KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


29.12.2011.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIC DRAGOSLAVA

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DRAGOSLAVA MARKOVIĆA, FORMALNO ZAPOSLENOG U CJB BIJELJINA, PREDATA JE 05.07.2010. GODINE, A MJESEC DANA KASNIJE 05.08. PO DOLASKU MAJKE UBIJENE DJEVOJČICE, O SVIM ZLOČINIMA, POMENUTOG KRIMINALCA, UPOZNALI SMO I NAČELNIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, KOJI JE OBEĆAO DA ĆE ISPITATI SVE I PODNIJETI ZAHTJEV ZA SASLUŠANJE DANICE STJEPANOVIĆ.
POMENUTI GOSPODIN,  ACO TEODOROVIĆ, ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA, TE JE SAHRANJEN PO HITNOM POSTUPKU, BEZ AUTOPSIJE!
ŠTA SE DESILO SA OVOM PRIJAVOM I MATERIJALOM PREDATIM NJEMU, NIJE POZNATO DO DANAŠNJEG DANA...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV


MARKOVIĆ DRAGOSLAVA

Napomena : Protiv navedene osobe je ranije podnesena krivična prijava, kao člana organizovane kriminalne grupe i ovo nije dopuna iste, jer se temelji na podacima i činjenicama koje nisu bile poznate podnosiocu te prethodne prijave u vrijeme kada je ista podnesena. Prijava se odnosi na protivzakonite radnje, koje je gospodin Marković izvršio u cilju sprečavanja dokazivanja ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
Kao prvi argument, u obrazlaganju ove krivične prijave predocicu dio iz zapisnika policajaca Sekulić Milenka i Krulj Riste, sačinjenog povodom tragičnog događaja :
Dio koji je bitan, odnosi se na pregled odjeće i obuće, što je navedeno i u zapisniku drugog pripadnika ove policijske patrole :
Vidljivo je da je postojala naredba da se sve stvari koje je imala nastradala djevojčica dopreme u CJB Bijeljina na dalju obradu. Ali da sve nije urađeno onako kako je trebalo svjedoči slijedeći isječak iz Zabilješke, koju su sačinili Milutinović Drago i Telebek Radenko :
Tekst je kucan pisaćom mašinim i lošeg je kvaliteta, ali je vidljivo da su policajci uočili naočale i šeširić (kostim ne pominju), i iako je postojala naredba o dopremanju odjevnih predmeta na dalju obradu, isti su ostavljeni u automobilu. Da je to istina pokazuje i pitanje tuzioca Stjepanović, upućeno vlasniku automobila, u kojem je dovezena djevojčica :
Vidljivo je dakle da gospodin Novak, vlasnik automobila, nije znao da je policija pregledala njegov automobil i to toliko detaljno, da kostim uopšte nije evidentiran, a nijedan predmet od tri, koja su se nalazila u njemu (kostim, šešir i naočele), nije dostavljen u CJB.
Pomenute stvari je gospodin, zaista dostavio porodici 26.07.2009. a kada smo tri dana kasnije pokušali da ih predamo inspektoru Markoviću, on je to odbio, uz obrazloženje da to nije potrebno, jer je već poslata korpa na analizu i da je to dovoljno.
Na moju primjedbu da je obducent izjavio da povrede na tijelu djevojčice nije mogla nanijeti žica od 2 mm prečnika, te da možda na plastici naočala mogu biti otisci ubice, isti je ponovio svoju raniju tvrdnju da je on siguran da se radi o žici, te da nije zadovoljan radom patologa, tako da su sve stvari tek naknadno posredstvom gospodina Tomića, koga je angažovala majka ubijene djevojčice, predate tužiocu Stjepanović…
Jedini predmet koji je dopremljen u CJB (uklonjen iz istražnih radnji je torba). Iako je kaiš debeo nekoliko centimetara presječen dvostruko i dio nedostaje, a veći dio ostatka je vidljivo izmjenjene boje, što sugeriše da je na njega imalo uticaj neko jako hemijsko sredstvo. Po mojoj pretpostavci, presjecanje je izvršio isti predmet, koji je i ubio djete, a promjena boje je nastupila pri pokušaju da se sa kaiša uklone tragovi koje je ostavio taj predmet ili osoba koja je skrivila nesreću.
Koliko je ozbiljna bila obrada kriminalističke policije, a kojom je rukovodio inspektor Marković, dovoljno govori i podatak da ta oštećenja i promjene u boji nisu niti u jednom dokumentu evidentirane, niti je to saopšteno porodici i javnosti, a kamoli da se ustanovilo kako je do istih oštećenja i deformacija došlo.
S obzirom na sve postupke inspektora, koje su navedene u ranijoj prijavi (u prilogu), siguran sam da je pomenuta torba smišljeno i planski „sklonjena“, kako ne bi kvarila plan o samopovređivanju.
Da su radnje inspektora bile više nego neprofesionalne i sa unaprijed postavljenim ciljem, pokazuje i isječak iz izjave svjedoka YYYYYY, kojoj se postavlja pitanje :
Dakle iako autopsija nije dala potvrdu da je povredu nanijela zica sa korpe, te su se očekivali rezultati vještačenja, (od dva koja su obavljena nijedno nije to potvrdilo), jasno je iz pitanja, kakav rezultat se želi postići. Djevojčica je sama pala i sama se ubila. Toliko o profesionalnom radu inspektora Markovića, koji je rukovodio radom policije. Detalje o tome da mu je ispred nosa pobjegao kamion koji je ušao u Univerzal prije nego što je djevojčica pronađena na asvaltu, (prije ulaska kamiona nema ničeg, a odmah potom na cesti je smrtno ranjeno dijete), necu ni pominjati, ali moram predočiti sledeću sliku u kojoj inspektor navodi sledeće :
Radi se o pozivima osobe koja je tvrdila da ima snimak ubistva, ali je važno istaći da je pri prvom pozivu u razgovoru sa bakom dotični „Aleksandar“, samo tražio da mu se ja javim i ostavio svoj broj, a pošto sam to odmah javio inspektoru Markoviću, on je u mom prisustvu iz kancelarije sa službenog telefona pozvao tu osobu, predstavivši se mojim imenom i tokom razgovora mu prvi ponudio novac, citiram . „Ja bih to kao ujak bio spreman i da platim“.
Ukoliko je taj „trik“ bio u sklopu taktike da se zavara mogući prevarant, nije potrebno nikakvo objašnjene, ali se postavlja pitanje:
Zašto je to u svojoj Zabilješci inspektor lažno predočio ???
I ponovo ključno pitanje:
Zašto je iz istražnih radnji i vještačenja izuzeo torbu ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

29.12.2011.

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

NA UPOZORENJE KOJE SAM POSLAO U DRUGOJ POLOVINI 2010. GODINE NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE FAŠIZAM, KOJI SAM POMINJAO ISPLIVAO NA POVRŠINU!
NA SVU SREĆU USPIO SAM DA PRIBAVIM DOKAZE O TOME, JER POSTOJI ZAPISNIK SA SUDSKE RASPRAVE U KOME SVJEDOCI POLICAJCI, SVJEDOČE O POSTOJANJU FAŠISTIČKE NAREDBE:
"DA SE NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU NIKOM OD SRODNIKA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO"

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8547/10

U sklopu svoje borbe protiv organizovanog kriminala, nastavljam da obavještavam najuglednije institucije u zamlji.
S obzirom da zbog blokade i kontrole svih mojih komunikacija, koje su izdejstvovali korumpirani pripadnici državnih organa, samo zbog toga što sam izjavio i napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, da završe u zatvoru, prisiljen sam da šaljem pošiljke bez imena pošiljaoca, kako ne bi bile prepoznate i zaustavljene. Moguće je da će zbog toga što nisam siguran da li su neke pošiljke stigle, doći do dupliranja podataka, tim prije što sam obavještavan da su neki organi proslijedili dokumentaciju ka VSITV, koje je uz Ustavni sud, poslednja brana pred pokušajima mafije da potpuno zavlada državom…
Između ostalih vidova svoje aktivnosti protiv korumpiranih državnih službenika, podneo sam krivične prijave protiv njih, a kako sam i očekivao bez rezultata. U prilogu je kopija dokumenta kojim se završava procedura po tom pitanju iz koje se jasno vidi da su saradnici kriminalaca odgovornih za prikrivanje ubistva, spojili dvije prijave od dvije osobe, za jedinstvenu obradu. Sasvim je moguće da postoje slučajevi kad za takvo nešto ima osnova, ali ovdje se radi o mojoj prijavi protiv organizovane kriminalne grupe, gdje se navode događaji od nekoliko mjeseci, zaključno sa januarom 2010. Naprotiv, prijava druge osobe se kako sam provjerio odnosi na samo jedan izolovani incident od 09.04.2010. što je više od dva mjeseca poslije predavanja moje prijave, a sam događaj je trajao manje od 10 minuta. Ne ulazeći sada u to da li se tada dasilo neko krivično djelo ističem da tematika prijava nije povezana ni na koji način, a tužioca Debeljević Milorada, ja uopšte nisam pominjao, štaviše nikada nismo imali nikakav kontakt, a ne znam ni kako gospodin izgleda.
Potpuno je dakle apsurdno da mi se u odgovoru na moju prijavu pominju lica i događaji sa kojima nemam dodirnih tačaka.
Takva pijačna kombinatorika, je očigledno uzrokovana samo jednim razlogom a to je što su obe prijave morale biti odbačene po nalogu mafije. Dosta jak dokaz za to je i činjenica koju sam obradio u prilogu, a to je da je sjednica održana celih 15 dana prije slanja dokumenta, a što se desilo tek po obavljenim izborima, koji su po svoj prilici zadržali neke ratne zločince i profitere, te poslijratne tajkune na vladajućim pozicijama. Dovoljno je samo da kažem da je Ivona Bajo ubijena 5 dana po sahrani u šehidskom mezarju djevojčice Selme Sarajlić, a taj događaj je privukao više stotina lica, a koji samo možete da zamišljate, sa kakvim su sve motivima došli u to vrijeme u Bijeljinu.
Inače to dijete je ubijeno 1992. godine zajedno sa još oko 20 civila, (6-ro djece), nastanjenih na 20-50 metara od mjesta gdje je Ivona pronađena mrtva, a niko od tih ubica nije čak ni okrivljen za svo ovo vrijeme…
No da li se ovdje radi o osveti, pa se zarad očuvanja „bratstva i jedinstva“ zataškava jedno ubistvo po nalogu vrha države, ili je nešto drugo u pitanju, nije moje da istražujem, te sam se prije svega koncentrisao na udio tužioca u prikrivanju ubistva. Iako sam naveo obilje prekršaja i potkrijepio ih dokazima, od kojih ću neke da ponovim i ovdje, to izgleda nije bilo relevantno za obradu jer je iznesen stav, vjerovali ili ne, da djela iz člana 347 i druga iz KZ-a nisu krivična djela.
Tužilaštvo je tako jasno pokazalo da dajući sebi za pravo o tome je li neko djelo, koje je jasno evidentirano kao krivično u zakonu, kaže da to nije, postavlja sebe izvan i iznad zakona, stvarajući imperiju nedodirljivih bića, ogrezlih u korupcionim aferama, te nastupa kao servis i logistika mafije ne dozvoljavajući da kriminalci uopšte dođu do suda…
U tekstu dokumenta koji prilažem vidljivo je da se niko nije niti osvrnuo na dokaze koje sam dostavio, da ih argumentovano ospori ili bar lažnom tvrdnjom da se radi o falsifikatima ili nešto slično. Na taj način stvara se utisak da nisam ni predao bilo kakav dokazni materijal. No istina je sasvim drugačija, jer sam već početkom februara, dostavio fotografije torbe, snimljene u zgradi suda, koja je presječenog kaiša. Tužilaštvo je taj dokaz potpuno izuzelo iz istražnih radnji i isti se ne pominje niti u jednoj izjavi svjedoka, jer je sklonjen sa mjesta zločina, a presječeni dio je nestao sa lica zemlje. Ostatak kaiša su ubice ili njihovi pomagači, (možda tužilac Stjepanović, lično) tretirali jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva.
Nisu primjetili da tako skidaju i originalnu žutu boju, te su bili prisiljeni da torbu sakriju od porodice i javnosti, a takođe nisu mogli ni da zamisle da ću taj dokaz uspjeti da „iščupam iz mulja“ i fotografišem ga.
Iako su po obustavi istrage formalno isticali da se istraga može uvijek ponovo otvoriti, ako se dođe do novih podataka, (što je i predvidio ZKP) narednih sada već osam mjeseci, brutalno izigravaju zakon i ne samo što sabotiraju istražne radnje, nego na sve načine pokušavaju da me spriječe u razgovoru sa bilo kim iz tužilaštva, jer odgovora za njihov zločin nema, a čak su pokušali i da me fizički spriječe, brutalnom silom da predajem dokazni materijali u pisarnici, jer svaki dokument koji predam, postaje ujedno i dokaz o njihovoj opstrukciji i korumpiranosti.
Sem ovog monstruoznog čina, dok u evropskim zemljama istražitelji dolaze do zločinca samo uz pomoć jedne vlasi iz kose ili DNK sa cigarete ili žvakaće gume, ovdašnje tužilaštvo ne samo da neće da analizira očigledne dokaze, nego ih još peru benzinom kako bi iste uništili. I da im to nije bilo dovoljno, nego su pokušali da potvrdu za svoje zločinačke planove dobiju tako što su brutalno raščerečili vještačenje patologa i drugim vještacima nisu dostavili podatke i fotose unutrašnjih povreda, kako bi ih „usmjerili na pravi put“. No nisu ni u tome uspjeli i druga dva vještačenja iako sa tako selektivnim podacima nisu dala potvrdu teorije koju su izmislili, a onda su poslije dva mjeseca premišljanja uprkos svemu obustavili istragu.
I ponovo se pokazalo da tragove nisu dobro sakrili, jer sam bio siguran da su jedino prećutkivanjem svih povreda, koje su dovele do smrti mogli očekivati bar kakvu takvu potvrdu. Vještak koga je angažovalo tužilaštvo dr. Busarčević, jasno izjavljuje da nije imao predstavu o tim činjenicama i da svako može da ga navede na zaključak, prezentujući mu podatke koje želi. To je prilično jasna optužba na račun tužioca, a ceo razgovor je snimljen i proslijeđen na više adresa, dok su u OT Bijeljina skoro tri mjeseca, sprečavali da predam i obrazložim materijal, te su sestru i mene, čiji sam zastupnik, prilikom jednog takvog pokušaja uhapsili i izveli pred sudiju za prekršaje.
To je dakle jasna poruka šte će se desiti građanima, ako pokušaju da predaju dokaze o kriminalu u tužilaštvu…
No to za mene i nije ništa novo, jer sam zbog svoje izjave da će krivci završiti iza rešetaka, optužen za ugrožavanje sigurnosti, a korumpirani pripadnici tužilaštva su koristeći se svojim položajem pokrenuli neviđenu hajku na mene, koja i danas traje. Tom prilikom je izdejstvovan pretres prostorija sa ciljem da mi se otmu podaci koje sam prikupio, pošto su saznali da sam sve razgovore od autopsije nadalje snimao. Taj podatak sam saopštio taktički, a neke od snimljenih razgovora sam im i dostavljao, kako bi shvatili da imam ozbiljne dokaze protiv njih, te da ih tako motivišem da rade po zakonu. Naravno bio sam svjestan da oni, naprotiv umjesto da rade po zakonu i time sami sebi presijecaju granu na kojoj sjede, mogu da se odluče na upad i uništavanje svih dokaze koje imam.
Stoga sam još u januaru, sav materijal za koji nisu znali da imam narezao na disk, koji je sestra odnijela u Cirih, dok sam iste podatke izbrisao sa računara. Istina ostala su mi dva dokumenta koje nisam htio da objelodanim do aprila i par audio snimaka, za koje uglavnom znaju, ali sam im na hard disku ostavio poruku, neka znaju da im plan nije uspio.
Poslije neviđenog terora, (praćenja prisluškivanja, pretresanja, legitimisanja, otimanja podataka, a pretresani su i moji poznanici), pošto nisu imali miti jedan podatak da sam bilo kad prekršio zakon, pokušavaju na sve načine da me dovedu u vezu sa nekom neregularnom radnjom, što se vidi iz naredne slike :
Vidljivo je iz pitanja da tužilaštvu nije važno da li je dotični predmet korišten za neko kriminalno djelo, nego je cil da se ja dovedem u kakvu takvu vezu sa njim. Kako bi to sjajno bilo da sam ja znao za neki prekršaj ili vidio nešto što se može povezati sa tim, pa čak i da sam samo čuo za to. Bilo bi to dovoljno da me optuže,a za najgore zločine u svojim redovima za koje sam izneo neoborive dokaze, prave se i da ne znaju za to i samo kažu da to nije krivično djelo…
Iako su prošli svi rokovi za produženje „Posebnih istražnih radnji“, one se ne završavaju i oteti računari se zadržavaju, kako bi mi maksimalno otežali komunikaciju sa bilo kim. Još ranije su me napadali virusima i blokirali elektronsku poštu, a primjer toga je u prilogu iz koga se to jasno vidi. Da im je to bio još jedan katastrofalan potez, pokazuje i činjenica da iako su mi računare oduzeli na osnovu lažne tvrdnje kako im već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo, (dakle imaju obilje dokaza), ne usuđuju se da me optuže, jer ih na sudu čeka blamaža i odgovornost za lažnu prijavu. Zato ponovo zloupotrebljavajući svoj položaj, odugovlače tu navodnu istragu, kako ne bi došlo do zvaničnog priznanja, da su te optužbe izmišljene, a po svoj prilici će se otkriti da je „slučajno“ došlo do brisanja podataka ili čak uništavanja računara.
Taj nezakoniti i kriminalni postupak mi je sem moralne štete koja nema cijenu, naneo i materijalnu i za to sve će neko morati da snosi odgovornost, a kakve su razmjere štete, biće jasno kada budu prisiljeni da vrate računare.
Ističem da sam u poslednje 4 godine kreirao više od 100 programskih paketa, čiji je kod, skupa sa još nekim na kojima sam trenutno radio, zarobljen na računaru, te tako više od 7 mjeseci ne mogu da radim na tim programima.
Istina je da ja imam potrebno znanje da iznova kreiram te programe na kojima sam radio, sa nekim manjim ili većim razlikama, ali raditi ponovo na svim tim programima, koji su plod 3-4 godine rada je besmisleno, jer sada imam samo gotov proizvod na cd-u, (program koji se može pokrenuti), dok je programski kod bio samo na ta dva računara, tako da sada ne mogu da radim. Šta sam sve mogao da kreiram za dosadašnjih 7 mjeseci, biće jasnije ako se zna da sam prosječno radio 1 program sedmično. Apelujem na vas da ne dozvolite da ti kriminalci unište podatke, jer bi šteta bila neprocjenjiva.
Tužilac Stjepanović je zbog kriminalnog rada postala sramota za OT Bijeljina, a sada opstrukcijom dalje istrage po dostavljanju novih podataka, od strane Kovačević Novaka i ignorisanjem dokaza od strane drugih tužilaca, kompromitovano je i republičko tužilaštvo, te VSITV i sada je na njima odgovornost , prije svega, te na Ustavnom sudu da sankcioniše i zaustavi taj kriminal i korupciju. Od vas očekujemo da date odgovore na pitanja, ko je i zašto sklonio torbu i oprao tragove koji dokazuju ubistvo, te zašto je tužilaštvo pokušalo da obmane vještake i nije poslalo podatke o unutrašnjim povredama.
Ako vi ne reagujete na to, mi ćemo naravno, nastaviti na međunarodnom nivou, ali sada sa mnogo većim brojem krivaca i odgovornih, ali ako dozvolite ovakav kriminalan rad tužilaca, uskoro će i osobe izrešetane mecima, proglašavati epileptičarima, koji su razbili glavu pri padu i poslati samo sliku modrice, dok će metke u grudnom košu žrtve sakriti od vještaka. S druge strane s obzirom kako spajaju prijave, ne bih se iznenadio da mene ubace sa nekim ubistvom, gdje već imaju žrtvu, krivca koji je priznao ubistvo i dokaze, pa pošto je krivično djelo izvrešeno, (sem ako kažu da nije) podignu optužnicu i protiv mene, jer sam spojen sa tom prijavom.
Još ako postignu nagodbu sa ubicom, šta bi još mogli da požele.
Ili se ipak odluče da me izrešetaju na nekoj raskrsnici, jer na žicu mene nabosti ne mogu, a neće im biti lako ni da me otruju.
Da li se to već dešavalo sa nekim ili nije, ko zna, ali je činjenica da je načelnik kriminalističke policije g. Aco Teodorović, samo par dana pošto je sestri i meni obećao da će ispitati sve neregularne radnje inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, a na osnovu snimaka koje sam dostavio i u CJB Bijeljina, pronađen mrtav u automobilu.
Koliko još osoba treba da strada, dok se ne stane na put organizovanom kriminalu.
To je stoglava aždaja, koju sam ja uhvatio za rep i nabacio omču na neke od glava.
Iskoristite dokaze koje sam dostavio i pritegnite te glave, kako bi se došlo i do drugih, jer ostale se već komešaju i znajući da su u opasnosti sposobni su da ubiju svakog, pa i svoje ljude, da ih ne bi otkrili.
Treba samo da primjenite zakon i zaustavite ih, a svaki tužilac bi bio srećan da ima u nekom slučaju takve dokaze kakve sam ja prikupio. Problem je samo što se radi o ljudima iznad zakona, odnosno onima koji to žele da budu.
Samo je jedan mali korak od toga do fašizma…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

28.12.2011.

ZAHTJEV ZA POVRAT ODUZETIH PREDMETA

JEDAN OD PODNESAKA UPUĆENIH SUDU, KOJI SU DOPRINIJELI DA IZDEJSTVUJEM POBJEDU NAD PRIPADNICIMA TUŽILAČKE MAFIJE, KOJI IAKO IMAJUĆI NEOGRANIČENU MOĆ I UTICAJ NISU SMJELI DA ME OPTUŽE PRED SUDOM NA OSNOVU SVOJE LAŽNE PRIJAVE, NEGO SU BILI PRISILJENI DA VRATE OTETE RAČUNARE...

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI
ZAHTJEV
(za vracanje privremeno oduzetih stvari po predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp)

Obracam se Okruznom sudu u Bijeljini sa Zahtjevom da se shodno Clanu - Vracanje privremeno oduzetih predmeta, koji navodim :
Predmeti koji su u toku krivicnog postupka privremeno oduzeti vratice se vlasniku, odnosno drzaocu, kada u toku postupka postane ocigledno da njihovo zadrzavanje nije u skladu s clanom 129. ovog zakona, a ne postoje razlozi na njihovo oduzimanje (clan 402.).
Takodje prilazem isecak skeniranog Rjesenja ovog suda, kojim potkrepljujem ovaj Zahtjev :
Takodje isticem da po informacijama koje su meni predocene od strane inspektora MUP-a, sa kojima sam razgovarao i na osnovu samog teksta Naredbe, Sud nikada nije bio upoznat sa sadrzajem navodnih pretnji, odnosno Sudu nisu predoceni tekstovi (pisma i mejlovi), na koje su se pozvale osobe koje su me optuzile po clanu 169. Ti tekstovi su predoceni meni prilikom ispitivanja, a po sadrzaju Naredbe je vidljivo da je sud doneo odluku po Zahtjevu Mup-a, a odobrenom od strane tuzioca.
U narednim danima sam ponovo razgovarao sa inspektorima, koji su mi saopstili da je celokupan materijal ukljucujuci i tekstove sa navodnim pretnjama prosledjen Sudu.
Sada bih predocio deo skeniranog dokumenta, u kome se opisuje krivicno djelo koje mi se pripisuje.
Istakao sam u svojoj izjavi da nikada nisam uputio nikakvu pretnju bilo kome, te da sam se pozivao iskljucivo na krivicnu odgovornost pojedinih osoba, zbog brutalnog krsenja zakonskih odredbi i saucestvovanja u prikrivanju ubistva. Inspektori sa kojima sam razgovarao su na moje pitanje iznijeli stav, da ni oni licno nisu uocili nista u mojim tekstovima, a sto bi se moglo dovesti u vezu sa clanom 169, a sada su ti tekstovi dostupni i Sudu.
Iz sadrzaja teksta u kome se meni pripisuju radnje iz clana 169, vidljivo je da se to "desavalo" mjesecima, te se postavlja pitanje : Ako je to istina, zasto me nisu optuzili odmah po prvoj "izrecenoj pretnji".
Naravno da su njihovi navodi lazni, jer niti u jednom tekstu od vise desetina koje sam napisao ne postoji pretnja od mene licno bilo kome. Jedina pretnja koju sam vise puta napisao je pretnja zatvorskom kaznom, onima koji su zakon krsili, ali to nema nikakve veza sa clanom 169. Jedini razlog za lazne prijave je cinjenica da sam protiv odgovornih iz Tuzilastva i Kriminalisticke policije, podneo krivicne prijave i predao dokaze o tome...
Clanovi organizovane kriminalne grupe, koji su saucestvovali u ubistvu osmogodisnje djevojcice, suoceni sa obiljem dokaza koje sam izneo protiv njih, a ne znajuci sta sve imam o njihovim kriminalnim aktivnostima smislili su plan, kako da se dokopaju tih podatake, te da me sprijece da te podatke prosledjujem na adrese institucija koje sam obavjestavao.
Jedino sto im je bilo vazno je da se dokopaju racunara, na kojim se po njihovom misljenju nalaze svi ti dokumenti. Tako su prilikom pretresa ostavljeni predmeti (bar 30 nozeva, nekoliko desetina srafcigera, par sjekira, cekica, macola i drugih alatki, koji doduse nisu moje vlasnistvo, ali su se tu nalazile), od kojih svaka moze biti upotrebljena za nanosenje ozbiljnih povreda, pa cak i smrtonosnih.
Ja licno nisam nikada cuo da je neko izvrsio ubistvo racunarom, te sam je izgleda prvi koji se optuzuje za takav jedan pokusaj.
Na stranu to sto je Kovacevic Novak, inace jedan od najodgovornijih za prikrivanje ubistva, u ocajnickom pokusaju da se spasi od zatvorske kazne, dao laznu izjavu, nego je "ubacio" i osobe sa kojima se nikada u zivotu nisam sreo. Tako naprimjer tuzilac Ranko Kerovic, sa kojim sam telefonski razgovarao 21.04.2010. na moje pitanje o tome, odgovara, da on licno nema nikakve veze sa slucajem i da me ne dozivljava kao opasnost, kao i da mu nije bas jasno zasto su i njega naveli te da pretpostavlja da je to stoga sto je bio na sjednici Kolegija, kada je razmatrana nasa prituzba.
Ako je njegova pretpostavka tacna (ja sam trazio zapisnik sa te sjednice, ali naravno nisam dobio), onda su na toj sjednici bile prisutne samo te osobe, njih 6, koje je glavni tuzilac odabrao da bi odbacile nasu prituzbu. Koliko je to "objektivno", vidi se iz cinjenice da sam protiv 3 osobe iz te grupe vec ranije podneo ili pokusao da podnesem prituzbe ili prijave.
Jasno je dakle da su koristeci se svojim polozajima pripadnici kriminalne grupe, protiv kojih sam podneo krivicne prijave, obmanuli sud i naveli ga da donese Naredbu, kojom im omogucava da dodju u posjed podataka na racunarima.
Time je Sud, koji bi trebalo da je neutralan i nepristrasan svojom odlukom "pomogao", jednoj od strana u slucaju koji sam ja pokrenuo znatno ranije. Trazim od Suda da adekvatno sankcionise osobe koje su ga obmanule i dale lazan iskaz, te je tako ionako slijepa boginja pravde, bila prisiljena da prosudjuje samo sa tim falsifikatima na jednom tasu vage.
S obzirom da su sada Sudu dostupni svi dokumenti, kako oni na osnovu kojih je i podnesen Zahtjev za sve mjere protiv mene, tako i argumenti koje unosim ja na drugi tas, stvaraju se uslovi da se donese i ispravna odluka.
Ja cu naravno da sa svoje strane pokrenem sva pravna sredstva, cim dobijem sve podatke o tim laznim izjavama, ali sem uvrede koju su nanijeli meni, porodici i svima sa kojima sam vidjen, pripadnici kriminalne grupe su prije svega uvrijedili Sud.
Takodje koristim priliku da istaknem da se kljucni dokaz o saucestvovanju u ubistvu pojedinih tuzilaca i inspektora nalazi u zgradi Suda, te da je vasa obaveza po clanu - Obaveza prijavljivanja krivicnog djela da preduzmete sve kako bi se ustanovilo, ko je sve odgovoran za "Sprecavanje dokazivanja".
Radi se o torbi koju je ubijena djevojcica Ivona Bajo imala na sebi, a ciji je kais presjecen te opran benzinom, kako bi se uklonili tragovi ubistva. Presjeceni dio nedostaje, a samu torbu su pomenute osobe sakrile od ociju javnosti za svih pola godine navodne istrage.
I da ponovim na kraju zahtjevam da se racunari, koji doduse nisu moje vlasnistvo, ali se na njima nalaze podaci koji su moja intelektualna svojina (programski kod za vise stotina programa), te dio podataka o aktivnostima organizovane kriminalne grupe, vrate u posjed stvarnim vlasnicima.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

27.12.2011.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIC BLAGISE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PORTIRA, KOJI JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA SA MJESTA ZLOČINA, PREDATA JE JOŠ TOKOM 2010. GODINE!
S OBZIROM DA NISAM DOBIO OBAVJEST O NESPROVOĐENJU ISTRAGE, A POMENUTI KRIMINALAC SE JOŠ UVIJEK SLOBODNO ŠETA, TO ZNAČI SAMO JEDNO :
MAFIJAŠKI BOS, KOVAČEVIĆ NOVAK JE BACIO OVU PRIJAVU U OTPAD...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE

(za saucestvovanje u prikrivanju ubistva i davanje laznog iskaza)

Naprijed navedena osoba je dana 23.07.2009. godine bila na radnom mjestu portira u “Univerzalu”, pred čijim ulazom je pronađena smrtno povrijeđena djevojčica Ivona Bajo.
Prvi od članova porodice koji je stigao na lice mjesta je bio djed Ivone Bajo, Krunoslav, kome je po njegovim rijecima, lično portir ispricao da je video dijete kako krivuda po cesti, iskašljava krv i na kraju pada na asvalt, te da je pomislio da je dozivjela infarkt.
Oko dva dana kasnije, po povratku sa sahrane ista osoba je prišla, majci djevojčice na licu mjesta, sa kojom je tada u društvu bio njen muž Klaus i ja.
Ponovio nam je slicnu priču, sa dodatkom da je on lično pokušao sve da joj pomogne, ali da je bilo suviše kasno i da nije ništa uspio da uradi.
Kako je izgledala ta pomoć, može se vidjeti iz iskaza svjedoka Vasilić Đuje, koji mi je postao dostupan tek nedavno, iako sam dokumentaciju trazio mjesecima :
Pošto smo odmah nakon autopsije obaviješteni da povrede koje je konstatovao sudski vještak nije mogla da nanese žica, kako je plasirano u javnosti, smatrali smo da o svemu treba da obavijestimo policiju, jer iz njegove izjave koju je nama dao, proizilazi da je povreda nastupila prije samog pada na mjestu gdje je pronađena i to naravno nekim drugim predmetom.
Pošto smo o svemu obavijestili inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi (inspektor), da to nije istina i da će ga pozvati u stanicu da provjeri izjavu. Nekih 15 dana kasnije smo obaviješteni da je tom prilikom izmjenio priču i da tvrdi kako je vidio samo zadnji kraj bicikla kako pada, te da je samo čuo krkljanje. Jauke, vrisak ili neki drugi uzvik bola, ni on niti bilo ko drugi nikada nije izjavio da je čuo, a pomenuta osoba se nalazila na manje od 20 metara od asvalta. Ističem da se radi o smrtonosnoj rani dubokoj nekoliko centimetara, koja sem spoljašnje povrede obuhvata i probod prsne kosti, te razderinu desnog plucnog krila (arterije i dušnice).
Kako je ta izmjena izjave bila više nego dovoljna da se posumnja u njegove motive (ili je lagao porodici ili policiji), konstantno sam zahtijevao da nam se omogući kopiranje dokumentacije, kako bih imao kompletan uvid i tako napisao prijavu protiv njega, ali kako sam već istakao to mi nikada nije bilo omogućeno, a dio dokumentacije sam najzad dobio posle više od 10 mjeseci drugim kanalima.
Tako u izjavi datoj tužiocu, on kaže da je vidio neko pomjeranje na cesti…
te da je bicikl bio oboren na lijevu stranu :
To je vazno istaći, jer je nemoguce da padom na lijevu stranu, zadobije povredu u lijevu stranu grudnog kosa, od žice koja se nalazila na desnoj strani bicikla, pa jos da ta žica promjeni smjer i vrati se udesno. To potvrđuje i izjava svjedoka Vasilić :
S obzirom da je u razgovoru sa mnom, (koji sam obavio kao zastupnik svoje sestre), pomenuti gospodin Sofrenić potvrdio da je on ubacio u automobil torbu i kostim djevojčice, a da su peškir i papuče ostali na licu mjesta, zapitao sam se , zašto je to uradio, odnosno zašto nije ubacio i peskir i papuče. Možda je sve to slučajnost, ali kad se uzme u obzir da kostim nije trebalo da bude na cesti, jer je bio na djevojčici kad je pošla kući, a torba je imala presječen i deformisan kaiš, postaje jasno da je on upravo dva sumnjiva predmeta sklonio sa mjesta eventualnog zločina, prije dolaska istražitelja.
Kada se tome dodaju i sve mahinacije oko prijema robe, (bez pecata, sa nekim potpisom koji vozači kažu da je njegov, a on tvrdi da nije ništa potpisao:
Zanimljivo je i da po izjavama svih svjedoka on na duznosti šeto „go do pojasa“. Možda je to zbog vrućine ili se upravo oblačio, a mozda mu je majica bila KRVAVA, te je skinuo prije dolaska ostalih svjedoka.
Postaje sve jasnije da se ne radi o slučajnistima, već o smišljenim radnjama. S tim u vezi je i detalj svjedoka Filipović Dušanke, koji predočavam :
Na ovaj dio pod navodnicima ja neću davati nikakav dalji komentar…
Na osnovu Misljenja sudskog vjestaka, koje je predato Tuzilastvu, ciji dio predočavam :
Vidljivo je da on smatra da se radi o trakastom predmetu, koji je mogao biti lučno blago savijen, a iz izjava portira i samih vozača, vidi se da su imali kvar sa rezervoarom koji su uvezali, zamislite čime : TRAKAMA. Slijede relevantni dijelovi izjava o samom kvaru i načinu popravke :
Te o polozaju koji je isti zauzimao na kamionu :
Vidljivo je da dimenzije do kojih je došao dr Blažanović ne odgovaraju onima koje su „koristili“ vozači, jer oni tvrde da se radi o trakama od 5 cm. No postavlja se pitanje da li su oni dali tačne podatke, a kako su otišli sa lica mjesta prije dolaska policije, te je kvar sutradan saniran, istraga za sve to ne bi znala da su u to nisu ukljucili pripadnici porodice. Tako sam konsultovao i profesionalne vozače koji sem sto su uočili nesklad oko tahografa, receno mi je da sem te trake od 5 cm postoje i metalne trake od oko 2 cm, koje se savrseno poklapaju sa dimenzijama povreda koje je zadobila djevojcica. Nameće se sledeći zaključak :
Rezervoar koji se nalazi sa desne strane kamiona i namjenjen je obicno za gorivo, (a koriste ga ponekad i za prevoz neregularne robe neki pojedinci), vezan je nekim trakama koje su napregnute do 3 tone.
Da li su koristene one od 5 ili od 2 cm ili su tu radjene jos neke improvizacije, ostavljem vam da procijenite sami.
Kako je navedeno da se nalazi na 30 do 40cm od tla, te se tome doda njegova visina dodje se do visine od bar 1 metar, koliko je vrh rezervoara bio iznad tla, a to je zanimljivo priblizna visina mjesta gdje je dijete pogodjeno u sjedecem polozaju na biciklu. Prije nego sto kamion ulazi u krug niko nije vidio dijete, nego su je pronasli, tek neposredno po ulasku kamiona.
Dijete koje stoji na biciklu veoma malom i drzi rucice upravljaca je veoma nisko iznad asvalta i jos nageta ka napred, (normalan polozaj bicikliste koji je nogama oslonjen na tlo, sjedi na cicu, a rukama drzi upravljac).
Ona je sisla sa trotoara i u tom polozaju ceka da prodje kamion. Vozilo koje skrece sa ceste u krug fabrike ocito prolazi veoma blizu djevojcice, cak mozda je direktno zahvata nekim dijelom posle prolaska prvih tockova, kada skrece udesno.
No ta mogucnost mi se ne cini vjerovatna zbog svih posledica koje je predmet napravio na kaisu i samoj djevojcici.
S druge strane trake koje su prenapregnute u jednom trenutku prilikom skretanja su mogle dobiti dodatno opterecenje koje nisu izdrzale, te improvizacija puca i jedan metalni dio, mozda i traka sama, (po misljenju napred navedenog vjestaka, predmet je trakastog oblika) kao ispaljena iz puske leti u pravcu djevojcice. Dijete koje je nageto naprijed nad biciklom vjerovatno nije ni osjetilo udarac pri toj brzini, a kamion je izvukao traku koja je drugim krajem ostala vezana ze njega, ili su to mozda izvukli rucno.
Posto je opste poznato da su svi dijelovi kamiona vrlo masni, posebno oni pri dnu vozila, mozda je na torbi bilo tragova koje je trebalo oprati.
Na taj nacin, (ako se sve zaista ovako odigralo, a opis rane od strane patologa se potpuno uklapa – udarac dolazi sa leva na desno i odozgo prema dole, sto odgovara stanju projektila koji dolazi horizontalno sa leve strane, kada je tijelo nagnuto ka tlu), jedan zbilja tragican i nesrecan slucaj se pretvorio u prikrivanje ubistva.
Zasto, da li iz straha od odgovornosti za ubistvo i nepaznju ili i zbog nekih dodatnih pobuda koje sam naveo prije vise od 9 mjeseci, odgovorni prikrivaju tragove.
Ali kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil.
To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“.
Kada se tome doda da dr Busarcevicu, koji je radio trasolosko vjestačenje uopste nije predočeno, da djevojčica ima i unutrašnje povrede, a pogotovo ne kakve su to rane, postaje jasnije i ko su ti „bezbednjaci“.
Da li je torba „obradjena“ na licu mjesta ili je tragove sa nje oprao neko drugi kasnije ostavljam državnim organima da utvrde, a ja ću tu mogućnost da razradim u krivičnoj prijavi protiv osobe, čija je dužnost bila da prikupi i obezbijedi dokazni materijal.
Napominjem da postoje i audio zapisi telefonskih razgovora obavljenih sa portirom i trasologom, (koji je izrazio spremnost da pomogne), te će po zelji istražitelja, biti im i ustupljeni…
Od istrage očekujem (sugerišem), da pozove gospodina Sofrenić Blagisu, upozori ga na posledice davanja lažnog iskaza, te da mu se prije bilo kakvog odgovora stavi na znanje da njegova izjava može biti provjeravana poligrafom, te da mu se ukaze na mogućnost da moze biti oslobodjen od kazne po članu 383 Zločinačko udruženje, stav 3 :
(3) Izvršilac djela iz st. 1. i 2. koji spriječi izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vođe, članove udruženja, oslobodiće se od kazne.
Na taj način bi se moglo doći do istine.
Potrebno je samo da to i vi želite…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

26.12.2011.

KAKO SAM POSTAO DRZAVNI NEPRIJATELJ BROJ 1

ZAŠTO MI JE ZABRANJEN PRISTUP TUŽILAŠTVU PO BILO KOJOJ OSNOVI ???
ILI
KAKO SAM POSTAO "DRŽAVNI NEPRIJATELJ BROJ 1" ???

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

PO PREDMETU KTA -596/09

Pocetkom godine, krajem januara, dosli smo do podataka o tome da je torba djevojcice Ivone Bajo ostecena, odnosno kais te torbe je presjecen ukoso, sto s obzirom na sve okolnosti ukazuje na to da je predmet koji je ubio Ivonu, prethodno presjekao pomenuti kais, a potom probio kozu na grudima, nanoseci pritom povredu na kozi od 2 cm.
Nadalje isti predmet probija prsnu kost ostavivsi ubodnu ranu od 2,5 cm duzine i oko 1 mm sirine, koja je blago lucnog oblika. I na kraju nazalost doslo je i do povreda desne plucne arterije i dusnice, koje su uzrokovale gusenje krvlju.
Kako je sam izgled rane ukazivao, a narocito dimenzije povrede na kosti, okrugla elasticna zica nije mogla da nanese takvu povredu i mogla je jedino da zapara kozu nanoseci povrsinsku ranu problizno onakvu kakva je i stvarno nanijeta.
No sve unutrasnje povrede koje su navedene i evidentirana od strane sudskog vjestaka medicinske struke dr Simic Vidaka, po njegovom misljenju i misljenju svih strucnjaka koje smo do danas konsultovali, navedena zica nije mogla da prouzrokuje.
Taj stav je jos vise izrazen po pitanju mogucnosti da pomenuta zica presijece dosta siroki kais torbe i to na predvostrucenom dijelu, dakle dva presjecanja istovremeno.
Dio kaisa je nestao, a izgled ostatka, asocira na to da je predmet koji je to ucinio morao da se krece velikom brzinom, da bi rezovi na oba dijela kaisa bili podudarni, a na to ukazuje i probodena kost.
S tim u vezi zatrazili smo da jedan od vjestaka svoje misljenje obrazlozi strucno u pismenom obliku, te smo taj dokument dostavili na uvid Tuzilastvu, posto smo vec ranije predocili fotografije torbe koja je napred pominjana.
S obzirom da stanje u kome se kais nalazi nije pominjano u javnosti, a niti u jednom dokumentu obavljenih vjestacenja se ne vidi da su strucnjaci vjestaci bili upoznati sa tom cinjenicom, smatrali smo da bi te elemente trebalo predociti tuziocu, kako je predvidio ZKP u clanu Obustava istrage, stav 3.
Sve to tim prije sto je jasno vidljiva razlika u boji pomenutog kaisa, koja iz originalne zute boje prelazi u drugu nijansu, sto ukazuje da je taj kais bio u dodiru sa nekim jakim hemijskim sredstvom, koje je uzrokovalo takvu promjenu.
I ranije je bilo vise neobicnih cinjenica na koje istraga nije dala nikakav odgovor, a sada bih istakao samo to da je do danas nepoznato gdje je bila djevojcica u periodu od 15:35 do 16:10 i sta se za to vrijeme desavalo i sto je najvaznije ko je bio s njom. Jedini „odgovor“ na to pitanje koji sam dobio od jednog inspektora bio je „Mozda se negdje zadrzala“.
Zbog nacina na koji je to izgovoreno, iako je upotrebljen izraz „mozda“ shvatio sam da je istraga sasvim zadovoljna tome i da taj izraz za njih znaci tako je i bilo.
Sitnice tipa ko je i zasto zadrzao dijete i da li je zadrzana bas zbog te smrtonosne povrede, nisu bile bitne za vec pripremljeni scenario o samopovredjivanju.
Da je polugodisnje navodno provodjenje istraznih radnji bilo samo farsa bilo je vidljivo vec poslije prvog susreta porodice sa inspektorom zaduzenim za taj slucaj, koji je bio nezadovoljan radom patologa i uvjeravao nas da je samo njegovo misljenje tacno i da je „sto posto zica ubila dijete“.
S obzirom da audio zapise koje cu koristiti na sudjenju ne mogu predociti u takstualnom obliku, sada cu iskoristiti dio dokumenta koji je nastao jos 11.08.2009, prilikom uzimanja izjave od svjedoka, osobe kod koje je Ivona bila prije nego sto je pronadjena mrtva na ulici…
Radi se o uvodnom dijelu, gdje se jasno vidi da policijski inspektor pola godine prije zvanicne obustave istrage, (na sjednici Kolegija pocetkom februara 2010. godine), jasno „kaze“ de je uzrok smrti pad sa bicikla, za koji je naravno sama kriva.
Time postaje jasnije zasto su sva vjestacenja prije i poslije, odnosno misljenja vjestaka zanemarena. Taj stav se ponavlja i u direktnom pitanju…
Vise je nego jasno da cilj istrage nije dokazivanje i otkrivanje istine, nego dokazivanje unaprijed postavljenog cilja, a to je samopovredjivanje, da ne kazem samoubistvo.
Tako je i bilo potrebno ukloniti sve elemente, koji su ometali provodjenje i dokazivanje jednog takvog zakljucka, a tome u prilog govori i sledeci isjecak iskaza svjedoka Djuje Vasilic.
Taj covjek je portir Sofrenic Blagisa, koji je dan posle sahrane nepozvan prisao majci i ujaku djevojcice i pricao kako je vidio dijete da vozi bicikl, iskasljava krv i pada.
Posto smo to ispricali inspekroru Markovicu, isti je rekao da to nije istina (a kako on to zna) te da ce ga pozvati na razgovor. I zaista vec sutradan portir drasticno mijenja taj iskaz :
Sta je od toga istina i da li je uopste nesto istina od onoga sto je portir govorio nije bilo vazno istraziteljima, jer to sto je dijete krvarilo prije pada na mjestu gdje je pronadjena nije islo u prilog tvrdnji da je povredu zadobila prilikom pada sa bicikla.
Tako tokom svjedocenja pred tuziocem desetak dana kasnije on dodatno prepravlja izjavu :
To su po svemu sudeci bili zadnji pokreti djeteta na izdisaju, koji su vjerovatno iskoristeni prilikom izjave svjedokinje Filipovic Dusanke, koja tvrdi da je vidjela trenutak pada.
Nije vidjela niti kako vozi bicikl niti da hoda pored njega, nego samo kako pada.
Na pitanje u telefonskom razgovoru da li je to mozda bio pokret u zelji da pokusa da ustane sa asvalta, ona odgovara „Pa mozda je pokusala da ustane, ali nije uspjela“. Da vidimo sada sta je izjavila svjedok Filipovic :
„DA SU IZ AMAJLIJA KRETALI SE U PRAVCU GRADA I DA JE VIDJELA KAKO DIJETE PADA NA KOLOVOZ, JA SAM REKLA GAZDI DA JE PALO DIJETE I ON ME JE PITAO GDJE JE JER ON NIJE VIDIO, A JA NISAM VIDJELA ODAKLE JE DIJETE PALO…“
Ovo je isecak iu Saopstenja sa zvanicnog sajta Tuzilastva, a sada slijedi dio koji je sama dodala prilikom ispitivanja, u prostorijama Tuzilastva :
Da li je zaista vidjela nesto ili je to umislila ili je nesto drugo u pitanju, ta jedina svjedokinja koja je kao vidjela pad, tvrdi da je vidjela samo poslednji pokret, a trenutak kada je povreda nacinjena, (po misljenju vjestaka bar 3 metra prije prvog traga krvi, ni ona niti bilo ko drugi ne trvdi da je vidio.
Tome cemo se vratiti ponovo kasnije a sada da zavrsimo izjavu portira njegovim vidjenjem dolaska ostalih svjedoka…
Dakle on tvrdi da je bio prvi na licu mjesta i da je tek posto je proslo par vozila prvi stao gospodin Novak sa Djujom i njenim sinom, a tek po njihovom dolasku stize svjedokinja koja je „vidjela“ pad.
Da je po svoj prilici svjedokinja Filipovic neki od poslednjih pokreta djeteta protumacila kao pad (ili ima neke druge motive, da bi bila zanimljiva recimo kao jedini svjedok koji je sve vidio, pokazuje i izjava koji je dala Djuja Vasilic :
Postavlja se pitanje, zasto svjedok koji je sve vidio pita „sta se dogodilo“ i jos „ko je udario dijete“.
Naravno da se nijedno svjedocenje ne moze tretirati kao tacnije od nekog drugog, ali je jasno da niko nije ni pokusao da ustanovi sta je istina, nego se najveca tezina dala uprovo svjeduku koja je „vidjela“ pad, a stigla je na lice mjesta posto je portir pokusao da zaustavi vise vozila i posto je stao Novak Djokic, koji je i odvezao dijete. Sledi dio njegove izjave :
Dakle taj svjedok i njegova saputnica imaju pred sobom par stotina metara pravca i ne vide pred sobom dijete, niti da vozi, niti da hoda, niti da pada i kada dolaze pored nje nema nikog od drugih svjedoka, jer bi logicno da su na lice mjesta stigli Nedeljko Antic i Dusanka, oni bili ti koji bi odvezli dijete u bolnicu. Moguce je jedino da je prije njih dijete vidio portir koji to i tvrdi. No u svemu tome je zanimljivo to sto u telefonskom razgovoru pomenuti gospodin kaze da je posto je dijete uneseno u auto on licno ubacio kostim i torbu u automobil, dok je peskir i papuce ostavio na licu mjesta.
Sada bih se vratio na dio izjave svjedoka Vasilic koja kaze da se pomenuta osoba samo nagela nad djetetom bez izrazene namjere da joj pomogne.
Da li je tada uocio nesto sto se ne uklapa u stanje koje bi trebalo da se zatekne na terenu. Torba sa presjecenim kaisom i prelaz iz jedne u drugu boju te kostim koji je djevojcica imala na sebi. Kako je kostim skinut sa nje i kada i zasto je torba u tom stanju. Mozda je to bila svrha ubacivanja tih kompromitujucih stvari u vozilo da se svi ti problemi izbjegnu…
Da bi se dobio moguc odgovor na to pitanje potrebno je u tok price uvesti vozace i kamion ili kamione. To bi vjerovatno i do danas ostalo nepoznato da majka i ujak djevojcice nisu taj podatak dobili od direktora Univerzala i o tome upoznali njenog zastupnika.
No zanimljivo je sto je svjedok Lazarevic Zlatan, nama rekao da je vidio kamione da stizu, dok je kasnije posle visednevnih pokusaja da se sazna ko je to bio sa kojim vozilima i sa kakvom robom, na svijetvost dana isplivao samo jedan kamion sa dva vozaca.
Ja sam licno bio sprijecen od strane tuzilastva da dam kompletn iskaz o svemu, ali je ostala zabiljezena izjava moje sestre, ciji dio predocavam :
Ocito je i ovo promaklo tuziocu, a da nesto debelo nije u redu sa tim detaljima ukazuiju i nepravilnosti oko dokumentacije.
U putnom nalugu koji je potpuno elektronski dopisano je rucno ime drugog vozaca, (sto je moglo da se dopise i dan pred davanje iskaza), a ne postoji potpis istog.
Dalje je vidljivo da se marsruta na nalogu i trasa kuju su presli ne poklapaju (nije isti redosled), kao i da se ne vidi pecat Univerzala po prijemu robe, nego samo potpis, a portir tvrdi da on nije nista potpisao :
Tu su jos i tahograf trake koje kao i skenirane naloge i pratecu dokumentaciju prilazem u prilogu.
Na samim trakama je vidljivo da se ne uklapaju u pricu, jer na jednoj se nalaze dva datuma 21 i 23, a obe pokazuju da su dva vozaca vozila isti kamion u isto vrijeme oko 16 sati koje je i bitno. Da li su oni podmetnuli tuziocu traku od nekeg drugog dana a tog dana su dosli sa dva vozila ili je nesto drugo u pitanju, za sada se ne zna, ali postaje sve jasnije zasto sam 10 mjeseci sprecavan od strane tuzilastva da dodjem do cjelokupne dokumentacije…
Nadalje slijedi zanimljiv detalj koji opisuje sta portir misli o sceni koju je zatekao na cesti :
Da li je to bilo subjektivno vidjenje ili on zna nesto vise o svemu pa je napravio lapsus ili se radi o necem drugom takodje nije bilo zanimljivo tuziocu da sazna.
Nadalje sledi vazan dio vezan za stanje kamiona, koji su ili koji je dovezao robu :
Slijedi opis polozaja tog rezervoara od strane portira, sto ce biti jako vazno u daljem dijelu…
Da nije bilo te „nesmotrenosti“ portira u njegovoj izjavi mozda bi i taj detalj ostao za sve nas tajna, ali zbog toga je pitanje o tome postavljeno i vozacima, vjerovatno od strane advokata Tomica, jer tuzilac ocigledno nije bila zainteresovana da dodje do istine i za sve nepravilnosti koje su ucinjene ona je nalazila potrebu da opravdava cak na zvanicnom saopstenju na sajtu po obustavi istrage.
Pogledajmo sada odgovor vozaca o tome…
Sada sledi isecak skeniranog iskaza vozaca o polozaju koji je zauzimao rezervoar u sklopu vozila :
Po svoj prilici ova opaska o zici je zbog toga sto bi po logici da je dijete poginulo od zice koja je „dosla“ sa desne strane i ubola je u levu stranu grudi, te neobjasnjivo skrenula nazad udesno, bilo jos realnije da je to mogla napraviti i zica koja dolazi sa lijeve strane, a vezana je za kamion.
Sada slijedi dio teksta koji sam prvi put predao policiji 28. avgusta 2009. a potom i tuziocu. Iz sadrzaja tog teksta se moze zakljuciti zasto ona vise nije htjela da razgovara sa mnom, da dopunim izjavu…
AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUCNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MASINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETEO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLED PUCANJA), TE POGODIO DETE U PROLAZU. VOZACI I RADNICI MOZDA ZELECI IZBJECI ODGOVORNOST ILI SAKRITI SADRZAJ TOVARA, KOJI JE NEREGULARAN ILI CAK KRIMINALAN, PREMESTAJU JE DESETAK METARA NAPRED, ULAZE U KRUG, ISTOVARAJU ROBU, TE POSTO JE DETE ODVEZENO, ODLAZE PRE DOLASKA POLICIJE...
Oko pola godine kasnije u svome zakljucku i misljenju dr Blazanovic iznosi slijedece :
Vidljivo je da dimenzije do kojih je dosao dr Blazanovic ne odgovaraju onima koje su „koristili“ vozaci, jer oni tvrde da se radi o trakama od 5 cm.
No postavlja se pitanje da li su oni dali tacne podatke, a kako su otisli sa lica mjesta prije dolaska policije, te je kvar sutradan saniran, istraga za sve to ne bi znala da su u to nisu ukljucili pripadnici porodice.
Tako sam konsultovao i profesionalne vozace koji sem sto su uocili nesklad oko tahografa i uz opasku da danas nijedan gazda nece placati dva vozaca za takav put, (sto ide u prilog tome da su bila dva vozila, ali to je sporedno), receno mi je da sem te trake od 5 cm postoje i metalne trake od oko 2 cm, koje se savrseno poklapaju sa dimenzijama povreda koje je zadobila djevojcica.
O tom saznanju obavljen je razgovor sa vjestakom Miroslavom Busarcevicem, koji je potvrdio moje sumnje da uopste nije bio upoznat sa stanjem kaisa na torbi, sto i nije toliko cudno, ali isto tako mu je nepoznata da je probodena prsna kost i razderana desna strana pluca.
Na to je prokomentarisao da sve navodi na srafciger, ali kada je cuo napred navedeno misljenje dr Blazanovica i kako je vezan rezervoar, shvatio je.
Mislim da u sustini i nije potrebno da dalje razradjujem teoriju, jer svako ko bude citao ovaj tekst bi izveo slican zakljucak, ali cu naravno navesti i to da zaokruzim cjelinu.
Rezervoar koji se nalazi sa desne strane kamiona i namjenjen je obicno za gorivo, (a koriste ga ponekad i za prevoz neregularne robe neki pojedinci), vezan je nekim trakama koje su napregnute do 3 tone.
Da li su koristene one od 5 ili od 2 cm ili su tu radjene jos neke improvizacije, ostavljem vam da procijenite sami.
Kako je navedeno da se nalazi na 30 do 40cm od tla, te se tome doda njegova visina dodje se do visine od bar 1 metar, koliko je vrh rezervoara bio iznad tla, a to je zanimljivo priblizna visina mjesta gdje je dijete pogodjeno u sjedecem polozaju na biciklu. Prije nego sto kamion ulazi u krug niko nije vidio dijete, nego su je pronasli, tek neposredno po ulasku kamiona.
Dijete koje stoji na biciklu veoma malom i drzi rucice upravljaca je veoma nisko iznad asvalta i jos nageta ka napred, (normalan polozaj bicikliste koji je nogama oslonjen na tlo, sjedi na cicu, a rukama drzi upravljac).
Ona je sisla sa trotoara i u tom polozaju ceka da prodje kamion. Vozilo koje skrece sa ceste u krug fabrike ocito prolazi veoma blizu djevojcice, cak mozda je direktno zahvata nekim dijelom posle prolaska prvih tockova, kada skrece udesno.
No ta mogucnost mi se ne cini vjerovatna zbog svih posledica koje je predmet napravio na kaisu i samoj djevojcici.
S druge strane trake koje su prenapregnute u jednom trenutku prilikom skretanja su mogle dobiti dodatno opterecenje koje nisu izdrzale, te improvizacija puca i jedan metalni dio, mozda i traka sama, (po misljenju napred navedenog vjestaka, predmet je trakastog oblika) kao ispaljena iz puske leti u pravcu djevojcice. Dijete koje je nageto naprijed nad biciklom vjerovatno nije ni osjetilo udarac pri toj brzini, a kamion je izvukao traku koja je drugim krajem ostala vezana ze njega, ili su to mozda izvukli rucno.
Posto je opste poznato da su svi dijelovi kamiona vrlo masni, posebno oni pri dnu vozila, mozda je na torbi bilo tragova koje je trebalo oprati.
Na taj nacin, (ako se sve zaista ovako odigralo, a opis rane od strane patologa se potpuno uklapa – udarac dolazi sa leva na desno i odozgo prema dole, sto odgovara stanju projektila koji dolazi horizontalno sa leve strane, kada je tijelo nagnuto ka tlu), jedan zbilja tragican i nesrecan slucaj se pretvorio u prikrivanje ubistva.
Zasto, da li iz straha od odgovornosti za ubistvo i nepaznju ili i zbog nekih dodatnih pobuda koje sam kako se vidi naveo prije vise od 9 mjeseci, odgovorni prikrivaju tragove.
Ali kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil.
To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“.
U narednim danima preduzecu i neke druge radnje a jedna od njih ce biti i krivicna prijava protiv lica, koje je davalo lazne iskaze porodici ili istraziteljima ili oboma, na njemu je da objasni, a ukoliko Tuzilastvo pokaze namjeru da dodje do istine i zeli da saradjuje u tome sa mnom, spreman sam da predocim audio fajlove sa izjavama bilo koga ko je sa mnom razgovarao u poslednjih 10 mjeseci, a porice neku od mojih tvrdnji.
Mada vjerujem da neke od tih snimaka vec imate, barem ove iz poslednjih nekoliko mjeseci jer se moji razgovori prate i sve sto snimam ja snima i policija, tako da su podaci dvostruko zasticeni. Takodje mozete sami da pozovete osobe na koje sam ukazao i provjerite istinitost mojih tvrdnji, a isecke koje sam predocio, lako je provjeriti u spisu.
Ocekujemo trenutnu reakciju Tuzilastva i odgovor na pitanje da li su svi argumenti, kako materijalni dokazi na koje sam prvo ukazao, misljenja vjestaka i izjave svjedoka koje sam prezentovao, dovoljni da pokrenete istragu i konacno dodjete do odgovora na pitanje ko je i kako ubio Ivonu Bajo.
Ovaj tekst sa jos nekim prilozima bice prosledjen i na neke druge adrese koje se zanimaju za slucaj…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

25.12.2011.

ZASTO LAZE TUZILASTVO

TEKST JE NASTAO KRAJEM 2009. GODINE I BIO JE SAMO POCETAK RASKRINKAVANJA TUŽILAČKE MAFIJE! IZGUBIVŠI POTPUNO KONTROLU NAD SVOJIM POSTUPCIMA, KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA IZDAJU FAŠISTIČKE NALOGE SUDSKOJ POLICIJI DA CITIRAM: "NIKO IZ PORODICE BAJO, NE MOŽE PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" A SVE U CILJU DA NAS SPRIJEČE U DOSTAVI DOKAZA O NJIHOVIM ZLOČINIMA...

ZAŠTO

LAŽE

TUŽILASTVO

SAOPŠTENJE TUŽILAŠTVA ZA MEDIJE :

Na grudnom košu djevojčice bila je ubodna rana od žice na korpi bicikla koju je najvjerovatnije zadobila pri padu.

ZVANICNA IZJAVA SUDSKOG VESTAKA NAKON AUTOPSIJE :

Rana je netipična, nije nož, nije ni žica, ja nisam mogao potpisati da je žica.

KOMENTAR : Ko je tražio od njega da to potpiše???

SAOPŠTENJE TUŽILAŠTVA ZA MEDIJE :

Prema preporuci patologa koji je utvrdio postojanje atipične ubodne rane u predjelu grudnog koša nastradale djevojčice, uzorci su poslati na DNA analizu na Biološki institut u Beograd. Tom analizom je nesporno utvrđeno prisustvo krvi Ivone Bajo

ZVANICNA REZULTATI ANALIZE IZ BEOGRADA : (isečak originalnog dokumenta)

JOŠ JEDNA LAŽ :

Tužilaštvu, međutim, nije bio dovoljan ovaj nalaz vještačenja tako da je predmet poslat na još jedno vještačenje u Beograd, a sve u cilju što potpunijeg utvrđivanja uzroka smrt - kažu u tužilaštvu.

ŠTA STVARNO PIŠE :

KOMENTAR :

Ni veštak iz Beograda ne može da podrži falsifikate tužilaštva, te predlaže dalja veštačenja, koje tužilaštvo onda, lažno predstavlja sasvim suprotno…

JOŠ JEDNA LAŽ :

Dosadašnja istraga smrti osmogodišnje Ivone Bajo iz Bijeljine, koja je 23. jula pronađena mrtva u bijeljinskoj Ulici kneza Ive od Semberije, ne upućuje na to da je djevojčica ubijena, odnosno sve dosad poznate činjenice ukazuju na nesrećan slučaj.

IZJAVA DATA PORODICI OD PREDSTAVNIKA TUŽILAŠTVA :

Autopsija je pokazala da se radi o predmetu 2,5-3 cm. Širine, te 1 mm. debljine, ali mi to nismo saopštili da ne bi uznemiravali javnost ???

SLIKA PREDMETA IZRAĐENA PREMA GORNJEM OPISU :

KOMENTAR: Predmet na gornjem crtežu se po tužilaštvu zove   ŽICA

LAŽIMA NEMA KRAJA :

S tim u vezi prihvaćene su i sugestije punomoćnika i članova porodice Ivone Bajo, a sve u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja - naveli su iz tužilaštva.

KOMENTAR :

Pokušaj da dostavim materijal koji sam prikupio, te iznesem sugestije, nadležni tužilac je odbio, ne znajući da se ceo tok razgovora snima. Već tri meseca bilo kakav razgovor porodice sa tužiocem je nemoguć, a majka i baka djevojčice su u zadnjih mesec i po dana više stotina puta pokušavale da pronađu tužioca na radnom mestu.

Bez uspjeha, a postoji obaveza svakog tužioca da 4 sata dnevno radi sa strankama…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

24.12.2011.

DOPUNA NA UDT : 8547/10

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8547/10

Pokusacu u ovom dokumentu da iznesem argumente u prilog tome da je Okruzno tuzilastvo u Bijeljini, krseci ustavne i zakonske odredbe, te vjerovatno rukovodeci se neprikladnim razlozima, pokusalo ubistvo osmogodisnje djevojcice, predstaviti kao nesrecan slucaj.
Napominjem da iako je po pravilniku svaka radnja clana tuzilastva istovremeno i radnja tuzilastva, ja licno ne smatram odgovornim niti jednog tuzioca koji nije bio ukljucen u rad na slucaju ubistva Ivone Bajo.
Prije svega predocio bih zakljucak sudskog vjestaka po obavljenoj autopsiji,sa opisom povreda koje je tom prilikom konstatovao...
Dakle, to je stanje koje je nasporno konstatovano od strane obducenta.
S obzirom da je smijer ubodne rane s lijeva na desno, postavlje se pitanje, kako je predmet koji se nalazio sa desne strane, mogao prilikom kontakta sa tijelom da obrne smijer i vrati se ponovo na desnu stranu ???
Strelica pokazuje priblizan smijer ubodnog kanala, a tanka puna linija, prikazuje matematicki smjer, orudja prije kontakta sa tijelom, dok isprekidana linija, simbolizuje pretpostavljenu putanju (od strane tuzilastva), ukoliko bi takvu povredu nanijela zica koja se nalazila desno od djevojcice. S obzirom da je patolog konstatovao da je smijer ubodnog kanala odozgo prema dole i s lijeva na desno, ocito je da predmet koji se nalazio sa desne strane od tijela djevojcice nije mogao da napravi takav kanal. Predmet koji je ubio djevojcicu je dosao sa visine i sa lijeve strane, dok bi da je dosao sa desne strane, kako je to predstavilo tuzilastvo, ubodni kanal, morao da ide ka lijevom boku tijela, dakle sa desna na lijevo. Da je smrtonosnu ranu nanijela zica sa korpe, ocito bi morala da neprirodno promijeni smijer, kako je prikazano na crtezu. Sve ovo je ocito bilo izvan intelektualnih sposobnosti tuzilastva, tako da su ne racunajuci na to, pokusali ubistvo predstaviti kao nesrecan slucaj...
Nadalje isticem da je tuzilastvo dajuci zadatke vjestacima (biologu i trasologu), potpuno izbacilo unutrasnje povrede. Vidljivo je da se te povrede, koje su i dovele do smrti, uopste ne pominju niti u jednom od misljenja tih vjestaka. Pravo pitanje koje je tuzilastvo trebalo da postavi je to "Da li je zica precnika 2 mm, mogla da probije kost i napravi ubodni kanal od 25x1 mm. Slijedi slika na kojoj su graficki prikazi navedene ubodine prsne kosti, profil vrha zice, te kompletne zice (u razmjeri) i na kraju originalna slika vrha zice, koja je predstavljena u manjoj razmjeri...
Prva slika, koja je oznacena rednim brojem 1, je graficki prikaz dijela prsne kosti sa ubodnom ranom dimenzija 25x1 mm. Prvo pitanje koje tuzilastvo uopste nije htjelo da postavi, je to da li je ta tupa elasticna zica precnika 2 mm,(slika 2) uopste mogla da probije kost i napravi kanal navedenih dimenzija. Sledeci paradoks je to sto bi po teoriji tuzilastva, ta zica od 2 mm, morala da prodje kroz otvor od svega 1 mm sirine. I na kraju da bi vrh zice mogao da probije grudnu zlijezdu te da dopre do desne plucne arterije i desne dusnice, kako bi ih ih citiram u potpunosti razderao, morao je kroz taj otvor od 1 mm, da prodje cak i dio zice na kome se nalazi zavareni komad lima u obliku slova L, vidljiv u razmjeri na slici 3, te na slici 4.
Po misljenju vise vjestaka koje smo konsultovali, zica precnika 2 mm nikako nije mogla da napravi ubodni kanal dimenzija 25x1 mm, cak i da je bila cvrsta i kruta, cak stavise, uvjeranja su da je predmet koji je ubio djevojcicu, morao da se krece izuzetno velikom brzinom, da bi uopste mogao da napravi takav probod kroz kost umjesto da je polomi ili smrska. To ukazuje da se radi o predmetu koji je nesrecnim slucajem "iskocio" iz neke masine ili vozila, odnosno da je ispaljen iz nekog oruzja kao sto je samostrel.
Sve ovo je smisljeno izostavilo tuzilastvo pri obracanju vjestacima od kojih se trazilo misljenje, a cak i na tako selektivno i sugestivno postavljen zadatak nisu dobili zeljeni odgovor, pa su misljenja vjestaka brutalno falsifikovali u svom Saopstenju, koje je detaljno analizirano u Krivicnoj prijavi, a koja se nalazi u prilogu. Takodje je vrlo zanimljivo da u obilju dokumentacije koja je poslata na trasolosko vjestacenje, navedene su izjave svih svjedoka osim izjave i podataka koje su dobili od mene. Napominjem da je izjava majke ubijene djevojcice, koja je u vrijeme ubistva bila u Cirihu, takodje poslata u Beograd, a moju izjavu (smisljeno skracenu) nisu htjeli da posalju, kao niti tekstualne dokumente koje sam naknadno slao elektronskim putem, jer je tuzilac odbila da evidentira, dopunu moje izjave, koju je sama neprofesionalno desetkovala, uvjeravajuci me da su svi umorni te da samo odgovaram na pitanja, a da cu sve ostalo moci da iznesem neki drugi dan. Naravno kada sam to pokusao da uradim, ona je to odbila.
Razlog za to su ocito, moja saznanja o izmjenama iskaza svjedoka, podaci koje sam saznao i pretpostavke na koji je nacin doslo do povrede. Kada se svemu doda da je tuzilastvo sakrilo materijalni dokaz, (torbu koju je djevojcica imala, sa presjecenim kaisom, potom opranim nekim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva), ocito je da se radi o neprikladnim razlozima (korupcija napr.), sto po sadrzaju Brosure, daje osnova Visokom sudskom i tuzilackom vijecu, odnosno Uredu disciplinskog tuzica, da intervenise i sankcionise kriminalne aktivnosti pojedinih tuzilaca.
To je naravno moje misljenje, zasnovano na podacima koje sam naveo i na drugima koje imam. Nazalost nemoguce je u pisanoj formi navesti sve ono do cega sam dosao u poslednjih 8 mjeseci, te stoga isticem da sam spreman da sva svoja saznanja predocim i usmeno, te po potrebi svjedocim na sudu, jer sam siguran da su tuzioci zbog samo njima znanih motiva saucestvovali u prikrivanju ubistva.
Naravno na UDT-u i Vijecu, je da procijeni tezinu argumenata koje sam izneo.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

24.12.2011.

PRIJAVA PROTIV NN LICA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

NN LICA

NAPOMENA : U tekstu koji slijedi biće navedeni podaci koji ranije nisu bili dostupni, a u kontinuitetu su sa navodima iz krivične prijave od 23.03.2010. čije zaglavlje predočavam, tako da se ova prijava moze tretirati i kao posebna i kao dopuna iste, zavisno od toga da li su NN lica iz ove dvije prijave iste ličnosti ili ne, što će utvrditi nadležne osobe...
Radi se o nastavku pokušaja mafijaške organizacije da me eliminiše na bilo koji način. Pošto je pokušano sa mojom fizičkom likvidacijom, (detalje neću navoditi jer nemam dokaze za to) pristupilo se taktici da mi se pripiše neko krivično djelo, zbog koga bi me poslušnici tih kriminalaca optužili i poslali na izdržavanje kazne, a sve u cilju da onemoguće moju borbu protiv organizovanog kriminala.
Pošto su već, (posredno ili neposredno) učestvovali u ubistvu, odnosno prikrivanju tragova i dokaza ubistva, jednog člana moje porodice, osmogodišnje djevojčice Ivone, a u paničnom strahu zbog sve više dokaznog materijala, o njihovom kriminalnom djelovanju, koji u kontinuitetu sakupljam, koristeći svoj položaj i veze, pokrenuli su protiv mene akciju kakvu nisam imao prilike da vidim čak ni u filmovima Holivudske produkcije.
Zanemariću sada sve što se meni lično dešavalo i istaći da je u sklopu tih radnji vršeno legitimisanje i pretresanje mojih poznanika, od kojih je jedan već saslušan u policiji i pozvan pred Sud.
No da je to bilo u drugom planu, a da je prioritet kriminalaca, moja eliminacija i povezivanje sa makar kakvim krivičnim djelom, pokazuju jasno i pitanja koja su postavljana saslušanoj osobi.
Od ukupno 7 pitanja, čak 5 se direktno ili indirektno odnose na mene, što se vidi u nastavku:
Radi se o predmetu koji je inicirao tužilac Muris Šabić, te pretpostavljam da je policijski inspektor postavljao takva pitanja, jer ih je u tom obliku i dobio od navedenog tužioca, a od koga je tužilac dobio nalog da ih tako formuliše, takođe nije teško naslutiti, jer je ista osoba direktno saučestvovala u sprečavanju dokazivanja ubistva, te je podnijela lažnu krivičnu prijavu protiv mene i inicirala pokretanje Posebnih istražnih radnji, ne bi li se sem već navedenog razloga, dokopali i podataka koje sam sakupio o njihovim zločinačkim djelima, a za koje su smatrali da se svi nalaze na računarima koje koristim.
Meni je dakle jasno ko su ta NN lica, (bar neki od njih), ali ostavljam za to nadležnim osobama da ustanove i sami.
Kako je moguće da se optuženom postavljaju tako sugestivna pitanja, a sve sa ciljem da on u svom odgovoru, poveže baš mene sa krivičnim djelom za koje je osumnjičen.
Da li je možda Zdenko Bajo, ugrađen u član 399 "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" ili u ceo Krivični zakon, pa je od samog krivičnog djela ili pokušaja istog, važnije da li je Zdenko Bajo, znao, vidjeo, čuo, bilo šta vezano za to djelo, ili pak da je samo nekada prošao pored mjesta gdje je neko djelo izvršeno, pokušano ili se tu našao neki predmet, koji asocira na neki član iz KZ?
Da li je uvedena praksa da svi tužioci Bijeljinskog tužilaštva postavljaju osumnjičenima pitanja o tome da li je Zdenko Bajo na bilo kakav način povezan sa njima, makar da smo nekad razgovarali?
Zašto nisu pitali osumnjčenog, da li je za dotični predmet znao, recimo Dodik Milorad?
Da li je u navedenu sobu nekada ulazila Stjepanović Danica?
Je li možda o svemu tome pričao, Kovačević Novaku?
Ne naravno, jer je glavni cilj tih kriminalaca, da meni pripišu neki zločin ili bar planiranje istog.
Kako bi sjajno bilo da sam znao za postojanje nekog oružja u ovom gradu, šta bi se sve moglo iskombinovati od toga.
Zašto nisam to prijavio, ako sam znao? Kako da prijavim kada mi je pristup tužiocu onemogućen mjesecima.
To dakle nije cilj. A šta ako sam čuo od nekog da ima oružje pa planirao da sa njim izvršim atentat na Nj.V: Novaka I.
E to bi već bilo nešto. Šta bih drugo mogao da uradim nego baš to i možda još 5 žrtava usput.
Kako dokazati da sam tu ideju imao u glavi? Ma ko još pita za te sitnice.
Kad tužilac kaže da sam to planiro, onda ima da bude tako, kako bih ja mogao usuditi se, da se tome suprotstavim.
To što je cijela akcija izvedena na osnovu lažne prijave i zloupotrebom službenog položaja, takođe nije važno.
Ni to što su bez dokaza, koristeći se samo „ugledom“ i funkcijom naveli načelnika kriminalističke policije da podnese zahtijev za akciju protiv mene, (njihova riječ ima veću težinu od moje – citiram navedenu osobu) ne predstavlja ništa značajno ili možda predstavlja?
Kako to da su mi inspektori rekli da oni lično nisu uočili ništa vezano za član 169 u mojim tekstovima.
Zašto je njihov načelnik, mojoj sestri rekao da će možda ta prijava biti odbačena kao neosnovana.
Možda je znao da je cijela akcija nezakonita i da će to jednog dana potvrditi na sudu, kao što je 05.08.2010. sestri i meni obećao da će ispitati sve nepravilnosti koje su učinjene od strane inspektora vezano za istražne radnje po ubistvu Ivone Bajo, a koje sam mu dokumentovano predočio, te da će podnijeti zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, zbog osnovane sumnje da je počinila viša krivičnih djela da bi prikrila ubistvo djeteta.
Dokazi koje imam protiv tih osoba su neoborivi i u to je gospodin imao priliku da se uvjeri.
Šta mogu da kažu u svoju odbranu ti kriminalci? Zašto su prikrili sve dokaze koji govore da se ne radi o nesretnom slučaju.
Situacija u kojoj se nalaze je bezizlazna… ili je bar bila i sada izgleda više to nije.
Jer nekoliko dana kasnije načelnik kriminalističke policije, gospodin Aco Teodorović, čovjek koji je pokrenuo ili namjeravao da pokrene akciju, koja bi veći broj osoba poslala na praktično doživotnu robiju, nije više bio u životu.
Sahranjen je već sutradan bez autopsije, iako je po šturim informacijam, koje su došle u javnost, do smrti došlo u izuzetno sumnjivim okolnostoma, a neko je sebi dao za pravo da vizuelno utvrdi uzrok smrti.
Da li je iko ovdje čuo za otrove i to takve koji simuliraju neke prirodne smrti?
Izgleda da za nekoga nije bilo dobro da se autopsijom ustanovi uzrok smrti.
Potrebno je bilo tog časnog čovjeka sahraniti bez mnogo buke, a dokumentacija vezana za kontrolu rada inspektora Markovića, Stanka Stanišića, (ko zna otkud se on našao u tom procesu i postavljao takva pitanja koja su 5 mjeseci prije obustave istrage već dala odgovor, kakav će rezultat biti, te navodne „istrage“), još nekih iz policije, a da ne zaboravimo na tužioca Stjepanović i njenog šefa i ko zna ko je sve još tu umješan, pa i ta dokumentacija je po svoj prilici sahranjena.
Da li je smrt gospodine Teodorovića bila prirodna, pa se sve tako zgodno namjestilo da neki kriminalci sada više ne moraju da strahuju ili bar ne toliko kao prije dok je bio živ.
Ili ta smrt uopšte nije bila prirodna???
Gospodin Teodorović je planirao da se tužilac Stjepanovič sasluša i objasni zašto je od vještaka sakrila podatke o unutrašnjim povredama (audio snimak izjave, predat, je policiji, tužilaštvu i na više značajnih adresa).
Mislim da mu dugujete to da nastavite sa time što je on želio da uradi, te saslušate tužiteljku, (pardon - kriminalku).
Možda će tada biti jasnije i zašto i kako je načelnik kriminalističke policije izgubio život…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

23.12.2011.

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

JEDAN OD PODNESAKA UPUĆENIH SUDU, KOJI SU DOPRINIJELI DA IZDEJSTVUJEM POBJEDU NAD PRIPADNICIMA TUŽILAČKE MAFIJE, KOJI IAKO IMAJUĆI NEOGRANIČENU MOĆ I UTICAJ NISU SMJELI DA ME OPTUŽE PRED SUDOM NA OSNOVU SVOJE LAŽNE PRIJAVE, NEGO SU BILI PRISILJENI DA VRATE OTETE RAČUNARE...

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

(po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Moje je pravo i obaveza u interesu pravde, da obavijestim sud o svim relevantnim cinjenicama vezanim za predmet u kome sam ja jedan od ravnopravnih aktera, a vjerujem i da je u interesu suda i pravde da se dodje do tih podataka…
Istakao bih da sam u RJESENJU ovog suda od 19.05.2010. godine uocio neke nepravilnosti, (sto je moj licni utisak, a naravno bice mi zadovoljstvo da procitam i stav suda po tom pitanju).
Stoga cu prvo predociti uvodni dio, te potom obrazloziti svoje misljenje :
Napominjem da sam vise puta isticao da predmeti koji su oduzeti nisu moje vlasnistvo, nego sam ja kao jedan od stanara i prije svega kao licno optuzen od strane pripadnika organizovane kriminalne grupe za ugrozavanje sigurnosti, potpisao da su ti predmeti pronadjeni i oduzeti, kako je predvidio ZKP, a navodim relevantni dio.
Zapisnik o pretresanju
(1) O svakom pretresanju stana, prostorije ili lica sastavice se zapisnik koji potpisuje lice kod kojeg se ili na kojem se vrsi pretresanje i lica cija je prisutost obavezna.
To sto se zeli predstaviti da su ti predmeti moje vlasnistvo, navodi me na pomisao da tuzilastvo, nastavlja sa svojim sistemom lazi i prevara, jer nije obavijestilo sud da je vec poodavno osoba XX potvrdila da je vatreno oruzje naslijedila od svog oca iz rata, te da ja sa tim nisam cak ni bio upoznat, te nisam niti znao da se oruzje nalazi u prostoriji koju ta osoba koristi. U nastavku predocavam dio zapisnika u kome se to potvrdjuje, a sacinjen je 01.04.2010.
Inace to nije jedina osoba, koja je imala neprijatnosti “mojom krivicom”, i zamolio me je da tu okolnost ne pominjem, te je ovo prvi put da se osvrcem na tematiku vezanu za vatreno oruzje, jer moram istaci da se tuzilastvo koristi svim metodama, kako bi me uplasili i sprijecili u dokazivanju kriminalnih aktivnosti nekih od clanova pomenute institucije. Kako sam imao uvid u dokumentaciju koju sud posjeduje, uvjerio sam se da niti moja, a ni izjava pomenute osobe nije dostavljena sudu.
U nastavku cu predociti naredni pasus iz RJESENJA :
Ovaj dio me je posebno iznenadio, jer proizilazi da odluku iz pomenutog dokumenta i nije doneo sudija, nego tuzilac, a sudija je nazalost samo pitao tuzioca, kakvu ce odluku da donese.
S obzirom da su tuzilac i tuzeni, pred sudom ravnopravni, (bar formalno), ja bih mogao da prihvatim da su argumenti tuzioca bili takvi da su uvjerili sudiju da ih prihvati, ali s obzirom da je moj Zahtjev proslijedjen tuziocu, bilo bi korektno da se njegov dopis, odnosno protivljenje tom zahtjevu, proslijedi meni.
Naprotiv, iako je proslo skoro 3 mjeseca od pomenutog kriminalnog cina, koje je inicirao Kovacevic Novak, meni nije poznato ko je nadlezni tuzilac u tom predmetu. Prvobitno mi je saopsteno da ce slucaj obradjivati Tuzilastvo u Doboju, te da Mup iz Bijeljine i Tuzilastvo, s tim nemaju nista.
Ja naravno nisam povjerovao u te lazi, a licno sam se uvjerio da je Zahtjev za preduzimanje radnji protiv mene potpisao Zoran Jovicevic, a odobrio ga Aco Teodorovic, te je sve zacinjeno potpisom Andric Vasilija. Sve to je ocito doveden pred svrsen cin, odobrio tuzilac Sabic, a u istoj situaciji se nasao i sudija za predhodni postupak.
A sve bez izjava ijednog tuzioca, samo na osnovu zabiljeske Nacelnika kriminalisticke policije i tri dokumenta (2 pisma i mejl), u kojima ne postoji niti jedna rijec vezano za clan 169. Po rijecima nekih osoba koje su uvazeni pravnici i policajci u ovom gradu, prijavu su podnijeli protiv mene zato sto sam napisao da ce zbog svojih kriminalnih aktivnosti zavrsiti u zatvoru, a oni su to dozivjeli kao prijetnju.
Po toj logici svaki tuzilac i sudija, te sami kreatori KZ i svih drugih zakona u kojima se predvidja bilo kakva zatvorska kazna, mogli bi se optuziti za “Ugrozavanje sigurnosti”
Naravno da sve to nije istina i glavni cilj tih kriminalaca je da izbjegnu krivicnu odgovornost za saucestvovanje u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice, te da pokusaju da saznaju sta sam sve sakupio o njihovim kriminalnim aktivnistima, te da me predstave kao manijaka, koji im prijeti smrcu u razgovorima sa predstavnicima institucija, kojima sam proslijedio materijale.
Kako nemaju nijedan argument za podizanje optuzmice, oni ce pokusati da sto duze zadrze ovakvo stanje. Stoga trazim od suda da upozori tuzioca da je ZKP, predvidio clan Kaznjavanje za odugovlacenje postupka, te da zahtijeva da neodlozno podignu optuznicu, jer su naveli da im mjesecima saljem pretece poruke i prema tome imaju na desetine dokaza ili da odustanu od nje.
Po zakonu, ja imam pravo na sudjenje bez odlaganja i potpuno je nezakonito da se drzim u statusu kriminalca iako ne postoji sudska presuda koja to konstatuje i ponavljam niti jedan argument za podizanje optuznice.
Da se radi samo o ovome, ja ne bih ni reagovao, ali skrecem paznju sudu da ovim nezakonitim postupkom koji su inicirali pripadnici tuzilastva, policija i sud, su prevareni i iskoristeni da bi me pomenuti kriminalci sprecili ili bar usporili u borbi za dokazivanje njihove krivice.
Na njihovu zalost, iako su me zaista usporili i poprilicno omeli, jer sada ne mogu poslati niti jednu posiljku sa dokazima protiv njih bilo kome, bez opasnosti da je zaplijeni policija :
(6) Naredbu iz stava 1. ovog clana izvrsava policijski organ. Preduzeca koja vrse prenos informacija duzna su tuziocu i policijskim organima omoguciti sprovodjenje radnji iz stava 2. tacka a) ovog zakona.
Na taj nacin, favorizuje se i pomaze jedna strana, ne samo u ovom slucaju, koji je za mene sustinski nebitan, vec i u slucaju u kome, ja iznosim dokaze o aktivnostima tih kriminalaca.
S tim u vezi prilazem i cd, po kome se moze vidjeti da su svi pokusaji da me zaplase bili uzaludni, te da sam nastavio sa prikupljanjem dokaza o smisljenoj opstrukciji istraznih radnji od strane tuzilastva.
Na disku se osim programa koji su namjenjeni djeci za obrazovanje, nalazi i kompletna dokumentacija sa svim mojim “pretnjama” upucenim pripadnicima kriminalne grupe, te posebno skrecem paznju na to, a i glavni je razlog sto prilazem pomenuti cd, telefonska izjava sudskog vjestaka Miroslava Busarcevica, angazovanog od strane tuzioca, u kojoj potvrdjuje da mu uopste nisu predocene unutrasnje povrede (probod kosti, te desne plucne arterije i dusnice, kao ni stanje u kome se nalazila torba – sa presjecenim kaisom). (tel, 00381641132592).
Ja sam vec i prije zvanicnih rezultata bio uvjeren da je vjestacima predocena samo spoljasnja povreda, kako bi tuzilastvo navelo strucnjake da svoje zakljucke temelje samo na tome. Unutrasnje povrede, koje su i dovele do smrti su smisljeno i planski sakrili od njih, a na snimku se jasno cuje da je vjestak vise nego iznenadjen tim saznanjem i spreman je da pomogne da se dodje do istine.
Izvinjavam se sudu, a posebno sudiji za predhodni postupak, sto ga sada dovodim u neprijatan polozaj, jer ga izjava vjestaka obavezuje da preduzme aktivnosti po tom pitanju shodno clanu Obaveza prijavljivanja krivicnog djela, jer je tuzilastvo pocinilo na taj nacin vise krivicnih djela (zloupotrebom sluzbenog polozaja, prikrivanjem dokaza i cinjenica, uticali su na rad sudskog vjestaka i na taj nacin sprecavali dokazivanje krivicnog djela)
Nazalost, protivnici protiv koji se borim su na jako uticajnim polozajima, te sam prisiljen da se koristim svim zakonom predvidjenim sredstvima, a napominjem da sam razgovor obavio kao zastupnik majke ubijene djevojcice, ciju Punomoc prilazem uz ovaj dokument.
Pomenuti audio fajl se nalazi na disku, odmah po otvaranju, (nije u podfolderima) i nosi naziv Miroslav.mp3. Izjava je namjenjena meni (data je meni) i bez ikakve namjere da se zloupotrijebi. Iskljucivo sa ciljem da se dokazu kriminalne aktivnosti tuzilastva.
Ova opaska je vezana za clan Neovlasceno prisluskivanje i tonsko snimanje, stav 2, namjenjena je sudu, a ne sumnjam da bi tuzioci pokusali da me optuze i po tom clanu, te stoga molim da ovo ne dospije do njih, jer kako su nesposobni to ce i pokusati da urade, a svaka njihova greska i glupost, meni ide u prilog, za dokazivanje njihove odgovornosti.
Napominjem da sto je zaista vazno, sve ovo sto je navedeno se ne odnosi na sve pripadnike tuzilastva, niti na Tuzilastvo kao organ. Naprotiv moram istaci da sam imao prilike da sretnem osobe koje su pokazale profesionalizam i korektnost, bas kao i neki pripadnici suda (svi koje sam do sada sreo), ali na zalost, ako je na celu Tuzilastva kriminalac, onda je neizbjezno i rad kriminalan…
Pripadnici tuzilastva vec duze vrijeme znaju da sam u periodu od ubistva djevojcice Ivone Bajo, napravio veci broj audio snimaka, te sakupljao i druge podatke, samo na njihovu zalost, nisu to znali u trenutku kada sam ih snimao u razgovorima sa mnom. Tako da ako do sada niste znali zasto im je vazan moj racunar, sada je nadam se sve jasno.
Zavrsavam ovaj dokument sa ponovljenim zahtjevom da mi se dostavi stav tuzioca po pitanju prethodnog zahtjeva, te da se upozori da ne odugovlaci postupak, a da li cete imati hrabrosti da preduzmete nesto, (vezano za audio snimak koji prilazem) i pomognete u borbi protiv bande koja ubija djecu, ostavljam vasoj savjesti i moralu da odluci…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

23.12.2011.

PRIJAVA PROTIV STJEPANOVIC DANICE

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

STJEPANOVIC DANICE

NAPOMENA : Protiv Okruznog tuzioca Stjepanovic, podneta je krivicna prijava za ucestvovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi. Svi prekrsaji navedeni u ovom tekstu se odnose na dogadjaje nakon podnosenja te prijave i ovo nije dopuna iste. Zbog hronologije i smislenosti navoda ce se pominjati i neki od prethodnih dogadjaja...
Posto je poslala Obavijest o nesprovodjenju istrage koju prilazem u daljem tekstu, tuziteljka "odlazi"na odmor, a Tuzilastvo nas brutalno sprecava da pristupimo spisu, kako bismo ulozili adekvatan prigovor. Iz same Obavijesti je vidljivo da je prekrsen Clan 224, stav 4, jer nam nisu predoceni razlozi kojima se rukovodila tuzilac, da donese takvu odluku. Na stranu to sto je pokusala da utice na vjestaka da iznese misljenje po njenoj zelji, a kada se to nije desilo, krije rezultate i tek posle nove godine dobija nalog da objavi "Odluku". ...

Pomenuti dokument je iznad, dok se odgovor na prituzbu nalazi ispod i takodje ce biti koristen u obrazlozenju prijave!
Iako smo u narednom periodu insistirali na tome da nam tuzilac obrazlozi svoju odluku te predoci do kakvih je zakljucaka dosla, konkretno, sta se sve desavolo od 15:35 minuta, kada je djevojcica Ivona Bajo poslednji put vidjena ziva, do 16:20, kada je konstatovana smrt, nismo uspjeli u tome. Jedini odgovor koji je majka ubijenog djeteta dobila od tuzioca je da ona NEMA odgovor na pitanje na osnovu cega je donijela odluku. To je ocito tacno jer odluka i nije bila njena, a donesena je na osnovu lazi, prikrivanja, falsifikovanja, koja cu u daljem tekstu detaljno prodociti, a samo i ova cinjenica da tuzilastvo ne zeli da porodica sazna na koji je nacin djevojcica izgubila zivot ili smatra da nemamo pravo na to, je dovoljno monstruozno.
Oko mjesec dana posle Obavijesti koju je poslala, na zvanicnom sajtu Okruznog tuzilastva u Bijeljini, objavljeno je "Saopstenje", koje je nastalo kao "plod rada" tuzioca Stjepanovic, a sad da analiziramo taj njen rad...
Na samom pocetku nalazi se tendenciozna tvrdnja "obzirom da je na osnovu raspolozive dokumentacije i prikupljenih dokaza utvrdjeno da je smrt Ivone Bajo nastupila nesretnim slucajem.", a na slici ispod ovog teksta se nalazi iseceni deo misljenja stalnog sudskog vjestaka medicinske struke, u kome konstatuje da je smrt NASILNA, te opisuje predmet, koji je naneo smrtonosne povrede.
Dakle zakljucak je da se radi o CVRSTOM, mehanickom predmetu, koji je po recima sekretara tuzilastva i samog vjestaka, opisan dimenzijama 2,5 cm sirine i 1 mm debljine, za sto je i materijalni dokaz fotografija prsne kosti sa probodom tih dimenzija. Uprkos tome tuzilac za nanosenje smrtonosne rane "sumnjici" elasticnu zicicu od svega 2 mm precnika. Na stranu to sto se na oko 3 cm od vrha te TUPE zice nalazi plocica u obliku slova L, pribliznih dimenzija 2x1 cm, koja je da bi vrh zice naneo povrede desne plucne arterije i desne dusnice morala da prodje kroz taj otvor u kosti od samo 1 mm. Iako to nije mogao da ucini ni sam vrh zice jer je 2 mm, ocito sire od 1 mm, tuziteljka, trazi prvo misljenje vjestaka biologa, te trasologa bez ijedne rijeci o tim unutrasnjim povredama. Kljucno pitanje bi bilo : Da li je vrh zice, koji je tuzilac okrivio za smrt djeteta, mogao da napravi probod kroz prsnu kost dimenzija 25x1mm ?
Svjesni toga da bi postavljanje takvog zadatka, potpuno onemogucilo ostvarenje njihovog plana da se ubistvo predstavi kao nesrecan slucaj, saucesnici u prikrivanju ubistva, od kojih je kljucnu ulogu odigrala tuzitelj Stjepanovic, to i ne cine, nego se baziraju samo na povrsinsku ranu dimenzija 19x3-5mm...
U daljem tekstu navodi se sledece :"Kolegij Okruznog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je odrzana 01.02.2010. godine razmotrio prituzbu i cjelokupan predmet, nakon cega je donio odluku da se prituzba odbije kao neosnovana", a u dokumentu potpisanom od strane Kovacevic Novaka, vidljivo je da ne postoji formulacija o neosnovanosti, pa se postavlja pitanje kako je tuzilac to unijela na zvanicni sajt, ako takvo nesto ne postoji u zvanicnom dokumentu. Naravno da jedna laz manje ili vise nista ne znaci za kriminalce koji su sposobni da saucestvuju u ubistvu osmogodisnje djevojcice. Dalje, tu je i dio koji govori da nema dokaza da se radi o nasilnoj smrti, sto je sasvim suprotno od misljenja koje je izneo vjestak. Tuzilastvo je dakle dalo sebi za pravo da odbaci strucne analize kako prvog (obdukcijskog nalaza), tako i narednih, koji se nisu uklapali u njihov scenario.
Naredni navod :"Postupajuci tuzilac je opsezno obrazlozila odluku da se u konkretnom slucaju ne sprovodi istraga i u svom obrazlozenju je navela, je krajnje cinican jer to "opsezno" obrazlozenje, je po clanu 224, stav 4, moralo da bude napisano u Obavjestenju donesenom 04.01.2010. a kako ono izgleda vidljivo je iz skeniranog dokumenta koji je prikazan na pocetku ove krivicne prijave...
U daljem tekstu se potvrdjuje misljenje vjestaka :"Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna...", ali se ne navodi da nije on taj koji je trazio da se korpa salje na analizu, jer on nije ni smatrao da je zica sa te korpe uzrok smrti, nego su naredne analize posledica toga sto tuzilac nije htjela da prihvati njegovo misljenje, te je pomenuti strucnjak, "prepustio" tuziocu da potvrdu za svoje izmisljene teorije trazi od drugih vjestaka, posto on nije mogao da potpise jednu takvu laz. Nisu to mogli na drugi strucnjaci...
Tokom perioda dok se cekao rezultat analiza bioloskog fakulteta, tuzilac se nalazila na odmoru, a po povratku je odbila da od mene uzme izjavu o dogadjajima u danu kada je stradala djevojcica, laznim izjavama svjedoka koje su vremenom mjenjane, te svim ostalim podacima do kojih sam dosao, dok se ona baskarila na suncu...
Kada su konacno stigli rezultati te analize, ponovo se koriste brutalne lazi te u javnosti plasiraju neistine, kao sto je ona da je na zici nesporno utvrdjeno prisustvo krvi Ivone Bajo, ali da to tuzilastvu nije bilo dovoljno, te traze dodatne analize. Pravi tekst je objavljen prvi put u pomenutom "Saopstenju" vise od tri mjeseca kasnije :"DNK materijal izolovan iz uzoraka od 1 do 7 je poreklom od Bajo Ivone (8) (Verovtnoca slucajnog poklapanja za sve uzorke osim uzorka 5 iznosi 1 u 1,179x10 na10 nesrodnih zenskih osoba), uz napomenu da navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se moglo ocekivati kod povrsine povrednog oruzja, ali se isto ne moze ni iskljuciti. Isti su pod tackom 2. svog misljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna slicnost rane na telu oštecene i oblika navedene zice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasolosko i sudskomedecinsko vjestacenje".
Vidljivo je dakle da vjestaci nikada nisu upotrebili termin "nesporno", nego su postavili jasnu matematsku ogradu. Ali poenta i nije u tome, jer je za ocekivati da krvavi tragovi poticu upravo od ubijene djevojcice, nego je iste rezultate vjestak mogao dobiti i da je analizirao krvavi tocak (gumu) bicikla koji je djevojcica imala. To naravno ne bi bio dokaz da je i ubijena pomenutom gumom, a onaj najvazniji dio da ne postoji kontinuitet traga, je smisljeno sakrivan od javnosti vise od pola godine posle smrti djevojcice, sto se odnosi i na dio naveden na prvoj strani izvjestaja, gdje se kaze da na povrsini zice vjestak nije uocio tragove tkiva. Tragovi krvi koje je pronasao su bili na celom biciklu, a na vrh zice ih je da bi dobila potvrdu svog zlocinackog plana vjerovatno nanela sama tuzilac Stjepanovic. I na kraju dio koji je po svoj prilici trazila tuzilac, da se isto ne moze iskljuciti, baziran samo na povrsinskoj povredi dok se unutrasnje povrede uopste ne pominju, a cak i taj dio je lazno predstavljan tako sto je objavljivano da su te dodatne analize trazili iz tuzilastva, dok se iz dokumenta jasno vidi da to predlaze sam vjestak...
Naredni navod :"Na osnovu gore navedene preporuke izdata je Naredba za trasološko vještacenje dana 12.10.2009. godine vještaku za kriminalisti?ku trasologiju, balistiku i hemiju u Beogradu, koji je dao svoj pismeni nalaz i mišljenje dana 09.12.2009. godine..."
Ono sto se ne pominje je da je tuzilac telefonski pozvala vjestaka i sugerisala mu kakav rezultat ocekuje, (sto je on potvrdio u telefonskom razgovoru sa zastupnikom Budimke Bajo, a koji je obavljen u nasoj kuci i kome smo "prisustvovali") rekavsi da "oni vec znaju o cemu se radi, da je u pitanju samopovredjivanje i da on to samo treba da potpise. Po recima vjestaka on se potpuno posvetio tom zadatku i zavrsio za 7 dana. Potom je obavestio tuzioca o svom zakljucku, koja je nezadovoljna time, citiram "ostavila predmet da se kiseli 2 mjeseca u fioci". Otuda i vremenska razlika od 12 oktobra do 9 decembra. No ni taj datum nije konacan, jer se sve prolongira do kraja decembra, kako bi se "Odluka", plasirala u javnost pocetkom naredne godine izmedju praznika.
I sada novi falsifikati. Tuzilac prenosi samo dio misljenja vjestaka :"Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potice od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruca opisane žicane korpe njenog bicikla..." A sta stvarno pise vidi se iz skeniranog dijela dokumentacije.
Vidljivo je dakle da vjestak dopusta mogucnost povrede na grudima, (i to samo povrsinske rane, jer tuzilac i nije smatrala za bitno da se u analizu ukljucuju unutrasnje povrede, koje su i dovele do smrti) samo uz ucesce nekog stranog predmeta i to direktno, kao sto je vozilo ili indirektno, (ograda ili ivicnjak) sto jasno kaze da nije uocio na snimcima. Naravno da je sve ono sto je kvarilo savrseni plan tuzioca izbaceno iz saopstenja.
Sledeci vazan momenat :"prema proceni ovog vještaka, mesto na kome je Ivona zadobila ranu na grudima nalazi se u prostoru koji zahvata do 3. m, pre nastanka prvog traga krvi na ulazu u auto servis Univerzal..." Ovaj dio je bitan stoga sto se mesto povredjivanja locira na oko 15-20 metara prije mjesta gdje je pronadjena djevojcica, dok se u kasnijem dijelu odbacujuci misljenja svih vjestaka, tuzilac poziva na svjedokinju koja je "vidjela" sam trenutak pada, 20 metara dalje, o cemu ce jos biti rijeci.
Sada slijedi dio o kretanju kamiona 669-K-434, koji su bili potpuna "nepoznanica" za tuzilastvo i samo zahvaljujuci podacima koje smo mi saznali, otkriveno je da su uopste bili na licu mjesta. Tuzilac prakticno obravdava "bjekstvo" kamiona :"na licu mjesta je pokazana radnja izlaska navedenog vozila sa glavne kapije i iz kruga preduzeca, kad su pronađeni tragovi pneumatika na ivicnjaku trotoara, a na izlasku iz Univerzala prema Bijeljini, a sve u cilju da se napusti lice mjesta prije dolaska policije, a da se pritom ne naruše tragovi krvi, a sve iz razloga što su se navedeni vozaci isti taj dan morali vratiti u Sarajevo..." Tuzilac dakle, sasvim logicnim smatra, odlazak bilo koga sa mjesta zlocina. Ovom prilikom isticem da se nikada nije pokusala rekonstrukcija kretanja djeteta i sama mogucnost pretpostavljene povrede, kako bi se dokazala teorija tuzioca. Rekonstrukcija kretanja pomenutog kamiona, moze imati znacaja, ako je on uzrok povredjivanja, a sta ako je uzrok nesto drugo. U tom slucaju pomenuta rekonstrukcija ima podjednak efekat, kao i kretanje bilo kog automobila u Somaliji istog dana...
A onda zakljucak, koji je tuzilac izvela na samo njoj znan nacin :"Imajuci u vidu sve gore navedeno, ocito je, da je pokojna Ivona ubodnu ranu zadobila od dijela rastrgnute žice korpe bicikla, a koja korpa je bila oštecena prije kriticnog događaja, tacnije prije zadobijanja ubodne rane..." Iako nijedan vjestak nije mogao da potvrdi cak ni to da je povrsinska rana nastala od zice, tuzilac se bazira na izjavu svjedokinje datu mnogo ranije...:"a na tom oštecenju je virila jedna žica nekoliko cm. sa oštrom ivicom..." Kolika je ta zica "ostra", vidljivo je iz snimaka korpe, a najvise podsjeca na tupu stranu olovke.
Sledeci pasus bi trebalo da prikaze kako je dijete upravo moralo samo da se povredi jer je navodim izjavila :"da joj je poznato da je Ivona vozila brzo biciklo, a da kako sam ja primjetila nije bila dobar vozac i cesto je nesigurno vozila šverajuci po putu“...." Cinjenicu da je Ivona u celoj toj godini svega dva puta isla do nje biciklom, dan ranije i taj kobni dan, niko nije htio da uoci. Koliko je to bilo "cesto", ako ju je vidjela samo ta dva dana, a patoloski nalaz nije evidentuiao nijednu drugu svjezu povredu, osim one koja je usmrtila dijete. Sve to naravno nije interesovalo tuzioca, jer se ona ponovo vraca izjavi svjedoka...
Saslušani svjedok Zdenko Bajo koji je saslušan dana 11.08.2009. godine u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini je izjavio: „ ...ja nikakvo oštecenje na korpi nisam vidio, ali znam da je otac izjavio da je korpa bila oštecena“. Navod jeste tacan, ali zbog cinjenice da je iskaz od mene uzet "na prevaru", jer je tuzilac izjavila da ne ulazim u detalje i samo odgovaram na pitanja, jer je vec kasno i svi su umorni, a izjavu cu moci da dopunim neki drugi dan. Sada je ocigledno da posto je odbila da evidentira tu dopunu, nikada nije ni imala namjeru da u zapisnik udje sve sto sam ja saznao, kako to ne bi kvarilo njene planove, nego smo ono sto bi mogla kasnije da iskoristi za svoje falsifikate...
I sada vrhunac falsifikata od strane tuzioca, jer se poziva ponovo na izjavu svjedoka, da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, "ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo..."
Prvo se od strane tužilaštva prepricavaju rijeci svjedoka : „da je vidjela kako dijete pada na kolovoz“
Zatim se citira sam svjedok : „ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo“
Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
Ovo nije stamparska greska i ne ponavlja se slucajno 3 puta, jer izgleda ni tuzilac koja je pripremala saopstenje, nije shvatila sta u stvari pise...
Šta to treba da znaci? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu. Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti. Napominjem da sam siguran da u saucesništvu sa ubicama nisu ukljuceni svi pripadnici tužilaštva, ali zbog jednog od principa, da svaka radnja clana tužilaštva predstavlja radnju tužilaštva, sve opisano je sramota za kompletan pravosudni sistem a ne samo za ovo tužilaštvo.
I da zavrsim sa analizom ovog saopštenja, podsjecanjem da je svjedokinja vidjela sivu škodu, a trasolog je uocio tragove iste boje, te cak i da je pomenuta svjedokinja vidjela trenutak pada (a jasno kaže da nije), ona nije vidjela trenutak povredjivanja, koji je po vještaku bio bar 20 metara prije mjesta gdje je djevojcica pronadjena. Sve to naravno nije važno za tužilaštvo, kao ni nestanak djeteta na pola sata. S tim u vezi su i sakrili torbu ciji je kaiš presjecen, te opran nekim hemijskim sredstvom, koji je izmjenio ili oprao cak i originalnu žutu boju. Snimke torbe, korpe i bicikla kvaliteta 7000000 piksela, sam kao „nove dokaze“ (navodnici su zato što su ti dokazi novi samo za javnost, ali ne i za one koji su ih sakrili), predao u pisarnici tužilaštva jer iako sam na prijavnici jasno istakao da nosim nove dokaze i želim da ih obrazložim nekom od predstavnika tužilaštva, niko za to „nije bio zainteresovan“. Napominjem da je od strane glavnog tužioca dat nalog da niko ne razgovara sa mnom, jer sam prilikom svih dosadašnjih susreta uspjevao da dodjem do novih dokaza o kriminalu unutar organa, koji bi morao da se bori protiv kriminala. Ne mogu a da se ne zapitam, kakav je bio rad ovog tužilaštva ranije i kakav bi bio ubuduce, ako ostane pod kontrolom bande kriminalaca, kada se ovakve brutalne laži, podmetanja, prikrivanja i falsifikati, koriste u slucaju stradanja jedne osmogodišnje djevojcice…
U vezi sa pomenutom torbom, vazno je istaci da je zakonom predvidjena procedura, u slucaju da se dodje do novih saznanja, Clan Obustava istrage, stav (3) Tuzilac, u slucajevima iz stava 1. tacka b) ovog clana moze ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pruzaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjiceni pocinio krivicno djelo.
Iako sam pomenute snimke, nacinjene u zgradi Okruznog suda, gdje se torba i danas nalazi, (osim ako je nisu unistili), predao tuzilastvu prije vise od dva mjeseca, za svo ovo vrijeme od njih nije iznesen nikakav stav po tom pitanju, iako sam vise puta pokusavao da dodjem do njega. Naprotiv, uvijek bih dobijao odgovor da nikoga od vise navedenih osoba (postupajuci tuzilac, glavni tuzilac, zamjenici, sekretar ili dezurni tuzilac) nisu tu.
Da je to "istina" uvjerio sam se jednom prilikom kada sam od pripadnika sudske policije dobio odgovor da je tuzilac Stjepanovic odsutna cele nedelje, a potom sam posto sam predao jedan dokument u pisarnici, sreo doticnu osobu na stepenistu u drustvu dva gospodina. Naravno, pravila se da me ne vidi, ali sam u prolazu stavio na znanje i njoj i pomenutoj gospodi, da prevara nije uspjela, rijecima "Otkud vi u Zvorniku"
Kakav ugled Tuzilastvo moze imati poslije ovakvih brutalnih lazi, podmetanja, prikrivanja, falsifikovanja i krsenja odredbi zakona i pravilnika, ostavljam vam da sami procjenite.
Da je pomenuta torba, sa presjecenim kaisom, opranim benzinom, pronadjena kod mene, sada bih vec bio na izdrzavanju kazne za ubistvo, ali sta ce se desiti sada kad je ta torba sakrivena od strane tuzioca.
Vaze li odredbe Krivicnog zakona za sve gradjane ove zemlje ili tuzilac moze da izvrsi i najteze zlocina, pa da potom jednostavno obustavi istragu, pozivajuci se na neovisnost, samostalnost, pravo na sopstveno misljenje. Ako bi jedno takvo djelo ostalo nekaznjeno onda se time daje recept za SAVRSENI ZLOCIN. Da bi se bavio kriminalom nekaznjeno, treba samo prethodno da budes tuzilac, ili jos gore da potkupis nekog tuzioca. Na taj nacin svaki kriminalac sa dovoljno novca, ostace van domasaja zakona.
U prilogu je misljenje i nalaz stalnog sudskog vjestaka dr. Blazanovica, koji je spreman braniti ga na sudu, i koji najplasticnije odslikava analize sva tri vjestaka i prikazuje pravo stanje stvari, te tekst "Zagubljeni dokazi"
Ja sam sakupio vise nego dovoljno dokaza o kriminalu unutar tuzilastva. Jedini ispravan nacin je da se svi gradjani dovedu u okvire zakona, te da se shodno tome ispitaju kriminalne aktivnosti tuzioca Stjepanovic, povodom saucestvovanja u prikrivanju ubistva djevojcice Ivone Bajo.
DA BI SVA DRUGA DJECA BILA SIGURNA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

22.12.2011.

GDJE ISTINA LEZI

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

GDJE ISTINA LEŽI

Na osnovu povreda koje je konstatovao sudski vještak medicinske struke, on lično zaključio je da žica od 2 mm prečnika nije mogla da ih nanese, što je saopštio kako porodici tako i tužilaštvu.
Citiram izjavu patologa kojoj je prisustvovalo 6 osoba, među kojima i jedan sudija :
Sigurno se ne radi o epilepsiji. Povreda je netipicna, te obrazlaze: ubodi nozem su tipicni recimo, jer ostavljaju jasan trag. Dakle noz nije, a nije ni zica. Ja nisam mogao potpisati da je zica...
U razgovoru sa sekretarom tužilaštva, vještak je čak dao procjenu dimenzija :
Radi se o predmetu do 2,5 cm širine i 1 mm debljine (nepoznate dužine)...
Na narednoj slici predočavam opis povreda uočenih za vrijeme autopsije :
Na osnovu tih podataka zatražili smo mišljenja više vještaka od kojih su svi takođe isključili mogućnost nastanka opisanih povreda djelovanjem elastične i labave žice, te istakli da je po svemu sudeći, predmet koji je uzrokovao te rane morao da se kreće velikom brzinom, a opis istog od strane jednog od njih, (dr. Blažanović) prilažem na sledećoj slici :
Iako su vještaci jasno istakli argumente za tvrdnju da se ne radi o nesrećnom slučaju, bar ne na način na koji je to neko pokušao da predstavi, a ni danas, više od godinu dana poslije ubistva nije poznato ko je autor ideje o samopovređivanju na žicu od korpe bicikla, tužilac Stjepanović, uporno forsira tu obmanu i ne prihvatajući mišljenja vještaka, donosi odluku o nesprovođenju istrage, bez ikakvog obrazloženja...
No porodica je nastavila da sakuplja podatke i došla do dokaza da je pomenuta tužiteljka smišljeno izuzela iz istražnih radnji sve ono što je ukazivalo da se radi o ubistvu, odnosno da se ne radi o povređivanju komadom žice.
Kako se radi o obimnom materijalu, koji sam već predočavao u prethodnim mjesecima, sada neću o tome iznositi detalje, te ću samo istaći da je od javnosti, porodice, medija i vještaka, sakrila torbu djevojčice, čiji je kaiš presječen i deformisan, te čak što je vrhunac monstruoznosti i podatke, odnosno fotografije unutrašnjih povreda, koje su i dovele do smrti, nije predočila vještaku, čije je mišljenje navodno tražila.
Vodeći se opisom koji su izneli vještaci, razgovarao sam sa profesionalnim vozačima i saznao da se predmet sličnog opisa koristi za španovanje tereta, a nedavno sam na jednom stubu u gradu pronašao metalnu traku, koja u dlaku odgovara opisima. To se posebno odnosi na širinu ulazne rane, koja je 19 mm. Fotografije trake su na slikama koje slijede :
METALNA TRAKA NA STUBU
UVEĆAN DETALJ
 SA VIDLJIVOM
DIMENZIJOM
Očito je dakle na slici desno da je širina trake takođe 19 mm, dok se debljina ne vidi iz ovog ugla, ali postoje i fotografije snimane iskosa gdje se vidi, da i ta dimenzija odgovara pretpostavljenoj od strane vještaka.
Da li je djevojčica stvarno ubijena ovakvom trakom, koja je recimo bila na nekom vozilu i pod velikim opterećenjem pukla u prolazu, kao što je to bio slučaj sa kamionom koji je pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policije, zato što su se citiram tužiteljku, „vozači morali vratiti do ponoći u Sarajevo“, ili je to učinjeno (ne)namjerno, nekim drugim predmetom, ne može se sa sigurnošću reći, bar ne na osnovu ovih podataka.
Sigurno je samo to da je sve ove detalje tužilac Stjepanović, namjerno prikrila sa ciljem da ubistvo djevojčice predstavi kao nesrećan slučaj.
Zašto je to učinila i sa kakvim motivima, ostaje nadležnima da ustanove.
Dovoljno je samo da se zatraži objašnjenje od pomenute osobe.
Da li je ona iznad i izvan zakona ili se svi građani moraju povinovati njegovim odredbama?
Poznato je da su odgovorni za prikrivanje ubistva u nemoćnom bijesu iz osvete pokrenuli neviđenu hajku na mene pokušavajući da me dovedu u vezu sa bilo kakvim krivičnim djelom i tako me eliminišu.
Iako su prije akcije tvrdili da imaju dokaze protiv mene, sve do danas poslije skoro pola godine od tih događaja, ne usuđuju se da podignu optužnicu i suoče se sa mnom na sudu, iako raspolažu neograničenim resursima, a jedino „oružje“ koje sam koristio protiv njih, računar moje sestre, su tada oduzeli.
Naravno da ne smiju podići optužnicu protiv mene, jer znaju da bih tu priliku iskoristio da iznesem sve podatke o njihovim kriminalnim aktivnostima, te iako sam par puta sugerisao sudu da insistira na tome ili da ih kazni za odugovlačenje postupka, sa suprotne strane nije bilo nikakve reakcije.
S obzirom da ne postoji ništa što bi mogli da iskoriste protiv mene, nije isključeno da će pokušati i sa podmetanjem dokaza na računare koje sam koristio ili sa nekim lažnim svjedokom, a što je sada lako izvodljivo jer načelnik kriminalističke policije, (svjedok njihovih mahinacija) nije više među živima, a sahranjen je 5 dana pošto je sestri i meni obećao da će ispitati rad inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice…
No, ja sam spreman i za takve podlosti od strane kriminalaca, što je njima sada već poznato i nemaju hrabrosti da rizikuju svoje položaje i fotelje, nego su se radije odlučili za „mirovanje“.
Da imaju samo 10 posto dokaza, koje imam ja protiv njih, već bih odavno bio u pritvoru.
S druge strane tužilac koji je prikrio dokaze o ubistvu jednog djeteta (i njegovi saučesnici), što je mnogo gore i od samog čina ubistva, jer je možda bilo i nehotično, a njegova je dužnost da goni počinioce krivičnih djela, već više od godine šeta slobodan i uzima novac od građana za svoj (ne)rad.

I OPET PITANJE : DA LI JE ZAKON ISTI ZA SVE ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

22.12.2011.

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE

MATERIJAL KOJI SAM PREDAO NAČELNIKU POLICIJE JE NESTAO SA LICA ZEMLJE, A ON JE "UMRO" SAMO 5 DANA KASNIJE! RAČUNAR JE VRAĆEN 9 MJESECI POSLIJE ODNOŠENJA, SA PRAZNIM HARD DISKOM, A DANAS, 21 MJESEC PO POKRETANJU RADNJI, NISAM DOBIO OBAVJEŠTENJE O PRESTANKU, ŠTO JE OBAVEZNO ZAKONOM NAJKASNIJE POSLIJE 6 MJESECI! NARAVNO NIKO SE NIJE USUDIO DA ME ZVANIČNO OPTUŽI, NA OSNOVU LAŽNE PRIJAVE PRIPADNIKA TUŽILAČKE MAFIJE...

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE
OBAVJEŠTENJE


U sklopu moje borbe protiv organizovanog kriminala, dostavljao sam u prethodnom periodu, na više adresa podatke do kojih sam dolazio. Nije to naravno bilo lako, jer sem što je mnogo složenije, obiman materijal pismeno obrazložiti, nego ga interpretirati u razgovoru sa za to plaćenim državnim službenicima, (što mi se onemogućava već godinu dana), morao sam da brinem i o tome da pismene pošiljke koje šaljem ne budu zadržane zbog posebnih istražnih radnji, koje je protiv mene izdejstvovao jedan od mafijaških servisera unutar državnih organa…
U isto vrijeme nastavio sam da prikupljam podatke o aktivnostima kriminalaca i došao do informacija da su se neke osobe izuzetno uznemirile zbog toga što sam obavijestio Glavnog republičkog tužioca o nekim događajima, posebno o tome kako je načelnik kriminalističke policije g. Teodorović izgubio život.
Ja to naravno nisam nikome od njih rekao, a pošto se o tome priča, zaključujem da ste se zainteresovali i provjerili da li je to što sam opisao istina. Kako podatak o smrti neke osobe nije moguće sakriti, a ni informacije o tome da li je rađena autopsija, mogli ste se uvjeriti da su sve moje tvrdnje tačne. No da analiziramo sada taj konkretan slučaj, a moguće se sledeće opcije :
a) Smrt načelnika policije je prirodna, a državni organi su uradili sve potrebne istražne radnje.
b) Smrt načelnika policije je prirodna, a državni organi nisu obavili predviđene istražne radnje.
c) Smrt načelnika policije nije prirodna, a državni organi su uradili sve potrebne istražne radnje.
d) Niti je smrt prirodna, niti su državni organi uradili sve potrebne istražne radnje.

S obzirom da obdukcija nije izvršena, nego je neki vidovnjak odlučio da se radi o infarktu, jasno je da stavke „a“ i „c“ otpadaju, te ostaju druge dvije opcije. Dakle moguće je da se radi o prirodnoj smrti, za koju nema medicinskog dokaza, ili da se radi o ubistvu trovanjem za šta takođe nema dokaza. Analizirajmo dalje obe ove mogućnosti…
Ako je smrt prirodna, autopsija bi to potvrdila i otklonila svaku sumnju, dok bi u suprotnom bilo jasno da se radi o ubistvu. Kako nečija prirodna smrt, nikome ne može da stvori probleme, dok je za ubistvo to sasvim drugi slučaj, logično je da je ono što se u stvarnosti i odigralo, najbolja varijanta za eventualne ubice.
Ostavljam sad vama da sami zaključite, iz kog razloga nije naložena autopsija…
I to što se neke osobe nerviraju zbog toga što ja obavještavam državne institucije o svemu što se tad dogodilo daje dodatne argumente u prilog tome da se osnovano posumnja u prirodnu smrt, Jasno je da je jedino autopsija mogla sa sigurnošću dati odgovor na pitanje šta je uzrok smtri, a pošto to nije urađeno, očito je da su nadležni u najmanju ruku zabrljali. Druga mogućnost je mnogo monstruoznija : Za autopsiju nije dat nalog, jer su znali šta će da pokaže.
Ako nisu krivi, nemaju razloga da budu nervozni, dok naprotiv, svi oni koji su odgovorni, moraju da se zabrinu. To je jasno i iz mog primjera, kada sam lažno optužen za planiranje atentata na 6 pripadnika tužilaštva i po tom osnovu saslušan 24.03.2010. u prostorijama CJB Bijeljina, od strane inspektora Zorana Jovičevića, (tako da možete provjeriti) i bez branioca dao izjavu kakvu zasigurno nisu imali prilike da evidentiraju u karijeri. Tada sam se za svaki moj postupak pozvao na relevantni član zakona, (sa greškom u broju člana 213 ZKP-a, koji je dopunama dobio broj 221-Obaveza prijavljivanja krivičnog djela, , što mi tada nije bilo poznato). No najvažnije je to da nikada nikome nisam uputio bilo kakvu prijetnju primjenom fizičke sile direktno ili indirektno sa moje strane, nego je povod za sve akcije protiv mene bila moja tvrdnja više puta ponovljena da će svi pripadnici tužilaštva i policije koji su učestvovali u prikrivanju ubistva, završiti na robiji…
Vjerujem da ako se izuzme osoba pod nadimkom „Legija“, niko na prostorima Jugoslavije (Avnojske granice) nije optužen za planiranje tolikog broja atentata, pogotovo ne na državne službenike. Kako sam reagovao na takve optužbe možete se lično uvjeriti, čitajući moju izjavu, a jedna osoba čije mišljenje cijenim je iznijela stav da nikada nije pročitala odmjereniju i na zakonu utemeljenu izjavu, još sa smirenošću i hladnokrvnošću, iznesenoj.
Negdje na dvije trećine te izjave, koja je zamorila aktere, te su odlučili da naprave kafe pauzu, i meni je ponuđeno piće, na šta sam rekao da bih popio samo malo vode, (inspektor već naručuje vodu), ali iz umivaonika, dodajem jer sam čuo da ovdje ljudi umiru na saslušanju. Kakav je muk nastao i izrazi lica, ostavljam vam samo da zamišljate, a dodao sam još i to da me neko naravno može da kontroliše dok pijem vodu u toaletu. Tako je i učinjeno i tek pošto smo se vratili natrag, akteri su se oporavili od šoka. Taj događaj koji sam pomenuo, desio se 12 dana ranije, kada je 12.03. Nedeljko Radman preminuo na saslušanju u policiji. Ja sam naravno to rekao sa određenim namjerama, a jedna od najvažnijih je bila reakcija…
I ona je uslijedila poslije minut, dva. Objašnjenje je bilo da je sve regularno, te je to pokazala i obdukcija. Ispitivanje je teklo normalno,( u istoj kancelariji na istoj stolici) i taman kada su završili gospodina je zabolela glava, itd itd.
Znam ja, da me vi ne biste otrovali, ali ima ih koji bi me rado vidjeli mrtvog, i ne brinite zbog ovoga što sam rekao, to je tek onako da malo razbijem monotoniju, (mada vjerujem da se nikome iz policije nije svidjelo to razbijanje..)
Poslije pauze i nastavka, završeno je sa izjavom i sad slijedi najzanimljiviji dio. Umjesto da me pošalju kući, saopštava mi se da pređem u drugu kancelariju. Ne shvatajući zbog čega prelazim i čekam oko 5 minuta,(poslije sam shvatio, da ne bude isti slučaj u istoj kancelariji) kada ulazi inspektor Maksimović Bojan, i saopštava kako imaju još jedan problem. „Ne znam kako ćeš reagovati?“ (Možda kao pokojni g. Radman).
Hoćete li da me uhapsite, pitao sam, na šta je negativno odgovoreno.
Da mi pretresete kuću? (pogodak). Da mi otmete kompjuter? (Pa mislim da je i to navedeno; bio je odgovor).
Naveo sam imena aktera kako bi se sve moglo provjeriti, i to da sam znao unaprijed da će mafija pokušati da mi odnese sve podatke koje imam i uništi ih, (poruku sam ostavio o tome i njima na računaru koji su odnijeli, a nalazi se u dokumentu „Obavještenje.html“, unutar virtuelnog diska „Ivonina skola.iso“).
No najbitnija je paralela : Kada sam dao izjavu pojavljuje se „Naredba“ za pretres, koja je kao upravo stigla, a kasnije su mi priznali da je sve pripremljeno, što sam je uostalom i znao. Standardna procedura, postupak koji je doživio i g Radman.
Doživio, ali nije preživio. Ja lično smatram da bi samo totalna budala otrovala u današnjim uslovima osobu na saslušanju, no ni to nije isključeno, ali stres, šok i pritisak koji je doživio, (očito isti postupak kao i kod mene), bio je dovoljan da izazove smrt.
I još jedan neobičan detalj, u stvari i nije neobičan. Ko je bio tužilac? Pa Danica Stjepanović, naravno.
Podatke o tome možete naći i na internetu, (ako nisu uklonjeni)…
A što se tiče optužbe protiv mene, po članu 169, iako je prošlo više od 7 mjeseci i „imaju obilje dokaza“, jer sam slao „prijeteće poruke“, niko se ne usuđuje da podigne optužnicu i suoči se sa mnom na sudu, nego se postupak odugovlači, da se ne bi otkrilo kako je sve inscenirano, prije nego što institucije koje sam obaviještavao o aktivnostima tih kriminalaca, donesu svoja mišljenja. Naravno da bi za njih bilo korisno, da sam ja šizofreničar, manijak, masovni ubica tužilaca, a kada se izvuku iz gliba u koji su upali i oslobode odgovornosti za ubistvo, šta je za njih lažna prijava, sitnica.
Pa i računari koji su odneseni, zašto ne bi bili „greškom“ uništeni podaci na njima, kakva god te greška bila. Pa i sam postupak, „Posebnih istražnih radnji“, koji maksimalno može da traje 6 mjeseci, kod mene je probio termin već sada za 40 dana.
Ne samo da računari nisu vraćeni, nego nisam dobio ni obavještenje o tim radnjama, što je obavezno po završetku istih, član ZKP-a Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav 3 :
Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
Iako sam u prethodnim mjesecima obavještavao sud da imam pravo na suđenje u najkraćem roku ili da tužilac odustane od optužbi, te da ih se upozori na predviđene kazne za odugovlačenje, tužilaštvo nastavlja da brutalno krši sve zakonske odredbe, jer ne želi da se na sve zločine koje su počinili, nadoveže još i ono što ih slijeduje prema navedenom članu.
Tako je grupa kriminalaca, sluge mafije, zaposlenih u tužilaštvu, plaćeni novcem građana, a bogato nagrađeni od bosova i kumova, za svoje servisne usluge u prikrivanjima zločina, (u daljem tekstu „Tužilačka mafija“, što se odnosi isključivo na plaćenike organizovanog kriminala, a nikako na sve tužioce), nastupila kao banda drumskih razbojnika, te otela imovinu građana. (Sam postupak je učinjen po zakonom predviđenoj proceduri, ali je zasnovan na lažnoj prijavi i providnom planu, glavnog okružnog tužioca da natjera policiju da podnese zahtjev, koju će onda njegov čovjek „teška srca“, odobriti, a sam Kovačević Novak, naravno ni na šta nije uticao - kakva lijepa bajka).
No da dodamo još neke bitne podatke vezano za smrt g. Teodorovića. Pomenuti gospodin je izrazio spremnost da ispita sve nepoznate detalje, oko ubistva djevojčice Ivone Bajo, te je po dostavljenoj informaciji da jedna osoba, ima da izjavi nešto na tu temu, poslao tri pripadnika kriminalističke policije do njega na radno mjesto.
Ja lično ne smatram da podaci koje zna g. XXXXX imaju naročitu težinu, ali je važno istaći da je inspektor, (kako smo saznali kasnije Marković), prijetio svjedoku, citiram : „Puno ti pričaš“, ako ja kažem da je ovo žica, (pokazuje ključ od automobila), onda ima da bude žica“. G. XXXXX je spreman da potvrdi ovo na sudu, no to i nije bila tema mog obraćanja Aci Teodoroviću, (ovaj dio mu je ispričala sestra), nego sam se koncentrisao na nepravilnosti za vrijeme istrage kada je postojala naredba da se sve stvari donesu na obradu, a inspektor ostavlja tri predmeta u automobilu, odnoseći samo torbu, koja je već bila oprana benzinom ili ju je oprao on odnosno tužilac, kako bi uklonili tragove. Zanimljivo je da iako sam još u februaru predao snimke te torbe presječenog kaiša i većim djelom opranog nekom jakom hemijskom supstancom, a presječeni dio je nestao sa lica zemlje, niko ne samo da nije izneo nikakav stav po tom pitanju, nego se svi ponašaju kao da za to uopšte ne znaju.Sem toga ispitivanje svjedoka YYYYYY nije obavio nadležni inspektor, nego Stanko Stanišić, postavljajući pitanje na taj način da je već doneo zaključak kako se radi o nesrećnom slučaju. Predočavam tekst pitanja :
Skrenuo sam pažnju da sam saznao kako porodica kod koje je bila Ivona ima dobrog prijatelja među inspektorima i da bi bilo vrlo neobično ako bi se ispostavilo da je baš Stanišić Stanko ta osoba…
Ovo je zaista samo manji dio brljotina za vrijeme istrage kriminalističke policije, a sada ću istaći samo još to da inspektor Marković nije htio da uzme kapu, kostim i naočale, koje je nosila djevojčica , a koje nam je doneo vozač automobila u kome su stvari ostavljene, dok je oko dva mjeseca kasnije izjavio da mu ih nismo nikada niti davali ???
Evidentirajući sve to na list papira, g. Teodorović je obećao da će sve ispitati. Tada sam mu predložio da po istom principu kako je podnesen zahtjev za moje saslušanje, to učine i za tužioca Stjepanović, a na osnovu izjave vještaka dr. Busarčevića.
Pa neka objasni zašto je uklanjala dokaze i obmanjivala vještake, ako ih se ne bojite.
Smišljeno sam dodao ovaj završni dio, kako bih mu probudio ponos i hrabrost, ali sada se pitam već dosta dugo, da li sam ja „kriv“ zbog njegove smrti. Da li je ubijen zbog toga što je pokušao da uradi nešto što se nije svidjelo kriminalcima iz vlasti.
Naime već sutradan kada smo pokušali da razgovaramo sa glavnim tužiocem, saopšteno nam je da je i on i tužilac Stjepanović na odmoru. I zanimljivo dotična tužilac se pojavljuje na izlazu, te ugledavši nas, bježi nazad u zgradu. Toj sceni je prisustvovao sudski policajac Pertičević Dragiša, kako bi se moglo provjeriti, zašto je tužilac Stjepanović, krenula na plažu preko zgrade tužilaštva. Ima li njen iznenadni dolazak veze sa postupcima g. Teodorovića i najvažnije pitanje :
Da li postoji uzročno-posledična veza, svih ovih događaja, (a naveo sam samo dio), sa njegovom smrću 4 dana kasnije ???
Naravno, svaki pokušaj da dostavimo dokazni materijal o ubistvu i prikrivanjem istog od strane tužioca se sprečava na sve moguće načine, tako da smo pri jednom takvom pokušaju uhapšeni. Navodim jedan od relevantnih članova :
Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana (1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
Ovdje bi u stavu jedan, poslije riječi „djela“ trebalo amandmanom umjesto tačke, unijeti zarez te dodati „ako to odobri tužilaštvo“, te bi se tako zakon doveo u sklad sa samovoljom kriminalaca iz vlasti na terenu.
Očito je dakle da tužilac Stjepanović, koja nije sposobna niti da nosom u šoljici za kafu ubode želju, niti da lažira slučaj ubistva, a da ne ostavi tragove kao slon u parfimeriji, a kamoli da obavlja posao tužioca, nije svoje monstruozne aktivnosti izvršavala za svoje interese, jer ima zaštitu glavnog okružnog tužioca za sve te zločine.
Naravno da se postavlja pitanje, ko je sve umiješan i koga štiti tužilaštvo? Da li se radi o zaštiti nekog lokalnog moćnika, (mada lokalni nekada znači i državni) ili je nalog za lažiranje istrage došao direktno iz vlade? Nesporna je činjenica da je Ivona ubijena pred ulazom u firmu jednog lokalnog moćnika, a koji je glavni čovjek premijera u Bijeljini, te da su u to vrijeme švercovali neku robu, (možda i heroin) u krug firme „Univerzal“. Kamion koji je dovezao robu je pobjegao prije dolaska policije, što je tužilac Stjepanović imala potrebu da opravdava kao normalno u svom Saopštenju na sajtu tužilaštva, tako da se za njega „nije znalo“ dok mi to nismo otkrili. Ne postoji popis robe koja je dovezena tog dana…
Nažalost svi dokazi do kojih sam dolazio, ukazuju na to da se radi o dobro organizovanoj kriminalnoj grupi, koja ima svoje članove u svim nivoima vlasti. Tako da je ona osnovna pretpostavka, da je svako nevin dok se ne dokaže njegova krivica, za mene izmenjena u slijedeću: „Svaki tužilac je kriminalac, dok se ne uvjerim da on to nije“
U prilog tačnosti ovog mišljenja je i činjenica da sam na više adresa dostavio slike torbe koju je monstrum žena, Stjepanović oprala, kako bi uklonila tragove i audio snimak izjave vještaka iz koga se vidi da je iz njima proslijeđene dokumentacije izbacila sve podatke koji ukazuju na ubistvo, (uopšte ne znaju za unutrašnje povrede), a niko ne reaguje.
To što je učinila kriminalac Danica Stjepanović, je njen zločin, ali sada kada je već mjesecima pokriva i štiti, njen šef i nalogodavac Kovačević Novak je dokaz da je umješan u taj zločin, i svi njima nadređeni koji su obavezni da kontrolišu njihov rad i umjesto da to čine, nastavljaju da podržavaju taj gnusni zločin. postaju saučesnici u ubistvu jednog djeteta.
Ako je stav državnih organa da tužilac može uklanjati dokaze, falsifikovati vještačenja, sprečavati svjedoke da daju izjavu, građane da dostavljeju podatke, (da likvidira nezgodne svjedoke, zašto i to ne bi uradili, ili su već odradili) onda će spisak optuženih biti mnogo duži, ako se ovaj slučaj internacionalizuje i nađe pred međunarodnim sudom.
Jedino što nas dijeli od toga je da se sva pravna sredstva ovdje iscrpe. Ako neko misli da će njegov nerad i bahatost ostati nekažnjeni, grdno se vara. Možda ova korumpirana vlast, (po zadnjim podacima na diobi 90-100 mjesta po korupciji, sa opaskom da je na broju jedan najmanje korumpirana zamlja) neće da obradi podatke koje sam prikupio, ali budite sigurni da će slike torbe, onakva kakva jeste i izjava vještaka biti više nego dovoljne za dokazivanje krivice odgovornih.
U nekim zamljama bi takvi dokazi bili dovoljni da krivci primirišu gasnu komoru, (tamo gdje se mikroskopski pretražuje svaki milimetar dokaznog materijala), dok ovdje tužioci sterilišu taj dokazni materijal razređivačem.
Ovo što se dešava je zaista nevjerovatno. Ubijeno je jedno dijete, a tužilačka mafija uklanja dokaze o tome.
Sreća pa su toliko glupi i nesposobni da su oni sami napravili više tragova koji dokazuju njihov kriminal nego što su uklonili.
Pa ja u svom životu nisam sreo takav otpad ljudskog društva, sve dok nisam upoznao neke pripadnike tužilaštva. A i kakvi mogu da budu ubice nevine djece. Kakvi su njihovi motivi, sada nije više uopšte bitno. Važno je samo to da sam došao do nespornih dokaza o korumpiranosti nekih tužilaca i njihovim saučestvovanjem u najgnusnijim krivičnim djelima.
Mi imamo te podatke i već se nalaze na lokaciji dvije strane zemlje, spremni za obradu pred međunarodnim sudom. Znamo i da ih vi imate, i da znate kakvi kriminalci šetaju u OT Bijeljina, (mislim na one koji su odgovorni za prikrivanje ubistva a ne na sve pripadnike tužilaštva, od kojih većinu i ne poznajem i njih ne tretiran kao pripadnike tužilačke mafije, mada im ne vjerujem). Znamo i da je vaša dužnost da sprovodite zakon, da gonite počinioce krivičnih djela.
Znamo i šta znači, ako to ne učinite, (navodim jedan od relevantnih članova KZ-a) Način izvršenja krivičnog djela
(1)Krivično djelo može se izvršiti činjenjem ili nečinjenjem. (2) Krivično djelo može biti izvršeno nečinjenjem samo kad je učinilac propustio činjenje koje je bio dužan da izvrši.
Tako je dakle jasno da svi koji su dobili dokazni materijal o kriminalu u OT Bijeljina, a ne čine ništa da se krivci procesuiraju, iako im je to dužnost, ne samo da krše navedeni član, nego se deklarišu kao njihovi saučesnici.
Naravno da postoji mogućnost i da se nadležni plaše za svoj život, jer ti kriminalci su sposobni da ubiju svakog ko im predstavlja opasnost. Možda su i nemoćni, jer ko zna kakva su bila stranačka uslovljavanja, kada su pojedini pripadnici mafije postavljani na dužnosti tužilaca, kako bi branili interese svojih nalogodavaca. U tom slučaju jedino moguće realno i moralno rješenje je da podnesete ostavku. U suprotnom postajete saučesnici ubica nevinog djeteta.
To što je Aco Teodorović mrtav i što se njegova smrt ili ubistvo desilo samo par dana od kada je rekao da će ispitati sve radnje inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca, je jasno upozorenje svima, šta može da se desi ako im se suprotstave. Teoretski je moguće da se ne radi o ubistvu, ali šta se desilo sa njegovim zahtjevom.
On je mrtav, kao i Nedeljko Radman, kao i Ivona, a sve njih povezuje tužilac Stjepanović Danica.
Poslije svega, što je navedeno, slijedeći primjer izgleda zbilja nevino, a navodim prethodno relevantne članove:
Razlozi za izuzeće, (stav đ) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost. Te član:
Izuzeće tužioca i drugih učesnika u postupku (stav 1) Odredbe o izuzeću sudije shodno će se primjenjivati i na tužioce i lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da tužioca zastupaju u postupku, zapisnićare, sudske tumače, stručna lica i na vještake, ako za njih nije šta drugo određeno.
Dakle početkom maja 2010. osoba I.H. je poslije napada ne neke osobe, među kojima ima i djece, na saslušanju u policiji priznala da je izvršila ubistvo Ivone Bajo. Iako je tužilaštvu bilo poznato da sam podneo krivičnu prijavu u kojoj su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe, (vezano za isto ubistvo), navedeni Kovačević Novak i Stjepanović Danica, upravo oni, saslušavaju eventualnog saučesnika, i proglašavaju ga neuračunljivim.
Na stranu to da li je on ubica ili nije, (saznao sam da je u stvari narkoman i da je to razlog za njegove ispade, što ga ne opravdava), ta osoba je napadala druge ljude i umjesto da se građani upozore na opasnost, ta informacija se krije od javnosti, tako da ova vijest nikada nije bila objavljena. Kolika je to glupost, vidljivo je iz primjera kada je na stadionu u Bijeljini u leto 2010. silovana 17-godišnja djevojka. Samo zahvaljujući snimcima, koji su objavljeni i na tv programu, došlo je do toga, da se počinilac, našavši se u bezizlaznoj situaciji preda. Da taj snimak nije nikome pokazan, izvršilac bi i danas bio slobodan baš kao i krimainalci iz tužilaštva. To je jedini način borbe mafije protiv dokaza koje sam dostavio.
Zato se sve krije, uništava, prijeti se medijima da ništa ne objavljuju i to je sistem rada tužilaštva od samog ubistva naovamo.
Navodim izjavu sekretara Danke Prodanović, da su imali po autopsiji opis predmeta, koji je ubio djevojčicu, (do25 mm širine i 1 mm debljine, nepoznate dužine) ali mi to nismo saopštili da ne bismo uznemiravali javnost. Kako sam saznao od iste osobe, odluku o tome je doneo glavni tužilac.
E, sada ili je on to učinio na svoju ruku, štiteći svoje mafijaške mentore, ili je dobio nalog sa višeg nivoa.

Istina je da je ubistvo izvršeno samo 5 dana od sahrane Selme Sarajlić, ubijene 1992 godine, (jedna od 20 žrtava, za šta još niko nije odgovarao, a saznao sam da ubice danas rade u državnoj službi i da OT Bijeljina, „vrlo efikasno“ radi na tome, tako što ako bude do njih, nikada niko neće odgovarati za ta ubistva). Dakle djevojčica koji nije bila niti svjesna svoje smrtnosti, kada je ubijena, sahranjuje se u šehidsko mezarje, (poginuli borac u džihadu), i taj događaj je privukao na stotine ljudi, a samo možete zamišljati sa kakvim su motivima pojedinci dolazili.
Ako se radilo o smišljenom prikrivanju nekih informacija, zarad očuvanja „bratstva i jedinstva“, naše vlade i građana, onda se to može donekle i shvatiti, ali dalji tok istrage pokazuje da to nije bio trik da se zavaraju ubice, nego da se zločin zataška.
Da li je Ivona žrtvovana, od strane vlade, zarad „mira u kući“ ili je u pitanju zločin satanističke sekte, narko mafije ili nekog narkomana, suštinski je nevažno jer niko nema prava prikrivati nijedan zločin, a pogotovo ne ovako monstruozan.
Kakva bi bila poruka ubicama, ako ne budu kažnjeni? Pa naravno jedina moguća, „ubili smo jednom nekažnjeno, možemo to ponovo da učinimo“. Sve dok je tužilaštvo korumpirano ovom zemljom će upravljati mafija.
Institucija tužilaštva, koja je zamišljena kao sredstvo za borbu protiv kriminala, postala je sila iznad i izvan zakona.
Ne samo da tužioci svakodnevno na radnom mjestu, gaze i pljuju po zakonu, nego onemogućavaju i građane da ostvaruju prava koja su predviđena tim istim zakonom, na osnovu koga bi se trebao zasnivati njihov rad.
Evo nekoliko primjera toga da tužioci ne samo da ne poštuju ZKP, nego odlučuju da članovi iz KZ-a nisu krivična djela.
Dakle umjesto da se izjasni o dokazima koje sam dostavio, tužilaštvo kaže da djela jasno opisana u KZ-u, koji je na snazi nisu krivična djela, (valjda zato što ih je počinilo tužilaštvo). Da li iza ovoga stoji i Republičko tužilaštvo???
A sada slijedi čitavih 10 redova, kompletne dokumentacije o tome do kakvih je zaključaka došlo tužilaštvo nakon polugodišnje istrage. To je sve što je majka ikada dobila o radu tužioca na ubistvu njenog djeteta…
Iako je po ZKP-u član Naredba o sprovođenju istrage, stav 4 koji navodim
O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac će obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.
bila obavezna da predoči i obrazloži razloge koji su je naveli za takvu odluku, ona to bahato ignoriše.
Na stranu to što je odbila da evidentira materijal i uzme izjavu od mene o podacima do kojih sam došao dok se ona izležavala na suncu, o čemu postoji dokaz, audio snimak našeg razgovora, ta kriminalka je cijelo vrijeme uklanjala sve tragove ubistva, očekujući da će tako uspjeti da prevari i vještake, o čemu takođe imam dokaze. I sve ovo nije krivično djelo.
Pa da li biste, ako bih dostavio video snimak u kome tužilac ubija hladnim oružjem neku osobu, (ili je truje), te samo oružje sa otiscima prstiju tužioca, po istom principu odlučili da „Ubistvo“ i ostala prijavljena djela nisu krivična djela.
Ima li kraja bahatosti i osionosti tužilaštva, Da li za tužioce važe zakoni ili mogu da čak ubijaju naokolo koga god požele, jer naprosto oni donose odluku da li će biti istrage ili ne. Nažalost, danas u 21. vijeku institucija, koja bi borala biti primjer za ugled i poštovanje, te sve svoje aktivnosti prilagoditi zakonu, radi po metodama Gestapo-a.
Svojim pripadnicima dopuštaju najteža krivična djela, sa glupim i besmislenim obrazloženjem, kako to nije krivično djelo, dok u nemoćnom bijesu da me uplaše i natjeraju da odustanem, koriste sva sredstva kako bi našli bilo šta, što bi im dalo osnovu da me optuže. Kada to nisu uspjeli glavni tužilac lično, (a on nije piljar, pa da ne zna šta je „Ugrožavanje sigurnosti“ ili „Davanje lažnog iskaza“) pokušava da mi otme podatke, optuživši me po članu 169.
Iako za to nije bilo osnova i ne postoji nijedna riječ, vezano za taj član niti u jednom mom tekstu, tužilačka mafija je iskoristivši položaj i veze svojih pripadnika izdejstvovala protiv mene sve što može da se nađe u ZKP-u, pa i više od toga.
Odnijeli su računare, ali kako sam ja za njih ekspert, čak i u oblasti prava, a o matematici, fizici, astronomiji, hemiji, astrofizici, itd (sve od velikog praska naovamo), i posebno logici, znao sam unaprijed, šta će da urade i napravio budale od njih.
Što se tiče rada sa računarom, to je tek poseban slučaj, jer ne samo kompletno tužilaštvo, nego i sve stručne službe u BiH, nisu sposobne da pronađu i dešifruju materijal u digitalnom obliku, ako ja hoću da ga kodiram ili sakrijem.
Inspektoru Maksimović Bojanu sam demonstrirao, kako sam „sakrio“, na cd-u, tri tonske izjave, kojima se ne može pristupiti bez ulaznog koda koji sam mu otkrio, a to bi na skali težine od 1-10, za otkrivanje ocijenio sa 5, što znači da nijedan tužilac ne može da pronađe te fajlove na tom cd-u iako zna da su tu, a samo jedan dio stručnjaka za računare bi to mogao da „provali“ i to samo zato, što sam otkrio da se tu nešto nalazi. Inače ni oni ne bi imali šanse.
Takođe sam istom inspektoru demonstrirao rad programa koji sam kreirao, „Enigma“, čija je uloga da šifruje odabrani tekst, koga možete poslati na bilo koju internet adresu, gdje korisnik uz pomoć istog programa i pristupnog koda, koji mora biti ranije dogovoren, dešifruje primljeni fajl i kreira polazni tekst. Težina otkrivanja je slična, ali se radi o sasvim različitim metodama, o kojima ne želim da iznosim detalje, jer je to poslovna tajna.
Tako oni koji su se „usrećili“ time da pretražuju računare koje sam koristio, ne samo da znaju da sam sve važno poslao za Cirih još u januaru, a originale izbrisao sa hard diska, nego i od onoga što pronađu, (ima po mom sjećanju oko 400000 fajlova), ne znaju šta je kodirano a šta ne, i što je najgore na koji način sam to uradio.
Vjerovatnoća da uspiju pronaći nešto je kao kada bi u našoj galaksiji od 400 milijardi zvijezda postojala još samo jedna se nastanjenom planetom, i to život koji nije vidljiv na površini, pa hajde ga pronađite.
Ako je neko od ograna kojima dostavim ovaj dokument zainteresovan za prezentaciju, „sakriću“ na jednom cd-u, unutar do 10 fajlova i najviše do 10 megabajta memorijskog prostora 3 člana iz KZ-a, pa dajte vašim stručnim službama da ih pronađu. Naravno prethodno ću osobi koja preuzme materijal pokazati „sistem skrivanja“, kako bi bilo jasno da se ne radi o blefu.
Kada niko od vaših stručnjaka ne uspije to da pronađe, biće vam jasno du su te službe beskorisne, bar protiv mene…
Tako da nam slobodno možete vratiti kompjutere, jer i da ima nešto na njima, a nema, (valjda je shvaćeno da nisam tolika budala da držim podatke o svom učešću u atentatu na Kenedija i Linkolna, te mojim vezama sa bin Osama Ladenom i Mladić Ratkom; ograncima Al Kaide, i mom učešću u napadima od 11 septembra, atentatu na Zorana Đinđića; mojoj mreži rasturanja heroina, ambulantnim kolima po Hercegovini, i moje veza sa Brutom, koji je ubio svog oca Julija…)
Prethodni redovi su naravno smišljeno sarkastični, ali odslikavaju napore tužilaštva da me dovedu sa bilo čim u vezu, pa im neka od gore navedenih opcija može poslužiti kao ideja, šta da mi podmetnu, (samo oprez, spreman sam i za takve podlosti).
Tako su ne mogavši ništa meni lično da pronađu od rođenja pa do danas, niti da mi pripišu, počeli sa pretresima i nadziranjem mojih poznanika, te pokušavajući da dođu bar do toga da sam nekada čuo za nešto, što bi moglo biti nezakonito.
Slijedi skenirani dio dokumenta, gdje se vidi, kakva je pitanja tužilac naložio da se postave jednoj osobi :
Izgleda da je Zdenko Bajo „ugrađen“ u KZ i ZKP, pa je od svega najvažnije to da li sam ja nešto znao o nečemu…
Dakle tužilaštvu je nevažno da li je navedeni predmet bilo kada poslužio za izvršenje nekog krivičnog djela,od strane ispitanika ili nekog drugog, da li je neko planirao izvršenje, da li ga je neko koristio na neki drugi način, od koga u stvari potiče taj predmet, da se procesuiraju oni koji su to dijelili i izazvali rat u kome je stradalo desetine hiljada ljudi, na najsvirepije načine.
Ne njima je samo bitno da se ja dovedem u kakvu takvu vezu, sa bilo čim, pa makar da mi je neko pričao nešto.
Ja bih naravno kao građanin to morao da prijavim i da krivično odgovaram zato što to nisam učinio, (mada sam siguran da se stav 2, člana 8. KZ-a, na mene ne odnosi. Na stranu to što ja samo uz pomoć specijalnih policijskih jedinica SIPA-e, mogu da se probijem do 4-tog sprata, na kome se nalazi nadležna osoba, kojoj bih mogao prijaviti bilo kakvo krivično djelo, a postoji već jednogodišnja naredba Kovačević Novaka da nijedan pripadnik tužilaštva ne smije da razgovara sa mnom, pogotovo ne o ubistvu djevojčice. Tako mi je uskraćeno pravo predviđeno zakonom da podnesem krivičnu prijavu tužiocu na zapisnik, da predstavljam svoju sestru iako sam za to opunomoćen, a tužioci imaju obavezu 4-satnog rada sa strankama, pa čak su pokušali i da me onemoguće u predaji dokumenata u pisarnici. Taj dio su u stvari uspjeli, jer pošto sam se suprotstavio takvom teroru i upozorio sudsku policiju da bude spremna pred sudom da se suoči sa članom 177 KZ-a, odlučeno je iz ureda glavnog tužioca da predajem dokumente u prizemlju, (pisarnica je na poslednjem spratu).
Sve su ovo bili primjeri demokratije, ljudskih prava, poštovanja zakona, a sitnice tipa, šta se to dešava sa dokazima o ubistvu i prikrivanju istog od strane tužioca i kako ja to i od koga da saznam, kako da pomognem istrazi, do obrazložim detaljno sve ono što znam, pa zar je to važno. Važno je nastaviti sa prikrivanjem ubistva i ne dozvoliti da bilo šta ispliva na površinu i dođe do javnosti, jer mnogi noćima sanjaju zatvorske rešetke i čine sve da ih izbjegnu, ali u panici prave sve veće greške.
Ja ću naravno obavijestiti u posebnom podnesku Ustavni sud o nezakonitom radu tužilaštva, (vezano za odluke koje sam pomenuo, u kojima sebi daju za pravo da odlučuju kako neka krivična djela nisu krivična djala) i zatražiti provjeru ustavnosti, ali nevezano za moje postupke, vaša je dužnost da preduzmete radnje po tom osnovu.
Takva samovolja i bezakonje po kome radi tužilaštvo se mora zaustaviti. Djelovanje institucije tužilaštva je potpuno izvan zakona i u rangu je neke sekte ili masonske lože. Ako se pročita objašnjenje iz zakona, šta se smatra pod „Organizovanom kriminalnom grupom“ i ovlaštenja glavnih okružnih tužilaca, vidljivo je da nema nikakve razlike. Jedino na šta se oslanja zakonitost rada tužilaštva su čast i moral osobe koja je na čelu i šta ako je ta ličnost kriminalac ???
Očito je da niko od pripadnika tužilaštva ne smije da mu se suprotstavi iz straha da ne ostane bez posla, citiram sekretara Prodanović Danku „Morate da me razumijete, ja ovdje zarađujem hljeb“. Opaska se odnosila na temu, kako može da u javnosti plasira netačne informacije, a radi se o ubistvu jednog djeteta.
Takođe i sudska policija, koja se koristi u svrhu zastrašivanja i sprečavanja ostvarivanja prava predviđenih zakonom, vjeruje da mora izvršavati naređenja tužilaštva, što nije tačno. Iz uvida u tekst sporazuma između ministra pravde i glavnog republičkog tužioca, jasno je da se radi samo o pomoći sudske policije tužilaštvu, (u obavljanju zakonom predviđenih poslova, gonjenja počinilaca krivičnih djela) a nikako da se sprečavaju građani u zakonom predviđenoj proceduri.
Bježeći od odgovornosti i suočen sa snagom dokaznog materijala koji imam i ne usuđujući se suprotstaviti mojim argumentima. kriminalac Kovačević Novak, koristi sudsku policiju kao tjelesnu gardu i svoje sluge da bi me sprečavali u bilo kakvom pokušaju da dostavim i obrazložim materijel te iniciram pokretanje istražnih radnji.
To je situacija koja traje još od februara, kada sam predao prve materijale i ja sam smišljeno ostavio jedan period, kako bi se svi pripadnici sudske policije uvjerili da mi se ne dozvoljava pristup tužilaštvu.
Kad odlučim da je trenutak ja ću krenuti uz stepenice bez propusnice, a svi oni koji me sprečavaju u ostvarenjima prava predviđenih zakonom moraće da pred sudom objašnjavaju po kom zakonskom osnovu to čine.
No prije toga, ako se nastavi opstrukcija i kriminal u OT Bijeljina, „obratiću“ se direktno ispred zgrade, svim zaposlenima i prolaznicima, građanima, tako što ću prezentovati materijal koji dokazuje spregu mafije i tužilaštva i imena svih odgovornih.
Trebaće mi mjeseci za to, a i neću žuriti, jer svako moje pojavljivanje u zgradi je za te kriminalce „noćna mora“, a sada ću se potruditi da svi zaposleni i građani Bijeljine saznaju o kakvim se monstrumima radi.
Spreman sam naravno i na prijetnje i hapšenja, ali i to mi odgovara, jer ću sudijama i sudskim vjećima dostavljati materijal koji dokazuje kriminal i korumpiranost nekih državnih službenika, a sve će mi koristiti i u fazi pred međunarodnim sudom.
Tako će biti jasno ko je sve umiješan u organizovani kriminal iz redova vlasti.
Podaci koje sam vam dostvio su više nego dovoljni da se procesuiraju kriminalci iz OT Bijeljina. Dovoljno je pokazati samo sliku torbe pred sudom, (za međunarodni sud to će biti dovoljan dokaz) pa da se vidi kako tužilaštvo „obrađuje dokaze“.
Izjava vještaka dodatno pokazuje da tužilaštvo nastupa kao servis mafije, a desetine drugih dokaza baziranih isključivo na zvaničnim dokumentima, koje je obrađivalo tužilaštvo neću sad ni da pominjem.
Vaša je dužnost da dovedete u zakonske okvire rad tužilaštava, a da li imate hrabrosti za to.
Dok se nije desio ovaj tragičan zločin, nisam imao pojma kako se zovu službenici UDT-a, US-a, RJT-a, pa ni većina ministara.
Većina građana ne zna vaše ime. Ako se suprotstavite mafiji i procesuirate odgovorne iz državnih organa, ne samo da ćete biti poznati u zemlji nego i u svjetskim razmjerama, kao heroji koji su uništili mafiju.
Ko su sve pripadnici mafije, za mene je sasvim svejedno. Možda je Kovačević Novak, „sultan“ u svom „haremu“ OT Bijeljina, za sve zaposlene i Stjepanović Danica „dvorska kneginja“ pa se svi plaše za radno mjesto ili za svoj život, ali za mene koji znam ko su oni i imam dokaze o njihovom kriminalu oni su obični pacovi iz kanalizacije i ništa me neće zaustaviti ni uplašiti da nastavim u svojoj borbi da ih smjestimo iza rešetaka, gdje im je i mjesto.
Da li će to učiniti domaći ili međunarodni sud, ostaje na svima vama kojima sam dostavio dokaze da odlučite…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

22.12.2011.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA : Ž-BL-05-217/10

Obavjestavam vas da se zbog moje borbe za istinu i nastojanja da se ubice i saucesnici u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice Ivone Bajo privedu pravdi i dobiju zasluzenu kaznu u poslednjih mjesec dana intenzivirao teror od strane drzavnih institucija prema meni prvenstveno (na sta se i ne zalim), te prema prakticno svima koji me poznaju.
Iako sam pocetkom februara predao dokazni materijal, (koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva) u Okruzno tuzilastvo u Bijeljini, te pocetkom marta sluzbenicima MUP-a u Bijeljini, nije usledila nikakva reakcija po tom pitanju, nego je naprotiv razradjen plan, da mi se oduzmu svi podaci koje sam prikupio o kriminalu unutar tuzilastva i policije.
Prilazem zaglavlje dokumenta na osnovu koga su pretresene prostorije koje sam koristio, te oduzeta imovina od dvije osobe. Racunar vlasnistvo moje sestre Budimke, majke ubijene djevojcice, koji sam koristio za kreiranje i obradu podataka, te imovinu osobe koja nije u srodstvu sa mnom, ciji sam stampac koristio. Ime te osobe i detalje ne navodim jer je vec imala dovoljno problema...

Na osnovu ove Naredbe je izvrsen upad i oduzimanje predmeta, a sve na osnovu lazne optuzbe kriminalaca, protiv kojih sam podneo krivicnu prijavu za zloupotrebu sluzbenog polozaja i saucesnistvo u prikrivanju ubistva.
Vidljivo je da su se pozvali na clan 169 KZ, tvrdnjom da im vec duze vrijeme upucujem opasne prijetnje po zivot i tijelo. Pitanje je zasto me nisu optuzili odmah, nego su to uradili sada kada sam predocio dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima. U nastavku prilazem tekstove koje su oni doneli u policiju i na osnovu kojih su izdejstvovali pretresanje i oduzimanje podataka koje imam protiv njih:
KOVACEVIC NOVAKU
Pred tobom su zadnji dani slobode. Jedino sto te moze izvuci je da nisi licno ucestvovao u ubistvu Ivone Bajo, nego da si izvrsavao tudje naloge. Imas vremena do 20. marta da me pozoves i pokusas da izbjegnes robiju. Ako mi otkrijes za koga si radio, odustacu od optuzbi prema tebi. Naravno da bismo o tome morali licno da se dogovorimo. Necu navoditi clanove zakona koji mogu da ti pomognu, jer bi morao sam da ih znas. Ako zelis da izbjegnes robiju pozovi me do navedenog datuma i predstavi se kao KOVAC (zbog eventualnog prisluskivanja). Naravno do tada, a i posle moraces da me tretiras pred ostalima kao i do sada (drsko i bezobrazno), kako niko ne bi nista posumnjao. Sasvim mi je svejedno da li ces prihvatiti ili ne. Moja sestricina je ubijena i za to ce neko da zavrsi u zatvoru. Ako odlucis da i dalje stitis ubice, onda je jasno ko ce to biti. No pogledaj jos jednom slike torbe sa presjecenim kaisom i razmisli dobro.
Ja sam sada jedini koji te moze spasiti od robije…
GRUHONJIC MUHAMEDU
Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu. Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretiran kao saucesnik ubistva. Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu. Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu.
Odluka je na vama…
Kako se radi o pripadnicima tuzilastva, koji su brutalno krsili odredbe KZ, te saucestvovali u prikrivanju ubistva, ponudio sam im da otkriju ko se nalazi u pozadini tog ubistva i cije naloge izvrsavaju, sto ih po Clanu 383- Zlocinacko udruzenje, stav 3, moze osloboditi od kazne. Navodim pomenuti stav :
(3) Izvrsilac djela iz st. 1. i 2. koji sprijeci izvrsenje krivicnih djela navedenih u stavu 1. ovog clana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodece clanove udruzenja, oslobodice se od kazne.
Vidljivo je da u pomenutim tekstovima nema ni slova o pretpostavljenim pretnjama iz clana 169 KZ, te da su zasnovani na zakonom predvidjenoj proceduri iz clana koji sam naveo. Podseticu sada da sam pocetkom godine podneo Krivicnu prijavu protiv organizovane kriminalne grupe, medju kojima su pripadnici tuzilastva i policije. Vidljivo je iz naredbe, da je na osnovu lazne prijave dvojice tuzilaca, MUP podneo Zahtjev, a koji zanimljivo "odobrava" tuzilac, dakle podnosilac, te na osnovu svega sudija izdaje Naredbu...
Ime tuzioca koji je to "odobrio" nije ni vazno, jer je u sluzbi Kovacevic Novaka, a iako sam vec sutradan pokusao da ulozim zalbu, te trazim sve podatke, sprijecen sam u tome, sto za mene ne predstavlje nista novo, (vise puta mi nije dozvoljeno da ostvarim prava predvidjena zakonom). Do danas nisam dobio dokumente na osnovu kojih je donesena naredba iako sam insistirao na tome, jer je to predvidjeno u ZKP Clan 142 - Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, sto je navedeno i u Zapisniku saslusanja, ali nikada nisam dobio nijedan dokument, i sto je najvaznije, imena osoba koje su napisale Zahtjev (iz MUP-a), te tuzioca koji je to "odobrio", kako bih vidio kojim su se razlozima rukovodili, za svoje postupke, te da pokrenem adekvatna pravna sredstva po tom pitanju.
I na kraju sam ponovo kontaktirao policiju, sa namjerom da saznam sta su ucinili sa dokazima koje sam im ja predao, a nisam dobio nikakvu potvrdu o tome niti je radjen zapisnik, te je sve dakle moglo da zavrsi i u kanti za otpatke. Dobio sam odgovor da su oni to prosledili u tuzilastvo (koje optuzujem), te da nisu ni mogli nista vise da urade...
Pa, vidio sam da ste u slucaju laznih optuzbi protiv mene munjevito podnijeli zahtjev, (konstatovao sam) pa ste mogli i ovdje da date neki stav, misljenje, bilo sta da preduzmete (pretres i oduzimanje predmeta od osumnjicenih nisam pominjao).
Naravno, na to odgovora nije bilo...
Neke osobe koje me poznaju su zaustavljane, legitimisane, pretresane, a mene su licno danima pratili, (patrolna kola, na 20-50 metara iza mene dok sam pjesice isao u grad, a kad sam prosao kroz park, dalje su preuzimale trojke iz interventnog voda), pracen sam ukorak od strane policajaca u civilu, te usput zaustavljen i pretresen...
Mjere POSEBNOG NADZORA, koje se inace koriste, kada ne postoje dokazi da je osoba pocinila bilo kakvo krivicno djelo, obuhvataju i angazovanje posmatraca (u tri smjene, ispred moje kuce), pracenje i snimanje svih komunikacija, te kontrola svih osoba preko kojih bih mogao poslati neki podatak medijima ili institucijama koje sam obavjestavao, o organizovanom kriminalu unutar tuzilastva u Bijeljini, a sve su primjenjene, na meni.
Ni na jedan poziv u poslednjih mjesec dana od strane majke i bake ubijene djevojcice, medijima da objave pod kakvim terorom zivimo (da se ne shvati bukvalno, nije bilo nikakve primjene sile, a svi policajci su bili korektni i ljubazni, cak se izvinjavali, te nas podrzavali da nastavimo svoju borbu za istinu), niko nije reagovao. Meni licno je vise novinara saopstilo da ne mogu nista da objave, da nije odluka na njima, a jedna osoba cije ime necu pominjati, da ne bi imala problema, je pozvana od strane portparola policije i rijecnikom koji nije primjeren da se nadje na ovom dokumentu, upozorila ga "da se vise ne petlja u ovaj slucaj". Inace vec duze vrijeme postoji nalog da se podaci koje ja prikupljam ne objavljuju, a po svemu sudeci mogao je doci samo od izuzetno uticajne osobe, koja je i dala naredbu da se zataska ubistvo jednog djeteta.
Upad u jednu medijsku kucu pocetkom godine, od strane policije, a po nalogu tuzilastva i pretres prostorija, pokazuje jasno sta ce se desiti svima koji bi pokazali neposlusnost.
Da se samo deseti dio energije utrosene na blokiranje moje borbe za istinu, upotrebio za otkrivanje ubica, oni bi sad vec bili iza resetaka.
Slusao sam nekoliko puta pozive gradjanima da pomognu u borbi protiv kriminala. Evo sada na mom primjeru, moze se vidjeti sta ce se desiti onima koji bi to pokusali.
Umjesto da pokrenu neku akciju, istragu, daju neki odgovor, makar i lazni, sto su ucinili vec desetine puta, (da sam sve izmislio, da su u pitanju fotomontaze, da je djevojcica sama presjekla kais i oprala ga benzinom, bilo sta), tuzilastvo i policija se udruzuju i traze pomoc suda da bi mi oduzeli podatke.
Ostalo je jedino jos da pozovu vojsku pa da svi krenu na mene.
A SVE DA BI UBICE JEDNOG DJETETA OSTALE NA SLOBODI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

22.12.2011.

MOLBA ZA POVRACAJ

JEDAN OD PODNESAKA OKRUŽNOM SUDU U KOME SAM OPASAO ARGUMENTOVANO, MAFIJAŠKU POZADINU TUŽILŠTVA, ŠTO MI JE OMOGUĆILO DA 9 MJESECI OD ODNOŠENJA, IZDEJSTVUJEM POVRAT OTETOG RAČUNARA, A LAŽNE OPTUŽBE VIŠE NIKO I NE POMINJE...

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI
MOLBA

(za povracaj u predjasnje stanje po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Prije argumenata koje cu navesti u prilog ovoj molbi izjavio bih da RJESENJE, koje sam dobio od suda po podnesenoj zalbi, nema nijedan nedostatak i da je sudsko vijece, bar koliko to ja mogu sa svojim pravnim znanjem da ocijenim, donijelo odluku iskljucivo rukovodeci se zakonskim odredbama. Jedini razlog za ulaganje ove molbe je to sto vijece u trenutku odlucivanja nije bilo upoznato sa svim cinjenicama koje su bile relevantne za odlucivanje, a koje cu navesti u daljem tekstu...
No prije nego sto izlozim sve cinjenice proedocio bih Clan 71 - Uslovi za povracaj u predjasnje stanje ...
(1) Optuzenom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu zalbe na presudu ili na rjesenje o primjeni mjere bezbjednosti ili vaspitne mjere ili o oduzimanju imovinske koristi, sud ce dopustiti povracaj u predjasnje stanje radi izjave zalbe ako u roku od osam dana poslije prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok podnese molbu za povracaj u predjasnje stanje i ako istovremeno s molbom preda i zalbu.
(2) Poslije proteka tri mjeseca od dana propustanja ne moze se traziti povracaj u predjasnje stanje.
Napomenuo bih samo da Clan 334, koje mi je predocilo vijece, kao relevantni po kome je odlucivalo, u primjercima KZ i ZKP, koje imam (knjiga i pdf dokument) se nalazi pod brojem 226, te stoga zakljucujem da je doslo do dopuna koje ja nazalost nemam, te cu sem broja navoditi i naslov clana, kako bih izbjegao mogucnost da navodim nerelevantni clan zakona...
Isticem prvo da sam vec sutradan po oduzimanju nekih stvari iz prostoruja koje sam koristio ja ili osobe sa kojima sam bio u kontaktu, nesto posle 7 sati ujutru, dosao u zgradu Okruznog suda, prijavio se dezurnom pripadniku sudske policije i predocio dokument, cije zaglavlje prikazujem :

sa napomenom da imam namjeru predati neke dokumente (ZALBU i OBAVJESTENJE)te izneti vazne cinjenice po toj NAREDBI
Posto za mene vec mjesecima vaze posebni uslovi u zgradi suda (tuzilastva), jedan od policajaca je otisao u prostorije suda, da bi mi po povratku nekih 5 minuta kasnije saopstio da ne mogu uci u sud, te da odem do zgrade MUP-a i tamo predocim sve sto imam.
Moj komentar na to : "Kad god odem tamo, posalju me ovamo"
Komentar policajca : "Setaju te znaci"

Otisao sam ja naknadno i do policije ali sam prethodno predocio drugi dokument, sa posebnim naglaskom na dio koji prikazujem :

Ponovo je jedan od pripadnika sudske policije otisao uz stepeniste, te kada se vratio bilo mi je omoguceno da (pod pratnjom), pristupim u prostorije tuzilastva, gdje sam razgovarao samo sa sefom pisarnice, koji je otisao da se konstultuje u kancelariju glavnog tuzioca. Kada se vratio saopstio mi je da mogu samo podnijeti zalbu na Zapisnik.
Ja sam istakao da je prema meni pokrenut postupak "POSEBNIH ISTRAZNIH RADNJI", donesena naredba o oduzimanju strvari, te da zelim uloziti ZALBU na taj postupak.
Pomenuti gospodin je rekao da to nije istina (u vezi posebnog nadzora) i ponovio da mogu podnijeti zalbu samo na zapisnik.
Potom sam naveo da na zapisnik nemam primjedbi i upozorio gospodina da on nije pravnik, te pitao da li je siguran u to sto govori i da nemam pravo zalbe ni na sta drugo osim na Zapisnik, na sto je on ponovio svoj stav.
U redu,rekao sam (u prisustviu dvojice policajaca). Moje je da pokusam, a ako vi kazete da nemam pravo, ja cu da izadjem.

Kada sam naknadno bio u policiji, te pokusao da dodjem do bilo kakvih podataka, pozivajuci se na član Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, stav g) da ima pravo u toku istrage razmatrati spise i razgledati pribavljene predmete koji mu idu u korist, osim ako je rijec o spisima i predmetima cije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage. sa posebnim osvrtom na izjave lica koja su me optuzivala, te jos neke dokumente koji su vazni za mene, dobio sam odgovor da to nije u njihovoj nadleznosti, te da ce o svemu odlucivati sud.
Posto sam izrazio zelju da saznam sta se desilo sa dokaznim materijalom koji sam predao Bojanu Maksimovicu, (na ulazu u zgradu, gdje sam docekan kao pas lutalica, bez ikakve potvrde o prijemu i bez zapisnika, a radi se o materijalu koji sumnjici pojedine tuzioce i inspektore za saucestvovanje u prikrivanju ubistva), te da imam namjeru predati jos neke dokumente, dobio sam odgovor da Maksimovic nije tu, te da ga potrazim neki drugi dan.
Isticem da su bukvalno svi pripadnici policije pokazivali izuzetnu ljubaznost i profesionalizam, te podrsku i razumijevanje, cak mi govoreci da nastavim i istrajem u svojoj borbi za istinu. Ni u jednom trenutku nije doslo do primjene sile niti nagovjestaja, da bi bila primjenjena. Ovo govorim stoga sto sam cuo neke glasine o tome i zelim da istaknem da toga nije bilo...
Takodje mi je saopsteno da oni (inspektori), nisu nasli nijednu rijec koja bi se dovela u vezu sa clanom 169 - Ugrozavanje sigurnosti, ali da odluka nije na njima. Sem toga su pre same Naredbe i kasnije, prema meni primjenjivane odredbe o POSEBNOM NADZORU, te sam tako pretresan, nadziran, pracen od strane patrolnih kola, na 20-50 metara razdaljine, a kada sam prosao kroz park, docekivale bi me trojke iz interventnog voda na svakoj raskrsnici. Nadalje sam precen od policajca u civilu, od kuce do zgrade MUP-a i nazad, s tim sto je u medjuvremenu dojavljeno da dolazim, te sam presreten u zoni kasarne i pretresen. Kada sam usao u zgradu poste, ispred koje je bio policajac, po izlasku sam se osvrnuo i primjetio da je doticni upotrebio telefon. Sa kojim ciljem, ostavljam vam da procjenite sami.
Mogao sam tako da ta tri kljucna dana budem vezan za radijator, kako ne bih mogao da ulozim zalbu.
Takodje isticem da pouka o pravnom lijeku, po clanu 133 ZKP, nije bila navedena niti u jednom dokumentu koji mi je predocen, sto je takodje propust, a kada sam samo zahvaljujuci tome sto sam detaljno proucio KZ i ZKP, pokusao da ostvarim to pravo sprijecen sam u tome.
Imajuci sve to u vidu, i da do danasnjeg dana nisam dobio obavjestenje o zavrsetku pomenutog nadzora, te da sam vise puta u poslednjih nekoliko mjeseci sprecavan, da podnesem neko pravno sredstvo, (a posebno je vazno da se to desilo 25.03.2010.), smatram da su se stekli svi uslovi za "Povracaj u predjasnje stanje".
Siguran sam da sud moze provjeriti, da li sam se tog jutra prijavio na ulazu u sud i da li su prema meni pokrenute navedene radnje.
Tako sam Zalbu predao tek pocetkom neredne sedmice, kada sam uz pomoc policajca koji me dobro poznaje imao pristup do pisarnice suda.
S tim u vezi predajem i novu Zalbu, mada smatram da ako Sud uvazi moje argumente, mogao bi odlucivati ponovo i po prethodnoj.
Dalje isticem da mi zaista nije vazno kakav ce biti stav suda po ovom pitanju i da li ce i kada racunari koje sam koristio biti vraceni. Svrha ovog i svih tekstova, kaje sam napisao i koje cu pisati je da upoznam sto veci broj institucija i odgovornih lica sa kriminalom unutar Tuzilastva. Da li ce neko moci ili htjeti da uradi nesto kako bi monstruozne kriminalne aktivnosti bile adekvatno sankcionisane, ostavljam savjesti svakoga pojedinacno da odluci.
Ako su namjeravali da mi izbrisu sve podatke ili da "ubace" nesto, to su vec imali vremena da urade. Ako stvarno zele da pregledaju ceo hard disk nikad u tome nece uspjeti, jer sam u poslednjih nekoliko godina izradio vise od 100 programskih paketa, a programa svake vrste vise od 1000, medju kojima su i programi za kodiranje dokumenata. Vecina programa koje sam kreirao se nalaze na lokaciji "Program Files\Zdenko", dok sam neke izbrisao, zbog manjka prostora na hard disku. Vrijednost tih programa je neprocjenjiva. Na stranu to kolika bi bila njihova trzisna vrijednost, tu su i 4 godine rada na programskom kodu. Sve to je sada dovedeno u opasnost da grupa kriminalaca zbrise kako bi unistila tragove o njihovim zlocinima za koje vjeruju da se svi nalaze na racunaru.
Poenta je u tome da sam siguran da u celoj zemlji ne postoji strucnjak koji ce pregledati moje radove i sa sigurnoscu reci da ih je razumio, te da ne postoji nista sto mu je nejasno. Jos se nisam posebno trudio da zastitim i kodiram podatke. Toliko o svrsishodnosti pomenute akcije.
Ja sam naravno ocekivao ovakav njihov potez i nijedno ime, niti podatke sa kojima vec nisu upoznati nisam imao na racunaru, a postoje svega dva dokumenta, koja bi mogla dovesti u opasnost neke osobe, za koje bi glavni tuzilac mogao posumnjati da su imale namjeru da otkriju njegove kriminalne aktivnosti.
Opasnost od njega, a ne od mene.
Ja sam pronasao dokaze o kriminalu unutar drzavnih institucija. Predao sam kljucni dokaz, sliku torbe koju je nosila ubijena djevojcica, sa presjecenim kaisom, te opranim benzinom, da bi se sakrili tragovi. Ta torba se i danas nalazi unutar zgrade suda i sve sto se kasnije desilo je posledica toga sto sam slike te torbe predao tuzilastvu i policiji, te podneo krivicne prijave protiv odgovornih.
Gradjanin je u zelji da saradjuje sa drzavnim organima, dokaze o kriminalu predao istima, a drzava reaguje munjevito tako sto provodi teror nad svima koji su imali bilo kakav kontakt sa mnom i oduzima mi podatke koje sam sakupio protiv kriminalaca.
Kako ce ubuduce bilo ko da se usudi na nesto slicno ?.
Niko i nista ne moze da me uplasi i zaustavi u mojoj borbi da se krivci kazne po zakonu. Mozda ce sad Tuzilastvo, posto su prvo na meni primjenjivali Kafkin zakon, nakon sto mi "pronadju" na hard disku 10 tona heriona i jos toliko kokaina, primjeniti prema meni Kineski zakon, pa me osuditi na smrt.
SVE DOK ME NE POGUBE BORICU SE ZA ISTINU

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

22.12.2011.

NOVA ISTRAGA

IZJAVE TUŽILAŠTVA U MEDIJIMA BILE SU OBIČNE LAŽI!
SAMO NEKOLIKO DANA KASNIJE FOTOGRAFISAO SAM MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA, KOJI JE UKLONJEN SA LICA MJESTA, TE OPRAN BENZINOM.
IAKO JE PREDMET DEPONOVAN U SUDU I TIME IMA NAJVEĆU MOGUĆU TEŽINU, KORUMPIRANI TUŽIOCI, ČINE SVE DA SE DOKAZI NE DOSTAVE IZDAJUĆU NALOG SUDSKOJ POLICIJI DA NE DOZVOLI ULAZ NIKOM OD SRODNIKA UBIJENOG DJETETA...
DA LI JE TO TUŽILAŠTVO ILI GESTAPO ???

NOVA

ISTRAGA

Duško Tomić, advokat porodice osmogodišnje Ivone Bajo iz Bijeljine, koja je 23. jula prošle godine pronađena mrtva na putu pored svog bicikla, zatražio je od Okružnog tužilaštva u Bijeljini da se hitno otvori istraga o pogibiji djevojčice s drugim tužiocem i drugim policijskim timom.
U dopisu koji je dostavio Okružnom tužilaštvu, Tomić traži da se obavi sudsko-medicinsko vještačenje na jednom od instituta sudske medicine i izvrši rekonstrukcija događaja koju je tražio sudski vještak trasološke struke. Tomić takođe predlaže Tužilaštvu da se uhapse vozači kamiona, Mirsad Kešmer i Nedžad Moco iz Sarajeva zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja, kao i portir u preduzeću "Univerzal", Blagiša Sofrenić, zbog lažnog svjedočenja i prikrivanja počinilaca krivičnog djela.
Tomić je ovaj dopis dostavio i ministru unutrašnjih poslova RS, Stanislavu Čađi, Specijalnom tužilaštvu RS, Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), OEBS-u i sredstvima informisanja. Majka i ujak Ivone Bajo protestovali su 15. januara ispred zgrade bijeljinskog Okružnog tužilaštva, zbog obustave istrage u ovom slučaju.
Glavni okružni tužilac, Novak Kovačević, novinarima je ranije kazao da je porodica Bajo uložila žalbu na odluku o obustavljanju istrage, koja je evidentirana i biće razmatrana na kolegijumu Tužilaštva, kako se očekuje, 1. februara.
On je naveo da je u vezi sa smrću Ivone Bajo bijeljinsko Okružno tužilaštvo preduzelo niz istražnih radnji kako bi prikupilo informacije i obavještenja potrebna za tačno utvrđivanje uzroka smrti djevojčice, da su tokom istrage rađena i vještačenja u Beogradu, te da nema indicija da je riječ o ubistvu, odnosno da se radi o nesrećnom slučaju.
Prema njegovim riječima, postupajući tužilac je na osnovu provedenih istražnih radnji i donio odluku o obustavi istrage.

Portparol bijeljinskog Okružnog tužilaštva, Danka Prodanović, kaže da je obavještenje o odluci o obustavi istrage, porodici dostavljeno u zakonskom roku, ali da to ne znači da je istraga zatvorena.
Istraga se uvijek može otvoriti ako se dođe do novih saznanja - rekla je Prodanovićeva.
Zdenko Bajo, ujak Ivone Bajo, tvrdi, međutim, da Ivonina smrt nije uzrokovana nesrećnim slučajem.
Prema njegovim riječima, rezultati dodatnog vještačenja pokazali su da sporna žica korpe s bicikla nije mogla da nanese smrtonosnu ranu.
Bajo tvrdi da postupajući tužilac gotovo dva mjeseca nije izdao nalog za dopremanje rezultata vještačenja iz Beograda iako su ona bila završena krajem oktobra. Kada ih je vještak obavijestio da rezultati nisu onakvi kakve tužilac Danica Stjepanović očekuje, niko nije ni došao po te rezultate.
Tek krajem decembra izdala je nalog za dopremanje rezultata, a odluku o obustavi istrage potpisala je 4. januara. Ta odluka nama je poslata tek nakon sedam dana, odnosno istog dana kada je Stjepanovićeva otišla na godišnji odmor - kaže Zdenko Bajo.

PREUZETO IZ STAMPE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

TORBA, PRESJEČENOG KAIŠA, KOJI SU KRIMINALCI OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA, TE POKUŠALI DA SAKRIJU, JE "GLOGOV KOLAC" ZA TUŽILAČKU MAFIJU!
POLA GODINE POSLIJE UBISTVA, FOTOGRAFISAO SAM POMENUTI MATERIJALNI DOKAZ, IZRAVNO U ZGRADI SUDA.
SAMO DVIJE OSOBE SU DO DANAS OPISIVALE POMENUTI PREDMET: GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA, ZAMJENIK GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA, SA OPASKOM DA NISAM DOSTAVIO DOKAZE O TOME.
25.02.2011. EVIDENTIRAJU MOJU POŠILJKU U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU, A SAMO 3 DANA KASNIJE, DODIK MILORAD, PRIJETI IM UKIDANJEM???
DRUGA OSOBA, JE NAČELNIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE ACO TEODOROVIĆ, KOJI JE OBEĆEO POZVATI TUŽIOCA NA INFORMATIVNI RAZGOVOR!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8324/10

Zahvaljujem vam na obavještenju , koje ste mi poslali te na sugestiji da dostavim podatke do kojih eventualno dođem u međuvremenu. Iako su svi moji zahtjevi za pristup informacijama vezano za slučaj ubistva djevojčice Ivone Bajo, odbijeni od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini, kako ne bih došao do svih podataka o korumpiranosti pojedinih članova tužilaštva i njihovim saučestvovanjem u prikrivanju ubistva, ipak imam neke podatke koje bih vam dostavio kao dopunu postojećih. Prije svega skrenuo bih pažnju na način na koji smo obavješteni o nesprovođenju istrage, te odluci Kolegija na našu pritužbu povodom te odluke. Ispod ovih redova možete vidjeti, izgled dokumenata kojima smo obavješteni o tim odlukama…


U daljem tekstu ću koristiti djelove saopštenja sa zvanicnog sajta tužilaštva, kako bih ukazao na neke propuste, falsifikate i čak bezočne laži postupajućeg tužioca. Iz saopštenja:
Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je održana 01.02.2010. godine razmotrio pritužbu i cjelokupan predmet, nakon čega je donio odluku da se pritužba odbije kao neosnovana, obzirom na zaključak da iz raspoložive dokumentacije i prikupljenih dokaza proizilazi da je odluka tužioca pravilna.
Vidljivo je iz dokumenta koji je potpisan od strane glavnog tužioca, da u njemu ne postoji formulacija o neosnovanosti, te se postavlja pitanje kako se to pojavilo na sajtu, ako ga nema u zvaničnom dokumentu. Naravno da to nisu mogli da uvrste u odgovor nama, jer je sem same odluke osporena i procedura, jer je prekoračen rok od 3 dana, te nisu navedeni razlozi, koji su rukovodili tužioca za takvu odluku. Novi navod:
Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna…
Zašto glavni tužolac onda kaže, da nema dokaza da se radi o nasilnoj smrti ??? Iako je po završenoj autopsiji sudski vještak izneo mišljenje da povrede nije mogla nanijeti zica od 2 mm, te opisao približno dimenzije povrednog oruđa (2,5 cm širine i 1mm debljine, nepoznate dužine), postupajući tužilac to odbacuje i nalaže analizu podmetnute žice. Iako se ni prilikom tog a ni kasnije trasološkog vještačenja nijednim slovom ne pominju unutrašnje povrede, i tako sugestivno postavljen zadatak nije dao potvrdu lažnog prikaza tužilaštva. Novi navod:
Navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti. Isti su pod tačkom 2. svog mišljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna sličnost rane na telu oštećene i oblika navedene žice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasološko i sudskomedecinsko vještačenje“.
Više od dva mjeseca tužilaštvo je lažno predstavljalo rezultate tog vještačenja i to u stilu da su dobili potvrdu da je na žici pronađena krv djevojčice, ali ono tobože da bi bili sasvim sigurni traže dodatne analize. Kao da je to što na nekom predmetu ima tragova krvi dokaz da je time neko i usmrćen. Navodim mišljenje jednog od vještaka : „Zašto nisu poslali gumu na analizu, i na njoj ima tragova krvi…?“ Dugo očekivani rezultati trasološkog vještačenja, a koje je završeno mnogo prije zvaničnog objavljivanja, takođe ne potvrđuju tezu tužilaštva. Novi navod:
“Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potiče od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruča opisane žičane korpe njenog bicikla“.
„Obzirom da je sada pokojna Ivona smrtonosnu ranu na grudima mogla zadobiti kako usled kontakta žičane korpe na njenom biciklu sa drugim vozilom, tako usled eventualnog pada sa biciklom,u cilju utvrđivanja na koji način je došlo do njenog povređivanja, o posebnog značaja je razmatranje kretanja TMV „Mercedes“...“, pa je iz tih razloga predložena rekonstrukcija na licu mjesta.
I ovdje je vrhunac monstruoznosti tužilaštva, jer prenosi samo dio koji donekle potvrđuje njihovu tezu, a smišljeno izostavljaju dio, koji je praktično potpuno obesmišljava. Sledi prikaz originalnog dokumenta…

Očigledno je da vještak dopušta mogućnost pretpostavljenog povređivanja samu uz učešće stranog nepoznatog predmeta, bilo da se radi o prometnoj nesreći ili padu sa biciklom, te jasno ističe da na snimcima ne vidi predmet koji bi tako nešto mogao da izazove, te predlaže rekonstrukciju. Naravno pošto su bili svjesni da bi vještak dolaskom na lice mjesta potpuno isključio samopovređivanje, tužilaštvo brutalno „čereči“ mišljenje vještaka i izbacuje kompromitujući dio. Potom se vraća na iskaz jednog od svjedoka, zasnivajući isključivo na njemu odluku o nesprovođenju istrage te potpuno odbacujući rezultate sva tri vještačenja. No da je i taj iskaz tužilaštvo potpuno pogrešno prezentovalo vidi se čak i iz njihovog saopštenja na sajtu:
Da je pokojna Ivona bila sama u kritično vrijeme, kada je i zadobila ubodnu ranu u predjelu grudi potvrđuje i izjava saslušanog svjedoka Dušanke Filipović data u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini pred postupajićim okružnim tužiocem i punomoćnikom oštećenih Dušanom Tomić, advokatom iz Sarajeva, a po punomoći koja je istom data od majke preminule Ivone, Budimke Bajo-Bollin dana 03.08.2009. godine, koja svjedokinja je izjavila da je bila suvozač u PMV“Opel korsa“, zajedno sa kolegom Antić Nedeljkom, i da su iz Amajlija kretali se u pravcu grada i da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo, tačnije ja sam vidjela da je dijete držalo ručke od dječjeg bicikla i tada je iz pravca Bijeljine jedna siva škoda zaobišla lice mjesta svojom trakom i nastavila put za Amajlije i mi smo negdje oko 30 metara, a prije mjesta gdje je dijete ležalo stali na kolovozu i tada smo izašli oboje iz auta i ja sam tada vidjela dijete u lokvi krvi, dijete je ležalo na kolovozu bočno okrenuto prema meni sa skupljenim nogicama i glava mu je bila okrenuta u suprotnom smjeru od mog gledanja, a u pravcu Amajlija.
Prvo se od strane tužilaštva prepričavaju riječi svjedoka : „da je vidjela kako dijete pada na kolovoz“
Zatim se citira sam svjedok : „ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo“
Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
a ja nisam vidjela odakle je dijete palo…
Šta to treba da znači? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu. Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti.
Napominjem da sam siguran da u saučesništvu sa ubicama nisu uključeni svi pripadnici tužilaštva, ali zbog jednog od principa, da svaka radnja člana tužilaštva predstavlja radnju tužilaštva, sve opisano je sramota za kompletan pravosudni sistem a ne samo za ovo tužilaštvo.
I da zavrsim sa analizom ovog saopštenja, podsjećanjem da je svjedokinja vidjela sivu škodu, a trasolog je uočio tragove iste boje, te čak i da je pomenuta svjedokinja vidjela trenutak pada (a jasno kaže da nije), ona nije vidjela trenutak povređivanja, koji je po vještaku bio bar 20 metara prije mjesta gdje je djevojčica pronađena. Sve to naravno nije važno za tužilaštvo, kao ni nestanak djeteta na pola sata. S tim u vezi su i sakrili torbu čiji je kaiš presječen, te opran nekim hemijskim sredstvom, koji je izmjenio ili oprao čak i originalnu žutu boju.
Snimke torbe, korpe i bicikla kvaliteta 7000000 piksela, sam kao „nove dokaze“ (navodnici su zato što su ti dokazi novi samo za javnost, ali ne i za one koji su ih sakrili), predao u pisarnici tužilaštva jer iako sam na prijavnici jasno istakao da nosim nove dokaze i želim da ih obrazložim nekom od predstavnika tužilaštva, niko za to „nije bio zainteresovan“.
Napominjem da je od strane glavnog tužioca dat nalog da niko ne razgovara sa mnom, jer sam prilikom svih dosadašnjih susreta uspjevao da dođem do novih dokaza o kriminalu unutar organa, koji bi morao da se bori protiv kriminala. Ne mogu a da se ne zapitam, kakav je bio rad ovog tužilaštva ranije i kakav bi bio ubuduće, ako ostane pod kontrolom bande kriminalaca, kada se ovakve brutalne laži, podmetanja, prikrivanja i falsifikati, koriste u slučaju stradanja jedne osmogodišnje djevojčice…
Poštovaću vašu sugestiju i neću vas kontaktirati, a samo ću na kraju istaći da sam spreman da lično svjedočim o kriminalu unutar tužilaštva, jer znam i imam podataka mnogo više, nego što na ovom papiru piše…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

NA OVAJ DOKUMENT IZ 2010 GODINE, NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE TUŽILAŠTVO NASTAVILO DA DJELUJE PO ZAKONIMA TREĆEG RAJHA, CITIRAM NAREDBU :
ZABRANJEN ULAZ SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO...

GLAVNOM REPUBLIČKOM

TUŽIOCU


OBAVJEŠTENJE

Moja je obaveza kao građanina, da obavještavam sve ugledne institucije o neregularnim i nezakonitim radnjama unutar državnih organa, a na vama je da reagujete shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima koje imate.
Iako sam još od februara 2010. godine počeo da dostavljam materijal koji dokazuje krivično djelo „Ubistvo“, koji shodno članu „Obustava istrage“ ZKP-a, stav 3, obavezuje tužilaštvo da isti analizira. umjesto da profesionalno izvrši svoju dužnost, OT Bijeljina je posredstvom Glavnog okružnog tužioca na sve načine blokiralo ostvarenje bilo kakvog kontakta sa tužiocima, a na kraju su pokušali i da mi zabrane predaju dokumenata u pisarnici..
Poslije višednevne rasprave sa sudskom policijom, kada sam ih upozorio da ću ako pokušaju da mi onemoguće predaju materijala, krenuti i bez propusnice, da to učinim, a oni neka budu spremni da se suoče sa članom 177 KZ-a, došao je nalog od strane Kovačević Novaka da predajem dokumente u prizemlju kao pas lutalica, a sve u cilju da se izbjegne obaveza tužilaštva i ostavi utisak kako oni uopšte nisu svjesni kakve podatke dostavljam.
Kao dokaz u prolog ovoj tvrdnji predočavam jedan od zahtijeva za pristup informacijama , (šta sam tražio):
UVID U DOKUMENTACIJU I KOPIRANJE ISTE, O NAREDBI ZA PRENOS NADLEŽNOSTI PREDMETA "IVONA BAJO" U DRUGO TUŽILAŠTVU, DRUGOM TUŽIOCU (ako ista postoji, jer sam dobio informaciju od Sudske policije o tome, dok portparol OT Doboj, to u stampi negira).
A sada slijedi skenirani isječak odgovora na ovaj zahtijev :


Vidljivo je dakle da iako ni tada niti ikada ranije nisam tražio podatke o krivičnim prijavama, dobijam odgovor na nešto što me ne zanima, a suštinsko pitanje, ko je nadležan za predmet, (već mjesecima me preko sudske policije upućuju na OT Doboj, kada pokušavam da dostavim meterijal), su neprofesionalno izbjegli.
No zahvaljujući ljubaznosti g. Saliha Memića iz OT Doboj, koji mi je lično dostavio podatak o tome, potvrđeno je ono u šta sam bio siguran, a to je da oni nemaju nadležnost nad predmetom „Ivona Bajo“. Ističem ovom prilikom da je dotični gospodin pokazao, humanost, razumijevanje i poštovanje prema tragično stradalom djetetu...
Jasno je dakle da OT Bijeljina nastavlja sa zaštitom ubica, glumeći da ne znaju za postojanje novih informacija, a da se radi o sinhronizovanim potezima, pokazuje i naredna slika...

Radi se o misljenju tužioca o postupanju Stjepanović Danice po mojoj krivičnoj prijavi, gdje je vidljivo da se ne osporava niti jedna moja tvrdnja potkrepljena dokazima, nego se uopšteno, kaže da je „sve bilo po zakonu“.
Da li je tužilac uopšte dobio dokazni materijal, ili je svoje mišljenje zasnovao samo na spisu koji je dobio od, sa moje strane osumnjičenih, za nejteža krivična djela, ovdje se ne može vidjeti, a naredna slika dodatno potkrepljuje sumnju da su u prikrivanje ovog zločina umješani visoki državni organi...

Vidljivo je da je koverat u kome se nalazio dokument u prilogu, poslat 07.10.2010., dok je sama sjednica održana 20.09.2010. što je celih 15 dana ranije. Navodim sada član 87 Pravilnika, stav 1. Otprema pošte vrši se bez odlaganja.
To što nije ispoštovana procedura, na prvi pogled, i ne izgleda nešto naročito značajno. No u tih 15 dana se desilo baš nešto izuzetno važno, a to su Izbori… Zato se za svaki slučaj čekalo da se vide rezultati i izgleda da je mafija zadržala pozicije.
Znači li to da je tužilac ispravno postupio, tako što je odbio da primi materijal od mene, (postoji snimak razgovora), te zato što je materijalni dokaz, torbu, izuzela iz istražnih radnji, pošto je prethodno sa kaiša oprala benzinom tragove koji dokazuju ubistvo, (ovo nemojte bukvalno shvatati, jer ko god da je to uradio, dužnost je tužioca da istraži). Za ovo takođe postoji dokazni materijal, (fotografije), a torba se i dalje nalazi u zgradi suda. I na kraju, je sve ovo, pa i podatke i snimke unutrašnjih povreda, sakrila od vještaka, čije je mišljenje tražila. Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji tužioca Stjepanović, a niko od nadležnih kojima sam dostavio CD-ove sa dokazima, ne pokazuje da je svjestan postojanja istih.
Žmureći pred tim kriminalnim radnjama i ignorišući dokaze, svi koji to čine, postaju saučesnici u prikrivanju ubistva.
U prilogu ovog teksta je i kopija obavjesti, iz OT Doboj, gdje je vidljivo da su moju prijavu spojili sa prijavom druge osobe, iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Ja naime obrađujem period od avgusta 2009. do januara 2010, i uopšte ne pominjem g. Debeljevića, niti sam sa njim ikada imao bilo kakav kontakt, dak je prijava Cvijete Bajo, zasnovana na jednom događaju od nekoliko minuta, bar dva mjeseca kasnije. Jedini razlog zašto su ove prijave spojene je to što su obje „morale“ biti „odbačene“, pa ih je stoga obrađivala ista osoba. Takođe je vidljivo da tužioci dozvoljavaju sebi da tvrde kako neko djelo iz KZ-a nije krivično djelo. Konkretno je u sedmom redu navedeno da djela iz člana 347 i druga navedena, nisu krivična djela.
Svaki pokušaj da se objasni „Šta je pisac htio da kaže“ je neprihvatljiv, jer ako tužioci dozvoljavaju sebi da ocjenjuju, da li je neko djelo iz KZ-a, krivično ili nije, onda je jasno da se stvara institucija izvan i iznad zakona.
Ja ću o svemu obavijestiti i druge instutucije, prije svega Ustavni sud, a od vas očekujem da reagujete i dovedete rad tužilaštva u okvire zakona, a ovaj slučaj se ne može završiti sve dok se ne izjasnite da li tužilac može po svom nahođenju da sakriva, uništava, prepravlja, falsifikuje ili podmeće dokazni materijal.
Od bezakonja i kriminala do fašizma nas dijeli samo jedan korak, a to je da se sve te i slične radnje ozakone.
HOĆETE LI VI POTVRDITI DA SU TAKVA KRIMINALNA DJELA DOZVOLJENA ZA NEKE OSOBE???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

MAHINACIJE

Dana 23.07.2009. u Bijeljini, na asvaltu je pronadjena djevojcica Ivona Bajo, sa kako je kasnije ustanovljeno probodom kroz grudni kos, sa leve na desnu stranu od 7-8 cm dubine. Posle vise nezvanicnih, prvo zvanicno saopstenje policije je bilo da je pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na zicu korpe, koja se nalazila na prednjoj strani. Iako je po zavrsenoj autopsiji sudski vestak saopstio kako porodici, tako i tuzilastvu da takve povrede nije mogla naneti zica, te je cak opisao taj predmet, citiram portparola tuzilastva :
Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...
Moze se reci da to moze biti opravdano, ali se postavlja pitanje zasto vec skoro pet meseci kasnije istraga ocekuje rezultate analiza, koje bi pokazale da se ipak radi o zici. Sem pomenute autopsije, radjena je analiza u Beogradu, ciji je rezultat citiram:
Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...
Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Uprkos tome poslednje saopstenje tuzilastva glasi da svi rezultati istrage ukazuju na to da se radi o nesrecnom slucaju, ali da oni traze dalje analize kako bi bili sigurni u to, sto je gnusna laz, ali da se baziram na policiju...

MAHINACIJE

U

POLICIJI

MARKOVIC DRAGOSLAV - KRIMINALISTICKI (KRIMINALNI) INSPEKTOR
Pitanje: Prvo nam je saopsteno da se dete samo nabolo na zicu, ali patolog to osporava. O cemu se tu radi?
Odgovor: Sto posto je zica. Ja nisam zadovoljan radom patologa, da se ja pitam doveo bih drugog iz Tuzle, siguran sam da je zica...
P: Pa dobro, kako ta zica izgleda, koliko je duga?
O: Duzine prsta, kao presjecena i ostra poput noza, okrenuta prema gore...
P: Mozemo li da to vidimo?
O: Ne bih trebao, ali na svoju odgovornost pusticu vas.

SAD JE POGODNO MESTO DA SE UBACE SLIKE, KOJE NISMO DOBILI OD ISTRAZNIH ORGANA IAKO SMO TRAZILI

NA SLICI LEVO, VIDLJIVO JE DA KORPA NE ODGOVARA OPISU INSPEKTORA, ALI NI SLICI KOJU SMO VIDJELI U PODRUMU, PA CAK NI ONOJ KOJA JE STIGLA IZ BEOGRADA. KO SE TO IGRA SA DOKAZNIM MATERIJALOM. MESEC DANA SU IZRADJIVALI SLIKE, PA SU BILI NA GODISNJEM, PA SU IH POSLALI ZA BEOGRAD, (ONI NAVODE DA SU STIGLE ELEKTRONSKOM POSTOM),.

A SADA I POLICIJA I TUZILAC KAZU DA SLIKE NISU KOD NJIH, A NADAJU SE DA POSTOJE NEGATIVI, ILI MOZDA FOTOGRAFSKE PLOCE IZ 19 VIJEKA…
NA SLICI DESNO JE TORBA, KOJU JE DJEVOJČICA, NOSILA PREKO RAMENA, A U DONJEM DIJELU JE VRH ŽICE! ZA 6 MJESECI „ISTRAGE“ BILA JE SAKRIVENA, A VIDI SE I ZAŠTO:
KAIŠ JE DVOSTRUKO PRESJEČEN I TO SIGURNO NE SA ONOM ZICOM!
DIO NEDOSTAJE, A OSTATAK SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO, OPRALI BENZINOM, DA UKLONE TRAGOVE UBISTVA…
Komentar: Nema nikakvih sansi da se na ovo nabola. Iznad korpe je upravljac, a zica je sa desne strane, dok je ona ubodena na levoj strani.
Odgovor: Mozda je prvo biciklo lezalo na asvaltu pa je ona pala preko njega??? a vidi sad se ko nesto ispravila, neces vjerovat, bila je okrenuta prema gore a sad se ispravila, eto vidjecete slike . (Do danas nam ih pokazali nisu...)
P:Covek koji je odvezo Ivonu u bolnicu doneo nam je kapu, kostim i naocale. Hocete da ih ponesete na analizu?
O: Nema potrebe, vec smo poslali korpu...
P:(oko dva meseca kasnije). Zasto niste uzeli njene stvari kad smo vam ih davali?
O: Kakve stvari, niste mi ih nikad pokazali.???
Napomena: Sve se nalazi u zapisniku policije ispred bolnice, a potom je sve predoceno sestrinom zastupniku, koji je to prosledio tuziocu.
O ovome sam obavestio nacelnika opsteg sektora i pokusavao bezuspesno unutrasnju kontrolu u Bijeljinskoj policiji...
KOVRLIJA DARKO - NACELNIK OPSTEG ODSEKA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA
P:Mnogi svedoci su drasticno menjali iskaze (vidio sam kako vozi i pada - kasnije: nisam je vidio da vozi, niti da pada, vidio sam samo zadnji kraj bicikla kako pada). Upozorite ih da za lazno svedocenje mogu krivicno da odgovaraju, da se sazna sta je stvarna istina.
Odgovor: Prava istina se nikad nece saznati???
Komentar: Ovako nesto policajac ne bi smeo da kaze ni posle visegodisnje istrage. Zasto to kaze pre nego sto je i pocelo sa njom? Odgovor se namece sam od sebe: Zato sto ne zele da se istina sazna.
P: Ali patolog je saopstio da te povrede nije mogla naneti zica, ako ne postaji drugi predmet na licu mesta, koji je mogao naneti povrede, onda je ubijena ili cak tamo dovezena.
O: Patolog nije kompetentan da o tome govori, nije bio tamo i nije video zicu.
P: Kako je onda znao za tu zicu ?
O: (kraca tisina) Pa valjda mu je neko rekao za to.
P: Zasto ste mu govorili za zicu ako on nije kompetentan?
O: (duza tisina)
Komentar: Kako policija koja osporava strucnost stalnom sudskom vestaku medicinske struke i kompetentnost da utvrdi da smrtonosne povrede nije nanela zica, istovremeno daje sebi za pravo da kaze kako to jeste upravo zica?
Pitanje: Sta ste ucinili povodom falsifikovanja dokaza i sabotiranja istrage inspektora Markovica, kad sam vam javio da nije htio da uzme njene stvari, a sad tvrdi da mu ih nikad nismo pokazali, da li se sjecate toga (trik pitanje, znao sam da se sjeca)?
Odgovor: Ne sjecam se???
P: Rekao sam vam da je jedna osoba par dana pred ubistvo pretila Ivoninoj baki citiram:
Pobicu ti sve pilice i ne samo njih, nego sve sto prodje vamo... zasto ne ucinite nesto, da li shvatate da vise nije vazno je li on to uradio ili ne, nego da li ce neko iz moje porodice pomisliti da jeste, ako dodje do sukoba ( a vec se desavalo). Da li shvatate da moze doci do novog ubistva i svi vi koje sam obavestio bicete odgovorni ako se to desi.
Odgovor: Ne mozemo nista bez naloga tuzilastva...
Komentar: Tuzilac tvrdi da u policiji nemaju prijavu o tome i da zato nisu nista uradili (osobe kojima sam prijavio navedeni dogadjaj: nadlezni inspektor, nadlezni tuzilac (u zapisnik), zamenik necelnika policije, sestrin zastupnik, sef opsteg odseka), kome jos treba???
IGNJATOV BORIS - UNUTRASNJA KONTROLA
Na pomenutog gospodina, necu da trosim vrijeme, jer ga ni on nije imao za mene. Gomila izgovorenih gluposti sa konacnim ciljem da nista ne cuje, nista da ne vidi, nista ne uradi, nista da ne preduzme i u miru doceka penziju...
REZIME
Ovo je samo dio materijala koji sam prikupio o onima koji bi trebali da stite red i zakon. Bez obzira kako ce se ovaj slucaj zavrsiti i da li ce neko iz visih struktura policije koje sada obavestavam, nesto preduzeti, a napominjem da su u medijima pozivani gradjani da se ukljuce u prevenciju kriminala, borbu protiv njega i korupcije u policiji (sta jos treba da uradim, da ih sam pronalazim i hapsim), ja cu pokrenuti sudske procese protiv ovih kriminalaca u redovima policije i tuzilastva, gdje cu koristiti sve sa cime raspolazem.
Napominjem da sem obilja pisanog teksta, imam i fotografije, zvanicne nalaze vestaka, audio snimke razgovora sa osobama zaduzenim za istragu, koji nisu znali da ih snimam, izjave svedoka, a spreman sam i na poligrafsko testiranje sa bilo kim ko pokusa nesto da ospori, ukoliko bude potrebno.
Za pojedine osobe je ovo mozda poslednja godina slobode, ako sudjenje bude brzo i ostatak zivota ce provesti iza resetaka zbog saucesnistva u ubistvu.
Iskreno se nadam da ce sama policija pokrenuti istragu protiv ovih bandita, u svojim redovima prije toga, a ako se to ne desi, postavicu pitanje odgovornosti svih, koje sam obavestio a nisu preduzeli nista da se otkriju ubice djevojcice.
Ili su mozda ovi kriminalci tako drski i bezobrazni, zato sto imaju vasu dozvolu da ubijaju djecu i vasu zastitu...?
Unazad desetak godina bilo je jos slucajeva ubistava djece, u kojima su se pojavljivali likovi koji se javljaju i sada.
Kada ovo isteram do kraja, neki ce da zavrse u zatvoru, a neki da napreduju u karijeri.
Neka svako sam odabere, na kojoj strani zeli da bude...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

KOMUNALNOJ POLICIJI

NA GODIŠNJICU UBISTVA IVONE BAJO, POLIJEPIO SAM PLAKATE NA METALNIM STUBOVIMA U ULICI ISPRED ZGRADE TUŽILAŠTVA! PO NAREDBI KOVAČEVIĆ NOVAKA, KORUMPIRANOG KRIMINALCA, SUDSKA POLICIJA JE "PRIMORALA" KOMUNALNU POLICIJU DA SKINE PLAKATE I INSISTIRALA DA PODNESU PRIJAVU PROTIV MENE. PRIJAVILI SU LAŽNO VRIJEME, TAKO DA JE JASNO DA ME NISU VIDJELI. TO JE BIO PRVI PUT OD OSNIVANJA KOMUNALNE POLICIJE DA BILO KO TRAŽI SKIDANJE PLAKATA KOJIM SE ODAJE POMEN PREMINULOJ OSOBI...
SLIJEDI TEKST UPUĆEN KOMUNALNOJ POLICIJI U AVGUSTU 2010 GODINE

KOMUNALNOJ POLICIJI
GRADSKE ZNAMENITOSTI

 
SABRANA DJELA POLITIČARA
Ima li Komunalna policija, svrhu svoga postojanja???
Divlje deponije, divlja gradnja, razrovane ulice, livade pune ambrozije i šta još sve ne...
Moze li išta da učini Komunalna policija?
Naravno da ne.
To je kada bi sitom pokusali isprazniti bazen pun vode.
Ali zašto je to tako?
Zato što su kriminalci koji su opljačkali ovu zemlju i ovaj narod na vlasti.
Pljačkaju i dalje i uništavaju okolinu.
Snimci na Cd-u u prilogu načinjeni su za vrijeme polusatne šetnje gradskim ulicama i to onog dana kada je u štampi objavljeno da je istekao rok koji je dala Komunalna policija strankama za skidanje plakata.
Poslije mjesec dana "razumijevanja" i tolerisanja.
Kako bi bilo da jedan dan pustite građane da bacaju otpad na ulice???
Da jedan dan sijeku šume???
Da jedan dan pljačkaju banke???
Samo jedan dan.
Njih ste pustili danima da prljaju grad.
Sada će da pljačkaju godinama...
A njima je smetala ubijena djevojčica...
Gospodo iz Komunalne policije.
Ako se nikad niste stidjeli posla koji obavljate.
Sada je došao trenutak da se stidite.
Skinuli ste sliku cvijeta, (ubijenog djeteta).

ORIGINALNA POSMRTNICA KOJOM SE OBELEŽAVALA GODIŠNJICA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE
A KOJU SU PRIPADNICI KOMUNALACA POSKIDALI PO NAREĐENJU MAFIJE.
NIKADA OD NASTANKA KOMUNALNE POLICIJE NIJE PODNESENA PRIJAVA ZA LEPLJENJE POSMRTNICA DO TOG DANA…


A najgori kriminalci se šepure nesmetano po "komunalnim objektima".
I opet izvršite njihove naredbe.
Pomozite im da ponovo ubiju....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

21.12.2011.

EKSPERIMENT

EKSPERIMENT

ORIGINALNA ŽICA SA KORPE BICIKLA
(VIDLJIVA JE METALNA PLOCICA NA 3 CM OD VRHA)
EKSPERIMENTALNA ZICA SLICNE DEBLJINE
OVA FOTOGRAFIJA JE U NESTO VECOJ RAZMJERI


NA SLICI GORE LEVO VIDI SE VRH ZICE SA KORPE BICIKLA, KOJU SU ISTRAZNI ORGANI OKRIVILI ZA SMRT DJEVOJCICE IVONE BAJO. SNIMAK JE NACINJEN NA LICU MJESTA NEPOSREDNO POSLE UBISTVA.
SLIKA JE NESTO SLABIJE REZOLUCIJE, ALI SE NA NJOJ NE VIDE TRAGOVI KRVI, STO JE POTVRDJENO OD STRANE VESTAKA IZ BEOGRADA, KOJI JE TAJ DEO ANALIZIRAO.
NA SLICI DESNO GORE, JE ZICA KOJU SAM UPOTREBIO DA BI SEBI NANEO POVREDU, KOJA BI POMOGLA U EKSPERIMENTU.
IAKO JE UPOTREBLJENA PRILICNA SILA SEM TRAGOVA PRITISKA ZICE, NIJE DOSLO DA PROBODA KOZE, TE JE ZA TU SVRHU UPOTREBLJENA IGLA.
KONACNO JE KAPNULA JEDNA KAP KRVI I SA NJOM SU NAPRAVLJENI TRAGOVI NA DESNOJ ZICI. SAMO JEDNA KAP KRVI…
ŽICA LEVO JE PO TEORIJI TUZILASTVA PRODRLA 8 CM U TJELO DJEVOJCICE I PROBOLA DESNU PLUCNU ARTERIJU, BEZ VIDLJIVIH TRAGOVA KRVI NA SEBI.
NISAM IMAO ILUZIJA DA BI TUZILASTVO LICNO IZVELO OVAJ EKSPERIMENT NA GLAVNOM TUZIOCU RECIMO U SVRHU ISTINE.
NEMAM NAMJERU NITI DA NAMECEM NEKO SVOJE MISLJENJE.

OSTAVLJAM DA SVAKO DONESE ZAKLJUCAK PO SVOJOJ SAVJESTI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

ZAHTJEV TUZILASTVU

DOKUMENT JE PREDAT TOKOM 2010 GODINE, A REAKCIJA TUŽILAŠTVA SE OGLEDA U IZDAVANJU FAŠISTIČKE NAREDBE SUDSKOJ POLICIJI , KOJU PREDOČAVAM:
NE DOZVOLITE NI PO KOJU CIJENU PRISTUP NIKOM IZ PORODICE BAJO!

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


KOLEGIJU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU


(po predmetu KTA-596/09)

Napomena : Dokument je namjenjen prevashodno nadležnom tužilaštvu, ali će biti proslijeđen u istom obliku i nekim drugim institucijama....

Obraćam se gore navedenim institucijama, poslije više dostavljenih podnesaka i novih informacija vezano za pomenuti predmet, a radi se o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Iako smo svi mi članovi porodice očekivali da će oni kojima je dužnost da se bave istražnim radnjama i gone počinioce krivičnih djela, profesionalno i odgovorno pristupiti poslu kojim se bave, to se nije desilo, te smi mi morali da obavljamo, praktično sve poslove vezano za otkrivanje istine o tom ubistvu....
Pošto smo prvobitno, tretirani od strane tužioca, kao faktor koga treba eliminisati, (kako nas, tako i podatke koje smo imali namjeru dostaviti, u narednom periodu smo se bazirali na otkrivanje "nepoznatih" činjenica u tom predmetu, posebno od donosenja odluke o nesprovođenju istrage od strane tužioca Stjepanović Danice.
O rezultatima sam redovno obavještavao Tužilaštvo, a pošto se radi o obimnom materijalu, ovom prilikom ću istaći samo najvažnije podatke...
To je naravno materijalni dokaz, torba sa presječenim kaišom, većim djelom opranim nekim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi.
Iako sam od ranije bio uvjeren u nezakonit rad tužioca, ostavio sam otvorenu mogućnost, da je možda došlo do neke greške, te o svemu obavijestio istu.
Kako na više ponovljenih zahtijeva da se izjasni po pitanju materijala koji sam dostavljao, nije bilo nikakve reakcije, a što je obavezna po ZKP-u, to me je dodatno uvjerilo da se nije radilo o grešci, nego je tužilac Stjepanović iz nečasnih pobuda, pokušala da predstavi ubistvo djeteta kao nesrećan slučaj.
To je definitivno potvrdila i izjava vještaka dr. Busarčevića, koji jasno kaže da prilikom svoje analize mogućnosti, kako je došlo do smrti djevojčice Ivone Bajo, uopšte nije imao predstavu, ne samo o veličini i prirodi unutrašnjih povreda, nego za njih uopšte nije znao.
Jasno je da takvo vještačenje, kod koga tužilac, uopšte nije dostavila najvažnije podatke o povredama, koje su i dovele da smrti, nema nikakvu težinu, a pošto sam na to upozoravao tužioca, još prije nego što je stiglo mišljenje trasologa, jasno je da je sve te radnje oko nedostavljanja podataka tužilac, smišljeno obavila, kako bi došla da unaprijed zacrtanog cilja, a to je prikrivanje ubistva i sprečavanje dokazivanja istog...
U narednom periodu sam, pokušao da o svemu obavijestim ured Glavnog tužioca, te dostavim dokazni materijal o ubistvu i prije svega o nezakonitom radu tužioca, ali sam prilikom svih pokušaja sprečavan u tome od strane pripadnika sudske policije, a po nalogu tužilaštva, a čak smo jednom prilikom sestra i ja bili uhapšeni kako ne bismo dostavili dokazni materijal o krivičnim djelima tužioca Stjepanović.
Ali naravno to me neće spriječiti da nastavim u borbi za dokazivanje istine i kažnjavanju svih krivaca, na način propisan zakonom.
S tim u vezi zahtijevam od okružnog tužilaštva slijedeće :

1. ISKLJUČIVANJE TUŽIOCA STJEPANOVIĆ IZ SVIH DALJIH RADNJI PO POMENUTOM PREDMETU.
2. ANALIZU SVIH DOSTAVLJENIH PODATAKA VEZANIH ZA PREDMET OD STRANE UREDA GLAVNOG TUŽIOCA UZ SARADNJU SA PORODICOM, KAKO BISMO NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTOVALI OBIMAN MATERIJAL KOJI SMO PRIKUPILI.
3. ANGAŽOVANJE DRUGOG TUŽIOCA, KOJI DA SADA NIJE IMAO DODIRNIH TAČAKA SA PREDMETOM, KOME ĆU IZNIJETI CELOKUPAN MATERIJAL KOJI IMAM.
U narednih nekoliko dana pokušaću ponovo da kontaktiram ured glavnog tužioca, kako bismo dogovorili dalje zajedničke korake u cilju rasvjetljavanja ubistva.
Jasno je da porodica i ja prije svega nemamo povjerenja u rad tužilaštva, kao što je jasno i to da nas neki od pripadnika tužilaštva mrze, ali zakon je vrlo jasan i obavezuje tužilaštvo da radi po njegovim odredbama, a sa druge strane mi imamo puno pravo da o svim podacima o krivičnim djelima, koje imamo, obavijestimo nadležne organe.
Dakle nema razloga da razgovor izmedju nas ne bude svrsishodan i donese rezultate, koje svi želimo da postignemo, a to je doprinos borbi protiv organizovanog kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

ZAHTJEV ZA KONTROLU

NA OVAJ DOKUMENT NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE! RAČUNAR MI JE PREDAT BEZ KONTROLE I PRISUSTVA TUŽIOCA. NIKAD NISAM DOBIO OBAVIJEST O PREGLEDU I POSEBNIM ISTRAŽNIM RADNJAMA, A SVI PODACI SA HARD DISKA SU BILI ZBRISANI...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

PREDMET : 12 0 K 001162 10 Kpp5

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Napomena : Ovaj dokument, biće dostavljen u istovjetnom obliku, (izuzimajući naslov), Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, a povodom Rješenja od 08.12.2010. pod navedenim brojem.

Naprijed navedenim rješenjem Okružni sud je donio odluku da se privremeno oduzeti računari, po Naredbi od 23.03.2010. predaju meni od strane ekonoma, sa čime se saglasilo OT Bijeljina. S obzirom da se ne radi o nakovnju, koji i poslije pada sa vrha zgrade, može da se manje više neoštećen vrati vlasniku, vjerovao sam da će prije predaje pomenutih računara da se izvrši provjera ispravnosti. No kako ta procedura nije precizirana u ZKP-u, pokušao sam da kontaktiram prije svega tužioca, koji je , kao i predhodnih prilika izbjegao razgovor sa mnom iako ga na to obavezuje pravilnik. Sa druge strane osoblje suda je nastavilo sa svojim više nego profesionalnim odnosom, i u razgovoru sa njima sam saznao, (istina neprovjereno, jer se radi o specifičnom i jedinstvenom slučaju), da se pomenuta kontrola vrši samo ako se to pismeno zahtijeva, te je to i svrha ovog dokumenta.
Dakle iako sam pismeno upozorio tužioca, da postoje neka neriješena pitanja i da ću ga ako nastavi sa nekorektnim i nezakonitim radom, (a svjestan je da je bez ikakve argumentacije, zatražio da Sud naredi pokretanje poznatih radnji protiv mene, čime je počinio više krivičnih djela) tretirati kao pripadnika organizovanog kriminala, on je to ignorisao, te ovom prilikom obavještavam da ću ostvariti svoju "prijetnju" i pokrenuti sve pravne mahanizme da zbog toga dobije zasluženu zatvorsku kaznu. S tim u vezi je već napisana krivična prijava i biće predata dan po primopredaji računara sem ako tužilac ne izvrši obaveze predviđene zakonom.
Naime postoji period od 5 dana od trenutka odnošenja računara, da pohranjivanja u depozit 29.03.2010. u kome je nejasno, ko je bio u dodiru sa njima. Relevantni član :
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac.
(2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
(3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.

Dakle ne samo da za skoro 9 mjeseci nisam dobio nikakvo obaviještenje niti o ovome, niti o ishodu "Posebnih istražnih radnji", na šta tužioca obavezuje Zakon, nego se isti oglušuje i na moja upozorenja da time čini krivična djela.
Kako sam ja, to je već svima postalo jasno predvidio da će kriminalna organizacija pokušati da se dokopa materijala koji prikupljam i eventualno ga uništi, ako im bude prijetnja, tako sam detaljno razradio sve mogućnosti koje mogu da se dese prilikom predaje računara:
1) Računari su onesposobljeni, uništeni strujnim udarom ili slično...
2) Podaci su potpuno zbrisani sa hard diskova jednog, (sestrinog) ili oba računara.
3) Izbrisani su samo dokumenti, odnosno dio podataka, dok su ostavljeni operativni sistemi.
4) Svi podaci su kopirani na drugi računar, te pregledani u kasnijem periodu.
5) Niko nikada nije imao bilo kakav kontakt sa njima i u netaknutom su stanju.
Mogućnost da je neko "podmetnuo" kompromitujući materijal, koji bi me optuživao je po svoj prilici otpala, jer svojom saglasnošću OT Bijeljina ne samo da indirektno priznaje da nema materijal za podizanje optužbe, nego i da je sve bilo nezakonito i neregularno, zasnovano na lažnoj prijavi u dogovoru sa tužiocem koji će to sve podržati.
Opcije pod 1 i 2, se mogu otkriti za manje od tri minuta, dok opciju tri nijedan stručnjak ne može ustanoviti sem mene koji znam sadržaj i to poslije duže analize, (a sem toga ostaje mogućnost da su "tajni" podaci sakriveni baš unutar operativnog sistema). Opciju 4 ni ja ne mogu otkriti i poznata je samo onima koji su je eventualno obavili, dok opcija 5, postavlja pitanje : A čemu je i kome sve ovo trebalo?.
Stoga tražim od suda da obezbijedi stručno lice koje će ustanoviti mogućnost opcija 1 ili 2, da alternativno bude meni omogućena ta kontrola u prisustvu ekonoma ili da se u zapisniku navede da to nije omogućeno iako sam zahtijevao tu kontrolu.
Mislim da je u interesu prije svega OT Bijeljina da se evidentira kako su računari vraćeni ispravni, (sem ako to nije slučaj). Takođe zahtijevam od tužioca da zaključno sa tim danom, dobijem podatke o tome šta se dešavalo od odnošenja računara do spremanja u depozit i da li je neko imao pristup istima u kasnijem periodu. Nadalje tražim objašnjenje po pitanju nadležnosti, jer sam obavještavan da je predmet kod OT Doboj, dok sada saglasnost daje OT Bijeljina.
Predlažem da tužilac lično prisustvuje primopredaji u dogovoru sa službenicima suda, čime bismo svi skupa pokazali da možemo pitanja riješiti dijalogom kao civilizovani ljudi. Na stranu to što biste odagnali sumnje porodice i majke ubijene djevojčice prije svega da ste u grupi kriminalaca koja prikriva ubistvo djevojčice Ivone Bajo.
Ako vam ne odgovara, da prisustvujete, kontroli računara, možete me pozvati na broj telefona koji imate, da razgovaramo lično ili mi navedene podatke dostavite pismeno.
Naravno možete iskoristiti ovaj dokument i optužiti me po članu 169, ponovo, mada sumnjam da bi više bilo ko uspio da na takav način zloupotrijebi svoj položaj, poslije blamaže koju je doživjelo tužilaštvo pokušavajući na sve načine da pronađe bilo šta, iz bilo kog perioda mog života, na osnovu čega bi podigli optužnicu protiv mene.
Ukoliko dobijem i obavještenje povodom posebnih radnji, što je takođe obavezno zakonom, obećavam da ću Krivičnu prijavu protiv tužioca, pocijepati istog trenutka, na licu mjesta. U suprotnom, kako sam i naveo predaću je sutradan i o svemu izvjestiti nadređene organe.
Za sve one koji su mislili da su nedodirljivi, dobar je nauk, primjer bivšeg premijera Hrvatske i serija hapšenja "moćnika" u Unsko-Sanskom kantonu.
Ja imam veliki broj dokumenata za akciju u OT Bijeljina, od kojih su neki već u obradi, a i neka imena, (BN Vikiliks, ne tako obiman materijal, ali zato mnogo "sočniji").
Pa ako još neki tužilac, želi da se pridruži... ja sam svakog posebno unaprijed upozorio...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

ZALBA PO PREDMETU 12 0 K 001162 10KPP

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

ZALBA

(po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Napominjem da ova ZALBA postaje pravno validna samo ako se pozitivno rijesi moja MOLBA, za povracaj u prethodno stanje, u kojoj sam izneo argumente za to. Dalje bih predocio clan 133 -Pravo zalbe.
(1) Lice od kojeg se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo zalbe.
(2) Zalba iz stava 1. ovog clana ne odlaze privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije.
(3) O zalbi iz stava 1. ovog clana odlucuje vijece iz clana 24. stav 5. ovog zakona.
(4) Protiv odluke suda kojom se vracaju predmeti i dokumentacija pravo zalbe ima tuzilac.

Ukratko cu ponoviti, (s obzirom da sam vec podneo Zalbu), da je po laznoj prijavi od strane dvojice tuzilaca, koj su predocili tekstove u kojima ni sluzbena lica inspektori nisu pronasli nijednu rijec vezano za pretpostavljene prijetnje iz clana 169 KZ, protiv mene pokrenut proces POSEBNOG NADZORA, te donesena naredba o pretresu prostorija i potom su oduzete stvari od kojih sam jednu (racunar Budimke Bajo; moje sestre), koristio svakodnevno, kao da je moje, te racunar u vlasnistvu osobe koja nije u srodstvu sa mnom, a koji sam koristio samo za stampanje dokumenata koje sam kreirao, jer nisam imao vlastiti stampac.
Vazno je istaci da sam protiv nekih tuzilaca i pripadnika kriminalisticke policije podneo krivicnu prijavu za saucestvavanje u prikrivanju ubistva osmogodisnje djevojcice, te predao dokaze o tome tuzilastvu i policiji te konstantno obavjestavao, vise znacajnih institucija.
Tako dakle, jedna od osumnjicenih strana (za ubistvo) tuzilac, ide kod druge osumnjicene strane (inspektor) i podnosi laznu prijavu. Nadalje ta druga strana, podnosi Zahtjev, (kome?-, ponovo prvoj strani - tuziocu), i on to gle cuda "odobrava", kako bi se dokopali podataka koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima.
Nadalje isticem relevantni clan 135 - Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije ZKP
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrsi tuzilac.
Time se dakle sticu svi uslovi da osoba koja je sa moje strane osumnjicena za saucestvovanje u ubistvu, dodje u posjed podataka koji je terete i unisti ih.
Sugerisem sudu da uzme u obzir sve cinjenice i opasnost od eventualne mogucnosti da ubica dodje u posjed dokumentacije koja ga tereti.
S tim u vezi predlazem da pomenute racunare pregleda sudski strucnjak (vjestak), kako bi se uvjerili da ja nemam sta da krijem,(najopasnije oruzje koje se moze pronaci na hard disku je 15-tak Zakona i podzakonskih akata, koji su mi potrebni za "borbu" sa bandom kriminalaca), a da se podaci niposto ne izlazu opasnosti da budu unisteni od strane Tuzilastva.
Posto se Sud uvjeri da ne postoji nista na racunarima, sto bi dovodilo u pitanje zivot i tijelo bilo koga, pa ni pripadnika tuzilastva, trazim da se vrate u posjed vlasnicima.
Takodje skrecem paznju da se jedan od kljucnih dokaza, torba Ivone Bajo, nalazi u zgradi suda. Pola godine je bila sakrivena od javnosti, kako se ne bi saznalo da je predmet kojim je ubijena presjekao i nekoliko centimetara siroki kais, te je potom opran benzinom da se uklone tragovi. S tim u vezi presjeceni dio je nestao sa lica zamlje, a sve sa ciljem da se ubistvo predstavi kao nesrecan slucaj.
Kriminalci koji su ucestvovali u prikrivanju ubistva sposobni su da i taj predmet uniste, iako se nalazi u zgradi suda, jer im za njihove kriminalne aktivnosti prijeti dugogodisnja zatvorska kazna.
Nadam se da ce Sud imati sve ovo u vidu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

TUZBA PROTIV SEKRETARA


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:                    TUŽBA
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: DANKA PRODANOVIĆ (SEKRETAR U OT BIJELJINA)


OBRAZLOŽENJE TUŽBE

Tužena osoba, Prodanović Danka, je kao zaposlena u OT Bijeljina, zloupotrijebila svoj službeni položaj i lažno me optužila za "Ugrožavanje sigurnosti", te na taj način pružila podršku pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
U prilogu ove tužbe je disk, na kome se nalazi dokazni materijal, a u folderu Dokumenti je slika Sazetak 1.png, gdje se na vrhu skeniranog dokumenta vidi tekst optužbe, koja mi je pročitana prije saslušanja u CJB Bijeljina, a jedna od osoba, (podvučeno crveno), kojoj je "ugrožena sigurnost" od mene je i Danka Prodanović!
Kompletna moja izjava je na slikama "Zapisnik 1-4", a naredba suda, koju je izdejstvovala organizovana kriminalna grupa uz pomoć tužene je na slici "Naredba.png".
Po podacima koje sam dobio od inspektora, prijavu su lično podnijeli tužioci Debeljević i Gruhonjić u ime 6 pripadnika OT Bijeljina, te sam provjeravao da li su imali dozvolu od ostalih...
U razgovoru sa Dankom Prodanović, pitao sam je kako je mogla da me optuži za "Ugrožavanje sigurnosti" kada ne postoji nijedna riječ, vezeno za taj član, odgovorila je citiram
:
KAD SU STIGLA PISMA, MI SMO ODRŽALI SASTANAK I DOGOVORILI SE...
To što nije bilo osnova niti ijednog argumenta, bahatim tužiocima nije smetalo!
Na disku se nalazi kompletan tekst pisma upućenog Danki Prodanović i to u obliku teksta, "Danki.html" te skenirana slika "Danki.png" a tokodje je i u prilogu 1 kao štampani dokument!
Iz teksta je očito da ne postoji nikakva prijetnja po zdravlje, a pogotovo ne po život tužene osobe i jedina svrha tog pisma je da se objelodani istina o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, jer je glavni okružni tužilac Kovačević Novak, naložio sekretaru Prodanović Danki da ne saopštava podatke dobivene od obducenta, pod izgovorom da se ne uznemirava javnost. Tako je OT Bijeljina pružila podršku ubicama i postala saučesnik u prikrivanju ubistva a time i sekretar Prodanović Danka!
U to vrijeme dosao sam do većeg broja dokaza o kriminalu pripadnika OT Bijeljina i to objelodanio, a sada na disku prilažem samo neke i to sliku "Torba.jpg". To je materijalni dokaz sa mjesta zločina. Djevojčica je torbu nosila preko ramena, prilikom ubistva, a ista je uklonjena sa lica mjesta i sakrivena pola godine.
Tek po obustavi istrage, uspio sam da je fotografišem u zgradi suda! Na slici je vidljivo da je dvostruko presječen kaiš, te da dio nedostaje, a veći dio ostatka su istražitelji oprali benzinom da uklone tragove ubistva.
Takodje je na disku izjava vještaka dr. Busarčevića i to u audio obliku "Istina o ubistvu.mp3" i video fajl "Istina o ubistvu.avi" iz koje se vidi da je OT Bijeljina, falsifikovalo rezultate obdukcije, te vještacima nisu dostavljeni podaci o probodu prsne kosti, kanalu kroz grudnu žlijezdu, razderini desne plućne arterije i desne dušnice...
Očito je dakle da nije bilo nikakvog ugrožavanja sigurnosti a jedan od ciljeva lažne prijave je bio da se dođe do podataka koje imam o zločinima pripadnika OT Bijeljina, te se isti unište.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (decembar 2011) 20 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a dužni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, (što je u odgovornosti tužene) izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen.
Inicijator za ove i sve druge nezakonite radnje prema meni je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužena osoba nije frizerka, trgovac, nije lekar, da ne zna zakonske odredbe. Radi se o sekretaru tužilaštva, kojoj je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i ima ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi".
Ona je smišljeno, planski iskoristila u saradnji sa ostalim korumpiranim tužiocima, svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
9 mjeseci od pokretanja tih radnji, na moj Zahtjev da budem konačno optužen ili da se vrati računar, ili da tužilac shodno ZKP-u, bude kažnjen zbog odugovlačenja, Okružni sud donosi Rješenje o povratu računara, koji je odnesen.

Iako sam podneo Zahtjev da se prije primopredaje provjeri ispravnost računara, Tužilaštvo se oglušilo o to i računar je predat bez kontrole. Hard disk računara je bio prazan, odnosno nije bilo nikakvih podataka. No to je segment koji izlazi iz tužbenog zahtjeva i od tužene tražim samo nadoknadu nematerijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedica njenog doprinosa u davanju lažne izjave i prijave...
S obzirom da me u ovom slučaju uopšte ne zanima novac, trašim da mi se isplati nadoknada od 10 (deset) KM!
Osnovno cilj ove tužbe je da se dokaže odgovornost tužene za štetu koja mi je nanesena, (mislim na isključivo nematerijalnu štetu), što ću upotrijebiti u sudskim procesima u kojima će biti dokazivana krivična odgovornost korumpiranih pripadnika OT Bijeljina u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Sama tužena mi je više puta priznala, da njenim postupcima upravljaju isključivo niski materijalni interesi, jer je na dobro plaćenom poslu i ne želi učiniti ništa što bi je od toga udaljilo.
Dakle po tome zaključujem da njeni postupci nisu uzrokovani aktivnim učešćem u organizovanoj kriminalnoj grupi, nego kukavičlukom, odnosno strahom za položaj ili čak svoj život.
Stoga je i suma za nadoknadu nanesene šteta simbolična, a s obzirom šta se desilo Dijani Milić, tužiteljici u KT Tuzla, kada je odbila da postupi po nalozima mafije, u neku ruku i razumijem postupke tužene Prodanović Danke!

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tužena je zaposlena u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koja mi je, prouzrokovana od strane tužene, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
1)Tužena, Prodanović Danka, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" platiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10 KM, (deset konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tužena, Prodanović Danka, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tužena je učestvovala u grupi osoba koji su me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene. Činjenica je da je podnesena lažna prijava, da sam praćen, pretresan, saslušavan, da je izvršen pretres na osnovu te prijave i odnošenje računara, da do danas nisam obaviješten o prekidu "Posebnih istražnih radnji" i o pregledu računara. No suštinski, najbitnija činjenica je to da je podnesena lažna prijava i za to postoje dokazi...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje ove činjenice, a većina se nalazi na disku u prilogu. Suštinski najvažniji dokazi su zvanični dokumenti državnih organa. Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tužena ne prizna krivnju i ne prihvati odgovornost, odnosno sama ponudi nagodbu bez Pretresa. Shodno zakonu, ona će imati 30 dana da iznese svoj stav...
Naravno da s obzirom da je suma koju tražim neznatna, tužena mora u svojoj ponudi da prizna odgovornost svoju, odnosno nalogodavaca, koji su je "nagovorili", da učestvuje u grupi osoba, koji su me lažno optužili.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 10 KM (deset konvertibilnih maraka).

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena je odgovorna za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Privatna adresa tužene mi nije poznata, te je navedeno njeno radno mjesto, odnosno institucija u kojoj je zaposlena, a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajima o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa...

Shodno Zakonu, očekujem da će tužena iznijeti svoj stav, a ukoliko, je spremna iznijeti istinu o tome, i prihvatiti odnosno priznati svoju odgovornost, neće biti ni neophodno da se održi Rasprava...


PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : PISMO
Prilog 2 : DISK SA DOKAZIMA
Prilog 3 : PRIJEDLOG

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

20.12.2011.

IZJASNJENJE PO ZAHTJEVU SUDA


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 034147 11 P - TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi 1:

1) GRUHONJIĆ MUHAMED (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi 2:

1) DEBELJEVIĆ MILORAD (TUŽILAC U OT BIJELJINA)


IZJAŠNJENJE PO ZAHTJEVU SUDA

Podneskom, koji sam poslao Sudu, a kako se navodi pristiglim 10.12.2011. izneo sam sugestiju, da Sud primjeni član 402, (stav 3):
Kad je to potrebno, Sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
No kako je isključivo pravo Suda da ocjenjuje snagu iznesenih argumenata i nije obavezan da prihvati moju sugestiju, taj sam podnesak naslovio kao "Žalbu", te ako Sud ne prihvati obrazloženje u nastavku, opredjeljujem se da se tretira kao ŽALBA.

OBRAZLOŽENJE

Iz teksta stava 3, člana 402 ZPP-u, vidljivo je da je upotrebljen termin "Sud može", što znači da je ostavljena mogućnost postupajućem sudiji da donese odluku na osnovu podataka kojima raspolaže, hoče li primjeniti taj stav...
Ne radi se dakle, o obavezujućoj formulaciji, kao recimo u članu 53 "Tužba i njen sadržaj", koji glasi "Sud će", (Sud će postupiti po tužbi i kad tužilac nije naveo pravni osnov tužbenog zahtjeva.)
Stoga sam ja samo izneo neke podatke, koji nisu bili poznati Sudu, a tiču se problematike, pri pokušaju da dođem do bilo kog podatka u poslednje 2 godine.

Dakle, uvažavajući činjenicu da je isključivo pravo sudije, hoće li ili ne primjeniti stav pomenutog člana, moja namjera je bila da postupajući sudija, ako procijeni da su moji argumenti dovoljne snage, po službenoj dužnosti zatraži podatke o imovnom stanju, a ako ne uvaži taj prijedlog, da se podnesak proslijedi u dalju obradu kao Žalba...
Naravno, ukoliko ne postoje pravne smetnje, u tom pogledu!
Inače tražena novčana nadoknada za nanesenu nematerijalnu štetu, mi je zaista nebitna i spreman sam da u potpunosti odustanem od nje, ako sa tuženima postignem dogovor o tome!

Stvarni cilj moje tužbe je da se dođe do istine o ubistvu Ivone Bajo, koju su prikrili pripadnici OT Bijeljina, te su sa namjerom da mi "OTMU" i unište dokaze o svojim kriminalnim aktivnostima i podnijeli lažnu prijavu!
Tuženi će dakle imati mogućnost, da izaberu između dvije alternative:
1) Da će tokom rasprave biti dokazana njihova odgovornost i krivica za nematerijalnu štetu, nastalu zbog njihove smišljene lažne prijave, te da će isplatiti nadoknadu od po 25000 KM.
2) Da potpišu izjavu, (Priznanje) o tome ko im je dao nalog za te radnje i sa kojim ciljem, u kom slučaju bih ja odustao od bilo kakvih novčanih potraživanja!
Tuženi će imati priliku da iznesu svoj stav, a nije isključenon da se do rješenja dođe kroz postupak medijacije ili da se postigne poravnanje, što je predviđeno u članovima 86 i 87 ZPP-u.
Vjerujem da je potpuno jasno da ovo nije "obična" parnica!
U pozadini je ubistvo jednog djeteta, a sve dok su ubice i saučesnici na slobodi, i druga djeca i drugi građani su u opasnosti.
Da li ću krivce raskrinkati pred Osnovnim Sudom, Okružnim ili redom do Strazbura, ne zavisi samo od mene.

Neka svako odluči po savjesti, hoće li dati doprinos u borbi protiv mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

19.12.2011.

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

POSLIJE OVOG DOPISA, FORMIRAN JE NOVI PREDMET, U KOME SE ISTRAŽUJU KRIMINALNE AKTIVNOST U OT BIJELJINA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

OBAVJESTENJE

PO PREDMETU UDT:8324/10


Sa zaljenjem konstatujem da UDT, nije u potpunosti razumio smisao moje prituzbe na rad pojedinih pripadnika Okruznog tuzilastva u Bijeljini...
Naime ja nisam ni ocekivao da se utice na odluku, (koja je vec donesena), niti da se vrsi pritisak na bilo koga, nego sam isticao nezakonite i kriminalne aktivnosti pojedinih osoba.
Stoga unapred skrecem paznju da se ovaj tekst shvati i tretira kao dopuna (nove informacije), po gore navedenom predmetu, sto uz Nalaz i Misljenje, Stalnog sudskog vjestaka, dr. Blazanovica, koje sam nedavno dostavio, stvara uslove za preispitivanje odluke koju je UDT donio.
Pozvao bih se prije svega na relevantne stavove Clana 57-Disciplinski prekršaji tužilaca, Zakona o VSTV:

1. povreda nacela nepristrasnosti;
2. postupanje s pristrasnošcu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etnickog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. ocigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti;
9. neopravdano kašnjenje u provodenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca;
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca;
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilacke funkcije;
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

Ovo su samo stavovi za koje imam dokaze, dok one za koje pretpostavljam da su prekrseni, kao napr. stavovi 5 i 6 uopste necu navoditi...
POPIS PREKRSAJA

- 5 dana posle ubistva, tuzilastvo odbija da uzme dokazni materijal od majke i ujaka djevojcice (snimak razgovora u kome jedna osoba opravdava ubistvo, poredeci ga sa ratnim zlocinima.Pritom glavni tuzilac vice i sikanira majku ubijenog djeteta. Ostavljamo CD na stolu i izlazimo...
- Oko 2 mjeseca kasnije, postupajuci tuzilac, odbija da uzme izjavu od ujaka djevojcice, te dokazne predmete, (postoji audio snimak razgovora), koji su prikupljeni dok je bila na godisnjem odmoru...
- Pri pokusaju da se povodom toga podnese krivicna prijava, ujak djevojcice saznaje od sekretara tuzilastva, da je dobila nalog od glavnog tuzioca da se opis predmeta koji je ubio djevojcicu (2,5 cm sirina, te 1 mm debljina), ne saopstava, "da se ne bi uznemiravala javnost"
- Tuzilastvo konstantno lazno predstavlja misljenja vjestaka, izbacujuci djelove koji ne idu u prilog njihovoj tezi, ili ubacujuci one kojih nema, odnosno na kraju kod misljenja trasologa, selektivno predocava djelove koji im odgovaraju, dok izbacuju suprotne...
- 21 decembra, pri novom pokusaju da se podnese usmena krivicna prijava, (po nalogu glavnog tuzioca), Gruhonjic Muhamed, tada dezurni, izbacuje ujaka djevojcice iz kancelarije, ne zeleci da uzme tu krivicnu prijavu...
- 22 decembra, ujak podnosi prituzbu Kolegiju, na koju nikada nije dobio odgovor...
- 12 januara dobijamo Obavjest o nesprovodjenju istrage, bez obrazlozenja, sto je u suprotnosti sa clanom 216, stav 4.
- Naknadno saznajemo da je tuzilac telefonski sugerisala vjestaku trasologu, krajem oktobra da ona vec zna da se radi o nesrecnom slucaju, te on to samo treba da potpise...

- Posto je obavjestena da njegovo misljenje nije takvo kakvo je trazila, ostavlja predmet dva mjeseca, citiram vjestaka "da se kiseli" u fioci...
- Tek mjesec dana po odluci o nesprovodjenju istrage, daje Saopstenje na zvanicnom sajtu, u kome ignorise misljenja vjestaka i poziva se na izjavu svjedokinje, koja kaze, (prenosim doslovno iz tog teksta), "a ja nisam vidjela odakle je dijete palo" ???
- Pocetkom februara ujak ubijene djevojcice predaje nove dokaze (fotografije torbe sa presjecenim kaisom, te opranim benzinom, kako bi se uklonili tagovi ubistva), na koji iako postoji clan 224, stav 3, koji obradjuje tu temu, tuzilastvo vec dva mjeseca, ne zeli da iznese nikakav stav...
- Svi nasi pokusaji da saznamo na koji je nacin nastradala djevojcica (po misljenju tuzilastva), ostali su bez uspjeha...
- Na konkretno pitanje majke ubijene djevojcice, na osnovu cega je donesena odluka, te ima li odgovor na njeno pitanje, tuzilac odgovara : "NEMAM" ...
REZIME

Ocito je da se svi navedeni prekrsaji mogu dovesti u vezu sa prethodno navedenim stavovima iz clana 57, te da je bukvalno cijeli postupak vodjen u suprotnosti sa zakonskim odredbama. Naravno da tuzilac treba da je neovisan i nepristrasan, ali da je neovisan i od ubice a ne samo od zrtve, a koliko je tuzilastvo bilo nepristrasno, vidljivo je samo iz navedenih djelova, dok je popis svih prekrsaja znatno veci...
Na kraju bih vam skrenuo paznju upravo na taj pojam neovisnosti. Tuzilac ima pravo na svoj stav i misljenje, ali se sve mora kretati u okvirima zakona. Smije li tuzilac da potpuno ignorise misljenja 3 vjestaka, a misljenje cetvrtog, koji je spreman braniti ga na sudu dr. Blazanovica, najbolje odslikava pravo stanje stvari...
Tuzilac bi tako mogao da pomisli kako je lakse zatvoriti slucaj nego traziti ubicu.
Mogao bi pomisliti da je pametnije primiti novac od ubice, nego ga uhapsiti...
Dokaz koji sam pomenuo (torba), je bolje ne pominjati, da se ne vidi presjeceni kais.
Tuzilac je mozda bio misljenja da tragovi na kaisu, (sa mozda i otiscima ubice), kvare njen savrseni neovisni i nepristrasni stav, pa je sve to oprala benzinom...
Posto je pritom saprana i originalna zuta boja, tuzilac pomisli da je sve to najbolje potpuno skloniti od ociju javnosti, da se ne bi uznemiravali...
Naravno postoji mozda i neko drugo objasnjenje, ali za nas ga nije bilo.
Sve sto sam saznao po tom pitanju, je opaska sekretara tuzilastva, "Mozda to nije ono sto vi mislite". Na pitanje sta je onda, kakav je njihov stav, naravno nije bilo odgovora.
Apelujem na vas da s obzirom na to kakav odgovoran posao obavljete, trazite odgovor na ova pitanja. Jedna djevojcica je ubijena, a dokazi o tome sakriveni. Pronasao sam te dokaze i predocio ih istraznim organima, (tuzilastvu i policiji). Zasto se vec dva mjeseca niko ne oglasava po tom pitanju. Ako dozvolite da jedno dijete bude nekaznjeno ubijeno, zaklanjajuci se neovisnoscu tuzioca, to je put ka receptu za SAVRSENI ZLOCIN.
Tuzilac tako moze izvrsiti bilo kakvo krivicno djelo pa i ubistvo,(posebno ako je dezurni) jer zaboga je neovisan, te kad dodje na lice mjesta iznese misljenje da se radi o padu na koru od banane. To sto su lekari pronasli prostrelne rane a patolog par kursuma u tijelu, nije razlog da se dovede u pitanje neprikosnoveno misljenje tuzioca.
Ako dozvolite da stav i misljenje tuzioca nadrastu okvire zakona, tada i njegovo misljenje nadrasta vrednosti zakona i dobija na cijeni, a sve sto se cijeni ima i kupce.
I eto novog recepta za SAVRSENI ZLOCIN.
Svaki kriminalac sa dovoljno novca treba samo da kupi misljenje jednog tuzioca, i rijesio je sve probleme.
Nazalost, ovo nije predvidjanje buducnosti, (necega sto bi moglo da se desi), ovo se vec desava, a u ovom slucaju se sigurno desilo nesto slicno tome.
Vi imate moc da to zaustavite. Ne dozvolite da tuzilastvo izlazi iz okvira zakona i da se prema gradjanima ophode kao prema robovima.
Ja cu svoju borbu da nastavim neovisno od vase odluke. Kraj te borbe ce biti brzi ako vi iskoristite svoja ovlastenja, a u suprotnom sem domacih , alarmiracemo i institucije Hrvatske, ciji je djevojcica drzavljanin, te Svajcarske i Njemacke, ciji su drzavljani majka i ocuh, te Sud u Strazburu.
Svako ce posle toga na svojoj savjesti nositi svoje postupke i snositi odgovornost za njih.

NE DOZVOLITE DA NAM STRANCI OTKRIVAJU KRIMINALCE U PRAVOSUDJU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

19.12.2011.

OKRUZNOM TUZILASTVU DOBOJ

PO OVOM ZAHTIJEVU, GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC U OT DOBOJ, JE DAO NALOG DA MI SE DOSTAVE SVI TRAŽENI PODACI, TE JE POŠILJKA STIGLA SAMO 2 DANA KASNIJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO DOBOJ


(Sadržaj zahtjeva)Zahtijevam od gore navedenog organa da mi dostavi kopiju Zapisnika sa sjednice Kolegija, na kome je razmatrana moja Pritužba po predmetu KTA-90/10.
Relevantan je isključivo dio u kome se raspravljalo o navedenoj Pritužbi.


Obrazlozenje


Od marta 2010. godine prema meni se primjenjuju "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", a u sklopu kojih je bilo scena koje zasigurno niste vidjeli ni u holivudskim filmovima.
No ja se ne žalim na to i ne postoji način na koji mafija može da me uplaši, ali jedna od radnji koje se primjenjuju prema meni je i kontrola poštanskih pošiljki.
S obzirom da sam u pismu poslao neoborive dokaze o kriminalnim radnjama tužioca Stjepanović, jer je iz nečasnih pobuda uklonila sve dokaze o ubistvu i pokušala da obmane čak i vještake, te naveo bar desetak propusta tužioca Rubil Gorana, sa detaljnim obrazloženjem, a u odgovoru Kolegija se navodi da "nisam doveo u sumnju odluku tužioca", osnovano smatram da je moja pošiljka presretnuta i falsifikovana.
Naprotiv niti g. Rubil, niti Kolegij nije, ne samo argumentovano opovrgao, nego čak ni pomenuo nijednu moju tvrdnju, kojom sa dokazima optužujem Stjepanović Danicu za saučestvovanje u prikrivanju ubistva djeteta.
Stoga je jasno da moji dokazi nisu niti došli do Kolegija.
Da bih ustanovio ko je sve učestvovao u prikrivanju monstruoznog ubistva, neophodan je zapisnik iz koga ću vidjeti šta je prezentovano Kolegiju, kao moja Pritužba.
Pravilnik jasno daje Glavnom okružnom tužiocu slobodu o odlučivanju o javnosti sjednica Kolegija, te s obzirom da je za mene bitan samo taj dio, koji ne sadrži nikakvu službenu tajnu, (ili možda sadrži) a siguran sam i da vi kao odgovaran i častan profesionalac, želite da se sazna istina i sve bude u okvirima zakona, očekujem da ćete mi traženo dostaviti.
U suprotnom direktno ćete se priključiti ubicama i saučesnicima u prikrivanju ubistva jedne osmogodišnje djevojčice, što sigurno ne želite.
U međuvremenu sam došao do novog materijala koji dodatno dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva od strane tužioca Stjepanović, i svi koji su umiješani u taj gnusni zločin, vrlo brzo će dobiti zasluženu kaznu, predviđenu KZ-om.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

19.12.2011.

USTAVNOM SUDU

USTAVNOM SUDU

DOPUNA NA : AP-862/10

Napomena . Ovaj meterijal je namjenjen prevashodno gore navedenom organu, ali će biti proslijeđen i drugim institucijama, uključujući i one koje su očigledno korumpirane od strane organizovanog kriminala, za šta se neki od dokaza nalaze u prilozima....
Krajem 2010. godine, (novembar i decembar), pokrenuo sam pravnu ofanzivu, za dokazivanje kriminala i korupcije, prevashodno u instituciji tužilastva uopšte, na nivou države, i u sklopu tih aktivnosti, izdejstvovao sam "pobjede" u oba slučaja koja je tužilačka mafija, pokrenula protiv mene, sa ciljem da me uplaši i odvrati od namjere da dokažem spregu tužilaštva sa organizovanim kriminalom.
Prvi slučaj se odnosi na lažne prijave kriminalaca iz OT BIjeljina, koji su koristeći se svojim položajem isti zloupotrijebili i pokrenuli protiv mene neviđenu hajku, sa ciljem da se dokopaju podataka na računaru koji sam koristio, a koji dokazuju njihove kriminalne aktivnosti.
Kao povod za to su iskoristili moje više puta ponovljene tvrdnje, da će svi kriminalci iz redova tužilaštva, završiti iza rešetaka, što ih u početku nije zabrinjavalo, ali kada su saznali da imam čak i audio snimke njihovih izjava, odlučili su da me optuže po članu 169, iako u njemu ne postoji nijedna riječ, koja bi se povezivala sa mojim tekstovima...
U sklopu tih radnji sam praćen, pretresan, (i moji poznanici), prisluškivan, te je uz odnošenje računara, pred mojom kućom, postavljena i straža u tri smjene, a sve ovo je samo vrh ledenog brijega. No kako se sve zasnivalo na lažima, tužilačka mafija se ne usuđuje sukobiti sa mnom pred sudom, nego nezakonito odugovlači postupak, te je konačno poslije oko 9 mjeseci prisiljena složiti se sa povratom računara, jer sam zahtijevao da se u suprotnom kazne, što je predviđeno u ZKP-u, član "Kažnjavanje za odugovlačenje postupka".
Time je indirektno tužilačka mafija priznala da je ceo postupak bio nezakonit.
Prije preuzimanja računara insistirao sam na razgovoru sa tužiocem, iz više razloga, a prevashodno zbog obaveze, iz člana "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" stav 2 : O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, (vezano za oduzete računare). Drugi važan momenat je vezan za član ZKP-a "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" stavovi 2 i 3, u kojima je jasno predviđeno da moram dobiti obavještenje, a kako se Posebne istražne radnje mogu maksimalno produžavati do 6 mjeseci, očito je da servis mafije OT Bijeljina, brutalno gazi sve zakonske odredbe, da bi prikrio umješanost u ubistvo djevojčice Ivone Bajo, odnosno "Sprečavanje dokazivanja" istog.
Treći važan momenat je bio moj zahtjev da se prije predaje računara provjeri njihova ispravnost, što je tužilaštvo takođe izbjeglo. No kako sam podneo pismene zahtjeve i Sudu i tužilaštvu, a tužilac nije ispoštovao nijednu obavezu koju sam naveo, odgovornost za uništavanje podataka, (hard disk je bio prazan, a cd rom neopotrebljiv) i materijalnu štetu za programski kod od oko 130 instalacijskih pakete u oko 250 fajlova, snosi prije svega OT Bijeljina, koja će biti i jedna od optuženih za nadoknadu štete.
Drugi nezakonit i kriminalan čin tužilačke mafije je hapšenje moje sestre i mene 10.08.2010. kada smo pri pokušaju da dostavimo dokaze o više krivičnih djela privedeni u sobicu 2x2 metra, bez prava na telefonski poziv, iako je sestra insistirala da pozove advokata.
Tom prilikom mi je uskraćeno čak i pravo na iznošenje odbrane i unakrsno ispitivanje, sa obrazloženjem da nemaju namjeru ostajati dugo poslije 15 sati.
To što smo zadržani ukupno više od 6 sati, i što je sestra imala troškove od oko 1000 KM, zbog propuštenog leta, će takođe biti predmet tužbe za nadoknadu štete, no najbitnije je da je krajem prošle godine Okružni sud doneo Rješenje po kome se jasno vidi da je ceo postupak bio nezakonit i da se isti obustavlja. Ali najgore od svega je to što majka ubijene djevojčice donoseći dokaze o ubistvu svog djeteta i sprečavanju dokazivanja istog, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, biva maltretirana, šikanirana, mentalno ubijena, terorom i tiranijom, koju je naložio glavni okružni tužilac.
Dan kasnije načelnik kriminalističke policije, g. Aco Teodorović, koji je izrazio spremnost da ispita sve neregularnosti, "umire od srčanog udara".
Dakle cijele 2010. godine mi je bio onemogućen pristup tužilaštvu, sem pisarnice, dok je u drugoj polovini godine Kovačević Novak, izdao naredbu sudskoj policiji da mi ne dozvoli čak ni predaju materijala u pisarnici, što je poslije mog upozorenja da time čine krivično djelo iz člana 177 KZ-a i da ću je ako pokušaju da me spriječe krenuti i bez propusnice, izmjenjeno tako što sam tih nekoliko mjeseci predavao dokumente u prizemlju kao pas lutalica...
Nedavno sam dobio obavještenje od obmudsmena za ljudska prava o tome da zatvaraju predmet sa opaskom da da je OT Bijeljina postupalo po zakonu???
Sada navodim samo najekstremnije primjere bezakonja kriminalaca iz OT Bijeljina :
1. Tužilac Stjepanović odbija da uzme od mene izjavu o krivičnim djelima, vezano za ubistvo Ivone Bajo, jer bi ti dokazi poremetili njen plan, a postoji snimak mog razgovora s njom. (Po ZKP-u, član "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" stav 1" jasno je da je to pravo brutalno spriječeno.
2. Poslije tog i drugih kriminalnih djela iste osobe pokušavam da podnesem prijavu protiv te kriminalke, ali po nalogu Kovačević Novaka, tada dežurni tužilac Gruhonjić Muhamed odbija da evidentira prijavu iako sam ga 3 puta upozorio da time krši čak i Pravilnik (član 80 - Usmene prijave).
3. Istovremeno iako je znala rezultate vještačenja, kriminalac Stjepanović, odugovlači sa donošenjem "odluke" i tempira je poslije nove godine, prekršivši član ZKP-a "Naredba o sprovođenju istrage" stav 4, ne navodeći nijedan razlog za odluku i bježeći na odmor kako bismo bilo spriječeni ostvariti uvid u spis. Majka ni danas ne zna kako je ubijeno njeno dijete.
4. Pri pokušaju da dođemo do spisa i podnesemo pritužbu, sudska policija nam ne dozvoljava pristup, (istog dana kada je izvršen upad na BN tv, što je u narednim mjesecima "zapušilo usta" svim medijima, tako da niko ne smije da objavi bilo šta o kriminalu tužilaca...)
Pozivajući se na član ZKP-a "Obustava istrage" stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo, dostavljam od februara dokaze o tome i iako sam više puta insistirao, OT Bijeljina ne iznosi stav o tome.
5. U junu 2010. obavljam razgovor sa dr. Busarčevićem, vještakom, (postoji audio zapis) iz koga je jasno da je tužilac namjerno, monstruozno, kriminalno, sakrila sve podatke od njega, o unutrašnjim povredama koje dokazuju ubistvo.
6 Materijalni dokaz, torbu presječenog kaiša i to dvostruko, sa dijelom koji nedostaje, tužilac ili neko drugi su oprali benzinom, kako bi uklonili tragove ubistva, Snimci torbe postoje i dostavljeni su još u februaru, a ista se i dalje nalazi u sudu, sem ako nije uništena.
Ovo sve je dakle po ombudsmenima primjer zakonitog postupka. Mnogo će mi značiti taj stav pred Sudom u Strazburu, ali u međuvremenu očekujem da obmudsmeni "prepoznaju", gdje su o ovim tačkama brutalno kršena moja prava i u skladu sa time reaguju, a ne da se prave kako o tome nemaju nikakve podatke i drže se samo odluke o nesprovođenju istrage i još je legalizuju iako je servis mafije OT Bijeljina, ostavio takve tragove svog kriminala da su pokušali da ih unište oduzimanjem računara koje sam koristio.
7. Dakle krajem marta u znak odmazde i prijetnje, pokreće se neviđena hajka na mene, samo zato što sam napisao da će kriminalci završiti u zatvoru.
8. U avgustu bivamo uhapšeni pri pokušaju da dostavimo dokazni materijal i damo izjavu o tome, a u narednom periodu se tretiram kao životinja i predajem dokumente u prizemlju, a čak je i to bilo pokušano da mi se ne dozvoli...
9. Mjesecima istovremeno tražim da se poštuje moje pravo na suđenje ili da tužilačka mafija odustane od optužbi, što se konačno završava 22.12.2010. vraćanjem računara. Prethodno sam obavješten pismeno iz OT Doboj da za 8 mjeseci "nisu imali vremena" za taj predmet i još uvijek ne znam da li sam pod nadzorom (sigurno da jesam, ali nezakonito) ili je prijava odbačena, a prošlo je od pokretanja terorističke akcije više od 9 mjeseci.
To stoga što je izdejstvovana na osnovu lažne prijave, (postoji i audio snimak izjave tužioca Kerovića, koji to dokazuje), a ne zato što tvrdim da nije predviđena zakonom...
10. Hard disk računara na kome su se nalazili podaci od neprocjenjive vrijednosti, (programski kod, na kojima sam planirao materijalnu egzistenciju, jer bih u suprotnom od ovog mafijaškog i diktatorskog režima, skapao od gladi) je prazan.
Uništena je moja intelektualna svojina, a još uvijek nemam podatke o tome ko je pristupao računaru, posebno u 5 dana od odnošenja da smještaja u depozit suda.
Postoji li neko pravo koje mi je uskraćeno gospodo ombudsmeni ili treba da vam nacrtam?
Dakle pomenuta institucija je obična farsa, kao i UDT, s tim što sam stekao utisak da se ombudsmeni plaše za svoj položaj, a možda i za život, (sjetimo se Ace Teodorovića, upada na BN televiziju, pa i terora nada mnom), dok je UDT, očigledno servis mafije, sprege tajkuna, političara i tužilaštva.
Podaci o ulozi UDT-a u servisiranju mafije su u prilogu, koji dokazuje da disciplinski tužioci ne čitaju niti jednu riječ pritužbi građana, sem naslova i potpisa na kraju....
Tužilaštvo je simbol korupcije i kriminala i djeluje u okvirima zakona, samo u granicama kada su optuženi "obični građani", dok za posebne slojeve koje sam naveo, zakoni ne važe, niti građani imaju bilo kakva prava predviđena zakonom.
Oni tužioci koji časno i po zakonskim propisima obavljaju svoj posao su po svemu sudeći zaduženi za te obične građane, dok su pripadnici tužilačke mafije tu da bi onemogućili pokretanje istrage i podizanje optužnice za svoje mafijačke bosove i nalogodavce.
No protiv mene im ni to nije pomoglo, tako da se uprkos tome što su imali neograničene resurse i pokušali da me zaplaše, pa čak i ubiju, ne usuđuju suprotstaviti na sudu, jer protiv mene nemaju ništa drugo sem izjave da će završiti na robiji, a znaju da ja protiv njih imam dosta, a ne znaju šta sve imam.
U svakom slučaju jedini ko može i mora da zaustavi ovu tiraniju i bezakonje inkvizitorske tužilačke mafije je Ustavni sud, a sigurno je da više ne mogu izbjeći ni tužbe za nadoknadu materijalne štete i duševnog bola.
A i Strazbur je sve bliži. Iako bih već sada mogao da predam tužbu, sačekaćemo odluku Ustavnog suda. Kako sam se uvjerio u dosadašnjem periodu, da sudije sve svoje poteze dovode u vezu sa zakonskim odredbama, imam povjerenje i u Ustavni sud.
S druge strane više bi mi odgovaralo da i ta institucija podrži kriminal ove mafijaške vlasti, jer u domaćem procesu, moja sestra ne može dobiti ni deseti dio odštete, koju bi dobila u Strazburu. S obzirom da zbog opterećenosti poslom ona jednostavno ne može dozvoliti sebi da ima još djece, (ne samo trudnoća, nego i kako da odrasta to dijete) kada dobije milionsku odštetu, moći će ponovo da se posveti djeci.
Zato, udrite svi koliko god možete. Ako niste bili tu kada su ubijali Ivonu, pomozite im sada. Možete da mi prijetite, čime god hoćete, ali je neću odustati, ali koga ja poslije sudskog procesa smjestim iza rešetaka, neće izaći sa robije do kraja života.
KZ član "Teško ubistvo" stav 1 i 6 "(1) Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se: 6) ko liši života dijete, maloljetno lice ili žensko lice za koje zna da je bremenito.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

19.12.2011.

SUDSKOJ POLICIJI BIJELJINA

GODINU DANA POSLIJE PREDAJE OVOG DOKUMENTA, NA SUDSKOM PROCESU, GDJE SAM OPTUŽEN, ZA VIŠE TEŠKIH "ZLOČINA" (POKUŠAJ PREDAJE DOKAZA O UBISTVU, BORBA PROTIV OGRANIZOVANOG KRIMINALA, POKUŠAJ OSTVARENJA PRAVA GARANTOVANIH ZAKONOM I SLIČNO), EVIDENTIRANO JE DA POSTOJI "USMENA" NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA I OSTVARENJU BILO KOJIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO...

(Podnosilac zahtjeva)

Ime i prezime   ZDENKO BAJO

Adresa     MAJKE JEVROSIME 20

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

SUDSKA POLICIJA BIJELJINA

 (Sadržaj zahtjeva)

 
ZAHTIJEVAM DA MI SE OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE DOKUMENTACIJE KOJA SE ODNOSI NA NAREDBE SUDSKOJ POLICIJI VEZANO ZA TRETMAN KOJI SE PRIMJENJUJE PREMA MENI.

S OBZIROM DA SE JOŠ OD KRAJA PROŠLE GODINE PRIMJENJUJU NEZAKONITE MJERE PREMA MENI, KAKO BIH SE SPRIJEČIO U SVOJOJ BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I DOSTAVI DOKAZA O TOME NADLEZNOM ORGANU, ZAHTIJEVAM DA MI SE OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SLEDEĆIH DOKUMENATA :

 

1. NAREDBA O POSEBNOM NADZORU KOJI SUDSKA POLICIJA IMA PREMA MENI.

2. NAREDBA O ZABRANI PREDAJE PRAVNIH AKATA

3. NAREDBA O ZABRANI PREDAJE DOKAZNOG MATERIJALA O KRIVIČNIM DJELIMA

4. NAREDBA O HAPŠENJU MOJE SESTRE I MENE

 

UPOZORENJE

 

Nedavno je tokom jedne sudske rasprave, Sudska policija tvrdila da se prema nama primjenjuje uobičajena praksa i procedura, što je naravno laž, jer sam ja vjerovatno jedina osoba od nastanka ove zamlje, prema kojoj su primjenjivana mjere takvog oblika. Pomenuću samo predavanje dokumentacije u prizemlju zgrade.

Sem toga nijedan državni organ ne može uvoditi nikakvu praksu, nego ima da radi po zakonskim propisima.

Ukoliko Sudska policija nema pismena naređenja o pomenutom tretmanu koji je primjenjen na meni, to znači da ste sve pomenute aktivnosti radili za nečiji privatni račun, sa ciljem da se spriječi dokazivanje krivičnog djela.

Nadam se da je sa time završeno, inače za svako dalje sprečavanje bilo kog prava predviđenog zakonom, smatraću direktno odgovornom komandu Sudske policije…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

19.12.2011.

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

 

  Adresa : MAJKE JEVROSIME 20

 

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUZNI SUD U BIJELJINI


 

(Sadržaj zahtjeva)

Kao uvod u zahtjev isticem da mi se vec mjesecima uskracuju prava predvidjena zakonom od strane Okruznog Tuzilastva U Bijeljini.
Pravo na podnosenje pravnog sredstva prije svega, a Sudska policija mi konstantno sprecava pristup bilo kom pripadniku Tuzilastva, kako ne bih mogao da saznam kakav je njihov stav, po pitanju novih dokaza u slucaju ubistva Ivone Bajo (sto je predvidjeno clanom ZKP stav 3), te se na taj nacin omogucava da kriminalci protiv kojih sam podneo krivicne prijave za saucesnistvo u ubistvu, opstruisu i taj postupak.
S druge strane, prema meni se provodi teror od strane drzavnih organa, a jedini razlog za to je to sto sam se "usudio", da optuzim "svemocne" tuzioce...
Dakle u izgledu su dvije mogucnosti :
a) Neko je zloupotrebio svoj polozaj i izdejstvovao da se svaki moj pokusaj da dodjem do istine sprijeci od strane sudske policije, navodeci lazne razloge. U prilog tome je cinjenica da nisam optuzen niti za jedno krivicno djelo iako se Tuzilastvo vec mjesecima trudi da mi pronadje bilo sta.
b) Sve navedene radnje se vrse "privatno", bez sudskog naloga.
Bilo sta da je u pitanju, vasa je obaveza da postupite po clanu ZKP, Obaveza prijavljivanja krivicnog djela, jer je ocito na djelu "Povreda ravnopravnosti gradjana", a ja sa svoje strane zahtjevam uvid u sledece dokumente (ako postoje, a napominjem da sam detaljno proucio KZ, ZKP i Zakon o Sudskoj policiji)...

1. SVI DOKUMENTI NA KOJIMA SE ZASNIVAVAJU RADNJE SUDSKE POLICIJE UPERENE PROTIV MENE.
TO PODRAZUMJEVA, KO JE, KADA I NA OSNOVU KOJIH RAZLOGA NAREDIO (NALOZIO), SUDSKOJ POLICIJI DA ME SPRECAVA U POKUSAJIMA DA OSTVARIM PRAVA PREDVIDJENA USTAVOM I ZAKONOM .

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

18.12.2011.

ZAHTJEV SUDU

(PO PREDAJI OVOG ZAHTIJEVA, PREDOČENI SU MI SVI DOKUMENTI U OKRUŽNOM SUDU, ŠTO MI JE POMOGLO DA KRAJEM GODINE IZDEJSTVUJEM POVRAT RAČUNARA.

PROFESIONALIZAM I LJUBAZNOST, SVIH SA KOJIMA SAM SE SUSREO U OKRUŽNOM SUDU, (KOJI JE DONEO NAREDBU ZA SVE RADNJE PROTIV MENE, NA OSNOVU LAŽNE PRIJAVE OT BIJELJINA), JE POZITIVAN PRIMJER, KOJI BI TREBALO DA SLIJEDE SVI ZAPOSLENI U DRŽAVNIM ORGANIMA...) 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUZNI SUD U BIJELJINI

 

(Sadržaj zahtjeva)

Obracam se Okruznom sudu sa zahtjevom da mi se omoguci uvid u sve informacije vezane za Naredbu po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp, a sto obuhvata lazne prijave osoba koje su me optuzile po clanu 169, Zahtjev MUP-a, po tim prijavama, te odobrenje, odnosno zahtjev tuzioca, te pristup i kopiranje spisa u slucaju ubistva Ivone Bajo, kao i izvjestaje policijskog organa o POSEBNOM NADZORU, koji je primjenjen na meni.
Dacu sebi slobodu da ocijenim da ovaj dio o posebnom nadzoru, (u nastavku pod brojem 3), nije u ovom trenutku dostupan, ali svi ostali podaci bi trebalo da mi se predoce. Naravno, na Sudu je da procijeni i odluci po mom zahtjevu.
Pozivam se na clan - Pouka osumnjicenom o njegovim pravima, navedeni stavovi, koji su mi predoceni prilikom saslusanja u zgradi MUP-a.

v) da se moze izjasniti o djelu koje mu se stavlja na teret i iznijeti sve cinjenice i dokaze koje mu idu u korist.
g) da ima pravo u toku istrage razmatrati spise i razgledati pribavljene predmete koji mu idu u korist, osim ako je rijec o spisima i predmetima cije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.


SPECIFIKACIJA DOKUMENATA :

1. SVI DOKUMENTI NA KOJIMA SE ZASNIVA OPTUZBA.

2. KOMPLETAN SPIS O UBISTVU IVONE BAJO.

3. IZVJESTAJ POLICIJSKOG ORGANA O POSEBNOM NADZORU.

 

                                                Podnosilac zahtjeva:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

18.12.2011.

OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUZILASTVA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA
OBRAZLOŽENJE

Početkom godine podneo sam krivičnu prijavu protiv ogranizovane kriminalne grupe, pismeno, pošto je ranije po nalogu Kovačević Novaka, glavnog okružnog tužioca, Gruhonjić Muhamed, tužilac, odbio da evidentira na zapisnik tu prijavu. Radi se o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, poslije koga su istražitelji umjesto da ispitaju sve materijalne dokaze, iste uništavali. Konkretno torba djevojčice je presječenog kaiša, oprana benzinom da bi se uklonili tragovi zločina.
Takođe je falsifikovan obdukcioni nalaz i vještaku dr. Busarčeviću uopšte nisu poslati podaci i fotosi unutrašnjih povreda, sa očitom namjerom da se prikrije ubistvo.
Postoje fotografije torbe, koja se još nalazi u sudu i audio izjava vještaka, u kojoj potvrđuje da o tim povredama, citiram "nije imao pojma". Kolika je težina takvog vještačenja i samog rada tužioca, više je nego jasno, a o svemu sam obavjestio i Ured disciplinskog tužioca, a sve je zavedeno pod brojem UDT : 8547/10, na koji sam po potrebi slao dopune.
No ovo nije dopuna tog predmeta,dakle insistiram da se ne spaja sa naprijed navedenim, jer se radi o prekršajima druge osobe, krivičnom djelu, koje bih ja okarakterisao kao "Samovlašće", sa dodatkom "Zloupotrebe službenog položaja", "Pomoć počiniocu poslije izvršenja", i neka koja ćete nadam se vi okarakterisati, no odluka je na vama, da li ćete uvažiti ovo.
Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom.
U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok ju u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt.
To neosnovano i nezakonito povezivanje je prvi prekršaj. Na stranu to što je za dva mjeseca koliko je prošlo do podnošenja druge prijave, moja morala već biti dodeljena u obradu.
Jedina veza između tih prijava je to što su obe morale biti odbačene....

Da je to istina vidljivo je iz obrazloženja, koje takođe prilažem, gdje u 7-om i 8-om redu piše, da krivično djelo iz člana 347 i druga nije krivično djelo.
Ja sam lično naveo više krivičnih djela i to : Saizvrsilastvo - Podstrekivanje - Pomaganje Rekonstrukcija dogadjaja - Povreda ravnopravnosti - Toksikolosko ispitivanje – Odugovlacenje Obaveza prijavljivanja - Naredba o istrazi - Zloupotreba polozaja – Protivz. posredovanje Nesavjestan rad u sluzbi - Povreda dostojanstva - Pomoc uciniocu - Sprecavanje dokazivanja.
Istina je da su nevedeni i neki članovi iz ZKP-a, koji samo po sebi ne predstavljaju krivično djelo direktno, ali je nepridržavanje zakonskog postupka u najmanju ruku bar taj član 347.
Na stranu to što je navedeno više članova iz KZ, koja su jasno opisana i sa predviđenom zatvorskom kaznom, a tužilaštvo sebi daje za pravo da kaže kako krivična djela iz KZ-a nisu krivična djela. Nije dakle niti u jednom trenutku pomenut neki od dokaza koje sam naveo, te su moguće dvije opcije. Ili ti podaci nisu ni dostavljeni ili tužilaštvo nezakonito neprofesionalno, štiti i pokriva kriminalce koji su učestvovali u ubistvu.
To je dakle drugi prekršaj i to izuzetno ozbiljan, jer reći da krivično djelo nije krivično djelo je isto kao da : "sud nije sud", "dan nije dan", "zakon nije zakon", "noć nije noć".
Jasno je dakle da pošto nije analiziran nijedan od dokaza koje sam dostavio, jer su oni neoborivi i pokazuju nezakonitost i kriminal u radu tužilaštva, to se izbjeglo na taj način što se "odlučilo" da "nema krivičnog djela", pa se dokazi nisu ni obrađivali.
Ako ne preduzmete zakonom predviđene mjere, shodno svojim ovlašćenjima, protiv ove samovolje i tiranije pojedinih tužilaca, uskoro ćete imati stav sa "ubistvo nije ubistvo", a tužioci koji uklanjaju dokaze, peru tragove benzinom i falsifikuju vještačenja, počeće da "uklanjaju" i svjedoke, koji remete tok njihove "istrage". Ili je to možda već ustaljena praksa, jer kako drugačije objasniti smrt načelnika policije samo par dana pošto se "zamjerio" pripadnicima kriminalne grupe iz moje prijave, te je sahranjen bez autopsije, po hitnom postupku, a o "Toksikoloskom ispitivanju", da i ne govorim.
O poslednjoj rečenici, da moja pritužba nije dovela u sumnju, neću trošiti riječi, jer se radi o ekspertizi na 4 strane, sa cd-om u prilogu, na kome su i navedeni dokazi.
Ja ću dostaviti kopije ove odluke tužilaštva i Ustavnom sudu, na ocjenu ustavnosti, ali je prije svega vaša obaveza da reagujete. Gospodo iz VSITV, pravo nije matematika, ali nije ni apstrakcija, pa i osnovcima je jasno da je ona formulacija da "krivično djelo nije krivično djelo", potpuno neustavna i nezakonita, na stranu to što je obična glupost.
Niko nema prava na to što je uradilo tužilaštvo, čak ni Ustavni sud.
Samo se može donijeti odluka da neki član nije u skladu sa ustavom, te ga brisati iz KZ-a, i to je u nadležnosti ustavnog suda.
To što se dešava u tužilaštvima je monstruozno i ako se ne zaustavi posledice će biti stravične. Brutalno gaženje i pljuvanje zakona, ljudskih prava i sloboda.
Ivona Bajo je ubijena i bačena na asvalt. Medijima su brutalno "zapušena usta", (upad na BN televiziju, je jasno upozorenje). Nedeljko Radman je "umro" na saslušanju. Aco Teodorović, "umro" u automobilu od "srčanog udara". Sve žrtve povezuje, zamislite, tužilac Stjepanović.
Koliko još treba ljudi da umre dok se te ubice ne zaustave ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

18.12.2011.

MINISTARSTVU PRAVDE

(NA OVAJ ZAHTIJEV UPUCEN PRIJE VISE OD GODINU DANA NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA, STO JE JASAN ZNAK, DA JE NALOG ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO, DOSAO DIREKTNO IZ VLADE, OVOG MAFIJASKOG REZIMA...)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO
Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)


MINISTARSTVO PRAVDE

(Sadržaj zahtjeva)Pozivajući se na član 6 Zakona o Sudskoj policiji, koji navodim :
Ministar pravde na zahtjev glavnog tužioca Bosne i Hercegovine sklapa posebni sporazum o pružanju pomoći sudske policije Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
podnosim Zahtjev za kopijom navedenog sporazuma, ako postoji.

Obrazlozenje


Još od kraja prošle godine Sudska policija u Bijeljini me sprečava na razne načine u ostvarenju prava predviđenih zakonom. Počev od slučaja kada je jedan od tužilaca odbio da evidentira krivičnu prijavu koju sam namjeravao da podnesem, zato što se radilo o krivičnom djelu njegovog kolege tužioca, te naložio da me izvedu iz zgrade, pa preko sprečavanja pristupa tužilaštvu u januaru, kako bismo podnijeli pritužbu na odluku tužioca, što su "sitniji problemi".
U periodu od januara dostavljam dokazni materijal i pri svakom pokušaju da razgovaram sa nadležnima u tužilaštvu, saopštavaju mi se laži, tipa da nisu tu, (kasnije sam bar 5-6 puta viđao iste osobe u zgradi), te čak na kraju su pokušali da mi onemoguće čak i predaju dokumenata u pisarnici tužilaštva. što je brutalno kršenja prava, (kažnjivo po članu 177 KZ-a). Tek kada sam predočio pomenuti član poslije više od 10 dana ubjeđivanja, shvatili su da neću popustiti, te sada predajem materijal u prizemlju kao prosjak. Zašto ne i napolju na nekoj klupi, pored ulice???
Stav komande sudske policije je da oni moraju izvršavati naređenja tužilaštva.
U Zakonu takvu furmulaciju nisam pronašao, a pominje se samo pomoć tužilaštvu, te član 6 u kome se možda nalazi osnova za ponašanje pripadnika sudske policije.
Zakon jasno kaže da sudska policija pruža pomoć tužilaštvima, (u gonjenju počinilaca krivičnih djela, jer to je osnovna dužnost tužioca).

Naprotiv Sudska policija u ovom slučaju izvršava nezakonite naloge glavnog tužioca i pomaže im u prikrivanju kriminala i krivičnih djela, jer me konstantno sprečavaju da dostavim dokazni materijal i predočim ga nadležnima u tužilaštvu, a radi se kako o tekstualnim dokumentima, tako i o audio zapisima, fotosima, pa čak i nekim metalnim predmetima.
Na moj zahtjev da dobijem pismenu naredbu u kojoj glavni tužilac zabranjuje da mi se dozvoli predaja materijala u pisarnici, (sa opaskom da samo sud to može da učini), dobio sam odgovor da je naredba usmena i da je moraju izvršiti.
Na moje pitanje da li biste pucali po prolaznicima ili me bičevali ako vam to naredi tužilac, uz osmijeh mi je odgovorena da ne bi naravno učinilo ništa takvo.
Krivično djelo je krivično djelo, bilo da se radi o "Ubistvu" ili "Povredi prava na podnošenje pravnog sredstva", ili "Podstrekivanju", ili nekom drugom.
Ne dozvolite da sudska policija izvršava nezakonite naloge i pruža pomoć mafiji kako bi me spriječila da dokažem ubistvo jednog djeteta i umješanost tužilaštva u prikrivanje istog.
Ako želite da se borite protiv organizovanog kriminala, moramo ga eliminisati iz državnih službi, a prije svega iz tužilaštava.
Sve dok ta sprega postoji, kriminal će da vlada ovom zemljom.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

18.12.2011.

PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

USTAVNOM SUDU

PREDMET : PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

OBRAZLOŽENJE
Dostavljam Ustavnom sudu, kao poslednjoj brani kriminalu i čuvaru ustava i zakona neke od podataka, koje sam sakupio o nelegalnom, nezakonitom i kriminalnom radu institucije koja bi morala da se bori protiv organizovanog kriminala, a u stvarnosti je organ iznad i izvan zakona, koji funkcioniše na principima sekte i zastupa interese organizovanog kriminala.
Radi se o instituciji tužilaštva, a svoje tvrdnje zasnivam isključivo na zvaničnim spisima.
Pošto je nadležno tužilaštvo, (OT Bijeljina), poslije ubistva djevojčice Ivone Bajo, uložilo nadljudske napore da u 6 mjeseci navodne istrage, ukloni sve dokaze o krivičnom djelu "Teško ubistvo" podneo sam krivičnu prijavu protiv aktera, a detalji o tome su u prilogu, u dokumentu upućenom VSITV, povodom tih događaja i kršenja zakona od strane tužilaštva.
Sada ću istaći, (od više desetina dokaza o "Sprečavanju dokazivanja", samo to da je tužilaštvo sakrilo od javnosti materijalni dokaz, torbu, koju je ubijena djevojčica nosila, pošto je prethodno kaiš te torbe presječen, ukoso pod uglom koji odgovara položaju ulazne rane na grudima. Taj dio je nestao sa lica zemlje, dok je ostatak većim djelom opran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva. To je skinulo čak i originalnu boju, što je jasno vidljivo na snimcima, koje sam napravio u zgradi suda i predao kao nove dokaze, shodno članu ZKP-a, "Obustava istrage" stav 3. Drugi važan argument je falsifikovanje patološkog nalaza od strane tužilaštva i obmanjivanje vještaka u Beogradu kome nisu poslati podaci o unutrašnjim povredama i fotografije istih iako postoje, sa ciljem da se spriječi dokazivanje zločina.
Transkript izjave vještaka je u prilogu, a postoji i tonski zapis, koji je sa fotografijama torbe dostavljen tužilaštvu. Uprkos tome ti dokazi, ne samo da se osporavaju, nego se niti ne pominju, u obrazloženju tužilaštva, nego se vjerovali ili ne kaže citiram "da prijavljeno djelo, član 347 KZ i druga, nije krivično djelo". Time tužilaštvo jasno pokazuje da ne poštuje zakone zemlje i daje sebi za pravo da iste ukida, primjenjuje ili ne po svom nahođenju i izmišlja nove, odnosno onemogućava ostvaranje građanima, prava predviđenih zakonom.
Nije svrha ovog dokumenta da dokazujem ubistvo i pomoć tužilačke mafije, (pripadnici tužilaštva, korumpirani od strane organizovanog kriminala) ubicama poslije izvršenja krivičnog djela, nito od vas očekujem da obrađujete tu temu, ali ako ste zainteresovani, podatke o tome možete pogledati na cd-u, koji je pod nazivom Ivonina škola proslijeđen kako tužilaštvu, VSITV, policiji, pa i Ustavnom sudu, s tim da ne mogu biti siguran u to da je stigao, jer pripadnici pomenute mafijaške ogranizacije, kontrolišu sve moje komunikacije.
Od vas dakle očekujem samo da se izjasnite o ustavnosti i zakonitosti odluke tužilaštva da više članova jasno navedenih u krivičnom zakonu, nisu krivična djela, i da o svojoj odluci obavjestite tužilaštvo i mene kao podnosioca.
Vi ste najuglednija institucija u zemlji i na vama je velika odgovornost, da se osigura vladavina zakona i prava i zaustavi teror tiranija i ubijanje nad nedužnim građanima.
Ističem da je osim ubistva Ivone Bajo, koja je probodena kroz grudni koš, zbog gestapovskih metoda tužilaštva, na saslušanju u Bijeljini, 12.03.2010. Nedeljko Radman, preminuo, zbog stresa vjerovatno, što mogu sa sigurnošću da tvrdim, jer sam bio izložen istom tretmanu, dvanaest dana kasnije. Prethodno je upadom na BN televiziju tužilaštvo jasno stavilo na znanje da će svaki "dugačak jezik", nemilosrdno "sjeći", čineči krivično djelo, član 180 - Povreda slobode izrazavanja misli.
Na sve to dodajem da je načelnik kriminalističke policije u Bijeljini, g. Aco Teodorović, neposredno pošto je razgovarao sa mojom sestrom i sa mnom, i potvrdio da je bilo nepravilnosti u radu policije, koje će ispitati, te podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, pronađen mrtav u automobilu. Neki "vidovnjak" je odlučio da se radi o infarktu, tako da je hitnio sahranjen bez autopsije i toksikološkog ispitivanja.
Sve žrtve povezuje upravo pomenuta tužilac Stjepanović, koja je dan poslije našeg razgovora, sa načelnikom, naprasno prekinula odmor i pojavila se na ulazu u tužilaštvo.
Sa kojim ciljem mogu samo da zamislim, jer nema podataka da je saslušana, ali je zato čovjek koji je svjedok njenih zločina danas pod zemljom.

Možda nije suvišno dodati da je ista institucija, ubicu koji je egzekuciju izvršio u kancelariji svoje žrtve u Doboju, proglasila neuračunljivim i koliko znam danas je slobodan. Da li će se i oni pozivati na isto za svoje zločine ili će rješenje biti u tome da me neki, narko diler izrešeta, pa za nagradu bude poslat par mjeseci u bolnicu, dok će dokazi o par kolograma narkotika, za koje je predviđena zatvorska kazna do 15 godina, da izgore u nekom požaru.
Ako ih ne zaustavite oni će ubiti svakog ko im se suprotstavi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

18.12.2011.

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8324/10

Obavjestavam ured disciplinskog tuzioca da su pripadnici kriminalne grupe protiv kojih sam podneo krivicnu prijavu, zloupotrebili svoj sluzbeni polozaj i veze, te dali laznu izjavu o tome kako im u pismenoj formi i putem elektronske poste iznosim ozbiljne prijetnje po zivot i tijelo kako njima tako i clanovima njihovih porodica, a vezano za clan 169 KZ.
Iako ni u jednom tekstu koji sam napisao ne postoji nijedna rijec, koja bi asocirala na bilo kakvu prijetnju, vezano za pomenuti clan, od mene bilo kom gradjaninu ove zemlje, sto je vidljivo iz tih tekstova, a i sluzbena lica pripadnici MUP-a, su izneli misljenje da pretpostavljene pretnje ne postoje niti u jednom od mojih tekstova, izdejstvovane su protiv mene "POSEBNE ISTRAZNE RADNJE", te je uz "NAREDBU", za pretres prostorija u kojima boravim, omoguceno da lica protiv kojih sam podneo krivicne prijave i imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, dodju u posjed podataka koje imam protiv njih, jer je po ZKP, predvidjeno da racunari koje sam koristio budu predati tuziocu...
Meni naravno ne smeta to sto sam pracen od strane pripadnika policije, gdje god da krenem, ali s obzirom da svako ko me sretne u prolazu i pokaze na bilo koji nacin da me poznaje, dolazi u opasnost da bude legitimisan, pretresan, pa cak i da se pretresaju njegove stambene prostorije, odlucio sam da prekinem sve kontakte sa osobama koje me poznaju, do trenutka kada dobijem obavjestenje od postupajuceg sudije po clanu 229 stav 3...
S obzirom da se pomenuti tretman koristi samo u slucaju kada ne postoje dokazi da je neka osoba ucinila bilo kakvo krivicno djelo, ocigledno je da kriminalna organizacija, koja je aktivno ucestvovala u prikrivanju ubistva jedne osmogodisnje djevojcice, suocena sa obiljem dokaza koje imam protiv njih, pokusava na svaki nacin da me sprijeci, u mojim nastojanjima da za svoje zlocinacke aktivnosti dobiju zasluzenu zatvorsku kaznu.
Ja naravno necu odustati od svoje borbe za istinu, i nastavicu da iznosim argumente protiv kriminalne grupe, makar svoje tekstove morao da pisem nogama, jer me ne bi iznenadilo da sada zatraze da mi se odsjece ruka, kako ne bih mogao ni da pisem...
Buduci da sam bio spreman na ovakav potez kriminalaca, nisam ni imao sve podatke na racunaru, sto sam im i pismeno predocio i tekstu "Obavjestenje.html"(koje tek treba da pronadju), ali ipak postoje neki podaci koji mogu da dovedu u opasnost neke osobe, koje su upoznate sa tim kriminalnim aktivnostima. Naime, glavni okruzni tuzilac Kovacevic Novak, bi tako mogao doci do podataka o tome koja bi osoba mogla da iznese podatke o njegovim zlocinackim potezima. Kako mi je vec od ranije poznato da je sa njegove strane vrsen pritisak da se ubistvo djevojcice Ivone Bajo predstavi kao nesrecan slucaj, te da je sekretar tuzilastva imala ozbiljnih problema, zbog toga sto mi je to saopstila, citiram :
PREDMET KOJI JE UBIO DJEVOJCICU JE PO PATOLASKOM NALAZU 2,5 cm SIRINE TE 1 mm DEBLJINE, ALI MI TO NISMO SAOPSTILI, DA NE BISMO UZNEMIRAVALI JAVNOST ???
Skrecem vam paznju da ako osobe koje su saucesnici u ubistvu jednog djeteta, dodju do nekih podataka koji se nalaze na racunaru, stvaraju se uslovi da se ozbiljno ugroze svi oni koji su upoznati sa njihovim kriminalnim aktivnostima.
U prilogu je "Nalaz i misljenje" stalnog sudskog vjestaka dr. Ante Blazanovica, o okolnostima i nacinu na koji je Ivona Bajo izgubila zivot, a koji se ne razlikuje od misljenja tri prethodna vjestaka. Pomenuti vjestak je spreman da svoje misljenje obrazlaze i brani pred sudom, a zasto je tuzilastvo odbacilo, odnosno lazno predstavilo misljenja strucnjaka, ostaje njima da objasne...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

18.12.2011.

TUZBA ZA UTVRDJENJE


OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI


Predmet:                      TUŽBA (deklarativna)
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA

Napomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa aktivnim linkovima ka dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u (Deklarativna tuzba.html), dok su fajlovi na lokaciji Dokumenti, na istom disku)!

U OVOJ VERZIJI ZA BLOG, NAMJENJENOJ GRAĐANIMA, LINKOVI NARAVNO NISU AKTIVNI

OBRAZLOŽENJE


Dana 23.07.2009. u Bijeljini je ubijena djevojčica Ivona Bajo!
Tom prilikom je švercovana neka "roba", (vjerovatno oružje) u firmu UNIVERZAL, lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, što su istražitelji pokušali da prikriju, no samo zahvaljujući naporima porodice, došli smo do tog podatka i dostavili ga nadležnima u OT Bijeljina. U prilozima na disku su izjave obojice vozača iz kojih se vidi da su imali kvar na rezervoaru, koji su sanirali tako što su koristili španer i trake za vezanje robe:
Izjave vozaca.
Takođe je vidljivo da su tahograf trake falsifikovane, jer pokazuju da su oba vozača vozila isti kamion u isto vrijeme, što je nemoguće, odnosno, na jednoj traci je drugi datum,
Tahograf trake...
Već nekoliko dana poslije ubistva, bilo je očigledno da "istražitelji" rade sve da prikriju ubistvo i predstave ga kao nesretan slučaj! Svativši to snimao sam razgovore sa akterima i pohranjivao sve podatke u elektronskom obliku kao dokaze! Kako obdukcija nije dala potvrdu da se radi o samopovređivanju, što su pokušali predstaviti, kao pad na žicu korpe sa bicikla,
Obavijest traže se nova vještačenja!
Shvativši, šta korumpirani tužioci žele da postignu, šaljem im tekst u kome ih upozoravam da je potrebno vještacima predočiti sve povrede koje su konstatovane autopsijom!
Tekstualni dokument,
Ko skriva ubice, te skenirana slika, Ko skriva ubice.
Dostavljam podatke do kojih sam došao do tada, na disku tužiocu Stjepanović Danici, te tražim da dam izjavu o tome, odnosno prijavim više krivičnih djela, sa ciljem prikrivanja ubistva. Tužilac obećava da će me pozvati, ali to nikako ne čini, jer ono što sam saznao ne ide u prilog njenom planu da zataška ubistvo. Pozivam je sa namjerom da dođem i da dam izjavu na zapisnik, što ona odbija, izgovarajući se na advokata, koga nemam, (imala ga je moja sestra). Tonski zapis tog razgovora se može čuti preko audio fajla:
Danica.
Tužilac je falsifikovala mjesto zločina, tvrdeći da je djevojčica pala sa bicikla i nabola se na žicu. Na fotografiji lica mjesta,
Fotografija vidljivo je da je djevojčica hodala i iskašljavala krv, više od 10 metara prije navodnog pada...
Navodno se nabola na žicu obeleženu crvenim krugom, slika,
Korpa.
Neposredno po obustavi istrage, pola godine od ubistva, slikam materijalni dokaz, torbu, koju je djevojčica nosila preko ramena. Istu je uklonio sa mjesta zločina, portir UNIVERZALA, Sofrenić Blagiša, a kasnije su je istražitelji, sakrili i oprali benzinom da uklone tragove ubistva! Slike su načinjene u zgradi suda, a na njima se jasno vidi da je tačno to što sam napisao,
Torba. Obavještenje o tome sam poslao i tužilaštvu, što se može vidjeti na web stranici, Zagubljeni dokazi, te skenirana slika, Zagubljeni dokazi.
Obavještavam pripadnike OT Bijeljina o tome i upozoravam ih da imam obilje dokaznog materijala, što će krivce odvesti na dugogodišnju robiju! Shvativši da imam čak i audio snimke, iz kojih se vidi da su kršili zakon, te materijalne dokaze o saučesništvu u prikrivanju ubistva, pripadnici OT Bijeljina, smišljaju plan da mi otmu te dokaze...
Lažno me prijavljuju u CJB Bijeljina za "Ugrožavanje sigurnosti", što se vidi, kao i moja izjava data inspektorima, na slikama:
Sazetak 1 i Sazetak 2.
Takođe je izdejstvovana naredba za pretres prostorija, kako bi mi oteli računar i uništili dokaze,
Naredba.
U sklopu toga su pokrenute i "Posebne istražne radnje" te sam praćen, policajcima u civilu, patrolnim kolima, zaustavljan, legitimisan i pretresan, a i neki moji poznanici, nadzirane su komunikacije, a na svakoj raskrsnici me čekale policijske trojke, dok je pred kućom ustanovljeno stražarsko mjestu u 3 smjene za danonoćni nadzor.

Slike jednog od vozila, korištenog u te svrhe su na fajlovima ,
Auto 1, Auto 2, Auto 3, Auto 4.
Registarska tablica 729-M-117, je kako sam ustanovio izdata vojsci repoblike srpske, (tablice od 729-M-117 do 729-M-600, su po katalogu tablica namjenjene za VRS).
Tretman kome sam izložen nisam vidio ni u holivudskim filmovima, a doživjevši samo manji dio toga, građanin Nedeljko Radman je preminuo u CJB Bijeljina, uslijed stresa...
No predvidjevši takav postupak, organizovane kriminalne grupe, dao sam sestri, (majci ubijene djevojčice) dokaze na disku da odnese u Cirih, izbrisavši ih sa računara, dva mjeseca prije upada policije i pretresa!

Znajući da ne postoji nijedna riječ, u mojim tekstovima, kojom se prijeti bilo kome, što su mi potvrdili i inspektori, bio sam spreman čak i na podmetanje nekog materijala od strane tužilaštva na računar, te sam obavio razgovor, sa jednim od tužilaca, kome sam navodno prijetio. Gospodina Kerović Ranka, ni do danas nikada nisam upoznao i ne znam ni kako izgleda, a u tonskom zapisu
Ranko, može se čuti da on uopšte ne osjaća opasnost od mene, niti zna zašto su ga "ubacili" u tu grupu...
No taj teror, mafije me nije pokolebao iako su pokušali dva puta da me ubiju, od čega sam jednom prilikom samo zahvaljujući tome što sam povratio dobar dio popijenog otrovanog pića, ostao živ!
Obavljam razgovor sa vještakom trasologom, dr. Busarčevićem u kome on potvrđuje moje pretpostavke, da je tužilac Stjepanović Danica, falsifikovala nalaz obducenta,
Patologija i dostavila mu samo fotografiju površinske rane, dok je prikrila podatke o probodu grudne žlijezde, prsne kosti, desne arterije i dušnice, a o torbi gospodin takođe NEMA POJMA???
Audio zapis se može čuti, na fajlu
Istina o ubistvu, video verzija sa slikama ubijene djevojčice Istina o ubistvu,, te transkript tog razgovora, Izjava vjestaka...
Sliku torbe i izjavu vještaka, sa još nekim drugim dokazima, na disku dostavljam kriminalističkoj policiji i tražim od načelnika da kako je podneo zahtjev za moje saslušanje i pretres prostorija, preda zahtjev i za saslušanje Danice Stjepanović, a na osnovu dokaza koje sam doneo, što je i obećao da će učiniti, kao i ispitati učešće instektora MUP-a u prikrivanju ubistva za šta sam takođe dostavio dokaze.
Tužilac Stjepanović se sutradan pojavljuje na ulazu u zgradu Tužilaštva, iako smo obavješteni da je na odmoru, a nekoliko dana kasnije načelnik policije g Teodorović Aco, pronađen je mrtav u automobilu. Zvanična verzija je srčani udar, naravno bez autopsije! Šta se desilo sa dokazima i njegovim zahtjevom, danas niko ne zna...
Dan prije njegove "smrti" pokušali smo da predamo iste dokaze i u OT Bijeljina, što nam nije dozvoljeno te smo uhapšeni i osuđeni, (sestra i ja) na po 600 KM. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, je na slikama
Zahtjev 1,Zahtjev 2,i Zahtjev 3, a osuđujuća presuda na slikama, Osuda 1,Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu presudu uložena je žalba:
Osnovnom sudu, (tekstualni oblik), te skenirane slike, Osnovnom sudu 1, Osnovnom sudu 2, i Osnovnom sudu 3.
Okružni Sud je u decembru 2010 godine doneo Rješenje, kojim se konstatuje kršenje zakona od strane državnih organa, te se obustavlja postupak,
Oslobadjanje 1, i Oslobadjanje 2. Tom prilikom nije evidentirano da su izneseni lažni podaci od strane Sudske policije i izvršeno više krivičnih djela od strane OT Bijeljina, a za vrijeme pritvora sestri nije dozvoljeno da pozove advokata, ta na suđenju nisam mogao iznijeti svoju odbranu, jer sudija ne želi da ostaje dugo poslije 15 sati...
Takođe nije konstatovano da Sudska policija izvršava ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego FAŠISTIČKU NAREDBU, tužilaštva i sprečava sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo da ostvare bilo koje zakonom zagarantovano pravo!
O tome sam konstantno obavještavao sve državne organe, ali niko nije reagovao, te da bih došao do dokaza o tome, morao sam odbiti nalog Sudske policije, koja me je spriječila u predaji materijala, da izađem napolje, te sam proveo popodne u zatvoru. Dva mjeseca kasnije na suđenju, je evidentirano postojanje te naredbe, no da bih dobio taj zapisnik, morao sam se obratiti lično predjjedniku Osnovnog suda, pošto na Zahtjev za informacije nije odgovoreno.
Na slici
Zapisnik sazetak, vidi se da postoji tretman, kojim se svi srodnici ubijene djevojčice svode na nivo životinja, jer im se oduzimaju zakonom zagarantovana prava, da mogu, prijaviti krivično djelo, (usmeno na zapisnik), predati pismenu prijavu, dostaviti dokaze, predati Zahtjev za pristup informacijama, a o razgovoru sa tužiocem, koji bi objasnio kako je nastradala djevojčica, i dao odgovore na neslaganja koje smo otkrili, da i ne govorim...
Pogledajte naredbu, koju izvršava Sudska policija 2 godine i zbog koje sam do sad 2 puta hapšen. Ako bi se ona napisala na plakat i istakla na ulazu u zgradu, izgledala bi otprilike ovako:
ZABRANJEN ULAZ I OSTVARENJE BILO KOJIH PRAVA, SVIM SRODNICIMA, DJEVOJČICE IVONE BAJO
Naravno, na zahtjeve, koje sam ranije predao, tužilaštvu mi se uopšte ne odgovara, a sekretar Prodanović Danka, tvrdi da ih nije ni vidjela, te da odgovara samo na ono što joj šef, (Kovačević Novak) proslijedi. Stoga sam pošto mi je onemogućen pristup, a sve što pošaljem poštom tvrde da nisu dobili, poslao, zahtjev elektronskom poštom,
Zahtjev tuzilastvu, na koji i ne očekujem odgovor, kao ni na ranije zahtjeve!
Na slici
Zahtjevi mupu, je sažetak tri zahtjeva predata 04.03.2010. na koje mi NARAVNO, nije odgovoreno. Zašto je to tako, može se vidjeti iz teksta zahtijeva.
Poenta svega, je što je organizovana kriminalna grupa, švercujući neregularni tovar u firmu Bobar Gavrila, vjerovatno nenamjerno ubila nedužno dijete. Pripadnici mafije unutar policije i tužilaštva, pokušali su prikriti taj zločin, ali uhvaćeni sa rukama krvavim do ramena, nastavljaju brutalno kršenje zakona, te nas sprečavaju da dostavljamo dokaze i dolazimo do novih informacija i njihovim zločinima...
I najgore od svega je to što je sve ovo samo dio, bezakonja i kriminala korumpiranih državnih službenika, te terora i diskriminacije, koje se primjenjuje prema porodici ubijene djevojčice, sa ciljem da se krivci zaštite!

1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Shodno članu 30 ZPP-u, Osnovni Sud u Banjaluci je nadležan Sud, jer je sjedište Skupštine tužene, u tom gradu...

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Kako se radi o deklarativnoj tužbi, traži se od Suda, prema stavu člana 54 ZPP-u, da utvrdi postojanje ili nepostojanje prava! Postoji veći broj dokaza i materijala o krivičnim djelima, koje ne mogu da predam, pod prijetnjom oružane sile, ne mogu predati zahtijeve za pristup informacijama, u toku je sudski postupak, (po mojoj žalbi) gdje sam prekršajno osuđen zbog pokušaja da predam dokaze o ubistvu i drugim krivičnim djelima, a 28.12.2011. pozvan sam na drugo suđenje u prekršajni Sud, zbog istog "zločina"...!
Nikada nisam dobio obavijest o pregledu i otvaranju oduzetog računara, niti o prestanku "Posebnih istražnih radnji" iako se mogu produžavat najviše 6 mjesaci a do danas je proteklo 20. Sve moje komunikacije se nadziru, a povremene primjećujem policajce u civilu, koji me prate. Dok "pažljivo" čitaju novine, dva stola od mene, začuje se motorola...
Stoga od Suda tražim da utvrdi postojenje ili nepostojenje nekog prava u sledećim slučajevima:
1) Obaveza tužioca da o razlozima nesprovođenja istrage obavijesti oštećenu, (ZKP, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav 4)! Ima li tužilac pravo da ne poštuje zakon???
2) Obaveza tužioca, da obradi nove dokaze, (ZKP, član "Obustava istrage", stav 3)! Ima li tužilac pravo da ne poštuje zakon???
3) Falsifikovanje mjesta zločina, (djevojčica je pala sa bicikla i ubola se na žicu, a krvarila je prethodnih 10 metara???), pranje materijalnih dokaza benzinom, sakrivanje dokaza, falsifikovanje obdukcionog nalaza), ZKP, član, "Prava i dužnosti tužioca" te KZ, "Sprečavanje dokazivanja", "Pomaganje", "Zloupotreba sluzbenog polozaja", "Pomoc uciniocu poslije izvrsenja", "Zlocinacko udruzenje", "Dogovor za izvrsenje krivicnog djela", "Ucestvovanje u skupini koja izvrsi krivicno djelo", "Samovlasce"! Ima li tužilac pravo da čini krivična djela???
4) Zahtjev za pristup informacijama! a) Ima li građanin pravo podnijeti zahtijev javnom organu? b) Ima li javno organ pravo da ne odgovara na zahtijeve građana?
5) Prijavljivanje krivičnog djela! ZKP, članovi "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" i "Podnošenje prijave"! Ima li građanin pravo da prijavi krivično djelo nadležnom tužilaštvu???
6) Sprečavanje svih srodnika ubijene djevojčice da ostvare bilo koje pravo predviđeno zakonom, vezano za rad državnih organa, KZ članovi, "Samovlasce", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja", "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana"! Ima li državni organ ili pojedinac pravo da spriječi građanina ili mu zabrani ostvarenje zakonom zagarantovanog prava???
7) Ispitivanje svjedoka od strane optuženog, ZOP član 6 stav e, te pravo na odbranu stav d, kao i pravo da se smatraju nevinim, stav a! Ima li sudija pravo da ne dozvoli okrivljenom ispitivanje svjedoka i iznošenje odbrane, te da ga smatra krivim prije početka pretresa i sam izvodi dokaze, umjesto podnosioca zahtijeva???
8) "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama", stav 2 te "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" stav 2 ZKP-u! Ima li osumnjičeni pravo da bude obaviješten o otvaranju i pregledu oduzetih stvari i o provođenju "Posebnih istražnih radnji"???
Iznosim samo dio problematike, koja se tiče totalnog bezakonja i tiranije koju sprovodi tužilaštvo...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Činjenice su jasno navedene u obrazloženju tužbe!

4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje činjenica, a nalaze se na disku u prilogu Tužbe!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Tužba za utvrđanje, (deklarativna tužba).

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, no s obzirom da se ne traži nikakva odšteta, od tužene, ne očekujem nikakvu reakciju od njih...


PRILOG TUŽBE


DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

UREDU VISOKOG PREDSTAVNIKA

UREDU VISOKOG PREDSTAVNIKA

OBAVJEŠTENJE

Dana 23.07.2009. u Bijeljini, na asvaltu je pronadjena djevojcica Ivona Bajo, sa kako je kasnije ustanovljeno probodom kroz grudni kos, sa leve na desnu stranu i odozgo prema dole od 7-8 cm dubine. Posle vise nezvanicnih, prvo zvanicno saopstenje je bilo da je pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na zicu korpe, koja se nalazila na prednjoj strani. Iako je po zavrsenoj autopsiji sudski vestak saopstio kako porodici, tako i tuzilastvu da takve povrede nije mogla naneti zica, te je cak opisao taj predmet, citiram portparola tuzilastva :

Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...

Moze se reci da to moze biti opravdano, ali se postavlja pitanje zasto je svo vrijeme istraga ocekivala rezultate analiza, koje bi pokazale da se ipak radi o zici. Sem pomenute autopsije, radjena je analiza u Beogradu, ciji je rezultat citiram:

Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...

Ni poslednje trasolosko vjestacenje nije potvrdilo izmisljenu teoriju tuzilastva, te jedno vrijeme prikrivaju rezultate, a onda neposredno poslije nove godine postupajuci tuzilac donosi odluku o nesprovodjenju istrage, i istog dana odlazi na odmor.

Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Konacno posto je selektivno i sugestivno predstavljen spis (sto se moze vidjeti iz stranice sa njihovog zvanicnog sajta), Kolegij potvrdjuje odluku tuzioca. U medjuvremenu sam vodeci sopstvenu istragu, jer je od strane tuzilastva nije ni bilo dosao do velikog broja dokaza o umjesanosti istrazitelja u prikrivanje ubistva, a najveci i univerzalni dokaz su fotografije koje sam nacinio u zgradi Okruznog suda. Konkretno radi se prije svega o slikama torbe koju je djevojcica imala uz sebe u trenutku ubistva. Kais te torbe je presjecen (radi se o materijalu sirokom nekoliko centimetara, dovoljno jakom da se upotrebi za slepanje automobila). To naravno nikako nije mogla uraditi tupa zica od 2 mm precnika, sto pokazuje da se radi o ubistvu. Vidljivo je na slikama da originalna zuta boja, prelazi u sasvim drugu nijansu, sto pokazuje da su ubice pokusale ukloniti tragove ubistva. Sve to su vidjeli istrazitelji i sakrili pomenutu torbu pola godine, zamajavajuci javnost zicom od korpe, sto jasno pokazuje da su se aktivno ukljucili u prikrivanje ubistva jednog djeteta. Dio presjecenog kaisa nestao je sa lica zemlje, a kako nije pronadjen na mjestu gdje je bila djevojcica, vrlo je vjerovatno da se ubistvo odigralo na nekom drugom mjestu, te da su ubice lazirali mjesto tragedije u sta su se aktivno ukljucili i istrazitelji. Tome u prilog govori i nestanak djeteta na pola sata, sto se niko nije ni potrudio da objasni. Naime na moje pitanje o tome dobio sam odgovor : Mozda se negdje zadrzala…“

Time je obicno njihov posao bivao zavrsen. To „mozda“ bi rjesavalo problem. Tako ce vjerovatno objasniti i ovo. Mozda je sama presjekla kais, mozda ga je oprala benzinom, mozda je negdje bacila dio koji nedostaje i mozda je izvrsila samoubistvo zbog svega.

Napominjem da sam CD sa fotosima kvaliteta 7000000 piksela predao jos pocetkom februara u tuzilastvo, kao nove dokaze, sto je predvidjeno Zakonom o krivicnom postupku. Svaki moj pokusaj da dobijem informacije o tome je bio bez uspjeha. Sem toga po nalogu glavnog okruznog tuzioca koji je jedan od saucesnika u prikrivanju ubistva, vise puta je prekrsen Zakon o slobodi pristupa informacijama, jer ni na jedan zahtjev o uvidu u spis i kopiranje dokumenata nisam dobio potvrdan odgovor, a na poslednje mi nije poslat nikakav odgovor, cak ni negativan. Sve naravno u strahu da cu na taj nacin doci do svih podataka o njihivim zlocinackim aktivnostima.

Napominjem da nismo dobili nikakvo obrazlozenje sta tuzilastvo smatra da se desilo toga dana, sem odgovora tuzioca na pitanje majke ubijene djevojcice, na osnovu cega je donijela odluku o nesprovodjenju istrage. Imate li odgovor na moje pitanje, rekla je:

NEMAM

Iako smo insistirali i na tome da dobijemo pismeni stav tuzilastva sta se desavalo u periodu od 15:35, kada je djevojcica poslednji put vidjena ziva, do 16:20, kada je konstatovana smrt, tuzilastvo to izbjegava, jer naravno i nemaju odgovor.

Dokaz o njihovom zlocinu se nalazi u zgradi suda i oni su u panici.

Nekoliko puta, kada smo upoznavali znacajne institucije, dobijali smo pitanje : Sta mi mozemo da uradimo za vas, kako da vam pomognemo ? Mozda je to standardna procedura, ali mi ne trazimo nikakvu pomoc za sebe, a na zalost ni ubijenom djetetu se vise pomoci ne moze. Mozete pomoci samo drugoj djeci da ne dozive ovakvu sudbinu, a sve dok su ovi kriminalci na slobodi, nijedno dijete nije sigurno.

Siguran sam da vi, a i neke druge institucije imaju nacina da te kriminalce smjeste tamo gdje im je i mjesto. A u tome mi mozemo vama da pomognemo. Sakupili smo vise nego dovoljno materijala, od kojih saljem samo dio kao prilog. Da biste stekli uvid u pravo stanje stvari treba samo pogledati slike torbe koju sam pominjao. Posto je proteklo mjesec i po od kada sam te fotose predao u tuzilastvo bez ikakve reakcije, predao sam ih i u zgradi MUP-a u Bijeljini, tako da mozete lako doci do njih. Kako sam pomenuo, obavjestene su i neke druge institucije i siguran sam da ce ubice stici zasluzena kazna.

Ali skrecem vam paznju i na nesto drugo. Vec 8 mjeseci su ti kriminalci na slobodi. Koliko treba vremena da prodje dok se neko ne odluci da pokrene istragu protiv njih.

Kako cete se svi skupa osjecati ako ubiju jos nekog, ako strada jos neko dijete.

Ja sam uradio koliko sam mogao (dosao sam do dokaza o njihovim zlocinima i predao ih nadleznim institucijama), ali na tome necu stati. Nastavicu i dalje borbu pritiv ubica.

Od vas ocekujem da prihvatite moju pomoc u borbi protiv kriminala i uradite ono sto je potrebno da vise nijedno dijete ne strada od tih ubica…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUZILASTVA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM VIJECU BIH

PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA

OBRAZLOŽENJE

Obavještavam vas, kao organ direktno odgovoran za rad tužilaca i sudija, jer ste iste vi imenovali, a imate i ovlaštenja da svaki nezakonit, nečasan a pogotovo kriminalan rad tužilaca sankcionišete po zakonom predviđenoj proceduri.
Naime prije sedam i po mjeseci, (današnji datum je 10.11.2010.) pripadnici organizovane kriminalne grupe, od kojih su neki zaposleni u OT Bijeljina; (u daljem tekstu tužilačka mafija), su podnijeli lažnu, neosnovanu prijavu protiv mene, sa ciljem da dođu do podataka koje sam prikupio o njhovom kriminalnom radu i u sklopu procedure koju su zloupotrebom svog položaja izdejstvovali protiv mene, odnesena su dva računara, vlasništvo moje sestre Budimke Bajo, te Krajišnik Miroslava, jer sam ih ja koristio.
Takođe su pokrenute "Posebne istražne radnje", u sklopu koji sam prisluškivan, praćen policajcima u civilu, policijskin kolima, a čak su me sinhronizovano "dočekivale" i policijske trojke na svakoj raskrsnici. Takođe je pred kućom ustanovljeno radno mjesto u tri smjene, za danonoćno nadziranje.
No to me nije uplašilo, jer sam bio unaprijed spreman na takav banditski nastup tužilaštva i sve važne podatke, koje im nisam objelodanio sam izbrisao sa hard diska i poslao u Cirih, dak sam uz preostalu dokumentaciju ostavio obavještenje tužilačkoj mafiji, (misli se isključivo na osobe koje su u službi kriminala, a ne na sve zaposlene), o tome, neka znaju da nisu uspjeli u svom glavnom cilju, a to je uništavanje kompromitujućeg materijala. Predočavam taj tekst:

OBAVJEŠTENJE

TONSKI ZAPISI, KAO I JOS NEKI DOKUMENTI SU IZUZETI SA OVOG DISKA, KAKO NE BI DOSLI DO BANDE KRIMINALACA PRIJE POCETKA SUDSKOG PROCESA. IZVINJAVAM SE ZBOG TOGA...

ZDENKO BAJO

Istina ostalo je ponešto što sam obrađivao i imao namjeru tek kasnije da iznesem u javnost, ali suštinski nebitno. Sem te namjere da mi se otme dokazni materijal i "osveti" zbog toga što sam se usudio krenuti u borbu sa mafijom, onemogućena mi je kominikacija internetom, da ne bih mogao nikome slati podatke, a nijedan medij iz straha od osvete tužilačke mafije se ne usuđuje objaviti ništa od dokaznog materijala koji imam. Ne manje važan cilj je bio da se pred svim nadležnim ogranima predstavim kao terorista, manijak, serijski ubica tužilaca. Ne zaboravimo da su me dve osobe optužile da iznosim opasne prijetnje po život i tijelo čak prema 6 pripadnika tužilaštva, od kojih dvojicu do danas nisam sreo.
Sa jednim od njih g. Rankom Kerovićem sam u međuvremenu razgovarao telefonski, (audio snimak razgovora sam dostavio sudu i na više adresa, pa i vama) u kome je izjavio da mu nije jasno zašto su ga "ubacili", da ne osjeća opasnost od mene i da nema razloga za to.
U nastavku ću predočiti doslovno tekstove pisama upućenih tužiocima:

KOVAČEVIC NOVAKU
Pred tobom su zadnji dani slobode. Jedino sto te moze izvuci je da nisi licno ucestvovao u ubistvu Ivone Bajo, nego da si izvrsavao tudje naloge. Imas vremena do 20. marta da me pozoves i pokusas da izbjegnes robiju. Ako mi otkrijes za koga si radio, odustacu od optuzbi prema tebi. Naravno da bismo o tome morali licno da se dogovorimo. Necu navoditi clanove zakona koji mogu da ti pomognu, jer bi morao sam da ih znas. Ako zelis da izbjegnes robiju pozovi me do navedenog datuma i predstavi se kao KOVAČ (zbog eventualnog prisluskivanja). Naravno do tada, a i posle moraces da me tretiras pred ostalima kao i do sada (drsko i bezobrazno), kako niko ne bi nista posumnjao. Sasvim mi je svejedno da li ces prihvatiti ili ne. Moja sestricina je ubijena i za to će neko da zavrsi u zatvoru. Ako odlucis da i dalje stitis ubice, onda je jasno ko ce to biti. No pogledaj jos jednom slike torbe sa presjecenim kaisom i razmisli dobro. Ja sam sada jedini koji te moze spasiti od robije...

GRUHONJIC MUHAMEDU
Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu. Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretitan kao saucesnik ubistva. Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu. Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu. Odluka je na vama….

STJEPANOVIC DANICI
Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Trenutno se nalazite u bezizlaznoj situaciji sa velikim izgledima da ostatak zivota provedete na robiji zbog saucestvocanja u ubistvu, a razlog za ovo pismo je to sto mene zanimaju ubice, a pomagaci su u svemu sporedni… Sa druge strane ako biste otkrili ko su vasi nalogodavci imam ponudu, koja ne samo da ce vas ostaviti na slobodi, nego imate sansi i da nastavite sa poslom tuzioca. To sve pod pretpostavkom da zaista niste direktan ubica.Za pocetak navodim relevantni clan 383 "Zlocinacko udruzenje".
1) Ko organizuje udruzenje koje ima za cilj vrsenje krivicnih djela za koja se moze izreci kazna zatvora od tri godine ili teza kazna, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.2) Ko postane clan udruzenja iz prethodnog stava, kaznice se zatvorom do dvije godine.3) Izvrsilac djela iz st. 1. i 2. koji sprijeci izvrsenje krivicnih djela navedenih u stavu 1. ovog clana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodece clanove udruzenja, oslobodice se od kazne.
Ovaj clan bi vam garantovao slobodu, ali ne i nastavak bavljenja poslom, no ja imam rjesenje koje bi i to obezbijedilo, ali o tome iskljucivo u cetiri oka. Ako se odlucite da cujete o cemu se radi pozovite me na dole navedeni broj i predstavite se kao NADICA, i to do kraja marta, jer od pocetka aprila moram da znam sa cime sve raspolazem. Na vama je da odlucite sta da radite. Ovo pismo mozete pokazati kome god hocete, ali ja sam sada jedini koji vas moze spasiti. Naravno da to nece biti „besplatno“. Slobodu cete morato da „platite“ istinom…

PRODANOVIĆ DANKI
POSTOVANA GOSPODJO. Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike, (to su oni dobili). No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Razlog za ovo je taj sto ce doci dan kada cete morati da svjedocite o dogadjajima kojima ste prisustvovali. Nije iskljuceno da ce vas onda, posto su vas vec tjerali da iznosite lazne informacije u javnost, prisiljavati da povucete neke svoje izjave, konkretno: Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost... Time biste postali njihov saucesnik, a siguran sam da to ne zelite. Naravno da se ne radi samo o tome, ali je to kjucna recenica, koja sad vise i ne zavisi samo od vas, jer smo u medjuvremenu dobili potvrdu i sa druge strane o tome, a siguran sam da znate da imam obicaj sve svoje razgovore snimam tonski. No cak i da nemam obilje dokaznog materijala, dovoljna je samo slika torbe. Krivci su toga svjesni i ponasaju se kao narkoman bez sprica. Ja cu naravno biti prisiljen da navedem sve dokaze koje imam i pomenem sve svjedoke, a time i vas, no volio bih da prije nego sto se to desi razgovaram sa vama izvan prostorija tuzilastva, kako bi sve proteklo onako kako vama najvise odgovara. Siguran sam da vec odavno znate da su vase kolege pokusali da prikriju ubistvo. Postupite po zakonu i pozovite me na dole navedeni broj i to iskljucivo sa broja koji se ne moze povezati sa vama (iz poste recimo), jer vjerujem da se moj telefon prisluskuje. Predstavite se kao NADA, i odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Jedina osoba koja moze prisustvovati tom razgovoru je vas suprug (ako to zelite, i ako ste ga upoznali o svemu). Ukoliko odbijete ovaj predlog, nece to sa moje strane izazvati nikakve negativne posledice (necu vas smatrati njihovim saucesnikom niti ukljuciti u grupu optuzenih), ali ako vam to nesto znaci, mnogo biste me razocarali. To znaci da ste zarad dobre plate spremni zazmuriti na ubistvo djeteta, a veliko je pitanje sta ce vasa djeca misliti o tome kad se istina sazna… Ako i malo sumnjate u zakonitost postupka koji trazim procitajte : Odavanje sluzbene tajne (Clan 355-relevantni stav).
(5) Nema krivicnog djela iz stava 2., ako ko sluzbenu tajnu, cija je sadrzina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske, objavi ili posreduje u objavljivanju u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovanju, djelovanju i vodjenju sluzbe, ako objava nema stetne posljedice za Republiku Srpsku.
Ako odlucite da razgovaramo javite mi se najdalje do kraja marta (ili dodjite licno na adresu Majke Jevrosime 20), jer cu kako sam obavjesten pocetkom aprila imati razgovore o predstojecem procesu. Zao mi je sto ne mogu da vas potpuno iskljucim iz svega, ali siguran sam da znate da je vasa duznost da kazete istinu…

OBAVJESTENJE (svim tuziocima)
Sugerisem svim okruznim tuziocima, od kojih vecinu ne poznajem da se trajno distanciraju od ubica unutar tuzilastva. Nije realno ocekivati da tuzilac bude savrsen, moze nekad da progleda kroz prste , da bude prestrog, da ne postupi po zakonu, ali ubistvo djeteta je nesto sto ne biste smjeli nikome da oprostite. Nema potreba da iznosim more argumenata koje imam. Dovoljno je pogledati sliku…(Na ovom mjestu je slika torbe u poruci na vašem sajtu, ako je nisu ukloniki).
Univerzalni dokaz koji sve dokazuje: 1)DA SE RADI O UBISTVU . 2)DA SU UBICE POKUSALE SAKRITI TRAGOVE. 3)DA SU IH ISTRAZITELJI ZASTITILI. 4)DA SE UBISTVO VJEROVATNO DESILO NA DRUGOM MJESTU..
Obrazlozenje: Ocito je da vrh zice u donjem uglu nije mogao presjeci kais torbe (i to dvostruko presjecanje), sto dokazuije da je dijete ubijeno necim drugim (tacka 1). Razlika u boji kaisa, jasno se vidi prelaz iz originalne zute boje u drugu, sto pokazuje da su ubice oprale dio kaisa nekim hemijskim sredstvom, koje je cak i boju skinulo (tacka 2). Istrazitelji koji su sve to vidjeli, krili su podatke o tome pola godine, cime su postali saucesnici u ubistvu (tacka 3). I na kraju dio presjecenog kaisa je nestao sa lica zemlje i s obzirom da nije pronadjen tamo gdje je nadjena djevojcica, to sugerise da je mjesto dogadjaja inscenirano, odnosno da je dijevojcica sa svim stvarima dovezena na to mjesto, ali bez pomenutog presjecenog dijela kaisa (tacka 4). U prilog tome govori i nestanak djeteta na pola sata, koji niko nije pokusao da objasni… Ne trazim od vas da bilo sta ucinite, ali s obzirom da je duznost tuzilaca da gone ucinioce krivicnih djela, svi koji zelite da se prikljucite u borbi protiv ubica djece, javite mi se na dole navedeni broj telefona. Znam da ce vam za to trebati mnogo hrabrosti. Pomislite na svoju djecu. Sve dok su te ubice na slobodi nijedno dijete nije sigurno… Imam pouzdane informacije da ce uskoro doci do „velikog ciscenja“. Bilo bi korisno da im pomognete u tom poslu…

Vidljivo je da se ne obraćam svima na isti način, a zavisno od njihove uloge i ponašanja. Glavni okružni tužilac je kriminalac najgore vrste, koji brutalno krši zakonske propise, a prema majci ubijene djevojčice se ophodio kao prema prosjaku koji traži milostinju. Takav bezobrazluk, drskost bahatost i osionost u odnosu prema građanima je neprimjerena za funkciju koju obavlja i on predstavlja sramotu ne samo za tužilaštvo, nego za ljudski rod u cjelini. Najbliža asocijacija za njega je oficir gestapoa, te sam mu se na taj način i obratio, bez ikakvog poštovanja i sa namjerom da ga iznerviram. Prema svim drugim osobama sam koristio pristojne termine, (i potpisao se na svakom listu). Da li igdje postoji ijedna riječ vezano za član 169 KZ-a, ostavljam vama da se sami uvjerite, a ja sam izjavu o tome dao nepripremljen i bez branioca u policiji.
Kako je od 23.03.2010. kada je izdejstvovana naredba za pretres, (u prilogu je zaglavlje sa datumom) prošlo skoro 8 mjeseci, a tužilaštvo se ne usuđuje da podigne optužnicu protiv mene, jasno je da oni odugovlače postupak, što je kažnjivo po ZKP-u, na šta sam par puta slao upozorenja i insistirao da se poštuje moje pravo na suđenje u razumnom roku i bez odugovlačenja, na šta nema nikakve reakcije. Takođe su prošli svi rokovi za produžavanje posebnih istražnih radnji, (6 mjeseci), te sam o tome morao da dobijem obavještenje, po članu ZKP-a "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" stav 3 : Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
Gospodo iz VSITV, postavljam vam pitanje, šta se smatra pod izrazom "bez odlaganja".
Da li se misli na nekoliko godina, mjeseci, sedmica, dana ili to znači odmah.
Svojevremeno sam u prvom razgovoru sa načelnikom kriminalističke policije pomenuo taj detalj, na šta mi je odgovoreno da on ne zna ništa o tretmanu kome sam izložen. Tada sam pomislio da se radi o taktičkoj izjavi, jer formalno, tih radnji ja ne bih trebalo da budem svjestan, no nije isključeno da je i to obavljeno protivzakonito, bez naredbe suda ili izvan okvira iste.
Stoga sam načinio i fotografije vozila koje je korišteno za "stražarenje" ispred moje kuće sa vidljivim tablicama i palicom na sjedištu, kako bih imao dokaze i o tome.
U svakom slučaju bez obzira da li je postojala naredba za te radnje ili nije, zakon je prekršen, jer se izbjegava obaveza koju sam naveo i završetak istražnih radnji. Apsolutno sam siguran da nijedan tužilac ne smije da podigne optužnicu, (bilo da se radi o pravom profesionalcu ili pripadniku tužilačke mafije) jer za to nema osnova i na suđenju bih ne samo tu lažnu optužbu razbio na komade, nego bih proces iskoristio da iznesem sve prljavštine kojima se služi tužilačka mafija, od ubistva Ivone naovamo, pa i ranije...
Da li je zaista nešto rađeno bez znanja Ace Teodorovića, koji je iskorišten od kriminalaca da podnese zahtjev za moje saslušanje, nećemo moći saznati, jer kada sam ga upoznao sa dokaznim materijalom o kriminalu tužilaštva i zatražio da po istom principu zahtijeva saslušanje tužioca Stjepanović, ako ih se ne boji, (što je rekao da će učiniti), živi još svega 5 dana i biva pronađen mrtav u automobilu.
Odokativno se konstatuje infarkt i sahranjuje bez autopsije.
Ne znam da li su ovdašnji "vračevi" i "vidovnjaci" uopšte čuli za otrove, pa i takve koji simuliraju srčani udar. Uglavnom siroti čovjek je sahranjen po hitnom postupku bez autopsije, a korisno je znati da je u međuvremenu tužilac Stjepanović, naprasno prekinula odmor i pojavila se u zgradi tužilaštva, sutradan po našem razgovoru sa g. Teodorovićem.
Možda je ta smrt, zaista prirodna, ali sa ovolikom mračnom pozadinom, malo je vjerovatno, no u svakom slučaju izbjegavanje autopsije je još jedna brljotina tužilaštva, a jedan nezgodan svjedok je sada pod zemljom. Ko još treba da strada da biste reagovali?
Pa ako jedan načelnik kriminalističke policije nije baveći se svojim poslom stekao brojne neprijatelje iz redova kriminalaca, pa ko je onda. Zar njegova smrt nije nikom sumnjiva?
Čak i da nema nikoga drugog, zar nisam ja sumnjiva osoba. Lično sam čuo od jednog inspektora da su prijetnje ubistvom uobičajene i da se ne boji za svoj život nego za svoju djecu. Pa zar ja nisam osumnjičen za praktično planiranje ubistva polovine tužilaca, a dvojicu i ne poznajem? Zar nije logično da budem kivan na g.Teodorovića koji je podneo zahtjev za radnje protiv mene? Zar ne postoji sumnja da sam ja, kao manijak, psihopata, terorista, i šta još sve nisam po tvrdnjama tužilačke mafije, mogao iz osvete da otrujem gospodina Teodorovića?
Ne, niko nije tražio obdukciju, i to budite sigurni, ne zbog mene, jer da kojim slučajem kriminalcu Kovačević Novaku pozli, na kafe pauzi, ne bi bile završene ni pregledi lekara, ni analize krvi, a policijska kola bi već bila na putu do mene zbog privođenja, pod optužbom da postoji "osnovana sumnja" za pokušaj ubistva trovanjem. A šta je sa druge strane...
U svojim dopisima sam više puta pominjao torbu, koju je tužilaštvo sakrilo, pošto su je prethodno dobro oprali benzinom, da uklone tragove ubistva, te da se i danas nalazi u zgradi suda, ako je kriminalci nisu uništili. Kada sam to pisao mislio sam na nešto slično događaju u Banjaluci, kada je prije par dana izazvan požar sa ciljem uništavanja dokaza.
(S tim u vezi je i izjava predsjednika osnovnog suda, istaknuta i u podnaslovu u Večernjim novostima od 09.11.2010. da će kriminalci završiti iza rešetaka. Očekujem stoga munjevitu reakciju tužilačke mafije, da se gospodin sasluša i oduzmu mu se računari).
Slična sudbina je vjerovatno predviđena i za računare odnesene iz naše kuće, jer je Kovačević Novak i bilo koji pripadnik njegove kriminalne grupe, nesposoban da pretraži hard diskove ili podmetne nešto za šta bi me optužio. U tu svrhu mora angažovati stručnjake i naložiti im da prekrše zakon.
Zato se u panici nastavlja sa otezanjem i smišlja najbolje rješenje, a da je ceo postupak nezakonit, jasno je iz polazne optužbe, koja je takođe u prilogu, gdje se tvrdi da već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo prema 6-oro pripadnika tužilaštva.
Pošto za član 169 KZ-a nije neophodno da bilo koja radnja bude sprovedena u djelo ili potkrepljena nekim planiranjem, nego je i samo pisanje ili izgovaranje pretpostavljenih prijetnji krivično djelo kažnjivo do tri godine, onda se nameće zaključak da tužilaštvo ima sve potrebno da pokrene postupak i izdejstvuje zatvorsku kaznu, jer zaboga ima obilje dokaza.
Stoga je apsurdno pokretanje posebnih istražnih radnji koje su predviđene samo u slučaju da nema nikakvih drugih dokaza, član "Vrste posebnih istražnih radnji i uslovi za njihovu primjenu" stav 1 : Protiv lica za koje postoje osnovi sumnje da je samo ili zajedno s drugim licima učestvovalo ili učestvuje u izvršenju krivičnog djela, mogu se odrediti posebne istražne radwe, ako se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama...
Zar ne mislite da je sramota za instituciju tužilaštva da se građanin u svemu poziva na zakonske odredbe, dok je njihov jedini argument "zato što ja tako kažem".
Tako je član mafije Stjepanović Danica, pošto je temeljito uklanjala dokaze ubistva, u svom obavještenju napisala samo citiram "obavještavam vas da neće narediti sprovođenje istrage". U svojoj gluposti i nesposobnosti nije znala niti da prepravi nalog koji je dobila napismeno, pa da napiše "neću", da se pomisli kako je to njena odluka, nego je jasno vidljivo da je samo izvršilac svojih mafijaških bosova. A u mišljenju tužilaštva se kaže da je tužilac postupio pravilno i da je njegova odluka pravilna. Zaista argumenti kojima bi se zadivile najeminentnije pravne institucije. O dokazima koje sam naveo ni jedne jedine riječi.
Od VSITV-a i UDT-a, očekujem jasan stav, da li su postupci tužilaštva zakoniti.
Iako su događaji na koje sam stavio naglasak, a to je nezakonito oduzimanje podataka od strane tužilaštva, na osnovu lažne prijave, nesporno je da su te radnje direktna posledica ubistva Ivone Bajo i mojih nastojanja sa se istina objelodani i svi krivci kazne po zakonu.
Sugerišem da se ovaj dokument ne povezuje sa već formiranim predmetom UDT : 8547/10, te da se formira novi, koji će prije svega obrađivati tematiku zakonitosti procedure od trenutka davanja lažne izjave od strane tužilaštva, (iako su nastupili kao građani, oni nisu stolari pa da ne znaju šta piše u članu 169, a šta u članu 365 KZ-a. Dakle svjesno su iznijeli te lažne optužbe), pa preko zahtijeva od strane MUP-a, "odobravanja" istog od strane tužioca, inače podređenog Novaku Kovačeviću, izdavanja naredbe od strane sudije, do nepridržavanja jasno propisane obaveze u ZKP-u, da se o svemu obavijestim po okončanju preduzetih radnji. O odugovlačenju postupka od strane tužilaštva da i ne govorim.
Stoga tražim od vas da iznesete svoj stav o tome da li je sve ovo bilo po zakonu ili možda negdje piše da sve navedeno ne važi ako je tužilaštvo odlučilo drugačije, odnosno da nijedna odredba navedena u zakonima ne obavezuje tužilaštvo da je se pridržava.
Pravo stanje u stvarnosti i jeste takvo, jer tužilaštvo brutalno gazi po zakonu i pljuje po ljudskim pravima, ali je zanimljivo znati da li ga i vi podržavate, jer ću o svemu izvjestiti i Ustavni sud, te zatražiti ocjenu ustavnosti, što će biti neophodno, ako se ovaj monstruzni zločin i učešće tužilačke mafije nastavi pred međunarodnim sudom.
Više je nego jasno da organizovani kriminal može da postoji samo u sadejstvu sa organima vlasti, prije svega tužilaštvom, koje formalno goni počinioce krivičnih djela a suštinski, filtrira podatke i onemogućava izlazak na suđenje elitnih slojeva u koje spadaju najvećim djelom političari, biznismeni (tajkuni) i svi uticajniji likovi sva tri nivoa vlasti, pogotovo oni koji su važni šrafovi u službi organizovanog kriminala.
Svi vidovi kriminala (građevinska mafija, auto mafija, indeks mafija, privatizaciona, pa čak i narko mafija su bezazlene u odnosu na tužilačku mafiju, koja je majka svih mafija i ima osnovni zadatak da štiti organizovani kriminal, pa čak je i sama korupcija bezazlena u svim drugim oblastima u odnosu na tužilaštvo. Teror tužilaštva, koji sve više poprima oblike diktature i čak fašizma, (ljudi umiru na saslušanju - Nedeljko Radman, upada se u medijske kuće, ubijaju djeca, uništavaju dokazi i uklanjaju svjedoci, a o teroru nad građaninom, koji se tome suprotstavlja da i ne govorim) je ozbiljan pokazatelj da ovom zemljom vlada mafija.
Postoje ozbiljni dokazi koje sam vam dostavio o kriminalu od strane članova tužilačke mafije i zahtijevam od vas da iznesete o tome svoj stav:
1. Da li je zakonom predviđeno da tužilaštvo uklanja tragove zločina, tako što ih pere jakim hemijskim sredstvima, te ih potom šutira u magacine da nikad ne vide svjetlost dana...?
2. Da li je zakonom predviđeno da tužilaštvo falsifikuje patološki nalaz i sakrije od vještaka koga je angažovalo podatke o smrtonosnim povredama i fotografije istih?
3. Da li su dozvoljena sva sredstva za odbranu stava tužilaštva, sem zakonitih, a koja uključuju i onemogućavanje i zabranu dostave podataka građanima i njihovu likvidaciju?
4. Da li tužilaštvo može da krši sve zakonske propise i teroriše građane, lažno ih optužujući, upadajući i pljačkajući materijale koji dokazuju njihov kriminalni rad?
5. Mogu li se otete stvari zadržavati neograničeno, čekajući da opljačkani umre ili da se ako on to ne učini prirodnim putem, svemu tome malo pripomogne, arsenom, cijanidom ili rafalom?
Pitanja je bezbroj, a kada bih nabrajao sve brljotine, falsifikate i zločine tužilačke mafije trebale bi mi desetine stranica, samo za ono za šta imam dokaze, te stoga neću nastaviti sa pitanjima. Vaše je pravo da odlučite, hoće li ovaj dopis biti spojen sa navedenim ili će se obrađivati pod drugim brojem, ali odluka će biti zanimljiva zbog internacionalizacije ovog monstruoznog slučaja.
Za sve radnje oko krivičnog djela "Teško ubistvo" i "Sprečavanje dokazivanja" odgovornost je bila na Danici Stjepanovič, a sada je već i na instituciji tužilaštva u cjelini, i na VSITV-u, u smislu da li će podržati taj kriminal ili ga zaustaviti.
Sasvim je sigurno da prvooptuženi, ako dođe do međunarodnog suda neće biti niti Stjepanović, niti Kovačević, nego oni koji su im izdavali naloge i podržavali ih.
Da li će to biti predsjednik države, vlade, skupštine ili bilo ko drugi na nižoj funkciji, sasvim mi je svejedno. Ovdje se mafija može izvlačiti time da ne dođe do suđenja i prezentovanja dokaza, ali je to u Strazburu nemoguće.
A kako će tamo da se završi? Pogledajte samo sliku torbe oprane benzinom i poslušajte izjavu vještaka dr Busarčevića. Da je to sve što imam, dovoljno bi bilo, za dokazivanje zločina.
Samo tada u zatvoru neće završiti par kriminalaca, iz OT Bijeljina, nego mnogo mnogo više.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

USTAVNOM SUDU


PREDMET : PROVJERA (OCJENA) USTAVNOSTI

OBRAZLOŽENJE

U sklopu svoje borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i prevashodno protiv tužilačke mafije,(imam dokaze za dvoje pripadnika OT Bijeljina, a to su Kovačević i Stjepanović, indirektne za još jednog koji im je pružio podršku, te četvrtog, za kojeg imam posredne dokaze, a sve preostale tretiram kao profesionalce) koja je sebi dala za pravo da se postavi kao sila izvan i iznad zakona, dostavljam vam podatke o konkretnom kriminalnom djelu pripadnika pomenute kriminalne organizacije, a radi se o osobama koje su plaćene novcem iz budžeta, da gone počinioce krivičnih djela, a korumpirane od strane mafije da za mnogo veće novčane iznose i druge nagrade iste štiti od suda i zakona.
Ovaj dokument je izrađen u dvije verzije, tekstualna i digitalna, koja se nalazi na cd-u u prilogu, (fajl : "Ustavnom sudu o laznoj prijavi.html), sa aktivnim linkovima, ka dokumentima na koje se poziva, a najveći dio dokumentacije je na lokaciji
Dokumenti\Prilozi, a svemu ostalom se može pristupiti iz foldera Dokumenti.
Uzrok svih događaja je ubistvo djevojčice Ivone Bajo, učešće tužilačke mafije u "Sprečavanju dokazivanja" zločina na najpodmuklije načine, i pokušaj da mi se otmu podaci o tome.
Iznosim samo najvažnije detalje, uglavnom hronološkim redom, ali ću na početku istaći zbog težine i važnosti dokaz do kaga sam došao tek 10 mjeseci po ubistvu jer mi je konstantno zabranjivan pristup dokumentaciji od strane tužilaštva, a dio sam dobio u junu 2010 drugim kanalima. Potom sam obavio razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem iz koga se jasno vidi da on citiram, "Nije imao pojma o unutrašnjim povredama koje su i dovele do smrti, što se može čuti u izjavi
Miroslav.mp3. Dovoljno je čuti tu izjavu, provjeriti njenu vjerodostojnost i nije potreban nijedan drugi dokaz da bi se ti kriminalci procesuirali i dobili zasluženu zatvorsku kaznu. Transkript izjave je u dokumentu Izjava vjestaka.html :
1. U 15:30 dana 23.07.2009. djevojčica kreće kući od drugarice, biciklom, (
Zabiljeska 1.jpg) prethodno spakovavši sve stvari u torbu, koju je prebacila preko ramena, prije polaska.
2. Oko 16:10 pronalaze je mrtvu na asvaltu, ispred firme "Univerzal", na manje od 5 minuta hoda. Nikada nije ustanovljeno, gdje je nestala na pola sata.
3. Portir Blagiša Sofrenić, daje izjave, kako je vidio djevojčicu da vozi, iskašljava krv i pada, što kasnije na insistiranje inspektora mijenja u to da nije ništa vidio. Ista osoba uklanja po sopstvenom priznanju, u izjavi
Blagisa.mp3, kostim, (ne zna se ko ga je skinuo sa djeteta i zašto) te Torbu.jpg, a postoje snimci iz svih uglova : Torba 1.jpg, Torba 2.jpg, Torba 3.jpg, Torba 4.jpg, Torba 5.jpg, dok su slike njene majke sa drugom torbom koje prikazuju podudarnost ulazne rane na grudima djevojčice (bijela linija) i ugla pod kojim je presječen kaiš pomenute torbe Torba test 1.jpg, i Torba test 2.jpg. Sve slike kako torbe tako i bicikla, te korpe su na lokaciji Dokumenti\Slike, dok je obrada te teme u dokumentu Zagubljeni dokazi.mht.
4. Spornu torbu policija uzima iz automobila, te ona nestaje iz bilo kakvih istražnih radnji, dok su sve ostale stvari ostavili, iako je postojala
Naredba, da se sve dostavi na obradu. Fotografija torbe su načinjene tek 6 mjeseci kasnije, krajem januara 2010. kada sam je "pronašao" u depou suda...
5. Prvo saopštenje, za javnost, prije autopsije je da se djevojčica nabola na žicu.
6. Autopsija naprotiv ne daje potvrdu te tvrdnje citiram dr. Simića : Rana je netipična, nije nož, nije žica, ja nisam mogao potpisati da je žica. Pitanje je ko je to tražio od njega? Niti u svom mišljenju on ne potvrđuje tezu tužilaštva
Patologija 05.jpg. Sekretaru tužilaštva, gđi. Prodanović čak daje približan opis, što mi je ista saopštila tek oko dva mjeseca kasnije, misleći da to znam, citiram : Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost... Novo pitanje je : ko je sebi dao za pravo da tako nešto odluči? a kakav je bio stvarni cilj, bilo je vidljivo kasnije kada su svi dokazi o ubistvu uklanjani.
7. Pošto saznajemo da je iz firme "pobjegao" kamion, prije dolaska policije, a koji je stigao neposredno pred ubistvo djeteta, moja sestra, majka ubijenog djeteta, angažuje zastupnika g.Tomića, koji pokreće to pitanje kod uspavanog tužilaštva.
8. Analiza događaja vezanih za taj kamion je u dokumentu
Okruznom Tuzilastvu u Bijeljini.mht , a najkraći uvid u sve mahinacije je preko dokumenta Saopstenje za javnost.htm
9. U međuvremenu se čeka potvrda od vještaka iz Beograda, koje su pripadnici tužilačke mafije pokušali da obmanu i ostvare svoje ciljeve, a tužilac po povratku sa odmora odbija da uzme izjavu od mene i evidentira podatke koje sam prikupio, što se jasno može čuti u tonskom zapisu Danica.mp3. Zašto je to učinila postalo je jasnije kada sam došao do izjava svjedoka i saznao da je rezervoar kamiona bio vezan trakama, a predmet koji je ubio dijete je po mišljenju jednog od vještaka trakastog oblika Blazanovic 4.jpg, dok sam 10 mjeseci po ubistvu napravio i snimke metalne trake, Traka 1a.jpg koja se takođe koristi za šlepanje tereta, i u milimetar odgovara dimenzijama ulazne rane, te probodene prsne kosti i opisanom kanalu kroz grudnu žlijezdu, te razderini pluća.
10. U oktobru stižu rezultati biološkog vještačenja koji ne daju potvrdu koju je tražila tužilačka mafija, što ih ne sprečava da to lažno prikažu u javnosti riječima da je utvrđeno nesporno prisustvo krvi Ivone Bajo, ali da oni traze dalje analize kako bi bili sigurni u to da se radi o nesrećnom slučaju. Pravo stanje stvari izgleda ovako : Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti,
Biologija 7.jpg te predlaze dalja vestacenja... Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Na stranu to što bi isti rezultati bili dobijeni i da je na analizu umjesto žice poslata guma. Drugim riječima, kriminalac Kovačević Novak može da izvrši ubistvo sabljom ili mačem, da nanese krv na turpiju za nokte, (što su po svemu sudeći i učinili sa žicom), te kada se ta turpija vrati sa analize reći da je ona uzrok smrti. Zaista bijedno i primitivno, kakvim se metodama služe ti mafijaški plaćenici.
11. Trasološko vještačenje iako završeno za nekoliko dana ne daje ponovo potvrdu za ostvarenje zločinačkog plana i iako je majka ubijenog djeteta zvala tužioca, u vrijeme kada je znala da je analiza završena, ona izbjegava odgovor i cela dva mjeseca je nemoguće pronaći na radnom mjestu. Tek krajem decembra daje nalog da se dopremi mišljenje vještaka, pošto je smišljeno da se saopšti između praznika. 04.01. je potpisana odluka o nesprovođenju istrage,
Obavijest.png bez riječi obrazloženja na šta je obavezna po ZKP-u. Iako je dužna da je pošalje u roku od tri dana, čeka do 11.01.2010. kada bježi na godišnji odmor, (ponovo) a nas sudska policija sprečava da pristupimo spisu kako bismo uložili pritužbu, sa obrazloženjem da ćemo to moći učiniti po povratku kriminalke Stjepanović, za 12 dana. To što je rok za pritužbu samo osam dana, je nevažno za mafijaškog bosa Kovačevića, koji je već tada zabranio kontakte svim zaposlenim u tužilaštvu sa mnom, bijesan zbog toga što sam došao da mnogih podataka o njihovom kriminalu, a saznao je i da sve razgovore od autopsije naovamo snimam tonski, kako bi ih koristio kao dokaze na sudu, protiv te lažljive mafije, za koje je Gebels, početnik. Takve monstruozne laži nisam mogao ni da zamislim da su moguće u slučaju ubistva jednog djeteta.
12. Iako je odluka tužilaštva suprotna svim vještačenjima i izjavama svjedoka, i "saopštena" na čitavih 10 (deset) redova, Kolegij (čitaj Kovačević) je potvrđuje uz hvalospjeve.
13. Istovremeno sa podnošenjem krivične prijave protiv organizovane kriminalne grupe, početkom februara 2010. predajem i prvi materijal shodno članu ZKP-a, "Obustava istrage" stav 3. To je bilo neprijatno iznenađenje, (slike torbe) za tužilačku mafiju, te iako je u javnosti saopšteno da se u slučaju dobijanja novih informacija može ponovo otvoriti istraga, sve do današnjih dana, 10 mjeseci kasnije tužilačka mafija nema odgovora na to kako se torba našla u takvom stanju i zašto su je sakrili. Iako sam kasnije dostavljao nove materijale i zahtijevao kako pismeno izjašnjenje od tužilaštva, (jedan od dokumenata
Zahtjev Danici.png) tako i razgovore sa njima.
14. Upućujem pismena upozoranja da će krivci za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, ako ne otkriju nalogodavce i nudim im saradnju. Suština se sastoji u tome da ću ukoliko to odbiju, podnijeti krivične prijave protiv njih, i podvlačim da za sve imam dokaze, pa i izjave njih samih, kada nisu bili svjesni da ih snimam.
15. I sada slijedi pakleni plan tužilačke mafije. U paničnom strahu da će isplivati na vidjelo njihovi zločini, ne samo taj nego i drugi koje sam otkrio, podnose prijavu protiv mene po članu 169 KZ-a, a samo zbog toga što sam isticao da će svi kriminalci završiti na robiji.
Detalji o tome se nalaze u prilogu, a akciju koja je pokrenuta protiv mene nisam imao prilike da vidim ni u filmovima, a baš sam ih se nagledao. Uglavnom njihov osnovni cilj je bio oduzimanje računara, kako bi uništili podatke koje sam prikupio o njihovim kriminalnim aktivnostima. No iako ja nisam neko ko bi se u normalnim prilikama hvalio bilo čime, moram istaći da sam za te kriminalce ekspert u svim oblastima, pa i u pravu, a posebno u logici i taktici, jer sam predvidio tu mogućnost i dislocirao dokazni materijal, koji im je bio nepoznat, ostavivši im o tome poruku
Obavestenje.htm.Zbog načina na koji su se ophodili prema mojoj sestri i prije svega to siroto dijeta ubijali, gazili i pljuvali i sada poslije smrti, zbog bahatosti, osionosti drskosti, bezobrazluka i svih zločina te tužilačke mafije, napravio sam od njih budale, taka da ni danas ne znaju, šta sve imam protiv njih, a znaju da sam predvidio sve njihove poteze.
16. Ne uspijevajući da me uplaše i zaustave a bila su i dva pokušaja ubistva, za koje nemam dokaze i oko toga neću ni da trošim vrijeme, prave pritisak na medije, kako bi spriječili da nešto od materijala koji imam bude objavljeno. Kako sam većinu razgovora snimljenih u 2009. poslao za Cirih, i nisam zadržao kod sebe, upravo zbog toga što sam bio siguran da će ta banda pokušati da me opljačka, zloupotrebivši svoj položaj i obmanuvši načelnika kriminalističke policije, sudiju, a možda čak i tužioca Šabića, koji je vjerujem častan čovjek, pokušao sam tek da preko medija predočim izjavu vještaka o načinu na koji su kriminalci pokušali da prikriju monstruozno ubistvo. Niko se ne usuđuje to da objavi, a dobijao sam odgovore da im je prijećeno odnosno da ne smiju da objave ništa dok ne dobiju dozvolu tužilaštva, što je krivično djelo tužilačke mafije kažnjivo krivičnim zakonom
clan 180 - Povreda slobode izrazavanja misli.html.
17. Iako sam praćen, kako lično tako i sve moje komunikacije, nastavljam da obavještavam institucije države o kriminalu i istovremeno tražim konstantno da se tužilaštvo izjasni o dokazima koje donosim, što se brutalno sprečava, iako sam dostavio dokument u kome se opunomoćujem da zastupam sestru pred svim institucijama u zemlji
Punomoc 0.png. Naravno da za svoje zločine nemaju nikakav odgovor i na sve načine blokiraju mi pristup tužilaštvu iako su po pravilniku obavezni na 4-satni rad sa strankama svakodnevno.
18. Pošto sam saopštio da neću izaći iz prostorija tužilaštva dok ne dobijem termin za razgovor i odgovore na pokrenuta pitanja, kriminalac Kovačević Novak nalaže sudskoj policiji da mi ne dozvoli predavanje bilo kakvog materijala, praktično da me svaki put izbace kad me vide. Tek kada sam predoćio
clan 177 - Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva.html, i rekao da takav teror neću prihvatiti, te da ću ako pokušaju da me spriječe, krenuti i bez propusnice, a oni neka budu spremni da na sudu objašnjavaju svoje postupke, stigao je nalog da predajem dokumentaciju u prizemlju kao pas lutalica, što je direktno kršenje više članova iz KZ-a.
19.Krajem avgusta, zbog izbjegavanja glavnog okružnog tužioca, Kovačević Novaka, da mu predočim i obrazložim dokazni materijal o ubistvu i saučestvovanju tužioca Stjepanović u prikrivanju istog, za šta je citiram tužioca Jovanović Nebojšu, isključivo on nadležan : ("Ja sam odgovoran za svoje postupke, a ako imate primjedbe na rad nekog drugog tužioca, za to ja nisam nadležan, obratite se glavnom tužiocu". Rečeno nam je da je on na odmoru, kaže sestra. Nije istina tu je u zgradi, odvraća g. Jovanović. Tada se policajac Petričević Dragiša, našao u nebranom grožđu, jer je natjeran da nas slaže, pa izjavi : "Ja sam mislio da je na odmoru"), predajem pismeno
Obavjestenje i zahtjev.htm, za razgovor sa uredom glavnog tužioca, (postoje dva zamjenika) ili bilo kim koga on ovlasti.
20. Tada još nisam predao tužilaštvu snimak izjave dr Busarčevića, no oni su znali za nju i još nervoznije bježali od mene, kako bi ostavili utisak da nisu uopšte svjesni postojanja materijala koji dostavljam, pa smo to pokušali i preko policije. I zaista g. Teodorović Aco, je uvjerivši se u istinitost mojih tvrdnji obaćao da će ispitati rad inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, a na osnovu izjave vještaka. Dotična je kako sam obavješten, pobjegla u Srebrenicu do septembra, pošto je u maju saslušala i oslobodila osobu I.H. koja je priznala da je izvršila ubistvo Ivone Bajo. Ona i Kovačević, iako pod istragom za taj zločin u OT Doboj, proglašavaju tu osobu, (mogućeg saučesnika) neuračunljivom i poslije kako sam obavješten od g Tomića, mjesec dana u bolnici, biva pušten na slobodu. Taj događaj je cenzurisan gestapovskim metodama i iako je napadao više osoba u kratkom periodu, te je tako i došlo da prijavljivanja i saslušanja u policiji, javnost nije upozorena na opasnost.
Dakle već sutradan, kada nam se saopštava da je na odmoru, tužilac Stjepanović sa pojavljuje na ulazu i ugledavši nas bježi nazad u zgradu. Očito je pošla na plažu i pokazala pritom da je ponosna na svoj rad, te nema čega da se
stidi...
21. Kako sam u međuvremenu predao krivične prijave protiv sudske policije i glavnog okružnog tužioca, zbog kršenja prava iz člana 177 KZ-a, spremala mi se osveta...
22. Povremeno se obraćam i sudu sa zahtjevom da se vrate oduzeti računari, da se upozori tužilaštvo za odugovlačenje, i da se poštuje moje pravo na suđenje u najkraćem roku ili da tužilac odustane od optužnice jer nema ni slova vezano za član 169 KZ-a.
23. Dana 10.08.2010. pokušavamo da dostavimo materijal uredu glavnog tuzioca i iako sam to više puta isticao : "hoću da predam i obrazložim nove dokaze", dobijamo odgovor da su svi zauzeti i da nemaju ništa novo da nam kažu. Da nije monstruozno bilo bi smješno, jer sve što su nam rekli je u onih 10 redova, a o tome da se prave gluvi ili glupi na naš zahtjev, da dostavimo dokaze o ubistvu jednog djeteta i ozbiljnim krivičnim djelima tužioca, komentar nije potreban. Kako je od predaje prvog materijala prošlo pola godine, a tužilaštvo nastavlja da nas sprečava u ostvarenjima naših prava, mi odbijamo da napustimo zgradu dok ne dobijemo odgovore na sva pitanja i dok nam se ne omogući da ostvarimo pravo predviđeno zakonom ili dok ne budemo uhapšeni u tom pokušaju, što se naravno i desilo. Zašto nismo odustali? Zašto smo nastavili sa svojom borbom? Pa zato gospodo sudije Ustavnog suda, što to ako neka bitanga, pljuje po zakonu, gazi sva ljudska prava, ubija djecu, i štiti kriminalce, i ne dozvoljava da dostavimo podatke o tom kriminalu, jeste ružno, jeste strašno, ali ja neću nikada prihvatiti da je to stvarnost u kojoj moramo da živimo. Ali ako sudija za prekršaje kaže da sam životinja koja nema nikakva ljudska prava, onda mora da se zabrinem i zamislim. Uzgred nije ga uopšte zanimalo šta je bila naša namjera, nego isključivo to šta je rekao NJ. V. Novak I. On je zauzet, u prevodu, baš ga briga za ubijeno dijete. Kamo sreće da smo i mi mrtvi. Ali to je tek početak. Taj predmet je sada uz dokazni materijal koji sam dostavio kao prilog žalbi u nadležnosti Okružnog suda, a oni još nisu iznijeli svoj stav. Možda se zainteresuju za prava predviđena zakonom.
24. Moja sestra budući da je zadržana 6 sati bez prava na telefonski poziv, iako je to tražila ne stiže na avion u Beogradu tog dana, što ju je koštalo tričavih 600 franaka.. Kažem tričavih, jer izgleda da je nekoga koštalo mnogo više naše insistiranje da se kriminalci izvedu pred sud. Gospodin Aco Teodorović, je kako je šturo javljeno, "policajac skrenuo sa puta i preminuo". Poslije je zvanična verzija da je doživio srčani udar. Da li je to zaključak nekog od već poznatih aktera, nikada nije objavljeno. Zašto nije obavljena autopsija, kada se radi o osobi koja zasigurno mora shodno poslom koji se bavi imati obilje neprijatelja. On je to znao, ali izgleda nije bio svjestan sa koje sve strane, vrebaju zmije otrovnice.
Ja naravno o svemu izvještavam VSITV, Okružni sud, Glavnog republičkog tužioca, i saznajem nekih mjesec dana kasnije da je to izazvalo veliku nervozu među akterima događaja. Nisam saznao ko je bio nadležni, (dežurni tužilac) u to vrijeme, a i ne želim, još neko ime na popisu tužilačke mafije. Imao sam neka nerazumjevanja za izraze koje koristim, (kriminalci, rešetke, mafija, banda). Pa zar možete reći išta drugo lažovu nego da je lažljivac, ubici da je ubica, a ja imam nepobitne dokaze, toliko jake da niko i ne pokušava da ih opovrgne. Samo se trude da mi blokiraju komunikaciju i objavljivanje podataka na medijima. Zamislite šta su preživjeli iz Aušvica, mogli da kažu za svoje mučitelje. Onda ćete shvatiti da sam još veoma pristojan u odabiru riječi kojima opisujem najmonstruoznije zločince ove zemlje.

25. Krajem septembra ističe 6 mjeseci, koliko mogu trajati posebne istražne radnje, kojima sam izložen i po ZKP-u moram o tome biti obavješten, na šta ponovo skrećem pažnju sudu. Nema reakcije, već 50 dana preko roka, tužilačka mafija se ne usuđuje da me optuži, nego i dalje odugovlači sa postupkom. Čekaju se izbori, odluka iz OT Doboj, gdje je kako sam nezvanično čuo moju prijavu obrađivala ista osoba, koja je bila zadužena za slučaj ubistva u kancelariji žrtve. Tada je tužilac nastupio sa argumentom neuračunljivosti, te je ubica slobodan. Šta drugo očekivati za ove kriminalce? Zamislite obrazloženje : Krivična djelo iz KZ-a nisu krivična djela. Pa jesu li ti tužioci u stanju bar da pristojno slažu???
REZIME
Nažalost ovo je kratak prikaz svega, i još sam veći dio preskočio, jer ionako mislim da sam napisao preglomazan tekst, pogotovo sa linkovima, a ako se zainteresujete da pregledate sva Vjestacenja, Izjave svjedoka, kako su me pratili, Automobil, a ovo je jedna od slika, načinjenih, kada je prva smjena otišla na kafu Auto 2.jpg, te slika unutrašnjosti, gdje se vidi palica na sjedištu, istina nešto lošije zbog jake refleksije sunca, od staklo Palica.jpg.
To je dakle najkraći prikaz zločina tužilačke mafije, a moj je zločin to što sam pisao i govorio da će zbog svojih kriminalnih djela završiti u zatvoru. Već osam mjeseci, kako sam optužen za to i oni bi čekali tako osam godina, sve dok ne izbije neki požar koji će uništiti dokaze. Nažalost po njih dokazi su sklonjeni na vrijeme i spremni su za korištenje pred međunarodnim sudom, a tamo neće biti njihovih pripadnika.
Iako je ovaj dokument, što se više vidi iz priloga, naglasio nezakoniti postupak, iniciran od strane tužilaštva, a sa ciljem uništavanja podataka o njihovim kriminalnim aktivnostima, što se i dalje nastavlja odugovlačenjem postupka, izbjegavanjem suđenja, izbjegavanjem odbacivanja prijava, neobavještavanjem o preduzetim radnjama i po svoj prilici uništavanjem računara, to je nažalost samo vrh ledenog brijega. Nemam namjeru da bilo šta sugerišem za kraj. Samo ću pokušati da iznesem jedno viđenje zakona i pravde. Možda vam se ono i neće svidjeti ili hoće, ali budite uvjereni da je moje, originalno i nije prepisano niti od koga.
Neki od nas znaju šta je zakon, a šta bezakonje. Šta je dobro, a šta zlo. Neki znaju na kojoj su strani, a mnogi samo misle da znaju. Siguran sam da ćemo se složiti da je Ivona Bajo bila na onoj strani dobra. Jednostavno bila je suviše mala da bi bila na drugoj strani. Gdje su osobe koje sam navodio kao krivce? Ne slušajte mene, nego pogledajte slike torbe, poslušajte vještaka, provjerite sve i donesite zaključak.
A vi, gdje je vaše mjesto gospodo sudije Ustavnog suda. Niste ni na strani zakona, niti na strani bezakonja. Vi ste ona linija, koja razdvaja, te dvije krajnosti, jer vaša je uloga da zaustavljate bezakonje i kriminal. Ne smijete se udaljiti od te linije, jer samo sa nje možete pogledati zločince direktno u lice i prepoznati ih. Vi ste oni, čija je odgovornost da prepozna razliku između to dvoje. Niste bili tu da spasite dijete, kada su je ubijali. Ni ja nisam bio uz nju da joj pomognem i zaštitim je od zla. Ali mogu sada da se borim da otklonim opasnost od sve druge djece. Imam snagu, imam znanje, imam hrabrost, imam volju, imam želju. Nemam doduše neku moć, ali imam i upornost od koje se mafiji već tresu noge. Vi imate moć da nešto učinite i odgovornost da to učinite. Potrebno je samo ponešto od onoga što imam ja. Nadam se da i to imate, a sa dokazima koje sam vam dostavio, možete tu mafiju smjestiti tamo gdje i spadaju.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

TUZIOCU STJEPANOVIC DANICI

(NEPOSREDNO PO PREDAVANJU OVOG DOKUMENTA, "POJAVILA SE OSOBA, KOJE JE PRIZNALA IZVRŠENJE UBISTVA IVONE BAJO! TUŽIOCI PROTIV KOJIH SAM PODNEO KRIVIČNU PRIJVU ZA PRIKRIVANJE UBISTVA SU MORALI TRAŽITI SVOJE IZUZEĆE! NO TO NISU UČINILI, NEGO SU "UBICU" PROGLASILI NEURAČUNLJIVIM")

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUZIOCU STJEPANOVIC DANICI

ZAHTJEV

U namjeri da se izbjegnu nesporazumi u buducnosti upoznao bih gore navedeni organ sa nekim vaznim cinjenicama i ciljevima koji su uzrokovali nastanak ovog dokumenta.
Necu se u daljem tekstu mnogo pozivati na clanove KZ i ZKP, jer sam siguran da ih dobro poznajete, a takodje vam je poznato i da ih ja znam.

Samo bih prije svega skrenuo paznju da ZKP predvidja mogucnost da ako se po "Obustavi istrage", pojave nove informacije vezane za neki predmet, postupajuci tuzilac ima odgovornost da reaguje i procijeni vrijednost tih dokaza.
To sto se u nekom drugom tuzilastvu vodi postupak koji je povezan sa tim slucajem, u smislu da je osporen rad postupajuceg tuzioca u nekom predmetu, ne amnestira tog tuzioca od obaveze koja je predvidjena zakonom...
Konkretno tuzilac Stjepanovic ima pravo i duznost da analizira podatke koje sam dostavio tuzilastvu, (slike torbe presjecenog kaisa opranog benzinom, te misljenje dr. Blazanovica) i iznese svoj stav o vrednostima tih podataka.

Dodao bih samo cinjenicu da je jedan od svjedoka (portir), odmah posle tragicnog dogadjaja izjavljivao da je vidio kako djevojcica Ivona Bajo vozi bicikl, krvari i pada. Na osnovu te izjave druga svjedokinja izjavljuje "Ja sam rekla da je djete palo". Dakle nije vidjela trenutak pada, nego je samo rekla da vidi djete kad je primjetila da lezi na cesti.
Tada portir povlaci svoj iskaz i tvrdi da nije vidio trenutak pada.
Znam pouzdano da te izmjene iskaza nisu poznate tuziocu kao i to da sporna torba nije bila na licu mjesta za vrijeme uvidjaja.

Iz svega bi se dalo zakljuciti da tuzilastvo i nije bilo svjesno cinjenice da su neke osobe smisljeno pokusale da sprijece dokazivanje, tako sto su pomenutu torbu ubacile u automobil koji je odvezao djevojcicu.
Tako se desilo da za svih 6 mjeseci do zvanicne potvrde o obustavi istrage, ne bude nikakvih informacija o stanju u kome se torba nalazi.
Stoga zahtjevam od tuzioca da iznese svoj stav napismeno o ovim cinjenicama, a u narednom periodu cu insistirati na tome i razgovoru sa tuziocem jer je i izjava koju sam svojevremeno dao bila djelimicna i selektivna zbog kratkoce vremena.

Dodao bih na kraju da bi jedna promisljena odluka tuzilastva mogla da rijesi sve "probleme", kako u slucaju ubistva Ivone Bajo, tako i u predmetima koje obradjuju tuzioci izvan ovog tuzilastva.
Bilo bi mnogo korisnije za sve da ovo Tuzilastvo objavi cinjenicu da neke informacije nisu bile poznate u vrijeme odlucivanja, prije nego sto to ucini neko drugi.

Ostavicu prvu sedmicu u maju Tuzilastvu da razmotri sve cinjenice, a od naredne cu insistirati na ostvarenju ovog zahtjeva.
Ukoliko i dalje nastavite da ignorisete podatke koje sam dostavio i krsite zakonske odredbe, ovaj tekst ce biti prosledjen i na druge adrese, a takodje cu intenzivirati javne proteste protiv Tuzilastva, koji ce biti mnogo neprijatniji nego dosadasnji.

Naravno mozete i ovaj dokument priloziti kao dokaz za radnje iz clana 169, ako neko ima hrabrosti da zastupa jednu tako besmislenu optuzbu na sudu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8547/10

NAPOMENA : (Ovaj tekst je predvidjen za slanje na vise adresa, te ce se pominjati i teme za koje neke pojedine institucije nisu nadlezne...)

Obavjestavam vas da je nedavno u Bijeljini saslusana osoba I.H. (kako smo obavjesteni od zastupnika Budimke Bajo, a ja sam saznao da se radi o xxxxxxxxxxxxxxx), koji je tom prilikom priznao da je izvrsio ubistvo Ivone Bajo, a koje su pripadnici Tuzilastva u Bijeljini pokusali da predstave kao samopovredjivanje, da ne kazem samoubistvo.
U ponedjeljak 10.05.2010. dosao sam u zgradu Okruznog suda i prijavio pripadnicima sudske policije da zelim razgovarati sa tuziocem Stjepanovic po pitanju dokaza koje sam predocio pocetkom februara. Kako tuzilac vec mjesecima izbjegava susret sa mnom krajem aprila predao sam poseban pismeni zahtjev po tom pitanju, koji prilazem u dodatku.
Poslije 15-20 minuta cekanja pripadnik sudske policije koji je isao do prostorija tuzilastva, mi je preneo "da su me zamolili" da dodjem za sat vremena jer upravo tuzilac saslusava nekog iz pritvora. Tada nisam znao o kome se radi, ali takva ljubaznost dotad nevidjena od strane tuzilastva me je navela da pomislim kako se desava nesto neobicno.
Sat kasnije sam ponovo dosao i tad mi je receno da je saslusanje zavrseno ali da je tuzilac Stjepanovic otisla sada do glavnog tuzioca Kovacevic Novaka, te da dodjem sutradan.
Kasnije u toku dana saznao sam da je oko 20 policajaca pretrazivalo lokaciju gradskog katolickog groblja, te sam s obzirom da se ono nalazi odmah uz firmu Univerzal, pred kojom je pronadjena mrtva Ivona Bajo, povezao to sa pomenutim saslusanjem i pomislio da mozda traze oruzje ubistva ili dio kaisa koji nedostaje sa torbe. (bile su jos dvije pretpostavke nevezano za taj slucaj te ih sada i ne pominjem.
Sutra ujutro se vec sve vratilo na predjasnje stanje, tako sam od sudske policije obavjesten da je predmet o ubistvu Ivone Bajo poslat u Doboj, te da se obratim njima. Nemam namjeru da idem u Doboj i nastavicu da zahtjevam od nadleznog tuzioca da iznese svoj stav odgovorio sam i dolazicu svaki dan dok se to ne desi....
Uvece istog dana sam dobio potvrdu za svoje pretpostavke, jer me je telefonski obavjestio advokat Tomic, da je navedena osoba priznala ubistvo Ivone, ali da je Kovacevic Novak nalozio da se posalje u dusevnu bolnicu u Sokolac, kako bi ga proglasio ludim, odnosno da je ubistvo izvrsio u stanju smanjene uracunljivosti.
Naravno da je njegov cilj, s obzirom da sam podneo krivicnu prijavu o njegovom (te jos nekih osoba), saucesnistvu u prikrivanju ubistva, da se skloni sada i zivi dokaz njihovog kriminalnog djelovanja, a nijedan medij nije objavio informacije o tome. Cak ni oni koji su obavjesteni od strane zastupnika majke ubijene djevojcice i porodice, jer vec mjesecima se drze u strahu svi koji se usude da se povezu sa ovim ubistvom na bilo koji nacin.
Kako sam saznao pomenuta osoba I.H. je narkoman, sto je ne opravdava
(Uracunljivost clan 14)
(3) Krivicno je odgovoran ucinilac krivicnog djela koji upotrebom alkohola, droga ili na drugi nacin dovede sebe u stanje u kome nije mogao shvatiti znacaj svog djela ili upravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovodjewa u to stanje djelo bilo obuhvaceno njegovim umisljajem ili je u odnosu na djelo kod njega postojao nehat, a zakon za takvo djelo predvidja krivicnu odgovornost i za nehat..
(4) Bitno smanjena uracunljivost u koju se ucinilac doveo na nacin iz stava 3. ovog clana ne moze biti osnov za ublazavanje kazne.

Koliko je objektivno da tuzilac koji je mjesecima opstruisao istragu i protiv koga je podnesena prijava za saucesnistvo u ubistvu, podnosi zahtjev za Psihijatrijsko vjestacenje, ne treba ni da govorim. Na stranu to sto je Ivona nadjena pored stuba na kojoj je bila smrtovnica na kojoj pise da se djevojcica S.S, ubijena 1992 godine u 11-toj godini zivota sahranjuje u sehidsko mezarje, 5 dana ranije. Na mogucnost vjerskog nacionalistickog ubistva sam skrenuo paznju tuzilastvu odmah po susretu s njima, a posto su odbili da saslusaju moje svjedocenje, predao sam tekstove o svemu do cega sam dosao na CD-u. Kompletna razrada svih mogucnosti se nalazi u dokumentu "Ubistvo", a moze se naci i na racunaru koji mi je banda kriminalaca oduzela, tako sto su zloupotrebili svoj polozaj prevarili Sud i poslali policiju da obavi taj prljavi posao.
Iako sam upozoravao istrazitelje da ako ubice ostanu na slobodi moze doci do novoih zrtava, niko od njih nije reagovao ni po jednom osnovu koji sam pomenuo.
Sada kada imaju priznanje, najvaznije je saznati da li je pomenuta licnost bila sama za vrijeme ubistva ili ostale ubice jos setaju slobodni. Napominjem da sam 6 dana po ubistvu predao tuzilastvu snimak razgovora u kome nepoznati muskarac opravdava ubistvo poredeci ga sa zlocinima u ratu i tvrdi da ubica stanuje na oko 300 metara udaljenosti.
Slucajnost ili ne osoba I.H. je nastanjena bas u navedenoj zoni. Kovacevic Novak nije cak htio da uzme CD, te sam ga ostavio na stolu i izasao..
Takodje je neobicno da osoba koju pokusavaju da proglase neuracunljivom, tog dana uz sebe nosi (na oko 40 stepeni temperature), hladno oruzje u setnju, a po svemu sudeci i kanister benzina jer je kais torbe presjecen i opran tako da je skinuta i originalna zuta boja.
Sve to govori da je ako je stvarno ta osoba ubica, postojao plan i umisljaj, a kako nije bilo slicnih napada sve donedavno, to navodi na pomisao da se pritajio, sto je opet moguce samo ako se radi o promisljenim postupcima.
No sa druge strane, za svo ovo vrijeme ne samo od ubistva, nego od 2002 godine od kada smo nastanjeni ovdje nisam cuo da je ta osoba napala bilo koga, a sada se prica o par napada na djecu u vremenu posle odluke o obustavi istrage, ili tacnije posto sam podneo prijave protiv tuzilaca o saucesnistvu u ubistvu.
Za dilovanje narkotika je predvidjena kazna i do 15 godina zatvora, te nije tesko zamisliti situaciju da narkoman kome se zaprijeti takvom kaznom prihvati ponudu slicnog sadrzaja :
Napadni neko dijete da te saslusamo, a ti tad priznaj ubistvo koje nam se natovarilo na vrat. Zauzvrat necemo te goniti za drogu, a zbog ubistva cemo te proglasiti neuracunljivim i poslati na godinu dve u bolnicu. Kad izadjes, slobodan si. Jos ako se tome doda i neki novac, malo je onih koji to ne bi prihvatili.
Po rijecima zastupnika majke ubijene djevojcice, saslusanje je usledilo posto je napadnut sin osobe koja radi u policiji. Cudna koincidencija, no cak i da nije tako, trebalo bi pomenutu osobu testirati poligrafom po datoj izjavi, te traziti objasnjenje za pomenuti kais i pitati da li je imao ponudu kakvu sam naveo, te da li je imao saucesnike.
Postoji jos mnogo nerazjasnjenih pitanja, ali cisto sumnjam da ce i ovo sto sam dosad naveo imati efekta, jer je ocigledno da je nalog za prikrivanje ubistva morao doci sa vrlo uticajnog mjesta, kada su se tuzioci usudili da naprave toliko brutalnih prekrsaja, lazi i falsifikata u slucaju ubistva jednog djeteta.
No ocigledno nisu racunali na mene, te sada postoji vise materijalnih dokaza o njihovom zlocinackim aktivnostima, te ako se ovdasnje pravosudje ne usudi da otkrije istinu, siguran sam da ce ovi dokazi biti vise nego dovoljni za Sud u Strazburu, ali ako do toga dodje, odgovornost ce snositi svi koji su bili obavjesteni o kriminalu, imali obavezu i ovlastenja da ga sankcionisu, a nisu.
Ozbiljan argument za sumnju da je osoba koja je priznala ubistvo, "zrtveni jarac" je nepostojanje motiva od strane kriminalisticke policije i tuzilastva za opstrukciju istrage. Zasto bi svih ovih devet mjeseci stitili nekog anonimusa...?.
To je nesto sto moraju tuzioci da objasne...
Mogucnosti koje sam naveo jos prije 8 mjeseci, sem vjerske osvete, su i nesrecan slucaj krivicom neke masine ili vozila (tad su izvodjeni radovi u Univerzalu za asvaltiranje). Ta varijanta je razradjena u pomenutom tekstu "Ubistvo", a takodje i mogucnost da se radi o satanistickom ritualnom ubistvu, sto bi sve objasnilo.
Naime sva neslaganja i izmjene izjava svjedoka, te lazi i falsifikati istrazitelja su logicni ako su svi oni pripremili to ubistvo kao pripadnici sekte.
U prilog toj varijanti je i sveska pisana rukom Ivone Bajo (takodje predata Tuzilastvu), u kojoj pise.

SRCE STRELOM PROBODENO, TAKO CE I NASE KADA ...
Ostatak nedostaje jer je djevojcica ocito prekinuta necim u pisanju, a do danasnjeg dana nije otkriveno zasto je napisala nesto sto nije cula niti od jednog clana porodice, a mogla je cuti samo od nekog koga je dovoljno dobro poznavala da bi tako nesto zapisala.
U tom slucaju bi osoba koja priznaje ubistvo, mogla biti takodje pripadnik sekte i mozda stvarni izvrsilac, a koja se sada zrtvuje zarad spasavanja ostalih clanova, koje sam priterao uza zid snagom argumenata, koje cak ni nijedan njihov kolega ne moze da ignorise.
Da li je ovo istina ili nije, sada je na drzavnim organima da ispitaju, ali pojedini tuzioci su napravili toliko prekrsaja da svaki dan proveden na funkcijama koje zauzimaju, predstavlja zlocin. Posle 9 mjeseci saucestvovanja u prikrivanju ubistva, pojavio se covjek koji je priznao izvrsenje ubistva. Skoro isto toliko traje sikaniranje porodice od strane tuzilastva, svaki put kada bismo pokusali da doprinesemo istrazi sa nekom sugestijom, (od kojih nikad nista nije prihvaceno) a na kraju cak i otvoreni teror u vidu legitimisanja, pretresanja kako lica tako i prostorija u kojima boravimo, pracenje ukorak od strane policije, prisluskivanje telefona i pracenje internet veze, kako moje tako i drugih osoba sa kojima sam bio u kontaktu.
Nista od toga me nije moglo uplasiti niti zaustaviti u borbi za istinu, a zao mi je samo sto su i neki moji poznanici bili meta tog tetora.
Za svo to vrijeme kriminalci unutar drzavnih institucija su upravljali tim postupcima i nastavljali nesmetano sa svojim zlocinackim aktivnostima pod maskom svog polozaja.
KOLIKO JOS DUGO CE BITI NA SLOBODI...?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

MAHINACIJE U TUZILASTVU

Dana 23.07.2009. u Bijeljini, na asvaltu je pronadjena djevojcica Ivona Bajo, sa kako je kasnije ustanovljeno probodom kroz grudni kos, sa leve na desnu stranu od 7-8 cm dubine. Posle vise nezvanicnih, prvo zvanicno saopstenje je bilo da je pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na zicu korpe, koja se nalazila na prednjoj strani. Iako je po zavrsenoj autopsiji sudski vestak saopstio kako porodici, tako i tuzilastvu da takve povrede nije mogla naneti zica, te je cak opisao taj predmet, citiram portparola tuzilastva :
Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...
Moze se reci da to moze biti opravdano, ali se postavlja pitanje zasto vec skoro pet meseci kasnije istraga ocekuje rezultate analiza, koje bi pokazale da se ipak radi o zici. Sem pomenute autopsije, radjena je analiza u Beogradu, ciji je rezultat citiram :
Navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja, ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...
Sve to je izvedeno samo na osnovu povrsinske rane dok se unutrasnje povrede razdor desne plucne arterije i dusnice, sto je i uzrokovalo smrt, te probod prsne kosti od 2,5 cm x 1 mm, uopste ne pominju. Uprkos tome poslednje saopstenje tuzilastva glasi da svi rezultati istrage ukazuju na to da se radi o nesrecnom slucaju, ali da oni traze dalje analize kako bi bili sigurni u to, sto je laz, ali da krenemo redom...

MAHINACIJE
U
TUZILASTVU

STJEPANOVIC DANICA – OKRUZNI TUZILAC

Prvi susret sa tuziocem imali smo 27.07.2009. jer je zbog kontradiktornosti izmedju saopstenja u javnosti i zvanicnog rezultata autopsije, moja sestra inace majka ubijene djevojcice, insistirala da odmah odemo u policiju da dobijemo objasnjenje.
Posto ga tamo nismo dobili (nadlezni inspektor nije htio da prihvati misljenje sudskog vestaka, uvjeravajuci nas da je siguran kako se radi o zici.
Na nase pitanje sta ce dalje u tom slucaju da preduzmu, rakao je da je predlozio tuzioco da se korpa posalje na analizu, ali da sad sve od nje zavisi jer oni gledaju da sto vise smanje troskove. Rekao nam je da mozemo otici do nje da cujemo njeno misljenje, da li ce slucaj zavrsiti kao nesrecan ili ce se raditi dodatne analize.
Iako je po nalazu sudskog vestaka i na osnovu misljenja nekoliko nezavisnih strucnjaka bilo besmisleno slanje predmeta za koji je ociti da nije mogao naneti takve povrede, slucaj je u startu predstavljen kao nesrecan i mi smo insistirali da cujemo stav tuzioca.
Ona naravno nije htela da nam ga saopsti tvrdeci da nije jos dobila izvestaj sa obdukcije, sto mozda jeste tacno, ali je bila prisutna na samoj autipsiji, sto je precutala. Ne znajuci za to prepricao sam joj saopstenje patologa, (a to sam kasnije i javno saopstio), sto se ocigledno nekome nije svidjelo, jer je na telefonsko pitanje sestre, ima li sta novo, (vezano za analize tkiva) odgovorio da nema, pogotovo posle nekorektnih izjava vaseg brata.
Ne znam na sta mislite, on je prenio samo to sto smo culi od vas, kaze mu sestra.
Pa dobro neka bude tako, odgovara on.
Nije dakle bilo niceg sto sam izmislio, ali je po svemu sudeci i sama istina nekome zasmetala, pa je kasnije kritikovao patolaga, ili smeta njemu samom. Nadam se da ce se izjasniti. Ovdje je pravo mesto da kazem: kako u ovom slucaju iz mojih "nekorektnih" izjava nije navedeno sta je to konkretno, tako niko nece moci osporiti nijednu cinjenicu vezano za istorijat dogadjaja. Unapred kazem da sam spreman na poligraf kontrolu sa bilo kojom osobom, sluzbenim licem ili svjedokom, za bilo koju tvrdnju iznesenu u ovim tekstovima.
Cuvsi dakle moj opis patoloskog nalaza, tuzilac je ponovio: tuzilastvu ce uraditi sve sto je potrebno.
Zanima me, insistiram, posto policija tvrdi da je zica uzrok smrti, hocete li vi kad dobijete rezultet obdukcije, gde pise da nije tako, pokrenuti dalju istragu.
Tuzilastvo ce uraditi sve sto je potrebno (ponovo).
Niste mi odgovorili na pitanje, kazem na to.
Pa ne mogu vam odgovoriti na pitanje zato.......
Ako vi nista ne preduzmete , mi hocemo, rekao sam i izasao.
Sutradan novine pisu: tuzilastvo sumnja da je djevojcica ubijena... Petnaest dana kasnije ista osoba uzima izjave od moje sestre i mene, s napomenom da zbog kratkoce vremena, ja iznesem samo neke dijelove dogadanja, a po potrebi kasnije i neke druge, jer sam tu, a sestra treba da se vrati na posao u Cirih. U principu i to je bilo u redu, sem jedne sitnice: te izjave su trebali uzeti, prvi put kad smo dosli, petnest dana ranije, a sad, da li je ostalo dovoljno tragova, a tek ubice gdje su, u kojoj drzavi planete zemlje...?
Sada nazalost sledi duga, duga pauza, jer je nadlezni tuzilac otisao na godisnji odmor. Sigurno sasvim zasluzeno, ali je nevjerovatno da pravni sistem nije bio sposoban naci alternativu, te za svo vreme odsustva tuzioca njegovi slucajevi "miruju". Ovi navodnici su zato sto je ubistvo Ivone u stanju mirovanja i dalje po njenom povratku.
Odmah prvi dan, po dolasku na posao, urucio sam gospodji tuziocu, materijal do koga sam dosao u medjuvremenu, dok se ona odmarala a cela policija i tuzilastvo bilo nezainteresovano, da bilo sta preduzmu, kako bi "otkrili" (siguran sam da neki to vec znaju) ubice.
Rekla je da nema vremena, da je zauzeta, (naravno, drugo nisam ni ocekivao), te sam joj vec spreman na to, predao disk sa materijalom koji sam pripremio. To na svoju zalost nije mogla da izbjegne, te sam joj rekao da bi trebalo da razgovaramo kad to procita. Vazno je da ponovim, kako je pomenuta gospodja uzela samo djelimican iskaz od mene pravdajuci to nedostatkom vremena, te je glavni razlog nastanka ovih tekstova i bio taj sto sam htio da upoznam tuzioca sa svim sto znam, kako bi to mogli da koriste u istrazi. Zalosno je to da ja znam vise podataka od ljudi koji su debelo placeni - da stite ubice...
Posle nekoliko dana sam je pozvao i skrenuo paznju da se obnovio sukob Ivonine bake sa jednom osobom (sa cime su upoznati vec 50 dana), na sta je obecala da ce preduzeti mjere, te da ce me pozvati naredne sedmice na razgovor. Naravno da je to bila laz, ali sam sacekao do cetvrtka 17.09.2009. I tek tada je pozvao. Posto sam bio skoro siguran da ce izneti stvarne stavove tuzilastva, snimio sam taj razgovor. Prvo sam je podsetio na slucaj obnovljenog sukoba, sa osobom koja je uputila ubilacke pretnje. I zanimljivo, ona sada kaze kako u policiji ne postoji zvanicna prijava o tome.
Podseticu sada da sam to prijavio : inspektoru, zastupniku sestre, tuziocu, nacelniku odjela za borbu protiv opsteg kriminala, zamjeniku nacelnika policije, i niko nije rekao, pa ni sama tuziteljka da to nije dovoljno, te da trebam eto, prijaviti to neznam kome vec, mozda prvom policajcu koga sretnem na ulici, da bi sve bilo regularno. Postavlja se pitanje: sve i da je tako, zasto mi to nisu rekli za tih 50 dana???
Mozda bi sjajno bilo (da li su to ocekivali), da u sukobu sa tom osobom bude jos mrtvih? Da ga ubijem u samoodbrani, pa da onda mogu lako da njemu pripisu ubistvo Ivone, a meni jos lakse njegovo ubistvo, te tako sakriju prave ubice... Ili da on ubije nekog od nas, cak samo da povredi, eto im resenja slucaja. Opet bi za Ivonino ubistvo okrivili neuracunljivog covjeka. Dakle, pitao sam tuziteljku, znaci cak i to sto je dijete ubijeno, njima nije dovoljno da nesto provjere?
Pa takva su pravila, odgovorila je.
Vrlo zanimljivo, konstatovao sam, vjerovatno ne znate ni da je dijete ubijeno?
Ja nisam ovdje da vi mene provocirate (pitam se gdje je bila provokacija), stvarno ne znam sta vise trazite od mene.
Trazim da otkrijete, ko je ubio Ivonu, odgovorio sam.
A to je nesto drugo, kaze gospodja...
Da li je to mnogo?
Kraca stanka, pa solomonski odgovor: ne bih ja na takav nacin razgovarala...
A na koji nacin, zelite da razgovaramo, jesam li trazio sa vama razgovor prosle sedmice, jeste li procitali to sto sam vam donio?
Vi, ako hocete postupite kako sam rekla, ako necete sta vam ja mogu...
Ja vas pitam za ubistvo Ivone, da li zelite da razgovaromo i jeste li procitali materijal?
Vi imate svog punomocnika (nije tacno, on zastupa sestru, a pravno je povezan sa mnom isto toliko koliko i sa bilo kim ko ovo cita), pa se dogovorite ko ce kontaktirati sa tuziocem.
Dakle, ne zelite sa mnom da razgovarate, pitao sam dalje, je li to vas stav?
Nesto duza stanka, a onda ponovo : ne bi ja na takav nacin razgovarala...
I na kraju moj zavrsni komentar tuziocu: ja cu vas ubuduce da tretiram, kao saucesnika u zlocinu.
U redu (slozila se ???). I vi cete da snosite posledice za svoje ponasanje...
Vazi, prijatno, dovidjenja...
Tako je zavrsen razgovor sa tuziocem. Napominjem da u ovom tekstu nije prenet ceo sadrzaj razgovora, posebno neke nebuloze koje je izgovarala, posle navedenih stanki, ocigledno ne znajuci sta da kaze, pa na njih i nisam obracao paznju. Uostalom ceo snimak, ce biti dostupan kada se bude vodio proces protiv ubica i njihovih saucesnika.
Komentarisacu samo njenu jednu tvrdnju : vi se dogovorite sa punomocnikom, ko ce da razgovara sa tuzilastvom, ja ne bih razgovarala na takav nacin. Dakle, nikada u zivotu, dosada, a necu ni ubuduce, angazovati nikakve pravne zastupnike, da nastupaju u moje ime. Cak i da sam ja za nesto optuzen, a nisam, lako bih izasao na kraj sa nasposobnim inspektorima (nisu svi takvi), kojima se zica sama krivi i ispravlja, sa tuziocima, koji nista ne znaju, (nisu svi takvi) i misle da je za sve kriv neki tamo manijak, i koji ponavljaju do besvesti : tuzilastvo ce uraditi sve sto je potrebno...
Vjerovatno je to bio uslov za radno mjesto tuzioca, nauciti tu recenicu napamet. Zastupnika ima samo moja sestra, i njena je licna stvar, kako ce napraviti dogovor sa njim, tim prije sto ona i fizicki nije prisutna ovdje. Ja sa druge strane jesam bliski rod ubijene djevojcice, i zainteresovan sam za otkrivanje ubica i njihovih pomagaca, ali sam se gospodji tuziocu, javio pre svega kao svjedok, dogadjaja neposredno posle ubistva i kasnije, a vezano za izjave pojedinih svjedoka i istraznih organa. Dakle nemam zastupnika i ne moze me vezivati uz njega, pa cak i da je tako , postavlja se pitanje zasto mi to nije odmah rekla, nego to kaze tek 50 dana posle ubistva, naprotiv, uvjeravala me je da ce me licno pozvati na razgovor. Uostalom taj razgovor bi pomogao njoj da sazna detalje vazne za istragu.
Ovdje bih dodao jedan detalj koji se desio neposredno pred njen odlazak na godisnji odmor: naime, posto sam dobio informaciju da je osoba sa inicijalima E.S. uhapsena zbog iznudjivanja novca, prilikom koga je nudila video snimak na kome se izmedju ostalog vidi prikaz necijeg ubistva, obavestio sam sve relevantne osobe ukljucene u ovaj slucaj, pa i tuziteljku. Ona tada nije rekla da ne bi razgovarala sa mnom na takav nacin, nego me je pozvala nesto kasnije rekavsi da ne moze naci podatke o tome, iako sam je detaljno uputio (hayat-hronika), te da joj donesem odstampan tekst o tome.
Ja sam naravno u zelji da pomognem istrazi, to i ucinio. I sada nesto vrlo zanimljivo: u trenutku kada dolazim pred zgradu suda, pomenuta gospodja se pojavljuje na vratima. Tada na to nisam obratio paznju, ali posle svega sto se desilo, ne bi me zacudilo, da me je ona tamo sacekala samo zato da bi prikrila svoju nesposobnost, te kasnije dokument koji sam joj doneo predstavila kao svoje otkrice...
Na njenu zalost postoji svedok koji je video taj dokument pre nego sto sam joj ga urucio i video o cemu se radi, a takodje je prisustvovao i primopredaji. Tada, dakle gospodja tuzilac nije imala nista protiv susreta sa mnom, ali kasnije je neke dogadjaje pokusala da sakrije od javnosti. Pre svega se to odnosi na okolnosti oko obdukcionog nalaza, gdje je bilo ocigledno da je neko vrsio pritisak da se za smrt djeteta okrivi zica i sve prikaze kao nesretan slucaj.
Jedna od osoba koja je prednjacila u tome je kriminalisticki inspektor, koji je nezadovoljan radom patologa, jer nije mogao potpisati da se radi o zici, te je sestri i meni kriminalno predstavio izgled zice, tako da sam stekao utisak da se radi o bajonetu montiranom na upravljac bicikla, sto kako smo se uvjerili uopste nije bilo tacno, vec je izgledalo sasvim drugacije.
S obzirom da je izbjegla da o tome uzme moj iskaz, nije iskljuceno da je i tuziteljka na istoj liniji sa njim, odnosno sa stiti ubice. Mozda taj dan kada je Ivona ubijena nije slucajno izabran, a ni vrijeme. Da li je bilo vazno za ubice, koji je tada dezurni tuzilac na duznisti i koji ce inspektor doci na lice mjesta, a tek ko je glavni tuzilac...
Jedna ubilacka banda, mora da rasporedi svoje clanove na odgovarajuca mjesta, kako bi uradili svako svoj dio posla, no kako njihova inteligencija, nije na zadovoljavajucem nivou, napravili su suvise gresaka, koje vise ispraviti ne mogu.
Svaku gresku, pogresne i lazne tvrdnje, ja sam evidentirao i posluzice kao dokaz protiv njih. To je i razlog zasto vise niko ne smije da se sretne sa mnom. Posto im je jezik brzi od pameti, naredjeno im je da prekinu svaki kontakt sa mnom, kako bi izbjegli nove i vece gluposti i greske.

KOVACEVIC NOVAK – GLAVNI OKRUZNI TUZILAC

Ne pamtim kad sam u zivotu sreo osobu koja je tako drska i bezobrazna.
Napominjem da u celoj prici iskljucujem sebe potpuno, a ove atribute temeljim samo na osnovu njegovog ponasanja prema majci koja je izgubila jedino dijete i od dolaska bila na ivici samoubistva...
Kod njega smo odvedeni kad sam telefonski razgovor, sa osobom koja navodno ima snimak ubistva, doneo na disku u tuzilastvo, posto sam od policije dobio uvjeravanja da oni ne cuju o cemu se govori, vec samo znaju sa kojim brojem razgovaramo.
Posto je ta osoba prakticno opravdavala ubistvo djeteta od 8 godina, poredeci to sa nekim ratnim zlocinima, te na pitanje sestre, kakve vezi ima Ivona sa tim, rekla: pa pod srpskim je krovom bila. Smatrajuci da bi sadrzaj razgovora, mogao pomoci u istrazi po pitanju motiva i izvrsilaca, ili bar identifikaciji te osobe, prepricao sam sve glavnom tuziocu, koji je prethodno rekao da o tome ne zna nista. (razgovarali smo oko desetak puta prethodni dan, a sve razgovore je kontrolisala policija), umesto da odmah uzmu disk i bar cuju, sta se na njemu nalazi, dobijam odgovor da je to mozda neki manijak.
A mozda je i ubica, kazem ja (a sada dodajem: kakav je covek koji ubija dijete nego manijak).
Ne zeleci ni za zivu glavu da primi disk (mozda zato sto zna sadrzaj, ali ne zeli da se javno zna, da oni znaju), zeleci valjda da jednu vrucu temu gurnu pod tepih, covek me verovali ili ne uputio na MOBIS, valjda bi oni trebalo da ga hvataju.
Kada je moja sestra pokusala da nesto kaze, prekinuo je i poceo da vice na nju, recima: gospodjo, kolika bi mi glava bila kad bi ja sve znao.
Kada je ponovo pokusala na nesto kaze, opet je zaurlao: gospodjo, gospodjo, ama slusate li vi mene.
Istine radi, nije bilo psovki i uvreda, ali snaga njegovog glasa je bila takva da se moze okarakterisati samo onako kako sam opisao: vikanje i urlanje. Dodao bi jos samo pitanje za javnost: jesmo li mi, gradjani tu, zbog njih, da ih slusamo, ili su oni tu zbog nas, da saslusaju nas...?
S obzirom da se tako pokazao, obratio sam paznju na njegove izjave: u gradu ima mnogo prica, rekla kazala, ne znam kako to samo ljudima padne na pamet.
Da analiziramo te price.
-1. Prica, pozlilo joj je pa je pala, potekla od drzavnih sluzbenika...
-2. Prica, presjekla sebi jezik (zbog mnogo krvi), potekla od drzavnih sluzbenika...
-3. Prica, ima epilepsiju, potekla od drzavnih sluzbenika...
-4. Prica, nabola se na zicu, potekla od drzavnih sluzbenika...
-5. Prica, nije ni noz ni zica, potekla od drzavnih sluzbenika...
-6. Ja opet mislim da je zica, potekla od drzavnih sluzbenika...
A da to sve zavrsimo sa onim njegovim: a mozda je to neki manijak.
Da taj covek ne samo da ne zna sta prica, vec ne zna ni sta radi, pokazuje i izjava za televiziju. Posto su prethodno odbili da potvrde postojanje audio snimka razgovora, kada su na tv-u od mene dobili podatak da ga imaju vec 10 dana, i rekli da imaju snimak, tek tad je to potvrdio, ali rekavsi da ne zna (a ima li nesto da on zna), sta je na njemu, te da je prosledjen policiji, kako bi otkrili broj i lokaciju pozivaoca.
Jos jedna laz: policiji sam odneo broj na tacni dan ranije, nego njemu snimak, sto sam mu i ispricao tom prilikom.
Dakle vise od 10 dana kasnije on tvrdi da policija traga za brojem...
Zasluzuje li taj covek da bilo kad vise radi u pravosudju...?
Posle svega kada sam insistirao da razgovaram sa nekim ko je zaduzen da saslusa primjedbe gradjana na rad tuzilastva, posle dugotrajnih konsultacija, odluceno je da se sretnem sa osobom koja je zaduzena da iznosi stavove tuzilastva, a u sustini ne donosi nikakve odluke. Jedan takticki potez da se ispuni forma, a da sve ostane nezabelezeno.
Gospodja sa kojom sam razgovarao je bila izuzetno ljubazna i korektana, sto moram da istaknem kao i suprotne primjere, ali je u svemu bilo najvaznije to sto sam tada prvi put zvanicno dobio saopstenje da je tuzilastvo vec nakon obdukcije iskljucilo famoznu zicu kao uzrok smrti.
Cak su znali o kakvom se predmetu radi (najkrace receno, oblika tankog lenjira), ali to nisu saopstili da ne bi uznemirili javnost. To je priznacu prihvatljivo objasnjenje, ali se postavlja pitanje, zasto kada su znali da se ne radi o samopovredjivanju (na licu mjesta nije pronadjen predmet koji je mogao naneti takve povrede), nisu pokrenuli istragu o ubistvu, nego se prave ludi i to prolongiraju vec sada vise od dva mjeseca, cekajuci rezultate analize tkiva iz Beograda.
Da obrazlozim, a tuzilastvo neka me demantuje ako nisam u pravu: analiza tkiva moze biti korisna samo ako se pronadju tragovi predmeta koji je nanio smrtonosne povrede, te tako da eventualno pomogne u njegovoj identifikaciji, a nece dati odgovor na pitanje da li je ili nije zica, jer se to vec poodavno zna.
Pitanje je, dakle zasto ocigledan slucaj ubistva, neko namjerno predstavlja kao nesrecan slucaj, pravdajuci to motivima "neuznemiravanja", sa kojim obrazlozenje, odnosno kojim pravom, na koji se clan zakona poziva, donoseci takvu odluku.
Ovdje bih dodao samo jos jednu vaznu pojedinost: neposredno po zavrsetku autopsije, bio sam uvjeren da je radjena i toksikoloska analiza, sa ciljem da se ustanovi da li je Ivona prethodno uspavana ili cak otrovana. Dobio sam odgovor da vjerovatno jeste, da bi se to ustanovilo na osnovu izgleda unutrasnjih organa??? To sto vjerovatno jeste, po svoj prilici znaci da, nije im to ni palo na pamet...
Posto sam u kasnijim razgovorima upozorio sestru da me posle svega ne bi iznenadilo da se analiza tkiva, za koju nam je raceno da ce biti zavrsena za 10 dana, nikada i ne uradi, odnosno da ce se od te analize odustati ili ce se njeni rezultati sakriti, ona je to pomenula u razgovoru sa tuziocem, pitajuci sta je sa onim prvim nalazom?
Kakvim prvim nalazom, vi ste upoznati sa svim analizama.
Tek kad je moja sestra obrazlozila o cemu se radi, tuzilac je odgovorila, da o tome ne moze da govori, da je pozove krajem naredne sedmice, da bi mozda tad mogla nesto da kaze...
Naravno da je u receno vreme gospodja tuzilac bila nedostupna, kao i narednih vise od mesec dana. Iako je pozivana od strane moje sestre vise desetina puta dnevno, nikada nije bila na svom radnom mjestu, iako postoji obaveza svakog tuzioca da 4 sata dnevno radi sa strankama.
Posto je bilo nemoguce razgovarati sa nadleznim tuziocem, sestra se obratila glavnom tuziocu, sa zahtevom da se objelodane rezultati analize tkiva, na sta je on odgovorio da o tome nista ne zna, sto je sasvim u skladu sa svim njegovim prethodnim postupcima, ali naravno nije u skladu sa zakonom.
I na kraju, bar za sada poslednje saopstenje tuzilastva za javnost glasi: sve dosadasnje istrazne radnje, ukazuju na to da se radi o nesrecnom slucaju. Vestacenje u Beogradu je pokazalo podudarnost izmedju uzoraka sa zice sa uzorkom djevojcice, ali je tuzilastvo zatrazilo dodatna vestacenja da bi bili sasvim sigurni...
Ovo je parafraza, sustina jedne znatno duze izjave i prihvatam da nisam ponovio od reci da reci stavove tuzilastva (ako bude primedbi na tu temu), ali sam pokusao da izvucem smisao: sta jedan prosecan citalac zakljucuje procitavsi tu izjavu.
Naravno da je i ova izjava lazna i iako po pravilniku svako djelo clana tuzilastva, predstavlja djelo tuzilastva, po svim ostalim propisima i hijerarhiji unutar tuzilastva, jasno je da za svaku izjavu u javnosti, odluku o sadrzaju, te odgovornost o tome ima glavni tuzilac.
A sada cu ukratko da obrazlozim zasto je i ova izjava lazna.
Prvo da se osvrnem na izvestaj vestacenja u Beogradu, koji citiram: navedeni tragovi nisu pokazali znacajan kvantitativni prinos, te ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a sto bi se sve moglo ocekivati kod povrsine povrednog orudja. Ali se isto ne moze iskljuciti, te predlaze dalja vestacenja...
Dakle vestak jasno istice da analiza nije pokazala da se radi o orudju koje je nanelo povrede, ali da on to ne iskljucuje, ta predlaze (on a ne tuzilastvo dalje vestacenje).
Zasto je tuzilastvo to predstavilo sasvim suprotno ??? I po svemu sudeci jedina kompletna i kompleksna istrazna radnja, autopsija (drugih na zalost nije ni bilo, iako tuzilastvo tvrdi da jeste, policija kaze da istraga ne postoji, dok ne dobiju nalog od tuzilastva), takodje odbacuje nesrecan slucaj kao uzrok smrti.
To je neposredno nakon zavrsene autopsije, porodici saopstio sudski vestak, sto sam vise puta isticao, a sada cu da citiram tuzilastvo: radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...
Vjerovatno je to i bilo objasnjenje koje je glavni tuzilac dao, kada je trazio da se ubistvo u javnosti predstavi kao nasrecan slucaj, te da se precute detalji koji na to ukazuju. Ne postoji uporiste u zakonu, od ustava nanize, sve do pravilnika, koje dozvoljava pravo tuzilastvu da daje svjesno lazna saopstenja.
Da li je glavni tuzilac ucestvovao u ubistvu direktno ili indirektno ili je "samo" korumpiram od strane ubica, u to necu da ulazim, ali cu ga, kao i nadleznog tuzioca te jos neke osobe iz policije tretirati kao saucesnika u ubistvu.
Svojim dosadasnjim postupcima tuzilastvo u stvari je uradilo sve, ne da ne uznemiravaju javnost, nego da ne uznemiravaju ubice...

REZIME

Ja cu da nastavim borbu protiv ubica djece pred sudom, ali zelim da pre toga o svemu obavestim vise drzavne organe u pravosudju i policiji, ocekujuci njihovu raekciju. Iako sam vise puta upozoravao da zbog cinjenice da je jedna osoba par dana pred ubistvo pretila Ivoninoj baki citiram: Pobicu ti sve pilice i ne samo njih, nego sve sto prodje vamo... navodeci da se sukob ponavio, sada i sa djedom, te da moze doci da novog ubistva, niko to nije dosao cak ni da provjeri. Toliko o saradnji gradjana sa policijom i pravosudjem.
Ukoliko i ovaj moj dopis bude ignorisan, na predstojecem sudskom procesu, postavicu pitanje odgovornosti svih koji su obavestavani o ovom slucaju, imali ovlastenja da sprovedu istragu a nisu…

16.12.2011.

RADIMO PO ZAKONU

(MJESECIMA SU IZ SERVISA MAFIJE OT BIJELJINA, NALAGALI PRIPADNICIMA SUDSKE POLICIJE DA NAM SAOPŠTAVAJU, KAKO JE PREDMET O UBISTVU IVONE BAJO PREBAČEN U NADLEŽNOST OT DOBOJ! CAK MI JE TO LIČNO LAŽNO PREDSTAVILA SEKRETAR TUŽILAŠTVA DANKA PRODANOVIĆ, TE SAM DOBIO ODGOVOR NA ZAHTIJEV SA PEČATOM I POTPISOM, DAKLE IMAM DOKAZE O LAŽIMA OT BIJELJINA!
ZAHVALJUJUĆI LJUBAZNOSTI I PROFESIONALIZMU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA IZ OT DOBOJ, DOBILI SMO I POTVRDU O TOME!
ZA KOGA RADE PLAĆENE UBICE IZ OT BIJELJINA ???)

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINi

NA RUKE
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

RADIMO PO ZAKONU!

Kao što je i vidljivo iz naslova, svrha ovog teksta je da se sve aktivnosti profesionalaca i građana, dovedu u okvire zakonskih propisa.
Nedavno sam dobio obavještanje da sve podatke o "navodnim" nezakonitim aktivnostima nekog od pripadnika OT Bijeljina dostavljam na adresu OT Doboj, jer je po odluci Glavnog republičkog tužioca, krivična prijava, koju sam predao u februaru, data u obradu tamošnjem tužilaštvu.
Nesporno je pravo Glavnog republičkog tužioca, da donese takvu odluku, da li zbog toga što nema povjerenja u rad OT Bijeljina ili iz nekog drugog razloga, ali je sasvim sigurno da se njegov nalog odnosi na rad tužilaštava, a ne na građane.
Dakle iako nisam imao uvid u relevantni dokument, apsolutno sam siguran da u njemu piše, kako OT Bijeljina, treba da dostavi materijal u OT Doboj, a nikako da to čini bilo koji građanin ove zemlje, jer je pravo svake osobe da podatke o krivičnom djelu dostavi najbližem nadležnom organu, a nije obavezna niti da je pismena, nego sve podatke može da saopšti usmeno...
Šta će se dalje dešavati sa tim podacima, isključiva je obaveza profesionalaca, što dakle u konkretnom slučaju znači da ako procijenite da su podaci koje vam dostavim povezani sa naredbom Glavnog republičkog tužioca, treba da ih proslijedite u OT Doboj.
Svaka pomisao da ja treba da izvršavam naloge bilo kog državnog službenika je apsurdna.
Čak i da postoji zakonski osnov za to, morao bih lično da dobijem tekst pomenute naredbe, a ne da mi to "prepričava" neko od podređenih organu koji je izdao naredbu, (ili nalog).
Ali pošto je farsa sa obradom moje prijave u OT Doboj završena, sa zaključkom da krivično djelo 347 i druga, nije krivično djelo, (neću komentarisati logiku ove tvrdnje) ostaje samo obaveza OT bijeljina , vezano za nove informacije.
No to je problem do koga u suštini neće ni doći jer nemam namjeru da dostavljam ubuduće niti jedan podatak o krivičnim djelima tužioca Stjepanović, sem ako ne dođem do nekih podataka, koji su izuzetno važni, a vezanih za pomenutu osobu.
U svemu tome postoji i druga, mnogo važnija strana problema, a to je dostavljenje novih podataka vezanih za određeni predmet. Konkretno ja imam dokazni materijal u slučaju ubistva Ivone Bajo, a po ZKP-u, je to jasno predviđeno, u članu "Obustava istrage" stav 3.
Ja sam apsolutno siguran da djevojčica nije stradala na način na koji je to pokušala da predstavi pomenuta tužilac Stjapanović i da to dokazi koje imam nesporno potvrđuju, a obaveza je Tužilaštva da te dokaze analizira.
Svaki dokaz može da se ocjenjuje i procjenjuje, da mu se daje određena težina, ali niko nema prava da bilo koji dokaz, krije, uništava ili falsifikuje, a to je ono što je činila pomenuta tužiteljka Stjepanović.
Dakle moj osnovni cilj je da dostavim nove podatke o krivičnom djelu i na tome ću i dalje insistirati, a kakav će biti vaš stav po tom pitanju je nešto što će mi koristiti u daljim aktivnostima vezanim za ovaj slučaj.
Svako nezakonito postupanje bilo koje osobe u državnim organima, iskoristiću kao dodatni argument, za sve naredne akcije.
Sem toga, ja kao građanin pokušavam da obavijestim Glavnog okružnog tužioca, o nezakonitom radu, jednog od tužilaca vezano za obavljanje tužilačke funkcije, a što bi on morao da kontroliše i rukovodi njime. To što mi se ne dozvoljava da iznesem podatke o tome, ću predstavljati na način, kako je za svoje kriminalne aktivnosti, tužilac Stjepanović, dobila podršku i podsticaj, a možda i naredbu od nadređenih...
Sem prethodno nevedenog, ističem da su prema meni pokrenute "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", i da se po svoj prilici sve moje komunikacije kontrolišu, pa tako i pismene pošiljke.
Stoga ću u narednom periodu isključivo koristiti prava o ličnom ili usmenom dostavljanju podataka, a svako ko u tome pokuša da me spriječi, mora biti spreman na posledice tog čina.
Kako sam od februara 2010. godine dostavljao podatke, koji dokazuju više krivičnih djela, a pre svega "Ubistvo", nastaviću sa insistiranjem na razgovoru sa uredom glavnog tužioca po tom pitanju.
Dosadašnji odnos tužilaštva prema ubijenoj djevojčici bio je više nego sraman, i dodatno daje argumente pretpostavci da je tužilac Stjepanović, za svoje nezakonite aktivnosti imala dozvolu ili nalog viših državnih organa.
Niti za jedno sporno pitanje, koje je postavljeno, a vezano za detalje o ubistvu i toku istrage, nije dat nikakav odgovor.
Za sve vas koji budete ovo čitali, pomislite za trenutak da je u pitanju vaše dijete.
Kako je ono izgubilo život?.
I kakav je "odgovor", od za to plaćenih nadležnih organa?.
Ko ste vi da znate to? Mi smo odlučili da je tako i nemamo namjeru da to objašnjavamo.
Zašto smo sakrili sve podatke koji ukazuju na ubistvo od vještaka, materijalne dokaze, zašto smo lažno izvještavali javnost, to se vas ne tiče, a ako pokušate da saznate istinu, upotrijebićemo sva sredstva da vam zagorčamo život.
To je nešto što bi kod skoro svakog prosječnog građanina upalilo.
Ja nisam neko ko bi se hvalio bilo čime i da nije došlo do ovog tragičnog događaja, vjerovatno za mene nikada ne biste čuli, ali silom prilika sam se našao u sukobu sa mafijom i upozoravam je da sam daleko iznad prosjeka u svim oblastima koje su bitne za tok ove borbe.
Tako, ako je iko računao da me može uplašiti, nekim prijetnjama, neka zna da je to nemoguće i da je u stvari upao u moju zamku, jer sada već dva sudska vijeća imaju podatke o slučaju.
U tu zamku je prva upala tužilac Stjepanović, koja je odbila da evidentira podatke koje sam prikupio ne znajući da snimam sve svoje razgovore od trenutka kada smo čuli rezultate autopsije. Nadalje sam bio siguran da "potvrdu" svoje zločinačke misije može dobiti samo ako vještacima ne dostavi podatke o unutrašnjim povredama, te sam stoga prije godinu dana dostavio dokument "Ko skriva ubice". Svrha toga je bila da obesmislim svaki njen pokušaj da svoje zločine "opravda" nesposobnošću, greškom i slično, jer sam je na vrijeme upozorio, a ona je uprkos tome izostavila sve unutrašnje povrede iz materijala proslijeđenog vještacima, a takođe je i mene izbrisala sa lica zemlje, jer nije dostavila ništa od onoga što sam na bilo koji način prezentovao istražnim organima.
Svi moji postupci od donošenja "njene" odluke o obustavi istrage do danas su takođe imali tu svrhu. Da pokažem i dokažem da je sve radnje izvršila sa namjerom, a "snijeg koji sam posipao tom prilikom", je pokazao trag svake zvijerke umiješane u ovaj zločin.
To je i objašnjenje, zašto u ovom dokumentu otkrivam neke svoje planove i razloge za njih, a jedan od najvažnijih je taj da kriminalci, čije je oličenje Stjepanović Danica, nemaju miran san i da im ispred očiju neprestano lebdi slika ubijene djevojčice, pomiješana sa obrisima zatvorskih rešetki. Tako vrijeme koje provode na slobodi, do trenutka kada budu pravosnažno osuđeni na izdržavanje zaslužane kazne, neće provesti uživajući u njemu.
Da ne bude zabune, kako je izvor sveg zla za mena pomenuta osoba, jer sam detaljno razradio sve mogućnosti, a jedna od njih je ta da je ista samo obična kukavica, sluga mafije i da izvršava naloge iz straha za sebe ili svoj položaj. To je naravno ne opravdava, ali umnogome umanjuje njenu ličnu odgovornost, no s obzirom da je ona "donijela" odluku i potpisala je sve aktivnosti u prethodnom periodu sam usmjerio na nju direktno, ne računajući prijave protiv drugih saučesnika na nižim funkcijama.
Zato sam i insistirao na razgovorima sa glavnim tužiocem, kako bi isti pokazao da li je podržava u njenim zločinima ili će raditi po zakonu, a za sada imam i dokazni materijal po tom pitanju. Dalje aktivnosti ću usmjeriti u istom pravcu i istrajati na poštovanju svih prava predviđenih zakonom. Svaki pokušaj da u tome budem spriječen ću iskoristiti kao bumerang u borbi protiv mafije, što je dosad sigurno svima postao jasno.
U završnom dijelu ću obraditi sa pravne i logičke strane, jedan drugi aspekt cijelog slučaja, a to je optužba protiv mene da planiram atentat na 6 pripadnika tužilaštva.
Ne ulazeći u istinitost te tvrdnje, a neću iznositi ni argumente protiv nje, jer postoji stručna osoba koja će o svemu donijeti svoj sud, razradiću samo neke varijante koje se mogu dešavati u budućnosti na bilo kojoj teritiriji ove zemlje.
Iz samog teksta optužbe koji mi je pročitan, vidljivo je da je povod za planiranje pretpostavljenih radnji iz člana 169, moje uvjerenje da su za smrt ili bar za prikrivanje ubistva odgovorne te osobe.
Istina je da 3 od tih 6 osoba ja optužujem za kršenje zakona, koje je direktno usmjereno ka prikrivanju tog ubistva, (u različitom obimu). Jednu od njih nikada nisam sumnjičio, a 2 osobe uopšte ne poznajem, niti znam kako izgledaju, a nisam ih nikada ranije pominjao u tekstovima, što se kasnije istina dešavalo, a sa jednom od njih sam razgovarao telefonom, što je zabeleženo u audio zapisu, koji se sada nalazi i na lokacijama izvan zemlje.
Poenta je u tome što porodici koja iznosi sumnje u profesionalan rad nadležnih osoba, umjesto da iznese protivargumente i razuvjeri ih u tome, tužilaštvo naprotiv uskraćuje sve informacije, tretira ih kao smeće i dodatno nas uvjerava u svoju krivicu.
Naprotiv jedini način da se izvuče iz neprijatnosti, OT Bijeljina je pronašao u tome da "zapuši usta" medijima i tako spriječi da neprijatne informacije dođu do javnosti.
Kakvi su moji planovi i kakvo sam "oružje" namjenio u borbi protiv kriminalaca, biće vidljivo onima koji su pregledali računare koje sam koristio i pronašli oko 20 Zakona i podzakonskih akata. Ja lično smatram da je za svako krivično djelo, jedina ispravna zatvorska kazna predviđena zakonom i prije svega javnost te kazne, kako se niko više nikada ne bi usudio da se poigrava sa službom, vršeći takva kriminalna djela, jer će imati u vidu šta ga čeka.
No nemaju svi građani niti moje znanje, hrabrost, ni mentalnu snagu i ako je ovakvo bahato, nekorektno i nezakonito ponašanje slika rada tužilaštva, onda je samo pitanje dana kada će nekom građaninu "pući film", te će pribjeći nasilju.

Nažalost takvi slučajevi su se već dešavali, a vi svojim ponašanjem ne činite ništa da se građanima objasne vaši postupci, nego naprotiv nastupate kao servis mafije.
Lično sam čuo od nekih osoba "šta bi učinili" da se radi o njihovoj djeci.
Ali ostavimo sada po strani te priče, jer jedno je priča a drugo je djelo, i posvetimo se jednom pojmu koji je izgleda vrlo važan u državnim institucijama, a to je "ugled" Tužilaštva i tužilačke funkcije.
Iz svega navedenog i iz mojih razgovora sa svima u poslednjih godinu dana, jasno je da je ugled poslednji pojam koji je asocijacija na Tužilaštvo.
Da li vam je do tog ugleda zaista stalo i hoćete li učiniti išta da se mišljenje ne samo mene nego i cjelokupne javnosti o vašem radu, popravi, pokazaćete u narednim danima.
Ja ću i dalje "raditi svoj posao" i zahtijevati da i vi radite svoj, a kada dođe dan da pred sudom objasnimo svoje postupke, neću imati čega da se stidim.
Ko će od vas to moći da kaže???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

16.12.2011.

KOMANDI SUDSKE POLICIJE

KOMANDI SUDSKE POLICIJE

OBAVJESTENJE

Skrecem paznju svim pripadnicima sudske policije, da je unazad nekoliko mjeseci (bar koliko ja znam), Okruzno tuzilastvo u Bijeljini vise puta zloupotrebljavalo vase osoblje, koristeci se njime kako bi mi uskratilo prava koja imam po ustavu i zakonu. U prilogu na drugoj strani su samo neki od clanova koje su pojedini pripadnici tuzilastva brutalno krsili, te clanovi njihovog sopstvenog pravilnika koji ih obavezuju na 4-satni rad sa strankama svakog dana.
Podvuceni djelovi su najbitniji za ono sto hocu da istaknem. Naime Sudska policija nije sekretarica tuzilastva da za njih „laze“ onima koji ih traze.

Siguran sam da je poznato svim pripadnicima sudske policije, koji su u ovih nekoliko mjeseci imali priliku da se sretnu sa mnom, da „nikada nije bilo nikoga“ u tuzilastvu, kada bih dolazio da dobijem informacije o dokumentaciji, odnosno dokazima koje sam predavao u pisarnici.
No moj cilj i nije bio da razgovaram sa njima, jer sam znao da ih „nece biti“, nego prije svega da pokazem sto vecem broju ljudi, zaposlenih u zgradi, kakvi ljudi danas sjede u Tuzilastvu.
To sto bi se svaki put zavlacili u misju rupu, kad se ja pojavim na ulazu, dovoljno govori samo za sebe. Jedna djevojcica je umrla nasilnom smrcu. Zasto su im bile potrebne tolike lazi, zasto sada ti mocnici bjeze od mene kao djavo od krsta. Zasto ako nisu krivi?
Kao prilog uz ovaj dokument dostavljam i CD, na kome se nalazi veci dio dokumentacije koju sam prikupio, protiv kriminalaca unutar drzavnih organa.
U folderu „Dokumenti“, te podfolderu „Slike“, nalazi se vise fotografija koje sam snimio u zgradi suda. Nekoliko slika torbe su univerzalni dokaz :
DA SE RADI O UBISTVU
DA SU UBICE POKUSALE SAKRITI TRAGOVE
DA SU IH ISTRAZITELJI ZASTITILI
DA SE UBISTVO VJEROVATNO DESILO NA DRUGOM MJESTU
Po jednom od clanova stav 1, koji cu navesti:
Obaveza prijavljivanja krivicnog djela
(1) Sluzbena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzecima i ustanovama duzni su da prijave krivicna djela o kojima su obavijesteni ili za koja saznaju na koji drugi nacin. U takvim okolnostima, sluzbeno i odgovorno lice ce preduzeti mjere da bi se sacuvali tragovi krivicnog djela, predmeti na kojima je ili pomocu kojih je ucinjeno krivicno djelo i drugi dokazi o njima i obavijestice o tome, bez odlaganja, ovlasceno sluzbeno lice ili tuzilastvo.
i vi biste bili obavezni da podatke koje ste dobili prosledite, da bi odgovorni za prikrivanje ubistva sto prije bili uhapseni. No nije to ono sto ja ocekujem od vas. Sugerisao bih samo da o svemu izvjestite Ministra pravde :
Član 4.
Ministar pravde je odgovoran za rukovođenje Sudskom policijom, a komandir Sudske policije je odgovoran za operativnu kontrolu sudske policije.

jer cu u narednim danima biti prisiljen da javno protestvujem zbog nezakonitog rada tuzilastva, ukoliko se to nastavi. Ne dozvolite da pripadnici sudske policije izvrsavaju naloge kriminalaca koji su saucesnici u ubistvu jednog djeteta. O nacinu protesta i svojim zahtjevima cu naknadno obavjestiti sudsku policiju…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

15.12.2011.

OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU

NA RUKE

GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

U ime porodice tragično nastradale Ivone Bajo, zahvaljujem vam na pokazanom razumjevanju i poštovanju, koje ste pokazali, (ne prema mojoj sestri ili meni, jer sebe ne smatram važnim u tom aspektu, nego prema ubijenoj djevojčici).
Uvjerio sam se da ste čovjek od riječi, a humanost koju ste pokazali, u odnosu na dijete koje je prerano izgubilo život je pozitivan primjer, poslije nažalost više suprotnih, negativnih i čak monstruoznih.

Ivona je prije drugog rođendana naučila latinicu a tri mjeseca kasnije i ćirilicu, dok je neposredno pred ubistvo, potpuno savladala tablicu množenja, što je bilo u programu tek narednog razreda.
Učestvovala je u kreiranju programa "Slovarica", oba pisma svojim glasom i izborom slika. Navedene programe možete vidjeti na CD-u, koji sam dostavio ranije, po pokretanju programa "Plejer"
Sem navedenih tu se nalaze još neki programi za edukaciju, metematiku i zabavu za djecu, a kod za instalaciju je 29111965.
Ne želim ovom prilikom da navodim bilo šta vezano za razlike koje ima OT Doboj i ja po pitanju mojih prijava. Siguran sam da su dokazi koje imam neoborivi i da tužilac Stjepanović nije imala pravo da torbu sa presječenim kaišom i većim djelom opranim benzinom, kako bi se uklonili tragovi ubistva, sakrije od javnosti i vještaka.
Posebno da podatke (i fotografije) o unutrašnjim povredama koje su i dovele do smrti, ne predoči vještacima.
Sasvim je jasno iz kojih je to razloga učinjeno i ja ću nastaviti sa borbom protiv organizovanog kriminala, kako bi druga djeca i vaša djeca bila sigurna.
Nažalost isti ljudi koji prikrivaju ovo ubistvo već godinama blokiraju i otkrivanje krivaca za ratne zločine. Samo u toj ulici u kojoj je pronađena mrtva Ivona, prije desetak godina je pod sumnjivim okolnostima nastradao dječak, a 1992. godine je ubijeno oko 20 osoba od kojih 6-ro djece.
Neću se smiriti dok svi krivci za ta ubistva ne budu kažnjeni po zakonu.

Ako se to i ne desi, pa i mene ubiju, kao što su vjerovatno učinili sa g, Teodorovićem, načelnikom kriminalističke policije, koji je nađen mrtav u automobilu samo 5 dana pošto mi je obećao da će istražiti sve sumnjuive radnje i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, bar će ostati dokazi iza mene. Inače, pomenuti gospodin je sahranjen već sutradan bez autopsije, a zvanično je "doživjeo" srčani udar i skrenuo sa puta.
No ja, ću nastaviti da se borim protiv te mafije i vjerujem u uspjeh, a ako se to desi, znajte da ste dali svoj doprinos tome, na čemu vam zahvaljujem...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

15.12.2011.

SEKRETARU TUZILASTVA

(SEKRETAR TUZILAŠTVA, DANKA PRODANOVIĆ, ME IZVJESTILA DA ZAHTJEVE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA NIKADA NIJE NI VIDJELA, TE DA JE NA KRIMINALCU KOVAČEVIĆ NOVAKU, KOGA ZOVE ŠEFOM, (BOSOM) EKSKLUZIVNO PRAVO DA ODLUČUJE HOĆE LI SE POŠTOVATI ZAKON ILI NE, ČITAJ "ILI ĆE MOJI ZAHTJEVI ZAVRŠITI U KORPI ZA OTPATKE"...)

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

SEKRETARU TUŽILAŠTVA

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Vjerujem da vam je poznato na koji način ja lično ocjenjujem vaš rad i konkretno pristup odgovornoj funkciji koju obavljate u prethodnom periodu, od ubistva djevojčice Ivone Bajo do danas. Siguran sam i da ste se lično uvjerili u to da su neke osobe zaposlene u tužilaštvu, koje ovom prilikom neću imenovati dale svoj doprinos prikrivanju ubistva.
S obzirom na sve okolnosti, ja sam maksimalno pokušao da vas distanciram od svega i ne dovodim u vezu sa aktivnostima koje sam usmjeravao ka pripadnicima tužilačke mafije, no s obzirom da već duži period imam ovlaštenje da zastupam interese gospođe Budimke Bajo, majke ubijene djevojčice, obavezan sam da svoje postupke prilagodim njenim zahtjevima.
Dakle, moj je stav da svaku osobu koja je pokazala razumijevanje, humanost i profesionalan odnos u ovom slučaju, poštedim negativnih pravnih posledica, uprkos tome što je izvršavajući naloge nadređenih dala doprinos prikrivanju ubistva.
Nasuprot tome, Budimka Bajo smatra da svi oni koji su na bilo koji način učestvovali u zataškavanju tog zločina moraju snositi posledice toga, bilo da se radi o krivičnoj odgovornosti i zakonom predviđenoj kazni ili osveti tužilačke mafije koja ih može koštati posla, karijere, pa čak i života, kao što je to osnovano sumnjamo slučaj sa g. Teodorovićem, koji je samo par dana pošto je informisan o nezakonitim aktivnostima tužioca i inspektora, te istakao da će sve ispitati i podnijeti zahtjev za saslušanje kriminalca Stjepanović Danice, doživio "srčani udar" te je sahranjen po hitnom postupku bez autopsije....
Što se vas tiče, u više navrata ste na zahtjeve za pristup informacijama davali besmislene odgovore, odnosno izbjegavali ispunjavanje zahtjeva.
Ja naravno znam da vi niste lično odlučivali o sadržaju odgovora, ali s obzirom da ste bili svjesni, kakve nebuloze potpisujete, odgovornost je i na vama.

U prilogu dostavljam tekst samo jednog zahtjeva i odgovor na njega, gdje se jasno vidi da se tužilaštvo izruguje zakonu i omalovažava ubijeno dijete.
Prvo pitanje i odgovor na njega nemam namjeru da sada uopšte pominjem, jer sam znao da će odgovor tužilačke mafije biti upravo takav kakav jeste, a komentar o tome sam izneo ranije.
Ovom prilikom ću istaći samo to da na stavke pod rednim brojevima dva i tri nije bilo nikakvog odgovora, kao da ta pitanja nisu ni postavljena.
Naprotiv odgovara se na nešto što nije uopšte pomenuto, te sada postavljam pitanje :
Gdje ste vidjeli. odnosno pročitali u mom zahtjevu, stavkama 1-3, da sam pokrenuo temu po osnovu materijala o pokretanju istrage po bilo kom predmetu.
Dokumenti na koje se pozivam su u prilogu, tako da dodatno postavljam pitanje, da li je tužilaštvo uopšte sposobno da smisleno sačini makar jedan dokument.
To što se nalazi u odgovoru na moj zahtjev je ispod nivoa osnovne škole, pa bi čak i djeca u tom uzrastu obrazovanja primjetila o kakvim se brljotinama radi.
S obzirom da ste ispod tih nebuloza stavili svoj potpis i pečat, sramota za taj čin je i na vama bez obzira što ste za taj akt dobili nalog od mafijaškog bosa.
Ja ću u narednom periodu insistirati na usmenom razgovoru sa vama, kako bih ukazao na pomenute propuste i zahtijevao da se omogući pristup podacima, koje sam jasno naveo.
Ukoliko vi to odbijete, u narednom periodu i vaše ime će se naći na spisku organizovane kriminalne grupe, odgovorne za ubistvo djevojčice Ivone i prikrivanje istog.
Siguran sam da će tužilačka mafija pokrenuti sve mahanizme da spriječi moje aktivnosti, po tom pitanju, (ako budem prisiljen), pa će naložiti i moje hapšenje, ali ja ću se uvijek ponovo vraćati, a kada vaše porodice saznaju, da ste učestvovali u prikrivanju ubistva, ništa na ovom svijetu neće moći da vas opere i opravda u očima onih koje najviše volite...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

14.12.2011.

KOME JE POTREBNO OVAKVO TUZILASTVO

 

MEDIJIMA
INSTITUCIJAMA REPUBLIKE

KOME JE POTREBNO OVAKVO TUŽILAŠTVO

Prije nekoliko mjeseci dosao sam u zgradu gdje se nalaze prostorije Okružnog tuzilaštva u Bijeljini, sa namjerom da prijavim krivično djelo "Prevare", i obrazložim to tužiocu, donoseći pri tome dokument, kao dokaz.
Iako sam objasnio pripadnicima Sudske policije o čemu se radi i da nemam namjeru pominjati ubistvo Ivone Bajo, dokaze o tome i aktivnom učešću tužilaca iz OT Bijeljina u prikrivanju tog zločina, nadležni su odbili da evidentiraju prijavu, iako su plaćeni novcem građana upravo da gone počinioce krivičnih djela!
Mene takav stav nije iznenadio, jer se uklapa u totalno bezakonje u radu Tužilaštva.
Vratio sam se kući i poslao elektronske poruke o tome na više adresa: OT Bijeljina, Specijalno tužilaštvo, Ministarstva pravde i policije...
Radilo se o krećem objašnjenju te više proslijeđenih poruka koje sam ja dobivao, na svoj mejl, no upravo sam saznao da tužilaštvo nije shvatilo o čemu se radi, nego su vjerovali da im šaljem citiram doslovno: "LJUBAVNA PISMA!"
Dakle o čemu se radi!
Tokom ove godine dobio sam bar 20 poruka od navodno djevojaka iz afrike, koje su izbjegle iz ratnih područja, trenutno se nalaze u kampu, otac im je ubijen, a ostavio im je u nekoj evropskoj banci 4-6 miliona dolara, zavisno od slučaja....
Ja sam jedini kome vjeruju, osim velečasnog naravno, čiji broj su ostavljale, te me MOLE, da prenesem njihov novac na svoj račun, kako bi mogao da im pošaljem dio, da nastave školovanje, a za tu uslugu bih dobio 15 do 50 posto novca, posto su one suviše "mlade" da bi upravljale njime...
U nastavku priče se pojavljuje odvjetnik, koji će SVE DA SREDI tamo u banci, a za troškove i takse treba mu poslati od 500 evra naviše...
Naravno, radi se o prevari na međunarodnom nivou, a prevare putem interneta su postale ozbiljan problem.
U NASTAVKU JE JEDNA OD TIH PORUKA SA IMENIMA, TELEFONIMA I MEJLOVIMA:


I want you to know that before I contacted you I saw your profile that you matched mine and you are the type of person . Please i have not told anyone except you about the existence of this money and I will like you to please keep it secret to other people because since it is (MONEY) all eyes will be on it.
Remember I trust you ! that is why I am giving you all this information!.I will like to hear your voice please,just call the Rev with (+221-774678600) and tell him that you want to speak with me and he will send for me immediately.You can call the Reverend around 3pm my time I will be there waiting your urgent call and ask him the best time to call me.
I have informed the bank about my plans to claim,this money and the only thing they told me is to look for a foreign partner who will stand on my behalf due to my refugee status and the laws of this country.You will have 15% of the total money helping me and the remaining money will be managed by you in any business of your choice. In this regards i will like you to contact the bank immediately with this information,tell them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me transfer my 6..5million dollars deposited by my late father of which i am the next of kin to your account in your country.
The contact information of the Bank are as follows.
Standard Chartered Bank PLC London.
Mr Peter Sands Executive Director of finance/Foreign transfer officer.
Email customers_scb@accountant.com
OR
petersands@consultant.com
The Name Of The Transfer officer is Mr. Peter Stands
Telephone number +44 7031844662
+447031845539
+447031852764
Fax +44-70111-49771
My Father's Account Number is ALB745008901546/QB/92/B.
Contact them now on how to transfer the $6.5 (Six Million Five Hundred Thousand US Dollars)deposited by my late father which I Cynthia Gilles is the next of kin. My dear I am glad that God has brought you to see me out from this situation and i promise to be kind and will equally need you in every area of my life Including investing this money since i am still too young to manage it..
As I told you before,this camp is just like a prison and my prayers is to move out from here as soon as possible.Please make sure that you contact the bank so that after the transfer you can send some money from that money for me to prepare my traveling documents to meet with you in your country.. Awaiting to hear from you soonest!.
Yours forever!
In love
Cynthia


Kako dakle u tužilaštvu nisu shvatili, o čemu se radi, pokušao sam da objasnim, uz opasku da se bar preko medija upozore građani na opasnost, kako neki od njih ne bi bili prevareni!
Na to mi je uzvraćeno riječima: "A ZAŠTO VI NE OBAVIJESTITE MEDIJE???"
Ja, čije dokaze o ubistvu jednog djeteta i saučesništvu tužilaštva u tome, ne smije da objavi nijedan novinar, trebao bih da radim njihov posao i hvatam te prevarante, obavještavam građane...
Radio bih ja to da mogu. Mogu samo da pošaljem obavjest novinarima, a do njih je hoće li upozoriti građane!
TUŽILAŠTVO IONAKO NE NAMJERAVA NIŠTA DA PREDUZME

Nadalje mi je skrenuta pažnja, da neću moći da im se suprotstavim na sudu, uz pominjanje nekog ekstra advokata, koji kada se samo pojavi pred sudom, već je dobio pola parnice???
Siguran sam da se sudijama neće svidjeti, kao ni VSITV, da postoji mišljenje, kako nečije ime rješava spor, a ne dokazi. Ime pomenutog advokata i ime osobe od koje sam saznao ove podatke nije bitno, a vjerujem da je sve povezano sa tužbama, koje sam pokrenuo za nadoknadu štete, zbog lažne prijave tužilaca iz OT Bijeljina.
Pa uzmite tog advokata, gospodo tužioci, da vas zastupa, kad niste sposobni sami da se branite na sudu...
A što se argumenata koje koristim tiče, još se nije oglasio niko iz ograna vlasti, ko bi ih osporio.
Ako neki novinar sme da me suoči sa bilo kim predstavnikom tužilaštva, vidjećemo ko ima dokaze a ko laže!
Kažem, ako sme, jer im već sutradan neki "savjesni" građanin može prijaviti direktora za utaju poreza.
A sve i da mediji smeju, niko iz tužilaštva ne bi imao hrabrosti da se pojavi.

Njihove su ruke krvave, i nemaju odgovore ni na jedno pitanje.
Zato ću uskoro dokaze koje imam ponovo javno iznijeti ispred zgrade Tužilaštva.
Njih to ne zanima! Samo prljavi novac, kojim ih plaća mafija...
Možete se sakrivati, prijetiti, hapsiti, ali nećete me zaustaviti!
Pitali ste me: Zar se nisam umorio?
NE NISAM! SVAKI DAN SAM SVE JAČI, A VI STE SVE JADNIJI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA ZA UBISTVO

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NN LICA

Napomena: Izraz koji je upotrebljen u prethodnom redu "NN LICA" je množina, dakle radi se o više lica, koje su učestvovale u zločinu i prikrivanju istog, a ne o jednoj osobi...

U periodu od februara 2010. godine do danas, (29.10.2010.) dostavljao sam u kontinuitetu OT-u Bijeljina, materijal, koji dokazuje ktivično djelo "Teško ubistvo", te "Sprečavanje dokazivanja" i "Pomoć učiniocu poslije izvršenja".
Radi se o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009.(KTA-596/09), koje je poslije kriminalno vođene istrage od strane tužioca Stjepanović Danice, predstavljeno i okarakterisano kao nesrećan slučaj.
Takozvana istraga nije dala odgovore ni na jedno sporno pitanje, a navodim samo neka:
-Ostalo je nepoznato gdje je nestala djevojčica od 15:35, kada je poslednji put viđena živa, do 16:10, kada je pronađena na asvaltu sa probodnom ranom na grudima...
-Kako je žica sa desne strane bicikla, uzrokovala probodnu ranu koja ide u suprotnom smijeru, (sa lijeve na desnu stranu tijela)?
-Zašto je jedan od svjedoka izmjenio izjavu?
-Kako se kostim koji je imala na sebi našao na asvaltu?
-Ko je i zašto uklonio kostim i torbu sa lica mjesta?
-Zašto istražitelji nisu uzeli ništa osim te torbe iz automobila?
-Kako je došlo do presjecanja kaiša, sporne torbe?
-Zašto su sa tog kaiša oprani svi tragovi, pa čak i originalna boja?
-Gdje je nestao dio presječenog kaiša?
-I na kraju ovog navođenja samo jednog dijela brljotina tužioca Stjepanović, ističem da iako je po ZKP-u obavezna da navede razloge za nesprovođenje istrage, ona to nije učinila.

Sem obilja materijala koji sam dostavljao, a koji ukazuje na nepravilnosti u toku istrage, dostavio sam i audio snimak izjave vještaka, te transkript iste, iz koje je jasno vidljivo, da vještaci, čije se mišljenje navodno čekalo da bi se znao uzrok smrti, nisu imali pojma, o unutrašnjim povredama, te je ceo njihov rad, koji plaćaju građani republike, potpuno bezvrijedan.
Naravno ne njihovom krivicom, nego onoga ko im te podatke i fotografije nije poslao.
Uz sve to ističem da su detalji vezano za torbu, otkriveni tek po obustavi istrage, jer je ista, u stanju kakvom je bila, sklonjena, (sakrivena) od porodice i javnosti.
Kako se radi o izuzetno ozbiljnim dokazima za teško krivično djelo, pozivajući se na član, "Obustava istrage" ZKP-a, stav 3, koji navodim : "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo", u svojstvu podnosioca prijave i kao zastupnik majke ubijene djevojčice, zahtijevam da OT Bijeljina ispuni svoju zakonsku obavezu i otvori istragu, na osnovu novih podataka koje sam dostavio...
Odgovornost za nepravilnosti u toku istrage tužioca Stjepanović, je isključivo njena.
Za obradu materijala, koji je dostavljen u OT Bijeljina i pokretanje nove istrage, odgovornost je isključivo na uredu glavnog okružnog tužioca.
Ovaj dokument, kao i ostali, od februara do danas poslužiće kao dokazni materijal u slučaju da se opstrukcija i brutalno kršenje zakona nastavi od bilo koje nadležne osobe u tužilaštvu.
Ja ću u svakom slučaju ponuditi saradnju i detaljno obrazložiti sve podatke do kojih sam došao, (što je moje pravo predviđeno zakonom), predstavniku OT Bijeljina, a što je zakonska obaveza tužilaštva.
U interesu svih, a pravde i zakona prije svega, je da radimo po propisima.
A to je i najmanje što možemo učiniti za ubijeno dijete i svu "našu" djecu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA

(OVA KRIVICNA PRIJAVA, PISANA JE U DECEMBRU 2010 GODINE I TADA SAM PRETPOSTAVIO DA JE U FIRMU TAJKUNA BOBAR GAVRILA, ŠVERCOVAN HEROIN, NO DOGADJAJI IZ 2011 I AFERA "BARAŠIN" POKAZALI SU DA JE SPECIJALNOST TUŽILAŠTVA ŠVERC ORUŽJA...)

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

AD "UNIVERZAL" BIJELJINA

Napomena: (Ovaj dokument je radjen i u elektronskom obliku, sa prilogom dokumentima na koje se poziva, a nalazi se na cd-u u folderu Prilozi, u dokumentu "Prijava protiv Univerzala.htm").
Dana 23.07.2009. na ulazu u gore navedenu firmu, pronađena je smrtno ranjena djevojčica Ivona Bajo. Neposredno po odvoženju djevojčice u bolnicu, jedan od radnika, portir Blagiša Sofronić je prisutnima saopštavao kako je lično vidio dijete da vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te da je pomislio kako se radi o infarktu. Istu priču ponovio je dva dana kasnije meni i još dvema osobama, čija imena neću navoditi zbog opasnosti po njihovu sigurnost.
Dakle osim mene postoje još tri osobe koje su prisustvovale tim izjavama portira, i spremne su to posvjedočiti na sudu, ali zahtijevam da se prethodno moja izjava testira poligrafom, te izjava portira, ako ospori istinitost mojih tvrdnji, te ću tek tada otkriti imena svjedoka.
No nekoliko dana kasnije, pomenuta osoba mijenja svoju izjavu i u zapisnik izjavljuje da nije vidio ništa, nego je samo primjetio zadnji kraj bicikla kako pada, a u izjavi datoj tužiocu, čak ni to, nego da je samo čuo krkljanje. Skenirane izjave se nalaze u istom folderu, kao i tonska izjava data zastupniku u kome tvrdi da je neko drugi mjenjao iskaz...
No još zanimljivija izjava u tom audio zapisu je to da je on lično uklonio sa lica mjesta materijalne dokaze i to kostim koji je imala na sebi, te torbu koju je nosila preko ramena.
Zanimljivo je da je djevojčica nestala na pola sata, (od 15:35 do 16:10) te je moguće da je kostim skinula ista osoba koja je i uzrokovala smrtonosnu povredu, baš u tom periodu.
Na takvo nešto ukazuje i stanje u kome se torba nalazi. Kaiš je dvostruko presječen, bez ijedne kapi krvi na sebi iako je torba potpuno prekrivena krvavim mrljama. Štaviše veći dio kaiša je izmjenio boju, i jasno se vidi prelaz iz originalne žute u drugu nijansu.
To asocira da je korišteno jako hemijsko sredstvo da bi se uklonili tragovi ubistva, koje je čak i boju skinulo. Zato je bilo potrebno torbu ukloniti sa lica mjesta.
Da li su na torbi bili tragovi masti, ulja, farbe ili nečiji otisci prstiju, da li je sve to oprano u periodu kada je dijete nestalo ili kasnije, utvrdiće istraga. Naime moguće je da je portir uklonio torbu kada je vidio tragove na kaišu, (koje su kasnije oprali saučesnici iz istražnih organa) a druga opcija je da je to učinjeno zato što je primjetio da je skinuta boja sa kaiša. Detalj koji ukazuje na to je u izjavi svjedoka Vasilić Đuje, (Djuja 3.jpg) gdje pri kraju te strane kaže da se dotični samo nageo nad njom, ali nije učinio ništa da joj pomogne. Kasnije je po sopstvenom priznanju sklonio torbu sa lica mjesta.
Pitanje : Šta je ugledao u tom trenutku.
Takođe je zanimljivo da na dan događaja, ne postoji niti u jednom zapisniku policije, podatak da je prije pronalaženja djeteta u krug firme ušao kamion, a pobjegao prije dolaska policije. Šta je dovezao, da li heroin ili neku drugu švercovanu robu, niko nije pokušao da ustanovi. Specifikacije robe nema, a dokumentacija je nepotpuna i dijelom falsifikovana. Skenirani dokumenti se nalaze u istom folderu, a sada skrećem pažnju samo na Tahograf trake.jpg, gdje se vidi da se radi o prevari jer iako su po izjavama vozača zamjenili trake oko podneva, obje pokazuju da su korištene u isto vrijeme, oko 16 sati. To znači da su obojica vozila isti kamion u isto vrijeme, ili se radi o traci iz drugog dana, što se i vidi na jednoj od njih.
Izjave vozača su takođe u prilogu na cd-u, (Nedžad i Mirsad 1-8.jpg).
Zanimljiv je posebno detalj u kome vozači objašnjavaju da su imali kvar na rezervoaru koji su sanirali trakama. Oni doduše tvrde da se radi o platnenim kaišima od 5 cm širine, ali sam ustanovio da se u istu svrhu koriste i metalne trake, a kako ona izgleda može se vidjeti na slikama Traka 1-6. jpg. Zanimljivo je da jedan od vještaka tvrdi da je predmet koji je ubio djevojčicu trakastog oblika, Blazanovic 4.jpg, a dimenzije rane 19 mm, Patologija 01.jpg, u dlaku odgovara dimenziji trake, Traka 1a.jpg.
Kada se tome doda činjenica da je svaki dio kamiona, posebno pri dnu uglavnom mastan ili nauljen, onda se dolazi do zaključka da je lako moguće da je ta improvizacija koju su izveli pukla u prolazu pored djevojčice i budući jako napregnuta, velikom brzinom i silinom presjekla kaiš, te nanijela povrede koje su usmrtile dijete. Pritom su na kaišu ostali tragovi koje je trebalo oprati. Položaj rezervoara, kretanje kamiona i djevojčice ukazuju baš na takvu mogućnost. No ovo je priznajem samo teorija, ali je činjenica da je portir lagao, da je uklonio kostim i torbu, da je kaiš presječen, da su tragovi oprani sa njega i da je kako torba, tako i podaci o unutrašnjim povredama, sakrivena od vještaka čije je mišljenje traženo.
Stoga zahtijevam od tužilaštva da ispita navedenu osobu, Blagišu Sofronića, zbog osnovane sumnje, da je za račun pravnog lica u kome je zaposlen kao portir, davao lažne izjave, uklonio materijalne dokaze koji ukazuju na krivično djelo "Teško ubistvo", a sa ciljem da se prikrije kamion i tovar, koji je dopremljen u krug firme i izbjegne odgovornost za ubistvo.
Činjenica je da za pomenute događaje niko nije bio zainteresovan i da je istraga bila tako temeljita da se ništa od ovoga ne bi znalo da podatke o tome nismo mi saznali i o tome obavjestili tužioca. Nažalost sve što je dotična uradila je da da opravdanje bjegstvu sa lica mjesta, rječima da su morali do ponoći stići u Sarajevo.
Nijedan od detalja koje sam naveo u ovoj prijavi, (podebljani tekst), nije evidentiran niti u jednom dokumentu policije i tužilaštva. Postoji samo izjava vozača o kvaru, na koji niko nije obratio pažnju, te postavljam pitanje, da li je prilikom rekonstrukcije pomenuti kamion došao sa rezervoarom nešpanovanim trakama ili ispravan.
Ja naravno znam odgovor, ali skrećem pažnju na kredibilitet rekonstrukcije.
Dodajem da o ovom slučaju imam mnogo više podataka, koje sam dijelom dostavio tužilaštvu, a predao sam i krivičnu prijavu protiv portira, kao fizičkog lica, te sugerišem da tužilac koji bude obrađivao ovu prijavu, obavi razgovor sa mnom, vezano za te detalje, u kome ću skrenuti pažnju na sve druge važne detalje, koje je besmisleno pisati, pogotovo zato što je dobar dio materijala u obliku slika, a postoji i jedan metalni predmet, predat tužilaštvu, koji priznaćete nije moguće umnožavati.
Ističem da mi je u poslednjih godinu dana prektično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA ZA PRIVODJENJE

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
PROTIV VIŠE LICA

Dana 12.08.2010. godine Budimka Bajo i ja dole potpisani, imali smo namjeru dostaviti u OT Bijeljina dokazni materijal o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i isti obrazložiti. Kako materijal o kome je riječ ne dokazuje samo krivično djelo "Teško ubistvo" nego i više krivičnih djela počinjenih od strane postupajućeg tužioca, a sa ciljem "Sprečavanja dokazivanja", bilo je izuzetno važno da se o tome izvjesti ured glavnog okružnog tužioca.
Kako je g-dja Budimka, u najvećem djelu godine nastanjena u Cirihu, danima ranije sam obavještavao pripadnike sudske policije o namjeri da se dostavi pomenuti dokazni materijal, (koji sam predao i njima), a takodje sam i pismeno obavjestio ured glavnog tužioca o tome u podnesku od 30.07.2010. čiju kopiju posjedujem.
Takodje smo 5 dana ranije dio tog materijala predali načelniku kriminalističke policije u Bijeljini.
Naravno znajući za ulogu pojedinaca u prikrivanju ubistva, bio sam uvjeren da će odgovorni uraditi sve da nas spriječe u namjerama koje sam naveo i da su spremni na dalja kršenja zakona, kako bi prikrili ubistvo.
Odgovorne osobe u izvršenju ovog krivičnog djela su : Kovačević Novak, Danko Borovčanin, Višnjić Ranko i Dragoljub Đurić.
Dakle iako je vrlo dobro znao da gradjani donose ozbiljne dokaze o kriminalu i korupciji, Kovačević Novak je naložio sudskoj policiji da nas izbaci ili uhapsi i privede u prekršajni sud, čime je počinio više krivičnih djela.
Gospoda Borovčanin i Višnjić, su kao odgovorni za to da nam se omogući ostvarenje zakonom predviđenog prava iz ZKP-a, da prijavimo krivično djelo i dostavimo dokaze o tome, nasuprot tome učinili sve da nas u tome spriječe i uz to napisali lažne podatke u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka...
Naime iako sam kako sam već naveo, više puta obavjestio, da ćemo po dolasku g-dje Budimke u Bijeljinu dostaviti dokazni materijal i tog jutra zatražio da nam se to omogući, dobili smo odgovor da je predmet u Brčkom i da oni nemaju ništa novo da nam kažu. Ističem da smi mi došli da njima nešto novo kažemo...
U tekstu prijave je naprotiv navedeno da nas glavni tužilac nije mogao primiti zbog zauzetosti službenim obavezama.
Navedena prijava nosi broj 06/10, a takođe je lažno navedeno da sam "primljen na razgovor" kod tužioca Gruhonjića.
Niti sam bio u kancelariji, niti je bilo razgovora. Pomenuti tužilac mi je samo prišao u hodniku i pokušao me ubjediti da izadjem ne dozvolivši da dostavim dokaze glavnom tužiocu. Da bi sve bilo sasvim jasno, nikada niko nije upozorio mene da "ne mogu ometati rad državnih institucija", kako je navedeno, nego sam ja više puta upozoravao sudsku policiju , (i pismeno) da je zloupotrebljena i da me nezakonito sprečava u ostvarenju zakonom predviđenih prava.
Takođe je g. Višnjić lažno predstavio razgovor sa mnom vođen 08.03.2010., kada sam ga prvi put na to upozorio i rekao da ako sudska policija nastavi da mi sprečava u dostavljenju materijala i predočavanja istog tužiocu, da ću krenuti uz stepenice sa namjerom da budem uhapšen, kako bi sud ustanovio, ko i kako krši zakon...
To je pomenuta osoba "subjektivno" okarakterisala, kao "prijetnju nasilnim ulaskom" što je možda bio i jedini kakav takav osnov za niz terorističkih aktivnosti kojima sam bio izložen počev od tog mjeseca nadalje...
Dakle osnovano sumnjam da te laži nisu bile slučajne, nego sa određenim ciljem, i čak vjerujem da je tekst pisao lično glavni tužilac, no kako god da bilo odgovornost je na potpisnicima. Takođe u vrijeme dok smo zadržani nije dozvoljeno mojoj sestri da pozove advokata iako je to tražila.
Time su pripadnici komande sudske policije direktno odgovorni i za štetu od oko 1000 maraka, koju je g-dja Budimka imala zbog propuštenog a unaprijed plaćenog leta avionom, o čemu će biti posebno napisana tužba...
Nadalje gospodin Đurić, mi nije dozvolio da iznesem odbranu iako je to pravo predviđeno zakonom sa izgovorom da nema namjeru ostajati dugo poslije 15 sati. Osnovano sumnjam da je bio u dogovoru sa Kovačević Novakom, čime je učinio krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZ-a.
Da li su navedena lica počinila krivična djela ili ne, neću ja da ubjeđujem bilo koga. Postoji Rješenje Okružnog suda u Bijeljini broj: 80 1 Pr 000670 10 Pžp, od 22.12.2010. u kome se konstatuje da sudska policija nije imala ovlaštenje za pomenute radnje, te da je sudija morao odbaciti zahtjev kao nedopušten.
Dakle ili su navedena lica učinila krivično djelo "Nesavjestan rad u službi" jer nisu znali za propise po kojima su obavezni da postupaju ili se radi o više krivičnih djela, od kojih sam neka naveo, te su "Zloupotrijebili službeni položaj" da bi pomogli ubicama jednog djetata, da izbjegnu zasluženu kaznu.

Na kraju ustičem da mi je već oko 18 mjeseci onemogućeno da podnosim krivičnu prijavu direktno dežurnom tužiocu i da je ovo samo dio materijala, koji ne mogu da stavim na papir.
Sve ostale informacije saopštiću nadležnom tužiocu lično, ako bude za to zainteresovan...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV VISE LICA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV "VIŠE LICA"

U drugoj polovini marta, pripadnici organizovanog kriminala, lica formalno zaposlena u OT Bijeljina, a stvarno u službi organizovanog kriminala, saznavši da imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, vezano za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo, među kojima su i audio snimci, koje sam načinio prilikom razgovora sa njima i drugim kriminalcima, odnosno svjedocima, te podaci koje sam dobio od građana o njihovom kriminalnom radu u prošlosti, smišljaju na koji način da dođu do tih podataka i unište ih, te i mene eliminišu...
S obzirom da su im za pokretanje radnji, koje bi obuhvatale pretres prostorija, bile potrebne ozbiljnije optužbe od "uvreda" iskoristili su moje tekstove u kojima sam pisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru.
Iako taj izraz nema nikakvih dodirnih tačaka sa članom 169, optužili su me za "Ugrožavanje sigurnosti" i pokrenuli nezamislive radnje terora, tiranije i straha. Time mislim da su pokušali mene da uplaše, što im naravno nije uspjelo, ali na osnovu utisaka koje su imali moji poznanici, koji su doživjeli neke od tih radnji, zaključio sam da bi svaka "normalna osoba" pritisnuta takvim terorom odustala od borbe protiv organizovanog kriminala i bila zadovoljna da je mafija ostavi na miru...
Kada kažem "normalna" mislim na to da ogromna većina ljudi ne želi da se "kači sa rogatima" i radije će da "podvije rep", nego da rizikuje svoj posao, imovinu, pa čak i život.
E, u tom smislu, ja nisam normalan i ako je nekome prikladnije, da se izrazim na taj način, da sam daleko iznad prosjeka po hrabrosti. Dakle ne postoji bitanga na ovom svijetu, koja može da me uplaši, počev od predsjednika bilo koje zemlje do kriminalaca na nižim nivoima.
A takvih je bilo u istoriji, počev od Adolfa Hitlera, kao najpoznatijeg preko istorijski ranijih ili kasnijih ličnosti, sve do današnjih dana, kada je korupcija i kriminal sinonim za politiku, vladajuću većinu i tužilaštvo, kao simbol organizovanog kriminala.
Dakle ta lica, koja su "Zloupotrijebili službeni položaj" i izvršili krivično djelo "Podstrekivanja" su Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed, koji su dali "Lažan iskaz", sa namjerom da mi nanesu kako materijalnu tako i moralnu štetu, te da dođu do podataka, za koje su vjerovali da se svi nalaze na računarima unutar prostorija u kojima boravim.
Saučesnici u tom zločinačkom planu su i neka druga lica koja sada neću navoditi, jer o tome nemam dokaze, (podatke o navedenim osobama sam dobio od zaposlenih u institucijama vlasti, sa opaskom, da su sem sebe naveli još 4 osobe, koje su "životno ugrožene" i to bez njihovog znanja i dozvole, o čemu imam audio zapis kao dokaz).
Kako nije bilo nijednog elementa iz člana 169, kriminalna organizacija, koristeći se svojim vezama, odugovlači postupak pokrenut protiv mene, ne namjeravajući nikada da podigne optužnicu. No u novembru 2010. pokrećem "ofanzivu" za dokazivanje istine i poštovanje zakona, poslije čega "moćna" i bahata tužilačka mafija biva prisiljena da sada ona "podvije rep" i saglasi se sa mojim zahtjevom o vraćanju računara, oduzetih po zakonom predviđenoj proceduri, ali zasnovanoj na lažima, prevari, obmanama i zloupotrebi položaja.
Time se indirektno priznaje da ne postoji ništa što mafijaška organizacija Tužilaštvo, može da iskoristi protiv mene da bi me optužila po bilo kom osnovu, te da su pripadnici te mafije, koje sam naveo, smišljeno, planski, pokušali da me eliminišu, što uključije i fizičku likvidaciju, koja je pokušana u dva navrata, no s obzirom da za to nemam dokaze, a posebno ne mogu da povežem događaje sa navedenim osobama, neću ni insistirati na tome.
Činjenica je da su krajem marta pokrenute radnje koje su mi nanijele štetu u takvom obimu koju ni ja trenutno ne znam kakva će biti, jer to zavisi od stanja u kome će se nalaziti računari kada budu vraćeni vlasnicima.

Napominjem da je ovaj dokument kreiran 14.12.2010. ali ga neću predavati sve dok ne preuzmem računare koji su oduzeti, kako bih spriječio eventualnu opstrukciju pomenutih kriminalaca i njihovih saučesnika u tom procesu, koji je naložen od strane suda.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

13.12.2011.

PRIJAVA KRIVICNOG DJELA OT BIJELJINA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
OT BIJELJINA

Gore navedeni organ, već duže vrijeme me sprečava u ostvarenju prava predviđenih zakonom.
Već je opšte poznato da ja, ne mogu da podnesem krivičnu prijavu kod dežurnog tužioca, na način predviđen zakonom, sa očitim ciljem da se sve pismene prijave, nekako zagube, na isti način kako je servis mafije OT Bijeljina zagubio materijalne dokaze o ubistvu djevojčice Ivone bajo. Sem toga, iako je obaveza svakog tuzioca za 4-satni rad sa strankama svakog dana, to se brutalno krši u mom slučaju, jer postoji naredba da nijedan službenik tuzilaštva ne smije da mi iznese nijedan podatak, a to se moze uraditi samo ako ne vrše svoju dužnost.
Čak i dokumente koje predajem, ne mogu dostaviti na način dostojan ljudskog bića, nego sam tretiran kao prosjak, koji može da dođe samo do praga, te materijal predajem u predvorju, kod ulaza, a pisarnica je na 4-tom spratu.
Iako sam pismeno tražio, preko zahtjeva za pristup informacijama, podatke, koji su važni za slučaj ubistva Ivone Bajo, OT Bijeljina, brutalno krši i taj zakon.
A čak se radi i o slučaju u kome sam ja prijavio izvršenje djela, od strane NN lica koji nas je telefonski kontaktirao u vezi snimka ubistva.
Dakle OT Bijeljina smatra, da ne treba da znam da li je ta osoba uhapšena ili me i danas prati i posmatra, da li će preduzeti neke druge aktivnosti, a ja sam dostavio podatke o tome.
Ništa manje nije važno to, šta je izjavila druga osoba, prilikom priznanja da je izvršio ubistvo. To i činjenicu da je napadao i drugu djecu, OT Bijeljina ne smatra da je važno upozoriti građane na opasnost.
Umjesto toga su ga proglasili neuračunljivim i oslobodili. Pa znači li to da ludak, manijak, psihopata, ne može izvršiti ubistvo, nego za to treba biti sasvim normalan.
Zakon o slobodi pristupa informacijama OT Bijeljina krši brutalno konstantno cijelo vrijeme, uglavnom izrugujući se propisima i saljuci podatke o onome za šta nisu pitani ili izbjegavaju da postupe po zakonu, u u poslednje vrijeme, čak ni to.
Od osam zahtjeva, koje sam predao počev od decembra 2010 do danas dobio sam odgovor samo na jedno, naravno besmislen.
I na kraju u vezi lažne prijave po članu 169, od strane tužilačke mafije, ja sam i dalje optužen po tom pitanju u OT Doboj, što se nezakonito odugovlači duže od godine.
No, ne samo to, nego sam optužen i po članu 399, za isti događaj u kome je druga osoba prije više od godinu dana priznala svojinu nad predmetom.
Znajući to OT Bijeljina me pozvalo kao svjedoka na glavni pretres, pokušavajući nezakonito, da dobije neku moju izjavu, koju bi pokušali iskoristiti.
Cilj je bio da se ja teretim zbog toga što nisam pretresao osobu XX i pronašao oružje kod njega, te ga naravno prijavio, a sitnice tipa da mi je to onemogućeno su zanemarene.
Na stranu to što sam mogao da pričam danima i ne bih izjavio ništa na svoju štetu, to ne amnestira OT Bijeljina u ovom krivičnom djelu.
Bilo kada spreman sam da odgovorim na svako pitanje tužioca Šabića, koji je pokazao korektnost, pa iako je učestvovao u nezakonitim akcijama iz marta 2010, siguran sam da je u tome izmanipulisan. Dakle nisam odbio svjedočenje iz straha za neku kompromitijuću izjavu. Da je kompletna tužilačka mafija bila prisutna, nemaju šansi da me "nadvladaju", ali sam htio da i pred sudom pokažem kakvim se prljavim trikovima pokušava služiti mafija.
To je moja već treća pobjeda nad tuzilačkom mafijom pred sudom.
Šta bi se desilo da ja imam ovlaštenja koje ima tužilac.
Ja ću u svakom slučaju nastaviti da tražim prava predviđena zakonom i bilo kada mogu odlučiti da se na miran način suprotstavim vašim gestapovskim metodama.
Naravno da već imam razrađenu pravnu taktiku za još jednu blamažu OT Bijeljina pred sudom.
Jeste li vi smislili nove laži za naredno suđenje ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

12.12.2011.

PRIJAVA PROTIV REPUBLICKOG TUZILASTVA REPUBLIKE SRPSKE

(OVA PRIJAVA JE PISANA 8 MJESECI PO LAZNOJ PRIJAVI I POKRETANJU NEVIDJENIH OPERACIJA PROTIV MENE, OD STRANE DRZAVNIH OGRANA. PREDATA JE 02.12.2010. GODINE. DANAS GODINU DANA KASNIJE, NARAVNO NIKO ME NIJE OPTUZIO NITI PO JEDNOM CLANU IZ KRIVICNOG ZAKONA, A STA SE DESILO SA OVOM PRIJAVOM ???
E, TO JE DRZAVNA TAJNA...)

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

S obzirom da prema odredbama člana 125 KZ "Odgovornost pravnog lica", stav 1, institucija tužilaštva nije izuteta sa popisa, prinuđen sam da podnesem ovu prijavu protiv pravnog lica iako ja lično ne smatram odgovornim nijedno lice sem onih koji su brutalno kršili zakon u više navrata, a zaposleni su u navedenoj instituciji, odnosno okružnim tužilaštvima.
Stoga ističem zbog svih onih časnih tužilaca, profesionalaca, koje ne poznajem i koji nisu učestvovali u kriminalnim djelima koje ću navesti, da je ton, kvalifikacija i atributi koje ću upotrebljavati, u opisivanju tužilaštva, isključiva krivica nekoliko pripadnika ogranizovanog kriminala, sa kojima sam imao kontakt ili imam dokaze o njihovim mafijaškim aktivnostima.
Njihova imena, neću navoditi, ne zbog straha ili neke ograde od iznesenih tvrdnji, nego isključivo zbog toga što je predmet prijave pravno lice, a navešću samo imena onih pripadnika tužilaštva koji su pokazali profesionalan odnos, prema poslu koji obavljaju.
To su tužioci Sead Hodžić i Nebojša Jovanović, koji su demonstrirali odnos tužioca prema strankama i njegove dužnosti, te sekretar Prodanović Danka, koja je sem razumijevanja i ljubaznosti, pomogla da dođem do krivaca, saopštavajući mi podatke koje nisam znao, zbog čega je kasnije imala problema i kritike od strane pripadnika tužilačke mafije, (zaposleni u tužilaštvima, a korumpirani od strane organizovanog kriminala). Takođe ističem glavnog okružnog tužioca u OT Doboj, Memić Saliha, koji mi je direktno ili indirektno dostavio sve podatke koje sam tražio iz navedenog tužilaštva, a radi se o statusu jednog predmeta, zapisniku sa sjednice Kolegija, te zahtjeva za pristup informacijama, koji je u prilogu...
I da ne zaboravim tužioca Kerović Ranka, koga je tužilačka mafija na silu pokušala ubaciti u svoje redove, ali on to nije dozvolio i u razgovoru sa mnom to i potvrdio.
Nažalost uprkos ovim pozitivnim primjerima i zakonom predviđenoj funkciji tužilaštava da goni počinioce krivičnih djela, stvarnost je drugačija i tužilaštvo nastupa kao servis organizovanog kriminala, čija je dužnost da eliminiše sve dokaze koji isplivaju na površinu, o kriminalu odabranih slojeva. Ne samo da rad tužilaštva nema nikakvih dodira sa važećim zakonima, nego je crna rupa pravosuđa i najbliže poređenje metoda rada tužilačke mafije je inkvizicija iz ranijeg perioda, te gestapo iz skorije prošlosti, uz opasku da su navedene institucije radile po tada važećim monstruoznim zakonima, a danas kada su zakoni skoro perfektni, jedino što je ostalo monstruozno to je upravo tužilaštvo.
Da bih izneo sve dokaze koje imam o pripadnicima tužilačke mafije trebale bi mi stotine stranica, a i sa kojom svrhom, kada će ista ta mafija upotrebiti sve resurse da sabotira istragu o svom kriminalnom radu. Stoga ističem da je ovo samo jedan od načina na koji koristim pravo iz KZ-a "Nužna odbrana", s obzirom da je moja porodica pod neprestanim napadima tužilačke mafije, a prethodnica svemu je ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Naravno da će ovaj tekst biti proslijeđen i na druge adrese, a ohrabruje to što su se u VSITV nedavno oglasili povodom sve većih troškova na ime odštete za nezakonita hapšenja i optužnice, da će neko morati snositi odgovornost za to, a očito je krivica na tužilaštvu, jer je istaknuto da će morati mnogo temeljitije tužioci da pripremaju predmete.
Radi se o nekih 5 miliona evra u poslednje dvije godine, a s obzirom na sve oblike tiranije i terora prema mojoj porodici, budite sigurni da je to sitnica prema onome što čeka budžet.
Da li će se to desiti poslije obrade u ovdašnjem ili međunarodnom sudu, je sasvim sporedno, a svaki dalji doprinos bilo kog državnog organa, u prikrivanju ubistva i teroru nad porodicom će samo dodatno ojačati našu poziciju pred sudovima u budućnosti.
No kako je meni novac nevažan i zanima me isključivo to da se krivci nađu pred sudom u ovoj zemlji i dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, na to ću se i koncentrisati.
O navodnoj istrazi, kriminalaca iz OT Bijeljina u ubistvu Ivone Bajo, sada ću istaći samo manji dio malverzacija. Naime tužilačka mafija je sakrila podatak da je po patološkom nalazu predmet ubistva dimenzija 25x1 mm, te odbacivši stav obducenta tražila potvrdu za svoj zločinački plan na drugoj strani.
Takođe je materijalni dokaz, torba, sklonjen od javnosti i istražnih radnji, a ne samo da je kaiš iste presječen i dio nedostaje, nego je tužilaštvo opralo sve tragove ubistva benzinom, kako bi sabotiralo istragu, (oni ili neko drugi, svejedno).
I sada slijedi vrhunac monstruoznosti inkvizitorsko-gestapovsko-tužilačke mafije.
Vještacima od kojih je traženo mišljenje, poslata je samo fotografija površinske povrede, dok ne samo o pomenutoj torbi, nego i o probodu kosti, kanalau kroz grudnu žlijezdu, razderini desne plućne arterije i dušnice, oni citiram dr. Busarčevića, "nemaju pojma".
Sitnice o tome da je sa lica mjesta pobjegao kamion, koji nije nigdje evidentiran sve dok to mi nismo objelodanili, te je konačno izvršena rakonstrukcija sa falsifikovanom dokumentacijom, (tahograf trake), bez specifikacije robe.
Šta su vozili, da li heroin ili nešto drugo, sad je nemoguće ustanoviti, a moja pretpostavka iznesena tužilaštvu u septembru 2009 na cd-u, da se vjerovatno radi o predmetu koji se otkačio sa neke mašine ili kamiona, citiram sebe :
Ako osoblje univerzala daje lazne podatke, onda se tragedija mogla desiti slucajno ili namerno krivicom nekog od njih. Jedna od mogucnosti je da se sa nekog vozila ili masine koja je ulazila u krug firme otkinuo, odleteo neki predmet (mozda pod pritiskom ili usled pucanja), te pogodio dete u prolazu. Vozaci i radnici mozda zeleci izbjeci odgovornost ili sakriti sadrzaj tovara, koji je neregularan ili cak kriminalan, premestaju je desetak metara napred, ulaze u krug, istovaraju robu, te posto je dete odvezeno, odlaze pre dolaska policije...
Te moj komentar o tome zašto je kamion bio tajna za istražitelje :
Danima se nije znalo za postojanje kamiona (nema ih u zapisnicima policije), a mozda ne bi nikad bili saslusani da ja i sestra nismo o tome obavestili advokata. Cak i tada se dugo krilo ko su vozaci i koji je kamion... A kako je to moguce?
ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?).
Da sam pogodio pravo u sredinu, bilo je jasno kada je tužilac odbila da evidentira moja otkrića u obliku izjave, iako je to bilo dogovoreno, o čemu postoji i audio snimak kao dokaz.
Zbog takvog ponašanja tužioca pokušavam odmah sutradan da podnesem prijavu u tužilaštvu, (usmeno), što se taktički rješava razgovorom sa sekretarom. Zbog njenog nastupa i informacija koje sam dobio, stičem utisak da će doći do zaokreta i da je možda sve dosad bila taktika da se ubice "uspavaju". No vrlo brzo shvatam da to nije istina i iznosim sumnje da će sekretar da bude u velikim problemima zbog podataka koje mi je saopštila.
U narednom periodu pismeno upozoravam tužilaštvo da je suštinski važno saopštiti vještacima podatke o unutrašnjim povredama u tekstu "Ko skriva ubice", jer sam bio siguran da to nije urađeno, a i da imam dokaz u budućnosti da se radi o smišljenoj prevari od strane tužilaštva, jer iako su upozoreni, te podatke nisu htjeli da dostave.
Pošto više od 50 dana tužilac izbjegava razgovor sa porodicom i ne želi da evidentira podatke koje prikupljam dolazim krajem decembra da podnesem prijavu, kom prilikom me po nalogu glavnog tužioca, dežurni tužilac izbacuje napolje, ne želeći da obavi svoju dužnost. Sutradan, predajem pismenu pritužbu na taj postupak, na koju nikad nisam dobio odgovor...
Početkom januara saznajem od novinara da je donesena odluka o obustavi istrage, što se praktično potvrđuje sedam dana kasnije, kada na sraman, jadan i bijedan način, u svega deset redova stiže obavještenje o tome bez ikakvog obrazloženja, što je obavezno po ZKP-u.
Pokušaj da ostvarimo uvid u spis i podnesemo argumentovanu pritužbu je spriječen korištenjem brutalne sile, po nalogu tužilaštva, a od strane sudske policije, istog dana kada je tužilačka mafija izdejstvovala upad na BN televiziju, sa ciljem da "disciplinuje" medije i omogući da se diktator i tiranin, koji godinama pljačka ovu zemlju, neograničeno reklamira u izbornoj godini i tako postane predsjednik države, pošto je prethodno bio premijer...
Sigurni da su obavili svoj krvavi posao, inkvizitori iz tužilaštva, saopštavaju da je istraga završena, i objavljuju na zvaničnom sajtu duže saopštenje, prepuno laži i nebuloza, krijući podatke da je trasolog zaključio da je do povrede i to samo površinske moglo doći samo uz učešće stranog tijela, te tražio rekonstrukciju sa svojim prisustvom.
Takođe se saopštava da istraga uvijek može ponovo da se otvori ako se dođe do novih dokaza, što je naravno istina i predviđeno je u ZKP-u, ali nisu očekivali da ću direktno u zgradi suda napraviti snimke materijalnog dokaza, sa koga su oprali tragove ubistva.
Već početkom februara predajem prvi materijal, slike te torbe sa tekstom "Zagubljeni dokazi", te ostavljam mjesec dana tužilaštvu za analizu i reakciju. Nikada niko nije izneo nikakav stav po pitanju tog ili bilo kog drugog dokaza koji sam kasnije dostavljao na više adresa, iako sam insistirao na tome i usmeno i pismeno, (jedan od zahtjeva je u prilogu 5).
U to vrijeme sam objelodanio da sam tonski snimao sve razgovore od autopsije nadalje, uključujući i policiju i tužilaštvo, što s obzirom na njihove kriminalne postupke unosi veliko uznemirenje među pripadnicima tužilačke mafije. Kako sam prikupljao podatke i o njihovim ranijim zločinima, dolaze na ideju da mi otmu sve podatke i unište ih.
Tako dva kriminalca, pripadnici tužilačke mafije, koristeći se svojim položajem i tvrdnjom da im je ugrožen život mojim pisanjem da će svi kriminalci koji su prikrivali ubistvo završiti u zatvoru iniciraju pokretanje akcije neviđenih razmjera protiv mene, koju mnogi građani ni psihički ni fizički ne bi izdržali. Činjenica je da je g. Nedeljko Radman, zbog stresa doživljenog torturom tužilačke mafije, a radi se o manje od 10 posto onoga što sam ja doživio, preminuo na saslušanju u policiji. Desetak dana kasnije kada je isti tretman primjenjivan na meni, dok su ispitivali mene, ja sam "ispitivao" njih i poslije opaske da ne želim da pijem vodu od njih, jer sam čuo da ovdje ljudi umiru na saslušanju, dobio odgovore na sve što me je zanimalo.
Naravno da osobe koje su dobile zadatak da me ispituju nisu bile svjesne, koliko sam opasan, te je taj postupak završen tako što sam ja došao do novih važnih podataka, a mafijaše iz tužilaštva sam napravio budalama i pokazao da su apsolutno nesposobni za bilo šta.
Tada se pokazalo i da sam bio u pravu kada sam još u januaru dislocirao jedan dio podataka u Cirih i upozorio ukućane da će doći do upada mafije sa ciljem da mi otmu podatke.
Nažalost niko od njih to nije shvatio ozbiljno, što su mi kasnije priznali, tako da je kod jedne osobe nastanjene u pretresenoj zgradi, pronađen neregularan predmet.
Kako to da je u objektu sa više stanara, i to u prostoriji, gdje je sem tog predmeta pronađena slika i broj telefona, osobe koja je koristi, ipak došlo da ja budem optužen za posjedovanje, neko će morati jednog dana da objasni pred sudom. No nije to ono najgore, jer je istovremeno kad sam davao izjavu o tome, telefonski kontaktirana ta osoba od strane drugog inspektora i više puta potvrdila da je ona donela kompromitujući predmet.
Nekoliko dana kasnije 01.04.2010. i zvanično je u zapisniku konstatovano da ja nemam nikakve veze sa tim predmetom. Djelovi tog zapisnika su u prilogu 4, sa sakrivenim imenom te osobe, zbog toga što će ovaj tekst ići na više adresa, ali je original dostupan nadležnim organima. Ovom prilikom ističem to da je tužilačka mafija pokušala na sve načine da me dovede u vezu sa tim predmetom što se jasno vidi iz postavljenih pitanja.
Sem pokušaja da mi se oduzmu i unište podaci, te da se eliminišem na bilo koji način, dovođenjem u vezu sa nekim krivičnim djelom i uhapsim, ne manje važno je i to da mi se onemogući komunikacija internetom sa sestrom i medijima, te da se napravi protivteža mojim prijavama protiv tih kriminalaca tako što ću biti predstavljen kao "terorista pod istragom". Sitnice tipa, "Šta je starije, kokoš ili jaje?" su tada zanemarene.
Nije naodmet pomenuti i dva pokušaja ubistva, koje zbog opsežnosti i nedostatka dokaza neću da detaljno obrazlažem, te ću istaći samo zbog veze sa drugim važnim događajem, podatak da sam po predaji jednog dokumenta u tužilaštvo, svratio u jedan lokal, da pogledam utakmicu Srbija : Nemačka, što je privuklo pola grada. Većina je sjedila vani, a ja sam bio unutra sam za stolom, te nakratko otišao da se umijem. Po povratku sam ispio ostatak pica i otišao kući, kada su uslijedili bolovi u stomaku, te trajali danima. To što sam danas živ, vjerovatno je zasluga toga što sam povratio dobar dio sadržaja, a s obzirom da sam prisluškivan sigurno postoje razgovori na tu temu koje sam vodio sa sestrom.
Kada sam se oporavio nastavio sam opreznije svoju borbu protiv organizovanog kriminala, tražeći istovremeno povrat odnesenih računara, čemu se usprotivila tužilačka mafija, te sam odlučio da sačekam istek 6 mjeseci koliko maksimalno mogu trajati "Posebne istražne radnje".
U kontinuitetu dostavljam sve nove podatke tužilaštvu, međutim audio snimak vještaka, slike metalne trake i metalni predmet, želim lično da predam tužilaštvu, sa pretpostavkom da je nadležni tužilac namjerno prikrila dokaze, te zahtijevam razgovor sa uredom glavnog tužioca, što se izbjegava danima.
Sem toga dostavljam podatke i policiji, te u razgovoru sa načelnikom g. Acom Teodorovićem ukazujem na sve brljotine inspektora i tužioca, što on zapisuje i obećava da će ispitati, a na moje traženje, podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca, zbog prikrivanja dokaza o ubistvu, na osnovu izjave vještaka koga su obmanuli, sa opaskom "ako ih se ne bojite".
Sutradan nam se saopštava da je glavni tužilac, koga smo tražili na odmoru, (što je demantovao tužilac Jovanović), te nadležni tužilac, koga nismo ni pominjali, takođe, te se dotična poslije par minuta pojavljuje na ulazu, te je manirom zmije otrovnice, šmugnula nazad u zgradu.
Zašto i kako se pojavila je tajna, jer ne samo da je bila na odmoru već je zvanično prekomandovana u Srebrenicu istog dana kada je osobu I.H. koja je gle slučajnosti, priznala da je ubila Ivonu Bajo, proglasila neuračunljivom i praktično oslobodila. Možda nije suvišno da navedem sada kako je ista osoba bila nadležna i za slučaj Nedeljko Radman...
Pri narednom pokušaju da dostavimo dokazni materijal o krivičnim djelima, sestra i ja bivamo uhapšeni, što je očit primjer ove mafijaške vlasti, šta vas čeka ako se suprotstavite kriminalu, a posebno tužilačkoj mafiji, koja je i naložila hapšenje.
No ta sitnica od hapšenja je stvarno sitnica u odnosu na to da je g. Aco Teodorović, samo 5 dana od razgovora sa nama, i pošto se zamjerio kriminalcima, pronađen mrtav u automobili, sa zvaničnom verzijom da se radi o infarktu. Vjerovatno je to ekspertsko mišljenje istih kriminalaca koji su "utvrdili" da se Ivona nabola na žicu. U svakom slučaju tužilačka mafija nije dozvolila da se izvrši autopsija. Onaj slučaj sa bolovima u stomaku koji se meni desio, ne bih ni pominjao da ne postoji paralela sa ovim događajem. Sve u svemu, jedan svjedok je završio ispod zemlje i kriminalci mogu mirnije da spavaju neko vrijeme....
Moram istaći sada da sam prije tih događaja u svojim tekstovima upozoravao da će mafija ubiti ponovo, ako ih ne zaustavimo, i na žalost niko nije reagovao iako sam dostavio nepobitne dokaze o prikrivanju ubistva. Sada moram da upozorim da je u velikoj opasnosti nadležni tužilac, jer su dokazi protiv nje, toliko jaki da ne može izbjeći zatvorsku kaznu. Sasvim je sigurno da ona neće primiti svu krivicu na sebe i da će odmah po hapšenju ispričati ko je sve umiješan u navedene zločine, a domino efekat, ko zna koga sve može da obori sa vlasti. Jasno je dakle da mafijaši sa višeg nivoa, to neće dozvoliti i čim se stvore uslovi za hapšenje pomenute kriminalke, naložiće njenu likvidaciju. Izgleda apsurdno, ali ja koji sam optužen za planiranje atentata na više osoba, pa i pomenutu kriminalku, želim da je zaštitim od drugih pripadnika mafije.
Naravno razlog za to je, što samo protiv nje imam direktne i neoborive materijalne dokaze, dok su protiv ostalih pripadnika mafije, indirektni ili manje snage, te je jako bitno i da sve bude potkrepljeno njenom izjavom.
Nadam se da će ovo konačno neko shvatiti ozbiljno i zaštititi pripadnika tužilačke mafije od sudbine koju će joj sasvim sigurno namijeniti bosovi, kada budu dotjerani do zida.
Nažalost, logika je nešto što funkcioniše i kod najgorih monstruma, ta kad se nađu u opasnosti, uradiće sve da je otklone, a jasno je šta im je sada najveća opasnost.
Naravno i ja sam opasnost i to prvi na listi, ali sam se zaštitio time što sve podatke prosleđujem izvan zemlje, tako da iako bi moje ubistvo proslavili kao novu godinu, tužilačkoj mafiji, to ne bi donijelo trajno riješenje.
I na kraju, ističem da sam na zahtjev upućen u OT Doboj, (prilog 2), u kome sam tražio podatke o odbačenim prijavama, dobio i mnogo više nego što sam se nadao.
Naime u odluci o nesprovođenju istrage, (prilog 1), tužilac me obavještava, kada je dobijao prijave, ali ne i koji datum nose na sebi, te tražim te detalje. Vidljivo je da je odluka donesena 28.06.2010., dok u odgovoru stoji da su sastavni dio spisa i 3 prijave koje su predate u narednom mjesecu i to 5, 6 i 28.07.2010, što je čitavih mjesec dana od odbacivanja prijava kao "neosnovanih". Na stranu to što nema nijedne riječi niti o jednom dokazu koji sam naveo, tužilačka mafija je uspjela u nekoj crnoj rupi ili zoni sumraka, da ubaci i obradi prijave koje sam predao poslije završetka obrade i analize od strane tužioca. Krivična prijava predata istog dana protiv istaknutog pripadnika tužilačke mafije, kad i protiv sudske policije, zbog istog krivičnog djela, plus podstrekivanje te još neka koja po odluci jednog od saučesnika nisu krivična djela, nije evidentirana. To je dakle bio način da se tužilačka mafija izvuče iz zamke koju su sami sebi napravili. Objašnjenje da više krivičnih djela jasno opisanih u KZ-u, nisu krivična djela. Bravo tužilačka mafijo, što više gluposti napravite, lakše ću da vas strpam iza rešetaka, a mogli biste i ovo iskoristiti po članu 169...
A šta reći za odgovor iz tačke 3. Poslije 8 mjeseci od otimanja računara, tužilačka mafija odugovlači sa pokretanjem slučaja, i ne samo to nego me fiktivno tereti i po članu 399, gdje je već 200 dana prošlo od trenutka kada je osoba XX, dala izjavu da je dotični predmet, naslijedila od oca, a da ja nemam pojma o tome.
Dakle za mene kao najopasnijeg teroristu u zemlji, sa planiranih 6 atentata, a u međuvremenu, su vjerujem taj broj povećali, te istovremeno se bavim proizvodnjom i prometom oružja i minsko eksplozivnih sredstava, (citiram sadržaj optužbi), tužilaštvo nije imalo vremena...
E, pa za sve ovo će neko da snosi debele posledice: Teror tužilačke mafije, koja nastupa kao banda drumskih razbojnika, otima sredstvo komunikacije, a onda nema vremena. Moja slika koja se nalazila kod svakog policajca u gradu i na svim graničnim prelazima da ne bih mogao napustiti zemlju je jasan znak da je tužilačka mafija imala namjeru da me uplaši i odvrati od moje borbe protiv njih, sa jasnom prijetnjom, montiranja optužnice po njihovoj želji, uz možda nekog plaćenog svjedoka saradnika, ili podmetanjem "dokaza" u računar.
Postoje dva spora između mene i tužilačke mafije i to prvi, stariji, u kome dokazujem njihovo saučesništvo u ubistvu, odnosno prikrivanju ubistva, i drugi iniciran iz osvete i bijesa kriminalaca, sa lažnom i neutemeljenom optužbom da sam počinio krivično djelo, tvrdnjom da će svi kriminalci umješani u zločin, završiti iza rešetaka. Drago mi je da je isto to izjavio i predsjednik suda u Banjaluci kada su pokušali da unište dokazni materijal.
To znači da po kojoj god osnovi da se sretnemo na sudu, ima da ih razbijem u paramparčad, (ovo je metafora, vezano za snagu argumenata, i ishod suđenja, tako da ne gube vrijeme oko povezivanja ove izjave sa "Ugrožavanjem sigurnosti").
Suštinski ovo bi shvatila svaka odrasla osoba, no kako sam se uvjerio da se pripadnici tužilačke mafije ne odlikuju nekom naročitom inteligencijom, a u ratu su i sa logikom, matematikom, fizikom, informatikom, te većinom oblasti, za koje se angažuju vještaci, nije zgoreg dodatno pojasniti stvari, tako da ako neko od njihovih pripadnika dođe u posjet ovog teksta, shvati bar suštinu, jer su suviše glupi da bi me razumjeli do kraja.
A možda je sada i jasnije kako to da tužilaštvo koje zasigurno ima potrebnu stručnost, toliko brlja sa neutemeljenim optužnicama, hapšenjima i slično, koje kasnije koštaju budžet. Možda je strah koji uteruju u kosti tim nevinim ljudima upravo ono što žele da postignu.
Remetilački faktor treba optužiti, uhapsiti, eliminisati, uplašiti da mu više ne padne na pamet da se suprotstavi mafiji, a ako to bude neko morao da plati, baš ih briga, neće oni, nego građani iz budžeta. Koliko procenata takvih terorisanih građana će se usuditi da nastavi sa borbom. Ja sam jedan i ne znam nikog više, ko se ne plaši tužilačke mafije.
Tek sad krećem u najžešću borbu protiv njih, i biće zanimljivo ko će to biti "nepristrasan", da obrađuje ovu prijavu.
Odgovornost za ovaj neviđeni kriminal i monstruoznost tužilačke mafije je sada na Republičkom tužilaštvu, koje je obavještavano o svemu, a direktno je odgovorno za ovu blamažu sa prijavama oko kojih se odugovlači 8 mjeseci.
Naravno da će kompletan sadržaj sa prilozima biti proslijeđan na druge adrese, a ako se slučaj internacionalizuje, biće navedena i imena svih krivaca, a ne samo sitnih riba iz OT Bijeljina, koje su prouzrokovale ovu sramotu za instituciju tužilaštva.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

12.12.2011.

TUZIOCU SABIC MURISU

(TUZILAC, KOME SAM UPUTIO DOKUMENT JE JEDNO VRIJEME IZBJEGAVAO RAZGOVOR SA MNOM, ALI JE NA KRAJU PRIHVATIO I PRAKTICNO POTVRDIO DA JE BIO IZMANIPULISAN OD STRANE MAFIJE, CITIRAM STA SU MU REKLI :
TI SI DEZURNI I TI BI TO TREBO DA POTPISES!
TO STO NIJE BILO NIJEDNOG ARGUMENTA ZA MAFIJU NIJE NIKAKVA PREPREKA...)

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

TUŽIOCU ŠABIĆ MURISU
OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Obavještavam vas da sam kao zastupnik gospođe Budimke Bajo, pred svim institucijama republike, pokušao da vam dostavim materijal, koji ne samo da se tiče interesa osobe koju zastupam, nego je i direktno vezan za predmet čije ste pokretanje vi inicirali.
S obzirom da vas smatram profesionalcem kome je prije svega interes da se svaka radnja vezano za obavljenje tužilačke funkcije dovede u okvire zakona, ističem da sam došao do nekih podataka, koji su od vitalnog značaja za pomenuti predmet...
U prilogu ovog teksta su skenirani dokumenti, od izuzetnog značaja, kako za gospođu Budimku Bajo, čija je imovina otuđena, tako i za vas, koji ste pokrenuli taj postupak.
Napominjem da su ti dokumenti samo dio argumentacije sa kojom imam namjeru da nastupim u interesu zaštite prava gospođe Budimke Bajo i nemam namjeru da sve detalje pismeno obrazlažem, tim prije što je Pravilnikom predviđeno da svaki tužilac ima obavezu svakodnevnog 4-satnog rada sa strankama. Ja nisam obavezan niti da znam da pišem, niti da svoje argumente obrazlažem pismenim putem, već je obaveza tužioca da dođe do svih podataka koji su od važnosti za odgovoran posao koji obavlja, te je zato i predviđeno da polovinu radnog vremena posveti razgovoru sa strankama. Stoga ja insistiram na razgovoru sa vama, kako bismo zajedničkim snagama doprinijeli tome da se dođe do istine u predmetu koji sam pomenuo.
Budući da nikada ranije nismo imali prilike da razgovaramo, obavještavam vas da sve radnje koje ste pokrenuli su u interesu moje borbe protiv organizovanog kriminala.
Pretpostavljam da ste imali prilike da pročitate moju izjavu datu inspektorima kriminalističke policije, povodom optužbi o planiranju atentata na 6 pripadnika OT Bijeljina, iz koje se može vidjeti da sam sve svoje aktivnosti planirao i izvršio u skladu sa odgovarajućim članovima KZ-a i ZKP-a.
Ja sam dakle bio siguran još prošle 2009. godine da će pripadnici mafije, kada saznaju da imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima iskoristiti svoj položaj i izdejstvovati oduzimanje računara sa ciljem da se svi podaci koje imam unište.
O tome sam obavijestio sve bliske osobe i neke novinare, ali nažalost, kako se ispostavilo, niko moja upozorenja nije shvatio ozbiljno, pa su neke osobe imale manje ili više negativnih posledica akcije, koje je pokrenuta protiv mene.
Ovom prilikom ističem samo osobu koja je, kako sam tek prije nekoliko mjeseci saznao, 3 i po godine provela u logoru za vrijeme rata. a "naslijedila" je od pokojnog oca predmet, čije posjedovanje nije dozvoljeno zakonom.
Gdje je taj zakon bio 1992. gdje je bio 1993. gdje je bio 1994. gdje je bio 1995. gdje je bio sud, gdje je bila policija, gdje je bilo tužilaštvo, gdje je bila država, da zaštiti žrtve terora i tiranije. Nisu bili nigdje. Zavukli su se u mišje rupe i zavući će se ponovo svaki put kada dođe do ratnih stradanja. Zato je jasno da niko ne može krivično goniti bilo koga ko je dobio oružje za vrijeme rata od vojnih vlasti, a da ne goni onoga ko je to oružje dijelio.
No nije ovo tema koju sam imao namjeru da istaknem. Dakle to što je protiv mene pokrenuta neviđena hajka, tiranija i teror, te su oduzeti računari koje sam koristio, mi je donijelo dodatnu argumentaciju i omogućilo da praktično cijela zgrada, od predsjednika okružnog suda, naniže do svakog službenika na bilo koji način zaposlenog, sazna o kakvim se kriminalcima i monstrumima u tužilaštvu radi. S obzirom da je prošlo već 8 mjeseci od trenutka kada su pripadnici tužilačke mafije izdejstvovali pokretanje radnji protiv mene, a iako imaju neograničena sredstva resurse i moć, ne usuđuju se da me optuže i sukobe se sa mnom na sudu. Što se vas tiče, ja smatram da ste žrtva tužilačke mafije koja je smišljeno odabrana da odradi prljavi posao, kako bi sve djelovalo regularno i nepristrasno.
No to vas ne opravdava, jer je savršeno jasno da nije postojao nijedan argument za pokretanje radnji protiv mene. To što sam pisao da će svaki kriminalac, koji je odgovoran za prikrivanje ubistva, završiti u zatvoru, nije i ne može biti krivično djelo.
Vi ste to savršeno dobro znali i snosite odgovornost za pokretanje nezakonite akcije.
Budite sigurni da kada bi se mogli vratiti u prošlost, pripadnici tužilačke mafije ni za živu glavu ne bi ponovili istu grešku i tražili pokratanje navedenih radnji, koje su ih dovele u mnogo teži položaj, nego što je bio prije toga.
Ali da se vratim na vašu ulogu u svemu tome. Ja ću dakle kao zastupnik Budimke Bajo, ostaviti vam nekoliko dana da odlučite, želite li posao koji obavljate, dovesti u okvire zakona i prikupiti sve informacije koje su značajne ili ćete izvršavati nezakonite naloge pripadnika organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u prikrivanju ubistva jednog djeteta.
Zaista nemam vremena, niti namjeravam da protiv vas sada pokrećem bilo kakve pravne mehanizme, što ne znači da se to neće desiti u budućnosti, ali ako budete u narednom periodu izbjegavali da razgovarate sa mnom, kao zastupnikom majke ubijene djevojčice i osobom koja je direktno oštećena lažnom prijavom tužilačke mafije, tretiraću vas kao saučesnika u prikrivanju ubistva i vaše ime objelodaniti javno pred zgradom suda, zajedno sa imenima drugih kriminalaca, koji su dali doprinos sprečavanju dokazivanja ovog zločina, ako na to budem prisiljen.
Sigurno ste do sada saznali da ne postoji način da me tužilačka mafija uplaši, a nema nikog u tužilaštvima republike ko mi se smije suprotstaviti na sudu i to ne zbog mojih sposobnosti, koje su takve kakve jesu, nego zato što je tužilaštvo servis mafije, koji nema nijedan argument protiv mene, a to šta sam ja sve sakupio protiv njih, oni ni po koju cijenu neće dozvoliti da se objelodani na sudu.
Dakle izbor je na vama.
Hoćete li da radite po zakonu ili ćete se priključiti ubicama djece???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

12.12.2011.

PRIJAVA PROTIV SUDSKE POLICIJE


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA
(SUDSKE POLICIJE)

Pozivajući se na član 125 KZ "Odgovornost pravnog lica", stav 1, koji ću citirati.
(1) Odredbama ove glave propisuje se odgovornost pravnog lica, izuzimajući Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kanton, grad, opštinu i mjesnu zajednicu, za krivično djelo koje je učinilac učinio u ime, za račun ili u korist pravnog lica..
podnosim prijavu protiv Sudske policije u Bijeljini.
Očito je dakle da navedena institucija nije izuzeta iz popisa koji sam predočio, te je shodno tome svako krivično djelo koje učini pripadnik Sudske policije, istovremeno i krivično djelo te institucije.
U narednim redovima obrazložiću argumente krivične prijave, ali želim prije svega da istaknem da su svi pripadnici Sudske policije uključujući i komandire, pokazivali izuzetnu korektnost, ljubaznost i profesionalizam.
Nikada nije bilo primjene fizičke sile, niti prijetnje njome, što posebno ističem jer sam čuo neke priče o tome i sam ih demantovao, ali to hoću i ovdje da ponovim....
S druge strane iako sam u prethodnim mjesecima više puta isticao da Sudska policija, izvršava nezakonite naloge Ureda Glavnog okružnog tužioca, i sprečava me da ostvarim neka od prava predviđenih zakonom, (Podnošenje krivične prijave, predavanje dokaznog meterijala, razgovor sa tužiocem), a poslije svega su mi saopštili da su dobili nalog da mi ne dozvole pristup čak ni pisarnici.
Iako sam doneo primjerak Krivičnog zakona i predočio Clan 177 - Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, koji ovom prilikom takođe navodim :
(1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
te istakao da niko ne može da me sprečava u ostvarenju, ne samo tog nego bilo kog prava predviđenog zakonom, i da samo pravosnažnim sudskim rješenjem može da mi se zabrani pristup nekoj osobi ili lokaciji, dobio sam sugestiju da dokumente šaljem poštom.
To je naravno moguće, ali istakao sam da u tom slučaju ja imam samo potvrdu da sam "nešto"poslao, ali ne i kakav je sadržaj pošiljke.
S obzirom da sam još u decembru predao pritužbu na rad jednog od tužilaca, na šta je imao obavezu da mi odgovori Kolegij, (koji je zasjedao po mom saznanju sigurno u februaru, a vjerovatno i kasnije),
a početkom drugog mjeseca ove godine sam predao prvu dokumentaciju, kao novi dokazni materijal u slučaju ubistva Ivone Bajo, a na sve to nisam dobio nikakav stav Tužilaštva, osnovano sumnjam da je kriminalac Kovačević Novak, koji je saučestvovao u prikrivanju tragova tog krivičnog djela i podsticao druge tužioce da ne primaju materijal i krivične prijave od mene, zloupotrebio svoj službeni položaj i izuzeo te materijale iz rada Tužilaštva...
Tako je vrlo lako moguće da će on u svojim očajničkim pokušajima da izbjegne zasluženu zatvorsku kaznu, svo što stigne od mene baciti u korpu za otpatke, a mene optužiti da sam mu poslao prijeteće pismo, što je već činio u martu ove godine.
Tada je moje tvrdnje da će svi koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva, završiti iz rešetaka, na robiji, u zatvoru, predstavio kao "Ugrožavanje sigurnosti" i pokrenuo akciju neviđenu na ovom području, za vrijeme koje su sem pretresanja prostorija i oduzimanja računara, na kome je mislio da se nalaze svi podaci o njegovim kriminalnim aktivnostima, pokrenute i "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", koje su obuhvatale i kontrolu i pretres osoba sa kojima sam viđen, prisluškivanje telekomunikacija, praćenje ukorak po celom gradu, kako od strane policajaca u civilu, tako i od strane patrolnih kola.
Ako sve to izgleda malo, dodajem da je nekih 15 dana pred mojom kućom bilo ustanovljeno radno mjesto u tri smjene, (policajac koji me je danonoćno nadzirao).
Da bih izbjegao sve te neprijatnosti ja insistiram na ostvarenju prava da lično predam sve dokumente u dva primjerka, od kojih ću jedan da zadržim sa potvrdom prijema. No iako sam i ranije predavao pripadnicima sudske policije, dokumentaciju u kojoj sam navodio, da postoje tačno propisane zakonske odredbe i pravila kojih tužioci moraju da se pridržavaju, (4-satni rad sa strankama recimo), stav sudske policije je da oni znaju da tužilaštvo ima obavezu da primi krivičnu prijavu, da svaki građanin, (pa čak i ja) ima pravo da prijavi krivično djelo, da su obavezni da gone počinioce krivičnih djela, da imaju obavezu da analiziraju nove dokaze, koje dostavljam, i da poštuju radno vrijeme i vrijeme za rad sa strankama, ali da su to ipak tužioci, veliki i moćni, a oni rade tu i ne žele da im se zamjeraju, te im je lakše da se mene riješe na bilo koji način, a čak što je u svemu ovome i nebitno, nijedan pripadnik sudske policije nije imao hrabrosti da u prilogu prijave protiv Kovačević Novaka potpiše (potvrdi) da su dobili usmeni nalog da mi onemoguće pristup tužilaštvu.
Naravno da je ovo moja malo satirična predodžba stava koji sam dobio od sudske policije, ali izuzetno realno odslikava stvarno stanje.
Njima je dakle jasno da imam dokaze o ubistvu, i dokaze o saučesništvu nekih pripadnika tužilaštva u prikrivanju tog ubistva, da tužioci krše, brutalno zakon i pravilnik, te da i njih podstiču da čine krivično djelo, ali ipak pokušavaju da me onemoguće, ne samo da razgovaram sa nekim tužiocem, bilo u svoje ime ili kao zastupnik Budimke Bajo, čija je ćerka ubijena, (primjerak Punomoći sam dostavio i tužilaštvu i sudskoj policiji), nego i da predam bilo kakav materijal u pisarnici.
Svako ko pokuša da me spriječi da predam dokaze o krivičnom djelu i da ostvarim bilo koje pravo predviđeno zakonom čini krivično djelo.
Ovu krivičnu prijavu ću prvo pročitati predstavniku sudske policije, i potom zatražiti od službenika na ulazu propusnicu za pristup tužilaštvu, kako bih tu prijavu predao u pisarnici.
Uvjeren sam da će mi poslije nedavno obavljenih razgovora, prilikom kojih sam ukazao da bi svako sprečavanje u mojim nastojanjima da dostavom podatke o kriminalnim djelima, praktično, preraslo u saučestvovanje u prikrivanju ubistva jednog djeteta, to biti omogućeno.
Ako se to ipak ne desi i pripadnici sudske policije nastave da budu tjelesna garda, kriminalca Kovačević Novaka i izvršavaju njegova usmena naređenja, ja ću i bez propusnice krenuti na poslednji sprat da predam ovu prijavu i neću izaći iz zgrade dok to ne učinim ili dok ne budem uhapšen prilikom pokušaja da ostvarim pravo zagarantovano zakonom.
Sve dosadašnje nezakonite radnje koje je naložio pomenuti kriminalac ostajale su "nevidljive", ali ako se sa time nastavi, odluku o tome ko je i kako kršio zakon donijeće Sud.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

12.12.2011.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI

S obzirom da su pojedini pripadnici OT Bijeljina, od tragičnog događaja, ubistva djevojčice Ivone Bajo, pokazivali na različite načine da imaju zadatak i cilj, spriječiti dokazivanje krivičnog djela "Teško ubistvo, u dosadašnjem periodu sam postavljao pitanje isključivo njihove lične odgovornosti, nevezano za instituciju kojoj pripadaju, odnosno sa pretpostavkom da su svi nezakoniti i kriminalni potezi istih, bili za račun organizovanog kriminala, čiji su oni poslušnici i izvršioci. No s obzirom da KZ u članu 125 "Odgovornost pravnog lica" nadalje, jasno ističe (kao i Pravilnik u članu 4, stav "b") da je za učinjeno krivično djelo lica zaposlenog u pravnom licu, odgovorno i pravno lice, a definitivno je postalo jasno, da se ne radi o kriminalu pojedinaca, neko je sama institucija, odnosno organ, kriminalna organizacija, jer brutalno svakodnevno krši zakon, te postaje predmet ove prijave...
Dakle OT Bijeljina je na sve načine pokušala da ubistvo jednog djeteta, predstavi kao nesrećan slučaj, ne birajući pri tome sredstva. Od odbacivanja mišljenja i nalaza patologa, preko prikrivanja prisustva vozila u kritičnom vremenu, sakrivanja materijalnih dokaza, pranja tragova ubistva hemijskim sredstvom sa predmeta, do obmanjivanja javnosti, porodice i vještaka, kojima smišljeno nisu dostavljeni podaci o unutrašnjim povredama i fotografije, iako su načinjene za vrijeme autopsije.
O krivičnim djelima pripadnika OT Bijeljina, vezano za prikrivanje ubistva, već sam napisao stotine stranica i neću sada da detaljnije opisujem sve monstruozne radnje prije svega postupajućeg tužioca, te obaviještavam osobu koja bude obrađivala ovu prijavu da me lično kontaktira, kako bih joj dostavio cd, sa podacima koje imam, jer osnovano sumnjam da bi kriminalci iz OT Bijeljina, (misli se na plaćenike mafije, a ne na sve zaposlene) uništili te podatke ili ih falsifikovali.
Sada ću se bazirati samo na "osvetu tužilačke mafije", koja počinje izbjegavanjem tužioca da evidentira podatke do kojih sam došao u obliku izjave, o čemu imam audio snimak kao dokaz, što je dalje nastavljeno sprečavanjem podnošenja krivične prijave protiv postupajućeg tužioca, kada je drugi kriminalac, u to vrijeme dežurni odbio da postupi po zakonu i naložio da me izvedu iz zgrade. Istini za volju to se nije desilo, nego sam izašao sam, ali na već sutradan podnesenu Pritužbu na taj njegov postupak nisam nikada dobio nikakav odgovor, što jasno pokazuje da je kršenje zakona od strane tužilaštva svakodnevna pojava, koju oni zataškavaju.
Naravno da postoje i pozitivni primjeri u radu pripadnika tužilaštva, ali kako sam se uvjerio da te osobe imaju probleme od strane tužilačke mafije, neću navoditi sada o kome se radi, a dodajem samo činjenicu da bar polovinu tužilaca uopšte ne poznajem i nikada nismo imali nikakav kontakt, tako da oni nemaju udjela u kriminalu i ne smatram ih pripadnicima tužilačke mafije. Izuzetak je jedino osoba, sa kojom nikad nisam razgovarao, a bile su dvije prilike za to koje je isti izbjegao, što sa reakcijama koje je pokazao prema drugim pripadnicima moje porodice, ukazuje da se radi o kriminalcu najgore vrste...
Od kraja 2009, zabranjuje se svim pripadnicima tužilaštva bilo kakav razgovor sa mnom od strane glavnog okružnog tužioca i istovremeno sem zabrane podnošenja prijave, uvode se i nove restrikcije. Niti na jedan zahtjev za pristup informacijama nisam dobio odgovor da mi se omogućava uvid u iste, naprotiv lažno se saopštava da mi je to omogućenou jednom slučaju.
Istina je da smo korištenjem brutalne sile sestra i ja spriječeni da ostvarimo uvid u januaru, kako bismo argumentovano podnijeli pritužbu. Pošto sam i bez tog uvida predao pritužbu u pisarnici, sa više nego dovoljno podataka da osporim odluku tužioca, g. Tomić zastupnik moje sestre, u to vrijeme angažovan u Hagu, traži uvid u spis, koji mu je poslije pokušaja otpora omogućen. S obzirom da ima samo jedan dan za predaju pritužbe, a imajući povjerenje u moje sposobnosti zapažanja i memorisanje podataka, poziva me u prostorije pisarnice, gdje je pregledao predmet, kako bih ga upoznao sa događajima koji su se zbili za vrijeme njegove odsutnosti. Radi se o nekih 15-tak minuta, kada sam u razgovoru sa njim zaista imao prilike da vidim neke fotografije i dokumenta, ali je zahtjev za pristup potekao isključivo od njega, on je imao uvid i tražio kopiranje onoga što je htio. Ja lično nikada nisam dobio odobrenje za bilo šta od toga i svi u OT Bijeljina znaju da je to gnusna laž. Ne postoju dokument u kome mi se odobrava pristup i kopiranje bilo čega od osnivanja OT Bijeljina do danas...
No sve i kad bi to bilo istina, poznato je da su dva pripadnika tužilačke mafije podnijeli lažnu prijavu protiv mene,(nakon čega su mi odneseni podaci) kršeći više članova KZ-a. Tako se desilo da protiv mene budu pokrenute radnje nezamislive prosječnom građaninu, pa i profesionalcima, po osnovu izmišljenog krivičnog djela, koje ne postoji u KZ-u. Radi se o mojoj "prijetnji" da će svaki kriminalac koji je učestvovao u prikrivanju ubistva, završiti na robiji.
Naravno, sama prijava nije formulisana tako, nego se poziva na član 169, ali kako u istom ne postoji prijetnja zatvorom, kao jedna od radnji za koje je zaprijećena kazna, jasno je da su pripadnici tužilačke mafije u nemoćnom bijesu i iz osvete "Zloupotrijebili službeni položaj" i dali "Lažnu prijavu", sa ciljem pokretanja "Posebnih istražnih radnji" i pretresa prostorija, te oduzimanja računara. Mislili su naravno, da će tako doći do podataka koje sam sakupio o njihovim zločinima iz bliže i dalje prošlosti, ali kako sam bio apsolutno siguran da će ti kriminalci inicirati oduzimanje računara sa ma kakvim izgovorom, sve podatke koje sam sakupio, a nisam ih objelodanio sam dislocirao u Cirih. Ako se dobro sjećam na tom hard disku su ostala samo dva pisma upućena dvema osobama iz OT Bijeljina, koje nisam htio da se pojave u javnosti do aprila, (upad je bio 24-og marta) i 1 audio snimak, za koji niko nije znao.
Sve ostale tekstove, fotose, audio i video snimke, dobijene od građana ili koje sam lično načinio, predao sam sestri još u januaru, tako da tužilačka mafija ne samo da do danas nije uspjela da iste uništi, nego ne zna i šta sve imam o njihovim zločinima.
O tome su mogli da razmišljaju u prethodnim mjesecima, a to ih čeka i u budućnosti. Nemiran san, i pitanje svakog jutra kada se probude : Da li je ovo moj poslednji dan na slobodi?.
Saznavši da im je propao zločinački plan, odlučuju da se predmet u kome se optužujem po članu 169 odugovlači i što je još veći kriminal tužilačke mafije, dodaje se i član 399, iako je pripadnik OT Bijeljina podigao optužnicu protiv osobe XX, po tom predmetu i ista je potvrdila da ja sa kompromitujućim predmetom nemam nikakve veze, te da je isti naslijedila od pokojnog oca. Podaci o tome se kriju, te se ja i dalje fiktivno teretim po tom osnovu, iako je praktično taj predmet okončan, učešćem druge osobe.
To je naravno urađeno sa ciljem da se pred nadređenim institucijama, kojima dostavljam podatke o kriminalu u OT Bijeljina, predstavim kao terorista, manijak, masovni ubica tužilaca...
Paralelno sa tim, dolazim do dodatnih dokaza, ne samo o ubistvu, nego i o aktivnom učešću tužioca u "Sprečavanju dokazivanja" istog, te pokušavam da materijal dostavim i obrazložim uredu glavnog tužioca. U prvoj fazi se to izbjegava, tvrdnjama, kako niko nije tu, da su svi zauzeti, čak i sa glupostima tipa, "da nemaju ništa novo da mi kažu", a u kasnijem periodu se pokušalo sa time da mi se potpuno onemogući predavanje materijala u pisarnici, što je poslije mog oštrog protivljenja i predočavanja člana 177 KZ-a sudskoj policiji, povučeno i zamjenjeno tretmanom po kome predajem materijl u prizemlju kao pas lutalica.
To je direktno kršenje bar dva člana : "Povreda ravnopravnosti gradjana" i "Povreda ljudskog dostojanstva, a indirektno više njih, što ostavljam stručnoj osobi da evidentira.
Takođe dostavljam taj materijal i načelniku kriminalističke policije g. Aci Teodoroviću, koji ističe da će provjeriti rad inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca, a na osnovu izjave vještaka dr. Busarčevića iz koje se vidi da je tužilac sakrila dokaze o ubistvu.
Razgovor sa njim, sestra i ja smo obavili 05.08.2010. a sutradan nam se saopštava da glavni tužilac nije tu, jer je na odmoru, što demantuje dežurni, (dakle pokušali su da nas slažu) te takođe i postupajuća tužilac, koja je uzgred kako smo ranije obavješteni u Srebrenici.
To se desilo kada je obavila saslušanje osobe I.H. koja je priznala da je izvršila ubistvo Ivone Bajo. Tužilac iako se protiv nje vodi istraga o saučesništvu u tom ubistvu, ne traži svoje izuzeće, na šta je obavezna i zajedno sa glavnim tužiocem, koji je takođe pod istragom za istu stvar, praktično oslobađaju mogućeg ubicu, proglašavajući ga neuračunljivim.
No to nije kraj neodgovornosti tužilačke mafije, jer želeći prikriti sve ono što bi ukazivalo na to da je Ivona Bajo ubijena, gestapovskim metodama cenzurišu sve informacije o tome.
Iako je ta osoba napadala drugu djecu, zbog čega je i prijavljena, informacije o tome se uskraćuju građanima, umjesto da se upozore na opasnost i dodatno pripaze na sigurnost djece.
Ukoliko ta osoba bilo kad bilo gdje povredi neko dijete, odgovornost za to je na OT Bijeljina, odnosno na pripadnicima tužilačke mafije iz tog organa koji su je oslobodili.
Dakle ne malo iznenađenje je bilo za nas kad se tužilac, koja inače radi do septembra u Srebrenici, a inače je na letovanju, pojavila na ulazu u zgradu, te je primjetivši nas kao zmija otrovnica "šmugnula" nazad, kako bi izbjegla da je primjetimo. To joj na njenu žalost nije uspjelo, čemu je svjedok i policajac Petričević Dragiša. Prva pomisao mi je bila da je g. Teodorivić već poslao svoj zahtijev i da je on razlog iznenadnog pojavljivanja tužioca.
Prolazi vikend, gradska slava i tek u utorak 10.08.2010. pokušavamo da dostavimo materijal. Iako sam to i ranije, a i tada jasno istakao, da je cilj našeg dolaska dostava i obrazloženje dokaznog materijala, tužilačka mafija se izruguje zakonu i sa tvrdnjom da nema ništa novo, nalaže naše hapšenje, što je direktno kršenje više prava predviđenih zakonom, od kojih je najvažnije pravo građanina da prijavi krivično djelo. To što je najveći dio materijala teretio upravo OT Bijeljina, odnosno neke članove tužilaštva je bio razlog da nam se onemogući pristup na sve načine, pa makar i nezakonitim hapšenjem.
No taj događaj je u svemu marginalan iako je prouzrokovao dodatne troškove sestri u iznosu od 1000 maraka, samo tog dana, a u perspektivi i mnogo više, o čemu će biti riječi u privatnoj tužbi za nadoknadu štete, koju je prouzrokovalo tužilaštvo.
Sutradan je g. Aco Teodorović pronađen mrtav na cesti u automobilu, tačnije davao je znakove života. Zvanično se saopštava de je u pitanju srčani udar. No s obzirom da postoje otrovi, koji simuliraju infarkt, a tužilaštvo nije naložilo autopsiju, posebno imajući u vidu pozadinu, osnovano sumnjam da je pomenuti gospodin ubijen, od strane mafije, koja je ubila i Ivonu Bajo, a tužilačka mafija je ponovo odradila svoj dio posla, tako što je brže bolje zatvorila slučaj, bez nalaganja ne samo obdukcije nego, niti "Toksikološkog ispitivanja".
S obzirom da sam ja već osumnjičen za planiranje ubistva 6 tužilaca, od kojih neke i ne poznajem sve do danas, logično je pretpostaviti da bih iz osvete mogao izvršiti ubistvo načelnika policije, koji je potpisao zahtjev za pokretanje akcije protiv mene.
Dakle, ako ne postoji niko drugi ko je sumnjiv, to sam morao biti barem ja, što su u OT Bijeljina dobro znali. No to što nije naloženo niti jedno vještačenje, naravno ne znači da su htjeli mene zaštititi, (usput, ja nisam otrovao tog gospodina), ali koga jesu ???.
I na kraju da se vratimo na dokumentaciju iz priloga. Kako se konstantno odbija uvid u spis za koji podnosim zahtjev, sa tako glupim obrazloženjima, jasno je da je to u cilju pokušaja da se izbjegne još gori scenario, gdje bih imao potpun uvid u kriminal tužilačke mafije, a s obzirom da sam za onih 15 minuta vidjeo i zapamtio neke dokumente, ne bi me uznenadilo da oni više nisu dio spisa, odnosno da je isti dodatno falsifikovan.
Sem toga, vidljivo je da mi se izbjegava uvid i u dva predmeta, koje sam jasno naveo, jer se u odgovoru oni niti ne pominju, ali se zato odgovara na nešto što nije bilo pomenuto.
"Zloupotreba službenog položaja" ili "Nesavjestan rad u sluzbi", sa ciljem da se pruži " Pomoc uciniocu poslije izvrsenja", kako bi "Sprecavanjem dokazivanja" prikrili krivično djelo "Teško ubistvo". To je samo dio kriminala OT Bijeljina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

12.12.2011.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV NN LICA

OVA KRIVICNA PRIJAVA, PREDATA JE U PISARNICI OT BIJELJINA, JEDAN DAN PRIJE UPADA POLICIJE I PRETRESA PROSTORIJA, KOJE SAM KORISTIO! OSIM STO SU KORUMPIRANI KRIMINALCI, SLUGE MAFIJE, TOTALNO SU NESPOSOBNI DA URADE BILO STA, JER JE IZ SADRZAJA PRIJAVE VIDLJIVO DA SAM SVE NJIHOVE POTEZE PREDVIDIO)

KRIVICNA PRIJAVA

PROTIV NN LICA

Radi sto potpunijeg prikaza situacije i razloga za podnosenje ove prijave navescu neke dogadjaje koje su se zbili u poslednjih nekoliko mjeseci, a koji gledano ponaosob u prvom trenutku mozda i ne izgledaju povezano, ali cu na kraju istaci vezu i razloge zasto je bilo potrebno da se navedu

Dana 22.03.2010. godine usao sam u zgradu, Okruznog Suda i Tu§ilaçtva, sa namjerom da podnesem ovu krivicnu prijavu, usmeno, dezurnom tuziocu.

Posto mi je prvobitno receno od strane pripadnika sudske policije, da sacekam dok se ne zavrsi sudjenje, naknadno sam obavjesten, (manje od sat kasnije), da posle tog zavrsenog ima jos jedno sudjenje, te da odem u zgradu policije u Bijeljini, te da tamo prijavim slucaj.

Napominjem da sam na pitanje jednog od policajaca, koji su razlozi za podnosenje prijave, odgovorio o cemu se radi, te stoga zakljucujem da (ponovo) niko nije smio da uzme od mene prijavu jer je glavni okruzni tuzilac dao nalog da se to ne cini, zloupotrebljavajuci svoj polozaj

Navodim sada relevantni clan :

Podnosenje prijave 

(1) Prijava se podnosi tuziocu, pismeno ili usmeno.(2) Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozorice se na posljedice laznog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastavice se zapisnik, a ako je prijava saopstena telefonom, sacinice se sluzbena zabiljeska.(3) Ako je prijava podnesena sudu ili ovlascenom sluzbenom licu, oni ce prijavu primiti i odmah i dostaviti tuziocu.

Dakle jasno je da je ovo okruzno tuzilastvo imalo obavezu da primi moju krivicnu prijavu, a izgovori tipa da su svi zauzeti, pokazuju samo to da krse sopstveni pravilnik o 4-satnom radu sa strankama, ili sto je jos gore da mi uskracuju prava predvidjena zakonom, svjesno i smisljeno.

Stoga sam odlucio da posto sam jasno pokazao da u ovom tuzilastvu nije na snazi zakon, nego samovolja pojedinih kriminalaca, ovu a i sve buduce krivicne prijave, po potrebi podnosim pismeno…

Popis povezanih dogadjaja :

-         Posto sam nekoliko dana slao elektronske poruke na vise razlicitih adresa, ocekujuci neke odgovore, posumnjam nesto i odlucim da provjerim sta se desava sa porukama, tako sto sam sebi posaljem test poruku. Tu poruku nikad nisam dobio…

-         O svemu u telefonskom razgovoru obavjestim sestru, iznoseci joj svoju sumnju da kriminalna organizacija, umjesana u ubistvo, njenog djeteta, blokira moju postu…

-         Taj razgovor je bio „mamac“ za kriminalce, jer sam vec duze vrijeme bio siguran da se moji telefonski razgovori prisluskuju.

-         Nova proba : Saljem sam sebi, test poruku ciji je sadrzaj neprikladan da se nadje u ovom dokumentu. Dobijam je dan kasnije, posto je shvaceno da sam ih otkrio…

-         Prilikom ukljucenja kompjutera, ne mogu da aktiviram operativni sistem, te sam prisiljen da formatiram hard disk, sto mi oduzima vrijeme, ali podatke sam visestruko zastitio

-         Manje od mjesec kasnije desava se isto, ali sam za razliku od prethodnog slucaja, zapamtio da sam neposredno prije toga posjetio sajt tuzilastva u Bijeljini…

-         Iako sam zastitio sve vazne podatke, sa vise kopija, bilo je par elektronskih poruka, koje su „propale“, te trazim od sestre telefonski da mi ih posalje nazad. Narednih 15 dana, ja mogu da saljem poruke, moze to i moja sestra, ali mi ne stizu od nje...

-         Nekih 15 dana kasnije ponovo sam otkucao tekstove (planirane kao prilog krivicne prijave) koji su nedostajali i o tome obavjestio sestru, napominjuci joj da se vise ne trudi da mi salje poruke. Vec sutradan dobijam elektronsku poruku od sestre…

-         U kontinuitetu se na razne nacine borim protiv bande kriminalaca, lepeci plakate po gradu i pozivajuci gradjane da se ukljuce u borbu i dostave mi podatke koje znaju, jer su mediji u strahu i ne smeju da objave informacije koje imam, te javno protestvujem protiv kriminalnog rada zvanicnih istraznih organa (pojedinaca), podnosim krivicnu prijavu, obavjestavam vise uglednih institucija, te pojadinacno svakog tuzioca i komandu sudske policije, da cu svoju borbu i proteste nastaviti, sve do ispunjenja zahtjeva, koji su:

1.     Tacan opis dogadjaja tragicnog dana od 15:35 do 16:20

2.     Uvid u cjelokupan spis i kopiranje odabranih djelova

3.     Stav tuzilastva po pitanju novih dokaza koje sam predao.

-         Konstantno pokusavam od nadleznih u tuzilastvu da dobijem podatke o tome kako je stradala djevojcica Ivona Bajo, da mi se omoguci pristup informacijama, da saznam sta se desilo sa novim dokazima koje sam predao pocetkom februara, a koji obavezuju tuzilastvo da iznese svoj stav. Navodim relevantni clan stav 3…

Obustava istrage

(3) Tuzilac, u slucajevima iz stava 1. tacka b) ovog clana moze ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pruzaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjiceni pocinio krivicno djelo.

-         Prije nekih 20 dana nasao sam se u kefe-poslasticarniciAzuro“, sa jednim poznanikom, a nekoliko stolova dalje, sjedila je tuzilac Stjepanovic Danica. Niko od nas nije pokazao da je primjetio ono drugo…

-         Prije 15-tak dana sa istim poznanikom usao sam u kafe „Kralj“, gdje se nalazio inspektor Markovic Dragoslav. Takodje „nismo primjetili“ jedan drugog.

-         Prije 2 dana po izlasku iz gradskog parka, zaculi smo glasove iza nas (ponovo nas dvojica), te sam se okrenuo i primjetio grupu uniformisanih policajaca, koja zurno, skoro trceci ide za nama. Govorim im da zbog protesta prema drzavnim organima, koji ignorisu moje dokaze i stite kriminalce i ubice ne zelim da se legitimisem. Potom isticem izuzetmo ljubazno i profesionalno, me pretresaju i saznaju identitet poznanika.

-         Danas me zaustavlja patrolno vozilo sa istim zahtjevom, istim mojim odgovorom, istim korektnim postupkom, te odbivsi moj predlog da me uhapse (sto je jedan od mojih ciljeva vec duze vrijeme, samo ne mogu da obrazlazem zasto), prate me vozilom do zgrade suda. Dok sam isao pjesice oni su vozili za mnom, na oko 20-50 metara.

-         Isticuci ponovo profesionalizam, razumijevanje, ljubaznost i podrsku, kako ovih, tako i svih policajaca sa kojima sam se susretao,moram reci da sam prilikom susreta sa njima, dosao do nekih novih saznanja.

1.     Vidio sam u policijskom vozilu list papira sa svojom slikom…

2.     Znamo za tvoje proteste i da si im prijetio …??? (citiram policajca)

Na moju trenutnu reakciju, o kakvim se pretnjama radi i ko je to rekao, nisam dobio odgovor, a kako sam shvatio da je receno nesto sto nije trebalo da se kaze nisam ni insistirao, tim prije sto se vec desavalo da osobe od kojih dobijem neku informaciju, poput sekretara tuzilastva, kome se jos jednom izvinjavam, sto sam je pomenuo (a sad je kasno da to ispravim), a necu vise nikada pominjati imena osoba od koga sam dobio podatke.

Tako necu reci ni kako ni kada sam dosao da gornja dva podatka…

-         I naravno posle svega mocnici iz Tuzilastva, ponovo izbjegavaju susret sa mnom…

REZIME

U ocajnickom pokusaju da me ometu u prikupljanju informacija i prosledjivanju istih medijima, neko od clanova kriminalne bande je zloupotrebio ovlastenja koja ima te na osnovu lazne optuzbe o pretnjama, koristi protiv mene POSEBNE ISTRAZNE RADNJE“, cak prekoracujuci mogucnosti, koje predvidjaju clanovi koji regulisu tu temu. Pri tome mislim na napade virusima, te blokadu elektronske poste. U prilogu, je tekst poruke koju sam dobio poslednji put (nesto sto se ranije nije desavalo), a navedena se tri teksta na tri razlicite adrese. Drugi prilog je jedan od plakata koje sam lepio i pozivao gradjane na saradnju.

Ono sto ja zakljucujem, je da se sada te „posebne radnje“ intenziviraju i da se prelazi na stav 3 clana, koji navodim :

(3) Istrazne radnje iz stava 2. ovog clana mogu se odrediti i prema licu za koje postoje osnovi sumnje da uciniocu, odnosno od ucinioca krivicnog djela iz clana. ovog zakona prenosi informacije u vezi s krivicnim djelom, odnosno da ucinilac koristi njegovo sredstvo telekomunikacije.

Dakle sada je svako ko se nadje sa mnom u drustvu u opasnosti da bude pracen, legitimisan i lociran kako bi me sprecili da koristim druga sredstva za slanje i primanje informacija, kada moje blokiraju. Takodje se na taj nacin unapred plasi svako da mi dostavi neku informaciju o kriminalcima u redovima tuzilastva i pilicije, protiv kojih sam podneo krivicnu prijavu.

Jos jedan, ne manje vazan faktor je taj, sto izgovarajuci se navodnim strahom zbog pretnji, pojedine odgovorne osobe u tuzilastvu, izbjegavaju razgovore sa mnom iako ih, kako sam vec istakao pravilnik obavezuje. Navod (Clan 69 – Radno vrijeme, stav 3):

3. Prijem stranaka u tuzilastvu se vrsi u vremenu koje odredi Glavni tuzilac,a koje ne moze biti krace od 4 (cetiri) sata na dan.

Ne smeta meni to sto me pratite, jer nemam sta da krijem, pa i sve blokade i viruse, cu da prodjem, da na svaki stepenik postavite po jednog policajca, ne mozete me uplasiti, jer ti ljudi svoj posao obavljaju casno, i sta se to dasava uopste im nije jasno.

Zasto da cuvaju one protiv kojih ja imam i iznosim dokaze?

Ali to sto se koriste lazne optuzbe i sada sa mogucnoscu da ce svako ko u gradu bude vidjen sa mnom, biti legitimisan-a i cak pretrasan-a, je nesto preko cega necu da predjem.

Trazim da se ispita ko je izneo tvrdnju, da sam iznosio bilo kakve pretnje.

Uvijek sam vodio racuna sta pisem ili izgovaram i iskljucivo sam upozoravao one protiv kojih imam dokaze o kriminalnom radu, da ce odgovarati za svoje postupke i zavrsiti u zatvoru (alternativno, na robiji ili iza resetaka). Nikada nisam uradio napisao ili izgovorio nijednu rijec, koja bi dovodila u pitanje  ; zivot, zdravlje ili bilo koji dio tijela ili imovine nijednog stanovnika ovog grada, a ne samo pripadnika tuzilastva.

Ovu tvrdnju sam spreman da testiram na poligrafskom ispitaivanju.

DA LI SU SPREMNI ONI DA TESTIRAJU SVOJE LAZI ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

11.12.2011.

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

NA RUKE PREDSJEDNIKU
OBAVJEŠTENJE

Napomena: Ovaj dokument je prije svega informativnog karaktera i sačinjen je u svrhu informisanja jedne od najuglednijih institucija o aktivnostima organizovanog kriminala u ovom gradu i zemlji. Ujedno je poziv pripadnicima suda da daju doprinos borbi protiv mafije, koja vlada zemljom i u sprezi je sa pojedinim pripadnicima institucija sistema...

Tokom cijele 2010. godine vodio sam intenzivnu borbu za dokazivanje istine u slučaju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i procesuiranju njenih ubica i pomagača u prikrivanju ubistva. Vremenom sam došao do više dokaza, ne samo o ubistvu, nego i o aktivnom učešću tužioca u prikrivanju i zataškavanju tog zločina, što je još monstruoznije od samog čina ubistva, jer je izvršeno od onih koji imaju dužnost da gone počinioce krivičnih djela.
Cjelokupan materijal je zaista obiman i najveći dio se nalazi na disku koji je u prilogu, unutar foldera "Dokumenti", dok se suština slučaja obradjuje unutar foldera "Saopstenje" u tekstu "Saopstenje za javnost", koji je rađen u formi web stranice sa aktivnim linkovima.
No prije svega bih skrenuo pažnju na sliku "Torba", koja je materijalni dokaz sa mjesta zločina, sakriven i izuzet iz istražnih radnji za svih 6 mjeseci navodne istrage.
Kaiš torbe je dvostruko presječen i to ukoso, što je praktično nemoguće izvesti rukom i uz pomoć oštrog sječiva. Dio kaiša je nestao sa lica zemlje, a ugao presjecanja odgovara položaju rane na tijelu. I na sve to je vidljivo da su nekim jakim hemijskim sredstvom, uklonjeni tragovi ubistva, koje je čak skinulo originalnu žutu boju.
Iako sam taj dokaz u skladu sa ZKP-om, član "Obustava strage" stav 3, predao prije više od godinu dana, krivci uhvaćeni sa rukama krvavim do ramena se ne oglašavaju, nego su kao jedino rješenje naložili zabranu pristupa meni i majci ubijene djevojčice prostorijama tužilaštva, kako ne bi morali da objašnjavaju svoju ulogu u prikrivanju ubistva.
Sem toga su saznavši da imam dokaze o njihovom kriminalu izmanipulisali policiju i Okružni sud, te izdejstvovali oduzimanje računara i sijaset pratećih aktivnosti od kojih pominjem samo danonoćnu stražu pred kućom i pratnju policajcima u civilu i patrolnim kolima do grada, dok su me na svakoj raskrsnici dočekivale policijske trojke.
O kakvom se tretmanu radi, biće jasnije ako se zna da je poslije manje od 10 posto onoga što sam ja doživio, g. Nedeljko Radman, preminuo od stresa, prilikom ispitivanja u policiji.
No mene nisu mogli uplašiti i poslije višemjesečne pravne borbe uspio sam argumentovano izdejstvovati pobjedu nad mafijom, koja se nije usudila podići optužnicu za izmišljene optužbe po članu 169, (samo zbog mojih tvrdnji da će svi koji su činili krivična djela sa ciljem da pomognu ubicama, završiti u zatvoru.
Takođe sam argumentovano obrazložio sve svoje radnje, najpre na ispitivanju i doveo ih u vezu sa zakonskim odredbama, te u kasnijem periodu ubijedio načelnika kriminalističke policije da ispita sve nepravilnosti u radu inspektora i podnese zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, a na osnovu fotografija torbe i izjave vještaka dr. Busarčevića, koja je takođe u prilogu na disku unutar audio zapisa "Miroslav.mp3".
O monstruoznosti tužioca ne treba trošiti riječi, jer je odbacivši mišljenje patologa da je ranu naneo predmet 25x1 mm, tražila drugo vještačenje, sakrivši od vještaka sve podatke o unutrašnjim povredama koje su i dovele do smrti, a detalje možete čuti na disku.
Da bi spriječili dostavu tog snimka uredu glavnog tužioca izmanipulisana je i zloupotrebljena Sudska policija i Osnovni sud, te smo spriječeni primjenom zakona sile u ostvarenju prava predviđenih zakonom, te uhapšeni i izvedeni pred sudiju, bez prava na telefonski poziv i iznošenje dokaza odbrane iako sam to zahtijevao.
No rješenjem Okružnog suda, konstatovano je da je ceo postupak bio nezakonit i da je (moj komentar) Sudska policija učinila više krivičnih djela od kojih su najvažnija "Samovlašće" i "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", dok je sudija takođe prekršio zakon i to prije svega član "Povreda zakona od strane sudije".
Tako nažalost za svoje buduće pravne korake imam kao krivce Sudsku policiju i sudiju, dok je osoba koja ih je izmanipulisala ostala u sjenci. No kako sam ja, još u martu 2010. prvi put upozorio sudsku policiju da ne želim da iko od njih bude odgovoran za blokiranje istrage ubistva i saučesništvo u istom i dalje ne želim da se to desi. te sam pozvao i njih i tužilaštvo na saradnju, (dokumenti u prilogu) a sada pozivam i Osnovni sud.
Očekujem od predsjednika suda da kada analizira dokaze na koje sam skrenuo pažnju, obavijesti o svemu sve sudije, razgovara sa sudijom pred koga smo izvedeni, (čije ime sada neću navoditi, jer nemam namjeru da pokrećem aktivnosti za krivičnu odgovornost i nadoknadu štete, protiv osoba za koje smatram da su obmanute, osim ako na to budem prisiljen zbog nesaradnje istih) i ustanovi kako je i zašto došlo do kršenja zakona.
No na stranu sve to, ostaje činjenica da je majka ubijenog djeteta, pri pokušaju da dostavi dokaze o ubistvu, umjesto da bude saslušana, uhapšena.
To je nešto što će biti crna mrlja na svima vama, dok se ne otkriju krivci i ubice.
Ako imate hrabrosti da se uključite u borbu, protiv organizovanog kriminala, očekujem da me pozovete na razgovor tokom mjeseca februara 2011, (broj telefona je na dnu svakog dokumenta) kada ću pokušati da kontaktiram i pripadnike tužilaštva, sa istim ciljem.
Ukoliko to ne da rezultata, početkom marta ću predati krivične prijave i tužbe za nadoknadu štete protiv odgovornih, i nastaviti sa borbom pravnim sredstvima, a svako ko pokuša da spriječi pokretanje istrage na osnovu dokaza koje imam, bilo da se radi o sudskom policajcu, tužiocu, sudiji, poslaniku ili ministru, moraće biti spreman da pred sudom odgovara za saučesništvo u prikrivanju ubistva.
Možda tužilac ima objašnjenje za stanje torbe i to zašto svi podaci nisu stigli do vještaka, ali neka nam to i objasni, a ne da se krije iza svih vas.
Istina je da objašnjenja nema i da je istraga ubistva djeteta smišljeno sabotirana od strane tužilaštva i to po svemu sudeći nalogom iz vrha vlade, a sada se prisiljava sve više organa i osoba da daju doprinos u prikrivanju ubistva.
I da se vratim na jedan važan detalj: Dan po razgovoru sa načelnikom policije, na ulazu u zgradu suda pojavila se tužilac Stjepanović, za koju nam je rečeno da je na odmoru i ugledavši nas pobjegla nazad. Pomislio sam da je g: Teodorović ipak reagovao.
No 5 dana kasnije, samo dan poslije našeg hapšenja, pomenuti gospodin, je pronađen mrtav u automobilu. Da li je to sve samo splet okolnosti ili njegova smrt nije prirodna?
U svakom slučaju neki vidovnjak je odokativno "konstatovao" infarkt, a načelnik kriminalističke policije je poslije karijere u kojoj je zasigurno stekao puno neprijatelja, uprkos obilju otrova od kojih neki simuliraju srčani udar sahranjen bez autopsije.
Neki su sada ponovo mirni.


HOĆETE LI I SLEDEĆI PUT DA IM POMOGNETE ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

11.12.2011.

PREDSJEDNIKU OKRUZNOG SUDA

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

NA RUKE PREDSJEDNIKU
OBAVJEŠTENJE


Tokom protekle 2010. godine, kao posledica moje borbe protiv organizovanog krimimala, a u znak odmazde zbog obilja dokaza koje sam sakupio, prije svega o ubistvu djevojčice Ivone Bajo, te učešća pojedinih osoba zaposlenih formalno u državnim institucijama, protiv mene je pokrenuto više nezakonitih aktivnosti, od kojih se neke i dalje nastavljaju.
Naime zloupotrebivši svoj službeni položaj pripadnici tužilaštva su obmanuli načelnika kriminalističke policije i lažno me optuživši za "Ugrožavanje sigurnosti", nagovorili ga da podnese zahtjev za aktivnosti koje su im omogućile da dodju do računara koje sam koristio i unište podatke na njemu.
Kako su sve radnje zasnivali na mojoj izjavi da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, završiti u zatvoru, bilo je svima jasno da se nijedan tužilac neće usuditi da podigne optužnicu, ničim utemeljenu, te im je jedino preostalo da odugovlače sa slučajem.
Naravno ja sam konstantno zahtijevao da budem optužen ili da se tužilastvo povuče iz slučaja odnosno da vrati računare, što su poslije 9 mjeseci bili silom zakona prisiljeni da učine, ali iako je to predviđeno u ZKP-u, nikada nisam dobio obavještenje o pregledu računara, relevantni član : Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.

Iako sam to zahtijevao, kao i da se prije primopredaje izvrši kontrola ispravnosti, tužilaštvo je nastavilo sa bezakonjem i na njima je odgovornost za uništavanje podataka na računaru.
Hard disk je bio prazan a cd rom neispravan, što jasno govori, šta je bio cilj akcije.
Takođe sam konstantno sprečavan da dostavim dokazni materijal tužilaštvu, a pri pokušaju da to lično uradim, uhapšen sam zajedno sa sestrom, majkom ubijenog djeteta, te uz kršenje više prava predviđenih zakonom, od kojih su najvažnije, pravo na iznošenje odbrane uz izgovor da je suviše kasno i pravo na telefonski poziv, (sestri nije dozvoljeno da pozove advokata...) osuđeni na novčanu kaznu od po 600 KM + 300 za troškove.
Tako je jasno poručeno građanima, šta ih čeka ako se usude krenuti na mafiju...

No i ta presuda je rješenjem Okružnog suda, stavljena van snage, gdje je konstatovano da su i sudska policija i sudija, načinili više krivičnih djela, kako bi nas spriječili da dostaviimo materijal koji teško kompromituje tužilaštvo.
No sve ovo je bio samo okvir za temu koja je u nadležnosti suda, a radi se o "Posebnim istražnim radnjama". Kako je ZKP, jasno predvidio da se pomenute radnje, mogu najviše primjenjivati 6 mjeseci, a onda citiram : Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja..
Kako će se uskoro navršiti godinu dana od pokretanja tih radnji, a nisam dobio nikakvo obavještenje, postoje dvije mogućnosti. Ili za te radnje nikada nije izdata naredba, te su ih na svoju ruku provodili pojedini kriminalci, na što ukazuje izjava pokojnog Ace Teodorovića da o tome ništa ne zna. Kada se tome doda činjenica da sam ga uvjerio da ispita sve nepravilnosti u radu policije i podnese zahtjev za saslušanje tužioca, onda osnovano sumnjam da njegova smrt samo par dan kasnije nije prirodna.
Druga mogućnost je da su za te radnje izdejstvovali sudsku naredbu, ali je očito da i u tom slučaju, dolazi do prekoračenja roka od sada već 5 mjeseci. Stoga od vas očekujem, pošto formalno ne znam za te radnje i nemam broj predmeta, da ispitate, je li ikada Okružni sud dao naredbu za njihovu primjenu, te ako jeste zašto nisam obavješten po isteku 6 mjeseci. Ja sam već pominjao tu temu u obraćanjima povodom zahtjeva za povrat računara, ali kako je to sasvim drugi predmet i moguće u nadležnosti drugog sudije, nemam nikakvu povratnu informaciju.
Ta tema nije uopšte bezazlena, ali vjerovatno više ne bih pokretao ovo pitanje, da se u nedjelju 13.02.2011. nije pojavila na ulazu u moju kuću nepoznata muška osoba i pod izgovorom da ima problema sa uređajima u svojoj zgradi, pokušavala više od 5 minuta da uđe u naše prostorije, kako bi navodno lično vidjela, kako mi koristimo određene predmete.
U početku sam strpljivo objašnjavao sve što je isticao kao problem, ali on je uporno insistirao na tome, da uđe i lično pogleda kako mi to koristimo.
Iako sam u proteklih godinu dana imao susreta i neuobičajene pokušaje kontakta, a dva puta su pokušali i da me ubiju, ovakav jedan nastup zasigurno nikad ranije nisam doživio.
Tek kada sam rekao da mene ne zanima šta ko ima u svojim kućama i kako to koristi i ne vidim zašto to njega interesuje, on je odgovorio da je samo radoznao i da nije nikakav špijun.
Vrlo zanimljivo, ne kaže da nije lopov ili voajer ili manijak, nego baš špijun.

Vratrimo se sada na "Posebne istražne radnje" u okviru kojih je predviđen i prikriveni istražitelj, odnosno informator, kome se mogu načiniti i lažni dokumenti.
Šta je htio taj neznanac? Da ubaci prislušni uređaj ili da podmetne kesicu narkotika...
Ostalo bi samo da anonimni građanin dojavi, kako je Zdenko Bajo dilovao heroin na ulicama grada, te bi uspješnom akcijom policije, koju je zatražilo OT Bijeljina, bila pronađana ta kesica. Ili ko zna šta su zamislili.
Ostaje činjenica da je prekršen zakon i da 5 mjeseci od isteka roka za obavještavanje, to nije ispoštovano. Ja sam te kriminalce uhvatio sa rukama krvavim do ramena i imam neosporne dokaze o njihovim zločinima. Oni su spremni na sve.
Nedeljko Radman je umro na saslušanju. Aco Teodorović je doživio srčani udar, čim je poslao zahtjev za saslušanje kriminalca iz tužilaštva. Šta se sa tim desilo? Upadom na BN televiziju, daju jasan signal, šta će se desiti onoma koji objave bilo šta što je na štetu mafije. Tako tužilaštvo postaje sila iznad i izvam zakona, a u suštini nastupa kao banda drumskih razbojnika, te nijedan medij ne smije da se suprotstavi njihovoj volji.
Pozivam sve zaposlene u Okružnom sudu da se priključe borbi protiv organizovanog kriminala, (već sam pozvao i neke druge institucije - u prilozima). Ja imam dokaze protiv njih. Ne tražim ni od koga da izlaže svoj život opasnosti. Samo radite po zakonu i ne dozvolite da vas pripadnici organizovanog kriminala koriste da bi izbjegli zasluženu kaznu. Već godinu dana meni je spriječen pristup bilo kome iz tužilaštva, kako bih obrazložio dokazni materijal o krivičnim djelima istih.
Naravno da je to logičan potez kriminalaca, da se bore za svoj opstanak, po svaku cijenu.
Dužnost svih nas je da im se suprotstavimo...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

11.12.2011.

ZAHTJEV

PO PRIJEMU OVOG DOKUMENTA, OKRUŽNI SUD U BIJELJINI JE DONIO RJEŠENJE O POVRATU ODUZETIH RAČUNARA, SA KOJIM SE SAGLASIO TUŽILAC! ZA GRAĐANE KOJI NISU UPUĆENI U RELEVANTNE ČLANOVE ZAKONA, NAVODIM ČLAN ZKP-a, PA SAMI ZAKLJUČITE ZAŠTO SU IZ MAFIJEŠKE ORGANIZACIJE OT BIJELJINA, DALI SAGLASNOST:
Kažnjavanje za odugovlačenje postupka
(1) Sud može u toku postupka kazniti novčanom kaznom do 5.000 KM tužioca, branioca, punomoćnika ili zakonskog zastupnika i oštećenog, ako su njihovi postupci očigledno upravljeni na odugovlačenje krivičnog postupka.
(2) O kažnjavanju tužioca obavijestit će se Visoko sudsko i tužilačko vijeće, a o kažnjavanju branioca obavijestit će se advokatska komora.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

PREDMET : 12 0 K 001162 10Kpp
ZAHTJEV

S obzirom da je prošlo skoro osam mjeseci od kada su pripadnici organizovane kriminalne grupe, (tužilačke mafije), čiji pripadnici umjesto da obavljaju časno i profesionalno posao tužioca, da gone počinioce krivičnih djela, nastupaju kao servis ogranizovanog kriminala, pokrenuli na osnovu lažne prijave više neregularnih i nezakonitih radnji protiv mene, zahtijevam od suda da neodložno reaguje i prekine to bezakonje, tiraniju i teror tužilaštva.
Same radnje koje su preduzete, jesu istina predviđene zakonom, ali je osnova lažna, dakle prije svega prijava i svi podaci koji su dostavljani, kako načelniku kriminalističke policije, tako i tužiocu te sudiji. Istina je da ja nisam imao uvid u dokumentaciju na osnovu koje se odlučivalo o pokretanju pomenute procedure, te ne mogu u ovom trenutku osporavati zakonitost niti jedne naredbe, nego samo legitimitet i istinitost ulaznih podataka, ali je evidentno da je prošlo više od 50 dana, kada je istekao krajnji rok za "Posebne istražne radnje", te sam morao dobiti obavještenje od suda, shodno članu ZKP-a "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" stav 3 : Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
U prethodnom periodu sam obavijestio sud da sam prethodno podneo krivične prijave protiv nekih od pripadnika kriminalne grupe i aktivno sakupljao dokaze o tome, te je praktično, sud stao na stranu jedne od strana u sporu i to one prvoosumnjčene.
Teoretski, postoji mogućnost da su nasuprot meni najokoreliji kriminalci i ubice, te je na taj način omogućeno istima da dođu u posjed dokaznog materijala i unište ga.
Na sreću, ja sam to predvidio ranije i dislocirao podatke sa računara ovdje u Cirih.

Pošto njihov pakleni plan nije uspio, jedino što im je preostalo kao protivteža mojim argumentima je neka fiktivna istraga, koja me predstavlja u institucijama kojima dastavljam podatke o njihovim zločinima, kao neuračunljivog psihipatu i manijaka.
Siguran sam da ste se do sad uvjerili da sve svoje poteze, zasnivam na odredbama KZ-a i ZKP-a, za razliku od tužilačke mafije koja brutalno gazi i pljuje po zakonu i ljudskim pravima, a o ubistvima u koje su im ruke uprljane do ramena, da i ne govorim.
Ja sam se s druge strane uvjerio da iako ne mogu reći da je ijedna odluka suda išla meni u prilog, (čak naprotiv) svaka bila dovedena u vezu sa relevantnim članovima, te iako pravo nije matematika i može biti rastegljivo, te se tumačiti od osobe do osobe drugačije, pa rad suda zaslužuje svako poštovanje.
Tim prije me iznenađuje ovo nepridržavanje navedenog člana i postavljam pitanje da li se radi o nastavku odugovlačenja i bezakonju od strane tužilaštva, nekoj administrativnoj grešci ili sud pokazuje pristrasnost prema onima koji bi teorijski trebalo da su na strani zakona.
Nažalost oni to nisu te očekujem od suda da me obavijesti, kakav je status predmeta u ovom trenutku i zašto nisam obaviješten o preduzetim radnjama.
Zahtijevam da se računari moje sestre, čiji sam zastupnik i g.Xxxxxxxx odmah vrate u posjed vlasnicima, jer je očito poslije osam mjeseci da to što radi tužilaštvo nema nikakve veze sa zakonom, jer je pogaženo moje pravo na suđenje u razumnom roku. Skrećem pažnju da je nedavno izvršen napad u Banjaluci sa ciljem uništenja dokaza, a to gdje se isti nalaze ne znamo mi obični građani, nego upravo tužioci.
Osnovano sumnjam s obzirom da se u međuvremenu desilo više nemilih događaja u režiji tužilačke mafije, da će pokušati uništiti pomenute računare ili alternativno podmetnuti neki materijal, koji bi me povezao sa Bin Ladenom, Mladić Ratkom, Al Kaidom, atentatom na Kenedija, Linkolna ili Cezara, ko zna šta im sve može pasti na pamet.
Takođe očekujem od suda da kazni tužioca za odugovlačenje i da učini sve prije svega kao čovjek, ljudsko biće, a potom i kao sudija da se na osnovu dokaznog materijala koji sam dostavio, pripadnici tužilačke mafije procesuiraju u najkraćem roku, jer svaka sekunda koju provedu na slobodi, je sramota za državne institucije, a da ne pominjem opasnost koju predstavljaju po živote onih koji su svjedoci njihovih kriminalnih aktivnosti.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

11.12.2011.

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI


OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI


(po predmetu 12 0 K 001162 10Kpp)

Sudija : ĐONLIĆ MENSUR


Podsjećam Sud da je nedavno isteklo 6 mjeseci od kada su prema meni pokrenute "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE" , te po naredbi za pretres prostorija oduzeti računari, vlasništvo moje sestre Budimke, te g. Xxxxxxxxx.
Kako je to krajnji rok za produžavanje bilo koje aktivnosti predviđene pomenutim radnjama, jasno je da mafijaška organizacija, koja je već ubila najmlađeg člana moje porodice, Ivonu Bajo i na sve načine pokušava da me uplaši i spriječi u mojoj borbi za dokazivanje istine, više nama manevarskog prostora za odugovlačenje postupka koji su protiv mene pokrenuli...
Po clanu ZKP-a "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama", sve podatke koje je u prethodnom periodu prikupila policija, potrebno je dostaviti tužiocu, a on je obavezan proslijediti ih sudiji.
Stavovi 2 i 3 istog člana predviđaju obavezu pismenog obavještavanja lica protiv koga su preduzete radnje tj. mene, što ne sumnjam da će Sud učiniti, ali poznajući ćud kriminalaca protiv kojih se borim, ne sumnjam da će oni sve uraditi kako bi i dalje odugovlačili postupak, sa ciljem da izbjegnu sudski proces, sa jedne strane, jer dokaza nemaju, a sve je zasnovano na lažnoj izjavi datoj u policiji, a s druge strane žele da me i dalje predstavljaju, kao manijaka i teroristu u razgovorima sa institucijama kojima sam proslijedio podatke i dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima.
Siguran sam da je više nego jasno da je njihova tvrdnja kako im mjesecima upućujem poruke sa prijetnjama po život i tijelo, lažna jer pisma koja su predali ne sadrže nijednu riječ vezano za član 169 KZ, a da imaju bilo šta mogli bi bez problema da podignu optužnicu, za šta im ne bi bila potrebna nijedna od terorističkih radnji koje su prevarom izdejstvovali protiv mene.
Podsjećam Sud da je Zahtjev za pomenute radnje uputio g. Aco Teodorović, koga su prisilili da to učini, (ne shvatite ovo bukvalno) jer je bilo teško, kako njemu, tako i tužiocu, te kasnije sudiji da ne postupe po njihovoj želji, iako nije postojao nijedan argument za to, jer bi za svaku eventualnu povredu koju bi kasnije zadobili, odgovornost pala i na sve vas.
To je moje viđenje situacije i dozvoljavam mogućnost, da sam nešto i previdio.

No u kasnijim razgovorima sa predstavnicima policije i samim g. Teodorovićem, svima je postalo jasno, da su optužbe protiv mene neosnovane i da sam svaku svoju riječ, svaki postupak, zasnivao na odredbama KZ i ZKP, što sam najpre obrazložio detaljno na ispitivanju za koje nisam bio pripremljen niti sam imao branioca.
Sam načelnik kriminalističke policije je izneo stav da će prijava biti odbačena, a kada sam sa sestrom posjetio pomenutog gospodina 05.08.2010. i ukazao na "propuste" inspektora" vezano za istražne radnje, po ubistvu Ivone Bajo, zasnovane na zvaničnim zapisnicima, te sugerisao da po istom principu, po kome je podneo Zahtjev protiv mene, (na čemu mu zahvaljujem, jer sam dobio priliku da dostavim Sudu podatke o kriminalcima) podnese Zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, (na osnovu izjave dr. Busarčevića, ako ih se ne boji) isti odgovorio:
Mislite da ih se bojim. Pa možda ću baš tako da uradim, te da će ispitati sve radnje inspektora. Ponovivši još jednom taj stav, završio je razgovor.
U međuvremenu smo pokušali da materijal o krivičnom djelu tužioca, vezano za obavljanje tužilačke funkcije dostavimo Glavnom tužiocu, kada je poslije više laži od strane sudske policije, (da je isti na odmoru, a kasnije saznajemo od tužioca Jovanovića da to nije istina, na šta policajac dodaje "Mislio sam da je na odmoru"), te da je isti slučaj i sa tužiocem Stjepanović. za koju nismo ni pitali.
I onda nevjerovatno, ona se pojavljuje na izlazu i ugledavši moju sestru, bježi nazad u zgradu. Sve to se desilo dan po razgovoru sa g. Teodorovićem.
Da li je krenula na plažu ili je Zahtjev već stigao, pa je naprasno prekinula odmor, možda nikad nećemo saznati, jer je samo 5 dana kasnije g. Teodorović, pronađen mrtav u automobilu. Zvanično saopštenje je da je doživio srčani udar i skrenuo sa puta.
Sahranjen je po hitnom postupku bez autopsije, tako da tužilac mirno može da nastavi odmor.

Dodao bih da sam u periodu od 23.06 do kraja juna, neprekidno osjećao jake bolove u stomaku, a pošto sam na par minuta ostavio piće na stolu dok je vani bila gomila navijača koji su gledali utakmicu. Već tada sam sumnjao da se radi o trovanju, a po smrti g. Teodorovića, te su sumnje još izraženije.
Dokazi koje imam protiv njih su neoborivi. Vještak je spreman posvjedočiti da mu je tužilac Stjepanović, "sakrila", podatke o unutrašnjim povredama, a jasno je i sa kojim ciljem.
Da bi izbjegli zasluženu zatvorsku kaznu članovi kriminalne organizacije, spremni su ubiti svakog nezgodnog svjedoka. Moja je dužnost da upozorim i vas, te tužioca Šabić Murisa, da postoji potencijalna opasnost za sve koji su učestvovali u pokretanju radnji protiv mene jer možete biti nezgodni svjedoci protiv njih.
Borba protiv mafije je moj izbor i ja sam spreman i na tu mogućnost, da budem ubijen, ali ne želim da iko drugi dođe u opasnost, ako i sam svojevoljno ne bude spreman na taj rizik.
U prilogu dostavljam kopiju Zahtjeva za pristup informacijama od 10.12.2009., odgovor na isti, te originalan dokument upućen mojoj sestri u Cirih, na kome je vidljivo da je prvobitno poslat na mejl tužilaštva.
Tekst neću komentarisati, te samo napominjem da iako sam došao do monstruoznih podataka i to dostavio tuzilaštvu, niko nije pomakao niti mali prst da to provjeri.
Već sam vas obavijestio da sam prikupljao materijal o ranijim zločinima tih kriminalaca i dobio podatke kako za pomenuti slučaj, tako i za ratne zločine, čiji izvršioci, citiram "danas rade u policiji i tužilaštvu". Jedan od najvećih zločina iz 1992. godine je ubistvo oko 20 civila, (muslimana), od kojih 6-ro djece nastanjenih, baš pored mjesta gdje je Ivona nađena mrtva.
Nije me iznenedilo da je u sve to umiješan i Novak Kovačević, niti da niko za te zločine nije optužen, a kamoli osuđen, a niti to da niko ne smije da svjedoči.
Napominjem da sam sve podatke dobio iz druge ruke, te sam postavio pitanje o tome pod brojem 8, u zahtjevu, što je u odgovoru ignorisano.
Možda vam je sada još jasnije, ili vam je tek sad sasvim jasno, zašto im je bilo toliko važno, da otmu računar, koji sam koristio...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

11.12.2011.

PRITUZBA NA RAD TUZILASTVA

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
PRITUZBA NA RAD TUZILASTVA


 

OBRACAM SE VAMA PO SUGESTIJI GLAVNOG REPUBLICKOG TUZIOCA REPUBLIKE SRPSKE, A POVODOM VISE NEREGULARNIH I NEZAKONITIH RADNJI OD STRANE NEKIH CLANOVA OKRUZNOG TUZILASTVA U BIJELJINI, A VEZANO ZA SLUCAJ UBISTVA DJEVOJCICE IVONE BAJO, 23.07.2009. GODINE. U PRILOGU OVOG DOKUMENTA SU TEKSTOVI NASTALI PRE OKO MJESECA DANA, A U NASTAVKU CU ISTACI SAMO ONE PODATKE DO KOJIH SAM DOSAO OD POCETKA OVE GODINE DO DANAS...

OKRUZNO TUZILASTVO U BIJELJINI JE KONSTANTNO DAVALO LAZNE PODATKE U JAVNOST, IAKO SU PRVOBITNU TEORIJU O SAMOPOVREDJIVANJU DJEVOJCICE REDOM OSPORAVALI SUDSKI VJESTACI OD KOJIH JE PRVI (STALNI SUDSKI VJESTAK MEDICINSKE STRUKE) OPISAO UBILACKI PREDMET : 2,5-3 CM SIRINE, TE 1 MM DEBLJINE, A JOS DVA VJESTACENJA OBAVLJENA IZVAN ZEMLJE TAKODJE ISKLJUCUJU NESRECAN SLUCAJ.

PO PRIZNANJU PRIPADNIKA TUZILASTVA REZULTATI I MISLJENJE VJESTAKA PO OBAVLJENOJ OBDUKCIJI NISU SAOPSTENI DA SE NE BI "UZNEMIRAVALA JAVNOST".

NE ZNA SE ZASTO SU REZULTATI AUTOPSIJE IGNORISANI I NA CIJI SE TO AUTORITET POZVALA POSTUPAJUCA TUZITELJICA, KADA JE NALOZILA VESTACENJE KORPE CIJE DIMENZIJE NE ODGOVARAJU POVREDAMA KONSTATOVANIM OD STRANE PATOLOGA.

IAKO JE DRUGO VESTACENJE OBRADJIVALO SAMO POVRSINSKU RANU, NI ONO NIJE MOGLO POTVRDITI ZELJU TUZITELJKE DA SE SMRT DJETETA PREGLASI ZA NESRECAN SLUCAJ.

BAZIRAJUCI SE SAMO NA TOJ VANJSKOJ POVREDI VJESTAK ZAKLJUCUJE DA NA PODMETNUTOJ ZICI (OD STRANE TUZILASTVA) NIJE NASAO POTVRDU DA JE NJOME NANESENA RANA, TE PREDLAZE TRASOLOSKO I SUDSKO MEDICINSKO VESTACENJE.

U MEDJUVREMENU OKRUZNO TUZILASTVO U BIJELJINI, LAZNO PREDSTAVLJA REZULTATE TOG VJESTACENJA, STVARAJUCI UTISAK DA JE DOBIJENA POTVRDA O SAMOPOVREDJIVANJU, ALI TOBOZE TO IM NIJE DOVOLJNO, TE TRAZE DODATNA VJESTACENJA.

I SADA DOLAZI NAJZANIMLJIVIJI DIO :

PO INFORMACIJAMA KOJE SMO DOBILI OD SAMOG VJESTAKA PRIJE PAR DANA, TUZITELJKA DANICA STJEPANOVIC, POZVALA GA JE SA MOLBOM DA HITNO ZAVRSI VJESTACENJE, DA JE NJIMA SVE POZNATO I DA CISTE FORMALNOSTI RADI ON TO SAMO POTPISE...

SA TIM UBJEDJENJEM VJESTAK JE I PRISTUPIO POSLU, ALI KAD JE KAKO KAZE PROCITAO O CEMU SE RADI, SRCE MU SE CEPALO, STA SU URADILI TOJ DJEVOJCICI.

POTPUNO S POSVETIO TOM ZADATKU I ZAVRSIO KRAJEM OKTOBRA. IAKO JE I NJEGOV ZADATAK BIO DA SE BAZIRA ISKLJUCIVO, NA OD STRANE TUZILASTVA POTENCIRANU ZICU, ON DONOSI ZAKLJUCAK DA SE DJEVOJCICA NIKAKO NIJE MOGLA POVREDITI SAMA, TE PREDLAZE REKONSTRUKCIJU DOGADJAJA, A CAK JE PRONASAO I TRAGOVE SVETLOSIVE BOJE NA ZICI, KOJI SU GA ASOCIRALI NA NEKO STRANO NEIDENTIFIKOVANO METALNO TIJELO.

ISTICEM DA SU U OBA VJESTACENJA U BEOGRADU POMINJANE SAMO ZICA I POVRSINSKA POVREDA, DOK SE RAZDOR DESNE PLUCNE ARTERIJE I DUSNICE TE PROBOD PRSNE KOSTI OD 2,5 CM x 1 MM UOPSTE NE POMINJU.

KADA JE TUZITELJKA KRAJEM OKTOBRA OBAVESTENA DA REZULTAT VJESTACENJA NIJE ONAKAV KAKAV JE SUGERISALA (CIME JE UCINILA KRIVICNO DJELO CLAN 353 STAV 2, TE CLAN 358), ONDA ONA CINI DRUGO KRIVICNO DJELO TIME STO ODUGOVLACI VISE OD DVA MJESECA POSTUPAK. TEK KRAJEM DECEMBRA DAJE NALOG DA SE DOSTAVI DOKUMENTACIJA POMENUTOG VJESTACENJA, POTPISUJE OBAVJESTENJE O NESPROVODJENJU ISTRAGE ??? 04.01.2010. A SALJE GA SEDAM DANA KASNIJE, KRSECI TAKO ZKP, JER JE PREKORACEN ROK OD TRI DANA, RACUNAJUCI SAMO OD DANA POTPISIVANJA, A TU SU I CIJELA 2 MJESECA ODUGOVLACENJA.

ISTOGA DANA TUZITELJKA ODLAZI NA ODMOR, A TUZILASTVO NAS SPRECAVA DA DO NJENOG POVRATKA PRISTUPIMO DOKUMENTACIJI NEOPHODNOJ ZA ADEKVATAN PRIGOVOR.

I NA KRAJU POSLE POLA GODINE USPJEVAMO PRISTUPITI PREDMETIMA KOJE JE DJEVOJCICA IMALA, DANA KADA JE UBIJENA, STO NAM DAJE JOS JEDAN, MOZDA I NAJVECI DOKAZ O KORUMPIRANOSTI TUZILASTVA I POLICIJE.

NAIME KAIS TORBE DJEVOJCICE JE PRESJECEN PO SVOJ PRILICI NA MJESTU KOJE ODGOVARA POLOZAJU RANE NA GRUDIMA, TE NJEGOV JEDAN DIO NEDOSTAJE. LICNO SAM NACINIO SNIMKE KAISA I TORBE TE JOS NEKIH STVARI U ZGRADI SUDA. NAPOMINJEM DA JE KAIS PRESJECEN UKOSO, A NJEGOVA SIRINA JE BAR DESET PUTA VECA OD PRECNIKA ZICE. MOZDA JE TO RAZLOG STO JE PODATAK O TOME USKRACEN PORODICI I JAVNOSTI.

DA NAS NE BI UZNEMIRAVALI VJEROVATNO...

O SVIM NAVEDENIM DOGADJAJIMA I NEZAKONITIM I KRIMINALNIM RADNJAMA POJEDINIH CLANOVA TUZILASTVA I POLICIJE, SPREMAN SAM SVJEDOCITI, A POSJEDUJEM I VECI BROJ TEKSTUALNIH DOKUMENATA, TE FOTO I AUDIO MATERIJALA, KOJE CU KORISTITI U SUDSKOM PROCESU PROTIV BANDE KRIMINALACA KOJOJ PRIPADAJU…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

10.12.2011.

IZJAVA VJESTAKA O FALSIFIKATIMA TUZILASTVA

IZJAVA VJESTAKA O FALSIFIKATIMA TUZILASTVA
Tuzilac Stjepanović, je prilikom prvog susreta sa majkom ubijene djevojčice, ponovila nekoliko puta, (kao jedini odgovor na naša pitanja) da će uraditi sve što je potrebno... I uradila je sve da prikrije ubistvo. Sakrila je materijalne dokaze, prala tragove benzinom, (ko god je to uradio, odgovornost je njena), pa čak "izbrisala" i smrtonosne povrede, pokušavajući tako da obmane vještake i dobije rezultat koji želi. Da li je sa tim svojim "uspjesima" upoznala Kolegij i ured glavnog tužioca. Znaju li za ovo kolege u OT Doboj, te Republičkog tužilaštva i Ureda disciplinskog tužioca. Da li je ovo izolovan rad pojedinca ili predstavlja opštu sliku rada tužilaštava? Reakcija svih kojima je dostavljen dokazni materijal daće odgovor na ovo pitanje...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


KOLEGIJU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU
(po predmetu KTA-596/09)Dokument je tekstualno predočavanje izjave vještaka dr. Busarčevića, angažovanog od strane OT Bijeljina, o njegovom radu po naprijed navedenom predmetu. Razgovor je obavio zastupnik majke ubijene djevojčice, u daljem tekstu "Z", dok su riječi vještaka pod slovom "V". Ovom prilikom neću davati nikakav komentar, jer će za to biti prilike kasnije u razgovorima sa predstavnicima tužilaštva, koji daju sve od sebe da dođu do istine i sigurno će nastaviti sa svojim naporima u tom pravcu, a dodajem samo da postoji audio snimak, koji je dostupan tužilaštvu...

V : Molim
Z : Halo, dobar dan...
V : Dobar dan
Z : Gospodin, Miroslav Busarčević ?
V : Ja sam, izvolite...
Z : Ja zovem iz Bijeljine, zastupnik sam Budimke Bajo, vi ste obrađivali jedan slučaj, po tom pitamju...
V : Jeste, čuli smo se mi oko toga, sa vama sam baš pričao.
Z : Razgovarali ste sa gospodinom Tomićem, vjerovatno sa ovog broja. Mi smo u istom timu.
V : Da moguće je, izvolite...
Z : Da, neznam sad koliko se sjećate detalja. Mi smo podnijeli početkom februara krivičnu prijavu protiv nekih tužilaca i policije, ali nije to sad tema. Početkom prošlog mjeseca je na saslušanju u Bijeljini,(maj 2010) jedna osoba priznala da je izvršila ubistvo i sad mi intenziviramo neke radnje po tom pitanju, pa razgovaramo sa svima, koji su učestvovali. Vi ste predložili rekonstrukciju koju je tužilaštvo odbilo ?
V : Jeste
Z : Da oni su zatvorili slučaj...
V : Jeste, tako sam obavešten od vas i iznenadio se veoma.
Z : Da, e sada, ne znam da li je vama uopšte poznato da je taj predmet, prije nego što je ubio djevojčicu, prekinuo kaiš na torbi koju je ona nosila, pa nanio ranu na tijelu.
V : Ne, ja o tome nemam nikakvih predstava, ni pokazatelja, imao sam samo slike, video sam da nešto nije u redu, tražio sam rekonstrukciju, odbijeno je, šta mogu dalje ???.
Z : Da, razumijem niste vi tu ništa, (krivi), Oni su to krili, pola godine taj detalj, međutim, pošto nanosi ranu na tijelu, onda taj predmet, probija prsnu kost. Da li vam je to poznato.
V : Otkud zaboga ?- pa nemam pojma...
Z : Da, da, to vam uopšte nisu htjeli da pokažu. Prsna kost je probijena, 2,5 cm širine i 1 cm debljine, (ova dimenzija je pogrešno pročitana, a u izvještaju patologa piše 0,1 cm). Onda ide na desnu stranu, desnu plućnu arteriju i desnu dušnicu razdire...
V : O-ho, da to je strahovito...
Z : Oni to vama uopšte nisu htjeli da predoče...
V : Pa neznam ja, verujte mi ja radim ono što mi se da i ono što vidim, nemam predstave o tim detaljima. Bilo mi je strašno žao te devojčice i ono što mi je bilo na raspolaganju to sam učinio.
Z : Ne bih vas dugo zadržavao, samo nešto bih vam pročitao. Mišljenje jednog vašeg kolege. Oblik predmeta, koji je prodro u tijelo, pokojne Ivone, bio je najvjerovatnije trakastog izgleda, širine do 2,5 cm i debljine 1-5 mm..
V : O, pa to ide na šrafciger.
Z : E, on kaže trakastog izgleda i to na osnovu rane, odnosno uboda kosti. Ima sad još jedan detalj koji ću da vam pročitam.
V : Ali, recite vi meni, šta očekujete od mene, meni ne vredi sada opet, iz druge ruke.
Z : Pa vidjećemo, kakva će situacija biti. Mi ne želimo nikog da pozivamo kao svjedoka, ukoliko to nije neophodno. Samo sam htio da vam pročitam. Ovaj kamion, vi ste upoznati sa tim kamionom ? - on je imao kvar...
V : Neznam ja, ja sam samo video slike koje su mi date, ne znam ni da je imao kvar, ne znam ništa
Z : E, ovo je vrlo zanimljvo. Rezervoar je pukao i oni su vezali taj rezervoar španerima - trake za vezanje robe. Da li vam to izgleda veoma zanimljivo sada.
V : A-ha. Pa izgleda, naravno jer...
Z : I ako je to puklo u prolazu...
V : Da, to je moralo da bude udarac, struk.
Z : Upravo tako.
V : Jasno, pa vidite gospodine, ja kao veštak se zasnivam, samo na onom što mi je dato, ali ja to i eksplicitno kažem, šta sam, na osnovu čega sam radio šta.
Z : Da i upravo pošto vam nisu htjeli da pošalju te podatke, zato sam vas i pozvao.
V : Vi znate, vi mene možete uvek dovesti u situaciju, da se izjašnjavam na osnovu, onoga što vi meni prezentujete. Ja ne mogu mimo toga naravno, niti imam doticaj tamo s ljudima, niti bilo šta. Jedino što sam dobio, to uradio i vratio.
Z : Naravno. Pa možda će biti potrebe za novim vještačenjem, pa vidjećemo, možda...
V : Nikakvih problema nema, ako tu ja mogu šta da pomognem, vrlo rado jer mi je jako bilo žao kad sam video ono dete.
Z : Ja sam čuo od gospodina Tomića, da ste vi kao dobili neku sugestiju od tužioca, kakav rezultat želi. Da li je to istina.
V : Ma ne, zaboga, prvo ja sam, možda malo se i propitajte, ja sam poznat po tome da se na njega ne da uticati.
Z : Da, on je kao rekao "da je ona rekla da je to nesrećan slučaj, da oni to već znaju".
V : Čak i mi ovo što razgovaramo ja uzimam s izvesnom rezervom, jer to su vaše reči, ja to još nisam video.
Z : Naravno, naravno.
V : Ni vi ni bilo ko da meni kaže, "slušaj, ja bih želeo ili hoću ili daću ti neznam, pa to je smešno.
Z : Naravno, meni je najvažnije da vi niste uopšte znali za taj probod kosti, to je vrlo zanimljivo.
V : Ma kako mogu da znam, da je baš kost probijena, ja samo vidim slike i radim prema onom, "daj da vidim, šta je tu moglo da se odigra", na osnovu onoga što mi je prezentovano.
Z : Da, spoljni izgled. Hvala vam i prijatno.
V : Molim, živeli, zato sam ja i reko "Dajte da mi ipak uradimo rekonstrukciju, da vidimo, šta je tu realno".
Z : Da zato oni to nisu ni htjeli da prihvate.
V : E, pa sad, šta ja tu mogu?
Z : Naravno, hvala vam.
V : Molim, živi bili prijatno...

KRAJ RAZGOVORA


Audio snimak izjava vještaka iz koje se to dokazuje je na linku :
IZJAVA VJESTAKA (http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

08.12.2011.

ZALBA PO PREDMETU 80 1 PR 000670 10 PR

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA PO PREDMETU : 80 1 Pr 000670 10 Pr

Na početku bih istakao da je formulacija prekršaja koji nam se pripisuje netačna, jer niti u jednom trenutku nismo ometali pripadnike sudske policije u obavljanju njihove funkcije, nego smo mirno, po njihovom zahtevu, došli do stola i dali sve podatke koji su od nas traženi, te takođe bez protivljenja ispoštovali proceduru sve do izlaska pred sudiju.
Takođe i izraz "naređenje" nije adekvatan, jer za to je potrebno da postoji lanac komande, a moja sestra i ja nismo u tom lancu, te bilo ko može samo da nas recimo upozori na nešto, a nema prava sebo da dozvoljava izdavanje nekog naređenja.
Ali to su marginalni detalji, dok je suština u tome da sam istakao da nismo mi ti, koji čine prekršaj, nego se nama, (prije svega meni) brutalno već mjesecima i tog dana takođe, uskraćuju prava predviđena zakonom, koja ću obrazložiti jer postupajući sudija nije ovu moju primjedbu uneo u tekst svoje odluke, kao uostalom niti jednu riječ koju smo izgovorili.
Napominjem da, iako nam je pročitano da ćemo moći iznijeti svoj stav o svemu, te predložiti dokaze koji nam idu u prilog, kada sam se pozvao na to pravo, dobio sam odgovor od sudije, "da nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati", te da ćemo imati priliku za to naknadno, pretpostavljam da je mislio na ovu žalbu.
Nameće se pitanje : Čemu čitanje nekih prava kada se to ne dozvoljava i sa kakvim samo obrazloženjem, od strane sudije?
Čak i unakrsno ispitivanje je trebalo da bude samo "ikebana" u raspravi jer mi nije dozvoljeno da postavim 90 posto pitanja, sa obrazloženjem da je za utvrđivanje istine bitan samo taj dan, a ispostavilo se bukvalno ta jedna sekunda...
Svjestan toga da neću dobiti priliku da istaknem bilo šta što će nam ići u prlog, odustao sam na kraju od pokušaja da to učinim, kada sam postavio ključno pitanje, koje citiram :
Da li sam vam tog dana rekao da nas zanima bilo koji predmet?
Gospodin Petričević Dragiša je odgovorio da nisam, što takođe nije navedeno u Obrazloženju, kojim je sudija opravdavao svoju odluku.
Poenta je u tome što sam više puta pokušavao da dostavim nove dokaze o ubistvu Ivone Bajo, inače ćerke moje sestre Budimke, čiji sam zastupnik, a kopiju Ponomoći te jedan od pismenih podnesaka, tužilaštvu, prilažem uz ovu žalbu.
Nikada, dakle ama baš nikada nisam došao i rekao da me zanima stanje bilo kog predmeta, nego isključivo želim da predočim novi materijal i ukažem glavnom tužiocu na kriminalan rad tužioca Stjepanović Danice, koja je smišljeno, planski, sakrila sve podatke koji ukazuju na ubistvo, čak i od vještaka.
Dokaz za to je audio snimak u kome dr. Busarčević jasno kaže da mu uopšte nisu bile poznate unutrašnje povrede, koje su i dovele do smrti djevojčice.
Snimak se nalazi na disku, koji takođe prilažem, uz obilje drugih dokaza o korumpiranosti tužilaštva i saučestvovanjem u prikrivanju ubistva jednog djeteta.
Uputstvo za pregled diska je na dokumentu koji ima naslov, "SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE"
Dovoljno je od svih podataka, koje imam pogledati samo snimke torbe, koja je materijalni dokaz, a snimak izjave vještaka na audio zapisu Miroslav.mp3, je dovoljan da se zaključi zašto se meni ne dozvoljava da dostavim podatke o krivičnim djelima, koje je počinio tužilac.
Od više njih navešću samo neke : "Sprečavanje dokazivanja", "Pomoć učiniocu poslije izvršenja", "Zloupotreba službenog položaja", a s obzirom da glavni tužilac čija je nadležnost da rukovodi radom tužilaštva i jedina je osoba kojoj možemo ukazati na takav monstruozan rad tužioca, čak i po riječima svjedoka u poslednjih godinu dana odbijao bilo kakav razgovor sa mnom, a dao je nalog i drugim pripadnicima tužilaštva da to ne čine, očito je i sam umješan u ubistvo i prikrivanje ubistva najmlađeg člana naše porodice.
Još tokom prošle godine u dva navrata sam spriječen da podnesem krivičnu prijavu, a jedan od tužilaca, Gruhonjić Muhamed, je iako sam ga tri puta upozorio da krši pravilnik, član 80,
( 1. Kada osoba dođe u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje shodno ovom Pravilniku.) a i ZKP je predvidio pravo građanina na to (u članu "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"), stav 1 Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
Procedura za to je obrađena u članu "Podnošenje prijave", stav 1,: Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.

Jasno je dakle da nismo mi ti koji kršimo zakon, već ga u kontinuitetu brutalno krše oni koji bi morali da ga poštuju i sprovode.
Zaista je obilje članova koji su za tužilaštvo samo ukras u Krivičnom zakonu.
Navodim samo neke : Clan 347 - Zloupotreba sluzbenog polozaja, Clan 354 - Nesavjestan rad u sluzbi, Clan 359 - Povreda ljudskog dostojanstva, Clan 162 - Povreda ravnopravnosti gradjana, a meni se mjesecima ne dozvoljava da dostavim podatke i predočim ih tužilaštvu.
Možda zato što nisam tužilac ili političar. Zato što nisam gej. Ili zbog toga što nisam mudžahedin, ustaša ili četnik, nego se izjašnjavam kao jugosloven. Možda zato što nisam ratni profiter niti posleratni tajkun. Ili zbog svega toga zajedno.
Siguran sam nažalost da ima i u organima vlasti osoba koje bi mi sve navedeno stavile na teret, ali sam isto tako siguran da se niko od njih ne smije usuditi da to kaže ili napiše.
Koji je dakle razlog zašto mi se ne dozvoljava da dostavim podatke o organizovanom kriminalu, što pokušavam još od februara ove godine...
Naravno da su dokazi kojima raspolažem i koje želim da predočim tužilaštvu neoborivi i kao direktna posledica njihove obrade je višegodišnja, praktično doživotna robija za neke pripadnike tužilaštva, koji su iz samo njima znanih razloga sakrili sve dokaze o ubistvu djevojčice i pokušali to da predstave kao nesrećan slučaj.
Da je obaveza tužilaštva da analizira sve nove informacije jasno se vidi u članu "Obustava istrage" stav 3, "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo".
Iako sam dakle već mjesecima isticao i usmeno i pismeno da je jedini razlog što tražim razgovor sa uredom glavnog tužioca, dostava i obrazloženje novih podataka, a koji uključuju i dokaze o saučestvovanju tužioca Stjepanović u prikrivanju ubistva, nadležni se "prave nevješti" i odgovaraju ono što uopšte nisam pitao niti me zanima.
Jasno je da svaki pripadnik tužilaštva ima obavezu da radi po zakonskim propisima i ne može niko da mi uskraćuje prava predviđena zakonom, da mi čak u poslednje vrijeme glavni tužilac ne dozvoljava čak niti da predam bilo kakav dokument u pisarnici tužilaštva.
Kada sam pripadnicime sudske policije predočio član KZ "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", dobio sam odgovor da im taj član nije poznat.
Koja je svrha rada sudske policije, ako ne znaju osnovna prava koja su predviđena zakonom.
Štaviše kada sam im pismeno dostavio sve relevantne članove, obavješten sam da su oni svjesni toga da tužilaštvo ima te zakonske obaveze, ali se oni ne usuđuju da im se suprotstave, (samo da im to kažu, ništa više od toga) i da je najbezbolnije rješenje da mene vrate kući. Takav odnos niti ja ni porodica nećemo prihvatiti.
Teror i tiraniju pojedinaca koji se nalaze u vlasti moramo zaustaviti.
Razlog zbog koga poslije višemjesečnih pokušaja da dostavimo podatke o krivičnom djelu, nismo tog dana htjeli da izađemo, (to je vid protesta), je taj što želimo da sud donese odluku ko je taj ko krši zakon, a naš je stav naravno da je to glavni okružni tuzilac.
Ako bi sud dozvolio bilo kome samovolju i tiraniju, onda sutra taj isti Kovačević Novak može uz pomoć pripadnika svoje kriminalne organizacije, da me uhvate za ruke i noge te da mi zatvore usta i onemoguće disanje, sprečavajući tako i pravo na život, kao što su već ubili našu Ivonu, te ako bih se pokušao odbraniti i ugrizao ga, oni bi me optužili za nanošenje tjelesne povrede, a sud ne bi zanimalo šta se sve ranije zbilo.
Možete li nam uskratiti prava predviđena zakonom.
Ima li majka ubijene djevojčice pravo da zna kako je njeno jedino dijete izgubilo život i možemo li mi da se borimo protiv organizovanog kriminala ili ćemo za to što smo se usudili da se suprotstavimo mafiji, kao nagradu dobiti i zatvorsku kaznu?
Od devedesetih godina prošlog vijeka naovamo, isplivao je najgori talog ljudske vrste na vrh, zauzimajući različite pozicije, a najgore od svega što sam imao prilike da vidim u svom životu, danas se nalazi u tužilaštvu.
Čak ni oni koji su lično ubili dijete ne mogu se uporediti po monstruoznosti sa onima koji su taj zločin pokušali da prikriju, a dužnost im je da gone počinioce krivičnih djela.
Ubistvo Ivone Bajo je postalo tabu tema i nema medija, koji bi se usudio da objavi neki od dokaza koje vam dostavljam, a sve u strahu od moguće odmazde, (upad na BN televiziju, je primjer toga šta će se desiti onome ko se suprotstavi mafiji).
Načelnik kriminalističke policije, gospodin Teodorović, je samo 5 dana nakon što nam je obećao da će ispitati neregularne radnje inspektora, te podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima, te je "odokativno" konstatovan infarkt, a sahranjen je po hitnom postupku bez autopsije.
Dan pošto smo razgovarali sa pomenutim gospodinom, pokušali smo isto i sa glavnim tužiocem, te nam je rečeno da je zauzet, (siroti čovjek, ne diže glavu od posla), a da je tužilac Stjepanović na godišnjem odmoru iako je ni pomenuli nismo.
Par minuta kasnije dotična se pojavljuje na vratima, (vjerovatno je pošla na plažu) a toj sceni je prisustvovao policajac Petričević Dragiša. Čim nas je ugledala, ista se okrenula i poput zmije šmugnula nazad. Audio zapis u kome se jasno dokazuje, od strane vještaka da je tužilac Stjepanović kriminalac najgore vrste, je sigurno dosad već čula.
Da li je već bio stigao zahtjev da se ona sasluša, pa je naprasno prekinula odmor.
Uglavnom bezizlazna situacija u kojoj se našlo nekoliko osoba je riješena jer je svjedok njihovih kriminalnih aktivnosti sada pod zamljom.
Koliko još ljudi i djece treba da strada od tih kriminalaca?
Dokaze o ubistvu Ace Teodorovića nemam, ali vam šaljem podatke o njihovom saučestvovanju u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice.
Nemoralnu i nepristojnu ponudu da se zarad par stotina maraka odreknemo tog djeteta i mrtvom mu pljunemo na grob, porodica nikada neće prihvatiti i nastaviće svoju borbu za istinu i borbu protiv organizovanog kriminala.
Ne postoji način da nas bilo ko uplaši, jer zakon je na našoj strani.
Ako sud naprotiv kaže da majka nema prava da zna, ne smije da zna, kako je stradalo njeno dijete, da nemamo prava predviđena zakonom i da svaki kriminalac u redovima vlasti, može da po svom nahođenju primjenjuje zakon ili ne, onda za mene i nema mjesta napolju u takvoj zemlji.
Za iskazanu hrabrost u vrijeme dok se stvarala ova zemlja dobio sam orden, koji mi nešto znači, ali bi mi mnogo veće priznanje bilo to da zbog svoje borbe protiv mafije, kao nagradu dobijem zatvorsku kaznu.
Može li ijedan sudija da ignoriše dokaze koje vam dostavljam?
Lično sam imao prilike da se uvjerim u korektnost i profesionalizam nekih pripadnika suda, koje sam upoznao ove godine i siguran sam da mafija nema svoje ljude mađu njima, jer im je dovoljno da kupe tužioca, (koji neće naći osnova za podizanje optužnice).
Ali čak i ako biste podržali te kriminalce i uskratili mi prava koja je zakon predvidio, to neće uticati na nastavak moje borbe za istinu, koju ćemo nastaviti onda u Strazburu.
Postoji jedno pravo koje je starije od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu.
Jedan član naše porodice je ubijen, a mi smo mjesecima pod hajkom koje je svojevremeno poprimila neviđene razmjere. Naše je pravo da se od toga branimo, a najbolji način za to je da istina o zločinima pojedinih pripadnika tužilaštva dođe do svih značajnih institucija.
Prepuštam sve njih, pa i vas vašoj savjesti i moralu, da donesu odluku, da li će zažmuriti pred terorom nekih krugova u redovima vlasti ili će smoći hrabrosti da im se suprotstave...
Iz priloga, koji su uglavnom zvanični ovjereni dokumenti predavani u pisarnici tužilaštva, vidljivo je da na višemjesečne pokušaje da se dostave podaci i dokazi o teškim krivičnim djelima, a vezano za ubistvo jednog djeteta i kriminalan rad tužioca, vezano za obavljanje njegove službene funkcije, nije bilo nikakve reakcije, što je i razumljivo, jer glavni tužilac zloupotrebljavajući svoj položaj, ne dozvoljava obradu tih dokaza, koristaći brutalnu silu, kako bi me onemogućio da predočim sve podatke koje imam bilo kome iz tužilaštva...
Razlog za to je njegova odgovornost za saučestvovanje u tim krivičnim djelima.
Laž, korupcija, kriminal, obmana, falsifikat, prevara zloupotreba, tiranija, sve su to atributi mafijaške organizacije poznate pod imenom Okružno tužilaštvo Bijeljina.
Većinu tužilaca uopšte ne poznajem i nemam predstavu o njihovom radu dok sam imao priliku da sretnem i tri pripadnika tužilaštva, na čiji rad i pristup poslu nemam primjedbi, ali sve dok je na čelu tog organa kriminalac, neizbježno je i rad tužilaštva kriminalan...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

08.12.2011.

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

(REAKCIJA TUZILASTVA NA NAREDNI TEKST, JE BILA DA SE PO SVAKU CIJENU SPRIJECIMO U DOSTAVLJANJU BILO KAKVOG MATERIJALA, TE SMO MAJKA UBIJENE IVONE BAJO I JA UHAPSENI PRI POKUSAJU DA TO UCINIMO...)
 

OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

Obavjestavam pripadnike gore navedenog organa, da sam, sem kao clan porodice, tragicno nastradale djevojcice Ivone Bajo, a sada i kao zastupnik svoje sestre Budimke, inace njene majke, preduzeo niz aktivnosti da se dodje do svih podataka koji su relevantni za otkrivanje istine, o toku dogadjaja tog dana. Iako smo i prije zvanicne odluke o nesprovodjenju istrage postavili vise pitanja, na koja istraga nije dala nikakav odgovor, neposredno po potvrdi te odluke, predao sam materijal koji nije bio ukljucen u istrazne radnje, do obustave istrage.
Naime ustanovio sam da je neko od osoba zatecenih na licu mjesta ubacio u automobil sa djevojcicom dva predmeta, koja su svaki na svoj nacin bila dokaz za sebe, da nesto nije bilo u redu.
Prvi dokaz je vec poznata torba sa presjecenim i deformisanim kaisom, a drugi je kostim, koji je djevojcica imala na sebi, a koji se neobjasnjivo nasao na asvaltu.

Kako sam ustanovio koja je osoba to ucinila, ja cu podnijeti krivicnu prijavu protiv nje, pogotovu sto je ista licnost, vise puta mjenjala pricu o toku dogadjaja. Tako je verzija ispricana clanovima porodice, drasticno izmenjena u izjavi datoj istraziteljima…
S obzirom da sam nedavno dosao do izjava svih svjedoka, a konstantno sam sakupljao podatke i prije toga, uocio sam veci broj neobicnih i sumnjivih detalja, o cemu sam napravio tekstualnu analizu, prilicno detaljnu, koju sam izmedju ostalog dostavio i ovom Tuzilastvu. Sem te pismene dokumentacije imam i neke dodatne argumente, koji nisu u tekstualnom obliku, te smatram da bi bilo korisno da ih prezentujem predstavniku tuzilastva, a vjerujem i da je vasa zakonska obaveza, da prikupljate materijale koji ukazuju na izvrsenje krivicnog djela, te se nadam da cete pokazati zanimanje da se upoznate sa tim podacima. Sem toga iako sam se potrudio da u dokumentaciji koju sam dostavio 17.06.2010. navedem sve detalje, koji su najvazniji, ipak je ostalo ponesto o cemu nisam pisao, jer bi preglomazan tekst, razvodnio sustinu, a kako sam vec naveo neki argumenti jednostavno ne mogu da se napisu, vec moraju da se vizuelno ili audio prezentuju.
U svakom slucaju, sem zahtjeva da izlozim i te argumente, insistiram i na tome da se tuzilastvo izjasni po pitanju materijala koji je vec dostavljen, a neki od njih jos prije 4 mjeseca.
ZKP je vrlo jasan i predvidja iskljucivu nadleznost postupajuceg tuzioca za svaki novi dokaz vezan za njegov predmet. S obzirom da sam dobijao neka usmena obavjestenja da je predmet „Ivona Bajo“, u Doboju, a posto nije precizirano da li je predmet preuzelo to tuzilastvo ili je samo zatrazena dokumentacija iz tog spisa, povodom prijave koju obradjuju, zelim da dobijem podatke i o tome.
Moje je misljenje da je i dalje za svaki novi podatak vezan za pomenuti predmet nadlezna tuzilac Stjepanovic, sem ako iz bilo kojih razloga ne moze ili ne zeli vise da obavlja posao tuzioca.
Stoga da bi se razjasnila ova i jos neka druga pitanja, trazim da tuzilastvo odredi predstavnika (u slucaju da je tuzilac Stjepanovic sprijecena), koji bi saslusao sve argumente i preuzeo druge dokaze koje imam, te uspostavio saradnju sa porodicom, koje nazalost do sada nije bilo.

Siguran sam da je to u interesu istine i pravde, a pogotovu u interesu zakona.
Mogu da prihvatim svaki razuman odgovor. Da je u narednih sat ili dva ili cak cijeli dan zauzet svaki pripadnik tuzilastva koji bi mogao da razgovara sa mnom. Da dogovorimo susret za dan dva ili bilo koji dan tekuce sedmice, ali ako dobijem odgovor da se ceka povratak tuzioca Stjepanovic u septembru ove ili naredne godine, onda je to izrugivanje zakonu i ponovno ubijanje nevinog djeteta.
Takav stav porodica nece prihvatiti i bice prisiljena da na svaki nacin obavijesti javnost, o tome, prije svega zaposlenu u zgradi suda i sve one koji prodju pored zgrade.
Nadam se da nece vise biti razloga za proteste na rad tuzilastva, jer to nije ono sto porodica zeli, a siguran sam da nije ni u interesu tuzilastva.
Bilo bi zaista ruzno da tuzioci, kojima je pravo i duznost da gone ucinioce krivicnih djela, kazu da ih ne zanimaju podaci o tome i da ne zele saradnju sa gradjanima.
Ja ne trazim razgovor niti sa jednom konkretnom osobom, ali sugerisem da ta osoba o kome god da se radi predhodno procita moju analizu od 17.06.2010. kako bi imala osnovnu predstavu o temi.
Tako ce svaki razgovor biti kraci i smisleniji, te necu oduzimati suvise vremena tuzilastvu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

07.12.2011.

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Počev od februara 2010. dostavljam meterijal koji dokazuje krivično djelo "Teško ubistvo" koje je izvršeno 23.07.2009. nad osmogodišnjom djevojčicom Ivonom Bajo.
Jedan dio dokaznog materijala, pokazuje ne samo da se radi o ubistvu, nego i da je tužilac Stjepanović, počinila više krivičnih djela kako bi spriječila dokazivanje zločina.
Iako sam to više puta ponovio, s obzirom na izuzetnu važnost ističem ponovo da je materijalni dokaz, uklonjen sa mjesta zločina i potpuno izuzet iz bilo kakvih istražnih rednji.
Radi se o torbi koju je djevojčica nosila, čiji je kaiš, širok bar 3 cm i dovoljno jak da se koristi za šlepanje presječen, a tako nešto bi se teško postiglo i uz pomoć noža. Dodatnu osnovanu sumju da se radi o ubistvu dokazuje i činjenica da je presječeni dio nestao sa lica zamlje, (nije pronađen na asvaltu, niti se nalazi među ostalim stvarima), dok je veći dio ostatka opran jekim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi ubistva. Samo na jednom manjem djelu kaiša, ostala je originalna žuta boja, dok je sa ostatka čak i ona skinuta...
Da li su te tragove sa kaiša uklonili izvršioci ubistva, za vrijeme onih pola sata kada je djevojčica nestala, ili su to uradili inspektor i tužilac kasnije pošto su jedino tu torbu uzeli iz automobila dok su sve druge stvari ostavili, ostavljam tužilaštvu da ispita.
Činjenica je da se torba nalazi u takvom sumnjivom stanju i predstavlja nepobitan materijalni dokaz, koji vas obavezuje da reagujete po članu ZKP-a "Obustava istrage", stav 3.
Drugi izuzetno važan dokaz je i činjenica da je navodna istraga nekoliko mjeseci "čekala" rezultate vještačenja u Beogradu i na njih se pozvala kao argument za nesprovođenje istrage. Iako niti jedno od dva vještačenja u Beogradu ne potvrđuje da su smrtonosne povrede nastale dejstvom žice, koju je forsirala tužilac Stjepanović, a autopsija je potpuno isključila tu mogućnost, opisujući predmet dimenzijama 25 mm širime i 1 mm debljine, što su na sudu spremni da potvrde više svjedoka, među kojima i sam vještak dr. Simić, te sekretar Prodanović, a postoje i audio snimci izjava navedenih aktera.
Naprotiv vještaci u Beogradu uopšte nisu bili upoznati niti sa jednom od unutrašnjih povreda, što je posebno važno kod mišljenja trasologa dr. Busarčevića, koji je svoj rad zasnivao samo na slici površinske rane, (ogrebotine, kako izgleda na fotografiji), dok o probodu prsne kosti, probodnom kanalu kroz grudnu žlijezdu, razderinama desne plućne arterije i dušnice, kako kaže citiram "nema pojma". Tako su praktično vještačenja na koja se čekalo mjesecima potpuno bezvrijedna, iz čega proizilazi i da je tužilac imao netačne podatke, pri odlučivanju.
Da li je do toga došlo nečijom svjesnom namjerom ili najvažniji podaci nisu poslati vještacima nekom administrativnom greškom, je takođe na tužilaštvu da ustanovi.
Dr. Busarčević je spreman da pruži svoju pomoć i na sudu potvrdi da je sve što je navedeno istina, no postoji i audio snimak njegove izjeve koju ste sigurno već čuli.
S obzirom da se radi o izuzetno ozbiljnim dokazima, novim informacijama, vaša je obaveza da reagujete. Ovo je poslednji dokument koji upućujem tužilaštve, (sem sko se ne desi nešto važno) i u narednom periodu ću insistirati isključivo na razgovoru sa uredom glavnog okružnog tužioca, kako bi se razjasnila sva pitanja koja sam pokrenuo.
Pošto se radi o obimnom i kompleksnom materijalu biće potrebno više susreta, te predlažem da prvi sastanak bude iskorišten za iznošenje osnovnih teza i usaglašavanje daljih aktivnosti na otkrivanju istine, za šta će biti dovoljno 15-tak minuta. Potpuno je jasno da je tužilac Stjepanović, namjerno iz nečasnih pobuda prikrivala podatke i sabotirala istragu, što je dodatno potvrđeno i njenim ignorisanjem dokaza koje sam dostavio. Već 9 mjeseci izbjegavajući svaki kontakt sa porodicom, posebno sa mnom kao donosiocem dokaznog materijala i zastupnikom majke ubijene djevojčice, ured glavnog tužioca je već pokazao da štiti kriminalni rad tužioca i možda je u svemu aktivno učestvovao.
Takođe je zanimljivo pitanje, da li je tužilac obavijestila Kolegij, da je materijalne dokaze prala benzinom i da je falsifikovala vještačenja, izbacijući sve podatke o smrtonosnim povredama, i ne poslavši fotografije tih povreda iako postoje...
Možda ja i nisam u pravu i tužilaštvo ima objašnjenja za sve, pa će imati priliku da pokaže zasniva li svoj rad na zakonu ili ne. Svako izbjegavanje razgovora sa strankama je kršenje sopstvenog pravilnika i saučestvovanje u ubistvu, i podaci o tome ako se nastavi sa time, ovaj dokument i svi prethodni biće iskorišteni kao dodatni dokazi o kriminalu pojedinaca. Ukoliko se nastavi sa praksom bezakonje u radu tužilaštva svi podaci o tome će biti proslijeđeni na adrese institucija nadređenih vama, te po potrebi u Strazbur.
Izvinjavam se što u prethodnom periodu, zbog velikih problema sa disanjem uzrokovanih ambrozijom, nisam imao većih aktivnosti. S obzirom da je to pri kraju, ukoliko tužilaštvo odbije da radi po zakonu, "obratiću" se direktno pred zgradom, zaposlenima i prolaznicima i u narednim mjesecima prezentovati dokaze, kako putem teksta, tako i foto i audio materijala, sa imenima krivaca koji su sabotirali istragu i postali saučesnici ubistva. Znam da sam već odavno postao noćna mora mafije, ali prava mora tek slijedi, jer će imati priliku da me svakodnevno vide na ulazu sa dokazima o njihovim zločinima.
Nema načina da me kriminalci uplaše i zaustave, (osim možda "zalutalim rafalom") i na ovaj ili onaj način građani će saznati ko su ubice i nihovi saveznici u redovima zvaničnih državnih ograna.
Odgovorni za ubistvo i prikrivanje istog snosiće posledice svojih zločinačkih aktivnosti i dobiti zasluženu zatvorsku kaznu. Svi koji u tome niste učestvovali, shvatite da se radi u monstruoznom ubistvu jednog djeteta i uključite se u borbu protiv tih ubica.
To je uostalom vaša dužnost i obaveza od trenutka kad ste pristupili tužilaštvu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

 

07.12.2011.

PRIGOVOR PROTIV NAREDBE O NESPROVEDJENJU ISTRAGE KTA-596/09

 

UREDU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI

Predmet : PRIGOVOR PROTIV NAREDBE O NESPROVEDJENJU ISTRAGE br KTA-596/09

Dana 12.01.2010. dobila sam obavijest br. KTA-596/09 Okruznog tuzilastva u Bijeljini od 04.01.2010. potpisanu od okružnog tužioca Danice Stjepanović, u kojoj nas obaviještava da neće (zaboravljeno je upisati ko neće, tužilac ili onaj ko daje naloge tužiocu), narediti sprovođenje istrage, po izvjestaju CJB Bijeljina br. 10-2/3.2-230-662/09, od 30.07.2009. a kojim izvjestajem je Okruzno tuzilastvo u Bijeljini obavjesteno o smrti djeteta Ivone Bajo, kcerke Budimke Bajo-Bollin, rodjene 25.05.2001. iz Bijeljine, koja je dana 23.07.2009. godine, smrtno stradala navodno u ulici Knez Ivo od Semberije, a neposredno ispred ulaza u preduzece „Univerzal“ gledajuci iz pravca Bijeljine, kojom putanjom se navodno ista kretala, na djecjem biciklu marke „BMX Turbo“, te navodno silaskom sa trotoara na navedeni ulaz, navodno se ubola u predio grudi na pokidanu metalnu zicu, od korpe navedenog bicikla, kada je usled zacepljenja dusnika i dusnica krvlju, nastupila smrt iste.

Nezadovoljna cjelokupnim dosadasnjim postupkom nadleznih organa, prije svega policijske stanice Bijeljina, CJB Bijeljina i njenih sluzbi, te Okruznog tuzilastva Bijeljina, a posebno naredbom Okruznog tuzilastva u Bijeljini br. KTA 596/09, o nesprovodjenju istrage, ulazem ovaj Prigovor, sa zeljom da skrenem paznju na sve propuste u dosadasnjem radu istraznih organa, odnosno Okruznog tuzilastva u Bijeljini, iznesene neistine i pogresno donosene zakljucke i potom naredbe.

Podsjecam da je moja cerka Ivona Bajo, rodjena u Novom Sadu 25.05.2001. inace drzavljanka Republike Hrvatske, pronadjena mrtva u ulici Knez Ivo od Semberije, u neposrednoj blizini ulaza u preduzece „Univerzal“, odnosno ispred tog ulaza, ali gledajuci u pravcu Bijeljine. Uz nju je bilo biciklo marke „BMX Turbo“ i lokva krvi.

Istu je odvezao u Bolnicu u Bijeljini, prolaznik cije ime je poznato tuzilastvu, u terminu oko 16 casova, a u bolnici je od strane ljekara konstatovana smrt i saopsteno je da je dovezena mrtva sa ubodnom ranom u predjelu srca.

Obdukcija tijela Ivone Bajo obavljena je dana 24.07.2009. i u zapisniku o obdukciji br. O-65/09 stalnog sudskog vjestaka medicinske struke dr. Vidaka Simica, konstatovana je samo jedna spoljasnja povreda u predjelu grudi i to na levoj strani 4 cm. od sredisnje crte tijela izmedju 2 i 3 rebra, duzine 1,9 cm, te sirine 3 do 5 mm. Na donjem kraju navedene povrede nalazila se modrica velicine 7x4 mm. Zatim je konstatovano da se u predjelu izmedju 2 i 3 rebra nalazi lako lucna ubodna povreda 2,5 cm duzine i 1 mm sirine, koja prolazi kroz celu debljinu grudne kosti. Potom je utvrdjeno da se na desnoj strani grudi nalazi razderina od 1 cm. desne plucne dusnice te razderina desne plucne arterije. Nalazom tog vjestaka konstatovano je na koji su nacin nastale povrede tj. jako zamahnutim predmetom i dat je zakljucak sta je uzrok smrti.

Prema izjavama ocevidaca jedan od policajaca pri dolasku ekipe za vrsenje uvidjaja izvrsio je deformisanje korpice bicikla te pobacao stvari iz torbe, koju je imala Ivona (vjerovatno da bi simulirao pad sa bicikla). U prvom trenutku ispricana verzija od strane policajaca, na koji je nacin stradala Ivona, stalno se slijedila od svih istraznih organa i tuzilastva i potom izdavani nalozi vjestacima, da bi se ta verzija odrzala.

Naime, iako je i laiku poznato da je nemoguce da dijete samo sebe povrijedi na takav nacin, navodnim padom a da ne zadobije nijednu drugu povredu, tuzilastvo nalaze da se izvrsi vjestacenje korpice na biciklu koja se nalazila ispred upravljaca, sa zadatkom da se utvrdi da li na odvracenom dijelu zice, duzine 2-3 cm ima tragova tkiva i unutrasnjih tjelesnih izlucevina djevojcice. Nalaz Bioloskog fakulteta u Beogradu od 24.09.2009. radjen za predmet KTA – 596/09, iako je pokazao da nema ni tkiva niti izlucevina, a sto je i logicno, istrazni organi i tuzilastvo i dalje ostaju pri svojoj tvrdnji, mada se iz tog nalaza vidi da su oni Bioloskom fakultetu u Beogradu sugerisali donosenje nalaza radi potvrdjenja njihovih namjera, jer kako drugacije protumaciti, kada Bioloski fakultet, odnosno vjestak tog fakulteta koristi cjelokupan cinjenicni opis navodnog stradavanja djevojcice, a imao je zadatak samo utvrditi, da li na famoznoj zici korpice ima tkiva i unutrasnjih izlucevina.

Tim vjestacenjem predlaze se trasolosko vjestacenje, sto opet ukazuje da je bilo medjusobnih dogovaranja, samo sa ciljem da se oduzi istraga. U tom vjestacenju uopste se ne pominju unutrasnje povrede, koje su i dovele do smrti, vec se sve svodi samo na dokazivanje spoljasnje povrede.

Jasno je da je do povrede doslo snazno zamahnutim ostrim predmetom cija je sirina 2,5 cm, debljina 1 mm i cija je najmanja duzina bila 12 do 15 cm da bi nacinila navedenu povredu i prosla kroz cijelu sirinu grudne kosti pokojne Ivone.

Zar ovome treba komentar i konstatacija tuzilastva i istraznih organa, da je tu povredu Ivona sama sebi nanijela i to navodno zicom okruglog oblika precnika 2 mm.

Naravno da tu povredu pokojna Ivona nije ni zadobila ni mogla zadobiti od navedene zice sa korpice, do koje je bio pristup nemoguc, cak ni u fazi pada, vec da se radi o gnusnom zlocinu i ubistvu i to vjerovatno negdje van mjesta na kome je pronadjeno tijelo, koje je potom tu dovezeno i ostavljeno. Ovoj mojoj konstataciji i ubjedjenju ide u prilog ponasanje uvidjajne ekipe, pri dolasku na lice mjesta, odlasku njenih pojedinih clanova na odredjene adrese i saopstavanje da je preminula, konstruisanje termina polaska kuci od drugarice kod koje je bila, zlog dana na kupanju, te do pronalaska i odvoza u bolnicu u Bijeljini.

Pitam se zbog cega su istrazni organi i potom tuzilastvo tako postupali i revnosno skrivali zlocin i zlocince. Ako su se oni ukljucili u njihovo skrivanje, znaci : sve im je poznato, a zasto su to cinili jasno je svakom normalnom covjeku. Zaboravlja se na cinjenicu da zlocinci ukoliko ih nadlezni skrivaju ponovo cine zlocine.

Uz sve ovo postavljam pitanje? Ukoliko istrazni organi i tuzilastvo ne zele rasvijetliti zlocin, ubistva jednog osmogodisnjeg djeteta, da li je njihovo postojanje svrsishodno, da li je moguca buducnost ove ljudske zajednice i djece.

Svojim postupkom svakako u ovom slucaju cini se dodatan zlocin i gotovo genocid, a zadatak drzave, ako nije obezbijediti buducnost njene djece i gradjana, sto je najsvetije, sta bi bilo drugo.

Moja porodica i ja dali smo sve od sebe da pomognemo u rasvetljenju zlocina, ali nase predloge istrazni organi i tuzilastvo su ignorisali, jer nisu saslusani svi predlagani svjedoci, nisu dovodjene u medjusobnu vezu kontradiktorne izjave svjedoka, svjedoci se nisu podvrgli poligrafu uprkos kontradiktornim izjavama, a nije izvrsena ni rekonstrukcija navodnog pada sa bicikla i samopovredjivanja djevojcice, te nije uzet listing telefonskih poziva.

Dovoljno je konstatovati da se famozna korpica, nalazila ispred i ispod upravljaca, da se navodno njena zica otkacila na desnoj strani, a kod Ivone je povreda na lijevoj strani, pa da se ponovo zakljuci i pored vec uradjenog nalaza Bioloskog fakulteta da ta zica nije mogla nanijeti cak ni spoljasnju povredu koja je opisana u zapisniku obdukcije.

Napominjem da je smisljeno Okruzno tuzilastvo u Bijeljini, dostavilo mi obavjest KTA – 596/ 09 od 04.01.2010. bez ikakve pratece dokumentacije i obavjestenja o svim poduzetim radnjama, kako bi bila sprijecena uloziti prigovor, ali zato ovom prilikom, zahtijevam da mi se sve to dostavi zajedno sa fotodokumentacijom.

Zbog svega napred iznesenog zahtijevam od Okruznog tuzilastva u Bijeljini da stavi van snage svoju naredbu o nesprovodjenju istrage br KTA – 596/ 09 i da naredi sprovodjenje istrage povodom ubistva moje kcerke Ivone Bajo, rodjene 25.01.2001. a ubijene dana 23.07.2009. u Bijeljini, odnosno podrucju Bijeljine, te podignu optuznicu protiv zlocinaca i njihovih pomagaca.

Podnosilac prigovora

Bajo Bollin Budimka

07.12.2011.

PRIGOVOR NA ODLUKU TUZIOCA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIGOVOR NA ODLUKU TUŽIOCA

Dana 12.01.2010. porodica Bajo, dobila je obavijest potpisanu od okružnog tužioca Danice Stjepanović, u kojoj nas obaviještava da neće (zaboravljeno je upisati ko neće, tužilac ili onaj ko daje naloge tužiocu), narediti sprovođenje istrage, povodom ubistva djevojčice Ivone Bajo, posle samo pola godine premišljanja...

Celo obavještenje porodici posle polugodišnjeg napornog rada tužioca, napisano je na čitavih 10 (deset) redova, u kome se zahvaljujuci neviđenim intelektualnim sposobnostima tužioca uspjelo smjestiti vise grešaka:

Sem gore pomenutog gramatickog nedostatka, pogrešno je navedena i lokacija, jer bi se čitajući obavijest, dalo zaključiti da je djevojčica pronađena ispred ulaza u Univerzal, idući iz pravca grada, dok je naprotiv to kobno mjesto, nekoliko metara posle ulaza. No najveći nedostatak, je u stvari brutalno izrugivanje proceduri od strane tužioca, jer se nije potrudila da svoju odluku obrazloži, te čak niti da se pozove na neki dokument, na osnovu koga je odlučivala...

Da se ne radi o slučajnoj grešci, govore materijalni dokazi.

Koverat u kome je stigla odluka, nosi datum 11.01., dok je sam dokument datiran celih 7 dana ranije (04.01).

Navodim relevantni član pravilnika:

Član 87

1. Otprema pošte vrši se bez odlaganja.

Banda kriminalaca koja od početka radi na sabotiranju istrage ubistva je smišljeno prolongirala slanje obavijesti porodici do poslednjeg radnog dana tužioca, te je potom dotična sklonjena (otišla na odmor), sa ciničnom pravnom poukom o mogućnosti ulaganja prigovora na odluku koja nema obrazloženje.

Pokušaj porodice da kontaktira bilo koga iz tužilaštva te dobije neophodnu dokumentaciju, za adekvatan i potpun prigovor, brutalno je sprečen od strane tužilaštva, tako što je obezbeđenju dat nalog da ne propusti majku ubijene djevojčice, te je saopšteno da je sva navedena dokumentacija u kancelariji tužioca (koga nema) i da niko neće predati taj materijal porodici do njenog povratka.

Po podacima kojima raspolažemo, odluka o nesprovođenju istrage (a javnost je neprekidno obasipana lažnim informacijama o nekim rezultatima istrage, koji ukazuju na nesrećan slučaj, a sada se priznaje da istrage nikada nije ni bilo), donesena je još krajem prošle godine, ali je njeno slanje odgođeno do pogodnog datuma, kada tuzilac odlazi na odmor, sa koga se nikada vratiti neće, jer je dobila instrukcije da zbog kriminalnih aktivnosti, koje ne može opravdati podnese ostavku.

Nadam se da će objelodanjivanje ove informacije, navesti nalogodavce da je zadrže i vrate u svoju službu.

Zahtevamo od tuzilaštva da odbaci kao neosnovanu i nezakonitu odluku tužioca, te naloži istragu o njenom kriminalnom radu, te dostavi porodici celokupnu tekstualnu i foto dokumentaciju, koja će nam biti neophodna za sudski proces protiv ogranizovane kriminalne grupe.

U prilogu su samo neki od argumenata, koji ukazuju na monstruozne poteza bande kriminalaca...

Porodica Bajo

15.01.2001.

07.12.2011.

PO PREDMETU 80 1 PR 004601 11 PR

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

PO PREDMETU : 80 1 Pr 004601 11 Pr

Napomena: Ovaj dokument je informativnog karaktera, sa ciljem da doprinese efikasnosti i brzini zakazanog pretresa, a istovremeno i Zahtjev, shodno članovima ZOP "Prava lica okrivljenih za prekršaje" i "Svjedoci i isprave" a koristim ga i kao sredstvo borbe protiv organizovanog kriminala, te će građanima biti predočen na internetu u sastavu bloga koji uređujem "http://kriminaluvlasti.blogger.ba" i "http://zdenkobajo.blog.rs"...
Pozivam se na stav e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete, člana "Prava lica okrivljenih za prekršaje", a koji je u direktnoj suprotnosti sa stavom 1 člana "Svjedoci i isprave", na koji se poziva u tekstu poziva, uz opasku "da okrivljeni ima obavezu, obezbijediti svjedoke"...
U jednom članu je očito da Sud obezbjedjuje prisustvo svjedoka, što je i normalno, jer jedini ima za to zakonsko uporište. Tvrdnja da to mora učiniti okrivljeni, je apsurdna i neizvodljiva, sto se vidi u istom, pomenutom stavu 1 (U slučaju da svjedok ne želi da dobrovoljno pristupi na sud, svaka od strana može zahtijevati od suda da pozove takve svjedoke).
Stoga tražim od Suda da obazbijedi prisustvo komandira Sudske policije g. Danka Borovčanina, koji je najbolje informisana osoba, po pitanju svih događaja vezano za obezbijeđenje zgrade, a ja nemam nikakvog načina da prisilim bilo koga na svjedočenje.
No, čak i ako iz bilo kog razloga ne bude moguće prisustvo pomenutog gospodina, neću tražiti odlaganje, nego ću svoju odbranu zasnovati na pravima predviđenim u članu 6, stavovi b), d) i e).
Ističem prije svega da ovaj pretres ne bi ni trebalo da se održi, no ja to neću predlagati, jer je moj cilj da Sud, koji je jedini nadležan za tumačenje i primjenu zakona, iznese svoj stav.
S tim u vezi je član 49 "Dokaz" stav 2
Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.

Dakle, suština je u tome da, ne samo tog dana, nego u poslednje 2 godine organizovana kriminalna grupa, preko svojih članova, korumpiranih službenika mafijaškog režima, brutalno krši zakon i čini krivična djela, da bi spriječila dostavu dokaza o njihovim zločinima...
Navodim samo neke od tih krivičnih djela :
"Zloupotreba službenog položaja" od strane Novaka Kovačevića, koji je pri tome učinio i Krivično djelo "Samovlašće", te "Podstrekivanje" i "Pomoć učiniocu poslije izvršenja". Pripadnici Sudske policije, su izvršavajući nezakonitu neredbu povrijedili zakon u članovima "Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva", "Povreda ravnopravnosti gradjana" i "Povreda ljudskog dostojanstva".

Zahtijev za pokretanje prekršajnog postupka, je smišljeno nepotpun i ne odslikava istinit prikaz događaja, te ću tražiti da se na pretresu pročita tekst zabilješki svjedoka policajaca i uporedi sa stavovima iznesenim u Zahtijevu!.
Suština je u tome da sam tog dana, kao i nebrojeno puta ranije pokušao da predam dokazni materijal o više krivičnih djela, od kojih je najteže "Teško ubistvo" Ivone Bajo 23.07.2009. a ostala su uglavnom učinjena sa ciljem da se to ubistvo prikrije. Počinioci tih djela su pripadnici OT Bijeljina i CJB Bijeljina, dakle podnosioca Zahtjeva.
Svaka obrada dokaznog materijala koji imam bi odvela praktično na doživotnu robiju kriminalce iz OT Bijeljina i CJB Bijeljina, kao i više članove mafije, te je njihov postupak predvidiv i logičan! Na svaki način će pokušati da me spriječe u nastojanjima da dostavim taj materijal.
Za svaki moj postupak, postoji uporište u zakonu, konkretno navodim relevantne članove :
"Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"), stav 1 Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
Procedura za to je obrađena u članu "Podnošenje prijave", stav 1: Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.

Kako su zakonom jasno garantovana prava građanima, koje mafija preko svojih slugu unutar režima brutalno sprečava, te sam nezakonito spriječen da predam dokazni materijal i podnesem krivičnu prijavu, jasno je da Sud ne može da obrađuje dokaze do kojih se došlo kršenjem zakona od strane ograna vlasti...
Ja ću naravno dokazati da nije tačna tvrdnja podnosioca zahtjeva da sam "Ometao državne ograne", a od Suda tražim da se poštuje Zakon, te da shodno članu 48 "Postupak na usmenom pretresu" stav dva, podnosilac zahtijeva dokazuje svije tvrdnje, a ne da se to čini na bilo koji drugi način, kao i da se poštuju i ostali stavovi, naročito prava okrivljenog, stav 3 recimo:
"Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze."
Koristim zato priliku da obavjestim Sud, kako neću odgovarati niti na jedno pitanje, upućeno od bilo koga, što se odnosi i na "informativna pitanja". Zarad građana ističem da sam već bio hapšen i suđeno mi je zbog teških "zločina" kao što su "Pokušaj podnošenja krivične prijave" "Borba protiv organizovanog kriminala" i slično, a tada su mi postavljana pitanja, koja su prije svega neustavna i nezakonita, a i uvredljiva!
Dakle u zemlji, gdje je sve vise nezaposlenih i gladnih, a nerijetko se hrane iz kontejnera, na sudu mi je postavljemo pitanje "OD ČEGA ŽIVITE". To citiram doslovno, a skrećem pažnju da je originalno predviđeno pitanje nešto drugačije.
Svrha tog pitanje je isključivo u tome da se vidi koliko može da se kazni građanin, jer zbog katastrofalnog stanja u koje je zamlju dovela mafija, mnogi jednostavno nisu mogli da plate kazne, te su radije išli u zatvor. Shvativši da je to kontraproduktivno, mjenja se zakon i sudija dovodi u situaciju da se pogađa sa osumnjičenima oko visine kazne.
Takođe je propustom u zakonu, (član 48) predviđena mogućnost, da citiram "Sud će tražiti od okrivljenog da se izjasni o tome da li prihvata odgovornost" što je direktno kršenje prava okrivljenog, DA SE SMATRA NEVINIM, DOK SE NE DOKAŽE SUPROTNO!
Očito je da su zakon pisale različite osobe po segmentima, no to ne opravdava ovakve suprotnosti unutar njega.
Stoga unaprijed ističem da nikada neću prihvatiti krivicu i priznati da nemam prava, koja su jasno zagarantovana zakonom. To što mene lično i sve ostale "obične" građane mafijaške sluge iz vlasti tretiraju kao životinje, samo je dodatni podsticaj da im se suprotstavim.
Jasno je dakle, da su od strane kriminalaca iz OT Bijeljina brutalno kršena prava građanima i činjena krivična djela, a to nije sve jer su uhvaćeni sa rukama krvavim do ramena, potpuno izgubili kompas i izdali FASISTICKU USMENU NAREDBU, da se svim srodnicima ubijene djevojčice ne dozvoli ostvarenje nijednog zakonom predvidjenog prava, vezano za rad tužilaštva.
U prilogu ovog dokumenta je sažetak zapisnika usmenog pretresa, odrzanog u Bijeljini u avgustu 2011.
Tuzilastvo, ne samo da brutalno krsi zakon i neće da radi po odredbama Zakona o krivičnom postupku, nego teroriše i građane, primjenjujući prema njima tretman, kakav nema uporište u važećim zakonima zemlje, a može se osloniti samo na zakone TREĆEG RAJHA!
Parola nacista "ZABRANJEN ULAZ PSIMA I JEVREJIMA" sada je modifikovana u "naredbu"
ZABRANJEN PRISTUP TUZILASTVU I OSTVARANJE ZAKONSKIH PRAVA ZIVOTINJAMA I PORODICI BAJO
Svakome ko ima i najmanje sumnji o argumentaciji i terminologiju koju koristim, sugerišem neka zamisli, kako bi izgledao plakat na ulazu u zgradu suda, na kome bi bila napisana naredba, koja se primjenjuje prema porodici Bajo...
Razlog tome je težina dokaza koje imam protiv pripadnika mafije! Ovom prilikom kao prilog dostavljem disk na kome je dio dokaza koje sam namjeravao predati u OT Bijeljina i podnijeti prijavu.
Skrećem paznju na folder pod nazivom "Za sud" u kome se nalaze samo neki od dokaza do kojih sam došao. Materijalni dokaz ubistva Torba.jpg, bez ikakvog komentara ovdje. Slika sve govori i jasno je da kriminalci ne mogu dati nikakvo objašnjenje za to. Taj dokaz se nalazi i danas u sudskom depou, ako nije uništen...
Drugi bitan dokaz je snimak razgovora sa vještakom dr. Busarčevićem "Istina o ubistvu (audio).mp3" iz koga je i osnovcu jasno, da je OT Bijeljina najobičniji servis mafije i da su namjerno, smišljeno planski, sabotirali istragu sa ciljem da prikriju ubistvo osmogodišnje djevojčice, te tako zaštite saučesnike, koji su tog dana kada se desila tragedija švercovali neku robu, (vjerovao sam da se radi o narkoticima, ali poslednji događaji ukazuju na šverc oružja).
Prvi put sam takav disk predao u martu 2010 godine, samo par dana po smrti na saslušanju, građanina Radman Nedeljka, a nepunih 7 dana kasnije CJB Bijeljina podnosi zahtjev, koji odobrava OT BIjeljina, da mi se otmu dokazi koje imam.
Povod za to su moji tekstovi u kojima sam pisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, počev od kriminalca Marković Dragoslava inspektora, do pripadnika tužilačke mafije završiti u zatvoru!

Optužba je bila "Ugrožavanje sigurnosti", pa iako ne postoji nijedna riječ u mojim tekstovima, koja se može dovesti u vezu sa tim članom, izdejstvovana je naredba za pretres i odnošenje računara.
Da je sve ovo bila gnusna laž, jasno je iz činjenice, da do danas, 20 mjeseci kasnije, nijedan tužilac nije podigao optužnicu protiv mene, iako sam praćen, pretresan, nadzirane su mi komunikacije i ustanovljeno stražarsko mjesto u 3 smjene ispred kuće! Iako sam morao biti obaviješten, shodno ZKP-u o otvaranju oduzetog predmeta, te po završetku "Posebnih istražnih radnji" to se nikada nije desilo. U prilogu je dokument koji sadrži 3 zahtjeva podnesena CJB Bijeljina o pristupu informacijama, na koji nikada nije odgovoreno.
Time se očituje kredibilitet i rad podnosioca zahtjeva! Ne samo da je inicirao nezakonitu akciju bez ijednog argumenta, nego to sad i prikriva, a usput me u sadejstvu sa OT Bijeljina brutalnom silom i lažnim predstavljenjem događaja sprečava da predam dokaze, koji bi neke njihove pripadnike odveli na doživotnu robiju.
Drugi bitan događaj je iz avgusta 2010, kada sam materijal predao načelniku kriminalističke policije Aci Teodoroviću! On je jedina osoba iz vlasti koja je potvrdila da je vidjela dokaze, a uspio sam ga ubijediti da podnese zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, koja je u sadejstvu sa ostalim kriminalcima oprala kaiš torbe kako bi uklonila tragove ubistva, što se jasno vidi na slici, te falsifikovala autopsiju i nije dostavila trasologu podatke niti o jednoj unutrašnjoj povredi, što se takođe jasno može čuti iz izjave vještaka...
Vec sutradan dotična kriminalka iako je u Srebrenici do septembra i iako na odmoru, pojavljuje se na ulazu u zgradu suda, te vidjevši nas bježi nazad. Nekoliko dana kasnije smo sestra i ja uhapšeni pri pokušaju da isti materijal predamo u OT Bijeljina, a sutradan, samo 5 dana po predaji njemu, g. Teodorović je pronađen mrtav pored ceste u automobilu.
Zvanično "INFARKT", bez autopsije, a svi dokazi koje sam mu predao su nestali, jer novi načelnik o tome ne zna ništa!
Ponavljam da su u pitanju dokazi o zločinima pripadnika CJB I OT Bijeljina...

Sem toga, dobio sam obavijest od Specijalnog tuzilaštva, u kojoj g. Mahmut Švraka, opisuje neke od dokaza, uz opasku da nisam dostavio materijal, kojim bih to potkrijepio. Dana 24.02.2011. šaljem dopis sa diskom, koji je evidentiran već sutradan, a samo tri dana kasnije šef mafije prijeti javno u medijima ukidanjem Specijalnom tužilaštvu!
Navodno je tužilaštvo neovisno i samostalno, te niko ne može vršiti pritiske, a kriminalac pod istragom Dodik Milorad, rješava problem otvorenim prijetnjama!
Zašto je to tako, biće jasnije kada predstavim suštinu:
U trenutku kad je ubijena Ivina Bajo, švercovana je neka roba u firmu lokalnog tajkuna, ratnog profitera i kriminalca Bobar Gavrila, o čemu imam sve dokaze na disku! Rezervoar kamiona je vezan španerom, trake za vezanje robe (opterećenje 3000 kg) a po mišljenju vještaka, predmet koji je ubio dijete je trakastog oblika!
Iako su znali za taj kamion, CJB Bijeljina ne nalaže saobraćajnoj policiji da ga zaustavi i pregleda, te je tako pružena logistička podrška švercerima! Dugo sam vjerovao da se tada prevozio heroin, no ove godine se ispostavilo da se najvjerovatnije radi o transportu, koji je dogovorilo tužilaštvo sa švercerima oružja, uz jasnu podršku više ministarstava i vodećih pripadnika mafije.
Slobodan Tešić, Dragan Kapetina, Milorad Barašin, Dragiša Mekić, Gavrilo Bobar, Dodik Milorad, Marković Dragoslav, Kovačević Novak, Stjepanović Danica... i ostali!
Dokazi koje imam su toliko jaki da možemo slomiti kičmu mafiji u zemlji, i oni to znaju, te je jasno iz kog razloga mi se ne dozvoljava pristup tužilaštvu. Sve što sam slao na druge načine, oni "ne dobijaju", što se vidi iz dokumenta u prilogu, potpisanog od glavnog specijalnog tužioca!
Dakle plan mafije je da sve što pošaljem poštom ili predam u nekom hodniku, bude izgubljeno, a da mi se ne dozvoli ni po koju cijenu predaja direktno i podnošenje prijave!
Ja ću tome da se suprotstavim i ako se to bude nastavljalo, koristiću se najstarijim pravom "Samoodbranom" što je u KZ-u predviđeno u članu "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda"
Pravo garantovano zakonom, je moje pravo i svako ko mi ga otima čini krivično djelo, a ja ću se braniti od kriminalaca, bili oni tetovirani skinhedsi, CJB Bijeljina, OT Bijeljina ili predsjednik zemlje!
Ne želim nijednom policajcu, tužiocu ili sudiji da završi onako kako se desilo Aci Teodoroviću i Dijani Milić!
I mene su pokušali da ubiju u junu 2010, što nikoga i ne zanima.
Znam da postoje mnogi u organima vlasti, koji žele da rade časno i po zakonu, ali se plaše mafije!

Ne postoji način da me ti kriminalci zaustave i nastaviću da se borim protiv njih iskljucivi mirnim, nenasilnim sredstvima i pozivajući se uvijek na važaće zakone.
Prijetnje kaznama, zatvorom, smrću, samo će me dodatno ojačati!
NEKA SVAKO ODABERE PREMA SVOJOJ SAVJESTI NA KOJOJ CE STRANI DA BUDE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

05.12.2011.

ODGOVOR PORODICE NA SAOPSTENJE

ODGOVOR PORODICE NA SAOPSTENJE TUZILASTVA

OVO JE PRVI PUT DA TUZILASTVO NAVODI STVARNE REZULTATE I MISLJENJA VJESTAKA, A VEZANO ZA TRAGICNU SMRT IVONE BAJO, STO JE POZITIVAN ZNAK.
MEĐUTIM ZANIMLJIVO JE KAKO STE MOGLI PRITUZBU PROGLASITI NEOSNOVANOM, KADA JE EVIDENTNO DA JE TUZITELJKA PREKRSILA CLAN 216, STAV 4, GDJE JASNO STOJI DA U SVOJOJ ODLUCI ONA MORA NAVESTI RAZLOGE I DA JE MORA POSLATI U ROKU OD TRI DANA. NE ULAZIMO SADA U TO DA LI JE SAMA ODLUKA ISPRAVNA ILI NE, OCITO JE DA JE PREKRSENA PROCEDURA, A O TOME, KAKVE JE TRIKOVE KORISTILO TUZILASTVO BICE JOS GOVORA, KADA DOBIJEM KOMPLETNU DOKUMENTACIJU.
ZA SADA JE DOVOLJNO RECI SAMO TO, DA STE „ZABORAVILI“ NAVESTI DA JE SUDSKI VJESTAK MEDICINSKE STRUKE OPISAO POVREDNO ORUDJE, ODNOSNO NAVEO NJEGOVE DIMENZIJE, NA OSNOVU POVREDA KOJE JE KONSTATOVAO.
REKAO BIH DA JE I DATUM KOJI SE ODNOSI NA TRASOLOSKO VJESTACENJE, SMISLJENO POGRESNO IZNESEN, JER AKO SAM DOBRO ZAPAMTIO, A BICE PRILIKE DA TO PROVJERIM, DATUMI NA TOJ DOKUMENTACIJI SU IZ OKTOBRA. PA CAK I DA SU OD 09.12.2009. GODINE, SVE JE ISLO SUMNJIVO SPORO, PA SE CEKA 04.01.2010.
NARAVNO SMISLJENO STE „ZABORAVILI“ ISTACI DA JE VJESTAK NAVEO DA JE DO POVREDE MOGLO DOCI SAMO UZ UCESCE STRANOG METALNOG TIJELA (CAK I U SLUCAJU DA JE SAMA PALA), A ONAJ DIO KOJI SE MOGAO UKLOPITI STE ZADRZALI. TU JE I NJEGOV STAV DA RANA NA GRUDIMA MOZE (NE NAVODI I DA JE STVARNO TAKO), DA POTICE OD NAVEDENE ZICE.
I SAMO JEDAN DETALJ OKO REKONSTRUKCIJE. TO STO BI SE EVENTUALNO POKAZALO ILI VI SMATRATE DA VEC JESTE, DA OSUMNJICENI KAMION NIJE UZROKOVAO KOBNE POVREDE, PO TRASOLOSKOM VJESTAKU NE ISKLJUCUJE MOGUCNOST DA JE TO UCINILO NEKO DRUGO VOZILO ILI NEKI DRUGI PREDMET. TOLIKO O OPRAVDANOSTI ESKIVIRANJA PREDLOZENE REKONSTRUKCIJE.
NARAVNO DA SE „ZABORAVILO“ USTANOVITI, MOGU LI UNUTRASNJE POVREDE DA POTICU OD TOG ISTOG KOMADA ZICE, KOJI, NE ZABORAVITE NA TRECEM CENTIMETRU IMA METELNU PLOCICU, KOJA JE MORALA POTPUNO PROCI ISPOD KOZE.
DAKLE VAS ZAKLJUCAK BI BIO:
DJEVOJCICU NIJE UDARILO VOZILO, NEGO JE PALA SAMA, PRI CEMU JE NAVEDENA ZICA NANIJELA SVE TE POVREDE. ONA ZATIM USTAJE, IZVLACI TU ZICU IZ GRUDNOG KOSA, TE NASTAVLJA DA VOZI ILI HODA JOS DESETAK METARA TE PONOVO PADA, A SVE BEZ I JEDNE DRUGE POVREDE.
TU JE ZATIM I PRESJECENII KAIS TORBE, KOJI BI MOGAO BITI „NOVI“ DOKAZ ZA PONOVNU ISTRAGU. NESTANAK NA POLA SATA, TE JOS NEKE „SITNICE“, NARAVNO NISU NI VREDNI POMENA. ZASTO BI SE TUZILASTVO TIME ZAMARALO
OVO JE SAMO POCETAK. MOZETE ZAMISLITI STA CE SE DESITI KAD DODJEM DO CJELOKUPNE DOKUMENTACIJE I IZNESEM SVE FALSIFIKATE, A VEC SADA IMAM VISE NEGO DOVOLJNO DOKAZA.
PRVO CEMO DOKAZATI DA NIJE U PITANJU NESRECAN SLUCAJ (STO POTVRDJUJU I SVA VJESTACENJA), PA DA SU TO ZNALI I KRILI NEKI OD ISTRAZNIH ORGANA.

OD TOGA PA DO SAUCESTVOVANJA (PRE, ZA VREME ILI POSLE, SASVIM SVEJEDNO) U UBISTVU JE SAMO JEDAN KORAK.
JA U OVOM TRENUTKU NE MOGU SA SIGURNOSCU ZNATI, DA LI JE ISTRAGA SABOTIRANA NAMJERNO ILI NECIJOM NESPOSOBNOSCU, ALI CU SVE ODGOVORNE TRETIRATI KAO SAUCESNIKE U UBISTVU. IMATE 15 DANA DA ODGOVORITE NA MOJ ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.
IMATE I PRILIKU DA ZBOG „NOVOG DOKAZA“ (PRESJECENOG KAISA) POKRENETE NOVU ISTRAGU. AKO TO URADITE U TIH 15 DANA IMATE SANSI DA OSTANETE NA SLOBODI (MISLIM NA ONE KOJI SU ODGOVORNI).
BUDITE SIGURNI DA JA NISAM OPASAN (U PRAVNOM SMISLU, DA ME NE BI NEKO NAMJERNO POGRESNO CITIRAO), TOLIKO KOLIKO MISLITE.
JOS SAM MNOGO OPASNIJI I NECU SE SMIRITI DOK KRIVCI NE ZAVRSE NA ROBIJI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

05.12.2011.

SAOPSTENJE TUZILASTVA ZA JAVNOST

            (Ovaj tekst je objavljen cijelih mjesec dana po donosenju odluke tuzioca. Radi gradjana informacija, da je tuzilac duzan da svoju odluku obrazlozi ostecenom u roku od tri dana. Kako je to jadno i bijedno saopsteno majci ubijene djevojcice mozete vidjeti na slici ispod ovih redova a prije sapostenja Gestapoa. Iako sadrzi obilje lazi i falsifikata, saopstenje sadrzi i neke greske mafije. Ovom prilikom najbitniji detalji su oznaceni crvenom bojom, a posebno skrecem paznju na poslednji takav pasus, pri dnu dokumenta, izjava portira „KADA JE I PRIMJETIO VIŠE LOKVI KRVI IZMEĐU KOJIH NIJE BIO VELIKI RAZMAK I TADA JE VIDIO TIJELO NA KOLOVOZU I KADA JE PRIŠAO ISTOM TIJELU OKO ČIJE GLAVE JE BILO MNOGO KRVI“. Mafija je pogrijesila:
Jasno je opisano da postoje lokve krvi prije pada, a navodno se ubola na zicu, kad je pala…)

OBAVJEST
TO JE REZULTAT 6 MJESECI "NAPORNOG RADA" TUZIOCA STJEPANOVIC DANICE...
 

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI
Broj: IT-3/10
Dana, 05.02.2010.g.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obzirom na veliko interesovanje javnosti o smrti djevojčice Ivone Bajo, kći Budimke Bajo-Bollin, rođene 25.05.2001.g., koja se dogodila 23.07.2009.g. u Bijeljini u Ul. kneza Ive od Semberije, Okružno tužilaštvo u Bijeljini ovim putem želi da upozna javnosti o pojedinostima vezano za ovaj događaj, kao i o radu Tužilaštva po ovom predmetu.
Posebno interesovanje javnosti izazvala je odluka postupajućeg tužioca da se u ovom slučaju ne sprovodi istraga donijeta 04.01.2010.g., obzirom da je na osnovu raspoložive dokumentacije i prikupljenih dokaza utvrđeno da je smrt Ivone Bajo nastupila nesretnim slučajem. Majka nastradale djevojčice Budimka Bajo-Bollin i njen punomoćnik advokat Dušan Tomić su blagovremeno uložili pritužbu na ovakvu odluku Tužilaštva. Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je na Sjednici koja je održana 01.02.2010. godine razmotrio pritužbu i cjelokupan predmet, nakon čega je donio odluku da se pritužba odbije kao neosnovana, obzirom na zaključak da iz raspoložive dokumentacije i prikupljenih dokaza proizilazi da je odluka tužioca pravilna.

Postupajući tužilac je opsežno obrazložila odluku da se u konkretnom slučaju ne sprovodi istraga i u svom obrazloženju je navela da je u cilju utvrđivanja stvarnog uzroka smrti djeteta Ivone Bajo, Okružno tužilaštvo dana 24.07.2009. godine izdalo Naredbu da se izvrši obdukcija tijela iste, što je i učinjeno navedenog dana u prostorijama Patologije u Bijeljini, o čemu je stalni sudski vještak medicinske struke, po zanimanju patolog dr Vidak Simić, uradio Obdukcioni zapisnik dana 24.07.2009. godine, koji ima prilog autopsijske dijagnoze od 26.07.2009. godine, u kojem su navedene sledeće povrede Ivone Bajo i to: uzdužna ubodno- nagnječena rana lijeve strane grudnog koša, modrica lijeve strane grudnog koša ( na donjem lijevom kraju ubodno – nagnječene rane veličine 0,7x04 cm, lučna ubodina drške grudne kosti, razderina desne dušnice i desne plućne arterije, prisustvo krvi u desnoj grudnoj duplji, prisustvo krvi u dušniku, dušnicama i sitnim dušnicama, prisustvo krvi u želucu i početnim vijugama tankog crijeva, otok mozga lakog stepena i malokrvnost unutrašnjih organa.Dana 29.07.2009. godine isti je postavio i patohistološku dijagnozu i to: u vidu umjerenog otoka moždanog tkiva, prisustva krvnih elemenata u sitnim dušnicama i alveolama pluća i krvavljenje u grudnoj žlijezdi.

Navedeni obducent je dao i svoje pismeno mišljenje, da je smrt nasilna i da je neposredno nastupila usled začepljenja dušnika i dušnica krvlju, da opisane povrede čine ubodni kanal kroz kožu i potkožno vezivno- masno tkivo kroz grudnu kost, kroz grudnu žlijezdu, te kroz desnu plućnu arteriju i desnu dušnicu, da je smjer kretanja navedene povrede odozgo ka dole, te nešto nazad i sa lijeve ka desnoj strani, te da su navedene povrede mogle nastati grubo zašiljenim, čvrstim i mehaničkim predmetom, te je isti dao prijedlog da bi bilo neophodno uraditi DNA analizu bioloških tragova sa sumnjivog povrednog sredstva.

Dana 28.07. 2009. godine izdata je pismena naredba Biološkom fakultetu u Beogradu, a kojom naredbom je navedenoj instituciji naloženo da na osnovu nesporne krvi koja je prilikom obducije izuzeta od Bajo Ivone i dostavljenih spornih uzoraka: metalne korpe sa dječijeg bicikla marke „BMX Turbo“, DNK analizom utvrdi da li na gore navedenoj korpi izuzetoj sa gore navedenog bicikla ima bioloških mikro-tragova tkiva odnosno tragova unutrašnjih izlučevina koji su u komparaciji identični sa dostavljenim nespornim uzorkom krvi uzetim od Ivone Bajo, da se utvrdi DNK profil bioloških tragova, kao i nesporni profil Ivone Bajo.

Na osnovu gore navedene naredbe, od strane Biološkog fakultete u Beogradu dana 24.09.2009. godine izvršena je DNK analiza i donesen zaključak i mišljenje, br. Protokola K-3439/09, koji glasi:“DNK materijal izolovan iz uzoraka od 1 do 7 je poreklom od Bajo Ivone (8) (Verovtnoća slučajnog poklapanja za sve uzorke osim uzorka 5 iznosi 1 u 1,179x10 na10 nesrodnih ženskih osoba), uz napomenu da navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti. Isti su pod tačkom 2. svog mišljenja naveli „ S obzirom da postoji izvjesna sličnost rane na telu oštećene i oblika navedene žice, navedene tragove zajedno sa ovim rezultatima i drugim nalazima dostaviti na trasološko i sudskomedecinsko vještačenje“.

Na osnovu gore navedene preporuke izdata je Naredba za trasološko vještačenje dana 12.10.2009. godine vještaku za kriminalističku trasologiju, balistiku i hemiju u Beogradu, koji je dao svoj pismeni nalaz i mišljenje dana 09.12.2009. godine

Isti vještak je u svom nalazu opisao tragove krvi na biciklu, tragove na žičanoj korpi bicikla, mjesto gdje je pokojna Ivona zadobila smrtonosnu povredu i kretanje kamiona „Mercedes“, reg oznaka 669-K-434. Navedeni vještak je na strani 4. drugi pasus naveo: „Položaj i oblik pojedinih kapi krvi na biciklu, kao i tragovi slivanja niz obe bočne strane delova bicikla, ukazuju da su opisani tragovi, sa mogućim izuzetkom tragova razmazane krvi na zvoncetu i ručnoj kočnici, nesumnjivo nastali padanjem odozgo, kada je bicikl bio u uspravnm položaju.Ovo pokazuje da je sada pokojna Ivona gurala ili vozila bicikl dok je obilno krvarila,odnosno nakon zadobijanja rane na grudima.Na strani 6. treći pasus je navedno “Posmatrano sa trasološkog aspekta, proizlazi da rana na grudima sada pokojne Ivone može da potiče od slobodnog kraja raskinutog metalnog obruča opisane žičane korpe njenog bicikla“. Prema istom vještaku , strana 7, pretposlednji pasus je navedeno“ Mesto na kome je sada pok. Ivona zadobila ranu na grudima, očito se nalazi pre početka opisanih tragova krvi.Obzirom da je opšte poznato da krv ne kreće trenutno iz zadobijene rane, kao i da njeno padanje na tle usporava odeća, u konkretnom slučaju haljina sada pokojne Ivone, dok je curenje iz njenih usta i iskašljavanje krvi moglo nasupiti tek kada se određena količina nagomila u disajnim, organima, prema proceni ovog vještaka, mesto na kome je Ivona zadobila ranu na grudima nalazi se u prostoru koji zahvata do 3. m, pre nastanka prvog traga krvi na ulazu u auto servis Univerzal.

Na strani 8. navedenog Zapisnika, a u dijelu koji se odnosi na kretanje kamiona „Mercedes“, reg oznaka 669-K-434 navedeno je: „Obzirom da je sada pokojna Ivona smrtonosnu ranu na grudima mogla zadobiti kako usled kontakta žičane korpe na njenom biciklu sa drugim vozilom, tako usled eventualnog pada sa biciklom,u cilju utvrđivanja na koji način je došlo do njenog povređivanja, o posebnog značaja je razmatranje kretanja TMV „Mrcedes“...“, pa je iz tih razloga predložena rekonstrukcija na licu mjesta.

Dana 12.08.2009.godine u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, a u prisustvu punomoćnika oštećenih Dušana Tomić, advokata iz Sarajeva, u svojstvu svjedoka saslušani su Moco Nedžad i Mirsad Kešmer, vozači kamiona marke „Mercedes“ reg. Oznaka 669-K-434 Furgon, vlasništvo „Haak trans“ iz Sarajeva koji su na detaljan način opisali putanju kojom su se kretali od samog kretanja iz Sarajevo pa sve do parkiranjaa kamiona pred magacinski prostor Univerzala gdje su trebali istovariti robu, o kontaktu koji su imali sa Blagišom Sofrenić, radnikom Univerzala, kao i sam momenat napuštanja istog Preduzeća.

Nakon uzimanja izjava od gore navedenih lica, Okružni tužilac je obavjestio Darka Kovrliju- šefa odsjeka za opšti kriminalitet u CJB Bijeljina da zajedno sa krim tehničarem dođe u preduzeće Univerzal, a radi krimtehničke obrade navedenog kamiona, koji se u kritično vrijeme nalazio u krugu navedenog Preduzeća i koje je napustilo isti krug prije dolaska ekipe za uviđaj CJB Bijeljina.Tužilac je usmeno naložila vozačima navedenog kamiona da odu u Preduzeće Univerzal, oko 17, 20, sati, što su isti i učinili i gdje su na lice mjesta otišli okružni tužilac, punomoćnik oštećene Dušan Tomić-advokat iz Sarajeva, Saša Milanović, OSL CJB Bijeljina, Darko Kovrlija i krim tehničar iz CJB Bijeljina, Zlatan Lazarević-direktor Univerzala, koji je dana 11.08.2009. godine saslušan u svojstvu svjedka ,a na okolnosti dolaska kamiona sa robom iz Sarajeva u Bijeljinu,a tu su bili i svjedoci kritičnog događaja Blagiša Sofrenić i Dušanka Filipović, a koji svjedoci su potvrdili identitet vozača koji su bili u kamionu kritičnog dana, kao i identitet samog kamiona, kojom prilikom je navedeni kamion krimtehnički obrađen i fotografisan, a u prisustvu svih gore navedenih lica, na licu mjesta je pokazana radnja izlaska navedenog vozila sa glavne kapije i iz kruga preduzeća, kad su pronađeni tragovi pneumatika na ivičnjaku trotoara, a na izlasku iz Univerzala prema Bijeljini, a sve u cilju da se napusti lice mjesta prije dolaska policije, a da se pritom ne naruše tragovi krvi, a sve iz razloga što su se navedeni vozači isti taj dan morali vratiti u Sarajevo.

Imajući u vidu sve gore navedeno, očito je, da je pokojna Ivona ubodnu ranu zadobila od dijela rastrgnute žice korpe bicikla, a koja korpa je bila oštećena prije kritičnog događaja, tačnije prije zadobijanja ubodne rane, a što se potvrđuje i iz iskaza svjedoka Ljiljane Smiljić od 11.08.2009. godine datog u CJB Bijeljina pod br.10-02/3.2-, iz čijeg dvorišta je pokojna Ivona krenula svojoj kući, neposredno prije kritičnog događaja, koja je na strani 3. navedenog zapisnika, a na pitanje OSL CJB Bijeljina da opiše biciklo kojim je došla Ivona izjavila sledeće: “ Biciklo je bilo dječije, koliko se ja sjećam biciklo je imalo više boja, čini mi se da je bilo crvene boje sa žutim detaljima. Sjećam se da je na biciklu bilo zvono i znam da je imalo korpu ispred guvernala crne boje.Korpa je imala u donjem dijelu oštećenje u vidu rupe, a na tom oštećenju je virila jedna žica nekoliko cm. sa oštrom ivicom...“. Isti svjedok je izjavila „da joj je poznato da je Ivona vozila brzo biciklo, a da kako sam ja primjetila nije bila dobar vozač i često je nesigurno vozila šverajući po putu“.

TORBA I ZICA
MOZETE VIDJETI KOLIKO JE "OSTRA" ZICA - TOLIKO DA JE I KAIS "PRESJEKLA"...

Navodi ovog svjedoka potkrepljeni su fotodokumetacijom sačinjenom u CJB Bijeljina br. 10-01/2 od 07.08.2009. godine, fotografije br.49 i 50, fotodokumentacija CJB Bijeljina br. KU.433/09 od 17.08.2009. godine, fotografije od 13-18., kao i službenom zabilješkom PS Bijeljina br.10-01/4-4356/09 od 24.07.2009 godine, koja je sačinjena od strane Gorana Milutinović i Ibrahima Mandžić o obavljenom razgovoru sa Krunislavom Bajo, djedom od pokojne Ivone, koji je istima izjavio da je korpa na biciklu bila oštećena (tj.mreža koja se nalazila na obruču guvernala) i da, koliko se sjeća, ništa drugo nije bilo neispravno.

Saslušani svjedok Zdenko Bajo koji je saslušan dana 11.08.2009. godine u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini je izjavio: „ ...ja nikakvo oštećenje na korpi nisam vidio, ali znam da je otac izjavio da je korpa bila oštećena“.

Da je pokojna Ivona bila sama u kritično vrijeme, kada je i zadobila ubodnu ranu u predjelu grudi potvrđuje i izjava saslušanog svjedoka Dušanke Filipović data u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini pred postupajićim okružnim tužiocem i punomoćnikom oštećenih Dušanom Tomić, advokatom iz Sarajeva, a po punomoći koja je istom data od majke preminule Ivone, Budimke Bajo-Bollin dana 03.08.2009. godine, koja svjedokinja je izjavila da je bila suvozač u PMV“Opel korsa“, zajedno sa kolegom Antić Nedeljkom, i da su iz Amajlija kretali se u pravcu grada i da je vidjela kako dijete pada na kolovoz, ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo, tačnije ja sam vidjela da je dijete držalo ručke od dječjeg bicikla i tada je iz pravca Bijeljine jedna siva škoda zaobišla lice mjesta svojom trakom i nastavila put za Amajlije i mi smo negdje oko 30 metara, a prije mjesta gdje je dijete ležalo stali na kolovozu i tada smo izašli oboje iz auta i ja sam tada vidjela dijete u lokvi krvi, dijete je ležalo na kolovozu bočno okrenuto prema meni sa skupljenim nogicama i glava mu je bila okrenuta u suprotnom smjeru od mog gledanja, a u pravcu Amajlija.

Izjava ovog svjedoka potkrepljena je izjavom svjedoka Antić Nedeljka od 23.07.2009. godine, koji je izjavio da je u kritično vrijeme, negddje oko 16,15 sati, zajedno sa Dušankom dolazio iz pravca Amajlija i da je tada upravljao PMV „Opel korsa“,, da je na udaljenosti od oko 50.metara od Univerzala, Dušanka koja je sjedila sa mnom u vozilu rekla nešto u smislu kako dijete nezgodno pade, pogledao sam i vidio da djevojčica leži na suprotnoj kolovoznoj traci od pravca mog kretanja okrenuta licem prema asfaltu, ispod nje je bio manji biciklo.Isti je u svojoj izjavi dalje izjavio“Nisam vidio da li je prije pada djevojčice nju udarilo vozilo, a da se to dogodilo Dušanka bi mi to rekla jer je vidila momenat kada je djevojčica pala“.

Da u kritično vrijeme nije bilo saobraćaja u ul. Knez Ivo o Semberije potvrdila je u svojoj izjavi od 10.08.2009. godine i saslušani svjedok Đuja Vasilić, koja je bila suvozač u vozilu kojim je upravljao Novak Đokić i koje vozilo je dolazilo iz pravca Bijeljine prema Univerzalu-put za Amajlije i koja je izjavila:“ Tada je bilo jako toplo vrijeme, saobraćaj je bio vrlo rijedak i nijedno vozilo nije išlo ispred njih, a nije i dolazilo ni u susret sve do momenta zaustavljanja istog vozila pred Univerzalom kada se prvo pojavilo opisano vozilo iz Amajlija u kojem je bila ženska osoba za koju sam saznala da se zove Dušanka, a iz nas je bilo još jedno auto koje je prošlo lice mjesta i nastavilo put za Amajlije“.Navedeni svjedok je potvrdio kada su prilazili Univerzalu, ja sam vidjela da dijete leži na na asfaltu i rekla sam Novaku da uspori, da stane.Djevojčica je ležala potrbuške, glavom je bila okrenuta prema bijeloj liniji asfalta, ležala je na lijevom boku, na lijevom obrazu, bicikl je bio sa njene desne strane, blago naslonjen na istu.Prema izjavi navedenog svjedoka prvi povrijeđenoj djevojčici je prišao radnik Univerzala.

Saslušani svjedok Sofrenić Blagiša, radnik Univerzala se prema svojoj izjavi datoj 10.08.2009. godine u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, a kojem ispitivanju je prisustvovao i punomoćnik oštećenih, izjavio da je navedenog dana došao u preduzeće oko16,05 sati, da je najprije otišao u autosalon gdje je radila Dragana Cacanović i da je tog momenta primjetio da iz pravca grada dolazi kamion sa natpisom „Haak“, koji vrši uslužnu djelatnost za preduzeće „ASA“auto iz Sarajeva, preko koga Univerzal nabavlja dijelove za škodu, da je znao da idu u krug preduzeća, te da su isti ušli navedenim vozilom na glavnu kapiju i produžili su put magacina gdje se nalaze rezervni dijelovi, da je on tada napustio autosalon i krenuo da se presvuče u staru upravnu zgradu, gdje mu je trebalo nekoliko minuta da dođe do iste zgrade, te da je u momentu presvlačenja čuo neke zvukove kao gušenje, koji zvukovi su se utišali, kada je isti uzeo lanac od kapije i krenuo na malu kapiju preko parkinga kako bi zatvorio glavnu kapiju i vidio o kakvom krkljanju se radi i tada je vidio da se nešto pomjera na kolovozu, kada je i bacio lanac iz ruke i ubrzanim korakom pošao na glavni ulaz parking servisa kada je i primjetio više lokvi krvi između kojih nije bio veliki razmak i tada je vidio tijelo na kolovozu i kada je prišao istom tijelu oko čije glave je bilo mnogo krvi, tada je istoj pokušao da pomogne da joj podigne glavu sa trotoara u čemu su mu pomogla još neka lica, među kojima i gospodin Antić koji je došao iz pravca Amajlija.

Imajući u vidu čijenicu da je do povređivanja Ivone Bajo došlo nesretnim slučajem, na što ukazuje ubodna rana iste u predjelu grudi, dužine oko 2,5 cm, širine do o,1 cm, da nisu nađene druge povrede, da su na povrednom sredstve-prekinutoj žici od korpe bicikla koja je bila oštećena prije kritičnog događaja, izjave gore navedenih svjedoka, kao i drugih saslušanih svjedoka u tužilaštvu i CJB Bijeljina, donešena je Naredba o nesprovođenju istrage po izvještaju CJB Bijeljina br. 10-02/3.2-230-662/09 od 30.07.2009. godine, br.KTA-596/09.

PORTPAROL TUŽILAŠTVA
Danka Prodanović

05.12.2011.

OBAVJESTENJE TUZILASTVU

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

Informišem ured glavnog okružnog tužioca da sam dobio pismeno obavještenje od sekretara tužilaštva o načinu na koji sugerišete da iznosim i prezentujem materijal koji imam o "navodnim" krivičnim djelima građana ove zemlje.
Možda vam nije poznato da se već mjesecima prema meni provodi poseban postupak predviđen ZKP-om, a radi se o "POSEBNIM ISTRAŽNIM RADNJAMA", koje siguran sam da znate šta sve sadrži.
Kako se radi o "tehničkim" problemima, za koje možda i niste znali, pokušaću o tome da informišem sekretara tužilaštva naredne sedmice.
Kako se radi o osobi koja je pokazala razumijevanje i poštovanje prema ubijenoj djevojčici, ja sam se u prethodnom periodu ponašao kao da pomenuta dama i ne postoji, želeći da je na taj način poštedim neprijatnosti u kojoj će se naći svako, ko silom prilika bude morao da ocijenjuje i procjenjuje zakonitost postupaka svoga kolege.
To ću činiti i ubuduće i ponavljam ako do razgovora između nas dođe, samo ću da je upoznam sa nekim bitnim podacima tehničke prirode, bez dodira sa aktuelnim predmetima.
Takođe neću tražiti njeno mišljenje ili podatke o bilo čemu.
Kako će reagovati tužilaštvo, to ostaje na vama, ali vam skrećem pažnju da je za mene sasvim nebitno, kakav je odnos bilo koga prema meni lično.

Da li će me neko tretirati kao ljudsko biće ili kao životinju, zavisi od svakoga ponaosob i pokazuje stepen obrazovanja, kulture i morala te osobe i ne može me uvrijediti, ali je ako je nekorektno i neprofesionalno, to u stvari pokazatelj odnosa ne prema meni ili mojoj sestri nego prema ubijenoj djevojčici, koja se mrtva ponovo ubija i šikanira.
Sa druge strane ističem da su moja iskustva o radu tužilaštva više nego negativna i u sklopu toga sam preduzeo više radnji od kojih su neke i javni protesti.
Događaj koji se desio u prostorijama tužilaštva je bio jedan od oblika tog protesta i cilj koji sam imao u vidu sam postigao, (svi pripadnici tužilaštva i sudske policije su se uvjerili da nisam ja taj koji krši zakon, te iako je postojao nalog da se izvedem iz zgrade, to nije učinjeno, nego sam sam izašao, što je moja moralna pobjeda) i ne namjeravam da ga ponavljam, na takav način.
Ukoliko budem imao razloga za proteste, (što će zavisiti od odnosa tužilaštva prema odgovornom i važnom poslu koji vršite), to će se desiti isključivo na otvorenom, kako bi se sa time upoznala javnost.
Ovo ne ističem niti zbog sebe, niti zbog vas, nego zbog gospodina koga bih htio da poštedim silazaka niz stepenište i predlažem da se način prijema dokumenata dovede u okvire zakona.
Ne postoji nijedna riječ, nijedan tekst, za koji bilo ko može reći da sam napisao a da je lažan, pa i ovoga puta govorim istinu.
Meni lično je mnogo lakše ovako, ali da bih poštedio dotičnog gospodina maltretiranja, garantujem da se protesti unutar tužilaštva neće ponoviti, a ako bih vas kojim slučajem obmanuo, to bi bio argument protiv mene i povod da interveniše policija.
Uostalom to za mene i nije suštinski važno, sem što mi svako uskraćivanje prava predviđenih zakonom predstavlja dodatni argument za dalje poteze.

Kakva god da bude reakcija na moj prijedlog, to neće uticati na pokušaje da razgovaram sa glavnim tužiocem o više ozbiljnih tema, ali u slučaju nekorektnog, neprofesionalnog i nezakonitog odnosa, kako sam već istakao, ako bude neophodno, protesti će biti mnogo bolniji i vidljiviji za javnost, i desiće se pred ulazom, tako da to tužilaštvo može "predvidjeti"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

05.12.2011.

ODGOVOR SIPI

 

MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI

DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
NA RUKE DIREKTORU

Zahvaljujem na odgovoru koji sam dobio od vas , poslatom igrom slučaja baš na godišnjicu ubistva Ivone Bajo, a koje se desilo 23.07.2009. godine.
Iz sadržaja pisma je jasno da vi nemate namjeru bilo šta da preduzmete protiv organizovane kriminalne grupe unutar policije i tužilaštva, koja je da bi ostvarila svoje ciljeve, prikrila čak i ubistvo jednog djeteta.
Pošto sam dostavljao više podataka ne znam da li ste dobili cd, na kome se između ostalog nalazi i izjava sudskog vještaka dr. Busarčevića da mu tužilac nije predočio unutrašnje povrede, koje su i dovele do smrti, nego je dobio samo sliku površinske rane.
Razumijem i jasno je da je tužilac samostalan u odlučivanju težine dokaza, ali da prilikom rada svjesno, planski promišljeno ukloni materijalne dokaze (torbu sa presječenim kaišom opranim benzinom), te još i vještake da obmane i ne dostavi im podatke o smrtonosnim povredama, je očit kriminalni čin u cilju sprečavanja dokazivanja krivičnog djela ubistva.
Ured disciplinskog tužioca sam već obavijestio, ali smatram da je bilo korektno, da ako već ne smijete ništa da preduzmete protiv te tužilačke mafije, bar provjerite moju tvrdnju i pozovete dr. Busarčevića, te sugerišete pokretanje istrage, ako se uvjerite da sam govorio istinu.
Po logici koju ste prezentirali, zašto biste onda bili mjerodavni za trgovca, učitelja, lekara, rudara, vozača, kad imamo ministarstvo zdravlja, prosvete, saobraćaja, ekonomije, energetike i slično, takvih primjera ima bezbroj.
Naravno da vi niste krivi za to i ja se upravo borim protiv tako postavljenog sistema. 
 Jedan hirurg recimo, koji ima samo par sekundi da odluči kako da spase život pacijenta, može biti podvrgnut istrazi, ako pacijent ili njegova porodica pokrenu to pitanje.
Jedan tužilac, (kao Stjepanović Danica, recimo) imala je pola godine premišljanja i za to vrijeme umjesto da goni počinioce, sama činila krivična djela, tako što je sve dokaze o ubistvu sklanjala od porodice, medija, javnosti i vještaka.
Ne znam kakvi su monstrumi mogli da ubiju dijete, (možda je bilo i nehotice), ali mnogo je veća monstruoznost tužioca koja je prikrivala tragove ubistva.
Audio snimak izjave vještaka i njegova spramnost na saradnju nije dovoljna ???.
Da li je potrebno da priložim njeno pismeno priznanje ???.
Na rad vaše agencije imam samo jednu primjedbu.
Toliko je bila detaljna da ne znate da je Ivona Bajo bila kći moje sestre a ne moja.
I jedno hipotetičko pitanje za kraj.
Ako bih vam dostavio video snimak i oružje sa kojim članovi predsjedništva VSiTV izvršavaju ubistvo, da li biste to opet njima proslijedili ???.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

05.12.2011.

ODGOVOR SUDSKOJ POLICIJI

SUDSKOJ POLICIJI


S obzirom da je predstavnik sudske policije istakao da je u celokupnom dosadašnjem periodu odnos između mene i vaših pripadnika bio korektan i predložio da to potvrdim, ja sam to pokušao uz odobrenje sudije.
Kako je za nekih 90 posto mojih izjava ili pitanja gospodin bio nezainteresovan i tvrdio da nisu bitne, tako nije bilo važno ni to da li je vaša tvrdnja tačna ili nije.
No meni je izgledalo da je to pripadnicima sudske policije značajno i zaista mi je drago što ističete da sam ja bio korektan pri svim susretima sa vama.
Što se tiče mog utiska o vama, a za koji ste ostali uskraćeni, moram reći da bi izraz korektan bio prikladan u nekim normalnim okolnostima, ali pošto sam nažalost u poslednjih godinu dana sretao najgori otpad ljudske vrste, (pojedinci u tužilaštvu), u poređenju s tim svi pripadnici sudske policije su pokazali nevjerovatan profesionalizam, ljubaznost, i čak razumjevanje, koje nisam očekivao.
Ako to ništa ne znači sudiji, meni znači, te iako smo se razilazili po pitanjima ko i kako krši zakon, bilo da stvarno tako mislite ili ste na to natjerani, to ne može pokvariti opšti utisak o vašem profesionalnom radu, koji može biti primjer za rad svim službenicima u državnim organima.
U znak poštovanja prema takvom vašem pristupu, ovom prilikom neću navoditi ništa drugo, a o nekim takođe važnim temama, obavjestiću vas u narednom dokumentu, koji će po mojim planovima biti poslednji upućen vašim pripadnicima...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

04.12.2011.

OBAVIJEST SUDSKOJ POLICIJI

 

OBAVIJEST SUDSKOJ POLICIJI

U prethodnom periodu, više puta sam ukazivao pripadnicima sudske policije na to da Okružno tužilaštvo Bijeljina, brutalno krši odredbe krivičnog zakona i u te svrhe koristi, (zloupotrebljava) sudsku policiju, kako bi prikrili svoje kriminalne aktivnosti, a na koje ja ukazujem i za koje imam dokaze.
Tako sam u nekoliko navrata dostavljao relevantne članove i čak jednom prilikom primjerak knjige KZ + ZKP, vezano za kršenje člana 177 KZ.
Tada je glavni okružni tužilac pokušao da me spriječi da predam bilo kakav dokument u pisarnici tužilaštva, te sam poslednje dokumente predavao zaposlenima iz pisarnice na klupi prvog sprata, a da li je to praksa za sve građane, procijenite sami...
Takođe sam isticao da će se kriminalac Kovačević Novak u bilo kakvom sudskom procesu, braniti "neobavještenošću", te će isticati da kao samo tog trenutka nije bio u mogućnosti da razgovara sa mnom, što je i vidljivo iz formulacije koju je koristila sudska policija u Zahtevu, citiram "Ovom prilikom glavni tužilac navedena lica nije mogao primiti zbog zauzetosti službenim obavezama".
Da je to laž vidjelo se i u samoj raspravi pred sudom jer je istaknuto da sam "od ranije poznat" sudskoj policiji, zato što sam godinu dana pokušavao da razgovaram sa glavnim tužiocem, tako da bi pravi izraz bio "Ni ovog puta glavni tužilac nije htio da razgovara".
I samo korištenje termina "od ranije poznat" je sugestivno i neprikladno jer je uobičajeno za slučajeve, kada se opisuju višestruki počinioci krivičnih djela.
Takođe je laž da sam bilo kada tražio razgovor sa tužiocem Gruhonjić Muhamedom, te da sam sa njim razgovarao u kancelariji, kao i to da sam se po izlasku iz kancelarije uhvatio za klupu. Istina je, a to sam napisao u dokumentu koji sam predao Tužilaštvu i sudskoj policiji da zahtijevam razgovor sa predstavnikom tužilaštva, ta da ću ako to odbiju i pokušaju da me iznesu, pružiti tome pasivan otpor i uhvatiti se za klupu ili neki drugi predmet. Tom prilikom sam nakratko razgovarao sa tužiocem Gruhonjićem u hodniku, a ne u kancelariji.
Na moju ponudu da mi se samo zakaže termin kada bih mogao razgovarati sa predstavnikom tužilaštva, posle čega bih izašao, dobio sam odgovor da sam već "uslužen", te da napustim prostorije, a sudska policija da me izvede napolje, što nije učinjeno.
Te sitne "laži" sudske policije, tretiraću kao slučajne greške, jer je vjerovatno osoba koja je sačinila zabilješku stigla na lice mjesta pošto se sve navedeno već odigralo. Ja znam imena tih osoba ali ih neću navoditi zbog njihove sigurnosti, ali provjerite moje tvrdnje sami, kod tri osobe iz sudske policije koje su bile akteri tog događaja.
No s obzirom da je bilo još nekih masnih laži, (kao glavni tužilac je na odmoru, a poslije od dežurnog tužioca saznajemo da to nije istina), osnovano sumnjam da su se pripadnici sudske policije aktivno uključili u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, te vas poslednji put upozoravam da ćete svaku svoju nezakonitu aktivnost morati da objašnjavate pred sudom, a ja ću vas optužiti za saučesmištvo u ubistvu, jer nije glavni tužilac taj koji me sprečava da ostvarim bilo koje pravo predviđeno zakonom, nego su to upravo pripadnici sudske policije.
Niti su prostorije tužilaštva, privatno vlasništvo glavnog tužioca, niti mu ja dolazim na slavu, a niste ni vi njegova lična garda.
Mene ne zanima gdje se nalazi predmet "Ivona Bajo", niti sam to bilo kada pitao, a više puta sam istakao i usmeno i pismeno da imam, dokaze o kriminalnim djelima jednog od tužilaca, i da želim da ih predočim glavnom tužiocu.

Da je to jedini organ kome mogu da se obratim nije samo moje mišljenje, jer je to istakao i dežurni tužilac gospodin Jovanović, u prisustvu predstavnika sudske policije.
Tada je rekao da on snosi odgovornost za svoje postupke, kao i svaki drugi tužilac za svoje, te da sve primjedbe na rad bilo kog tužioca treba da saopštimo glavnom tužiocu.
Zašto nam je sudska policija slagala da je glavni tužilac na odmoru, objasnićete na sudu.

Takođe nam je saopšteno iako to nismo pitali i da je tužilac Stjepanović na odmoru, a istog dana smo je vidjeli na ulazu u zgradu, kada je napuštala istu, te je pošto nas je primjetila, brzinom munje zbrisala nazad i pobjegla nekim pacovskim kanalom. Kako je do toga došlo, možda razjasne naredni redovi :
5. avgusta, sestra i ja razgovaramo sa visokim službenikom kriminalističke policije i ukazujemo na nepravilnosti u njihovom radu.
Gospodin se složio da je bilo nepravilnosti, zapisao iste i obećao da će sve ispitati.
Potom sugerišem da se sa njegove strane uputi zahtjev, (po istom principu kako su ga podnijeli protiv mene, a na osnovu lažne prijave), da se sasluša tužilac Stjepanović, na osnovu izjave vještaka dr. Busarčevića, uz opasku "ako ih se ne bojite".
Komentarom, "Mislite da se bojim?", gospodin dalje nastavlja, "Pa možda ću to i da uradim".
Da li je to uradio, ne mogu sigurno da znam, ali s obzirom da se tužilac Stjepanović, sutradan pojavila u tužilaštvu iako je bila na odmoru, dalo bi se zaključiti da jeste.
Objašnjenja za svoje krimainalne aktivnosti nije imala.
I ŠTA SADA ? ŠTA SADA DA RADIMO ? KAKO DA SE IZVUČEMO ?.
Nekoliko dana kasnije, osoba sa kojom smo razgovarali pronađena je mrtva, poslije kako je za sada objavljeno srčanog udara.
Nema podataka da je tužilac naložio autopsiju.
Načelnik kriminalističke policije sahranjen je već sutradan...
Da li je sve ovo samo slučajnost.
Možda i jeste, ali izgleda da su kriminalci time riješili probleme, jer je jedan od svjedoka njihovih zločina pod zemljom.
Ali njihov glavni problem, a to sam ja, još uvijek je živ i na slobodi.
Pošto me uplašiti nikako ne mogu, pitanje je za šta će se odlučiti ?.
Da likvidiraju mene ili tužioca Stjepanović Danicu, kao osobu koja je potpisivala sve naredbe. Ja sam spreman svaki dan da dobijem metak u leđa i da preživim, (bar vjerujem u to), a i oni su se uvjerili da nisam laka meta, te se stoga plašim da će se uskoro u opasnosti naći najopasniji svjedok, a protiv koga imam neoborive dokaze - tužilac Stjepanović.
Ja sam čak zaštitio podatke koje imam, te bi im i moje ubistvo bilo uzaludno, a naprotiv izazvalo bi još veću sumnju i medijsku pažnju. Stoga se bojim da je tužilac Stjepanović sada u životnoj opasnosti, (osim ako nije visoko u hijerarhiji mafijaške organizacije).
U svakom slučaju ja nastavljam svoju borbu.
Jedini razlog što tražim razgovor sa glavnim tužiocem su novi dokazi o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i dokazi o kriminalu jednog od tužilaca, a za šta je isključivo on nadležan.
Od sudske policije zahtijevam da mi omogući razgovor na tu temu sa nadležnom osobom, a u slučaju da je trenutno spriječena, obavezni ste da me obavijestite o terminu, kada je ta osoba slobodna, što je predviđeno pravilnikom o radu tužilaštva.
Svaku dalju opstrukciju po tom pitanju tretiraću kao saučesništvo u ubistvu djeteta, i odgovorni za to moraju biti spremni da se suoče sa mnom pred sudom.

Vjerujem da ste primjetili da ni kriminalci unutar tužilaštva (mislim samo na članove mafije), ne smiju da se suoče sa mnom iako su pravnici, jer sam superioran u odnosu na njih, čak i u oblasti prava.
Kakve su vaše šanse na tom terenu, možete samo da zamislite, stoga ponavljam savjet koji sam rekao jednom vašem pripadniku "RADITE SAMO PO ZAKONU".
Ja imam pravo da prijavim krivično djelo, a pošto je isto počinio jedan od tužilaca, glavni okružni tužilac je obavezan da me sasluša i provjeri istinitost mojih tvrdnji.
Ovo je zadnji pisani dokument upućen vama.
Ubuduće vas neću upozoravati na posledice saradnje sa kriminalcima iz tužilaštva, jer ste već dobili dokaz o tome.
Bilo kakav vaš nezakonit potez sa ciljem da me spriječite da dostavim dokaze o kriminalnim djelima tužioca Stjepanović glavnom tužiocu, upotrijebiću protiv vas na sudu...
Jedan častan čovjek je mrtav. Da li prirodno ili zato što je namjeravao da se suprotstavi mafiji, ne mogu sigurno da znam i ne očekujem od bilo koga da im se suprotstavi.
Sam ću da nastavim borbu protiv njih i ne tražim ničiju pomoć.
Nemojte samo da pomažete njima, jer ću te kriminalce da strpam iza rešetaka, a oni mogu za sobom da povuku svakog ko je bilo kada uradio nešto da im pomogne.
Kćerku svoje sestre, vratiti ne mogu i sada se borim isključivo za sigurnost druge djece, (i vaše djece).
Možete li da pogledate svoju djecu u oči, znajući da pomažete ubicama jednog djeteta.
Sve dok su oni na slobodi, na svakoj novčanici koju zaradite, pomažući tim kriminalcima, biće i kap Ivonine krvi.
Vaša djeca tu krv neće vidjeti, ali vi je vidite i vidjećete je i kad zatvorite oči.
Dolaziće vam i u san, baš kao što sada Ivonina slika proganja te kriminalce.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

04.12.2011.

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV

REAKCIJA TUŽILAČKE MAFIJE PO OVOM OBAVJEŠTENJU JE BILA UPRAVO ONAKVA, KAKO SAM I PRETPOSTAVIO. DA BI SPRIJEČILI DOSTAVU DOKAZA PRIPADNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA SU NALOŽILI DA SE MAJKA UBIJENE DJEVOJČICE I JA UHAPSIMO, A VEĆ SUTRADAN JE "UMRO" NAČELNIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE, KOME SMO DOSTAVILI PODATKE O ZLOČINIMA INSPEKTORA MARKOVIČ DRAGOSLAVA I STJEPANOVIĆ DANICE! OSNOVANO SUMNJAM DA GA JE MAFIJA LIKVIDIRALA...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV

Kao zastupnik gospođe Budimke Bajo, obavještavam vas da će ona početkom avgusta doputovati u Bijeljinu i u tom periodu ćemo insistirati na tome da Okružno tužilaštvo Bijeljina iznese svoj stav po svim pitanjima koje smo pokrenuli u poslednjih 6 mjeseci.
S obzirom da je rad tužioca Stjepanović Danice bio kriminalan, pa se nije udostojila da uz svoju odluku napiše razloge koji su je u tome rukovodili, te se godinu dana od ubistva porodici uskraćuje pravo da zna do kakvih je zaključaka ona došla, a naročito iz razloga što smo došli do dokaza da je pomenuta osoba, smišljeno planski izuzela iz istražnih radnji sve ono što bi moglo da pokvari njen već unaprijed zacrtan cilj, a to je prikrivanje ubistva, smatramo da bi bilo kakav razgovor sa njom bio besmislen, te tražimo da se ona isključi iz bilo kakvog daljeg rada na ovom slučaju, te da razgovor i usaglašavanje narednih radnji obavi neko iz ureda glavnog tužioca ili osoba koju isti ovlasti...
U prilog našem zahtjevu ističem činjenicu da je tužilac Stjepanović, sakrila od medija i porodice, kao i iz istrage materijalni dokaz, torbu sa deformisanim kaišom, te mišljenje vještaka, patologa o dimenzijama predmeta koji je ubio djevojčicu, (25 x 1 mm) nije saopštila da se ne bi uznemiravala javnost.
Obilje nepravilnosti i falsifikata, prilikom uzimanja izjava od svjedoka, naročito vezano za dokumentaciju teretnog vozila koje je ušlo u krug "Univerzala", neposredno prije a napostilo lice mjesta po ubistvu djeteta, prije dolaska istražitelja, neću sada da navodim.
Podvlačim samo činjenicu da podatke o unutrašnjim povredama, koje su i dovele do smrti, ista osoba, nije dostavila vještacima u Beogradu, te je dr. Busarčević imao samo sliku površinske povrede, (ogrebotine) dok fotografije probada prsne kosti i razderanog desnog plućnog krila, načinjene tokom autopsije nije htjela da pošalje.
Očita je namjera bila da se vještak dovede u zabludu i donese zaključak kakav ona želi, no kako ni to nije uspjelo, jer vještak tvrdi da je i do te površinske rane, moglo doći samo uz dejstvo stranog tijela, te predlaže rekonstrukciju uz svoje prisustvo, ona to odbija i poslije skoro dva mjeseca paničnog premišljanja donosi odluku o nesprovođenju istrage.
Da li je možda htjela da poštedi vještaka, da se ni on ne bi uznemiravao,(snimak njegove izjave o tome sam dostavio tužilaštvu) te je prikrivanje tih podataka nastavila i na sjednici Kolegija da se i drugi tužioci ne bi uznemiravali ili ima kakve druge motive, sad je najmanje važno.
Činjenica je da su dokazi koje sam u kontinuitetu ove godine predavao tužilaštvu, protiv tužioca Stjepanović neoborivi. Jasno je da je ona smišljeno uklanjala sve dokaze i dokumente, kako bi spriječila dokazivanje krivičnog djela ubistva.
Nije dakle sporno da li je ona izvršila krivično djelo, nego da li je sa njime upoznat Kolegij tužilaštva, a imajući u vidu, kako je obmanjivala sve druge aktere, uključujući i vještake, skoro je sigurno da je sve to sakrila i od kolega tužilaca.
Iako po pravilniku, radnja člana tužilaštva predstavlja istovramenu radnju tužilaštva, ja lično ne smatram da je za bilo kakvo kriminalno djelo nekog tužioca odgovoran ijedan drugi tužilac, ali je dužnost prije svega institucije glavnog tužioca, te Kolegija da taj kriminal sankcioniše i ogradi se od njega.
U suprotnom, svako ko me sprečava da iznosim dokaze o kriminalnim radnjama tužioca Stjepanović, postaje njen saučesnik i saučesnik u ubistvu, odnosno kriminalac, i ja ću svakoga ko to bude činio, tretirati kao kriminalca.
Da li je pomenuta osoba prevarila i vas, ostaje na vama samima da pokažete, tako što ćete jasno iznijeti porodici istinu o tome, kada se budemo pojavili u Tužilaštvu.
Svaki pokušaj da se to izbjegne od strane tužolaštva je neprihvatljiv i mi to nećemo dozvoliti. Priče da neko osjeća strah od mene su običan trik da se izbjegne odgovornost.
Iako ne isključujem teoretsku mogućnost da se nekom zatresu noge kad me ugleda, posebno krivcima, jasno je da ako se neko i pribojava susreta sa mnom, ne plaši se valjda da piše. Tako niti na jedan zahtjev da Tužilaštvo iznese svoj stav pismeno, po bilo kom pitanju, nikada nisam dobio nikakav odgovor.
Uostalom, naši prijatelji pripadnici sudske policije koji me već mjesecima obezbjeđuju kad se nalazim u zgradi, ponekad i po trojica, sigurno će vam rado izaći u susret i prisustvovati našem razgovoru kako bi se pobrinuli da niko ne upotrebjava nikakve druge argumente osim pravnih.
Očito je dakle da strah nije od mene nego od istine, a po svoj prilici i strah od mog kako pravnog tako i opšteg znanja, jer je sad svima jasno da nijedna prevara, laž ili kršenja zakona, kod mene ne mogu proći.
Jasno je i da za ovo vrijeme kada bi svako odustao ili bar popustio, ja nastavljam sa još jačim argumentima i još upornije zahtijevam da tužilaštvo radi po zakonu i pravilniku.
Na svaki novi pokušaj primjene zakona sile, odgovoriću ponovo silom zakona.
Ko god pokuša da mi ograniči bilo kakvo pravo predviđeno zakonom, mora biti spreman da to obrazloži pred sudom, a sem toga postaje i saučesnik u prikrivanju ubistva.
No nadam se da su poslednji događaji pokazali da je dijalog između porodice i Tužilaštva moguć, posebno jer nam je cilj isti, da se svako kriminalno djelo procesuira.
Predlog Glavnog tužioca da se napravi kompromis i izbjegne kršenje prava na podnosenje pravnog sredstva, sam prihvatio iako je i on nezakonit, jer ostaju tu sporni neki drugi članovi, ali nisam sitničav i na svaki potez dobre volje ja odgovoram 10 puta više.
U to su se mogli uvjeriti gospođa sekretar Prodanović i gospodin tužilac Hodžić, koga sam, (kao i gospođu daktilografa), zbog njegovog profesionalnog i korektnog stava, (tako ja zamišljam odnos jednog tužioca prema poslu), poštedio višednevnog pisanja prijave, te sam istu sam napisao.
Svaki moj naredni potez zavisiće isključivo od odnosa tužilaštva prema nama.
S tim u vezi, cijeneći kompromis koji je razriješio spornu situaciju, suspendovaću sve dalje proteste, dok ne dobijemo reakciju tužilaštva.
Napominjem samo da kompromisa sa istinom nema i neće biti, te ako nas budete i dalje tretirali kao pse lutalice koje treba otjerati ispred vrata, naš stav je jasan.
Verbalnu prijetnju silom, moraćete da pretočite u fizičku, te da biste nas spriječili da dođemo do odgovora kako je djevojčica izgubila život i da dostavimo dokaze o kriminalu jednog vašeg pripadnika, primjeniti otvoreni teror nad porodicom, a to će onda svi odgovorni da objašnjavaju pred sudom.
Vama je jasno da meni odgovara što veća buka, kao što i ja znam da vi želite tišinu.
U svakom slučaju, neću ja biti taj koji krši zakon, a svaki moj potez je proračunat tako da bude u okvirima zakona, i to ste sigurno dosad shvatili.
Vaši postupci, bili su takvi kakvi jesu, a naredni, odaberite sami da li ćete raditi po zakonu ili ćete štititi krimimalne aktivnosti tužioca Stjepanović.
Ja sam spreman za obe opcije....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

04.12.2011.

OBAVIJESTENJE O SPREZI MAFIJE I TUZILASTVA

 

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE

OBAVIJEŠTENJE O SPREZI
MAFIJE I TUŽILAŠTVA

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne očekujem da će bilo ko reagovati na njega, čak i oni koji su na to obavezni zakonom, jer je jasno pokazano u prethodnom periodu da iako sam kriminalce "uhvatio" sa rukama krvavim do ramena i izneo neoborive dokaze o njihovim zločinima, mafija koja vlada zemljom, ne dozvoljava njihovo hapšenje i procesuiranje iz jednostavnog razloga što će ih njihovi poslušnici, koji su i izvršavali njihove naloge povući za sobom.
Moje je da obavijestim nadležne, a da li će neko imati hrabrosti da materijal upotrijebi i da doprinos borbi protiv organizovanog kriminala, ostavljam savjesti i odgovornosti prema poslu kojim se bavi, svakog pojedinca i organa u cjelini.
Nastaviću u narednom periodu da se koristim najstarijim pravom, pravom na samoodbranu, koje je u KZ-u, formulisano kao "Nužna odbrana" i " Krajnja nužda", te ću pošto su mi onemugućena sva prava predviđana zakonom od strane tužilačke mafije, pa je čak zaprijećeno i medijima, citiram jednog novinara, kome je prijetio portparol policije iz CJB Bijeljina riječima:
"Šta ti sereš, nemoj da bi se više petljao u bilo šta na tu temu...".
Pošto je dakle terorom nad medijima, od strane tužilačke inkvizicije i mafije koja vlada zemljom. zabranjeno da se objavi bilo koji dokaz do koga sam došao, pa čak i podatak da tražim ostvarenje prava na suđenje, zbog lažnih optužbi bande kriminalaca, ja ću pri svakom narednom pokušaju da mi se uskrati bilo koje od prava predviđenim zakonom, braniti na taj način što ću se obratiti građanima, direktno ispred zgrade okružnog suda i tužilaštva, iznoseći u kontinuitetu danima, dokaze o korumpiranosti tužilaštva i imena kriminalaca iz vlasti.
Zahvaljujem onima koji su u prethodnom periodu reagovali na moje dopise i iznosili sugestije, no naravno neću pominjati nijedno ime, jer nažalost u prošlosti su osobe koje sam isticao zbog ljubaznosti, kasnije kritikovane, kažnjavane, a jedna je samo pet dana od razgovora sa mnom i izražene spremnosti da da svoj doprinos i suprotstavi se mafiji, "doživjela srčani udar"...
Imao sam neke primjedbe na ton i posebno atribute kojima oslovljavam one protiv kojih iznosim dokaze. Ja ne vidim ništa pogrešno u tome da se kriminalac nazove pravim imenom, tim prije što sam imao namjeru da ih iznerviram i navedem da me optuže za klevetu ili uvredu, ili nešto slično, kako bih izneo dokaze protiv njih pred sudom. To je i uspjelo, ali su se dosjetili člana 169, po kome sam optužen, sa ciljem da mi se otmu dokazi i budu uništeni.
No možda sam ja i pretjerao, ali svima onima koji pomisle da je izraz, mafija, banda, inkvizicija, gestapo, pretjeran, sugerišem da prvo sebi objasne, kako bi nazvali, uklanjanje materijalnih dokaza sa mjesta zločina, (presjecanje kaiša, pranje tragova ubistva benzinom), falsifikovanje vještačenja, obmanjivanje javnosti i vještaka. Od cjelokupnog materijala, trasologu je dastavljen samo podatak o ogrebotini, dok o probodu kosti, kanalu kroz grudnu žlijezdu, razderinama desne plućne arterije i dušnice, on nema pojma ???
Iako sam od februara, dostavljao podatke o tome, nijedan organ se nije oglasio po tom pitanju, niti je izneo bilo kakav stav ili objašnjenje. Indirektno, kao odgovor na zahtjev, mi se kaže da su imali sve dokaze koje navodim iz čega se da zaključiti, da je onakvo plansko uklanjanje dokaznog materijala i prikrivanje ubistva, standardna procedura tužilaštva.
Takav stav će mi dobro doći, pred međunarodnim sudom, a siguran sam da sa dokazima koje imam, svaki tužilac, advokat ili sudija bi bio srećan da ih ima pri obradi, jer krivci nemaju nikakvu odbranu niti odgovor za svoje monstruozne postupke.
Koristim priliku da se dotaknem teme nedležnosti pojedinih institucija, jer sam postavljao pitanje ustavnosti nekih odluka. Pošto sam bio prisiljen, da šaljem materijale u više pošiljaka, često i bez svog potpisa, (da ne bio bili izuzeti iz saobraćaja i uništeni), onaj završni dio sam ostavio za kraj. Ističem za one koji ne znaju da Ustavni sud BiH, je još početkom godine obavješten o slučaju i vodi ga pod odgovarajućim brojem, na koji redovno šaljem dopune. Jasno mi je da nije u nadležnisti suda, svaka odluka nekog organa, ali svaka batina, što bi rekli, ima dva kraja, i da obrazložim, prilog koji sam ranije dostavio, odluka tužilaštva da "krivična djela nisu krivična djela", je jedan kraj te batine, koji direktno udara po meni. No ako se kaže da neko krivično djelo, (a ima ih više) nije krivično djelo, onda se osporava zakonitost, ustavnost tog člana, a ako se osporavaju članovi zakona, osporava se i zakon u cjelini. Dakle tužilaštvo je to koje osporava Krivični zakon, a to je onda u direktnoj nadležnosti Ustavnog suda.
To je drugi kraj štapa, kojim se udara po nadležnosti Ustavnog suda, jer tužilaštvo, sebi prisvaja prava koja nema po zakonu, čime čini krivično djelo "Samovlašće". Dakle da rezimiramo: Svojom odlukom tužilaštvo osporava Krivični zakon, a ja kao građanin sam to primjetio i ukazujem da je potrebno ispitati da li je KZ u skladu sa ustavom, i o tome obavjestiti tužilaštvo. Takođe bi im se trebalo objasniti da su sve dok je neki član sastavni dio zakona, imaju obavezu da to poštuju i tome prilagode svoje postupke.
Naravno da znam, kako to nije bila namjera tužilaštva, nego su prosto bili toliko nespretni, da su odabrali sasvim pogrešne riječi. Ali nije moja krivica, što su oni nesposobni, i štaviše, koriste te nezakonite metode da bi pomogli svojim pripadnicima, koji su učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva jednog djeteta. Da bi se sve to prikrilo osporava se i Krivični zakon.
Ako ovaj problem niko do sad nije sagledao iz ovog ugla, sugerišem da to učini.
Ja bih sa svoje strane tražio da se tužilaštvo ukine zakonom, shodno članu 4 Zakona o tužilaštvima, jer i sam taj zakon je neustavan, s obzirom na to kako je donesen, (Visoki predstavnik). Posebno ću skrenuti pažnju na član 29:
Glavni tužilac, zamjenici glavnih tužilaca i tužioci ne mogu biti pozvani na krivicnu ni gradansko-pravnu odgovornost ni za jedno djelo ucinjeno u vršenju službe.
Besmislenost i nezakonitost ovog člana nije potrebno objašnjavati, ali : znači li to da tužilac za vrijeme radnog vremena može ispaliti rafal u grupu prolaznika sa prozora svoje kancelarije i da za to ne može snositi posledice? ili znači samo da nije odgovoran za štetu koja se nanosi građanima, po osnovu neargumentovanog hapšenja pritvaranja i slično.
Po svoj prilici, ne misli se na djela poput ovog prvo navedenog, ali s obzirom da to nije istaknuto, sam član je neprecizan, a na stranu to što su po ustavu svi građani ravnopravni.
Ako hirurg može snositi odgovornost za postupke u nekad samo par sekundi vremena, koliko ima za procjenu i odluku, zašto bi tužilac bio amnestiran za višemjesečno premišljanje.
Sasvim je sigurno da tužilaštvo, sebe smatra silom iznad i izvan zakona, a jedan od glavnih podsticaja im je navedeni član, koji je bukvalno poziv za korupciju.

Jedini izlaz iz zone sumraka u koje je tužilaštvo dovelo zemlju i građane je suspenzija institucije tužilaštva i donošenje novog zakona, koji bi morao proći provjeru ustavnosti. U praksi ne bi došlo do prekida rada tužilaštava, ali bi budući rad svakog tužioca po usvajanju zakona zavisio od kontrole kojoj bi bio podvrgnut njegov rad.
Jedini način da se rad tužilaštava dovede u okvire zakona i za sva vremena iz njega izbace pripadnici organizovanog kriminala, je da se jasno unese u zakon da svaki postupak tužioca mora biti u skladu sa zakonom, da će za svaki nezakoniti čin, odnosno krivično djelo učinjeno sa namjerom da se nekome nanese šteta ili pruži pomoć u izbjegavanju odgovornosti, tužilac morati da snosi posledice i odgovara pred sudom. Bilo bi dobro prekršaje dovesti u vezu sa članovima, Pomoć učiniocu poslije izvršenja, Sprečavanje dokazivanja, Davanje lažnog iskaza i slično, shodno načinu na koji se pojedini prekršaj učini.
Tada više nijedan tužilac ne bi imao smjelosti da svakodnevno krši zakon, kako se trenutno radi. Tako član 3, koji navodim ne bi bio ikebana u zakonu.
U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i gradanskih sloboda garantovanih Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonom, te obezbjeduju ustavnost i zakonitost.
Meni je gospodo onemogućeno podnošenje prijave tužiocu, prijavljivanje krivičnog djela, razgovor sa tužiocem i iznošenje dokaza, predavanje dokumenata u pisarnici, zastupanje sestre, koja me je opunomoćila za to, (pristup sudu mi je slobodan i ističem profesionalizam, korektnost i ljubaznost osoblja Okružnog suda, što ja kao terorista, manijak i psihopata, kako sam deklarisan od strane tužilaštva, nisam zaslužio).
O teroru, koji sam doživio po podnošenju lažne prijave, otimanju računara, ometanje i prisluškivanje komunikacija, onemogućavanje internet veze, praćenju, pretresanju, iako su izdejstvovani bez argumenata, neću da pravim pitanje, jer se zasnivaju na zakonom predviđenoj proceduri, ali šta je sa mojim pravom na suđenje? Zašto se 8 mjeseci od priznanja osobe X, i dalje fiktivno vodi kao neka istraga protiv mene, a u stvari kao nemaju vremena.
Vjerujte sve to što pokušavaju da rade i da me uplaše je sasvim sporedno. Poenta je u tome što ti kriminalci iz tužilaštva ubijaju djecu, likvidiraju svjedoke, za račun mafije kojoj služe i ubiće ponovo, da bi spasli glavne bosove i kumove.
Uvjeren sam da će sledeća njihova meta biti tužilac, protiv koga imam toliko dokaza da je smjestimo na robiju do kraja života. Ako ne uhapsite tu kriminalku i dodijelite status zaštićenog svjedoka mafija će da je likvidira. Da li će biti u pitanju "žica" , "srčani udar" ili nešto drugo, šta god da se desi odgovornost će biti na svima koji su mogli nešto da preduzmu, a nisu.
Učinimo sve da niko više ne bude ubijen.
Ja ću sačekati odluke nadležnih organa, koji će pokazati da li iza kriminalaca u tužilaštvu i uopšte tužilaštva, kao očigledno servisa mafije stoji kompletna državna vlast, i u tom slučaju ću sve dokaze koji su već pripremljeni za prevođenje predati međunarodnom sudu.
Sem materijalne odštete, koja je za mene nebitna, čitav svoj život u narednom periodu, posvetiću cilju da se iza rešetaka nađe svaki kriminalac koji je dao doprinos u ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, bez obzira da li se radi o predsjedniku vlade, države skupštine, ili bilo kom drugom.
Pitanje je samo da li sam vam dostavio dovoljno jake dokaze protiv nje.

Pa jesam li?
Imate fotografije materijalnog dokaza sa mjesta zločina, "obrađenog" od strane navedene kriminalke, izjavu vještaka, kako ga je obmanula i sakrila dokaze ubistva.
Provjerite sve i odgovorite sami sebi, imate li dovoljno dokaza protiv te tužilačke mafije?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

04.12.2011.

OBAVJEST PO VJESTACENJU

PRILIKOM PISANJA OVOG TEKSTA, VEC SAM ODAVNO BIO SIGURAN DA SU PRIPADNICI TUZILAČKE MAFIJE BILI TI KOJI SU SAKRILI SVE TRAGOVE UBISTVA I DA NECE NI PRSTOM MACI DA NESTO PREDUZMU, NO OVAJ TEKST JE BIO POTREBAN ZA NAREDNE AKCIJE DA POKAŽE, KAKAV JE SISTEM RADA MAFIJASKOG SERVISA...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRILOG
PO PREDMETU KTA-596/09

Obavjestavam Okruzno tuzilastvo U Bijeljini, da sam prije skoro dva mjeseca predao nove dokaze, (informacije, odnosno cinjenice), vezano za gore navedeni predmet, a radi se o ubistvu osmogodisnje djevojcice Ivone Bajo, 23.07.2009.

Posto za svo ovo vrijeme od tada do danas nije uslijedila nikakva reakcija, od strane tuzilastva, po pitanju tih novih informacija, dosao sam do zakljucka da je doslo do neke administrativne greske, i da tuzilastvo nije svjesno postojanja tog materijala, jer bi postujuci Clan 224, stav 3, koji navodim :

"(3) Tuzilac, u slucajevima iz stava 1. tacka b) ovog clana moze ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pruzaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjiceni pocinio krivicno djelo."

postupajuci tuzilac, sigurno izneo svoj stav o tom materijalu da je bio svjestan njegovog postojanja.

Stoga cu skrenuti paznju tuzilastvu na pomenuti propust, te uz ovaj dokument, priloziti i misljenje vjestaka o tome kako je nastradala djevojcica i kakvog je oblika predmet koji ju je usmrtio.

Misljenje navedenog vjestaka se ne razlikuje od stavova iznesenim od strane strucnjaka, dosad angazovanim u ovom predmetu, od kojih nijedan nije potvrdio da je smrtonosnu povredu izazvala mekana elasticna zicica od 2 mm precnika...

Pomenuti strucnjak je spreman da svoje misljenje detaljno obrazlozi i brani pred sudom, a s obzirom da tuzilastvo u trenutku donosenja odluke o nesprovodjenju istrage, nije imalo na raspolaganju, niti ovo misljenje a ni fotografije torbe, sa presjecenim kaisom, koji je djelimicno opran, kako bi se uklonili tragovi ubistva, siguran sam da ce profesionalno i odgovorno posvetiti paznju tome, shodno clanu 43 - Prava i duznosti tuzioca.

Napominjem takodje, da je materijal, koji sam pominjao, predat takodje i sluzbeniku MUP-a Maksimovic Bojanu, pocetkom marta, a koji je kako me je obavjestio, isti prosledio na obradu u Okruzno tuzilastvo.

Sem toga o svemu su obavjestene i neke druge znacajne institucije, ali ne bih da time opterecujem pripadnike ovog tuzilastva, jer ce navedeni organi uraditi svoj dio posla, upravo onako kako se ocekuje i od vas, a to podrazumjeva da o svome stavu po pitanju prilozenih materijalnih dokaza i informacija, obavjestite javnost i pismeno podnosioca, tj. mene....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

04.12.2011.

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

(Tekst je pisan u februaru 2010 godine, neposredno po otkricu materijalnog dokaza, TORBE, koje su kriminalci iz Tuzilastva oprali benzinom da bi uklonili tragove ubistva. Nikada nije doslo do razgovora ni sa kim po tom pitanju, nego je izdata FASISTICKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojcice, ne dozvoli pristup u OT Bijeljina, (citaj GESTAPO)

 

NA RUKE
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

S obzirom da sam u nedavnom razgovoru sa službenikom tužilaštva, dobio uvjeravanja, da je glavni tužilac, odgovorna osoba, koja svoj posao obavlja savjesno i po zakonu, da ima porodicu i djecu koju voli i prema kojima je pažljiv, te da je jedini razlog potpunog izbjegavanja kontakta predstavnika tužilaštva sa porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo, to što se u mojim tekstovima koriste „neprikladni“ izrazi, odlučio sam da ozbiljno shvatim podatke koje sam dobio.

Ja sam tokom proteklih mjeseci imao više susreta sa pripadnicima istražnih organa i moj odnos prema njima se zasniva na vrlo jednostavnom principu.

Svako ko izgovori ijednu laž vezano za ubistvo djevojčice, biće sa moje strane tretiran kao saučesnik u tom ubistvu. Na to se odnose i falsifikovanja, odnosno pogrešno prezentovanje rezultata vještačenja, koja su sva osporila tezu tužioca, te prikrivanje dokaznog materijala i činjenica, koje ne odgovaraju pomenutoj teoriji.

S tim u vezi, je i moje dostavljanje „novih dokaza“ ovom tužilaštvu, a radi se o fotografijama predmeta koji su bili uz djevojčicu u trenutku ubistva.

Sem već isticanog kaiša na torbi, postoje još neke fotografije koje idu u prilog tome, da se ne radi o samopovređivanju, a moram istaći da sam te snimke prosledio stručnjacima iz raznih oblasti, te nekim medijima, što ću i ubuduće činiti.

Jedna od osoba koja je imala prilike da vidi snimke i moj komentar u tekstu „Zagubljeni dokazi“, a pripadnik je državnih organa, je nedavno u jednom listu, potpuno podržala moj stav o tome, čak smatrajući da su snimci torbe koje sam načinio i kaiš na torbi ključ istine.

Ja ću da nastavim sa svojom borbom za istinu na više kolosjeka, a ovo je poslednja prilika de se ovo tužilaštvo uključi u tu borbu.

Postoje samo dve mogućnosti koje „amnestiraju“ glavnog tužioca i kolegij, a to su:

 1. Povjerenje u postupajućeg tužioca, koja je falsifikovala podatke.
 2. Nalog za opstrukciju istrage sa „višeg“ nivoa.

Ukoliko tužilaštvo želi da ozbiljno razmotri, argumente i dokaze koje sam dostavio, očekujem da me predstavnik tužilaštva pozove na razgovor o tome, zaključno sa sredom 17.02.2010. Ako se to desi, sa moje strane neće biti nikakvih „neprikladnih“ izraza, sve dok se osoba koja bude razgovarala sa mnom bude pridržavala istine.

Posle prve laži, ja ću da prekinem razgovor i nastavim dalje sam kao i do sada.

Ukoliko dođe do tog razgovora, od mene nikome neće pretiti nikakva opasnost, ali mi ne smeta da tome prisustvuju pripadnici sudske policije, koliko god smatrate za potrebno...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

03.12.2011.

MINISTRU

NA RUKE MINISTRU

Dana 23.07.2009. u Bijeljini je ubijena osmogodisnja djevojcica Ivona Bajo, pod nerazjasnjenim okolnostima.

Iako je autopsija pokazala da smrtonosne povrede nije nanijela zica sa bicikla, kako su to u javnosti prezentovali policija i tuzilastvo, citiram sudskog vjestaka medicinske struke :

"Rana je netipična, nije nož, nije ni žica, ja nisam mogao potpisati da je žica."

(posle cega mi je bilo jasno ne samo da se radi o ubistvu,  nego i da je postojao neko ko je vrsio pritisak da se ubistvo djeteta prikaze kao nesrecan slucaj), tuzilastvo je to ignorisalo, te nastavilo da podrzava tezu o samopovredjivanju, da bi posle pola godine donijeli odluko o nesprovodjenju istrage...

Zahvaljujuci trudu koji sam ulozio u prikupljanje podataka, dosao sam do imena nekih od clanova organizovane kriminalne grupe, koja je sabotirala istragu i pruzila pomoc ubicama.

1. Stjepanovic Danica - okruzni tuzilac

2. Markovic Dragoslav - kriminalisticki inspektor

3. Kovacevic Novak - glavni okruzni tuzilac

4. Kovrlija Darko - nacelnik opsteg sektora

Da je osoba pod brojem tri aktivno ucestvovale u opstrukciji istrage ima vise dokaza, od kojih ce neki biti prezentovani u prilozima, a sada navodim kakav je nalog dao portparolu za saopstenje :

Radi se o predmetu 2,5-3 cm sirine, te 1 mm debljine, (nepoznate duzine), ali mi to nismo saopstili da ne bi uznemiravali javnost...

Taj podatak sam dobio u tuzilastvu skoro tri mjeseca posle ubistva, zbog cega je gospodja sekretar posle imala velikih problema. Saopstila mi je naime nesto za sto je vjerovala da vec znam. Medjutim taj dio patolog nije saopstio porodici nakon obdukcije. Tek kasnije kada smo ga upoznali sa namjerom da pokrenemo sudski proces protiv bande kriminalaca, potvrdio je da je opisao ubilacko orudje tuzilastvu,  upravo tih dimenzija na osnovu povreda koje je konstatovao.

Uprkos tome tuzilac nastavlja sa pokusajima da se ubistvo zataska te nalaze najpre biolosko, pa potom trasoloslo vjestacenje. Iako ni jedno od njih nije dalo potvrdu izmisljene teorije, tuzilastvo prvo lazno predstavlja njihove rezultate, citiram izjavu za medije :

Prema preporuci patologa koji je utvrdio postojanje atipične ubodne rane u predjelu grudnog koša nastradale djevojčice, uzorci su poslati na DNA analizu na Biološki institut u Beograd. Tom analizom je nesporno utvrđeno prisustvo krvi Ivone Bajo.

A sada misljenje vjestaka koje su objavili tek pocetkom februara;

"navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti"

Stoga predlaze trasolosko i sudsko medicinsko vjestacenje, a tuzilastvo konstantno plasira lazne informacije u javnost, kao toboze su vec dobili potvrdu da se radi o samopovredjivanju, ali da bi bili sigurni traze dodatna vjestacenja.

I sada bi bilo za ocekivati da rezultati tog vjestacenja daju konacan odgovor, ali kako ni ono nije potvrdilo tezu tuzilastva (a imamo podatak da je tuzilac sugerisala vjestaku kakav izvjestaj zeli), taj dokument se krije od javnosti sve do nove godine kada pomenuta kriminalka, potpisuje odluku o nesprovodjenju istrage, ne navodeci razloge i bjezi na odmor istog dana.

Svi nasi pokusaji da dobijemo dodatne informacije kako bismo mogli da ulozimo cjelovitu prituzbu, ostali su bez uspjeha. Glavni tuzilac je dao nalog obezbjedjenju da ne propusti majku ubijene djevojcice, sa porukom da ce podatke moci dobiti po povratku tuzioca sa odmora (kad moja sastra vec mora da se vrati u Cirih na posao, a imamo rok od osam dana za prituzbu).

Zavrsni dio monstruoznog plana je realizovan 01.02.2010. na sjednici Kolegija, kada su clanovi bande kriminalaca, selektivno predocili spis, izbacujuci sve one djelove koji su ometali njihovu tezu.

Sve se jasno vidi na saopstenju tuzilastva na njihovom sajtu, gdje su potpuno ignorisali sva tri vjestacenja, koja im nisu dala potvrdu za prikrivanje ubistva, te se vratili na jednog od svjedoka koji je navodno vidio trenutak pada. Da sve ovo nije tragicno, bilo bi smjesno. Ne mogu a da se ne zapitam, kakvi to ljudi rade u tuzilastvu, da li je njihov nivo inteligencije iznad osnovne skole.

Slijedi dio na osnovu koga su iskonstruisali pricu o nesrecnom slucaju.

Da je pokojna Ivona bila sama u kritično vrijeme, kada je i zadobila ubodnu ranu u predjelu grudi potvrđuje i izjava saslušanog svjedoka Dušanke Filipović data u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini pred postupajićim okružnim tužiocem i punomoćnikom oštećenih Dušanom Tomić, advokatom iz Sarajeva, a po punomoći koja je istom data od majke preminule Ivone, Budimke Bajo-Bollin dana 03.08.2009. godine, koja svjedokinja je izjavila da je bila suvozač u PMV“Opel korsa“, zajedno sa kolegom Antić Nedeljkom, i da su iz Amajlija kretali se u pravcu grada i da je vidjela kako dijete pada na kolovoz,

"ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo, tačnije ja sam vidjela da je dijete držalo ručke od dječjeg bicikla i tada je iz pravca Bijeljine jedna siva škoda zaobišla lice mjesta svojom trakom i nastavila put za Amajlije i mi smo negdje oko 30 metara, a prije mjesta gdje je dijete ležalo stali na kolovozu i tada smo izašli oboje iz auta i ja sam tada vidjela dijete u lokvi krvi, dijete je ležalo na kolovozu bočno okrenuto prema meni sa skupljenim nogicama i glava mu je bila okrenuta u suprotnom smjeru od mog gledanja, a u pravcu Amajlija"

Prvo se od strane tužilaštva prepričavaju riječi svjedoka :da je vidjela kako dijete pada na kolovoz

Zatim se citira sam svjedok :ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo

Svjedok dakle ne govori šta je vidjela, nego šta je rekla, a sada najvažniji dio :

a ja nisam vidjela odakle je dijete palo

a ja nisam vidjela odakle je dijete palo

a ja nisam vidjela odakle je dijete palo

Šta to treba da znači? Svjedokinja jasno kaže da nije vidjela trenutak pada, te je samo rekla gazdi da je dijete palo u trenutku kada ga je primjetila kako leži na asvaltu.

Sve to je tužilaštvo brutalno falsifikovalo i na osnovu obilja lažnih informacija, koje su konstantno plasirali u javnost, finaliziralo svoje kriminalne aktivnosti. Sve ovo se moze vidjeti na njihovom sajtu, a nesto detaljnija analiza je u jednom od priloga koje saljem. Ja sam vec podneo krivicnu prijavu protiv grupe kriminalaca, te obavjestio Glavnog republickog tuzioca i Ured disciplinskog tuzioca, te neke sluzbe unutar policije.

Imam obilje dokaznog materijala, a vrhunac svega je to sto su istrazni organi pola godine krili podatak da je kais na torbi djevojcice presjecen, po svemu sudeci na mjestu koje odgovara rani na grudima, te je potom opran nekim hemijskim sredstvom, da bi se skinuli kompromitujuci tragovi.

Medjutim ubice nisu racunale na to da ce to sredstvo skinuti i dio boje sa kaisa, tako da sad imam neoborive dokaze o saucestvovanju osoba iz policije i tuzilastva u prikrivanju ubistva jednog djeteta. Fotografije sam predao tuzilastvu pocetkom februara, kao nove dokaze, no ne treba ocekivati da ce kriminalci sami seba da uhapse.

Zato cu ja da nastavim svoju borbu protiv njih i pobrinucu se da ostatak zivota provedu iza resetaka, ali svaki dan koji ostanu na poslu kojim se bave je sramota za pravosudje, sramota za vladu, sramota za ovu zemlju i narod.

Imate vise nego dovoljno dokaza da se pomenuti kriminalci uhapse zbog osnovane sumnje da su ucinili vise krivicnih djela, od kojih su najtezi saucesnistvo u ubistvu i zloupotreba sluzbenog polozaja, te da se pokrene istraga o njihovim kriminalnim aktivnostima.

Zajedno cemo ih mnogo brze poslati tamo gdje pripadaju, a ako ostanem i dalje sam, trebace mi vremena, da pokrenem sudski proces, a do tada ko zna kakvu jos stetu mogu da naprave sa ovlascenjima koja trenutno imaju.

Vasa je duznost i odgovornost prema gradjanima, koji su vas izabrali, da se borite protiv kriminala u pravosudju i policiji, a ovdje se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice. Ne mogu da zamislim neki strasniji zlocin od toga.

Ostavljam vasoj savjesti da upravlja vasim odlukama i postupcima...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

03.12.2011.

UREDU DISCIPLINSKOG TUZIOCA

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
DOPUNA NA UDT : 8547/10

U prethodnom periodu sam obavještavao u tekstualnom obliku više uglednih institucija republike, a ovom prilikom dostavljam i disk sa dokaznim materijalom o kriminalnim radnjama, prije svega tužioca Stjepanović Danice, a vjerovatno i nekih drugih pripadnika Okružnog tuzilaštva u Bijeljini, koji su je podržavali u periodu od ubistva djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. do danas.

Ovaj dokument ima i svoju digitalnu verziju na cd-u, koji dostavljam u prilogu, a nosi naziv Dokument.htm, sa aktivnim linkovima na druge tekstualne dokumente i audio zapise, koji se nalaze u folderu Fajlovi, dok se cjelokupna dokumentacija izuzetno obimna nalazi na lokaciji Dokumenti, na ovom disku.
 
Kako moja borba za istinu, traje već skoro godinu dana istakao bih prije svega činjenicu da je tužilac Stjepanović na sve načine pokušala da me spriječi da dostavim podatke o ubistvu, te da dam izjavu o tome. Audio zapis u kome se jasno čuje da pomenuta osoba ne želi da razgovara sa mnom i evidentira podatke koje sam joj dostavio na cd-u, je u fajlu Danica.mp3.
 
Da je došlo do smišljenog i planiranog prikrivanja tragova i dokaza ubistva, može se vidjeti iz izjave dr Busarčevića, Miroslav.mp3, koji jasno kaže da mu tužilac nije dostavio fotografije unutrašnjih povreda, niti je o tome bilo šta znao, te je svoje mišljenje zasnovao isključivo na osnovu snimka površinske rane, koji izgleda kao ogrebotina. Dokaz da se ne radi o tehničkoj grešci, nego o planiranom krivičnom djelu „Sprečavanje dokazivanja“, je i dokument koji sam poslao na adresu tužilaštva još početkom oktobra 2009. godine, prije nego što je dr. Busarčević obavio svoje analize.
 
Iako sam jasno upozorio da su za dokazivanje istine, važne unutrašnje povrede, tuzilac Stjepanović Danica to ignoriše i dostavlja sudskom vještaku samo sliku spoljašnje rane dok fotografiju probodene prsne kosti, te razderine desnog plućnog krila sakriva od pomenutog stručnjaka sa ciljem da ga dovede u zabludu i prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice. S tim u vezi su dostavljene i izjave svih svjedoka, (čak i moje sestre, koja je u vrijeme ubistva bila u Cirihu) osim moje, jer sam navodio sumnje i mogućnosti, kako je do tragedije došlo…
 
Dokument u kome se vidi upozorenje tužiocu na važnost unutrašnjih povreda je Ko skriva ubice.mht.
 
Već je 150 dana prošlo od kada sam dostavio nove podatke tužiocu u vezi tog slučaja, što se vidi u dokumentu Zagubljeni dokazi.mht, a gdje je očigledno da je kaiš torbe ubijene djevojčice presječen i opran nekim hemijskim sredstvom kako bi se uklonili tragovi. Taj podatak je bio nevažan, kako za policiju, tako i za tužioca, tako da ne samo da nije dat odgovor kako je do tih deformacija došlo, nego taj podatak nikada nigdje nije evidentiran i o tome nisu obavješteni vještaci…
 
Jedna od slika te torbe je Torba 2.jpg, načinjena u zgradi suda, gdje se i dalje nalazi, (ako je kriminalci nisu uništili), a svi fotosi, kako torbe tako i bicikla i korpe su na lokaciji Dokumenti\Slike.
 
Pomenutu torbu i kostim koji je djevojčica imala na sebi (ne zna se ko joj ga je skinuo), je sa lica mjesta uklonio portir Sofrenić Blagiša, što se može čuti u zapisu Blagisa.mp3.
 
Razgovor sa njim, kao i sa ostalim osobama sam obavio kao član porodice i zastupnik svoje sestre Budimke Bajo, Punomoc.png, a kompletnu analizu tih događaja, dostavio sam tuzilastvu u dokumentu Okruznom Tuzilastvu u Bijeljini.mht. Iako je bukvalno cjelokupna dokumentacija, vezana za dopremanje robe u Firmu „Univerzal“, od strane prevoznika „Haak transa“ kamionom 669-K-434, bila neregularna, što se može vidjeti iz dokumenata Nalog.jpg, te Prijem robe.jpg i na kraju Tahograf trake.jpg. Sada bih samo istakao da je po trakama koje su podmetnute tužiocu „vidljivo“ da su obojica vozača vozili isto vozilo u kritično vrijeme, oko 16 sati, što je nemoguće, dok je kompletna analiza, kako sam već naveo u dokumentu Okruznom Tuzilastvu u Bijeljini.mht.
 
Iz audio zapisa, Novak.mp3 jasno je da je policija uzela spornu torbu iz njegovog vozila bez njegovog znanja i kada nije bio prisutan, dok su sve ostale stvari samo evidentirali Zabiljeska 5a.jpg, a čak i to nepotpuno, jer nije „uočen“ kostim. Izgleda da je bilo bitno samo ukloniti torbu, kako se ne bi postavljala „nepotrebna“ pitanja…
 
Više je nego jasno iz svih priloženih dokaza, da je tužilac Stjepanović, smišljeno, svjesno i planski obmanula, ne samo porodicu, javnost, nego i vještake, pa i druge pripadnike tužilaštva, kako bi spriječila dokazivanje ubistva i došla do mišljenja stručnjaka, koji bi to potvrdili.
 
Kada ni na taj način nije uspjela, ona odbacuje sva njihova misljenja i uprkos prijedlogu dr. Busarčevića za rekonstrukciju, poslije dva mjeseca zadržavanja „donosi“ odluku o nesproveđenju istrage, istovremeno izbjegavajući bilo kakav kontakt sa porodicom, kako ne bi morala da tu svoju odluku obrazlozi, iako je na to obavezuje ZKP „Naredba o sprovođenju istrage“, stav 4.
 
Kada se uzmu u obzir sve ove kriminalne radnje tuzioca, to što je saslušavala osobu, koja je prethodno priznala ubistvo djevojčice, iako je protiv nje podnesena krivična prijava za opstrukciju istrage, te istu poslala na „Psihijatrijsko vještačenje“, kao neuračunljivu, izgleda kao sitnica.
 
Stoga ponavljam ključne argumente, tuzilac Stjepanović je :
 
- Izuzela (sakrila) od istraznih radnji i vještačenja torbu sa deformisanim kaišom Torba 2a.jpg.
 
- Sakrila od vještaka ključne podatke o povredama djevojčice Miroslav.mp3.
 
Više je nego jasno da ona nije jedini krivac, (niti je izvršila sama ubistvo, niti je samo ona prikrila tragove i dokaze), ali je ona ta koja je potpisivala odluke.
 
Sve dosadašnje dokumente, koje sam pisao i slao mogao sam i da izmislim, ali sada je kao dokaz prilozena i izjava sudskog vještaka, te slike torbe koja se nalazi u sudu.
 
Mozete li sve to da ignorisete.
 
Naš sledeći korak je Sud za ljudska prava u Strazburu.
 
Da li je taj korak neophodan ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

03.12.2011.

OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU - DODATAK

OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU

KOLEGIJU TUZILASTVA
GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU
DODATAK NA PRITUZBU PO PREDMETU : KTA-90/10

S obzirom da sam već dostavio Okružnom tužilaštvu u Doboju, Pritužbu po navedenom predmetu, neću sada navoditi ništa od već pomenute argumentacije, koja je potkrepljena i dokaznim materijalom na cd-u, niti ću dodavati nove podatke do kojih svakodnebno dolazim.
Svrha ove dopune je da skrenem pažnju na nešto što sam propustio da navedem, jer smatram da se to podrazumijeva, ali možda je bolje da to i pismeno predočim.
Naime ZKP je predvidio u članu "Obustava istrage", stav 3 mogućnost, koju navodim :

(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.
Pošto sam Kolegiju, odnosno Glavnom tužiocu, dostavio podatke koje nisam imao u trenutku podnošenja prijave, nije ih imao ni tužilac Rubil, za vrijeme rada na predmetu.
Stoga je pomenuti tužilac bio u podređenom položaju u odnosu na one koji će razmatrati moju pritužbu, jer naprosto nije imao sve ove zaista bitne podatke, te sugerišem da se dokazni materijal na disku koji sam dostavio, tretira kao "dodatne informacije", iz navedenog člana, te da se pruži prilika tužiocu da o tome iznese svoj stav.
Materijal je zaista obiman, te bih ja skrenuo pažnju samo na dva ključna dokaza:
1) Torba sa presječenim kaišom i većim djelom izmjenjene boje istog.
2) Izjava dr. Busarčevića u audio zapisu koji se nalazi na cd-u.
Svakome ko ostvari uvid u ove dvije stavke, mora biti jasno da je Tužilaštvo u Bijeljini, smišljeno, (ili nepažnjom, ako to nekome više odgovara, mada sam ja siguran, da je sve bilo planirano u svrhu "Sprečavanja dokazivanja) izuzelo najvažnije podatke iz istražnih radnji.
Nisu prihvatili stav sudskog vještaka medicinske struke, da takve povrede nije mogla nanijeti žica, koju su mu podmetnuli kao ubilački predmet, a prilikom narednih vještačenja su obmanuli stručnjake, ne omogućivši im uvid i fotografije o svim nanesenim povredama, uključujući i one koje su dovele do smrti.
Vještak jasno kaže da nije imao predstavu o tim povredama i da je svoje mišljenje, (koje čak ni sa tako oskudnim predočenim podacima, nije dalo potvrdu želji tužioca), zasnovao samo na osnovu slika površinske povrede i slika korpe i lica mjesta te bicikla...
Možete li vi ili bilo ko drugi donijeti odluku da je tužilac "pravilno postupio", kada je odbacivši prvo mišljenje patologa, naložila druga vještačenja, sakrivši od tih stručnjaka sve podatke koji su važni, kako materijalne dokaze, tako i smrtonosne povrede..
Kada čak ni tako nije uspjela da ih obmane, jer dr Busarčević navodi da je i do takve površinske rane moglo doći samo uz učešće stranog čvrstog tijela, kao što je kamion, automobil, ograda ili ivičnjak, koje on na snimcima nije uočio, posle dva mjeseca odugovlačenja i premišljanja "šta sada", donosi se odluka o nesprovođenju istrage.
Naravno da bi vještak koji je predložio rekonstrukciju, da je došao na lice mjesta i dobio sve podatke, razgovarao sa patologom i vidio snimke probodene prsne kosti i razderanog plućnog krila, (ja sam ih vidio, a pitam se da li su vama uopšte dostavljeni), došao do zaključka do kojih i vi morate da dođete.
Imate li hrabrosti da se suprostavite diktatu mafije i to i napišete...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

03.12.2011.

OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU

 

OKRUZNOM TUZILASTVU U DOBOJU

KOLEGIJU TUZILASTVA
GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU
PRITUZBA PO PREDMETU : KTA-90/10

Uvodne napomene : Prituzba je naslovljena na dva organa, s obzirom da je tuzilac naveo da se prituzba podnosi Glavnom okruznom tuziocu, dok je u Pravilniku navedeno sledece

Član 109 Postupak po pritužbama (relevantni stav)

2.Stranka koja nije zadovoljna sa odlukom tužioca o nesprovođenju istrage ili obustave istrage, u skladu sa članom 216. Stav 4. Zakona o krivičnom postupku, može podnijeti pritužbu Kolegiju tužilaca tog Tužilaštva.

Nadalje isticem da je ovaj tekst radjen u dvije verzije, tekstualna u kojoj ce biti navedeni nazivi tekstova ili slika, na koje se pozivam, a koji se nalaze na cd-u u prilogu, u folderu „Dobojskom tuzilastvu“.

To je izbor koji cu koristiti za ovaj dokument, dok se kompletna dokumentacija nalazi u folderu „Dokumenti“, podfolderima, „Prilozi“, „Svjedoci“, „Vjestacenja“ i „Ostalo“. Takodje je izradjena elektronska verzija ovog teksta u formi web stranice a koja se takodje nalazi u folderu „Dobojskom tuzilastvu“ i nosi naziv „Dobojskom tuzilastvu.htm“, sa linkovima ka dokumentima koje navodim. Povrat sa navedenih linkova (u drugoj boji) vrsi se sa strelicom „Nazad“, (zelena strelica okrenuta na levu stranu).

ARGUMENTI PRITUZBE

Prije svega moram istaci da je tuzilac Goran Rubil u potpunosti ispostovao proceduru, jer je svoju odluku dostavio u roku od 3 dana i obrazlozio je na 3 strane, sto zasluzuje postovanje. Kako je to naprotiv obavila tuzilac Stjepanovic moze se vidjeti na slici Obavijest.png. Na zalost argumenti tuzioca se najbolje mogu opisati opaskom jednog policajca, kada sam podneo prijavu „Vrana vrani oci ne vadi“ i svaki dalji komentar bi bio suvisan, ali naravno moram da obrazlozim ovu prituzbu.

Sama formulacija tuzioca da „prijavljeno djelo nije krivicno djelo“ je besmislena, jer je svako od njih, recimo „Clan 347 - Zloupotreba sluzbenog polozaja“, krivicno djelo, te je jedino moguce reci da osoba jeste ili nije izvrsila to djelo. Ali te sitne propuste cu u daljem tekstu zanemariti i navesti samo neke ozbiljne detalje. Moram prije svega da postavim pitanje : Kakve veze imaju moje prijave sa prijavom Cvijete Bajo, protiv Debeljevic Milorada. Doticnog gospodina nisam pomenuo u svojim tekstovima, niti sam sa njim ikada imao bilo kakav kontakt, a ne znam ni kako izgleda. Zasto ne bi bila ubacena i prijava tamo nekog Petrovic Petra, protiv Alijagic Alije, kao odgovor meni ???

Sledeci osvrt je na tvrdnju da „nema cinjenica da je u postupku ucestvovao Kovrlija Darko“. Navodim dio teksta sa zvanicnog sajta BN tuzilastva, a ceo tekst je na stranici „Saopstenje.htm“ :

Tužilac je usmeno naložila vozačima navedenog kamiona da odu u Preduzeće Univerzal, oko 17, 20, sati, što su isti i učinili i gdje su na lice mjesta otišli okružni tužilac, punomoćnik oštećene Dušan Tomić-advokat iz Sarajeva, Saša Milanović, OSL CJB Bijeljina, Darko Kovrlija i krim tehničar iz CJB Bijeljina.

Ja sada necu koristiti argumentaciju tuzioca pa napisati da se, ne moze reci da je on svoj rad obavio profesionalno, jer postoji i druga mogucnost, a koja je vjerovatnija, a to je da tuzilac i nije dobio podatke o tome, a mozda i o mnogo cemu drugom, a cija je percepcija pogresna, da li moja ili tuziceva bice jasnije u nastavku gdje cu opisati „profesionalan nacin istraznih radnji“…

Iako je obducent jasno naveo povrede i opisao ubilacki predmet (slika) Patologija 05.jpg, kao cvrsti mehanicki predmet, (dakle nije napisao da je zica koju su mu predocavali), te da je smrt NASILNA, cak usmeno dao i procjenu dimenzija, (oko 2,5 cm sirine i 1 mm debljine, a oni to „nisu saopstili da ne bi uznemiravali javnost“ – citiram sekretara Tuzilastva), inspektor tvrdi da nije zadovoljan radom patologa, te da je on siguran da je zica, sto prihvata i tuzilac Stjepanovic, nalazuci analizu zice. Misljenje vjestaka je dakle odbaceno. Koliko je to drugo vjestacenje besmisleno govori i opaska jednog strucnjaka koji kaze „Sto nisu poslali gumu na vjestacenje i na njoj ima krvi“

Rezultati tog vjestacenja su u javnosti lazno prikazani, te je objavljeno da je utvrdjeno nesporno prisustvo krvi Ivone Bajo (a cija bi drugo bila), ali da to njima nije dovoljno te nalazu jos jedno vjestacenje, Prava istina je prvi put napisana u tekstu Saopstenje.htm i glasi :

DNK materijal izolovan iz uzoraka od 1 do 7 je poreklom od Bajo Ivone (8) (Verovtnoća slučajnog poklapanja za sve uzorke osim uzorka 5 iznosi 1 u 1,179x10 na10 nesrodnih ženskih osoba), uz napomenu da navedeni tragovi nisu pokazali značajan kvantitativni prinos, te da ne postoji relativni kvantitativni kontinuitet traga, a što bi se moglo očekivati kod površine povrednog oružja, ali se isto ne može ni isključiti. a skenirani dokument je pod nazivom Biologija 7.jpg.

Iako vjestaci jasno navode da nisu nasli potvrdu da je podmetnuta zica nanijela povredu, tuzilac i dalje forsira svoju tezu i trazi da je potvrdi trasolog

Ja sam i tada bio uvjeren da vjestacima nisu predocene unutrasnje povrede, no posto me je tuzilac Stjepanovic sprijecila da dam iskaz u potpunosti i nije htjela da ga dopuni iako je to obecala, a ja sam vise puta pokusao da predocim materijal koji sam prikupio. Audio snimak razgovora u kome ona kaze da ne zeli da sa mnom razgovara nosi naziv Danica.mp3. Tako sam svoje sumnje izneo u obliku teksta u dokumentu Ko skriva ubice.mht, skrecuci posebno paznju na vazna pitanja, koja nisu postavljena.

Da li je zica od 2 mm precnika mogla nanijeti sledece :

1. Povrsinsku ranu od 2 cm duzine i 3-5 mm sirine.

2. Probod grudne kosti, 2,5 cm duzine, i 1 mm sirine.

3. Povredu desne plucne arterije od 1 cm.

Kako smo naknadno saznali vjestak je obavio posao za sedam dana i o tome obavjestio tuzioca. Kako ocito nije dobila potvrdu za svoj plan ona ostavlja predmet da se „kiseli 2 mjeseca“ i izdaje naredbu tek krajem godine za njegovo dopremanje iz Beograda. Na pitanje majke ubijene Ivone Bajo da li ima novosti (oko 10 novembra 2009. kada je vec znala rezultat, odgovara da je pozove krajem sledece sedmice, pa ce mozda biti nesto). U narednih mjesec i po na vise stotina poziva majke tuzilac Stjepanovic, „nikada nije bila u Tuzilastvu“.  Da li je sve ovo do sada bio primjer profesionalizma.

Za sve to vrijeme konstantno trazim uvid u spis i kopiranja sto mi se naravno ne dozvoljava. Konacno nedavno dolazim do izjava svjedoka i zapisnika, ali ne uz pomoc tuzilastva, te u svojstvu zastupnika svoje sestre, dokument skeniran i prikazan na slici Punomoc 0.png, obavljam razgovore sa svjedocima i sudskim vjestakom dr Busarcevicem.

Iako ni on ne pominje unutrasnje povrede i govori samo o rani na grudima, (vidljivo je iz slike Trasologija 08.jpg, tek po obavljenom razgovoru sa njim dobijam potvrdu da mu uopste nisu bile poznate