KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


15.03.2018.

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

Bezobrazluk i razbojništvo Borovčanin Danka se najbolje ogleda u tome da je godinama ignorisao moja upozorenja da takva naredba ne može ni da se izda a kamoli da se sprovodi a u praksi je naredio sudskim policajcima da onemogući pristup i da u zabilješkama uopšte ne pominju materijalne dokaze o krivičnim djelima koje smo donosili. Shvativši da bi na kraju ipak mogao krivično odgovarati za svoje zločine, Borovčanin pokušava iznuditi od tužilaštva zabranu pristupa svojim pismenim podneskom no kao što se vidi to mu nije uspjelo jer nijedan organ nije izdao takvu naredbu.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

Već sam vas obavještavao da je načelnik sudske policije Borovčanin Danko praktično privatizovao okružni centar u Bijeljini i koristi ga na nezakonit kriminalan način kako bi zaštitio interese mafije kojoj i sam pripada i prikrio mnogobrojne zločine.
Ovom prilikom dostavljam i nedavna pismena izjašnjenja Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini te Okružnog tužilaštva u Bijeljini iz kojih se jasno vidi da nikada nisu izdali nikakvo pismeno rješenje odnosno ne postoji pravosnažne rješenje kojom mi se uvodi bilo kakva mjera zabrane i tražim na osnovu Ustava i ZOSPI-a dokumentaciju o tome šta ste preduzeli povodom toga - kopije svih naredbi, dopisa i slično koje ste sačinili i uputili podređenima. NAPOMINJEM DA SAM PODNEO TUŽBU U KOJOJ ĆU DOKAZIVAT OVE BADITSKE METODE BOROVČANINA UKOLIKO PRAVOBRANILAŠTVO NE PRIHVATI SPORAZUM KOJI I OVDE PRILAŽEM. Možete se uvjeriti da tražim samo poštovanje zakona i prava i ništa više a novac me ne zanima...
To je definitivna potvrda i pravni dokaz da su moje tvrdnje tačne a da je Borovčanin iako svjestan odredbi ustava i zakona, zloupotrijebio svoj položaj i sprovodio razbojničku fašističku diskriminaciju nad svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo odnosno dokaze ubistva želi da prikrije skupa sa svojim saučesnicima. Ostale dokaze i materijale koje ću pomenuti sam već dostavio ranije uključujući i video snimke nadzornih kamera.
Da je Borovčanin naredio ne nezakonitu i ne samo kriminalnu nego fašističku diskriminaciju i razbojništvo nad kompletnom porodicom Bajo, svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone, dokaz je predmet Prekršajnog suda "80 1 Pr 004323 11 Pr" sudije Dević Smiljke koja je konstatovala u zapisnik priznanje sudskog policajca Zorana Mičića da izvršavaju naredbu kojom onemogućavaju pristup okružnom tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice.
Bezobrazluk i razbojništvo Borovčanin Danka se najbolje ogleda u tome da je godinama ignorisao moja upozorenja da takva naredba ne može ni da se izda a kamoli da se sprovodi a u praksi je naredio sudskim policajcima da onemogući pristup i da u zabilješkama uopšte ne pominju materijalne dokaze o krivičnim djelima koje smo donosili.
Shvativši da bi na kraju ipak mogao krivično odgovarati za svoje zločine, Borovčanin pokušava iznuditi od tužilaštva zabranu pristupa svojim pismenim podneskom no kao što se vidi to mu nije uspjelo jer nijedan organ nije izdao takvu naredbu.
No to ga nije spriječilo da u praksi sprovodi fašističku diskriminaciju i sprečava dostavu dokaza što se i vidi u službenoj zabilješki od 15.12.2016. kada je zabranio sudskim policajcima da uopšte pomenu kako sam donio materijalni dokaz ubistva, pokazao im i jasno su to vidjeli, no međutim, sudski policajac je na zapisniku Prekršajnog suda izjavio je vidio taj predmet a isti se vidi i na snimcima nadzornih kamera.
Radi se o ruksaku koji je djevojčica nosila preko ramena u trenutku smrtonosnog ranjavanja a krivci su isti uklonili sa mjesta zločina i oprali benzinom kako bi prikrili tragove ubistva krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila godinama u toku.
Da se ne radi o nekakvoj izmišljotini ili foto montaži, dokaz je zapisnik o preuzimanju predmeta iz kojih se vidi da je ruksak preuzet u takvom stanju a Okružno tužilaštvo se pismeno izjašnjava sudu da o tome nema nikakvih saznanja jer navodno policija to nije navela u svojim izvještajima.
Ali da je taj predmet bio oštećen presječenog kaiša i opran benzinom odmah po ubistvu djevojčice vidi se i na snimcima koji je načinila upravo policija prije smještaja u sudski depo.
Borovčanin Danko je sve to znao jer osim pismenih obavještenje sa njim sam i usmeno razgovarao i objasnio mu kolika je važnost toga no međutim isti je na sebi svojstven, bahat način uzvratio da je oštećenje materijalnog dokaza ubistva opšte poznato i da je istraženo a što je obična laž što se i vidi iz izjašnjenja tužilaštva jer praktično danas i policija i sud i tužilaštvo pismeno tvrde da to praktično nisu ni primijetili.
Da li je to istina ili odgovorni lažu, druga je tema i biće uskoro razjašnjena ali je činjenica da je Borovčanin Danko bezočno zloupotrijebio sudsku policiju i naredio fašističku diskriminaciju nad kompletnom porodicom Bajo sa ciljem da se spriječi pristup tužilaštvo i formalno obavještavanje o postojanju više dokaza ubistva a sve je sada je to sasvim jasno bilo sa ciljem da se omogući nesmetan nastavak pljački preko Bobar grupe a takođe i sprečavanje istrage i procesuiranje krivaca za taj astronomski kriminal.
Od predsjednika Vrhovnog suda očekujem da ako već nije uputio pismenu naredbu sudskoj policiji o prestanku diskriminacije nad bilo kojim građanima da to sada učini i da mi dostavi kopiju primjerka te naredbe i svih dokumenata vezanih za moje dopise.
Formalno, pravno gledano ni policija ni sud a pogotovo tužilaštvo koje je jedini organ nadležan za pokretanje istrage, kažu da nemaju saznanja o postojanju dokaza krivičnog djela da nikada nisu izdali nikakvu naredbu o mjerama ograničenja a Borovčanin Danko tu diskriminaciju sprovodi i sprečava dostavu dokaza i razotkrivanje više krivičnih djela što više nije samo njegov kriminal nego kriminal sudske policije a za rad sudske policije direktno je odgovoran i Vrhovni sud pod čijom komandom je sudska policija.
Na kraju napominjem da sam u odnosu i sudova i tužilaštva i sudske policije primijetio neke promjene i pretpostavljam da je to pod vašim uticajem ali svejedno očekujem da dovedete sudsku policiju u okvire zakona i da mi dostavite kopiju dopisa sudskoj policiji u Bijeljini o tome ako ste ih upućivali.

PRILOZI


Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Prijedlog za sudsku nagodbu 80 0 P 077873 16 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.03.2018.

PRIJAVA ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA I PRIKRIVANJE POČINILACA

Ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti...

PRIJAVA ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA I PRIKRIVANJE POČINILACA

Prvi materijalni dokaz uz ovu krivičnu prijavu je "Naredba T12 1 KTK 0000296 17" Okružnog tužilaštva u Banjaluci u kojoj se vidi da je jedan od predmeta istrage, spis "80 1 Pr 000670 10 Pr" uništen dana 08.05.2017.
To samo po sebi i ne bi predstavljao neki osnov za istragu krivičnog djela ali kada se ima uvid u priloženi zahtjev osnovnom sudu u Bijeljini odnosno konkretno "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017. a koji se direktno odnosi na uništeni spis onda je jasno da između njih postoji veza, posebno zato što sudija Đurić nije htio odgovoriti na taj zahtjev.
Nadalje prilažem i zahtjev osnovnom sudu u predmetu sudije Sekulić Cvijete "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" u kome tražim da se priloži predmet sudije Đurić Dragoljuba "80 1 Pr 000670 10 Pr" kao dokaz u postupku.
Iz priloga "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" predatog pred pretres 20.04.2017. vidi se da sam pismeno zahtijevao da se kao dokazi izvedu 4 predmeta Prekršajnog suda te čak da se izda naredba MUP-u da dostavi svoj primjerak predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr. Sve ovo se dešavalo prije datuma kada je navodno uništen taj predmet a prema podacima iz naredbe OJT Banjaluka to se desilo 08.05.2017.
DAKLE, UMJESTO DA USVOJI MOJ PRIJEDLOG ILI DA SE BAR PISMENO OČITUJE O TOME DA SE ODBIJA, SUDIJA SEKULIĆ PRIKRAVA TU ČINJENICU KAKO BI U SADEJSTVU SA OSTALIM NAVEDENIM MOGLI UNIŠTITI SPIS IAKO SVI DOBRO ZNAJU ZA FALSIFIKAT I DA JE POKRENUTA ISTRAGA O TOME.
I tako, znajući za moje pismene zahtjeve i za taj falsifikat, umjesto da odgovore, pruže objašnjenje i pokrenu istražne radnje, vezano za taj kriminal, osobe u sudu pokreću sasvim suprotnu akciju a to je da se kompletan spis izuzme i uništi što se vidi iz dokaza koji prilažem, odluke tužilaštva iz Banjaluke.
Skrećem pažnju da uništavanjem spisa, odgovorne osobe iz osnovnog suda nisu uopšte uništili falsifikat, nisu uništili dokaz krivičnog djela, nego su pokušale prikriti informacije, ko je, kada i kako imao pristup spisu i ko je sačinio kopiju dokumenta od koga je potom načinjen falsifikat.
Sve u svemu ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti. Taj dokument se dijelio drugim organima, kako bi meni lično i kompletnoj porodici Bajo nanio štetu a onda kada sam razotkrio postojanje tog falsifikata više osoba se udružilo da zaštite kriminalce koji su taj falsifikat sačinili i dijeli okolo vjerovatno čak i visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
I sama činjenica da sam krivičnu prijavu po kojoj je postupalo Okružno tužilaštvo u Banjaluci predao u januaru 2017. Okružnom tužilaštvu u Bijeljini jasno ukazuje da su pomenute sudije sigurno znale za tu prijavu a posebno kad se imaju u vidu zahtjevi sudiji Đuriću i sudiji Sekulić vezano za taj predmet.
Pri tome je posebno bitno da sam u predmet sudije Sekulić dostavio kopiju falsifikovanog rješenja iz uništenog predmeta "80 1 Pr 000670 10 Pr" i jasno ukazao da je u pitanju falsifikat, te činjenicu da je potrebno izvršiti uvid a znajući to sudija Sekulić je manipulisala predmetom i praktično saučestvovala u smišljenom uništavanju spisa koji tereti prije svega sudiju Đurić Dragoljuba, pošto je on omogućio u svom predmetu uvid u spis trećim licima a koji su za svoje potrebe napravili kopiju i sačinili falsifikat rješenja.
Suštinski ključni dokaz kriminala je upravo moj zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu koji sam predao u februaru 2017. neposredno poslije podnošenja krivične prijave upravo iz razloga što sam očekivao opet neki kriminalni postupak da bi se prikrili počinioci krivičnog djela falsifikata i njihovi saučesnici koji su to pokušali zataškati.

PRILOZI

Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

11.03.2018.

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

Materijal koji sam prikupio nesporno dokazuje da je do prikrivanja ubistva došlo zato što je za taj zločin odgovorna kriminalna grupa koja je krijumčarila "neku robu" u firmu "Univerzal" Bobar Gavrila.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

19.03.2010. zbog svojih tekstova u kojima sam pisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo u Bijeljini, završiti u zatvoru, optužen sam za ugrožavanje sigurnosti, od strane 2 građanina, inače zaposlena u OT Bijeljina!
Zabilješka MUP-a o tom razgovoru je u prilogu 1!
Iako je bilo jasno da se radi o lažnoj prijavi, bez ijedne riječi prijetnje sa moje strane po život ili tijelo bilo koga, pokreće se postupak u kome se po zahtijevu MUP-a i OT Bijeljina od strane Suda izdaje naredba za pretres, te mi se odnosi računar sa dokazima o kriminalu, (prilog 2)!
U sklopu akcije sam danima nadziran, praćen, pretresan, a i moji poznanici, ta je bilo čak ustanovljano stražarsko mjesto ispred moje kuće, o čemu je MUP, sačinio izvještaje u dva navrata i dostavio u OT Bijeljina, (prilog 3)!
Iako sam po ZOKP-u, morao biti automatski obavješten o pregledu računara i Posebnim istražnim radnjama, to se nikada nije desilo, a čak se negiraju ti događaji u potpunosti.
Jedan od dokumenata, koji to dokazuju je odgovor građanina Debeljević Milorada, jednog od podnosilaca lažne prijave, upućen sudu, (prilog 4)!

OT Bijeljina je konstantno odbijao predati porodici dokumentaciju iz spisa, koji se odnosi na istražne radnje u slučaju ubistva Ivone Bajo!
Materijal koji sam prikupio nesporno dokazuje da je do prikrivanja ubistva došlo zato što je za taj zločin odgovorna kriminalna grupa koja je krijumčarila "neku robu" u firmu "Univerzal" Bobar Gavrila.
U tu svrhu su sakrivene i fotografije sa obdukcije, a da bih došao do njih i podataka o sebi, poslije dvije i po godine, morao sam se protiv zakona sile državnih organa boriti silom zakona.
Pomenute slike povreda unutrašnjih organa, dodatno dokazuju svu monstruoznost takozvanih istražitelja, koji su sve to prikrivali.
No materijal koji je prikupljan o meni, na koji imam pravo da ga dobijem garantovano Ustavom, je kako sam obavješten trenutno u OT Doboj!
Radi se o spisu KTA-246/10 i izvještaju 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, a iz Okružnog suda sam dobio obavještenje da nikada nisu izdali naredbu za pomenute radnje, (prilog 5) što znači da su vršene nezakonito i moguće je da taj izvještaj onda nije ni dostavljen u OT Doboj.
S obzirom na to da se događaj negira i čak tvrdi da sam sve izmislio, očito je da je glavni cilj bio otimanje podataka u svrhu daljeg prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice, o čemu OT Doboj nema podatke. U dopisu OT Bijeljina, (prilog 6) navodi se da je spis izmjenio ime u KT CMS 948/10, te je odlukom Republičkog tužilaštva, spis T14 0 KT 0000948 10, ustupljen u KT Doboj!
Taj spis bi trebao sadržati i pomenuti izvještaj MUP-a, a ako ga nema, nameće se jasan zaključak...
Vama se obraćam koristeći Ustavno pravo da dobijem te podatke, te očekujem da ostvarite uvid u dokumentaciju, a ja ću vas uskoro pozvati, da saznam, hoće li mi biti omogućeno, od strane OT Doboj da to pravo i ostvarim...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

09.03.2018.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043325 13 P2

NAREDBA, RJEŠENJE NITI BILO ŠTA DRUGO O ZABRANI PRISTUPA NIKADA NIJE IZDATO, A SPROVODILA SE GODINAMA I SUD JE POVJEROVAO DA POSTOJI IAKO PREMA USTAVU RS NE BI UOPŠTE BILA MOGUĆA SUSPENZIJA NEKOG PRAVA I DISKRIMINACIJA PRAMA KRVNOM SRODSTVU.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043325 13 P2

Bijeljina 17.12.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta niti po pravosnažnosti presude nego su bitni dokazi nastali u prethodnom, (novembru) mjesecu 2017-te.
Novi dokazi priloženi ovom prijedlogu direktno su vezani su za povrede prava navedenih u ovom predmetu a nastalih kao posljedica NELEGALNE, NEZAKONITE I NEUSTAVNE diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, smrtno ranjene 23.07.2009. a kako je po okončanju ovog postupka razotkriveno, meterijalni dokaz ubistva je uklonjen sa lica mjesta i kako to pismeno tvrdi nadležno OJT Bijeljina u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nema o tome NIKAKVIH SAZNANJA.
No da se sa posljedica vratimo na dokaze po osnovnu kojih se predlaže ponavljanje a to je suštinski prilog odgovor "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." na moj "Zahtjev za informacije od 03.11.2017." Kako se vidi predloženi dokaz je nastao 17.11.2017. a uručen mi je poštanskom pošiljkom u narednim danima, te proizilazi da se ovaj prijedlog podnosi u zakonskom roku od 30 dana.
On je suštinski dovoljan kao NOVI DOKAZ, jer su postupci RS, odnosno Sudske policije RS, koja je fizički sprečavala pristup svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina opravdavani navodnom naredbom tužilaštva. Uzrok dakle nije bilo nikakvo rješenje ni Osnovnog niti Okružnog suda ali se dokumenti, (odgovori na isti zahtjev) "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." prilažu kao dodatni argument da naredba koju je sud opravdavao kao razumnu i objektivnu sa uputom da sam (SMO) mogli da odemo i do pošte gdje nam pristup nije zabranjen, UOPŠTE NE POSTOJI...
Iz tih odgovora i posebno je važno priloga odgovor "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." se vidi da OJT Bijeljina, citiram "NIKADA NIJE IZDALO PRAVOSNAŽNO PISMENO RJEŠENJE O BILO KOJOJ MJERI ZABRANE PREMA ZDENKU BAJI NITI RASPOLAŽE SAZNANJEM DA JE NEKI DRUGI ORGAN IZDAO TAKVO RJEŠENJE". Iste tvrdnje pismeno ističu i sudovi u Bijeljini.
Iz svega proizilazi da je u prvobitno okončanom postupku, sud opravdavao diskriminaciju i postupke sudske policije, vjerujući na "usmenu riječ" načelnika Borovčanina da postoji neka naredba kao i na priloženom falsifikatu kojim se u odgovoru tužene RS, opet iz izvora iz sudske policije, opravdavao diskriminatorski tretman. Osim priloženog predlažem da se u ponovljenom postupku izvrši uvid u "Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji sadrži dokaze da načelnik sudske policije nastavlja sa diskriminacijom i zabranom pristupa te sprečavanjem da se dokazi o ubistvu i teškom kriminalu dostave tužilaštvu iako ne postoji nikakva zabrana ni sada niti je izdata bilo kada ranije.
SADA JE IZ ODGOVORA OJT BIJELJINA JASNO DA NAREDBA, RJEŠENJE NITI BILO ŠTA DRUGO O ZABRANI PRISTUPA NIKADA NIJE IZDATO, A SPROVODILA SE GODINAMA I SUD JE POVJEROVAO DA POSTOJI IAKO PREMA USTAVU RS NE BI UOPŠTE BILA MOGUĆA SUSPENZIJA NEKOG PRAVA I DISKRIMINACIJA PRAMA KRVNOM SRODSTVU.

Stoga predlažem da sud prihvati ovaj prijedlog kako bi se u ponovljanom postupku otklonile posljedice diskriminacije te izdala naredba tuženoj odnosno sudskoj policiji da prekine sa primjenom svih aktivnosti kojima se nezakonito i neustavno diskriminiše tužilac i porodica Bajo...

PRIJEDLOG DOKAZA

Zahtjev za informacije od 03.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.03.2018.

ZAHTJEV ZA SUDSKU NAREDBU U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist...

ZAHTJEV ZA SUDSKU NAREDBU U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


ZAHTJEV ZA DOSTAVU MATERIJALA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist." i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od suda da Republici Srpskoj, OJT-u Istočno Sarajevo, MUP-u RS, RTRS-u, Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina izda i dostavi :
NAREDBU
1) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, o skladištenju, pregledima, otvaranjima, vještačenjima i svim drugim radnjama o računaru Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela od Zdenka Baje, naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010.
2) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjenu nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" i naredbe 12 0 K 001162 10 Kpp i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, sačinjenu nadzorom, praćenjem itd, nastalu od 14.12.2012. do 07.12.2017. u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i bilo kom drugom postupku, osim one za koju se Republika Srpska pismeno izjasni da u ovom trenutku nije dostupna zbog potreba eventualnih krivičnih postupaka.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.03.2018.

APELACIJA NA T12 1 KTP 0000296 17

Tužilaštvo nije nikakav državni organ nego servis mafije spreman da prikriva najmonstruoznije krivična djela, pljačke, ubistva i sve vrste organizovanog kriminala. To je potpuno jasno svim građanima u zemlji a dodatni dokaz za to je javno priznanje glavnog republičkog tužioca pred kamerama da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što jasno pokazuje i dokazuje, spregu mafije, politike i tužilaštva, tako da ova besmislena i jadna odluka nije nikakvo čudo.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T12 1 KTP 0000296 17

Sačinjavanjem falsifikata sa lažnim pečatom pravosnažnosti sa imenima moje sestre i mene te djeljenje istog uokolo godinama izvršen je i dalje se vrši udar na "Pravo na ličnu slobodu i sigurnost", "Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni", "Pravo na nediskriminaciju" i više drugih prava s obzirom da sudska policija bez ikakvog pismenog rješenja i danas sprečava sve srodnike ubijene djevojčice da pristupe u OJT Bijeljina i donesu materijalni dokaz ubistva a naravno to lančano dovodi do krivaca za krijumčarenje i pljačku milijardi KM, preko Bobar grupe.
Tužilaštvo nije nikakav državni organ nego servis mafije spreman da prikriva najmonstruoznije krivična djela, pljačke, ubistva i sve vrste organizovanog kriminala.
To je potpuno jasno svim građanima u zemlji a dodatni dokaz za to je javno priznanje glavnog republičkog tužioca pred kamerama da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što jasno pokazuje i dokazuje, spregu mafije, politike i tužilaštva, tako da ova besmislena i jadna odluka nije nikakvo čudo.
Odluka je zaista toliko jadna i bijedna da se iz nje ne može čak naslutiti ni o kom se krivičnom djelu radi, kakve su činjenice i dokazi a kamoli da je iznesena neka argumentacija u prilog odluke tužioca ili koja osporava moje argumente. Ne naprotiv ne postoji ni jedna jedina riječ o tome nego bahato i bezobrazno citiranje zakonskih odredbi a osoba koja je to potpisala i kolegij zasigurno ni pojma nemaju šta se nalazi u pritužbi, šta u spisu, niti kakvi su dokazni materijali.
Što se tiče uzroka događaja u pitanju je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu koji prikriva zločinačka organizacija a u cilju toga je kriminalac Danko Borovčanin, načelnik SP, godinama lagao da Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno te je 10.08.2010. uhapsio majku ubijene djevojčice i mene te nas držao u svom "privatnom zatvoru" bez potvrde o lišenju slobode a potom nam je suđeno u Prekršajnom sudu - predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr.
Taj razbojnički fašistički napad i montirani postupak okončan je 22.12.2010. odlukom Okružnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pžp, kojim se prvostepena presuda preinačava a postupak obustavlja no kriminalci, sudija Đurić Dragoljub i Borovčanin Danko su odlučili da naprave kopiju prvostepenog rješenja, udare na njega pečat pravosnažnosti i onda to dijele okolo opravdavajući fašističke metode koje su primjenjivali prema porodici Bajo.
Taj falsifikat je kružio sve do kraja 2013. kada ga je Radujko Milan iz pravobranilaštva priložio u spis po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 a kada sam razotkrio taj falsifikat pisanim podneskom onda su kriminalci Vakičić Željka kao sudija i Radujko Milan kao pravobranilac prizemnim manevrom pokušali ukloniti taj falsifikat iz spisa, međutim ostao je primjerak kod mene kao dokaz.
Pošto sam 18.01.2017. podnio krivičnu prijavu protiv kriminalaca, Đurić Dragoljuba, Vakičić Željke i ostalih, onda pripadnici te kriminalne grupe znajući za prijavu, pokreću radnje kako bi uništile spis i dokaze svog kriminala što je tužiocu poslužilo kao izgovor da ne vrši nikakvu radnju, ne saslušava svjedoke i laže kako ne postoje dokazi o tome iako sam priložio kopiju falsifikata.
Ali kriminalci, budući da godinama lažu bezgranično i zaboravili su šta su sve uradili i slagali a najbitnija činjenica je da sam u drugom sudskom postupku 80 0 P 057426 14 P, priložio taj falsifikat kao dokaz i upravo je ponovo sudija kriminalac Vakičić Željka, konstatovala u svom rješenju postojanje falsifikata što sam i naveo u pritužbi te poslao kompletno riješenje kao dokaz.
I na kraju "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017. pokazuje i dokazuje da sam pismeno zahtijevao odgovor od sudije Đurića vezano za taj predmet sa naglaskom na to kome su uručivane kopije rješenja čiji se falsifikat pojavio. On kako sam i očekivao nije odgovorio na to nego je znajući za istragu i prijavu pokrenuo radnje za uništavanje spisa a pokušaj da izvršim uvid prije podnošenja pismenog zahtjeva nije uspio jer to mi nije dozvoljeno. Ovde sada sudija Đurić nije odgovoran samo za sačinjavanje falsifikata nego i za uklanjanje odnosno uništavanje dokaza o tome ko je imao pristup spisu i sačinio falsifikat a s obzirom da je taj dokument djelio okolo Borovčanin Danko, jasno je da je on i saučestvovao u sačinjavanju.
Budući da je tužilaštvo servis mafije što sam na početku konstatovao, kriminalci iz kolegija, naravno nisu ni čitali pritužbu jer imaju zadatak da pomognu u prikrivanju zločina svojih saučesnika kriminalaca, sudija i okružnih tužilaca kako bi svi skupa nastavili sa pljačkom građana Bosne i Hercegovine.
Od ustavnog suda tražim da poništi ovu kriminalnu odluku, vrati postupak na početak i naloži novu istragu sa akcentom da se izvrši uvid u spis osnovnog suda u Bijeljini 80 0 P 057426 14 P, te saslušaju svjedoci kriminalci Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Milan Radujko te svjedok službenik suda Latinović Mile čiji se potpis nalazi na falsifikatu a kompletan opis razbojništva nalazi se u prilogu dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015" Osnovnog suda u Bijeljini gdje su predsjednik i sekretar suda, precizno konstatovali sve radnje u vezi sačinjavanja falsifikata i njegovog uklanjanja.

PRILOZI

Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih
Falsifikat 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Pritužba na T12 1 KTK 0000296 17

Odluka T12 1 KTP 0000296 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
(SPISI U POSJEDU SUDA) :
80 0 P 043325 13 P 2
80 0 P 057426 14 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

25.02.2018.

PRIJEDLOG TUŽIOCU U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Prema ovlaštenjima iz ZKP-u, prava i dužnosti tužioca, možete samostalno donositi odluke ali u stvarnosti ako postupite bez odobrenja VSTV-a mogli biste da završite kao Dijana Milić iz KT Tuzla a možda i kao heroj nacije jer danas 2018-te, političko tajkunska mafija i njihovi saradnici iz tužilaštava, suda i policije, ne smije ni na mene da krene a kamoli na jednog tužioca kao nekada što su činili...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU


PRIJEDLOG TUŽIOCU U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

OPCIJA A
1) Povucite optužnicu T17 0 KT 0006630 15 iz suda u Sokocu.
2) Ispravite pogrešno upisano ime sudije.
3) Predajte ispravljenu optužnicu mjesno nadležnom sudu u Bijeljini.
UKOLIKO OPTUŽNICA BUDE PRIHVAĆENA DOĆI ĆU NA SVAKI POZIV U OSNOVNI SUD U BIJELJINI A MOŽETE ME O BILO KOM PITANJU KONTAKTIRATI TELEFONOM...

OPCIJA B, (SAMO ZA HRABRE)
1) Povucite optužnicu T17 0 KT 0006630 15 iz suda u Sokocu.
2) Na osnovu materijala iz spisa koji ste predložili i kojeg sam vam ja dostavio, pokrenite istragu protiv kriminalaca iz suda i tužilaštva u Bijeljini.
3) Ponudite status svjedoka osobi Vakičić Željki u skladu sa članom 383 KZ i zakonskim ovlaštenjima koje imate.
4) Predložite mene za glavnog svjedoka kriminala zločinačke organizacije u Bijeljini.

Prema ovlaštenjima iz ZKP-u, prava i dužnosti tužioca, možete samostalno donositi odluke ali u stvarnosti ako postupite bez odobrenja VSTV-a mogli biste da završite kao Dijana Milić iz KT Tuzla a možda i kao heroj nacije jer danas 2018-te, političko tajkunska mafija i njihovi saradnici iz tužilaštava, suda i policije, ne smije ni na mene da krene a kamoli na jednog tužioca kao nekada što su činili.
Što se mene tiče sve je jasno. Možete zaista biti heroj nacije ili se pridružiti kriminalcima sa spiska koje sam razotkrio u do sada preko 800 objavljenih tekstova na internetu... ili nešto između toga...
Prijatan dan želim...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.02.2018.

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE STRANKE U POSTUPKU

Sudija Vakičić je donijela odluku da nastavi sa pregledom diska bez mog prisustva a mene je spriječila da lično to činim iako sam to pismeno zahtjevao a čak je išla toliko daleko u svom bezobrazluku da je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu a to nije uopšte unijela u zapisnik iako sam to razbojništvo prijavio. Sudska policija se naknadno pismeno izjasnila da je otimanje laptopa izvršila po naredbi sudije Vakičić a ona to nikada nije htjela da potvrdi niti da zavede u zapisnike.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE STRANKE U POSTUPKU

U prilogu pritužbe su zapisnici sa ročišta i to prije svega "Zapisnik 17.02.2015. 80 0 P 039222 12 P" iz koga se vidi da je sudija Vakičić Željka održavala neka privatna ročišta bez mog prisustva kada je izvodila odnosno predočila kako je pokušavala izvoditi neke dokaze a nije bila sposobna za to.
Naime iz zapisnika koji je lično sudija sačinila se vidi da je uz asistenciju neimenovanog stručnjaka a to podvlačim - da nije navedeno ime te osobe, otvarala i pregledala sadržaj diska sa programskim paketima koje sam lično sačinio i to je uradila smišljeno bez mog prisustva, kako ja ne bih mogao ukazivati na važne detalje, čime je prekršila moje pravo na javnost suđenja garantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Dakle, iako sam već u samoj tužbi naveo da postoji kod za otključavanje programa prilikom instalacije, NAPISAO GA i na to upozorio i na prethodnom ročištu što se može vidjeti iz priloga "Zapisnik 24.12.2014. 80 0 P 039222 12 P" sudija Vakičić, nije bila sposobna ni da zapamti, niti da pročita to uputstvo te se jedan navodni pokušaj utvrđivanja činjenica tako i završio.
Sudija Vakičić je donijela odluku da nastavi sa pregledom diska ponovo bez mog prisustva a mene je spriječila da lično to činim iako sam to pismeno zahtjevao a čak je išla toliko daleko u svom bezobrazluku da je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu a to nije uopšte unijela u zapisnik iako sam to razbojništvo prijavio.
Sudska policija se naknadno pismeno izjasnila da je otimanje laptopa izvršila po naredbi sudije Vakičić a sudija Vakičić to nikada nije htjela da potvrdi niti da zavede u zapisnike.
No sve te kriminalne radnje nisu uopšte predmet ove pritužbe nego isključivo NEZAKONITO I NEREGULARNO ODRŽAVANJE ROČIŠTA I IZVOĐENJE DOKAZA BEZ PRISUSTVA STRANKE KOJA JE TUŽILAC U PARNICI ŠTO JE SKANDAL BEZ PRESEDANA.
No kako sam istakao to oduzimanje laptopa nije tema ove pritužbe i o tome sam ranije podnio pritužbu, nego se sada radi isključivo o uskraćivanju mog prava da prisustvujem suđenju tako što je sudija Vakičić dva puta organizovala privatna ročišta gdje je radila šta joj je palo na pamet čime je srozala ionako nepostojeći ugled kako svoj tako i pravosuđa u cjelini.
Poslednji prilog iz koga se vidi da je i drugi put sudija Vakičić održavala privatno ročište bez mog prisustva je "Zapisnik 02.03.2015. 80 0 P 039222 12 P" a sačinjen je kao i prethodni iz nekih pratećih zabilješki sudije. Ne navodi se ni ko je asistirao sudiji Vakičić, niti datum kada se to dešavalo a na prvoj strani se vidi da su iz drugog pokušaja uspjeli izvršiti instalaciju nekih programa unoseći kao kod za otključavanje datum mog rođenja što sam više puta ranije pismeno i usmeno isticao. Uprkos tome podsjećam na ionako nelegalnom prethodno održanom PRIVATNOM ROČIŠTU, sudija Vakičić nije imala uopšte pregled predmeta odnosno po svemu sudeći tužbu nije pažljivo čitala a niti se koncentrisala tokom rasprava na činjenice nego isključivo na plan kako da mi nanese štetu, otme laptop uz nezakonitu naredbu sudskoj policiji, sakriva falsifikate koje sam razotkrivao i druge kriminalne aktivnosti na koje sada neću trošiti vrijeme.
PONOVO PODSJEĆAM DA JE PREDMET I TEMA PRITUŽBE ISKLJUČIVO ODRŽAVANJE DVA ROČIŠTA U PREDMETU U KOME SAM IMAO STATUS TUŽITELJA TE ZAHTIJEVAM OD VSTV-A I UDT-A DA SE BAVI SAMO TIME A NE NEKIM DRUGIM TEMAMA KAKO BI PO SVOM OBIČAJU PRIKRILI RAZBOJNIŠTVA SUDIJA I TUŽILACA...

PRILOZI

Zapisnik 17.02.2015. 80 0 P 039222 12 P
Zapisnik 24.12.2014. 80 0 P 039222 12 P
Zapisnik 02.03.2015. 80 0 P 039222 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.02.2018.

ULTIMATUM SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

(otpremljeno 10.02.2018. kako se vidi na mejlu a 13.06.2018. oko 6 sati ujutro, poslata je patrola sudske policije da me vodi na Sokolac što nisu uspjeli te sledeći put očekujem naoružanu četu specijalne policije - one iste koja pljačka transporte novca po autoputevima mafijaške zločinačke zemlje koja ubija i pljačka narod)


POTPUNO JE JASNO DA TAJ ZLIKOVAC NIJE NI IMENOVAN ZA NAČELNIKA ZBOG SVOJIH STRUČNIH KVALITETA I DA BI POŠTOVAO ZAKON, NEGO DA BI EFIKASNO SAUČESTVOVAO U PLJAČKI I ZATAŠKAVANJU KRIMINALA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I SAM PRIPADA...
Da li će kriminalac Borovčanin Danko izvršavati usmene naredbe tužilaca, baš me briga, neka im jezikom liže cipele, to je njegov problem ali ja neću izvršavati ni njegove niti bilo čije fašističke naredbe.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE


ULTIMATUM SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Ukoliko moji zahtjevi ne budu ODMAH ispunjeni ubuduće ću javno sve radnje kriminalca Borovčanin Danka, njegove fašističke metode, prikrivanje ubistva i višegodišnje razbojništvo opisivati kao banditizam i fašizam sudske policije uz dodavanje imena ljudi iz komande u Banjaluci te predsjednika Vrhovnog suda RS, koje sam više puta pismeno obavještavao o gestapovskim metodama koje primjenjuje kriminalac Borovčanin, lažući, falsifikujući i opisujući sve srodnike ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bako kao psihopate a prikrivajući i naređujući drugima da ne pominju u zabilješkama materijalne dokaze ubistva koje sam donosio i javno pokazivao za šta sad postoje i video snimci kamera u zgradi suda kao dokaz razbojništva republike srpske i svih njenih organa.
JER POTPUNO JE JASNO DA TAJ ZLIKOVAC NIJE NI IMENOVAN ZA NAČELNIKA ZBOG SVOJIH STRUČNIH KVALITETA I DA BI POŠTOVAO ZAKON, NEGO DA BI EFIKASNO SAUČESTVOVAO U PLJAČKI I ZATAŠKAVANJU KRIMINALA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I SAM PRIPADA...
Zbog istine i zbog javnosti moram reći da uopšte ne sumnjam kako bi većina pripadnika sudske policije radila časno i pošteno u skladu sa zakonom, da živimo u pravnoj državi ali pošto je za vrijeme i poslije rata na površinu isplivala monstruozna klero fašistička struktura sa najgorim kriminalcima na pozicijama od predsjednika Republike preko ministara, okružnih tužilaca, sudija i na ključnim pozicijama u policiji pa je i sudska policija pretvorena u servis mafije.
Tako ni načelnik Borovčanin Danko nije nikakav izuzetak nego je spreman na najmonstruoznije zločine, laži i falsifikate kako bi saučestvovao u prikrivanju ubistva, pljački i drugih zločina organizovanog kriminala, tajkunskog političke mafije.
Pomenuti kriminalac je još 2010. lagao da Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno u slučaju Ivone Bajo, (Zabilješka 1419-10) te tražio od podređenih da takođe lažu i čak je uhapsio majku ubijene djevojčice i mene poslije jedne takve laži držeći nas u svom privatnom zatvoru bez potvrde o lišenje slobode.
Kolika je to gnusna laž sa ciljem da prikrije ubistvo djevojčice, dokaz je postupanje tužilaštva upravo u tom slučaju samo 4 dana ranije, (Zabiljeska 06.08.2010.) a kriminalac Borovčanin je tim razbojničkim napadom spriječio dostavu dokaza o ubistvu, (Dječji ruksak) a 7 godina poslije toga tužilaštvo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) pismeno tvrdi da o tom dokazu "NEMAJU SAZNANJA". Odgovornost za ovo razbojništvo i prikrivanje ubistva je time prebačena sa tužilaštva na sudsku policiju...
Poslije nezakonitog zarobljavanja 10.08.2010. je u sadejstvu sa sudijom kriminalcem Đurić Dragoljubom sačinio falsifikat prvostepenog rješenja, (Rješenja sudova) gdje su udarali lažni pečat pravosnažnosti i tim falsifikatom opravdavali svoje fašističke metode sprečavanja pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice.
Iako sam godinama pismeno i usmeno upozoravao tog kriminalca da ne smije kršiti prava garantovana Ustavom i sprovoditi teror bez ikakve pismene naredbe isti se oglušavao na to a da je svjestan svog kriminala dokaz je i njegov dopis tužilaštvu u kome traži da se donesu neke mjere zabrane, (SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) i navodi kako sudska policija nema procesna ovlaštenja za tako nešto.
Prethodno sam pismeno zahtijevao da dobijem kopije tih navodnih naredbi a bezobrazluk je išao čak dotle da uopšte ne želi obavještavati tužilaštvo kada donosim ozbiljne dokaze krivičnih djela te je naložio i svojim podređenima da uopšte nikoga ne obavještavaju nego da me izbacuju kao stoku napolje čemu sam se naravno suprostavio te su tako nastali videosnimci koji dokazuju gestapovske metode kriminalca Borovčanin Danka.
Ali to više nije samo njegov kriminal jer on predstavlja sudsku policiju, on predstavlja Republiku Srpsku što znači da je sudska policija i Republika Srpska klasična zločinačka fašistička organizacija koja pljačka svoje građane ubija ih i prikriva najmonstruoznija krivična djela.
Da li će kriminalac Borovčanin Danko izvršavati usmene naredbe tužilaca, baš me briga, neka im jezikom liže cipele, to je njegov problem ali ja neću izvršavati ni njegove niti bilo čije fašističke naredbe.
Zar su usmene naredbe kriminalaca jače od Ustava i garantovanih prava. Da li će sutra neki kriminalac sudija ili tužilac izdati naredbu Borovčaninu da ubije nekog nepodobnog građanina a onda bi sudska policija naredila tom čovjeku da skoči sa najvišeeg sprata i razbije glavu o beton - da li su to metode državnih organa ili se radi o najmonstruoznijim fašističkim metodama.
Sudovi i tužilaštvo u Bijeljini su se nedavno pismeno izjasnili, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.) da nisu doneli nikakvo rješenje o mjerama zabrane prema meni niti imaju saznanja da postoji a kriminalac Borovčanin i dalje postupa kao da je oficir Gestapoa a ne službenik RS i priča i piše gluposti mješajući se u predmete za koje nije nadležan i ne smije znati da li je neki postupak u kome sam stranka okončan ili nije a on eto laže da jeste, kopira rješenja i falsifikuje ih kako bi podređene uvjerio da izvršavaju njegove fašističke naloge.
Stoga zahtijevam od sudske policije - komande u Bijeljini da mi odmah kada budem došao uruči kopije bilo kakvih naredbi o mjerama ograničenja koje važe za mene a koji tvrde da imaju ili da odštampaju i pripreme dokument kojim odgovaraju na moj, (Zahtjev SP 26.08.2016.) i da priznaju da ne postoji nikakvo ograničenje prema meni po uzoru na sudove i tužilaštvo i ubuduće neka poštuju važeće zakone inače svako ko pokuša da me spriječi u bilo kom pravu suočiće se uskoro sa optužbom za prikrivanje ubistva za početak pa nadalje za saučesništo u prikrivanju pljačke milijardi maraka preko Bobar grupe i drugih banaka pod kontrolom mafijaške fašističke vlade Republike Srpske na čelu sa kriminalcem, tiraninom i diktatorom mafijaškim bosom Dodik Miloradom...

PRILOZI


Zabilješka 1419-10
Zabiljeska 06.08.2010.
Dječji ruksak
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Rješenja sudova

SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.02.2018.

ZAHTJEV ZA VSTV-E PO UDT 15417-16

DA JE TAKOZVANA DRŽAVA U STVARI NAJOBIČNIJA BANDA KOJOM UPRAVLJA TAJKUNSKO POLITIČKA MAFIJA DOKAZ JE I OVAJ ODGOVOR VSTV-A KOJIM SE ODBIJA PRISTUP INFORMACIJAMA, ODNOSNO KOPIJI PREDMETA A ŠTO JE NAJVAŽNIJE UOPŠTE SE NE ODGOVARA NA JASNO PITANJE DA LI JE SUDIJA NAREDILA ODUZIMANJE LAPTOPA ILI NIJE...

ZAHTJEV ZA VSTV-E PO UDT 15417-16

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH

PREDMET : ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


U skladu sa ZOSPI.a zahtijevam od VSITV-a da mi odgovori :

1) DA LI JE SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA PREMA REZULTATIMA VAŠE ISTRAGE NAREDILA ODUZIMANJE MOG LAPTOPA ILI NIJE ???
2) Zahtijevam od vas da mi dostavite kopiju kompletnog predmeta UDT: 15417/16, formiranog po mojoj pritužbi.

OBRAZLOŽENJE
Ovdje se radi o brutalnom napadu na moja prava i ismijavanju sa nadležnostima.
Moja pritužba se nije uopšte odnosila na neka uskraćivaja prava na predlaganje i izvođenje dokaza, bila ona zakonita ili nezakonita nego isključivo na nezakonito neosnovano i neobrazloženo oduzimanje laptopa koje je naredila da se izvrši sudija Vakičić Željka a ured disciplinskog tužioca o tome nije napisao ni jednu jedinu riječ.
Umjesto toga piše se o nekom "izvođenju dokaza na pripremnom ročištu" iako to zakonom nije uopšte moguće nego isključivo na glavnoj raspravi te o nadležnostima sudske policije a koje uopšte nisu bila tema pritužbi niti je UDT, nadležan za sudsku policiju niti za krivična djela nego isključivo za disciplinske prekršaje.
Takođe uopšte nije bila tema to da li su moja prava kršena na glavnoj raspravi ili nisu i o tome uopšte nisam ni postavljao pitanje pritužbi jer znam da bi se ured disciplinskog tužioca oglasio nenadležnim i napisao kako sudije i tužioci imaju slobodu da postupaju onako kako smatraju i za to ne mogu biti odgovorni.
Naprotiv ovdje je sudija Vakičić zloupotrijebila svoju funkciju i izvan ročišta, izvan rasprava, izvan predmeta, izdala naredbu sudskoj policiji da mi oduzme laptop a o tome uopšte nije sačinila nikakvu evidenciju niti postoji trag u samom predmetu ali postoji pismena izjava sudske policije da je sudija Vakičić izdala tu naredbu i besmislice tipa kako nema dokaza o tome samo štete ionako nepostojećem ugledu pravosuđa.
Ukoliko ne dobijem odgovor i traženu dokumentaciju u skladu sa pravima iz Ustava podnijet ću tužbu protiv Republike Bosne i Hercegovine i tražiti da nadležni iz UDT-a a svjedoče o svom kriminalnom radu.
ODGOVOR VSTV-A:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 03/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-