KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


20.12.2011.

ZAHTJEV TUZILASTVU

DOKUMENT JE PREDAT TOKOM 2010 GODINE, A REAKCIJA TUŽILAŠTVA SE OGLEDA U IZDAVANJU FAŠISTIČKE NAREDBE SUDSKOJ POLICIJI , KOJU PREDOČAVAM:
NE DOZVOLITE NI PO KOJU CIJENU PRISTUP NIKOM IZ PORODICE BAJO!

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


KOLEGIJU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU


(po predmetu KTA-596/09)

Napomena : Dokument je namjenjen prevashodno nadležnom tužilaštvu, ali će biti proslijeđen u istom obliku i nekim drugim institucijama....

Obraćam se gore navedenim institucijama, poslije više dostavljenih podnesaka i novih informacija vezano za pomenuti predmet, a radi se o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Iako smo svi mi članovi porodice očekivali da će oni kojima je dužnost da se bave istražnim radnjama i gone počinioce krivičnih djela, profesionalno i odgovorno pristupiti poslu kojim se bave, to se nije desilo, te smi mi morali da obavljamo, praktično sve poslove vezano za otkrivanje istine o tom ubistvu....
Pošto smo prvobitno, tretirani od strane tužioca, kao faktor koga treba eliminisati, (kako nas, tako i podatke koje smo imali namjeru dostaviti, u narednom periodu smo se bazirali na otkrivanje "nepoznatih" činjenica u tom predmetu, posebno od donosenja odluke o nesprovođenju istrage od strane tužioca Stjepanović Danice.
O rezultatima sam redovno obavještavao Tužilaštvo, a pošto se radi o obimnom materijalu, ovom prilikom ću istaći samo najvažnije podatke...
To je naravno materijalni dokaz, torba sa presječenim kaišom, većim djelom opranim nekim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi.
Iako sam od ranije bio uvjeren u nezakonit rad tužioca, ostavio sam otvorenu mogućnost, da je možda došlo do neke greške, te o svemu obavijestio istu.
Kako na više ponovljenih zahtijeva da se izjasni po pitanju materijala koji sam dostavljao, nije bilo nikakve reakcije, a što je obavezna po ZKP-u, to me je dodatno uvjerilo da se nije radilo o grešci, nego je tužilac Stjepanović iz nečasnih pobuda, pokušala da predstavi ubistvo djeteta kao nesrećan slučaj.
To je definitivno potvrdila i izjava vještaka dr. Busarčevića, koji jasno kaže da prilikom svoje analize mogućnosti, kako je došlo do smrti djevojčice Ivone Bajo, uopšte nije imao predstavu, ne samo o veličini i prirodi unutrašnjih povreda, nego za njih uopšte nije znao.
Jasno je da takvo vještačenje, kod koga tužilac, uopšte nije dostavila najvažnije podatke o povredama, koje su i dovele da smrti, nema nikakvu težinu, a pošto sam na to upozoravao tužioca, još prije nego što je stiglo mišljenje trasologa, jasno je da je sve te radnje oko nedostavljanja podataka tužilac, smišljeno obavila, kako bi došla da unaprijed zacrtanog cilja, a to je prikrivanje ubistva i sprečavanje dokazivanja istog...
U narednom periodu sam, pokušao da o svemu obavijestim ured Glavnog tužioca, te dostavim dokazni materijal o ubistvu i prije svega o nezakonitom radu tužioca, ali sam prilikom svih pokušaja sprečavan u tome od strane pripadnika sudske policije, a po nalogu tužilaštva, a čak smo jednom prilikom sestra i ja bili uhapšeni kako ne bismo dostavili dokazni materijal o krivičnim djelima tužioca Stjepanović.
Ali naravno to me neće spriječiti da nastavim u borbi za dokazivanje istine i kažnjavanju svih krivaca, na način propisan zakonom.
S tim u vezi zahtijevam od okružnog tužilaštva slijedeće :

1. ISKLJUČIVANJE TUŽIOCA STJEPANOVIĆ IZ SVIH DALJIH RADNJI PO POMENUTOM PREDMETU.
2. ANALIZU SVIH DOSTAVLJENIH PODATAKA VEZANIH ZA PREDMET OD STRANE UREDA GLAVNOG TUŽIOCA UZ SARADNJU SA PORODICOM, KAKO BISMO NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTOVALI OBIMAN MATERIJAL KOJI SMO PRIKUPILI.
3. ANGAŽOVANJE DRUGOG TUŽIOCA, KOJI DA SADA NIJE IMAO DODIRNIH TAČAKA SA PREDMETOM, KOME ĆU IZNIJETI CELOKUPAN MATERIJAL KOJI IMAM.
U narednih nekoliko dana pokušaću ponovo da kontaktiram ured glavnog tužioca, kako bismo dogovorili dalje zajedničke korake u cilju rasvjetljavanja ubistva.
Jasno je da porodica i ja prije svega nemamo povjerenja u rad tužilaštva, kao što je jasno i to da nas neki od pripadnika tužilaštva mrze, ali zakon je vrlo jasan i obavezuje tužilaštvo da radi po njegovim odredbama, a sa druge strane mi imamo puno pravo da o svim podacima o krivičnim djelima, koje imamo, obavijestimo nadležne organe.
Dakle nema razloga da razgovor izmedju nas ne bude svrsishodan i donese rezultate, koje svi želimo da postignemo, a to je doprinos borbi protiv organizovanog kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

ZAHTJEV ZA KONTROLU

NA OVAJ DOKUMENT NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE! RAČUNAR MI JE PREDAT BEZ KONTROLE I PRISUSTVA TUŽIOCA. NIKAD NISAM DOBIO OBAVIJEST O PREGLEDU I POSEBNIM ISTRAŽNIM RADNJAMA, A SVI PODACI SA HARD DISKA SU BILI ZBRISANI...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

PREDMET : 12 0 K 001162 10 Kpp5

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Napomena : Ovaj dokument, biće dostavljen u istovjetnom obliku, (izuzimajući naslov), Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, a povodom Rješenja od 08.12.2010. pod navedenim brojem.

Naprijed navedenim rješenjem Okružni sud je donio odluku da se privremeno oduzeti računari, po Naredbi od 23.03.2010. predaju meni od strane ekonoma, sa čime se saglasilo OT Bijeljina. S obzirom da se ne radi o nakovnju, koji i poslije pada sa vrha zgrade, može da se manje više neoštećen vrati vlasniku, vjerovao sam da će prije predaje pomenutih računara da se izvrši provjera ispravnosti. No kako ta procedura nije precizirana u ZKP-u, pokušao sam da kontaktiram prije svega tužioca, koji je , kao i predhodnih prilika izbjegao razgovor sa mnom iako ga na to obavezuje pravilnik. Sa druge strane osoblje suda je nastavilo sa svojim više nego profesionalnim odnosom, i u razgovoru sa njima sam saznao, (istina neprovjereno, jer se radi o specifičnom i jedinstvenom slučaju), da se pomenuta kontrola vrši samo ako se to pismeno zahtijeva, te je to i svrha ovog dokumenta.
Dakle iako sam pismeno upozorio tužioca, da postoje neka neriješena pitanja i da ću ga ako nastavi sa nekorektnim i nezakonitim radom, (a svjestan je da je bez ikakve argumentacije, zatražio da Sud naredi pokretanje poznatih radnji protiv mene, čime je počinio više krivičnih djela) tretirati kao pripadnika organizovanog kriminala, on je to ignorisao, te ovom prilikom obavještavam da ću ostvariti svoju "prijetnju" i pokrenuti sve pravne mahanizme da zbog toga dobije zasluženu zatvorsku kaznu. S tim u vezi je već napisana krivična prijava i biće predata dan po primopredaji računara sem ako tužilac ne izvrši obaveze predviđene zakonom.
Naime postoji period od 5 dana od trenutka odnošenja računara, da pohranjivanja u depozit 29.03.2010. u kome je nejasno, ko je bio u dodiru sa njima. Relevantni član :
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac.
(2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
(3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.

Dakle ne samo da za skoro 9 mjeseci nisam dobio nikakvo obaviještenje niti o ovome, niti o ishodu "Posebnih istražnih radnji", na šta tužioca obavezuje Zakon, nego se isti oglušuje i na moja upozorenja da time čini krivična djela.
Kako sam ja, to je već svima postalo jasno predvidio da će kriminalna organizacija pokušati da se dokopa materijala koji prikupljam i eventualno ga uništi, ako im bude prijetnja, tako sam detaljno razradio sve mogućnosti koje mogu da se dese prilikom predaje računara:
1) Računari su onesposobljeni, uništeni strujnim udarom ili slično...
2) Podaci su potpuno zbrisani sa hard diskova jednog, (sestrinog) ili oba računara.
3) Izbrisani su samo dokumenti, odnosno dio podataka, dok su ostavljeni operativni sistemi.
4) Svi podaci su kopirani na drugi računar, te pregledani u kasnijem periodu.
5) Niko nikada nije imao bilo kakav kontakt sa njima i u netaknutom su stanju.
Mogućnost da je neko "podmetnuo" kompromitujući materijal, koji bi me optuživao je po svoj prilici otpala, jer svojom saglasnošću OT Bijeljina ne samo da indirektno priznaje da nema materijal za podizanje optužbe, nego i da je sve bilo nezakonito i neregularno, zasnovano na lažnoj prijavi u dogovoru sa tužiocem koji će to sve podržati.
Opcije pod 1 i 2, se mogu otkriti za manje od tri minuta, dok opciju tri nijedan stručnjak ne može ustanoviti sem mene koji znam sadržaj i to poslije duže analize, (a sem toga ostaje mogućnost da su "tajni" podaci sakriveni baš unutar operativnog sistema). Opciju 4 ni ja ne mogu otkriti i poznata je samo onima koji su je eventualno obavili, dok opcija 5, postavlja pitanje : A čemu je i kome sve ovo trebalo?.
Stoga tražim od suda da obezbijedi stručno lice koje će ustanoviti mogućnost opcija 1 ili 2, da alternativno bude meni omogućena ta kontrola u prisustvu ekonoma ili da se u zapisniku navede da to nije omogućeno iako sam zahtijevao tu kontrolu.
Mislim da je u interesu prije svega OT Bijeljina da se evidentira kako su računari vraćeni ispravni, (sem ako to nije slučaj). Takođe zahtijevam od tužioca da zaključno sa tim danom, dobijem podatke o tome šta se dešavalo od odnošenja računara do spremanja u depozit i da li je neko imao pristup istima u kasnijem periodu. Nadalje tražim objašnjenje po pitanju nadležnosti, jer sam obavještavan da je predmet kod OT Doboj, dok sada saglasnost daje OT Bijeljina.
Predlažem da tužilac lično prisustvuje primopredaji u dogovoru sa službenicima suda, čime bismo svi skupa pokazali da možemo pitanja riješiti dijalogom kao civilizovani ljudi. Na stranu to što biste odagnali sumnje porodice i majke ubijene djevojčice prije svega da ste u grupi kriminalaca koja prikriva ubistvo djevojčice Ivone Bajo.
Ako vam ne odgovara, da prisustvujete, kontroli računara, možete me pozvati na broj telefona koji imate, da razgovaramo lično ili mi navedene podatke dostavite pismeno.
Naravno možete iskoristiti ovaj dokument i optužiti me po članu 169, ponovo, mada sumnjam da bi više bilo ko uspio da na takav način zloupotrijebi svoj položaj, poslije blamaže koju je doživjelo tužilaštvo pokušavajući na sve načine da pronađe bilo šta, iz bilo kog perioda mog života, na osnovu čega bi podigli optužnicu protiv mene.
Ukoliko dobijem i obavještenje povodom posebnih radnji, što je takođe obavezno zakonom, obećavam da ću Krivičnu prijavu protiv tužioca, pocijepati istog trenutka, na licu mjesta. U suprotnom, kako sam i naveo predaću je sutradan i o svemu izvjestiti nadređene organe.
Za sve one koji su mislili da su nedodirljivi, dobar je nauk, primjer bivšeg premijera Hrvatske i serija hapšenja "moćnika" u Unsko-Sanskom kantonu.
Ja imam veliki broj dokumenata za akciju u OT Bijeljina, od kojih su neki već u obradi, a i neka imena, (BN Vikiliks, ne tako obiman materijal, ali zato mnogo "sočniji").
Pa ako još neki tužilac, želi da se pridruži... ja sam svakog posebno unaprijed upozorio...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

ZALBA PO PREDMETU 12 0 K 001162 10KPP

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

ZALBA

(po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Napominjem da ova ZALBA postaje pravno validna samo ako se pozitivno rijesi moja MOLBA, za povracaj u prethodno stanje, u kojoj sam izneo argumente za to. Dalje bih predocio clan 133 -Pravo zalbe.
(1) Lice od kojeg se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo zalbe.
(2) Zalba iz stava 1. ovog clana ne odlaze privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije.
(3) O zalbi iz stava 1. ovog clana odlucuje vijece iz clana 24. stav 5. ovog zakona.
(4) Protiv odluke suda kojom se vracaju predmeti i dokumentacija pravo zalbe ima tuzilac.

Ukratko cu ponoviti, (s obzirom da sam vec podneo Zalbu), da je po laznoj prijavi od strane dvojice tuzilaca, koj su predocili tekstove u kojima ni sluzbena lica inspektori nisu pronasli nijednu rijec vezano za pretpostavljene prijetnje iz clana 169 KZ, protiv mene pokrenut proces POSEBNOG NADZORA, te donesena naredba o pretresu prostorija i potom su oduzete stvari od kojih sam jednu (racunar Budimke Bajo; moje sestre), koristio svakodnevno, kao da je moje, te racunar u vlasnistvu osobe koja nije u srodstvu sa mnom, a koji sam koristio samo za stampanje dokumenata koje sam kreirao, jer nisam imao vlastiti stampac.
Vazno je istaci da sam protiv nekih tuzilaca i pripadnika kriminalisticke policije podneo krivicnu prijavu za saucestvavanje u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice, te predao dokaze o tome tuzilastvu i policiji te konstantno obavjestavao, vise znacajnih institucija.
Tako dakle, jedna od osumnjicenih strana (za ubistvo) tuzilac, ide kod druge osumnjicene strane (inspektor) i podnosi laznu prijavu. Nadalje ta druga strana, podnosi Zahtjev, (kome?-, ponovo prvoj strani - tuziocu), i on to gle cuda "odobrava", kako bi se dokopali podataka koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima.
Nadalje isticem relevantni clan 135 - Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije ZKP
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrsi tuzilac.
Time se dakle sticu svi uslovi da osoba koja je sa moje strane osumnjicena za saucestvovanje u ubistvu, dodje u posjed podataka koji je terete i unisti ih.
Sugerisem sudu da uzme u obzir sve cinjenice i opasnost od eventualne mogucnosti da ubica dodje u posjed dokumentacije koja ga tereti.
S tim u vezi predlazem da pomenute racunare pregleda sudski strucnjak (vjestak), kako bi se uvjerili da ja nemam sta da krijem,(najopasnije oruzje koje se moze pronaci na hard disku je 15-tak Zakona i podzakonskih akata, koji su mi potrebni za "borbu" sa bandom kriminalaca), a da se podaci niposto ne izlazu opasnosti da budu unisteni od strane Tuzilastva.
Posto se Sud uvjeri da ne postoji nista na racunarima, sto bi dovodilo u pitanje zivot i tijelo bilo koga, pa ni pripadnika tuzilastva, trazim da se vrate u posjed vlasnicima.
Takodje skrecem paznju da se jedan od kljucnih dokaza, torba Ivone Bajo, nalazi u zgradi suda. Pola godine je bila sakrivena od javnosti, kako se ne bi saznalo da je predmet kojim je ubijena presjekao i nekoliko centimetara siroki kais, te je potom opran benzinom da se uklone tragovi. S tim u vezi presjeceni dio je nestao sa lica zamlje, a sve sa ciljem da se ubistvo predstavi kao nesrecan slucaj.
Kriminalci koji su ucestvovali u prikrivanju ubistva sposobni su da i taj predmet uniste, iako se nalazi u zgradi suda, jer im za njihove kriminalne aktivnosti prijeti dugogodisnja zatvorska kazna.
Nadam se da ce Sud imati sve ovo u vidu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

TUZBA PROTIV SEKRETARA


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:                    TUŽBA
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: DANKA PRODANOVIĆ (SEKRETAR U OT BIJELJINA)


OBRAZLOŽENJE TUŽBE

Tužena osoba, Prodanović Danka, je kao zaposlena u OT Bijeljina, zloupotrijebila svoj službeni položaj i lažno me optužila za "Ugrožavanje sigurnosti", te na taj način pružila podršku pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
U prilogu ove tužbe je disk, na kome se nalazi dokazni materijal, a u folderu Dokumenti je slika Sazetak 1.png, gdje se na vrhu skeniranog dokumenta vidi tekst optužbe, koja mi je pročitana prije saslušanja u CJB Bijeljina, a jedna od osoba, (podvučeno crveno), kojoj je "ugrožena sigurnost" od mene je i Danka Prodanović!
Kompletna moja izjava je na slikama "Zapisnik 1-4", a naredba suda, koju je izdejstvovala organizovana kriminalna grupa uz pomoć tužene je na slici "Naredba.png".
Po podacima koje sam dobio od inspektora, prijavu su lično podnijeli tužioci Debeljević i Gruhonjić u ime 6 pripadnika OT Bijeljina, te sam provjeravao da li su imali dozvolu od ostalih...
U razgovoru sa Dankom Prodanović, pitao sam je kako je mogla da me optuži za "Ugrožavanje sigurnosti" kada ne postoji nijedna riječ, vezeno za taj član, odgovorila je citiram
:
KAD SU STIGLA PISMA, MI SMO ODRŽALI SASTANAK I DOGOVORILI SE...
To što nije bilo osnova niti ijednog argumenta, bahatim tužiocima nije smetalo!
Na disku se nalazi kompletan tekst pisma upućenog Danki Prodanović i to u obliku teksta, "Danki.html" te skenirana slika "Danki.png" a tokodje je i u prilogu 1 kao štampani dokument!
Iz teksta je očito da ne postoji nikakva prijetnja po zdravlje, a pogotovo ne po život tužene osobe i jedina svrha tog pisma je da se objelodani istina o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, jer je glavni okružni tužilac Kovačević Novak, naložio sekretaru Prodanović Danki da ne saopštava podatke dobivene od obducenta, pod izgovorom da se ne uznemirava javnost. Tako je OT Bijeljina pružila podršku ubicama i postala saučesnik u prikrivanju ubistva a time i sekretar Prodanović Danka!
U to vrijeme dosao sam do većeg broja dokaza o kriminalu pripadnika OT Bijeljina i to objelodanio, a sada na disku prilažem samo neke i to sliku "Torba.jpg". To je materijalni dokaz sa mjesta zločina. Djevojčica je torbu nosila preko ramena, prilikom ubistva, a ista je uklonjena sa lica mjesta i sakrivena pola godine.
Tek po obustavi istrage, uspio sam da je fotografišem u zgradi suda! Na slici je vidljivo da je dvostruko presječen kaiš, te da dio nedostaje, a veći dio ostatka su istražitelji oprali benzinom da uklone tragove ubistva.
Takodje je na disku izjava vještaka dr. Busarčevića i to u audio obliku "Istina o ubistvu.mp3" i video fajl "Istina o ubistvu.avi" iz koje se vidi da je OT Bijeljina, falsifikovalo rezultate obdukcije, te vještacima nisu dostavljeni podaci o probodu prsne kosti, kanalu kroz grudnu žlijezdu, razderini desne plućne arterije i desne dušnice...
Očito je dakle da nije bilo nikakvog ugrožavanja sigurnosti a jedan od ciljeva lažne prijave je bio da se dođe do podataka koje imam o zločinima pripadnika OT Bijeljina, te se isti unište.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (decembar 2011) 20 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a dužni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, (što je u odgovornosti tužene) izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen.
Inicijator za ove i sve druge nezakonite radnje prema meni je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužena osoba nije frizerka, trgovac, nije lekar, da ne zna zakonske odredbe. Radi se o sekretaru tužilaštva, kojoj je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i ima ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi".
Ona je smišljeno, planski iskoristila u saradnji sa ostalim korumpiranim tužiocima, svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
9 mjeseci od pokretanja tih radnji, na moj Zahtjev da budem konačno optužen ili da se vrati računar, ili da tužilac shodno ZKP-u, bude kažnjen zbog odugovlačenja, Okružni sud donosi Rješenje o povratu računara, koji je odnesen.

Iako sam podneo Zahtjev da se prije primopredaje provjeri ispravnost računara, Tužilaštvo se oglušilo o to i računar je predat bez kontrole. Hard disk računara je bio prazan, odnosno nije bilo nikakvih podataka. No to je segment koji izlazi iz tužbenog zahtjeva i od tužene tražim samo nadoknadu nematerijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedica njenog doprinosa u davanju lažne izjave i prijave...
S obzirom da me u ovom slučaju uopšte ne zanima novac, trašim da mi se isplati nadoknada od 10 (deset) KM!
Osnovno cilj ove tužbe je da se dokaže odgovornost tužene za štetu koja mi je nanesena, (mislim na isključivo nematerijalnu štetu), što ću upotrijebiti u sudskim procesima u kojima će biti dokazivana krivična odgovornost korumpiranih pripadnika OT Bijeljina u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Sama tužena mi je više puta priznala, da njenim postupcima upravljaju isključivo niski materijalni interesi, jer je na dobro plaćenom poslu i ne želi učiniti ništa što bi je od toga udaljilo.
Dakle po tome zaključujem da njeni postupci nisu uzrokovani aktivnim učešćem u organizovanoj kriminalnoj grupi, nego kukavičlukom, odnosno strahom za položaj ili čak svoj život.
Stoga je i suma za nadoknadu nanesene šteta simbolična, a s obzirom šta se desilo Dijani Milić, tužiteljici u KT Tuzla, kada je odbila da postupi po nalozima mafije, u neku ruku i razumijem postupke tužene Prodanović Danke!

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tužena je zaposlena u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koja mi je, prouzrokovana od strane tužene, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
1)Tužena, Prodanović Danka, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" platiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10 KM, (deset konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tužena, Prodanović Danka, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tužena je učestvovala u grupi osoba koji su me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene. Činjenica je da je podnesena lažna prijava, da sam praćen, pretresan, saslušavan, da je izvršen pretres na osnovu te prijave i odnošenje računara, da do danas nisam obaviješten o prekidu "Posebnih istražnih radnji" i o pregledu računara. No suštinski, najbitnija činjenica je to da je podnesena lažna prijava i za to postoje dokazi...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje ove činjenice, a većina se nalazi na disku u prilogu. Suštinski najvažniji dokazi su zvanični dokumenti državnih organa. Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tužena ne prizna krivnju i ne prihvati odgovornost, odnosno sama ponudi nagodbu bez Pretresa. Shodno zakonu, ona će imati 30 dana da iznese svoj stav...
Naravno da s obzirom da je suma koju tražim neznatna, tužena mora u svojoj ponudi da prizna odgovornost svoju, odnosno nalogodavaca, koji su je "nagovorili", da učestvuje u grupi osoba, koji su me lažno optužili.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 10 KM (deset konvertibilnih maraka).

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena je odgovorna za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Privatna adresa tužene mi nije poznata, te je navedeno njeno radno mjesto, odnosno institucija u kojoj je zaposlena, a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajima o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa...

Shodno Zakonu, očekujem da će tužena iznijeti svoj stav, a ukoliko, je spremna iznijeti istinu o tome, i prihvatiti odnosno priznati svoju odgovornost, neće biti ni neophodno da se održi Rasprava...


PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : PISMO
Prilog 2 : DISK SA DOKAZIMA
Prilog 3 : PRIJEDLOG

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

IZJASNJENJE PO ZAHTJEVU SUDA


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 034147 11 P - TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi 1:

1) GRUHONJIĆ MUHAMED (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi 2:

1) DEBELJEVIĆ MILORAD (TUŽILAC U OT BIJELJINA)


IZJAŠNJENJE PO ZAHTJEVU SUDA

Podneskom, koji sam poslao Sudu, a kako se navodi pristiglim 10.12.2011. izneo sam sugestiju, da Sud primjeni član 402, (stav 3):
Kad je to potrebno, Sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
No kako je isključivo pravo Suda da ocjenjuje snagu iznesenih argumenata i nije obavezan da prihvati moju sugestiju, taj sam podnesak naslovio kao "Žalbu", te ako Sud ne prihvati obrazloženje u nastavku, opredjeljujem se da se tretira kao ŽALBA.

OBRAZLOŽENJE

Iz teksta stava 3, člana 402 ZPP-u, vidljivo je da je upotrebljen termin "Sud može", što znači da je ostavljena mogućnost postupajućem sudiji da donese odluku na osnovu podataka kojima raspolaže, hoče li primjeniti taj stav...
Ne radi se dakle, o obavezujućoj formulaciji, kao recimo u članu 53 "Tužba i njen sadržaj", koji glasi "Sud će", (Sud će postupiti po tužbi i kad tužilac nije naveo pravni osnov tužbenog zahtjeva.)
Stoga sam ja samo izneo neke podatke, koji nisu bili poznati Sudu, a tiču se problematike, pri pokušaju da dođem do bilo kog podatka u poslednje 2 godine.

Dakle, uvažavajući činjenicu da je isključivo pravo sudije, hoće li ili ne primjeniti stav pomenutog člana, moja namjera je bila da postupajući sudija, ako procijeni da su moji argumenti dovoljne snage, po službenoj dužnosti zatraži podatke o imovnom stanju, a ako ne uvaži taj prijedlog, da se podnesak proslijedi u dalju obradu kao Žalba...
Naravno, ukoliko ne postoje pravne smetnje, u tom pogledu!
Inače tražena novčana nadoknada za nanesenu nematerijalnu štetu, mi je zaista nebitna i spreman sam da u potpunosti odustanem od nje, ako sa tuženima postignem dogovor o tome!

Stvarni cilj moje tužbe je da se dođe do istine o ubistvu Ivone Bajo, koju su prikrili pripadnici OT Bijeljina, te su sa namjerom da mi "OTMU" i unište dokaze o svojim kriminalnim aktivnostima i podnijeli lažnu prijavu!
Tuženi će dakle imati mogućnost, da izaberu između dvije alternative:
1) Da će tokom rasprave biti dokazana njihova odgovornost i krivica za nematerijalnu štetu, nastalu zbog njihove smišljene lažne prijave, te da će isplatiti nadoknadu od po 25000 KM.
2) Da potpišu izjavu, (Priznanje) o tome ko im je dao nalog za te radnje i sa kojim ciljem, u kom slučaju bih ja odustao od bilo kakvih novčanih potraživanja!
Tuženi će imati priliku da iznesu svoj stav, a nije isključenon da se do rješenja dođe kroz postupak medijacije ili da se postigne poravnanje, što je predviđeno u članovima 86 i 87 ZPP-u.
Vjerujem da je potpuno jasno da ovo nije "obična" parnica!
U pozadini je ubistvo jednog djeteta, a sve dok su ubice i saučesnici na slobodi, i druga djeca i drugi građani su u opasnosti.
Da li ću krivce raskrinkati pred Osnovnim Sudom, Okružnim ili redom do Strazbura, ne zavisi samo od mene.

Neka svako odluči po savjesti, hoće li dati doprinos u borbi protiv mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-