KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


21.08.2013.

PRESUDE PO NARUDZBI

Ne može se raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju sudije Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
PRESUDE PO NARUDŽBI

Više puta sam se pismeno obraćao sudu i apelovao da sudije u svom radu poštuju i primjenjuju važeće zakone i ne pružaju pomoć kriminalcima, koji su izvršili više teških krivičnih djela, vezano za ubistvo Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja. Republika Srpska i BIH u cjelini su opšte poznato najkorumpiranije područje Evrope, a ja ću ovde iznijeti materijalne dokaze da se radi o Zločinačkoj organizaciji, a Osnovni sud je njen sastavni dio, klasična organizovana kriminalna grupa.
Centar sveg zla je naravno tužilaštvo, kao najmonstruoznija razbojnička banda u zemlji o čemu sam napisao već više od 1000 stranica, a samo kao uvod podsjećam da sam u strartu uočio više nelogičnosti među kojima i laž o povređivanju poslije pada sa bicikla. Prilikom prvog kontakta sa inspektorom, a potom i tužiocem, postavio sam nezgodno pitanje:
AKO JE POVREDA NASTALA OD ŽICE POSLIJE PADA SA BICIKLA, KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA VIŠE OD 10 METARA PRIJE MJESTA GDJE JE NAVODNO DOŠLO DO TRAGEDIJE ???
Na slici mjesta zločina se to jasno vidi, te uhvaćeni u laži, (već 4 godine nema odgovora na to pitanje) kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina prije svega se prvo "sakrivaju" izbjegavaju svaki razgovor i susret, a pošto nisam odustajao, te sam dodao nova pitanja i pronašao nove dokaze izdaju fašističku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u tužilaštvo.
To je sasvim razumljiv postupak kriminalaca uhvaćenih u zločinačkim radnjama u sadejstvu sa krijumčarima a slikovit primjer toga je torba presječenog kaiša, (ČIME ?) dio nedostaje, dok su ostatak oprali benzinom da uklone tragove ubistva, (mast, ulje ili čak nečiji otisci prstiju):
Obilje je neoborivih dokaza, a vrhunac monstruoznosti tužilaštva je falsifikovanje obdukcije, jer su unutrašnje povrede, konstatovane od obducenta prikrili od vještaka trasologa, čije su mišljenje tražili, što sam do detalja razotkrio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Sud je još u avgustu 2010-te mogao da zaustavi bezakonje tužilaštva, no umjesto toga terorističkom akcijom sudija Đurić Dragoljub i komanda sudske policije u saradnji sa Kovačević Novakom, zarobljavaju majku ubijene djevojčice i mene, (bez ikakve potvrde o lišenju slobode), te Budimki Bollin Bajo, ne dozvoljavaju da pozove kuću, aerodrom, niti advokata. Sudija Đurić je pokušao napraviti distancu od tih radnji, no dokument sudske policije do koga sam došao 2013-te, pokazuje da je obavješten i da ga nije briga za prava građana, a usput da pomenem, sudska policija nema ovlaštenja za podnošenje zahtijeva:
Tako je bezakonje nastavljeno, a potpunu lagalizaciju fašizma izvršila je sudija Dević Smiljka, koja je osim što je pretres vodila inkvizitorskim metodama, obavljajući posao i tužbe i sudije, ne dozvolivši mi da ispitujem svjedoke, hladno je prešla preko fašističke naredbe kriminalca Kovačevića, uz komentar:
PA VJEROVATNO JE IMAO RAZLOGA DA TO NAREDI !!!???
Da gospođo Dević, imao je razloge, isto kao i izvjesni gospodin ADOLF...

Jedina osoba iz suda, koja zaslužuje poštovanje (osim sekretara i predsjednika) od onih sa kojima sam imao službene kontakte, je g. Hanušić, koji iako smatram da nije primjenio obavezu iz zakona, koju je trebao primjeniti, (Zaštita prava, iz Zakona o sudovima RS)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
ipak se ogradio od kriminala koji se čini, što se vidi iz presude koju je doneo i ubrzao moje dalje aktivnosti u borbi za istinu i prava garantovana zakonom:
Pravo na nužnu odbranu i krajnju nuždu iz KZRS, što je obavezno i u ZOP-a, niko nikada takođe nije htio da primjeni, kao ni član 49 "Dokaz", s obzirom na kršenje Ustava i zakona od strane organizovanih kriminalnih grupa, OT Bijeljina i MUP-a:
Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
Trenutno poslednji primjer bezakonja u režiji Prekršajnog suda, vezano za ovaj slučaj je ponovo izvršio sudija Đurić, koji je u sadejstvu sa drugim pripadnicima zločinačke organizacije pripremio montirani proces, gdje su "sakrili" glavnog svjedoka, odgodili nezakonito pretres skoro 3 mjeseca da bi uticali na svjedoke da lažu, dodaju "prekršaje" kojih nema u zabilješkama, a zaštita prava građana ponovo "NIJE BILA NJEGOVA STVAR".
Dio bezakonja obuhvaćen je tužbom za utvrđenje diskriminacije, objavljeno na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030
No s obzirom da mafijaški režim zna da se obračuna sa neposlušnima na razne načine, počev od pokušaja zastrašivanja koji je ta banda pokušala primjeniti prema meni, lažno me optuživši za "ugrožavanje sigurnosti" nekih svojih pripadnika kriminalaca, te nadzirući nezakonito bez naredbe suda, do likvidacija poput dizanja u vazduh Milana Vukelića, a primjer Dijane Milić je očito opomena i za sudije i tužioce, šta može da ih zadesi, imao sam razumjevanje i za takvo postupanje koje je očito bilo nezakonito, a na moju štetu.
Ipak brutalno izrugivanje zakonu, od strane sudije Jelene Marković, klasičan primjer krivičnog djela "Povreda zakona od strane sudije", falsifikovanjem dokaza i činjenica iz tužbe 80 0 P 039221 12 P, zaobilaženjem i gaženjem zakonskih odredbi, te otimanjem prava na pravično suđenje, tako što je izbacila SVE priložene dokaze, odbila predložene svjedoke i dokumente državnih organa po mom prijedlogu, prešlo je sve granice obične pristrasnosti i jasno odredilo sudiju kao pripadnika zločinačke organizacije, koja godinama pljačka i ubija građane, te prikrava svoje zločine...
U toj kriminalnoj parnici nije mi dozvoljeno da ijednu riječ kažem o navodima iz tužbe i izvodim dokaze, shodno stavu 1, člana 99 ZOPP-u " Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" a mogao sam samo da odgovaram na pitanja sudije, što je i vidljivo iz zapisnika. Predočavam sada, kako je izgledao "dokazni postupak":
Provešće se dokazni postupak.
Vrši se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina br. KTA-596/09, te je saslušao tužioca kao parničnu stranku.
Tužilac izjavi: ne prigovaram provedenim dokazima, nemam novih prijedloga, mada posebno želim da istaknem da je sud trebao provesti dokaz uvidom u moje krivične prijave protiv tuženog a.d. „Univerzal“ i protiv radnika a.d. „Univerzal“ portira.
Tuženi preko punomoćnika izjavi: ne prigovaramo provedenim dokazima.
Dokazni postupak je završen.

ZAŠTO JE BILO POTREBNO DA MI SE ONEMOGUĆI DOKAZIVANJE NAVODA TUŽBE I IZVOĐENJE DOKAZA ?
Sudija Marković nije donijela presudu na osnovu argumenata sa pretresa, nego je prvo pripremila tu "presudu", a onda je sve radnje tome podredila, a čak je i odgovor tuženog rezultat unaprijed donesene presude, što se vidi iz "obrazloženja"
Pitanje je samo iz koje je presude prepisana ovakva argumentacija, jer u mom tužbenom zahtjevu ne postoji ništa od toga. Niti sam tražio odštetu za smrt Ivone Bajo, a nigdje nisam pomenuo odgovornost "Univerzala" za to:
Tvrdio sam dakle, da je radnik tuženog pričao SVIMA da je djevojčicu vidio kako se kreće i krvari prije pada, pa to potom porekao, da je pomogao kamionu da pobjegne i prećutao to istražiteljima, te uklonio sa lica mjesta materijalni dokaz ubistva torbu, koja je u međuvremenu oprana benzinom i sakrivena...
Pogledajmo šta o tome kaže ZOPP-u "Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Sudija se naprotiv bavila nečim što nema veze sa tužbenim zahtjevom, a kolika je to nepravilnost pokazaću na nešto slikovitijem primjeru:
Tužilac recimo tuži neku osobu da ga je gurnula pod kamion, te je potom više mjeseci bio u komi i zadobio povrede, a sudija "utvrdi" da tuženi nije vozio kamion i da ne može biti odgovoran...
Pošto je sudija u presudi "obrazlagala" istu stvar koju nisam ni pominjao kao što je to u svom odgovoru radio tuženi potpuno je jasno da su bili cijelo vrijeme u saradnji, odnosno da je sudija prikriveni advokat "Univerzala", koji upotrebljava potpuno iste argumente, (navod iz odgovora tuženog):
Uz sve to falsifikovana je i tužilačka odluka, tvrdnjom da je utvrđeno kako je žica probola krvni sud, čega nema u Obavještenju OT Bijeljina, a sve se može vidjeti u pritužbi VSITV-u:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018
Ovde je sudija Marković prevazišla kriminalce iz OT Bijeljina, koji su najmonstruoznija razbojnička banda u Semberiji. Falsifikovali su sve, od mjesta zločina, navodili svjedoke na lažne iskaze, oprali materijalni dokaz ubistva benzinom, pa čak falsifikovali i povrede konstatovane obdukcijom, ali čak ni oni nisu napisali da je ŽICA PROBOLA KRVNI SUD. Na taj način sudija se priključuje kriminalcima i saučestvuje u prikrivanju zločina.
Zbog neviđenog bezakonja koje je demonstrirala sudija Marković, da bi pomogla tuženom, ne samo u parnici, (gdje sam ponudio da sasvim odustanem od nadoknade, ako se distanciraju od portira) nego i krijumčarima i ubicama, umjesto da reaguje po službenoj dužnosti "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" po uvidu u dokaze koje sam dostavio, nastaje i ovaj tekst - "zaslugom" g-đe Marković. Osim dvije pritužbe i krivične prijave za nju lično, tu su i dvije nove tužbe protiv RS a kolege sudije Vakičić i Destanović, mogu da joj zahvale i za pritužbe protiv njih, za čiji je rad Okružni sud već konstatovao da je pogrešan. To naravno ne znači da sam ja u pravu, te ostavljam mogućnost da je ispravna odluka prvostepenog suda, a griješimo ja i tročlano vijeće Okružnog suda. Nadam se da će sudije dati objašnjenje za svoj "rad" UDT-u i da neću dobiti klasično obrazloženje : HVALA NA VAŠEM VREMENU UDT NIJE NAŠAO OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA !!!???
Odluke sudova u suprotnosti, a niko nije odgovoran... ali to je već drugi problem.
Uostalom već ranije sam obavijestio predsjednike da kompletnu sudsku vlast smatram "Zločinačkom organizacijom" i ne priznajem regularnost nijednog organa, nijedno rješenje, pa ni ono koje potvrđuje moje stavove i prava, jer prava su mi garantovana Ustavom i zakonima i nisu predmet dobre volje i želje nekog tužioca, policajca, sudije, kome će i koliko da odobri od toga. S druge strane, s obzirom da su OT Bijeljina i Osnovni sud falsifikovali mnoge činjenice i dokumente, "gubili" dokaze, pitanje je da li je Okružni sud imao u predmetima gdje je potvrđivana odluka prvostepenog suda sve podatke ili su i njih obmanjivali. Dobar primjer za to je predmet u kome su sinhronizovano sudije Martinović i Bojičić "izgubile" dokaze (80 0 P 036327 12 P gdje je sastavni dio rješenja argument da nisu dostavljeni) a postoji dokument u kome je sve dokaze pronašao predsjednik suda.
TAJ DOKUMENT OKRUŽNI SUD NIJE IMAO, ZAR NE ???
Prvobitno sam odlučio da ne preduzimam ništa, no sada objavljujem totalni pravni rat korumpiranom pravosuđu i objaviću sve dokaze i imena sudija kriminalaca, koji svjesno krše zakon i rade za mafiju.
Sudija Vakičić Željka je pokušala da sabotira tužbu za utvrđenje diskriminacije, pritom falsifikujući moju tužbu, (80 0 P 043325 12 P) i izbacivši sve tačke diskriminacije iz zahtjeva a "obrazloženje" je prekopirala iz već pripremljenog šablona. Sve to je detaljno opisano na web lokaciji ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579
Uprkos tome što sam ukazao argumentovano na sve bitne zakonske odredbe, sudija Vakičić nastavlja opstrukciju i odbacuje tužbu, a da sam bio potpuno u pravu dokaz je Rješenje Okružnog suda, koji u svemu prihvata moje stavove:
Tako je zahvaljujući sabotaži sudije očigledno da tužba za utvrđenje diskriminacije koja treba da se radi po hitnom postupku neće početi ni poslije godinu dana od diskriminatorskih događaja (05.09.2012.) što znači da krivicom suda uzrok diskriminacije nije otklonjen te se ona sprovodi svakodnavno i dalje...
Sudija Destanović Senad, takođe uporno istrajava na sabotiranju tužbe, (80 0 P 043324 12 P) koju sam dostavio sudu, kao punomoćnik svoje sestre uz priloženi dokaz o tome. Okružni sud je je precizno uočio sve nepravilnosti u postupanju, što se vidi iz skeniranog Rješenja sa obilježenim najvažnijim djelovima:
Prethodno je Sudija Destanović, vratio tužbu na dopunu i ispravku, ali iako sam ukazao na sve ono što je potom objasnio i Okružni sud, uporno se krši zakon i pravila postupka, te tužba odbacuje.
Kompletan tekst te DOPUNE, nalazi se na internetu, gdje se može vidjeti da koristim istu argumentaciju po kojoj je kasnije nastupio drugostepeni sud:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877
Ne može se dakle raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti sudija, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...
No prije ovog propalog pokušaja opstrukcije, bilo je i uspjelih, a u "režiji" sudija Zlatne Martinović i Bojičić Radiše, (80 0 P 036327 12 P) nestajali su dokazi, te se oduzimalo pravo na oslobađanje od troškova postupka. Čak sam intervenisao kod predsjednika suda, koji je izuzetno profesionalno reagovao i dostavio mi SVE podatke o predmetu, čak i one koje nisam tražio, što se i vidi iz teksta zahtijeva, te odgovora koji je potpisao predsjednik suda:

Obraćam vam se sa zahtijevom da mi se dostavi obavještenje o predmetu 80 0 P 036327 12 P, (Budimka Bollin Bajo protiv Republike Srpske). Naime Rješenjam od 22.08.2012. Sud tvrdi da uz tužbu nisu dostavljeni dokazi !!!???
S obzirom da je predmet zadužen od strane jednog sudije, a pomenuto Rješenje je doneo drugi sudija, nije isključeno da je došlo do neke tehničke greške te nije ostvaren uvid u cjelokupan dostavljeni materijal!
Stoga predočavam šta je uz tužbu bilo dostavljeno:

Prilog 1 : Zahtjev sudske policije
Prilog 2 : Osuđujuća presuda
Prilog 3 : Oslobađajuće rješenje
Prilog 4 : Punomoć
Prilog 5 : Karta

Prilog 6 : Zapisnik sazetak
Prilog 7 : Domovnica
Prilog 8 : Zagubljeni dokazi
Prilog 9 : Zahtjevi i odgovori
Prilog 10 : DISK (dostavljen ranije)

Takođe je nejasno šta se desilo sa prijedlogom za oslobađanje od troškova, te tražim podatke o:
1) DOKAZIMA PRILOŽENIM UZ TUŽBU
2) PRIJEDLOGU ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA
Očekujem da me sud, kao zastupnika tužilje, obavijesti o tome da li taj materijal postoji u spisu ili ne ???


Na dio u kome je konstatovano da su dostavljeni svi dokazi, koje sam naveo iako je sudija tvrdila da ih nema, neću uopšte trošiti vrijeme, jer je to očigledno i jasno vidljivo, te ću ukazati samo na manipulaciju sa pravom na oslobađanje od troškova. Brojem 1 na dokumentu označio sam dio gdje se navodi da je prijedlog podnesen 21.02.2012. Naredni dio nisam označio brojem 2 nego tek sledeći u kome stoji da je 05.05.2012. zatraženo izuzeće sudije. Tekst tog podneska sa kompletnom argumentacijom, je na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669
Iz tog obimnog članka izdvajam samo OPOMENU za plaćanje takse, donesenu 20.04.2012. a već smo konstatovali da je prijedlog za oslobađanje zaprimljen dva mjeseca ranije...
Dakle odmah po prijemu ove opomene zatražio sam izuzeće jer je sudija ignorisala zakonom garantovano pravo i pokušala odvratiti majku ubijene djevojčice od pravne borbe jasno iskazanom prijetnjom da ako se ne plati 10000 KM inače će prinudno naplatiti 15000.
Vratimo se sad na dokument predsjednika suda, gdje u dijelu označenom brojem 3 piše da je tek 03.07.2012. zatraženo mišljenje ministarstva po tom pitanju, što je 4 i po mjeseca od podnošenja prijedloga, tek pošto je prethodno pokušala naplatiti taksu, te moje reakcije u vidu zahtjeva za izuzeće. I na kraju brojem 4 je označen dio u kome se zaključije da sud nije mogao donijeti odluku o oslobađanju jer ministarstvo nije dostavilo traženo mišljenje, no postavlja se pitanje zašto to nije traženo odmah, nego tek kad sam u zahtjevu izneo dokaze o tom bezakonju, odnosno jasno je da će sud građanima koji ne poznaju svoja prava OTETI novac ili ta prava i da nikada ne bi poslali zahtjev da nisam proučio sve zakone potrebne za pravnu bitku sa pravosudnom mafijom, prije svega tužilačkom, a potom i sudskom...
Sudiju Martinović je zamjenio kolega Bojičić Radiša, koji je dovršio ovo bezakonje odbacivanjem tužbe završivši "obrazloženje" tvrdnjom da tužiteljica "NIJE DOSTAVILA DOKAZE" ???
Kako vidimo predsjednik suda je uspio da pronađe veći broj dokumenata + disk.

Sudija Bojičić, sabotirao je moju tužbu za utvrđenje diskriminacije zanimljivo u isto vrijeme kao i ovu, korištenjem već pomenutog šablona sa nekim nadzemaljskim "relevantnim dokazima" no imam da ukažem još neke drastičnije primjere bezakonja, pa u ovom obimnom članku neću detaljnije opisivati "blaže" prekršaje sudija. Pomenuću u tom segmentu još i sudiju Matković Aleksandra, koji je odbacio tužbu sa izgovorom da osim adrese u Bijeljini, nije dostavljena adresa moje sestre u Cirihu, (dakle traži dvije njene adrese, a ja sam punomoćnik). Upozorio sam sudiju da bi objava te adrese mogla dovesti sestru u opasnost, (mene su već pokušavali da ubiju, a pošto sam kasnije objavio tu adresu, zaista su joj se desile neke "neobične" stvari). Uglavnom nisam htio da dam tu adresu smatrajući da je dovoljna jedna, što je sudiji bio argument da tužbu odbaci.
Drugi "propust" napravio je u mojoj taktičkoj tužbi protiv sekretara tužilaštva gdje sam tražio 10 KM odštete, a pravi cilj je bio da dokažem bezakonje u tužilaštvu, jer su me lažno optužili za "ugrožavanje sigurnosti". Tu je sudija odbio da naredi dostavu spisa i saslušavanje predloženih svjedoka iz MUP-a. S obzirom da je tada naloženo nezakonito praćenje, poslije čega mi je sipan otrov u pivo, tražio sam te podatke i od načelnika policije, koji je naredio nadzor po usmenom zahtjevu kriminalaca iz tužilaštva, te da pokrene istragu na osnovu dokaza koje sam dostavio.
5 dana kasnije bio je mrtav i sahranjen bez autopsije, tako da je sudija Matković ovde pomogao kriminalcima koji su nesporno nezakonito vršili nadzor i pokušali da me ubiju, a osnovano sumnjam i da je g. Teodorović ubijen, jer mi na zahtijev u vezi toga iz OT Bijeljina nikada nije odgovoreno...
Iz uvoda se vidi da mi i ranije nije odgovarano te da sam bio siguran da neću dobiti odgovor ni na ovaj zahtijev, a da li je smrt načelnika kriminalističke policije bila prirodna procijenite sami. Uglavnom sudija Matković je spriječio da saznam više podataka o tome, spis po lažnoj optužbi i nezakonitom praćenju se još uvijek krije i poslije 3 godine, a jedina važna činjenica je da sam dobio izjavu sekretara, koja negira bilo kakve prijetnje i opasnost od mene:
S tim u vezi je i tužba protiv Danice Stjepanović i Novaka Kovačevića, (80 0 P 039227 12 P) pripadnika grupe kriminalaca, uz Debeljevića i Gruhonjića, koji su napravili plan da mi otmu dokaze o njihovim krivičnim djelima, tako što će me lažno optužiti, a još su slagali da prijetim i drugima, poslije čega, MUP, tužilac Šabić Muris, te sudija Mensur Đonlić, vrše službene radnje. Pomenuta četvorka kriminalaca nema nikakav službani nastup u tome, a ne sumnjam da su koristeći svoj službani položaj NAGOVARALI druge šta da urade, što mi je u razgovoru potvrdio tužilac Šabić, citiram:
DOŠLI SU KOD MENE I REKLI : "TI BI KAO DEŽURNI TO TREBAO DA POTPIŠEŠ"
Iako sam jasno postavio tužbani zahtijev:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

Kompletan tekst se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730
Sudija Destanović "nije shvatio" smisao te mi naređuje da se izjasnim da li tražim odštetu za "službeno prikrivanje ubistva" Ivone Bajo, (kada stvarno jesu postupali službeno) ili za učestvovanje u lažnoj prijavi, kada je jedini službeno postupao g. Šabić. Htio je u stvari g. Destanović da me prevari, (napravi budalu od mene) i nanese mi štetu, jer ako bih potupio, kako je tražio, onda bi Sud odbacio tužbu zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji tuženih:
Ovo je samo dio rješenja u kome čak 3 puta se ponavlja ista stvar o službenim radnjama, te prepisivački dio o "životnom događaju iz koga izvire tužbeni zahtjev" što je krajnje uvredljivo jer je jasno navedeno u samom zahtjevu da se radi o lažnoj prijavi...
Stoga sam se u dopuni jasno odredio po tom pitanju:

Rješenjem od 05.l0.2012. Osnovni sud je vratio tužbu, radi ispravke i dopune, navodeći da su tuženi pogrešno označeni i da postoje nejasnoće oko toga, šta je konkretan uzrok nematerijalne štete! Stoga ovom dopunom, obavještavam Sud i tužene, da ostajem u potpunosti kod određivanja pasivne legitimacije, što ću u nastavku pojasniti, kao i navedene nejasnoće! Dopunom se samo unose dodatne cinjenice i dokazi...
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

Zaista detaljno obrazloženje, koje se može vidjeli preko narednog linka, sudija Destanović ponovo "nije shvatio" i nezadovoljan što ih nisam označio kao službenike u tom događaju odbacio tužbu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226
U žalbi na to Rješenje sam ponovio ranije argumente i dodao neke nove:
Ako su tuženi, kao što su napravili pritisak na policiju i svog kolegu da podnesu zahtijev, odnosno odobre akciju protiv mene, na isti način uticali na sudiju Destanovića, kakvu odluku da donese, (ili budu uticali i na drugostepeni sud) te se to dokaže, hoće li i to biti službeno postupanje tuženih???
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747
No kako je to još uvijek bilo vrijeme kada je Dodik Milorad bio neprikosnovena vlast po pitanju svega, od izbora čistačice do imenovanja predsjednika VSITV, Okružni sud je potvrdio kriminalnu odluku g. Destanovića, pa sam intenzivirao dostavu materijala stranim istražnim organima, kako bi se srušio mafijaški režim. Vjerujem da su rezultati toga vidljivi tokom cijele ove godine i na svjetlost izlazi sve više afera Laktaškog klana, počev od iznošenja keša od tričavih milion KM u torbi preko granice, do priznanja premijerke da je samo iz Birča izvučena MILIJARDA !!!
S obzirom da su se okolnosti promjenile, nova mahinacija sudije Destanovića, sa nedozvoljavanjem da podnesem tužbu u sestrino ime, iako sam dostavio generalnu punomoć za zaštitu njenih interesa pred svim državnim organima nije prošla...
Mnogo značajnija je s tim u vezi bila moja tužba protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, kriminalaca Debeljevića i Gruhonjića, koje sam u potpunosti raskrinkao i objavio dokaze na internetu o njihovim lažima i krivičnim djelima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Taj predmet je zadužen od strane jednog sudije, a bez ikakvog objašnjenja je preuzeo drugi sudija, (80 0 P 034147 11 P). Želim vjerovati da sudija čije ime neću navoditi odbija izvršiti nečasne radnje, (a mogući su i drugi razlozi) te se predmet dodjeljuje sudiji Mićić Ljubiši, koji će kako ću prikazati, pod pritiskom i prijetnjama (tuženi Gruhonjić javno vrijeđa stručnost sudije, te da neće dolaziti na raspravu, nego će koristiti druge metode) sabotirati tužbu i falsifikovati činjenice da bi pomogao tuženima...
Ovde su dakle pripadnici zločinačke organizacije smislili plan kako da mi otmu dokaze o svojim zločinima i u startu napravili grešku. Naime htjeli su ostaviti utisak da nisu lično umješani, da se ne radi o osveti ili zloupotrebi ovlaštenja, te su dvojica pripadnika mafije otišli do CJB Bijeljina, pa me lažno prijavili za opasne prijetnje, a potom nagovorili inspektore da podnesu zahtijev, bez ikakvog pisanog traga o tome.
Osim od preminulog g. Teodorovića i zabilješke kao dokaza, podatke o tome da su pomenuti dali izjavu kao građani dobio sam i od inspektora MUP-a, te predsjednika Okružnog suda, uz prisustvo sekretara !
Pisao sam da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, što nije prijetnja prema članu "Ugrožavanje sigurnosti" iz KZ-a, a da se radi o prijavi građana vidi se po Zabilješki MUP-a u kome se koristi termin "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", a nema ni pomena o nekoj naredbi i bilo kakvim službenim radnjama!

Pošto je autor zabilješke završio pod zemljom neposredno pošto sam zatražio od njega sve podatke i istragu, kriminalci pokušavaju da zataškaju slučaj i ne daju mi nikakve podatke o ovom bezakonju, čak ga negirajući. U dva odgovora OT Bijeljina vidi se da pokušavaju osporiti nezakoniti nadzor, a imao sam čak stražu ispred kuće i praćenje ukorak gdje god da krenem:
No to je naravno gnusna laž, jer imam veći broj dokaza, pa i fotografije iz tog perioda vezano za osobe i sredstva koja su upotrebljavana, a poslije pokušaja opstrukcije, dobio sam potvrdu i iz MUP-a:
No naravno, kriminalci iz OT Bijeljina ne daju podatke o tome, sve negiraju, a zabranili su pristup cijeloj porodici, te stoga sam prisiljen privatnim tužbama doći do dokumentacije i istine, što i uspijeva djelimično, jer upravo tužena sekretar tužilaštva, (mart 2012) kao svoj dokaz je i dostavila kopiju zabilješke o lažnoj prijavi, koju ranije nisam imao...
Znajući da nemam dokaze i da mi ih oni neće dati, u drugoj parnici tuženi Debeljević čini novu grešku, ovaj put KATASTROFALNU i u svom odgovoru na tužbu tvrdi da sam sve izmislio, (što je laž) i da nikada nije službano nastupao u bilo kakvim postupcma vezano za mene ili moje pravne interese, (što je tačno).
Gospodin je to još i podvukao, te ponavlja dva puta u odgovoru, što bi trebalo značiti da sam lažljivac koji ga neosnovano tereti za nešto što nije uradio. To je pisano u decembru 2011-te, kada nisam imao ni odgovor MUP-a potpisan od strane Andrić Vasilija, niti Zabilješku preminulog Teodorovića, koju dobijam nekoliko mjeseci kasnije.
Uhvaćeni u mreži koju sam ispleo i svojim lažima prije svega, tuženi Debeljević se ne pojavljuje na pretresima i odbija čak primiti sudsku obavjest, što je zabeleženo u zapisniku, a tuženi Gruhonjić prijeti sudiju drugim metodama. Rezultat toga je falsifikovanje činjenica, te uprkos tome što tuženi negira događaje, sudija to prepravlja i proglašava da se radi o službenim radnjama, a da bi sve lakše ostvario, odbija uvid u spis o tim radnjama, te saslušavanje predloženih svjedoka.
Osim što sam ovo bezakonje i falsifikat sudije Mićić Ljubiše upotrijebio u parnici protiv RS, nastavio sam i dalje sa pravnom borbom, s obzirom na sve nepravilnosti i neutvrđivanje svih činjenica, te je ovaj predmet u fazi revizije:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041
Pitanje je i to zašto za svo ovo vrijeme nisam dobio stav nijednog organa da li je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo zakonita ili ne? A opstrukcijama tužbi sud potpomaže taj fašistički tretman !
Ja naravno znam da je nazakonita, ali mafija jednostavno nema više drugog načina da spriječi istrage o svojim zločinima, osim terora, diskriminacije, gaženja ustava, zakona i otimanjem prava.
Na sve ovo dodajem da sudija Vakičić više od godinu dana odugovlači sa parnicom 80 0 P 039222 12 P, u kome je tužena RS za uništavanje programskog koda sa hard diska računara koji su mi odnijeli poslije lažne prijave. Pošto je u tužbi 80 0 P 034147 11 P jedan od tuženih g, Debeljević tvrdio da sam sve izmislio i da nikada nije službeno postupao, a sudija Mićić Ljubiša to potom falasifikovao i proglasio za službene radnje, odmah sam i taj segment prebacio u ovu tužbu protiv RS.
Zapetljani u sopstvenim lažima i falsifikatima, sada jednostavno ne znaju šta da rade i to je odgovor za sudiju Mićića, kada je pitao zašto nisam sve objedinio u jednu tužbu nego ih ima 15 ???

A BIĆE IH I 50 ILI 100 AKO BUDE POTREBNO !
Zato što sam znao da će se koristiti sve nezakonite metode da se kriminal prikrije, a to će teže ići u više tužbi. Jednostavno ne postoji niko ko može pratiti dokumentaciju iz ovih parnica osim mene, niti zna gdje ću iskoristiti neku "grešku" falsifikat, krivično djelo sudije iz jedne parnice, da li u drugom predmetu ili novoj tužbi.
A BROJ OTKRIVENIH SUDIJA KRIMINALACA JE SVE VEĆI...
Svojevremeno sam u kratkom razgovoru sa predsjednikom Osnovnog suda zapamtio da mu je dužnost zaštita svojih sudija, što je pohvalno ali i zaštita prava, te da ne želi da presude i rješenja Osnovnog suda padaju. I ja sam ukazivao na kriminal kojim je okovana zemlja, sugerišući sudijama više puta pismeno da poštuju zakone, da mi ne pomažu ni oko jedne proceduralne sitnice, oko prava u procesu, a kamoli u presuđivanju, ali da ne pružaju pomoć ni drugima, posebno stoga što sam U SVAKOM PREDMETU unosio kao pozadinu dokaze o prikrivanju ubistva.
Nažalost, uzalud je želja i profesionalnost predsjednika suda, kad sudije nisu htjele da poštuju zakon i sada će se pojaviti na internetu ovaj tekst sa njihovim imenima, dokazima o krivičnim djelima koje su počinili bacajući time ljagu na sud u kome rade i cjelokupno pravosuđe. A moj blog ima veću posjetu nego stranice sudova, tužilaštva i MUP-a zajedno...
Da li su to činili kao pripadnici zločinačke organizacije ili u strahu za posao ili život nije svejedno, ali postoje mnogi doktori, inžinjeri, pravnici, koji rade časno, kao konobari, taksisti, prodavci na pijaci, ne želeći da se prodaju za prljavi novac mafije i bilo je moralnije napustiti posao u sudu nego raditi po nalozima tajkuna.
A mjesečna primanja sudija poslije ovog bezakonje i pružene pomoći kriminalcima, krijumčarima i ubicama, nisu više samo to, nego je na svakoj novčanici koju dobijete od ovog mafijaškog režima krv Ivone Bajo.
NIJE TO JEDINI ZLOČIN KOJI SE PRIKRIVA, ALI OVAJ PUT NIJE SVE OSTALO SAKRIVENO, KAKO STE DO SADA NAVIKLI, UZ OPASKU DA JE OVDE PREZENTOVAN SAMO DIO DOKAZA KOJE IMAM O KORUPCIJI I KRIMINALU SUDIJA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 08/2013 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438931