KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


13.12.2011.

PRIJAVA ZA UBISTVO

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NN LICA

Napomena: Izraz koji je upotrebljen u prethodnom redu "NN LICA" je množina, dakle radi se o više lica, koje su učestvovale u zločinu i prikrivanju istog, a ne o jednoj osobi...

U periodu od februara 2010. godine do danas, (29.10.2010.) dostavljao sam u kontinuitetu OT-u Bijeljina, materijal, koji dokazuje ktivično djelo "Teško ubistvo", te "Sprečavanje dokazivanja" i "Pomoć učiniocu poslije izvršenja".
Radi se o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009.(KTA-596/09), koje je poslije kriminalno vođene istrage od strane tužioca Stjepanović Danice, predstavljeno i okarakterisano kao nesrećan slučaj.
Takozvana istraga nije dala odgovore ni na jedno sporno pitanje, a navodim samo neka:
-Ostalo je nepoznato gdje je nestala djevojčica od 15:35, kada je poslednji put viđena živa, do 16:10, kada je pronađena na asvaltu sa probodnom ranom na grudima...
-Kako je žica sa desne strane bicikla, uzrokovala probodnu ranu koja ide u suprotnom smijeru, (sa lijeve na desnu stranu tijela)?
-Zašto je jedan od svjedoka izmjenio izjavu?
-Kako se kostim koji je imala na sebi našao na asvaltu?
-Ko je i zašto uklonio kostim i torbu sa lica mjesta?
-Zašto istražitelji nisu uzeli ništa osim te torbe iz automobila?
-Kako je došlo do presjecanja kaiša, sporne torbe?
-Zašto su sa tog kaiša oprani svi tragovi, pa čak i originalna boja?
-Gdje je nestao dio presječenog kaiša?
-I na kraju ovog navođenja samo jednog dijela brljotina tužioca Stjepanović, ističem da iako je po ZKP-u obavezna da navede razloge za nesprovođenje istrage, ona to nije učinila.

Sem obilja materijala koji sam dostavljao, a koji ukazuje na nepravilnosti u toku istrage, dostavio sam i audio snimak izjave vještaka, te transkript iste, iz koje je jasno vidljivo, da vještaci, čije se mišljenje navodno čekalo da bi se znao uzrok smrti, nisu imali pojma, o unutrašnjim povredama, te je ceo njihov rad, koji plaćaju građani republike, potpuno bezvrijedan.
Naravno ne njihovom krivicom, nego onoga ko im te podatke i fotografije nije poslao.
Uz sve to ističem da su detalji vezano za torbu, otkriveni tek po obustavi istrage, jer je ista, u stanju kakvom je bila, sklonjena, (sakrivena) od porodice i javnosti.
Kako se radi o izuzetno ozbiljnim dokazima za teško krivično djelo, pozivajući se na član, "Obustava istrage" ZKP-a, stav 3, koji navodim : "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo", u svojstvu podnosioca prijave i kao zastupnik majke ubijene djevojčice, zahtijevam da OT Bijeljina ispuni svoju zakonsku obavezu i otvori istragu, na osnovu novih podataka koje sam dostavio...
Odgovornost za nepravilnosti u toku istrage tužioca Stjepanović, je isključivo njena.
Za obradu materijala, koji je dostavljen u OT Bijeljina i pokretanje nove istrage, odgovornost je isključivo na uredu glavnog okružnog tužioca.
Ovaj dokument, kao i ostali, od februara do danas poslužiće kao dokazni materijal u slučaju da se opstrukcija i brutalno kršenje zakona nastavi od bilo koje nadležne osobe u tužilaštvu.
Ja ću u svakom slučaju ponuditi saradnju i detaljno obrazložiti sve podatke do kojih sam došao, (što je moje pravo predviđeno zakonom), predstavniku OT Bijeljina, a što je zakonska obaveza tužilaštva.
U interesu svih, a pravde i zakona prije svega, je da radimo po propisima.
A to je i najmanje što možemo učiniti za ubijeno dijete i svu "našu" djecu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA

(OVA KRIVICNA PRIJAVA, PISANA JE U DECEMBRU 2010 GODINE I TADA SAM PRETPOSTAVIO DA JE U FIRMU TAJKUNA BOBAR GAVRILA, ŠVERCOVAN HEROIN, NO DOGADJAJI IZ 2011 I AFERA "BARAŠIN" POKAZALI SU DA JE SPECIJALNOST TUŽILAŠTVA ŠVERC ORUŽJA...)

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

AD "UNIVERZAL" BIJELJINA

Napomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa prilogom dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u u folderu Prilozi, u dokumentu "Prijava protiv Univerzala.htm").
Dana 23.07.2009. na ulazu u gore navedenu firmu, pronađena je smrtno ranjena djevojčica Ivona Bajo. Neposredno po odvoženju djevojčice u bolnicu, jedan od radnika, portir Blagiša Sofronić je prisutnima saopštavao kako je lično vidio dijete da vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te da je pomislio kako se radi o infarktu. Istu priču ponovio je dva dana kasnije meni i još dvema osobama, čija imena neću navoditi zbog opasnosti po njihovu sigurnost.
Dakle osim mene postoje još tri osobe koje su prisustvovale tim izjavama portira, i spremne su to posvjedočiti na sudu, ali zahtijevam da se prethodno moja izjava testira poligrafom, te izjava portira, ako ospori istinitost mojih tvrdnji, te ću tek tada otkriti imena svjedoka.
No nekoliko dana kasnije, pomenuta osoba mijenja svoju izjavu i u zapisnik izjavljuje da nije vidio ništa, nego je samo primjetio zadnji kraj bicikla kako pada, a u izjavi datoj tužiocu, čak ni to, nego da je samo čuo krkljanje. Skenirane izjave se nalaze u istom folderu, kao i tonska izjava data zastupniku u kome tvrdi da je neko drugi mjenjao iskaz...
No još zanimljivija izjava u tom audio zapisu je to da je on lično uklonio sa lica mjesta materijalne dokaze i to kostim koji je imala na sebi, te torbu koju je nosila preko ramena.
Zanimljivo je da je djevojčica nestala na pola sata, (od 15:35 do 16:10) te je moguće da je kostim skinula ista osoba koja je i uzrokovala smrtonosnu povredu, baš u tom periodu.
Na takvo nešto ukazuje i stanje u kome se torba nalazi. Kaiš je dvostruko presječen, bez ijedne kapi krvi na sebi iako je torba potpuno prekrivena krvavim mrljama. Štaviše veći dio kaiša je izmjenio boju, i jasno se vidi prelaz iz originalne žute u drugu nijansu.
To asocira da je korišteno jako hemijsko sredstvo da bi se uklonili tragovi ubistva, koje je čak i boju skinulo. Zato je bilo potrebno torbu ukloniti sa lica mjesta.
Da li su na torbi bili tragovi masti, ulja, farbe ili nečiji otisci prstiju, da li je sve to oprano u periodu kada je dijete nestalo ili kasnije, utvrdiće istraga. Naime moguće je da je portir uklonio torbu kada je vidio tragove na kaišu, (koje su kasnije oprali saučesnici iz istražnih organa) a druga opcija je da je to učinjeno zato što je primjetio da je skinuta boja sa kaiša. Detalj koji ukazuje na to je u izjavi svjedoka Vasilić Đuje, (Djuja 3.jpg) gdje pri kraju te strane kaže da se dotični samo nageo nad njom, ali nije učinio ništa da joj pomogne. Kasnije je po sopstvenom priznanju sklonio torbu sa lica mjesta.
Pitanje : Šta je ugledao u tom trenutku.
Takođe je zanimljivo da na dan događaja, ne postoji niti u jednom zapisniku policije, podatak da je prije pronalaženja djeteta u krug firme ušao kamion, a pobjegao prije dolaska policije. Šta je dovezao, da li heroin ili neku drugu švercovanu robu, niko nije pokušao da ustanovi. Specifikacije robe nema, a dokumentacija je nepotpuna i dijelom falsifikovana. Skenirani dokumenti se nalaze u istom folderu, a sada skrećem pažnju samo na Tahograf trake.jpg, gdje se vidi da se radi o prevari jer iako su po izjavama vozača zamjenili trake oko podneva, obje pokazuju da su korištene u isto vrijeme, oko 16 sati. To znači da su obojica vozila isti kamion u isto vrijeme, ili se radi o traci iz drugog dana, što se i vidi na jednoj od njih.
Izjave vozača su takođe u prilogu na cd-u, (Nedžad i Mirsad 1-8.jpg).
Zanimljiv je posebno detalj u kome vozači objašnjavaju da su imali kvar na rezervoaru koji su sanirali trakama. Oni doduše tvrde da se radi o platnenim kaišima od 5 cm širine, ali sam ustanovio da se u istu svrhu koriste i metalne trake, a kako ona izgleda može se vidjeti na slikama Traka 1-6. jpg. Zanimljivo je da jedan od vještaka tvrdi da je predmet koji je ubio djevojčicu trakastog oblika, Blazanovic 4.jpg, a dimenzije rane 19 mm, Patologija 01.jpg, u dlaku odgovara dimenziji trake, Traka 1a.jpg.
Kada se tome doda činjenica da je svaki dio kamiona, posebno pri dnu uglavnom mastan ili nauljen, onda se dolazi do zaključka da je lako moguće da je ta improvizacija koju su izveli pukla u prolazu pored djevojčice i budući jako napregnuta, velikom brzinom i silinom presjekla kaiš, te nanijela povrede koje su usmrtile dijete. Pritom su na kaišu ostali tragovi koje je trebalo oprati. Položaj rezervoara, kretanje kamiona i djevojčice ukazuju baš na takvu mogućnost. No ovo je priznajem samo teorija, ali je činjenica da je portir lagao, da je uklonio kostim i torbu, da je kaiš presječen, da su tragovi oprani sa njega i da je kako torba, tako i podaci o unutrašnjim povredama, sakrivena od vještaka čije je mišljenje traženo.
Stoga zahtijevam od tužilaštva da ispita navedenu osobu, Blagišu Sofronića, zbog osnovane sumnje, da je za račun pravnog lica u kome je zaposlen kao portir, davao lažne izjave, uklonio materijalne dokaze koji ukazuju na krivično djelo "Teško ubistvo", a sa ciljem da se prikrije kamion i tovar, koji je dopremljen u krug firme i izbjegne odgovornost za ubistvo.
Činjenica je da za pomenute događaje niko nije bio zainteresovan i da je istraga bila tako temeljita da se ništa od ovoga ne bi znalo da podatke o tome nismo mi saznali i o tome obavjestili tužioca. Nažalost sve što je dotična uradila je da da opravdanje bjegstvu sa lica mjesta, rječima da su morali do ponoći stići u Sarajevo.
Nijedan od detalja koje sam naveo u ovoj prijavi, (podebljani tekst), nije evidentiran niti u jednom dokumentu policije i tužilaštva. Postoji samo izjava vozača o kvaru, na koji niko nije obratio pažnju, te postavljam pitanje, da li je prilikom rekonstrukcije pomenuti kamion došao sa rezervoarom nešpanovanim trakama ili ispravan.
Ja naravno znam odgovor, ali skrećem pažnju na kredibilitet rekonstrukcije.
Dodajem da o ovom slučaju imam mnogo više podataka, koje sam dijelom dostavio tužilaštvu, a predao sam i krivičnu prijavu protiv portira, kao fizičkog lica, te sugerišem da tužilac koji bude obrađivao ovu prijavu, obavi razgovor sa mnom, vezano za te detalje, u kome ću skrenuti pažnju na sve druge važne detalje, koje je besmisleno pisati, pogotovo zato što je dobar dio materijala u obliku slika, a postoji i jedan metalni predmet, predat tužilaštvu, koji priznaćete nije moguće umnožavati.
Ističem da mi je u poslednjih godinu dana prektično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA ZA PRIVODJENJE

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
PROTIV VIŠE LICA

Dana 12.08.2010. godine Budimka Bajo i ja dole potpisani, imali smo namjeru dostaviti u OT Bijeljina dokazni materijal o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i isti obrazložiti. Kako materijal o kome je riječ ne dokazuje samo krivično djelo "Teško ubistvo" nego i više krivičnih djela počinjenih od strane postupajućeg tužioca, a sa ciljem "Sprečavanja dokazivanja", bilo je izuzetno važno da se o tome izvjesti ured glavnog okružnog tužioca.
Kako je g-dja Budimka, u najvećem djelu godine nastanjena u Cirihu, danima ranije sam obavještavao pripadnike sudske policije o namjeri da se dostavi pomenuti dokazni materijal, (koji sam predao i njima), a takodje sam i pismeno obavjestio ured glavnog tužioca o tome u podnesku od 30.07.2010. čiju kopiju posjedujem.
Takodje smo 5 dana ranije dio tog materijala predali načelniku kriminalističke policije u Bijeljini.
Naravno znajući za ulogu pojedinaca u prikrivanju ubistva, bio sam uvjeren da će odgovorni uraditi sve da nas spriječe u namjerama koje sam naveo i da su spremni na dalja kršenja zakona, kako bi prikrili ubistvo.
Odgovorne osobe u izvršenju ovog krivičnog djela su : Kovačević Novak, Danko Borovčanin, Višnjić Ranko i Dragoljub Đurić.
Dakle iako je vrlo dobro znao da gradjani donose ozbiljne dokaze o kriminalu i korupciji, Kovačević Novak je naložio sudskoj policiji da nas izbaci ili uhapsi i privede u prekršajni sud, čime je počinio više krivičnih djela.
Gospoda Borovčanin i Višnjić, su kao odgovorni za to da nam se omogući ostvarenje zakonom predviđenog prava iz ZKP-a, da prijavimo krivično djelo i dostavimo dokaze o tome, nasuprot tome učinili sve da nas u tome spriječe i uz to napisali lažne podatke u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka...
Naime iako sam kako sam već naveo, više puta obavjestio, da ćemo po dolasku g-dje Budimke u Bijeljinu dostaviti dokazni materijal i tog jutra zatražio da nam se to omogući, dobili smo odgovor da je predmet u Brčkom i da oni nemaju ništa novo da nam kažu. Ističem da smi mi došli da njima nešto novo kažemo...
U tekstu prijave je naprotiv navedeno da nas glavni tužilac nije mogao primiti zbog zauzetosti službenim obavezama.
Navedena prijava nosi broj 06/10, a takođe je lažno navedeno da sam "primljen na razgovor" kod tužioca Gruhonjića.
Niti sam bio u kancelariji, niti je bilo razgovora. Pomenuti tužilac mi je samo prišao u hodniku i pokušao me ubjediti da izadjem ne dozvolivši da dostavim dokaze glavnom tužiocu. Da bi sve bilo sasvim jasno, nikada niko nije upozorio mene da "ne mogu ometati rad državnih institucija", kako je navedeno, nego sam ja više puta upozoravao sudsku policiju , (i pismeno) da je zloupotrebljena i da me nezakonito sprečava u ostvarenju zakonom predviđenih prava.
Takođe je g. Višnjić lažno predstavio razgovor sa mnom vođen 08.03.2010., kada sam ga prvi put na to upozorio i rekao da ako sudska policija nastavi da mi sprečava u dostavljenju materijala i predočavanja istog tužiocu, da ću krenuti uz stepenice sa namjerom da budem uhapšen, kako bi sud ustanovio, ko i kako krši zakon...
To je pomenuta osoba "subjektivno" okarakterisala, kao "prijetnju nasilnim ulaskom" što je možda bio i jedini kakav takav osnov za niz terorističkih aktivnosti kojima sam bio izložen počev od tog mjeseca nadalje...
Dakle osnovano sumnjam da te laži nisu bile slučajne, nego sa određenim ciljem, i čak vjerujem da je tekst pisao lično glavni tužilac, no kako god da bilo odgovornost je na potpisnicima. Takođe u vrijeme dok smo zadržani nije dozvoljeno mojoj sestri da pozove advokata iako je to tražila.
Time su pripadnici komande sudske policije direktno odgovorni i za štetu od oko 1000 maraka, koju je g-dja Budimka imala zbog propuštenog a unaprijed plaćenog leta avionom, o čemu će biti posebno napisana tužba...
Nadalje gospodin Đurić, mi nije dozvolio da iznesem odbranu iako je to pravo predviđeno zakonom sa izgovorom da nema namjeru ostajati dugo poslije 15 sati. Osnovano sumnjam da je bio u dogovoru sa Kovačević Novakom, čime je učinio krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZ-a.
Da li su navedena lica počinila krivična djela ili ne, neću ja da ubjeđujem bilo koga. Postoji Rješenje Okružnog suda u Bijeljini broj: 80 1 Pr 000670 10 Pžp, od 22.12.2010. u kome se konstatuje da sudska policija nije imala ovlaštenje za pomenute radnje, te da je sudija morao odbaciti zahtjev kao nedopušten.
Dakle ili su navedena lica učinila krivično djelo "Nesavjestan rad u službi" jer nisu znali za propise po kojima su obavezni da postupaju ili se radi o više krivičnih djela, od kojih sam neka naveo, te su "Zloupotrijebili službeni položaj" da bi pomogli ubicama jednog djetata, da izbjegnu zasluženu kaznu.

Na kraju ustičem da mi je već oko 18 mjeseci onemogućeno da podnosim krivičnu prijavu direktno dežurnom tužiocu i da je ovo samo dio materijala, koji ne mogu da stavim na papir.
Sve ostale informacije saopštiću nadležnom tužiocu lično, ako bude za to zainteresovan...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV VISE LICA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV "VIŠE LICA"

U drugoj polovini marta, pripadnici organizovanog kriminala, lica formalno zaposlena u OT Bijeljina, a stvarno u službi organizovanog kriminala, saznavši da imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, vezano za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo, među kojima su i audio snimci, koje sam načinio prilikom razgovora sa njima i drugim kriminalcima, odnosno svjedocima, te podaci koje sam dobio od građana o njihovom kriminalnom radu u prošlosti, smišljaju na koji način da dođu do tih podataka i unište ih, te i mene eliminišu...
S obzirom da su im za pokretanje radnji, koje bi obuhvatale pretres prostorija, bile potrebne ozbiljnije optužbe od "uvreda" iskoristili su moje tekstove u kojima sam pisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru.
Iako taj izraz nema nikakvih dodirnih tačaka sa članom 169, optužili su me za "Ugrožavanje sigurnosti" i pokrenuli nezamislive radnje terora, tiranije i straha. Time mislim da su pokušali mene da uplaše, što im naravno nije uspjelo, ali na osnovu utisaka koje su imali moji poznanici, koji su doživjeli neke od tih radnji, zaključio sam da bi svaka "normalna osoba" pritisnuta takvim terorom odustala od borbe protiv organizovanog kriminala i bila zadovoljna da je mafija ostavi na miru...
Kada kažem "normalna" mislim na to da ogromna većina ljudi ne želi da se "kači sa rogatima" i radije će da "podvije rep", nego da rizikuje svoj posao, imovinu, pa čak i život.
E, u tom smislu, ja nisam normalan i ako je nekome prikladnije, da se izrazim na taj način, da sam daleko iznad prosjeka po hrabrosti. Dakle ne postoji bitanga na ovom svijetu, koja može da me uplaši, počev od predsjednika bilo koje zemlje do kriminalaca na nižim nivoima.
A takvih je bilo u istoriji, počev od Adolfa Hitlera, kao najpoznatijeg preko istorijski ranijih ili kasnijih ličnosti, sve do današnjih dana, kada je korupcija i kriminal sinonim za politiku, vladajuću većinu i tužilaštvo, kao simbol organizovanog kriminala.
Dakle ta lica, koja su "Zloupotrijebili službeni položaj" i izvršili krivično djelo "Podstrekivanja" su Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed, koji su dali "Lažan iskaz", sa namjerom da mi nanesu kako materijalnu tako i moralnu štetu, te da dođu do podataka, za koje su vjerovali da se svi nalaze na računarima unutar prostorija u kojima boravim.
Saučesnici u tom zločinačkom planu su i neka druga lica koja sada neću navoditi, jer o tome nemam dokaze, (podatke o navedenim osobama sam dobio od zaposlenih u institucijama vlasti, sa opaskom, da su sem sebe naveli još 4 osobe, koje su "životno ugrožene" i to bez njihovog znanja i dozvole, o čemu imam audio zapis kao dokaz).
Kako nije bilo nijednog elementa iz člana 169, kriminalna organizacija, koristeći se svojim vezama, odugovlači postupak pokrenut protiv mene, ne namjeravajući nikada da podigne optužnicu. No u novembru 2010. pokrećem "ofanzivu" za dokazivanje istine i poštovanje zakona, poslije čega "moćna" i bahata tužilačka mafija biva prisiljena da sada ona "podvije rep" i saglasi se sa mojim zahtjevom o vraćanju računara, oduzetih po zakonom predviđenoj proceduri, ali zasnovanoj na lažima, prevari, obmanama i zloupotrebi položaja.
Time se indirektno priznaje da ne postoji ništa što mafijaška organizacija Tužilaštvo, može da iskoristi protiv mene da bi me optužila po bilo kom osnovu, te da su pripadnici te mafije, koje sam naveo, smišljeno, planski, pokušali da me eliminišu, što uključije i fizičku likvidaciju, koja je pokušana u dva navrata, no s obzirom da za to nemam dokaze, a posebno ne mogu da povežem događaje sa navedenim osobama, neću ni insistirati na tome.
Činjenica je da su krajem marta pokrenute radnje koje su mi nanijele štetu u takvom obimu koju ni ja trenutno ne znam kakva će biti, jer to zavisi od stanja u kome će se nalaziti računari kada budu vraćeni vlasnicima.

Napominjem da je ovaj dokument kreiran 14.12.2010. ali ga neću predavati sve dok ne preuzmem računare koji su oduzeti, kako bih spriječio eventualnu opstrukciju pomenutih kriminalaca i njihovih saučesnika u tom procesu, koji je naložen od strane suda.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA KRIVICNOG DJELA OT BIJELJINA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
OT BIJELJINA

Gore navedeni organ, već duže vrijeme me sprečava u ostvarenju prava predviđenih zakonom.
Već je opšte poznato da ja, ne mogu da podnesem krivičnu prijavu kod dežurnog tužioca, na način predviđen zakonom, sa očitim ciljem da se sve pismene prijave, nekako zagube, na isti način kako je servis mafije OT Bijeljina zagubio materijalne dokaze o ubistvu djevojčice Ivone bajo. Sem toga, iako je obaveza svakog tuzioca za 4-satni rad sa strankama svakog dana, to se brutalno krši u mom slučaju, jer postoji naredba da nijedan službenik tuzilaštva ne smije da mi iznese nijedan podatak, a to se moze uraditi samo ako ne vrše svoju dužnost.
Čak i dokumente koje predajem, ne mogu dostaviti na način dostojan ljudskog bića, nego sam tretiran kao prosjak, koji može da dođe samo do praga, te materijal predajem u predvorju, kod ulaza, a pisarnica je na 4-tom spratu.
Iako sam pismeno tražio, preko zahtjeva za pristup informacijama, podatke, koji su važni za slučaj ubistva Ivone Bajo, OT Bijeljina, brutalno krši i taj zakon.
A čak se radi i o slučaju u kome sam ja prijavio izvršenje djela, od strane NN lica koji nas je telefonski kontaktirao u vezi snimka ubistva.
Dakle OT Bijeljina smatra, da ne treba da znam da li je ta osoba uhapšena ili me i danas prati i posmatra, da li će preduzeti neke druge aktivnosti, a ja sam dostavio podatke o tome.
Ništa manje nije važno to, šta je izjavila druga osoba, prilikom priznanja da je izvršio ubistvo. To i činjenicu da je napadao i drugu djecu, OT Bijeljina ne smatra da je važno upozoriti građane na opasnost.
Umjesto toga su ga proglasili neuračunljivim i oslobodili. Pa znači li to da ludak, manijak, psihopata, ne može izvršiti ubistvo, nego za to treba biti sasvim normalan.
Zakon o slobodi pristupa informacijama OT Bijeljina krši brutalno konstantno cijelo vrijeme, uglavnom izrugujući se propisima i saljuci podatke o onome za šta nisu pitani ili izbjegavaju da postupe po zakonu, u u poslednje vrijeme, čak ni to.
Od osam zahtjeva, koje sam predao počev od decembra 2010 do danas dobio sam odgovor samo na jedno, naravno besmislen.
I na kraju u vezi lažne prijave po članu 169, od strane tužilačke mafije, ja sam i dalje optužen po tom pitanju u OT Doboj, što se nezakonito odugovlači duže od godine.
No, ne samo to, nego sam optužen i po članu 399, za isti događaj u kome je druga osoba prije više od godinu dana priznala svojinu nad predmetom.
Znajući to OT Bijeljina me pozvalo kao svjedoka na glavni pretres, pokušavajući nezakonito, da dobije neku moju izjavu, koju bi pokušali iskoristiti.
Cilj je bio da se ja teretim zbog toga što nisam pretresao osobu XX i pronašao oružje kod njega, te ga naravno prijavio, a sitnice tipa da mi je to onemogućeno su zanemarene.
Na stranu to što sam mogao da pričam danima i ne bih izjavio ništa na svoju štetu, to ne amnestira OT Bijeljina u ovom krivičnom djelu.
Bilo kada spreman sam da odgovorim na svako pitanje tužioca Šabića, koji je pokazao korektnost, pa iako je učestvovao u nezakonitim akcijama iz marta 2010, siguran sam da je u tome izmanipulisan. Dakle nisam odbio svjedočenje iz straha za neku kompromitijuću izjavu. Da je kompletna tužilačka mafija bila prisutna, nemaju šansi da me "nadvladaju", ali sam htio da i pred sudom pokažem kakvim se prljavim trikovima pokušava služiti mafija.
To je moja već treća pobjeda nad tuzilačkom mafijom pred sudom.
Šta bi se desilo da ja imam ovlaštenja koje ima tužilac.
Ja ću u svakom slučaju nastaviti da tražim prava predviđena zakonom i bilo kada mogu odlučiti da se na miran način suprotstavim vašim gestapovskim metodama.
Naravno da već imam razrađenu pravnu taktiku za još jednu blamažu OT Bijeljina pred sudom.
Jeste li vi smislili nove laži za naredno suđenje ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-