KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


25.05.2016.

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

Republika Srpska i BIH u cjelini je Zločinačka organizacija, koja je 23.07.2009. tehnički neispravnim kamionom švercovala robu u firmu svog poslanika Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina su to pokušali da prikriju, a cijelo vrijeme Zločinačka organizacija pere novac narko klana Šarić, preko Bobar banke. Za one koji ne znaju RS je suvlasnik te banke. Čak je i vrhovni vođa bande predsjednik RS morao javno da interveniše i zaprijeti Specijalnom tužilaštvu ukidanjem kada su dobili dokaze od mene, no ni to nije pomoglo, jer sam podatke poslao izvan zemlje te je 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije u njihovoj banci...

ISTINA O LAŽNOJ PRIJAVI

AKTUELNO STANJE U PRAVOSUĐU
U prilogu ovog dokumenta je odluka OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10. Radi se o lažnoj prijavi g. Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda o navodnom "Ugrožavanju sigurnosti". Ta laž iz marta 2010-te je poslužila kao izgovor da se naredne tri i po godine ne dozvoljava pristup u OT Bijeljina nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo i tako prikriva zločin. Iako su svi akteri znali da nema nikakvih prijetnji, prvo Okružni sud (Đonlić Mensur) zloupotrebljava službena ovlaštenja i izdaje naredbu za pretres i odnošenje računara. Kriminal pomenutog sudije opisan je na stranici:
(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA
Potom sudska policija iako upozorena na nelegalnost i neustavnost usmene naredbe postupa po naredbi jednog kriminalca, a prekršajni sud legalizuje tu fašističku naredbu, odbijajući da zaštiti garantovana prava, što mu je dužnost. U više parnica protiv odgovornih i RS Osnovni sud smišljeno pruža pomoć mafiji, falsifikujući dokumente i činjenice, gubeći dokaze i prikrivajući važne materijale, a dio tog bezakonja konstatovao je drugostepeni sud po mojim žalbama. Iako je dužnost suda da hitno postupa u slučajevima diskriminacije ni pola godine od odluka Okružnog suda da se predmet vrati na prvostepeni postupak, nema reakcije i Osnovni sud nastavlja sa opstrukcijama. Sve sa ciljem da se zaštite ubice, krijumčari i prije svega njihovi saučesnici iz OT Bijeljina. O kakvim se kriminalcima radi pokazuju smimci mjesta zločina i obdukcije, a njihove laži razotkriva OT Doboj, (kompletna naredba je na linku):
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

Skrećem prvo pažnju na dio u kome se opisuje dokument sudske policije.
U službenoj zabilješci Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj 401/10 od 08.03.2010. godine, konstatovano je da je prijavljeni Zdenko Bajo dolazio u njihove službene prostorije, kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo radom Kriminalističke policije PS Bijeljina i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer se isti u posljednje vrijeme više puta lično pokušao najaviti na razgovor kod Glavnog tužioca ili dežurnog tužioca OT Bijeljina, a kao razlog zbog kojeg traži razgovor navodi da je došao do određenih dokaza koje bi trebao saopštiti i predočiti tužiocima a da isti ukazuju na krivično djelo ubistvo njegove malodobne sestričine Ivone Bajo iz Bijeljine, a da bi svaki put bio onemogućen u svojoj namjeri jer su sudski policajci svaki put govorili da predmetni tužioci trenutno nisu tu.
Vidljivo je da sam još 08.03.2010. više puta dolazio sa dokazima o ubistvu, a OT Bijeljina NEĆE to da vidi niti uzme prijavu. Ono što se ne vidi je da sam i sudskoj policiji doneo fotografije materijalnog dokaza ubistva, što je i tada i naredne 3 godine prikrivano, što je smišljeno rađeno po naredbi da bi me lakše prikazivali kao poremećenog psihopatu. Reći da se radi o rastrojenoj osobi, ne bi baš bilo uvjerljivo ako bi se istovremeno navelo da donosim dokaz za koji niko nema objašnjenje.

Radilo se o fotografijama torbe dvostruko presječenog kaiša, dionedostaje a većina ostatka je oprana jakom hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Na zahtjeve za pristup informacijama u vezi toga i drugih spornih pitanja nikada nije odgovoreno. Prvi je predat 11.02.2010. što je važno istači kao stvarni razlog za blokadu pristupa, tim prije što je kasnije osim "straha" zbog ugrožavanja sigurnosti, kao povod za fašističku naredbu lažno predstavljano moje prvo odbijanje naredbe da se udaljim iz zgrade (Zabilješka 1260-10 od 08.07.2010.). To je čak 4 mjeseca poslije zabilješke koju komentariše OT Doboj, u kojoj je već konstatovano da se OT Bijeljina "krije" i sabotira istražne radnje...
Zanimljivo je da sam "prijeteće pismo" poslao i na adresu VSITV-a, što OT Doboj opisuje riječima:
U mail-u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio na službenu mail adresu OT Bijeljina, može se vidjeti kako je prijavljeni ovaj mail prosljedio i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Kancelariji disciplinskog tužioca, te da u istom navodi svoje nezadovoljstvo radom Okružnog tužilaštva i odluke koju su isti donijeli u predmetu u kojem je oštećena njegova sestričina Ivona Bajo. Prijavljeni u ovom mail-u VSTV, Kancelariji disciplinskog tužioca priložio i obavjesti OT Bijeljina dostavljene njegovoj sestri kao majci smrtno stradale Ivone Bajo, u kojima se navodi da se neće sprovoditi istraga u predmetu KTA-596/09, te ispod svake obavjesti prijavljeni je obrazložio iz kog razloga smatra da nije trebalo donijeti predmetnu odluku.
Ovde je važno istaći da podnosioci lažne prijave nisu htjeli donijeti odštampan mejl koji sam tada poslao svim tužiocima u kojima ih obavještavam o nezakonitim radnjama nekih pripadnika OT Bijeljina i koja sadrži fotografiju materijalnog dokaza kako ubistva tako i prikrivanja, a istovremeno dokazuje moje tvrdnje. Umjesto toga odnijeli su prvi koji im je došao pod ruku, samo da nema slika koje ih kompromituju. Sve poruke i pisma upućena tom prilikom objavio sam na internet lokaciji:
PISMA TUZILASTVU
Naravno ni ovde OT Doboj ne nalazi nikakve prijetnje, a ne procjenuje se ni da sam psihički poremećen, nego se konstatuje da sam argumentovano obrazložio sve svoje tvrdnje iznesene u mejlu:
MEJL VSITS
Dolazimo sada i do "ozbiljnih prijetnji" upućenih g. Gruhonjiću, koji je jedan od dvojice direktnih podnosilaca usmene prijave MUP-u. OT Doboj to opisuje riječima:
U mail~u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio zamjeniku OT Bijeljina Gruhonjić Muhamedu, stoji da prijavljeni upućuje savjete imenovanom na način govoreći istom da je svojevremeno napravio težak prekršaj kada je odbio da od njega uzme krivičnu prijavu, te da prijavljeni zna da je nalog za to došao od Glavnog tužioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, svako ko mu se nađe na putu biće tretiran kao saučesnik ubistva. Prijavljeni od oštećenog traži da u procesu koji se priprema kaže istinu i ništa više. Dalje mu predlaže da ukoliko prihvati njegovu ponudu, prijavljenog pozove na njegov broj i predstavi se kao Grujo, iz razloga što postoji opasnost od prisluškivanja, te odabere mjesto gdje mogu da razgovaraju, u suprotnom će on predati krivičnu prijavu protiv Gruhonjić Muhameda u vezi navedenog događaja, sa pretpostavkom da je zloupotrebio položaj, zbog saučestvovanja u ubistvu.
Dalje navodeći da iskreno misli da oštećeni nema nikakve veze s tim, ali ko zna...

Ovde ću iskoristiti priliku da istaknem kako i svakog drugog ko je u međuvremenu pomagao kriminalcima zloupotrebljavajući svoj položaj, od komandira sudske policije do postupajućih sudija tretiram kao suaučesnike u prikrivanju ubistva i preduzeću sve pravne korake da isti završe iza rešetaka, a ko će od njih uspjeti da se nagodi sa tužiocem i objasni svoje postupke ostaje da se vidi. Tu su i oni koji su lagali na suđenju, a vidjećemo hoće li ćutati ili će otkriti ko ih je nagovarao da lažno svjedoče.
Dobar dio svega razotkriću u tužbi za utvrđenje diskriminacije koja po naredbi Okružnog suda više neće moći da se sabotira. Bezakonje korimpiranih sudija razotkrio sam na web stranici:

PRESUDE PO NARUDZBI
Umjesto da OT Bijeljina odgovori na pismene zahtjeve i objasni ko je presjekao, oprao i uklonio torbu, odkuda tragovi krvi 10 metara prije pada i druge "sitnice" pokrenuta je prava teroristička akcija zasnovana na lažima i totalnom bezakonju državnih organa, sa ciljem da mi se otmu dokazi, da me uplaše i predstave kao ludaka koji prijeti svima redom, te time diskredituju obavještenja koja sam slao vijeću i drugim institucijama.
Vrh mafije je doneo odluku šta da se uradi i to je izvršeno bez pogovora. Gruhonjić i Debeljević su otišli do načelnika kriminalističke policije kao građani i prijavili me da to ne bi izgledalo kao osveta. Potom su tražili da MUP podnese zahtijev za pretres, a kada je stigao u OT Bijeljina, izvršili su pritisak i na kolegu Šabića, da to potpiše. Sve to su mi lično priznali i inspektori i tužilac. Ovde je zanimljivo to zašto odmah nisu prijavu podnijeli svom kolegi Šabiću, nego su išli u MUP ???
Razlog za to su "Posebne istražne radnje", koje su tražili od g. Ace Teodorovića, nezakonito bez naredbe suda. Danima sam praćen pretresan i nadziran 24 sata na dan, stražom u 3 smjene, a 3 mjeseca poslije pretresa sipan mi je otrov u piće, poslije čega sam danima imao teške tegobe. Početkom avgusta 2010-te razgovarao sam o toj naredbi sa g. Teodorovićem, tražio da je dobijem napismeno i da na isti način kako su reagovali po lažnoj prijavi protiv mene pokrenu akciju protiv inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice a na osnovu fotografija koje sam dostavio i audio izjave vještaka, koji je prevaren od strane OT Bijeljina. 5 dana kasnije načelnik je "umro" pod sumnjivim okolnostima. OT Bijeljina mi nikada nije odgovorilo na zahtijev o tom slučaju, te osnovano sumnjam da smrt nije prirodna. Godinu dana kasnije u Tuzli je na sličan način optužena tužilac Dijana Milić. Njena greška je što se obratila bolnici, jer živa nije izašla. Tako sam i ja trebao da završim, te bi se istraga protiv mene završila smrću osumnjićenog, zbog "pretjerane doze" vjerovatno...
No kako nisam htio u bolnicu, preživio sam, a onda se "istraga" po lažnoj prijavi razvlači kao žvakaća guma i odluka donosi tek poslije dvije i po godine od prijave. Kada se ima u vidu da sam je dobio tek krajem septembra 2013-te, onda je jasno da mi je preko 40 mjeseci nad glavom optužba o planiranju ubistva "nevinih i uplašenih tužilaca" koja se koristila kao izgovor za fašističke metode i diskriminaciju, te otimanje prava pred sudom.
Vrlo kratko OT Doboj komentariše pismo upućeno Kovačević Novaku koga sam već tada okarakterisao kao kriminalca koji radi po nalozima mafije:
U mail-u koji je prijavljeni prosljedio Glavnom okružnom tužiocu OT Bijeljina, Kovačević Novaku, u istoj navodi da su pred oštećenim zadnji dani slobode, ako prijavljenom ne otkrije za koga je radio, a ako otkrije prijavljeni će odustati od optužbi prema njemu.
Tako su da bi zaštitili kriminalce iz OT Bijeljina, mnoge sudije i sudski policajci činili krivična djela te se sada skupa sa njima nalaze u mafijaškom brodu diktatorskog mafijaškog režima koji nezadrživo tone. Da li su svjesni šta čine ?
Državni organi su bez ijednog argumenta, (što je nedvosmisleno kristalno jasno iz odluke OT Doboj) brutalno kršili zakon i nastupili kao banda drumskih razbojnika, koje tako i tretiram. Republika Srpska i BIH u cjelini je Zločinačka organizacija, koja je 23.07.2009. tehnički neispravnim kamionom švercovala robu u firmu svog poslanika Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina su to pokušali da prikriju, a cijelo vrijeme Zločinačka organizacija pere novac narko klana Šarić, preko Bobar banke. Za one koji ne znaju RS je suvlasnik te banke. Čak je i vrhovni vođa bande predsjednik RS morao javno da interveniše i zaprijeti Specijalnom tužilaštvu ukidanjem kada su dobili dokaze od mene, no ni to nije pomoglo, jer sam podatke poslao izvan zemlje te je 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije u njihovoj banci.
Krajem 2012-te sam u kancelariji sudske policije rekao da ću srušiti mafijaškog bosa Dodik Milorada sa vlasti, što je uvjeren sam pedantni zamjenik komandira evidentirao u zabilješci. Nedugo potom taj kriminalac se panično obratio javnosti sa izjavom da je ušlo 10 miliona KM za njegovo rušenje. Ne znam koliko je ušlo i ne zanima me, a sve što je meni lično nuđeno sam odbio, jer ću tog tiranina sa zadovoljstvom da smjestim iza rešetaka besplatno.
Samo slijepac ne može da vidi sve afere koje se razotkrivaju u vezi sa Laktaškim klanom, počev od milijarde iz Birča, preko miliona na granici tajkuna Stankovića, a organizovana kriminalna grupa vlada RS je u cjelosti usmjerena na spasavanje mafijaškog režima, ali spasa im nema. Svi koji hoće da se drže za Dodikov "Titanik" neka nastave. Meni je svejedno koliko policajaca, sudija i tužilaca kriminalaca imam ispred sebe, a kada srušim Dodika svi oni će da padaju kao kula od karata. Svako ko bude kršio ustav, zakone i otimao mi garantovana prava moraće to uskoro objašnjavati pred sudom. A i tužioci koji su odgovorni za svo ovo bezakonje imaju izbor.
ILI ĆE DA RADE PO ZAKONU I ODBIJU NALOGE MAFIJE ILI ĆE BITI "ŽRTVOVANI" NA ISTI NAČIN KAO PREMIJER, MINISTAR, DIREKTOR RTRS-A, NAČELNICI CJB BIJELJINA.
Ranije sam pozivao sve da poštuju zakon, ali više neću. Neka svako radi po ličnom izboru. Ja od svojih prava neću odustati i braniću ih shodno članu 48 ustava RS. Postupaću isključivo u skladu sa zakonom i pravima iz Ustava, a nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati naredbe niti postupati po rješenjima zločinačke organizacije. Kraj mafije je vrlo blizu, a do tada ću objavljivati imena svih kriminalaca, tužilaca, policajaca i sudija za čija krivična djela imam dokaze, na blogu koji je među prvih 10 po posjetu i BIH, te na oko 50 društvenih grupa.
NIŠTA NEĆE OSTATI SAKRIVENO I PRIJE NEGO ZAVRŠE U ZATVORU, KRIMINALCI ĆE NOĆIMA SANJATI REŠETKE...

PRILOZI

Naredba T15 0 KT 0002365 10
Falsifikati OT Bijeljina
Slika torbe

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

24.05.2016.

PRIJEDLOG SUDU PO čLANU 61A

Radi se o servisu mafije koji je spreman do podne "hvatati za vratove" sve one koji su protiv nekog referenduma, najavljenog od strane Dodik Milorada. proglašavajući ih stranim plaćenicima i izdajnicima. Poslije podne kada šef mafije promjeni stav i odluči da "još nije vrijeme" za referendum uprkos odluci Skupštine i Ustavnog suda, svi će bez pogovora slijediti nove smjernice. Ustav i zakoni, skupština, vlada, policija, tužilaštva, pod nogama bahatog mafijaškog i fašističkog režima, oličenog u liku Dodik Milorada.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 61A

Napomena: Ovaj prijedlog se upućuje na dva nivoa paralelno. Osnovnom sudu u cjelini i u postojećem predmetu pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
U skladu sa odredbama ZOPP-u, član 61a, stav 1:
Ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav prema spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske radi rješavanja spornog pravnog pitanja.
Obavještavam Osnovni sud u Bijeljini da su pred Ustavnim sudom BIH u obradi Apelacije po presudama sudova u Bijeljini u predmetima 80 0 P 043325 13 P 2, 80 0 P 039976 12 P, da je o završnoj fazi ovaj predmet 80 0 P 056780 14 P, da je bilo više parnica po tužbama za utvrđenje diskriminacije i prekršajnih postupaka a biće ih bez sumnje još s obzirom da sudovi u Bijeljini nemaju i nikada nisu iznjeli stav o nekoliko spornih pravnih pitanja.
Stoga predlažem da Osnovni sud u Bijeljini svojim zahtjevom pokrene postupak pred Vrhovnim sudom RS sa slijedećim temama:
1) Da li je u slučaju kršenja prava garantovanih ustavom RS, odgovorno lice ili lica koja su uskratila određena prava u skladu sa članom 48 ustava RS ili je odgovornost na pravnom licu u skladu sa ZOO, član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" ???
2) Da li je u slučaju suspenzije nekog prava, sankcije, zabrane, kazne i slično, obavezno da se licu ili grupi lica uruči pismeno rješenje o tome u skladu sa članom 16 Ustava RS ili je dopušteno da se takve radnje provode usmenim, neevidentiranim, (tajnim) naredbama, bez rasprave i prava na žalbu ???
3) Da li prema odredbi člana 87 ZOVSTV-u stav 2 može postojati bilo kakva službena radnja sudije ili tužioca a da ne postoji nijedan dokument sa potpisom istog ili je taj dokaz obavezan u slučaju parničnih ili krivičnih postupaka ???
4) Da li je u pravnom sistemu RS i BIH moguća bilo kakva kazna, sankcija, zabrana i slično, prema porodici, srodnicima, prijateljima, neke osobe, bilo po pismenim rješenjima ili usmenim naredbama ???
5) Da li osoba koja je lišena slobode pod pretpostavkom da je kršila zakon o javnom redu i miru mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati ili u tom roku mora biti puštena na slobodu ???
6) Da li je u tužbama za utvrđenje diskriminacije ako parnica otpočne obaveza na tužiocu da dokazuje diskriminaciju ili na tuženoj strani, (potencijalnom diskriminatoru) da dokazuje nediskriminaciju, vezano za primjenu člana 126 ZPP-u ???
7) Da li sud u parničnom postupku može odlučivati i utvrđivati da li je neko nakada izvršio krivično djeli ili prekršaj ili je dužan držati se odluke suda u krivičnom ili prekršajnom postupku koja postoji ili ne postoji ???

Mogao sam navesti još primjera u kojima sudije ne znaju, propustili su, nisu uopšte ili su prema mom mišljenju zauzimali pogrešan stav. Tako je recimo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, obaveza izvođenja pred sud u roku od 12 sati prepravljena u zadržavanje u pritvoru do 12 sati bez izvođenja pred sud a u predmetu 80 0 P 039976 12 P, je primjenjen ZOO, odnosno odgovornost pravnog lica a uz sve to nije iznesen nikakav stav o članu 48 Ustava RS, na koji sam se pozvao.
U više spisa po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sudije nisu znale da zauzmu stav o pravima iz članova 16, 23 pa ni 32, s obzirom da sam prekršajno osuđen, (Pr 007070 12 Pr) zato što sam "povišenim tonom" u razgovoru sa policijom rekao da su 3 državna organa kriminalni.
Danas je poznato, poslije javnog priznanje državnih organa da je samo preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS, "nestalo" oko milijarda i po maraka a područje izvršenja krivičnih djela je uglavnom pod zonom dejstva OT Bijeljina, što ih etiketira kao saizvršioce u toj pljački a kako sam dokazao u predmetu 80 0 P 056780 14 P i u prikrivanju krijumčarenje, prikrivanju materijalnog dokaza sa mjesta pogibije jednog djeteta, odnosno prikrivanje ubistva Ivone Bajo. Sve to sa ciljem da se ne otkrije šverc u Bobar grupi i naravno ne omete uhodani sistem pljačke koji su štitili kriminalci iz policije i tužilaštva.
Sudije, odnosno sudska vlast, su nezavisni. Nisu dio izvršne vlasti koja je opljačkala RS, tako da je krala i novac svojih sudova. Poslije afere "DVA PAPKA" kupljene druge dvojice poslije izbora a ostali kupljeni ranije, vjerovatno dijelom pokradenog novca, o zakonodavnoj vlasti, (Skupštinska većina) ne treba ni trošiti riječi. Radi se o servisu mafije koji je spreman do podne "hvatati za vratove" sve one koji su protiv nekog referenduma, najavljenog od strane Dodik Milorada. proglašavajući ih stranim plaćenicima i izdajnicima.
Poslije podne kada šef mafije promjeni stav i odluči da "još nije vrijeme" za referendum uprkos odluci Skupštine i Ustavnog suda, svi će bez pogovora slijediti nove smjernice.
Ustav i zakoni, skupština, vlada, policija, tužilaštva, pod nogama bahatog mafijaškog i fašističkog režima, oličenog u liku Dodik Milorada. Sudska vlast je nezavisna po Ustavu RS i ima dužnost obezbjediti poštovanje zakona a ne postupati po usmenim naredbama i željama kriminalaca koji pljačkaju sve redom pa i sudove. Očekujem da u skladu sa zakonom Osnovni sud u Bijeljini zahtjevom pokrene postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske o spornim pitanjima koja sam naveo i onima koje sud želi dodati. Vrhovni sud je dužan da se po tome odredi za 60 dana što nije mnogo a obezbijediće mir i sigurnost u odlučivanju umjesto dosadašnjeg izbjegavanja da se o nekoj spornoj temi u raspravama i presudama napiše ijedna riječ...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

22.05.2016.

ODGOVORNOST OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI

Okružni sud nije poštovao zakon i nije me obavjestio o otvaranju računara niti o dokumentaciji prikupljanoj drugim istražnim radnjama odnosno nije zatražio te podatke od tužilaštva u skladu sa zakonom. U predmetu 80 0 P 043325 14 Gž2 gdje je jedna od tačaka bila diskriminacija oduzimanjem prava iz člana 23 Ustava RS, Okružni sud je izneo stav “njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonom” a što naravno nije uopšte tačno posebno vezano za podatke koje tražim sada.

ODGOVORNOST OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI

obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

 

(Podnosilac zahtjeva)

Ime i prezime :  Zdenko Bajo

Adresa            :  Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina

 

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

 

OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

 

(Sadržaj zahtjeva)

Veza ; Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp

Na osnovu ZOKP-u, član Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacijestav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te članaMaterijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama

Ustava Republike srpske člana 23, stavovi:

Zabranjeno je korišćenje podataka o lićnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama a koje pravo se prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti;

 

ZAHTEVAM

1)    Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaqserijski broj 814DYSZ02R0.

2)    Kompletnu dokumentaciju koju su MUP i Tužilaštva RS prikupljali o meni, radnjama pretresanja, praćenja, nadziranja itd

Ukoliko Okružni sud ne posjeduje materijal u nevedenim tačkama zahtijevam da isti pribavi naredbom od MUP-a i OT Bijeljina, te me pismeno obavjesti najkasnije do 01.04.2016. s obzirom da je prema zakonu sve moralo biti vama dostavljeno.

 

ODGOVORNOST OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI

 

Okružni sud u Bijeljini je izdao Naredbu za pretres po osnovu prijave za Ugroževanje sigurnistiiako u istoj i Zahtjevu MUP-a i OT Bijeljine nije navedena nijedna riječ kojim se pismeno ili usmeno, pa makar to prijavitelji i slagali, iznoseozbiljne prijetnjepo život i tijelo bilo koga a nisu pribavljene ni izjave drugih osoba navodno ugroženih. Na više mojih pismenih upozorenja da na računaru postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod te zahtjev za kontrolu ispravnosti Okružni sud se oglušio.

Okružni sud u Bijeljini ima sada priliku da omogući zaštitu pravana drugi načinpošto to nije učinio ni u predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp niti u 80 0 P 043325 14 Gž2.

PRILOZI

 

OT Bijeljina IT-4915 od 08.12.2015. - dokaz za radnje iz tačke 1.

CJB Bijeljina 10-022-230-23610 od 15.12.2011. - dokaz za radnje iz tačke 2.

 

Okružni sud nije poštovao zakon i nije me obavjestio o otvaranju računara niti o dokumentaciji prikupljanoj drugim istražnim radnjama odnosno nije zatražio te podatke od tužilaštva u skladu sa zakonom. U predmetu 80 0 P 043325 14 Gž2 gdje je jedna od tačaka bila diskriminacija oduzimanjem prava iz člana 23 Ustava RS, Okružni sud je izneo stav njemu je na druge načine, u svakoj situaciji koja se navodi u tužbi, kao što je to naveo prvostepeni sud u razlozima svoje presude, bilo omogućeno da na drugi način zaštiti svoja prava i interese garantovana zakonoma što naravno nije uopšte tačno posebno vezano za podatke koje tražim sada.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.05.2016.

DOPUNA NA AP-4029-15

Tim pravnim skandalom sudovi u Bijeljini su omogućili ne samo nastavak diskriminacije nego i nastavak prikrivanja više krivičnih dijela od kojih ističem ubistvo Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe dana 23.07.2009. a danas je poznato da su razlozi za to bili mnogo veći nego što se tada znalo s obzirom da je na vidjelo isplivala činjenica da je RS, samo preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik i preko firmi iz Bobar grupe među kojima i AD Univerzal opljačkala oko 300 miliona KM a preko još dvije, BIB i Banke Srpske, oko milijardu i po maraka. Osnovni cilj i motivi za diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo su opljačkane milijarde evra od strane Dodik Milorada i njegovih kumova, tajkuna i ortaka a kojim novcem su kupljene sudije u Bijeljini...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-4029/15

Neprofesionalno je i čak kriminalno kako Okružni sud u Bijeljini gleda blagonaklono na pripadnike tužilaštva i policije tvrdeći da nema dokaza o njihovim krivičnim djelima iako nije krivični predmet iako sam te dokaze dostavio i u tužbi i u žalbi poslije odluke Osnovnog suda. S druge strane kada su me ti kriminalci lažno prijavili propustio je Okružni sud da traži dokaze o prijetnjama, nije izneo stav da nama dokaza nego je izdao naredbu za pretres koja je i uzrokovala istražne radnje i prikupljanje dokumentacije koja se sada nezakonito prikriva iako je istraga protiv mene poslije 30 mjeseci razvlačenja odavno obustavljena...
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE O APELACIJI POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U skladu sa obavještenjem Ustavnog Suda BIH AP-4029/15 od 10.09.2015. prema kome je apelant dužan između ostalog da dostavi podatke o promjenama pravnog i činjeničnog stanja, prilažem "Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja" i "Rješenje Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž" od 25.02.2016.
OBRAZLOŽENJE
U parnici 80 0 P 056780 14 koja je u toku pred Osnovnim sudom u Bijeljini osim tužbenog zahtjeva za nadoknadu nematerijalne štete a za koji sam ponudio da odustanem od kompletnog iznosa ukoliko tužena RS, prestane sa diskriminacijom i pokrene istražne radnje na osnovu dokaza koje sam dostavio o teškim krivičnim djelima, postavljen je i prema članu "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) : 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane: a kako se više prava oduzima konstantno godinama među kojima i pravo na dokumentaciju koju državni organi prikupljaju o građanima, podneo sam prijedlog za određivanje mjere sudskog obezbješenja što sam obrazložio u uvodnom dijelu, (dokaz u prilogu)
"Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je spor po tužbi Zdenka Baje protiv tužene Republike Srpske pod brojem 80 0 P 056780 14 P, a u kome se između ostalog traži prekidanje radnji kojima se povređuje pravo ličnosti tužioca. Iako se prava predlagača obezbjedjenja krše konstantno preko 5 godina, protivnik obezbjedjenja uporno odbija postupiti u skladu sa zakonom, služi se lažima, falsifikatima, ombanjivanjem i drugim oblicima pravara i manipulacija, sprečavajući ostvarenje prava tužitelja. Dokaz: Spis 80 0 P 056780 14 P, 80 0 P 043325 13 P2."
Predmet 80 0 P 043325 13 P2 je upravo taj na koga se i odnosi AP-4029/15, te je dakle direktno povezan sa temom apelacije, odnosno radi se o istim kršenjima prava garantovanih Ustavom RS, koja su sudovi u Bijeljini smišljeno "previdjeli" i u predmetu 80 0 P 043325 13 P2 nisu iznosili nikakve komentare niti odlučivali po tim tačkama. Uz mnoge druge nepravilnosti opisane u Apelaciji, sada podsjećam samo da je došlo do skandalozne greške te je umjesto o činjenicama i dokazima koje sam ja dostavio za dan 05.09.2012. kada su se odigrali svi događaji iz tužbe, sud obrazlagao i izvodio dokaze u presudi o danu 13.05.2013. za koje je podatke priložila tužena RS. Iako je teret dokazivanja bio na RS, niko se ispred tužene nikad nije pojavio, sud nije dozvolio ni meni da izvodim dokaze, nije bilo glavne rasprave nego samo završna riječ.
Tim pravnim skandalom sudovi u Bijeljini su omogućili ne samo nastavak diskriminacije nego i nastavak prikrivanja više krivičnih dijela od kojih ističem ubistvo Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe dana 23.07.2009. a danas je poznato da su razlozi za to bili mnogo veći nego što se tada znalo s obzirom da je na vidjelo isplivala činjenica da je RS, samo preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik i preko firmi iz Bobar grupe među kojima i AD Univerzal opljačkala oko 300 miliona KM a preko još dvije, BIB i Banke Srpske, oko milijardu i po maraka. Kako se vidi Okružni sud u Bijeljini je doneo rješenje kojim se potvrđuje odluka Osnovnog Suda i moj prijedlog odbija odnosno žalba odbacuje sa obrazloženjem:
"Imajući u vidu da iz spisa proizilazi da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete..."(poslednja 2 reda na prvoj strani), te dva reda pretposlednjeg pasusa na drugoj strani: "Ovo jednostavno iz razloga što za sada nema dokaza da postoji osnov da se udovolji zahtjevu tužioca za naknadu štete prema tuženoj."
Ovde se naime nije radilo o mjeri obezbjeđenja vezano za nadoknadu nematerijalne štete niti se tražilo da tužena RS deponuje neki novac, (ako je išta preostalo iz budžeta koji je pokrala) nego o zahtjevu koji glasi:
"Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese RJEŠENJE: 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane"
Dalje sam u prijedlogu jasno naveo da se radi o povrdama prava i to povezanih sa predmetom 80 0 P 043325 13 P2 :
"Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS! Tužena RS ne samo da je prekršila prava garantovana ZKP-u i Ustavom RS, nego je i u presudi po navedenoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, bila "slijepa" za navedenu tačku, što je dokaz da postoji potraživanje prava kao i da tužena RS, putem svih svojih organa uključujući i sudove, sprečava, otežava i onemogućava ostvarenje potraživanja odnosno prava. Osim navedene tačke sud "nije vidio" ni slijedeće: 1) Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, ("ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA") garantovano članom 16 Ustava RS ! 4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI ! Te tačke u kojima su navedena kršenja prava koja proizilaze iz prethodno navedenih: 5) Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS! 6) Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS! 7) Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS! 8) Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !"
Kako se vidi Okružni sud uopšte nije odlučivao o tome da li me je tužena RS, prijavila ili ne, da li je izuzela računar ili ne, da li je prikupljala podatke o meni ili ne, da li mi je uručila rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina ili ne, nego o drugoj temi koja nema veze sa prijedlogom i uz navođenje netačnih tvrdnji. Krajnje neprimjereno parnični sud je izvodio svoje impresije o tome da li je počinjeno krivično djelo od strane inspektora i tužilaštva za šta nije nadležan::
"Nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone (koja je smrtno nastradala u zadesu) i da su ga nezakonito onemogućavali da predoči dokaze na navedenu okolnost, da mu pojedini tužioci nezakonito onemogućavaju da pristupi u Okružno tužilaštvo u Bijeljini radi predočavanja dokaza na navedenu okolnost, da mu je nezakonito privremeno oduzet računar, da ga nezakonito prate i nadziru i sačinjavaju dokumentaciju o tome i da ga nezakonito onemogućavaju da dokaže kriminalne radnje organima tužene."
Ovde je upotrebljena i nju sam podebljao riječ "nezakonito" čak 5 puta i to za radnje skrivanje i uništavanje dokaza, predočavanje dokaza, onemogućavanje pristupa, oduzimanje računara, praćenje i nadziranje te onemogućavanje dokazivanja. Kakva je neviđena manipulacija u pitanju može se zaključiti iz prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja gdje sam tu riječ naveo samo jednom, citiram: "Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara. Osim toga tužena RS je putem MUP-a prikupljala i druge podatke o tužitelju, praćenjem, presretanjem, zaustavljanjem, legitimisanjem, pretresanjem te danonoćnim nadzorom odnosno stražom u tri smjene, te nadzorom komunikacija, (dokaz PMV 729-M-117, mejlovi "nonameklub" i "sejo1961" od 19.04.2010, Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2010.) te predlažem da se kao svjedok posebnih istražnih radnji pozove i sasluša već predloženi svjedok Petrović Mitar, (sve sastavni dio spisa 80 0 P 056780 14 P ). Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
Dakle bezočno se falsifikuju moje riječi i u opis "tom prilikom privremeno oduzela računar" ubacuje riječ "nezakonito". U članu 23 Ustava RS uopšte se ne govori da li su podaci prikupljani zakonito ili nezakonito nego da građani imaju pravo da ih dobiju a to se pravo prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.
Ja se takođe uopšte ne određujem o tome da li je dokumentacija prikupljana zakonito ili ne nego da mi je nezakonito uskraćena i to prvo navodim da nije poštovan ZOKP-u i nisu mi predati podaci o pregledu računara što je nezakonito a nisam tako napisao, te tek onda navodim da mi je osim toga nezakonito oduzeto pravo iz člana 23 Ustava RS.
Takođe potenciram da svojim prijedlogom nisam tražio da se u sudu deponuju osobe Marković Dragoslav, Stjepanović Danica, Kovačević Novak i drugi koji su učestvovali u prikrivanju zločina, kako bi se obezbijedilo da ne pobjegnu od izdržavanja kazne. Okružni sud za ovaj prijedlog nevažno i nepotrebno navodi da nema dokaza da su "skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone" iako sam priložio dokaze i za to a izbjegava utvrditi ono što je bitno a to je:
1) Tužena RS je poslije lažne prijave Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda 19.03.2010. za "Ugrožavanja sigurnosti" pokrenula istražne radnje protiv mene pozvavši me prvo na "informativni" razgovor 24.03.2010.
2) To je bio ponajprije samo trik da me izvuku iz kuće i potom izvrše pretres kada su odnijeli računar koji sam koristio da bi ga vještačili i držali ga oko 9 mjeseci u posjedu do 22.12.2010.
3) Istražne radnje su trajale zvanično skoro 30 mjeseci tokom kog vremena je prikupljan materijal o meni za šta je dokaz odluka o nesprovođenju istrage OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
4) Tužena RS mi nikada za više od 5 godine nije predala ni materijal o vještačenju računara ni dokumentaciju sačinjenu istražnom radnjama poslije neosnovane prijave.
5) Tužena RS mi nikada nije uručila pismeno rješenje o zabrani pristupa koje primjenjuje 5 godina.
6)Tužena RS nikada nije odgovorila na zahtjeve prema ZOSPI-a o tome, kako je došlo do presjecanja kaiša na materijalnom dokazu ubistva, čime je zamrljen ostatak, gdje je nestao dio, kako su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo itd.
Osnovni cilj i motivi za diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo su opljačkane milijarde evra od strane Dodik Milorada i njegovih kumova, tajkuna i ortaka a kojim novcem su kupljene sudije u Bijeljini...

PRILOZI

Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja
Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.05.2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 056780 15 Gž

S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima.

Evo sada pismeno iznosim stav da je Osnovni sud u Bijeljini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, da je to isto i Okružni sud u Bijeljini, kao i Sudska policija a na vrhu zločinačke piramide je FAŠISTIČKA BANDA PLAĆENIH UBICA - OT BIJELJINA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS, s obzirom da sudovi u Bijeljini svjesno i planski krše zakon. Kako uopšte ne vjerujem u njihovu objektivnost ovim upozorenjem im se stavlja na znanje da bilo kakav dalji pokušaj zloupotrebe neće uspjeti s obzirom da viši sud već ima podatke o svemu...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 15 Gž

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.
Presuda donesena 25.02.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
3) zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva, (prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja) ako je ta povreda učinjena u postupku pred drugostepenim sudom.
OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini odnosno obrazloženje koje je napisano naprosto nema nikavih dodirnih tačaka sa podnesenim prijedlogom za određivanje sudske mjere obezbjeđenja a osim toga se sastoji isključivo od lažnih tvrdnji. No prije svega ukazujem na neviđeno i neprimjereno odstupanje od nadležnosti na koju bi sud morao da pazi po službenoj dužnosti i prejudiciranje odluke koju Osnovni sud u Bijeljini tek treba da donese po mojoj tužbi za nadoknadu štete, citiram:
"Imajući u vidu da iz spisa proizilazi da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete..."(poslednja 2 reda na prvoj strani), te dva reda pretposlednjeg pasusa na drugoj strani: "Ovo jednostavno iz razloga što za sada nema dokaza da postoji osnov da se udovolji zahtjevu tužioca za naknadu štete prema tuženoj."
JE LI OVO UPUSTVO OSNOVNOM SUDU, KAKVU PRESUDU TREBA DA DONESE, JE LI OVO RAZOTKRIVANJE UNAPRIJED DONESENOG PLANA ??? JA NIKAD NISAM NI SUMNJAO DA ĆE SUD BITI U SLUŽBI MAFIJE ALI OVAKVO BEZOČNO JAVNO I PISMENO NAVOĐENJE NA ZAKLJUČAK U SUDSKOM POSTUPKU KOJI JE U FAZI GLAVNE RASPRAVE JE U STILU SREDNJOVJEKOVNE INKVIZICIJE, GDJE "VJEŠTICU" TREBA SPALITI NA LOMAČI BEZ OBZIRA ŠTO NEMA NIKAKVIH DOKAZA ZA TO, NITI IH MOŽE BITI...
Imajući u vidu da je kompletno "rješenje" na jednoj i po strani od čega je polovina citiranje mog prijedloga, proizilazi da je obrazloženje odluke na svega nekoliko redova odnosno cijelih 20 uključujući i citiranje člana 235. Od tih 20 redova su 4 koja sam naveo a tiču se izvođenja dokaza o nematerijalnoj šteti koje je još u toku a sadrži oko 200 stranica dokaza koje sam lično predao te 7 priklopljenih predmeta. Sami zapisnici dokaznog postupka sadrže preko 50 strana i sigurno je da ništa od toga sudsko vijeće nije čitalo niti je trebalo sada da čita. Ovde se naime nije radilo o mjeri obezbjeđenja vezano za nadoknadu nematerijalne štete niti se tražilo da tužena RS deponuje neki novac, (ako je išta preostalo iz budžeta koji je pokrala) nego o zahtjevu koji glasi:
"Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese RJEŠENJE: 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane"
To sam precizno i jasno potencirao odmah na početku prijedloga riječima: "Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je spor po tužbi Zdenka Baje protiv tužene Republike Srpske pod brojem 80 0 P 056780 14 P, a u kome se između ostalog traži prekidanje radnji kojima se povređuje pravo ličnosti tužioca."
Takođe i 5 tačaka prijedloga koje je citirao Okružni sud u Bijeljini se odnose isključivo na omogućavanje ostvarenja prava koja se otimaju i prekid diskriminacije:
1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS. 2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača. 3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari. 4. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini stavi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji. 5. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.
Dakle umjesto da raspravlja i odlučuje o tome da li su prava oduzeta ili ne, da li je prekršen Ustav RS, članovi 16 i 23, zbog primjene usmene naradbe o suspenziji prava svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, te prikrivanju materijala koji je tužena RS prikupljala o meni, sud je odstupio potpuno od teme i za parnici koja je u toku iznosi čak u 2 navrata stav "da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete".
Teoretski je moguće da to što me je tužena RS lažno prijavila i opisivala kao psihopatu i narkomana recimo, nije razlog zbog čega bi sud doneo odluku da postoji neka šteta ali to nema nikakve veze sa pravom da je dužna dokumentaciju koju je prikupljala i sačinila tokom istražnih radnji da mi preda u cjelosti u skladu sa garantovanim pravom iz Ustava RS, član 23. O tome se sud smišljeno uopšte nije izjašnjavao nastavljajući kriminal i bezakonje iz tužbe za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 gdje su sudovi takođe bili slijepi za prava iz ustava i nisu ih pominjali nijednom riječju. Za sudije u Bijeljini Ustav RS jednostavno ne postoji a građane tretiraju kao robove bez ikakvih prava.
Što se tiče lažnih tvrdnji, sudskog vijeća citiram i taj dio: "nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone (koja je smrtno nastradala u zadesu) i da su ga nezakonito onemogućavali da predoči dokaze na navedenu okolnost, da mu pojedini tužioci nezakonito onemogućavaju da pristupi u Okružno tužilaštvo u Bijeljini radi predočavanja dokaza na navedenu okolnost, da mu je nezakonito privremeno oduzet računar, da ga nezakonito prate i nadziru i sačinjavaju dokumentaciju o tome i da ga nezakonito onemogućavaju da dokaže kriminalne radnje organima tužene."
Ovde je upotrebljena i nju sam podebljao riječ "nezakonito" čak 5 puta i to za radnje skrivanje i uništavanje dokaza, predočavanje dokaza, onemogućavanje pristupa, oduzimanje računara, praćenje i nadziranje te onemogućavanje dokazivanja. Kakva je neviđena manipulacija u pitanju može se zaključiti iz prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja gdje sam tu riječ naveo samo jednom, citiram: "Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara. Osim toga tužena RS je putem MUP-a prikupljala i druge podatke o tužitelju, praćenjem, presretanjem, zaustavljanjem, legitimisanjem, pretresanjem te danonoćnim nadzorom odnosno stražom u tri smjene, te nadzorom komunikacija, (dokaz PMV 729-M-117, mejlovi "nonameklub" i "sejo1961" od 19.04.2010, Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2010.) te predlažem da se kao svjedok posebnih istražnih radnji pozove i sasluša već predloženi svjedok Petrović Mitar, (sve sastavni dio spisa 80 0 P 056780 14 P ). Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
Dakle bezočno se falsifikuju moje riječi i u opis "tom prilikom privremeno oduzela računar" ubacuje riječ "nezakonito". U članu 23 Ustava RS uopšte se ne govori da li su podaci prikupljani zakonito ili nezakonito nego da građani imaju pravo da ih dobiju a to se pravo prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.
Ja se takođe uopšte ne određujem o tome da li je dokumentacija prikupljana zakonito ili ne nego da mi je nezakonito uskraćena i to prvo navodim da nije poštovan ZOKP-u i nisu mi predati podaci o pregledu računara što je nezakonito a nisam tako napisao, te tek onda navodim da mi je osim toga nezakonito oduzeto pravo iz člana 23 Ustava RS.
U nastavku sam izneo svoje mišljenje o opštem stanju i bezakonju nevezano za mene riječima: "S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima."
Dakle pošto se sudsko vijeće već prepoznalo kao zaštitnik opljačkanih milijardi a ne samo miliona, sada iznosim stav da njihova odluka nema nikakve veze sa pravom i potpuno je NEZAKONITA a sve u službi mafije koja je pokrala RS. U žalbi na odluku Osnovnog suda sam riječ "nezakonito" upotrijebio samo jednom u rečenici koju citiram u cjelosti: "Tužena RS me je umjesto da preda traženi materijal, uhapsila tog dana, nezakonito držala u pritvoru, nije izvela pred sud u zakonskom roku od 12 sati a onda u pomenutoj tužbi za utvrđenje diskriminacije u svojoj presudi nije napisala nijednu jedinu riječ vezano za to oteto pravo. To je dokaz da tužena sprečava, otežava i onemogućava ostvarenje prava na sve načine pa i putem svojih sudova."
Zanimljivo je da je sudsko vjeće pisalo ove izmišljene navode o nezakonitim radnjama koje nisam uopšte opisivao ali nije komentarisalo nijednom riječju o nečemu što sam zaista napisao u dodatku žalbe, citiram: "Evo sada pismeno iznosim stav da je Osnovni sud u Bijeljini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, da je to isto i Okružni sud u Bijeljini, kao i Sudska policija a na vrhu zločinačke piramide je FAŠISTIČKA BANDA PLAĆENIH UBICA - OT BIJELJINA..."
Izostao je komentar Okružnog suda u Bijeljini da za ove moje tvrdnje nema dokaza, pa čak ni da su neosnovane a napisao sam ovo i stojim iza toga. Slažem se i sa većinom onoga što sudsko vijeće lažno tvrdi da sam napisao ali eto nisam. Ne slažem se recimo sa tim da je računar nezakonito oduzet jer postoji naredba suda i ko zna zašto je nekome potrebno da piše ovakve laži, osim naravno u svrhu zaštite opljačkanih milijardi.
Sudsko vijeće se dakle uopšte nije bavilo prijedlogom nego je komentarisalo nešto što nema sa njim nikakve veze ali da potpuno razotkrijem na kraju i te laži sudskog vijeća u dijelu: "nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone"
Za to ima obilje dokaza a u žalbi sam priložio neke od njih što ću i sada učiniti i to "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" Osnovnog suda u Bijeljini u kom se konstatuje da je dječji ruksak koji je u trenutku ranjavanja na sebi imala Ivona Bajo, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom.
Prilog "Dokazni predmeti"sadrži nekoliko fotografija materijalnog dokaza sa jasno vidljivim oštećenjima.
Da su pripadnici MUP-a i Tužilaštva smišljeno uklonili sakrili i oštetili dokaz uz već navedene priloge, dokazujem njihovim odgovorima "Odgovori OT i CJB Bijeljina".
U žalbi sam priložio samo odgovor tužilaštva ali sada prilažem oba odgovora da se vidi kako su i jedni i drugi dio iste bande, jer kažu da "nemaju pojma" kako je predmet oštećen i upućuju jedni na druge iako su u pitanju dva istražna organa. To je jedan od dokaza koji su sakrili da bi prikrili ubistvo djeteta koje se desilo prilikom šverca u Bobar grupu a kako je opšte poznato u toku je bila i pljačka stotina miliona preko te zločinačke organizacije.
Sada dodajem da su osim policije i tužilaštva i sve sudije u Bijeljini koje su službeno postupale vezano za mene, saučesnici u prikrivanju tog ubistva, krijumčarenja i pljačke milijardi maraka jer sam uvjek svima predočavao ovaj materijalni dokaz ubistva, uklonjenog iz svih istražnih radnji.
Dakle da podvučem na kraju. U prijedlogu i žalbi sam naveo da je nezakonito to što mi nisu predati podaci o pregledu oduzetog računara, što mi nisu predati podaci koje je tužena RS prikupljala o meni vezano za pravo iz člana 23 Ustava RS, te da sam nezakonito držan u pritvoru bez izvođenja pred sud u propisanih 12 sati.
Ni o čemu od ovde prenesenog iz mojih tekstova se sudsko vijeće nije izjašnjavalo nego je pisalo izmišljotine tipa "da mu je nezakonito privremeno oduzet računar" što ja nikada za ovih 6 godina razbojništva RS nigdje nisam napisao.
SUDIJE U BIJELJINI NEMAJU NIKAKVE VEZE SA ZAKONOM I INTERESIMA REPUBLIKE SRPSKE I NJENIH GRAĐANA NEGO SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U PLJAČKI RS-E I PRIKRIVANJU SVIH KRIVIČNIH DJELA I ZLOČINA U KOJE SU UMJEŠANI PLJAČKAŠI REPUBLIKE.

PRILOZI


Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

16.05.2016.

KRIVIčNA DJELA PROTIV INTEGRITETA BIH

Dodik želi spriječiti istrage o svojim pljačkama ali je zabrana pristupa institucijama BIH, čak i prijetnjom oružane sile policijskih snaga RS bila neshvatljiva no vrlo brzo se razotkrilo zašto je došlo do panike i do čega odnosno do koga nisu smjeli doći istražitelji organa BIH. Dakle cilj je bio da specijalci koji su izveli drumsku pljačku ne budu pohapšeni od strane SIPA i ne ispričaju po čijim su naredbama djelovali. Tako je dakle uspavana policija RS i još uspavanije Specijalno tužilaštvo RS, odlučilo da se probudi i pohapsi pljačkaše prije nego što to učini neki organ BIH ili druge evropske zemlje od kojih su bar dvije bile direktno zainteresovane i to Hrvatska, gde je je prevožen novac te Njemačka odakle je uvezen Audi korišten za krađu.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA DJELA PROTIV INTEGRITETA BIH

Protiv osoba Dodik Milorad, Cvijanović Željka, Lukač Dragan i drugih a na osnovu Krivičnog zakona BIH, članovi:
"Napad na ustavni poredak" - Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
"Oružana pobuna" - (1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je usmjerena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili protiv njenih najviših institucija, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko organizira ili bilo kako rukovodi učinjenjem krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ko nabavlja sredstva za učinjenje krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
"Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava" - Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Govor Dodik Milorada 10.12.2015. izvor "http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Posebna-sjednica-Narodne-skupstine-RS-zbog-upada-SIPA-u-policiju-i-opstinu-u-Novom-Gradu-UZIVO/341569#" odakle citiram djelove:
"Podržavam aktivnosti u cilju zaštite suvereniteta i nadležnosti Republike Srpske. Kao odgovorni ljudi moramo voditi računa o tome i na to smo prisiljeni, rekao je Dodik, navodeći da će prekid saradnje sa SIPA, Sudom i Tužilaštvom trajati dok se ne riješe procedure. "Stvar nije jednostavna; ne želimo sukob, ali želimo da zaštitimo svoja prava. Važno je ostati u poziciji da se ne mijenja Dejtonski sporazum, jer u jednom vremenu koje će doći biće važno šta piše u Ustavu, a ne šta je neko nametnuo", istakao je Dodik. Potpuno nepotrebno, izvan dosadašnje prakse, SIPA je odlučila da uradi to što je uradila u neizvjesnim okolnostima, što je moglo da izazove i oružani sukob! Vjerujem da niko neće isprobavati našu odlučnost, upozorio je Dodik..."
U pitanju je akcija organa BIH prilikom koje je pretresena policijska stanica u RS a potom su čelni ljudi SNSD-a reagovali po najvjerovatnije pripremljenom planu i donijeli odluku na sjednici skupštine da se zabrani pristup pripadnicima SIPA te da policija RS, po potrebi oružanom silom spriječi pretrese institucija u RS-u. Ja sam lično odmah i narednih dana provjeravao da li postoji policijsko obezbjeđeje pred zgradom sudova u Bijeljini i nije ga bilo a potom se pričalo kako se u stvari štite samo policijske stanice što je tada bilo prilično čudno ali prije nastavka prenosim mišljenje ministra sigurnosti BIH, sa kojim se potpuno slažem, (http://www.rtvbn.com/367901/SIPA-Sud-i-Tuzilastvo-ne-mogu-u-Srpsku):
"Zanimljivo je da niko od institucija i organizacija vlasti ne izražava žaljenje prema porodicama uhapšenih u akciji SIPE u Novom Gradu, već da se polemika vodi oko upada u policijsku stanicu, istakao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić obraćajući se medijima. On je podsjetio da dok je SNSD bio na vlasti na državnom nivou u prethodnih deset godina, izvršeno je deset pretresa policijskih stanica, te četiri opštine i dvije mjesene zajednice, ali da zbog toga niko nije prekidao odnose sa Sudom i Tužilaštvom BiH, te sa SIPOM. "To se radi sada kada je Savez za promjene u vlasti na državnom nivou", rekao je Mektić. Kazao je kako je u 2014. i 2015. godini nadležne institucije radile na više od 300 slučajeva ranih zločina, te da su u pojedinima izrečene posebne mjere, poručivši da ni tada niko nije prekidao saradnju sa Sudom i Tužilaštvom BiH, te sa SIPOM. "To se događa sada kada su brojne istrage privedene kraju i kada ove institucije treba da pokucaju na vrata mnogih i razotkriju učesnike u milionskim aferama", konstatovao je Mektić...
Potpuno je jasno i poznato svima da je Dodik Milorad potpuno privatizovao sve organe u RS i pretvorio ih u svoju privatnu bandu, uključujuči i Vladu RS, Skupštinu, (afera "2 papka" - kupljena naknadno a ostali ranije), Samo preko 3 banke, BIB, Bobar i Banke Srpske opljačkano je oko milijardu i po maraka a Dodik je nedavno izjavio da je nebitno šta ko misli o Agenciji za bankarstvo povodom toga i da je on zadovoljan radom direktorke te da se samo njegovo "pika".
Naravno Dodik želi spriječiti istrage o svojim pljačkama ali je zabrana pristupa institucijama BIH, čak i prijetnjom oružane sile policijskih snaga RS bila neshvatljiva no vrlo brzo se razotkrilo zašto je došlo do panike i do čega odnosno do koga nisu smjeli doći istražitelji organa BIH, što su prenijeli svi mediji u regionu pa i prenosim pisanje jednog od njih izvan zemlje, ("http://www.jutarnji.hr/u-bih-uhapseni-specijalci-republike-srpske-izveli-filmsku-pljacku-blindiranog-vozila-u-vrijednosti-od-preko-dva-milijuna-kuna/1497804/") odakle citiram dio 14.01.2016.:
"Banjalučka Alternativna televizija objavila je da su uhapšeni aktivni pripadnici Jedinice specijalne policije. Jedan od njih je navodno "pao" na poligrafu, dok su dvojica odbila poligrafsko ispitivanje. Lopovi su tada ukrali 600 000 konvertibilnih maraka (2 400 000 milijuna kuna), a radilo se o novcu Unicredit banke koji se prevozio u zagrebačku središnjicu banke."
Dakle cilj je bio da specijalci koji su izveli drumsku pljačku ne budu pohapšeni od strane SIPA i ne ispričaju po čijim su naredbama djelovali. Prema nekom informacijama ukupna suma u vozilu je bila mnogo veća, (oko 2,5 miliona maraka) te je čudno zašto je odneseno samo četvrtina od toga. No i ako je zaista bilo samo 600 hiljada nije isključena opcija da je pljačka bila samo paravan za "opravdanje" nestanka novca koji je pokraden ranije a "pljačkom" se spriječilo da se to i otkrije dolaskom praznog kombija u Zagreb.
Odmah sutradan se pojavila i informacija da su neki od specijalaca bili u obezbjeđenju Dodik Milorada odnosno pod njegovom ličnom komandom, (http://www.istinito.com/index.php/aktuelno/item/40071-kako-su-specijalci-mup-rs-i-tjelohranitelji-funkcionera-rs-izveli-pljacku-decenije.html) odakle prenosim dio:
"Mihajlica je konstatovao da skandali već duže vrijeme potresaju MUP RS, navodeći da su pripadnici policije Republike Srpske „bili učesnici u trgovini droge i predmet istraga u borbi protiv prostitucije i trgovine ljudima“. Posebno zabrinjavajućim je naveo to što su neki od uhašenih pripadnika Specijalne policije MUP Srpske ranije bili u obezbjeđenju predsjednika i premijerke Republike Srpske, Milorada Dodika i Željke Cvijanović. Iz kabineta predsjednika RS je saopšteno da niko od uhapšenih specijalaca nikada nije bio u obezbjeđenju predsjednika Republike Milorada Dodika niti njegove porodice ili imovine. Međutim, u medijima su već objavljene fotografije na kojoj je Dodik zajedno sa Goranom Parašem, jednim od uhapšenih specijalaca."
Ja lično pratim sve informacije o kriminalu Dodikove mafije i zataškavanje brojnih zločina od kojih izdvajam likvidaciju Milana Vukelića ispred zgrade MUP-a u Banjaluci, (što je opšte poznato) i šverc narkotika u Bobar grupu u Bijeljini prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, (što se još prikriva) i bio sam siguran da su pljačku izveli policajci uz dojavu nekoga "odozgo" ko je znao koliko se novca i kad prevozi. Ne vjerujem da su oni koji su novac prevozili uopšte znali koliko ga ima, kao ni onaj ko im je to navodno dojavio, što je dodatni razlog da se sumnja u umješanost "krupnijih riba".
Tako je dakle uspavana policija RS i još uspavanije Specijalno tužilaštvo RS, odlučilo da se probudi i pohapsi pljačkaše prije nego što to učini neki organ BIH ili druge evropske zemlje od kojih su bar dvije bile direktno zainteresovane i to Hrvatska, gde je je prevožen novac te Njemačka odakle je uvezen Audi korišten za krađu.
Da su podaci o pljačkašima stigli u RS iz Interpola bilo je jasno za one koji logički razmišljaju već 16.01.2016. kada je objavljeno u medijima kako su identifikovani počinioci, (http://pressrs.ba/info/vijesti/najnoviji-detalji-spektakularne-pljacke-dnk-tragovi-otkrili-specijalce-16-01-2016) odakle citiram najvažnije:
"Čak tri DNK traga, koja su nakon oružane pljačke blindiranog vozila "Sektor sekjuritija" na autoputu Banjaluka-Gradiška pronađena u napuštenom"audiju", podudarila su se sa DNK profilima osumnjičenih i to je jedan od krunskih dokaza koji je specijalce MUP-a RS direktno povezao sa krađom blizu 617.000 maraka, ekskluzivno saznaje Press. Od izvora upućenih u istragu juče smo saznali da su upravo tragovi DNK bili prvi čvrst dokaz pomoću kojeg je složen istražni mozaik koji je prošle sedmice rezultirao hapšenjem pet pripadnika specijalne policije i dvojice saučesnika u spektakularnom razbojništvu iz seprembra prošle godine."
Ovde je dakle došlo do katastrofalne greške u želji da se pohvale svojim istražnim sposobnostima te se priznaje da je izvršena analiza DNK, mnogo prije hapšenja i da je ta analiza i identifikovala pljačkaše. Kako RS ima veze sa DNK analizom kao i Vikinzi sa internetom jasno je da je vještačenje izvršeno izvan BIH, u Hrvatskoj ili što je vjerovatnije u Njemačkoj odakle je porjeklo vozila korištenog za pljačku.
Sada su pljačkaši pod kontrolom Dodikove privatne policije i tužilaštva i o tome se praktično ne pominje nijedna riječ u medijima ali je nervoza stigla do usijanja u slučajevima gdje istragu vrše Sipa i Tužilaštvo BIH, kao što je recimo slučaj Pavlović banke, odnosno pranje novca Dodik Milorada. sve ovo je pozadina i to mali dio koja odaje motive Dodik Milorada i drugih iz političkog vrha i vlasti u RS da suspenduju nadležnost organa BIH i zaprijete oružanom silom čime su počinili 2 od navedenih krivičnih djela a treće je vezano za odluku Ustavnog suda BIH, da dan RS ne može biti 09.01. što isti akteri ne žele da prihvate i pozivaju građene i institucije da u budućnosti ne poštuju odluku Ustavnog suda BIH, na šta neću trošiti više vremena nego skrećem pažnju na druga KRIVIČNA DJELA PROTIV INTEGRITETA BOSNE I HERCEGOVINE, ali ovaj put uperena protiv sudske vlasti u RS, koja je dio BIH, dio sudske vlasti BIH i za nju su krovne institucije organi na nivou BIH i to osim već pomenutog Ustavnog suda i VSITV-e.
Član 86. Ustava RS - Predsjednik Republike uživa imunitet kao i narodni poslanici.
Član 73. stav "Narodni poslanik ne može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina.
(Ovo je dakle zaštita koju ima predsjednik RS, da može nekažnjeno izvršiti krivično djelo za koje je zaprijećena kazna do 5 godina zatvora a sada slijede primjeri krivičnog djela):
1) Dodik je istakao da sudiju koja je donijela odluku u vezi "Birča" treba da bude sramota, bez obzira koliko se poziva na pravo i pravičnost, jer je presuda bila spekulativna, a što će se pokazati u narednom periodu. On je ocijenio da je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti. On je poručio da će "Birač", koji je stavljen pod kontrolu vlasti i ostvaruje dobre poslovne rezulatate, raditi bez obzira na sudove i neće se izgubiti radna mjesta i funkcija koju ima. Moja prva reakcija nakon odluke suda bila je da se ukine sud u Bijeljini i premjesti na neko drugo mjesto. Možda se to i desi", rekao je Dodik." (Izvor: http://www.klix.ba/biznis/privreda/dodik-birac-ce-raditi-bez-obzira-na-odluke-suda/131019058)
2) Kao što možete pogledati u videu, Dodik je jasno i glasno poručio, preciznije ucijenio ljude, zaposlene u "RAOP-u" da se NE POJAVLJUJU na BN Televiziji. Dakle, ukoliko radnici u teoriji i dobiju spor na sudu, oni po Dodiku NEĆE biti isplaćeni što je otvoreno ništenje i derogiranje institucija Republike Srpske: Koliko su ove i ovakve metode "demokratske" sami prosudite. (Izvor: http://www.6yka.com/novost/63939/milorad-dodik-koga-vidim-na-bn-televiziji-nece-biti-isplacen-video#).
U ova dva primjera jasno je istaknuto od osobe na najuticajnijoj političkoj i državnoj poziciji, (Dodik Milorad, kao predsjednik RS i predsjednik vladajuće stranke SNSD-a), da se pravosnažne sudske odluke neće poštovati niti sprovoditi ako ih on smatra "nepravičnim" ili "neodgovornim" odnosno ako mu se ne dopada neka od stranaka u postupku, zato što se pojavila na nekoj televiziji i iznjela svoj stav o pravu koje je ostvarila sudskim putem na papiru a još uvjek to nije ostvareno u praksi. Izneseni stavovi i otvorene prijetnje kako građanima tako i sudijama da ne rade u suprotnosti sa njegovom voljom i željama su direktno kršenje:
Člana 69 Ustava RS, stav "Sudska vlast pripada sudovima." a vezano za KZRS član 293 Napad na ustavno uređenje "Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina." a 12 godina je više od 5 koliko je zaštita imunitetom.
Osoba Dodik Milorad je javno u medijima zaprijetio da će spriječiti sprovođenje pravosnažnih sudskih presuda, čime otima sudsku vlast koja prema Ustavu RS pripada sudovima a time je na "protivpravan način" pozvao na promjenu ustavnog uređenja te čak s obzirom na poslednje događaje, prijeti i upotrebom oružane sile, tako što će policija pucati na pripadnike SIPA, ako po neredbi suda ili tužilaštva pokušaju vršiti istražne radnje koje mu se ne dopadaju. No da se vratimo prijetnjama da se na protivpravan način napadne ustavno uređenje RS, time što će se spriječiti vršenje sudske vlasti i provođenje pravosnažnih odluka:
"KOGA VIDIM NA BN TELEVIZIJI, NEĆE BITI ISPLAĆEN - PA NEK SE ŽALI KOME HOĆE"
To su riječi koje se mogu čuti na video prilogu sa linka navedenog u tački 2. Ovakve prijetnje su utoliko opasnije kad se ima u vidu činjenica da je nedavno u parnici Dodik - Bosić, tužilac (Milorad Dodik) izveo preko svog advokata dokaz, psihijatrijski nalaz i mišljenje o sopstvenoj poremećenoj svijesti:
"Milorad Dodik ima posttraumatski stresni poremećaj, zapada u logoreju, bolest nekontrolisanog i nepovezanog pričanja, a duševni bolovi su prisutni i zbog porodice, jer su se zbog Bosićeve izjave razboljeli njegova (Dodikova) majka i brat, prenosi novinska agencija Patria. Dodik pati zbog toga, duša mu se razara, ima strah za porodicu, lošije spava, napet je, majka i brat su mu se razboljeli i misli da je to posljedica od napada na njega od strane pojedinih ljudi iz opozicije." (Izvor: http://www.nap.ba/new/vijest.php?id=19985).
To što je neka osoba psihički poremećena i neuračunljiva pa se još time i hvali ne bio bio veliki problem da se istovremeno ne nalazi na uticajnom položaju sa praktično neograničenom moći, koju je neustavno pribavila, te nastavlja prijetiti i drugim organima, građanima i sudskoj vlasti koji se usude primjeniti zakon i suprotstaviti njegovoj poremećenoj volji.
Posebno napominjem da je Dodik Milorad izjavio pred kamerama da će sudovi uskoro nekima "zapušiti usta" i naravno desilo se da su sudije shvatile kakve presude treba da donesu pa su presudile da Bosić i Dronjak trebaju Dodik Miloradu isplatiti novčanu nadoknadu zbog klevete...
Izvor (http://www.atvbl.com/dodik-uvjeren-sam-da-cu-dobiti-spor-protiv-bosica-sve-sto-je-rekao-je-laz/) sa video prilogom, gdje se sudu stavlja na znanje šta se od njega očekuje i istovremeno prijeti stranki u postupku:
"Prvi put ovo komentarišem, ali ću sačekati odluku. Uvjeren sam da ću dobiti taj spor, jer sve što je rekao je laž. Svi pokušaji da se nešto inscenira vezani su za kosntrukcije, ali sud treba da zatvori usta mnogima, pa tako i Bosiću. A, o mom sindromu razgovaraćemo nakon presude kada ga sretnem, pa ću vidjeti da li ću ostati uravnotežen", izjavio je Dodik.

PRILOG

Zaključak vlade mila ronhila

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

14.05.2016.

GESTAPOVSKE METODE REžIMA

Mafijaški režim koji godinama pljačka, ubija i diskriminiše građane u oba entiteta BIH instalirao je korumpirane službenike u svim državnim organima, sa zadatkom da prikriva zločine njihovih pripadnika. Posebnu ulogu u tome ima tužilaštvo, koje se po svom ustrojstvu, drskosti, bahatosti, bezobrazluku i monstruoznosti može uporediti samo sa Gestapoom. Najočigledniji dokaz toga je uloga te bande plaćenih ubica u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja njihovih saučesnika kriminalaca, tajkuna iz mafijaškog režima...

GESTAPOVSKE METODE REŽIMA

DA POLITIČKO TAJKUNSKA MAFIJA PLJAČKA SVE ŠTO JOJ DOĐE POD RUKU GODINAMA UZ PODRŠKU SVOJIH SERVISA POLICIJE, TUŽILAŠTAVA I SUDOVA JASNO JE SVIM GRAĐANIMA U ZEMLJI ALI NA ŠTA SU SVE SPREMNI DA BI PRIKRILI SVOJ KRIMINAL MNOGI NISU MOGLI NI DA ZAMISLE. VEĆ SMO POKAZALI KAKO JE IZVRŠENO I PRIKRIVENO KRIJUMČARENJE PREKO ZLOČINAČKE BOBAR GRUPE:

POčETAK PADA RONHIL MILORADA

A U NASTAVKU SLIJEDE DOKAZI O NASTAVKU PRIKRIVANJA KAKO TOG ŠVERCA TAKO I UBISTVA. UPOZORAVAMO DA SNIMCI NISU PREPORUČLJIVI ZA OSJETLJIVE OSOBE...
Mafijaški režim koji godinama pljačka, ubija i diskriminiše građane u oba entiteta BIH instalirao je korumpirane službenike u svim državnim organima, sa zadatkom da prikriva zločine njihovih pripadnika. Posebnu ulogu u tome ima tužilaštvo, koje se po svom ustrojstvu, drskosti, bahatosti, bezobrazluku i monstruoznosti može uporediti samo sa Gestapoom.
Najočigledniji dokaz toga je uloga te bande plaćenih ubica u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja njihovih saučesnika kriminalaca, tajkuna iz mafijaškog režima:
Fotografije i skenirani dokumenti pokazuju o kakvoj se ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI radi:
POSLIJE 6 MJESECI "ISTRAGE" OT BIJELJINA ŠALJE OBAVJEST NA CIJELIH 10 REDOVA TEKSTA DA JE OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA SAMA KRIVA ZA SVOJU SMRT JER SE NABOLA NA KORPU OD BICIKLA!
Manipulacijama sa saučesnicima krijumčarima i uticajem na druge svjedoke izmislili su priču da je djevojčica pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na žicu korpe, prikrivajući da je tada u krug tajkunske firme, kamion dovezao neku robu. Pošto su omogućili da vozilo pobjegne, to se zataškava danima, pa tako portir Univerzala 5 dana po ubistvu nastavlja sa sakrivanjem i ne kaže ni riječ u izjavi datoj MUP-u:
No, pošto smo to naknadno otkrili, 15 dana kasnije ista osoba priznaje u tužilaštvu dolazak kamiona i čak tvrdi da je to rekao u prvoj izjavi, na šta tužilac ne reaguje:
Međutim, trudeći se da ne pomene kamion u izjavi datoj policiji, portir priznaje da je vidio tragove krvi na asvaltu dok je prilazio djevojčici, što pokazuje i fotografija mjesta zločina:
KADA SAM POSTAVIO PITANJE "AKO DA SMRTI DOŠLO POSLIJE PADA SA BICIKLA" KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA 10 METARA PRIJE TOG PADA" ? (ŠTO SE JASNO VIDI NA SLICI) KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA NA TO NIKADA NISU ODGOVORILI I PREKIDAJU SVAKI KONTAKT SA PORODICOM...
Žica na korpi koju su podmetnuli kao uzrok smrti se vidi na narednoj slici:
Kolike su dimenzije žice i njen izgled možemo vidjeti na snimku gdje se to mjeri lenjirom, te je vidljivo da je prečnik odnosno debljina žice oko 3 milimetra:
Sada je važno istaći da je torbu koju je djevojčica nosila preko ramena portir uklonio sa mjesta zločina, te su je potom sakrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Tek po okončanju istrage uspijevam da je vidim i fotografišem u sudu:
Kako je došlo do dvostrukog presjecanja kaiša, da li je i to učinila žica ili nešto drugo, gdje je nestao dio, te zašto je boja izmjenjena, tužilačka mafija nije naravno odgovorila, nego je sve pokušala da sakrije od porodice i vještaka, a da bi ostvarili svoj zločinački plan, prikrili su i sve podatke o unutrašnjim povredama šaljući vještaku samo sliku površinske rane. Na narednim slikama je dodat i vrh žice kako bi se lakše analizirala mogućnost teorije da su sve povrede nanesene njome, a slijedi prvo snimak povrede na grudima:
To je jedina povreda za koju vještak trasolog kaže da je znao, a ne samo da nije obavješten o presjecanju kaiša torbe, nego nema podatke ni o izgledu unutrašnjih rana, kao na primjer kanalu kroz kožu:
Više od 3 godine tužilačka mafija je prikrivala ove snimke od porodice, sprečavajući fašističkim metodama pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i tek suočeni sa mojom "prijetnjom" da ću svaki dan donositi snimke torbe koju su oprali benzinom i pokazivati je zaposlenima i prolaznicima, uz imena odgovornih, dobio sam diskove kao "manje zlo" po mafijaški režim. Na narednoj slici vidi se kanal kroz grudnu kost, a da li ga je mogla napraviti žica procijenite sami. Po nalazu patologa, ubod u kosti je 1 milimetar dok je sjetimo se žica čak 3 milimetra...
Najslikovitiji prikaz monstruoznih falsifikata tužilačke mafije je na narednom snimku gdje kroz rupu na kosti navodno načinjenu žicom prečnika 3 mm, patolog provlači skalpel oblika lenjira cijelom dužinom:
Pošto je došlo do prodiranja na lijevoj strani grudi, proboda kroz kožu, grudnu žlijezdu i prsnu kost, smrtonosni predmet razdire desnu plućnu arteriju i dušnicu, što se opet u obliku kanala vidi na snimku sa obdukcije:
Izjave vozača i direktora pokazuju da su 3 paketa nečega nestala preko noći, te postaje jasnije zašto je ubistvo djevojčice prikriveno. Skrećem pažnju da tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja putanje bicikla i kamiona:
Slaviša Bobar koji se pominje je 10.04.2013. uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u dvije pljačke banke ukupne vrijednost 4 miliona KM, a što je možda još zanimljivije, 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika gdje je švercovana rova, otkrivena je dokumentacija o transakcijama narko mafije u iznosu od preko 4 miliona KM.
To je naravno sitnica u odnosu na oko milijardu i po maraka koliko je opljačkano samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske, što je danas opšte poznato. Jedino što se "ne zna" je to ko su odgovorni i ko je sve pokrao toliki novac, s obzirom da je mafijaški bos ronhil mile zadovoljan (ne)radom Agencije za bankarstvo, i svojih slugu, iz policije, sudova i tužilaštva.
Bobar banka je početkom 2014-te poslije učestalog nevraćanja kredita firmi iz Bobar grupe stranim bankama, dobila rok do kraja septembra da izvrši dokapitalizaciju, (obezbjedi desetine novih miliona evre). To se nije desilo ali zato vlasnik Gavrilo Bobar umire 30.09.2014. poslednji dan zadatog roka a 40 dana kasnije počinje raspad banke, grupe i mafijaškog režima mila ronhila.
TEK DA BUDE SASVIM JASNO, KOGA SVE I ZBOG ČEGA ŠTITE PLAĆENE UBICE IZ TUŽILAŠTVA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.05.2016.

POčETAK PADA RONHIL MILORADA

U NASTAVKU RAZOTKRIVANJA OVOG MONSTRUOZNOG KRIMINALA USKORO ĆE BITI UZ FOTOGRAFIJE OPISANO KAKO SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA PRIKAZALI UBISTVO JEDNOG DJETETA KAO SAMOPOVREĐIVANJE DA BI ZATAŠKALI OVO KRIJUMČARENJE I ŠTO IM JE BILO JOŠ VAŽNIJE PLJAČKU MILIJARDI EVRA KOJA JE BILA U TOKU...

POČETAK PADA RONHIL MILORADA

Danas je opšte poznato da je Bobar grupa iz BIH sa sjedištem u Bijeljini, zločinačka organizacija preko koje je režim u Republici Srpskoj, (entitetu u BIH) opljačkao oko 300 miliona maraka, kao suvlasnik Bobar banke a skupa sa BIB i Bankom Srpske ukupno oko milijardu i po KM. Ali osim ovih poznatih činjenica još se kriju mnogi zločini za koje su odgovorni pripadnici političko tajkunske mafije režima Dodik Milorada.
Nagovještaj za to bilo je razotkrivanje preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije Darka Šarića 25.02.2012. ali je to ubrzo postala tabu tema jer je trebalo nastaviti sa izvlačenjem novca. Bobar grupa se godinama bavila kriminalnim aktivnostima a jedno od najmonstruoznijih se desilo 23.07.2009. kada je prikriveno ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo do koga je došlo prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe.
Tog dana je iz Firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, prevožena neka roba. Kada su i kako ubačeni paketi za šverc, ostaje da razotkriju nadležni istražni organi a za sada ćemo samo dokazati taj kriminal.
Vozači kamiona koji su dovezli robu pobjegli su sa lica mjesta prije dolaska policije uz pomoć portira i za njihovo postojanje se nije znalo narednih sedam dana sve dok to nije otkrila porodica ubijene djevojčice poslije čega ipak 15 dana poslije tog događaja, dolazi do njihovog saslušavanja, gdje jedan od vozača opisuje da su dovezli 4 paketa robe:
U pitanju su isječci skeniranih dokumenata zbog jasnijeg prikaza a postoje kopije kompletnih izjava. Drugi vozač takođe pominje 3-4 paketa robe:
Da je u pitanju krijumčarenje dokaz je izjava direktora AD Univerzal koji je ujutro od tih paketa zatekao samo jedan što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći...
Dok su vozači istovarivali robu portir AD Univerzal je uklanjao tragove zločina sa asvalta te je tako u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva sakriven materijalni dokaz, dječji ruksak koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena. Naredna slika je načinjena tek 6 mjeseci kasnije a vidi se da je kaiš dvostruko presječen dio nedostaje dok je ostatak zamrljan jakim hemijskim sredstvom.
Potom je kako se vidi iz izjave kamion nastavio ka Brčkom, Pelagićevu i Odžaku.
Kao dokaz za to priložena je i tahograf traka prema kojoj su vozači taj put prešli za oko 60 minuta uz dva istovara usput, (poslednji u Odžaku i ne računam) vozeći prosječnom brzinom od oko 120 km/h, što ako se uzmu u obzir istovari znači da su vozili mjestimice i više od toga!
Sajt, http://www.viamichelin.com daje podatke o najkraćim udaljenostima između gradova, odnosno putanjama sa više prolaznih tačaka, tako da svako može provjeriti naredne podatke! Slika BIJELJINA-ODZAK, pokazuje da ta maršruta iznosi 123 km i da je predviđeno vrijeme AUTOMOBILOM, za prelazak te relacije, 116 minuta!
Tahograf traka u tom djelu dana međutim pokazuje, da je najčešće voženo do 60 km/h, sa par minuta od oko 80 km/h ??? KAKO SU DAKLE VOZAČI USPJELI PREĆI PUT OD 120 KILOMETARA ZA SAT VREMENA I ISTOVARITI ROBU NE PRELAZEĆI BRZINU OD 90 KILOMETARA NA SAT NITI U JEDNOM TRENUTKU ???
Obavivši taj posao, vozači MIRUJU do 22:10 minuta, kada kreću za Sarajevo, (po sopstvenoj izjavi, to je bilo u zadatoj putanji), to se završava oko 23:30, što je nekih 80 minuta vožnje! Čudno je da su prethodno ODMARALI četiri i po sata, ali to je njihov izbor bio, no da vidimo kolika je udaljenost koju su morali preći: Na slici ODZAK-SARAJEVO, distanca je 212 km, a predviđeno vrijeme, čak 176 minuta, skoro 3 sata, što je više nego dvostruko od vremena zabeleženog tahografom!
PUT OD 212 KILOMETRA, KAMION JE PREŠAO ZA 80 MINUTA, VOZEĆI PROSJEČNOM BRZINOM 159 KILOMETARA NA SAT!!!???
Tahograf opet pokazuje mnogo manju brzinu, evidentiranu u to vrijeme!
OT Bijeljina, (čitaj "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BOBAR") i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, (pravi naziv je SPECIJALNO TUŽILAŠTVO IGOKEA) nisu htjeli i neće da kvare poslove, svojim mafijaškim bosovima Dodiku, Bobaru i ostalima, koji imaju punu kontrolu nad "NEZAVISNIM I SAMOSTALNIM" tužiocima, a ako se slučajno desi neka neposlušnost, tu je vrhovni šef mafije da zaprijeti ukidanjem, svakom sudu i tužilaštvu, koje bi moglo da ga smjesti iza rešetaka, gdje i spada! Prema izjavama vozača kamion je imao kvar pošto je pukao nosač rezervoara koji su potom utegli španerom, (trakom za vezanje robe). Snimak ulaza u "Univerzal" frontalno, na kome su vidljivi tragovi, predmeta, koji se VUKAO I GREBAO, po asvaltu, upravo od mjesta presjeka sa putanjom ubijene djevojčice, TRAG, odnosno otkačio se baš na mjestu gdje počinju tragovi krvi a razmak između usjeka na asvaltu iznosi oko 40 centimetara!
KOLIKA JE ŠIRINA REZERVOARA KAMIONA MERCEDES-ATEGO ???
U NASTAVKU RAZOTKRIVANJA OVOG MONSTRUOZNOG KRIMINALA USKORO ĆE BITI UZ FOTOGRAFIJE OPISANO KAKO SU POLICIJA I TUŽILAŠTVO DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA PRIKAZALI UBISTVO JEDNOG DJETETA KAO SAMOPOVREĐIVANJE DA BI ZATAŠKALI OVO KRIJUMČARENJE I ŠTO IM JE BILO JOŠ VAŽNIJE PLJAČKU MILIJARDI EVRA KOJA JE BILA U TOKU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.05.2016.

PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRESUDE 80 0 P 056780 14 P

Ustav i zakoni nisu buvlja pijaca na kojoj bi neki kriminalac od dana do dana izmišljao i prepravljao pravila kako mu padne na pamet i kako mu u tom trenutku odgovara a dužnost suda je da štiti prava garantovana zakonom.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


Na osnovu člana 192. ZPP-u, stav:
(1) Ako je sud propustio da odluči o dijelu zahtjeva ili o svim zahtjevima o kojima se mora odlučiti presudom, a koji su već raspravljeni, stranka može u roku od 30 dana od prijema presude predložiti parničnom sudu da se presuda dopuni. podnosim:

PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRESUDE 80 0 P 056780 14 P

Prije svega posebno je važna činjenica da je USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, koju tužena RS primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom svojih mafijaških poslova, bila tajna te da je tek krajem 2012-te dokumentom A-326/12, kriminalac Kovačević Novak pritisnut snagom dokaza koje sam dostavio VSITV-u, priznao njeno postojanje i to djelimično a navodno se primjenjuje od 08.07.2010. Da je to laž dokazao sam na glavnoj raspravi jer smo mjesec dana poslije tog datuma, 10.08.2010. moja sestra i ja uhapšeni bez ijedne riječi u zabilješkama ili na suđenju da ta naredba postoji i da se primjenjuje. Umjesto toga, što sam takođe dokazao kriminalci iz OT Bijeljina su LAGALI i naređivali sudskoj policiji da laže kako nisu nadležni, uprkos tome što smo donosili dokaze o krivičnim djelima koja nisu bila predmet nikakve istrage i to pismeno najavili. Dužnost suda u ovom postupku nije da analizira LAŽI Kovačević Novaka izrečene 3 godine poslije izdavanja naredbe i njegova navodna opravdanja za to, nego isključivo da li je rješenje o suspenziji prava ikada doneseno i uručeno u pismenom obliku. Ustav i zakoni nisu buvlja pijaca na kojoj bi neki kriminalac od dana do dana izmišljao i prepravljao pravila kako mu padne na pamet i kako mu u tom trenutku odgovara a dužnost suda je da štiti prava garantovana zakonom. U ovom slučaju osoba koja se potpisala na kraju presude nema nikakve veze ni sa zakonima RS, ni sa Osnovnim sudom koji navodno predstavlja nego radi isključivo za interese zločinačke fašističke organizacije i njene pripadnike, koji godinama pljačaju upravo Republiku Srpsku i njene građane.
Donesena presuda u predmetu 80 0 P 056780 14 P od 31.03.2016. praktično nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevima a posebno ne sa dokaznim materijalom i dokaznim postupkom koji uz završnu riječ ima oko 100 stranica. Nijedan moj argument nije osporila ni tužena o svom "odgovoru" ni tokom postupka a nije to učinio ni sud u presudi. Pisano je o svemu što nema veze sa dokaznim postupkom umjesto da se iznese stav o izvedenim dokazima i pravima koja su KRŠENA ILI NISU. Sud je po svom običaju temu prava garantovanih ustavom i zakonima, jednostavno ignorisao kao da se radi o izmišljotinama i fantaziranjima poremećenog psihopate kako me stručno godinama opisuju "neuropsihijatri" tužene RS, Kovačević Novak, Borovčanin Danko i ostali "eksperti" psihoanalize iz OT Bijeljina, sudske policije, Pravobranilaštva RS...
Stoga isključivo u cilju dalje pravne borbe pred sudom u Strazburu podnosim ovaj prijedlog ne očekujući od saučesnika u pljački građana, prikrivanju ubistva, krijumčarenja i drugih brojnih zločina ništa drugo nego nastavak falsifikovanja, laži i bezočnog razbojništva kako bi se zaštitile opljačkane milijarde maraka i drugi članovi zločinačke organizacije kojoj pripadaju. Prije konkretizacije prijedloga za dopunu presude citiraću kompletne tačke iz tužbenog zahtjeva sa podebljanim dijelovima zahtjeva o kojima sud nije izneo nijedan argument, nijednu riječ, apsolutno nikakav stav kao da i ne postoje u tekstu zahtjeva, citiram:
b) Tužena Republika Srpska, je izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
diskriminisala i ponižavala tužioca, (u periodu od 01.02.2010. do danas) te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina i to pravo da rješenje o suspenziji prava dobije pismeno i ima pravo žalbe i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS, pravo da dobije podatke koje je tužena RS prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, pravo da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da mu se prava garantovana Ustavom RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti i pravo na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, pravo na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, te pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. Istovremeno je tužena RS, opisivala tužioca Zdenka Baju kao rastresenog, psihički poremećenog, kao narkomana i slično, kako usmeno tako i u svojim službenim dokumentima, što je došlo i do medija gdje je opisivan kao osoba "otišla na živcima" a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti, te se odgovorna tužena Republika Srpska, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina,
pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini. Osim što je tužiocu odnijela dokaze na računaru o teškim krivičnim djelima za koje je odgovorna, tužena RS je vršila psihički teror nad tužiocem i njegovom porodicom, pretresanjem, praćenjem i danonoćnim nadzorom u 3 smjene ispred kuće. Navedene štetne radnje su viđene od velikog broja komšija, prijatelje, poznanika, te objavljene u medijima, što je doprinjelo da tužilac dobije status, kriminalca pod istragom, psihički poremećenog manijaka, masovnog ubice tužilaca u pokušaju, čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske, pa se tužena Republika Srpska obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana.
A sve ovo takođe i u vezi sa tužbenim zahtjevom u skladu sa ZOO:
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane.
Novčana nadoknada za nematerijalnu štetu i procjena da li treba biti isplaćena i u kolikom iznosu je jedno a utvrđenje da li je neko pravo povrijeđeno, oteto, suspendovano bez pravosnažnog rješenja ili nije je sasvim drugi pravni problem. Da bi sud mogao uopšte odlučivati o tome treba li narediti prekid radnji kojim se povređuju prava ličnosti neke osobe MORA prethodno ustanoviti, ("utvrditi"), da li se jedno ili više prava oduzimaju, o tome izneti pismeni stav sa argumenacijom vezanom za relevantne članove iz ustava i zakona i činjenice utvrđene dokazima iz spisa. Sud odnosno tužena RS, odnosno, pripadnik zločinačke organizacije instalirane unutar organa RS nije to učinio nijednom riječju.
Može se to tumačiti i tako da je presudu pisao "patriota" uvažavajući činjenicu da sam ja samo jedan od "domaćih izdajnika i stranih plaćenika" kako nas poslije stručne i lično sprovedene istrage opisuje najveći "patriota" RS i šta tu uopšte ima da bilo ko više utvrđuje i preispituje jer takvima naravno, sva garantovana prava i treba oteti da ne bi ometali pariotski transfer novca od naroda na bankovne račune tih istih "patriota" i njihovih sluga. No možda će pred nekim drugim sudom u narednim danima doći do primjene zakonskih odredbi umjesto instrukcija šefa mafije te taksativno predlažem da se u dopunskoj presudi sud o tome odredi i to:
1) Kako glasi naredba o zabrani pristupa u OT Bijeljina, na koga se sve odnosi, zbog čega je izdata, od kada je stupila na snagu i do kada će se primjenjivati te iz kog dokumenta je sud sve utvrdio ???
2) Da li je naredba da "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" u skladu sa važećim ustavom i zakonima RS ?
3) Da li je naredba o zabrani pristupa donesena u skladu sa ZOUP-u RS i da li je postala pravosnažna nekim rješenjem i kojim?
4) Da li je pismeno rješenje o zabrani pristupa uručeno tužitelju Zdenku Baji i omogućeno pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS ?
5) Da li je pismeno rješenje o zabrani pristupa uručeno tužitelju Zdenku Baji i omogućeno pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS ?
6) Da li je tužena RS omogućila tužitelju Zdenku Baji da dobije TRAŽENE podatke koje je prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, a vezano za oduzimanje računara koji je oduzela poslije lažne prijave te je isti držala u svom posjedu kako bi ga pregledala sa ciljem pronalaska dokaza krivičnog djela ?
7) Da li je tužena RS omogućila tužitelju Zdenku Baji da dobije TRAŽENE podatke koje je prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, a vezano za praćenje, pretresanje i 24-satni nadzor kretanja i komunikacija, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" ?
8) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, time što ga je mjesecima lagala da nije nadležna za predmet KTA-596/09, izbacivala iz zgrade, hapsila bez potvrde o lišenju slobode tokom 2010-te ?
9) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, time što ga mu je godinama uskraćivala prava iz člana 16 i 23 ustava te pristup informacijama pismeno traženim prema ZOSPI-a ?
10) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da mu se prava garantovana članom 48 Ustava RS, i to članovi 16 i 23, ne mogu oduzeti niti ograničiti ?
11) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što mu nije dozvoljavala izvođenje dokaza ni u jednom predmetu priklopljenom ovoj parnici ?
12) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 prekršila pravilo o obrtanju tereta dokazivanja i provela postupak bez ijedne riječi i prisustva diskriminatora ?
13) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 falsifikovala činjenice i dokaze te umjesto dana 05.09.2012. u presudi izvodila impresije o danu 13.05.2013. koji nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevom ?
14) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što ga je poslije "Nužne odbrane" i "Dopuštene samopomoći " kojom se suprotstavio fašističkim napadima tužene RS, hapsila, zadržala u pritvoru a nije izvela pred sud u zakonskom roku od 12 sati što je MORALA učiniti.
15) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što je u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr sakrila 1. svjedoka Mićić Zorana koji je lično izdao naredbu tužiocu da se udalji ?
16) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što je u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr instruisala svjedoka Zorana Čavića da lažno svjedoči pred sudom i negira postojanje naredbe o ZABRANI PRISTUPA, a što je dokazano dokumentom A-326/12, te da laže kako je vikao što ne postoji u zabilješkama niti u prekršajnom zahtjevu ?
17) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, usmeno na zapisnik, članovi "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi", "Sprečavanje dokazivanja" itd, vezano za uništeni dječji ruksak Ivone Bajo koji je tužena krila 5 godina u svom posjedu ?
18) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, usmeno na zapisnik, vezano za krijumčarenje u AD Univerzal unutar zločinačke organizacije mafijaškog režima "Bobar grupe" koje sam dokazao tokom postupka a koje nije nikada bilo predmet nijedne istrage nijednog organa RS ?
19) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za oštećenje PRIVATNOG VLASNIŠTVA, dječjeg ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene Ivone Bajo, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. te se tek krajem 2015-te poslije punih 5 i po godina pismeno izjasnila da o razlozima presjecanja kaiša i tretiranja hemijskim sredstvom istog NEMA POJMA a za koje je vrijeme tužioca diskriminisala, lagala, šikanirala, izbacivala, hapsila, pravila budalom, opisivala kao psihopatu i narkomana, rastresenog ludaka kome treba oduzeti sva prava bez objašnjenja i pismenog rješenja ?
20) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za pitanje kojim je vještačenjem utvrđeno kako su i čime nanesene SVE unutrašnje povrede Ivoni Bajo konstatovane obdukcijom, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. ?
21) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za pitanje kojim je vještačenjem utvrđeno kako su nastali krvave mrlje na asvaltu dužinom od 15 metara prije pada kada je navodno došlo do povrede, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. ?
22) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za podnošenje krivične prijave protiv portira i firme iz Bobar grupe, posebno imajući u vidu da je tužitelja uhapsila 10.08.2010. uskraćujući mu odluku o tome navodno donesenu nekoliko dana ranije što je dokazano dokumentom Službena zabilješka OT Bijeljina od 06.08.2010 te da je do ove informacije došao tek tokom ove parnice, naredbom suda. ?
23) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. imajući u vidu sve prethodno navedene tačke ???
24) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pravično suđenje garantovano ustavima RS, BIH i EKOLJPIOS-a, time što je prihvatila u ovoj parnici SVOJ odgovor bez ijedne činjenice i razloga zbog kojih se osporava tužba ?
25) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pravično suđenje garantovano ustavima RS, BIH i EKOLJPIOS-a, time što je odbila svjedočenje svih predloženih svjedoka, svih dokaza ponuđenih poslije pripremnog ročišta sa LAŽNIM obrazloženjem da to nije uopšte moguće dok je predmet u fazi glavne rasprave ?

Ovih 25 tački su samo dio od mogućih, (zasigurno preko 100) koje sam mogao napisati o kršenju prava koja je činila tužena RS od 23.07.2009. kada je ubila Ivonu Bajo prilikom jedne od svojih razbojničkih i zločinačkih akcija u tada "uglednu" a sada je opšte poznato zločinačku organizaciju "Bobar grupu" preko koje je godinama krala stotine miliona maraka, švercovala narkotike, prala novac narko mafije i prikrivala sve te kriminalne radnje svim svojim uposlenicima, gestapovskim metodama, uključujući i dokaze ubistva Ivone Bajo koje sam ponudio, prezentovao i dokazao u ovom postupku.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 
08.05.2016.

POJMOVI U TEKSTU ŽALBE

Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini tretiram kao OKUPATORSKU, MAFIJAŠKU, FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, sve njene službenike i sluge kao neprijatelje, kriminalce i izdajnike, koji će u budućnosti krivično odgovarati za sve zločine koje čine ne samo prema mojoj porodici i meni nego prema svim nevinim građanima...

POJMOVI U TEKSTU ŽALBE

1) ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, (u nastavku ZO) je pojam iz Krivičnog zakona ali suviše blag jer je u pitanju lopovska banda najgorih kriminalaca, zločinaca i monstruma, koji djeluju udruženi sa pozicija u organima vlasti RS. Nemaju nikakve veze sa zakonima RS, prisvajaju sebi prava koja nemaju prema zakonima a garantovana prava građanima otimaju u svrhu konstantne pljačke milijardi maraka i evra iz budžeta, preko banaka, namještenih tendera, javnih nabavki, nezakonitom privatizacijom, i drugim vrstama privrednog i finansijskog kriminala. Članovi ZO su samozvani predsjednik RS, članovi vlade, većina poslanika, većina a moguće i sve sudije, većina a moguće i svi okružni tužioci (u svakom slučaju SVI koji su bilo kada postupali u bilo kom predmetu, vezanom za mene uključujući i one koji su donosili odluke u moju korist, kao recimo OT Doboj, poslije lažne prijave, jer je istraga razvlačena 30 mjeseci), visoko rangirani službenici MUP-a, gradskih uprava, vođe stranaka na vlasti, komanda sudske policije i svi oni koji svjesno krše zakonske odredbe i pružaju pomoć počiniocima krivičnih djela. Suštinski RS nije ZO jer nju čine njeni zakoni nego su to kriminalci u organima RS ali su toliko uticajni, koriste i zloupotrebljavaju pozicije moći na kojima se nalaze te sam prisiljen u skladu sa ZOO, svojim neprijateljima označiti organe odnosno Republiku Srpsku, čime se stvara znak jednakosti između RS i ZO...
AUUUUU, ALA SIPA...
2) PRIPADNIK ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE, (u nastavku PZO) je član organizacije iz tačke 1, formalno zaposlen u organima RS a u stvari instaliran od strane mafije sa zadatkom da pruži logističku pomoć pripadnicima političko tajkunske mafije prilikom pljački naroda i države a kako je javno razotkriveno samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske pokrali su od 1,5 do 2 milijarde evra. PZO je prije svega kriminalac koji je član ZO svojom voljom ali i osoba koja pruža pomoć i usluge članovima ZO, usljed njihovog pritiska, ucjena ili kao protivuslugu za poziciju na koju su postavljeni. Pravno gledano potpuno je isto da li sam napadnut fizički ili mi se prava otimaju od strane kriminalca koji to čini svojom voljom ili od strane osobe koja to čini u strahu za ostanak na poslu ili svoj život plašeći se da ne završi optužena i likvidirana kao Dijana Milić, kantonalna tužiteljka, što dodatno potvrđuje da nije samo Republika Srpska, ZO, nego je to kompletna mafijaška tvorevina BIH, skupa sa svim svojim entitetima, kantonima i ostalim oblicima zločinačkog udruživanja radi pljačke i kontrole nad narodom.
U ovoj žalbi ukazaću prije svega na svjesno, smišljeno i uporno kršenje zakona od strane PZO te pogrešne primjene materijalnog prava a što se tiče činjeničnog stanja koje nije utvrđeno ili je pogrešno utvrđeno za to će biti potrebno da sudsko vijeće pročita u cjelosti zapisnike sa glavne rasprave kojih ima oko 100 stranica uz sve restrikcije i ograničenja koja mi je nametao PZO.
Na osnovu člana 238. Ustava SFRJ: "Nitko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili pojedinog njenog dela. Nitko nema pravo da spreči građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da se bore protiv neprijatelja koji je napao zemlju. Takvi akti su protivustavni i kažnjavaju se kao izdaja zemlje. Izdaja zemlje je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo."
obavještavam tuženu RS i sve njene samozvane organe da Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini tretiram kao OKUPATORSKU, MAFIJAŠKU, FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, sve njene službenike i sluge kao neprijatelje, kriminalce i izdajnike, koji će u budućnosti krivično odgovarati za sve zločine koje čine ne samo prema mojoj porodici i meni nego prema svim nevinim građanima na teritoriji SFRJ.
Posebno je zanimljivo pominjanje pojma "Dopuštena samopomoć" iz ZOO u tekstu presude, jer sam se isključivo ja pozvao na to pravo objašnjavajući zašto sam se suprotstavio fašističkim naredbama ta tako došao do dokaza da se primjenjuju. Tako i ovu žalbu treba tretirati kao "Dopuštenu samopomoć" odnosno nužnu odbranu od ZO i PZO. S druge strane više je nego jasno da taj pojam nije unesen u presudu zbog mojih radnji nego kao opravdanje za nečiji kriminal iako se ni tužena RS niti bilo koji pojedinac u priklopljenim predmetima nije pozvao na taj član iz ZOO, te se postavlja pitanje zašto je taj član sud uneo u presudu kada je tužena stranka RS a taj član se odnosi isključivo na pojedince, fizičke osobe a ne na organe ili državu. O tome ću još biti riječi ali je nevjerovatno da se država navodno brani od pojedinca preko 5 godina ne na osnovu zakona i pismenih rješenja, nego primjenjuje godinama "nužnu odbranu"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 05/2016 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-