KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


24.05.2019.

ZAHTJEVI REŽIMSKOJ TERORISTIČKOJ ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI

Kompletan mafijaški režim godinama prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu. Tužilaštvo koje je saučesnik u tome se pismeno izjasnilo da "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu ubistva jer kako kažu "policija to nije navela".
MUP sa druge strane uporno izbjegava dati odgovor i otkriti ko je službenik koji je potpisao dokument. Stoga 22.05.2019. idem sa ovim zahtjevima u CJB Bijeljina i neću se vratiti dok ne počnu raditi ono što moraju i za što ih narod plaća. Ovaj članak zakazujem da automatski bude objavljen 24.05.2018. u 00:00 za slučaj da me mafija koja je to i ranije pokušavala, ubije u policijskoj stanici, po ustaljenoj "zadesnoj" šemi...

ZAHTJEVI REŽIMSKOJ TERORISTIČKOJ ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI

MUPU REPUBLIKE SRPSKE - CJB BIJELJINA

ZAHTJEVI

- ODGOVARANJE ODMAH, NA ZAHTJEVE OD 29.01.2018. I 04.03.2011.
- TRENUTNO PREDUZIMANJE SVIH ZAKONOM OBAVEZNIH RADNJI DA SE USTANOVI KO SU ODGOVORNI ZA UKLANJANJE MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, (DJEČJEG RUKSAKA) 23.07.2009 O ČEMU SAM VIŠE PUTA OBAVJEŠTAVAO MUP.
- TRENUTNO PREDUZIMANJE SVIH ZAKONOM OBAVEZNIH RADNJI DA SE USTANOVI ZAŠTO JE IZVRŠENO PRANJE KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM, KAKO JE DOŠLO DO DVOSTRUKOG PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE I ZAŠTO NESTAO DIO KAIŠA I KO JE ODGOVORAN ŠTO O TOME NIJE OBAVJEŠTENO TUŽILAŠTVO.
- O "PRONALASKU" NOVOG DOKAZA, (DJEČJEG RUKSAKA, DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, OPRANOG HEMIJSKIM SREDSTVOM) KOJI UKAZUJE DA JE PREDMET KOJI JE PRESJEKAO KAIŠ, UBIO I DJEVOJČICU IVONU BAJO A NE ŽICA SA BICIKLA ODMAH OBAVJESTITI TUŽILAŠTVO I MEDIJE.
- DA MI SE OMOGUĆI PODNOŠENJE USMENE PRIJAVE MUPU O POKUŠAJU MOG UBISTVA I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA OD STRANE PRIPADNIKA MUP-A, SUDSKE POLICIJE IZ BIJELJINE, TE PRIPADNIKA TUŽILAŠTVA I SUDA SA PODRUČJA ISTOČNOG SARAJEVA ZA LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI I POKRETANJE PREDMETA PROTIV MENE UZ POKUŠAJ FALSIFIKOVANJA I PREVARE.
- TRENUTNU I POPTUNU SARADNJU SA PORODICOM UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO I GRAĐANIMA PRILIKOM OBAVLJANJA SLUŽBENIH I ISTRAŽNIH RADNJI.

Obrazac o pravima je lažiran, odnosno nisu mi saopštena nikakva prava a što se posebno vidi u rubrici o medicinskoj pomoći, gdje nema ni potpisa službenika niti dvojice svjedoka a ni rukovodioca. Iako su imena na svim zapisnicima zatamnjena, uspio sam ih pronaći na internetu.
Zanimljivo je da se službenik koji je sastavio dokument, pojavio oko 5 minuta po mom dolasku u policijsku stanicu, očito po nečijem pozivu što im nije bilo pametno pošto sam javno pred prisutnima razotkrio njihove laži i udio u pripremi za pokušaj likvidacije. S obzirom da je MUP nastavio sa prikrivanjem zločina, pozvao sam formalno broj 122 za intervenciju policijske patrole kako bih imao dokaz o tome.
Na narednoj slici su kako se tada predstavio zamjenik i komandir PS Bijeljina II, Panić i Nešković, koji odbijaju otkriti po čijem su nalogu odbili pozvati hitnu pomoć koju sam tražio a na šta su i zakonom obavezni.
U policijskoj stanici sam se zadržao oko dva sata, (11 - 13) kada mi je saopšteno da će načelnik kriminalističke policije doći u ponedjeljak iz Banjaluke a prethodno se pojavio neki uobraženko u civilu koji je pokušao da me na silu izbaci iz zgrade gurajući me objema rukama, psujući i prijeteći da će me prebiti te da više ne dolazim. Pošto se takvih bitangi ne plašim, odmah sam se vratio nazad i tražio od službenika da reaguju na ovaj napad i sačine zapisnik te tražio da mi otkriju njegovo ime. Nisu to naravno učinili ali zanimljivo je da su gledali sa strahom te je očito da se radilo o nekom moćnom tipu iz mafije koja je privatizovala policiju. Na internetu među prijateljima komandira Neškovića sam pronašao fotografije bahatog tipa koje su skoro sto posto njegove ali pošto nisam dobio tačno ime, za sada objavljujem samo inicijale.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

21.05.2019.

OBAVJEST SUDU I TUŽENOJ U PREDMETU 80 0 P 097102 18

S obzirom da za svo ovo vrijeme Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud na Sokocu nisu htjeli da mi dostave dokaz o svojoj nadležnosti a nije to učinila ni Republika Srpska u svom "odgovoru" ni kasnije do danas a iz svih dokaza koji postoje se vidi da je nadležnost lažirana i uprkos tome Republika Srpska, odnosno njeno zastupništvo ne želi okončati parnicu dogovorom, odnosno običnim izvinjenjem da je u pitanju neka "tehnička greška" nego štiti pripadnike kriminalnog klana, potpuno je jasno da su Pravobranilaštvo RS i Sud, stali u zaštitu pripadnika mafije koji su pokušali da me ubiju i da zakoni i pravo u Republici Srpskoj ne postoje...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

OBAVJEST SUDU I TUŽENOJ U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Obavještavam sud i tuženu Republiku Srpsku da ću u nastavku ove parnice, zahtijevati da mi se omogući obrazlaganje kršenja prava na pravično suđenje.
Zapisnik o tome uz drugu dokumentaciju ću potom poslati sudu uz Strazburu iz druge zemlje se obzirom da Republika Srpska krade poštanske pošiljke, lažući da su izgubljene a onda šalje falsifikovan "obavještenje iz Strazbura" za šta sam u ovom postupku priložio dokaze.
NIJE ISKLJUČENO DA JE APLIKACIJA POSLATA IZ CIRIHA POVODON KRŠANJA PRAVA IZ PRETHODNIH PARNICA, VEĆ RIJEŠENA U MOJU KORIST A TUŽENA JE PRESRELA S OBZIROM DA JE STIGLA SAMO POVRATNICA A NIJE OBAVJEST O ODBIJANJU NITI BILO ŠTA DRUGO...
Takođe ću zahtijevati da mi se omogući izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i insistirati da se to učini ili da sud donese rješenje kojim mi se zabranjuje izvođenje dokaza.
S obzirom da za svo ovo vrijeme Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud na Sokocu nisu htjeli da mi dostave dokaz o svojoj nadležnosti a nije to učinila ni Republika Srpska u svom "odgovoru" ni kasnije do danas a iz svih dokaza koji postoje se vidi da je nadležnost lažirana i uprkos tome Republika Srpska, odnosno njeno zastupništvo ne želi okončati parnicu dogovorom, odnosno običnim izvinjenjem da je u pitanju neka "tehnička greška" nego štiti pripadnike kriminalnog klana, potpuno je jasno da su Pravobranilaštvo RS i Sud, stali u zaštitu pripadnika mafije koji su pokušali da me ubiju i da zakoni i pravo u Republici Srpskoj ne postoje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.05.2019.

KOMANDA POLICIJSKE STANICE BIJELJINA II JE SAUČESNIK POKUŠAJA UBISTVA

Očigledno su šefovi mafijaškog klana intervenisali telefonima, pokušavajući na sve načine da me što prije dovuku na Sokolac, timu ubica koji je već čekao na nišan...

KOMANDA POLICIJSKE STANICE BIJELJINA II JE SAUČESNIK POKUŠAJA UBISTVA

Pripadnici mafijaškog klana iz tužilaštva, policije i suda su falsifikovali nadležnost i montirali nezakonitu optužnicu i predmete pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu sa ciljem da me nelegalno prate, prikupljaju podatke o kretanju i stvore uslove za moju likvidaciju.
Pošto pokušaji doušnika da me navuku u zamku nisu uspjeli, onda se angažuju kriminalci, direktno iz tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva te na prevaru pokušavaju lažirati svoju nadležnost i izdejstvovati prinudno dovođenje, putem sudske policije na njihov teren gdje me je čekao tim za likvidaciju.
Tako je 27.09.2018. patrola sudske policije pokušala da me na prevaru ubaci u automobil, tvrdeći da me voze do suda u Bijeljini ali kada sam zatražio naredbu koju su prema zakonu dužni i da mi uruče, onda se pokazalo da je u stvari nemaju uz sebe, (vidljivo u prilogu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.") te da žele da me odvuku na Sokolac.
Pošto na moje zahtjeve koje sam ponovio više puta da mi uruče naredbu to nije učinjeno a pokušali su na silu da me ubace u vozilo, pozvao sam pripadnike policijske stanice "Bijeljina II" koja se nalazila s druge strane ulice da intervenišu i sačine zapisnik o tome, odnosno da konstatuju da sudska policija nema uz sebe naredbu a što su isti odbili da učine.
S obzirom da mi niko nije uručio naredbu a policajci nisu htjeli da sačine zapisnik o tom nezakonitom pokušaju, saopštio sam da se udaljavam i krenuo na šta su me poslije par koraka s leđa napali pripadnici sudske policije i policije, pokušavajući da mi zavrnu ruke i stave lisice.
Sa dva kratka, jaka i brza trzaja sam uspio sastaviti ruke i uhvatio jednu za drugu šaku ispred sebe, tako da sam ih onemogućio i ponudio da dobrovoljno dozvolim da mi stave lisice na ruke jer sam i htio da se sačini zapisnik na bilo koji način, kako bih spriječio da budem odvedem po planu u tišini na mjesto za likvidaciju.
Iako sam dobrovoljno i mirno prihvatio da krenem sa njima, neko od bahatih i bezobraznih pripadnika policije je pokušao prilikom ulaska da mi gurne glavu prema zemlji, kao da se bojim pokazati svoje lice ili valjda da me ponizi, što samo pokazuje o kakvim se bitangama radi.
S obzirom da u proljeće i češće na jesen, imam tegobe prilikom disanja, zbog polena a posebno ambrozije, zatražio sam hitnu pomoć tim povodom i ponovio to bar 20 puta što nije učinjeno.
Pošto se ovdje koncentrišem na kriminal pripadnika policijske stanice Bijeljina II i komandira milana neškovića, ističem samo da su ti zločinci u svojim dokumentima, (prilog, "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.") napisali da nisu uočili nikakve povrede, iako sam krvario na prstu lijeve ruke što je potpuno nebitno u odnosu na gušenje a takođe je napisano da nisam tražio liječničku pomoć što je naravno gnusna laz.
Kompletan obrazac o pravima je lažiran te niti su mi saopštena prava, ni ponuđen branilac, niti da obavjestim člana porodice ili prijatelja što se može vidjeti i iz vremena gdje je sve to kao saopšteno iste minute u 12:12 ali zanemarimo te "sitnice" i pogledajmo dio gdje piše "LICE ODBIJA MEDICINSKU POMOĆ". Nijedna od opcija "DA" ili "NE" nije označena a u slučaju da neko odbije medicinsku pomoć, mora se taj i potpisati te ako odbije i potpis, onda se MORA POTPISATI POLICIJSKI SLUŽBENIK + DVA SVJEDOKA + MORA BITI OBAVJEŠTEN RUKOVODILAC I NAVEDENO VRIJEME. NIŠTA OD TOGA NE POSTOJI U TOM DJELU OBRASCA...
Prikrivanje imena, odnosno zatamnjivanje potpisa na svim dokumentima ukazuje na to da ne samo da se kriju neki detalji nego i da je u policijskoj stanici bio angažovan neki agent sa lažnim identitetom ili nekoj od drugih opcija posebnih istražnih radnji, koje su kad se zna da je nadležnost lažirana i same potpuno nezakonite.
Zločinci iz policije su mi umjesto ukazivanja hitne pomoći, saopštili da me predaju sudskoj policiji, koja će me navodno odvesti u hitnu pomoć, iako su oni bili dužni to da učine i kako se vidi napisali da nisam ni tražio intervenciju.
Očigledno su šefovi mafijaškog klana intervenisali telefonima, pokušavajući na sve načine da me što prije dovuku na Sokolac, timu ubica koji je već čekao na nišan, te iako sam i od sudske policije zatražio da me odvedu u hitnu pomoć, oni to nisu učinili a na pitanje jesu li obavijestili svog komandira, zločinca o tome, niko od njih nije odgovorio ali im se na licu vidjelo da su to učinili a kriminalaca Borovčanin Danko, naravno nije izvršio svoju profesionalnu obavezu nego je zastupao interese mafije koja je planirala da me ubije.
Tokom transporta do Sokoca sam više puta povraćao sa izuzetno teškim posljedicama ali zahvaljujući pripadnicima sudske policije kojima je očito bilo neprijatno i nisu bili direktni saučesnici mafijaške mreže za likvidaciju, kupili su mi od svog novca flašu vode i djelimično olakšali položaj.
Kako se ispostavilo odvođenje na Sokolac za navodno moje izjašnjenje je bilo suštinski bespotrebno, odnosno samo izgovor da bi me dovukli tamo jer prema zakonu je tužilaštvo moralo prvo da predoči svoj dokazni materijal i uruči mi dokument o svojoj nadležnosti što su i tada izbjegli a iako sam tražio hitnu pomoć i od sudije to nije učinjeno, nego me sudska policija ostavila na ulicama Sokoca, uprkos višestruko ponovljenim zahtjevima za hitnu pomoć.
S obzirom da sam odavno znao da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu, nemaju nadležnost i oni ne mogu voditi ni završiti taj predmet, bilo mi je jasno da je jedini cilj stvaranje uslova za moju likvidaciju, pogotovo što je u prethodnim mjesecima više doušnika u civilu bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvući u zamku na neku udaljenu lokaciju.
Kako sam mnogo ranije predvidio ovakav scenario i presretanje uz angažovanje nekog od mnogobrojnih doušnika te ostavljanje na ulicama Sokoca, nisam ni krenuo odmah prema autobuskoj stanici, nego sam se zadržao u jednom od kafića i raspitao o internet vezi, lokaciji autobuske stanice, te uspostavio kontakt sa sestrom i prijateljima.
Pošto sam popio kafu i oporavio se koliko je bilo moguće i procjenio da sam ovim potezom uz zadržavanje u policiji u Bijeljini, potrošio dovoljno vremena i pokvario plan mafije te da ekipa za likvidaciju neće vječno da me čeka tim prije što su sigurno obavješteni o vremenu ostavljanja na ulici, krenuo sam oprezno prema autobuskoj stanici, osvrćući se oko sebe gdje me na nekih 50 metara prije stanice, presrela nepoznata muška osoba, predstavivši se kao inspektor i ispitujući, ko sam, odakle sam, gdje idem i slično o čemu sam već pisao ranije.
Prema podacima do kojih sam došao kasnije i naknadnim događajima zaključujem da je to bio jedini preostali iz ekipe za likvidaciju koja se poslije višesatnog čekanja razišla što je očigledno izazvalo bijes kod šefova mafije zbog njihovog neobavljenog posla.
U narednim mjesecima sam uz pomoć suda u Bijeljini, povodom moje tužbe protiv Republike Srpske po tom događaju, konačno uspio da dobijem takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.".
Uz njega su dostavili i dokument, (prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" na kome je vidljiv i njihov prijemni pečat) kojim su pokušali falsifikovati nadležnost.
Ali iz tog dokumenta se vidi da nikada nisu dobili nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" nego naprotiv im se daje moja krivična prijava protiv više lica, kriminalaca iz tužilaštva, suda i načelnika sudske policije, koji je i jedan od aktera ovog pokušaja ubistva.
Još u oktobru 2018. sam više puta pokušao da kontaktiram komandira policijske stanice Bijeljina II, Milana Neškovića koji je očito izbjegavao susret sa mnom te mi je saopštavano da je navodno zauzet oko čuvanja vreća sa izbornim materijalom, što drugim riječima znači da je saučestvovao u falsifikovanju biračkih listića.
Pošto sam konačno dobio izjašnjenje tužilaštva i dokument iz koga se vidi da su falsifikovali nadležnost, ponovo sam zatražio 15.05.2019. razgovor i saradnju komande policijske stanice, tražeći da mi objasne zbog čega mi nije ukazana hitna pomoć, ko je donio odluku o tome i ko je zvao telefonima, tražeći da se što hitnije transportujem, odnosno praktično ko su nalogodavci pokušaja ubistva.
Iako sam ga usmeno preko službenika policije i pismeno upozorio da ću u slučaju da odbije suradnju, smatrali ga direktno odgovornim za ugrožavanje zdravlja te saučesništvo u prikrivanju pokušaja ubistva, isti je nastavio da se krije te je time "zaslužio" da se njegovo ime nađe na internetu preko reda, kao jedan od kriminalaca koji je direktan učesnik više krivičnih dijela od kojih je najteži pokušaj mog ubistva i prikrivanje kriminalaca koji su učestvovali u tom razbojničkom planu.

PRILOZI

Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.05.2019.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 19 PRVLZ

Rješenjem se pokušava pravo, koje u krivičnom postupku imaju obje strane i tužilac i osumnjičeni, prenijeti u prekršajni postupak ali tako da se jednoj strani to pravo omogućava a drugoj, odnosno meni se otima. Time se dodatno krše garantovana prava, odnosno pravo na pravično suđenje i vrši diskriminacija ne samo prema meni, nego prema svim građanima, ukoliko bi se na ovaj način u praksi primjenjivao relevantni član...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 19 PRVLZ

PREDLAŽEM DA SUD OVU APALACIJU USVOJI PO HITNOM POSTUPKU I VRATI NA PONOVNO ODLUČIVANJE VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE.
Kako se vidi iz donesenog rješenja 80 0 Pr 082502 19 Prvlz, Vrhovni sud Republike Srpske je moj zahtjev odbacio sa obrazloženjem da je navodno "nedozvoljen" te da samo republički tužilac može podnijeti takav zahtjev.
Ali to naravno nije istina jer tužilac, odnosno tužilaštvo u Prekršajnom postupku ne postoji i jasno je iz člana "Pravično vođenje postupka - ZOP-a" stav 4, da sva ovlaštenja tužioca iz zakona o krivičnom postupku se ovdje odnose na ovlašteni organ za pokretanje prekršajnog postupka u ovom slučaju Policijsku stanicu Bijeljina.
Činjenica je da, veliki broj članova iz zakona o prekršajima se primjenjuje po odredbama zakona o krivičnom postupku i konkretno je navedeno u relevantnom članu "Zahtjev za zaštitu zakonitosti - ZOP-a" STAV 2, da se u ovom postupku vezano za zahtjev za zaštitu zakonitosti, primjenjuju odredbe zakona o krivičnom postupku.
A u samom zakonu o krivičnom postupku, (ČLAN "Ovlaštena lica i rok za podnošenje zahtjeva") jasno je navedeno da taj zahtjev može podnijeti tužilac, osuđeni ili njegov branilac te recipročno tome u ovom slučaju u prekršajnom postupku, zahtjev može podnijeti policijska stanica, kažnjeni odnosno ja ili branilac da sam ga angažovao.
Rješenjem se dakle pokušava, pravo koje u krivičnom postupku imaju obje strane i tužilac i osumnjičeni, prenijeti u prekršajni postupak ali tako da se jednoj strani to pravo omogućava a drugoj, odnosno meni se otima.
Time se dodatno krše garantovana prava, odnosno pravo na pravično suđenje i vrši diskriminacija ne samo prema meni nego prema svim građanima, ukoliko bi se na ovaj način u praksi primjenjivao relevantni član.
S OBZIROM DA REPUBLIČKI TUŽILAC, KOME SUD DAJE PRAVO MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA ZAHTJEVA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU NE POSTOJI A DRUGOJ STRANI SE TO PRAVO OSPORAVA IZ SVEGA BI PROIZAŠLO DA OVAJ ZAHTJEV NIKADA NIKO NE BI NI MOGAO PODNIJETI...

RELEVANTNI ČLANOVI IZ ZKP-I I ZOP-A

Zahtjev za zaštitu zakonitosti - ZKP-u :
Uslovi za podnošenje zahtjeva

(1) Protiv pravnosnažne presude može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti u sljedećim slučajevima: a) zbog povrede krivičnog zakona i b) zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka g) ovog zakona. (2) Zahtjev za zaštitu zakonitosti nije moguće uložiti: a) ako nije izjavljena žalba i b) ako povrede iz stava 1. ovog člana nisu bile iznesene u žalbi na prvostepenu presudu, osim ako su počinjene u žalbenom postupku. (3) Zahtjev za zaštitu zakonitosti nije moguće uložiti protiv presude Vrhovnog suda donesene u trećem stepenu.
Ovlaštena lica i rok za podnošenje zahtjeva
(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti mogu podnijeti tužilac, osuđeni i branilac. Nakon smrti osuđenog zahtjev za zaštitu zakonitosti mogu u njegovu korist podnijeti lica iz člana 307. stav 2. ovog zakona. (2) Tužilac može podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti, na štetu ali i u korist osuđenog. (3) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana prijema pravnosnažne presude.
Pravično vođenje postupka - ZOP-a
(3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske... (4) Ovlašćenja tužioca uređena Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, shodno se primjenjuju i na ovlašćeni organ u prekršajnom postupku.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti - ZOP-a
(1) Protiv pravosnažnih sudskih odluka republički tužilac će podići zahtjev za zaštitu zakonitosti, ako je povrijeđen zakon. (2) Odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i odlučivanje o njemu shodno se primjenjuju na zahtjev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku. (3) Republičko tužilaštvo ne mora podići zahtjev za zaštitu zakonitosti ako smatra da je povrijeđen zakon, ali da povreda zakona nije uticala na pravilnost odluke i da nije riječ o pravnom pitanju važnom za jedinstvenu primjenu zakona ili zaštitu ljudskih prava i sloboda.

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp
Zahtjev za zaštitu zakonitosti po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 082502 19 Prvlz

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.05.2019.

PRITUŽBA NA NAREDBU T 14 0 KTA 0024625 19

Da dokaz zločina, zaista postoji i da je uklonjen iz istražnih radnji može se vidjeti iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" Osnovnog suda u Bijeljini, gdje je precizno konstatovano, kako je kaiš dječjeg ruksaka dvostruko presječen, veći dio tog kaiša nedostaje a ostatak je opran, odnosno umrljan jakim hemijskim sredstvom da bi se prikrili tragovi ubistva...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI - KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA NAREDBU T 14 0 KTA 0024625 19

Vezano za naredbu o nesprovođenju istrage u predmetu T 14 0 KTA 0024625 19, ističem da je optužnica pod brojem "T17 0 KT 0006630 15" podignuta u Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, protiv mene za "povredu ugleda suda" a ne u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini za kako vi tvrdite, šverc narkoticima od Sarajeva preko Bijeljine do Banjaluke.
Slovo "D" na kraju nije sastavni dio broja spisa nego je samo dodatna oznaka za mejlove kojih je bilo 5 pod tim nazivom. Treća grupa je recimo imala dodatno slovo "C" a peta grupa adresa na koje sam dostavio obavjest je imala dodatak slovo "E".
Radi se u stvari o mom dopisu osnovnom sudu u Sokocu "OBAVJEST O NESTANKU OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15" objavljenom na internetu na web adresi `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/11/07/4119374` čiju kopiju i prilažem a iz teksta se vidi da obavještavam sud u Sokocu da na sajtu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, (https://ot-istocnosarajevo.pravosudje.ba/) ne postoji ta optužnica protiv mene te prilažem i skenirani snimak "Optužnice - sajt, OJTIS" zvanične internet stranice iz tog vremena a ni do danas na njihovoj internet stranici se nije pojavila optužnica protiv mene.
Primjerak "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." takođe prilažem a iz sadržaja se može vidjeti na drugoj strani da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, koje prema zakonu nije nadležno da postupa na teritoriji Bijeljine, svoju navodnu nadležnost opravdava dopisom Republičkog tužilaštva od 1. juna 2015. godine.
A da to nije istina, odnosno da su pokušali lažirati nadležnost i nezakonito otvorili predmet, posebne istražne radnje a potom podigli i fiktivnu optužnicu, dokaz je upravo ta odluka "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koju prilažem.
I pošto je optužnica predata osnovnom sudu u Sokocu, navedenim dopisom sam pismeno obavijestio taj sud o ovoj manipulaciji dostavivši i kopiju odluke Republičkog tužilaštva i obavijest o tome da formalno postoji predmet protiv mene "T17 0 KT 0006630 15" ali ga nema na zvaničnoj internet stranici tog tužilaštva što je dodatni dokaz da se radi o zloupotrebi i falsifikatu nadležnosti od strane kriminalne grupe.
I to je jedna strana problema a sada, vezano za pogibiju Bajo Ivone, što je zaista obrađivano u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, prilažem dokaze da je po tom predmetu nestao materijalni dokaz ubistva "Dječiji ruksak" što se može vidjeti u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." postupajućeg tužioca, koja pismeno navodi da o pomenutom dokazu nema saznanja.
A da taj dokaz zaista postoji i da je uklonjen iz istražnih radnji može se vidjeti iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" Osnovnog suda u Bijeljini, gdje je precizno konstatovano, kako je kaiš dječjeg ruksaka dvostruko presječen, veći dio tog kaiša nedostaje a ostatak je opran, odnosno umrljan jakim hemijskim sredstvom da bi se prikrili tragovi ubistva.
Na kraju prilažem i slike tog materijalnog dokaza, (Snimci dječjeg ruksaka) gdje se u vrhu vide fotografije koje je načinila policija ali o tome nije htjela, pismeno sačiniti nikakvu zabilješku, niti obavijesti tužilaštvo a u donjem dijelu su slike načinjene poslije preuzimanja predmeta iz Osnovnog suda u Bijeljini.
S obzirom da se ovdje radi o dva krivična djela vezano za postupanje tužilaštva u Istočnom Sarajevu, odnosno formiranje nelegalne optužnice te skrivanje materijalnog dokaza ubistva i neobavještavanju tužilaštva u Bijeljini od strane policije, predlažem da ovaj materijal proslijedite Republičkom tužilaštvu Republike Srpske da odluči ko će dalje postupati vezano za ta krivična djela.
Krijumčarenje narkotika koje se pominje je predmet istrage Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu s obzirom da je iz tog područja krenuo transport "KT Sarajevo T09 0 KTA 0034144 13" a da je zaista u pitanju šverc, (od 4 dovezana paketa preko noći nestala 3 a ujutro direktor zatekao samo paket) vidi se iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva". S obzirom da je roba dovezena u Bobar grupu, odnosno AD Univerzal koji je pod nadležnošću OJT Bijeljina, otvara se prostor i za vaš doprinos razbijanju kriminalne mreže...

PRILOZI

Obavjest o nestanku optužnice T17 0 KT 0006630 15
Optužnice - sajt, OJTIS
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
KT Sarajevo T09 0 KTA 0034144 13
Izjave aktera sverca i ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.05.2019.

KOMPLETAN DRŽAVNI APARAT U ZAŠTITI MAFIJAŠKIH KLANOVA

JEDINA RAZLIKA DANAŠNJEG TAKOZVANOG PRAVOSUDNOG SISTEMA KOJI ČINE TUŽILAŠTVA I SUDOVI U ODNOSU NA SREDNJOVJEKOVNU INKVIZICIJU JE TA ŠTO SE UMJESTO LOMAČA KORISTE RAFALI IZ AUTOMATSKOG ORUŽJA. PONEKAD SE RADI I SA EKSPLOZIVIMA ILI NEKIM DRUGIM ORUŽJEM SVE DO "ZADESNIH" SMRTI I OTROVA KOJI SE KORISTE VJEKOVIMA KROZ ISTORIJU KADA SE UBISTVO ŽELI PREDSTAVITI KAO PRIRODNA SMRT...

KOMPLETAN DRŽAVNI APARAT U ZAŠTITI MAFIJAŠKIH KLANOVA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

(ime i prezime - naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva) : Zdenko Bajo
(jedinstven matični broj građana) : 2911965171770
(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva) : Majke Jevrosime / 20 76300 Bijeljina
(telefon - telefaks - mail) : 065831902 / zdenkobajo@gmail.com

PREDMET : Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina
Veza : ZPP- u, (predmet 80 0 P 097102 18)

PREDMET :Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina i sostavite odgovore na naredna pitanja kako bih adekvatno mogao braniti svoja prava u nastavku postupka. Zahtjev se dostavlja u dva primjerka za predsjednika suda i postupajućeg sudiju. S obzirom da je nastavak postupka 12.03.2019. (tačno godinu dana od nazakonitog napada na mene), ukoliko je moguće dostavite mi odgovor(e) do 10.03.2019.

- Da li sud poštuje član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" ili se za tu obavezu moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" vezano za 2 (DVA) moja pismena zahtjeva po članu 23 Ustava RS i 131-136 ZPP-u ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" ili se Pravobranilaštvu RS dozvoljava da činjenice i dokaze iznosi naknadno ?
- Da li sud pri pozivanju obavještava tuženu stranku u parnicama za utvrđenje diskriminacije da je na njoj teret dokazivanja i da li se daje prednost ZOZD-e u odnosu na druge zakone ?
- Da li sud poštuje član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" ili u startu ima zacrtanu presudu u korist diskriminatora ?
- Da li sud poštuje član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" ili se odredba preinačila u `čitanje i "uvid"` a za to se pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." ili se za tu obavezu moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" ili će umjesto tužene na ročištima, sud izvoditi dokaze u presudi a ja se za to pravo i obavezu moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- DA LI SE UOPŠTE PRIMJENJUJE USTAV, ZAKONI ILI ODREDBE "CRNE KNJIGE" ???

Bijeljina, __________________ godine.
Podnosilac zahtjeva (svojeručni potpis sa
punim imenom i prezimenom) : __________________

ODGOVOR SUDA NA OVA PITANJA POKAZUJE KAKVO BI TREBALO BITI PRAVOSUĐE ALI U STVARNOSTI ONO ŠTO RADE SUDIJE A POSEBNO DRŽAVNI TUŽIOCI NEMA NIKAKVE VEZE SA ZAKONIMA I PRAVOM ŠTO JE I LOGIČNO POŠTO ZASTUPAJU INTERESE MAFIJE ČIJI SU PRIPADNICI ILI U RIJETKIM SLUČAJEVIMA SMIŠLJENO KRŠE ZAKON ZBOG STRAHA DA NE IZGUBE POSAO ILI ČAK ŽIVOT...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.05.2019.

MAFIJAŠKI KLAN POKUŠAVA PRITISKOM, PRIJETNJAMA I VEZAMA PRIKRITI SVOJ KRIMINAL

DA U OVOJ ZEMLJI UOPŠTE POSTOJI VLADAVINA PRAVA UMJESTO TERORA MAFIJE, ODGOVORNI ZA NAVEDENE ZLOČINE BI ODAVNO BILI NA ROBIJI A UMJESTO TOGA IMAMO "CRNU KNJIGU", DESETINE NOVIH NERJEŠENIH LIKVIDACIJA I "ZADESNIH SMRTI" TE MILIJARDE OPLJAČKANIH MARAKA SVAKE GODINE I SADA EVO JAVNI DRŽAVNI UDAR NA USTAVNI POREDAK I LJUDSKA PRAVA OD STRANE DODIKOVE I LUKAČEVE FAŠISTIČKE HUNTE...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

MAFIJAŠKI KLAN POKUŠAVA PRITISKOM, PRIJETNJAMA I VEZAMA PRIKRITI SVOJ KRIMINAL

Prema informacijama kojima raspolažem, (rješenje: 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.) Ured disciplinskog tužioca je više mojih pritužbi objedinio u jedan predmet a suština je u tome da je više lica, smišljeno na moju štetu, zloupotrijebilo svoj položaj i formiralo nelegalne predmete pred Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, (T17 0 KT 0006630 15) i osnovnim sudom u Sokocu, (89 0 K 058509 17 KPS) iako nisu nadležni za postupanje na teritoriji Bijeljine.
U vrhu kriminalne mreže koja je odgovorna za više krivičnih dijela, nalaze se Novak Kovačević i Rajko Čalović, glavni okružni tužioci u Bijeljini odnosno Istočnom Sarajevu te Borovčanin Luka, predsjednik osnovnog suda u Sokocu.
Osim njih postoji još, više drugih osoba, pripadnika tužilaštva i suda, koji su svojom voljom, činili krivična djela ili u strahu od prijetnji i ucjena pripadnika mafije.
U uvodu podsjećam na događaje iz 2012-te, kada sam predsjedniku suda u Bijeljini predao dopise pod nazivom "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA" objavljen na web stranici `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926` i "TEROR TUZILACKE MAFIJE" na adresi `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772` a koje i prilažem.
Najbitnija činjenica vezana za današnje događaje je situacija kada je okružni tužilac Gruhonjić Muhamed u parnici 80 0 P 034147 11 P, po mojoj tužbi protiv njega i Debeljević Milorada, koji su me prethodno lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti njih i više drugih osoba, u mom prisustvu na ročištu vrijeđao postupajućeg studiju i prijetio mu tražeći da odmah odbaci tužbu sa izgovorom da on nikada ne može biti tužen, niti gonjen krivično.
Prijavu su izvršili usmeno kao obični građani a sa ciljem da se protiv mene pokrenu "posebne istražne radnje" i pripremi materijal na moju štetu odnosno prikupe podatke za angažovanje plaćenih ubica, što se može vidjeti u prilogu "Aco Teodorovic zabiljeska".
O nadzoru, špijunima koji su me pratili i pokušajima ubistva iz tog perioda, neću sada trošiti vrijeme te samo skrećem pažnju da je u svom odgovoru, Debeljević Milorad jasno naveo da se uopšte ne poznajemo i nikada nije službeno postupao vezano za mene i moje pravne interese, (Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P) ali je pod pritiskom i očito ucijenjen, postupajući sudija oslobodio tužene odgovornosti i napisao obrazloženje da su postupali u ime Republike Srpske.
Tuženi nisu priložili nikakav dokaz o svom službenom postupanju a sudija naravno nije htio da pribavlja nikakvu dokumentaciju jer je vrlo dobro znao da nema njihovog službenog postupanja što je potvrdilo i republičko tužilaštvo dopisom IT-44-15 12.01.2016. iz koga se vidi službeno postupanje samo g. Šabić Murisa.
Iako su i osobe koje su me prijavili i policija i tužilac i sud, vrlo dobro znali da to što sam napisao da će svi koji prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice, završiti u zatvoru nije "ugrožavanje sigurnosti" posebne istražne radnje protiv mene su vođene skoro 3 godine i na kraju je sve okončano odlukom o nesprovođenju istrage Okružnog tužilaštva u Doboju, jer nisu uspjeli ne samo po tom članu nego uprkos angažovanih desetina špijuna, nisu mogli da me povežu ni sa jednim krivičnim djelom.
Od 2015-te je u toku nova velika mahinacija u kojoj su dva tužilaštva, uprkos odluci glavnog republičkog tužioca postupili suprotno i zamijenili predmete te je predmet koji je trebao biti dostavljen tužilaštvu Istočno Sarajevo zadržan u Bijeljini dok su u Istočnom Sarajevu, montirali po svom nahođenju predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" i primjenjivali "posebne istražne radnje" formalno tajno, preko dvije godine, angažujući veliki broj prikrivenih istražitelja, informatora i plaćenih ubica koji su prikupljali informacije i pokušavali da me na prevaru odvuku na neku udaljenu lokaciju, gdje bi me sačekali egzekutori.
Pošto to nije uspjelo, odlučeno je da se angažuju direktno, vođe mafijaškog klana te iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, prvo upućuju poziv a potom podižu i optužnicu iako nikada nisu dobili predmet protiv mene u nadležnost.
Da je to istina definitivno je dokazano pred osnovnim sudom u Bijeljini, (80 0 P 097102 18) kada je osim mene i postupajućeg studije, (onog istog koji je sudio i u predmetu protiv Debeljevića i Gruhonjića) bio prisutan i predstavnik Pravobranilaštva RS, te je izvršen uvid u tražene spise tužilaštva u Bijeljini "T14 KTA 0012900 14 2" i dio dokumenata koji je kopiran iz spisa "T17 0 KT 0006630 15" tužilaštva u Istočnom sarajevu.
Iako nije poslat kompletan spis, najbitniji dokument "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" od 01.06.2015. je stigao a ja sam ga kopirao i prilažem ga ovde sa naglaskom na prijemni pečat od 04.06.2015.
Iz tog dokumenta se vidi da je optužnica protiv mene montirana, odnosno da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost, nego je više lica zloupotrijebilo svoj položaj i u privatne svrhe prikupljali nezakonito podatke o meni sa ciljem da me navedu na tu lokaciju na nišan plaćenim ubicama.
To je dakle nesporan dokaz da je Rajko Čalović kriminalac a da je i Luka Borovčanin kriminalac, osim što je prihvatio taj dokument od Republičkog tužilaštva kao navodnu dodjelu predmeta tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, on je lažirao "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" od 12.03.2018. smišljeno lažući da je bio prisutan okružni tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio.
Tu laž kao i više drugih sam razotkrio na pomenutom ročištu 80 0 P 097102 18, pred sudom u Bijeljini a sada ističem samo činjenicu da na tom zapisniku o izjašnjenju, postoje štampana imena i potpisi sudije i zapisničara te štampano moje ime i napomena da sam odbio potpisati, dok naprotiv ne samo da nema potpisa okružnog tužioca, nego njegovo ime nije ni štampano navedeno što je najbolji dokaz da je događaj i zapisnik lažiran.
Dodatni dokaz je Zahtjev za informacije od 26.01.2019. kojim sam htio ustanoviti da li je sudiji Luki Borovčaninu dostavljen identičan dokument od Republičkog tužilaštva RS ili je moguće teoretski, podmetnut neki falsifikat ali pošto mi nije odgovoreno, onda je definitivno jasno da gospodin Borovčanin neće da odgovori jer bi svaki odgovor dodatno teretio ili Rajka Ćalovića i Jovanu Tomaš ili i njega uz njih.
Sve ove i druge činjenice, odnosno pristup dokumentaciji sam pokušao ostvariti i preko osnovnog suda u Bijeljini u mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, pozivajući se na pravo garantovano Ustavom u članu 23 i članove 131 do 136 zakona o parničnom postupku ali sudija ne želi da izda tu naredbu i po mojoj procjeni u strahu je i pod pritiskom vođa mafijaškog klana kao i tokom postupka koji sam opisao.
Iako sam još skoro prije dvije godine počeo da ukazujem da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu a potom i sud u Sokocu nemaju nadležnost, Rajko Čalović uporno odbija da mi dostavi dokaz o nadležnosti što se vidi i iz odgovora "OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.".
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018. je prilog u kome se navodi da taj sud nema u svom posjedu dokument o nadležnosti pa ipak tokom cijele te godine se uporno pokušavalo dovesti me na Sokolac i izdavale naredbe za dovođenje.
Ni nalog Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." da mi se blagovremeno dostavi dokument o nadležnosti nije ispoštovan i sve do naredbe koju je izdao gospodin sudija Destanović Senad iz Bijeljine, (zanimljivo je da je poslije toga isti sudija uklonjen sa predmeta i kako sam obaviješten imenovan za sudiju u Tuzli) nikada nije objelodanjen dokument na osnovu koga pripadnici mafije tvrde da su stekli nadležnost.
Umjesto g. Destanović Senada, postavljen je sudija kome su kako sam na početku pomenuo pripadnici mafijaškog klana prijetili u jednom prethodnom postupku, kada su me lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti.
Sa druge strane i sudska policija u Bijeljini odbija da mi omogući uvid u svoje službene zabilješke što se vidi iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018." a takođe i Okružno tužilaštvo u Bijeljini mi ne dozvoljava uvid u spise što je vidljivo u prilogu "Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.".
Pristup spisu mi se sprečava da ne bih otkrio sve manipulacije i falsifikate. Lažno se tvrdi da već imam sve dokumente iz spisa a da to nije točno dokaz je više dokumenata koje sam kopirao pošto je taj spis dostavljen u sud a sada ističem samo dokaz "Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.".
U pitanju je upravo predmet po mojoj krivičnoj prijavi za falsifikat sudskog rješenja koji je po odluci RJTRS dodjeljen u rad u OJT Istočno Sarajevo.
Već sam ranije istakao da je "Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015." odnosno obavještenje koje sam dobio pod istim datumom, falsifikat s obzirom da mi je uručeno tek oko 13 mjeseci kasnije odnosno 30.06.2016. sa glupim objašnjenjem da je dostava dvaput pokušavana ali nije bila moguća pošto sam se navodno odselio.
Dokaz da mi je obavijest uručena tek tada sam već ranije prilagao a to se lako izvodi po tome što sam uložio pritužbu u julu a Kolegij je tu pritužbu prihvatio i donio svoju odluku. S obzirom da je rok 8 dana, jasno je da nisam prekoračio zakonske okvire.
Ja sam odmah, kada mi je obavijest uručena znao da je u pitanju neka laž ali ne i sa kojim ciljem, sve dok se nije razotkrilo nelegalno formiranje predmeta u Istočnom Sarajevu a sada prilažem i dokaze da sam upravo tog dana tražio razgovor sa tužiocem Medić Mirom i predao "Obavjest tuziocu Medic od 27.03.2015." kako se vidi istog dana. Vjerovatno je zbog toga, taj datum i izabran za lažiranje dokumenata u spisu.
Tih dana sam više puta zahtijevao preko sudske policije, razgovor sa tužiocem Medić Mirom, što mi nije omogućeno uz saopštenje, (Pojasnjenje tuziocu Medic od 04.02.2015.) da ista ne želi razgovarati sa mnom te da će me pozvati ako bude smatrala da je potrebno.
Dakle, ovo je dodatni dokaz da su zabilješka i obavještenje od 27.03.2015. lažirane, jer da su zaista tada sačinjene, trebale bi mi biti uručene a umjesto toga se oko godinu i po kasnije laže da sam se odselio i da nisu uspjeli da me pronađu.
Sprečavanje pristupa spisu i neuručivanja naredbi o nesprovođenju istrage je prije svega izvršeno da bi se od mene prikrilo šta je napisano i da ne bih mogao reagovati ni na koji način. Vidljivo je iz zabilješke da je sve što sam opisao o prijavi istina, da je falsifikat postojao ali je navodno nastao po naredbi sudije što je opet gnusna laž jer se taj falsifikat nije kasnije pojavio u naredna dva prekršajna postupka.
Tek kada plaćene ubice, nisu uspjeli da me likvidiraju i kada je odlučeno da se protiv mene i zvanično formira predmet pa podigne optužnica, onda mi se uručuje "obavjest" tužilaštva u Bijeljini sa lažnim datumom a kako se vidi uporno mi se sprečava pristup svim spisima iako i prema zakonu o krivičnom postupku imam pravo na uvid u sve spise i dokumente koji mi mogu ići u prilog što je vidljivo i na dokazu "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.".
Odgovorne za sačinjavanje tog falsifikata su dakle trebali istraživati u okružnom tužilaštvu Istočnom Sarajevu a falsifikat je inače priložilo Pravobranilaštvo Republike Srpske po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 12 P2 sa izgovorom da je meni, mojoj sestri i drugim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zabranjen pristup u tužilaštvo zbog toga što smo prekršajno pravosnažno osuđeni a ta tvrdnja je "dokazivana" pomenutim falsifikatom.
Ali, kada mi je uručena kopija, odmah sam primijetio podvalu i pismeno obavijestio sud o tome, no umjesto da sačuva dokaze krivičnog djela i pokrene istražne radnje na šta su obavezni, sudija Vakičić Željka i pravobranilaštvo RS, providnim manevrom uklanjaju iz spisa primjerke suda i pravobranilaštva, pokušavajući zataškati izvršenje krivičnog djela.
Na moje pismene zahtjeve pravobranilaštvu, sudskoj policiji i sudu o tome od koga je pravobranilaštvo dobilo pomenuti falsifikat, nikada niko nije htio da odgovori no iz dokumenta "A - 326-12" koji je Novak Kovačević, poslao Visokom sudskom i tužilačkom vijeću se vidi da iza svega stoje upravo on Novak Kovačević i Danko Borovčanin, nečelnik sudske policije jer isti pri dnu dokumenta navodi da šalje vijeću dokumente, koje je dobio od sudske policije vezano za prekršaje koje su mi montirali i kako se vidi bili su spremni na to i da falsifikuju sudska rješenja.
Prije nekoliko dana, poštom mi je stigla "Naredba T 14 0 KTA 0024625 19 od 25.02.2019." Okružnog tužilaštva u Bijeljini a formirana na osnovu mejla po podacima koji nemaju nikakve veze sa tužilaštvom u Bijeljini.
U toj naredbi se dakle pominje optužnica protiv mene "T17 0 KT 0006630 15" i poziva se na mejl - obavijest o nestanku optužnice što je u stvari dopis koji sam poslao osnovnom sudu u Sokocu i javno objavio na internetu te poslao na više od 100 internet adresa, javnih organa i medija.
Slovo "D" koje je na kraju navedeno u naredbi u stvari nije sastavni dio broja predmeta, nego se radi o 4-om od ukupno 5 poslatih mejlova odnosno 2. 3. 4. i 5. mejl su imali u dodatku slova B, C, D i E.
U prilogu šaljem i kopiju tog dopisa "Obavjest o nestanku optužnice T17 0 KT 0006630 15" koji sam poslao sudu u Sokocu a iz koga se vidi da obaviještavam sud da je sa zvanične internet stranice, tužilaštva u Istočnom Sarajevu nestala (a u zagradi povučena) optužnica protiv mene, jer ne postoji.
Na stranu to što uopšte nisam podnio krivičnu prijavu, nego dokument nosi naziv "obavijest", okružni tužilac Debeljević Milorad, (koji je podsjećam jedan od aktera koji su me lažno prijavili) je morao uočiti bar to da predmet T 17 nema veze sa tužilaštvom u Bijeljini pošto njihovi predmeti počinju sa oznakama T 14.
Razlog za višegodišnje laži, falsifikate i činjenja krivičnih dijela, smišljeno na moju štetu je činjenica da su pojedini pripadnici tužilaštava u Istočnom Sarajevu i Bijeljini umiješani u pljačke velikih razmjera preko Bobar grupe i Balkan investment banke te prikrivanje više desetina likvidacija, prije svega u Istočnom Sarajevu, pljački auto mafije i transport narkotika od Istočnog Sarajeva preko Bijeljine do Banjaluke i dalje u Evropu. Jednom prilikom 23.07.2009. kada se u Bobar grupu isporučivala krijumčarena roba narko mafije, ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
Da bi prikrili krijumčarenje narkotika i pljačku stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku, pripadnici kriminalne mreže iz policije i tužilaštva su predstavili da je djevojčica sama pala i nabola se na žicu od bicikla a da bi ostvarili tu laž, uklonili su sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva, "Dječji ruksak" čiji kaiš je presjekla traka kamiona, koji je dovezao narkotike i pobjegao sa lica mjesta.
I sam kamion, odnosno njegov dolazak i odlazak je prikriven kritičnog dana a dječji ruksak, pošto je sklonjen sa mjesta ubistva, opran je benzinom i sakriven iz svih istražnih radnji te je zabranjen pristup svim srodnicima da ne bismo mogli ukazati na to, odnosno da bi oni mogli glumiti kako o svemu "nemaju pojma".
To se i vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." postupajućeg tužioca Danice Stjepanović do koga je došlo zahvaljujući sudiji osnovnog suda u Bijeljini a da sporni materijalni dokaz ubistva zaista postoji i u kakvom je stanju, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je zapisano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran, odnosno zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Kako izgleda taj predmet može se vidjeti u prilogu "Snimci dječijeg ruksaka".
I to su dakle motivi pripadnika mafijaške mreže, zbog čega su montirali optužnicu protiv mene na udaljenoj lokaciji i zbog čega žele da me ubiju, jer sam velika opasnost za razotkrivanje prikrivanja ubistva i krijumčarenja narkotika, kako za njih tako i njihove saučesnike iz narko i auto mafije, odgovorne za desetine neriješenih likvidacija.
DA U OVOJ ZEMLJI UOPŠTE POSTOJI VLADAVINA PRAVA UMJESTO TERORA MAFIJE, ODGOVORNI ZA NAVEDENE ZLOČINE BI ODAVNO BILI NA ROBIJI A UMJESTO TOGA IMAMO "CRNU KNJIGU", DESETINE NOVIH NERJEŠENIH LIKVIDACIJA I "ZADESNIH SMRTI" TE MILIJARDE OPLJAČKANIH MARAKA SVAKE GODINE I SADA EVO JAVNI DRŽAVNI UDAR NA USTAVNI POREDAK I LJUDSKA PRAVA OD STRANE DODIKOVE I LUKAČEVE FAŠISTIČKE HUNTE...

PRILOZI

Ima li prava izvan suda
Teror tuzilacke mafije
Aco Teodorovic zabiljeska
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
IT-44-15 12.01.2016.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za informacije od 26.01.2019.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.

Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Obavjest tuziocu Medic od 27.03.2015.
Pojasnjenje tuziocu Medic od 04.02.2015.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
A - 326-12
Naredba T 14 0 KTA 0024625 19 od 25.02.2019.
Obavjest o nestanku optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.05.2019.

OBAVJEST - ŽALBA OKRUŽNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU

S obzirom da je više lica bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvesti na udaljenu teritoriju sa raznoraznim izgovorima bio sam siguran da je sve nezakonito sa ciljem moje likvidacije pa sam o svemu upoznao sestru i prijatelje kako bi spriječio plan mafijaškog klana...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

OKRUŽNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


OBAVJEST - ŽALBA OKRUŽNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Od Okružnog suda u Istočnom Sarajevu očekujem da kao viši organ reaguje i zaustavi kriminal pripadnika mafije koji zloupotrebljavaju svoje položaje i nezakonito montiraju predmete iako nisu nadležni te da se preduzmu sve potrebne radnje za njihovo krivično sankcionisanje.

Ova obavjest - žalba se formalno odnosi na predmet 89 0 K 058509 18 KPS po optužnici T17 0 KT 0006630 15 koji su potpuno nezakoniti, odnosno "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" što je definitivno postalo jasno i utvrđeno 11.02.2019. (prije 9 dana) pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
Vezano za navedene predmete vodi se disciplinski postupak u UDT-u, a predao sam i više krivičnih prijava protiv pripadnika kriminalne grupe koja je nezakonito montirala te predmete. Takođe je pred osnovnim sudom u Bijeljini, postupak 80 0 P 097102 18 za utvrđenje diskriminacije sa odštetnim zahtjevom 0 KM, po mojoj tužbi povodom nezakonitih radnji vezano za montiranu optužnicu.
Iako sam više od godinu i po, pismeno i usmeno više puta zahtijevao od tužilaštva u Istočnom Sarajevu i osnovnog suda u Sokocu da mi dostave kopiju dokumenta na osnovu koga zasnivaju nadležnost, to nikada nisu učinili s obzirom da nadležnost i ne postoji, nego su lažirali i montirali nelegalan predmet.
11. februara 2019. održano je glavno ročište u predmetu 80 0 P 097102 18, te je u prisustvu predstavnika Pravobranilaštva RS i postupajućeg sudije, izvršen uvid u materijal koji je po naredbi suda dostavljen iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu iz njihovog predmeta T17 0 KT 0006630 15.
Tada je konačno pred sudom ustanovljeno da dokument Republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) ne daje nadležnost tužilaštvu u Istočnom Sarajevu za bilo kakvu krivičnu prijavu odnosno predmet protiv mene, nego im se dodjeljuje u rad moja krivična prijava protiv više lica, koju sam podnio za falsifikovanje sudskog rješenja. Time su se stekli uslovi da o svemu obavjestim i Okružni sud u Istočnom Sarajevu.
S obzirom da je za falsifikovanje rješenja iz moje krivične prijave, odgovorno više lica iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini, te načelnik sudske policije Borovčanin Danko, oni su da bi izbjegli istragu, zamjenili predmete i zadržali moju krivičnu prijavu u tužilaštvu u Bijeljini, (T14 0 KTA 0012900 14 2) a istovremeno se montirao nelegalni predmet u Istočnom Sarajevu protiv mene, kako bi imali izgovor za pokretanje posebnih istražnih radnji, prikupljanje podataka o mom kretanju, koji su potom proslijeđivani plaćenim ubicama sa namjerom da se pripreme uslovi za moju likvidaciju, kakva je potom izvršena nad Davidom Dragičevićem u Banjaluci.
Pošto angažovane plaćene ubice nisu uspjele u svojim pokušajima da me odvuku na udaljenu lokaciju krajem juna 2016. mi je poslat poziv da se izjasnim u Istočnom Sarajevu pa sam odmah reagovao, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) na koji mi nikada nije odgovoreno.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. je zvanično podignuta tačno na moj rođendan a onda je Jovana Tomaš pošto je potpisala taj kriminalni dokument, pobjegla na bolovanje. Umjesto nje na zapisniku o izjašnjavanju 26.12.2017. kako se vidi, (Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.) bio je prisutan i potpisao se gospodin Mugdim Pašić.
Znajući da prema zakonu o sudovima, zakonu o krivičnom postupku i zakonu o tužilaštvima, navedeni organi nisu nadležni da postupaju na teritoriji Bijeljine a pošto mi nisu dostavili nikakav dokument kojim bi eventualno stekli nadležnost, nisam ni htio da se odazovem pozivu na što sam i pismeno i ukazivao više puta.
Sve sam to naravno argumentovano istakao i u prethodnim prigovorima ali pripadnik kriminalnog klana, Borovčanin Luka u svom takozvanom "Rješenju o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" odbacuje moje prigovore i opravdava postupanje Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i svoje, na drugoj stani rješenja, dokumentom Republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." a što se uvidom u taj akt 11. februara 2019. pred osnovnim sudom u Bijeljini konačno utvrdilo da je obična laž jer se tim aktom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu daje u rad moja krivična prijava.
Pošto nije uspio plan da "svojevoljno" dođem na teritoriju Sokoca gdje bi me ubili njihovi saučesnici po izlasku iz suda, odlučuje se da se potpuno zloupotrebi sud te se izdaje više naredbi za moje dovođenje od kojih prilažem naredbu za 20. mart 2018. godine, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS).
Koristi se u zakonu nepostojeći pojam "trajna naredba" a izbjegava se mjera pritvora koja je predviđena upravo iz razloga što bi prijedlog trebalo obrazložiti i opravdati nadležnost dokumentom što sudija ne bi mogao prihvatiti pa čak i da se to desi poslije moje žalbe koja mi se mora omogućiti u roku od 24 sata u sve bi bio uključen viši sud te bi kriminalni plan bio razotkriven i prekinut. S obzirom da je više lica bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvesti na udaljenu teritoriju sa raznoraznim izgovorima bio sam siguran da je sve nezakonito sa ciljem moje likvidacije pa sam o svemu upoznao sestru i prijatelje kako bi spriječio plan mafijaškog klana.
Ako zanemarimo za trenutak činjenicu da navedeni organi uopšte nisu nadležni, na naredbi se vidi da glasi za 20. mart 2018. ali načelnik Borovčanin Danko, šalje patrolu sudske policije osam dana ranije 12.03.2018. da me presretne na ulici po povratku iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina o čemu je bio obaviješten i to bez naredbe koju mi tada nisu uručili. Naredba je otkucana tek po mom dovođenju u Sokolac i predata mi pošto sam petnaestak minuta čekao u hodniku dok se pripremi.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS, koji je potom sačinjen je u potpunosti lažiran ali neću trošiti vrijeme na druge detalje nego samo na gnusnu laž o navodnoj prisutnosti tužioca Stanka Nuića koji je kako se lažno prikazuje navodno nešto i izjavio te da mu se kao vraćaju dokumenti.
Da se radi o gnusnoj laži pripadnika kriminalnog klana Luke Borovčanina, dokaz je sam zapisnik gdje na drugoj strani se vidi potpis sudije i zapisničara te navedeno moje ime štampano, uz pojašnjenje da sam odbio potpis, što je jedina istina u tom dokumentu.
Međutim, ne samo da nema potpisa okružnog javnog tužioca Stanka Nuića, nego ne postoji čak ni odštampano njegovo ime što je najbolji dokaz da nije ni bio prisutan kada je kompletan sadržaj smišljeno lažiran.
Kako sam već naveo o svemu je obaviješteno i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje je naložilo tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i sudu u Sokocu da mi dostave dokument na kome zasnivaju nadležnosti blagovremeno i da ih o tome obavijeste, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) što kako se vidi nije učinjeno.
Sud u Sokocu odgovara, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da uopšte ne posjeduje dokument na osnovu koga su u OJTIS, izmislili odnosno lažirali nadležnost i montirali nezakonite predmete a uprkos tome se uporno izdaju naredbe za moje dovođenje dok Okružno javno tužilaštvo Istočnom Sarajevu odnosno Rajko Čalović, (OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.) koji je jedan od glavnih organizatora ovog kriminalnog plana odbija da dostavi to rješenje.
Njegovo ponašanje uopšte ne čudi jer je potpuno svjestan kakav je kriminal izvršio te pokušava prikriti dokaze o tome odugovlačeći postupanje do zastarijevanja predmeta protiv mene do čega će doći aprila 2019. godine.
Ali konačno, poslije naredbe gospodina sudije Destanović Senada, sudu u Bijeljini se dostavlja dio materijala iz montiranog predmeta među kojima i ključni RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15 iz koga se savršeno jasno vidi da je nadležnost lažirana a predmet montiran.
Razlog za to je prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ćerke moje sestre, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. godine a u čemu su učestvovali pripadnici mafijaškog klana iz policije, iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini, te načelnik sudske policije Borovčanin Danko a koji je jedan od bezbednjaka za promet narkotika iz Sarajeva preko Bijeljine do Banjaluke i dalje prema Evropi.
Opšte je poznato da na teritoriji Istočnog Sarajeva, godinama djeluju najjači mafijaški klanovi narko i auto mafije a očito je da su rođak Danka Borovčanina, sudija Luka Borovčanin i Rajko Čalović saučesnici te mafijaške mreže koji pokušavaju da me ubiju sa svojim ortacima, pošto godinama pišem i razotkrivam kriminal i pripadnike tog mafijaškog klana...

PRILOZI

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS

Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

30.04.2019.

CRNA KNJIGA IZNAD USTAVA I ZAKONA

Ovaj tekst nisam pisao sa ciljem da se žalim niti je bio upućen samo sudu nego se radi o javnom tekstu prije svega za građane koji nisu ni svjesni sa kakvim kriminalcima imaju posla...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - VRHOVNOM SUDU RS

Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

CRNA KNJIGA IZNAD USTAVA I ZAKONA

Zahvaljujem vam za obavještenje od 14.02.2019. koje ste mi poslali poštom te ističem da nisam tražio nikakav odgovor jer u tu svrhu podnosim zahtjeve za informacije i dodajem da ni na ovaj konkretan dopis ne tražim odgovor s obzirom da se šalje u skladu sa članom 32 Ustava RS. Ono što je značajno i što se iz sadržaja vašeg dopisa vidi je to da je moj tekst pročitan i shvaćen u cjelini uključujući i djelove koje ne pominjete.
Znam da sudskom policijom komanduje predsjednik Vrhovnog suda RS, koga sam i obavjestio uz dokaze o kriminalu sudske policije prvenstveno vezano za lažiranje zabilješki i lažno svjedočenje pred sudom u Bijeljini u prekršajnim postupcima. U opisima toga ko je nadležan a ko ne, nedostaje činjenica da OJTIS i sud u Sokocu nemaju po zakonu nadležnost da postupaju izvan područja djelovanja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a nikada nisu do danas čak ni u postupku po mojoj tužbi, vezano za taj slučaj 80 0 P 097102 18, dostavili dokument na osnovu koga su stekli nadležnost. To znači da nema djelovanja suda i tužilaštva nego se radi o zloupotrebi pečata od strane pripadnika mafije, (dodikovi ljudi u institucijama na zadatku borbe protiv časnih građana).
2012 SAM OBAVJESTIO TADAŠNJEG PREDSJEDNIKA SUDA PISMENO I OBJAVIO TEKST NA INTERNETU "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA" O DOGAĐAJU KADA JE JEDAN OD PRIPADNIKA MAFIJE KOJI ME JE LAŽNO PRIJAVIO KAO GRAĐANIN U MUP-U ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI, ZAPRIJETIO U SUDNICI U MOM PRISUSTVU SUDIJI, TRAŽEĆI DA ODMAH ODBACI TUŽBU. MOJE TVRDNJE ZA 7 GODINA NIKO NIKAD NIJE DEMANTOVAO A SADA JE U PREDMETU 80 0 P 097102 18 ISTI SUDIJA I NE SUMNJAM UOPŠTE DA JE MAFIJA PONOVO KORISTILA SVOJE UOBIČAJENE METODE.
Cilj dakle nije bio da od bilo koga tražim odgovore niti da se žalim na bilo koga pa ni na sudsku policiju, nego da ukažem na smišljene kriminalne zločinačke aktivnosti koje iniciraju pripadnici mafije, konkretno Danko Borovčanin zloupotrebljava svoj položaj i navodi većinu drugih policijskih službenika na kriminalne radnje, dok je jedan manji broj kriminalan kao i on sam, pa ih ne treba posebno podsticati. Što se tiče pominjanja Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i osnovnog suda u Sokocu, oni suštinski ne postoje ni u jednom predmetu jer su smišljeno lažirali nadležnost, ne tužilaštvo niti sud nego pripadnici mafije.
Podsjećam da sam lično dostavio sudu odštampan primjerak članka sa internet bloga pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti" iz koga se vidi da su me plaćenici pratili i evidentirali moje kretanje. Datum članka u kome mi se upućuju praktično prijeteće poruke uz opasku da "sve što radim neko gleda a nije uniformisan" je 07.08.2015. što je 2 mjeseca poslije formiranja nelegalnog predmeta protiv mene na osnovu dopisa RJT od 01.06.2015.
Tom prilikom mi je jedna osoba prijateljski savjetovala, citiram "da se čuvam" što sam ozbiljno shvatio i dodatno povećao opreznost što mi je moguće i pomoglo da preživim sve pokušaje likvidacije koji su potom uslijedile.
Kada se zna da je danko borovčanin pismeno tražio citiram da se "pobudi" krivično djelo protiv mene onda sve dobija jasniju dimenziju. Taj izraz "pobudi" ne postoji u zakonu i nije tako idiotski kako na prvi pogled djeluje jer cilj borovčanin danka i nije bio da OJT Bijeljina ovde vodi postupak protiv mene, gdje bih dokazao kakvi su zločinci on i njegovi saučesnici, nego je plan u startu bio da se "pobudi" krivično djelo, potom traži delegiranje drugog tužilaštva, odnosno OJT Istočno Sarajevo gdje su njegovi saučesnici, kriminalci, Luka Borovčanin i Rajko Čalović, kao i pripadnici najopasnijih narko i auto mafijaških bandi u zemlji iza kojih je desetine nerješenih likvidacija.
Podsjećam da je Borovčanin Luka bio istražni sudija kada je u Sokocu, likvidiran tadašnji načelnik CJB, Željko Marković, sa najmanje 12 metaka iz automatskog oružja. Pronađeno je citiram Borovčanina; 10 prostrelnih rana. Ili da to predstavimo ovako: Ubice su krenule u akciju likvidacije onog dana kada je Borovčanin Luka bio dežurni istražni sudija.
Prema dostupnim podacima iz tekstova o tome, vidljivo je da je ubijeni načelnik bio na tragu auto mafiji a dodatno se sve komplikuje aferom "AUDI 5000". Riječ "AUDI" opisuje službeni automobil koji je koristio Luka Borovčanin a zvanično je ukraden. Broj "5000" nije tip vozila nego cifra u konvertibilnim markama za koliko je kako se pričalo i pisalo u štampi, g. Borovčanim prodao vozilo auto mafiji. On je to naravno negirao ali do danas nisu pronađeni ni kradljivci ni ubice a postoje i brojne druge afere koje prikriva tamošnji tandem Čalović - Borovčanin, kao što je likvidacija Riste Jugovića i pljačke preko bankarskog sektora...
Iz svega se zaključuje da tamo ima i lopova i ubica u mnogo većoj koncentraciji nego u Bjeljini, tako da su i likvidaciju Ljubiše Savića, takođe bivšeg načelnika izvele ubice iz tog mafijaškog gnijezda a pošto nisu uspjeli da me poslije više pokušaja izmame na čistinu ili odvedu negdje, bilo je potrebno da im se olakša posao i da se "zadesim" na pravom mjestu u pravo vrijeme, po izlasku iz tužilaštva ili suda za šta su se odlučili pobrinuti pripadnici mafije iz 2 kriminalne osovine. Prva osovina je glavnih okružnih tužilaca "Kovačević&Čalović" a druga Borovčanin "Danko&Luka".
Pošto sam u sudskom postupku 11.02.2019. dokazao da je Borovčanin Luka, lažirao zapisnik a prethodno slagao da je OJT dobilo nadležnost, mogu bez problema napisati da je on kriminalac, iako je to prema tumačenju OJTIS iz "optužnice" uvreda koju oni za potrebe krivičnog postupka prekrštavaju u "porugu" pa je osnovano postaviti pitanje i legalnosti diploma nekih aktera koje je kako se razotkrilo nedavno javno, (tajno se zna odavno) moguće kupiti za nekoliko dana i nekoliko hiljada maraka. Suštinski, radnje Čalovića, Borovčanina i Tomaš Jovane nemaju nikakve veza sa zakonima RS, oni nisu nadležni te ili nemaju pojma o postupku pošto su kupili diplomu ili djeluju ne po zakonu i u ime RS nego po odredbama "crne knjige" ili "ravnogorskog četničkog pokreta" ili neke slične "patri(J)otske" organizacije.
Radi se dakle o kriminalnom planu zločinaca Novaka Kovačevića, Rajka Čalovica i Luke Borovčanina u sadejstvu sa Dankom Borovčaninom i Jovanom Tomaš, te su u tu svrhu suprotno odluci Republičkog tužilaštva, zamijenili predmete i pred nenadležnim tužilaštvom otvorili predmet i posebne istražne radnje kako bi pronašli bar neko krivično djelo i prikupili podatke o meni koji se prvobitno dostavljaju plaćenim ubicama a kada taj plan nije uspio, podigli su nelegalnu odnosno nepostojeću, montiranu optužnicu sa namjerom da me na prevaru navedu na Sokolac kao metu svojim saučesnicima iz narko i auto mafije.
U postupku po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije već sam 11. februara 2019. dokazao da je Rajko Čalović lažirao nadležnost i montirao optužnicu koju je njegov saučesnik, kriminalac Borovčanin Luka nezakonito potvrdio a što je najvažnije dokazao sam da je lažirao i zapisnik o izjašnjenju, tvrdeći da je bio prisutan okružni javni tužilac Stanko Nuić, što je gnusna laž koja se lako može dokazati, pošto na dokumentu ne samo da nema njegovog potpisa nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
Ovdje dakle uopšte ne postoji djelovanje bilo kog republičkog organa nego isključivo pripadnika mafije koji su radili po nalazima vrhovnog šefa iz crne knjige koja je javno objavljena sa zadatkom da njihovi ljudi u institucijama treba da se bore protiv imena zapisanih u toj knjizi.
Sudska policija je formalno nadležna da postupa ali u skladu sa zakonom, no kriminalac Borovčanin Danko se ne obazire na to pa je poslao patrolu od 3-je sudskih policajaca 12.03.2018. iako na nezakonitoj naredbi za dovođenje stoji datum 20.03.2018. što je 8 dana kasnije, na stranu to što mi uopšte nije uručeno a sve ovo pokazuje kolika je bahatost, bezobrazluk i kriminal pojedinih osoba iz mafijaško fašističkog režima.
I da podvučem da pomenuti tekst nisam pisao sa ciljem da se žalim niti je bio upućen samo sudu nego se radi o javnom tekstu prije svega za građane koji nisu ni svjesni sa kakvim kriminalcima imaju posla. Na stranu to što je kriminalac Borovčanin Danko sa svojim saučesnicima sačinio falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10 i dijelio ga okolo da bi opravdao svoje fašističke metode on je zloupotrijebio povjerenje suda i potom montirao takođe falsifikovani dokument kojim navodno sud proglašava lažirano rješenje pravosnažnim.
Ta laž je zapisana u dokazu "Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015." do koje sam došao tek ove godine naredbom upravo osnovnog suda u Bijeljini a da je laž u pitanju jasno je iz narednih prekršajnih postupaka a konkretno u jednom od njih 80 1 Pr 004601 11 Pr je sudija bio današnji predsjednik suda i u tom postupku se nije pojavila "pravosnažna" presuda iz 2010-te a ni podatak iz registra sudski kazni što nedvosmisleno znači da nije ni bilo naredbe suda koja je lažno opisana u tužilačkom spisu T14 KTA 0012900 14 2.
Vjerujem da nijedan sudija a ni sud u cjelini ne želi da svoja rješenja donosi na osnovu lažiranih zabilješki sudske policije i MUP-a, niti na osnovu lažnih svjedočenja instruisanih takozvanih svjedoka a što se redovno dešavalo.
To što sam ja prvostepeno oslobođen od krivnje u postupcima 80 0 Pr 092159 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr, koje je montirao zločinac borovčanin danko mi je suštinski nebitno jer čak i da sam osuđen za mene je najvažnija činjenica da sam dokazao smišljeno lažiranje zabilješki i laži pojedinih pripadnika sudske policije odnosno spriječio dalje laži što se vidjelo i u postupku kada je MUP odustao od ispitivanja 3-eg svjedoka da se ne bi dalje blamirao u tom montiranom predmetu.
Bitno je istaći da sam i dokaze o krivičnim djelima danka borovčanina i nekih pripadnika sudske policije te kriminal u tužilaštvu jednim dijelom uspio dokazati zahvaljujući sudijama osnovnog suda u Bijeljini. U suštini ovdje uopšte nisam ja bitan nego drugi građani kojih matematički u prekršajnim postupcima treba kazniti oko 1000 na osnovu laži policije da bi se napravila protivteža za samo jedan osrednji namješteni tender režimskim tajkunima ili utaju poreza na godišnjem nivou istih tih tajkuna...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

28.04.2019.

OBAVJEST OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU PO PREDMETU 83 0 P 034544 17 P

Pripadnici kriminalnog klana čiji predstavnici se nalaze i u tužilaštvima i sudovima su pokušali da lažiraju nadležnost pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i sudom u Sokocu, optužujući me bez rješenja o nadležnosti za krivično djelo "povreda ugoda suda" sa namjerom da me namame na teren Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali njihovih saučesnici iz narko i auto mafije...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet:

83 0 P 034544 17 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Veza : Rješenje 83 0 P 034544 17 P od 15.02.2019.

OBAVJEST OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU PO PREDMETU 83 0 P 034544 17 P

Povodom rješenja osnovnog suda u Zvorniku pod brojem 83 0 P 034544 17 P, od 15. februara 2019. obavještavam vas o sledećem :
U pomenutom rješenju se uopšte ne navodi o kojoj se tužbi radi, niti se to može zaključiti iz drugih podataka jer ne postoji datum, kada je osnovni sud u Bijeljini zaprimio tužbu, niti kada je podnesen prijedlog za određivanje drugog suda za postupanje a posebno je bitno da nema podatka kada je okružni sud u Bijeljini, doneo rješenje za postupanje drugog suda niti pod kojim brojem.
Sve ovo je bitno s obzirom da sam posljednjih godina predao više od 20 tužbi od kojih su neke okončane, jedna je u toku a za ostale nemam nikakvih podataka.
Mogu samo pretpostaviti da se eventualno radi o nekom od dva dopunska tužbena zahtjeva koje sam pokušao dodatno priložiti uz jednu tužbu, (80 0 P 080317, otvorenu kao 16 Mal a okončanu kao 18 P) što je sudija Marković Jelena odbila vezano za jedan od njih a drugi nije ni primijetila šo se razotkrilo u "presudi".
Te dopune su imale nazive "DOPUNA TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal" i "DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI, TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal". Stoga je potrebno da me dodatno informišete o kojoj se tužbi radi, da li o nekoj od njih ili nekoj drugoj, barem koji naslov nosi jer sam sve dosadašnje tužbe predavao sa naslovom koji pojašnjava o kakvoj se vrsti diskriminacije radi.
Važno je istaći i da je pred sudom u Bijeljini već u toku postupak 80 0 P 097102 18 P, vezano za neke od tema iz pomenutih dodatnih tužbenih zahtjeve te je moguće da se radi o parnici koja već "teče" s obzirom da predmet 80 0 P 097102 18 obrađuje period od 01.06.2015. do 12.03.2018. kada sam presretnut i lišen slobode u Bijeljini djelovanjem nenadležnih OJTIS i suda u Sokocu.
Još je veoma neobično i to što rješenje odnosno predmet 83 0 P 034544 17 P, nosi broj iz 2017. što znači da je najmanje godinu dana bio sklonjen u stranu što u nekim drugim okolnostima ne bi bilo neobično iako se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije koja se mora voditi po hitnom postupku.
Ali u međuvremenu, od kraja 2017. pa tokom cijele 2018. pripadnici kriminalnog klana čiji predstavnici se nalaze i u tužilaštvima i sudovima su pokušali da lažiraju nadležnost pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i sudom u Sokocu, optužujući me bez rješenja o nadležnosti za krivično djelo "povreda ugoda suda" sa namjerom da me namame na teren Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali njihovih saučesnici iz narko i auto mafije. Na ročištu 11.02.2019. u predmetu 80 0 P 097102 18 P pred sudom i predstavnikom Pravobranilaštva RS sam pokazao kako i dokazao da su kriminalci lažirali nadležnost koristeći odluku Republičkog tužilaštva RS "RJT za OTIS T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojom se moja krivična prijava za falsifikovanje sudskog rješenja protiv više lica daje u rad OJT Istočno Sarajevo a nastavak je zakazan za 12.03.2019.
Za vrijeme trajanja tog zločinačkog plana pripadnici mafije su recimo, oteli i likvidirali Davida Dragičevića u Banjaluci te je danas, poslije posljednjih događaja sasvim jasno da Republikom Srpskom vlada mafijaški klan koji u potpunosti kontroliše sve takozvane državne organe.
Pitanje je zbog čega je ovaj predmet bio zadržavam tokom cijele prošle godine, da li zbog toga što se čekala moja likvidacija ili iz drugih razloga te moguće, pošto sam razotkrio kriminalce Rajka Čalovica, Jovanu Tomaš, Luku Borovčanina, Novaka Kovačevića sa više drugih saučesnika, sada mafijaški klan, (na čelu sa dodik miloradom koji je objavljivanjem "Crne knjige" javno pozvao na "borbu" a suštinski likvidacije svih onih koji ih ometaju u pljačci) želi da me ubije u Zvorniku...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 05/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-