KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


08.12.2011.

ZALBA PO PREDMETU 80 1 PR 000670 10 PR

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA PO PREDMETU : 80 1 Pr 000670 10 Pr

Na početku bih istakao da je formulacija prekršaja koji nam se pripisuje netačna, jer niti u jednom trenutku nismo ometali pripadnike sudske policije u obavljanju njihove funkcije, nego smo mirno, po njihovom zahtevu, došli do stola i dali sve podatke koji su od nas traženi, te takođe bez protivljenja ispoštovali proceduru sve do izlaska pred sudiju.
Takođe i izraz "naređenje" nije adekvatan, jer za to je potrebno da postoji lanac komande, a moja sestra i ja nismo u tom lancu, te bilo ko može samo da nas recimo upozori na nešto, a nema prava sebo da dozvoljava izdavanje nekog naređenja.
Ali to su marginalni detalji, dok je suština u tome da sam istakao da nismo mi ti, koji čine prekršaj, nego se nama, (prije svega meni) brutalno već mjesecima i tog dana takođe, uskraćuju prava predviđena zakonom, koja ću obrazložiti jer postupajući sudija nije ovu moju primjedbu uneo u tekst svoje odluke, kao uostalom niti jednu riječ koju smo izgovorili.
Napominjem da, iako nam je pročitano da ćemo moći iznijeti svoj stav o svemu, te predložiti dokaze koji nam idu u prilog, kada sam se pozvao na to pravo, dobio sam odgovor od sudije, "da nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati", te da ćemo imati priliku za to naknadno, pretpostavljam da je mislio na ovu žalbu.
Nameće se pitanje : Čemu čitanje nekih prava kada se to ne dozvoljava i sa kakvim samo obrazloženjem, od strane sudije?
Čak i unakrsno ispitivanje je trebalo da bude samo "ikebana" u raspravi jer mi nije dozvoljeno da postavim 90 posto pitanja, sa obrazloženjem da je za utvrđivanje istine bitan samo taj dan, a ispostavilo se bukvalno ta jedna sekunda...
Svjestan toga da neću dobiti priliku da istaknem bilo šta što će nam ići u prlog, odustao sam na kraju od pokušaja da to učinim, kada sam postavio ključno pitanje, koje citiram :
Da li sam vam tog dana rekao da nas zanima bilo koji predmet?
Gospodin Petričević Dragiša je odgovorio da nisam, što takođe nije navedeno u Obrazloženju, kojim je sudija opravdavao svoju odluku.
Poenta je u tome što sam više puta pokušavao da dostavim nove dokaze o ubistvu Ivone Bajo, inače ćerke moje sestre Budimke, čiji sam zastupnik, a kopiju Ponomoći te jedan od pismenih podnesaka, tužilaštvu, prilažem uz ovu žalbu.
Nikada, dakle ama baš nikada nisam došao i rekao da me zanima stanje bilo kog predmeta, nego isključivo želim da predočim novi materijal i ukažem glavnom tužiocu na kriminalan rad tužioca Stjepanović Danice, koja je smišljeno, planski, sakrila sve podatke koji ukazuju na ubistvo, čak i od vještaka.
Dokaz za to je audio snimak u kome dr. Busarčević jasno kaže da mu uopšte nisu bile poznate unutrašnje povrede, koje su i dovele do smrti djevojčice.
Snimak se nalazi na disku, koji takođe prilažem, uz obilje drugih dokaza o korumpiranosti tužilaštva i saučestvovanjem u prikrivanju ubistva jednog djeteta.
Uputstvo za pregled diska je na dokumentu koji ima naslov, "SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE"
Dovoljno je od svih podataka, koje imam pogledati samo snimke torbe, koja je materijalni dokaz, a snimak izjave vještaka na audio zapisu Miroslav.mp3, je dovoljan da se zaključi zašto se meni ne dozvoljava da dostavim podatke o krivičnim djelima, koje je počinio tužilac.
Od više njih navešću samo neke : "Sprečavanje dokazivanja", "Pomoć učiniocu poslije izvršenja", "Zloupotreba službenog položaja", a s obzirom da glavni tužilac čija je nadležnost da rukovodi radom tužilaštva i jedina je osoba kojoj možemo ukazati na takav monstruozan rad tužioca, čak i po riječima svjedoka u poslednjih godinu dana odbijao bilo kakav razgovor sa mnom, a dao je nalog i drugim pripadnicima tužilaštva da to ne čine, očito je i sam umješan u ubistvo i prikrivanje ubistva najmlađeg člana naše porodice.
Još tokom prošle godine u dva navrata sam spriječen da podnesem krivičnu prijavu, a jedan od tužilaca, Gruhonjić Muhamed, je iako sam ga tri puta upozorio da krši pravilnik, član 80,
( 1. Kada osoba dođe u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje shodno ovom Pravilniku.) a i ZKP je predvidio pravo građanina na to (u članu "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"), stav 1 Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
Procedura za to je obrađena u članu "Podnošenje prijave", stav 1,: Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.

Jasno je dakle da nismo mi ti koji kršimo zakon, već ga u kontinuitetu brutalno krše oni koji bi morali da ga poštuju i sprovode.
Zaista je obilje članova koji su za tužilaštvo samo ukras u Krivičnom zakonu.
Navodim samo neke : Clan 347 - Zloupotreba sluzbenog polozaja, Clan 354 - Nesavjestan rad u sluzbi, Clan 359 - Povreda ljudskog dostojanstva, Clan 162 - Povreda ravnopravnosti gradjana, a meni se mjesecima ne dozvoljava da dostavim podatke i predočim ih tužilaštvu.
Možda zato što nisam tužilac ili političar. Zato što nisam gej. Ili zbog toga što nisam mudžahedin, ustaša ili četnik, nego se izjašnjavam kao jugosloven. Možda zato što nisam ratni profiter niti posleratni tajkun. Ili zbog svega toga zajedno.
Siguran sam nažalost da ima i u organima vlasti osoba koje bi mi sve navedeno stavile na teret, ali sam isto tako siguran da se niko od njih ne smije usuditi da to kaže ili napiše.
Koji je dakle razlog zašto mi se ne dozvoljava da dostavim podatke o organizovanom kriminalu, što pokušavam još od februara ove godine...
Naravno da su dokazi kojima raspolažem i koje želim da predočim tužilaštvu neoborivi i kao direktna posledica njihove obrade je višegodišnja, praktično doživotna robija za neke pripadnike tužilaštva, koji su iz samo njima znanih razloga sakrili sve dokaze o ubistvu djevojčice i pokušali to da predstave kao nesrećan slučaj.
Da je obaveza tužilaštva da analizira sve nove informacije jasno se vidi u članu "Obustava istrage" stav 3, "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo".
Iako sam dakle već mjesecima isticao i usmeno i pismeno da je jedini razlog što tražim razgovor sa uredom glavnog tužioca, dostava i obrazloženje novih podataka, a koji uključuju i dokaze o saučestvovanju tužioca Stjepanović u prikrivanju ubistva, nadležni se "prave nevješti" i odgovaraju ono što uopšte nisam pitao niti me zanima.
Jasno je da svaki pripadnik tužilaštva ima obavezu da radi po zakonskim propisima i ne može niko da mi uskraćuje prava predviđena zakonom, da mi čak u poslednje vrijeme glavni tužilac ne dozvoljava čak niti da predam bilo kakav dokument u pisarnici tužilaštva.
Kada sam pripadnicime sudske policije predočio član KZ "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", dobio sam odgovor da im taj član nije poznat.
Koja je svrha rada sudske policije, ako ne znaju osnovna prava koja su predviđena zakonom.
Štaviše kada sam im pismeno dostavio sve relevantne članove, obavješten sam da su oni svjesni toga da tužilaštvo ima te zakonske obaveze, ali se oni ne usuđuju da im se suprotstave, (samo da im to kažu, ništa više od toga) i da je najbezbolnije rješenje da mene vrate kući. Takav odnos niti ja ni porodica nećemo prihvatiti.
Teror i tiraniju pojedinaca koji se nalaze u vlasti moramo zaustaviti.
Razlog zbog koga poslije višemjesečnih pokušaja da dostavimo podatke o krivičnom djelu, nismo tog dana htjeli da izađemo, (to je vid protesta), je taj što želimo da sud donese odluku ko je taj ko krši zakon, a naš je stav naravno da je to glavni okružni tuzilac.
Ako bi sud dozvolio bilo kome samovolju i tiraniju, onda sutra taj isti Kovačević Novak može uz pomoć pripadnika svoje kriminalne organizacije, da me uhvate za ruke i noge te da mi zatvore usta i onemoguće disanje, sprečavajući tako i pravo na život, kao što su već ubili našu Ivonu, te ako bih se pokušao odbraniti i ugrizao ga, oni bi me optužili za nanošenje tjelesne povrede, a sud ne bi zanimalo šta se sve ranije zbilo.
Možete li nam uskratiti prava predviđena zakonom.
Ima li majka ubijene djevojčice pravo da zna kako je njeno jedino dijete izgubilo život i možemo li mi da se borimo protiv organizovanog kriminala ili ćemo za to što smo se usudili da se suprotstavimo mafiji, kao nagradu dobiti i zatvorsku kaznu?
Od devedesetih godina prošlog vijeka naovamo, isplivao je najgori talog ljudske vrste na vrh, zauzimajući različite pozicije, a najgore od svega što sam imao prilike da vidim u svom životu, danas se nalazi u tužilaštvu.
Čak ni oni koji su lično ubili dijete ne mogu se uporediti po monstruoznosti sa onima koji su taj zločin pokušali da prikriju, a dužnost im je da gone počinioce krivičnih djela.
Ubistvo Ivone Bajo je postalo tabu tema i nema medija, koji bi se usudio da objavi neki od dokaza koje vam dostavljam, a sve u strahu od moguće odmazde, (upad na BN televiziju, je primjer toga šta će se desiti onome ko se suprotstavi mafiji).
Načelnik kriminalističke policije, gospodin Teodorović, je samo 5 dana nakon što nam je obećao da će ispitati neregularne radnje inspektora, te podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima, te je "odokativno" konstatovan infarkt, a sahranjen je po hitnom postupku bez autopsije.
Dan pošto smo razgovarali sa pomenutim gospodinom, pokušali smo isto i sa glavnim tužiocem, te nam je rečeno da je zauzet, (siroti čovjek, ne diže glavu od posla), a da je tužilac Stjepanović na godišnjem odmoru iako je ni pomenuli nismo.
Par minuta kasnije dotična se pojavljuje na vratima, (vjerovatno je pošla na plažu) a toj sceni je prisustvovao policajac Petričević Dragiša. Čim nas je ugledala, ista se okrenula i poput zmije šmugnula nazad. Audio zapis u kome se jasno dokazuje, od strane vještaka da je tužilac Stjepanović kriminalac najgore vrste, je sigurno dosad već čula.
Da li je već bio stigao zahtjev da se ona sasluša, pa je naprasno prekinula odmor.
Uglavnom bezizlazna situacija u kojoj se našlo nekoliko osoba je riješena jer je svjedok njihovih kriminalnih aktivnosti sada pod zamljom.
Koliko još ljudi i djece treba da strada od tih kriminalaca?
Dokaze o ubistvu Ace Teodorovića nemam, ali vam šaljem podatke o njihovom saučestvovanju u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice.
Nemoralnu i nepristojnu ponudu da se zarad par stotina maraka odreknemo tog djeteta i mrtvom mu pljunemo na grob, porodica nikada neće prihvatiti i nastaviće svoju borbu za istinu i borbu protiv organizovanog kriminala.
Ne postoji način da nas bilo ko uplaši, jer zakon je na našoj strani.
Ako sud naprotiv kaže da majka nema prava da zna, ne smije da zna, kako je stradalo njeno dijete, da nemamo prava predviđena zakonom i da svaki kriminalac u redovima vlasti, može da po svom nahođenju primjenjuje zakon ili ne, onda za mene i nema mjesta napolju u takvoj zemlji.
Za iskazanu hrabrost u vrijeme dok se stvarala ova zemlja dobio sam orden, koji mi nešto znači, ali bi mi mnogo veće priznanje bilo to da zbog svoje borbe protiv mafije, kao nagradu dobijem zatvorsku kaznu.
Može li ijedan sudija da ignoriše dokaze koje vam dostavljam?
Lično sam imao prilike da se uvjerim u korektnost i profesionalizam nekih pripadnika suda, koje sam upoznao ove godine i siguran sam da mafija nema svoje ljude mađu njima, jer im je dovoljno da kupe tužioca, (koji neće naći osnova za podizanje optužnice).
Ali čak i ako biste podržali te kriminalce i uskratili mi prava koja je zakon predvidio, to neće uticati na nastavak moje borbe za istinu, koju ćemo nastaviti onda u Strazburu.
Postoji jedno pravo koje je starije od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu.
Jedan član naše porodice je ubijen, a mi smo mjesecima pod hajkom koje je svojevremeno poprimila neviđene razmjere. Naše je pravo da se od toga branimo, a najbolji način za to je da istina o zločinima pojedinih pripadnika tužilaštva dođe do svih značajnih institucija.
Prepuštam sve njih, pa i vas vašoj savjesti i moralu, da donesu odluku, da li će zažmuriti pred terorom nekih krugova u redovima vlasti ili će smoći hrabrosti da im se suprotstave...
Iz priloga, koji su uglavnom zvanični ovjereni dokumenti predavani u pisarnici tužilaštva, vidljivo je da na višemjesečne pokušaje da se dostave podaci i dokazi o teškim krivičnim djelima, a vezano za ubistvo jednog djeteta i kriminalan rad tužioca, vezano za obavljanje njegove službene funkcije, nije bilo nikakve reakcije, što je i razumljivo, jer glavni tužilac zloupotrebljavajući svoj položaj, ne dozvoljava obradu tih dokaza, koristaći brutalnu silu, kako bi me onemogućio da predočim sve podatke koje imam bilo kome iz tužilaštva...
Razlog za to je njegova odgovornost za saučestvovanje u tim krivičnim djelima.
Laž, korupcija, kriminal, obmana, falsifikat, prevara zloupotreba, tiranija, sve su to atributi mafijaške organizacije poznate pod imenom Okružno tužilaštvo Bijeljina.
Većinu tužilaca uopšte ne poznajem i nemam predstavu o njihovom radu dok sam imao priliku da sretnem i tri pripadnika tužilaštva, na čiji rad i pristup poslu nemam primjedbi, ali sve dok je na čelu tog organa kriminalac, neizbježno je i rad tužilaštva kriminalan...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

08.12.2011.

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

(REAKCIJA TUZILASTVA NA NAREDNI TEKST, JE BILA DA SE PO SVAKU CIJENU SPRIJECIMO U DOSTAVLJANJU BILO KAKVOG MATERIJALA, TE SMO MAJKA UBIJENE IVONE BAJO I JA UHAPSENI PRI POKUSAJU DA TO UCINIMO...)
 

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

Obavjestavam pripadnike gore navedenog organa, da sam, sem kao clan porodice, tragicno nastradale djevojcice Ivone Bajo, a sada i kao zastupnik svoje sestre Budimke, inace njene majke, preduzeo niz aktivnosti da se dodje do svih podataka koji su relevantni za otkrivanje istine, o toku dogadjaja tog dana. Iako smo i prije zvanicne odluke o nesprovodjenju istrage postavili vise pitanja, na koja istraga nije dala nikakav odgovor, neposredno po potvrdi te odluke, predao sam materijal koji nije bio ukljucen u istrazne radnje, do obustave istrage.
Naime ustanovio sam da je neko od osoba zatecenih na licu mjesta ubacio u automobil sa djevojcicom dva predmeta, koja su svaki na svoj nacin bila dokaz za sebe, da nesto nije bilo u redu.
Prvi dokaz je vec poznata torba sa presjecenim i deformisanim kaisom, a drugi je kostim, koji je djevojcica imala na sebi, a koji se neobjasnjivo nasao na asvaltu.

Kako sam ustanovio koja je osoba to ucinila, ja cu podnijeti krivicnu prijavu protiv nje, pogotovu sto je ista licnost, vise puta mjenjala pricu o toku dogadjaja. Tako je verzija ispricana clanovima porodice, drasticno izmenjena u izjavi datoj istraziteljima…
S obzirom da sam nedavno dosao do izjava svih svjedoka, a konstantno sam sakupljao podatke i prije toga, uocio sam veci broj neobicnih i sumnjivih detalja, o cemu sam napravio tekstualnu analizu, prilicno detaljnu, koju sam izmedju ostalog dostavio i ovom Tuzilastvu. Sem te pismene dokumentacije imam i neke dodatne argumente, koji nisu u tekstualnom obliku, te smatram da bi bilo korisno da ih prezentujem predstavniku tuzilastva, a vjerujem i da je vasa zakonska obaveza, da prikupljate materijale koji ukazuju na izvrsenje krivicnog djela, te se nadam da cete pokazati zanimanje da se upoznate sa tim podacima. Sem toga iako sam se potrudio da u dokumentaciji koju sam dostavio 17.06.2010. navedem sve detalje, koji su najvazniji, ipak je ostalo ponesto o cemu nisam pisao, jer bi preglomazan tekst, razvodnio sustinu, a kako sam vec naveo neki argumenti jednostavno ne mogu da se napisu, vec moraju da se vizuelno ili audio prezentuju.
U svakom slucaju, sem zahtjeva da izlozim i te argumente, insistiram i na tome da se tuzilastvo izjasni po pitanju materijala koji je vec dostavljen, a neki od njih jos prije 4 mjeseca.
ZKP je vrlo jasan i predvidja iskljucivu nadleznost postupajuceg tuzioca za svaki novi dokaz vezan za njegov predmet. S obzirom da sam dobijao neka usmena obavjestenja da je predmet „Ivona Bajo“, u Doboju, a posto nije precizirano da li je predmet preuzelo to tuzilastvo ili je samo zatrazena dokumentacija iz tog spisa, povodom prijave koju obradjuju, zelim da dobijem podatke i o tome.
Moje je misljenje da je i dalje za svaki novi podatak vezan za pomenuti predmet nadlezna tuzilac Stjepanovic, sem ako iz bilo kojih razloga ne moze ili ne zeli vise da obavlja posao tuzioca.
Stoga da bi se razjasnila ova i jos neka druga pitanja, trazim da tuzilastvo odredi predstavnika (u slucaju da je tuzilac Stjepanovic sprijecena), koji bi saslusao sve argumente i preuzeo druge dokaze koje imam, te uspostavio saradnju sa porodicom, koje nazalost do sada nije bilo.

Siguran sam da je to u interesu istine i pravde, a pogotovu u interesu zakona.
Mogu da prihvatim svaki razuman odgovor. Da je u narednih sat ili dva ili cak cijeli dan zauzet svaki pripadnik tuzilastva koji bi mogao da razgovara sa mnom. Da dogovorimo susret za dan dva ili bilo koji dan tekuce sedmice, ali ako dobijem odgovor da se ceka povratak tuzioca Stjepanovic u septembru ove ili naredne godine, onda je to izrugivanje zakonu i ponovno ubijanje nevinog djeteta.
Takav stav porodica nece prihvatiti i bice prisiljena da na svaki nacin obavijesti javnost, o tome, prije svega zaposlenu u zgradi suda i sve one koji prodju pored zgrade.
Nadam se da nece vise biti razloga za proteste na rad tuzilastva, jer to nije ono sto porodica zeli, a siguran sam da nije ni u interesu tuzilastva.
Bilo bi zaista ruzno da tuzioci, kojima je pravo i duznost da gone ucinioce krivicnih djela, kazu da ih ne zanimaju podaci o tome i da ne zele saradnju sa gradjanima.
Ja ne trazim razgovor niti sa jednom konkretnom osobom, ali sugerisem da ta osoba o kome god da se radi predhodno procita moju analizu od 17.06.2010. kako bi imala osnovnu predstavu o temi.
Tako ce svaki razgovor biti kraci i smisleniji, te necu oduzimati suvise vremena tuzilastvu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-