KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


15.11.2019.

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE ZA OJTIS

Pripadnici mafijaškog klana su 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre. Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

NA RUKE : GJOT VUKADUN ANICA - OJT JOVANA TOMAŠ

Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te 48, člana 6 Zakona o sudovima, kao i prava iz ZOP-a, ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava podnosim :

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE ZA OJTIS

Od strane osnovnog suda u Bijeljini, poslije mojih pismenih prijedloga za obezbeđenje dokaza i svjedoka, sugerisano mi je da prethodno ponovo lično pokušam pribaviti potrebni materijal a ukoliko to ne uspije onda će sud preduzeti potrebne radnje. Ja naravno ne očekujem da će sud obezbijediti svjedočenje osoba koje sam predložio ali je važno i takve činjenice pokazati. Kopiju ovog zahtjeva sa skeniranom potvrdom pošte o slanju preporučene pošiljke dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini.
Ukoliko ste tehnički u mogućnosti, kopije traženih dokumenata i odgovora, pošaljite i na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" naveden i na dnu, jer se zbog zloupotrebe posebnih istražnih radnji, pošiljke presreću i po potrebi odnosno nečijoj procjeni uništavaju a za šta kao dokaz imam dokumentaciju od pošta Srpske i suda u Strazburu.
U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:

1. Kopiju odluke Republičkog tužilaštva Republike Srpske od 1. juna 2015. navedenu u optužnici T17 0 KT 0006630 15.
2. Kopiju odluke, ukoliko postoji kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad okružnom tužiocu Jovani Tomaš.
3. Kopiju odluke, ukoliko postoji, kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, prethodno još 2015 dodjeljuje nepoznatom XX tužiocu.
4. Kopiju odluke nepoznatog XX tužioca, ukoliko postoji a kojom se nalažu posebne istražne radnje.
5. Ukoliko se predhodni dokumenti, vezano za nepoznatog XX tužioca, smatraju tajnim, onda bilo koji dokument iz koga se vidi koji je tužilac postupao u navedenom predmetu prije Jovane Tomaš.

Sa ciljem da se izbjegne potreba ličnog svjedočenja, očekujem da osnovnom sudu u Bijeljini dostavite i odgovore na sljedeća pitanja:
a) Kog datuma je Jovana Tomaš, imenovana na dužnost okružnog javnog tužioca u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu
b) Kog datuma je okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš, dodijeljen predmet T17 0 KT 0006630 15 u rad.
c) Da li je okružni javni tužilac Jovana Tomaš, prilikom preuzimanja navedenog predmeta imala uvid u odluku republičkog tužilaštva kojom se navodno dodjeljuje nadležnost u tom predmetu.
d) Da li okružni javni tužilac Jovana Tomaš, danas ima saznanja o tome da je nadležnost u predmetu za "povredu ugleda suda" lažirana, odnosno da je odlukom republičkog tužilaštva Republike Srpske, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, dodijeljena krivična prijava Zdenka Baje, protiv više lica za sačinjavanje i prikrivanje falsifikata sudskog rješenja.
e) Kog datuma je Tomaš Jovana otišla na porodiljsko bolovanje ?

OBRAZLOŽENJE

Pripadnici mafijaškog klana su 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre.
Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke.
Ovo nisu moje prazne priče nego se zasnivaju prije svega na dokazima poteklih od osnovnog suda u Bijeljini gdje je u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz.
Može se uočiti da su plan i radnje za montiranje optužnice te pripreme za moju likvidaciju, počele neposredno po preuzimanju tog materijalnog dokaza i mojih pismenih aktivnosti po tom pitanju što je očito dovelo do reakcije kriminalaca, odgovornih za prikrivanje ubistva.
Nadalje se iz izjašnjenja tužilaštva u Bijeljini, (Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca) vidi u vrhu da oni navodno nemaju saznanja o stanju u kome se taj predmet nalazi jer kako kaže policija to nije navela u zahtjevu za deponovanje. Ispod tog izjašnjenja su skenirani djelovi dokumenata iz kojih se vide potpisi kriminalaca koji su prikrili ubistvo.
Zaista je istina da policija nije navela u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva ali je i činjenica da sam više puta nadležnom tužiocu dostavljao dokaze o tome što je ista ignorisala, odnosno smišljeno je saučestvovala u prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
Fotografije materijalnog dokaza, koji je policija uklonila sa ubijenog djeteta i oprala brzinom vide se u prilogu a na vrhu su upravo snimci koje je policija načinila, dok su ispod fotografije koje sam lično snimio nakon preuzimanja od suda.
MUP-u je više puta dostavljan zahtjev, vezano za stanje u kome se predmet nalazi a sada prilažem jedan od posljednjih, (Zahtjev za informacije od 29.01.2018.) u kome pod točkom 8 postavljam pitanje o tome i na njega mi naravno nije odgovoreno.
U međuvremenu sam uprkos svim otežavajućim okolnostima, otkrio da je potpisnik zahtjeva za deponovanje, pripadnik MUP-a Stanišić Stanko a u tom predmetu su saučestvovali u prikrivanju ubistva i Marković Dragoslav te Vrućinić Siniša koji je i sačinio foto dokumentaciju.
Umjesto profesionalnog postupanja, Marković Dragoslav, inače porijeklom sa Sokoca je skupa sa saučesnicima Borovčanin Dankom, Novakom Kovačevićem, Lukom Borovčaninom i drugim ortacima sa područja Istočnog Sarajeva, sačinio plan za moju likvidaciju, prilikom čega su korišteni klanovi koje su slali u Bijeljinu da me navuku u klopku a kad to nije uspjelo, odlučeno je da me dovuku njima na nišan u vrijeme, kada će oni znati točan sat i mjesto a za šta je zloupotrebljeno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i falsifikovana nadležnost te su obmanuli više službenika koji za ovo falsifikovanju nadležnosti nisu znali.
Jedna od angažovanih ekipa za likvidaciju je bila i ona koja je pokušala ubistvo Slobodana Vasiljevića a koja je godinama bila pod direktnom zaštitom Rajka Čolovića te više saučesnika iz MUP-a i drugih institucija i naravno Rajka Dukića.
Da se zaista radilo o krijumčarenju može se vidjeti iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva" te direktora firme datih tužiocu, odnosno vidljivo je da su dovezena 4 paketa a direktor je zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa nestala tokom noći, neposredno poslije ubistva djevojčice.
Time je u potpunosti jasan i motiv pripadnika mafijaškog klana koji godinama želi da me likvidiraju a kakav su gnusan zločin napravili ubivši osmogodišnju djevojčicu i prikrivši dokaz njenog ubistva može se vidjeti na priloženoj fotografiji "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica"...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta
080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

10.11.2019.

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 100636 18 PR

Bobar grupu i inspektore kriminalce iz MUP-a RS, (Marković Dragoslav, Stanko Stanišić, Siniša Vrućinić i drugi) štite saučesnici iz OJT Bijeljina, prije svega Kovačević Novak i Danica Stjepanović a narko klanove i plaćene ubice u službi mafijaškog režima iz Istočnog Sarajeva, štitio je prije svega Rajko Čolović iz OJTIS a podršku pljački, ubistvima i drugim oblicima organizovanog kriminala, pružaju brojni službenici MUP-a, Tužilaštava, Sudova, sve do vrha režima na čelu sa Dodik Miloradom, Draganom Lukačem itd...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 100636 18 PR

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Republika Srpska, Federacija BIH i BIH u cjelini su zločinačke organizije kojima upravljaju mafijaški klanovi. Godinama pokušava da me likvidira a motiv za to je što sam do detalja razotkrio pripadnike mafije iz redova RS koji su pokušali prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. prilikom šverca narkotika iz Istočnog Sarajeva do Bobar grupe u Bijeljini.
Bobar grupu i inspektore kriminalce iz MUP-a RS, (Marković Dragoslav, Stanko Stanišić, Siniša Vrućinić i drugi) štite saučesnici iz OJT Bijeljina, prije svega Kovačević Novak i Danica Stjepanović a narko klanove i plaćene ubice u službi mafijaškog režima iz Istočnog Sarajeva, štitio je prije svega Rajko Čolović iz OJTIS a podršku pljački, ubistvima i drugim oblicima organizovanog kriminala, pružaju brojni službenici MUP-a, Tužilaštava, Sudova, sve do vrha režima na čelu sa Dodik Miloradom, Draganom Lukačem itd. REPUBLIKA SRPSKA I MUP RS PRIJE SVEGA IMAJU LEGITIMITET KAO I SVAKA DRUGA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA...
Osim dokumenata i svjedoka koje sam predložio da se obezbjede putem sudskog naloga, posebno imajući u vidu činjenicu da mi RS, sad već otvoreno prijeti likvidacijom preko svojih službenika u javnim državnim objektima, predlažem slijedeće dokaze koje sam podjelio po grupama :

GLAVNI MOTIV RS ZA LAŽIRANJE I POKUŠAJE LIKVIDACIJE :
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva; Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica; Izjave aktera šverca i ubistva; Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca.
DOKAZI - DIREKTNO POVEZANI SA DOGAĐAJEM OD 27 SEPTEMBRA :
Članovi iz relevantnih zakona ; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. ; RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. ; Prepiska sa sestrom 30.04.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. ; Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018. ; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. ; Zahtjev za OJTIS 19.07.2018. ; Zahtjev za sud u Sokocu 19.07.2018. ; Zahtjev za informacije 05.09.2018. ; Zahtjev za informacije 09.10.2018. ; Sokolac sud odgovor od 03.10.2018. ; Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.; Prepiska sa sestrom 27.09.2018. ; Grupni čat 27.09.2018. ; Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018. ; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS ; Grupni čat 27.09.2017. ; Trasa kretanja u Sokocu. ; Senaid Ibrahimefendić, predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu; Brutalno hapšenje dodikovog senatora.
DOKUMENTI PREDATI UZ ZAHTJEV ZA SUDSKI NALOG :
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011., Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017., Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017., Ultimativni zahtjev sudskoj policiji, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudija Malović za MP 27.07.2018.
VRIJEĐANJE, LAŽI I KRŠENJE GARANTOVANIH PRAVA OD STRANE RS - MALI DIO : Zabilješka 401-10 od 08.03.2010. ; Zabilješka 1292-12 od 05.09.2012. ; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. ; Zabilješka 1419-10 od 10.08.2010. ; Zabiljeska 06.08.2010. ; Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. ; Zahtjev za informacije 15.05.2013. ; Odgovori MUP-a iz 2013-te ; Zabiljeska 14.08.2013. ; Odluka po laznoj prijavi ; Presuda i laži 80 0 P 080317 18 P.
FALSIFIKOVANJE SUDSKOG RJEŠENJA OD STRANE RS :
Ko su falsifikatori od 16.01.2015. ; Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr; Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp; A - 326-12; Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
DIO DOKAZA O PRIPREMAMA LIKVIDACIJE :
Crna knjiga; Replika na kriminal u vlasti; Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017. ; Prepiska sa informatorom A.D. ; Dopuna krivične prijave protiv više lica za više krivičnih djela. Audio snimak "Agent.mp3" iz predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr.
KONTINUITET ZLOČINA, LAŽI, FALSIFIKATA, KRIMINALA RS - MALI DIO :
Prije 25 godina dogodio se najveći pojedinačni zločin u Bijeljini ; Srebrenički dželat okružni tužilac ; Ministar lukač naredio odvođenje i klanje ; Interpol raspisao potjernicu od 10.05.2019. ; Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Četnici pjevaju bez kazne od 10.03.2019. ; Lukačeve laži o nasilnicima koji su presreli Davida na trgu ; Vi znate kako je ubijen Slaviša Krunić, od njega sam dobio dosta snimaka ; Ostavio Kovačevića na cesti ; Negirajući sukob sa MUP-om, Lepir potvrdio rat sa MUP-om.
SVI "DOKAZI" KOJE JE PREDLOŽILA REPUBLIKA SRPSKA
DODATNI SVJEDOK - MINIĆ DEJAN IZ MUP-A RS
Zakon o tužilaštvima RS, Zakon o sudovima RS, Zakon o krivičnom postupku RS, Ustav RS, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.11.2019.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKE NAREDBE U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Osim što godinama brutalno krši zakon i prava garantovana Ustavom te prikriva dokumentaciju, Republika Srpska je 22.05.2018. poslala plaćenog ubicu da me napadne u zgradi "Policijske uprave Bijeljina" i prijeti mi ubistvom ukoliko se ikad više pojavim. Neposredno prije tog napada u zgradi se pojavio predloženi svjedok Srećko Panić te nije isključeno da su on i Milan Nešković, upetljani u organizaciju tog napada, što suštinski nije ni bitno jer je napadač na mene kompletna Republika Srpska...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Na osnovu člana "Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza" ZOP-a, podnosim :

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKE NAREDBE U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Republika Srpska je zločinačka organizacija koja je izvršila protivpravni napad na mene i moja prava sa ciljem da me ubije kao što je ubila i kćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a sve sa ciljem da prikrije taj kriminal i višegodišnju pljačku, milijardi maraka preko bankarskog sektora i kompletne Bobar grupe. Pošto taj zločinački plan nije uspio, pokušavaju se prikriti tragovi, dokazi i odgovorni pripadnici mafije koji su u tome učestvovali. Sa tim ciljem je nastao i Zahtjev za PPP-a u ovom predmetu, čak 15 dana poslije događaja a pošto sam krenuo sa prikupljanjem dokaza o izvršenom kriminalu što se vidi iz priloga dostavljanih sudu u Sokocu, tokom oktobra 2018.
PODSJEĆAM DA ME JE REPUBLIKA SRPSKA PRESRELA I POKUŠALA NA PREVARU TRANSPORTOVATI BEZ URUČIVANJA KOPIJE NAREDBE, DA JE FALSIFIKOVALA DOKUMENTACIJU ZA OVAJ POSTUPAK, DA MI NIJE UKAZALA HITNU POMOĆ KOJU SAM ZAHTIJEVAO, DA ME JE OSTAVILA U TEŠKOM STANJU, 200 KILOMETARA DALEKO ODAVDE A DA JE PRIJE SVEGA FALSIFIKOVALA I LAŽIRALA NADLEŽNOST ORGANA IZ ISTOČNOG SARAJEVA KOJI PREMA ZAKONU NISU NADLEŽNI I TO SVE, ISKLJUČIVO PREMA NALOZIMA IZ JAVNO OBJELODANJENE "CRNE KNJIGE" I INSTRUKCIJAMA ŠEFOVA MAFIJE...
Osim što godinama brutalno krši zakon i prava garantovana Ustavom te prikriva dokumentaciju, Republika Srpska je 22.05.2018. poslala plaćenog ubicu da me napadne u zgradi "Policijske uprave Bijeljina" i prijeti mi ubistvom ukoliko se ikad više pojavim.
Neposredno prije tog napada u zgradi se pojavio predloženi svjedok Srećko Panić te nije isključeno da su on i Milan Nešković, upetljani u organizaciju tog napada, što suštinski nije ni bitno jer je napadač na mene kompletna Republika Srpska.
Pošto sam već godinama naviknut na gestapovske metode Republike Srpske i pokušaje ubistva, ovaj događaj me nije iznenadio a ni uplašio ali nema ni razloga da rizikujem svoj život i lično tražim dokumente, potrebne za pretres te tražim od suda da MUP-u, odnosno policijskoj stanici Bijeljina II, odnosno Republici Srpskoj izda naredbu da mi uruči sledeću dokumentaciju i predlažem svjedoke :

- Sve zabilješke pripadnika sudske policije načinjene dana 27.09.2018.
- Sve zabilješke pripadnika sudske policije načinjene dana 12.03.2018.
- Rješenje o dodjeli nadležnosti tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, predmeta protiv Zdenka Baje za "povredu ugleda suda" od nadređenog organa, Republičkog tužilaštva Republike Srpske.
- Rješenje Vrhovnog suda RS, kojim se eventualno dodjeljuje nadležnost osnovnom sudu u Sokocu u predmetu protiv Zdenka Baje za "povredu ugleda suda" prema optužnici počinjeno na teritoriji pod nadležnosti Okružnog suda u Bijeljini i Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
- Predlažem da se kao svjedoci pozovu 3 sudska policajaca, čija se imena kriju od mene a koji su me transportovali za Sokolac i ostavili na ulici kao metu timu za likvidaciju, iako sam više puta povraćao i tražio hitnu pomoć. Moguće je da su neki od njih već predloženi kao svjedoci.
- Predlažem da se pozovu svjedoci iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Jovana Tomaš i Rajko Čolović kako bi objasnili na koji način su stekli nadležnost u konkretnom postupku vezanom za ovaj događaj.
- Predlažem da se pozovu svjedoci, Borovčanin Luka i Branka Malović iz Osnovnog suda u Sokocu, kako bi pojasnili na koji način je njihov sud stekao nadležnost u ovom predmetu a vezano za sporni događaj.
- Predlažem da se pozove kao svjedok Borovčanin Danko iz OKSP u Bijeljini da pojasni zbog čega je poslao patrolu sudske policije bez kopije sudske naredbe a što je obavezno zakonom.
- Predlažem da se kao svjedok pozove Nešković Milan, iz PS Bijeljina II, vezano za ovaj događaj da pojasni zašto je falsifikovana dokumentacija, zašto nije poštovan zakon i zašto mi nije ukazana hitna pomoć koju sam zahtijevao preko 20 puta.
- Predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr u kome sam dokazao smišljene laži i falsifikate, Danka Borovčanina, službenika sudske policije i PS Bijeljina II, odnosno laži Republike Srpske. Poenta je naravno u tome da RS, laže, falsifikuje, vrši smišljene kriminalne radnje i sada u ovom postipku, te je treba tretirati kao zločinačku organizaciju od ranije poznatu po organizovanom kriminalu, pljačkama, likvidacijama i zaštiti pripadnika političko tajkunske mafije.
SVE OSTALE DOKUMENTE KOJE VEĆ POSJEDUJEM, DOSTAVIĆU NA PRETRESU U ZAKONOM PROPISANOM BROJU KOPIJA ZA RAZLIKU OD REPUBLIKE SRPSKE, KOJA I TIME SMIŠLJENO KRŠI ZAKON I PRAVA STRANKE KOJU JE NAPALA POPUT BANDE DRUMSKIH RAZBOJNIKA.

Republika Srpska, dakle tretira zakon kao buvlju pijacu i nastavlja da bezočno krši zakon te ni ovom prilikom nije dostavila predložene dokaze iako je na to obavezna zakonom a nije navela ni nazive "prekršaja" nego samo brojeve.
Sud je bio obavezan takav besmisleni i nepotpuni zahtjev odbaciti ali ja neću tražiti da se to učini jer želim dokazati kakav su kriminal i razbojništvo, počinili pripadnici mafijaškog klana a koji štiti Republika Srpska.
U prilozima su samo neki od dokaza uglavnom nastalih u oktobru 2018. kada sam pokušavao doći do potrebne dokumentacije a što je Republika Srpska odbila da mi uruči, pokušavajući prikriti dokaze o planu za moju likvidaciju koja je bila pripremljena.
Prilozi uz ovaj zahtjev imaju prvenstveno za cilj dokazivanje neophodnosti izdavanja sudskog naloga jer Republika Srpska zbog manjka saučesnika iz narko i auto mafije koji su mi ranije prijetili i pokušavali likvidaciju, sada lično putem svojih službenika napada fizički na mene u državnim zgradama prijeteći mi ubistvom. Popis dokumentacije iz koje se to vidi je u nastavku a koristiću ove dokumente i u dokaznom postupku:

Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Stanković, Panić i Nešković, Pismo Mitra Stankovića 11.06.2019., Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011., Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017., Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017., Ultimativni zahtjev sudskoj policiji, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudija Malović za MP 27.07.2018., Sudski policajac telefonirao preko sat vremena prilikom vožnje, Povreda ugleda suda, Brutalno nepoštovanje zakona i prava, Da li je tužilaštvo dostavilo dokaz o svojoj nadležnosti, Kršenja zakona i nelegalnost predmeta T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 18 KPS, Obavjest o nepoštovanju prava iz zakona i ustava, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije stranka u postupku, Šta je to jednakost u postupanju, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Ultimativna naredba tužilaštvu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

30.10.2019.

POJAŠNJENJE PRIJAVLJENIM PRIPADNICIMA MAFIJAŠKOG KLANA

Mafijaški klan koji je prikrio ubistvo Ivone Bajo, zbog zataškavanja šverca narkotika i pljački milijardi evra preko Bobar grupe je mnogobrojan a najdirektniji izvršioci su inspektori Marković Dragoslav, Stanišić Stanko i Vrućinić Siniša...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


POJAŠNJENJE PRIJAVLJENIM PRIPADNICIMA MAFIJAŠKOG KLANA

Veza : Obavještenje 080-0-Su-19-000524 od 16.07.2019.
ISTIČEM DA SAM DO VEOMA VAŽNIH DOKAZA O KRIMINALU PRIPADNIKA TUŽILAŠTVA, SUDA I POLICIJE DOŠAO ZAHVALJUJUĆI POJEDINIM SUDIJAMA TE TO ŠTO SU SVI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGANI GENERALNO ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE NE ZNAČI DA SU I SVI POJEDINCI U SLUŽBI MAFIJE.

Zahvaljujem upravi osnovnog suda u Bijeljini na obaveštenju, koje mi je dostavljeno, iako nikakav odgovor nisam tražio.
Iz teksta se može zaključiti da se okružni sud u Bijeljini složio sa mojim prijedlogom o dodjeljivanju nadležnosti drugom sudu te spis dostavio Vrhovnom sudu na odlučivanje, koji će vjerovatno taj prijedlog i usvojiti.
Sve to naravno pod pretpostavkom da sam u pravu što se tiče stava Okružnog suda u Bijeljini a ukoliko se moj prijedlog prihvati to bi bilo i najprofesionalnije rješenje za ovdašnje sudije s obzirom da je u pozadini organizovani kriminal pripadnika tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva pa neka sudije Okružnog suda sa tog područja razotkriju taj kriminal i sankcionišu pripadnike mafije ili neka im pruže podršku i saučestvuju u kriminalnim radnjama.
Što se tiče materijala koji sam prethodno dostavio sudu a dostavio sam naknadno još jedan dio sa zanimljivom hronologijom događaja i nekim detaljima kriminala koji su izvršile sudije iz Bijeljine, to je naravno samo manji dio a većinu kriminalnih radnji sam opisao u ranije izjavljenim žalbama sa akcentom da su svi postupci smišljeno kriminalni i ne može se raditi ni o kakvoj slučajnoj grešci.
Vjerujem da će sudska uprava dostavljati taj materijal navedenim sudijama kako bi se upoznali sa dokazima sopstvenog kriminala i bili spremni na krivični postupak ukoliko jednog dana profunkcioniše pravna država.
Za razliku od njih, koji su smišljeno otimali prava garantovana Ustavom, uključujući pristup dokumentaciji te saučestvovali u najmonstruoznim zločinima, prikrivanja ubistva, ja njima unaprijed otkrivam sve i omogućavam već sada pristup a i u budućnosti kad budu na optuženičkoj klupi ću uraditi sve da dobiju dokumente potrebne za pravično suđenje i adekvatnu pripremu odbrane.
Pripadnici mafije mogu doduše i da ako su bliski bosovima kao osoba Gruhonjić Muhamed "KORISTE DRUGE METODE" kako je rekao sudiji Mićić Ljubiši na ročištu ili da koriste posrednika poput inspektora Pandže čija je tarifa 2000 KM.
To za većinu pripadnika organizovanih kriminalnih grupa nije mnogo ali je pitanje koliko će tek tražiti oni koji odlučuju ako posrednik uzima toliko. Možda po oprobanom sistemu da potpišu neki kredit od recimo 25000 KM ali novac neće uzeti oni, nego šefovi mafije a njihovo je samo da to otplaćuju...
Vjerujem da je već poznato da su pripadnici mafijaškog klana iz policije, koji su uklonili i prikrili materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo, poslali plaćenog ubicu, da me napadne fizički i prijeti ubistvom u zgradi policijske uprave Bijeljina, tvrdeći da će me ubiti, ukoliko se ponovo pojavim a što je direktna zasluga svih sudija u Bijeljini od kojih sam tražio zaštitu prava garantovanog članom 23 Ustava RS a što su oni odbili da urade.
Mafijaški klan koji je prikrio ubistvo Ivone Bajo, zbog zataškavanja šverca narkotika i pljački milijardi evra preko Bobar grupe je mnogobrojan a najdirektniji izvršioci su inspektori Marković Dragoslav, Stanišić Stanko i Vrućinić Siniša.
Nedavno sam tokom rasprave u sudskom postupku rekao direktno sudiji Mićiću da su pripadnici tog plana više puta pokušali moje ubistvo i da su spremni ubiti i svakog sudiju koji bi im eventualno zasmetao.
To znači da mi je jasno, zbog čega taj sudija i druge prije njega neće i nisu smjeli narediti dostavu materijala koji sam tražio ali ih to uopšte ne opravdava.
Svako ko je zaposlen u državnim organima je dužan da radi u skladu sa zakonom a ukoliko mu mafija to onemogućava i izdaje naredbe da krši zakon, onda ima opciju da napusti posao kojim se bavi, ukoliko mu je život ugrožen, pa da se bavi advokaturom, prodaje povrće na pijaci, taksira, konobariše ili radi bilo kakav drugi častan posao.
Zbog izvršavanja naredbi mafije i smišljenog kršenja zakona u svojim predmetima, sudije su doprinijele organizovanoj pljački naroda, ubistvima nepodobnih, zataškavanju tih zločina, te stvaranju uslova i klime za nova ubistva kojih je nažalost u posljednje vrijeme sve više.
Tako sam, zbog smišljenog kriminala sudija, prisiljen da lično tražim i zahtijevam poštovanje prava garantovanog ustavom, direktno u raljama mafijaškog MUP-a, koji ima samo dvije opcije ili da mi preda materijal i pokrene istragu protiv svojih pripadnika na osnovu dokaza koji donosim ili da angažuje plaćenog ubicu koji će ispaliti metak u mene.
Nije im to ni tako teško, jer već imaju gomile kriminalaca u svojim redovima pa smišljeno ubistvo bez problema mogu predstaviti kao nesrećan slučaj, igranje pištoljem poput slučaja ubistva pred sudom u Vlasenici ili na neki drugi način.
Što se tiče sudske uprave osnovnog suda u Bijeljini, uglavnom su bili korektni prema meni ali je bilo i ozbiljnih propusta. Ako mi se već dostavljaju obaveštenja koja nisam tražio, onda je bilo profesionalno i da budem obaviješten o tome da je utvrđen "propust" nekog službenika koji je odgovoran za kršenje mojih prava a kako sam obaviješten od ureda disciplinskog tužioca, (Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.) predsjednik suda je i sankcionisao tu navodnu nepažnju.
Kažem "navodnu" jer sam siguran da nije u pitanju "propust" nego organizovani kriminal, ne ulazeći u detalje, ko stoji iza njega. U obaveštenju ureda disciplinskog tužioca je navedeno kako je to jedini propust, te da je u svim drugim slučajevima poštovan zakon vezano za mene a što uopšte nije tačno.
Podsjetiću samo na neke detalje, kao recimo onemogućavanje pristupa spisu 80 1 Pr 000670 10 Pr, u kome je načelnik Borovčanin Danko, (sa saučesnicima) sačinio falsifikat sudskog rješenja i godinama ga dijelio na moju štetu a čak i na pismeni zahtjev od 22.02.2017. po tom osnovu mi nikada nije odgovoreno, niti omogućeno da ostvarim uvid u taj predmet.
Umjesto toga iako sam pismeno zahtijevao prije pretresa 20.04.2017. da se taj predmet dostavi kao dokaz, sudija Sekulić je saučestvovala sa pripadnicima mafije i omogućila da spis bude uništen, kako bi prikrili tragove izvršenog krivičnog djela.
Istovremeno je sa Borovčaninom instruisala dva svjedoka da lažno svjedoče i naravno, odbila svjedočenje pripadnika sudske uprave, vezano upravo za incident, koji pominje ured disciplinskog tužioca a sve sa ciljem da prikrije odgovornosti službenika Republike Srpske i donese presudu kakvu je mafija od nje zahtijevala.
O kriminalu sudije Marković, ne treba ni trošiti riječi jer je njene kriminalne radnje konstatovao i drugostepeni sud a sada podsjećam samo na činjenice da je izmislila dokument u kome je navodno konstatovano da je žica presjekla krvni sud ubijene Ivone Bajo te je takođe izmislila da sam tražio odštetu zbog ubistva djevojčice.
Na zahtjeve od 08.08.2013. da mi se odgovori, odnosno dostave kopije dokumenata gdje je to pročitala nikada nije odgovoreno ali je zato ista nastavila sa organizovanim kriminalom i saučestvovanjem u prikrivanju ubistva djevojčice kao i pripremi mog ubistva, lažno tvrdeći da istraga protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" još nije okončana iako je to učinjeno još prije 7 godina a dokaz za to sam čak priložio u postupku koji je ona vodila, protiv Borovčanina i Kovačevića zbog primjene fašističkih metoda prema cjeloj porodici.
AKO ZA SUDIJE VAKIČIĆ, MIĆIĆA PA I SEKULIĆ, MOGU VJEROVATI DA SU I SAMI ŽRTVE MAFIJE, UCJENJENI I ČAK U STRAHU, MARKOVIĆ JELENA JE NESPORNO ČLAN MAFIJE, KOJOJ SU RUKE "KRVAVE DO RAMENA" I DIREKTAN JE SAUČESNIK ZLOČINACA RAJKA ČOLOVIĆA I LUKE BOROVČANINA PRILIKOM PRIPREMA MOJE LIKVIDACIJE, LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI ITD A O KRIMINALU KOJI JE VRŠILA U POSTUPCIMA SA CILJEM DA PRIKRIJE UBISTVO IVONE BAJO I ZAŠTITI SAUČESNIKE DA I NE GOVORIM...
Za kraj, podsjećam samo još na to da sam pismeno tražio izvinjenje osnovnog suda u Bijeljini 22.05.2017. za majku ubijene djevojčice, (sa SAMO 5 TAČAKA od obilja počinjenog bezakonja) zbog više kršenja garantovanih prava uključujući i sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja poslije događaja kada je uz mene bila držana 5 sati u privatnom zatvoru kriminalca Borovčanin Danka koji o tome nije izdao nikakvu pismenu potvrdu.
UKOLIKO ŽELITE POSLATI BILO ŠTA OD NAVEDENOG, DOSTAVITE MI TO NA MEJL IZ ADRESE JER MAFIJAŠKI KLAN PRESREĆE I KRADE POŠTANSKE POŠILJKE ZA ŠTA IMAM DOKAZE, DA SU UKRALI POŠILJKU ZA SUD U STRAZBURU I FALSIFIKOVANI "ODGOVOR" OSTAVILI PREKO AGENTA U CIVILU NA STOLU ISPRED MOJIH ULAZNIH VRATA, ŠTO SAM POSMATRAO, MISLEĆI DA SE RADI O NEKOM KOMUNALNOM RAČUNU.
Za tu pošiljku imam pismeno rješenje i odgovor "Pošta srpske" da je nestala i zagubljena... metode kojih se ne bi postidjela ni srednjovjekovna inkvizicija a ni gestapo...
Što se tiče metoda kriminalca Borovčanina, prethodno je slagao, odnosno naredio službenicima da lažu kako tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno za slučaj ubistva Ivone Bajo i spriječio nas fizički da dostavimo dokaze nadležnom tužiocu.
Taj događaj je sudski okončan oslobađajućom presudom Okružnog suda u Bijeljini a što je onda zločinac Borovčanin falsifikovao uz pomoć nekoliko saučesnika i tim falsifikovanim rješenjem, godinama opravdavao fašističke metode koje je koristio da bi prikrio šverc narkotika u koji je umiješan on i njegovi saučesnici iz Istočnog Sarajeva koji su se nedavno i razotkrili.
Paralelno sa pokušajima da dostavimo materijalne dokaze prikrivanja ubistva tužilaštvu, koje je spriječio Borovčanin, sestra i ja smo materijal predali načelniku kriminalističke policije gospodinu Teodoroviću, koji je obećao da će postupiti profesionalno i učiniti sve što je potrebno da se krivci razotkriju.
Samo dva dana pošto nas je načelnik Borovčanin spriječio u predaji dokaza tužilaštvu i držao u svom privatnom zatvoru, zvanično je saopštena vijest da je načelnik Teodorović pronađen mrtav u svom automobilu. Autopsija naravno nije izvršena a javnosti je plasirana priča da je tokom vožnje doživio infarkt, skrenuo sa puta i preminuo.
Znajući metode kriminalaca iz policije koji su poslali plaćenika da mi prijeti, čak u zgradi policijske uprave i fizički me napadne, osnovano sumnjam i već ranije sam to pominjao da smrt tadašnjeg načelnika, uopšte nije prirodna, nego da su ga prethodno otrovali upravo ti kriminalci.
Mene su tokom godina više puta pokušavali i da otruju i da navuku u zamku, šaljući gomile vrbovanih doušnika iz kriminalnih krugova ili ucijenjenih nekim aferama odnosno podmetnutim dokazima.
Pošto ništa od toga nije uspjelo a njihovi saučesnici, zaduženi za likvidacije i premlaćivanja su dobrim dijelom završili iza rešetaka, pod zemljom ili su u bjekstvu, kriminalcima iz policije nije preostalo ništa drugo, nego da me lično napadaju i prijete ubistvom.
SVE U SKLADU SA ODREDBAMA IZ "CRNE KNJIGE" PO KOJIMA POSTUPAJU I SUDIJE...
Uopšte nije isključeno da će prilikom mog narednog dolaska u zgradu policijske uprave Bijeljina, odmah pucati na mene a onda me optužiti za napad ili podmetnuti neko oružje, eksploziv ili slično, kako bi opravdali likvidaciju ali ni takva opasnost me neće zaustaviti u razotkrivanju te kriminalne bande, odgovorne za stotine neriješenih likvidacija i pljačku milijardi maraka svake godine.
Trojica pripadnika kriminalističke policije čija sam imena naveo, naravno uopšte nisu jedini u tom mafijaškom klanu, nego ih je mnogo a šefovi tog klana su prije svega Dodik Milorad i Dragan Lukač, koji su od policije stvorili svoju privatnu bandu.
U PRILOZIMA SU NEKI OD USPJEHA PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KLANA... DIVITE SE NJIHOVIM HEROJSKIM PODVIZIMA I SJETITE SE TOGA SVAKI PUT KADA IH SRETNETE...

PRILOZI

Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Ručni rad policije i tužilaštva
Ručni rad republike srpske

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
zdenkobajo@gmail.com
065831902

25.10.2019.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE SEKULIĆ

ZLOČINI I DESETINE UBISTAVA IZ RANIJEG PERIODA ZAKLJUČNO SA LIKVIDACIJOM DVOJICE POLICAJACA U SARAJEVU SU DIREKTNO NA SAVJESTI I SUDIJI SEKULIĆ I SVIM DRUGIM SUDIJAMA I OKRUŽNIM TUŽIOCIMA, SVIM PRIPADNICIMA PRAVOSUĐA I POLICIJE, KOJIMA SAM GODINAMA DOSTAVLJAO DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO...

DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE SEKULIĆ

Prijava se dostavlja državnoj agenciji jer godinama pripadnici mafijaškog klana iz policije, suda i tužilaštva, koji su umješani u ubistvo, pljačku preko Bobar grupe i više drugih krivičnih djela štite jedni druge a sad su počeli javno da mi prijete ubistvom pošto su poslali NN batinaša u civilu da me napadne u zgradi PU Bijeljina dok su uniformisani službenici posmatrali... ali to nije tema ove prijave.
Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca
(1) Sudija ili javni tužilac koji u vršenju svoje službene dužnosti u namjeri da pribavi sebi ili drugom korist ili da drugom nanese štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Istom kaznom kazniće se i sudija Ustavnog suda Republike Srpske koji u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske izvrši djelo iz stava 1. ovog člana. (3) Ako je djelom iz st. 1. ili 2. ovog člana pribavljena korist ili nanesena šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina.
OBRAZLOŽENJE
Kao prvi prilog i dokaz ove prijave dostavljam dokument ureda disciplinskog tužioca "Odluka po UDT 16893/17 od 19.02.2019.".
Ta odluka je kako se i navodi u obaveštenju, bila vezana za moj zahtjev za pristup informacijama i predmete koji su privatno vlasništvo od 15.07.2016. po kojem nije postupljeno.
Ured disciplinskog tužioca me dalje obavještava da je prema izvršenim provjerama ustanovljeno da je počinjen propust referenta te zahtjev nije ni dostavljen sudskoj upravi a da je predsjednik suda protiv odgovornog referenta preduzeo potrebne mjere.
Time je suštinski, ured disciplinskog tužioca ustanovio da za kršenja mojih prava nije odgovoran niko iz sudske uprave s obzirom da o svemu nisu imali nikakvih saznanja zbog propusta nekog drugog službenika.
Ali sa druge strane, to da li je na moja prava izvršen napad, krivicom nekog sudije, okružnog tužioca, sudskog policajca ili službenika suda, suštinski je nebitno, jer svi oni nastupaju u ime Republike Srpske.
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, koji je vodila sudija Sekulić Cvijeta se odnosi na dan 15.12.2016. kada sam lično došao da ostvarim svoja prava, tražena navedenim zahtjevom a kojom prilikom su pripadnici sudske policije krajnje drsko i bezobrazno bacili dokumentaciju na pod i odbili o mom dolasku obavijestiti osnovni sud i tužilaštvo.
Moja upozorenja pripadnicima sudske policije da prekinu sa napadima na garantovana prava i prikrivanjem dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice, koje sam donio sa namjerom da predam tužiocu i pokazao svim prisutnima, (Snimci dokaza krivičnih djela) su po naredbi kriminalca Borovčanin Danka, predstavljana kao kršenje javnog reda i mira a potom je u tom napadu na moja prava saučestvovala i sudija Sekulić Cvijeta, odbivši da ustanovi sve činjenice, uključujući i ovu do koje je došao ured disciplinskog tužioca.
Detaljniji i pregledniji snimci materijalnog dokaza ubistva se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje je u vrhu snimak MUP-a, neposredno poslije ubistva osmogodišnje djevojčice a ispod su snimci načinjeni poslije preuzimanja iz sudskog depoa 2015-te. Dakle od 2009. do 2015. je ovaj predmet skinut sa ubijene djevojčice skrivan a porodica proglašavana ludacima sve sa ciljem da se zataška šverc i pljačka preko Bobar grupe u čemu udio imaju mnogi kriminalci instalirani u državnim organima.
To je dakle `profesionalno postupanje` mafijaškog klana iz istražnih organa a kakvi su monstrumi u pitanju može se vidjeti na slici "Ručni rad policije". Vidljiva je rana na grudima djevojčice koja je nanesena istim predmetom, koji je presjekao i kaiš ruksaka koji je nosila preko ramena. Zlikovci su dakle taj ruksak sklonili, oprali benzinom i sakrili da bi ubistvo predstavili kao samopovređivanje. I sada je u tom zločinu saučesnik i Sekulić Cvijeta, sve zbog milijardi opljačkanih preko Bobar grupe.
Postoji više dokumenata koji dokazuju prekršaje i čak krivična djela sudije Sekulić Cvijete a ovom prilikom, zbog jednostavnosti priložiću samo jedan i to dokument pod nazivom "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17".
U popisu mojih zahtjeva, vezano za dokumentaciju i svjedoke, izdvajam materijal koji sam tražio upravo pomenutim zahtjevom od 15.07.2016. a koji je obrađivao i ured disciplinskog tužioca, ustanovivši odgovornost službenika Republike Srpske.
Što se tiče svjedoka koje sam predložio, od navedenih izdvajam gospodina Aida Hanušića, predsjednika osnovnog suda i Dijanu Savić Božić, sekretara osnovnog suda u Bijeljini.
Sudija Sekulić Cvijeta je odbila sve moje prijedloge vezano za dokumentaciju i svjedoke, iako je bila dužna utvrditi sve činjenice, odnosno da li postoji bilo čija odgovornost, zbog napada na moja prava garantovana ustavom i zakonima a ona to nije učinila sa ciljem ne samo da meni nanese štetu nego da zaštiti pripadnike klana koji su ubili djevojčicu prilikom šverca u Bobar grupu i naravno koji su godinama pljačkali milionske iznose.
Da je pozvala bilo koga iz sudske uprave da svjedoči, isti su mogli na pretresu posvjedočiti da moj zahtjev od 15.07.2016. čiju sam kopiju priložio u postupku, nikada nije došao do njih zbog greške službenika suda, odnosno da ne postoji nikakva moja odgovornost nego brutalni napad sudske policije na prava garantovana ustavom.
Odgovornost sudije Sekulić Cvijete je utoliko veća, pošto se radi i o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a za šta su odgovorni inspektori, Marković Dragoslav, Siniša Vrućinić, Stanko Stanišić i drugi koji su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji, da bi prikrili krijumčarenje u Bobar grupu.
Taj materijalni dokaz sam i doneo kritičnog dana, pokazivao ga svim prisutnim službenicima a takođe sam ga doneo i na pretres tražeći od sudije Sekulić da postupi prema zakonu i o materijalnom dokazu krivičnog djela, obavijesti nadležne organe na šta je obavezna zakonom o krivičnom postupku, što ona nije učinila iako je taj moj zahtjev unijela u zapisnik.
Cijelim tim postupkom je dirigovao i manipulisao, kriminalac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je godinama nezakonito primjenjivao fašističke metode i zabranjivao pristup pripadnicima porodice ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, kako bi nas spriječio da dostavimo dokaze o ubistvu i pokrenemo istragu a sve sa ciljem da prikrije šverc narkotika iz Istočnog Sarajeva, preko Bijeljine, te dalje do Banjaluke i Evropske unije u koji je umiješan on i njegovi saučesnici iz narko mafije sa područja Istočnog Sarajeva.
Prethodnih godina su pripadnici tog klana izvršili ili saučestvovali u više likvidacija a samo ove godine su ubijeni Miloš Ostojić i Slaviša Krunić dok je Slobodan Vasiljević srećom preživio napad. Ubijali su jer nisu pohapšeni odgovorni za ubistvo Ivone Bajo i umjesto da budu na izdržavanju kazne, ostali su na slobodi i nastavili sa pljačkom i ubistvima.
TI ZLOČINI I DESETINE UBISTAVA IZ RANIJEG PERIODA ZAKLJUČNO SA LIKVIDACIJOM DVOJICE POLICAJACA U SARAJEVU SU DIREKTNO NA SAVJESTI I SUDIJI SEKULIĆ I SVIM DRUGIM SUDIJAMA I OKRUŽNIM TUŽIOCIMA, SVIM PRIPADNICIMA PRAVOSUĐA I POLICIJE, KOJIMA SAM GODINAMA DOSTAVLJAO DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO...

PRILOZI

Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Ručni rad policije
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, (SUDSKI SPIS)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.10.2019.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-1282-18

NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-1282-18

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
PO PREDMETU AP-1282/18

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava Zdenka Baje i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa.
NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

Završni pravni lijek "Ustavni sud AP-1282/18 od 22.05.2019" ne samo da ne sadrži nikakav argument kojim se eventualno osporavaju i degradiraju moji dokazi i iznesene činjenice, nego se čak iznosi lažna tvrdnja da citiram sa strane 3 " apelant nije ponudio relevantne argumente koji bi opravdali njegove tvrdnje da je na bilo koji način došlo do povrede ustavnih prava na koja se pozvao. TO JE NARAVNO LAŽ. Ustavni sud niti čita niti analizira apelacije nego prepiše izjašnjenje koje im dostave sudije koje su prethodno smišljeno kršile zakon i štitile interese mafije. U nastavku ću opisati više teških kršenja prava na pravično suđenje a za početak ističem DA NE SAMO DA MI NIJE OMOGUĆENO DA ISPITAM GLAVNOG SVJEDOKA KOJI JE NAVODNO IZDAO NAREDBU, NEGO SA TAJ NIJE NI POJAVIO NA PRETRESU. SUDIJA ODNOSNO SUD JE VIŠE PUTA KORISTIO TERMIN "IZVRŠENI PREKRŠAJ" PRIJE DOKAZNOG POSTUPKA I PRESUDE IAKO STRANKA IMA PRAVO DA SE SMATRA NEVINOM A SVAKI OD OVA DVA ELEMENTA JE GARANTOVAN ZAKONOM KAO USLOV ZA PRAVIČNO SUĐENJE.
PROCESNI PREKRŠAJI I POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE :
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017.
- Sud je bio dužan utvrditi osnovanost mojih pismenih ukazivanja na to da su dokazi protiv mene pribavljeni kršenjem prava i nezakoniti su jer sam napadače jasno i glasno upozoravao da to ne čine što je potvrdio svjedok Čivić Omer.
- U pozivu na pretres po 80 1 Pr 082502 17 Pr navodi se da sam okrivljen za prekršaje iz člana 7 i 27 ZOJRIM.
- Sudija Sekulić Cvijeta je hitno okončala postupak u sred kolektivnog odmora bez saslušanja glavnog svjedoka i bez uvida u spise koje sam predložio jer kako se ispostavilo saučestvovala je u uništavanju predmeta iz koga je sačinjen falsifikat a čiju sam kopiju priložio na pretresu tražeći da se izvrši uvid u spise suda i MUP-a iz tog predmeta.
- U rješenju 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017. oglašavam se odgovornim po članu 7 i drugom članu 24 ZOJRIM.
- U prvostepenom postupku na pozivu i zapisnicima predmet ima broj prekršajnog suda 80 1 Pr 082502 17 Pr.
- U rješenju istog prvostepenog suda od 02.08.2017. predmet ima drugačiji broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, (0 umjesto 1).
- U rješenju drugostepenog suda od 30.11.2017. predmet ima ponovo novi broj 80 0 Pr 0082502 17 Pžp ( dodata "0").
- Poziv Jovici Mitroviću nosi broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, sadrži unaprijed pripremljen stav sudije "da je počinjen prekršaj" čime se krše prava iz člana 9 stav 2. tačka 1 i pravo na pravično suđenje, (što je ponavljano više puta tokom postupka).
- Predao sam prijedlog za oslobađanje od takse po kome nije donesena nikakva odluka jer sudija uopšte ne čita moje podneske.
- Moja žalba, (skenirana na disku) se od strane drugostepenog suda djelimično usvaja i opisuje kao "DJELIMIČNO OSNOVANA" ali zanimljivo je to da nijednu temu koju sam obradio u žalbi nije drugostepeni sud ne samo demantovao nego ni pomenuo a usvaja se i oglašava osnovanim oslobađanje od takse koje ja u žalbi nisam ni tražio... NEVJEROVATNO...
Ove nepravilnosti su više nego dovoljne da se poništi kompletan postupak a u nastavku su teška krivična djela.

POZADINA I UZROCI DISKRIMINACIJE
23. jula 2009. mafijaški klan je prilikom krijumčarenja u zločinačku organizaciju Bobar grupu ubio osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre. Dokumenti i dokazi koje pominjem su dio materijala koji sam doneo u zgradu dana 15.12.2016. i imao namjeru prijaviti krivična djela u čemu sam onemogućen.
S obzirom da je godinama ranije i poslije toga bila u toku pljačka stotina miliona i milijardi maraka preko Bobar banke, pripadnici mafijaškog klana, zaposleni u policiji, tužilaštvu i sudu su uklonuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom i uklonili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao pad sa bicikla.
Materijalni dokaz ubistva je dječji ruksak, (Snimci dječjeg ruksaka) koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena a isti je dvostruko presječenog kaiša, što se desilo prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice. Presječeni dio nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi masti ili ulja sa kamiona koji je dovezao robu a prilikom skretanja u firmu iz Bobar grupe mu je pukla traka kojom su učvrstili rezervoar kamiona te i danas na ulazu postoje dva paralelna traga, (Mjesto zločina) ostala od rezervara koji je pao na asfalt.
Da bi taj zločin i mnoga druga krivična djela ostala sakrivena, pripadnici mafije izdaju tajnu, nezakonitu i fašističku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u tužilaštvo, kako formalno ne bi mogli dostaviti nijedan dokaz o ubistvu a oni istovremeno da mogu glumiti kako o svemu nemaju pojma što se može vidjeti iz priloženog dokaza, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.).
Ali 15.04.2015. sud vraća porodici izuzete stvari, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) koje su bile u depou i tom prilikom se konstatuje stanje u kome se ruksak nalazi a jedan predmet metalna korpa uopšte nije vraćen te u narednom periodu se pismeno traži od svih državnih organa da se izjasne kako je došlo do presijecanja kaiša i pranja benzinom te zašto jedan predmet nije vraćen što se vidi iz dokaza "Zahtjev organima BIH 15.07.2016." a na šta nikada nije odgovoreno.
Takvih zahtjeva je bilo mnogo i u ranijem periodu a i kasnije ali naravno neću ih sada prilagati jer su sasvim dovoljni ovi od 15. jula 2015. a samo 25 dana kasnije izdata je "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom se nalaže povrat privatnog vlasništva traženog i spornog dana a što je organ BIH, "Sudska policija" spriječila brutalno kršeći ustav i zakone a prekršajni sud se ponašao kao da se ništa od svega toga nije desilo...
ČINJENIČNI OPIS SPORNOG DOGAĐAJA
S obzirom da je ubistvo osmogodišnje djevojčice smišljeno prekriveno, niko od takozvanih državnih organa a u stvari servisa mafije, nije htio da odgovori a suštinski nije ni mogao jer odgovora nemaju te sam lično otišao 15.12.2016. sa materijalnom dokazom ubistva i zahtijevao od sudske policije da odmah obavijestiti sud i tužilaštvo te da postupe po svojoj obaveze iz zakona i utvrde kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva ko ga je uklonio sa mjesta ubistva, oprao benzinom i sakrio te da se utvrdi kako je došlo do presijecanja, odnosno da li je predmet koji je presjekao kaiš istovremeno i ubio djevojčicu a što se htjelo prikriti.
Pripadnici sudske policije su po nalogu svog načelnika, odbili da obavijeste tužilaštvo, rekavši mi da postoji zabrana pristupa i da im je čak rečeno da se tužioci uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
Pismeno rješenje o tome, odnosno o zabrani pristupa koje sam tražio mi nisu dali, što najbolje pokazuje da je u pitanju kriminal a da je ta naredba postojala vidi se iz sudskog dokumenta "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011." no da je bila nezakonito, vidi se iz odgovora svih državnih organa. Prije svega "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." koji sadrži i postavljena pitanja i odgovore te "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." u kojim se dokumentima konstatuje da nikada nisu donijeli takvo rješenje.
Pošto sudska policija nije htjela obavjestiti tužolaštvo i sud o dokazima kriminala i mojim zahtjevima na to razbojništvo i organizovani kriminal sam izvadio materijalni dokaz ubistva, (Snimci dokaza krivičnih djela) i pokazao ga prisutnima te ih upozorio da prekinu sa prikrivanjem kriminala i sa kršenjem prava, garantovanih ustavom i zakonima inače time postaju saučesnici u ubistvu i da će krivično odgovarati.
Ta scena se vidi na fotografijama snimljenih video nadzorom, pa čak i detalji kada je sudski policajaca bacio dokumente na pod umjesto da postupi profesionalno. S druge strane ni na jednom snimku ne postoji LAŽNI OPIS, gdje bi se vidjelo da mi bilo ko prilazi i izdaje naredbu na stranu to što bi taj IZMIŠLJENI DOGAĐAJ moralo dokazivati podnosilac zahtjeva. Umjesto da pokaže i dokaže preko video snimaka i službenika koji je navodno izdao naredbu, BIH je preko svojih organa umjesto toga i svjedoka koji nije htio da LAŽE PRED SUDOM, istog izostavila a angažovala druge koji su pristali da LAŽU.
Da bi prikrili svoje kriminalne aktivnosti, pripadnici mafije pokušavaju taj događaj predstaviti kao kršenje javnog reda i mira, iako su oni mene bukvalno kao razbojnička družina napali, kršeći prava garantovana ustavom, lažirali zapisnik, tvrdeći da je neki policajac izdao naredbu da izađem što je gnusna laž i ne vidi se uopšte na snimcima. Na stranu što su smišljeno kršili zakon i prikrivali zločin.
Čak je predloženo zahtjevom da taj policajac Lazić Milan bude glavni svjedok i objasni kakvu je naredbu navodno izdao i zašto, međutim on se na suđenju uopšte nije pojavio kao ni predloženi svjedok Filipović Danica a materijal koji sam ja tražio da se dostavi, sudija nije htjela obezbijediti, nego je spis uništen kako bi se prikrili dokazi o falsifikovanju sudskog rješenja.
Osim toga sudija, odnosno sud su me unaprijed proglasili krivim, što se vidi iz priloga "Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr" upućenom sudskom tehničaru gdje se kao razlog pozivanja navodi da sam izvršio prekršaj i to prije bilo kakvog sudskog dokazivanja što je direktno kršenje prava na pravično suđenje.
Osim toga naravno, prekršeno je i pravo da mogu ispitati navodnog svjedoka koji je kao izdao neku naredbu ali pošto je to bila laž a gospodin nije htio lagati pred sudom, onda taj svjedok nije ni izveden a što je takođe suprotno zakonu i viši sud je morao takvu presudu prema zakonskim odredbama odbaciti.
Ali s obzirom da se u Bosni i Hercegovini prikriva na stotine ubistava, uključujući i likvidacije vatrenim oružjem i eksplozivima u te zločine su umiješani mnogi pripadnici pravosuđa te smišljeno falsifikuju činjenice i donose presude i rješenja po nalazima šefova mafije a nikako po zakonskim odredbama.
Na kraju je poslije moje pritužbe VSITV-u, "ustanovljeno" da je došlo do "greške" službenika, (Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.) i moj zahtjev od 15.07.2016. navodno nije dostavljen sudskoj upravi. Negativne posljedice i nanesenu štetu meni, sve uz lažiranje i falsifikovanje činjeničnog stanja ne samo da nisu otklonjene nego se i ne pominju.
I to je naravno LAŽ, jer se ne radi ni o kakvoj "grešci" nego namjernom prikrivanju dokaza ubistva i smišljenom kršenju prava. O navodnim "preduzetim mjerama" protiv odgovornog referenta nikad nisam obavješten nego ja ta LAŽ upotrebljena kao izgovor da bi UDT mogao okončati predmet. S druge strane sasvim je nebitno koja je osoba odgovorna za kršenje mojih prava jer svaki službenik nastupa u ime države i prema zakonu je javni organ odnosno država odgovorna za nanesenu štetu.
Osim toga, sve i da je tačno ta LAŽ o "grešci" službenika to ne mjenja činjenicu da je sudska policija morala reagovati profesionalno čak i da sam se prvi put pojavio pred njima sa dokazima ubistva. UMJESTO DA HITNO PREDUZMU SVE ZAKONOM OBAVEZUJUĆE RADNJE DA SE SAČUVAJU DOKAZI TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA, KORUMPIRANI SLUŽBENICI GESTAPOVSKIM METODAMA TRETIRAJU GRAĐANE I SMIŠLJENO PRIKRIVAJU ZLOČINCE.
To razbojništvo je u međuvremenu eskaliralo te sam nedavno, 22.05.2019. fizički napadnut čak i u zgradi MUP-a, od NN službenika u civilu, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se više ikada pojavim, na šta prisutni uniformisani policajci ne samo da nisu reagovali i spriječili napad, nego su odbili sačiniti zabilješke i reći mi ime napadača. Nisu me uspjeli uplašiti ali to samo pokazuje kakve metode se koriste za zastrašivanje građana. Događaj sam potom pismeno prijavio tužilaštvu te mi se osoba koju sam naveo kao vjerovatnog napadača pismeno obratila "Pismo od Mitra" tvrdeći da nema veze sa napadom na mene i da sam ga zamjenio sa nekim od inspektora. Podaci o zaposlenju koje pominje se mogu vidjeti u prilogu "Mitar Stanković info".
PARALELNI KONTINUIRANI TAJNI NADZOR I MONTIRANA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA
Uz sve ovo, veoma je bitno istaći i činjenicu da je kriminalni klan 2015-te, pokrenuo nezakoniti predmet protiv mene pred nenadležnim organima sa druge teritorije ponovo falsifikujući dokumentaciju.
Naime ja sam u januaru 2015. predao sudu dopis pod nazivom "Ko su falsifikatori" 16.01.2015. sa priloženom krivičnom prijavom i dokazima falsifikata te je glavni republički tužilac doneo odluku "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." da se moja krivična prijava dodijeli u rad drugom tužilaštvu s obzirom da sam prijavio pripadnike državnih organa pod nadležnošću ovog tužilaštva. SUMARNO GLEDANO MI JE U MJESNIM - NADLEŽNIM ORGANIMA BIO KONSTANTNO ZABRANJEN PRISTUP A ISTOVREMENO JE LAŽIRANA NADLEŽNOST NENADLEŽNIH ORGANA I PRIPREMAN POKUŠAJ LIKVIDACIJE.
Dake, pripadnici klana vrše bezočnu manipulaciju i sačinjavaju pomoćni dokument kojim me pokušavaju optužiti za povredu ugleda suda i spajaju ga sa spomenutom odlukom republičkog tužilaštva što se vidi iz priloga "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." te lažiraju nadležnost i vode tajnu istragu protiv mene, koja je uključivala snimanje komunikacija krađu pošte, čak i za sud u Strazburu je ukradena pošiljka, te angažovanje doušnika i timova za likvidaciju a naravno bio mi je zabranjen pristup lokalnom tužilaštvu. Da je nadležnost falsifikovana, vidi se i u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." u kojoj se pozivaju upravo na tu odluku republičkog tužilaštva od 01.06.2015.
Tokom godina od 2015. do 2019. više puta je pokušano moje ubistvo i dva puta sam prisilno vođen na teritoriju Istočnog Sarajeva te ostavljen na ulici iako sam tražio hitnu pomoć zbog teških problema sa disanjem i povraćanje jer su me tamo čekali timovi za likvidaciju.
Navodno rješenje o nadležnosti se krilo od mene ali sam uspjelo da dobijem kopiju od republičkog tužilaštva a kako se pokušala lažirati nadležnost vidi se i iz takozvanog izjašnjenja gdje se to pokušava izvesti upravo onim rješenjem kojim se moja krivična prijava daj njima u rad.
I tako dakle, pošto su već ubili osmogodišnju djevojčicu i pokušavaju prikriti to ubistvo što im teško ide s obzirom da sam razotkrio sve detalje i objavljujem ih na internetu, pripadnici mafijaškog klana su odlučili da ubiju i mene i to tako da me dovuku na neku udaljeno lokaciju kao metu ekipi za likvidaciju.
Takvih primjera je mnogo a navešću samo posljednje i najpoznatije, odnosno slučaj otmice i ubistva Davida Dragičevića, 18-24.03.2018. potom likvidaciju vatrenim oružjem Slaviše Krunića, 22.04.2019. vlasnika zaštitarske kompanije te pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića 01.06.2019. upravo na teritoriji Istočnog Sarajeva a koju je srećom preživio.
Taj pokušaj ubistva je izvršio upravo jedan od timova koji su pokušali i mene da ubiju a godinama su pod zaštitom pripadnika mafije iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji su ih oslobađali više puta prethodnih godina za više krivičnih dijela uključujući i pokušaje ubistva.
Osim navedenih dostavljam i dokumentaciju iz sudskog predmeta, počev od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka do odluke Ustavnog suda AP-1282/18 od 22.05.2019 a posebno skrećem pažnju na moje "Pismeno upozorenje o povredi prava iz UDOLJP i KOZLJPIOS". U pitanju su "Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima" i "Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda".

PRILOZI - PO GRUPAMA

Pozadina i uzroci diskriminacije
Činjenični opis spornog događaja
Paralelni kontinuirani tajni nadzor i montirana optužnica pred nenadležnim organima
Poziv suda za 80 1 Pr 082502 17 Pr sa prilozima
Dopisi i zahtjevi stranke sudu

Fotografije video nadzora
Pismeno upozorenje o povredi prava iz UDOLJP i KOZLJPIOS
Zapisnici sa pretresa
Sudska rješenja i pravni lijekovi
Ustavni sud po AP-1282-18 od 22.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.10.2019.

KAKO SU PRIPADNICI MAFIJAŠKOG KLANA LAŽIRALI NADLEŽNOST

Razlog za sve ovo je to što su pripadnici mafijaškog klana koji stoji iza ovog kriminalnog projekta. istovremeno i saučesnici u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu i isti su iritirani mojim konstantnim iznošenjem dokaza o tome i objavom članaka na internetu, kojima se razotkriva njihova veza sa narko i auto mafijom sa tog područja, odgovornom za desetine likvidacija koje su uglavnom neriješene, uključujući i ubistva komandira policijskih stanica...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

KAKO SU PRIPADNICI MAFIJAŠKOG KLANA LAŽIRALI NADLEŽNOST

UNAPRIJED SKREĆEM PAŽNJU DA SE OVDE NE RADI O NEKIM PRIMJEDBAMA I KRŠENJU PRAVA VEZANO ZA ODLUKU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS "T12 0 KTA 0000398 15" NEGO NA ČINJENICU DA TA ODLUKA NIJE POŠTOVANA NITI PROVEDENA NEGO JE NIŽI ORGAN - OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU, POSTUPIO SUPROTNO TOJ ODLUCI I FORMIRAO POTPUNO DRUGI PREDMET KOJI NEME NIKAKVE VEZE SA POMENUTOM ODLUKOM A IZVAN JE NJIHOVE NADLEŽNOSTI, ŠTO JE SMIŠLJENI ORGANIZOVANI ZLOČINAČKI PODUHVAT...
U ovom tekstu ću uz dokaze objasniti kako su pripadnici mafijaškog klana lažirali nadležnost i montirali optužnicu protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu.
Iz priloga, "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje su bili prisiljeni kreirati na zahtjev osnovnog suda u Bijeljini, vidi se da svoju takozvanu "nadležnost" opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju su i priložili a na njoj se čak vidi i prijemni pečat OJTIS sa datumom 04.06.2015..
Podsjećam da je Republičko tužilaštvo Republike Srpske, najviše tužilački organ i sva tužilaštva su dužna postupati prema njihovim nalozima i nikako ne smiju preinačavati te odluke.
Ali kada se pročita ta odluka republičkog tužilaštva vidljivo je da se njome nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

U pitanju je krivično djelo "falsifikovanje službene isprave" povodom čega sam vremenom podnio više krivičnih prijava s obzirom na to, da sam dolazio do dodatnih dokaza i krivaca koji su umiješani u to a ne pominje se nikakav dopis niti broj tužilaštva iz Bijeljine, koji su u svom "izjašnjenju" pokušali podmetnuti kao vezu sa ovom odlukom.
Takođe prilažem moj dopis pod nazivom "Ko su falsifikatori" i na prijemnom pečatu se vidi da je predat osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a narednih mjeseci sam ga slao poštom na više adresa, uključujući i Republičko tužilaštvo Republike Srpske te objavio na internetu 25.03.2015. na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/03/25/3811798".
U prilogu tog dopisa se nalazila, krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata i Republičko tužilaštvo je donijelo odluku da po toj prijavi postupa tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Ali posto su prijavljene osobe na uticajnim pozicijama i imaju dotok informacija, očito su saznali za tu prijavu i odluku Republičkog tužilaštva te odlučili da zamijene predmete i umjesto da postupe po naredbi Republičkog tužilaštva oni su formirali nelegalni predmet protiv mene i uz njega podmetnuli falsifikovani dopis tužilaštva u Bijeljini.
Pri tome mislim da je taj dopis načinjen naknadno sa lažnim datumom, kako bi se izvela manipulacija sa navodnom nadležnošću. Povreda ugleda suda je jedno od najbanalnijih krivičnih dijela iz zakona s obzirom da je tada maksimalna zaprijećena kazna bila 6 mjeseci zatvora i pripadnici kriminalne grupe su zbog toga pokušali da montiraju neko teže krivično djelo, pokrećući nezakonito posebne istražne radnje i angažirajući desetine doušnika da me prate, prikupljaju podatke i pokušaju navesti u klopku gdje me čekao tim za likvidaciju.
Ali o tom dijelu, ovih kriminalnih aktivnosti neću prilagati dokaze, nego potenciram isključivo kriminalni pokušaj lažiranja nadležnosti sa ciljem da dođem dobrovoljno ili budem prisilno doveden na lokaciju Istočnog Sarajeva gdje me čekao tim za likvidaciju.
Na sve moje zahtjeve da mi dostave rješenje o svojoj nadležnosti, pripadnici tužilaštva u Istočnom Sarajevu pod komandom kriminalca Rajka Čolovića su to uporno odbijali i tek poslije naredbi suda u Bijeljini sam dobio dokaz, (pomenuto izjašnjenje od 26.03.2019.) da su lažirali svoju nadležnost i time direktno udarili ne samo na moja prava nego i na Ustav Republike Srpske, zakon o tužilaštvima i zakon o krivičnom postupku.
Razlog za to je što su pripadnici mafijaškog klana koji stoji iza ovog kriminalnog projekta. istovremeno i saučesnici u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu i isti su iritirani mojim konstantnim iznošenjem dokaza o tome i objavom članaka na internetu, kojima se razotkriva njihova veza sa narko i auto mafijom sa tog područja, odgovornom za desetine likvidacija koje su uglavnom neriješene, uključujući i ubistva komandira policijskih stanica.
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je dakle djelovalo potpuno izvan zakonskog pravnog sistema Republike Srpske i suprotno odluci Republičkog tužilaštva, lažiralo nadležnost, pokušavajući ne samo mene da uvjeri u regularnost nego i druge državne organe, tvrdeći u svojim dopisima da imaju nadležnost, što je kako se vidi obična laž...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.10.2019.

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE O ZLOČINCIMA SA CRNOM KNJIGOM

Ne postoji nikakav drugi razlog za toliko odugovlačenje nego primjena posebnih istražnih radnji a tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE O ZLOČINCIMA SA CRNOM KNJIGOM

Veza : Krivična prijava "Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom".
Dana 22.05.2019. sam napadnut fizički, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom u zgradi Policijske uprave Bijeljina a pošto sam tražio da mi se omogući prijavljivanje više krivičnih djela te ostvarivanje više prava garantovanih zakonom. Umjesto toga, obavještene su osobe koje sam namjeravao prijaviti i za manje od 10 minuta su se pojavili pored mene sa ciljem valjda da me uplaše a kad to nije uspjelo nekih sat kasnije se pojavilo NN lice, koje me i fizički napalo. Naknadno sam saznao da se radi o Stanković Mitru, pripadniku posebne jedinice policije iz rata, (vjerovatno odgovornom za krivična djela i pljačke i iz ratnog perioda) a sada umješan u prikrivanje ubistava i pljačku nad građanima. Prije samo 2 dana je grupa koja je bila angažovana i mene da ubije, pokušala ubistvo Slobodana Vasiljevića, metalnim palicama a njihov pripadnik je prije oko mjesec dana, (Mladen Deurić) tek primljen u sudsku policiju, ubio, (kao slučajno) svjedoka pred zgradom suda u Vlasenici, koji tako više neće moći svjedočiti ni protiv koga. TO JE NARAVNO ZVANIČNA VERZIJA I JASNA PORUKA SVIMA KOJI SU PRIJETNJA MAFIJAŠKOM FAŠISTIČKOM REŽIMU DODIK MILORADA.

Već sam dostavio dokaze o tome da su pripadnici mafijaške mreže izvršili više kriminalnih radnji i suprotno odluci Republičkog tužilaštva, zamijenili predmete u tužilaštvu u Bijeljini i Istočnom Sarajevu te protiv mene montirali i lažirali nezakonitu optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" pred nenadležnim tužilaštvom i sudom.
Razlog za to je moje višegodišnje pisanje o prikrivanju ubistva osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a u čemu učestvuju, zaključno sa prethodno navedenim, sljedeće osobe : Danica Stjepanović, Novak Kovačević, Gruhonjić Muhamed, Marković Dragoslav, Čalović Rajko, Jovana Tomaš, Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i više drugih lica.
Ovom prilikom skrećem pažnju na jedan drugi segment a to su "posebne istražne radnje" koje su s obzirom da je optužnica nezakonita i same nelegalne a sprovode se samo po ovom predmetu od polovine 2015.
To je potpuno jasno s obzirom na činjenicu da je optužnica protiv mene podignuta 29.11.2017. a povod za nju je dopis republičkog tužilaštva od 01.06.2015. što je oko dve i po godine ranije.
Ne postoji nikakav drugi razlog za toliko odugovlačenje nego primjena posebnih istražnih radnji a tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali.
S obzirom da ništa od toga nije uspjelo na kraju se podiže i nezakonita optužnica isključivo sa ciljem da se natjeram navodno "dobrovoljno" tamo gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko i auto mafije.

Stanković Mitar, koji me je napao i prijetio ubistvom ako me ponovo vidi je očito ili direktno uključen u nelegalno nadziranje građana ili ima kontrolu nad službenicima koji se time bave. U prilogu je "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" predata formalno i u OJT Bijeljina ali pošto su pripadnici tog tužilaštva saučesnici dodikove mafijaške mreže jasno je da neće ništa učiniti a sa druge strane nadležnost Tužilaštva BIH je osnovana s obzirom da je u kriminal umješano više lica sa područja više tužilaštava i sudova uključujući pripadnike policije, suda i tužilaštva...

PRILOG

Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.10.2019.

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 097102 18 P

O kršenju prava tokom postupka dovoljno govori samo to da sam predao 3, (TRI) pismena "Zahtjeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" čije kopije prilažem i umjesto da sud postupi po njima i zaštiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezan, (Zakonom o sudovima) to nije učinjeno nego sam umjesto toga 22.05.2019. kada sam lično tražio dokumente, fizički napadnut u PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako ponovo dođem...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 097102 18 P

Napomena : U skladu sa uputama iz obrasca za Apelaciju, (Prilog 3) "Ako još uvijek imate mogućnost da se obratite nekom drugom organu ili sudu na nivou države ili entiteta, trebate to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene." podnosim ovu Apelaciju jer je očigledno da sud neće da štiti prava niti postupa po zakonu nego me izlaže životnoj opasnosti, prijetnjama i fizičkim napadima a štiti pripadnike kriminalnog klana.
PRAVA PREKRŠENA TOKOM POSTUPKA ODNOSNO TOKOM DISKRIMINACIJE
Pravo na pravicno sudjenje čl, 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima; Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom, po čl 16 Ustava RS; Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi; Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom; Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni; Pravo na ličnu slobodu i sigurnost; Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.
O kršenju prava tokom postupka dovoljno govori samo to da sam predao 3, (TRI) pismena "Zahtjeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" čije kopije prilažem i umjesto da sud postupi po njima i zaštiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezan, (Zakonom o sudovima) to nije učinjeno nego sam umjesto toga 22.05.2019. kada sam lično tražio dokumente, fizički napadnut u PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako ponovo dođem.
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE PO APELACIJI POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U ovom predmetu se diskriminacija i kriminal ogleda u tome da je nenadležno tužilaštvo iz Istočnog Sarajevo, pokušalo lažirati nadležnost i tako otvoriti predmet protiv mene, konstantno krijući dokumentaciju i prije svega navodno rješenje o nadležnosti. To se nastavilo i po mojoj tužbi kada sud i poslije više mojih zahtijeva, UKLJUČUJUĆI TRI PISMENA, nije obezbijedio ni spis iz OJTIS niti ijedan dokument od materijala koji sam tražio a ni svjedoke. Pribavljeno je samo "IZJAŠNJENJE" tužilaštva, KOJE UOPŠTE NISAM TRAŽIO i uz njega što je ipak više nego dovoljno da dokaže kriminal i diskriminaciju, dostavljen je dokument republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koga se jasno vidi brutalni i kriminalni pokušaj falsifikovanja nadležnosti.
Pošto sud nije htio da mu omogući ravnopravne uslove i pravo na pravično suđenje prisiljen sam bio da izlažem život opasnosti da bih dobio dio materijala koji je sud bio obavazan da mi obazbijedi te sam čak fizički napadnut 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina od strane nepoznate osobe u civilnom odjelu. Taj događaj sam prijavio dežurnom tužiocu sat kasnije i naknadno utvrdio da se najvjerovatnije radi o Stanković Mitru, nekadašnjem članu komande posebne ratne jedinice iz policijske stanice Bijeljina, dakle sa područja gdje postoje brojni ratni zločini nad civilima a krivci su i danas zaposleni u javnim organima, uključujići, MUP, tužilaštva i sudove.
DIO PREKRŠENIH ODREDBI IZ ZAKONA
- Član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" TEK POSLIJE MOJIH USMENIH ZAHTJEVA I POKUŠAJA TUŽENE DA TO SPRIJEČI, SUD MI JE DOZVOLIO DA UKRATKO UKAŽEM NA BRUTALNE LAŽI I KRIMINAL U DOKUMENTIMA KOJE JE PREDLOŽILA TUŽENA A ISTA IH UOPŠTE NIJE OBRAZLAGALA.
- Član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice". - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" - SUD UOPŠTE NIJE ODLUČIVAO O MOJIM ZAHTJEVIMA VEZANO ZA ČlANOVE 23 USTAVA RS I 131 - 136 ZPP.
- Član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" - OVA OBAVEZA NIJE POŠTOVANA OD STRANE TUŽENE A SUD TO NIJE SANKCIONISAO.
- Član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" NIJE NI POMENUTO, OSIM AKO JE NAVEDENO ŠABLONSKI PRIJE ROČIŠTA A NIJE NIKADA SAOPŠTENO.
- Član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" - KLJUČNO PRAVO DA DOKAZUJEM SVOJE TVRDNJE OBRAZLAGANJEM DOKUMENTACIJE MI NIJE DOZVOLJENO UPRKOS STALNOM INSISTIRANJU.
- Član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" - ANALOGNO ČLANU 99, POSTUPAK DOKAZIVANJA MI JE KAO STRANKI ONEMOGUĆEN
- Član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE, NITI SE IZJAŠNJAVALA O MOJIM DOKAZIMA A MENI DOKAZIVANJE NIJE DOZVOLJENO.
- Član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" - TUŽENA NIJE UOPŠTE DOKAZIVALA SVOJE "ČINJENICE" A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" - GLAVNA RASPRAVA UOPŠTE NIJE POSTOJALA NEGO SAMO PRAVO NA ZAVRŠNU RIJEČ
- NIJE MI OMOGUĆENO DA ISPITAM SVJEDOKE IZ TUŽILAŠTVA PA I SUDA KOJI SU SADA U OVOM POSTUPKU TREBALI OBJASNITI SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST I LAŽI I BESMISLICE PISANE POPUT ONOG "IZJAŠNJENJA" TUŽILAŠTVA OD 26.03.2019.
- NIJE UOPŠTE POŠTOVANO PRAVILO O OBRTANJU TERETA DOKAZIVANJA.
- SUD PRAKTIČNI NIJE IZNOSIO NIKAKAV STAV O MOJIM TVRDNJAMA VEZANO ZA DOKAZE TUŽENE I NAVODIMA U ZAVRŠNOJ RIJEČI NEGO JE UMJESTO TUŽENE KOJA JE ĆUTALA OBRAZLAGAO NEBITNE TEME UKLJUČUJUĆI I NAVODNE PREKRŠAJE...
OBRAZLOŽENJE
S obzirom da se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, teret dokazivanje je na potencijalnom diskriminatoru i tužena je bila dužna prisustvovati i dokazivati nediskriminaciju, dokazivati tvrdnje iz podnesaka a ne da to čini sud u presudi i meni prebacuje da nisam u potpunosti dokazao da je odluka RJTRS vezana baš za konkretnu moju krivičnu prijavu.
Sadržaj odluke RJTRS bi razumio i osnovac te je jasno zašto tužena i sud nisu ni pokušali da se njome bave nego se smišljeno skreće pažnja ne dokumente koji nemaju veze sa nadležnošču, U tu svrhu je očito "uklonjen" prethodni sudija Destanović Senad, (bošnjak) a predmet predan u rad drugom, (nacionalno podobnom) sudiji koji je na isti način ranije kriminalne radnje pripadnika tužilaštva izvršene izvan radnih obaveza, proglašavao "SLUŽBENIM", sa tom razlikom da su ovaj put u pitanju pripadnici mafije zaposleni u nenadležnim organima a koji su pokušali lažirati nadležnost sa ciljem da me navedu, dovedu ili dovuku na svoju teritoriju i na nišan svojim saučesnicima iz narko i auto mafije.
Ključni dokaz u ovom predmetu je dakle akt "T12 0 KTA 0000398 15" i kada se pročita taj dokument Republičkog tužilaštva vidljivo je da se njime nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

TIME SAM JA DOKAZAO DA OJTIS NIJE DOBIO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU KOJI SU NEZAKONITI OTVORILI PROTIV MENE.
Tužena nije dokazala niti uopšte dokazivala ništa niti je bila prisutna osim na jednom ročištu kada je jedino pokušavala mene spriječiti da govorim uopšte a svoj posao i obavezu prepustila po običaju nezakonito sudiji.
U dokumentu "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje ja uopšte nisam ni tražio nego kompletan spis i priliku da ispitujem svjedoke se i ne pominje šta piše u odluci RJTRS nego se pokušava insinuirati da se njome dodjeljuje nadležnost upravo za montirani predmet. TO JE SAVRŠEN PRIMJER BAHATOSTI, BEZOBRAZLUKA I KRIMINALA TUŽILAŠTVA KOJE JE NA ISTI NAČIN FALSIFIKOVALO DOKAZE U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO TE SAKRILO MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA PRETVARAJUĆI SE DA O TOME "NEMA SAZNANJA" A TEK 2017-TE PISMENO TO I PRIZNALO POŠTO JE VIŠE SUDIJA PRETHODNO PRUŽALO ZAŠTITU ZA NJIHOVE MAFIJAŠKE I FAŠISTIČKE METODE...
Podsjećam da je tužena MORALA dokazati kako je nenadležni organ stekao nadležnost i to učiniti još u odgovoru što nije učinjeno i ne postoje nikakve činjenice i dokazi. Naknadno predati dokumenti nemaju nikakve veze sa dokazivanjem nadležnosti i bave se čak lažima o navodnim prekršajima. Iako sam priložio dokaz, pravosnažno "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." nadležnog suda u kom postupku ne samo da sam dokazao da nema prakršaja nego i da su načelnik Borovčanin i njegovi službenici smišljeno falsifikovali zabilješke i lagali pred sudom, u svojoj presudi 80 0 P 097102 18 P, ovaj sud me više puta "optužuje" za kršenje javnog reda i mira, što je suštinski vrijeđanje stranke.
Generalno ni tužena ni sud u presudi nije se uopšte bavio ključnom temom o nadležnosti, te se čak i ne navodi da je navodno stečena dokumentom republičkog tužilaštva, nego se samo pominje da ta NEKA odluka postoji i da je uz nju dostavljen i neki drugin materijal u OJTIS, što niko nije dokazivao a sud nije obezbjedio taj spis uprkos mojim mnogobrojnim zahtjevima. Tvrdnja suda da sam "odustao" od prava garantovanog Članom 23 Ustava nije tačna jer sam pradao 3 (TRI) zahtjeva na tu temu na koje sud NIKADA nije reagovao a nisam predao nijedan podnesak u kome odustajem od bilo čega a pozvao sam se i na članove 131 - 135 ZPP što takođe nije poštovano. Uz sve to i OJTIS je odbijao 2 godine da mi uruči taj dokumet, OJT Bijeljina uvid u predmete, sudska policija odbija uručiti kopije zabilješki kao i MUP dokumentaciju koju sam tražio što je uz pomoć suda imalo za cilj da mi maksimalno oteža uslove u postupku i favorizuje tuženu i prije svega da prikrije organizovani kriminal i gestapovske metode u dokumentima policije, tužilaštva i sudske policije.

PRILOZI

Utvrđenje za povrede prava zbog montirane optužnice
Tužbeni zahtjev za utvrđenje u predmetu 80 0 P 097102 18
Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 097102 18
Ponavljanje zahtjeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Presuda 80 0 P 097102 18 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

30.09.2019.

PRODUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT DODIKOVE MAFIJE

Mogu reći da žalim što postupak protiv mene nije vođen ali naravno pred sudom u Bijeljini sa svejedno kojim tužilaštvom jer bih imao priliku da pokažem i dokažem kakva je to monstruozna teroristička, mafijaška i fašistička organizacija sa metodama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonima nego nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije odnosno gestapoa...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

0

ZDENKO BAJO


Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

PRODUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT DODIKOVE MAFIJE

OBAVJEŠTAVAM VAS DA JE DANA 20.04.2019. DOŠLO DO APSOLUTNOG ZASTARJEVANJA U PREDMETIMA 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 ČAK I DA SU LEGALNI I ZAKONITI A NISU NEGO SU DJELO PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KLANA ODGOVORNOG ZA VELIKI BROJ ZLOČINA, UBISTAVA, PLJAČKI... JOŠ OD RATA NAOVAMO, SVE DO POSLEDNJE ,(TRENUTNO) LIKVIDACIJE SLAVIŠE KRUNIĆA, KAKVA JE BILA PRIPREMANA I ZA MENE. U nastavku navodim relevantne odredbe iz zakona:
KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik RS : 64/17 od 13.07.2017) :
"Povreda ugleda suda" : Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili sudiju ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
"Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva" :(1) Na učinioca krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Ako je zakon izmijenjen za vrijeme izvršenja krivičnog djela, primijeniće se zakon koji je bio na snazi u vrijeme kada je djelo dovršeno. (2) Ako je poslije izvršenja krivičnog djela, a prije donošenja pravosnažne presude, jednom ili više puta izmijenjen zakon, primijeniće se zakon koji je najblaži za učinioca. (3) Na učinioca krivičnog djela koje je propisano zakonom sa određenim vremenskim trajanjem, primijeniće se taj zakon bez obzira na to kada mu se sudi, osim ako tim zakonom nije drugačije određeno. (4) Pravila važenja ovog zakonika iz st. 1, 2. i 3. ovog člana važe i u odnosu na dejstvo pravnih posljedica osude.
"Zastarjelost krivičnog gonjenja" :(1) Krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne: 1) trideset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna dugotrajnog zatvora, 2) dvadeset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko petnaest godina, 3) petnaest godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina, 4) deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina, 5) pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, 6) tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine, 7) dvije godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna. (2) Ako je za krivično djelo propisano više kazni, rok zastarjelosti se određuje prema najtežoj propisanoj kazni.
"Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja" (1) Zastarjelost krivičnog gonjenja počinje teći od dana kada je krivično djelo učinjeno, a ukoliko posljedica prouzrokovana tim djelom nastupi kasnije, zastarjelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posljedica nastupila. (2) Zastarijevanje krivičnog gonjenja za trajna krivična djela počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog stanja. (3) Zastarjelost za krivična djela protiv polnog integriteta, braka i porodice, koja su učinjena na štetu djeteta, počinje teći od dana punoljetstva žrtve. (4) Zastarjelost ne teče za vrijeme za koje po zakonu gonjenje ne može početi ili se ne može nastaviti. (5) Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela. (6) Zastarjelost se prekida i kad učinilac u vrijeme dok teče rok zastarjelosti učini drugo krivično djelo. (7) Svakim prekidom, zastarjelost počinje ponovo da teče. (8) Zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja.
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
"Pretpostavka nevinosti i načelo in dubio pro reo" :(1) Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena neke odredbe krivičnog zakonodavstva, sud rješava odlukom na način koji je povoljniji za optuženog.

Iz navedenih članova krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku sa akcentom na podebljane djelove je vidljivo da je za pretpostavljeno krivično djelo "povreda ugleda suda" koje je u lažiranoj i montiranoj "optužnici" T17 0 KT 0006630 15, datirano na 20.04.2015. došlo do apsolutnog zastarjevanja pošto je od navedenog datuma proteklo više od 4 godine.
Već sam u prethodnom periodu uz neoborive dokaze razotkrio da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu niti su prema zakonu bili nadležni niti su bilo kada nekim dokumentom dobili nadležnost za postupanje u predmetu vezanom za pretpostavljeno krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv mene, eventualno izvršeno ili pokušano na teritoriji Bijeljine.
Šefovi kriminalnog klana su smislili monstruozni plan da montiraju nelegalnu optužnicu protiv mene pred nenadležnim organima koristeći se kao izgovorom odlukom republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv pripadnika kriminalne grupe, dodjeljuje u rad tom tužilaštvu.
To što je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu konstantno krilo taj dokument, iako sam ga pismeno zatražio zahtjevom prema pravu iz zakona, samo pokazuje da se ne radi ni o kakvoj grešci nego o podmuklom pokušaju da me nezakonito nadziru i stvore uslove za moju likvidaciju. To je definitivno potvrđeno dokumentom "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019. u kome se niti citira niti objašnjava pravni osnov za nadležnost nego se samo poziva na odluku "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" na kojoj se vidi i prijemni pečat tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Iz toga proizilazi da su sve radnje tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda na Sokocu dodatno kriminalne a posebno imajući u vidu da je u pitanju nelegalna montirana optužnica zasnovana na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnim djelom koje se pominje u takozvanoj optužnici.
Mogu reći da žalim što postupak protiv mene nije vođen ali naravno pred sudom u Bijeljini sa svejedno kojim tužilaštvom jer bih imao priliku da pokažem i dokažem kakva je to monstruozna teroristička, mafijaška i fašistička organizacija sa metodama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonima nego nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije odnosno gestapoa.
Od sudije kojoj je dodijeljen ovaj lažirani predmet, očekujem da konstatuje ne samo apsolutno zastarijevanje nego i da na osnovu dokumenata koje prilažem, utvrdi činjenicu o monstruoznom pokušaju prevare i montiranju nelegalne optužnice od strane više lica te dostavi dokumentaciju o tome na adresu VSTV-a, SIPA-e i Tužilaštva BIH...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-