KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


27.01.2013.

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

Uz sve ranije materijale koje sam dostavio, možete se uvjeriti kakvim su se sve metodama koristili korumpirani službenici državnih organa da bi prikrili krijumčerenje Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Bobar Gavrila.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

Podsjećam da je Ustavom garantovano pravo građanima da traže i dobiju podatke o sebi, Član 23:
Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Stoga je nezakonit i neustavan svaki pokušaj da mi se dokumentacija koju sam tražio uskrati, obrazloženjima tipa da će odluku o tone donijeti postupajući tužilac. S obzirom da istrage nema, ne postoje ni razlozi da se materijal krije.
Navodno su osobe koje su me prijavile, (inače tužioci) bili svjesni da nema elemenata krivičnog djela, ali su to učinili iz straha. Sada bi trebalo da kolege iz OT Doboj pripomognu da se cijeli događaj zataška, kao da ga nije ni bilo time što će odbiti da poštuju zakon i dostave mi dokumentaciju, zbog "sitne greškice" tužilaca iz OT Bijeljina!
Stvari naravno uopšte ne stoje tako, jer sam prijavljen pošto sam objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima više lica, pa i pripadnika tužilaštva, te da će svi odgovorni završiti u zatvoru. Umjesto da daju objašnjenje za sve neragularnosti, počev od materijalnog dokaza koji su prali benzinom, pa nadalje, tužioci su napravili plan da mi te dokaze otmu šaljući policiju da odnese računar. Tako vi dakle ne biste pomogli da se prikrije neka greškica, nego postali saučesnici u prikrivanju ubistva i krijumčarenja, za šta sam objavio dokaze na internetu i proslijedio izvan zemlje:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Nedavno sam na osnovu istog prava dobio sve zabilješke sudske policije o meni, čiji popis prilažem, a uz novi zahtjev za informacije dostavljam i jednu od tih zabilješki iz koje se vidi da nam je još 2010 lažno predstavljano da predmet Ivona Bajo nije u nadležnosti OT Bijeljina, te smo majka ubijenog djeteta i ja pri pokušaju da dostavimo nove dokaze glavnom tužiocu, spriječeni u tome, zarobljeni od strane sudske policije i držani 5 sati bez ikakve potvrde o lišenju slobode.
Uz sve ranije materijale koje sam dostavio, možete se uvjeriti kakvim su se sve metodama koristili korumpirani službenici državnih organa da bi prikrili krijumčerenje Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Bobar Gavrila.
No kako se vidi iz razvoja događaja nisu uspjeli u tome i samo je pitanje dana, kada će kriminalni politički vrh u cijeloj zemlji da bude pod istragom i procesuiran.
Več prije nekoliko dana me je službenica tužilaštva djelimično izvjestila po pitanju zahtjeva koji sam dostavio u OT Doboj! Nisam uspio da čujem o kome se radi, ali je važnije od toga da je osoba bila izuzetno profesionalna i ljubazna, što doprinosi ugledu vašeg tužilaštva!
Radi se o mom zahtijevu za kopiranje spisa T14 0 KT 0000948 10.
S obzirom da ne znam šta sve spis sadrži, ne mogu ni znati koji dokumenti bi bili potrebni za kopiranje, te stoga uopšteno, ne trebaju mi dokumenti čiji sam ja autor i potpisnik, a od svih drugih za koje znam da postoje imam samo "Naredbu" Okružnog suda za pretres prostorija, "Zabilješku" CJB Bijeljina, potpisanu od Ace Teodorovića od 19.03.2010. i moju "Izjavu" datu u CJB Bijeljina 24.03.2010.
Svi ostali dokumenti iz spisa bi teoretski mogli da budu važni, a potenciram slijedeće:
1) Sve "Zabilješke" i ostale dokumente načinjene od strane MUP-a
2) Sve dokumente potpisane od strane tužioca iz OT Bijeljina
3) Zahtijev MUP-a u kome se traži izdavanje "Naredbe" i "Odobrenje" tužioca po tom zahtijevu, što je navedeno u tekstu "Naredbe"
4) Odluka o nesprovođenju istrage i obrazloženje tužioca iz OT Doboj o tome

Osim već navedenih trebalo, je da postoji i "Izvještaj" MUP-a o posebnim istražnim radnjama, koga kako sam obaviješten nema, što sam i očekivao.
Iz Okružnog suda u Bijeljini sam obavješten, da naredba za te radnje nije izdata, te se potvrdila moja sumnja da je sve urađeno nezakonito i prikriveno ne samo od mene nego i od OT Doboj.
Poznato je da se i samo prijavljivanje i poseban nadzor prikrivaju od strane podnosilaca, čak tvrdnjama tipa, da sam sve izmislio, te mi je veoma važno da imam dokumente koji će dokazati da nijedna moja radnja nije bila usmjerena na "Ugrožavanje sigurnosti" bilo koga, te da je istraga obustavljena, ili se neće sprovoditi.
Pomenuta optužba služi kao izgovor da se na nazakonit način ne dozvoli pristup ne samo meni nego nikom od srodnika djevojčice Ivone Bajo, za čije ubistvo i prikrivanje ubistva imamo dokaze, a u prilogu je jedna od zabilješki sudske policije koja me sprečava u ostvarenju više prava garantovanih zakonom, bez naredbe suda, bez pismenog rješenja i mogućnosti žalbe, opravdavajući to tvrdnjama da sam ludak ili psihopata.
Tekst te zabilješke sa "dijagnozom" da sam pod uticajem narkotika ili psihički poremećen sam ranije poslao na internet adresu OT Doboj, a da bih došao do tog dokaza, do snimaka falsifikovanja obdukcije ubijenog djeteta i do sad se ispostavilo lažne informacije da je Izvještaj CJB Bijeljina o nadzoru nada mnom proslijeđen u OT Doboj, morao sam se suprotstaviti nezakonitom otimanju prava, odbiti naredbu da se udaljim, "zaprijetiti" da ću dolaziti svaki dan dok ne dobijem podatke, te provesti nekoliko sati u zatvoru, do 01:30 narednog jutra.
Dakle, to što tražim prava garantovana zakonom, znači da sam lud, drogiran, neuračunljiv...
I takvom "psihopati" su sledeći put predali disk sa fotografijama, uz doneseno riješenje, a što sam tražio još od 2010 godine. Sve što se u međuvremenu desilo je bilo sa ciljem da se više monstruoznih krivičnih djela prikrije!
Naravno, moguće je da se prijava podnese samo iz straha iako nema osnova, ali tvrditi da "prijetim" i drugim osobama, koje to nisu tražile, bez njihove dozvole, je malo neobično, a postaje sumnjivo kad se zna da je uslijedilo poslije mog otkrivanja materijalnog dokaza ubistva, što ukratko obrazlažem.
- obavještavam tužioca da postoji torba presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom, tražeći da se to tretira kao novi dokaz, jer nije bilo pomena u prethodnih 6 mjeseci i objašnjenje kako je došlo do toga da nestane iz istražnih radnji.
- nerednih 50 dana umjestio toga tužilac izbjegava susrete i razgovore sa mnom, što meni dokazuje da je predmet sakriven od strane MUP-a i tužilaštva.
- pismeno obavještavam odgovorne da će zbog prikrivanja ubistva završiti u zatvoru, te da imam osim fotografija torbe i druge dokaze.
- reakcija na to je umjesto objašnjenja, lažna prijava sa osnovnim ciljem da mi se odnese računar
- pošto sam imao u vidu takvu mogućnost, dokaze sam poslao izvan zemlje i neutralisao uništavanje podataka
- kako je cijela akcija bila kontraproduktivna, negira se i prijava i nezakoniti nadzor, a ja nemam nikakav dokaz da nisam pod istragom, što se koristi, da me sprečavaju u raskrinkavanji kriminalaca, predstavljajući me ludim
Materijal iz spisa će dati odgovore na mnoga pitanja i motive za pojedine radnje.
Ukoliko nije u suprotnosti sa pravilima, svi dokumenti mi mogu biti dostavljeni kao skenirani u digitalnom obliku na disku, uz štampani popis sadržaja, odnosno dokumenata koji mi se dostavljaju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

25.01.2013.

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

IZ ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE ŽELJKE VAKIČIĆ

Predmet: 80 0 P 043325 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OBRAZLOŽENJE

Kao argument ovog zahtijeva u prilogu je "obrazloženje" Rješenja postupajuće sudije Željke Vakičić po navedenom predmetu 80 0 P 043325 12 P doneseno 04.01.2013. te "obrazloženje" drugog sudije u predmetu 80 0 P 041069 12 P od 07.09.2012.
Poslednji datum u ovoj tužbi koji opisujem je 05.09.2012, što je prije donošenja oba rješenja. Dakle, za vrijeme pisanja nisam imao nijedan od ta 2 obrazloženja, a tužba je zaprimljena u Sudu nekoliko dana kasnije od donošenja rješenja 80 0 P 041069 12 P od 07.09.2012!
Uvidom u tekstove oba obrazloženja vidljivo je da su identični, što znači da nisu zasnivani na znanju, stručnosti, radu uvidu i obradi tužbe, nego sudije Osnovnog suda imaju već pripremljen tekst kojim će da "obrazlože" doneseno rješenje.
Ne ulazeći sada u to da li je odluka sudije ispravna ili ne, takvo korištenje šablona u radu suda je uvreda ne samo za stranke, nego u za Sud u cjelini jer šteti ugledu tog organa vlasti.
Potpuno je nebitno šta je navedeno u tužbi, da li nedostaje eventualno samo jedan obavezni element ili više njih, pa čak ako ne nedostaje nijedan, sudija će upotrijebiti pripremljenu odluku i ubaciti u rješenje.
Samo to je dovoljno da pokažem kako postupajuća sudije nema potrebne osobine da nepristrasno, profesionalno vodi ovaj predmet. S obzirom da se radi o najmonstruoznijim krivičnim djelima, koja je prikrivala i izvršila tužena RS, te je kao logični nastavak toga brutalno gaženje ljudskih prava, sa ciljem da se spriječi istraga o tim zločinima, a sud je njen organ, nisam ni očekivao niti očekujem da će sudije raditi po zakonu, nego naravno po nalozima mafijaškog režima, odnosno biće protiv mene upotrijebljene "druge metode" o čemu sam već obavjestio predsjednika!
A sada detaljnije o tome, zašto rad suda nije profesionalan i nepristrasan, nego je kriminalan. Da li je to zbog straha za posao, ličnu sigurnost ili zbog korupcije objasniće svako posebno, kad u ovoj zemlji umjesto mafije zavlada pravo i zakoni...
Pod brojem jedan, (obilježeno osim brojem i okvirom) u šablon obrazloženju postupajuće sudije, navodi se šta navodno treba sadržati tužbeni zahtijev, te pominju i sporedna potraživanja. Uz moj komentar da ne mora biti u svakom tužbenom zahtjevu sporednih potraživanja, formalno u ovoj tužbi i nema potraživanja, (materijalnih) nego se samo traži utvrđenje. Naravno da se i zahtjev na izvršenje neke radnje može posmatrati kao potraživanje, recimo da se naredi tuženoj predaja određene dokumentacije na koju tužilac ima zakonsko pravo, a objava presude kao sporedno potraživanje!
I sada postavljam pitanje: A ŠTA TU SUDU NIJE JASNO (tužilac ne može prepustiti sudu da presudom utvrdi koja pravna posljedica proističe iz navedenih događaja), te da su potrebni datumi svake radnje!
Istina je da u samom tužbenom zahtjevu nije uz svaku radnju naveden datum, ali sam u činjeničnom stanju naveo datume i konkretno za sve stavke datum je samo jedan i to 05.09.2012. To je jedino što eventualno nedostaje od svega iz "obrazloženja".
Što se tiče tvrdnje da je neophodno navesti konkretnje ranje tužene, skrećem pažnju predsjedniku da je sudija falsifikovala moj tužbeni zahtjrv i iz prepisa izostavila svih 9 stavki u kojima opisujem pojedine radnje! Ja lično smatram da je prepisivanje tužbenog zahtjeva u ovom rješenju sasvim nepotrebno jer je sadržan u tužbi i jedina funkcija toga je da doneseno rješenje izgleda duže i ozbiljnije. Praktično se sastoji samo od odluke u par redova na koju se dodaje tekst zahtijeva i unaprijed pripremljeni šablon!
No ako se već prepisivao tužbeni zahtijev trebalo ga je prenijeti u cjelini. Umjesto da iz unaprijed pripremljenog teksta "obrazloženja" izbaci djelove koji nisu relavantni za konkretnu tužbu, sudija falsifikuje sam zahtijev i izbacuje dio da bi ga prilagodila postavljenoj matrici!
Pravougaonik označen brojem 2 sadrži naravno opet unaprije pripremljen tekst, sa pojmovima, kao što je "činjenični osnov" i "činjenično stanje".
Da ništa od ovog nije relevantno za moju tužbu pokazaću na primjeru samo jedne od stavki iz tužbenog zahtijeva:
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila pravo tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!

Ovde je jasno naveden član iz Ustava na kome zasnivam svoju tvrdnju da mi pripada garantovano pravo, koje se nezakonitom naredbom takođe predočenom sprečava od strane tužene.
Tužena RS koju ne čine samo njeni organi nego i građani i to svi građani, (dakle ovom tužbom u neku ruku tužim i samog sebe) umjesto da je zasnovana na zakonima i Ustavu, radi pod punom kontrolom organizovanog kriminala. Svi organi RS i Federacije BIH, uključujući i sudove su korumpirani od strane mafije na vlasti, koja nemilice pljačka građane i budžet!
Došao sam do neoborivih dokaza da je režim, (MUP, OT Bijeljina i tužilaštvo u cjelini) umješano u prikrivanje krijumčarenja i ubistva prilikom jednog od poslova mafije. Radi se o švercu tajkuna Bobar Gavrila, koji je prvi čovjek u Bijeljini diktatora Dodik Milorada. Isti tiranin je zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze o tome.
S druge strane da bi me spriječili u daljem raskrinkavanju mafije, te podnošenju prijava i dostavi dokaza kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije provode fašizam i primjenjuju tajnu naredbu koja je razotkrivena u sudskom procesu suda u Bijeljini. S obzirom da ta naredba ne samo da ne smije biti usmena i treba da je dobijem lično, nego ne može ni postajati u pravnom sistemu BIH, nego eventualno crpi pravni osnov iz zakona trećeg rajha, tužena RS pokušava da sve prikrije pritiskom na sud da opstruiše ovu tužbu.
Nisam ništa drugo ni očekivao od sudske vlasti koja oslobađa brutalnog ubicu u Doboju samo zato što je težak par stotina miliona KM i jedan od ljudi Dodik Milorada, ali je sve ovo bilo potrebno kao dokazni materijal za Strazbur, gdje će znati da uoče diskriminaciju koju ovdašnja boginja pravde ne vidi.
Na kraju pravougaonik označen brojem 3 sadrži tvrdnju da se uz tužbu moraju dostaviti dokazi i to "ne bilo koji nego relevantni dokazi". Nadalje se lažno navodi da ih nisam dostavio niti predložio.
Prije svega je brutalno pogažen zakon propisan u članu 15, "Teret dokazivanja"
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
Bilo bi dakle dovoljno samo da opišem šta se desilo i predložim svjedoke, a onda teret dokazivanje prelazi na tuženu. No umjesto toga iako sam naveo 6 stavki i priložio ih kao dokaz, sudija tvrdi da su bezvrijedni! Time ne vrijeđa samo mene nego i Sud u kome radi, jer je prvi dokaz "Zapisnik" njegov dokument. Osim toga tu su dokumenti CJB Bijeljina i OT Bijeljina, što uz sudski dokument postupajuća sudija kaže da su "bilo kakvi" odnosno nikakvi.
Uz to sam dostavio disk sa audio zapisima iz kojih se vidi tretman tužene prema meni.
Osim toga zakonom je ostavljena mogućnost da se ne prezentuju svi dokazi uz tužbu nego čak do glavne rasprave, ako nije bilo pripremnog ročišta i to u klasičnim tužbama, a ovde je posebna tužba za utvrđenje diskriminacije u kojoj teret dokazivanje prelazi na diskriminatora.

Unaprijed pripremljenim "obrazloženjem" ne samo da se ne poštuje zakon nego se pred tužioca postavljaju još drastičniji uslovi o nekim nadzemaljskim relevantnim dokazima.
Pozovite gospodine predsjedniče postupajućeg sudiju pa je upitajte, a šte je to za nju relevantan dokaz, koji ima veću težinu od dokumenata CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Osnovnog suda u Bijeljini ???
Što se samog predsjednika suda tiče, za koga mogu samo da izrazim poštovanje prema njegovom radu i odnosu prema građanima, očekujem da ovaj zahtijev uvaži i dodijeli predmet drugom sudiji ili da ga odbije i zadrži trenutnog!
Obrazloženje tipa "ZAHTJEV JE ODBIJEN, ALI JE PREDMET DODIJELJEN U RAD DRUGOM SUDIJI" ne odražava pravu sliku i pokriva neprofesionalan, nezakonit i ponekad kriminalan rad sudija, koji će nastaviti dalje da rade ne po zakonima, nego po nalozima tajkuna i političara kriminalaca iz mafijaškog režima
...PRILOZI

UVECAJ
UVECAJ

OBRAZLOŽENJE PO PREDMETU 80 0 P 043325 12 P
OBRAZLOŽENJE PO PREDMETU 80 0 P 041069 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

19.01.2013.

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

Nije mi cilj da negativne posledice snosi ijedan sudski policajac uključujući komandu, ali s obzirom da su pokazali takav kukavičluk i nemoral, znajući da štite ubice djeteta, sami su krivi za posledice koje će ih snaći shodno odredbama KZRS...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEŠTENJE

Dostavljam Sudskoj policiji RS kopiju krivične prijave protiv "ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE" unutar koje su djelovali i pripadnici Sudske policije iz Bijeljine!
Da li su to činili svjesno, aktivno i sa namjerom ili su izmanipulisani od nekog drugog, ostaje im da razmišljaju u narednom periodu i da objasne kad za to dođe vrijeme.
Navodim stav zamjenika načelnika, Višnjić Ranka, da svi sudski policajci stoje iza onoga što su pisali, na šta sam odgovorio da i ja stojim iza svega i da ću srušiti tiranina i dikatatora Milorada Dodika sa vlasti!
Kada se to desi, moraće da objasne svoje laži.
A da su sudski policajci lagali vidljivo je iz materijala koji prilažem.

Time su dali doprinos u prikrivanju ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja!
Kopiju prijave vam dostavljam stoga što sam uvjeren da bi ti pripadnici sudske policije radili svoj posao časno i pošteno da nisu dobili naredbu suprotnu zakonu.
Nije mi cilj da negativne posledice snosi nijedan sudski policajac uključujući komandu, (na šta sam ih upozoravao više puta) koji su u zabilješkama ili na sudu lagali, odnosno gužvali dokumente s namjerom da ih bace u otpad, za šta imam neoborive dokaze, ali s obzirom da su pokazali takav kukavičluk i nemoral, znajući da štite ubice djeteta, sami su krivi za posledice koje će ih snaći shodno odredbama KZRS...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

17.01.2013.

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

Iz krivičnog zakona Republike Srpske:
Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica čiji članovi su se udružili radi vršenja krivičnih djela. Djelovanje zločinačke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri čemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zločinačku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti članova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjela rada. Zločinačka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE

U prilogu ove krivične prijave je "Službena zabeleška" koju su formalno potpisali Mićić Zoran i Čavić Zoran, te se zbog namjernih laži iznesenih u tekstu i aktivnim radnjama suprotnim Ustavu i zakonima, svrstali kao pripadnici zločinačke organizacije, čiji je cilj PRIKRIVANJE UBISTVA, KRIJUMČARENJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, POMOĆ UČINIOCIMA POSLIJE IZVRŠENJA, ne birajući pri tome sredstava zastrašivanja, koristeći čak i fašističke metode!
Pomenuti su naveli i dvoje službenika tužilaštva, sekretara Prodanović Danku i šefa pisarnice, Sekanić Vojislava, te ako je istina da su postupili prema opisanom, onda su i oni pripadnici organizacije. No ne vjerujem da je to istina, jer sam od istih obavješten ranije da sve odluke donosi "šef" misleći pri tome na "Kovačević Novaka" glavnog okružnog tužioca.
Prema ranije prikupljenim dokazima, članovi zločinačke organizacije su osim "šefa" i njegovi zamjenici, Gruhonjić Muhamed te Debeljević Milorad, a podršku su im činili pripadnici komande sudske policije Borovčanin Danko i Višnjić Ranko!
Još od početka 2010. organizacija vrši krivična djela sa opisanim ciljem, primjenjujući ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego fašističku "usmenu" naredbu da se:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!
Osnovni cilj zločinačke organizacije je da pomogne kriminalnoj grupi koja je prilikom krijumčarenja u Univerzal, 23.07.2009. ubila Ivonu Bajo, a sve su prikrili pripadnici MUP-a i OT Bijeljina. Pošto znaju da imam dokaze o svemu donosi se odluka da se fotodokumentacija ne daje porodici, ne odgovara na pitanja i zahtjeve, te da se spriječi direktna dostava novih dokaza i podnošenje prijava na zakonom propisani način!
Navedena lica su nesporno činila krivična djela, ali osnovano sumnjam da su neki od njih a možda i svi bili pod pritiskom političkog mafijaškog vrha, odnosno prisiljeni na poslušnost u strahu za posao ili čak život...

OBRAZLOŽENJE

1) Dana 05.09.2012. spriječen sam od strane navedene organizacije da ostvarim više prava garantovanih zakonom, na šta sam ranije pismeno i usmeno upozoravao više puta počinioce! U tekstu zabeleške pasus označen brojem 1 sa desne strane dokumenta, lažno se navodi da sam "narušio javni red i mir" U PRIZEMLJU ZGRADE, što je osporeno na pretresu od 03.12.2012. (80 1 Pr 007070 12 Pr, kompletan zapisnik je na disku u prilogu, a takođe je dostupan istražnim organima preko Osnovnog suda) kada svi svjedoci isključuju bilo kakav incident unutar zgrade
2) Brojem 2 označen je pasus u kome se tvrdi "da me ne mogu primiti", te "da ću biti pismeno obavješten"
Da je to gnusna laž dokaz je dopis br. IT-18/12 od 31.08.2012. (5 dana ranije) priložen uz ovu prijavu iz koga se vidi ne samo da sam već "obaviješten" nego i da nemaju namjeru poštovati zakon, prikrivajući fotodokumentaciju! Takođe je bitno istaći da zahtijev nisam podneo nekoliko dana ranije što se lažno prikazuje, nego još 15.11.2010. vidljivo u priloženoj kopiji zahtjeva, a postoje i drugi, od kojih je najstariji iz februara 2010, (skeniran na disku)
Dokument od 12.09.2012. br. KTA-596/09, koji je u prilogu, nastao 7 dana poslije incidenta pokazuje da mi se odobrava to što sam tražio još prije skoro 3 godine, a ogranizacija je smišljeno lagala svo ovo vrijeme...
3) Pod brojem 3 je navedena laž da se radi o "protestu" no moj cilj je bio da pošto se sprečavam u dostavi dokaza, pokažem javno fotografiju materijalnog dokaza ubistva, te se suprotstavim brutalnom pravnom nasilju kriminalaca! Smišljeno se sakriva i uopšte ne pominje fotografija torbe presječenog kaiša iako je formata A4!
4) Na stranu to što je obična laž tvrdnja obilježena brojem 4, podsjećam da prema Ustavu RS, član 32 građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa i za to ne smiju biti kažnjavani. To što se pripadnicima organizacije ne dopada istina da su kriminalci kao i trenutni predsjednik, je njihov problem i krivica...
5) Pod ovim brojem su gomile laži potpisnika, jer tvrde da tekstovi sadrže tvrdnje : "Vrhovni kriminalac Milorad Dodik i Bobar Gavrilo", nasilna smrt inspektora MUP-a "Ace Teodorovića"! Tačno je jedino da je pisalo "Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva". Na disku se nalaze originalni plakati, a postoje i primjerci zaplenjeni od strane CJB Bijeljina i kopije u Sudu po već navedenom predmetu, iz kojih se vidi da su policajci lagali u zabilješci!
6) Pod ovim brojem isti tvrde da sam počinio prekršaje iz člana 7 i 8, što je naravno dvostruka laž unaprijed smišljena i pripremljena. Prije svega tekstovi nisu uvredljivi jer se član 7 ne odnosi na državne organe, u skladu sa relevantnim članom Ustava, nego na uvrede tipa OVA RASA JE OVAKVA, SA ONIMA TREBA ONAKO, ONA JE VJERA TAKVA, ITD...
Nadalje su se sasvim izblamirali sa članom 8, što je i izbačeno iz optužbe, jer proizilazi da su se policajci, njih četvorica uplašili od mene, a istina je da tretirajući me kao stoku, otimajući zakonom garantovana prava grubim i bezobraznim ponašanjem i kako se vidi neprestanim lažima, oni vrijeđaju mene
7) Tvrdnja da su građani "negodovali" prolazeći pored mene je još jedna neistina zločinačke organizacije, koja nema nijednu prijavu ili svjedočenje građana nego samo svoje gnusne laži!
8) Pasus pod brojem 8 je potpuno tačan, ali je bitan zbog opisa "da su me sveli na trotoar"! Kako sam i predvidio, izbjegavanje zakonom propisane procedure da se izvedem pred sud u roku od 12 sati je izvršeno da se utiče na svjedoke šta treba da slažu. Tako je osim već navedenog pripadnika zločinačke organizacije Čavića, na suđenju lagao i policajac Stokić, koji je tvrdio da me je zatekao pred vratima, iako sam bio na trotoaru, što se vidi u zabilješci. Policajac Minić Dejan je jedini pokazao čast i moral, ali su i njega natjerali da me "premjesti" na stepenik, kako bi opravdali hapšenje na trotoaru u navodno demokratskoj zemlji, gdje je garantovana sloboda mišljenja i javnog izražavanja!
9) Pod ovim brojem su 2 pasusa i to prvi sa ispravnim, zakonitim stavom da se prema članu 7 moram izvesti pred sud u roku od 12 sati, a drugi je posebno zanimljiv. Naime sudski policajac Mićić Zoran je na moj stav da samo tražim poštovanje Ustava i prava garantovanih zakonom rekao, citiram: "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC". Potom je mudro izbjegao da dođe na pretres, iako je uredno pozvan, a niko od 3 preostala svjedoka, koji su to dobro čuli se "nije sjećao" te "dijagnoze" dr. Mićića.
No srećom je postupajući sudija shvatio da se radi o lažima i pročitao mi tekst zabilješke, u kome stoji da konzilij zločinačke organizacije smatra kako je moje "ponašanje uzrokovano dejstvom narkotika ili psihičkim poremećajem".
Time se razotkriva plan meni poznat i od ranije, da svoje fašističke metode kriminalci opravdavaju tvrdnjama da mi sprečavaju ulazak zbog toga što sam ludak, koji ne zna šta priča i nešto je umislio u svojoj paranoji...
Da li će svoje laži objašnjavati uticajem narkotika da bi opravdali krivična djela ostaje da se vidi.

Slikovit primjer bestidnih laži su izjave date sudu u različito vrijeme i različitim predmetima, od više pripadnika sudske policije, o tretmanu koji se provodi nada mnom.
U poslednjem tekstualnom prilogu prvo svjedok Mićić opisuje to kao goli fašistički tretman, diskriminacije prema cijeloj porodici ubijene djevojčice, a potom kada sam to već objavio na internetu, svjedok, Glamočić kaže da postoji naredba o zabrani ulaska za mene, a za druge se NEĆE izjašnjavati.
Potom načelnik Borovčanin, tvrdi da se naredba odnosi samo na mene, i da NE ZNA šta smatraju policajci pod njegovom komandom. Na kraju, svjedok Čavić tvrdi da naredba u stvari glasi da mi se dozvoli pristup uz prethodno kontaktiranje tužilaštva.
Vidljivo je da usmena naredba "evoluira" od fašističke preko diskriminatorske, do skoro zakonite, a ko je ovde pod uticajem narkotika, da li ja ili neko drugi ustanoviće istraga.
Ne traba zaboraviti i odgovorno lice koje je donijelo odluku da se ne izvodim pred sud u zakonskom roku, nego 3 mjeseca kasnije, sa očitom namjerom da se utiče na svjedoke i falsifikuje optužnica! Tako je na pretresu dodato da sam narušio mir i VIKOM ??? Podsjećam da niko od svjedoka nije rekao da me je upozorio na viku, a što je još važnije u moru laži pisanih u zabilješci, Mirić i Čavić, nigdje ne pominju da sam bilo šta vikao, čega se "prisjeća" na pretresu svjedok Čavić, dok policajac Stokić, kaže da sam "galamio".
Sve to je imala predstavnik CJB Bijeljina prilikom podnošenja zahtijeva i ne potencira viku, nego se to čini naknadno kada se izvršio pritisak na svjedoke da daju lažne izjave.
Dakle proizilazi, kako sam po tvrdnji Čavića na suđenju vikao kao ludak neke parole, više puta, a potom oni to zaboravljaju i ne pominju u zabilješci, a baveći se dijagnozom mog psihičkog stanja, te se potom naprasno svega prisjeća jedan od njih. Izostanak svjedoka Mićića je predstavnik MUP-a, Turuntaš Sretanka, prvo pokušala prikriti, te sam morao intervenisati, na šta je odgovorila, da ne zna kakvi su "privatni razlozi" svjedoka ???
Očito je i ona učesnik ovog montiranog slučaja, sa lažnim svjedocima i prevarama, posebno imajući u vidu da je dodala "viku" na samom pretresu, čega nije bilo u zabilješci. Da li je lično pisala zahtijev i navela svjedoke da lažu na sudu, ili je to uradio neko drugi, neka ispriča tužiocu.
I na kraju objašnjenje zašto je sve ovo bilo potrebno zločinačkoj organizaciji.
Na disku se nalazi web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" sa tekstom krivične prijave, (izvorno upućene Ustavnom sudu, VSITV-u SIPI, KT Sarajevo) uz fotografije koje pokazuju na koji je monstruozan način falsifikovano ne samo mjesto zločina i materijalni dokazi nego i autopsija. Na istoimenom video zapisu je emisija OBN televizije Vox populi, emitovana 15.10.2012. u kojoj voditelj, čita tekst te prijave, sa većinom slajdova.
Preporučujem prvo gledanje snimka, a potom čitanje teksta, jer su fotografije jasnije, dok u snimku nisu sve prikazane, a postoji i nekolika manjih grešaka prilikom čitanja, što nije čudno jer je emisija koja traje prosječno oko 5-6 minuta, uprkos uloženom trudu da se što brže pročita trajala dvostruko duže...
Navedene osobe i neke koje nisu imenovane a što će otkriti istraga su učestvovale na manji ili veći način u izvršenju više krivičnih djela sa ciljem da me spriječe u dokazivanju ubistva Ivone Bajo, prikriju fotografije koje dokazuju falsifikovanje mjesta zločina, dokaza, i čak same obdukcije, te pomognu kriminalcima iz vrha vlasti da izbjegnu zasluženu kaznu. Možda i nisu znali kakav monstruozan zločin prikrivaju!
SADA TO MOGU DA SAZNAJU, A SAZNAĆE I GRAĐANI, KOJI ĆE OVU PRIJAVU VIDJETI NA INTERNETU...


PRILOZI

1) SLUŽBENA ZABELEŠKA
2) ZAHTIJEV 15.11.201..
3) OBAVJEST 31.08.2012.
4) OBAVJEST 12.09.2012.
5) IZJAVE SVJEDOKA
6) DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

11.01.2013.

DOSTA JE


MEDIJIMA I GRAĐANIMA
O REVOLUCIONARNOM POKRETU BIH

Svjedoci smo da već godinama građani zemlje žive sve teže, sve je više nezaposlenih, a i oni koji rade jedva preživljavaju! Ne prođe dan da se na medijima ne pominju kriminal i korupcija, u čemu zauzimamo najviša mjesta u svjetskim razmjerama.
Govore to novanari, ali i političari. Spremni su kao da se bore sa kriminalom i korupcijom, da podrže rad institucija, ali bez nekih konkretnih imena, bez dokaza i očito bez stvarne namjere da se nešto uradi.
Nije korupcija u prosveti i zdravstvu, koje se uobičajeno pominju. Tamo ima pojedinačnih slučajeva podmićivanja, a sistemska korupcije se krije u organima moći, vladi, političkim partijama, tužilaštvima, policiji.
TO SU GENERATORI KORUPCIJE I KRIMINALA !
Najbolji primjer za to je nedavno hapšenje 6 policijskih službenika u Bihaću, direktno odgovornih za ubistvo, odnosno prikrivanje ubistva prije čak 15 godina.
Najgore od svega, a prošlo je nezapaženo, je javno priznanje da je Kantonalno tužilaštvo opstruisalo istragu.
A tako je u cijeloj zemlji.
Ratni prifiteri, pošto su postali tajkuni, prošireni i ojačani sa novim ortacima pustoše i pljačkaju zamlju.
Prvo su stradala preduzeća, a sada nemilice pljačkaju budžete kako državne tako i lokalne.
Za pokrivanje svojih mahinacija instalirali su poslušnike u tužilaštvima i policiji da po naredbi sabotiraju svaku istragu, koja se pokrene na osnovu njihovih krivičnih djela!
Afera Barašin sa švercom oružja najbolje pokazuje kakvu vlast imamo.
Zato smo mi tu da ukažemo na kriminal, sa dokazima i imenima krivaca.
Ne radi se o uopštenoj tvrdnji da je život težak i da je za to odgovorna vlast koja ne može obezbjediti bolje uslove!
Zbog svog neznanja, nesposobnosti ili kako oni kažu svjetske krize!
Naravno da nije tako!
Dok ljudi obilaze oko kontejnera, rade za bijednu nadnicu i čak dižu ruku na sebe, političke elite zgrću milione svakodnevno, i sve su bogatiji u zemlji koja je sve siromašnija!
Da li su oni toliko sposobni poslovni ljudi ?
Naravno da nisu i iza svega stoji organizovana pljačka.
Pa javno je poznato da je "nestalo" 10 milijardi KM, samo od donacija, koje naši "sposobni" političari bezuspješno traže i ne mogu da nađu, zaboravljajući gdje treba da gledaju.
Zato treba glasno reći ono što je istina!
Zemlju su o stanje očaja doveli političari svojim nazajažljivim pljačkanjem, usput gazeći i ubijajući sve pred sobom!
Na desetine nerješenih ubistava ima ovaj mafijaški režim!
Mi imami podatke o kriminalu pripadnika vlasti, dokaze, imamo njihova imena i objavićemo istinu o tome!
Pozivamo sve građane, koji su pod udarom kriminalaca iz vlasti, imaju dokaze o tome, a ne smiju sami da ih objave, da nam se pridruže i obavjeste nas o tome!
Izađimo na ulice i pokažimo šta mislimo, da ovako više ne može!
DOVELI SU NAS DO DNA!
GOTOVO JE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

05.01.2013.

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

Osim što su falsifikovali ne samo opis koji sam ja izneo, nego i odgovor tuženog, navedeni sudci su smišljeno "propustili" da pozovu svjedoke koje sam predložio, kao i da po službenoj dužnosti zatraže spis koji sam identifikovao, znajući da u njemu stoji da je samo jeda tužilac službeno postupao, te ne bi mogli ostvariti plan o pomoći tuženima!

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SUDIJA

Po članu 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja"
a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije"
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.


OBRAZLOŽENJE

Dana 19.03.2010. građani Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed su u sklopu akcije organizovane kriminalne grupe izvršili lažno prijavljivanje krivičnog djela, navodeći da "Ugrožavam sigurnost" kako njima tako i nekim drugim osobama, od kojih niti su dobili dozvolu za to niti im je rečeno da su ugroženi od bilo koga. Iskoristili su činjenicu da su zaposleni u OT Bijeljina i inicirali da bez ijednog argumenta pripadnici CJB Bijeljina podnesu zahtjev za zakonom predviđene radnje, (pretres prostorija i informativni razgovor) te tajne nezakonite radnje danonoćnog praćenja, nadziranja, presretanja i pretresanja, stražarenja ispred moje kuće, a sve bez naredbe suda!
Kako je osnov za sve bilo moje pisanje da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo završiti u zatvoru, nikada nije podignuta optužnica protiv mene, a iz OT Bijeljina negiraju i prikrivaju dokumentaciju o tome, tvrdeći da tih radnji nije ni bilo. Stoga preduzimam više pravnih radnji za dokazivanje krivičnih djela pomenutih lica, među kojima i tužbu za nadoknadu nematerijalne štete, uzrokovane lažnom prijavom!
Iako sam u tekstu tužbe, (Predmet: 80 0 P 034147 11 P) jasno i precizno naveo da tuženi nisu nastupali službeno, citiram:
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene.

Nadalje sam istakao da sve to mogu potvrditi i akteri događaja, (navod iz tužbe):
Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tuženi ne priznaju krivnju i ne prihvate odgovornost, odnosno sami ponude nagodbu bez Pretresa!
Jedan od tuženih je u svom odgovoru, predložio da sud pribavi spise iz OT Bijeljina, kao dokaz svojih tvrdnji te sam se na pripremnom ročištu odredio i po tom pitanju:
Što se tiče prijedloga da Sud pribavi spise iz OT Bijeljina, pridružujem se tome i identifikujem spis o kome se radi, a pominje se u odgovoru CJB Bijeljina na moj zahtijev, (Izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148) mada sam uvjeren da je taj spis djelimično ili u cjelosti uništen, s obzirom da OT Bijeljina osporava njegovo postojanje...
No daleko dajsnažniji argument koji je išao u prilog mojih tvrdnji je stav iz odgovora na tužbu Debeljević Milorada, koji na dva mjesta jasno ističe da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI IMAO BILO KAKVU RADNJU, te da su moje optužbe IZMIŠLJENE, što sam efektno raskrinkao prilažući kao dokaz Zabilješku MUP-a i izjavu sekretara OT Bijeljina o tom događaju iz kojih se jasno vidi da ništa nije izmišljeno, a kako tuženi nisu priložili nijedan dokument iz koga bi se vidjelo potpisom i pečatom njihovo eventualno službeno postupanje, niti su se pojavili na glavnoj raspravi, nije ni unesen nijedan argument o bilo kakvom službenom nastupu.
Jedina radnja tuženih je bila "prijetnja" Gruhonjić Muhameda, sudiji da odmah odbaci tužbu na pripremnom ročištu, jer on navodno ne može nikada biti tužen niti krivično niti parnično, inače citiram "neće dolaziti na glavnu raspravu, nego će upotrijebiti druge metode"!
Da je to netačno pokazuje i član 87 ZOVSITV, stav 2, koji sam više puta navodio:
Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

A kakve su to "druge metode", vidjelo se iz postupanja nadležnih sudija! Iako je iz dokumentacije sasvim jasno da su tuženi ne samo nanijeli štetu meni nego i izvršili krivično djelo, prvo sudija Mićić Ljubiša, a potom i sudije Ivica Sekulić, Milenko Marković i Vedrana Stojanović, brutalno falsifikuju dokaze i jasan stav tuženog da nije nastupao službeno i za šta ne postoji nijedan dokument, predstavljajući sve kao službene radnje!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJE IZVLAČE ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Pomenute sudije su smišljeno pružile pomoć tuženima i time mi nanijeli štetu! Da li zbog primjene "drugih metoda" od strane tuženih, zbog njihovog statusa ili imaju neke druge motive, na istrazi je da ustanovi!
Osim što su falsifikovali ne samo opis koji sam ja izneo, nego i odgovor tuženog, navedeni sudci su smišljeno "propustili" da pozovu svjedoke koje sam predložio, te da po službenoj dužnosti zatraže spis koji sam identifikovao, znajući da u njemu stoji da je jedini tužilac koji je službeno postupao, g. Šabić Muris, te ne bi mogli ostvariti plan o pomoći tuženima!
Imajući u vidu da su g. Gruhonjić i Debeljević izvršili lažnu prijavu sa ciljem da mi se otmu dokazi o učestvovanju nekih tužilaca iz OT Bijeljina u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja tajkuna Gavrila Bobara, proizilazi da su pomenute sudije izvršile i više drugih krivičnih djela sa ciljem da se "Pomogne počiniocu poslije izvršenja krivičnog djela".
Kao prilog ove krivične prijave su odgovori tuženih na moju tužbu, te disk na kome se nalaze skenirani dokumenti, relevantni za ovu prijavu, (zabilješka, presude, prilozi tužbe, koje originalne dokumente može pribaviti tužilac zadužen za ovu prijavu) a takođe i materijal koji dokazuje zašto su izvršena sva ta krivična djela od strane prvo OT Bijeljina, pa onda i navedenih sudija!
Na disku se nalazi web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" sa tekstom krivične prijave, (izvorno upućene Ustavnom sudu, VSITV-u SIPI, KT Sarajevo) uz fotografije koje pokazuju na koji je monstruozan način falsifikovano ne samo mjesto zločina i materijalni dokazi nego i autopsija. Na istoimenom video zapisu je emisija OBN televizije Vox populi, emitovana 15.10.2012. u kojoj voditelj, čita tekst te prijave, sa većinom slajdova.

Preporučujem prvo gledanje snimka, a potom čitanje teksta, jer su fotografije jasnije, dok u snimku nisu sve prikazane, a postoji i nekolika manjih grešaka prilikom čitanja, što nije čudno jer je emisija koja traje prosječno oko 5-6 minuta, uprkos uloženom trudu da se što brže pročita trajala dvostruko duže...
To što su sudije pomogli tuženima u nekom procesu je jedna stvar i može biti uzrokovana raznim faktorima pa i greškom i neznanjem, no ovim materijalom jasno dokazujem da se radi o djelovanju organizovane kriminalne grupe, koja je unutar institucija sistema!
Uhvaćen sa neoborivim dokazima o krijumčarenju i ubistvu, mafijaški režim, je prvo izvršio pritisak na MUP i OT Bijeljina da sve unište otimanjem računara sa dokazima, a kada ih je to dovelo u još teži položaj, prave pritisak na sudije da pomognu krivcima i prikriju sve prethodne zločine.
Potpuno je jasno i za to imam dokaze da iza svega stoji Milorad Dodik, koji je potegao veze da bi prikrio krijumčarenje Gavrila Bobara, sa ciljem da se ne dovede u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke, a što su prikrivali još od 2008. godine, svojevremeno prijeteći i Specijalnom tužilaštvu ukidanjem, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze!
S obzirom na sve dok pomenuti tiranin i diktator ne bude skinut sa vlasti i završi na robiji za sve svoje pljačke i prikrivanje ubistava, ne postoji tužilac koji će se usuditi raditi po ovoj prijavi, tim prije što su u pitanju sudije, no i kad se to desi, jasno je da niko iz OT Bijeljina ne treba da postupa, jer su u pozadini najteža zamisliva krivična djela nekih njihovih pripadnika!

PRILOZI


ODGOVOR DEBELJEVIĆA
ODGOVOR GRUHONJIĆA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

KRIMINAL U VLASTI
<< 01/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT

DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
2438939