KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


25.01.2020.

MUP SAČINIO I SUDU PODMETNUO FALSIFIKATE

S obzirom da se akcija protiv mene 27.09.2018. planirala i oslanjala na predmete tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva za koje nisu nadležni a MUP nije dostavio nikakav dokaz o nadležnosti u ovaj predmet, time je potpuno jasno da je i ova naredba suštinski falsifikat jer ju je sačinio nenadležni organ i to isključivo kao pomoćno sredstvo u pripremljenom planu za moje dovlačenje na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je čekao tim za likvidaciju koji je godinama u saučesništvo i pod zaštitom Rajka Čolovića i kompletnog tužilaštva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

MUP SAČINIO I SUDU PODMETNUO FALSIFIKATE

Napomena : Dopis će biti dostavljen i predsjedniku suda i u dovoljnom broju primjeraka u predmet. Dokumenti koji će biti pomenuti su već sastavni dio spisa, dostavljeni od strane PS Bijeljina II, te ih neću sada prilagati, nego uz dodatak krivične prijave na već postojeći predmet vezan za događaje od 27.09.2018. i 22.05.2019. Od suda očekujem samo da ne sakriva i ne uništava dokaze kao u slučaju falsifikovanja rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, kada su falsifikat načinili Borovčanin Danko sa saučesnicima a njihov kriminal smišljeno prikrili osobe Vakičić Željka i Radujko Milan a potom je osoba Sekulić Cvijeta takođe smišljeno, saučestvovala u uništavanju dokaza krivičnog djela sve sa ciljem da meni nanesu štetu a pomognu i zaštite ne samo falsifikatore, nego pljačkaše, krijumčare i ubice djevojčice Ivone Bajo te pomogli stvaranju uslova za planiranje i pripremu pokušaja mog ubistva...
Na pretresu održanom 02.10.2019. u predmetu broj 80 0 Pr 100636 18 Pr, ukazao sam na nekoliko falsifikata koje je sačinio MUP Republike Srpske, kreirajući dokumente koje su priložili uz podneseni zahtjev.
Zanemariću sada sva druga bitna dešavanja tog dana te skrećem pažnju samo na falsifikovanje dokumentacije ali i na činjenicu da su pripadnici MUP-a koji se kriju a izdavali su naredbe direktnim učesnicima, istovremeno i pripadnici mafijaškog klana koji je planirao moje ubistvo pošto je već prethodno uklonio materijalne dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika u koje je takođe umješan vrh MUP-a i kompletne RS. Time je prekinuta sva veza sa zakonim i profesionalošću, lažno se predstavljaju kao institucije sistema a u stvari imaju legitimitet kao i svaka druga teroristička organizacija.
Naime tokom ispitivanja sudskog policajca Jelačić Srebrenka, predočio sam mu dokument sudske policije "Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari SU/SP-3-1114/18 od 27.09.2018" i ukazao na dva potpisa u donjem desnom uglu, ističući da se radi o falsifikatu potpisa jedne osobe, jer je očito, oba potpisa sačinilo isto lice.
Na to je sudski policajac Srebrenko Jelačić, izjavio i na moje ponovljeno pitanje potvrdio i drugi put da je on lično napisao oba potpisa, odnosno i u svoje ime i u ime kolege Radić Dragana. Svi prisutni su to čuli i nadam se da je sudija taj odgovor naveo u zapisniku a i ako nije na osnovu dokumenta se jasno vidi da je potpis druge osobi falsifikovan.
Odmah potom sam svjedoku predočio druga dva dokumenta gdje je na prvom, (Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.) umjesto potpisa neka žvrljotina a ispod linije je naknadno dodato ime Radić Dragana. S obzirom da je rukopis potpuno isti, (kao na prethodnom "Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari") lako je zaključiti da je i taj potpis djelo svjedoka Srebrenka Jelačića ili je sa druge strane on možda lažno svjedočio.
Na narednom dokumentu, (Potvrda o predaji privremeno oduzetih predmeta 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.) nalazi se samo žvrljotina koju je u ime sudske policije, kao i na prvom očito sačinio neki pripadnik MUP-a, te sam postavio pitanja svjedoku Jelačiću da li je to njegov potpis odnosno, ko je u ime sudske policije na prvom dokumentu upisao ime sudskog policajca Dragana Radića.
Iako sam ovim razotkrio krivično djelo falsifikovanja službene isprave, postupajući sudija Lazarević Siniša nije dozvolio da svjedok odgovori na ovo pitanje te je umjesto da postupi prema ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" spriječio da se otkrije istina i praktično time pomagao krivcima.
Prema izjavama ovog svjedoka i opisanim falsifikatima te nekim drugim argumentima, (napisano vrijeme 12:10 pa prekriženo i navedeno 12:35) zaključujem da dokumenti nisu ni sačinjeni ni potpisani onda kada je to trebalo, (neki nisu uopšte, nego je i potpis falsifikovan) jer su me prvo što hitnije transportovali za Sokolac, gdje je čekao tim za likvidaciju a svi dokumenti su naknadno dovršeni, odnosno sačinili su ih i potpisali, što se dodatno zaključuje i iz činjenice da mi tog dana nijedan od tih dokumenata nije uručen, nego tek 15 dana kasnije. Poslije mog pismenog zahtjeva, Policijska uprava Bijeljina mi dostavlja te dokumente ali sa zatamnjenim dijelom gdje se nalazi ta falsifikovana imena što je očito imalo za cilj da prikrije ove falsifikate.
Prilikom predočavanja dokaza "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018." od osnovnog suda u Sokocu, svjedok Jelačić se prvo izjašnjava da to nije uopšte naredba po kojoj su postupali a potom na podpitanja i intervenciju sudije se poslije dužeg vremena ispravlja i tvrdi kako jeste ta naredba a šta je konačno navedeno u zapisniku još uvijek nemam točne podatke.
Vezano za tu naredbu, suda u Sokocu istakao sam usmeno i više puta u pisanim dopisima, da je nezakonita, pošto se radi o smišljenom krivičnom djelu i lažiranju nadležnosti od strane tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu za šta nemaju zakonom propisano rješenje, odnosno odluku ni republičkog tužilaštva niti vrhovnog suda Republike Srpske.
S obzirom da se akcija protiv mene 27.09.2018. planirala i oslanjala na predmete tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva za koje nisu nadležni a MUP nije dostavio nikakav dokaz o nadležnosti u ovaj predmet, time je potpuno jasno da je i ova naredba suštinski falsifikat jer ju je sačinio nenadležni organ i to isključivo kao pomoćno sredstvo u pripremljenom planu za moje dovlačenje na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je čekao tim za likvidaciju koji je godinama u saučesništvo i pod zaštitom Rajka Čolovića i kompletnog tužilaštva.
Važno je istaći da je svjedok Jelačić potvrdio moje više puta ranije pismeno iznesene tvrdnje da je plan mafije da me odvuku na Sokolac i ostave na ulici, što sam po izjavi svjedoka rekao svim prisutnima 27.09.2018 u Bijeljini. Potom je nekoliko sati kasnije kako je izjavio na pitanje predstavnika MUP-a, sudija Malović rekla da sam slobodan, (pošto sam izveden to lično nisam čuo ali nesumnjivo nijednu odluku nije donela bez NAREDBE, Borovčanin Luke a sudski policajci bez NAREDBE, Borovčanin Danka).
Tako su me pripadnici sudske policije, poslije više puta tražene hitne pomoći, povraćanja tokom transporta sa teškim posljedicama izbacili na ulice Sokoca dok je tim za likvidaciju čekao u objektu "CAFFE ICEBERG" što sam ustanovio oko sat i po kasnije a nalazi se neposredno ispred autobuske stanice i pored njega sam morao proći. Srećom nisam krenuo odmah te se ekipa razišla misleći da sam otišao na drugi način ostavivši samo jednog koji me je i presreo ali sam se nije usudio da me napadne.
Na moja pitanje vezano za više zahtjeva za hitnu pomoć zbog gušenja, uzrokovanog polenom ambrozije i izuzetno grubim - nepotrebno grubim postupanjem, prilikom ulaska u zgradu, koje je dodatno pogoršalo tegobe, svjedok Jelačić je izjavio da je čuo za to ali u dokumentu gdje je to predviđeno nije ništa naveo ni on ni njegove kolege.
Saslušavanje svjedoka pripadnika MUP-a, koji je sačinio dokument "Prava lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018." je odgođeno ali sam pismeno ukazao i sada ističem da je dokument lažiran jer mi ni jedno pravo nije saopšteno, posebno ne pitanje o medicinskoj pomoći što se može vidjeti u rubrici ako lice odbija medicinsku pomoć.
U tim slučajevima je predviđeno da se osim osobe koja sačinjava dokument, potpišu dva svjedoka i rukovodilac što je ukupno 4 lica a ne postoji nijedan potpis te taj dokument jasno ukazuje ne samo da je u pitanju falsifikat, nego i koliko je mafijaški klan žurio da me transportuje na nišan timu za likvidaciju.
Ovdje više uopšte nije bitan samo pripadnik MUP-a Srećko Panić, koji je sačinio i potpisao dokument, nego sve osobe koje su učestvovale u ovom razbojništvu i naređivale kako njemu tako i drugim policijskim službenicima da lažu, falsifikuju i čine krivična djela.
Ja ću ukoliko se postupak nastavi, odnosno ako do tada ostanem živ i ako MUP po svom običaju ne sakrije ključne svjedoke, postaviti ta pitanja i njima a sudija neće imati nikakav zakonski osnov da me spriječi u tome, što naravno ne znači da će zakon biti poštovan.
Stoga ću ova dosadašnja saznanja i dokaze o falsifikovanju, odmah dostaviti predsjedniku suda i u prekršajni predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr te sačiniti krivične prijave kako bi istina ostala zapisana i zabeležena...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

20.01.2020.

PRAVIČNO VOĐENJE POSTUPKA

REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

PRAVIČNO VOĐENJE POSTUPKA

OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Pravično vođenje postupka - član 105
(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija.
(2) Prije donošenja pravosnažne odluke o prekršaju, okrivljenom može biti ograničeno ostvarivanje sloboda i prava samo pod uslovima propisanim ovim zakonom. (3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske: Osnovna načela, Mjesna nadležnost, Spajanje i razdvajanje postupka, Prenošenje mjesne nadležnosti, Posljedice nenadležnosti, Izuzeće, Branilac, Podnesci i zapisnici, Rokovi, Troškovi krivičnog postupka, Imovinskopravni zahtjevi, Pretresanje stana, prostorija i lica, Privremeno oduzimanje predmeta i imovine, Ispitivanje osumnjičenog, Saslušanje svjedoka, Uviđaj i rekonstrukcija, Vještačenje, Glavni pretres, Žalba na presudu prvostepenog suda, Postupak protiv pravnih lica, Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude, Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći, Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica bez osnova osuđenih i neosnovano lišenih slobode.
Vezano za ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU, Glava I - OSNOVNA NAČELA, član 10. "Zakonitost dokaza" :
(1) Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo kojeg drugog lica koje učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu. (2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim bitnim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i medunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona. (3) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana.
Kao i relevantni član 106, Zakona o prekršajima :
Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi
Član 106. (1) Postojanje ili nepostojanje činjenica na kojima zasniva odluku, sud cijeni po svom slobodnom uvjerenju, pri čemu nije ograničen posebnim formalnim pravilima. (2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.
ISTIČEM DA JE REPUBLIKA SRPSKA PREKRŠILA ZKP-U, LAŽIRAJUĆI NADLEŽNOST NENADLEŽNIH SUDA U SOKOCU I OJTIS, PREKRŠILA JE ZAKON O TUŽILAŠTVIMA, ZAKON O SUDOVIMA TE KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA, ČLANOVE 6 "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE", 14 "ZABRANA DISKRIMINACIJE, 17 "ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA", USTAV RS, ČLANOVE 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 45 KAO I 48 IZ KOGA POTENCIRAM STAV "PRAVA I SLOBODE ZAJAMČENI OVIM USTAVOM NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI". REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA.

PRILOZI

Primjeri razbojništva policijske terorističke bande
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja, svakom rješenje izdato u sudovima RS-a

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

15.01.2020.

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom. Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva...

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUPU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV, MUP-U, PU BIJELJINA, KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI, POLICIJSKOJ STANICI

31.12.2019. godine pozvan sam u telefonskom pozivu od pripadnika Policijske stanice Bijeljina II, poslije čega sam i otišao tamo.
Poziv je uslijedio poslije mojih odlazaka prethodnog dana i tog jutra sa osnovnim pitanjem da li MUP želi raditi po zakonu i sarađivati sa građanima u razotkrivanju krivičnih djela i ostvarivanju prava garantovanih ustavom i zakonima.
Teme o kojima smo razgovarali su izuzetno ozbiljne ali su suštinski sporedne, (kao i imena službenika) za ovaj tekst u odnosu na to da su pripadnici Policijske stanice Bijeljina II, izrazili spremnost da sarađuju sa građanima u okviru svojih nadležnosti te se sa istim motivom obraćam i Policijskoj stanici Bijeljina, Kriminalističkoj policiji, Policijskoj upravi Bijeljina, odnosno kompletnom MUP-u Republike Srpske.
S tim u vezi, podsjećam da me je MUP 22.05.2019. fizički napao u zgradi Policijske uprave Bijeljina, preko službenika u civilu, vrijeđao i uputio ozbiljnu prijetnju ubistvom, ukoliko se ikad više pojavim a što su sve mirno gledali prisutni uniformisani službenici.
Ne samo da nisu spriječili napadača nego su pošto nije uspio da me uplaši i pobjegao na sprat, odbili da o tome sačine zabilješku i da mi bar kažu njegovo ime, što suštinski znači da je MUP organizator, odnosno saučesnik tog napada.
Pitanja vezano za taj događaj i više krivičnih dijela izvršenih od strane pripadnika MUP-a 27.09.2018. sam postavio u pismenom zahtjevu po sugestiji sudije za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, na šta MUP nije odgovorio čime je pokazao da prikriva počinioce krivičnih djela. Uprkos tome sam pred sudom dokazao ne samo da sam lično postupao u skladu sa zakonom nego i da su pripadnici MUP-a, izvršili više krivičnih djela, uključujući lažne opise, falsifikovanja, zloupotrebu položaja, saučesništvo u više krivičnih djela a na sve to lažno svjedočenje pred sudom u tom postupku, što je nesporno dokazano svjedočenjem službenika sudske policije pod komandom Borovčanin Danka, koji je da bi odagnao odgovornost sa sebe a pritisnut dokazima, tražio od podređenih da čak i bez mojih direktnih pitanja, optuže službenika MUP-a i PS Bijeljina II za činjenje krivičnih djela. TO SE JASNO MOŽE VIDJETI IZ SVJEDOČENJA U DOKAZNOM POSTUPKU O ČEMU IMATE ZAPISNIKE.
Pitanja iz zahtjeva od 11.09.2019. svojim sadržajem pokazuju veličinu i monstruoznost kriminala koji su vršili pojedini pripadnici MUP-a te ih citiram kompletna :

"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:
1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju iste Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...

Podvlačim važnost tema pod brojevima 5 - 12 te 14, 15 i 17. i ističem da MUP, ne samo da nijednim dokumentom nije demantovao svoju vezu sa napadom na mene u sopstvenoj zgradi nego to za ovih preko 6 mjeseci niko nikada nije ni na koji način negirao, niti me optužio da lažem što pokazuje da je sve što sam opisao istina a da su se odgovorni za napad povukli ne želeći da komentarisanjem i negirnjem skrenu pažnju na sebe.
Tokom 2019-te godine, predao sam više krivičnih prijava od čega ističem prijavu za terorizam i više drugih krivičnih dijela, koja je putem ministarstva bezbjednosti, prosleđena tužilaštvu Bosni i Hercegovine vezano za ove događaje, pokušaj mog ubistva i prikrivanje ubistva Ivone Bajo.
Osobi koja me je napala 22.05.2019. mogu samo da čestitam na hrabrosti da otvoreno izvede takav čin i na tome što je uradio, jer me je time samo dodatno motivisao da sam istražujem, čije se ime nalazi na dokumentu u zahtjevu za deponovanje predmeta nađenih na mjestu ubistva Ivone Bajo. I komandiru PS Bijeljina II se zahvaljujem što me je optužio za prekršaje jer sam zahvaljujući tome došao da izjava svjedoka i brojnih drugih dokaza o kriminalu.
Posebno je bitan materijalni dokaz ubistva "dječiji ruksak" koji je dvostruko presječenog kaiša i taj presječeni dio nedostaje a onda je skinut sa smrtno ranjene djevojčice, dok je kamion koji je dovezao švercovanu robu u firmu mafijaške Bobar grupe, pobjegao a ruksak je potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi masti i ulja potekle vjerovatno od tog kamiona.
Policijski službenik Vrućinić Siniša je sačinio foto dokumentaciju na kojoj se jasno vidi izgled materijalnog dokaza ubistva a Stanko Stanišić, čije sam ime nedavno otkrio je taj koji je potpisao zahtjev za deponovanje ne navodeći u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva te se tužilaštvo 16.01.2017. konačno izjašnjava da o tom podatku nema nikakvih saznanja.
Narednih mjeseci sam preduzeo više radnji da bi se istražilo prikrivanje ubistva i došlo do počinilaca među kojima je i "Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017." koju prilažem i umjesto profesionalne reakcije, pravi se plan za moje ubistvo i u tu svrhu lažira nadležnost i montira optužnica 29.11.2017. u čemu saučestvuje i MUP. Na "Zahtjev za informacije od 29.01.2018." vezan direktno za tu optužnicu i montirane predmete, MUP takođe nije htio da odgovori, kako bi mogao održati "posebne istražne radnje" i aktivnosti za pripreme ubistva.
Sa aspekta krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku to je suštinski, prikrivanje dokaznog materijala a pošto ni MUP-u ni tužilaštvo "nisu otkrili" kako je došlo do presijecanja kaiša, čime je presječen, ko je skinuo dokaz sa ubijenog djeteta, ko ga je oprao benzinom i zbog čega, to su sve podaci koji predstavljaju nove dokaze u tom predmetu, te je shodno odredbama zakona, potrebno ponovo pokrenuti istragu no prethodno MUP, mora da se izjasni o ovim detaljima.
Ukoliko MUP, ima bilo kakav podatak vezano za dječiji ruksak i njegovo uništavanje, zahtijevam da mi ga odmah dostavi na mejl a to sam tražio pismeno još prije 9 godina što se vidi u prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." i najbolje pokazuje kojim se mafijaškim metodama služe pojedini pripadnici MUP-a. Pismenim izjašnjenjem tužilaštva od 16.01.2017. sva odgovornost za ovaj monstruozni zločin i njegovo prikrivanje je na PU Bijeljina i MUP-u RS.
Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom.
Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva.
Ukoliko MUP to ne učini odmah a najkasnije do 15.01.2020. to znači da je u pitanju smišljeni kriminal i saučesništvo MUP-a u ubistvu krijumčarenju i prikrivanju ubistva te ću u tom pravcu i preduzeti dalje korake a ovaj dokument koristiti kao dodatni dokaz protiv odgovornih pripadnika terorističke organizacije.
A ako MUP, postupi profesionalno vezano za materijalni dokaz ubistva, vidljiv na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" te sačini pismeno izjašnjenje šta o tome zna ili "ne zna" ništa i shodno tome preduzme dalje radnje obavezne zakonom, neću insistirati na nekim drugim temama navedenim u pitanjima a o vašoj odluci i reakciji će biti vođena evidencija te sve proslijeđeno tužilaštvu BIH i saopšteno javnosti...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje MUP-u od 11.09.2019.
Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017.
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

13.01.2020.

BRANITI SE ILI BITI UBIJEN

Narod je očigledno ostao bez ikakve zaštite, takozvane države i praktično je u situaciji da se bukvalno bori ne samo za opstanak nego i goli život. I šta danas da rade, pošteni i časni građani da li da čekaju mirno na dan kada će biti ubijeni ili da uzmu pravdu u svoje ruke, obračunaju se sa ubicama i tako odbrane svoje živote. Jedno je u svemu ovome sasvim sigurno a to je da, političari, policija, tužilaštvo, sudovi, vlada, poslanici, nisu uopšte na strani naroda, nego su sastavni dio mafije, saučesnici zločinaca i ubica koji nas skupa pljačkaju i ubijaju...

BRANITI SE ILI BITI UBIJEN

Prije nekoliko dana u Splitu je izvršeno trostruku ubistvo.
Prema informacijama koje su se potom pojavile u javnosti, ubistvo je izvršio momak, čijem bratu su ubijeni prijetili.
Iako se kaže da o mrtvima treba govoriti samo najbolje, neobično je da se o ubijenima pisalo kao o osobama koje su duboko u kriminalu.
Sa druge strane, krajem prošle godine je u Brčkom izvršeno neviđeno mučko ubistvo, koje se sa punim pravom može nazvati zločinom.
Trojica ubica su satima mučili a onda ubili momka i bacili ga u rijeku. Kasnije su se pojavili podaci o 4-om saučesniku i ko zna koliko ih ima a i u događaju u Splitu se pominje da je postojao 4-ti čovjek i ko zna koliko ih ima umješanih u mafijaške mreže.
Nekome ova dva događaja mogu izgledati nepovezano odnosno da nemaju nikakve veze jedan sa drugim a neko drugi može uočiti i sličnosti.
Tri monstruma, nasilnika i kriminalaca su izvršili ubistvo u Bosni a onda je momak u Hrvatskoj ubio drugu trojicu da bi spasio svoga brata od takve sudbine.
Narod je očigledno ostao bez ikakve zaštite, takozvane države i praktično je u situaciji da se bukvalno bori ne samo za opstanak nego i goli život.
I nije to jedina slična situacija, naprotiv postoji stotine ubistava gdje se počinioci smišljeno štite a policija i tužilaštvo podmeću lažne dokaze i uništavaju prave da bi pomogli kriminalcima.
Najpoznatiji takvi slučajevi u posljednje vrijeme su ubistva i prikrivanja tih zločina nad Dženanom Memićem i Davidom Dragičevićem.
U slučaju ubistva Dženana Memića policija i tužilaštvo su prikrili postojeće dokaze i svjedoke a podmetnuli lažne krivice, proglasivši ubistvo za saobraćajnu nesreću.
Podmetnuti krivci sada negiraju odgovornosti a porodica Memić, potpuno podržava taj stav i konstantno optužuje tužilaštvo za saučešnistvo u prikrivanju zločina.
U slučaju ubistva Davida Dragičevića, policija je neviđenim gebelsovskim metodama, optužila ubijenog mladića za kriminal i provalu bez ijednog dokaza i bez ikakve provedeni istrage o tome.
Vrlo brzo se razotkrilo da su u pitanju bile obične laži i da su čak pripadnici policije podmetali dokaze a sa druge strane uklonili materijalni dokaz, odnosno dio odjeće ubijenog za šta su trenutno optužena dvojica policijskih službenika.
I šta danas da rade, pošteni i časni građani da li da čekaju mirno na dan kada će biti ubijeni ili da uzmu pravdu u svoje ruke, obračunaju se sa ubicama i tako odbrane svoje živote.
Pravi odgovor nije lako dati jer zavisi od konkretne situacije, da li je nekome zaista ozbiljno ugrožen život ili ne a opet ako se opasnost potcijeni to vam može biti posljednji dan u životu.
Jedno je u svemu ovome sasvim sigurno a to je da takozvana pravna država, političari, policija, tužilaštvo, sudovi, vlada, poslanici, nisu uopšte na strani naroda, nego su sastavni dio mafije, saučesnici zločinaca i ubica koji nas skupa pljačkaju i ubijaju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

10.01.2020.

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU U PREDMETU T13 0 KT 0014576 12

Iz otpusne liste se jasno vidi da je dva dana imao tretman, nakon čega se stanje pogoršalo i umjesto da se u kliničkom centru u Banjaluci, pacijentu pruži intenzivna njega on se bez ikakvog logičnog objašnjenja, transportuje satima u Bijeljinu prilikom čega povraća i guši se. Očekujem da će glavni okružni tužilac, naložiti novo otvaranje istrage u ovom predmetu te da će drugi tužilac ustanoviti sve ove detalje koji je gospodin Labotić smišljeno prikrio da bi zataškao nesavjesni rad osoba koje koriste građane kao zamorčiće na kojima testiraju nove lijekove farmaceutske industrije u zamjenu za novčanu nadoknadu...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BANJALUCI

Na osnovu ZKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU U PREDMETU T13 0 KT 0014576 12

U prilogu ovog zahtjeva je jedan od više novinskih članaka, odnosno vijesti iz medija (Razriješen Saša Labotić) u kojima je objavljeno da je gospodin Saša Labotić, razriješen sa dužnosti okružnog javnog tužioca.
Jedan od razloga za to, zvanično objavljen je taj što je pomenuti gospodin skrivao činjenicu da je pravosnažno osuđen za krivično djelo, prilikom prijavljivanja za posao okružnog tužioca.
Time je u najmanju ruku svjesno obmanuo Visoko sudsko i tužilačko vijeće u namjeri da dobije posao a potpuno je jasno da su takve osobe podložne ucjenama, odnosno da su spremne voditi istrage na nezakonit način ako to od njih traže oni, koji su spremni platiti ili nešto kompromitujuće znaju o njima.
S tim u vezi su svi predmeti koje je vodio gospodin Labotić Saša, potencijalno sumljivi ali naravno ovom prilikom ističem samo argumente za ponovno otvaranje istrage, vezanu za smrt Krunoslava Baje, koji je kako je navedeno u dokumentaciji, (Otpust iz bolnice 17.12.2012.) u izuzetno teškom stanju transportovan iz Kliničkog centra u Banjaluci do Bijeljine, sanitetskim vozilom usljed čega je preminuo.
Obdukcija koja je izvršena je jasno pokazala da su u disajnim putevima pronađeni ostaci neostvarene hrane i sluzi što pokazuje da je u tako teškom stanju povraćao i ugušio se tim sadržajem a što je tužilac potpuno ignorisao.
Na "Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12" poslat u avgustu 2017-te mi nikada nije odgovoreno a osim navedenog sam postavio pitanja gdje su nestale lične stvari Krunoslava Baje, odnosno dio odjeće i novčanik sa novcem a tražio sam, citiram :
1) Kopiju kompletnog spisa T13 0 KT 0014576 12
ODGOVORE NA PITANJA:
a) Kojim je lijekovima tretiran Krunoslav Bajo neposredno prije smrti ?
b) S kojim je obrazloženjem i po čijem nalogu transportovan u Bijeljinu u tako teškom stanju ?
c) Da li je pronađena zdravstvena knjižica Krunoslava Baje ?
d) Zašto je transportovan bez istorije bolesti i da li je ista pronađena i gdje ?
e) Zašto su u Banjaluci ostali jakna, novčanik i novac Krunoslava Baje i šta se s njima desilo ?
f) Da li je zatraženo stručno mišljenje o kvalitetu lijekova kojima je tretiran pacijent ?

Naravno najvažnije je to da je nestala zdravstvena knjižica i kompletna istorija bolesti sa očiglednim ciljem da se sakrije kojim je to novim lijekovima tretiran preminuli Krunoslav Bajo, odnosno suštinski neispitani lijekovi su testirani na Krunoslavu Baji koji je praktično korišten kao zamorčić. Ako se naknadno pojavila "Istorija bolesti" jasno je da je falsifikovana s obzirom da je morala biti uz pacijenta prilikom transporta a ne da kako mi je saopšteno "NESTANE".
Iz otpusne liste se jasno vidi da je dva dana imao tretman, nakon čega se stanje pogoršalo i umjesto da se u kliničkom centru u Banjaluci, pacijentu pruži intenzivna njega on se bez ikakvog logičnog objašnjenja, transportuje satima u Bijeljinu prilikom čega povraća i guši se.
Nestanak svega navedenog a prije svega istorije bolesti i prikrivanje koji su lijekovi testirani na preminulom Krunoslavu Baji uz pronađene tragove povraćene hrane u disajnim putevima, jasno ukazuju da uzrok smrti nisu tragovi tumora nego gušenje tim sadržajem a pogoršano stanje su očigledno izazvali ti novi lijekovi te je pacijent, koji je na svojim nogama u dobrom stanju otputovao za Banja Luku, poslije samo 3 dana zapao u komu.
Očekujem da će glavni okružni tužilac, naložiti novo otvaranje istrage u ovom predmetu te da će drugi tužilac ustanoviti sve ove detalje koji je gospodin Labotić smišljeno prikrio da bi zataškao nesavjesni rad osoba koje koriste građane kao zamorčiće na kojima testiraju nove lijekove farmaceutske industrije u zamjenu za novčanu nadoknadu.
I naravno prilikom nove istrage potrebno je ispitati ulogu i motive g. Saše Labotića u ovom predmetu, zašto je i pod čijim uticajem ignorisao sve navedene činjenice uključujući nestanak istorije bolesti.
Za rad novog tužioca uz sve prethodno, ističem i sledeće :
1) Na strani 4 obdukcionog nalaza, (podvučeno crvenom linijom) konstatovano je da su pronađeni ostaci povraćene, nesvarene hrane, te žilavi gnojoliki sadržaj i vodnjikava sluz u usnoj šupljini, ždrijelu i dušnici.
2) U otpusnoj listi konstatovano je da je pacijent tretiran 2 dana, (od 12. do 14.12.2012.) u KC Banjaluka, te je tretman prekinut zbog toga što mu se pogoršalo stanje. NIKO NIJE ISTRAŽIVAO VEZU IZMEĐU TERAPIJE I IZNENADNOG POGORŠANJA...
3) Krunoslava Baju je u KC Banjaluka dopratio Petrović Mitar, (njegov podstanar i danas nastanjen na adresi Majke Jevrosime 20, 76300 Bijeljina) te je svjedok da je knjižica predata u KC Banjaluka, a bio je prisutan i dana 17.12.2012. u bolnici Sveti vračevi u Bijeljini kada je saopšteno da je "NESTALA" istorija bolesti, te sugerišem da se taj svjedok pozove u CJB ili OT Bijeljina kako bi dao iskaz o tome.
DA LI JE NORMALNO PACIJENTA U TEŠKOM STANJU TRANSPORTOVATI SATIMA U MEDICINSKU USTANOVU NIŽE KLASE ???

PRILOZI

Razriješen Saša Labotić
Otpust iz bolnice 17.12.2012.
Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.01.2020.

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen. Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka - član 99
(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi:
1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen i
2) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna veća od 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana, kada protekne dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen.
(2) Za poreske, carinske i finansijske prekršaje zakonom se mogu odrediti rokovi duži od rokova iz stava 1. ovog člana, ali ne duži od tri godine.
(3) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka prema odgovornom licu u pravnom licu cijeni se prema zastarjelosti za preduzimanje prekršajnog postupka prema pravnom licu ako je za isti prekršaj propisana kazna i za pravno lice.
Razlozi za obustavljanje postupka - član 181.
Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da:
1) sud nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka, 2) je postupak vođen bez zahtjeva ovlašćenog podnosioca, 3) je okrivljeni u toku prekršajnog postupka umro ili je okrivljeno pravno lice prestalo da postoji brisanjem iz sudskog registra, 4) okrivljeni ima diplomatski imunitet, 5) je podnosilac zahtjeva od započinjanja do završetka pretresa odustao od zahtjeva, 6) je okrivljeni za isti prekršaj već pravosnažno proglašen odgovornim, oslobođen ili je zahtjev protiv njega pravosnažno odbijen ili je postupak protiv njega pravosnažno obustavljen ili je okrivljeni u krivičnom postupku pravosnažno proglašen krivim za djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja,
7) je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka i
8) postoje i druge okolnosti koje isključuju vođenje prekršajnog postupka.
Vezano za datum 27.09.2018. navodnog prekršaja naveden u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, 15-01-3-211-30-1619-18 te ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, članovi 7 i 24, koji su takođe navedeni u pomenutom zahtjevu a za koje je predviđena novčana kazna od 100 KM do 300 KM u članu 7 i novčana kazna od 500 KM do 1.500 KM u članu 24, što je zbirno maksimalno 1800 KM, ističem da su još pred pretres održan 02.10.2019. nastupile zakonom predviđene okolnosti za obustavljanje postupka, istaknute podebljanim tekstom s obzirom da se postupak ne može voditi - član 99, stav 1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen.
DANA 27.09.2019. PROTEKLA JE GODINA DANA OD NAVODNOG PREKRŠAJA TE JE SUD OBAVEZAN PRIMJENITI NAVEDENE ODREDBE I OBUSTAVITI POSTUPAK...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

30.12.2019.

POLICIJA I RS U CJELINI SVE OTVORENIJE POKAZUJU SVOJE ZLOČINAČKO LICE

Primjer razbojništva MUP-a i Republike Srpske je kada su 22.05.2019. poslali plaćenika u civilu da me pred više službenika fizički napadne i prijeti ubistvom direktno u zgradi PU Bijeljina a da su to uobičajene metode zločinaca, vidi se u tekstu "Vukelic ubistvo" gdje je u vrijeme, dok je još bio živ u medijima i na video snimcima, opisivao kako su mu prijetili u policiji a potom su ga raznijeli eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

POLICIJA I RS U CJELINI SVE OTVORENIJE POKAZUJU SVOJE ZLOČINAČKO LICE

Već sam dostavio jedan mali dio materijala koji pokazuje da Republika Srpska nema nikakav legitimitet, pošto je u prošlosti izvršen državni udar i na vlast nasilno dovedeni najgori zločinci i kriminalci, odnosno ratni profiteri koji su potom narednih godina nastavili da pljačkaju i ubijaju nevine građane.
NAPOMINJEM DA VEĆ IMAM DOVOLJNO DOKAZA O LAŽIRANJU NADLEŽNOSTI NENADLEŽNIH ORGANA I FALSIFIKOVANJU DOKUMENTACIJE OD STRANE MUP-A NA DAN 27.09.2018. TE JE VEĆINA OVDE PRILOŽENIH DOKAZA NAMJENJENA DA POKAŽE ORGANIZOVANI KRIMINAL I MAFIJAŠKE METODE PRIPADNIKA RS I POLICIJE PRIJE SVEGA...
Osim dvojice zločinaca koje sam posebno istakao, Dragana Lukača i Milorada Dodika s obzirom da su na najuticajnim pozicijama u institucijama Republike Srpske, postoji kao i u Federaciji na hiljade kriminalaca, ratnih zločinaca i plaćenih ubica koji su mobilisani i angažovani da na svaki način brane mafijaški sistem kome pripadaju.
Posljednji primjer brutalne demonstracije sile i gestapovskih metoda se desio 29.09.2019. kada je prilikom takozvanih "službenih radnji" došlo do više slučajeva neviđene bahatosti i maltretiranja građana o čemu ima više tekstova sa detaljima a ovdje izdvajam i prilažem prilog "Policajac udario aktivistu Stefana Blagića".
Osim što se radi o osobi koja javno ističe kriminal pripadnika režima on je i autor članaka na jednom portalu što posebno nervira mafijaški klan.
S obzirom da ja već godinama, uprkos bezbrojnim prijetnjama, javno objavljujn na internetu detalje o kriminalu režimskih zločinaca, povezujem to sa prilogom "Dodikova prijetnja 19.01.2018." preko mejla upućenog u Švajcarsku sa zahtjevom da se suspenduje moja domena "pravda-istina".
Taj mejl koji su dobili u Švajcarskoj mi je proslijeđen a već od februara, počinju da se izdaju naredbe nenadležnih organa i šalje sudska policija u kasnim noćnim satima, mnogo prije izlaska sunca, da mi lupa na vrata i odvede me, kako bi me usput negdje ubili a da za to ne ostane nikakav trag.
Prethodno je javno šef mafije dodik milorad objelodanio formiranje "CRNE KNJIGE" što je rezultiralo desetinama likvidacija i stanju koje danas imamo.
Istovremeno, pripadnici mafije me opisuju kao psihopatu, cinkaroša i čak kao "ustašu" i stranog plaćenika da bi motivisali što veći broj svojih plaćenih ubica. Kolika je to gnusna laž pokazuje i "Odlikovanje" koje sam dobio od prvog predsjednika RS za izlaganje sopstvenog života opasnosti, prilikom spasavanja pripadnika srpske vojske u vrijeme kada je sadašnji predsjednik švercovao robu i oružje a ministar takozvanog MUP-a, ubijao srbe a muslimane slao na klanje.
Drugi primjer je razbojnički napad MUP-a i Republike Srpske kada su 22.05.2019. poslali plaćenika u civilu da me pred više službenika fizički napadne i prijeti ubistvom direktno u zgradi PU Bijeljina a da su to uobičajene metode zločinaca, vidi se u tekstu "Vukelic ubistvo" gdje je u vrijeme, dok je još bio živ u medijima i na video snimcima, opisivao kako su mu prijetili u policiji a potom su ga raznijeli eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci.
Članak "Zapaljen audi šefa Kluba poslanika DNS" pokazuje da se desio jedan uslovno rečeno manji teroristički akt na području Istočnog Sarajeva a sutradan 26.12.2017. sam prema planu mafije, trebao doći na izjašnjenje poslije nezakonitog poziva kriminalca Luke Borovčanina.
Nema nikakve sumnje da policija ima obilje razrađenih šema, kako nekoga ubiti a ovdje ne bi bilo nikakvih problema da neki "zalutali metak" pogodi mene, prilikom "intervencije policije" i bjekstva onih koji su zapalili automobil ili čak da me direktno policija ubije kao "nepoznato lice" i "osumnjičenog" pošto sam kako bi naveli u izvještaju "napao" policajce ili "bježao" što im po običaju nije uopšte teško da slažu.
Članak "Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami" pokazuje kako se zloupotrebljava službena uniforma za pripremljene zločine a potpuno isti slučaj se desio i u ovom postupku kada su pripadnici mafijaškog klana, lažirali nadležnost i otvorili nezakonite predmete protiv mene sa isključivim ciljem da me ubiju.
Već sam dostavio obdukcioni nalaz iz koga se vidi da je moj otac ugušen prilikom transporta iz trovačice UKC Banjaluka gdje su ga tretirali kao zamorca eksperimentalnim lijekovima a moguće i smišljeno otrovali a posebno ističem da je i osmogodišnja djevojčica ćerka moje sestre Ivona Bajo, ubijena i ugušila se sopstvenom krvlju dok su kriminalci iz Republike Srpske švercovali narkotike i potrudili se da pobjegnu što prije sa lica mjesta umjesto da hitno pruže pomoć smrtno ranjenoj djevojčici koja bi možda u tom slučaju i preživjela.
Umjesto toga, zločinci su skinuli sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom te sakrili dječji ruksak iz svih istražnih radnji, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) kako bi prikrili i ubistvo i krijumčarenje u zločinačku Bobar grupu.
Zahtijevam od suda da u nastavku postupka, predoči svim svjedocima fotografije materijalnog dokaza ubistva i ubijene djevojčice, (Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica) kako bi bili svjesni ko su zločinci čije su naredbe izvršavali i koji su od njih tražili da falsifikuju dokumentaciju, odnosno saučestvuju u pripremi mog ubistva i naravno prikrivanju zločina nad ubijenom djevojčicom.
Godinama sam tražio od mafijaškog MUP-a da se izjasni o materijalnom dokazu ubistva i imenima odgovornih službenika što su uporno odbijali i na kraju poslali plaćenika da me napadne ali me to dodatno motivisalo te sam otkrio imena najodgovornijih kriminalaca, (Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca) a to su Stanko Stanišić, Marković Dragoslav i Siniša Vrućinić iz policije, te Danica Stjepanović iz tužilaštva u Bijeljini.
Naravno da je spisak zločinaca mnogo širi a čine ga prije svega Novak Kovačević, kompletna uprava policijska u Bijeljini, Danko Borovčanin a nedavno su se razotkrili i saučesnici iz istočnog Sarajeva, Rajko Čolović i Luka Borovčanin.
I na kraju, prilažem "Materijal predviđen za dokazni postupak 02.09.2019." od 7 dokumenata, koji sam bio pripremio za prezentovanje svjedocima prilikom ispitivanja za sud i predstavnika policije a za sebe sam odštampao novi i dopunio nekim drugim dokumentima s obzirom da sam od suda dobio primjerke gdje se jasno vide imena i falsifikati.
Ovaj materijal gdje su imena zatamnjena sam dobio poslije pismenog zahtjeva MUP-u a nakon više bezuspješnih pokušaja da dokumente dobijem od policijske stanice Bijeljina II.
Njime se dokazuje i njihova laž da sam "odbio" primiti dokumentaciju jer nema nikakvog razloga da kriju svoja imena a osim toga, potpuno je jasno da dokumenti nisu ni bili popunjeni, nego su me hitno transportovali timu za likvidaciju koji je čekao pa materijal naknadno popunjavali i falsifikovali.
Iz ovog kompleta, sada posebno ističem obrazac o pravima lica lišenog slobode a koja prava mi naravno nisu ni saopštena no što je najbitnije, vezano za medicinsku pomoć, ne postoji potpis nijednog od 4 predviđena lica te je potpuno jasno da je policija svjesno prekršila zakonom predviđene dužnosti i obaveze te smišljeno transportovala na udaljenu teritoriju, pošto su prethodno lažirali nadležnost a sve sa ciljem da što prije budem izbačen na ulicu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao.
Tu su i krunski dokazi lažiranja i montiranja predmeta u nenadležnim organima, dokumenti RTRS i Vrhovnog suda. Dokaz od RTRS sam pokazao sudiji Despenić Aleksandru u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr još 25.06.2018. što je vidio i predstavnik MUP-a i zatražio da se sudskom naredbom pribavi spis iz OJTIS što su oni odbili da učine. Pošto MUP ni tada nije poštovao zakon i nije dostavio dokaze, sudija je postupak odložio i naložio im da dostave materijal.
Predstavnik policije je to naravno prenio šefovima te su shvativši da sam razotkrio njihov plan odustali od postupka i koncentrisali se na pripreme za moje ubistvo što je pokušano upravo 27.09.2018. a kada ni to nije uspjelo i nakon što sam pismeno zahtijevao dokumentaciju vezanu za hapšenje, sačinjava se "izvještaj o prekršaju" i "Zahtjev za pokretanje ovog postupka" te traži nastavak u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr.
Važno je istaći da su službenici policije koji rade u jednom a imaju boravište ili su rođeni u drugom entitetu kao Nešković i njegov prijatelj M.S za koga sumnjam da me je napao, idealni za prenos i transportovanje krijumčarene robe poput narkotika, prilikom svakodnevnih ili sedmičnih putovanja.
Poziv drugi po 80 0 Pr 092159 17 Pr, sačinjen je 12.10.2018. što je isti dan kada je napisan i "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-30-1619-18" za ovaj postupak, dok je "izvještaj sačinjen dan ranije, nakon što je PU Bijeljina zaprimila moj zahtjev i zatražila izjašnjenje komande PS Bijeljina II. Sve ovo pokazuje i da je prije svega komandir Nešković imao interese da planski saučestvuje u pripremama za likvidaciju 27.09.2018. skupa sa Borovčaninom a iz OJT Bijeljina je po podacima koje imam učestvovao Gruhonjić Muhamed te su u sadejstvu sa Dejanom Minićem i provokatorom organizovali akciju misleći da ja toga nisam svjestan.
Naprotiv još mnogo ranije sam rekao sestri i nekim prijateljima o čemu se radi a sve režimske doušnike koji su angaživani sam razatkrio i inicijale nekih od njih objavio na internetu pa čak dostavio na mejl suda u Bijeljini. Kompletan događaj 27.09.2018. je snimljen audio, telefonom koji su mi oduzeli i cjelo vrijeme je bio u posjedu službenika koji su bili na 1 metar od mene te mi je vraćen na Sokocu. Na žalost, baterija je bila pri kraju pa nisam snimio presretanje od strane NN lica u trenutku kada sam išao prema autobuskoj stanici.
Tu osobu nikad ranije nisam sreo a po razvoju događaja kasnije i liku koji sam zapamtio, postoji mogućnost da je isti ubijen zbog propusta prilikom pokušaja likvidacije 27.09.2018. i neispunjavanja naloga mafijaškog klana, (što sam saopštio samo svojoj sestri) a sa obzirom da nisam fotografisao događaj i ne mogu biti siguran, neću ni navoditi o kome se eventualno radi...

PRILOZI

Policajac udario aktivistu Stefana Blagića
Dodikova prijetnja 19.01.2018.
Odlikovanje
Vukelic ubistvo
Zapaljen audi šefa Kluba poslanika DNS

Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami
Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Materijal predviđen za dokazni postupak 02.09.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

25.12.2019.

PROVIDNI POKUŠAJ PREVARE RS, ODNOSNO MUP-A

UKOLIKO RS I MUP NE DOSTAVE SUDU REGULARNA RJEŠENJA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O PRENOSU NADLEŽNOSTI NA TAKOZVANE ORGANE U ISTOČNIM SARAJEVU, TO ĆE NEDVOSMISLENO ZNAČITI DA SU SVJESNO IZVRŠILI VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA OD 2015-TE DO 2019-TE SA ISKLJUČIVIM CILJEM DA PRIPREME MOJE UBISTVO A OZBILJNO SU MI UGROZILI ŽIVOT SAMO SMIŠLJENIM I PODMUKLIM NEPRUŽANJEM MEDICINSKE POMOĆI TE OČEKUJEM OD SUDA DA IH TRETIRA U SKLADU SA ODREDBAMA KZRS, GLAVA XXIII, KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU ŠTO SUŠTINSKI MUP, RS, I BIH U CJELINI U JESU...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

PROVIDNI POKUŠAJ PREVARE RS, ODNOSNO MUP-A

Na osnovu ZOP-a, člana "Prava lica okrivljenih za prekršaje", stav (2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete, ističem zahtjev za sudsko obezbjeđenje svih predloženih svjedoka od strane MUP-a. Naravno i onih koje sam ja predložio.
U ovom postupku se ne radi o svađi pijanog gosta i konobara, gdje bi takozvani MUP a u stvari mafijaški servis, glumio navodnog čuvara reda i mira. U pitanju je podmukli razbojnički napad mafijaškog klana, koji je poslao službenike SP, da lažu o navodnim rješenjima Vrhovnog suda RS i RTRS o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu i OJTIS.
Mirno sam išao trotoarom ne napadajući nikog, niti dajući ikakvog glasa od sebe, kada je uslijedio napad terorističke organizacije RS na mene sa krajnjim ciljem da budem ubijen na Sokocu. Službenici SP ne samo da nisu imali rješenja o kojima su lagali, nego čak ni naredbu po falsifikovanim i montiranim predmetima. RS, odnosno MUP ni 27.09.2018. a ni u dokazima za ovaj postupak ne dostavlja rješenja kojim bi se opravdalo postupanje RS, preko nenadležnih organa.
BEZ ZAKONOM PROPISANIH ODLUKA VRHOVNOG SUDA I RTRS-E, DJELOVANJE OJTIS I SUDA U SOKOCU PREDSTAVLJA PROTIVPRAVNI NAPAD NA MENE I MOJA PRAVA A SVI AKTERI SU SAUČESNICI U POKUŠAJU UBISTVA I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Podsjećam da sam na pretresu od 02.09.2019. tražio da se odmah obavi ispitivanje svjedoka MUP-a, što je odbijeno. Naime tog dana su pristupila sva 4 predložena svjedoka, iako je MUP, podmuklom prevarom, dostavio samo jedan primjerak dokaza za sud a za mene ne i vrlo su dobro znali da ako se pojavim u tim okolnostima će pretres biti odložen.
Da nisam došao a s obzirom da su mi prethodno prijetili ubistvom, (direktno preko službenika RS a prethodne prijetnje NN lica i ne računam) kod praktično svakog drugog građanina to bi izazvalo strah i ne bi se usudili ni na ulicu izaći a kamoli ući u neku javnu zgradu te bi u tom slučaju, sud doneo odluku samo na osnovu laži i falsifikata koje je MUP sačinio.
Sa druge strane, ovakvim bespotrebnim dovođenjem svedoka na prvi pretres, odnosno ponovnim poslije odgađanja, svjedocima se obezbeđuju po dvije ili više dnevnica, odnosno novčanih nadoknada za dolaske, što je u suštini podmićivanja svjedoka, koji treba da lažu, pošto su prethodno falsifikovali dokumentaciju. To je dakle i razbojničko pljačkanje budžeta i građana od strane korumpiranih pripadnika policije.
S obzirom da su kriminalci u sjenci, izvršili više krivičnih dijela odnosno naređivali takozvanim "svjedocima" da sami čine krivična djela, lažu i falsifikuju, svako njihovo svjedočenje je velika opasnost za te zločince, koji se kriju te je bilo logično očekivati, da će spriječiti svjedočenje nekog od svjedoka.
Stoga zahtijevam da MUP, koji je smišljeno pokušao da me ubije, prvo gušenjem zbog neukazivanja hitne pomoći a onda saučestvujući sa kriminalcima iz Istočnog Sarajeva, koji su čekali moj dolazak da me likvidiraju, obezbijedi dolazak svih predloženih svjedoka te da bi se omogući pravo garantovano zakonom navedeno da početku dokumenta. UKOLIKO RS I MUP NE DOSTAVE SUDU REGULARNA RJEŠENJA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O PRENOSU NADLEŽNOSTI NA TAKOZVANE ORGANE U ISTOČNIM SARAJEVU, TO ĆE NEDVOSMISLENO ZNAČITI DA SU SVJESNO IZVRŠILI VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA OD 2015-TE DO 2019-TE SA ISKLJUČIVIM CILJEM DA PRIPREME MOJE UBISTVO A OZBILJNO SU MI UGROZILI ŽIVOT SAMO SMIŠLJENIM I PODMUKLIM NEPRUŽANJEM MEDICINSKE POMOĆI TE OČEKUJEM OD SUDA DA IH TRETIRA U SKLADU SA ODREDBAMA KZRS, GLAVA XXIII, KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU ŠTO SUŠTINSKI MUP, RS, I BIH U CJELINI U JESU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

21.12.2019.

ISTORIJAT RAZBOJNIŠTVA I TERORA REPUBLIKE SRPSKE

Prije svega, što se tiče danas "najvećih patriota" i branilaca Republike Srpske, Dodik Milorada i Dragana Lukača u vrijeme dok se stvarala Republika Srpska iz naslova članka, citiram "Lukač bio pripadnik specijalne manevarske jedinice Armije BiH u Bihaću koja je ubijala Srbe" vidi se njegova uloga i karakter. Informacija o tome je potekla iz ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine a što se tiče Dodika, opšte je poznato da je bio poslanik u Federaciji i aktivno agitovao protiv kako je on tada nazivao "Republike šumske" te da se bavio švercom i ratnim profiterstvom o čemu postoji obilje članaka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

ISTORIJAT RAZBOJNIŠTVA I TERORA REPUBLIKE SRPSKE


Prije svega, što se tiče danas "najvećih patriota" i branilaca Republike Srpske, Dodik Milorada i Dragana Lukača u vrijeme dok se stvarala Republika Srpska iz samog naslova citiram "Lukač bio pripadnik specijalne manevarske jedinice Armije BiH u Bihaću koja je ubijala Srbe" vidi se njegova uloga i karakter.
Informacija o tome je potekla iz ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine a što se tiče Dodika, opšte je poznato da je bio poslanik u Federaciji i aktivno agitovao protiv kako je on tada nazivao "Republike šumske" te da se bavio švercom i ratnim profiterstvom o čemu postoji obilje članaka.
Zbog toga neću prilagati novinske tekstove, nego dokumentaciju tadašnjih državnih organa iz koje se vidi da je jedan od transporta cigareta, (Dodik švercuje cigarete i Dodik izjava o švercu) Dodik Milorada zaplijenjen zbog pokušaja šverca.
Da današnja Republika Srpska nema nikakav legitimitet, dokaz je to što su pomenuti zločinci dovedeni na vlast uz vojnu asistenciju Nato pakta čiji su oni agenti i sluge. Iz teksta "Lukaču mi se sjećamo državnog udara a ti" se vidi na koji način su nametnuti i instalirani agenti CIA, Dodik Milorad i Dragan Lukač, koji danas ubijaju i civile.
Ali pošto im nije sve išlo po planu, prilikom priprema za bombardovanje Jugoslavije 05.03.1999. biva nasilno smijenjen, legalno od strane naroda izabrani predsjednik RS, Nikola Poplašen sa isključivo jedinim ciljem da na vlast bude doveden Dodik Milorad i uz pomoć Dragana Lukača i ostalih zločinaca pruži logističku podršku trupama NATO pakta pred bombardovanje.
U to vrijeme već su uhodani trasporti narkotika preko Federacije Bosne i Hercegovine do područja Istočnog Sarajeva, gdje su ih preuzimali tamošnji kriminalni klanovi pod zaštitom kriminalaca iz policije i tužilaštva a da su likvidirani i oni pripadnici vlasti, koji su im u tome smetali i u Federaciji, dokaz je, (prilog "Misterij atentata na doministra policije Federacije BIH") ubistvo Joze Leutara 16. marta 1999.
Poslije instaliranja sluga NATO pakta, slijedi "Bombardovanje 1999, 24. mart" pri čemu podršku i pomoć pružaju upravo ti kriminalci, koji se danas predstavljaju kao patriote.
Mnogo više likvidacija onih koji su bili smetnja mafijaškom klanu, izvršeno je u Republici Srpskoj i to najviše naravno na području Istočnog Sarajeva a jedno od prvih ubistava je 7. Augusta 1998. (Od ubistva Srđana Kneževića 21 godina) kada je likvidiran tadašnji zamjenik načelnika centra javne bezbjednosti Srđan Knežević. Ubice i nalogodavci koji su pod zaštitom takozvanih pravosudnih i policijskih organa u Istočnom Sarajevu ni poslije 20 godina nisu ne samo kažnjeni nego ni otkriveni.
Jedna od prvih likvidacija po dolasku Dodik Milorada na vlast, opisana je u članku "Ubistvo Bobana Blagojevića" a radi se o osobi koja je dobro poznavala ratno profiterstvo i kriminalne poslove Dodik Milorada i o tome javno govorio.
Boban Blagojević je poslije incidenta u kome je optužio Dodik Milorada za kriminal, napadnut 10. decembra 1998. i brutalno pretučen palicama od čega je preminuo a ubice su pod zaštitom režima i nikad nisu pronađene.
U tekstu "Podzemlje istočne Bosne" navedeno je oko 20 najpoznatijih likvidacija izvršenih do dana ubistva Ivone Bajo 23.07.2019. u Bijeljini kada su krijumčareni narkotici narko mafije iz Istočnog Sarajeva. Kako je i istaknuto u članku a to je i nesporna činjenica, mafijaški narko klanovi i auto mafija, formirani na području Istočnog Sarajeva su u saučesništvu i pod zaštitom policijskih i pravosudnih organa Republike Srpske.
Prethodnih godina me Republika Srpska u više dokumenata opisivala kao psihički poremećenog narkomana, iako za to nema nikakav dokaz niti obavljeno vještačenje a sa druge strane pred sudom su svoje psihičke poremećaje dokazali i Dragan Lukač što se vidi iz članka "Lukač tužio Republiku Srpsku i MUP RS i dobio 40.000 KM odštete".
Za psihički poremećaj, odnosno kako se to stručno kaže "duševne bolove" Dragan Lukač je dobio 20 hiljada maraka a ono čime ministar može da se pohvali je da je i za pretrpljeni strah dobio 6 hiljada maraka što se može vidjeti i u prilogu "Presuda Lukač Dragan protiv RS".
Prije nekoliko mjeseci, jedan bivši pripadnik specijalne policije mi je dostavljao dokumentaciju i neke video snimke, vezano za ratne zločine te poručio da će mi poslati i dokaze o učešću Dragana Lukača u tim događajima a poznato je da je umješan u zločin kada je zaklan ratni zarobljenik za šta postoji i video snimak.
Upravo onako kako je naredio "VODI GA" za Nedžada Dizdarevića koji je odmah potom ubijen, takav metod je prenio i u takozvani MUP RS, kada je 27.09.2018. umjesto da mi pruže medicinsku pomoć koju sam tražio i na šta su obavezni, neko od njegovih sluga zločinaca izdao istu naredbu jer ubice već predugo čekaju da im budem doveden na nišan.
18. juna 2019. mi je Facebook, zaključao nalog po zahtjevu organa Republike Srpske, kako bi spriječio da dobijem i objavim taj materijal.
Dodik Milorad je takođe pred sudom Republike Srpske, putem svog advokata dostavio dokumentaciju i dokazao svoje psihičke poremećaje, (Od koje bolesti boluje Milorad Dodik) te dobio odštetu od 6 hiljada maraka.
I tako dakle, danas dvojica sudski dokazano poremećenih psihopata, sastavljaju "crne knjige" i izdaju naredbe službenicima Republike Srpske da se bore protiv onih koji ih ometaju u pljački a kako to rade primjer je i ovaj slučaj.
Da je i na ovakvu mafijašku Republiku Srpsku kakva jeste, izvršen dodatni državni udar vidi se i iz članka "Nova saznanja u 'slučaju Dragičević', na tužilaštvu je da ih saopći". Taj tekst je nastao nakon izjave ministra Dragana Lukača oko godinu dana poslije ubistva Davida Dragičevića i u njemu nema, odnosno ne bi bilo ničeg spornog da nije prethodno, MUP uzurpirao ovlašćenja tužilaštva i samovoljno bez ikakve izvršene istrage, odmah poslije obdukcije, saopštio da je u pitanju, "zadesna" smrt, "bez elemenata krivičnog djela" a ubijenog mladića, koga su prethodno danima mučili, bez ikakvih dokaza lažno optužio za provalnu krađu, pošto su mu prethodno podmetnuli stvari u džepove a materijalni dokaz ubistva uništili za šta se trenutno optužuju samo dva službenika na nižim pozicijama. Detalji o tome su opisani u članku "Dragičević vjerovatno pao u Crkvenu u džepovima mu nađene ukradene stvari".
Od kraja 2018 pa nadalje, MUP optužuje građane koji traže istinu o ubistvu i procesuiranje odgovornih za državni udar a u stvarnosti to čini upravo Lukač i njegovi zločinci. Drugi državni udar je mafijaški i teroristički, takozvani MUP, izvršio fašističkim udarom na grupu građana, sprečavajući ih da mirno sjede na klupama u gradu, što se vidi u članku "Policijska bruka i sramota".
Nastavak tog terora je opisan u članku "Policija počela građane da traži po kafanama" a da bi spriječila da njihove fašističke metode dođu u javnost, vidi se da su nezakonito pokušavali spriječiti i novinare da izvještavaju o tome i snimaju bezakonje koje se primjenjuje.
U članku "Inspektor Miloš prijeti novinaru" vide se gestapovske metode koje primjenjuje takozvana policija. Takođe je objavljen i audio snimak u kome taj inspektor prijeti građaninu, prebijanjem hvaleći se istovremeno da je mnoge prethodno istukao a da niko neće moći dokazati kako je došlo do povređivanja.
To je dakle policija kakvu su formirali kriminalci, Dodik Milorad i Dragan Lukač, angažujući i instalirajući druge kriminalce da rade za njih, prijete onima koji im smetaju a u krajnjem slučaju likvidiraju one koje na drugi način ne mogu zastrašiti. Da je policija Republike Srpske mafijaška organizacija, vidi se opet iz još jednog teksta nastalog poslije izjava iz ministarstva bezbjednosti pod naslovom "Vrh MUP-a Republike Srpske diluje drogu".
Koliki je bijes pripadnika mafije u policiji, zbog toga što njihovi saučesnici nisu uspjeli da me ubiju, onako kako je planirano, jasno pokazuje slučaj, kada su poslali plaćenika da me napadne u njihovoj zgradi i prijeti ubistvom.
Takođe su izuzetno isfrustrirani i time što me prate, prisluškuju i snimaju komunikacije godinama a nisu uspjeli da pronađu nikakav kriminal sa kojim bi me povezali. Sa druge strane, znajući da me prate, snimaju i šalju svoje doušnike, sve sam to evidentirao i početkom godine počeo da razotkrivam njihove plaćenike.
Čak sam koristio njihove doušnike, što se može vidjeti u prilogu "Obmanjivanje mafijaškog klana i razotkrivanje doušnika". Tada sam smišljeno plasirao jednu lažnu vijest na grupni čat da bih obmanuo policiju što je i uspjelo.
Ta moja obmana je unijela pravi haos u vrh mafijaškog MUP-a te su dodatno angažovali desetine agenata samo da mene prate. U nastavku tog slučaja se vidi da jedan od doušnika, čije sam ime sakrio jer se radi o osobi koju su slagali i zloupotrebljavali, pokušava doći do slike koju sam objavio a priložene u prvom dijelu dokumenta.
Ta osoba je informacije prenosila političaru Adamu Šukalu, koji je bio lažni opozicionar a u stvari sve informacije dostavljao vrhu mafijaškog režima i kako se vidi, pokušava saznati dodatne detalje, pominjući da je procurio neki plan preko profila Zdenka B, odnosno mene. Isti Adam Šukalo i lažni buntovnik inspektor Borislav Radovanović su konstantno bili uz Čedomira Kneževića, (vođu štrajka željezničara) koga su izmanipulisali a nađen je mrtav na dan zakazanog ročišta po njegovoj tužbi. Smrt je naravno okarakterisana kao "prirodna" bez toksikoloških analiza.
Iz dodatnog komentara da "panduri već imaju" onu pričicu koju sam im podmetnuo se jasno i vidi da je upravo on u kontaktu sa policijom, jer inače ne bi znao ništa o tome. Ovo je samo mali dio, gestapovskih metoda, koje primjenjuje Republika Srpska.
Neke doušnike još nisam pominjao, neke jesam u drugim postupcima kao recimo u predmetu 80 0 P 097102 18, po mojoj tužbi za diskriminaciju, gdje sam razotkrio više pripadnika policije i doušnika, koga su mi pokušali podmetnuti sa zadatkom da prikuplja podatke i lažno me optuži kao cinkaroša, (TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA, objavljeno i na web adresi "https://pravda-istina.org/trajanski-konj-od-300-evra") da sam navodno prijavio neke njegove prijatelje, narko dilere, kojima tako mafijaški MUP daje dodatni motiv da me dočekaju na sa kriminalcima iz institucija dogovorenom mjestu i iz osvete likvidiraju.
Pošto sam dokaze o tome dostavio sudiji Mićić Ljubiši, uključujući i video snimke, (uz opasku da je to zbog mogućeg uklanjanja video zapisa) samo dva dana kasnije, po zahtjevu mafijaških servisa MUP-a i tužilaštva, ukinut je kompletan Youtube kanal, osobe koju su angažovali a na kome su se nalazili snimci.
Poslije svoga, kriminalci iz policije, poslali su ga da me presretne u gradu i izvini se kako bih prestao pisati o njima. Pošto timovi za likvidaciju nisu uspjeli da me odvuku negdje daleko, gdje bih "nestao" ili stradao "zadesno" angažovali su se lično saučesnici iz takozvanih državnih organa a koji su u simbiozi sa mafijaškim klanovima, Rajko Čolović i Luka Borovčanin uz asistiranje kriminalca Danka Borovčanina, lažirajući i falsifikujući nadležnost u šta su uvukli i "svjedoke" naređujući im da čine dodatna krivična djela, lažu, falsifikuju dokumentaciju i ne pruže medicinsku pomoć na šta su obavezni.
S OBZIROM DA ĆU TO IZ DOKUMENATA KOJI VEĆ POSTOJE VEOMA LAKO DOKAZATI, OČEKUJEM DA SE SVJEDOCI UCJENE I ZAPRIJETI IM SE KAKO BI ODGOVORNOST PREUZELI NA SEBI I SAKRILI KRIMINALCE ČIJE SU NAREDBE IZVRŠAVALI ILI ČAK DA SE NE POJAVE U NASTAVKU ŠTO JE JEDNA OD UOBIČAJENIH METODA MAFIJAŠKOG KLANA...

PRILOZI

Lukač bio pripadnik specijalne manevarske jedinice
Armije BiH u Bihaću koja je ubijala Srbe
Dodik švercuje cigarete
Dodik izjava o švercu
Lukaču mi se sjećamo državnog udara a ti
Smjena Nikole Poplašena
Misterij atentata na doministra policije Federacije BIH
Bombardovanje 1999, 24. mart
Od ubistva Srđana Kneževića 21 godina
Ubistvo Bobana Blagojevića
Podzemlje istočne Bosne

Lukač tužio Republiku Srpsku i MUP RS i dobio 40.000 KM odštete
Presuda Lukač Dragan protiv RS
Od koje bolesti boluje Milorad Dodik
Nova saznanja u 'slučaju Dragičević', na tužilaštvu je da ih saopći
Dragičević vjerovatno pao u Crkvenu u džepovima mu nađene ukradene stvari
Policijska bruka i sramota
Policija počela građane da traži po kafanama
Inspektor Miloš prijeti novinaru
Vrh MUP-a Republike Srpske diluje drogu
Obmanjivanje mafijaškog klana i razotkrivanje doušnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

15.12.2019.

DVOSTRUKI DRŽAVNI UDAR MAFIJAŠKOG KLANA

Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumenmtovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči. Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

DVOSTRUKI DRŽAVNI UDAR MAFIJAŠKOG KLANA

VEĆ SAM ISTAKAO DA SU RS I BIH NELAGALNE I DA IH NE PRIZNAJEM A SADA PREZENTUJEM DIO MATERIJALA KOJI TO I DOKAZUJE. ZA ONE PREDSTAVNIKE MUPA I TUŽILAŠTVA KOJI SU KUPILI DIPLOME I TO NE ZNAJU, PODVLAČIM DA JE OKRIVLJENI I OPTUŽENI, RAVNOPRAVNA STRANKA U PREKRŠAJNOM ILI KRIVIČNOM POSTUPKU SA PREDSTAVNICIMA TIH MAFIJAŠKIH SERVISA. SUD TREBA DATI JEDNAKU TEŽINU NJIHOVIM TVRDNJAMA DA SAM JA POČINILAC PREKRŠAJA I DA SU IMALI NADLEŽNOST A SA DRUGE STRANE MOJOJ TVRDNJI DA JE MAFIJAŠKI KLAN LAŽIRAO NADLEŽNOST I IZVRŠIO VIŠESTRUKI PROTIVPRAVNI NAPAD NA MENE, PREKRŠIO SVE ZAKONSKE PROPISE SA KRAJNJIM CILJEM DA ME UBIJE. MAFIJAŠKI SERVISI NISU DOSTAVILI NIKAKAV DOKUMENT KOJIM DOKAZUJU ZAKONITOST NAPADA NA MENE A NA MUP-U JE TERET DOKAZIVANJA.
Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumenmtovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči.
Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika.
Mene je RS, odnosno MUP - PS Bijeljina II, opisala u "Izvještaju o prekršaju" kao `VIŠESTRUKOG POVRATNIKA U ČINJENJU ISTIH PREKRŠAJA` što je za mene kompliment od jedne lopovske fašističke terorističke bande kakva je RS i prije svega MUP, koji me sada direktno napada a pošto nisu uspjeli da me u tišini odvedu kao ovcu na klanje, poslije višestrukog razbojničkog napada 27.09.2018. i više teških krivičnih djela, koja su izvršili službenici, odnosno takozvani "svjedoci" a po naredbama zločinaca sa nivoa iznad njih, koji su se tada krili a i sada kriju kao najbjednije kukavice, nalažući i instruišući ih da sada lažu i pred sudom da bi izbjegli robiju ne samo po tom osnovu, nego i za sve druge pljačke i ubistva u koje su umješani. A da poznajem metode policije bolje nego mnogi njihovi pripadnici vidi se i iz pitanja koja sam im poslao poštom te su za manje od 24 sata napravili uzbunu, kako bi otkrili koji njihov doušnik mi je dostavio podatke...
Mafijaški klanovi u potpunosti kontrolišu ne samo RS, nego i Federaciju, odnosno BIH u cjelini ali otvoreno razbojništvo i fašizam koje pokazuju prije svega dodik milorad, dragan lukač i njihove sluge, može se vidjeti samo u RS, koja poslije adolfa hitlera i knjige "Mein kampf" ima dostojnog nasljednika u poznatom "naučnom" djelu "CRNA KNJIGA" koja duduše još nije dostupna u prodaji ali se kako se može vidjeti primjenjuje godinama unazad i prije nego je objelodanjena javnosti pred kamerama. 30. oktobra 2016. jedan od šefova mafijaškog režima je otvoreno izdao naredbu za likvidacije, citiram iz medija a postoji i video zapis:
“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti, voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Time je poslata i jasna poruka svima koji su se htjeli bar deklarativno pridržavati zakona te su pripadnici mafije izvršili dodatni udar na ionako nepostojeću pravnu državu, brutalno gazeći ustav i garantovana prava a sebi dajući nelegalno ovlaštenja koja po zakonima nemaju. Tako naredne godine, jedan od mafijaških servisa, OJTIS, iako niti ima niti je ikada dobio nadležnost, pokreće aktivnosti sa ciljem da pripremi teren za moje ubistvo.
Preskočiću sada sva ranija razbojništva i pokušaje ubistva prethodnih godina, kao i sve drugo do 27.09.2018. te ću ukratko opisati samo događaje od tog dana.
Pripadnici mafijaškog klana su dakle organizovali zajedničku akciju, koja je trebala dovesti do toga da me transportuju na Sokolac, gdje je čekao tim za likvidaciju, čega sam ja bio svjestan i kompletan događaj snimao telefonom, odnosno uključenim programom za snimanje zvuka. Baterija se ugasila poslije nekoliko sati ali je snimljeno sve u krugu od nekoliko metara a posebno se jasno čuju razgovori koji su tema moje krivične prijave protiv više lica vezano za ovaj događaj te će biti veoma zanimljivo kako će i koliko lagati `svjedoci` ne znajući da je sve snimljeno.
Prvo su poslati službenici da me presretnu i lažu kako me trebaju odvesti samo do suda u Bijeljini a kada sam tražio naredbu, poslije dužeg izvrdavanja, priznali su da u stvari žele da me odvedu na Sokolac ali pismenu kopiju naredbe nisu imali na šta su obavezni prema zakonu. što je prvo krivično djelo.
Zbog tog kršenja i ugroženosti po život, pozvao sam pripadnike policije te zatražio da intervenišu i shodno tome i članu 8 zakona o javnom redu i miru, sačine zabilješku, kako bi ostao pisani trag i naravno time spriječio kriminalce da me ubiju u tišini. Kako se vidi iz sadržaja zabilješke policije, pismena naredba nije bila na licu mjesta, nego su me počeli ubjedjivati kao na pijaci da moram izvršavati naredbe kabadahija, kako kome padne na pamet, što sam ja odbio i ponovo zatražio da se sačini zabilješka a pošto to nije urađeno, rekao sam da odlazim, ("DO VIĐENJA") i krenuo, poslije čega sam brutalno, kukavički napadnut sa leđa.
Taj napad je uzrokovao da se pogorša stanje odnosno problem sa disanjem uzrokovan polenom ambrozije i dovede do jačeg gušenja nego obično.
Nijedno pravo predviđeno zakonom mi nije saopšteno a hitna pomoć koju sam tražio zbog gušenja i od policije i od sudske policije a na kraju i od sudije u Sokocu mi nije ukazana a što se može vidjeti u obrascu o pravima gdje nema nijednog imena od 4 predviđena, vezano za okolnosti, ukoliko lice odbija da se izjasni i potpiše. Dakle ne samo da mi nisu ukazali medicinsku pomoć nego su slagali i da su uopšte pitali i da sam se navodno odbio izjasniti. Srećom "sitnicu" oko 4 potpisa zakonom predviđena ukoliko dođe do takvih okolnosti su zaboravili da isfalsifikuju pa je njihovo razbojništvo suštinski već dokazano.
Šefovi mafije su žurili da me odvuku plaćenim ubicama na nišan, toliko da nisu ni popunili potrebnu dokumentaciju, nego su to učinili kasnije, lažući kako sam odbio da je primim. Podsjećam da je isti gestapovski tretman primjenjen nedavno prema senatoru RS, koga nisu prepoznali što samo pokazuje da ovaj banditizam nije nikakav izuzetak nego pravilo.
I sudska policija je bila obavezna, konstatovati bilo kakve zdravstvene probleme, čak i sama a pogotovu kada sam tražio hitnu pomoć što su oni i prenijeli načelniku ali je taj zločinac odbio obezbjediti medicinsku pomoć, sve sa ciljem da budem ubijen tog dana.
Kako sam i predviđao ranije, nije suštinski postojao nikakav razlog za odlazak na Sokolac jer se od mene tražilo da predložim svoje dokaze iako sam to pismeno učinio 10 mjeseci ranije a tužilaštvo koje je prethodno obavezno da prezentuje svoje dokaze to ni ranije ni tada a ni ikada kasnije nije učinilo.
Iako sam tada zahtijevao da mi uruče dokaze, čak i na dva puta izrečenu intervenciju sudije, prisutni tužilac je to odbio sa obrazloženjem da on samo mijenja kolegicu i da ne zna kakav je sadržaj optužnice niti kakvi su dokazi.
To je naravno bila obična laž, jer tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost u tom predmetu, nego su je po naredbi Rajka Čolovića, kriminalca koji je samo primjenjivao uputstvo iz "crne knjige" lažirali i falsifikovali, kako bi stvorili uslove da me njihovi saučesnici iz lokalnih narko i auto mafijaških klanova o čijem sam kriminalu pisao, ubiju na toj udaljenoj lokaciji.
Republika Srpska je dakle u stilu srednjovjekovne inkvizicije, lažirala nadležnost, poslala službenike da me presretnu i odvedu u teškom zdravstvenom stanju te ostave na ulici, iako sam više puta povraćao tokom transporta i zahtijevao hitnu pomoć. Jedina razlika je u završnoj metodi jer se sada umjesto lomače koristi timovi za likvidaciju sa automatskim oružjem ili metalnim palicama.
O svemu navedenom već imam neoborive dokaze a likvidaciju sam izbjegao i zahvaljujući tome što nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, nego sam se zadržao oko sat i po, predviđajući da će se tim za likvidaciju razići, što se i desilo te me je usput presreo samo jedan od njih.
Iznenađeni što sam uspio da preživim pripadnici MUP-a, nisu ni pisali izvještaj, niti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, sve dok ja nisam pismeno zatražio od PU Bijeljina, dokumentaciju i tek onda, što se može vidjeti po datumima se piše izvještaj i podnosi zahtjev kako bi prikrili svoje razbojništvo.
Poznato je da me je narednih mjeseci konkretno 22.05.2019. u zgradi policijske uprave Bijeljina, napao plaćeni ubica u civilu, koga su poslali pripadnici mafijaškog klana, umiješani ne samo u pokušaj mog ubistva nego i u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ćerke moje sestre, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika upravo iz Istočnog Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, što jasno razotkriva i motive kriminalaca sa tog područja Rajka Čolovića i Luke Borovčanina, prije svega, kao i ovdašnjih saučesnika, počev od Danka Borovčanina, inspektora Marković Dragoslava, Stanka Stanišića, Vrućinić Siniše, Kovačević Novaka, Danice Stjepanović i drugih.
Podmuklim pokušajem lažiranja i falsifikovanja nadležnosti, OJTIS i sud u Sokocu su izvršili dodatni državni udar na ionako kriminalizovanu Republiku Srpsku a ophođenje svih ostalih aktera prema osobi koja se guši i traži hitnu pomoć te kriminalno falsifikovanje dokumentacije, samo dodatno pokazuje da RS i njene takozvane institicije nemaju nikakve veze sa zakonom, nego su klasični mafijaški servisi, tajkunsko političke mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 01/2020 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-