj parnici je gospodin koji odgovoran posao obavlja dostojanstveno, izuzetno ljubazno, ophodeći se prema svima sa poštovanjem i zaslužuje da bude ne samo predsjednik suda nego nadam se nekad kada zaživi vladavina prava i član VSITV-a. Zadatak koji sam sebi sam dao odavno, je da srušim sa vlasti trenutni mafijaški političko tajkunski režim, kako bi časni službenici mogli da rade po odredbama ustava i zakona a ne prema usmenim naredbama političke volje bahatih moćnika.
Što se tiče same parnice iako se radilo o utvrđenju diskriminacije to nije spriječilo tuženu RS da nastavi sa tim čak i u samom postupku, odnosno da sebi obezbijedi povoljniji nezakonit tretman. Prvo je iako obavezna da u odgovoru, ako osporava tužbeni zahtijev navede činjenice i dokaze, izbjegla to da učini a potom se nije pojavila ni na pripremnom ročištu. S obzirom na princip obrtanja tereta dokazivanja smatram da u ovakvim postupcima potencijalni diskriminator ima obavezu da bude prisutan na svakom pretresu ali to je manje bitno. Iz istorijata tužbe vidi se da je pripremno ročište okončano bez ijednog prijedloga tužene RS za uvrštavanje dokaza, da bi se ipak na glavnoj raspravi pojavio kompletan predmet 80 0 P 043325 13 P 2.
Tužena RS je "podmetnula" taj materijal poput kukavičjeg jajeta meni iza leđa, tako što je pred kraj radnog vremena prethodnog dana predala prijedlog s tim u vezi i spriječila administrativnu službu da taj podnesak dostavi na pripremno ročište sutradan.
To mi je poslato poštom naknadno ali bez objašnjenja da li se to prihvata ili ne, no ja sam bio spreman i na takvu opciju te bih raskrinkao svaku eventualnu laž koja bi se pokušala plasirati na raspravi da je do toga došlo. Naime u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 uneseno je obilje nerelevantne dokumentacije pa čak i jedan falsifikat o čemu sam obavijestio sud i na 8 gusto kucanih strana razobličio jedan dio laži i skrenuo pažnju da sud mora da prema članu 2 odlučuje u granicama zahtjeva, a ne da tužena RS mjenja tužbu po svom nahođenju i pretvara sve u prekršajni postupak. Znajući to niko se nije ni pojavio na glavnoj raspravi po toj parnici dana 17.06.2014. ali su smislili plan da na mala vrata sprovedu zamisao u ovom predmetu. Prije nego što nastavim sa daljim obrazlaganjem žalbe citiraću stav pravne struke o tužbama za utvrđenje diskriminacije.
Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)
Iz zapisnika sa glavne rasprave vidi se da je ovo pravilo prekršeno jer izvođenja dokaza prema relevantnom članu 99 ZOPP-u nije ni bilo a tužena RS ni u završnoj riječi nije čak dovela u vezu bilo koji dokument iz spisa koji je predložila sa ovim tužbenim zahtijevom a kamoli dokazivala nediskriminaciju. Djeluje pomalo i neukusno da se u ta 3-4 rada kaže kako iz "izvedenih" dokaza (koje nije ni izvodila odnosno obrazlagala) nešto proističe.
DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA
Ispostavilo se da sam bio u pravu kada sam u zapisnik izjavio da tužena RS nediskriminaciju "dokazuje" ćutanjem i želi da ovaj sud legalizuje bezakonje koje je sprovodila. Dakle umjesto da tužena strana u postupku dokazuje nepostojanje diskriminacije ona je mudro ćutala, (kako je ne bih mogao demantovati laži kojima se misli poslužiti) nego je teret dokazivanja u potpunosti preuzeo sud i to pokušao učiniti u obrazloženju presude.
No sve to nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevom te ističem primjer poznat pod nazivom DAMJANOVIĆ - MAKTOUF, gdje sud u Strazburu nije odlučivao da li su oni trebali biti osuđeni i koliko, nego se isključivo bavio temom iz tužbe a to je da li je trebalo primjeniti zakon koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja, umjesto 10 godina kasnije donesenog kako su pogrešno radili sudovi u BIH. Posljedica toga su brojne poništene presude, a sada povezujem to sa greškama u ovoj presudi, prateći tačke iz zahtijeva koje je sud naveo na strani 1:
1. Tužbom se ne tvrdi da je prekršeno neko pravo zbog donošenja usmene naredbe pa čak ni zbog njenog sadržaja koji je pravno nemoguć, nego je tužena kada mi je zabranila pristup, odbila da mi preda pismeno rješenje o tome, te otela pravo na žalbu na takvu odluku, garantovano članom 16 Ustava RS.
2. Shodno pravilu da je diskriminacija svako različito postupanje oteto je pravo iz člana 4 Ustava BIH.
3. Tužena RS nije dozvolila da na način propisan ZOKP-u predam krivične prijave.
4. Tužena RS nije odgovorila pismeno na zahtjev predat 4 mjeseca ranije niti je dozvolila da pristupim tužilaštvu kako bih dobio podatke, pa čak ni opciju koju velikodušno nudi za predavanje podnesaka, da mi recimo administracija donese traženo u prizemlje.
5. Budući da se ništa od toga ne primjenjuje na ostale građane oteto mi je pravo garantovano članom 4 Ustava RS.
6. Takvo postupanje je posebno imajući u vidu da se primjenjuje od početka 2010-te izuzetno ponižavajuće, čime se krši pravo garantovano članom 14 Ustava RS.
7. Shodno svemu navedenom tužena RS je otela i pravo garantovano članom 48 Ustava RS.

Ovde ističem kao ključni argument diskriminacije tačku 4 te podsjećam da sam podatke o krivičnim prijavama protiv AD Univerzal i portira tražio i 2012-te kada je tužena RS odbila da odgovori na to i umjesto toga pokušala da me otjera a onda uhapsila na trotoaru, (parnica 80 0 P 043325 13 P 2). Ti podaci su mi trebali za spor protiv AD Univerzal, što i navodim jasno u ovde relevantnom zahtijevu od 08.01.2013. koji je dio dokaznog materijala.
Tužena RS naravno nije odgovorila jer je sakrila pomenute prijave, što sam i izjavio u zapisnik a sada dokazujem da je to istina i prilažem shodno članu 207 ZOPP-u dva nova dokumenta (Zahtijev 20.06.2014. i Odgovor 26.06.2014.) Iz datuma se vidi da su nastali poslije glavne rasprave a suštinski je bitan samo odgovor OT Bijeljina.
Pod stavkom dva konačno se daje odgovor na pitanje o "nestalim" krivičnim prijavama i navodi da je formiran predmet T 14 0 KTA 0010617 14. Odluku o nesprovođenju istrage nisam nikada dobio ali važnije od svega je broj pod kojim je sve zavedeno. Dvije poslednje cifre pokazuju da su te prijave zaista sakupljale prašinu u nekoj zaturenoj ladici AKO UOPŠTE I POSTOJE. Ne bi me iznenadilo da su uništene a sada se samo formalno otvara pradmet sa unaprijed određenim zadatkom da se odmah i zatvori. To što se krije ime tužioca navodi me na zaključak da je u pitanju gđa. Stjepanović, posebno imajući u vidu da je odmah pobjegla na odmor kako ja opet ne bih mogao dobiti dodatna pojašnjenja ili ne daj bože zatražiti uvid u taj spis i primijetiti nove prevare.
Dakle shodno obavezi iz zakona ukazujem drugostepenom sudu da iz ovog novog dokaza proizilazi da mi tužena RS planski nije htjela dati podatke o prijavama koje sam tražio u skladu sa zakonom niti poslati čak i negativan odgovor, jer je iste zaista sakrila, te je konstantno pa i dana 13.05.2013. vršila diskriminaciju nada mnom. Opravdanje koje koristi da sam mogao predati podneske u prizemlju ili poslati poštom je dodatno ponižavanje jer je taj segment nebitan. Zapitajmo se šta je sa odgovorom, odnosno podacima, koje sam tražio. Da li sam i to trebao dobiti na šalteru Pošta Srpske ???
Tužena RS pokušava brutalnu zamjenu teza i uopšte se ne bavi onim što je nesporna diskriminacija a to je činjenica da ne postoji odgovor na zahtijev od 08.01.2013. nego pokušava brutalno gaženje člana 16 Ustava RS opravdati nekim lažima sudske policije i glavnog tužioca. Time se uopšte neću baviti i trošiti vrijeme svoje i suda, jer kada bi se primjenjivala takva praksa po istom principu bi g. Kovačević mogao izdati usmenu naredbu da me zatvore 3 godine u podrum a onda bi se to opravdavalo time da sam "prijetio nasilnim ulaskom" te da su me građani Debeljević i Gruhonjić prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" a MUP, OT Bijeljina i Okružni sud su "UTVRDILI" da iz mojih tekstova (mart 2010-e) u kojima stoji da ću podnijeti prijave protiv odgovornih iz OT Bijeljina, te da će završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese (POLITIČKU VOLJU) radili, proizilaze "ozbiljne prijetnje".
Zato se smišljeno i ne pominje odluka OT Doboj, (sadržana u spisu 80 0 P 043325 13 P 2) kojom se demantuju laži Kovačevića, Stjepanović i ostalih pripadnika grupe "VIŠE LICA" koji su uz pomoć zapisnika sudske policije, (kojima naređuju šta da pišu) pokušali da me diskredituju i nanesu štetu. To je zaista dosta dugo korišteno kao izgovor za zabranu pristupa a sada kada je razotkrivena lažna prijava prešlo se na navodne prekršaje no čak i u presudi se pominje "nasilni ulazak" kao opravdanje za usmenu naredbu.
Vidljivo je dakle iz priloženog spisa da sam još od februara 2010-te predao zahtijeve tražeći odgovore na sporna pitanja od kojih ističem samo jednu temu - materijalni dokaz sa mjesta zločina. Na pitanje (11.02.2010.) kako je nestao sa asvalta, čime je presječen, gdje je nestao dio zašto je kaiš opran i čime, nikada do danas nije odgovoreno, a iz dopisa od 26.06.2014. u stavki 3 OT Bijeljina se bukvalno izruguje tvrdeći da je sve ono što sam pitao u tačkama 4,5,6, i 7 nekoliko dana ranije "možda" sadržano u zabilješci koja je nekada bila negdje na web stranici na internetu !!!???
To daje objašnjenje i za razloge diskriminacije kao i šta je starije. Nije naravno razlog usmene naredbe moje odbijanje da se udaljim u julu 2010-te nego je prethodno pola godine sprečavan svaki pristup nadležnima, nije odgovoreno na zahtjeve za pristup informacijama a onda ja samostalno istražujući saznajem da je portir AD Univerzal, uklonio torbu sa lica mjesta, da su krijumčarena 3 paketa neke robe te predajem prijavu 24.06.2010. namjerno ne dostavljajući sve dokaze, a kad sam to pokušao 15 dana kasnije i dobiti odgovore naravno g. Gruhonjić je izašao u hodnik i rekao mi da napustim zgradu što je sudska policija smišljeno lažno opisala kao prijem i razgovor. Da je to laž, kao i tvrdnje sudske policije da su me primali "nebrojeno puta" je i dopis samog glavnog tužioca A - 326/12 koji jasno priznaje da smo se sreli samo jednom (jul 2009-te) a da s obzirom na odluku kolegija nije imao "šta više o tome da raspravlja". Što se tiče laži o razgovorima sa nekim drugim tužiocima kako od strane g. Kovačevića, tako i sudske policije na koju se poziva sud (73/11 od 24.11.2011) ne navodi se nijedno ime, ali je poslije uvodnog dijela o "mnogobrojnim prijemima" na drugoj strani dugačak spisak sa identičnim tekstom "ISTI GA NIJE PRIMIO" te "PREDAO PODNESKE U PRIZEMLJU".
Dakle ne postoji nijedno ime tužioca, a bitna je g. Stjepanović ili glavni tužilac. Tužioci Šabić i Nurkić su službeno povezani sa drugim predmetima a oni koji su me lažno prijavili odbijanjem da pruže neko objašnjenje uzrokovali su podnošenje tužbi protiv njih, te sada traže pomoć suda u prikrivanju krivičnog djela koje su izvršili privatno zarad interesa organizovanog kriminala. Osim već navedenog o pronalasku preko 4 miliona transakcija narko mafije preko Bobar banke, (a šverc je takođe izvršen preko Bobar grupe), dodajem i to da je samo mjesec dana kasnije 10.04.2010. uhapšen direktor AD Univerzal Slaviša Bobar kao član pljačkaške grupe Darka Eleza. S obzirom da je RS suvlasnik Bobar banke preko koje pere novac, vršila je krijumčarenje takođe putem svog ortaka inače igrom slučaja prvog čovjeka režima u Bijeljini, koji je usput i jedan od tajkuna bliskih diktatoru i tiraninu, a formalno predsjedniku tužene RS još neko vrijeme, jasno je zašto svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 ne rade po zakonu nego izvršavaju naloge mafije.
Stoga su i naredili sudskoj policiji da lažu majku ubijenog djeteta kako OT Bijeljina nije nadležna za slučaj pogibje njene osmogodišnje ćerke, te je potom držali u zarobljeništvu bez ikakve potvrde. Ta gnusna laž je evidentirana u Zabilješci 1419/10, na strani 2, redovi 10-13. Već tada smo imali dokaze o pranju torbe benzinom, krijumčarenju i falsifikovanju obdukcije, no OT Bijeljina laže da nisu nadležni, pa tek 2012-te priznaju istinu u dopisu A-326/12 a to je da "nemaju o čemu da raspravljaju" uprkos obavezi iz ZOKP-u kada se pojavi novi dokaz. Činjenica da su snimci obdukcije traženi još u Zahtjevu za informacije 17.03.2010. i da su prikrivani 3 godine te da je bilo potrebno da dolazim oko 150 puta, ne dozvolim da me ponižavaju dalje i otjeraju, provedem noć u zatvoru da bih tek tada dobio tražene snimke, se uopšte ne pominje. I prethodni zahtjev iz 2010-te i Rješenje o predaji kopije dijela tražene dokumentacije od 12.09.2012. se ne pominju iako su sadržani u kopiranom predmetu 80 0 P 043325 13 P 2.
Bilo je potrebno dakle da se zanemare svi moji dokazi iz tog spisa i krene sa opravdanjima Kovačević Novaka od jula 2010-e navodne opasnosti i prekršaja, što uopšte nije mogao ovaj sud da analizira kao temu. Da li je OT Bijeljina odgovorno za pranje dokaza benzinom, prikrivanje krijumčarenja i falsifikovanje obdukcije, za šta su predati dokazi u priloženom predmetu, to nije bio predmet interesovanja suda, što je ispravno, ali nije smjelo biti ni to da li glavni tužilac tvrdi da ima razloge za diskriminatorsku naredbu, nego isključivo: DA LI MI JE PREDAT PISMENI PRIMJERAK TE ODLUKE I OMOGUĆENO PRAVO ŽALBE, TE DA LI JE ODGOVORENO NA ZAHTIJEV IZ JANUARA 2013. ???
Ova tužba za utvrđenje diskriminacije je praktično pretvorena u postupak koji je davno morao biti sproveden ako se htjala izdejstvovati neka suspenzija prava ali na način predviđen ZOUP-u, relevantni članovi:
"Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja, te "Oblik i sastavni delovi rešenja" Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu."
Prema svemu sadržanom u obrazloženju presude upravo je ovom parnicim urađeno ono što nije kada je trebalo, sa tom razlikom što niti su mi predočene činjenice i okolnosti na kojima se zasniva moja "krivica" niti da se izjasnim o tome, nego je sve obavljeno kasnije kroz presudu.
Posljedica ovakve presude koja potpuno izlazi iz tužbenog zahtijeva je neovisno od odluke drugostepenog suda to da ću kada se nastavi glavna rasprava u drugoj parnici, umjesto jedne strane izvoditi svoje dokaze na preko 10 strana i bar upola toliko da pokazujem sve laži OT Bijeljina i sudske policije odnosno tužene RS, a da se tužena "davi" u svojim lažima pokazao sam na glavnoj raspravi u ovom predmetu, te uzgred ističem da zabilješka pribavljena naredbom suda od 14.08.2013. ne može imati nikakvu težinu jer je lažna, sačinjena 3 mjeseca kasnije poslije mojih zahtijeva da dobijem kopiju one koja je MORALA biti sačinjena dana 13.05.2013.
Čak ni tvrdnja suda citiram "Međutim, tužiocu je bilo omogućeno da ta pismena preda šefu pisarnice Okružnog tužilaštva u Bijeljini Sekanić Vojislavu, koji je došao u prizemlje zgrade suda kako bi preuzeo pismena od tužioca, ali da je tužilac odbio da mu preda ta pismena." nije sadržana niti u zabilješci niti u "Odgovorima" Mup-a, pa je očigledno da to nije zasnovano na ionako lažnoj dokumentaciji, no podvlačim ponovo da je poenta u dobijanju tražene dokumentacije, što tužena RS odbija da uradi a ne u tome gdje ću predati zahtijeve ili prijave Kako se u svom odgovoru tužana pozvala "opreza radi" i na zastaru skrećem pažnju da ne samo da nije zastarjelo nijedno pravo iz ovog predmeta nego ni prava na informacije ostvarena predajom zahtijeva 2010-te, s obzirom da je članom Zastarjelost samog prava (ZOO) propisano da samo pravo zastarijeva poslije 5 godina. S obzirom da je nesporna činjenica da mi nije odgovoreno na zahtjev od 08.01.2013. a priloženim dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. pokazujem i zbog čega, (jer su prijave zaista bile sakrivene) a ne postoji ni pismeni tekst naredbe kojim mi se bilo šta zabranjuje, te mi nije omogućeno da se žalim na takvu odluku, predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše, a iz poštovanja prema načinu na koji je postupajući sudija Osnovnog suda vodio postupak, neću istraživati ko je sve odgovoran za zadržavanje podneska tužene RS dan pred pripremno ročište, niti po tom osnovu podnositi prijave ili pritužbe.
UMJESTO TOGA ĆU DOKAZE O KRIMINALU DRŽAVNIH ORGANA PREZENTOVATI ISPRED ZGRADE SVE DOK MI TUŽENA RS NE VRATI SVA OTETA PRAVA I TRAŽENE PODATKE KOJE SU 15 DANA OD PREDAVANJA ZAHTIJEVA POSTALE MOJE VLASNIŠTVO...

PRILOZI

Zahtijev 20.06.2014.
Odgovor 26.06.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.09.2014.

OBAVJEST TUZILASTVU

Prema ZOO-a samo pravo zastarijeva poslije 5 godina, te shodno tome nijedno pravo koje sam po tom i drugim osnovama ostvario nije zastarjelo, a svako zastarjevanje se prekida podnošenjem tužbe.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

U poslednjih nekoliko dana više puta sam tražio razgovor sa tužiocem Stjepanović Danicom vezano za materijal koji sam dostavljao od 2010-te do danas. Radi se o novim dokazima u predmetu KTA-596/09, zahtjevima za pristup informacijama na koje nije odgovarano, a nestale su i moje krivične prijave protiv Sofrenić Blagiše od 24.06.2010. te protiv AD Univerzal od 02.12.2010.
Ni na zahtjeve o tim prijavama od 21.08.2012. te 08.01.2013. mi nije odgovoreno te ih nisam mogao koristiti u parnici čime mi je nanesena šteta, pa sam zbog toga tužio RS. Ukratko postoji više tema o čemu je tužilac Stjepanovič obavezna ZOKP-u i Pravilnikom da pruži objašnjenje strankama, što je ona odbila te kako mi je preneseno od sudske policije rekla: SAMO PISMENO DA JOJ SE OBRATIM...
S obzirom da sam u poslednje 4 godine predao veliki broj raznih podnesaka, dokaza, obavještenja i zahtjeva a na koje nije odgovarala, očito je da se tužilac Stjepanović izruguje prije svega zakonu i poslu koji obavlja a potom i građanima čije je interese dužna da štiti.
Stoga obavještavam Ured glavnog tužioca o ovom nastavku bezakonja i kriminala, te napominjem da nemam namjeru ništa više da pišem tužiocu Stjepanović niti tužilaštvu uopšte nego ću insistirati da dobijem odgovore na sva postavljena pitanja, a ukoliko se to ne desi pisaću nešto drugo i to prvo tužbu za utvrđenje diskriminacije, te u već postojećim tužbama protiv RS, proširiti zahtijeve i unijeti prijedlog da se odšteta koju mi bude isplatila država naplati od direktno odgovornih pripadnika OT Bijeljina. Osim ovog poslednjeg zahtijeva koji će u slučaju neodgovaranja biti dokaz u novoj tužbi prema ZOZD-e, sve ostale vidove štete ubaciću u redovne tužbe a podsjećam da se moja svojina nalazi nezakonito kod vas.
Naime prema ZOSPI moje je pravo pristup informaciji, te 15 dana od predaje zahtijeva, ako ne postoje razlozi za njeno uskraćivanje ona postaje moje vlasništvo i vi je nezakonito držite kod sebe. Prema ZOO-a samo pravo zastarijeva poslije 5 godina, te shodno tome nijedno pravo koje sam po tom i drugim osnovama ostvario nije zastarjelo, a svako zastarjevanje se prekida podnošenjem tužbe.
To je dakle ukratko stanje stvari koje će imati pred sobom Pravobranilaštvo kad prime tužbu sa zadatkom da brane interese RS, odnosno onih koji svjesno krše zakon i zadržavaju moju svojinu, otimaju garantovana prava i prikrivaju kriminal. Uz sve to nije zanemarljiva činjenica da praktično ne samo sve sudije, nego svi zaposleni u zgradi znaju kakav se kriminal prikriva i ko su akteri. Poslednji pokušaj obmane OT Bijeljina je laž kako je spis KTA-596/09 kod Ustavnog suda, (IT-2/14 od 19.02.2014) što sam i očekivao te sam pribavio dokaz koji to demantuje direktno od Ustavnog suda, (P-124/14 od 12.03.2014.) i već ga priložio u nekoliko parnica. Istina još uvijek nisam predložio da se odšteta za povredu prava ličnosti i duševne bolove naplati od odgovornih, ali ću to uraditi ako bude potrebno.
Dakle, da je OT Bijeljina izvršila obilje krivičnih djela u prošlosti je opšte poznato i na to neću da trošim vrijeme a sada je bitno samo to da li ćete ubuduće raditi po zakonu ili nastaviti podržavati tajkunski mafijaški režim, koji nezadrživo tone i njihove pripadnike očekuje dugogodišnja robija, te će se tada postaviti pitanje svačije odgovornosti. Jer ko ne vidi i ne shvata da je došao kraj mafijaškom bosu, taj i zaslužuje da mu pravi društvo iza rešetaka. Stoga ću zatražiti ponovo razgovor sa tužiocem Stjepanović i razjašnjenje svih tema i pitanja koje sam postavljao a ako ista to odbije tražiću razgovor sa nekim iz Ureda glavnog tužioca i to sve do kraja juna. Istovremeno ću tražiti od sudske policije da sve evidentira i pozvati ih da svjedoče o svojim saznanjima vezano za tu temu od 2010-te naovamo.
AKO NE DOBIJEM SVOJE VLASNIŠTVO I NE PRESTANE OTIMANJE MOJIH PRAVA 01.07.2014. BIĆE PREDATA NOVA TUŽBA A ONDA ĆU NASTAVITI DA PIŠEM GRAĐANIMA KOJI PROLAZE ISPRED ZGRADE I OBJASNIM IM ŠTA TO PRIKRIVA OT BIJELJINA I KO PRIKRIVA.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.09.2014.

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

Podsjećam da se radilo o lažnoj prijavi jer je moje pisanje da će odgovorni za krivična djela završiti u zatvoru uz dostavu dokaza o tome, predstavljeno kao prijetnja po život i tijelo te su mi odneseni računari sa dokazima a u narednom periodu sve do danas mi se otimaju zakonom garantovana prava i istovremeno opisujem kao psihički poremećeni narkoman, čime mi je nanesena neprocjenjiva šteta.

           

KO JE PODNEO LAŽNU PRIJAVU ???

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)CJB BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Zahtijevam shodno zakonu o slobodi pristupa informacijama od navedenog organa, da mi dostavi podatke o dokumentu 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. (zahtjev za izdavanje naredbe za pretres) gdje sam ja bio osumnjičeni za "Ugrožavanje sigurnosti" a vezano za status osoba: Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Kerović Ranka i Prodanović Danke.
1) DA LI SU NAVEDENE OSOBE IMALE STATUS PRIVATNIH OŠTEĆENIH GRAĐANA ILI SU POSTUPALI SLUŽBENO ?
2) ŠTA SE USTANOVILO PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI (ZA LAŽNO PRIJAVLJIVANJE I UNIŠTAVANJE PODATAKA NA RAČUNARU) PREDATE 04.MARTA 2011.
Podsjećam da se radilo o lažnoj prijavi jer je moje pisanje da će odgovorni za krivična djela završiti u zatvoru uz dostavu dokaza o tome, predstavljeno kao prijetnja po život i tijelo te su mi odneseni računari sa dokazima a u narednom periodu sve do danas mi se otimaju zakonom garantovana prava i istovremeno opisujem kao psihički poremećeni narkoman, čime mi je nanesena neprocjenjiva šteta. Stoga sam pokrenuo više tužbi zbog zaštite svojih prava i ugleda, te nadoknade materijalne i nematerijalne štete protiv RS uz pretpostavku da mi je nanesena nepažnjom i neprofesionalnošću poslije prijave građana.
- Istražne radnje po ovoj prijavi su okončane u OT DOBOJ 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 odlukom DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA jer je citiram: "iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo" a na strani dva odluke se podnosioci prijave opisuju kao "OŠTEĆENI".
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI
Dakle shodno svemu tome sam i formulisao tužbu za nadoknadu štete koju je Osnovni sud početkom ove godine, razdvojio na dvije parnice: 80 0 P 039222 12 P vezano za meterijalnu i 80 0 P 056780 14 P za nematerijalnu štetu. No vremenom su se pojavila i druga tumačenja oko uloge oštećenih u smislu da su prijavu podnijeli službeno a ne privatno.
Ukoliko je tako, to bi značilo da je država prvo napravila plan da me lažno optuži te otme računar sa dokazima i smišljeno mi nanese materijalnu i nematerijalnu štetu, što bi mi dalo osnov da udvostručim iznos odštetnog zahtijeva u odnosu na polaznu pretpostavku da su organi države djelovali kao servis građana poslije privatne krivične prijave te mi štetu nenijeli nenamjerno i bez planiranja.
Napominjem da je pripremno ročište u parnici 80 0 P 056780 14 P zakazano za 20.08.2014. te bi mi podaci o svojstvu navodno ugroženih osoba i rezultati istrage po mojoj prijavi bili potrebni tada, a u drugoj parnici glavna rasprava je u oktobru.
UKOLIKO MUP ODBIJE DA MI DOSTAVI TRAŽENE PODATKE ZAHTIJEVAĆU SUDSKU NAREDBU I ODGOVORNOST ONIH KOJI OPSTRUIŠU ZAKONSKE OBAVEZE TE DA SE KAO SVJEDOCI POZOVU INSPEKTORI KOJI SU UČESTVOVALI U ZLOČINAČKOM PLANU KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.09.2014.

DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

Nadam se da će časne i odgovorne sudije profesionalci koji dostojanstveno vode postupke pokazati i potrebnu hrabrost da se priključe borbi protiv organizovanog kriminala i daju doprinos uspostavljanju prava i zakona. Siguran sam da se ovakva prilika za razbijanje mafijaške mreže ukazuje jednom u vijeku nekom sudiji.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

Na početku ovog dopisa obrazložiću uz dokaze koje prilažem na koji način Pravobranilaštvo RS, kao pravni zastupnik Republike Srpske, koristi svoj povlašteni položaj i zloupotrebljava administrativnu (prijemnu) službu suda i sam Sud, da bi manipulisao podnescima, dokazima i samim postupkom...
Dva dana prije glavne rasprave u predmetu 80 0 P 053922 13 P zatražio sam uvid u spis ali nisam htio ništa da kopiram da ne bih ostavio "tragove" drugoj strani u postupku, na osnovu kojih bi izvela neke zaključke i eventualno pripremila adekvatniju argumentaciju i taktiku. Iz zapisnika sa glavne rasprave koji prilažem vidi se da je tužena RS nastupila sa cijela 4 reda šablonskog teksta bez ijednog iznesenog argumenta, činjenice ili obrazlaganja svojih stavova. Kompletno uzvođenje dokaza je dakle prepušteno sudu da obavi u obrazloženju presude.
DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA
No da analiziramo sada dio izjave zastupništva tužene RS, citiram "iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan". Osim sitnice da tužena RS ne samo da nije dovela nijedan dokaz u vezu sa tužbenim zahtijevom, nego nije niti o jednom dokumentu ni progovorila, pitanje je kako je tužena uopšte znala da će se provoditi dokazi koji bi ukazivali na neosnovanost zahtijeva ???
Da bi sve bilo jasnije potrebno je vidjeti zapisnik sa pripremnog ročišta 07.05.2014. na kome se tužena nije pojavila te je donesenim rješenjem sud zakazao glavnu raspravu za 05.06.2014. godine u 08,30 časova na kojoj će biti izvršen uvid u sve dokaze koje sam priložio a NIJEDAN dokaz ne postoji od strane tužene RS. Kako je u pitanju specifična tužba u kojoj teret je dokazivanja na potencijalnom diskriminatoru, u ovakvom stanju stvari tužena nije imala šta da traži na glavnoj raspravi, s obzirom da joj je ostala samo "prazna priča" bez ijednog dokumenta kojim bi bilo šta potkrijepila.
No između pripremnog i glavnog ročišta poštom sam dobio dopis u kome tužena predlaže da se kao dokaz unese kompletan spis 80 0 P 043325 13 P 2, navodno pisan dan prije pripremnog ročišta.
Iz svega se ne može vidjeti da li je sud prihvatio taj prijedlog, te je time čudnije da je tužena pripremila svoja 4 reda teksta da pročita, znajući unaprijed da će biti "izvedeni" dokazi koje je predložila. Kako ja nisam znao da je taj prijedlog prihvaćen sve dok na stolu nisam vidio spis očito je da tužena ima povlašten položaj.
No da vidimo kako je došlo do toga da se zaobiđe pripremno ročište za predlaganje i dostavu dokaza. Prijem podneska 06.05.2014. koji prilažem pokazuje da je predat lično dan prije pripremnog ročišta u 14:25:31 a podaci o tome ne postoje u zapisniku, odnosno pripremno ročište je održano i završeno a da postupajućem sudiji nije dostavljen taj podnesak, te tako ni ja nisam o tome obavješten.
Suština tužbe je u tome da se ne primjenjuje zakon nego se krše garantovana prava usmenim naredbama, te se to nastavlja i u ovoj parnici, a moguće su sledeće opcije:
1) TUŽENA RS JE USMENO NALOŽILA PRIJEMNOJ SLUŽBI DA ZADRŽI PODNESAK KOJI JE SMIŠLJENO PREDALA POLA SATA PRED KRAJ RADNOG VREMENA DAN PRIJE PRIPREMNOG ROČIŠTA.
2) PODNESAK UOPŠTE NIJE PREDAT TADA NEGO KASNIJE A DATUMI I VRIJEME SU NAMJEŠTENI
3) SUD IMA OBJEKTIVNIH TEHNIČKIH PROBLEMA OKO PROSLIJEĐIVANJA PODNESAKA ŠTO TUŽENA ZLOUPOTREBLJAVA
Postoje još neke varijacije ali neću da ih navodim, jer vjerujem da je u pitanju opcija broj 1, odnosno da je zastupništvo tužene RS zloupotrijebilo svoj povlašteni položaj i metaforički rečeno podmetnulo podnesak u spis između pripremnog i glavnog ročišta poput "kukavičijeg jajeta". A zašto su to učinili kada su mogli sve te dokaze sami kopirati i predati ili legalno predložiti na pripremnom ročištu ?
Da su tako uradili ja se ne bih protivio ali bih postavio pitanje relevantnosti jer nijedan prilog koji su dostavili u drugi spis nema veze sa tužbom, što oni vrlo dobro znaju. Ovako su ubacili gomilu za ovu parnicu beskorisne dokumentacije, (koju sigurno nisu ni pročitali) te ODĆUTALI izvođenje dokaza na glavnoj raspravi, a sa druge strane opteretili postupajuće sudije u obe parnice da provedu sate u analiziranju tog materijala koji ni jednom riječju nisu doveli u vezu sa tužbenim zahtjevom.
Iako je na RS teret dokazivanja svojim ĆUTANJEM je prikrila sopstvenu nespremnost za parnicu i izbjegla da ja potom obesmislim bilo koji argument koji bi iznjela. Ovako su stvoreni uslovi da sud u ime tužene izvodi dokaze u presudi o onim temama o kojima tužena smišljeno nije rekla nijednu riječ na glavnoj raspravi.
Na stranu to što je u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 imala 8 dana za uređenje dokaza te je za mene nepoznato šta je tužena uradila s tim u vezi. Mogla je tako i u tom slučaju dan ranije predati podnesak i predložiti telefonski imenik kao dokaz, tvrdeći da nisam diskriminisan jer je i moje ime u njemu...
Da ovo nije neadekvatno poređenje dokaz je i činjenica da su u podnesku naveli kako je objekat knjižen 1/2 na Sud i Tužilaštvo, te izveli zaključak da od mene mogu primati podneske u bilo kom dijelu, (u hodniku, podrumu, toaletu...) Uz sve to tužena RS je podmetnula falsifikovani dokument u spis, što sam detaljno obrazložio. Presudu Prekršajnog suda koja je 22.10.2010. preinačena odnosno ukinuta, proglasili su pravosnažnom i udarili pečat, te time opravdavaju diskriminaciju.
To što su mjesecima prethodno pričali laži da OT Bijeljina nije nadležna i odbijali usmeno ili pismeno odgovoriti na postavljena pitanja koja ukazuju na ubistvo, kao da nije uzrok svega nego posljedica. Naime da bi uopšte imali dokaz o diskriminaciji bilo je neophodno suprotstaviti se toj čisto fašističkoj naredbi i kroz svjedočenje sudske policije na sudu doći do njenog teksta, jer su kriminalci koji su je izdali da bi prikrili svoje zločine odbijali izdati pismeno rješenje o tome. Da to nije učinjeno, danas bi zastupnik tužene RS tvrdio kako sve to nije istina i naredba uopšte ne postoji a ionako su je s vremenom pokušavali prepravljati, što je išlo čak dotle da je sudski policajac Čavić negira prilikom svjedočenja i predstavlja sve kao klasični postupak prema bilo kom građaninu.
Naravno o činjenici da su sakrili moje krivične prijave iz 2010-te i ne odgovaraju na zahtijeve za pristup informacijama nisu priložili nijedan dokaz da je demantuju. No to su detalji koje ću obrađivati u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 koja je daleko važnija zbog obimnosti tužbenog zahtjeva i dokaznog materijala a pošto će moguće tužena RS ponovo izvoditi dokaze ćutanjem moraću obrazlagati i zašto je svaki od njenih dostavljenih dokumenata nerelevantan, kao i dokazivanje da nijedna od tačaka iz tužbe nije zastarjela.
S druge strane osim što sam htio ukazati predsjedniku suda na zloupotrebe Pravobranilaštva u postupcima (i to ne zbog sebe nego zbog drugih građana, koji ne bi primjetili smišljenu prevaru) imam i jedan prijedlog za postupajuće sudije, sud u cjelini i Pravobranilaštvo. Jedan od mojih osnovnih ciljeva je bio da se u parnicama nađu dokazi o krivičnim djelima a svi državni službenici imaju obavezu da postupe u skladu sa ZOKP-u član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela".
Dakle sada dvoje sudija imaju identičan dokazni materijal u svojim predmetima o krijumčarenju i ubistvu, te prikrivanju zločina. Iste dokaze ima i Pravobranilaštvo a sada je sa time upoznat i predsjednik suda. Očekujem da Sud preduzme sve potrebne radnje da se uspostavi vladavina prava i zakona, te podatke o tom proslijedi Tužilaštvu BIH, SIPI, VSITV-u, Specijalnom i Republičkom tužilaštvu. Meni je jasno da su svi navedeni organi pod kontrolom političko tajkunske mafije, ali ta mafija se trese i raspada a materijal dostavljen od suda neće smjeti tek tako sakriti i ignorisati.
Više puta sam pominjao na koji je način UDT i bukvalno uklonio tužiteljicu Dijanu Milić banalnom optužbom za nagovaranje svjedokinje na davanje lažne izjave a u ovom slučaju štiti monstruozni kriminal tužilaca iz OT Bijeljina. Falsifikovanje materijalnih tragova sa terena, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje povreda konstatovanih obdukcijom i sve to da bi se izvršilo prikrivanje krijumčarenja Bobar grupe koja je istovremeno preko svoje banke prala novac narko mafije.
Drugim riječima VSITV-e koga su ustrojili pripadnici tajkunsko političke mafije je sastavni dio organizovanog kriminala i aktivno učestvuje kao logistička podrška u prometu narkotika, pranju novca, pljačkama budžeta i prikrivanjima stotina krivičnih djela uključujući brojna ubistva, ratne zločine, namještene tendere, privatizacijske pljačke, pustošenje fondova za zaštitu od poplava, što je pogodilo desetine hiljada građana.
Što se tiče postupajućih sudija u ovim parnicama smatram da je njihov rad i odnos prema učesnicima u postupku primjer kakav bi trebale slijediti sve sudije a vjerujem da je s obzirom da sam uglavnom opisivao negativnosti, korektno priznati i to što pojedine osobe zaslužuju poštovanje za odnos prema odgovornom poslu koji obavljaju. Sama presuda je sa tog aspekta sasvim sporedna jer je Osnovni sud samo prvi stepenik u pravnoj borbi dvije suprotstavljene strane i svaka od njih ima priliku da dalje dokazuje svoje argumente sve do Ustavnog suda ili Strazbura. Takođe i predstavnica pravobranilaštva je po mojoj procjeni nevoljno učestvovala u svemu znajući da je profesionalno obavezna zastupati i "braniti" radnje koje su krivična djela.
Nadam se da će časne i odgovorne sudije profesionalci koji dostojanstveno vode postupke pokazati i potrebnu hrabrost da se priključe borbi protiv organizovanog kriminala i daju doprinos uspostavljanju prava i zakona. Siguran sam da se ovakva prilika za razbijanje mafijaške mreže ukazuje jednom u vijeku nekom sudiji.
Iz zapisnika sa glavne rasprave vidi se da sam razotkrio sve laži i falsifikate korumpiranih službenika uključujući i pokušaj prevare bivšeg komandira PS Bijeljina sa Zabilješkom koju su sačinili 3 mjeseca kasnije, a ne bi nikad da im nisam zaprijetio tužbom. Tu su sada u obje parnice i dokazi o krijumčarenju, falsifikatima, pranju dokaza benzinom a uz sve to podatke o tome ima i Ustavni sud koji je svojim dopisom razotkrio laži OT Bijeljina.
MOGLI SU DA USKRATE TU INFORMACIJU... ALI NISU !!!???

PRILOZI

Glavna rasprava 80 0 P 053922 13 P
Pripremno rociste 80 0 P 053922 13 P
Prijem podneska 06.05.2014.
Podnesak 06.05.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 09/2014 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438954