KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


27.02.2014.

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

KAD SE ODUZME 4-1 (PAKETA) I SABERE SA OPRANIM MILIONIMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE OT BIJELJINA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KOKAINSKU MAFIJU.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ

S obzirom da se pojavio administrativni problem o kome smatram da je potrebno obavjestiti i predsjednika suda, prvo ću ukazati na to, a potom nastaviti sa ostalim temama. Naime dana 16.11.2013. prilikom predlaganja dokaza, postupajuća sudija je iznijela primjedbu da dokument OT Bijeljina od 31.08.2012. nije relavantan za događaje 13.05.2013. opisane u podnesku koji je evidentiran kao uređenje tužbe.
Pošto mi je detaljno obrazloženo o čemu se radi, shvatio sam da je u pitanju tužba koja nema nikakve veze sa događajima od 05.09.2012. koje sam opisao u prvobitnom tekstu, odnosno da je to trebao biti novi predmet pod novim brojem. U prilog tome govori i činjenica da osim što ne nosi naziv "UREĐENJE TUŽBE" ne postoji ni broj predmeta, što je logično samo za tek napisanu tužbu koja nije dobila broj. Bilo bi prije svega štetno za mene da tužbeni zahtjev za događaje od 05.09.2012. koji je Okružni sud vratio na prvostepeni postupak, praktično u cjelosti "izbrišem" i mjenjam ga drugim sa radnjama na dan 13.05.2013. a između kojih je cijelih 9 mjeseci.
No osoblje na prijemu pošte to naravno nije moglo uočiti, a kako postoji više tužbi za utvrđenje diskriminacije, u kojima se pojavljujem kao tužilac, tužena je RS, čak sa sličnom pozadinom događaja, došlo je očito do nenamjerne greške i umjesto da se podnesak tretira kao nova tužba, shvaćen je kao "uređenje" već postojeće.
Predlažem da predsjednik suda ostvari uvid u spis, te ako je to u skladu sa propisima, podnesak uveden kao "uređenje tužbe" (tačan datum mi nije poznat, a po sjećanju 10.06.2013.) bez broja predmeta sa naslovom "TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE" bude izuzet iz ovog predmeta, te da se tretira kao zasebna tužba.
S tim u vezi je i doneseno rješenje da se ne spaja predmet 80 0 P 051015 13 P sa ovim predmetom, za šta ja i dalje smatram da je odluka sudije opravdana, jer je unosom obimne dokumentacije kojom se pokušava opravdati diskriminacija i ovaj predmet postao složeniji. No ako se na varam u trenutku donošenja te odluke, postupajuća sudija je još uvjek vjerovala da se u ovoj parnici radi o događajima od 13.05.2013. koji zaista nemaju dodirnih tačaka sa predmetom 80 0 P 051015 13 P, za razliku od stvarnog datuma 05.09.2012. čiji je nastavak tužba za događaje 03.12.2012. i 10.12.2012. a sve se završava tužbom 80 0 P 051015 13 P. Sve tri tužbe vezuje datum 05.09.2012. te sam o tome svojevremeno i obavjestio sud podneskom, kako bi to imao u vidu. Nadalje vas obavještavam da sam dobio odluku Okružnog suda broj 80 0 P 045953 13 Gž od 15.11.2013. u kojoj se po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini taj predmet vezan za datume 03. i 10.12.2012. određuje Osnovni sud u Zvorniku. S obzirom na sve navedene okolnosti i dalje smatram da je doneseno rješenje postupajuće sudije da se predmeti ne spajaju najbolje moguće, ali ostavljam zastupniku tužene i sudu da sve analiziraju i donesu svoje zaključke, koje ću ja prihvatiti kakvi god da budu, jer sam spreman u svakom trenutku da izvodim dokaze posebno ili zbirno po svim predmetima.
Tako je i zastupnik tužene bio u zabludi prilikom pisanja podneska od 11.12.2013. u kome pominje upravo datum 13.05.2013, no priloženi dokazi su očito pogodni i za datum 05.09.2012. stvarno relevantan za ovu tužbu, te će ih moći koristiti ukoliko dođe do glavne rasprave. No, ja ću u nastavku iznijeti neke argumente koji će moguće uvjeriti zastupnika tužene RS da postignemo zbirni dogovor za SVE predate tužbe za utvrđenje diskriminacije, te tako prevaziđemo lakše i ovu administrativnu grešku a uz to rasteretimo i Sud i Pravobranilaštvo sa bar 5 predmeta.
S tim u vezi obavještavam zastupnika tužene RS da sam spreman da odustanem od tačke iz tužbenog zahtijeva I:
10) Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
Komanda Sudske policije u Banjaluci je poslije ponovljenog zahtijeva izdala nalog Okružnom centru u Bijeljini, te sam dobio kopije svih dotad sačinjenih zabilješki, pa smatram da ukoliko sud usvoji moj tužbeni zahtijev, ne bi bilo korektno prema SP, da se i to nađe u popisu diskriminatorskih radnji.

Prije svega podsjećam na činjenicu da je svako službeno lice, koje ostvari uvid u dokazni materijal koji sam prezentovao, a ukazuje na izvršenje krivičnog djela, dužno postupiti prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", što je meni kao građaninu onemogućavano 4 godine, od strane OT Bijeljina, koja prikriva zločine i pere dokaze benzinom...
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
U naredbi Osnovnog suda, po sudiji Savić Jovanu broj 080-0-Kpp-09-00 214 od 02.09.2009. pod stavkom 4 nalazi se torba o kojoj govorim i čiju sam sliku priložio kao dokaz. U toj naredbi se vodi kao dječji ruksak - neseser bez pomena da je kaiš dvostruko presječen i opran, a sve pošto je prošao kroz ruke MUP-a i OT Bijeljina. Dakle nekih mjesec i po od ubistva dokazni predmet se "sklanja" i izuzima iz svih istražnih radnji, iako je u takvom stanju. Moju tvrdnju da su dokaz oprali g. Kovačević i tužilac Stjepanović ne treba shvatati bukvalno, jer sasvim je svejedno da li je to uradio portir, Sofrenić, koji ju je i uklonio sa lica mjesta, inspektor Marković, ili bilo ko drugi, odgovornost je na OT Bijeljina, kao nadležnima za spis KTA-596/09. Nije nemoguće da je taj materijalni dokaz "nestao" iz sudskog depoa, ali zato postoje fotografije koje sam načinio u januaru 2010-te u Osnovnom sudu, poslije prekida istražnih radnji nadležne tužioca Stjepanović. Reakcija OT Bijeljina kada sam u februaru dostavio te snimke kao novi dokaz, bila je ćutanje, neodgovaranje na zahtjeve, lažna optužba za ugrožavanje sigurnosti i tek poslije mojih desetina dolazaka, podnošenja krivične prijave protiv portira 24.06.2010. sa upozorenjem da imam još dokaza, stižemo do datuma 08.07.2010. kada sam se suprotstavio daljem teroru, diskriminaciji i ponižavanjima, isključivo zbog toga da bih imao dokaz da sam uopšte dolazio i da OT Bijeljina NEĆE ništa da preduzme, iako sam im predao dokaze na tacni, plus audio snimak razgovora sa trasologom, koji NEMA POJMA ni o torbi ni o kvaru kamiona, trakama, a posebno ne o unutrašnjim povredama koje su konstatovane obdukcijom, a priložio sam ih kao dokaz. Na ranije predate zahtjeve, od februara 2010-te nadalje, naravno nikada nije odgovoreno, krivične prijave iz juna i decembra iste godine protiv Sofrenića i AD Univerzal se sakrivaju, a ja proglašavam, atentatorom na tužioce, ludakom, psihopatom, narkomanom, sklonim remećenju javnog reda i mira. Sitnica da to "remećenje" ne postoji, prije datuma kada sam otkrio dokaze da je OT Bijeljina servis mafije, nije prepreka za zastupnika tužene da obmane sud i napiše da su me isti nebrojeno puta primali te da nisam nikada diskriminisan. Logičnom analizom slijeda događaja vidljivo je da sam prvo ja objavio dokaze i podneo krivične prijave, a onda je uslijedila osveta OT Bijeljina. Istragu po osnovi materijalnih dokaza koje sam dostavio, pa čak i protiv portira ne smiju pokrenuti jer na kraju vodi do njih, koji su ubistvo djeteta svjesno prikrili. Tužena RS je umjesto da sankcioniše počinioce krivičnih djela u svojim redovima, o čemu su dokazi dostavljeni i pravobranilaštvu i ministarstvu pravde, vrši diskriminaciju svih srodnika ubijene djevojčice, tajnom naredbom o zabrani pristupa, koja je razotkrivena i postala javna tak kada sam odbio nezakonitu naredbu organa tužene RS koji to i nisu, jer ne poštuju zakone, pljačkaju i ubijaju građane a prikrivaju zločine i tretiram ih kao i svaku drugu Zločinačku organizaciju, ali mnogo goru od recimo grupe Darka Eleza, čiji je pripadnik S.B. u aprilu 2013-te uhapšen kao tadašnji direktor Univerzala, čije krijumčarenje na dan ubistava Ivone Bajo prikriva tužena RS.
Što se tiče predloženih dokaza tužene RS, njeno je pravo da predloži sve što smatra za potrebno i nemam nikakvih primjedbi na to, no skrećem pažnju da u svom podnesku od 11.12.2013. zastupnik uopšte ne negira diskriminaciju, nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje. Time se praktično i priznaje krivica, jer prema članu 16 Ustava RS, moje je pravo da dobijem naredbu, (kojom se odlučuje o mojim pravima, koja se ograničavaju, suspenduju ili ukidaju) u pismenom obliku, sa pravom žalbe, a ne da to sad objašnjava i opravdava neko ko ne zna razloge za takav postupak. To je trebalo uraditi u vrijeme izdavanja naredbe, u skladu sa ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Načelo saslušanja stranke
Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja.
2. Oblik i sastavni delovi rešenja
Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu.

A pošto to nikada nije urađeno oduzeto je pravo garantovan Ustavom RS član 16:
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
S obzirom da tužena RS na moja mnogobrojna upozorenja nije htjela da izda rješenje, nego ga je vremenom "prepravljala", kada sam dokaze o tome objavio na internetu, očito je da je zakon prekršila namjerno.
Povlačim paralelu sa poznatom presudom suda u Strazburu Damjanović - Maktouf, kad se taj sud nije bavio time da li su oni ili nisu trebali biti osuđeni, nego samo time da li je tokom suđenja primjenjen adekvatan zakon. Iako je očigledno da sankcija prema svim srodnicima Ivone Bajo ne može biti zasnovana na važećim zakonima nijedne evropske zemlje, nego samo na zakonima trećeg rajha prije drugog svjetskog rata, u ovoj parnici sud ne može da se bavi uzrocima i "opravdanjima" pa ni zakonitosti takve naredbe, nego samo utvrđivanjem da li mi je ta naredba uručena u pismenom obliku i omogućena prava iz Ustava i ZOUP-u, koja sam naveo ili to nije učinjeno, te da li je izvršena diskriminacija na način opisan u tužbenom zahtijevu. Jedina uloga dokaza i dokumenata iz ranijeg perioda je da pokaže sudu da 05.09.2012. nije neki izolovani slučaj, do koga je došlo zbog nekih okolnosti, zauzetosti državnog organa ili nekom drugom vanrednom situacijom, nego da se radi o planskoj trajnoj i praktično doživotnoj diskriminaciji, odnosno koja će trajati dok je na poziciji glavnog tužioca osoba za koju sam otkrio i izneo neoborive dokaze da je pripadnik mafije, kao i neki drugi tužioci. A oni će se zadržati u OT Bijeljina i na slobodi, sve dok je na vlasti trenutni pljačkaški i mafijaški režim, koji ću da srušim sa vlasti snagom svojih dokaza, tako da je ova parnica samo jedan od otvorenih frontova moje borbe sa mafijom a najznačajniji su oni koji se vode u saradnji sa Interpolom i istražnim organima susjednih zemalja.
Da bi imali opravdanje za tretman tužene prema porodici Bajo, zastupnik tužene mora dostaviti sudu Rješenje u kome se navode razlozi za određenu sankciju, datum početka i završetka, te dokaz da mi je to rješenje uručeno i ostavljena mogućnost žalbe, a sve u skladu sa navedenim pravom iz člana 16. Ovako je kako sam istakao na snazi praktično doživotna zabrana pristupa u OT Bijeljina za sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo i suspenzija svih prava vezanih za rad tužilaštva.
Analogno tome, s obzirom da sam (zbog pisanja da će odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru), prijavljen za "Ugrožavanje sigurnosti" g. Kovačević Novak je mogao usmeno narediti sudskoj policiji da me zatvore u podrum zgrade, 3 godine, kolika je predviđena kazna, a zastupnik tužene RS bi se sad pozvao na "činjenicu" da u Zabilješci CJB Bijeljina stoji da sam upućivao "ozbiljne prijetnje" gospodi Debeljeviću, Gruhonjiću i ostalima koje su naveli...
Ja pred ovim sudom nastupam sa članovima iz Ustava i zakona, a zastupnik tužene se tome suprotstavlja "USMENOM NAREDBOM" nekog ko je oprao benzinom materijalni dokaz ubistva, da bi prikrio to ubistvo i krijumčarenje, a sve pravdajući to "ČUDNIM" ponašanjem mene i moje porodice ??? Što je najgore to je finiji izraz, a u stvarnosti smo opisivani kao ludaci, manijaci, narkomani i psihopate, da bi se kako tako opravdali postupci konkretnih krivaca iz OT Bijeljina.
U nastavku obavještavam zastupnika tužene da je prevaren i izmanipulisan od strane osoba odgovornih za diskriminaciju, što ću uz dokaze i obrazložiti, a vezano za prethodne redove, postavljam pitanje sudu i zastupniku tužene RS: Postoji li u nekoj od "mnogobrojnih" presuda prekršajnog suda odluka, kaznena mjera zabrane pristupa za porodicu Bajo? Dakle prema članu 2 ZOPP-u na glavnoj raspravi tema su događaji od 05.09.2012. te da li tužena ima doneseno Rješenje prema kome mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina, a ne da li sam ili nisam nekada ranije narušio javni red i mir...
Dovoljno bi bilo samo da sudu dostavi to rješenja da bi osporila diskriminaciju, no kako ono ne postoji pokušava se nekom gomilom dokumenata koje nemaju nikakve veze sa mojim tužbenim zahtjevom opravdati zabrana pristupa cijeloj porodici. Ja nisam naveo da sam diskriminisan time što tužilac Rubil Goran nije pokrenuo istragu po mojoj prijavi. Isti je inače poznat po ključnoj ulozi u oslobađanju počinioca ubistva nad Garić Branislavom u Doboju, tako što su ga proglasili neuračunljivim, nevezano naravno za to što se radi o milioneru. U predmetu KTA-90/10 postoji gomila slavopojki radu prijavljenih, ali ni riječi objašnjenja, ko je odgovoran za pranje dokaza benzinom i prikrivanje unutrašnjih povreda. Sem toga ta naredba je donesena 28.06.2010. o prijava je podnesena mnogo ranije, od kada sam došao do mnogo novih dokaza, uključujući i tonski razgovor sa vještakom koji tvrdi da NEMA POJMA ni o torbi a niti o jednoj unutrašnjoj povredi. Isti je slučaj sa odlukom Ustavnog suda. Apelacija je podnesena u martu 2010-te godine, dvije i po godine prije događaja opisanih diskriminacijom i nikada nisam tvrdio da sam diskriminisan tom odlukom, koja je imala sasvim drugu temu od onih iz ove tužbe.
S tim u vezi obavještavam vas da je pred Ustavnim sudom predmet AP-3701-13, koji se odnosi na donesene presude u prekršajnom postupku, koje je tužena RS priložila kao dokaz, tako da ću u skladu sa uputama obavjestiti Ustavni sud BIH, da tim presudama pravobranilaštvo pokušava opravdati diskriminaciju koja se vrši, a vidjećemo kakva će sudbina biti tih "mnogobrojnih" prekršaja koje mi je napakovala Tužena RS, mnogobrojnim lažima, podmetanjima i čak prikrivanjem svjedoka, Mićić Zorana, koji se nije pojavio samo da bi drugi mogao lažno opisivati tretman prema meni. U prilogu koji sam predao iz odgovora MUP-a vidi se da "NE ZNAJU" zašto svjedok nije došao.
U startu svog podneska zastupnik tužene obmanjuje sud tvrdnjom da se prema meni primjenjuje IDENTIČAN postupak kao i prema svim drugim građanima. Da je to najobičnija farsa dokaz je nastavak izlaganja pravobranilaštva, koje potvrđuje da je glavni tužilac naložio da mi se ne dozvoljava ulazak u Tužilaštvo. Dakle po tom objašnjenju, sudska policija "provjerava" da li me može primiti neko u tužilaštvu gdje mi je ulazak zabranjen ??? Je li ovaj podnesak pisala ista osoba od početka do kraja ili zastupnik tužene smatra da sam ja idiot koji neće primjetiti ove prevare.
Kod glavnog tužioca sam bio samo jednom i to u julu 2009-te, kada nije htio da uzme disk sa snimkom razgovora iznuđivača nego je majku koja je upravo sahranila dijete "tješio" riječima PA MOŽDA JE TO NEKI MANIJAK i upućivao nas da se obratimo MOBIS-u. Kod tužioca Stjepanović takođe samo jedan put isti mjesec, a potom po pozivu u avgustu 2009-te, sa napomenom da je već kasno i da samo odgovaram na pitanja, uglavnom besmislena, te da ću sve drugo što znam dopuniti neki drugi dan. Taj pokušaj je ista odbila, a imam smimak tog telefonskog razgovora. Nijedan kontakt sa njima direktno nadležnima nije postojao poslije 2009-te, te pozivam zastupnika tužene da o tim nebrojenim primanjima dostavi dokaze sudu, a ne da izmišlja. Posebno što se tiče sudija, jer me nikada nije primio nijedan, a tražio sam susret samo sa sudijom Đonlić Mensurom, što mi nije omogućeno. Nekoliko puta sam bio kod Predsjednika suda ili sekretara, no ja nikada i nisam tvrdio da sam diskriminisan od strane sudova, pa ni od sudske policije, koja je samo tehnički izvršni organ, nego isključivo od OT Bjeljina. Činjenica je da od trenutka kada sam otkrio sakriveni materijalni dokaz ubistva koju su oprali, ni nadležna tužilac Stjepanović, ni glavni tužilac nisu dozvolili da dođem do njih i dobijem odgovore.
Pozivam zastupnika tužene RS da iznese sudu imena tih tužilaca koji su sa mnom "razgovarali" i "više puta" pri tom ne računajući tužioca Šabić Murisa do koga sam išao u decembru 2012-te i januaru 2013-te 3 ili 4 puta isključivo zbog nerazjašnjene smrti oca, kada su nestali njegova knjižica i kompletna medicinska dokumentacija u KC Banjaluka, te sam to prijavio. Ja sam svjestan da zastupnik tužene ništa od ovoga ne iznosi lično nego prenosi podatke koje je dobio od tužilaštva, ali je potrebno i da iste provjeri, a ne da tek tako piše neistine o "nebrojenim susretima" sa nekim tužiocima, što bih u drugim okolnostima tretirao kao uvredu i tražio tužbom nadoknadu za nanesene duševne bolove, no kako se već radi o sudskom postupku, imam mogućnost da odmah razotkrijem svaki falsifikat kojim tužana pokuša da obmane sud.
Da su mi samo jedan put objasnili ono što sam pitao ili ako smatraju da sam glup pa ne mogu shvatiti njihovo izlaganje, onda da to napišu u odgovoru na zahtijeve, danas nebi ni bilo ove tužbe za utvrđenje diskriminacije.
Nova neistina je da sam tražio susret sa bilo kojim tužiocem koji nema veze sa predmetom, te pozivam zastupnika tužene RS neka dostavi imena tih tužilaca, a osim dokaza koje sam htio predati prvo tužiocu Stjepanović, pa kad je odbila, onda nadleženom Uredu glavnog tužioca što su takođe odbili, pa dežurnom tužiocu na šta je obavezan ZOKP-u. Nije uopšte problem ni u kakvim drugim tužiocima nego u onima koji su prikrili dokaze ubistva na načine koje sam opisao, a takođe dostavio neke dokaze o tome.
Šta znači kvalifikacija "drsko i čudno ponašanje" ? Da li bih trebao da zaboravim na dokaze kriminala koje sam otkrio, na zahtjeve koje sam predao još 2010-te, kao i krivične prijave, koje glavni tužilac prikriva što se može vidjeti na zahtijevu iz 08.01.2013. Trebalo bi možda da odem i nikada se više ne vratim da bi tužilaštvo imalo svoj mir. Građani koji brane svoje dostojanstvo i prava su drski i čudni, a glavni tužilac koji pere dokaze benzinom je savršenstvo majke prirode, vidovit i nadaren da predviđa, kako ću se boriti za svoja prava pošto sam to pismeno najavio i dostavio im. Još 08.03.2010. u dokumentu sudske policije "Zabilješka 401/10" a koji je priložila tužena RS, navedeno je da imam namjeru biti uhapšen, (ako se nastavi sa diskriminacijom) tako da tu nema šta da se predviđa. Jedino što im nije bilo jasno da je to meni potrebno kao dokaz, jer NIKO nije vjerovao da dolazim u OT Bijeljina sa tvrdnjom da imam nove dokaze o ubistvu i prikrivanju ubistva, a da mi se ne dozvoljava pristup ni nadležnom ni dežurnom tužiocu, a ni uredu glavnog tužioca. Prava istina je da sam ja predvidio svaki potez, kako OT Bijeljina, tako i zastupnika tužene RS u ovoj parnici, te se dokazima koje sam dostavio na pripremnom ročištu, njihova taktika raspala u komade.
I poslednja laž koja je zastupniku tužene ispričana od OT Bijeljina u njihovom podnesku je to da mi se odgovaralo na zahtijeve. Eto sad imate nekoliko zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, pa oni neka pronađu te "odgovore" kako bi se prezentovali sudu, (na stranu to što sam snimke dobio tek 3 godine poslije ubistva) a o "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
Dana 10.08.2010. tužena RS je zarobila majku ubijene djevijčice koja je donijela dokaze o ubistvu svog djeteta i prikrivanju tog zločina, slagavši joj da OT Bijeljina nije više nadležna za predmet, a potom je 5 sati držala pod stražom bez dozvole da pozove advokata i bez potvrde o lišenju slobode.
Tužilaštvo nema šta da pretpostavlja jer sam još u februaru predao više zahtijeva, razotkrivši njihov kriminal, te im je jedini izlaz bio da na te zahtjeve ne odgovore, a moje insistiranje da se zakon poštuje i da mi se omoguće sva zakonom garantovana prava, oni koji su oprali dokaze benzinom su predstavili kao narušavanje reda i mira da bi zataškali svoje zločine. Ako zastupnik tužene smatra da nije tako, neka dostavi sudu odgovore na sve moje zahtijeve koje sam priložio u spis, a na koje nikada do sada nije odgovoreno. Nisam ja dakle nikada narušavao javni red i mir, nego sam svoja prava branio od zločinačke organizacije OT Bijeljina koja prikriva ubistvo ćerke moje sestre, a samo snimke obdukcije su inkvizitorskim metodima skrivali 3 godine, te su ih predali tek pošto sam proveo noć u zatvoru.
ZAISTA PRIMJER DEMOKRATIJE...
Datum 13.05.2013. se pominje zbog tehničke greške no i obrazložanje za taj dan je skandalozno. Nebrojeno puta sam predavao podneske na ponižavajući način, a tada nisam htio iz samo meni znanih razloga, je uporedivo sa time da zastupnik tužene plaća "reket" nekom silniku nebrojeno puta 10% od plate, pa kad odbije onda se ovaj čudi, zašto ne pristaje i dalje na ponižavanja.
Koliko je to "često" MUP RS, (inače takođe zločinačka organizacija, za šta imam dokaze) podnosila prijave protiv mene ? Ja sam svaki put branio svoja prava koja otimaju silnici iz tužilaštva inače skloni kriminalu i korupciji, prikrivanjima pljački i ubistava i braniću ih uvijek, a neću se zaustaviti u borbi sa mafijom dok iza rešetaka ne završe svi kriminalci koji su učestvovali u prikrivanjima ovog gnusnog zločina i oni koji su im u tome pomogli otimanjem mojih prava.
Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?
Rješenje 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011. na strani 2 od reda 13 nadalje opisuje kako glasi diskriminatorska naredba prema svim srodnicima majke ubijene djevojčice i mene. Sve to je potpisano od strane sudije Dević Smiljke, te se time potvrđuje autentičnost Zapisnika koji sam priložio samo na jednoj strani sa djelovima izjava svjedoka. Ovde skrećem pažnju ne samo sudu nego i zastupniku tužene RS, da osim toga što sam branio svoja prava, čast i dostojanstvo shodno članu 48 Ustava RS, odbijanjem nezakonite naredbe došao sam do dokaza kakav se tretman sprovodi, inače bi ostala tajna i NIČIM ne bih mogao uvjeriti ovaj Sud da sam diskriminisan, jer bi to krivci negirali, što ću prezentovati u nastavku.
Rješenje 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012. sudija Hanušić Aid, na strani 2 pri dnu navodi da nije raspravljano o činjenici da su mi nepravedno oduzeta prava koja sam naveo i da to može biti predmet drugog suđenja, dok je u konkretnom predmetu prema načelu akuzatornosti raspravljano samo o navodima iz Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
Tužena RS bi sada i na ovom suđenju htjela da raspravlje o prekršaju i izbjegne raspravu o tome da li sam dana 05.09.2012. diskriminisan u odnosu na druge građane, bez pismeno donesenog rješenja, koje mi je uručeno sa pravom žalbe, te druga prava navedena u tužbenom zahtijevu, prije nego što sam se suprotstavio toj diskriminaciji. Na stranu to što sam uhapšen nezakonito na trotoaru, a čak i da je to bilo regularno morao sam zbog lišenja slobode biti izveden pred sud najkasnije za 12 sati. O prikrivanju informacija prethodne dvije i po godine, neodgovaranjima na pismene zahtijeve, da i ne govorim, a vrhunac svega je prikrivanje krivičnih prijava iz 2010-te.
Ovaj sud treba da se prema članu 2 ZOPP-u bavi isključivo temama iz tužbenog zahtijeva, no kako sam predvidio da će tužena RS svoju taktiku zasnivati na navodnom remećenju javnog reda i mira 08.07.2010. priložio sam više zahtijeva za pristup informacijama od 02.02.2010. što je 5 mjeseci ranije pa do 17.03.2010. na koje NIKADA NIJE ODGOVORENO.
Iz teksta tih zahtijeva se vidi da pravi razlog diskriminacije nije neki prekršaj iz jula 2010-te, nego moje otkriće o više teških krivičnih djela Kovačević Novaka i Stjepanović Danice.
Kako izgleda torba koju su uklonili sa mjesta ubistva i oprali benzinom može vidjeti i zastupnik i sud. Umjesto da daju odgovore, ako ih imaju, odgovorni su se posakrivali i dali nalog sudskoj policiji da mi ni po koju cijenu ne dozvole pristup njima, naravno ni pismeno ne odgovarajući.
ZAŠTO SU PODACI IZ SPISA KOJE JE OT BIJELJINA OBRADILA "STRUČNO", "PROFESIONALNO" I NEPRISTRASNO POSTALI DRŽAVNA TAJNA, TOLIKA DA NI NA JEDNO PITANJE O TOME NEĆE DA ODGOVORE ???
Ko je tu prekršio pravila može se vidjeti iz Pravilnika o radu tužilaštava, član "Radno vrijeme" stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan, te "Poštivanje radnog vremena" 1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama.
Poslije mjesec dana svakodnevnih pokušaja da dobijem odgovore upozorio sam komandu sudske policije na to, što je vidljivo iz priloga tužene "Zabilješka 401/10" od 08.03.2010. Iako im je predat disk i pokazane fotografije torbe sudska policija po naredbi NIKADA ni u jednoj zabilješci to ne pominje, jer ja treba da budem "čudan", "rastresen", "manijak", "narkoman", "psihopata" a tužioci se opisuju kao korektni i profesionalni koji nas "uvijek" primaju.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Nevjerovatno ! Donijela je odluku da je u pitanju nesrećan slučaj, a ne zna ništa da objasni i još traži odgovore od majke ubijene djevojčice. Tada sam imao samo izjavu trasologa da nije dobio podatke o povredama ali ne i njihove fotografije. Zato je OT Bijeljina brutalnim nasiljem sprečavala da dođem do njih, te su bili spremni hapsiti i sestru i mene da bi to prikrili. Tek poslije 05.09.2012. kada sam jasno rekao da ću dolaziti svaki dan sa slikom torbe i pokazivati je svima sve dok ne dobijem te diskove, ma koliko puta me hapsili, bira se manje zlo, poštuje zakon i izdaje rješenje 12.09.2012. koje sam priložio kao dokaz. Iz dotad sakrivenih slika, koje su odštampane u prilogu "Falsifikati" a jasno vidljive na disku na web stranici "Zlocin sa potpisom rezima" vidi se sva monstruoznost OT Bijeljina, koja je sve ove povrede sakrila, odnosno proizilazi da je prema njima žica prečnika 3 mm, osim površinskog reza, probila kožu napravivši kanal od 2 cm, napravila probod kroz prsnu kost, 25x1 mm, te razderine desne plućne arterije i dušnice od 1 cm. KAKO ŽICA OD 3 MM MOŽE PROĆI KROZ PUKOTINU U KOSTI ŠIRINE SAMO 1 MM, NARAVNO NIKO NIKADA NIJE OBJASNIO.
Sastavni dio stranice je i link ka fajlu u kome trasolog kaže da ne zna ništa o ovim povredama. Slike torbe, snimak razgovora, podatke o krijumčarenju, majka ubijene djevojčice je donijela na disku onog dana kada je uhapšena. Uhapšena da ne bi donijela te dokaze, a još su joj slagali da OT Bijeljina nije više nadležna za slučaj...

IZJAVA VJESTAKA
 
Sve i da je rad i odluka tužioca bala savršenstvo, a vidi se kakav je kriminal u pitanju ZOKP-u, stav 3 člana "Obustava istrage" obavezuje tužioca na reakciju: "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." No pošto to za njih i nije ništa novo nego vrlo dobro znaju šta su uradili, krivci iz OT Bijeljina su još u februaru 2010-te, blokirali svaki kontakt, te sam ih pismeno upozorio da ću ako ne otkriju za koga su radili podnijeti krivičnu prijavu, te da će završiti u zatvoru istovremeno objavivši slike torbe svim tužiocimaa. Rješenje su našli u tome da me optuže za "Ugrožavanje sigurnosti" i pošalju policiju da mi otme dokaze. Taj predmet je "razvlačen" dvije i po godine, jer su svi znali da nije bilo prijetnji, ali se to koristilo da me predstavljaju kao manijaka i opravdavaju zabranu pristupa. Sada kad je konačno donesena odluka u OT Doboj o tome, ta se činjenica ne pominje u odgovoru tužene RS.
Danima sam praćen, legitimisan, pretresan i nadziran sa stražom u 3 smjene ispred kuće, a sve bez naredbe suda. Podaci o tome su poslani iz MUP-a u OT Bijeljina te netragom nestali, a 3 mjeseca od upada policije i nadziranja sipan mi je otrov u pivo što je izazvalo tegobe danima. Preživio sam vjerovatno samo zahvaljujući tome što sam povratio dio tečnosti. Početkom avgusta sam tražio podatke o nadzoru od načelnika g. Ace Teodorovića te da se pokrene istraga na osnovu mojih dokaza, što je obećao da će uraditi. 5 dana kasnije gospodin je "umro" a materijal koji smo sestra i ja ostavili NESTAO. Naredni načelnik g. Vujić Nedeljko nije znao ništa o tome, niti je smio da uradi bilo šta...
No o kakvom se kriminalnom planu radilo pokazuje izjava sekretara tužilaštva, koju sam tužio taktički sa odštetnim zahtjevom od 10 KM, sa isključivim ciljem da dođem do dokaza da istoj nikada nisam prijetio. U prilogu "Izjava sekretara" (80 0 Mal 035904 11 Mal) vidljivo je da su g. Debeljević i Gruhonjić, slagali ne samo da prijetim njima, nego i sekretaru koja o tome ništa nije znala. Prikazan sam kao ludak koji prijeti svima, pa i sekretaru koja nema nikakvih veza sa istražnim radnjama, što naravno znaju svi osim mene koji sam "psihopata". Kako je mene kao "čudaka i manijaka" opisala sekretar kojoj sam "prijetio" vidi se iz njene izjave.
G. Kerović Ranko mi je takođe potvrdio u telefonskom razgovoru da sa tim nema ništa da ne osjeća strah od mene i da ne zna zašto su ga "ubacili", a ostalo četvoro sam tužio parnično, te g. Debeljević u parnici 80 0 P 034147 11 P odgovara na tužbu tvrdeći da sam sve izmislio. I njihovu prijavu i naredbu za pretres, nadzor, SVE !!!???
Prilog "Odgovor Debeljevica" pokazuje da iako sam ih tužio kao građane, jer su me i prijavili u svojstvu građana, (što se vidi iz zabilješke, a to su mi osim pokojnog g. Teodorovića potvrdili i inspektori, te predsjednik Okružnog suda lično, kada mi je omogućen uvid u taj spis) on kao tuženi odgovara u potpisu kao zamjenik glavnog tužioca. Taj odgovor razotkriva svu monstruoznost, kriminal i laži OT Bijeljina i to sve da ne bi odgovorili na nekoliko zahtijeva za pristup informacijama sa početka 2010-te. ZAŠTO ??? A sve ovo pokazuje kakav je kredibilitet dokaza predloženih od strane tužene, čiji su autori OT Bijeljina ili sudska policija koja piše onako kako im naredi glavni tužilac.
Svi moji zahtjevi su bili u skladu sa zakonom i pravima, što se vidi iz priloga "Obavještenje" u tačkama 1-7, a predatog Sudskoj policiji i OT Bijeljina 21.08.2012. što je opisano u prilogu tužene RS 1244/12 od 25.08.2012. koji je nastao poslije moje dojave komandi u Banjaluci. Pošto je lažno prikazao događaj i prećutao da je zgužvao dokumente i pokušao ih baciti u kantu za otpatke, dostavio sam komandi snimak kompletnog događaja i dokazao da potpisani laže, a potom je kamanda odobrila da dobijem kopije svih zabilješki.
U prilogu "Članak i dokazi kriminala" osim što se vidi da me i u medijima "MJEŠTANI" opisuju kao ludaka nalaze se i djelovi izjava vozača i direktora "Univerzala" koje inače imam u cjelosti. Iz njih se vidi da su u firmu ispred koje je ubijena Ivona Bajo dovezena 4 paketa, a direktor je ujutru zatekao samo paket. Tri paketa su nestala preko noći dok su bili pod nadzorom portira, onog istog koji je uklonio torbu sa lica mjesta, pomogao kamionu da pobjegne i prikrio da je uopšte dolazio, pričao da je vidio djete da se kreće i krvari, pa onda tu priču izmjenio...
ŠTA JE TOLIKO VRIJEDNO BILO U TIM PAKETIMA ???
Od početka 2010-te slao sam dokaze na više lokacija, pa i izvan zemlje. KT Sarajevo vodi ovaj slučaj šverca, (roba je krenula iz Federacije BIH) pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, a iz Interpola je došao nalog da se pretraže transakcije Bobar banke, nakon čega je otkriveno preko 4 miliona KM novca koji je prala narko mafija Darka Šarića od 2008-me, do 2012-te. Većinski vlasnik banke je isti kao i Univerzala, gdje je švercovana "ROBA" a suvlasnik je tužena RS.
KAD SE ODUZME 4-1 (PAKETA) I SABERE SA OPRANIM MILIONIMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE OT BIJELJINA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KOKAINSKU MAFIJU.
Detaljan opis bjegstva kamiona, falsifikovanje tahograf trake i dokazi o krijumčarenju su dostavljeni u KT Sarajevo, a prvi od tih tekstova se nalazi i na priloženom disku kao html fajl "Kantonalnom tužilastvu kantona Sarajevo" uz napomenu da su slike na vanjskim internet lokacijama, te je za njihovo učitavanje potrebna konekcija.
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Prijave protiv portira i AD Univerzal, predate 2010-te u OT Bijeljina su naravno nestale. Nisam ih dobio ni poslije zahtjeva 21.08.2012. odnosno 05.09.2012. kada sam uhapšen da ne bih dobio podatke o njima, a na poslije zahtjeva 08.01.2013. koji sam priložio kao dokaz. Ni poslije lične intervencije kada sam predao kopiju šefu pisarnice nema naravno nikakve reakcije, čak ni ko je tužilac. Mogu sa velikom dozom vjerovatnoće predvidjeti da će te prijave biti pronađene u nekom drugom spisu, gdje su ubačene "greškom i nenamjerno" a ja "nikada nisam dolazio" da im ukažem na grešku...
Hoće li zastupnik tužene i dalje insistirati da se jednostavna rasprava ima li ili nema pismenog rješenja o zabrani pristupa porodici Bajo, pretvori u dokazivanje zbog čega se to čini i da li ćemo se zaustaviti na datumu 08.07.2010. ili ćemo doći do 01.02.2010. mojih zahtijeva iz tog perioda, pranja dokaza benzinom...
Polazim od pretpostavke da je zastupnik tužene RS, častan profesionalac koji nema dodirnih tačaka sa kriminalom na koji sam ukazao, a dokazao sam da oni koji vrše diskriminaciju zbog prikrivanja zločina obmanjuju i njega, a u dokumentima koja su mu dali postoje i druge laži koje sam razotkrio. Recimo lično g. Salih Memić me je obavjestio da je tvrdnja o prenosu nadležnosti nad spisom o istrazi smrti Ivone Bajo u OT Doboj laž, a to se pominje i u dokumentima koje je predložila tužena RS. No to su detalji koje spremam za druge važnije parnice, kao Bollin protiv RS gdje sam 13.12.2013. predao 70 priloga na oko 160 strana + disk.
Dokazni postupak iz te i svake druge parnice i krivične prijave koju sam napisao, sve objavljeno na skoro 400 članaka na internetu, mogu da izvodim u svakom trenutku "iz glave" a dokumenti bi mi bili potrebni samo toliko da pokažem kako je ono što govorim istina, u stilu:
OT BIJELJINA JE OPRALA BENZINOM MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, EVO FOTOGRAFIJE KOJA TO DOKAZUJE...
Zastupnika tužene RS su krivci za najmonstruoznija krivična djela već doveli u bezizlaznu situaciju, lažnom predstavom događaja, očekujući da će braniti bezakonje i kriminal koji demonstriraju. Nekoliko puta je ponovljeno da nisam ničim diskriminisan, a dvije i po godine tražim snimke obdukcije, zatvaran sam i hapšen sa sestrom ili sam a tek poslije trenutno poslednjeg hapšenja 05.09.2012. relevantnog upravo za ovu parnicu sam ih dobio i sve tako "nediskriminisan" nisam dobio nijedan odgovor na zahtijeve još iz 2010-te, skrivaju se prijave iz iste godine i sve to već izrečeno i napisano treba odbraniti pred sudom.
Predlažem stoga da za glavnu raspravu Pravobranilaštvo zatraži od glavnog okružnog tužioca dokumente koje sam tražio svojim zahtjevima, da biste parirali dokazima koje sam neočekivano priložio, a ruše postavku o naredbi zbog incidenta iz jula 2010-te, i završne tvrdnje zastupnika tužene da mi je "BLAGOVREMENO" odgovarano. Tražite odgovore o nestalim krivičnim prijavama, o tragovima krvi prije pada, gdje je vještačenje u kome stoji da je sve unutrašnje povrede nanijela žica od 3 mm prečnika, zašto trasolog to nije dobio, ko je sklonio torbu, kako je presječen kaiš, gdje je nestao dio, ko je i čime oprao ostatak, je li to tužilac uopšte "vidjela".
Pratite njihovu reakciju, gledajte ih u oči i posmatrajte kako traže izlaz.
Onda ćete shvatiti, ako već niste ranije i ako dokazi prezentovani u ovoj parnici nisu bili dovoljni, na kakve su sve zločine spremni pojedini pripadnici OT Bijeljina. A situacija je savršeno jasna. Da nemaju ništa što žele sakriti, ne bi ni skrivali spis, niti izbjegavali odgovore, ali pošto imaju, spremni su na sve samo da se istina ne otkrije.
A MOJE NAJJAČE "ORUŽJE" JE UPRAVO ISTINA. TOGA SE PLAŠI OT BIJELJINA...
Sve ovo ranije navedeno i nije u svrhu dokazivanja navoda iz tužbenog zahtijeva, nego primjer i sudu a prije svega zastupniku tužene, u kom pravcu parnica ne treba da ide, no neće biti napisano uzalud jer će kompletan tekst biti dostupan građanima na blogu koji uređujem, jednom od najposjećenijih od 300 hiljada registrovanih. Tako će ostati zabeleženo šta je sve urađeno sa moje strane i ko je sve učestvovao u prikrivanjima zločina prije konačnog otkrivanja istine, a koja neizbježno stiže. Ukoliko sud umjesto da se bavi samo time da li je dana 05.09.2012. izvršena diskriminacija na način opisan u pojedinim tačkama, te da li tužena ima doneseno rješenje o tretmanu koji primjenjuje, dopusti da se dokazuju opravdanja za oduzimanje tih prava, ja ću dokazati da je pravi razlog sasvim drugi. Otkriveni dokazi o krivičnim djelima tužilaca su jedini motiv za blokadu pristupa, koja je razotkrivena isključivo zato što sam se tome suprotstavio. Da to nisam uradio za jedno ovakvo suđenje ne bih imao nijedan dokaz, a šta bi izjavila tužena RS, slikovit je primjer odgovor zamjenika glavnog tužioca g. Debeljevića. Stoga predlažem da se kao svjedoci pozovu g. Kovačević Novak i gđa. Stjepanović Danica, zaposleni u OT Bijeljina i to isključivo ako sud smatra da je potrebno ustanovljavati uzroke diskriminacije. U suprotnom, ako se ostaje u granicama postavljenog zahtijeva ostajem kod prijedloga da se pozove samo sudski policajac Mićić Zoran, kao direktno zadužen za nadzor nada mnom i autor najvećeg broja zabilješki, čija je privatna adresa (Račanska 87, Bijeljina). Na kraju napominjem da je ovo samo dio dokaza koje imam o lažnim podacima i nekredibilitetu materijala koji je predložila tužena RS, a nalaze se čak i unutar tih dokumenata koji su u suprotnosti jedan sa drugim i iznesenim tvrdnjama zastupnika tužene RS u podnesku, te ću ih, po potrebi razotkriti na glavnoj raspravi...


DODATNI PRILOZI TUŽBE


Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Izjava sekretara
Odgovor Debeljevica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 02/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2439315