KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


21.12.2011.

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

TORBA, PRESJEČENOG KAIŠA, KOJI SU KRIMINALCI OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA, TE POKUŠALI DA SAKRIJU, JE "GLOGOV KOLAC" ZA TUŽILAČKU MAFIJU!
POLA GODINE POSLIJE UBISTVA, FOTOGRAFISAO SAM POMENUTI MATERIJALNI DOKAZ, IZRAVNO U ZGRADI SUDA.
SAMO DVIJE OSOBE SU DO DANAS OPISIVALE POMENUTI PREDMET: GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA, ZAMJENIK GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA, SA OPASKOM DA NISAM DOSTAVIO DOKAZE O TOME.
25.02.2011. EVIDENTIRAJU MOJU POŠILJKU U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU, A SAMO 3 DANA KASNIJE, DODIK MILORAD, PRIJETI IM UKIDANJEM???
DRUGA OSOBA, JE NAČELNIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE ACO TEODOROVIĆ, KOJI JE OBEĆEO POZVATI TUŽIOCA NA INFORMATIVNI RAZGOVOR!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8324/10

Zahvaljujem vam na obavještenju , koje ste mi poslali te na sugestiji da dostavim podatke do kojih eventualno dođem u međuvremenu. Iako su svi moji zahtjevi za pristup informacijama vezano za slučaj ubistva djevojčice Ivone Bajo, odbijeni od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, kako ne bih došao do svih podataka o korumpiranosti pojedinih članova tužilaštva i njihovim saučestvovanjem u prikrivanju ubistva, ipak imam neke podatke koje bih vam dostavio kao dopunu postojećih. Prije svega skrenuo bih pažnju na način na koji smo obavješteni o nesprovođenju istrage, te odluci Kolegija na našu pritužbu povodom te odluke. Ispod ovih redova možete vidjeti, izgled dokumenata kojima smo obavješteni o tim odlukama…


U daljem tekstu ću koristiti djelove saopštenja sa zvanicnog sajta tužilaštva, kako bih ukazao na neke propuste, falsifikate i čak bezočne laži postupajućeg tužioca. Iz saopštenja:
Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je održana 01.02.2010. godine razmotrio pritužbu i cjelokupan predmet, nakon čega je donio odluku da se pritužba odbije kao neosnovana, obzirom na zaključak da iz raspoložive dokumentacije i prikupljenih dokaza proizilazi da je odluka tužioca pravilna.
Vidljivo je iz dokumenta koji je potpisan od strane glavnog tužioca, da u njemu ne postoji formulacija o neosnovanosti, te se postavlja pitanje kako se to pojavilo na sajtu, ako ga nema u zvaničnom dokumentu. Naravno da to nisu mogli da uvrste u odgovor nama, jer je sem same odluke osporena i procedura, jer je prekoračen rok od 3 dana, te nisu navedeni razlozi, koji su rukovodili tužioca za takvu odluku. Novi navod:
Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna…
Zašto glavni tužolac onda kaže, da nema dokaza da se radi o nasilnoj smrti ??? Iako je po završenoj autopsiji sudski vještak izneo mišljenje da povrede nije mogla nanijeti zica od 2 mm, te opisao približno dimenzije povrednog oruđa (2,5 cm širine i 1mm debljine, nepoznate dužine), postupajući tužilac to odbacuje i nalaže analizu podmetnute žice. Iako se ni prilikom tog a ni kasnije trasološkog vještačenja nijednim slovom ne pominju unutrašnje povrede, i tako sugestivno postavljen zadatak nije dao potvrdu lažnog prikaza tužilaštva. Novi navod:
Navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti. Isti su pod tačkom 2. svog mišljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna sličnost rane na telu oštećene i oblika navedene žice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasološko i sudskomedecinsko vještačenje“.
Više od dva mjeseca tužilaštvo je lažno predstavljalo rezultate tog vještačenja i to u stilu da su dobili potvrdu da je na žici pronađena krv djevojčice, ali ono tobože da bi bili sasvim sigurni traže dodatne analize. Kao da je to što na nekom predmetu ima tragova krvi dokaz da je time neko i usmrćen. Navodim mišljenje jednog od vještaka : „Zašto nisu poslali gumu na analizu, i na njoj ima tragova krvi…?“ Dugo očekivani rezultati trasološkog vještačenja, a koje je završeno mnogo prije zvaničnog objavljivanja, takođe ne potvrđuju tezu tužilaštva. Novi navod:
“Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potiče od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruča opisane žičane korpe njenog bicikla“.
„Obzirom da je sada pokojna Ivona smrtonosnu ranu na grudima mogla zadobiti kako usled kontakta žičane korpe na njenom biciklu sa drugim vozilom, tako usled eventualnog pada sa biciklom,u cilju utvrđivanja na koji način je došlo do njenog povređivanja, o posebnog značaja je razmatranje kretanja TMV „Mercedes“...“, pa je iz tih razloga predložena rekonstrukcija na licu mjesta.
I ovdje je vrhunac monstruoznosti tužilaštva, jer prenosi samo dio koji donekle potvrđuje njihovu tezu, a smišljeno izostavljaju dio, koji je praktično potpuno obesmišljava. Sledi prikaz originalnog dokumenta…

Očigledno je da vještak dopušta mogućnost pretpostavljenog povređivanja samu uz učešće stranog nepoznatog predmeta, bilo da se radi o prometnoj nesreći ili padu sa biciklom, te jasno ističe da na snimcima ne vidi predmet koji bi tako nešto mogao da izazove, te predlaže rekonstrukciju. Naravno pošto su bili svjesni da bi vještak dolaskom na lice mjesta potpuno isključio samopovređivanje, tužilaštvo brutalno „čereči“ mišljenje vještaka i izbacuje kompromitujući dio. Potom se vraća na iskaz jednog od svjedoka, zasnivajući isključivo na njemu odluku o nesprovođenju istrage te potpuno odbacujući rezultate sva tri vještačenja. No da je i taj iskaz tužilaštvo potpuno pogrešno prezentovalo vidi se čak i iz njihovog saopštenja na sajtu:
Da je pokojna Ivona bila sama u kritično vrijeme, kada je i zadobila ubodnu ranu u predjelu grudi potvrđuje i izjava saslušanog svjedoka Dušanke Filipović data u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini pred postupajićim okružnim tužiocem i punomoćnikom oštećenih Dušanom Tomić, advokatom iz Sarajeva, a po punomoći koja je istom data od majke preminule Ivone, Budimke Bajo-Bollin dana 03.08.2009. godine, koja svjedokinja je izjavila da je bila suvozač u PMV“Opel korsa“, zajedno sa kolegom Antić Nedeljkom, i da su iz Amajlija kretali se u pravcu grada i da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo, tačnije ja sam vidjela da je dijete držalo ručke od dječjeg bicikla i tada je iz pravca Bijeljine jedna siva škoda zaobišla lice mjesta svojom trakom i nastavila put za Amajlije i mi smo negdje oko 30 metara, a prije mjesta gdje je dijete ležalo stali na kolovozu i tada smo izašli oboje iz auta i ja sam tada vidjela dijete u lokvi krvi, dijete je ležalo na kolovozu bočno okrenuto prema meni sa skupljenim nogicama i glava mu je bila okrenuta u suprotnom smjeru od mog gledanja, a u pravcu Amajlija.
Prvo se od strane tužilaštva prepričavaju riječi svjedoka : „da je vidjela kako dijete pada na kolovoz“
Zatim se citira sam svjedok : „ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo“
Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
Šta to treba da znači? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu. Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti.
Napominjem da sam siguran da u saučesništvu sa ubicama nisu uključeni svi pripadnici tužilaštva, ali zbog jednog od principa, da svaka radnja člana tužilaštva predstavlja radnju tužilaštva, sve opisano je sramota za kompletan pravosudni sistem a ne samo za ovo tužilaštvo.
I da zavrsim sa analizom ovog saopštenja, podsjećanjem da je svjedokinja vidjela sivu škodu, a trasolog je uočio tragove iste boje, te čak i da je pomenuta svjedokinja vidjela trenutak pada (a jasno kaže da nije), ona nije vidjela trenutak povređivanja, koji je po vještaku bio bar 20 metara prije mjesta gdje je djevojčica pronađena. Sve to naravno nije važno za tužilaštvo, kao ni nestanak djeteta na pola sata. S tim u vezi su i sakrili torbu čiji je kaiš presječen, te opran nekim hemijskim sredstvom, koji je izmjenio ili oprao čak i originalnu žutu boju.
Snimke torbe, korpe i bicikla kvaliteta 7000000 piksela, sam kao „nove dokaze“ (navodnici su zato što su ti dokazi novi samo za javnost, ali ne i za one koji su ih sakrili), predao u pisarnici tužilaštva jer iako sam na prijavnici jasno istakao da nosim nove dokaze i želim da ih obrazložim nekom od predstavnika tužilaštva, niko za to „nije bio zainteresovan“.
Napominjem da je od strane glavnog tužioca dat nalog da niko ne razgovara sa mnom, jer sam prilikom svih dosadašnjih susreta uspjevao da dođem do novih dokaza o kriminalu unutar organa, koji bi morao da se bori protiv kriminala. Ne mogu a da se ne zapitam, kakav je bio rad ovog tužilaštva ranije i kakav bi bio ubuduće, ako ostane pod kontrolom bande kriminalaca, kada se ovakve brutalne laži, podmetanja, prikrivanja i falsifikati, koriste u slučaju stradanja jedne osmogodišnje djevojčice…
Poštovaću vašu sugestiju i neću vas kontaktirati, a samo ću na kraju istaći da sam spreman da lično svjedočim o kriminalu unutar tužilaštva, jer znam i imam podataka mnogo više, nego što na ovom papiru piše…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

NA OVAJ DOKUMENT IZ 2010 GODINE, NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE TUŽILAŠTVO NASTAVILO DA DJELUJE PO ZAKONIMA TREĆEG RAJHA, CITIRAM NAREDBU :
ZABRANJEN ULAZ SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO...

GLAVNOM REPUBLIČKOM

TUŽIOCU


OBAVJEŠTENJE

Moja je obaveza kao građanina, da obavještavam sve ugledne institucije o neregularnim i nezakonitim radnjama unutar državnih organa, a na vama je da reagujete shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima koje imate.
Iako sam još od februara 2010. godine počeo da dostavljam materijal koji dokazuje krivično djelo „Ubistvo“, koji shodno članu „Obustava istrage“ ZKP-a, stav 3, obavezuje tužilaštvo da isti analizira. umjesto da profesionalno izvrši svoju dužnost, OT Bijeljina je posredstvom Glavnog okružnog tužioca na sve načine blokiralo ostvarenje bilo kakvog kontakta sa tužiocima, a na kraju su pokušali i da mi zabrane predaju dokumenata u pisarnici..
Poslije višednevne rasprave sa sudskom policijom, kada sam ih upozorio da ću ako pokušaju da mi onemoguće predaju materijala, krenuti i bez propusnice, da to učinim, a oni neka budu spremni da se suoče sa članom 177 KZ-a, došao je nalog od strane Kovačević Novaka da predajem dokumente u prizemlju kao pas lutalica, a sve u cilju da se izbjegne obaveza tužilaštva i ostavi utisak kako oni uopšte nisu svjesni kakve podatke dostavljam.
Kao dokaz u prolog ovoj tvrdnji predočavam jedan od zahtijeva za pristup informacijama , (šta sam tražio):
UVID U DOKUMENTACIJU I KOPIRANJE ISTE, O NAREDBI ZA PRENOS NADLEŽNOSTI PREDMETA "IVONA BAJO" U DRUGO TUŽILAŠTVU, DRUGOM TUŽIOCU (ako ista postoji, jer sam dobio informaciju od Sudske policije o tome, dok portparol OT Doboj, to u stampi negira).
A sada slijedi skenirani isječak odgovora na ovaj zahtijev :


Vidljivo je dakle da iako ni tada niti ikada ranije nisam tražio podatke o krivičnim prijavama, dobijam odgovor na nešto što me ne zanima, a suštinsko pitanje, ko je nadležan za predmet, (već mjesecima me preko sudske policije upućuju na OT Doboj, kada pokušavam da dostavim meterijal), su neprofesionalno izbjegli.
No zahvaljujući ljubaznosti g. Saliha Memića iz OT Doboj, koji mi je lično dostavio podatak o tome, potvrđeno je ono u šta sam bio siguran, a to je da oni nemaju nadležnost nad predmetom „Ivona Bajo“. Ističem ovom prilikom da je dotični gospodin pokazao, humanost, razumijevanje i poštovanje prema tragično stradalom djetetu...
Jasno je dakle da OT Bijeljina nastavlja sa zaštitom ubica, glumeći da ne znaju za postojanje novih informacija, a da se radi o sinhronizovanim potezima, pokazuje i naredna slika...

Radi se o misljenju tužioca o postupanju Stjepanović Danice po mojoj krivičnoj prijavi, gdje je vidljivo da se ne osporava niti jedna moja tvrdnja potkrepljena dokazima, nego se uopšteno, kaže da je „sve bilo po zakonu“.
Da li je tužilac uopšte dobio dokazni materijal, ili je svoje mišljenje zasnovao samo na spisu koji je dobio od, sa moje strane osumnjičenih, za nejteža krivična djela, ovdje se ne može vidjeti, a naredna slika dodatno potkrepljuje sumnju da su u prikrivanje ovog zločina umješani visoki državni organi...

Vidljivo je da je koverat u kome se nalazio dokument u prilogu, poslat 07.10.2010., dok je sama sjednica održana 20.09.2010. što je celih 15 dana ranije. Navodim sada član 87 Pravilnika, stav 1. Otprema pošte vrši se bez odlaganja.
To što nije ispoštovana procedura, na prvi pogled, i ne izgleda nešto naročito značajno. No u tih 15 dana se desilo baš nešto izuzetno važno, a to su Izbori… Zato se za svaki slučaj čekalo da se vide rezultati i izgleda da je mafija zadržala pozicije.
Znači li to da je tužilac ispravno postupio, tako što je odbio da primi materijal od mene, (postoji snimak razgovora), te zato što je materijalni dokaz, torbu, izuzela iz istražnih radnji, pošto je prethodno sa kaiša oprala benzinom tragove koji dokazuju ubistvo, (ovo nemojte bukvalno shvatati, jer ko god da je to uradio, dužnost je tužioca da istraži). Za ovo takođe postoji dokazni materijal, (fotografije), a torba se i dalje nalazi u zgradi suda. I na kraju, je sve ovo, pa i podatke i snimke unutrašnjih povreda, sakrila od vještaka, čije je mišljenje tražila. Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji tužioca Stjepanović, a niko od nadležnih kojima sam dostavio CD-ove sa dokazima, ne pokazuje da je svjestan postojanja istih.
Žmureći pred tim kriminalnim radnjama i ignorišući dokaze, svi koji to čine, postaju saučesnici u prikrivanju ubistva.
U prilogu ovog teksta je i kopija obavjesti, iz OT Doboj, gdje je vidljivo da su moju prijavu spojili sa prijavom druge osobe, iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Ja naime obrađujem period od avgusta 2009. do januara 2010, i uopšte ne pominjem g. Debeljevića, niti sam sa njim ikada imao bilo kakav kontakt, dak je prijava Cvijete Bajo, zasnovana na jednom događaju od nekoliko minuta, bar dva mjeseca kasnije. Jedini razlog zašto su ove prijave spojene je to što su obje „morale“ biti „odbačene“, pa ih je stoga obrađivala ista osoba. Takođe je vidljivo da tužioci dozvoljavaju sebi da tvrde kako neko djelo iz KZ-a nije krivično djelo. Konkretno je u sedmom redu navedeno da djela iz člana 347 i druga navedena, nisu krivična djela.
Svaki pokušaj da se objasni „Šta je pisac htio da kaže“ je neprihvatljiv, jer ako tužioci dozvoljavaju sebi da ocjenjuju, da li je neko djelo iz KZ-a, krivično ili nije, onda je jasno da se stvara institucija izvan i iznad zakona.
Ja ću o svemu obavijestiti i druge instutucije, prije svega Ustavni sud, a od vas očekujem da reagujete i dovedete rad tužilaštva u okvire zakona, a ovaj slučaj se ne može završiti sve dok se ne izjasnite da li tužilac može po svom nahođenju da sakriva, uništava, prepravlja, falsifikuje ili podmeće dokazni materijal.
Od bezakonja i kriminala do fašizma nas dijeli samo jedan korak, a to je da se sve te i slične radnje ozakone.
HOĆETE LI VI POTVRDITI DA SU TAKVA KRIMINALNA DJELA DOZVOLJENA ZA NEKE OSOBE???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

MAHINACIJE

Dana 23.07.2009. u Bijeljini, na asvaltu je pronadjena djevojcica Ivona Bajo, sa kako je kasnije ustanovljeno probodom kroz grudni kos, sa leve na desnu stranu od 7-8 cm dubine. Posle vise nezvanicnih, prvo zvanicno saopstenje policije je bilo da je pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na zicu korpe, koja se nalazila na prednjoj strani. Iako je po zavrsenoj autopsiji sudski vestak saopstio kako porodici, tako i tuzilastvu da takve povrede nije mogla naneti zica, te je cak opisao taj predmet, citiram portparola tuzilastva :
Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...
Moze se reci da to moze biti opravdano, ali se postavlja pitanje zasto vec skoro pet meseci kasnije istraga ocekuje rezultate analiza, koje bi pokazale da se ipak radi o zici. Sem pomenute autopsije, radjena je analiza u Beogradu, ciji je rezultat citiram:
Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...
Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Uprkos tome poslednje saopstenje tuzilastva glasi da svi rezultati istrage ukazuju na to da se radi o nesrecnom slucaju, ali da oni traze dalje analize kako bi bili sigurni u to, sto je gnusna laz, ali da se baziram na policiju...

MAHINACIJE

U

POLICIJI

MARKOVIC DRAGOSLAV - KRIMINALISTICKI (KRIMINALNI) INSPEKTOR
Pitanje: Prvo nam je saopsteno da se dete samo nabolo na zicu, ali patolog to osporava. O cemu se tu radi?
Odgovor: Sto posto je zica. Ja nisam zadovoljan radom patologa, da se ja pitam doveo bih drugog iz Tuzle, siguran sam da je zica...
P: Pa dobro, kako ta zica izgleda, koliko je duga?
O: Duzine prsta, kao presjecena i ostra poput noza, okrenuta prema gore...
P: Mozemo li da to vidimo?
O: Ne bih trebao, ali na svoju odgovornost pusticu vas.

SAD JE POGODNO MESTO DA SE UBACE SLIKE, KOJE NISMO DOBILI OD ISTRAZNIH ORGANA IAKO SMO TRAZILI

NA SLICI LEVO, VIDLJIVO JE DA KORPA NE ODGOVARA OPISU INSPEKTORA, ALI NI SLICI KOJU SMO VIDJELI U PODRUMU, PA CAK NI ONOJ KOJA JE STIGLA IZ BEOGRADA. KO SE TO IGRA SA DOKAZNIM MATERIJALOM. MESEC DANA SU IZRADJIVALI SLIKE, PA SU BILI NA GODISNJEM, PA SU IH POSLALI ZA BEOGRAD, (ONI NAVODE DA SU STIGLE ELEKTRONSKOM POSTOM),.

A SADA I POLICIJA I TUZILAC KAZU DA SLIKE NISU KOD NJIH, A NADAJU SE DA POSTOJE NEGATIVI, ILI MOZDA FOTOGRAFSKE PLOCE IZ 19 VIJEKA…
NA SLICI DESNO JE TORBA, KOJU JE DJEVOJČICA, NOSILA PREKO RAMENA, A U DONJEM DIJELU JE VRH ŽICE! ZA 6 MJESECI „ISTRAGE“ BILA JE SAKRIVENA, A VIDI SE I ZAŠTO:
KAIŠ JE DVOSTRUKO PRESJEČEN I TO SIGURNO NE SA ONOM ZICOM!
DIO NEDOSTAJE, A OSTATAK SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO, OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA…
Komentar: Nema nikakvih sansi da se na ovo nabola. Iznad korpe je upravljac, a zica je sa desne strane, dok je ona ubodena na levoj strani.
Odgovor: Mozda je prvo biciklo lezalo na asvaltu pa je ona pala preko njega??? a vidi sad se ko nesto ispravila, neces vjerovat, bila je okrenuta prema gore a sad se ispravila, eto vidjecete slike . (Do danas nam ih pokazali nisu...)
P:Covek koji je odvezo Ivonu u bolnicu doneo nam je kapu, kostim i naocale. Hocete da ih ponesete na analizu?
O: Nema potrebe, vec smo poslali korpu...
P:(oko dva meseca kasnije). Zasto niste uzeli njene stvari kad smo vam ih davali?
O: Kakve stvari, niste mi ih nikad pokazali.???
Napomena: Sve se nalazi u zapisniku policije ispred bolnice, a potom je sve predoceno sestrinom zastupniku, koji je to prosledio tuziocu.
O ovome sam obavestio nacelnika opsteg sektora i pokusavao bezuspesno unutrasnju kontrolu u Bijeljinskoj policiji...
KOVRLIJA DARKO - NACELNIK OPSTEG ODSEKA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA
P:Mnogi svedoci su drasticno menjali iskaze (vidio sam kako vozi i pada - kasnije: nisam je vidio da vozi, niti da pada, vidio sam samo zadnji kraj bicikla kako pada). Upozorite ih da za lazno svedocenje mogu krivicno da odgovaraju, da se sazna sta je stvarna istina.
Odgovor: Prava istina se nikad nece saznati???
Komentar: Ovako nesto policajac ne bi smeo da kaze ni posle visegodisnje istrage. Zasto to kaze pre nego sto je i pocelo sa njom? Odgovor se namece sam od sebe: Zato sto ne zele da se istina sazna.
P: Ali patolog je saopstio da te povrede nije mogla naneti zica, ako ne postaji drugi predmet na licu mesta, koji je mogao naneti povrede, onda je ubijena ili cak tamo dovezena.
O: Patolog nije kompetentan da o tome govori, nije bio tamo i nije video zicu.
P: Kako je onda znao za tu zicu ?
O: (kraca tisina) Pa valjda mu je neko rekao za to.
P: Zasto ste mu govorili za zicu ako on nije kompetentan?
O: (duza tisina)
Komentar: Kako policija koja osporava strucnost stalnom sudskom vestaku medicinske struke i kompetentnost da utvrdi da smrtonosne povrede nije nanela zica, istovremeno daje sebi za pravo da kaze kako to jeste upravo zica?
Pitanje: Sta ste ucinili povodom falsifikovanja dokaza i sabotiranja istrage inspektora Markovica, kad sam vam javio da nije htio da uzme njene stvari, a sad tvrdi da mu ih nikad nismo pokazali, da li se sjecate toga (trik pitanje, znao sam da se sjeca)?
Odgovor: Ne sjecam se???
P: Rekao sam vam da je jedna osoba par dana pred ubistvo pretila Ivoninoj baki citiram:
Pobicu ti sve pilice i ne samo njih, nego sve sto prodje vamo... zasto ne ucinite nesto, da li shvatate da vise nije vazno je li on to uradio ili ne, nego da li ce neko iz moje porodice pomisliti da jeste, ako dodje do sukoba ( a vec se desavalo). Da li shvatate da moze doci do novog ubistva i svi vi koje sam obavestio bicete odgovorni ako se to desi.
Odgovor: Ne mozemo nista bez naloga tuzilastva...
Komentar: Tuzilac tvrdi da u policiji nemaju prijavu o tome i da zato nisu nista uradili (osobe kojima sam prijavio navedeni dogadjaj: nadlezni inspektor, nadlezni tuzilac (u zapisnik), zamenik necelnika policije, sestrin zastupnik, sef opsteg odseka), kome jos treba???
IGNJATOV BORIS - UNUTRASNJA KONTROLA
Na pomenutog gospodina, necu da trosim vrijeme, jer ga ni on nije imao za mene. Gomila izgovorenih gluposti sa konacnim ciljem da nista ne cuje, nista da ne vidi, nista ne uradi, nista da ne preduzme i u miru doceka penziju...
REZIME
Ovo je samo dio materijala koji sam prikupio o onima koji bi trebali da stite red i zakon. Bez obzira kako ce se ovaj slucaj zavrsiti i da li ce neko iz visih struktura policije koje sada obavestavam, nesto preduzeti, a napominjem da su u medijima pozivani gradjani da se ukljuce u prevenciju kriminala, borbu protiv njega i korupcije u policiji (sta jos treba da uradim, da ih sam pronalazim i hapsim), ja cu pokrenuti sudske procese protiv ovih kriminalaca u redovima policije i tuzilastva, gdje cu koristiti sve sa cime raspolazem.
Napominjem da sem obilja pisanog teksta, imam i fotografije, zvanicne nalaze vestaka, audio snimke razgovora sa osobama zaduzenim za istragu, koji nisu znali da ih snimam, izjave svedoka, a spreman sam i na poligrafsko testiranje sa bilo kim ko pokusa nesto da ospori, ukoliko bude potrebno.
Za pojedine osobe je ovo mozda poslednja godina slobode, ako sudjenje bude brzo i ostatak zivota ce provesti iza resetaka zbog saucesnistva u ubistvu.
Iskreno se nadam da ce sama policija pokrenuti istragu protiv ovih bandita, u svojim redovima prije toga, a ako se to ne desi, postavicu pitanje odgovornosti svih, koje sam obavestio a nisu preduzeli nista da se otkriju ubice djevojcice.
Ili su mozda ovi kriminalci tako drski i bezobrazni, zato sto imaju vasu dozvolu da ubijaju djecu i vasu zastitu...?
Unazad desetak godina bilo je jos slucajeva ubistava djece, u kojima su se pojavljivali likovi koji se javljaju i sada.
Kada ovo isteram do kraja, neki ce da zavrse u zatvoru, a neki da napreduju u karijeri.
Neka svako sam odabere, na kojoj strani zeli da bude...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

KOMUNALNOJ POLICIJI

NA GODIŠNJICU UBISTVA IVONE BAJO, POLIJEPIO SAM PLAKATE NA METALNIM STUBOVIMA U ULICI ISPRED ZGRADE TUŽILAŠTVA! PO NAREDBI KOVAČEVIĆ NOVAKA, KORUMPIRANOG KRIMINALCA, SUDSKA POLICIJA JE "PRIMORALA" KOMUNALNU POLICIJU DA SKINE PLAKATE I INSISTIRALA DA PODNESU PRIJAVU PROTIV MENE. PRIJAVILI SU LAŽNO VRIJEME, TAKO DA JE JASNO DA ME NISU VIDJELI. TO JE BIO PRVI PUT OD OSNIVANJA KOMUNALNE POLICIJE DA BILO KO TRAŽI SKIDANJE PLAKATA KOJIM SE ODAJE POMEN PREMINULOJ OSOBI...
SLIJEDI TEKST UPUĆEN KOMUNALNOJ POLICIJI U AVGUSTU 2010 GODINE

KOMUNALNOJ POLICIJI
GRADSKE ZNAMENITOSTI

 
SABRANA DJELA POLITIČARA
Ima li Komunalna policija, svrhu svoga postojanja???
Divlje deponije, divlja gradnja, razrovane ulice, livade pune ambrozije i šta još sve ne...
Moze li išta da učini Komunalna policija?
Naravno da ne.
To je kada bi sitom pokusali isprazniti bazen pun vode.
Ali zašto je to tako?
Zato što su kriminalci koji su opljačkali ovu zemlju i ovaj narod na vlasti.
Pljačkaju i dalje i uništavaju okolinu.
Snimci na Cd-u u prilogu načinjeni su za vrijeme polusatne šetnje gradskim ulicama i to onog dana kada je u štampi objavljeno da je istekao rok koji je dala Komunalna policija strankama za skidanje plakata.
Poslije mjesec dana "razumijevanja" i tolerisanja.
Kako bi bilo da jedan dan pustite građane da bacaju otpad na ulice???
Da jedan dan sijeku šume???
Da jedan dan pljačkaju banke???
Samo jedan dan.
Njih ste pustili danima da prljaju grad.
Sada će da pljačkaju godinama...
A njima je smetala ubijena djevojčica...
Gospodo iz Komunalne policije.
Ako se nikad niste stidjeli posla koji obavljate.
Sada je došao trenutak da se stidite.
Skinuli ste sliku cvijeta, (ubijenog djeteta).

ORIGINALNA POSMRTNICA KOJOM SE OBELEŽAVALA GODIŠNJICA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE
A KOJU SU PRIPADNICI KOMUNALACA POSKIDALI PO NAREĐENJU MAFIJE.
NIKADA OD NASTANKA KOMUNALNE POLICIJE NIJE PODNESENA PRIJAVA ZA LEPLJENJE POSMRTNICA DO TOG DANA…


A najgori kriminalci se šepure nesmetano po "komunalnim objektima".
I opet izvršite njihove naredbe.
Pomozite im da ponovo ubiju....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

EKSPERIMENT

EKSPERIMENT

ORIGINALNA ŽICA SA KORPE BICIKLA
(VIDLJIVA JE METALNA PLOCICA NA 3 CM OD VRHA)
EKSPERIMENTALNA ZICA SLICNE DEBLJINE
OVA FOTOGRAFIJA JE U NESTO VECOJ RAZMJERI


NA SLICI GORE LEVO VIDI SE VRH ZICE SA KORPE BICIKLA, KOJU SU ISTRAZNI ORGANI OKRIVILI ZA SMRT DJEVOJCICE IVONE BAJO. SNIMAK JE NACINJEN NA LICU MJESTA NEPOSREDNO POSLE UBISTVA.
SLIKA JE NESTO SLABIJE REZOLUCIJE, ALI SE NA NJOJ NE VIDE TRAGOVI KRVI, STO JE POTVRDJENO OD STRANE VESTAKA IZ BEOGRADA, KOJI JE TAJ DEO ANALIZIRAO.
NA SLICI DESNO GORE, JE ZICA KOJU SAM UPOTREBIO DA BI SEBI NANEO POVREDU, KOJA BI POMOGLA U EKSPERIMENTU.
IAKO JE UPOTREBLJENA PRILICNA SILA SEM TRAGOVA PRITISKA ZICE, NIJE DOSLO DA PROBODA KOZE, TE JE ZA TU SVRHU UPOTREBLJENA IGLA.
KONACNO JE KAPNULA JEDNA KAP KRVI I SA NJOM SU NAPRAVLJENI TRAGOVI NA DESNOJ ZICI. SAMO JEDNA KAP KRVI…
ŽICA LEVO JE PO TEORIJI TUZILASTVA PRODRLA 8 CM U TJELO DJEVOJCICE I PROBOLA DESNU PLUCNU ARTERIJU, BEZ VIDLJIVIH TRAGOVA KRVI NA SEBI.
NISAM IMAO ILUZIJA DA BI TUZILASTVO LICNO IZVELO OVAJ EKSPERIMENT NA GLAVNOM TUZIOCU RECIMO U SVRHU ISTINE.
NEMAM NAMJERU NITI DA NAMECEM NEKO SVOJE MISLJENJE.

OSTAVLJAM DA SVAKO DONESE ZAKLJUCAK PO SVOJOJ SAVJESTI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-