KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


30.06.2014.

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

U ZEMLJI KOJOM VLADA POLITIČKO TAJKUNSKA MAFIJA, PLJAČKAJUĆI I UBIJAJUĆI NAROD GODINAMA, INSTALIRANI SU NJIHOVI POSLUŠNICI U SVE DRŽAVNE ORGANE KAKO BI SPRIJEČILI BILO KAKVE ISTRAGE. UNIŠTAVAJU SE DOKAZI, SAKRIVAJU KRIVIČNE PRIJAVE, LIKVIDIRAJU I LAŽNO OPTUŽUJU POJEDINCI OPASNI PO MAFIJAŠKI REŽIM. BAHATOST, DRSKOST, BEZOBRAZLUK, KORUPCIJA I KRIMINAL IDE DOTLE DA SE LAŽNO PROGLAŠAVAJU APSOLUTNO ZAŠTIĆENIM OD BILO KAKVOG SUDSKOG POSTUPKA, ZA RADNJE IZVRŠENE SLUŽBENO ILI PRIVATNO, ŠTO OSIM SAUČESTVOVANJA U ZLOČINIMA, NJIHOVIM PRIKRIVANJEM, TEORETSKI UKLJUČUJE I SILOVANJA, PREMLAĆIVANJA, UBISTVA GRAĐANA, PLJAČKE, FALSIFIKOVANJA, ODNOSNO BILO KOJE KRIVIČNO DJELO, A SLIKOVIT PRIMJER I DOKAZ TOGA JE NA SKENIRANOM DOKUMENTU KOJI VIDITE:

DA JE TO GNUSNA LAŽ I POKUŠAJ OBMANE NARODA POKAZUJE RELEVANTNI ČLAN IZ ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAŠKOM VIJEĆU, STAV 2 A PRIMJER DA SE NEPOSLUŠNI I NEPODOBNI TUŽIOCI KAŽNJAVAJU I PROCESUIRAJU ČAK I ZA RADNJE IZVRŠENE TOKOM ISTRAGE U SOPSTVENOM PREDMETU JE UKLANJANJE TUŽITELJICE DIJANE MILIĆ. ISTRAGA PROTIV NJE JE OKONČANA PAR MJESECI KASNIJE SMRĆU OSUMNJIČENE U BOLNICI POD SUMNJIVIM OKOLNOSTIMA, POŠTO JOJ JE IZNENADA POZLILO...
Član 87. ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca"
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
TAKO SE OD ZAKONSKI OPRAVDANOG IMUNITETA ZA SLUČAJNE GREŠKE PRILIKOM ISTRAŽNIH RADNJI, KAO ŠTO JE RECIMO NALOG ZA PRITVOR NEVINE OSOBE, PREŠLO NA PRODAJU TOG IMUNITETA, TAKO ŠTO SE JEDNOSTAVNO ODBACUJU SVE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KRIMINALACA KOJI TO MOGU DA PLATE A NASTAVLJA SE OTIMANJEM USTAVOM I ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM "OBIČNIM" GRAĐANIMA IAKO JE DISKRIMINACIJA ZABRANJENA USTAVOM I POSEBNIM ZAKONOM O ZABRANI DISKRIMINACIJE. POŠTO MNOGI NE ZNAJU KAKVA SU IM PRAVA I NE ZNAJU DA JE ZABRANJENO I KAŽNJIVO BILO KAKVO RAZLIČITO POSTUPANJE KOJE SE VRŠI PREMA NJIMA, POGLEDAJTE KAKO JE SNAGOM DOKAZA "RAZBIJEN" ADVOKATSKI TIM DRŽAVNOG ZASTUPNIKA PRAVOBRANILAŠTVA UZ NAPOMENU DA JE OVO SAMO PRVA I NAJMANJA OD VIŠE PARNICA, ŠTO ZNAČI DA ĆE U OSTALIM DOŽIVJETI MNOGO VEĆE BLAMAŽE OD OVE. NA NAREDNOJ KOJA SE POMINJE U OVOM TEKSTU 17.06.2014. I U KOJOJ JE DOKAZNI MATERIJAL MNOGO OBIMNIJI, ODNOSNO OBRAZLOŽENJE DOKAZA BI UMJESTO NA JEDNOJ KAO OVDE BILO NA 5-10 STRANICA, UOPŠTE SE NISU POJAVILI IAKO JE PREMA ZAKONU NA NJIMA TERET DOKAZIVANJA, TE JE ISTA ODLOŽENA ZA 3 MJESECA, DO PRED IZBORE !!!???
ŠIRITE DALJE OVAJ PRIMJER I POKAŽITE SVOJIM PRIJATELJIMA KOJI SU NA UDARU KRIMINALACA IZ VLASTI DA IMAJU ZAKONOM GARANTOVANA PRAVA I DA SE MOGU IZBORITI ZA NJIH. PRESUDA JOŠ UVIJEK NIJE DONESENA A KO JE OVDE IZVODIO DOKAZE, KO SE "BRANIO" ĆUTANJEM, KO JE POBJEDNIK A KO TREBA DA IZGUBI SPOR, PROCJENITE SAMI...

DEMONTIRANJE MAFIJAšKOG REžIMA

NAPOMENA : U prvom dijelu je tekstualni prikaz toka parnice sa ispravkama grešaka nastalih zbog brzine tipkanja i umetnutim dokazima koji se pominju a u nastavku su skenirane slike originalnog zapisnika sa glavne rasprave...
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 053922 13 P
Bijeljina, 05.06.2014. godine

ZAPISNIK
Sastavljen kod Osnovnog suda u Bijeljini dana 05.06.2014. godine

PRAVNA STVAR:
TUŽILAC: Zdenko Bajo
TUŽENA: Republika Srpska
RADI: Diskriminacija iz oblasti pravosuđa
OD SUDA PRISUTNI:
SUDIJA, Matković Aleksandar
Zapisničar, Slobodanka Marjanović
Započeto u 08,30 časova.
Konstatuje se da su pristupili:
Za tužioca pristupio Zdenko Bajo - lično
Za tuženu Stoja Jovičić po punomoći koju ulaže u spis.
Sud donosi:

R j e š e nj e

Održaće se glavna rasprava.
Tužiočev punomoćnik izjavi: Ostajem kod tužbe i kod tužbenog zahtjeva u cjelosti.
Punomoćnik tuženog izjavi: Ostajem kod odgovora na tužbu i svih dosadašnjih navoda.
Sud donosi


R j e š e nj e

Vrši se uvid službenu zabilješku broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013.godine, zbirni izvještaj sačinjen dana 13.05.2013.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac uputio CJB Bijeljina PS Bijeljina 15.05.2013.godine, službena zabilješka sudske policije RS odjeljenje u Bijeljini broj 1173/11 od 19.07.201 l.godine, zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 .godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr sa obavještenjem koji je tužilac u vezi zahtjeva za dostavljanje tog zapisnika dobio od istog suda zaveden pod brojem 080-0-Su-l 1-000612 od 24.10.201 l.godine, dopis Okružnog tužilaštva u Bijeljini broj A-326/12 od 15.11.2012.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac podnio Okružnom tužilaštvu dana 08.01.2013.godine i odgovore koje sam dobio od CJB Bijeljina PS Bijeljina broj 10- 01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine i broj 10-01/4-4475/13 od 09.09.2013.godine, zahtjev koji je podnio Okružnom tužilaštvu Bijeljina dana 30.04.2010.godine, odgovor koji je dobio od Okružnog tužilaštva broj IT-2/14 od 19.02.2014.godine i odgovor Ustavnog suda BiH broj P 124/14, zabilješke koju jc sačinio CJB br. 10- 01/4-3534/13 , uvid u spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2. Nakon izvršen uvida sud izdvaja spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2 a kopiju istog zadržava, jer je predmet u radu kod drugog sudije i ročište je zakazano za 17.06.2014g.
Prisutni ne prigovaraju izršenom uvidu niti navedenim konstatacijama.
Tužilac izjavi da uvidom u spis konstatovao da tuženom nije dostavljen jedan primjerak zahtjeva od 30.04.2010g , podnesen OT Bijeljina, pa predpostavljam da tuženoj nije dostavljen jedan primjerak tog dokaza.
Punomoćnik tužene izjavi da nema primjerak tog zahtjeva.
Nakon toga sud je jedan primjerak tog zahtjeva uručio punomoćniku tužene, a drugi primjerak zadržao u spis.
Nakon toga punomoć. tužene izjavi da se ne protivi uvidu u isti,od strane suda, a nakon što sam danas izvršila uvid u zahtjev.
Tužilac u završnoj riječi izjavi:

Prije nego što dam svoj komentar dokaza i predloga u vezi rješenja ovog spora u ovoj završnoj riječi želim da se osvrnem na navode tužene date na odgovor u tužbi.
Tužena RS uopšte nije negirala diskriminaciju koju provodi prema meni nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje i dostavljanjem potpuno nerelavantne dokumentacije, želi da ovaj sud legalizuje tu diskriminaciju.
Tužena RS nije dostavila bilo kakvo rješenje kojim mi se suspenduje neko pravo, niti dokaz da je odgovorila na moj zahtjev za pristup informacijama.
Najstariji dokument koji nosi datum 30.04.2010. dokazuje kontinuitet diskriminacije i motive tužene RS zbog kojih to i čini.
Razlog za to je prikrivanje teških krivičnih dijela od strane tužene RS, a što se može vidjeti iz teksta ovog zahjteva koji sud ima na uvid.
Zabilješka sud. policije 1173/11 pokazuje da mi tužena RS zabranjuje pristup Tužilaštvu bez ikakvog pismenog rješenja.
Dokument iz Prekršajnog suda od 19.08.2011. pokazuje kakav tretman tužena RS primjenjuje prema cijeloj porodici jedne djevojčice, čije ubistvo tužena prikriva.
Zahtjev za pristup informacijama predat u CJB Bijeljina 15.05.2013. pokazuje da od tužene tražim podatke o prijavi krivičnog dijela od prije dva dana tj. od 13.05.2013. a što je tema ove tužbe. Na taj zahtjev mi tužena nije odgovarala i tek poslije mojih više intervencija sam dobio lažni odgovor koji ću naknadno da obrazložim.
Dokument A-326/12 je upućen od OT Bijeljina UDT-u i predstavlja prvi pisani dokaz OT Bijeljina, kakav se tretman prema meni primjenjuje i to ne prema Zakonu, nego prema usmenim naredbama.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. odnosi se na moje krivične prijave predate 2010-te. Ja nisam tražio da se izvrši uvid u krivične prijave, ali imam dokaz da one zaista postoje.
Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine.
Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar Banke istog vlasnika.
Odgovori MUP-a od 16.08.2013. i 09.09.2013. pokazuju novi pokušaj manipulacije.
Vidi se da se tvrdi kako mi je dozvoljen ulaz u zgradu, kao i do pisarnice ali nije dozvoljen pristup u prostorije tužilaštva.
Svi zaposleni u ovoj zgradi znaju da je nemoguće doći do pisarnice ako se ne dođe u prostorije tužilaštva a što u svom dopisu potvrđuje i g. Novak Kovačević. Skrećem pažnju sudu na očiglednu laž u odgovoru od 16.08.2013. gdje se tvrdi:
"Obavještavam Vas da smo postupili po Vašem zahjtevu kojim tražite pristup informacijama te smo utvrdili da je povodom te prijave sačinjena službena zabilješka"...
Sud je konstatovao da službena zabilješka dostavljena od strane MUP-a nosi datum 14.08.2013. što znači da zabilješka po mojoj prijavi ne postoji, nego je ova dostavljena, sačinjena cijela tri mjeseca kasnije, a poslije moje "prijetnje" odgovomim u MUP-u, da ću podnijeti tužbu protiv RS i predložiti da kompletnu odštetu snose odgovorni.
U odgovoru od 09.09.2013. MUP navodi da tu službenu zabilješku nije u mogućnosti da dostavi, a ne žele da dostave da se ne bi otkrila njihova manipulacija sa datumima.
Odgovor OT Bijeljina broj IT-2/14
i odgovor Ustavnog suda BiH broj P-124/14 pokazuje nastavak diskriminacije, obmana i manipulacija tužene RS jer pokušava sakriti spis koji im je vraćen godinu dana ranije.
Smatram da tužena na kojoj je teret dokazivanja nije uradila ništa da bi dokazala nepostojanje diskriminacije, nego to vrši ćutanjem.
U službenoj zabilješki koju je sud dobio tvrdi se da sam krivične prijave predao u pisarnici suda što je takođe manipulacija, te dajem sudu na uvid da se uvjeri da su iste predate u MUP CJB Bijeljina, a u iste nisam predlagao da se izvrši uvid.
Predlažem da sud usvoji postavljeni tužbeni zahtjev u cjelosti.

Punomoćnik tužene u završnoj riječi izjavi:
Tužena prije svega smatra da je tužbeni zahtjev tužioca neuredan i stoga predlaže da se tužbeni zahtjev tužioca odbaci. Osim toga, iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan, pa s toga predlažemo da sud odbije tužioca sa tužbenim zahtjevom, a sve kako je to već istakla u svom pismenom odgovoru na tužbu.

Sud zaključuje glavnu raspravu, a prisutnim predočava da će odluka u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 03.07.2014. godine sa napomenom da im ista neće biti dostavljena poštom, da odluku mogu da preuzmu u zgradi suda soba broj 13 i da od dana donošenja teče rok za žalbu.
Dovršeno. Prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

SKENIRANE STRANICE ORIGINALNOG ZAPISNIKA SA GLAVNE RASPRAVE


UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE
OBRADA DOKUMENTACIJE OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

25.06.2014.

PRIVATNE SUDNICE

NA OVAJ ZAHTIJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO ŠTO ZNAČI DA SU SUDIJE SVJESNO PREKRŠILI ZAKON I PRAVILA POSTUPKA DA BI ZAŠTITILI POČINIOCE KRIMINALNIH RADNJI A ODGOVORNOST SUPROTNO USTAVU PREBACILI NA DRŽAVU...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom:
- Da mi dostavi kopiju objašnjenja prvostepenog suda u predmetu 80 0 P 039976 14 Gž

koje je moralo biti napisano, shodno ZOPP-u član 215, stav:
(2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
U žalbi sam jasno istakao citiram:
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
I potom obrazložio kako su povrijeđene odredbe parničnog postupka, (izdvajam samo dio):
"Tuženi Kovačević je dostavio neke dokumente koje pominje i prvostepeni sud, ali ne u potrebnom broju kopija, odnosno te "dokaze" ja nikada nisam dobio i ne mogu se koristiti kao argumentacija za presudu"
Čime je prekršana odredba iz člana 72, stav:
(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog.
sve vezano za član 334, stav;
(5) Podnesci sa prilozima koji se dostavljaju protivnoj stranci, predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.
Takođe su grubo oduzeta moja prava u postupku od čega posebno ističem dio vezan za PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA, jasno naveden u tužbi:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA)
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Iako sam član 48 naveo u tužbi kao jedan od pravnih osnova, prema kome je osoba LIČNO odgovorna za kršenje prava iz Ustava, ni prvostepeni ni drugostepeni sud se nijednom riječju nisu osvrnuli na ovaj ključni segment tužbe, što će naravno biti glavni argument prilikom podnošenja vanrednog pravnog lijeka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.06.2014.

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

Moguće je da trenutna "POLITIČKA VOLJA" još ima uticaja da uprkos svemu privatne kriminalne aktivnosti proglasi službenim radnjama, ali to neće biti poslije oktobra, kada bi tek mogli očekivati pravosnažnu odluku. Na svakome je da obabere hoće li biti novi heroj borbe za uspostavljanje pravne države ili brana za nju...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


PRIJEDLOG TUŽENIMA

Kako sam i nagovijestio u samoj tužbi ostavljam mogućnost tuženima g-đi Stjepanović Danici i g. Kovačević Novaku da se parnica okonča nagodbom shodno članu 87 ZOPP-u. Sporazum mogu prihvatiti oboje tuženih ili jedno od njih u kom slučaju bih ja odustao od tražene nadoknade od stranke koja je prihvatila dogovor, a tužena stranka bi bila u obavezi da pismeno obrazloži sve okolnosti i nalogodavce za lažnu prijavu protiv mene, umjesto da se procesuiraju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja, zbog čaga su materijalni dokazi prani benzinom i prikrivane evidentirane unutrašnje povrede.
O detaljima bi se prvo morao postići usmeni dogovor bilo direktno ili preko punomoćnika koga tuženi ovlaste da me kontaktira, no ovo je minimum ispod koga ne prihvatam sporazum. Dakle, ukoliko tuženi daju svojeručno potpisano objašnjenje o svim okolnostima koje su doveli do lažne prijave, ja se obavezujem svojim potpisom da odustajem od nadoknade odnosno povlačim tužbu, pri čemu svaka stranka sama snosi dotadašnje troškove...

Kao jedan od dokaza za motive svega priložen je disk na kome se između ostalog nalazi i video zapis "Politička volja" u kome Glavni republički tužilac, pred kamerama za javnost priznaje da citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Direktna veza između njega i tuženih, (osim što su pripadnici tužilaštva) je materijalni dokaz zločina "Torba" oprana jakim hemijskim sredstvom, koju pominje u svojoj odluci KTA-ST-122/10.
Naredba je donesena 20.01.2011. dok je isti bio specijalni tužilac, poslije čega sam dokaze o kojima je govorio dostavio i Specijalnom tužilaštvu i lično Glavnom republičkom tužiocu, poslije čega je krajem 2012-te uslijedilo pomenuto priznanje. Sigurno je da postoje i drugi slučajevi gdje se ne primjenjuje zakon nego volja političara, no u ovom slučaju postoji jasna veza između dokaza kriminala koje sam otkrio, tuženih i glavnog republičkog tužioca, pa nije isključeno da su mu se tuženi svojevremeno lično požalili na pritiske kojima su izloženi.
Stoga očekujem od njih da pokažu sada hrabrost i krenu korak naprijed te imenuju nosioce te POLITIČKE VOLJE.
Tuženi naravno ne samo da ne moraju prihvatiti dogovor nego uopšte ne moraju odgovoriti na njega, te ih obavještavam da je krajnji rok za njihovu odluku 15.06.2014. ili datum održavanja glavne rasprave ako do nje dođe ranije. Na njima je odluka da li će se deklarisati kao žrtve "političke volje" ili kao njena "udarna pesnica". Vjerujem da je tuženima poznato da sadašnja politička situacije nije ni blizu one iz 2010-te a kao primjer i motiv im može poslužiti slučaj osobe T.G. (koji je bio na čelu Republičke geodetske uprave) i iznoseći dokaze o djelovanju građevinske mafije preko noći postao heroj. S druge strane imajući u vidu da sam za ovu parnicu došao do dokaza ko je službeno postupao u predmetu po lažnoj prijavi, kao i odluke OT Doboj i drugih važnih dokaza koji isključuju službeno postupanje tuženih, moguće je da trenutna "POLITIČKA VOLJA" još ima uticaja da uprkos svemu njihovu ulogu proglasi službenim radnjama, ali to neće biti poslije oktobra, kada bi tek moglo očekivati pravosnažnu odluku.
Takođe postoje istrage i suđenja u zemljama regiona na kojima bi se mogli iznijeti dokazi ili pojaviti svjedoci o događajima zbog kojih sam lažno optužen, poslije čega više neće biti mogućnosti za bilo kakve dogovore.
Na tuženima je da obaberu hoće li biti novi heroji borbe za uspostavljanje pravne države ili brana za nju...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Naredba KTA-ST-122-10 (kompletna)
Odluka OT Doboj T15 0 KT 0002365 10
Izjašnjenje postupajućeg tužioca 13.05.2010.
Izjašnjenje postupajućeg tužioca 06.12.2010
Zahtjev za deponovanje 25.03.2010.
Zahtjev za pretres 19.03.2010.
Materijalni dokaz zločina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.06.2014.

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

Tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija


VISOKOM SUSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV TUŽIOCA STJEPANOVIĆ DANICE

U PRILOGU OVE PRITUŽBE JE MATERIJAL KOJI JE NEDOSTAJAO SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU RS DA BI POKRENUO ISTRAGU. TOKOM 3 GODINE STJEPANOVIĆ DANICA UZ POMOĆ KOVAČEVIĆ NOVAKA KORISTILA JE SVE MOGUĆE NAZAKONITE METODE DA BI TI DOKAZI OSTALI SAKRIVENI...
Početkom 2010-te, poslao sam pritužbu VSITV-u, vezano za postupanje prije svega nadležne tužioca Stjepanović Danice u predmetu istrage okolnosti pod kojima je nastradala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. U oko pola godine lažne istrage bilo je obilje bezakonja i kriminala, a podsjećam samo na nelogičnost oko mjesta povređivanja.
Naime prema slici lica mjesta, izjavama svjedoka a i mišljanja vještaka, do povrede je došlo bar 10 metara prije pada, a kada sam postavio pitanje: "Ako je do povrede došlo padom sa bicikla na žicu od korpe, kako je moguće da je krvarila prije tog pada" tužilac je odgovorila "TUŽILAŠTVO ĆE URADITI SVE ŠTO JE POTREBNO" i to ponavljala na svako pitanje. Potom je još u septembru, spriječila da dostavim dokaze koje sam otkrio, te je bilo sasvim jasno da joj je cilj prikrivanje ubistva iz tada nepoznatih razloga. Pritužba je evidentirana pod brojem 8547/10, a okončana je dana 06.04.2012. odlukom koju prilažem, da nema osnova za pokretanje postupka.
Predmet ove pritužbe sada se događaji poslije odluke o nesprovođenju istrage donesene 04.01.2010. koje ću redom ukratko obrazložiti. Prilog Patologija 29.07.2009. pokazuje koje su povrede konstatovane obdukcijom, a Patologija 05.08.2009. govori o izgledu pretpostavljenog oruđa i ne radi se o žici...
No po okončanju radnji tužioca, početkom 2010-te dobio sam dozvolu suda i fotografisao predmete koje je djevojčica imala u vrijeme ubistva, te uočio da je torba dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak opran jakim hemijskim sredstvom, koje je čak i boju skinulo, što se vidi na prilogu "Torba".
Kako o tome nije bilo ni pomena, a pogotovu da je to neko objasnio dostavio sam u OT Bijeljina više snimaka materijalnog dokaza, te s obzirom da ZOKP-u predviđa reakciju tužioca na novi dokaz koji ukazuje na izvršenje krivičnog djela zatražio objašnjenje i stav OT Bijeljina o tome. Kako su mjesecima ranije izbjegavali svaki razgovor bio sam siguran da će tako nastaviti i dalje te sam zatražio pismeno podatke Zahtjevima prama ZOSPI-a. Podsjećam da sam tad već podneo krivičnu prijavu i na činjenicu da UDT uz svako obavještenje o otvaranju predmeta šalje objašnjenje da se mogu dostaviti dodatne informacije za taj predmet, te će biti jasnije zašto niti na jedan od narednih zahtijeva nikada nije odgovoreno:
Zahtjev 02.02.2010. pokazuje da tražim uvid i kopiranje, a Zahtjev 11.02.2010. u nekoliko redova odslikava suštinu prikrivanja ubistva, jer pokreće pitanje mjesta i načina povređivanja, da li je i po jednom vještaku, sve unutrašnje povrede nanijela žica, zašto je torba u takvom stanju, te na kraju predviđam razne smicalice, odnosno da će nemajući odgovor koristiti svaki način da me neutrališu.
Zahtjev 15.02.2010. pokazuje da mi nije omogućen uvid i kopiranje te ponavljam isto, a Zahtjev 17.03.2010. potvrđuje kontinuitet bezakonja i odbijanja tužioca da omogući pristup informacijama, koje dokazuju njena krivična djela.
Kako je poslije 50 dana odbijanja svakog razgovora, više desetina uzaludnih dolazaka i neodgovaranja na zahtijeve, bilo jasno da je tužilac Stjepanović prikrila ubistvo i nastavlja sa tim, poslao sam obavjest o tome svim tužiocima i objavio sliku materijalnog dokaza uz opasku da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese radili. Prilog "Obavještenje" pokazuje tekst koji sam poslao tužiocima službeno nevezanim za slučaj, te tužiocu Gruhonjiću, poslije čega su me on i Debeljević lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti".
Dakle umjesto da pokrenu istragu pošto sam im doneo dokaz "na tacni" ili da daju objašnjenje ako ga imaju, odgovore na zahtjeve što bi bilo u skladu sa odgovornim poslom koji obavljaju, smišlja se plan kako da mi se nanese šteta, te šalju policiju da mi odnese računar, misleći da dokaze nisam umnožio. Ta lažna prijava okončana je poslije dvije i po godine razvlačenja, za koje vrijeme sam opisivan kao psihopata i manijak te se to koristilo kao izgovor za zabranu pristupa. OT Doboj je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine, konstatovao da nije bilo nikakvih prijetnji, što su svi dobro znali, ali im je to trebalo kao protivteža mojim prijavama i pritužbama, ta da bi me spriječili u prikupljanju novih dokaza i dostavama istih UDT-u. Da bih došao do dokaza da se radi o lažima pokrenuo sam taktičke tužbe, a prilažem zapisnik sa pretresa 80 0 Mal 035904 11 Mal u kome sekretar OT Bijeljina izjavljuje da joj nikada nisam prijetio, te da nikoga nije ovlastila da u njeno ime prijavljuje navodne prijetnje.
Ista osoba je u spis priložila dokument MUP-a "Aco Teodorovic zabiljeska" iz koga se vidi da su prijavu izvršili g. Debeljević i Gruhonjić u svojstvu građana, te slagali da prijetim i drugima uključujući Stjepanović Danicu. Iako pod neprestanim nadzorom, stražom i pretresanjima predajem pismeni "Zahtjev tuziocu" dana 30.04.2010. na koji naravno nije bilo reakcije, a iz sadržaja se vidi i zašto, te koji su motivi tužioca.
No ja nastavljam sa ličnom istragom i otkrivam da je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina uklonio portir AD Univerzal, te podnosim prijavu u OT Bijeljina 24.06.2010. uz dodatak da je mjenjao izjave više puta i pomogao kamionu da pobjegne prije dolaska policije. Sve to je urađeno da se ne otkrije krijumčarenje, o čemu sam dokaze htio lično da predočim tužiocu i dobijem odgovore na mjesecima ranije poslate zahtijeve. U OT Bijeljina 08.07. to odbijaju, te nalažu da izađem čime nastavljaju sa ponižavanjima kršeći pravo iz Ustava RS, član 14, čemu sam se mirno suprotstavio, shodno članu 48 Ustava RS, da bih imao dokaz o tom bezakonju. Nadao sam se da ću biti uhapšen, ali to se nije desilo nego je taj dan kasnije predstavljan kao "početak svega" odnosno da sam tada prvi put bez ikakvog razloga došao u OT Bijeljina, samo da bih remetio "red i mir". RED I MIR, kriminalaca, koji je tužilac Stjepanović štitila prikrivajući ubistvo djeteta.
Plan je bio da me ignorišu i nalažu sudskoj policiji zabranu pristupa nadležnima sve dok sam ne odustanem, a sve što bih predavao u pisarnici je "nestajalo", tako da je jedini način da imam dokaz da sam uopšte dolazio i da mi se otimaju zakonom garantovana prava bio taj da se nasilnicima suprotstavim odbijanjem njihovih naredbi. Da je to istina dokaz je to što nikada nije odgovoreno na moje zahtijeve upućene mjesecima ranije. Istovremeno dolazim do dokaza da je tužilac Stjepanović prevarila vještaka trasologa i nije mu dostavila podatke o unutrašnjim povredama, te s obzirom da je majka ubijene djevojčice najavila dolazak, obavještavam o tome glavnog tužioca, (prilog "Obavjestenje i zahtjev") uvjeren da će pokušati na sve načine da nas otjeraju i nastave sa prikrivanjem zločina, jer drugi izlaz nemaju...
Zabilješka 1419/10, pokazuje da su nam cijelo vrijeme lagali kako OT Bijeljina nije nadležno za slučaj, a ono što se ne vidi je da su slagali i to da tužilac Stjepanović nije u zgradi. Pošto smo stajali ispred zgrade sa sudskim policajcem Petričevićem, iznenada se na ulazu pojavila dotična, "koje nije bilo" te vidjevši nas pobjegla nazad u zgradu. Uglavnom ulaz nam je zabranjen, te smo se mirno tome suprotstavili i odbili da izađemo dok nam, se ne omogući predaja dokaza i što je najvažnije da se odgovori na sporna pitanja. Naravno da oni koji su i prikrili zločine nemaju namjeru davati objašnjenja koja nemaju, te se umjesto da se majci daju odgovori o njenom jedinom ubijenom djetetu, teror intenzivira i drže nas u zarobljeništvu 5 sati bez potvrde o lišenju slobode.
Kako nije bilo moguće ni usmeno razgovarati sa nadležnima, niti predati dokaze uz izjavu na zapisnik, sačinio sam transkript razgovora sa trasologom, "Izjava vještaka" i predao ga u OT Bijeljina dana 20.10.2010, kao i disk sa audio snimkom. Razgovor se može čuti i na web stranici "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" na kojoj su i detalji koji dokazuju šverc i falsifikovanje tahograf trake od strane krijumčara koji si dovezli "robu" istovremeno kada djevojčica pada na asvalt:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Ova prijava je dostavljena u KT Sarajevo, kao mjesno nadležno za firme iz kojih je dovezena švercovana roba a koje vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13. Istovremeno sam sve podatke slao izvan zemlje, sa uputama da se dostave Interpolu, te mnogim organima u zemlji, od kojih je neko to proslijedio Specijalnom tužilaštvu, što sam saznao tek kad sam dobio obavjest o nesprovođenju.
Naredba KTA-ST-122-10, čije isječke prilažem na jednom listu, (kompletnu možete zatražiti od njih kako bi se uvjerili u autentičnost) pokazuje da se istraga ne sprovodi jer nisu dostavljeni dokazi da je torba u stanju koje opisujem, kao i o tome da trasologu nisu poslati podaci o svim povredama.
U vrijeme kada UDT i Specijalni tužilac rade na ovim predmetima u kojima teretim tužioca Stjepanović za izvršenje teških krivičnih djela koje je g. Švraka Mahmut precizno, kratko i jasno opisao, krivci čine sve da me spriječe u pristupu spisu, kako snimke ne bih mogao poslati onima koji rade na tim predmetima. Stvarni stav OT Bijeljina otkriva se u dopisu "A - 326/12" od 15.11.2012. u kome g. Kovačević Novak kaže da je za njega slučaj okončan u februaru 2010-te iz čega se vidi da za njih NE POSTOJI ništa od materijala koje smo dostavljali tokom skoro 4 godine.
Još se čudi zašto se neki dopisi ponavljaju iako skoro ni na šta nisu odgovarali. Zahtjev 25.02.2011. u prilogu je jedan od takvih zahtijeva, a igrom slučaja predat istog dana kada je u Specijalnom tužilaštvu RS zaprimljena moja pritužba sa diskom na kome se nalaze fotografije torbe i izjava vještaka. 3 dana potom, 28.02.2011. Dodik Milorad prijeti ukidanjem tog tužilaštva, g. Švraka se imenuje na poziciju glavnog republičkog tužioca, te se slučaj zatvara bez pomena o dostavljenim dokazima. Razlog se otkriva krajem 2012-te kada isti g. Švraka, priznaje pred kamerama da za procesuiranje "KRUPNIH RIBA" nema političke volje.
Zato tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija. Kasnije te godine i UDT obustavlja rad na predmetu UDT : 8547/10, tako da smatrajući vjerovatno da je opasnost prošla i da nemam koristi više od dostavljanja materijala VSITV-u, poslije 3 godine terora, diskriminacije, ponižavanja, dolazaka oko 200 puta, hapšenja i vrijeđanja, konačno se donosi "Rjesenje 12.09.2012." te mi predaju diskovi sa snimcima mjesta zločina i obdukcije.
"Snimci kamiona" koje sam tada takođe dobio pokazuju da stigao tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama upravo na visini rane na grudima djevojčice. No da li je Ivonu Bajo ubio komad lima otkinut prilikom skretanja, dejstvom jedne od ovih traka našpanovanih silom od 3 tone kako sumnjam da se desilo je mnogo manje važno od snimaka koji pokazuju falsifikovanje lica mjesta i obdukcije.
Poslednji prilog na nekoliko slika pokazuje prvo da tragovi krvi počinju mnogo prije pada i to upravo na mjestu ukrštanja djevojčice sa kamionom. Snimak gdje se mjeri žica pokazuje da je tupa i prečnika 3 mm, dok su povrede sasvim drugih dimenzija. Nijednu od njih a posebno se to jasno vidi kod probodene kosti ta žica ne samo da nije mogla napraviti, nego kroz otvor dimenzija 25 mm dužine i samo 1 mm širine, žica prečnika 3 mm, ne može proći.
Zato ovi snimci nisu poslati trasologu i zato sam gestapovskim metodama sprečavan da dođem do njih. Uz sliku torbe, to su upravo oni dokazi koje pominje g. Mahmut Švraka da ih nije bilo, te zato i nije pokrenuo istragu.
Tužilac Stjepanović Danica kao nadležna za spis u kome su sakrivani snimci, je od dana obustave istražnih radnji ignorisala obavezu iz ZOKP-u vezano za nove dokaze, odbijala rad sa strankama na koji je obavezna 4 sata dnevno i samo jednom se udostojila da razgovara sa majkom ubijenog djeteta.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Uz sve ove dostavljene dokaze, od UDT-a očekujem da će postaviti ova pitanja tužiocu Stjepanović i o njenom odgovoru obavjestiti mene kao zastupnika gospođe Budimke Bollin Bajo, jer sve dok odgovore ne dobijemo ili krivci za sakrivanje dokaza i zločina ne budu pod istragom mi odustati nećemo, nego će ovi dokazi sa prvim proljetnim danima biti prezentovani prolaznicima ispred zgrade OT Bijeljina.
UKOLIKO VSITV-E NE ZAUSTAVI OVAJ MONSTRUOZNI KRIMINAL RANIJE

PRILOZI

Odluka za 8547/10
Patologija 29.07.2009.
Patologija 05.08.2009
Torba
Zahtjev 02.02.2010.
Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 15.02.2010.
Zahtjev 17.03.2010.
Obavještenje
Zahtjev tuziocu
Zapisnik 80 0 Mal 035904 11 Mal

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjestenje i zahtjev
Zabilješka 1419/10
Izjava vještaka
Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev 25.02.2011.
A - 326/12
Rjesenje 12.09.2012.
Snimci kamiona
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.06.2014.

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

U sklopu aktivnosti za raskrinkavanje mafijaške mreže zatražio sam od OT Bijeljina uvid u spis i dokazni materijal vezano za pogibiju osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, na šta je odgovoreno na način koji sam i očekivao. Plasiran je izgovor da to nije moguće zbog tehničkih prepreka, no kako sam znao da to nije istina spremio sam zamku da razotkrijem te laži na najefektniji način preko Ustavnog suda BIH, te uputio novi zahtijev u OT Bijeljina, (čiji tekst slijedi):

ZAŠTO TUŽILAŠTVO PRIKRIVA UBISTVO


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI


(Sadržaj zahtjeva)Prema ZOSPI-a obraćam se sa zahtijevom da mi se kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo, čije pravne interese štitim i zastupam dostavite informacije o spisu KTA-596/09.
Naime u dopisu IT-2/14 od 28.01.2014. (skenirana slika ispod ove rečenice) obavještavate me da je spis ustupljen Ustavnom sudu BIH, a po nekom zahtijevu za apelaciju.


Prema podacima koje ja imam g-đa Budimka Bollin Bajo je podnijela podnijela Apelaciju početkom 2010-te, a u naradnom periodu sam lično, (od trenutka kada sam dobio punomoć) dostavljao dopune na AP 862/10 te dobio i odluku donesenu dana 16. 05.2013. a spis je potom vraćen i bio je na Glavnoj raspravi u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje sam bio prisutan kao tužilac, dana 26.06.2013.godine.
Moguće je da ste pronašli podatak o slanju spisa Ustavnom sudu, ali ne i da je isti vraćen ili je možda ponovo zatražen ?
Očekujem od OT Bijeljina da me obavijesti:
1) Kog datuma je ponovo zatražen spis KTA-596/09 i po kojoj Apelaciji ?
2) Da li se radi o istoj AP 862/10 ili o nekom drugom predmetu ???

USLIJEDIO JE ODGOVOR KOJI SE MOŽE VIDJETI NA SKENIRANOJ SLICI:


Naravno da u OT Bijeljina nisu znali da sam istovremeno uputio drugi zahtijev Ustavnom sudu BIH, te su ovom manipulacijom mislili riješiti problem i napraviti građane budalama, ali na njihovu žalost, odgovor Ustavnog suda koji slijedi razotkriva gnusne laži:


Ustavni sud dakle potvrđuje da je istina ono što sam tvrdio. Spis je po dopisu Osnovnog suda u Bijeljini vraćen tužilaštvu, a onda dostavljen na ročište tokom koga sam bio lično prisutan. U OT Bijeljina izgleda "ne znaju" da su spis poslali Osnovnom sudu, a naročito "ne znaju" da li im je vraćen i očigledno "ne znaju" ni gdje se nalazi, da li uopšte više postoji.
Ne bi bilo iznenađenje da tokom svih tih putovanja "nestane" zauvjek u požarima tokom protesta ili poplavama, te bi tako nestali i dokazi o teškim krivičnim djelima više desetina osoba, običnih kriminalaca, političara, inspektora, tužilaca i sudija izvršenih sa ciljem da se prikrije ubistvo jednog djeteta tokom šverca režimskih tajkuna iz Federacije u RS.
Falsifikovani su materijalni tragovi sa mjesta zločina, svjedoci nagovarani da mjenjaju izjave, prikrivene sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, da bi se obmanuli vještaci, porodica i javnost, a možda i vrhunac svega je to što su materijalni dokaz ubistva uklonili sa lica mjesta i sakrili, pošto su ga prethodno oprali benzinom.
SLIJEDE SNIMCI "RUČNOG RADA" TUŽILAŠTVA:


SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.06.2014.

PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

U OVOJ PARNICI DEFINITOVNO JE POTVRĐENO DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI, S OBZIROM DA JE ZASTUPNIŠTVO POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE ODBILO PONUDU ZA ODUSTAJANJE OD MILIONSKE NADOKNADE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU, KOJU SU OTELI I UNIŠTILI, JER IM JE VAŽNIJA PRIVATNA IMOVINA BANDE ČIJE INTERESE ŠTITE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KMPRIJEDLUG TUŽENOJ RS

Shodno odredbama ZOPP-u član 86, stav 2 predlažem da tužena RS razmotri mogućnost sporazuma do čijeg bi konkretnog teksta došli postupkom medijacije, odnosno pregovora. Nagodbom bi obe strane snosile svoje dosadašnje troškove, (kojih suštinski nije ni bilo) ja bih odustao u cijelosti od novčane nadoknade, a tužena RS bi bila u obavezi da objelodani javnosti putem medija slijedeće:
Činjenicu da je odlukom OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 konstatovano da je prijava protiv mene, zbog koje mi je odnesen računar sa programskim kodom bila neosnovana.
Da prikaže dokaze koje sam dostavio i o njima podneo zahtjev još 11.02.2010. odnosno o kojoma u svojoj odluci KTA-ST-122/10 piše g. Mahmut Švraka. Prema ZOKP-u, član "Obustava istrage" stav 3, tužena RS bi putem Specijalnog tužilaštva pokrenula istragu na osnovu tih i drugih dokaza koje sam već odavno dostavio a tužena ih je "ZAGUBILA".
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
O svim detaljima dogovor bi se postigao tokom medijacije a za prihvatanje ili neprihvatanje prijedloga tuženoj ostavljam rok od 7 dana. Ukoliko do dana 04.06.2014. ne bude reakcije smatraću da tužena RS ne želi dogovor. S obzirom da sam prvu ponudu izneo još 2011-te, a ista je ignorisana, te da 05.06.2014. imamo glavnu raspravu po tužbi za diskriminaciju, smatram da tužena ne zaslužuje nijedan dan više od ponuđenog za analizu...
Za razliku od većine ljudi i posebno korumpiranih političara i službenika tužene mene novac uopšte ne zanima i osnovni cilj mi je uvijek bio da kreiram neke korisne, zabavne, lijepe ili vrijedne stvari, bilo da se radi o programima ili drugim oblastima iz nauke ili umjetnosti kojima sam se bavio. Samo uništavanje programskog koda jeste veliki problem i ogromna šteta, ali s obzirom da sam kreirao prosječno 1 program sedmično, (često radeći do zore dok ne bih riješio određene probleme) procjenjujem da bih pošto imam sačuvane sve instalacijske pakete osim 3 koja su bila u fazi izrade, mogao rekonstruisati, odnosno iznova napisati programski kod za sve njih do kraja godine, ako bih odmah krenuo sa radom. No s obzirom da sam bio i moram biti i dalje, detektiv istražitelj, tužilac, policajac, sudija, novinar bloger ITD... (da radim isti posao odnosno da predviđam kako će neko od njih reagovati da bi prikrio kriminal unutar državnih organa), za programiranje nemam vremena, niti motiva ako se zna da tužena može svaki trenutak upasti i oteti sve što uradim, izmislivši nove optužbe za nepostojeća krivična djela.
Podvlačim da je šteta koja mi je nanesena mnogo veća, jer sam od trenutka prekida rada na programiranju napisao oko 450 tekstova, sa skoro 2000 strana, za šta je preduslov bio prethodno proučavanje i razumjevanje velikog broja zakona, te se samo može pretpostaviti koliko bih za to vrijeme mogao kreirati programa da je tužena primjenjivala zakon umjesto što je štitila interese organizovanog kriminala, uništavala dokaze i optuživala nevine osobe...
Ukoliko tužena RS ne prihvati dogovor ovaj tekst će biti objavljen na internetu poslije 05.06.2014. uz odgovarajući komentar, što će se najvjerovatnije i desiti, jer tužena će radije rizikovati jedan milion novca iz budžeta, nego da pokrene istrage protiv "političke volje" i tajkunskog klana teškog milijarde evra...

DOKAZI TUŽBE

PRIJAVA CJB-U
MOLBA ZA POVRAĆAJ
NAREDBA ZA PRETRES
ODGOVOR NA 80 0 P 034147 11 P
ODLUKA T15 0 KT 0002365 10
RJEŠENJE ZA POVRAT
POVRAT RAČUNARA
PRESUDA 80 0 P 034147 11 P
IZJAŠNJENJE TUŽIOCA 13.05.2010.
IZJAŠNJENJE TUŽIOCA 06.12.2010.
ZAHTIJEV ZA PRETRES
ZAHTIJEV ZA DEPONOVANJE
ZAHTIJEV ZA POVRAT 2
ZAHTIJEV ZA KONTROLU
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 06/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438928