KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


16.04.2013.

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

S obzirom da je nezakonito i suprotno Ustavu, diskriminisati i pojedinca bez rješenja suda, postupak po kome se onemogućava grupa građana u ostvarenju zakonom garantovanih prava, samo zato što su u srodstvu sa Ivonom Bajo, je nešto na čemu bi tuženoj RS pozavidio i Adolf Hitler!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043472 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KMDOPUNA I UREĐENJE TUŽBE

Ovom tužbom se traži nadoknada šteta za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda i časti, slobode i prava ličnosti, te za ubistvo Ivone Bajo! U prilozima ove tužbe biće izloženi neoborivi dokazi kriminalnih radnji organa tužene, prilikom pokušaja da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice, koje se desilo za vrijeme krijumčarenja! U tu svrhu su nad mojom porodicom, a prije svega nada mnom primjenjivane neviđene diskriminatorske, kriminalne i fašističke metode:
OBRAZLOŽENJE TUŽBE
Tužena RS je formirala mafijaški servis tužilaštvo zadužen da prikriva sva krivična djela pljačke i ubistva koje počine namjerno ili slučajno pripadnici kriminalnog režima. Tako je nakon 6 mjeseci lažne istrage donesena odluka o nesprovođenju u kojoj se na cijelih 10 redova tvrdi da je do smrti Ivone Bajo došlo poslije pada sa bicikla, (dokaz je obavjest u prilogu)! Da je to gnusna laž, potvrđuje fotografija mjesta zločina, do koje sam došao poslije 3 godine brutalnog pravnog nasilja, maltretiranja i hapšenja, (Falsifikovanje mjesta zločina)! Na slici 1 se vidi da prvi tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, te je dakle prema organima tužene prvo došlo do krvarenja, pa tek onda do povrede !!!???
Na slici 2 istog priloga je fotografija na kojoj se mjere dimenzije žice koju je tužena RS podmetnula kao uzrok svih povreda! Vidljivo je da je prečnik žice 3 mm, dok je prema konstataciji obducenta kroz prsnu kost djevojčice napravljen ubodni kanal dimenzija 25x1 mm, (relevantni dio u prilogu "Patologija" uokviren pravougaonikom!
Kako je i osnovcima jasno da žica od 3 mm ne može proći kroz otvor od 1 mm, razotkriva se sva monstruoznost zločina tužene i postaje jasno i to zašto je na sve nezakonite načine prikrivala fotografije obdukcije 3 godine!
Tokom 2009 sam došao do nekih podataka koji ukazuju da se radi o prikrivanju dokaza i lažnim izjavama, konkretno portira "Univerzala" koji je tvrdio da je vidio kako se djevojčica kreće i iskašljava krv, što je kasnije izmjenio u zvaničnoj izjavi. Podatke o tome, kamionu koji je pobjegao sa lica mjesta, te još neke dokaze imao sam namjeru dostaviti tužiocu, te podnijeti krivičnu prijavu, što je danima izbjegavano, a na kraju se definitivno razotkriva da je tužilac pripadnik mafije i nema namjeru dozvoliti da ijedan dokaz koji bi pokvario plan da se ubistvo prikrije izađe na vidjelo. Dokaz za to je audio snimak "Danica".
Razgovor je vođen u oktobru 2009. a potom se naredna dva mjeseca izbjegava svaki susret i razgovor sa bilo kim iz porodice, te dostava materijala! Navodno se čekalo vještačenje iz Beograda, no pretpostavivši da jedino prikrivanjem unutrašnjih povreda od trasologa mogu u tužilaštvu sprovesti zločinački plan, šaljem im podnesak u kome ističem da su upravo te povrede bitne, (web stranica "Ko skriva ubice" na disku u prilogu)
Da sam bio u pravu, dokaz je i razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem, (audio zapis "Miroslav" na disku), iz koga se vidi da je vještačenje koje ionako nije potvrdilo falsifikate tužene RS, zasnovano samo na površinskoj povredi, dok niti o jednoj unutrašnjoj povredi on citiram "NEMA POJMA"!
IZJAVA VJESTAKA
Pomenuti razgovor sam obavio kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo, (Punomoc), u maju 2010. na prethodno sam krajem januara došao do prvog materijalnog dokaza monstruznog zločina organa tužene! Poslije dozvole suda fotografisao sam predmete koje je djevojčica imala, a među njima je i torba, (slika u prilogu) koja je bila sakrivena od porodice i javnosti te izuzeta iz svih istražnih radnji. Vidljivo je da je kaiš presječen dio nedostaje a sa većine ostatka je jakim sredstvom skinuta čak i originalna boja!
Navodno, to niko nije primjetio niti dao objašnjenje za to iako sam podneo zahtijev, (vidljivo je u prilogu još 11.02.2010, a na njega i više od 10 kasnije predatih nikada nije bilo nikakvog odgovora)...
Umjesto toga, pošto sam o tome sredinom marta 2010, obavijestio pismeno sve tužioce, a odgovorne upozorio da ću podnijeti krivične prijave te da će svi krivci završiti u zatvoru, lažno sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" te tužena RS bez ijedne riječi prijetnje bilo kome sa moje strane, šalje policiju da mi otme računar sa dokazima, koji su kasnije zbrisani sa hard diska! No kopije dokaza sam ranije poslao izvan zemlje, tako da je plan mafije propao...
Na taj način umjesto da ako postoji neko objašnjenje za sve ono što ukazuje na ubistvo, to objelodane porodici, krivci se skrivaju u prostorijama OT Bijeljina a sudskoj policiji izdaju nalog da nikom iz porodice Bajo ne dozvoli pristup u OT Bijeljina! Više od 100 puta u poslednje 3 godine sam pri pokušajima da ostvarim bilo koje zakonom garantovano pravo, (podnošenje prijava, zahtijeva, dostava dokaza ili pristup dokumentaciji) istina po pravilu ljubazno udaljen iz zgrade, ali to ne mjenja činjenicu da građanin kome su oteta ustavom i zakonima garantovana prava, može da se osjeća samo kao pas lutalica, koga treba otjerati.
Događaji oko terorističke akcije vezano za lažnu prijavu, odnošenje računara, danonoćni nadzor, praćenje i pretresanje, brisanje podataka i sve vezano za to nisu sastavni dio tužbenog zahtjeva, ali prilažem dokumente, ("Lazna prijava" i "Nezakoniti nadzor" iz kojih se vidi da sam prijavljen od strane građana Debeljevića i Gruhonjića, inače zaposlenih u OT Bijeljina, a da su bez odobrenja i znanja sekretara Prodanović, (njena izjava data sudu) te takođe bez dozvole tužioca Kerovića, (audio zapis na disku "Ranko") obmanuli prvo MUP, te svog kolegu Šabića, i na kraju Okružni sud, sudiju Đonlića, kako bi uz njihovu pomoć izdejstvovali naredbu za pretres i odnošenje računara.
Da su u pitanju veoma mutne radnje dokaz je poslednji skenirani dokument na tom prilogu u kome Debeljević Milorad u svom odgovoru sudu, tvrdi da nikada nije službeno nastupao u bilo kom slučaju sa kojim sam ja povezan, te da sam sve izmislio u svojoj tužbi za nadoknadu štete! Tada nisam imao nijedan dokaz o tome, no pošto sam u potpunosti razotkrio njihove laži i krivična djela, pravi se pritisak na sudije da se događaji koje sam "izmislio" prikažu kao "službene radnje" te da se zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji, sva krivica prebaci na RS!
Mafija uhvaćena na djelu i sa neoborivim dokazima, svojih laži i kriminala, pokušava da zločine prikaže kao službene radnje, tako da na tuženoj RS ostaje izbor, da zaštiti kriminalce i preuzme krivicu ili ih procesuira...
Paralelno sa tim, nastavljam istragu o ubistvu, te otkrivam da je materijalni dokaz "Torbu" sa mjesta zločina uklonio portir "Univerzala" a onda su je preuzeli i sakrili saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina. Osim toga otkrivena je i pozadina prikrivanja ubistva, jer se radilo o krijumčarenju, što se vidi iz izjava datih tužiocu! Direktor kaže, (11.08.2009) da je ujutru zatekao paket robe, dok vozač sutradan izjavljuje da su dovezli 4 paketa, ("Mirsad 4")!!!???
Dokaz za to su prilozi "Članak i izjave" te " Tahograf" iz kojih se osim toga vidi i da je falsifikovana maršruta, jer navodno relaciju od 335 kilometara, prelaze za 140 minuta, vozeći brzinom od 140 km/h !!!???
Kompletne izjave vozača i direktora su dostupne tuženoj RS, a nalaze se skenirane na disku...
U avgustu 2010, majka ubijene djevojčice Ivone je došla na nekoliko dana u Bijeljinu, (inače nastanjena u Cirihu) te smo pokušali sve navedene dokaze prezentovati tužilaštvu i podnijeti krivičnu prijavu, s obzirom da u predmetu KTA-596/09, koji se odnosi na taj slučaj, ne samo da ne objašnjava ništa od toga, nego se i ne pominje. S obzirom da takvo sakrivanje dokaza i uklanjanja tragova nije moglo proći bez udjela tužioca, logičan je njihov potez, iako je nezakonit. Naime data je naredba sudskoj policiji da ni po koju cijenu ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijenog djeteta !!!???
Tako je brutalnim pravnim nasiljem tužena RS spriječila majku čije je dijete ubijeno i mene, da ostvarimo pravo garantovano u ZKP-u i prijavimo krivično djelo, a time povrijedivši i prava iz Ustava! U prilogu "Zahtjev sudske policije" vidi se da je postupak pokrenut od neovlaštenog organa, no što je mnogo gore, držani smo 5 sati u zarobljeništvu, bez prava na poziv advokatu, bez potvrde o lišenju slobode i o otpustu, čime je brutalno prekršeno više prava iz zakona i ustava...
Na samom suđenju nije mi dozvoljeno da ispitujem svjedoke, (prekinut sam poslije par pitanja) i iznesem odbranu sa obrazloženjem da sudija Đurić, citiram "NEMA NAMJERU OSTAJATI DUGO POSLIJE 15 SATI" !!!???
Pošto smo naravno unaprijed osuđeni, to je formalno okončano presudom, a po uloženoj žalbi Okružni sud obustavlje postupak zbog nepravilnosti u radu državnih organa, no glavni krivac za to bezakonje, OT Bijeljina je ostao u pozadini i njihova krivična djela nisu evidentirana. No kako je fašistička naredba kriminalaca iz tužilaštva i dalje ostala na snazi, 23.06.2011. sam ponovo uhapšen pri pokušaju da dostavim dokaze! Između ta dva hapšenja sam više desetina puta "izbacivan" iz zgrade ili diskriminisan, jer mi nikada nije dozvoljavano da ostvarim nijedno pravo vezano za rad OT Bijeljina, te sam da bih imao dokaz o tom bezakonju odbio naredbu da izađem sve dok mi se ne omoguće garantovana prava ili dok ne budem uhapšen.
S obzirom da bi svaka istraga po obradi dokaza koje imam odvela na robiju bar trećinu OT Bijeljina, nastavlja se sa zakonom sile, te me tužena prvo hapsi a 19.08.2011. mi se sudi zbog toga što sam branio svoja prava!
No ja sam postigao ono što mi je bilo važno! Tokom procesa iako je izvršeno brutalno pravno nasilje od strane sudije Dević, koja ne samo da meni nije dozvolila ispitivanje svjedoka, nego niti podnosiocu zahtjeva, svjedok sudski policajac izjavljuje u zapisnik kako glasi fašistička neredba koja se primjenjuje:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Dokument "Zapisnik sazetak" u prilogu to jasno pokazuje, a kompletan zapisnik je skeniran na disku...
S obzirom da je nezakonito i suprotno Ustavu, diskriminisati i pojedinca bez rješenja suda, postupak po kome se onemogućava grupa građana u ostvarenju zakonom garantovanih prava, samo zato što su u srodstvu sa Ivonom Bajo, je nešto na čemu bi tuženoj RS pozavidio i Adolf Hitler! Sada već trogodišnjom primjenom tih gestapovskih metoda, tužena brani mafiju u svojim redovima, koja je odgovorna ne samo za navedena već i za mnoga druga krivična djela.
Sve se i dalje radi prikriveno bez pisanih tragova, ne samo da sam imao namjeru dostaviti dokaze o krivičnim djelima, nego i da sam uopšte dolazio. No da bih imao dokaz o tome ne samo za ovu tužbu, nego i za krivične procese koji će uslijediti u budućnosti, snimao sam svoje razgovore sa svima, te je vidljivo, da se teror tužene RS i dalje nastavlja!
Sudski policajac Petričević u dijelu razgovora koji dostavljam ovom prilikom na disku, (Dragisa 1) potvrđuje da je tako, a policajac Maksimović, ne samo da mi nije dozvolio pristup, nego je i zgužvao dokumente, pokušavši ih baciti u kantu za otpatke, (Goran 3)! Snimke namjerno ne dostavljam u cjelosti sada jer me zanima kakva će biti reakcija tužene na ovakvo bezakonje među svojim pripadnicima, koji vrlo dobro znaju šta su rekli i šta su radili, a sada znaju i da je sve snimljeno...
Dokument "Obavjestenje" u prilogu sam ipak predao, ponovo u prizemlju kao pas lutalica, šefu pisarnice, a njime tražim da se poštuju zakoni i ustavom garantovana prava! Naravno tužena RS nema namjeru da odstupi od gestapovskih metoda te umjesto da postupi po zakonu, ponovo hapsi, (dokument "Hapsenje" takođe u prilogu!
Naime u ZOP je jasno navedeno da se zadržavanje u pritvoru vrši samo ako lice odbija da se legitimiše ili ako postoji opasnost da se prekršaj ponovi!
Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB BIjeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru. Osim toga, sve i da je taj dio regularan morao sam biti izveden pred Sud najkasnije za 12 sati! Kako se to nije desilo prekršeno je moje pravo na pravičan postupak pred sudom! Treba li da ističem, kako je očito da se ovakvim fašističkim naredbama, jer diskriminacija cijele porodice je upravo to, krše i članovi 13 i 14 iz Ustava RS, jer se maltretiram, ponižavam i šikaniram konstantno sa ciljem da me psihički slome i natjeraju da odustanem od svojih prava i dostave dokaza o krivičnim djelima službenika tužene!
Dokaz za to su potvrde o lišenju slobode i otpustu, koje su u prilogu!
Naredni dokaz koji prilažem uz tužbu je Rješenje kojim mi se odobrava preuzimanje kopija dijela dokaznog materijala o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo! Više od 3 godine od ubistva a preko dvije i po godine od obustave istrage, kada su se stekli uslovi za dostupnost informacija, tužena je na sve načine prikrivala fotografije od porodice i javnosti! Suočena sa mojom "prijetnjom" da ću se svaki dan suprotstavljati zakonu sile koji se primjenjuje, nepoštovanju Ustava i garantovanih prava, time što ću odbiti naredbu da se udaljim ispred zgrade i prezentovati prolaznicima i zaposlenima fotografiju materijalnog dokaza prikrivanja ubistva od strane MUP-a i OT Bijeljina, te znajući da sam već proslijedio preko 500 stranica materijala istražnim organima izvan zemlje, tužena donosi pomenuto rješenje!
Na prilogu "Snimci obdukcije" se vidi ne samo da je falsifikovano mjesto zločina, te uklonjena torba sa lica mjesta, oprana hemijskim sredstvom, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, nego je monstruozno falsifikovana i obdukcija!
Dokaze o prikrivanju svih unutrašnjih povreda sam poslao na više adresa, (Ustavni sud, Sipa, UDT...) a kompletan tekst krivične prijave je objavljen u tv emisiju OBN televizije:
Slika broj 1 prikazuje površinski rez i to je jedini element koji je imao vještak trasolog, pri analizi! Na slici 2 obducent pokazuje da je kroz kožu napravljen kanal i neshvatljivo na slici 3 vidljivo je da je famozna žica od 3 mm, "probila" čak i kost, te napravila kanal, kroz koji može da prođe skalpel.
Dimenzije tog kanala su vidljive na slici 4, gdje se vidi da je jedva nešto širi od debljine skalpela, a obdukcijom je ustanovljeno da se radi o svega 1 milimetar! I na kraju na slici 5 ponovo kanal, ali kraći, što asocira da se predmet uzročnik povreda, sužava prema vrhu i možda čak završava oštricom!
Napominjem da su ovi snimci skrivani od porodice gestapovskim metodama, te smo tek poslije više od tri godine došli u njihov posjed! Kako bi i osnovcima bilo jasno da žica od 3 mm prečnika ne može proći kroz otvor od svega 1 mm, niti kroz tkiva i kosti praviti kanale kakvi se vide na slikama, jasno je i zbog čega su činjena tolika krivična djela u međuvremenu, samo da bi fotosi ostali tajna za javnost!
Brutalno pravno nasilje, diskriminacija, ponižavanje i malretiranje uz otimanje garantovanih prava je višestruko teže, kada se zna da je uzrokovano nastojanjima tužene da prikrije ubistvo djeteta, da bi zaštitila kriminalce krijumčare i ubice!
Za informaciju građanima, osnovni cilj ove tužbe i nije novac jer će biti iskorišten u humanitarne svrhe, nego ću kroz parnični postupak izvoditi dokaze o nematerijalnoj šteti, a koji su u stvari posljedica više teških krivičnih djela kriminalaca iz redova tužene RS! Stoga je jedini logičan potez tužene da na sve načine sabotira ovu tužbu, što je već ranije činila u drugim postupcima, "gubeći" prijedloge i dokaze, te štiteći kriminalce iz tužilaštva čije sam laži i krivična djela raskrinkao, predstavljajući njihove zločine kao službeno nastupanje iako to sami negiraju, (dokaz za ovu tvrdnju je odgovor g. Debeljević Milorada)!

No i takvi dokumenti su dokazi, koje prikupljam i proslijeđujem izvan zemlje, tako da nijedan kriminalac koga otkrijem neće ostati nezebeležen, ma na kojoj poziciji u organima tužene se nalazio!
Dokazi koje sam prikupio nesporno pokazuju da organi tužene nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i natupaju kao banda drumskih razbojnika, ne birajući sredstva da prikriju svoje zločine, pljačke, ubistva i mahinacije sa budžetom!
U krivičnoj prijavi proslijeđenoj Sipi, KT Sarajevo, UDT-u i Ustavnom sudu, "Zlocin sa potpisom rezima", do detalja sam uz fotografije koji nesporno razotkrivaju krivična djela tužene, dokazao te zločinačke radnje. Kompletan tekst je na disku u obliku web stranice sa fotografijama, a takođe i istoimeni video zapis, prilog OBN televizije u kome voditelj čita tu prijavu...
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodim orijentacioni spisak:

STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, DEBELJEVIĆ MILORAD, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN, MAKSIMOVIĆ GORAN, SEKANIĆ VOJISLAV...
Ovo je možda jedinstven slučaj u kome državni organi čine mnogo teža krivična djela da bi zaštitili počinioce, jer ubistvo je vjerovatno bilo iz nehata, a falsifikovanje dokaza i autopsije je smišljeno i sa namjerom tužene!
Nažalost, oni koji su stvarno odgovorni za najteža krivična djela neće biti nasuprot mene u ovom procesu, nego osobe koje nemaju sa tim zločinima nikakve veze, a službeno su obavezni da brane i postupke tih kriminalaca!
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
(2) Ako je šteta nastala zbog smrti ili teške tjelesne ozljede, nadležan je, pored suda iz stava 1. ovog člana, i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Shodno odredbama ZOPP-u, član 55 ističem 3 (tri) tužbena zahtijeva.
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(I) 1) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 50000 (50 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, na taj način što su spriječili tužioca u podnošenju krivične prijave i dostavi dokaza o ubistvu Ivone Bajo, krijumčarenju i prikrivanju krivičnih djela, te nezakonitog lišenja slobode, bez potvrde o lišenju i o otpustu, (povreda prava iz člana 15 Ustava RS) dana 10.08.2010!
2) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 25000 (25 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (član 10, 13, 14, 16 i 48 Ustava RS) primjenom naredbe da ZDENKU BAJO BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, na taj način što su spriječili tužioca u podnošenju krivične prijave i dostavi dokaza o ubistvu Ivone Bajo, krijumčarenju i prikrivanju krivičnih djela, te nezakonitog lišenja slobode, kao i uskraćivanja prava na pravično suđenje, suprotno odredbama člana 7 ZOP-a, dana, 23.06.2011!
3) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 25000 (25 hiljada) KM, za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (član 10, 13, 14, 16 i 48 Ustava RS) primjenom naredbe da ZDENKU BAJO BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, na taj način što su spriječili tužioca u pravu pristupa informacijama, podnošenju krivične prijave i dostavi dokaza o ubistvu Ivone Bajo, krijumčarenju i prikrivanju krivičnih djela, nezakonitog lišenja slobode, kao i uskraćivanja prava na pravično suđenje, suprotno odredbama člana 7 ZOP-a, dana, 05.09.2012!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(II) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 200000 (200 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode, neprekodno tokom cijele 2010, 2011 i 2012-te godine, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (podnošenje krivične prijave, zahtjeva, bilo kog pravnog sredstva u OT Bijeljina, povrede prava iz članova 10, 13, 14, 16 23 i 48 Ustava RS, uzrokovanih neustavnom i nezakonitom naredbom de se ""ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA, NE DOZVOLJAVA PRISTUP U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(III) a) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100000 (100 hiljada) KM, odštete zbog smrti bliskog lica, (ubistvo djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009)!
b) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100000 (100 hiljada) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove tokom 2010. 2011. i 2012-te, zbog prikrivanjem dokaza o ubistvu Ivone Bajo!
Sporednih potraživanja nemam i ne tražim nadoknadu za troškove sudskog postupka!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV I 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE :
Vezano za tužbeni zahtjev I, činjenica je da sam uhapšen 10.08.2010. pri pokušaju da skupa sa sestrom podnesem krivičnu prijavu usmeno na zapisnik i dostavim dokaze na disku o tome, a dokaz za to je "Zahtjev sudske policije" za pokretanje prekršajnog postupka, na šta nisu imali zakonsko pravo. Lišeni smo slobode i držani u zarobljeništvu, a dokaz za to je "Zabiljeska 1420-10" iz koje je vidljivo da nam je uskraćen i telefonski poziv. Uz sve to nisu nam uručene potvrde o lišenju slobode i o otpustu, a dokaz je činjenica da tužena nema te dokumente.
Činjenica je da sam uhapšen 23.06.2011. prilikom pokušaja da predam dokaze i podnesem prijavu o ubistvu, te sam nezakonito lišen slobode i nisam izveden pred sud u roku od 12 sati, a dokaz za to je zapisnik sa suđenja održanog tek 19.08.2011 predmet : 80 1 Pr 004323 11 Pr. Isti dokument je i dokaz za postojanje fašističke usmene naredbe koju tužena primjenjuje prema meni.
Dana 05.09.2012. iako sam se pozvao pismeno na zakonom i ustavom garantovana prava, dokumentom "Obavjestenje" priloženim ranije uz tužbu, ponovo sam u tome spriječen i uhapšen te lišen slobode, nezakonito, zadržan u pritvoru i otpušten u 01:30 narednog dana, bez izvođenja pred sud za šta je priložen dokaz dokument o otpustu lica lišenog slobode 10-01/4-137/12.
Navedeni dokumenti dokazuju da je tužena RS kršila zakon i otimala garantovana prava tokom 3 prethodne godine, sa ciljem da onemogući dostavu dokaza o ubistvu, podnošenje prijava, i pristup informacijama. Suprotstavljanje tom terorističkom tretmanu u danima koji su predmet tužbenog zahtijeva I, bilo je neophodno da bi se došlo do dokaza o tome, inače bi sve ostalo prikriveno i bez materijala kako za ovu tužbu, tako i za krivični postupak.
Vezano za tužbeni zahtjev II, činjenica je da postoji naredba o zabrani pristupa u OT Bijeljina, suprotna zakonu, a osim već pomenutog dokumenta suda, prilažem i dokument sudske policije "Zabiljeska 1173-11" u kome se potvrđuje postojanje te zabrane. Hapšenja koja su navedena u tužbenom zahtjevu I, po jedno u svakoj od poslednje 3 godine su dokaz da se ta naredba sprovodila, kao i kako se sprovodila.
Što se tiče odgovornosti tužene RS za ubistvo Ivone Bajo i prikrivanje zločina, činjenica je da su organi tužene konstantno sprečavali dostavu svih podataka, podnošenje prijava i pristup informacijama, prikrivali dokaze ubistva, što se osim već navedenih dokazuje i snimkom materijalnog dokaza ubistva, "Torbe" fotografijama mjesta zločina i snimaka obdukcije, sve priloženo ranije uz tužbu. Činjenica da tužena prikriva ubistvo indirektan je dokaz da je za isto i odgovorna, s obzirom da se time prikriva i krijumčarenje tajkuna Gavrila Bobara, (inače poslanika u Skupštini tužene), za šta je priložen dokaz "Clanak i izjave" te "Tahograf".
Svi navedeni dokumenti i činjenice ukazuju na to da je tužena RS nanijela tužitelju neopisivi duševni bol sprečavajući ga nezakonito tokom 3 godine u ostvarenju zakonom garantovanih prava, sa ciljem da spriječi istragu o ubistvu Ivone Bajo, koje je prethodno prikrila...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
500000 (pet stotina hiljada) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Ustavu RS član 17.

Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur sa većim odštetnim zahtjevom! Nasuprot tome, ako iskoristi dostavljene dokaze i pokrene istragu protiv odgovornih, spreman sam po postignutom sporazumu o tome i da povučem tužbu...

PRILOZI DOSTAVLJENI UZ TUŽBU


Obavijest
Patologija
Torba
Lažna prijava
Clanak i izjave
Zahtjev sudske policije
Hapsenje
Rjesenje
Snimci obdukcije

Falsifikovanje mjesta zločina
Punomoc
Zahtjev
Nezakoniti nadzor
Tahograf
Zapisnik sazetak
Obavjestenje
Otpust
Disk sa dokazima

PRILOZI DOPUNE TUŽBE


ZABILJESKA 1420-10
ZABILJESKA 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 04/2013 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438951