KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


15.11.2018.

UHVAĆENI U KRIMINALNOM MONTIRANJU OPTUŽNICE

Iako su u međuvremenu dobili pismeni nalog i od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da postupe po mom zahtjevu i dostave mi dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnodt, pripadnici kriminalne grupe to odbijaju jer im nije ni bila namjera voditi postupak nego me dovesti kao metu svojim saučesnicima, onim istima koji su nedavno ubili dvojicu policajaca prilikom pokušaja krađe automobila...

UHVAĆENI U KRIMINALNOM MONTIRANJU OPTUŽNICE

(Ime i prezime - naziv podnositelja zahtjeva) : Zdenko Bajo

(Adresa, sjedište podnositelja zahtjeva) : Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina

(Kontakt telefon, mobitel, fax ili e-mail) : 065831902 / zdenkobajo@gmail.com

 

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

Ul. Karađorđeva br.5, Istočno Sarajevo

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Napomena: Identičan zahtjev sam poslao još 20.07.2018. na koji nije odgovoreno kao ni na zahtjev od prije 14 mjeseci, poslat 27.06.2017…

 

Na temelju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup slijedećim informacijama:

 

1) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15.
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTJEVAM

- Kopiju odluke kojom se krivična prijava protiv mene za povredu ugleda suda dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, donijela okružni javni tužilac Jovana Tomaš.
- Kopiju odluke kojom se krivični predmet protiv mene za povredu ugleda suda T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Stanku Nuiću.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, doneo okružni javni tužilac Stanko Nuić.

- ODGOVOR NA PITANJE : Da li je povučena optužnica T17 0 KT 0006630 15, koja ne postoji na internet adresi OJT Istočno Sarajevo.

Napomena: Sve dokumente mi možete dostaviti skenirane na mejl zdenkobajo@gmail.com a uspješan prijem bih vam potvrdio telefonski ili na vaš mejl.

 

(Navesti što tačnije koju informaciju tražite i opisati je što je moguće preciznije)

 

Zaokružite način na koji želite pristupiti informacijama:

a) neposredan uvid

b) umnožavanje informacije

c) slanje informacije e-mailom, (ili eventualno poštom)

(obavezno navesti način slanja informacije)

 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

 

14.11.2018.

TUŽBENI OPTUŽNI ZAHTJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18

S obzirom da na sva upozorenja o tome da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu prema zakonima o sudovima, krivičnom postupku i tužilaštvima, nisu nadležni na teritoriji Bjeljine, niko nije reagovao, nego se bazakonje nastavlja, napisao sam u tužbi za utvrđenje diskriminacije, dopunski tužbeni zahtjev koji nije dozvoljen zakonom, znajući da mora biti odbačen a sa ciljem da napravim paralelu sa dokumentima tih nenadležnih organa, koje sud mora tretirati na isti način... kao BEZVRIJEDAN PAPIR...

TUŽBENI OPTUŽNI ZAHTJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


DUŽNOST OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI JE DA NAREDBI NENADLEŽNOG SUDA U SOKOCU, DA ISTU KVALIFIKACIJU KAO I OVOM PODNESKU TE DA OBA DOKUMENTA TRETIRA NA ISTI NAČIN...

DOPUNSKI TUŽBENI ZAHTIJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18

- OSNOVNI SUD U BIJELJINI O S U Đ U J E NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE
Zbog svijesno izvršenog krivičnog djela "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" član 347 KZRS, sa namjerom da drugome nanesu štetu, Luku Borovčanina, Danka Borovčanina, Jovanu Tomaš, Branku Malović i Rajka Čalovića.
- OSNOVNI SUD U BIJELJINI O S U Đ U J E NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE) GODINE
Zbog krivičnog djela "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave" član 379 KZRS, sa namjerom da drugome nanesu štetu, Djurić Dragoljuba, Borovčanin Danka, Radujko Milana, Vakičić Željku i Cvijetu Sekulić.

U svom odgovoru, sačinjenom u ime Republike Srpske, po predmetu 80 0 P 097102 18, Radujko Milan ne prilaže ni jedan dokaz o nadležnosti suda u Sokocu a istovremeno se poziva na naredbu koju je izdao nenadležni sud.
Ta besmislica je trebala biti odbačena, odnosno vraćena nazad a posebno što isti uopšte nije mogao ni trebao postupati službeno u ovom predmetu pošto je duboko umiješan u uzroke.
S obzirom da se godinama dopuštaju besmislice i smišljena kršenja zakona Pravobranilaštvu RS, kao kontra argument je nastao i ovaj podnesak sa ciljem da pokaže svu apsurdnost postupanja Pravobranilaštva i da dokaže da je i koliko je pomenuta "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" Osnovnog suda u Sokocu bezvrijedna, odnosno nelegalna i nezakonita isto toliko koliko i falsifikovano rješenje Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pr, koju su sačinili navedeni akteri a da je u pitanju falsifikat, konstatovao je Osnovni sud u Bijeljini, (sudija Vakičić Željka) u predmetu 80 0 P 057426 14 P.
Grupa od više lica navedenih u prvoj tački je znajući da nije nadležno, Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu montirala predmete sa ciljem da Zdenku Baji nanese štetu te da ga nadzire, prati i prisluškuje paradržavna špijunska mreža i da ga u konačnici likvidiraju.
Dokaz za to su akt republičkog tužilaštva Republike Srpske i obrazloženje lica koja su izvršila krivično djelo koja se pozivaju upravo na taj akt i lažno opravdavaju svoju nadležnost.
I dokaz od Vrhovnog suda Republike Srpske također pokazuje da Osnovni sud u Sokocu nije dobio nikakav predmet u kome je stranka Zdenko Bajo na postupanje.
Grupa od više lica, kreirala je falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa namjerom da Zdenku Baji i Budimki Bollin Bajo nanese štetu te time koliko toliko, opravda, fašističku diskriminaciju, zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Pomenuti dokument je kao izgovor koristio Borovčanin Danko i naređivao pripadnicima sudske policije onemogućavanje pristupa svim srodnicima Ivone Bajo a Radujko Milan je isti dokument predložio kao dokaz u sudski spis u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2.
Kada je Zdenko Bajo razotkrio taj kriminal onda su Radujko Milan i Vakičić Željka, smislili prizemni i providan plan da taj falsifikat uklone iz spisa i tako prikriju tragove kriminala.
Đurić Dragoljub, kao sudija u čijem je predmetu sačinjen falsifikat a koji je to omogućio počiniocima, potom je odbio da odgovori ko je taj falsifikat načinio, ko je pristupao spisu pa takođe i Radujko Milan je prikrio informaciju o tome od koga je dobio falsifikat kako bi sakrio imena direktno odgovornih osoba.
I na kraju Sekulić Cvijeta, iako je u njenom predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zahtijevano da se izvrši uvid u taj spis to izbjegava kako bi u međuvremenu došlo do uništavanja kompletnog predmeta a sve sa ciljem da se sakriju tragovi koji je izvršio uvid u spis i sačinio falsifikate.

PRILOZI

Predmet 80 0 P 057426 14 P
Predmet T17 0 KT 0006630 15
Predmet 89 0 K 058509 17 KPS
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

13.11.2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVL2

SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO". MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVL2

Bez ikakve održane rasprave i donesenog rješenja ne samo da se onemogućava pristup porodici nego sudska policija ne obavještava uopšte nadležne o mojim dolascima jer "ih to uznemiraca" o čemu imam i audio snimak kao dokaz. Iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." se vidi dio gestapovskih metoda koje primjenjuje načelnik Borovčanin Danko, sam priznajući da nije nadležan donositi mjere zabrane pristupa a koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene djevojčice. Dakle u gestapovskom mafijaškom režimu dodik milorada ne postoji zakon niti pravna država nego samo usmene naredbe šefova bande.
Očekujem da Ustavni sud BIH, odmah reaguje, obavjesti nadležne istražne organe o novim dokazima ubistva a ovaj predmet uputi na novo postupanje. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine se podnosi Apelacija na rješenje 80 0 P 043325 18 Gvl2 od 15.06.2018. u skladu sa uputama iz obrasca apelacije da se ista podnese i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi a s obzirom da je očigledno da Republika Srpska smišljeno prikriva ubistvo Ivone Bajo i nastavlja sa bezočnim lažima odnosno nema svrhe tražiti dalje prava od zlikovaca i ubica koji prikrivaju zločine.
Osim smišljenog kršenja zakona, sve sudije u ovom postupku su saučesnici u prikrivanju ubistva jer nisu poštovali zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela i dokaza o tome a s obzirom na pismenu tvrdnju tužilaštva da o tome navodno nema saznanja. Izgled tog dokaza se može vidjeti u prilozima, (Snimci dječjeg ruksaka) a obavezuje i Ustavni sud da o tome obavjesti istražne organe, ovaj put Tužilaštvo BIH i SIPA-u jer je RS u cjelini, zločinačka mafijaška organizacija...

OBRAZLOŽENJE
U donesenom rješenju izneseno je više netačnih podataka, kršene su zakonske odredbe odnosno pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Prije svega ovdje se insinuira da sam mogao i ranije tražiti pismena izjašnjenja koja sam sada priložio a smišljeno se prećutkuje činjenica da je upravo jedna od tačaka, broj 4 tužbenog zahtjeva bila diskriminacija, (prava garantovana članovima 4 i 13 ZOSPI) i po tom pitanju odnosno odbijanje Republike Srpske da mi odgovori na više zahtjeva koje sam pismeno predavao među kojima su i teme o zabrani pristupa.
I umjesto da mi preda pismeno ta izjašnjenje ili odgovore, tužena Republika Srpska mi je onemogućila pristup i sva druga prava te me uhapsila. Nadalje, važno je istaći da se u postupku, sud uopšte nije bavio, uručivanjem ili neuručivanjem pismene naredbe ili nekog izjašnjenja nego se u presudi koristi termin da nisam diskriminisan time što je naredba izdata što je sasvim drugi pravni problem.
Ja sam u postupku i priložio neke od pismenih zahtjeva na koje nikada nije odgovoreno a sud je odbio saslušavanje svjedoka iz tužilaštva i MUP-a čime je postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Od više takvih zahtijeva ističem samo "Zahtjev za informacije 25.02.2011." i "Zahtjev za informacije 11.02.2010." u kojima postavljam pitanje o presječenom kaišu na materijalnom dokazu ubistva na koje nikada nije odgovoreno a ZLOČINAC, Danica Stjepanović tek u januaru 2017-te se "izjašnjava" da o tome "NEMA SAZNANJA". Vakičić Željka i sve sudije koje su imale snimke tog dokaza, (u ovom postupku priložena odštampana slika pod nazivom "TORBA") u svojim postupcima su SAUČESNICI u zločinu i prikrivanju ubica.
Osim toga, potpuno se zanemaruje i činjenica da je ovdje u pitanju tužba za utvrđenje diskriminacije, gdje je na diskriminatoru, teret dokazivanja, što znači da je tužena Republika Srpska, bila dužna dokazati da ja nisam predao te zahtjeve, da su možda neki falsifikat ili ko zna šta a umjesto toga se u dokaznom postupku uopšte nije pojavio zastupnik Republike Srpske, nego je brutalno prekršen zakon o zabrani diskriminacije.
Još veća greška ili preciznije, sramota suda, sramota sudije Vakičić Željke je što se nije bavila danom 5. septembar 2012. koji je tema tužbenog zahtjeva, nego sasvim pogrešnim datum od 8 mjeseci kasnije odnosno 13. maj 2013. godine.
To praktično i suštinski znači, da donesena presuda u ovom predmetu nema nikakve veze ni sa navedenim datumom ni sa činjeničnim stanjem ni sa dokazima a posebno nema nikakve veze sa zakonom o zabrani diskriminacije.
Sudija Vakičic Željka je dobila naredbu za tužbu odbaci kako zna i umije, brutalno kršeći zakon a to je izvršila tako što je samo prepisala presudu kolege Matković Aleksandra ne vodeći računa da ispravi detalje koji nemaju nikakve veze sa ovim predmetom. Time i smišljenim kršenjima zakona u drugim postupcima je "otplatila" stambeni kredit koji je "dobila" od pljačkaške Hypo banke iz 2009-te i imenovanje za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini 03.05.2011. neposredno prije nego su joj dodijeljeni predmeti u kojima sam stranka
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".
Kako to rade danas njihovi ljudi vidljivo je na primjeru likvidacije Davida Dragičevića a isti plan za moje ubistvo, sačinili su kriminalni klan Borovčanin Danko&Luka, u sadejstvu sa Jovanom Tomaš, Rajkom Čalovićem i Jelenom Marković koji su direktno umješani u planiranje mog ubistva na Sokocu a kakva je uloga Vakičić Željke, Radujko Milana, (koji su u ovom predmetu smišljeno uklonili falsifikat sudskog rješenja), te više osoba iz OJT Bijeljina i suda, od Dragoljuba Đurića koji je odgovoran za sačinjavanje falsifikata pa nadalje, pokazaće se uskoro.
Što se same osnove za ponavljanje postupka tiče i u tom segmentu se smišljeno pogrešno prezentuje član iz zakona jer je predviđeno da su osnov za ponavljanje nove činjenice "ILI" dokazi a ne kumulativno činjenice "I" dokazi kako se ovdje smišljeno pogrešno predstavlja te citiram relevantni stav : "6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku".
I NARAVNO DA NEMA NIKAKVE MOJE KRIVICE ŠTO SAM OVA IZJAŠNJENJA DOBIO POSLIJE 7 GODINA RAZBOJNIČKE DISKRIMINACIJE, LOPOVSKE FAŠISTIČKE BANDE REPUBLIKE SRPSKE, KOJA JE UBILA ĆERKU MOJE SESTRE, OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU PA SAKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, ŠTO JE PRAVI RAZLOG ZA GESTAPOVSKE METODE BOROVČANIN DANKA I KRIMINALACA IZ OJT BIJELJINA.
Čak i da je tako ovde postoji i nova činjenica, (da ne postoji nikakvo rješenje o zabrani pristupa što sudija Vačičić nije ni pokušala da utvrdi) a i novi dokazi vezani za tu činjenicu a to su navedena pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva.
I samo objašnjenje vezano za izdavanje ili neizdavanje neke pismene naredbe u odnosu na usmenu je sramotno.
Sud na taj način smišljeno napada na Ustavom garantovana prava da građanin ima pravo žalbe na odluku koja mu je saopštena da ima pravo dobiti pismeno rješenje a favorizuje se fašistička diskriminacija po usmenoj naredbi neke bahate bitange iz tužilaštva kojoj su ruke krvave do ramena.
I sve to uz nespornu činjenicu da nikada nije utvrđeno niti se dokazivalo da je takva usmena naredba uopšte izdata a posebno ne kako ona tačno glasi, na stranu to što takva naredba ne može biti izdata ni prema pojedincu a kamoli prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo udruženim snagama prikrivaju, policija, tužilaštvo i sudovi Republike Srpske a sve po naredbi njihovog vrhovnog mafijaškog bosa dodik milorada.
I na kraju, za razliku od vremena kada je vođen postupak, kada je u punoj snazi i moći bila Bobar grupa danas se zna da je tužena RS, pljačkala građane i budžet preko Bobar banke te takođe i preko Balkan investment banke i Banke Srpske, za što se zna u iznosu od najmanje 2 milijarde maraka i to najvećim dijelom preko osnovnog suda Republike Srpske što praktično i suštinski znači da su milorad dodik, ministri u vladi, okružni tužioci, sudije, poslanici i inspektori policije, (ne svi) saučesnici u pljački i ubistvima građana, odnosno saučesnici u prikrivanjima tih zločina, saučesnici u napadu na ljudska prava u napadu na ustavni poredak i za to će uskoro dobiti zaslužene kazne.
MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

PRILOZI

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Prijedlog 2 za ponavljanje postupka 80 0 P 043325 13 P2
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Zahtjev za informacije od 03.11.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Rješenje 80 0 P 043325 18 Gvl2 od 15.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.11.2018.

KRŠENJA ZAKONA I NELEGALNOST PREDMETA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 18 KPS

Razlog prevare, odnosno pokušaja prevare je to što Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu nisu prema zakonu nadležni da postupanju na teritoriji Bijeljine, niti su ikada bilo kojim rješenjem, dobili tu nadležnost a lažno pokušavaju djelovati, uprkos jasnim odredbama iz zakona...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO

KRŠENJA ZAKONA I NELEGALNOST PREDMETA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 18 KPS

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
- 27.09.2018. presretnut sam u Bijeljini od strane sudske policije i napadnut sa lažnom tvrdnjom da me žele odvesti u osnovni sud u Bijeljini.
- Pošto sam zatražio da mi uruče naredbu, saopštili su da se radi o naredbi osnovnog suda u Sokocu ali mi je nisu uručili pošto je nisu imali uz sebe.
- Razlog prevare, odnosno pokušaja prevare je to što Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu nisu prema zakonu nadležni da postupanju na teritoriji Bijeljine, niti su ikada bilo kojim rješenjem, dobili tu nadležnost a lažno pokušavaju djelovati, uprkos jasnim odredbama iz zakona.
- Kako sudska policija nije imala uz sebe niti mi je uručila naredbu na šta je obavezna zakonom o krivičnom postupku, poslije desetak pokušaja da dobijem tu naredbu a oni su uporno pokušavali da me uguraju u vozilo, pozvao sam pripadnike policijske stanice "Bijeljina II" da priđu i sačine zapisnik o nezakonitom djelovanju sudske policije.
- Pošto policajci to nisu htjeli da učine a naredba mi nije uručena, rekao sam da odlazim i krenuo te sam napadnut s leđa od strane 4 policijska službenika.
- Gurnuli se me na zid te iznenada pokušali dvojica istovremeno da mi zavrnu ruke na leđa, čemu sam se trenutno suprostavio i sa dva brza trzaja stisnuo ruke te uhvatio jednu ruku šakom druge ruke i spriječio da me savladaju.
- Odmah sam ponudio, ako žele da mi stave lisice da ću to dobrovoljno dozvoliti što su oni i prihvatili i učinili.
- U policijskoj stanici sam zatražio čašu vode i hitnu pomoć zbog tegoba od polena ambrozije koji su u ovo doba godine naročito izraženi a traju oko 3 mjeseca.
- Čašu vode sam dobio a oko hitne pomoći su se ismijavali i policajci i pripadnici sudske policije, lažno govoreći da će me ovi drugi odvesti u hitnu pomoć.
- Iako sam tražio i od policajaca i sudskih policajaca da o tome obavijeste svoje komandire, koji bi mi obezbijedili hitnu pomoć, to nije učinjeno.
- Iz naredbe za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018. koja je donesena tek kasnije u policijsku stanicu, vidi se da su bili obavezni, obavijestiti telefonom postupajući sudiju što praktično znači da su izvjestili o događaju, što je ista ignorisala i naredila im da me dovezu uprkos izraženim tegobama.
- Pripadnik sudske policije mi je o svom trošku kupio flaširanu vodu kako bi bar malo umanjio tegobe na čemu mu zahvaljujem.
- Tokom transportovanja do Sokoca u zadnjem, zaključanom dijelu vozila, sam povraćao dva puta uz izuzetno izražene probleme sa disanjem.
- Od zatražene hitne pomoći, dobio sam samo najlonske kese a sudski policajci su se oba puta zaustavili te mi pomogli da se umijem i udahnem malo svježeg vazduha.
- Prilikom prvog kontakta sa sudijom Brankom Malović, odmah sam saopštio da sam tražio hitnu pomoć, koja mi nije pružena te pitao hoće li mi ona obezbjediti hitnu pomoć što se naravno nije desilo.
- Kompletan pretres je održan tako što sam držao najlonsku kesu u rukama za slučaj eventualnog ponovnog napada mučnine a kako bih izbjegao povaćanje na pod sudijine kancelarije.
- Prisutni predstavnik tužilaštva je na moj zahtjev da mi uruči predložene dokaze uz dva puta ponovljeno od strane sudije da sam u pravu i da mi dokaze trebaju uručiti, odbio to učiniti sa izgovorom da je njegova kolegica nadležna a on je samo mijenja.
- Time tužilaštvo smišljeno prikriva dokumentaciju a posebno dokument na kome su zasnovali svoju fantomsku lažnu optužnicu.
- Taj dokument, odluku republičkog tužilaštva sam dobio poslije pismenog zahtjeva, od Glavnog republičkog tužioca Republike Srpske a u njemu jasno stoji da se moja krivična prijava protiv više lica iz pravobranilaštva, suda i tužilaštva, dodjeljuje u OJT Istočno Sarajevo a ne bilo kakva prijava protiv mene.
- Kopiju te odluke sam već dostavio osnovnom sudu u Sokocu pa iako sudija nema nikakav drugi dokument koji bi bio protivrječan tom dokumentu, uporno se pokušava sa nastavljanjem bezakonja i radom na teritoriji i predmetu za koji niti su po zakonu nadležni niti su ikada dobili nadležnost.
- Većina izgovorenih riječi uopšte nije zavedena u zapisnik, niti je vršeno audio snimanje, što sam saznao pitajući sudiju te s obzirom da je prethodno, predsjednik suda Luka Borovčanin, lažirao zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. (od čega sada ističem samo da tužilac uopšte nije bio prisutan), zatražio sam da dobijem i ovaj na šta je sudija odgovorila da će mi ga poslati poštom.
- 3 dana kasnije sam telefonom pozvao sudiju i zatražio zapisnik na šta mi je odgovoreno da se to ne praktikuje te da bi to eventualno učinili na moj zahtjev.
- Podsjećam da sam zahtijevao zapisnik odmah po okončanju pretresa 27.09.2018. što nije učinjeno.
- Iako sam tražio hitnu pomoć i od policije i od sudije nisam je dobio nego sam umjesto toga izbačen na ulicu sa riječima sudskih policajaca da sam što se njih tiče slobodan.
- Ostavljen sam tako u teškom zdravstvenom stanju, kako sam više puta pismeno ranije ukazivao da će se desiti, kao meta grupama lokalnih kriminalaca, koji su u pripremi očekivali da izađem na ulicu i da me likvidiraju.
- Od smišljenog plana se očito odustalo jer odvođenje u tajnosti iz Bjeljine nije uspjelo a osim toga sam uspostavio internet vezu sa sestrom i prijateljima u jednom kafeu i obavijestio ih o dešavanjima.
- Tamo sam saznao i gdje se nalazi autobuska stanica i krenuo prema njoj te nekih 50 metara ispred, iz jednog lokala je izašao visok, krupan, mlad čovjek i mahao mi da mu priđem.
- Odmah me je pitao ko sam, kako mi je ime i prezime, gdje sam krenuo, šta imam u kesi a ja sam samo odgovorio da idem na autobusku stanicu i pitao koliko još ima do nje.
- Na to je isti rekao da je on inspektor i dodao da mu moram odgovoriti na sva postavljena pitanja, koja je i ponovio a ja sam zatražio da mi pokaže iskaznicu i samo dodao da u kesi imam vodu za piće.
- Pošto ni na drugi moj zahtjev da mi pokaže legitimaciju to nije učinio a očito je u pitanju laž, pošto se radilo o veoma mladom čovjeku, pozdravio sam ga i otišao na autobusku stanicu.
- Na osnovu svega, zaključujem da je grupa pripremljena za likvidaciju, zbog vanrednih okolnosti obaviještena da se plan otkazuje te su poslali jednog člana da provjeri da li sam ja taj i eventualno saznaju zbog čega je sve otkazano.
- I tužilaštvo i sud su apsolutno svjesni da ovaj predmet ne može uopšte biti vođen i kada se razotkrije da je njihova nadležnost lažirana te objelodani dokument na kome su pokušali lažirati nadležnost, sve radnje će očito biti nezakonite te je sasvim jasno da je jedini cilj bio da se odvedem na udaljenu lokaciju i likvidiram.
- Uporno prikrivanje tog navodnog dopisa na kome zasnivaju nadležnost od strane tužilaštva, pokazuje da se i dalje nastavlja sa planom, odnosno želi sakriti kojim su kriminalnim metodama pokrenuli predmet te posebne istražne radnje i stvorili preduslove za ubistvo kakvo je izvršeno i u Banjaluci nad Davidom Dragičevićem.
OVO JE SAMO DIO KRŠENJA ZAKONA I PRAVA A NAJBITNIJE U SUDNICI I NE MOGU TAČNO NAVESTI I POTKRIJEPITI MATERIJALNIM DOKAZOM JER VEĆINA IZGOVORENOG NIJE UŠLA U ZAPISNIK A ŠTO SE NASTOJI PRIKRITI NEURUČIVANJEM TOG ZAPISNIKA...

PRILOZI

Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

11.11.2018.

OMBUDSMENU O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Ukratko ću opisati uz dokaze, na koji način je protiv mene nezakonito podignuta "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom a potom i pokrenut postupak pred nenadležnim sudom. Razlog za to su brojna, teška krivična djela koji prikrivaju kriminalci iz policije, tužilaštva i suda u Bijeljini koje ja razotkrivam. A SVE PO JAVNO IZREČENOM NALOGU MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA O BORBI KOJU NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU DA VODE SA LICIMA KOJA SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Odgovorni : KRIMINALCI IZ OJT BIJELJINA, OJT ISTOČNO SARAJEVO I SUDA U SOKOLCU...
OPIS POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVIMA RS I BIH
Član 12 Ustava RS: "Sloboda i lična bezbjednost čovjeka su nepovrijedivi. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i po postupku koji su utvrđeni zakonom.", član 15. Ustava RS: "Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo." član 16. Ustava RS: "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.", član 18. Ustava RS: "Licu optuženom za krivično djelo jamči se pravedno suđenje.", član 21. Ustava RS: "Gradjani se mogu slobodno kretati, nastanjivati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vraćati., član 48. Ustava RS: "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti."
Ustav BIH, Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode, stav 3, tačke (d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti, (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima, i tačke (4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.

OMBUDSMENU O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Ukratko ću opisati uz dokaze, na koji način je protiv mene nezakonito podignuta "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom a potom i pokrenut postupak pred nenadležnim sudom.
Razlog za to su brojna, teška krivična djela koji prikrivaju kriminalci iz policije, tužilaštva i suda u Bijeljini koje ja razotkrivam.
Formalni povod je moja krivična "Prijava za falsifikat" protiv više lica iz pravobranilaštva, suda i tužilaštva za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koje je potom pušteno u pravni promet i koristilo se kao izgovor za fašističku diskriminaciju zabrane pristupa prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo sa ciljem da taj zločin i krijumčarenje narkotika u bobar grupu, prilikom ubistva ostanu skriveni.
Kako se vidi u optužnici koju prilažem, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu se na drugoj strani poziva na odluku republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i tom odlukom "opravdavaju" svoju nadležnost.
Iako sam više puta zahtijevao da mi dostave kopiju te odluke za šta je dokaz i prilog "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. oni to nikada nisu htjeli da učine pa ni na više puta ponovljene zahtjeve i iz ove godine kao što je Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
Čak je izdata "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" na izjašnjenje o krivnji pred nenadležni sud u Sokocu, kada uopšte nije bio prisutan tužilac iako se to LAŽE u zapisniku. Dokaz za to je činjenica da ne postoji ne samo potpis tužioca nego nije ni naveden na dnu dokumenta, (Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.).
Samo 6 dana kasnije u Banjaluci je presretnut, pa ubijen David Dragičević koji je kao i ja bio pod posebnim nadzorom te je čak i poslije njegove likvidacije podignuta optužnica protiv njega a vrh režima je pokušao satanizovati žrtvu i prikriti ubistvo.
Danas na internet stranici "OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE" ne postoji optužnica protiv mene a i dalje uporno pokušavaju da me odvuku na Sokolac dok na moje pismene zahtjeve konstantno ne odgovaraju, iako su dobili i nalog "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS".
Ali da se u stvari radi o smišljenom zločinačkom planu dokaz je upravo ta odluka republičkog tužilaštva koju sam i dobio od glavnog republičkog tužioca.
Iz nje se vidi da republičko tužilaštvo svojom odlukom dostavlja tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, upravo moju krivičnu prijavu, protiv više lica a ne prijavu protiv mene.
Manipulacija je izvedena tako što je uz tu odluku, spojena prijava lica koji su i odgovorni za taj falsifikat protiv mene a moja krivična prijava je uprkos toj odluci, nezakonito zadržana u okružnom tužilaštvu u Bijeljini te mi uručena 29.06.2016. sa lažnim datumom iz prethodne godine, (T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.).
Dokaz za to je moja "Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016." na tu odluku koju je kolegiji regularno uzeo u rad što se vidi u prilogu "OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16".
Zakonski rok za pritužbu je svega 8 dana, što znači da ga nisam prekoračio a kada mi se ta odluka uručivala, nekoliko dana ranije, saopštili su mi neke besmislice i nebuloze oko "poteškoća" prilikom pokušaja uručivanja. Pismeno sam predao "Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017." za uvid u spis što mi nije omogućeno jer bih već tada razotkrio monstruozni plan mafijaške mreže.
Tek kada sam došao kasnije do svih ovih drugih dokumenata, postaje jasno da je je u pitanju obična kriminalna manipulacija i da je datum da toj odluci lažan a sve sa ciljem da se montira nelegalna optužnica na teritoriji Istočnog Sarajeva i navedem na odlazak tamo gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških krugova po čemu je ta teritorija i poznata.
A SVE PO JAVNO IZREČENOM NALOGU MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA O BORBI KOJU NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU DA VODE SA LICIMA KOJA SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU.

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Prijava za falsifikat
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.
OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016.
OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16
Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.11.2018.

PRITUŽBA NA NAREDBU T14 0 KTA 0017872 16

S OBZIROM DA PLAN ZA MOJE UBISTVO KAO "PRIMJER" I UPOZORENJE DRUGIMA, NIJE USPIO, FAŠISTIČKI MAFIJAŠKI REŽIM DODIK MILORADA JE IZVRŠAVAJUĆI JAVNU NAREDBU O FORMIRANJU "CRNE KNJIGE" I DJELOVANJU NJIHOVIH LJUDI, IZVRŠIO LIKVIDACIJU DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA NAREDBU T14 0 KTA 0017872 16

Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da se prijave koje su u sklopu predmeta razdvoje i otvori novi predmet odnosno pokrene novi postupak po mojoj krivičnoj prijavi od 01.09.2017. a meni omogući uvid u kompletan spis.
OBRAZLOŽENJE
Vidljivo je iz opisa obavještenja da okružni tužilac Mira Medić nije donijela odluku samostalno kako bi trebalo, nego se navodi "...DA SMO SVOJOM NAREDBOM T14 0 KTA 0017872 16 OD 18.07.2017. GODINE, ODLUČILI DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA ...
Ko su "ostali" koji su "odlučili" da se ne sprovodi istraga nije navedeno ali je jasno da OJT Mira Medić nema slobodu odlučivanja nego mora izvršavati naredbe dodikovog mafijaškog fašističkog režima.
Nadalje iz samog broja predmeta je vidljivo da je otvoren 2016-te godine dok se navodi da je moja prijava od 01.09.2017. te nikako prijava iz te godine nije mogla inicirati postupanje godinu dana ranije a ni po čemu se ne može iz obavještenja zaključiti o kakovoj se prijavi radi što je bitno s obzirom da sam podneo veći broj prijava.
Prema mojoj dokumentaciji navedeni datum se nalazi na dokumentu "KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DANKA BOROVČANINA" sa podnaslovom "ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ITD" a sam predmet T14 0 KTA 0017872 16 je formiran poslije dopisa Borovčanin Danka "SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." koji je on nazvao "Inicijalni akt" u kome piše niz budalaština tražeči da se protiv mene "POBUDI" krivično djelo a sve bez ijednog priloženog dokaza.
U samom svom dopisu g. Borovčanin Danko potvrđuje da nema ovlaštenje za ograničavanje pristupa koje traži da se uvede a koje on sprovodi godinama što sam ja dokazao u prilozima svoje prijave protiv njega.
POTPUNO JE APSURDNO DA SE SPAJAJU DVE KRIVIČNE PRIJAVE OD DVIJE OSOBE PODNESENE PROTIV ONE DRUGE.
Iz svega se može zaključiti da je ovom naredbom donesena odluka i koja se tiče mene, da se neće ili možda da se sprovodi istraga protiv mene a što se u obavještenju krije.
Takođe ističem da g. Borovčanin Danko nastavlja sa svojim bezobrazlukom i fašističkim metodama odbijajući da uopšte obavjesti OJT Bijeljina o mojim dolascima sprečavajući me tako da ostvarim uvid ne samo u ovaj predmet nego i u bilo koji spis.
Istovremeno je Borovčanin Danko u sadejstvu sa grupom drugih kriminalaca pokušao realizovati plan za moju likvidaciju, koristeći se sa licima iz van institucionalnog kriminalnog kruga a vrhunac razbojništva je formiranje fiktivnih, nelegalnih , montiranih predmeta protiv mene u nenadležnim OJT Istočno Sarajevo i sudu na Sokocu, za šta su kriminalci, Borovčanin Luka, Jovana Tomaš, (NN lice koje joj je dodjelilo u rad prijavu te više drugih osoba) koristili odluku RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Tom odlukom se MOJA krivična prijava protiv više kriminalaca dodjeljuje u rad u OJT Istočno Sarajevo a navedeni kriminalci su falsifikovali dokumentaciju i spojili tu odluku sa nekom prijavom protiv mene, da bi imali osnov za nezakonit nadzor što je finalizovano pokušajima da me mafija navede na udaljenu lokaciji i likvidira.
POŠTO SAM RAZOTKRIO NJIHOV PODMUKLI PLAN, O SVEMU SAM OBAVJESTIO USTAVNI SUD, VSTV, MINISTARSTVO BEZBJEDNOSTI I JAVNOST U VIŠE DOPISA OD ČEGA IZDVAJAM "DOKAZ O MONTIRANJU I NEZAKONITOSTI OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15 I PREDMETA 89 0 K 058509 17 KPS" OBJAVLJEN I NA WEB ADRESI http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/05/18/4099299.
Osim toga podsjećam da je nedavno ministar bezbjednosti objavio da vrh MUP-a kontroliše promet narkotika a dokaze o tome je dobio od mene dopisom OBAVJEST O SPREZI PRAVOSUDNE, POLICIJSKE I NARKO MAFIJE, (http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/05/30/4100467) u kome je što se vidi iz naslova opisana i uloga pripadnika tužilaštva i suda a i samog g. Borovčanin Danka.
S OBZIROM DA PLAN ZA MOJE UBISTVO KAO "PRIMJER" I UPOZORENJE DRUGIMA, NIJE USPIO, FAŠISTIČKI MAFIJAŠKI REŽIM DODIK MILORADA JE IZVRŠAVAJUĆI JAVNU NAREDBU O FORMIRANJU "CRNE KNJIGE" I DJELOVANJU NJIHOVIH LJUDI, IZVRŠIO LIKVIDACIJU DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.11.2018.

AKTERI U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Stotine ubistava, prikrivaju kriminalni, korumpirani, takozvani istražni organi Republike Srpske za slučajne ili smišljene zlocine od kojih su najpoznatiji likvidacija Milana Vukelića koji je raznesen eksplozivom i poslednji slučaj monstruozne likvidacije Davora Dragičevića, kada su odmah pripadnici monstruoznog vrha policije, gestapovskim metodama, pokušali ubijenu žrtvu predstaviti isto kao i mene, kao narkomana pa čak i provalnika, podmećući mu kompromitujuće predmete, poslije egzekucije...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


U samom obrazloženju tužbe, istakao sam da gospodin Radujko Milan ne može zastupati Republiku Srpsku u ovom postupku s obzirom da je višestruko umiješan u uzroke i posljedice dogadjaja. Poznato mi je da gospodin uopšte nema predstavu o tužbama protiv Republike Srpske jer ih i ne čita, nego samo daje instrukcije sudijama kako da presude a sav angažman Pravobranilaštva RS je jedino u predmetima kada treba nezakonito dosuditi režimskim tajkunima milionske iznose te stoga isključivo zbog javnosti pojašnjavam ko su :

AKTERI U PREDMETU 80 0 P 097102 18

- Zdenko Bajo kao tužilac je "psihički poremećeni narkoman" prema pisanju tužene RS što se može vidjeti u više dokumenata od kojih ističem priloženi dokaz, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. Isti opis Republika Srpska je koristila recimo i 2012-te, takođe u dokumentu sudske policije "Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012." opet "poremećeni narkoman" i to naravno bez ikakvog medicinskog vještačenja.
U međuvremenu je utvrđeno jedino to da je predsjednik tužene Republike Srpske Dodik Milorad osoba sa psihičkim poremećajima koji su i sudski konstatovani.
Zdenka Baju je Republika Srpska još 2010. (Zabilješka 401/10, sudske policije) opisivala kao labilnu i psihički rastresenu ličnost čije se ponašanje ne može predvidjeti i to takođe bez ikakvih dokaza jer naravno radi se o ustaljenom šablonu da se zločinačko, razbojničko postupanje bahatih službenika Republike Srpske, kome se časni građani suprostave, prikriva tako što se građani opisuju kao ludaci i psihopate.
S obzirom da me Republika Srpska opisuje kao narkomana i psihopatu da bi me spriječila u dokazivanju ubistva članova moje porodice i istovremeno štiti ubice i saučesnike ja ću istu opisivat kao lopovsku fašističku bandu sve dok ne dobijem izvinjenje Republike Srpske i to pismeno za sva razbojništva koja je izvršila prema mojoj porodici.
- Republika Srpska je kao što je opšte poznato, zločinačka fašistička teroristička organizacija, koja besomučno pljačka milijarde maraka svake godine, ubijajući usput koga stigne ne samo slučajno nego i planski sve one koji smetaju mafijašima iz njenog vrha.
Poznato je da je Republika Srpska opljačkala od svojih građana samo preko banaka koje su pod kontrolom vlade najmanje 2 milijarde maraka a većina transakcija je izvršena preko računara iz Osnovnog suda Republike srpske.
Ono što ne stigne da pokrade u sefovima, Republika Srpska, angažujući pripadnike specijalne policije sa vatrenim naoružanjem opljačka na autoputu.
Stotine ubistava, prikrivaju kriminalni, korumpirani, takozvani istražni organi Republike Srpske za slučajne ili smišljene zlocine od kojih su najpoznatiji likvidacija Milana Vukelića koji je raznesen eksplozivom i poslednji slučaj monstruozne likvidacije Davora Dragičevića, kada su odmah pripadnici monstruoznog vrha policije, gestapovskim metodama, pokušali ubijenu žrtvu predstaviti isto kao i mene, kao narkomana pa čak i provalnika, podmećući mu kompromitujuće predmete, poslije egzekucije.
Ono što su zločinci prikrili na toj konferenciji a što su jedino nesporno znali je to da je ubijeni bio pod istragom, odnosno pod stalnim nadzorom policije što se i razotkrilo nekoliko dana kasnije podizanjem optužnice protiv ubijenog. Ta bitna činjenica, povezuje ovaj slučaj sa time jer je i mene tužena Republika Srpska nadzirala i tajno istraživala više godina a konkretno u ovom slučaju je montirala predmete pred nenadležnim tužilaštvom i nenadležnim sudom sa ciljem da prikuplja informacije i angažuje saradnike iz narko mafijaških krugova koji bi me likvidirali.
O razbojničkim i fašističkim metodama Republike Srpske, mogli bi se napisati tomovi knjiga te na kraju dodajem samo da je ta zločinačka organizacija, ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, kćerku moje sestre, prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a onda su zlikovci iz policije i tužilaštva sakrili materijalni dokaz ubistva, kako bi njihovi mafijaški poslovi ostali prikriveni, ne samo šverc nego i pljačka preko Bobar banke.
- Gospodin Radujko Milan je višestruko umiješan u uzroke dogadjaja opisane u ovoj tužbi. Prije svega, nesporna je činjenica da je gospodin zastupao Republiku Srpsku u predmetu 80 0 P 057426 14 P po kome sam i prijavljen za povredu ugleda suda.
To je jasno navedeno u priloženom dokazu Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015. Sa druge strane nije im palo na pamet da po službenoj dužnosti prijave krivična djela na osnovu mnogobrojnih dokaza koje sam ja iznosio u svim postupcima a što je najbitnije u istom predmetu za koji sam prijavljen jedna od tema tužbenog zahtjeva bilo je sačinjavanje falsifikata Rjesenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na taj način što je udaren pečat pravosnažnosti, uprkos tome što je drugostepeni sud tu presudu preinačio i postupak obustavio.
Zanemariću sada sve zločince koji su taj falsifikat sačinili, koristili i puštali u pravni promet te ću istaći samo to da je taj falsifikat gospodin Radujko Milan, priložio kao dokaz u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, gdje sam takođe tužio Republiku Srpsku za diskriminaciju.
Kada sam pismeno razotkrio da se radi o falsifikatu umjesto da sačuvaju dokaze i podnesu prijavu, vezano za to, gospodin Radujko Milan je sa sudijom Vakičićić Željkom, na providan način uklonio kompromitujući dokaz krivičnog djela što je precizno opisano u prilogu "Osnovni sud 29.10.2015." koji sam poslije zahtjeva po ZOSPI-a, dobio od predsjednika i sekretara suda.
Suštinski, na jednu takvu "sitnicu" kao što je sačinjavanje falsifikata, u moru monstruoznih zločina, tužene Republike Srpske ja ne bih ni obratio pažnju ali poslije tog pokvarenog i podmuklog poteza podnio sam krivičnu prijavu protiv više lica među kojima je i Radujko Milan. Bilo je više prijava i dopuna vezano za taj falsifikat a ovde prilažem prvu od njih predatu u CJB Bijeljina "Prijava za falsifikat od 20.10.2014." i to je očito prijava koju je RTRS, dodijelilo u rad OTIS-o.
Iz priloženog dokaza, akta republičkog tužilaštva Republike Srpske od 1. juna 2015. se i vidi da je moja prijava protiv više lica iz pravobranilaštva, tužilaštva i suda dodijeljena u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. U toj odluci, nema ni pomena o bilo kakvoj prijavi protiv mene ni po "povredi ugleda suda" niti bilo kakva druga krivična prijava protiv mene nije dodijeljena u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Pripadnici kriminalnog klana, koji su sačinili taj falsifikat i što je mnogo bitnije godinama prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i mnoge druge zločine, odlučili su da pozovu saučesnike iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo i prije svega Borovčanin Luku, predsjenika suda u Sokocu, koji je u bliskim odnosima sa prezimenjakom Borovčanin Dankom, načelnikom Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.
Kriminalna grupa je odlučila da iskoristi odluku republičkog tužilaštva, kojim se dodjeljuje moja prijava protiv njih da bi uz tu odluku spojili krivičnu prijavu protiv mene i otvorili tajni predmet odnosno više od godinu dana su me formalno tajno nadzirali, istraživali i slali svoje plaćene ubice da me navedu na neku udaljenu lokaciju i likvidiraju. Pošto to nije uspjelo, odlučili su da iako nemaju nikakav dokument o nadležnosti, pokrenu i formalno predmete, koje bi kasnije proglasili za "grešku" a cilj svega je bilo da "svojevoljno" dođem na teritoriju Istočnog Sarajeva i Sokoca, gdje bi me njihove ubice dočekale i likvidirale sa već spremnim scenarijem o psihički poremećenom narkomanu, koji se s nekim potukao, opljačkao neku kuću pa skočio u Drinu ili pod kamion.
A kada sam razotkrio njihov monstruozni plan i dokazao da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost i da su svi postupci kriminalaca iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda na Sokocu potpuno nezakoniti i ništavni, onda sada Radujko Milan, kao predstavnik pravobranilaštva, prihvata u "zagrljaj" te razbojničke radnje i pokušava ih predstaviti kao legalne i zakonite radnje Republike Srpske iako nije priložio nijedan dokaz o dodjeljivanju nadležnosti.
Važno je istaći da gospodin Radujko smišljeno godinama prikriva osobu ili osobe od kojih je dobio sporni falsifikat što se jasno vidi i u priloženom dokazu "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17". Poslednji pasus je bio nebitan sve do ovog slučaja ali sada je veoma važan jer prvo se LAŽE, da im nije poznato ko je podneo prijavu, (oni su je podneli) te su dostavili spis tužilaštvu 17.12.2014. a vraćen je 24.03.2015., (greškom je upisana 2014-ta). Odmah poslije toga se pravi plan da se montira optužnica protiv mene i tako nastaju dopisi iz OT Bijeljina u maju, te RTRS-e, u junu 2015-te. Gospodin Radujko Milan je dakle duboko umiješan sa više strana u ovaj slučaj i ne zanima ga ni Republika Srpska ni zakon, nego mu je namjera, isključivo prikriti sve kriminalne radnje u kojima je i sam učestvovao.
- Sudija Destanović Senad je takođe akter postupka i to je posebno važno istaći, nije nikakav nepristrasan arbitar, nego je pripadnik, službenik, ili kako već želi da se nazove, ovdje tužene Republike Srpske i radi isključivo za njene interese. Tačnije radi za interese lica, koja su smišljeno činila krivična djela, uperena protiv moje porodice i mene lično a što ću obrazložiti u nastavku i to ne nekom naknadnom pameću nego citiram zapisnik iz predmeta "80 0P 056780 14 P od 10.02.2015. i to djelove u kojima opisujem postupanje upravo sudije Destanović Senada:
"Odluka odnosno Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu br. 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. godine. Radi se o mojoj tužbi protiv g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice, koji su saučestovali u grupi lica koja su napravili plan da mi nanesu štetu i otmu dokaze o sopstvenim krivičnim djelima, tako što su me dvojica od njih lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, te potom zatražili pretres kuće i odnošenje računara na kome su se nalazili pomenuti dokazi. U ovoj parnici tužena RS putem svog suda, smišljeno pokušava da me prevari i nanese štetu tražeći da se izjasnim o kakvoj se vrsti nematerijalne štete radi. Osnovni sud od mene traži citiram da se opredjelim "da li su uzrokovane protivpravnom radnjom vršioca tužilačke funkcije u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini prilikom preduzimania službenih radnji u rasvjetljavanju slučaja ubistva maloljetne Ivone Bajo ili zbog preduzimanja službenih radnji prema ovdje tužitelju od strane ovlaštenih lica Okružnog tužilaštva u Bijeljini". Iako sam u tužbi jasno naveo da je nematerijalna šteta nastala zbog učešća pomenutih u lažnom prijavljivanju krivičnog djela, ovdje sud, pokušava da me prevari i navede da ja sam te radnje okarakterišem kao službene, posle čega bi se mogla donijeti odluka o grešci u pasivnoj legtimaciji. Radi se o brutalnoj zlupotrebi službenog položaja, osobe pravno stručne, koja vjeruje da ja ne znam ništa o pravu i odgovomosti, odnosno o osnovima odgovomosti. Ja naravno nisam htio da te radnje okarakterišem kao službene ali je sud svejedno odbacio tužbu."
Ovda je dakle sudija Destanović pokušao da me napravi budalom i prevari što pokazuje kakva prava i kakvu zaštitu mogu građani očekivati od njega, odnosno ne mogu očekivati nikakva prava nego pristrasnost prema korumpiranim i bahatim službenicima RS. A da pomenute osobe nisu službeno postupale dokaz je prilog "RTRS IT-44-15 12.01.2016." u kome se navodi samo jedna osoba koja je službeno postupala po lažnoj prijavi protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" a to je g. Muris Šabić.
G DESTANOVIĆ SENAD JE TIME SAUČESNIK U LAŽNOJ PRIJAVI PROTIV MENE JER JE ZAŠTITIO I PRIKRIO POČINIOCE I PLANERE KRIVIČNOG DJELA UPERENOG DIREKTNO PROTIV MENE...
I naredni pasus je iz istog zapisnika, citiram :
"Radi se o tužbi pod naslovom tužba za utvrdenje prava od 22.07.2013. godine u kojoj od suda tražim da se utvrdi samo postojanje ili nepostojanje nekog prava što je moguće prema Zakonu o parničnom postupku. Isti sudija koji je pokušao da me prevari u predhodnom predmetu odbacuje tužbu sa obrazloženjem da ovakav zahtjev moguć samo ako postoji neki drugi spor za koji bi se vezao pomenuti zahtjev za utvrđenje. Dokument pod naslovom dopuna tužbe za utvrđenje prava u kome ukazujem sudu na greške iz predhodnog rješenja pozivajući se na relevantne članove iz zakona. No to nije spriječilo postupajućeg sudiju da odbaci tužbu i zasniva sve na nepostojećim argumentima. U žalbi na rješenje Osnovnog suda ukazao sam drugostepenom sudu na kršenja zakona od strane Osnovnog suda te izrazio stav da postupajući sudija ima svoje lične razloge zbog kojih krši moja prava, povezujući to sa predhodnom parnicom gdje je pokušao da me prevari i navede da sam okarakterišem neke radnje kao službene. Takođe sam iznio stav da je naredba „Zdenko Bajo, Budimka Bollim Bajo i svi drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina" - fašistička. To je pogrešno tumačeno da sam državni organ opisao navedenim atributom što nije istina, jer sam to mišljenje iznio o samoj naredbi. Predpostavimo da sam ja počinilac najtežih krivičnih djela, pravno je nemoguće da se bilo kakva sankcija primjenjuje prema bilo kome od mojih srodnika što je međutim u ovoj zemlji postalo moguće. Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž je nastalo po mojoj žalbi na predhodno opisanu tužbu. U ovom rješenju drugostepeni sud potvrdjuje da su ispravni moji argumenti citiram "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa". Time postaja jasno da je prvostepeni sud nastavio sa kršenjem zakona smišljeno i posle mog upozorenja u dopuni tužbe. No u ovoj parnici ja ne tražim od ovog suda da preinačava već donesene presude i rješenja niti da ocjenjuje njihovu zakonitost. Osnovna svrha ovih nekoliko posljednjih dokaza je da pokažem da osim već ranije opisanih kršenja mojih prava tužena RS mi ovdje prijeti i putem svoga suda, citiram "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa". Maloprije sam objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca". Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom."
OVDE MI SUDSKO VIJEĆE, (MILENKO MARKOVIĆ, IVICA SEKULIĆ I VEDRANA STOJANOVIĆ) I SUDIJA DESTANOVIĆ SENAD OTVORENO PRIJETE NEKOM "PRAVOM" KAZNOM, KAKVA SE POKUŠALA REALIZOVATI OVOM MONTIRANOM OPTUŽNICOM I POKUŠAJEM LIKVIDACIJE...
I na kraju ističem ulogu sudije Destanović Senada u predmetu 80 0 P 043324 13 P 2, (Bollin protiv RS) u kome sam ja bio zastupnik tužilje. Jedan od dokaza u tom spisu je bila skenirana fotografija materijalnog dokaza ubistva "Torba, (dječji ruksak)" koju prilažem i sada. Sudija Destanović Senad i Radujko Milan nisu naravno podnijeli prijavu ni protiv koga po službenoj dužnosti a sudija Destanović je odbio saslušavanje OJT Stjepanović Danice i inspektora MUP-a.
U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." osoba Stjepanović Danica piše da nema pojma o oštećenjima koja je sudija Destanović vidio 5 godina ranije a da se radi o stvarnim prikrivanjima dokaza vidi se u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". U njemu je navedeno da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom. Taj materijalni dokaz ubistva su uklonili kriminalci iz Bobar grupe, (Sofrenić Blagiša) u sadejstvu sa kriminalcima iz RS, (Marković Dragoslav, Danica Stjepanović i drugi).
Motiv za to je prikrivanje šverca narkotika kamionom u Bobar grupu u vrijeme ubistva djevojčice što se može vidjeti iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" pošto su vozači dovezli 4 paketa a direktor sa magacionerom sledećeg jutra je zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, nestala tokom noći dok ih je "čuvao" portir koji je uklonio dokaz ubistva i pomogao kamionu da pobjegne prije dolaska policije.
SUDIJA DESTANOVIĆ SENAD JE ODBIJAJUĆI SVJEDOČENJE STJEPANOVIĆ DANICE I SVIH OSTALIH PREDLOŽENIH LICA, POSTAO SAUČESNIK ISTIH U PRIKRIVANJU UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA KOJA SU U POZADINI, A TO SU PRIJE SVEGA KRIJUMČARENJE I PLJAČKA MILIJARDI MARAKA PREKO BOBAR GRUPE I BANAKA POD KONTROLOM VLADE TUŽENE RS.

PRILOZI

Osnovni sud 29.10.2015.
Prijava za falsifikat od 20.10.2014.
Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17
RTRS IT-44-15 12.01.2016.
Torba, (dječji ruksak)
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjave aktera sverca i ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

08.11.2018.

JESU LI TUŽILAŠTVA POSTALA PRIVATNE BANDE

UMJESTO DA SE PREMA ODLUCI REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA, MOJA PRIJAVA DOSTAVI U OJTIS, ONA JE ZADRŽANA U OJT BIJELJINA A OJTIS JE MONTIRALO PREDMET PROTIV MENE, NE PREMA ZAKONU NEGO PREMA NALOZIMA MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA IZ FAŠISTIČKE CRNE KNJIGE…

JESU LI TUŽILAŠTVA POSTALA PRIVATNE BANDE

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

 

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;

□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

 

                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom

                     □ na drugi način:*** ________________________________________

 

 

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

A) Kopiju prijedloga za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva na osnovu koga ste vi donijeli odluku T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

B) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15. – OJTIS, neće da odgovara još od juna 2017-te.

- Kopiju odluke kojom se krivična prijava protiv mene za povredu ugleda suda dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš.

- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, donijela okružni javni tužilac Jovana Tomaš.

- Kopiju odluke kojom se krivični predmet protiv mene za povredu ugleda suda T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Stanku Nuiću.

- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, doneo okružni javni tužilac Stanko Nuić.

 

OBRAZLOŽENJE

Prije oko 3 godine sredinom 2015. izvedena je mahinacija na taj način što je uz vašu odluku “T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.” da se moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje, puštanje u pravni promet i prikrivanje falsifikata dodijeli u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, pripojena prijava lica odgovornih za falsifikat protiv mene te pokrenuta tajna istraga sa ciljem da se nezakonito prikupljaju podaci i u konačnici spreme uslovi za moju likvidaciju.

Moju krivičnu prijavu protiv više lica je uprkos vašoj odluci nezakonito zadržalo Okružno tužilaštvo u Bijeljini ne radeći ništa naravno, više od godinu dana te mi je odluka “T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.” uručena lično od strane tuzioca u njenom uredu 29.06.2016.

UMJESTO DA SE PREMA VAŠOJ ODLUCI MOJA PRIJAVA DOSTAVI U OJTIS, ONA JE ZADRŽANA U OJT BIJELJINA A OJTIS JE MONTIRALO PREDMET PROTIV MENE…

Datum da toj navodnoj odluci je lažan a sa ciljem da budem obmanut te da se prikrije opisana mahinacija o montiranju optužnice T17 0 KT 0006630 15, protiv mene u Istočnom Sarajevu.
Ta optužnica je podignuta krajem novembra 2017. ali danas ne postoji na zvaničnoj internet stranici tog tužilaštva i na moje zahtjeve za dostavu dokumentacije oni uopšte ne odgovaraju, izlažući me svakodnevno životnoj opasnosti te su mi ovi podaci potrebni kako bih zaštitio svoje pravne interese.

 

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

 

                                                                           __________BAJO ZDENKO____________

                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

 

U __Bijeljini___,                                     _____­­­___Majke Jevrosime 20__________

                                                                                                    Adresa

dana _03.09.2018.__ godine.                        

                                                                          ________zdenkobajomail.com__________

                                                                                       Drugi podaci za kontakt

 

                                                                           __________Zdenko Bajo____________

                                                                                                    Potpis

 

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite sa ostvarite.

** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenta.

***Kada zahtijevate drugi način dostavljanja tražene informacije obavezno navesti koji način dostavljanja zahtijevate.

 

07.11.2018.

OBAVJEST O NESTANKU OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15

Cilj nikada ni nije ni bio da se vodi postupak, nego da se pomoću te manipulacije, navedem na područje Istočnog Sarajeva gdje su smješteni najveći mafijaški klanovi, odgovorni za veliki broj neriješenih ubistava, koji bi me tako izloženog kako su vjerovali, lako likvidirali iz razloga što sam im velika opasnost, zbog razotkrivanja njihove uloge u švercu narkoticima od Sarajeva preko Bijeljenje do Banjaluke, kada je prilikom jednog transporta došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a koje smišljeno zataškavaju kriminalci iz policije i tužilaštva u Bijeljini...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


OBAVJEST O NESTANKU OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15

U prilogu ovog dopisa dostavljam vam stranicu sa optužnicama na zvaničnoj Internet adresi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Vidljivo je da ne postoji optužnica protiv mene za "povredu ugleda suda" koja je podignuta 29.11.2017. i formalno potvrđena 07.12.2017.
Na tom prilogu je posljednjih 6 optužnica i to dve iz prošle godine, oktobra 2017. i novembra 2017. a kako se vidi, iako su potom podignute i potvrđene još 4 optužnice u 2018-toj, ne nalazi se među njima optužnica protiv mene što je i logično jer kako sam od početka tvrdio, Okružno Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, niti je nadležno, niti je ikada dobilo nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine u predmetu koji su nezakonito pokrenuli protiv mene.
Naravno, cilj nikada ni nije ni bio da se vodi postupak, nego da se pomoću te manipulacije, navedem na područje Istočnog Sarajeva gdje su smješteni najveći mafijaški klanovi, odgovorni za veliki broj neriješenih ubistava, koji bi me tako izloženog kako su vjerovali, lako likvidirali iz razloga što sam im velika opasnost, zbog razotkrivanja njihove uloge u švercu narkoticima od Sarajeva preko Bijeljenje do Banjaluke, kada je prilikom jednog transporta došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a koje smišljeno zataškavaju kriminalci iz policije i tužilaštva u Bijeljini.
Vjerujem da neke osobe uopšte nisu bile svjesne kakav je stvarni plan ali su svi a posebno sada, svi vrlo dobro znaju da se radi o montiranom predmetu i sve preduzete radnje lica iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu su nezakonite i kako vjerovatno znate pod višestrukom istragom.
S OBZIROM DA IZ OJTIS, ODBIJAJU SVAKU KOMUNIKACIJU I POČEV JOŠ OD 27.06.2017. NEĆE DA MI DOSTAVE DOKUMENTACIJU KOJU SAM TRAŽIO U SKLADU SA PRAVIMA IZ ZAKONA, (JER BI SE TAKO ODAVNO RAZOTKRIO NJIHOV PODMUKLI PLAN), NI JA NJIMA NEĆU VIŠE SLATI NIJEDAN DOKUMENT, TE OVAJ DOPIS ŠALJEM SAMO U JEDNOM PRIMJERKU... ŠTO JE SUŠTINSKI NEBITNO JER PREDMET I NE POSTOJI...

PRILOG

OJT u Istočnom Sarajevu - OPTUŽNICE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.11.2018.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


PREDLAŽEM DA SUD IZDA NAREDBU TUŽENOJ DA MI PREDA MATERIJAL GARANTOVAN PRAVOM IZ USTAVA RS, U ROKU KOJI SUD ODREDI, TE DA OSTAVI NAJMANJE 7 DANA ZA ANALIZU DOKUMENTACIJE, KAKO BIH ODLUČIO KOJE DOKAZE ĆU KORISTITI U POSTUPKU A DO TADA DA SE PRIPREMNO ROČIŠTE I SVE DRUGE RADNJE ODLOŽE. NEKI OD DOKUMENATA KOJI SE POMINJU SU VEĆ DOSTAVLJENI RANIJE A ONI KOJI SE PRILAĆU SADA SU NAVEDENI NA DNU.
Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva. Osmogodišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, tužena RS je ubila prilikom šverca u ortačku Bobar grupu pa sakrila materijalni dokaz ubistva - DJEČJI RUKSAK a danas tvrdi da o tom dokazu "NEMA POJMA".
Ubila mi je oca, Krunoslava Baju u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti, novac i stvari koje je imao uz sebe.
SAD ŽELI DA UBIJE I MENE KAKO BI TI ZLOČINI I POČINIOCI OSTALI NEKAŽNJENI...
Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom".
Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Što se tiče odredbi relevantnih članoava 131 - 136 ZPP-u, ističem naročito član 135. stav (2) Stranka ne može uskratiti podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je riječ o ispravi koju je po zakonu dužna predati ili pokazati, ili ako se isprava s obzirom na njen sadržaj smatra zajedničkom za obje strane. Kako se radi o materijalu koji je tužena dužna da mi preda jer je na to obavezuje pravo garantovano članom 23, a koje se prema članu 48, NE MOŽE ODUZETI NITI OGRANIČITI, to je jasno da tužena taj materijal NE MOŽE USKRATITI, (podebljani tekst) te stoga:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, (MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU) DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA 29.01.2018. VEĆ PREDAT UZ TUŽBU TE OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2, KONKRETNO :
A) 1) Kopiju odluke od Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15.
2) Kopiju odluke od Osnovnog suda u Sokocu na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.
B) 1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) 1) Kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP, (Republika Srpska) prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti,(KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, sve do danas.

OBRAZLOŽENJE

Pošto se radi o pravu garantovanom Ustavom RS, suštinski ne bi ni trebalo obrazlagati zahtjev ali kako je Republika Srpska, javnim istupom takozvanog njenog predsjednika dodik milorada i nalogom za formiranje crne knjige te borbom protiv lica koja su mafiji nanijela štetu srozana na novo lopovske fašističke bande, jasno je da prava i zakon ne postoje.
Sve radnje preduzete u nezakonitim, nelegalnim i bezvrijednim predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS su izvan pravnog sistema i zakona RS i izvršili su ih pripadnici mafijaškog klana izvršavajući naloge svog bosa a od kojih su neki indirektno a sledeća lica direktno učestvovali i odgovorni su za ovo razbojništvo i planiranje mog ubistva: (Borovčanin Danko, Rajko Čalović, Jovana Tomaš, Borovčanin Luka, Marković Jelena, Stanko Nuić i Branka Malović). Indirektno su u svemu učestvovali i više drugih lica iz MUP-a, Okružnog tužilaštva u Bijeljini i sudova u Bijeljini.
Svi osim sudije Marković Jelene su djelovali potpuno nelegalno i njihovu ulogu sada neću opisivati nego samo kriminal Jelene Marković u čijim sam predmetima tražio podatke koje je tužena RS prikupljala a ista je u predmetu 80 0 P 080317 18 P, lažno navela da predmet po prijavi protiv mene za ugrožavanje sigurnosti još nije okončan. Time je direktno odgovorna za izlaganje moga zdravlja i života opasnosti jer da je poštovala prava iz ustava i zakona, naredila bi tuženoj da dostavi akt RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. te bi se spriječili svi naredni događaji.
Dokaz toga je presuda u predmetu 80 0 P 080317 18 P, a ovde prilažem poslednju stranu gdje se to i vidi. Da to nije izolovan slučaj nego kap u moru smišljenog kriminala pokazuje i "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje da se Marković Jelena kao sudija bavi svim drugim osim temama tužbenog zahtjeva iako sam je više puta upozoravao. Krivičnu prijavu protiv nje je obrađivao upravo Čalović Rajko, koji je na poziciji glavnog tužioca u OJTIS-o, koje mi je montiralo nezakonitu optužnicu. Istragu protiv Marković Jelene nije vodio pod izgovorom da je žalbeni postupak u toku.
Dokaz da sudija Marković smišljano LAŽE, da bi mi nanijela štetu je "Odluka po laznoj prijavi T15 0 KT 0002365 10" a dodatni dokaz da ne postoje razlozi za prikrivanje dokumentacije ni u predmetu za "povredu ugleda suda" je prilog "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kom je navedeno da imam pravo razmatrati spise koji mi idu u korist.
To je naravno samo formalno i fiktivno jer zločinačka, teroristička fašistička organizacija RS, bezočno pljačka i ubija građane a istovremeno brutalno gazi i krši sva garantovana prava. Dokaz da RS ne dozvoljava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice je "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" a za to nema nikakvog pravnog osnova što se priznaje i u prilogu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." od strane pripadnika mafijaške mreže Borovčanin Danka.
Prilog "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." pokazuje da je ta mafijaška grupa pod istragom jer ja NISAM, dostavio nikakav materijal ministarstvu, nego na druge adrese a Ministarstvo pravda je uspjelo pribaviti dokaz da pripadnici mafije nisu "slučajno" pogriješili pošto se u prilogu "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" iznosi LAŽ da je RJTRS-e, dodijelilo u rad OJTIS-o, prijavu protiv mene.
Ista laž se pominje i o dokazu "Odgovor Branke Malović od 26.07.2018." na zahtjev koji sam UPUTIO SUDU a što je takođe bitno ne opisuje se ni tekst navodne odluke niti mi se šalje kopija nego me po svaku cijenu žele namamiti da "svojevoljno" dođem na nišan njihovim saučesnicima koji bi me likvidirali. Kada se uzme u obzir da sam kopiju te odluke tražio, još uz tužbu predatim prilogom, "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." na koji nije uopšte bilo odgovora, jasno je da organi tužene RS, nikako neće da poštuju zakon i prava i predaju mi dokumentaciju, (ovde u Bijeljini mi se potpuno zabranjuje pristup) TE JE NEOPHODNO DA SUD IZDA NAREDBU ZA TO.
Postoji još mnogo dokaza i mojih zahtjeva vezano za dokument o nadležnosti na koji OJTIS uopšte nikako ne odgovara čak ni poslije pismenog naloga "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS".
U tom aktu je vidljivo da im je dostavljeno kao prilog 2 i rješenje VSTV-a po mom zahtjevu u kome se pominje predmet po mojim pritužbama protiv mafijaške grupe ali bez broja pod kojim se vodi i na koji način, tako da su ZLOČINCI, sami poslali dokaz ministarstvu pravde o svom smišljenom kriminalu koji će se koristiti kad im bude suđeno.
Na zvaničnoj internet stranici OJT Istočno Sarajevo, trenutno NE POSTOJI OPTUŽNICA PROTIV MENE, što se vidi i na prilogu "Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu - optužnice".
Prilozi uz ovaj podnesak su sastavni dio MOG dokaznog materijala u ovom postupku. Ovaj materijal, (koji zahtijevam sudskom naredbom) sam tražio, pismeno više puta u poslednjih 5 godina a sada to dokazujem dokumentom "Zahtjev organima tužene 15.07.2016." na šta se tužena oglušila, brutalno gazi ustav i garantovana prava a informacije o mom kretanju posjeduju razne psihopate. Više osoba u uniformi i civilu je angažovano da me prati i o tome se podnosio izvještaj poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti o čemu je istraga okončana 14.12.2012. Tužena RS podatke o tome ODBIJA da mi uruči kao i o pregledu računara, dok sa druge strane neki od onih koji su me pratili nastavljaju to pa čak prate i sudiju što se vidi iz priloga "Replika na kriminal u vlasti" nastao neposredno pošto je OJTIS-o pokrenulo svoju nelegalnu tajnu istragu protiv mene.
To što su meni lično upućene prijetnje zanemarujem ali takve psihopate mogu ugroziti sigurnost i sudije koju navodno želi zaštititi. stoga naravno želim i sve izvještaje svih lica koja su me pratila i prikupljala podatke poslije lažne prijave jer ne samo da mi je sigurnost ugrožena od onih koji imaju te podatke i sada me prate privatno, nego je to pravo koje mi je garantovano Ustavom...

PRILOZI

Predmet, (presuda) 80 0 P 080317 18 P
Odluka po laznoj prijavi T15 0 KT 0002365 10
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Odgovor Branke Malović od 26.07.2018.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 11/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-