KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


19.01.2014.

ADVOKATI MAFIJE

Sad ćete moći, ubrzo na internetu da pročitate tekstove sa vašim imenima kao počinilaca krivičnih djela, pripadnika zločinačke organizacije, sa detaljima i dokazima, šta ste i kako izmislili, falsifikovali, prekršili, da biste zaštitili pripadnike mafije.
PRIJE PRAVOG SUDA GDJE ĆE SE NAĆI SVI ODGOVORNI POSLIJE PADA OVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA, SUOČIĆETE SE SA SUDOM JAVNOSTI...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

ADVOKATI MAFIJE

Ovaj tekst je poslednji informativni podnesak koji dostavljam predsjednicima sudova u Bijeljini, a dalju borbu sa organizovanim kriminalom, nastaviću putem suda isključivo putem zahtijeva za informacije i pokrenutim panicama, čiji je osnovni cilj razotkrivanje istine o prikrivenim zločinima, te detektovanje korumpiranih službenika na svim nivoima. Iako sam još od 2010-te ovakvim tekstovima, apelovao na sudije da rade po zakonu i ne pružaju pomoć kriminalcima, čija sam krivična djela razotkrio, do danas sam prikupio veliki broj dokaza i o kriminalu pojedinih sudija, pripadnika pravosudne mafije.
Pod tim pojmom podrazumjevam osobe koji su formalno i zvanično imenovani na mjesta tužilaca i sudija, a korumpirani su od strane organizovanog kriminala, te ne postupaju prema važećim zakonima, nego prema nalozima mafijaških bosova. Oni su sramota ne samo za organe u kome rade i sudsku vlast u cjelini, nego urušavaju ugled i drugim časnim kolegama profesionalcima. Uvjerio sam se da nažalost ima mnogo pripadnika pravosudne mafije, no zbog onih koji ne učestvuju u kriminalnim radnjama, opisivaću isključivo pojedine sudije sa imenom i prezimenom, ne pripisujući to sudu u cjelini, jer sam to svojevremeno obećao osobi čiji rad zaslužuje poštovanje. Kada i kako se to desilo nije važno i nikada neću opisivati u zvaničnim tekstovima, ali ću svoje obećanje održati iako je u suprotnosti sa mojim uvjerenjima o državi kao zločinačkoj organizaciji skupa sa svim njenim organima. Prije svega tužilaštvom, koje je po svom ustrojstvu u načinu rada, monstruoznosti u prikrivanju zločina negdje između inkvizicije i gestapoa.
To što sam isticao da imam razumjevanja i obzira prema svima, jer ne želim da neko ostane bez posla ili čak mnogo gore, pa da poslije montirane optužnice, završi potut tužiteljice Milić Dijane, shvaćeno je kao "zeleno svijetlo" za totalno bezakonje i pomoć mafiji koja ih je postavila na pozicije koje zauzimaju.
Nije dakle bilo nikakve koristi od ukazivanja sudijama na kriminal, počinioce i dokaze, te ću stoga svoje vrijeme i pažnju posvetiti ubuduće građanima i opisivati im detaljno sa dokazima koje su sudije i na koji način kršile zakon, a prije svega ću početkom februara objaviti materijal vezan za predmet 80 0 P 039221 12 P, sa imenima svih pripadnika zločinačke organizacije od portira, preko policije, tužilaca do sudija, advokata mafije. S tim u vezi je predat i zahtijev Okružnom sudu za informacije, čija je osnovna svrha da utvrdim, postoji li u tročlanom sudskom vijeću ijedan sudija koji se distancirao od kriminala, ili ću objaviti imena svih aktera, a do tada pominjem samo ime sudije prvostepenog suda.
Krivična prijava i pritužba UDT-u će biti predate znatno ranije, ali su nebitni, jer VSITV-e i Tužilaštvo u cjelini kao mafijaški servisi progone samo časne sudije i tužioce, a razotkrivene kriminalce, poput Barašin Milorada, uhvaćenog pred kamerama na sastanku sa dilerima oružja, samo skloni u stranu sa 10% manjom platom par mjeseci, što mu se višestruko nadoknadi. Stoga je mnogo efektnije i svrsishodnije ukazivanje na kriminal putem interneta, te je isključivo u interesu eventualno časnog sudije profesionalca da mi se dostave traženi podaci, inače ću svo četvoro umješanih u zataškavanje šverca AD Univerzal u ovom predmetu, (za šta sam predao takve dokaze, da bi ih bez bilo čega dodatnog, tužilaštvo moglo koristiti i u krivičnom postupku) predstaviti kao saučesnike prikrivanja zločina.
U ovom predmetu sudije su potpuno izmjenile smisao tužbenog zahtijeva i osnov za nadoknadu štete, te moju tvrdnju da su lažni prikaz tuženog i prikrivanje dokaza uzrokovali duševnu bol, te potom povredu časti i ugleda, izmjenili po svom nahođenju i željama zastupnika tuženog, pa obrazlažu da neme dokaza da je tuženi odgovoran za smrt djevojčice, a ja kao ujak i nemam pravo na odštetu.
Kada bi se ovakav kriminalni rad primjenjivao u trgovini, građevinarstvu, zdravstvu, mogli biste za kupljenu goveđu šniclu dobiti konjetinu, koja je duplo manje vrijedna, (što je stvarno vršena prevara), u boci šampanjca od 100 KM, pronađete sok od maline, jer su utvrdili da tako imaju veći profit i može se tako navesti bezbroj primjera, no da završim sa jednim ozbiljnijim. Da se ovakva neodgovornost i bezakonje primjenjuje u bolnicama, tamo bi pacijentu koji je došao zbog upale slijepog crijeva, mogli odstraniti bubreg, jer je neki hirurg "pravilno utvrdio činjenično stanje" iz jednog od medicinskih kartona, nekog od pacijenata, koji su bili u istom odjeljenju. BILO BI TUŽNO DA NIJE KRIMINALNO...
U prvom prilogu uz ovaj tekst je Naredba KTA-ST-122-10 od 20.01.2011. koja je sa originalnih 5 stranica sažeta na jednu, tako što je prezentovan opis i obrazloženje za nesprovođenje istrage, a kompletna se nalazi na web stranici:
NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE
Postupajući specijalni tužilac Mahmut Švraka je krajem 2012-te pred kamerama objasnio zašto istraga u ovom i sličnim slučajevima ne može da se pokrene, što se vidi iz naslova, nama političke volje. Vidljivo je da su nedostajali dokazi da je ono što tvrdim istina, odnosno da je tužilac Stjepanović, oprala materijalni dokaz ubistva benzinom i sakrila ga, te je od vještaka trasologa prikrila sve unutrašnje povrede. Ono što se ne vidi ovde je izvor iz koga g. Švraka precizno prenosi detalje, a to su moji tekstovi, od kojih je najznačajniji:
ZASTO NI(JE) SLIJEPA BOGINJA PRAVDE
Pisan je oktobra 2010-te i može se vidjeti da sam još tada opisao način funkcionisanja državne mafije, a da ne bih mogao doći do dodatnih dokaza, izdata je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, neposredno pošto sam 24.06.2010. predao krivičnu prijavu protiv portira AD Univerzal gdje je švercovana neka roba u 3 neidentifikovana paketa. U drugom prilogu "Zahtjev 08.01.2013." vidi se datum predavanja te, a takođe i prijave protiv Univerzala 02.12.2010.
Više puta sam tražio podatke o tim prijavama i dostavu novih, što mi nikada nije dozvoljeno, te je bilo neophodno da se suprotstavim kriminalcima iz OT Bijeljina koji su prikrivali zločine, da bi ostali pisani tragovi o tome, inače bi odgovorni koje sam više puta uhvatio u laži, negirali da sam ikada dolazio. Prvi slučaj u kome su sudije pružile pomoć mafiji je bio dana 10.08.2010. kada je majka ubijene djevojčice spriječena da dostavi dokaze koje je otkrila, a o kojima govori i g. Švraka. No glavna tema ovog teksta je pomoć sudija Marković Jelene i tročlanog vijeća Okružnog suda, Gavrilu Bobaru, vlasniku AD Univerzal, po mojoj tužbi za nadoknadu štete. Osim toga značajna je i pomoć drugostepenog suda, sudiji protiv koje sam već podneo krivičnu prijavu, čega sam bio svjestan. Naime, odbacivanjem prvostepene presude, sudsko vijeće bi praktično konstatovalo kriminal sudije u prvostepenom postupku, a ovako će ovu odluku tužilaštvo iskoristiti kao izgovor, da nije bilo krivičnog djela. Uostalom objaviću tu odluku na internetu, čim je dobijem, pa ćemo vidjeti, a na tužilaštvo nisam ni računao kao na profesionalan organ, nego ću kriminal sudija dokazati u procesima za diskriminaciju i nadoknadu štete, zbog namjernih "propusta" koje sam već opisao, a biće i dodatnih na pripremnom ročištu, izvršenih od drugostepenog suda
Tražena nadoknada je bila 500000 KM, ali sam odmah ponudio da odustanem od kompletne sume, ako se pravno lice distancira od štetnih radnji svog radnika portira, Sofrenić Blagiše. Kako to nije prihvaćeno, očito je da stoje iza svega, a u tužbenom zahtijevu sam konkretizovao da su odgovorni za prikrivanje dokaza i davanje lažnih iskaza, što mi je u naredne 3 godine nanijelo neprocjenjivu štetu prilikom pokušaja da dostavim dokaze do kojih sam dolazio.
Iako sam naveo 3 radnje, (obmanjivanje o samom događaju, uklanjanje dokaza i pomoć kamionu u bjegstvu) zastupnik tuženog u svom odgovoru odgovara da nisu doprinijeli smrti Ivone Bajo, što ja nikada nisam ni tvrdio.
U DOPUNI I PREINACI TUŽBE
pojasnio sam da je šteta zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja (itd) te jasno istakao, citiram:
Nepostojanje utvrđene krivične odgovornosti, ne znači da ne postoji odgovornost za nastalu štetu, jer bi u tom slučaju parnični postupak bio moguć, samo po okončanju nekog krivičnog postupka, a prije svega ističem činjenicu da u tužbi nije bilo pomena o odgovornosti tuženog za nasilnu smrt Ivone Bajo, nego isključivo za prikrivanje dokaza o tome, što je doprinjelo da se pojedini podaci uopšte ne istražuju od strane tužilaštva! Dakle, ne sumnjajući u profesionalne sposobnosti zastupnika tuženog, ovo doživljavam kao pokušaj navođenja na to da dokazujem nešto što nisam ni tvrdio. Ne osporavam prijedlog zastupnika da se ostvari uvid u spis KTA-596/09, što bi i meni odgovaralo, jer sam siguran da i dalje postoje dokumenti skriveni od javnosti, no ističem da taj spis nije relevantan za ovu tužbu. U prilogu dostavljam disk koji sadrži kompletan materijal iz tog spisa, koji imam, kako na uvid sudu, tako i tuženom, no ovde je bitan spis po mojoj krivičnoj prijavi protiv službenika tuženog od 24.06.2010. te protiv tuženog od 02.12.2010.
Sudija Marković nije htjela da naredi dostavu nijednog predloženog dokumenta niti da se sasluša svjedok portir. S obzirom da sam dana 05.09.2012. spriječen u pristupu informacijama, te uhapšen, a potom sam jasno u zahtijevu 08.03.2013. naveo da mi je taj materijal potreban za parnicu sa AD Univerzal, na šta mi nikada nije odgovoreno, nisam dobio obavjest o nesprovođenju, te je očito da su prijave sakrivene, a to je znala i postupajuća sudija pa nije dozvolila da se istina razotkrije. Iz popisa dostavljenih dokaza uz preinaku, koji su svi odbačeni, popisa svjedoka, i naravno odbijanja da se naredi OT Bijeljina dostava podataka o prijavama protiv tuženog pravnog lica, jasno je da je završni komentar sudskog vijeće "da nisam ničim dokazao svoje trvdnje" u stvari vrijeđanje, kako mene, tako i zakona, grubo podsmijavanje, pošto su mi oteli sve dokaze, te nisam imao priliku nijedne riječi reći u terminu predviđenom za izvođenje dokaza.
Jedino što je omogućeno je to da budem saslušan u svojstvu svjedoka, kada sam odgovarao na pitanja sudije, dok je zastupnik tuženog odustao od tog prava. Ni tada nisam rekao da je AD Univerzal odgovoran za smrt djevojčice, što se vidi iz zapisnika od 22.04.2013.godine. Posebno je važno da to nisu moje riječi nego prepričavanje sudije, pošto bih dao odgovor, uz neke bitne izraze koje nisam koristio i sa obiljem gramatičkih grešaka, nepovezano, te nije isključeno da je i to bilo smišljeno urađeno. No iz konkretnog pitanja zbog čega je tuženi odgovoran i mog odgovora, vidi se da ne optužujem nikog za ubistvo, i da ne tražim odštetu zbog smrti Ivone Bajo:
Pitanje: Zbog čega smatrate da je Univerzal kriv za vašu duševnu patnju koju se naprijed opisali.
Odgovor: prije svega smatram da je Univerzal kriv zbog toga što je njegov radnik dao lažan iskaz pred policojom, isti radnik – portir Univerzala uklonio materijalni dokaz sa lica mjesta a radi se o torbi koju je djevojčica nosila preko ramena, zato što je torbi presječen kaiš i dio tog kaiša nedostaje na torbi a zatim je ostatak kaiša opran hemijskim sredstvima, taj dokaz je izuzet iz svih istražnih radnji, a na svaki moj zahtjev Tužilaštvu da mi se objasni kako je došlo do toga ja sam sprečavan da saznam istinu o tome od strane tužilaštva, zbog toga smatram da je Univerzal odgovoran jer je to počinio njegov radnik i uklonio te dokaze i zbog toga mi je nanešena duševna bol. Ja sam ustanovio tek posle nekoliko dana da je prećutana činjenica od strane Tužilaštva da je postojao kamion koji je dovezao neku robu u Univerzal, kamion je imao tehnički kvar rezervoar je bio našpanovan jer je nosač pukao, kasnije sam saznao od izjava svjedoka da je kamion dovukao neka četiri paketa robe a ujutro je bio samo jedan paket. ja ne znam da li je taj kamion udario Ivonu. Iz svega sam zaključio da tuženi prikriva podatke o tom kamionu, ja sam pretrpio duševnu bol zbog toga jer je na takav način tuženi spriječio da se sazna istina o događaju.

Iz postupanja sudije Marković bilo mi je jasno da će pokušati u dogovoru sa tuženim AD Univerzal predstaviti kao da tražim odštetu zbog smrti djevojčice i da neće ustanovljavati da li je portir obmanjivao mene i sestru ili policiju, da li je uklonio torbu ili nije, niti da li je prikrio dolazak kamiona, te sam predao podnesak:
PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 81 ZOPP
koji zbog važnosti prenosim u cjelosti:
Na osnovu člana 81 ZOPP-u: Sud će prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu odlučiti o čemu će se raspravljati i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi. Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena posebna žalba. Sud nije u daljnjem toku parnice vezan za svoja prijašnja rješenja iz ovog člana. Predlažem da u daljem toku postupka sud ima u vidu moj raniji prijedlog za nalaganje OT Bijeljina o dostavi spisa, po mojim krivičnim prijavama, protiv pravnog lica AD UNIVERZAL i fizičkog lica službenika tuženog. Naime, zastupnik tuženog je taktički mudro skrenuo tok na odgovornost za ubistvo Ivone Bajo, što ja nikada nisam tvrdio u tužbi. Da li ima odgovornosti ili ne za samo ubistvo od strane tuženog, neću ni dokazivati, nego isključivo odgovornost za prikrivanje dokaza do čega sam došao po zatvaranju predmeta odnosno spisa KTA-596/09 i u njemu se ne nalaze odgovori na sve teme iz tužbenog zahtjeva. Na osnovu dokumenata iz spisa ću dokazati da je tuženi AD UNIVERZAL, prikrivao postojanje kamiona, pomogao mu da pobjegne sa mjesta zločina i o tome smišljeno nije iznosio podateke istražnim organima danima, sve dok ja nisam otkrio tu činjenicu, a takođe i to da je službenik tuženog lažno predstavio događaj i mjenjao izjave, prikrivajući naknadno činjenicu da je vidio djevojčicu da krvari prije pada. Ono što ne postoji u spisu je podatak o tome ko je uklonio materijalni dokaz torbu sa lica mjesta, a morao bi biti obrađivan tek u naknadnim prijavama. OT Bijeljina kao saučesnik u prikrivanju ubistva krije i te prijave sad skoro 3 godine i ne dozvoljava mi pristup materijalu, a najvjerovatnije su do sada pomenute prijave bile "zagubljene". Vezano za to je i audio razgovor sa portirom koji sam dostavio na disku kao dokaz, u kome on priznaje da je uklonio dokaz sa mjesta zločina, te isti ne samo da nikada nije vještačen, nego ni pomenut u spisu! Zastupnik tužene bezrazložno tvrdi da bi snimak trebalo vještačiti, kao da se radi o izjavi osobe u bjegstvu ili preminule, nedostupne sudu, bez izjašnjenja radnika tuženog da li je razgovor autentičan ili ne. Smatram da je potrebno kako za trenutnu parnicu tako i u eventualnom drugostepenom postupku, te imajući u vidu da se radi o potencijalnom krivičnom djelu, (ako su moje tvrdnje tačne) insistirati na izjašnjenju tuženog o tome ili pozvati predloženog svjedoka Sofrenić Blagišu da svjedoči o tome. Tuženi, zastupnik tuženog i portir su svjesni da će se prilikom svjedočenja morati izjasniti po pitanju autentičnosti razgovora i uklanjanju dokaza ubistva, što kako god da odgovori donosi negativne posljedice po tuženog i svjedoka. Tek ako bi svjedok osporio svoje učešće u razgovoru, moglo bi se postavljati pitanje vještačenja snimka, što zastupnik tuženog vješto izbjegava. Postavlja se pitanje, da li je uopšte provjereno šta o svemu kaže portir??? Da je osporavao autentičnost, zastupnik bi izašao sa tim stavom, no znajući da je sve istina i da bi osporavanjem samo počinili novo krivično djelo, pokušava se izbjeći svjedočenje portira i bilo kakvo izjašnjavanje o tome, u čemu je sud pomogao tuženom. Očekujem od suda da ima u vidu ove argumente, te ako sa uvjeri tokom rasprave u njihovu osnovanost, iskoristi pravo iz zakona, koje sam naveo, te preduzme sve radnje da se dođe do istine, pozivanjem svjedoka Sofrenić Blagiše, radnika tuženog, te uvidom u spise po mojim krivičnim prijavama, čije brojeve ne znam jer ih OT Bijeljina prikriva u kontinuitetu od 2010-te do danas...
Ovaj dokument je dokaz da je sudija bila upozorena da u spisu koji je naredila da se dostavi na zahtijev tuženih neće pronaći odgovore na teme iz tužbenog zahtijeva te da kad to ustanovi primjeni član 81, a pošto je okončala postupak bez utvrđivanja tih tema, grubo je prekršila član 2 ZOPP-u, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" te ne samo da je objašnjavala kako nije utvrđena odgovornost AD Univerzal za smrt djevojčice, što nisam ni tvrdio, nego čak i to da kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete zbog smrti, što ne samo da nisam ja pominjao, nego nije ni zastupnik tuženog.
Dakle umjesto da utvrđuje da li je tuženi pričao laži ili ne, da li je uklonio dokaze ili ne pa da se onda odredi o tome je li to moglo da mi nanese duževnu bol i tokom narednog perioda povrijedi čast i ugled, sudija Marković, se bavi nečim što ne postoji u tužbenom zahtijevu. Uz to je falsifikovala "Obavještenje" OT Bijeljina i navela da je utvrđeno kako je žica probola krvni sud.
Osim toga tužilaštvo ništa ne utvrđuje nego pokreće ili ne pokreće istragu. Uostalom sud je prema članu 12 ZOPP-u stav "(3) U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinitelja vezan za pravomoćnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim" obavezan da uvažava isključivo odluke suda, a ne tužilaštva, koje je samo jedna od dvije ravnopravne strane i čije tvrdnje, dokaze, "utvrđene činjenice" tek trebe dokazivati pred sudom.
Tako je recimo prilikom ubistva Garić Branislava u Doboju, tužilac podigao optužnicu, ali to ne znači da je utvrdio nečiju krivicu, te su udruženim snagama oslobodili režimskog tajkuna, tako što je sud "UTVRDIO" njegovu neuračunljivost. Nijedna radnja tužioca ništa ne utvrđuje. Podignuta optužnica protiv tužiteljice Milić, ne utvrđuje njenu odgovornost, niti nesprovođenje istrage specijalnog tužioca Švrake ili okružnog tužioca Stjepanović, ne utvrđuje da li je ili nije izvršeno krivično djelo, a posebno ne da li je nekome nanesena šteta. Tužilac samo odlučuje da li ima dokaza da je krivično djelo izvršeno ili nema i zato postoji član "Obustava istrage" stav 3 "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo". Zato sam 3 godine sprečavan u pristupu tužilaštvu, da se ne bi "utvrdilo" da je AD Univerzal odgovoran za uklanjanje dokaza sa mjesta zločina i pranje istog benzinom u sadejstvu sa inspektorom i tužiocem. Taj dokaz je praktično poznat svim sudijama, tužiocima, sudskim policajcima, ali su prijave iz 2010-te nestale, a svojim (ne)postupanjem u ovoj parnici četvoro sudija saučestvuje u prikrivanju tih prijava, zataškavanju ubistva djeteta i šverca bogatog tajkuna.
Vjerovatno je to bila bolja opcija nego da vođa mafije izađe pred kamere i kaže kako je odluka suda špekulativna, da se džabe pozivaju na zakone, da treba da ih je sramota, te da će ukinuti sudove u Bijeljini i premjestiti ih u Laktaše...
Pošto sam podneo krivičnu prijavu, protiv sudije Marković i ukazao na kršenja zakona i falsifikate, drugostepeni sud, ispravlja dio o opisu povreda i ne pominje krvni sud, ali onda lažno tvrdi da je pravilno utvrđeno činjenično stanje...
KOJE STANJE, ČINJENIČNO STANJE ČEGA ???
Mogli su tako da traže spis o ubistvu Ljubiše Savića recimo pa "utvrditi" da nema dokaza o odgovornosti tuženog i da ja nisam u srodstvu. Iako nisam optuživao radnike Univerzala da su odgovorni za smrt djeteta ni u tužbenom zahtijevu, ni u tužbi, ni u odgovorima na pitanja suda, sudije se bave upravo time, a nisu utvrđivali da li je bio šverc ili nije iako to jesam tvrdio i dostavio dokaze.
Kada bih tužio građanina XX za nanesenu štetu zato što me je udario po glavi i bacio pod kamion, on bi s branio da nije vozio kamion, a sud bi shodno tome "pravilno" utvrdio činjenično stanje, jer (za vrijeme od dvije godine koliko sam bio u komi) tužilac Stjepanović nije utvrdila ko je vozio kamion, pa ni tuženi. Sms poruke, audio snimci razgovora, video zapis koji sam snimao telefonom bez znanja tuženog i drugi dokazi, bili bi odbačeni, jer "NISU POTREBNI" a uostalom nisam ni mrtav pa da potražujem odštetu...
SVE SE MOŽE KAD SI SUDIJA I PO ŽELJI ODLUČUJEŠ ŠTA JE POTREBNO KAO DOKAZ A ŠTA NE, DA BI OSLOBODIO ODGOVORNOSTI, BILO KRIVIČNE BILO ZA ŠTETU, ONE ZA ČIJE PROCESUIRANJE NEMA POLITIČKE VOLJE...
Ja ću naravno da nastavim sa pravnom borbom na zakonom predviđene načine i u ovom predmetu, a za kraj da pojasnim sudijama koji "nisu shvatili" tužbeni zahtijev i ne znaju šta je osnov za nematerijalnu štetu.
Uzmimo da je tužilac Stjepanović, savršenstvo pravne struke i da je apsolutna istina to što je "utvrdila". Djevojčica je sama pala i sama se ubila. Zanemarićemo krvave tragove prije pada, uklanjanje, pranje i sakrivanje torbe, krijumčarenje, bjegstvo kamiona i držimo se samo te "istine" o padu na žicu, ali zamislite sada da je to vaše dijete...
Upravo ste ga sahranili, a onda vam prilazi radnik AD Univerzal i priča da mu je žao, da je vidio djete, kako krivuda iskašljava krv prije pada, da je mislio kako se radi o infarktu, da je pokušao zaustaviti automobile, kada je pala...
Nevezano za to, zbog čega portir "laže" zašto vas "obmanjuje" razmotrimo samo da li to što vas neko laže, izruguje se, tjera šegu ili šta već u takvoj situaciji, predstavlja radnju koja može izazvati štetnu posljedicu. Da li bi vam to nanijelo duševni bol ili biste kao u parnici 80 0 P 039221 12 P, tretirali sve kao dobru šalu i slatko se nasmejali, jar naravno OT Bijeljina će pola godine kasnije "utvrditi" da to što vam je ispričano "nije istina". Ali tu nije kraj, jer ponukani "lažima" i šalama portira vi istražujete sami, dolazite do dokaza i pokušavate ih dostaviti tužiocu, ukazati na njih. I šta se dešava ? Ne daju vam da priđete tužiocu, sudska policija piše da ste rastrojeni, psihički poremećeni narkoman, a i u štampi se pojavljuje tekst u kome ko zna koliko građana čita, da ste "otišli na živcima... Je li i to još jedna dobra šala ili biste pomislili da vam je povrijeđana čast i ugled.
Vratimo se sada u stvarni svijet u kome vas, sve to ne zanima i jedini vam je cilj da zaštitite organizovanu kriminalnu mrežu, koja godinama pljačka građane, ubija usputne prepreke, prikriva zločine, sakriva dokaze, diskriminiše cijele porodice, ne daje nijedno objašnjenje za otkrivene dokaze, krije prijave koje ste predali i tako dalje, To što se neko izruguje sa mnom, predstavlja me ludakom, manijakom, nije osnov za duševni bol, povredu časti i ugleda, kako sam naveo u zahtjevu.
Ali bolje ne pominjati čast i ugled, nego se izmisli "odgovornost za ubistvo" nadoknada za smrt bliske osobe. Nema veze što ja to nisam ni pomenuo, kad mogu svi možete i vi da mi se podsmjevate. Smatrate me idiotom i uopšte ne utvrđujete da li je radnik tuženog lažno svjedočio, uklanjao dokaze, da li sam ja potom u narednim godinama, rukovodeći se time i iznoseći podatke o tome proglašavan ludakom, nego falsifikujete moj tužbeni zahtjev, kao da sam pred sudom tražio da se utvrdi jesam li nečiji ujak ili ne i da po tom osnovu naplatim odštetu. Naravno falsifikuje se i osnov za odštetu te brutalno, bestidno lažno predstavlja kao da sam optužio AD Univerzal da je odgovoran za smrt djevojčice.
Koja je svrha objašnjavanja i utvrđivanja da li za to postoje dokazi u spisu kriminalaca iz OT Bijeljina, kada ja tako nešto nisam ni tvrdio. Naravno da se napiše bilo šta, jer sudije smišljeno, zločinački nisu htjele da traže podatke o MOJIM, relevantnim krivičnim prijavama koje se odnose upravo na radnje opisane u tužbi, nego su tražile spis po prijavi policije. Time su saučestvovali u prikrivanju tih prijava, prikrivanju krijumčarenja i ubistva, te pokazali da i nisu sudije, nego advokati mafije.
Ne zanima vas zakon, nego postupate prema željema i interesima organizovanog kriminala, ne samo u ovom nego i u mnogim drugim prilikama kada se "obični" građani nađu nasuprot pripadnika tajkunskog mafijaškog režima, koji ih diskriminiše, meltretira, vrijeđa, proglašava ludacima, a sve u sadejstvu sa kriminalcima na terenu.
Niste ni pomislili kako biste se osjećali u takvoj situaciji i ne možete to da zamislite.
E pa sada ćete moći, ubrzo na internetu da pročitate tekstove sa vašim imenima kao počinilaca krivičnih djela, pripadnika zločinačke organizacije, sa detaljima i dokazima, šta ste i kako izmislili, falsifikovali, prekršili, da biste zaštitili pripadnike mafije.
PRIJE PRAVOG SUDA GDJE ĆE SE NAĆI SVI ODGOVORNI POSLIJE PADA OVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA, SUOČIĆETE SE SA SUDOM JAVNOSTI...
Još kada progovori neki svjedok kriminala koji se prikriva. Možda baš S.B. koji je kao direktor tuženog AD Univerzal uhapšen u akciji "Lutka" a možda je već neko progovorio...
NEKA NEŠTO OSTANE I ZA RAZMIŠLJANJE. NE MORAM BAŠ SVE DA OTKRIJEM...

PRILOZI

Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev za informacije 08.01.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 01/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2439301