KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


25.06.2016.

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

Tokom parnice sa AD Univerzal (80 0 P 039221 12 P), neposredno po donošenju odluke sudije da podaci o krivičnim prijavama "nisu potrebni" 10.04.2013. uhapšen je u akciji "Lutka" tadašnji direktor Univerzala Slaviša Bobar, za krivična djela još od 2005-te. Na dan šverca i ubistva djevojčice bio je zaposlen a s obzirom da je kriminalna grupa kojoj navedeni pripada osumnjičena za pljačke, ubistva, trgovinu oružjem i narkoticima te pranje novca, jasno je da je postupajuća sudija, svjesno ili ne šta je sve u pozadini doprinjela da se prikrivanje a možda i uništavanje mojih prijava iz 2010-te ne otkrije, da pljačkaš bude na slobodi još neko vrijeme i naravno da se i dalje zataškava samo ubistvo i šverc.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA (NE)POSTUPANJE SUDIJE JELENE MARKOVIĆ

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
U prilogu ove pritužbe je Odgovor Osnovnog suda u Bijeljini od 22.07.2014. koji sam dobio prije 2 dana na moj zahtjev za pristup informacijama vezano za član 215 ZOPP-u:
1) Nakon prijema odgovora na žalbu ili nakon proteka roka za odgovor na žalbu, prvostepeni sud će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostaviti drugostepenom sudu najkasnije u roku od osam dana.
2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
3) „Primjerak objašnjenja u pogledu navoda iz žalbe sudija prvostepenog suda dostaviće strankama, koje mogu dati svoje izjašnjenje u roku od osam dana.”
Ovde su relevantni stavovi 2 i 3 i da preciziram stavljam akcenat na predmete 80 0 P 039221 12 P i 80 0 P 039976 12 P jer je u obe parnice na snazi bio i stav 3. Iz priloga "Istorijat predmeta" vidi se da je žalba zaprimljena 05.08.2013, a kako je stav 3 shodno zakonu stupio na snagu 8 dana poslije objavljivanja u Službenom glasniku, što je 20.07.2013. proizilazi da ne samo da je prekršen stav 2, nego i stav 3. No da budemo objektivni, ovde je sudija imala svega mjesec dana do slanja žalbe na odgovor da se upozna sa izmjenama i dopunama zakona, te recimo da "greška" vezano za dostavljanje objašnjenja nije bila namjerna, no kako isto nije bilo ni sačinjeno, što je obaveza iz zakona od 2003-e, jasno je da se radi o svjesnom prekršaju. Što se tiče parnice 80 0 P 039976 12 P prvostepena presuda donesana je od strane iste sudije 19.12.2013. što je znatno kasnije i bilo je dovoljno vremena da se sudija upozna sa dopunama zakona koje su na snazi već 5 mjeseci, te je odgovorna za kršenje oba stava iz člana 215 ZOPP-u.
Predmet 80 0 P 034147 11 P koji se takođe pominje u priloženom odgovoru Osnovnog suda nije tema ove pritužbe s obzirom da je u pitanju drugi sudija, stav 3 nije bio na snazi a što je najznačajnije bio sam lično prisutan kada je jedan od suprotstavljenih stranaka, tuženi građanin M.G. vrijeđao stručnost i pravno znanje sudije te zaprijetio da neće dolaziti na glavnu raspravu nego će koristiti druge metode, ako sudija odmah ne uvaži njegov "procesni prigovor" da "ON NE MOŽE BITI NIKADA OPTUŽEN KRIVIČNO NITI TUŽEN PARNIČNO" i odbaci tužbu kao neosnovanu. Sudija je smireno odgovorio da nije u pitanju procesni nego materijalno pravni prigovor, koji nije osnov za odbacivanje tužbe pa je očito da su te najavljene "DRUGE METODE" imale efakta.
No da se vratimo na temu ove pritužbe. U prilogu su više informativno i žalbe na obe donesene presude iz kojih se vidi odmah na početku da ih temeljim između ostalog i ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, koje sam potom i obrazložio. To automatski znači da je sudija imala obavezu sačiniti objašnjenja i ista mi dostaviti, makar se pozvala na to da sam sve "izmislio".
Nadalje prilažem "Zahtjev 08.01.2013." upućen u OT Bijeljina na koji mi nikada nije odgovoreno a vidi se da tražim podatke o mojim krivičnim prijavama protiv portira i pravnog lica AD Univerzal za potrebe parnice 80 0 P 039221 12 P.
Sudija je u samom postupku odbacila SVE moje priložene dokaze (25 dokumenata + disk) odbila pozivanje svjedoka portira i što je najznačajnije za ovu pritužbu odbila izdati naredbu OT Bijeljina da dostavi podatke i krivičnim prijavama što je prethodno pitanje za tužbu, odnosno ako se vodi ili je okončan krivični postupak, sud bi bio vezan za tu presudu.
Naredni priloženi dokaz je odgovor "OT Bijeljina 26.06.2014." iz koga se vidi na osnovu broja T14 0 KTA 0010617 14 da su moje krivične prijave predate još 2010-te bile sakrivene.
Poslednje dvije cifre pokazuju godinu što znači da je predmet "otvoren" tek nedavno i to poslije mojih konstantnih pritisaka tužbama i dopisima a cijelo vrijeme od 2010-te naovamo mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina i razgovor sa nadležnima da bi ovaj neviđeni kriminal i sakrivanje dokaza i prijava ostali nezabeleženi. Postupajuća sudija u parnici 80 0 P 039221 12 P gdje se tužbeni zahtijev zasniva na istim osnovama kao i krivične prijave je sve to naravno znala i zato je donijela odluku da uvid u spis po mojim krivičnim prijavama NIJE POTREBAN.
Naravno da "nije potreban" kada spis nije tada ni postojao i da je izdata naredba suda razotkrilo bi se da je OT Bijeljina sakrila prijave da bi zaštitila krijumčare i ubice. Pošto mi je zabranjen pristup i nisam mogao dati izjavi o švercu kako sam tražio i nagovjestio još u prijavi protiv portira od 24.06.2010. te dokaze sam poslao u KT Sarajevo, (T09 0 KTA 0034144 13) gdje je istražni postupak u toku. Dostavio sam dokaze da je dana 23.07.2009. kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, tehnički neispravan kamion dostavio 4 paketa "NEKE ROBE" iz Federacije BIH u AD Univerzal, te pobjegao prije dolaska policije a magacioner je ujutru zatekao samo paket.
Dakle 3 paketa nečega su nestala preko noći a šta je bilo u njima može se zaključiti iz činjenice da je narko mafija godinama prala novac preko Bobar banke istog vlasnika, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija.
Tokom parnice sa AD Univerzal (80 0 P 039221 12 P), neposredno po donošenju odluke sudije da podaci o krivičnim prijavama "nisu potrebni" 10.04.2013. uhapšen je u akciji "Lutka" tadašnji direktor Univerzala Slaviša Bobar, za krivična djela još od 2005-te. Na dan šverca i ubistva djevojčice bio je zaposlen a s obzirom da je kriminalna grupa kojoj navedeni pripada osumnjičena za pljačke, ubistva, trgovinu oružjem i narkoticima te pranje novca, jasno je da je postupajuća sudija, svjesno ili ne šta je sve u pozadini doprinjela da se prikrivanje a možda i uništavanje mojih prijava iz 2010-te ne otkrije, da pljačkaš bude na slobodi još neko vrijeme i naravno da se i dalje zataškava samo ubistvo i šverc.
Poslednji prilozi "Zahtjev sudu A i B" pokazuju na koji način je sudija falsifikovala spis OT Bijeljina navodeći nepostojeći sadržaj u presudi te je falsifikovan i tužbeni zahtijev s obzirom da je u obrazloženju navedeno kako ja "kao ujak nemam prava na nadoknadu zbog smrti sestričine" što niti u jednom trenutku u bilo kom dokument nisam ni pomenuo niti na tome zasnivao tužbeni zahtijev, nego zbog povrede ugleda i časti.
Na kraju ističem da mi nije cilj disciplinsko pa niti krivično kažnjavanje sudije jer je sve što je uradila suprotno zakonu sitnica u odnosu na ono šta se nalazi u pozadini a sama sudija toga možda i nije bila svjesna. Sve dok VSITV-e i UDT ne smognu snage i hrabrosti da se otrgnu od uticaja i kontrole tajkunsko političke mafije koja je odgovorna za najmonstruoznija krivična djela, pljačke i ubistva, neminovno će dolaziti do navih krivičnih djela tužilaca i sudija kako bi se prikrila prethodna...

PRILOZI

Osnovni sud 22.07.2014.
Istorijat predmeta
Žalba na 80 0 P 039221 12 P
Žalba na 80 0 P 039976 12 P
Zahtjev 08.01.2013.

OT Bijeljina 26.06.2014.
KT Sarajevo T09 0 KTA 0034144 13
Zahtjev sudu A
Zahtjev sudu B

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

24.06.2016.

BAHATA BANDA

Sud je bio slijep, gluv i nijem "ne vidjevši, ne slušajući i ne pišući" ništa o toj činjenici samo da bi se meni nanijela šteta i zaštitili kriminalci odgovorni ne samo za lažnu prijavu, nego i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, šverc u Bobar grupu i naravno astronomska pljačka od oko milijardu i po maraka samo preko tri banke pod kontrolom Vlade Rs od čega i desetak miliona Osnovnih sudova.

BAHATA BANDA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

 

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

Sudska policija u Bijeljini mi je prilikom dolaska na jedno od ročišta tokom 2014-te, (TAČAN DATUM NE ZNAM) soba broj 19, sudija Vakičić - Željka, zapisničar - Mladenka Maletić, oduzela laptop na ulazu u zgradu. Poslije uvodnog dijela na ročištu odmah sam postupajućoj sudiji ukazao na to bezakonje jer se ne radi o predmetu čiji je unos zabranjen. Zahtijevao sam da se događaj unese u zapisnik posebno s obzirom da mi je poslije lažne prijave odnesen računar i vraćen bez kontrole ispravnost koju sam zahtijevao te potom podneo tužbu, (80 0 P 039222 12 P) protiv RS zbog uništavanja programskog koda koji se nalazio na hard disku.
Takođe sam najavio da ću u tom postupku dokazivati svoje autorstvo koristeći laptop i odmah potom mi sudska policija oduzima laptop a nikada ranije niti poslije toga. Pošto sam insistirao da incident uđe u zapisnik, sudija je odmah pozvala sudsku policiju pa mi je laptop vraćen ali ništa od toga nije zavedeno pismeno. Pokušao sam razgovarati sa načelnikom koji "nije bio tu" te kako imam mnogo važnijih obaveza nisam se time mnogo bavio sve donedavno kada sam u zadnjih nekoliko dana više puta tražio razgovor sa nekim iz komande i nikada "nijedan nije u zgradi" i to u vrijeme povećane opasnosti od terorizma.
Ja ću i dalje insistirati na objašnjenju komande sudske policije ali očekujem i od Predsjednika suda kao osobe koja poštuje zakon i postupa profesionalno za razliku od sudija, da ustanovi kako je došlo da ovog kriminala i ko je za to odgovoran.
Čak sam dobio pitanje od strane sudije "A zbog čega mi je uopšte potreban laptop" iako sam pismeno tražio da mi se dozvoli korištenje laptopa prvenstveno u sporu u kome su tema instalacijski paketi programa. Posledica svega je to da mi nije dozvoljeno da lično obrazlažem dokaze autorstva nego je "uvid" u disk obavljen bez mog prisustva od strane meni nepoznatog stručnjaka što je zavedeno u zapisniku 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015 i 02.03.2015.
Tom prilikom "stručna lica" nisu znali pronaći moju internet adresu "zdenkobajo@spinter.net" niti moj broj telefona 065831902, upisan u prozoru "O AUTORU" ali jesu naziv "BZ SOFT" što su moji inicijali, folder "Zdenko" programiran kao instalacijski i što je najvažnije, da je inslalacijska šifra, (kod) svih besplatnih i demo programa kojih je bilo oko 80, broj 29111965 što je istakao sam datum mog rođenja napisan u Naredbi za pretres Okružnog suda u Bijeljini, pred odnošenje računara.
Sud je potom konstatovao postojanje i BZ SOFT i imena Zdenko i koda 29111965 ali ne navodeći ni da se radi o mom imenu niti o mom datumu rođenja, kao da je šifra bila recimo "komarac", te u presudi izneo čak stav da uopšte nisam PREDLOŽIO dokaze autorstva iako jesam i više puta pojasnio da je to datum mog rođenja. Sud je bio slijep, gluv i nijem "ne vidjevši, ne slušajući i ne pišući" ništa o toj činjenici samo da bi se meni nanijela šteta i zaštitili kriminalci odgovorni ne samo za lažnu prijavu, nego i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, šverc u Bobar grupu i naravno astronomska pljačka od oko milijardu i po maraka samo preko tri banke pod kontrolom Vlade Rs od čega i desetak miliona Osnovnih sudova.
Ključni svjedok ovog bezakonja je zapisničar g-đa Mladenka Maletić te sugerišem da se pozove i nasamo bez prisustva bilo koga ko bi uticao postavi pitanje: "IMAMO INFORMACIJU DA JE OSOBI ZDENKO BAJI, SUDSKA POLICIJA VRATILA ODUZETI LAPTOP U SOBU 19 U VAŠEM PRISUSTVU ODNOSNO DA ODUZETI PREDMET NIJE ZADRŽALA. MOŽETE LI TO POTVRDITI ???
Taktički je bitno da se postavi ovakvo pitanje a ne "ZNATE LI DA JE OSOBI XX POLICIJA UZELA TELEFON" recimo kao primjer jer potvrdan odgovor na prvo pitanje odaje osobi utisak da pomaže i štiti odgovorne jer su eto vratili nešto a u drugom je planu činjenica da je predmet prethodno morao biti oduzet bez ikakvog osnova a potom očekujem odgovore na sledeća pitanja:

1) DA LI JE UTVRĐENO JE LI DOŠLO DO ODUZIMANJA LAPTOPA ?
1) DA LI JE OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SVIM STRANKAMA ODUZIMA LAPTOP ?
2) DA OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SAMO ZDENKU BAJI ODUZME LAPTOP ?
3) DA LI JE POZNATO IME OSOBE KOJE JE IZDALA TU NAREDBU BILO IZ SUDA ILI KOMANDE SP ?
5) IMENA SVIH OSOBA KOJE SU BEZ MOG PRISUSTVA U 2 NAVRATA VRŠILE UVID U DISK U PREDMETU 80 0 P 039222 12 P
ODGOVOR
 
23.06.2016.

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIC BLAGISE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PORTIRA, KOJI JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA SA MJESTA ZLOČINA, PREDATA JE JOŠ TOKOM 2010. GODINE!
S OBZIROM DA NISAM DOBIO OBAVJEST O NESPROVOĐENJU ISTRAGE, A POMENUTI KRIMINALAC SE JOŠ UVIJEK SLOBODNO ŠETA, TO ZNAČI SAMO JEDNO :
MAFIJAŠKI BOS, KOVAČEVIĆ NOVAK JE BACIO OVU PRIJAVU U OTPAD...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE

(za saucestvovanje u prikrivanju ubistva i davanje laznog iskaza)

Naprijed navedena osoba je dana 23.07.2009. godine bila na radnom mjestu portira u “Univerzalu”, pred čijim ulazom je pronađena smrtno povrijeđena djevojčica Ivona Bajo.
Prvi od članova porodice koji je stigao na lice mjesta je bio djed Ivone Bajo, Krunoslav, kome je po njegovim rijecima, lično portir ispricao da je video dijete kako krivuda po cesti, iskašljava krv i na kraju pada na asvalt, te da je pomislio da je dozivjela infarkt.
Oko dva dana kasnije, po povratku sa sahrane ista osoba je prišla, majci djevojčice na licu mjesta, sa kojom je tada u društvu bio njen muž Klaus i ja.
Ponovio nam je slicnu priču, sa dodatkom da je on lično pokušao sve da joj pomogne, ali da je bilo suviše kasno i da nije ništa uspio da uradi.
Kako je izgledala ta pomoć, može se vidjeti iz iskaza svjedoka Vasilić Đuje, koji mi je postao dostupan tek nedavno, iako sam dokumentaciju trazio mjesecima :
Pošto smo odmah nakon autopsije obaviješteni da povrede koje je konstatovao sudski vještak nije mogla da nanese žica, kako je plasirano u javnosti, smatrali smo da o svemu treba da obavijestimo policiju, jer iz njegove izjave koju je nama dao, proizilazi da je povreda nastupila prije samog pada na mjestu gdje je pronađena i to naravno nekim drugim predmetom.
Pošto smo o svemu obavijestili inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi (inspektor), da to nije istina i da će ga pozvati u stanicu da provjeri izjavu. Nekih 15 dana kasnije smo obaviješteni da je tom prilikom izmjenio priču i da tvrdi kako je vidio samo zadnji kraj bicikla kako pada, te da je samo čuo krkljanje. Jauke, vrisak ili neki drugi uzvik bola, ni on niti bilo ko drugi nikada nije izjavio da je čuo, a pomenuta osoba se nalazila na manje od 20 metara od asvalta. Ističem da se radi o smrtonosnoj rani dubokoj nekoliko centimetara, koja sem spoljašnje povrede obuhvata i probod prsne kosti, te razderinu desnog plucnog krila (arterije i dušnice).
Kako je ta izmjena izjave bila više nego dovoljna da se posumnja u njegove motive (ili je lagao porodici ili policiji), konstantno sam zahtijevao da nam se omogući kopiranje dokumentacije, kako bih imao kompletan uvid i tako napisao prijavu protiv njega, ali kako sam već istakao to mi nikada nije bilo omogućeno, a dio dokumentacije sam najzad dobio posle više od 10 mjeseci drugim kanalima.
Tako u izjavi datoj tužiocu, on kaže da je vidio neko pomjeranje na cesti…
te da je bicikl bio oboren na lijevu stranu :
To je vazno istaći, jer je nemoguce da padom na lijevu stranu, zadobije povredu u lijevu stranu grudnog kosa, od žice koja se nalazila na desnoj strani bicikla, pa jos da ta žica promjeni smjer i vrati se udesno. To potvrđuje i izjava svjedoka Vasilić :
S obzirom da je u razgovoru sa mnom, (koji sam obavio kao zastupnik svoje sestre), pomenuti gospodin Sofrenić potvrdio da je on ubacio u automobil torbu i kostim djevojčice, a da su peškir i papuče ostali na licu mjesta, zapitao sam se , zašto je to uradio, odnosno zašto nije ubacio i peskir i papuče. Možda je sve to slučajnost, ali kad se uzme u obzir da kostim nije trebalo da bude na cesti, jer je bio na djevojčici kad je pošla kući, a torba je imala presječen i deformisan kaiš, postaje jasno da je on upravo dva sumnjiva predmeta sklonio sa mjesta eventualnog zločina, prije dolaska istražitelja.
Kada se tome dodaju i sve mahinacije oko prijema robe, (bez pecata, sa nekim potpisom koji vozači kažu da je njegov, a on tvrdi da nije ništa potpisao:
Zanimljivo je i da po izjavama svih svjedoka on na duznosti šeto „go do pojasa“. Možda je to zbog vrućine ili se upravo oblačio, a mozda mu je majica bila KRVAVA, te je skinuo prije dolaska ostalih svjedoka.
Postaje sve jasnije da se ne radi o slučajnistima, već o smišljenim radnjama. S tim u vezi je i detalj svjedoka Filipović Dušanke, koji predočavam :
Na ovaj dio pod navodnicima ja neću davati nikakav dalji komentar…
Na osnovu Misljenja sudskog vjestaka, koje je predato Tuzilastvu, ciji dio predočavam :
Vidljivo je da on smatra da se radi o trakastom predmetu, koji je mogao biti lučno blago savijen, a iz izjava portira i samih vozača, vidi se da su imali kvar sa rezervoarom koji su uvezali, zamislite čime : TRAKAMA. Slijede relevantni dijelovi izjava o samom kvaru i načinu popravke :
Te o polozaju koji je isti zauzimao na kamionu :
Vidljivo je da dimenzije do kojih je došao dr Blažanović ne odgovaraju onima koje su „koristili“ vozači, jer oni tvrde da se radi o trakama od 5 cm. No postavlja se pitanje da li su oni dali tačne podatke, a kako su otišli sa lica mjesta prije dolaska policije, te je kvar sutradan saniran, istraga za sve to ne bi znala da su u to nisu ukljucili pripadnici porodice. Tako sam konsultovao i profesionalne vozače koji sem sto su uočili nesklad oko tahografa, receno mi je da sem te trake od 5 cm postoje i metalne trake od oko 2 cm, koje se savrseno poklapaju sa dimenzijama povreda koje je zadobila djevojcica. Nameće se sledeći zaključak :
Rezervoar koji se nalazi sa desne strane kamiona i namjenjen je obicno za gorivo, (a koriste ga ponekad i za prevoz neregularne robe neki pojedinci), vezan je nekim trakama koje su napregnute do 3 tone.
Da li su koristene one od 5 ili od 2 cm ili su tu radjene jos neke improvizacije, ostavljem vam da procijenite sami.
Kako je navedeno da se nalazi na 30 do 40cm od tla, te se tome doda njegova visina dodje se do visine od bar 1 metar, koliko je vrh rezervoara bio iznad tla, a to je zanimljivo priblizna visina mjesta gdje je dijete pogodjeno u sjedecem polozaju na biciklu. Prije nego sto kamion ulazi u krug niko nije vidio dijete, nego su je pronasli, tek neposredno po ulasku kamiona.
Dijete koje stoji na biciklu veoma malom i drzi rucice upravljaca je veoma nisko iznad asvalta i jos nageta ka napred, (normalan polozaj bicikliste koji je nogama oslonjen na tlo, sjedi na cicu, a rukama drzi upravljac).
Ona je sisla sa trotoara i u tom polozaju ceka da prodje kamion. Vozilo koje skrece sa ceste u krug fabrike ocito prolazi veoma blizu djevojcice, cak mozda je direktno zahvata nekim dijelom posle prolaska prvih tockova, kada skrece udesno.
No ta mogucnost mi se ne cini vjerovatna zbog svih posledica koje je predmet napravio na kaisu i samoj djevojcici.
S druge strane trake koje su prenapregnute u jednom trenutku prilikom skretanja su mogle dobiti dodatno opterecenje koje nisu izdrzale, te improvizacija puca i jedan metalni dio, mozda i traka sama, (po misljenju napred navedenog vjestaka, predmet je trakastog oblika) kao ispaljena iz puske leti u pravcu djevojcice. Dijete koje je nageto naprijed nad biciklom vjerovatno nije ni osjetilo udarac pri toj brzini, a kamion je izvukao traku koja je drugim krajem ostala vezana ze njega, ili su to mozda izvukli rucno.
Posto je opste poznato da su svi dijelovi kamiona vrlo masni, posebno oni pri dnu vozila, mozda je na torbi bilo tragova koje je trebalo oprati.
Na taj nacin, (ako se sve zaista ovako odigralo, a opis rane od strane patologa se potpuno uklapa – udarac dolazi sa leva na desno i odozgo prema dole, sto odgovara stanju projektila koji dolazi horizontalno sa leve strane, kada je tijelo nagnuto ka tlu), jedan zbilja tragican i nesrecan slucaj se pretvorio u prikrivanje ubistva.
Zasto, da li iz straha od odgovornosti za ubistvo i nepaznju ili i zbog nekih dodatnih pobuda koje sam naveo prije vise od 9 mjeseci, odgovorni prikrivaju tragove.
Ali kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil.
To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“.
Kada se tome doda da dr Busarcevicu, koji je radio trasolosko vjestačenje uopste nije predočeno, da djevojčica ima i unutrašnje povrede, a pogotovo ne kakve su to rane, postaje jasnije i ko su ti „bezbednjaci“.
Da li je torba „obradjena“ na licu mjesta ili je tragove sa nje oprao neko drugi kasnije ostavljam državnim organima da utvrde, a ja ću tu mogućnost da razradim u krivičnoj prijavi protiv osobe, čija je dužnost bila da prikupi i obezbijedi dokazni materijal.
Napominjem da postoje i audio zapisi telefonskih razgovora obavljenih sa portirom i trasologom, (koji je izrazio spremnost da pomogne), te će po zelji istražitelja, biti im i ustupljeni…
Od istrage očekujem (sugerišem), da pozove gospodina Sofrenić Blagisu, upozori ga na posledice davanja lažnog iskaza, te da mu se prije bilo kakvog odgovora stavi na znanje da njegova izjava može biti provjeravana poligrafom, te da mu se ukaze na mogućnost da moze biti oslobodjen od kazne po članu 383 Zločinačko udruženje, stav 3 :
(3) Izvršilac djela iz st. 1. i 2. koji spriječi izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vođe, članove udruženja, oslobodiće se od kazne.
Na taj način bi se moglo doći do istine.
Potrebno je samo da to i vi želite…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

22.06.2016.

POSLEDNJE OBAVJEŠTENJE SUDSKOJ POLICIJI

Okružno tužilaštvo u Bijeljini je najobičnija BANDA PLAĆENIH UBICA, koja osim ubistva Ivone Bajo, prikriva i druge mnogobrojne zločine i finansijski kriminal a kako je poznato, samo preko 3 banke, da je opljačkano 2 milijarde maraka, od čega najmanje milijarda i po na teritoriji nadležnosti Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Tim kriminalcima iz tužilaštva, godinama zaštitu i podršku pruža SUDIJSKA MAFIJA, prikrivajući njihove zločine, krivična djela a takođe i komanda sudske policije, te vas sve skupa smatram najobičnijom bandom drumskih razbojnika kao i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Dosta je bilo vašeg terora BANDO FAŠISTIČKA...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

POSLEDNJE OBAVJEŠTENJE SUDSKOJ POLICIJI

1: Ovaj tekst u naslovu ima riječ POSLEDNJE, jer imam neoborive dokaze da je kompletna RS najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA BANDA, skupa sa svim svojim organima a sa bandom nema svrhe dopisivati se i pozivati na poštovanje zakona i prava jer banda zakon ne primjenjuje nego je u službi mafije...
Jedini pisani dokument koji će banda dobiti narednih dane biće ULTIMATUM i biće predat svim FAŠISTIČKIM ZLOČINAČKIM KRIMINALNIM ORGANIZACIJAMA smještenim na adresi Vuka Karadžića 3, "Gestapou" FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA...

OBRAZLOŽENJE
Obavještavam vas da sam jutros od strane sudske policije u Bijeljini informisan da načelnik i zamjenik neće da me prime.
Radi se o mom zahtjevu da lično od načelnika ili zamjenika dobijem podatke o tome kakav je tretman naložen, da se vrši prema meni od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Naime osim već postojeće usmene fašističke naredbe, da nije dozvoljen pristup nikom od srodnika djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna, od nedavno postoji i neka druga naredba također usmena.
S obzirom da se te fašističke naredbe prepravljaju po potrebi, od slučaja do slučaja i svaki sudski policajac ih drugačije opisuje a njihov komandir načelnik Borovčanin, na sve to kaže da "ne može znati šta koji policajac smatra" odnosno da nije njegov problem što sudska policija kojoj komanduje, ne zna kako glasi naredba koju je izdao, meni je potrebno da imam dokument u kome bi bilo napisano kakvu FAŠISTIČKU naredbu izvršava sudska policija, (prilog "Izjave sudske policije").
Ja takođe ne znam i neću da razmišljam šta koji sudski policajac smatra ili šta smatra načelnik i njegov zamjenik, nego zahtijevam da dobijem napismeno kako glasi naredba koja se primjenjuje prema meni.
Ono što ja smatram i zasigurno znam je da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini najobičnija BANDA PLAĆENIH UBICA, koja osim ubistva Ivone Bajo, prikriva i druge mnogobrojne zločine i finansijski kriminal a kako je poznato, samo preko 3 banke, da je opljačkano 2 milijarde maraka, od čega najmanje milijarda i po na teritoriji nadležnosti Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Tim kriminalcima iz tužilaštva, godinama zaštitu i podršku pruža SUDIJSKA MAFIJA, prikrivajući njihove zločine, krivična djela a takođe i komanda sudske policije, te vas sve skupa smatram najobičnijom bandom drumskih razbojnika kao i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u cjelini.
Jedinu dozu razumjevanja, imam prema običnim sudskim policajcima i administrativnom osoblju, koje ni o čemu ne odlučuje ali ću zato u narednim danima, lično da im objasnim kakva su banda tužioci, sudije, i komanda sudske policije sve do ministara i predsjednika mafijaškog bosa "mila ronhila".
Dosta je bilo vašeg terora BANDO FAŠISTIČKA...

PRILOG

Izjave sudske policije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.06.2016.

ZAHTJEV UREDU GLAVNOG TUžIOCA

BANDA PLAĆENIH UBICA IZ ZLOČINAČKE KRIMINALNE ORGANIZACIJE "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI" ODGOVORNA JE ZA PRIKRIVANJE NEBROJENIH ZLOČINA A ZATAŠKAVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM ŠVERCA U BOBAR GRUPU JE SAMO JEDNO OD NJIHOVIH NEDJELA. NA OVAJ DOPIS POSAKRIVALI SU SE U SVOJE PACOVSKE JAZBINE I IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI DA IH VIŠE NE OBAVJEŠTAVAJU O MOJIM DOLASCIMA JER IH TO UZNEMIRAVA U SVAKODNEVNIM RAZBOJNIŠTVIMA KOJE ČINE...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG TUŽIOCA

(INFORMATIVNO ZBOG VAŽNOSTI)

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV UREDU GLAVNOG TUžIOCA

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015.
ČINJENIČNO STANJE
- U dopisu IT-38/15 na moje pitanje o krivičnom djelu "Oštećenje tuđe stvari" odnosno uništenju privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene Ivone Bajo 23.07.2009. odgovarate da se obratim policiji ili Osnovnom sudu.
- CJB Bijeljina u svom odgovoru 12-02/1-23-1789/15 od 18.11.2015. odgovara : "da se za sve informacije o uništenom predmetu obratim u OT Bijeljina"
- Sudska policija RS u svom odgovoru SU/SP-232/15 ističu citiram doslovno: "pripadnici Okružnog centra Sudske poicije u Bijeljini nisu odgovorni za oštećenje stvari..." (dječjeg ruksaka za koji sam pitao) te dodaju: "za utvrđenje odgovornosti potrebno je da se obratite nadležnoj policijskoj stanici i Okružnom tužilaštvu u Bijeljini".
- U Zahtjevu za deponovanje 10-02-/3.2-230-662/09 od 01.09.2009. CJB Bijeljina odobrenom od strane meni NEPOZNATOG okružnog tužioca, (prema potpisu moguće M. Zekić) na drugoj strani, treći pasus, zaveden je "dječji ruksak" detaljnog opisa i sadržaja ali bez pomena o oštećenjima.
- Foto dokumentacija predmeta sačinjena prije deponovanja sadrži "FOTO br.9 ispod koga je u opisu da postoje tragovi crvene boje koji asociraju na krv. Nema pomena o bilo kakvom oštećenju iako je jasno vidljivo dvostruko presjecanje kaiša i razlika u boji većeg dijela istog.
- Na moj zahtjev i ukazivanje nadležnom okružnom tužiocu Stjepanović na oštećenje materijalnog dokaza 30.04.2010. nisam nikada dobio nikakav odgovor.
OBRAZLOŽENJE I ZAHTJEVI
U svom odgovoru na moj zahtjev kakav su dobili i svi drugi organi povodom uništenje "dječjeg ruksaka" Osnovni sud u Bijeljini je odobrio uvid u kompletan spis 80 0 K 065167 15 Kpp. Radi se o dokumentu "080-0-Su-15-000027(-13)" od 29.10.2015. te sam tek u novembru 2015-te, prije svega 4 mjeseca došao do dokumenta kojim NEPOZNATI okružni tužilac, (dakle ne čini to nadležna za predmet KTA-596/09, Stjepanović Danica) potpisuje saglasnost za smještaj predmeta u sudski depo. To bi u suštini moglo značiti sledeće:
NADLEŽNI TUŽILAC STJEPANOVIĆ NIJE BILA UPOZNATA SA OŠTEĆENJIMA PREDMETA ZA VRIJEME ISTRAŽNIH RADNJI OD 23.07.2009. DO 04.01.2010. TE UZROCI TOGA NISU NI UTVRĐIVANI NIKADA, TE JE ISTI PREDMET NOVI DOKAZ ZA SPIS KTA-596/09
1) Zahtijevam da u skladu sa Pravilnikom i odradbama 4-satnog rada sa strankama okružni tužilac Stjepanović najkasnije do kraja mjeseca marta obavi usmeni razgovor sa mnom kao osobom opunomoćenom da zastupam pravne interese Budimke Bollin Bajo, kao vlasnika uništenog predmeta i majke smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i izjasni se da li je imala saznanja o oštećenjima dječjeg ruksaka, da li je predmet vještačen, da li je utvrđeno čime je kaiš presječen odnosno da li je isti predmet koji je presjekao kaiš istovremeno nanio sve povrede konstatovane obdukcijom Ivone Bajo ili to nije utvrđivano ???
2) Ukoliko je okružni tužilac Stjepanović utvrdila kako je došlo do uništenja materijalnog dokaza, zahtijevam da mi se preda kopija dokumentacije o tome.
3) Ukoliko okružni tužilac Stjepanović nema saznanja o tome što bi se moglo zaključiti iz odgovora IT-38/15, proizilazi da je to novi dokaz za predmet KTA-596/09, te zahtijevam da se prema odredbama ZKP-u, član "obustava istrage" stav 3 ponovo pokrenu istražne radnje uz moju pismenu izjavu o svim drugim saznanjima i dokazima koje imam vezano za krivična djela "Oštećenje tuđe stvari" te "Poreska utaja" odnosno krijumčarenje u Bobar grupu, na dan pogibije Ivone Bajo 23.07.2009.
4) Ukoliko okružni tužilac Stjepanović nije fizički prisutna u OT Bijeljina iz bilo kog razloga do kraja marta 2016-te, zahtijevam da o temama iz tačaka 1 do 3 razgovor sa mnom obavi neko iz ureda glavnog tužioca, te da izjavu na zapisnik potom evidentira dežurni tužilac u skladu sa odredbama ZKP-u.
5) Činjenica da je istragu u predmetu KTA-596/09, vodio jedan okružni tužilac a zahtjev za deponovanje potpisao drugi može propust zbog neutvrđivanja presjesanja kaiša i veze sa povredama Ivone Bajo, objasniti kao nenemjernu grešku ali je obaveza OT Bijeljina da ponovo pokrene istragu inače ta greška ne bi mogla da se okarakteriše kao nenemjerna.
6) Prethodna tačka i sve ranije navedeno može omogućiti OT Bijeljina da ovaj slučaj dovede u okvire zakona, da svi okružni tužioci izbjegnu odgovornost za propuste i umjesto toga postignu uspjeh u rasvjetljivanju slučaja krijumčarenja u Bobar grupu, tehnički neispravnim kamionom prilikom čega je smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica.
7) Istragu o tome vodi i KT sarajevo po mojoj krivičnoj prijavi protiv vozača Haak Transa, a podatke sam krajem prošle godine dostavio i u Tužilaštvo BIH, te SIPI, ali tada nisam imao saznanja o ulozi drugog okružnog tužioca vezano za propuste oko utvrđivanja uništavanja i uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta zločina.
8) Ukoliko osvane 1 april a OT Bijeljina bude ignorisala ovaj prijedlog i ne prihvati da postupi prema odredbama zakona, osvanuće i ovaj tekst kao članak na internetu i o svemu će biti upoznate druge nadležne institucije i mediji.
9) Borbu za svoja prava ću nastaviti dalje isključivo na ulici ispred zgrade, prezentujući zaposlenima i građanima dokaze koje imam i imena SVIH odgovornih. Nije bitno da li će me i koliko puta hapsiti, vraćaću se svaki put dok ne postignem cilj a tada niko iz OT Bijeljina neće moći izbjeći krivičnu odgovornost. Osim toga nije sigurno da će sudije nastaviti da u prekršajnim i drugim postupcima "žmure" na kršenja prava iz Ustava RS, znajući kakvu je ponudu imalo OT Bijeljina. Možda odluče da ubuduće štite prava na šta ih obavezuje član 6 ZOS-a.
10) Pozivam sve državne službenika da postupaju isključivo u skladu sa zakonskim odredbama...

PREMA MOJIM PROCJENAMA I SAZNANJIMA OT BIJELJINA I SLUŽBENO ODGOVORNE OSOBE NISU IMALI NITI ĆE IMATI BOLJU PRILIKU I KVALITETNIJU ARGUMENTACIJU DA ZATVORE OVAJ SLUČAJ, TAKO DA NIKO NE BUDE ODGOVORAN ZA NAMJERNE PROPUSTE I SABOTIRANJE ISTRAGE TE UMJESTO TOGA NAPRAVI USPJEH RAZOTKRIVANJEM ORGANIZOVANOG KRIMINALA KAKAV NIJE POSTIGNUT U CIJELOJ ISTORIJI REPUBLIKE SRPSKE. AKO NE SHVATI KAKVA IM SE MOGUĆNOST PRUŽA I OVU PRILIKU PROPUSTI, OT BIJELJINA DRUGU NIKADA VIŠE NEĆE IMATI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.06.2016.

ZAHTJEV SP PO NAREDBI

Republika Srpsla je najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA a njena udarna pesnica zla je BANDA PLAĆENIH UBICA, OT Bijeljina, odgovorna za prikrivanje pljačke preko BIB i Bobar banke u iznosu od najmanje milijardu i po maraka.
Dana 06.06.2016. saopšteno mi je od strane sudske policije, (Jelačić Srebrenko i Mičić Zoran) da je sudska policija dobila usmenu naredbu da uopšte više ne obavještava tužilaštvo o mojim zahtjevima da dostavim i predočim dokaze teških krivičnih djela i da nadležni objasne zašto je oštećenje materijalnog dokaza skrivano 6 godina. Izjavili su, citiram sudske policajce: "da ih moji dolasci uznemiravaju i da me nikada neće primiti" odnosno ne žele da prihvate ni da vide dokaze krivičnih dijela koje imam. Radi se prvenstveno o dječjem ruksaku, materijalnom dokazu, koji je skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se to ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, potom da bi se prikrilo krijumčarenje i naravno da bi se nastavila nesmetano pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Svi oni koji hoće miran život bez stresa i uznemiravanja neka napuste sudsku policiju, tužilaštva i sudove pa neka okopavaju kukuruze u Semberskim njivama ili čuvaju ovce po planinama ako iko ima povjerenja, da im prepusti taj odgovoran posao...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV SP PO NAREDBI

1: Zahtjevam od sudske policije da mi uruči pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina ili da sačine zabilješku o tome i predaju mi kopiju ili da prekinu sa podrškom ovom mafijaškom fašističkom režimu.
OBRAZLOŽENJE
Na okolnosti primopredaje pisanih dokumenata o postojanju naredbe zahtijevaću kratak usmeni razgovor sa Načelnikom ili zamjenikom SP U Bijeljini koji ponovo "nikada nisu u zgradi" a ako to isti budu odbijali lično ću objašnjavati svakom sudskom policajcu koji bude na dužnosti šta se prikriva i kakva je uloga njihove komande u kriminalu.
Dana 06.06.2016. saopšteno mi je od strane sudske policije, (Jelačić Srebrenko i Mičić Zoran) da je sudska policija dobila usmenu naredbu da uopšte više ne obavještava tužilaštvo o mojim zahtjevima da dostavim i predočim dokaze teških krivičnih djela i da nadležni objasne zašto je oštećenje materijalnog dokaza skrivano 6 godina.
Izjavili su, citiram sudske policajce: "da ih moji dolasci uznemiravaju i da me nikada neće primiti" odnosno ne žele da prihvate ni da vide dokaze krivičnih dijela koje imam.
Radi se prvenstveno o dječjem ruksaku, materijalnom dokazu, koji je skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se to ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, potom da bi se prikrilo krijumčarenje i naravno da bi se nastavila nesmetano pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Materijalni dokaz naravno ne mogu slati ali mogu fotografije u prilogu "Dokazni predmeti" čiju vjerodostojnost potvrđuje drugi prilog "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Taj dokaz su naravno smišljeno prikrili upravo pripadnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini i na sve načine pokušavaju izbjeći krivičnu odgovornost za sve zločine koje su počinili.
Ako banda iz OT Bijeljina misli da će me zaustaviti svojim fašističkim naredbama kojima brani opljačkane milijarde, grdno se vara. Narednih dana će odjekivati imena tih kriminalaca ispred zgrade koja je centar organizovanog kriminala u Bijeljini a da li će sudska policija biti opisana kao sastavni dio bande ili ne zavisiće isključivo od vaših daljih postupaka.
Zašto i sudski policajci ne bi zabranili ulazak građanima jer ih oni uznemiravaju i ometaju miran radni dan ??? Okružno tužilaštvo nije privatna ugostiteljska radnja da njihovi pripadnici rade šta im padne na pamet nego su dužni da gone počinioce krivičnih djela.
Sudska policija me više puta pretresala i uvjerila se da imam materijalni dokaz kod sebe koji dokazuje ubistvo i više štampanih dokaza koji dokazuju smišljeno prikrivanje tog ubistva od strane pripadnika tužilaštva.
Ovakva usmena naredba je u suprotnosti sa garantovanim pravom iz člana 16 Ustava Republike Srpske, prema kome je svakome garantovano pravo žalbe na odluku koja se tiče njegovih prava.
Stoga zahtijevam od sudske policije da ne izvršavaju ovakvu diskriminatorsku naredbu ili da traže pismeno rješenje od tužilaštva i da mi isto uruče a alternativno da o ovom bezakonju OT Bijeljina sačine zabilješku i predaju mi kopiju, kako bih mogao imati pisani dokaz za pritužbu UDT-e, RTRS-e i eventualno za tužbu u skladu sa ZOZD-e.
Sudska policija ne može nikoga privesti, bez pismenog rješenja pa ni provodti bilo kakve doživotne sankcije prema nekim usmenim naredbama o čijem postojanju nema traga niti dokaza. Ja ne dolazim na buvlju pijacu nekome na tezgu da se pogađam i neći pregovarati ni sa kim oko svojih prava.
Republika Srpsla je najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA a njena udarna pesnica zla je BANDA PLAĆENIH UBICA, OT Bijeljina, odgovorna za prikrivanje pljačke preko BIB i Bobar banke u iznosu od najmanje milijardu i po maraka.
Naravno da imaju na savjesti i prikrivanje brojnih drugih zločina a ja potenciram ubistvo Ivone Bajo odnosno prikrivanje - uništavanje materijalnog dokaza ubistva, dječjeg ruksaka, koji sam dobio 2015-te i donosim ga kao novi dokaz više krivičnih djela tek POSLEDNJIH MJESEC DANA a tužilaštvo umjesto da utvrdi kako je došlo do oštećenja, prikrivanja tog dokaza 6 godina, uklanjanja sa ubijenoog djeteta i utvrdi da li je predmet koji je presjekao kaiš usmrtio i djevojčicu, krije se po svojim pacovskim jazbinama i naređuje zabranu pristupa jer su u pitanju kriminalci najgore vrste, uhvaćeni sa rukama "KRVAVIM DO RAMENA" i sada traže da ih sudska policija štiti od odgovornosti.
Tako bi sutra bilo koji kriminalac iz OT Bijeljina mogao nesmetano ušetati u neki xafs, opljačkati kase, ubiti koga usput, pa se popeti na poslednji sprat zgrade "GESTAPOA" na adresi Vuka Karadžića broj 3 i narediti da se svima zabrani pristup.
Svi oni koji hoće miran život bez stresa i uznemiravanja neka napuste sudsku policiju, tužilaštva i sudove pa neka okopavaju kukuruze u Semberskim njivama ili čuvaju ovce po planinama ako iko ima povjerenja, da im prepusti taj odgovoran posao...
Dječji ruksak je potpuno novi materijalni dokaz, koji pokušavam predati tek tokom maja i juna 2016-te, te shodno tome svi koji me u tome budu sprečavali čine sasvim nova krivična djela a svakog službenika RS-e koji mi se nađe na putu tretiram kao člana bande koja je ubila ćerku moje sestre pa sakrila njen ruksak, ubila je mog oca u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti i ne može da je nađe preko 3 godine i bandi ću se suprotstavljati prema GARANTOVANIM PRAVIMA iz Ustava RS, član 48, te iz KZ-a "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda" i to na nenasilan način ali mnogo glasniji i neprijatniji nego što možete da zamislite...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

16.06.2016.

ZAHTJEV I UPOZORENJE

S obzirom da je dokaz ubistva uklonio portir Bobar grupe, Sofrenić Blagiša, (o čemu imam audio zapis kao dokaz) te da je u isto vrijeme dana 23.07.2009. u Bobar grupu dovezene krijumčarena roba tehnički neispravnim kamionom, koji je pobjegao prije dolaska istražitelja, jasno je da je "dječji ruksak" i ubistvo Ivone Bajo prikriveno kako bi šverc ostao tajna i da bi se nesmetano nastavile transakcije narko mafije i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i drugih firmi iz Bobar grupe.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI
PO PREDMETU KTA-596/09

ZAHTJEV I UPOZORENJE

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015. Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128). Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010. u predmetu KTA-596/09, te Zahtjevi za pristup informacijama od 11.02.2010. i 25.02.2011.
Na osnovu ZOKP-u, člana "Obustava istrage" stav 3 "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka c) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." obavještavam vas da posjedujem MATERIJALNI DOKAZ, sa mjesta zločina koji ukazuje da smrtonosne povrede kod Ivone Bajo nisu nastale padom sa bicikla na žicu od korpe nego je do njih došlo 10-15 metara PRIJE tog pada, kada je istovremeno sa smrtonosnim ranjavanjem osmogodišnje djevojčice došlo i do dvostrukog presjecanja kaiša na "dječjem ruksaku" a koji je Ivona Bajo nosila preko ramena.
Taj predmet je zaveden pod rednim brojem 4 u zapisniku 080-0-Su-15-000 011(-128) i svim ranijim vezanim za deponovanje predmeta iz ovog spisa ali nikada nije ustanovljeno kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio i zašto je ostatak tretiran hemijskim sredstvom, pa čak nigdje ova oštećenja nisu ni evidentirana.
Iz toga proizilazi a u skladu sa navedenim stavom iz zakona da se radi o novoj činjenici, (MATERIJALNOM DOKAZU) koji obavezuje tužillaštvo (okružnog tužioca) da analizira nove činjenice i o svemu donese odluku.
Stoga zahtijevam da mi se omogući pristup u OT Bijeljina i dostava materijalnog dokaza direktno okružnom tužiocu jer isti ukazuje na više krivičnih dijela i to "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba službenog položaja" od strane pripadnika MUP-a koji su materijalni dokaz imali u rukama a prikrili su da je oštećen.
Nadalje s obzirom da je pomenuti dokaz uklonio portir Bobar grupe, Sofrenić Blagiša, (o čemu imam audio zapis kao dokaz) te da je u isto vrijeme dana 23.07.2009. u Bobar grupu dovezene krijumčarena roba tehnički neispravnim kamionom, koji je pobjegao prije dolaska istražitelja, jasno je da je "dječji ruksak" i ubistvo Ivone Bajo prikriveno kako bi šverc ostao tajna i da bi se nesmetano nastavile transakcije narko mafije i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke i drugih firmi iz Bobar grupe.
Ova astronomska krađa je danas opšte poznata javnosti za razliku od vremena kada je izvršeno prikrivanje dokaza ubistva a taj slučaj je u obradi pred Tužilaštvom BIH.
Dakle dužnost okružnog tužioca je da postupi u skladu sa zakonom u otvori istragu zbog postojanja novih dokaza te zahtijevam da mi se omogući pristup i podnošenje krivične prijave usmeno na zapisnik jer o svemu imam mnogo više podataka. Zahtijevam punu saradnju OT Bijeljina sa građanima te UPOZORAVAM da će svaka opstrukcija i izbjegavanje obaveza iz zakona značiti saradnju sa mafijom i prikrivanje teških krivičnih dijela o čemu ću ODMAH obavjestiti pismeno RTRS-e sa ili bez materijala od sudske policije, koja me je više puta pretresala i vidjela materijalni dokaz a potom saopštavala da uprkos tome okružni tužilac Stjepanović NEĆE da me primi.
Odmah potom ću nastaviti, da se javno u zgradi i pred zgradom borim za svoja prava i prava gđe Bollin koju zastupam kao i prava svih građana ove zemlje.
Ukoliko okružni tužilac Stjepanović i bilo koji drugi kao ni pripadnici sudske policije NE SMIJU da rade u skladu sa obavezama iz zakona neka podnesu ostavku i napuste radna mjesta inače su u suprotnom saučesnici i članovi zločinačke organizacije koja godinama pljačka milijarde evra i odgovorna je za prikrivanje više teških zločina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

14.06.2016.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 GVL

TUŽENA RS JE U SADEJSTVU SA BOBAR GRUPOM UKLONILA PRIVATNO VLASNIŠTVO TUŽILJE, DJEČJI RUKSAK, SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, PRIKRILA DA JE UNIŠTEN I ODBIJALA PREKO 5 GODINA DA TO USTANOVI ISTOVREMENO JE DISKRIMINIŠUĆI I OTIMAJUĆI PRAVA. SUDU SU PRILOŽENI NESPORNI DOKAZI O TOME DA TUŽENA NIJE ISTRAŽIVALA NITI IKADA UTVRDILA KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA MJESTA ZLOČINA I KAKO JE DOŠAO U TRENUTNO STANJE A UMJESTO TOGA JE HAPSILA TUŽILJU KAKO BI NEOMETANO NASTAVILA SA PLJAČKOM KOJU VRŠI I DANAS UZ POMOĆ SVOJIH TUŽILAŠTAVA I SUDOVA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 Gvl

Tužilja Budimka Bollin Bajo obavještava tuženu RS da je ova žalba istovremeno i upozorenje o kršenju prava na pravično suđenje, Evropske konvencije o ljudskim pravima, s obzirom da su navodi iz njenog prijedloga netačno i pogrešno interpretirani u donesenom rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl a o ključnim dokazima nije iznesena nijedna riječ komentara. Predlaže se sudskom viječu da pažljivo pročita ovu žalbu i pošto se uvjeri u istinitost navoda tužilje a s obzirom da je činjenično stanje netačno i pogrešno utvrđeno, usvoji žalbu i prihvati prijedlog za ponavljanje postupka.
U rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl, navodi se na drugoj strani, (podvučeno i označeno brojem 0): "sve činjenice i dokaze koje tužiteljica nudi (i koje je ovaj sud pažljivo cijenio pojedinačno i u međusobnoj povezanosti)" što uopšte nije tačno. Nije bilo nikakve pažljive ocjene nego najblaže rečeno površnog pregleda što će biti dokazano i pokazano u narednih nekoliko tačaka.

1) Tvrdnja tužilje Bollin da je na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. vršeno krijumčarenje u Ad Univerzal, netačno se interpretira u opis da je tog dana iz te firme izvlačen novac.
2) Tvrdnja tužilja Bollin da iz OT Bijeljina priznaju tek krajem 2015-te da nemaju pojma kako je oštećen dječji ruksak Ivone Bajo se drastično mjenja u opis da tužena i dalje nema pojma ko je izvršio krivično djelo ubistva.
3) Prijedlog tužilje Bollin da se osim u dokaze koje je priložila, izvrši uvid u predmete T14 0 KTA 0010617 14, 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P se mjenja u opis da je predložen uvid u "P2 43324/13 i spis OT Bijeljina".
4) Uprkos neoborivim priloženim dokazima da je tužena RS, držala pod nadzorom vlasništvo tužilje Bollin, "dječji ruksak" preko 5 godina ne istražujuži kako je uništen, u rješenju se iznosi stav da ne postoje propusti organa tužene RS.
5) Iako tužilja Bollin u nekoliko riječi pojašnjava da je sporedni osnov za ponavljanje u dijelu da "krivični postupak ne može da se sprovede" donesenim rješenjem se taj zakonom mogući osnov ignoriše i nevjerovatno ističu svi preostali osim onog na koji se tužilja pozvala.

OBRAZLOŽENJE
Sudskom vijeću će biti čak i bez ovog pojašnjenja dovoljno samo da se uvjeri da su opis, činjenice, navedena krivična djela i zakonski osnovi drastično izmjenjeni u prethodnih 5 tačaka, čime je prekršeno pravo tužilje na pravično suđenje, ali u nastavku će sve biti detaljno dokazano. Prilog ove žalbe su i prijedlog tužilje te doneseno rješenje, oba sa obilježenim djelovima koji se citiraju i to brojevima 1 do 5:
- Tačka 1 je povezana sa rečenicom iz prijedloga, (strana 1, uokvireno i označeno brojem 1): "Veza između ovih mahinacija i parnice je firma AD Univerzal, koja je jedna od firmi preko kojih je izvlačen novac a na dan ubistva Ivone Bajo, vršeno je krijumčarenje u tu firmu." Nasuprot tome sud u donesenom rješenju to netačno opisuje u zadnjem redu prve strane i prvom redu druge strane, (podvučeno i označeno brojem 1) tako kao da je tvrdnja tužilje "da je politička mafija preko ove banke prala novac, da je on izvlačen i preko firme „Univerzal" a.d. i da je to činjeno i na dan ubistva njene kćerke mldb. Ivone Bajo..."
SUD JE TVRDNJU TUŽILJE DA JE NA DAN UBISTVA VRŠENO KRIJUMČARENJE U UNIVERZAL, ODNOSNO BOBAR GRUPU, IZMJENIO I OPISAO DA JE NJEN STAV BIO KAKO JE TOG DANA POLITIČKA MAFIJA IZVLAČILA NOVAC IZ TE FIRME...
Možda je i to tačno ali tužilja o tome nema dokaze i nikada to nije tvrdila niti pokušavala da za finansijski kriminal podnese prijavu nego za "Oštećenje tuđe stvari", "Sprečavanje dokazivanja", "Poresku utaju" odnosno "Krijumčarenje" u čemu je sprečavana a dana 10.08.2010. uhapšena kako bi ova krivična djela ostala prikrivena a time nastavljena pljačka ne samo onih 300 miliona, preko Bobar banke i ne samo oko milijardu i po maraka skupa sa BIB i Bankom Srpske, nego se radi o više milijardi evra za koliko je političko tajkunska mafija uz pomoć tužilaštva i policije opljačkala RS.
- Vezano za tačku 2 tužilja je u svom prijedlogu na strani 2, (uokvireno i označeno brojem 2) istakla da "U dopisu IT-38-15 od 26.10.2015. OT Bijeljina poslije punih 6 godina od ubistva Ivone Bajo pominje dječiji ruksak i to tako da je vidljivo kako navodno ne znaju ništa o tome te da se obratimo sudu i policiji." Potom na kraju treće strane, (uokvoreno i obilježeno istim brojem 2) navodi se: "Dakle, osim što postoji više značajnih dokumenata do kojih je tužilja došla u poslednjih manje od 30 dana, iz dokaza IT-38-15 od 26.10.2015. je jasno da tužena RS, nema pojma ko je izvršio krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" a time ni druga, "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" Sprečavanje dokazivanja itd, sve do krijumčarenja i ubistva...
Donesenim rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, (6 red druge strane, podvučeno i označeno brojem 2) se sve ovo zanemaruje i netačno opisuje kako je tužilja Bolin navodno napisala "da tužena i dalje nema pojma ko je izvršio krivično djelo ubistva mldb. Ivone Bajo"
DAKLE ARGUMENTI I RIJEČI TUŽILJE BOLLIN DA TUŽENA RS, PISMENO PRIZNAJE DA NE ZNA, (NEMA POJMA) KAKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA DJEČJEG RUKSAKA, SE NATAČNO, POGREŠNO OPISUJU, PREPRAVLJAJU U TO DA "TUŽENA RS NEMA POJMA KO JE IZVRŠIO UBISTVO IVONE BAJO.
Tužilja je napisala pod navodnim znacima više krivičnih djela "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" "Sprečavanje dokazivanja" koja su direktno povezana sa uništavanjem dječjeg ruksaka, prikrivanjem i neistraživanjem toga, što se direktno dokazuje dokumentom Osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)." a onda dodaje itd, sve do krijumčarenja i ubistva, što bi bilo dokazano da je istraživano uklanjanje i uništavanje materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina. Činjenica je da se u rješenju nijednom riječju ne pominje taj predmet kao da i ne postoji a ni navedena krivična djela jer to dokazuje odgovornost policije i tužilaštva, odnosno ovde tužene RS, za smišljeno prikrivanje krivičnih djela.
- Čak ni prijedlozi da se izvrši uvid u spise gdje se nalaze dokazi između ostalog o krijumčarenju nije ispravno shvaćen niti opisan jer rečenica, (uokvirena i označena brojem 3) na drugoj strani prijedloga: "Stoga se predlaže da se u ponovljenom postupku kao dokaz priklope, kompletan spis Okružnog tužilaštva u Bijeljini T14 0 KTA 0010617 14, predmet 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P." takođe biva pogrešno i netačno interpretirana u rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl u opis: "da se izvrši uvid u spise iz pamice P2 43324/13 i spis OT Bijeljina."
UMJESTO PREDMETA 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P, KOJE JE TUŽILJA PREDLOŽILA SUD NAVODI NEIDENTIFIKOVANI PREDMET P2 43324/13, ŠTO BI MOGUĆE MOGAO BITI OVAJ KONKRETNI SPOR ALI NESUMNJIVO DA NEMA NIKAKVE VEZE SA PREDLOŽENIM.
- Za tačku 4 vezana je u stvari suština prijedloga a to je i materijalni dokaz ne samo za "Oštećenje tuđe stvari" nego i za mnoga druga krivična djela. U prijedlogu se to opisuje, (strana 2, obilježeno brojem 4): Iz već usvojenog dokaznog materijala u parnici 80 0 P 043324 13 P2, vidljivo je da je tužilja pokušavala doći do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva, (torbe odnosno ruksaka) te podnijeti krivične prijave za više krivičnih dijela, usmeno na zapisnik u skladu sa zakonom i dostaviti dokaze ali je u tome sprečavana godinama, što je išlo čak dotle da je lagana o nenadležnosti, što nije prepreka s obzirom da je OT Bijeljina obavezna evidentirati prijavu i o nadležnosti konsultovati Republičko tužilaštvo. Važnost tog materijalnog dokaza se u prijedlogu pominje više puta a ovde ističem samo još jedan dio: "OT Bijeljina iako nije nikada utvrdila i opisala ko je, kada, kako i zašto presjekao kaiš ruksaka i oprao ga nekim hemijskim sredstvom, samo mjesec dana kasnije daje saglasnost da se predmeti vrate, što je i učinjeno ali bez žičane korpe i sa konstatacijom o oštećenju ruksaka što se vidi iz priloga "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)."
Uprkos tome u rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl se iznosi netačna teza, (označeno brojem 4): "Ni sa novim dokazima ne može se pouzdano zaključiti da između tužiteljičine nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova radi smrti kćerke i postupaka (ili propusta) tužene postoji uzročno - posljedična veza, kao ni da li postoje konkretni propusti organa tužene, koji su takvog značaja da su prouzrokovali bol tužiteljice zbog gubitka djeteta. Isto se odnosi i na naknadu štete zbog povrede prava ličnosti iz člana 198. ZOO."
UPRKOS DOKAZIMA POTEKLIH OD SUDA I TUŽILAŠTVA, DA JE IMOVINA TUŽILJE UNIŠTENA A OT BIJELJINA NAVODNO O TOME NE ZNA NIŠTA, IZNOSI SE UVREDLJIVA TEZA SUDA DA SE NE MOŽE ZAKLJUČITI DA LI POSTOJE KONKRETNI PROPUSTI ORGANA TUŽENE NITI POVREDA PRAVA LIČNOSTI.
Očekujem da će sudsko vijeće detaljno pregledati zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).", u kome je opisano stanje materijalnog dokaza koji je dvostruko presječenog kaiša, veći dio nedostaje a ostatak opran ili zamrljan hemijskim sredstvom, IT-38-15 od 26.10.2015. gdje tužena tvrdi da o tome ništa ne zna i nije istraživala te fotografije dječjeg ruksaka. Tužilja Bolin je maltretirana, ponižavana i diskriminisana od strane tužene RS 6 godina za koje vrijeme je lično ili putem punomoćnika više stotina puta pokušavala ukazati tuženoj na ovo krivično djelo. Taj predmet bi naravno bio i novi dokaz u slučaju istrage o pogibiji Ivone Bajo. Dokazi o krijumčarenju takođe nisu predmet istrage bilo kog spisa OT Bijeljina a tužilja je sprečavana da u skladu sa zakonom podnese krivičnu prijavu na zapisnik, dobije objašnjenje o oštećenju na usmene i pismene zahtjeve u skladu sa pravom iz ZOSPI-a.
Osim toga tužena RS je konstantno sprečavala tužilju i povređivala njena prava i čak je uhapsila 10.08.2010. bez potvrde o lišenju slobode što je jedna od tačaka iz tužbenog zahtjeva. Navedeni dokumenti dokazuju da je tužilja imala dokaze o kriminalu i pokušavala ukazati tuženoj na to a tužena RS je to nesporno sprečavala, mnogobrojnim lažima o nenadležnosti, zauzetosti i što je sad jasno, lažima da to nisu novi dokazi niti nova krivična djela. Priznanjem u dokazu IT-38-15 od 26.10.2015. da ne zna kako je uništen predmet, vlasništvo Bollin, tužena RS priznaje i da je u pitanju novo krivično djelo, da je u pitanju novi dokaz za spis KTA-596/09 a time i da je 6 godina nezakonito i neosnovano otimala sva prava garantovana ustavom i zakonima koja je tužilja pokušavala ostvariti. S obzirom da se radilo o pogibiji ćerke tužilje ovakvo konstantno, kriminalno, plansko nezakonito ponašanje, bahatost i razbojništvo OT Bijeljina je stostruko uvećavalo duševnu bol tužilje.
I naravno poslije više stotina ukazivanja i pokušavanja da se podnese prijava i dobije objašnjenje o uništavanju dječjeg ruksaka sasvim je jasno da ne može biti u pitanju nikakva slučajna greška ili nenamjeran propust tužene RS. Organi tužene RS su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, smišljeno uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene ćerke tužilje, sakrili ga i izuzeli iz svih istražnih radnji, ne samo da bi zataškali ubistvo, nego što je za tuženu RS važnije, krijumčarenje i pljačku milijardi evra koja traje godinama a i danas je u toku.
Predsjednik tužene RS je zadovoljan radom Agencije za Bankarstvo koja nije spriječila pljačku preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS, zadovoljan je i time što OT Bijeljina i Specijalno tužilaštvo neće da istražuju tu pljačku. Zadovoljan je i što OT Bijeljina nije istraživala uništavanje ruksaka Ivone Bajo, što nisu istraživali krijumčarenje a biće zadovoljan i Rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, s obzirom da sudija pojedinac ne vidi ništa od iznesenih dokaza pa ni dokaze o tome da je materijalni dokaz skinut sa ubijenog djeteta, bio 5 i po godina u posjedu tužene a istražni organi NEMAJU POJMA, kako je uništen. Biće zadovoljan predsjednik RS, jer sud ne želi da vidi dokaz monstruoznog prikrivanja ubistva i falsifikuje tvrdnju tužilje da OT Bijeljina NEMA POJMA, kako je ruksak OŠTEĆEN u to da NEMA POJMA ko je izvršio UBISTVO Ivone Bajo.
ZAŠTO JE POTREBNO SUDU DA NA SVEGA POLA STRANICE ISPIŠE OVOLIKO FALSIFIKATA ???
Naravno zato što je u službi zaštite opljačkanih milijardi.
- I na kraju vezano za tačku 5, o dodatnom osnovu za ponavljanje koji ne samo da nije neophodan nego nije čak ni bitan istaknuto je u prijedlogu, (strana 3, označeno brojem 5): "...sve do krijumčarenja i ubistva koje je izvršila tužena RS, putem svog poslanika, što je drugi osnov za prijedlog, s obzirom da RS, ne može biti krivično gonjena a ista neće da procesuira odgovorne pojedince, nego umjesto toga i danas diskriminiše tužilju Bollin."
Ovde se dakle jasno kaže da RS, ne može biti krivično gonjena a vezano za opciju iz osnova za ponavljanje postupka "za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti". Ne može biti krivično gonjen MUP RS, koji je imao u rukama materijalni dokaz "dječji ruksak" i nije utvrdio kako je uništen niti to bilo kako opisao ili konstatovao. Ne može na robiju OT Bijeljina jer je umjesto da istraži zašto je kaiš ruksaka dvostruko presječen, gdje je nestao dio, zašto je ostatak kaiša zamrljan i zašto je polomljena vođica rajfešlusa, sve je to sakrio od tužilje za vrijeme istrage i držalo 5 godina u depou kako tužilja Bollin ne bi mogla ostvariti svoja prava, dokazati da je njeno vlasništvo uništeno, da se prikrivaju mnoga krivična djela. Ne može biti krivično gonjena RS, jer je 5 godina diskriminisala tužilju krijući da je vlasništvo tužilje Bollin uništeno. Nikakav krivični postupak protiv MUP-a, OT Bijeljina niti protiv RS neće biti pokrenut, pošto je tužena RS vratila tužilji Bollin uništen dječji ruksak, bez obrazloženja kako je došao u to stanje.
U rješenju se naprotiv piše sve drugo osim toga, (druga strana označeno brojem 5): "Razlozi iz člana 255. stav 1. tačka 4. i 5. dokazuju se, u pravilu, pravosnažnom presudom kojom je utvrđen lažni iskaz svjedoka ili vještaka ili krivotvorenost isprave kao i postojanje krivičnih djela sudije, zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke, protivne stranke ili koje treće osobe. Takvih dokaza uz prijedlog za ponavljanje postupka nema, pa čak ni objektivno prihvatljivih činjenica u tom pravcu.
Ne postoji nijedna riječ komentera da li se krivični postupak mogao pokrenuti protiv preminulog vlasnika Bobar grupe, MUP-a, OT Bijeljina ili RS...
Nije ovo dakle, (dječji ruksak) direktan dokaz da je Ivona Bajo ubijena nego pošto je očigledno uništen uz više stotina ukazivanja na to tuženoj RS, tokom 5 godina, dokaz je samo da je to uništenje tužena RS smišljeno prikrivala a kada se pokrene istraga o krivičnim djelima "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" "Sprečavanje dokazivanja" doći će se i do mnogih drugih uključujući i ubistvo Ivone Bajo.
NEKA SE DAKLE SADA SUD NE PRETVARA DA MU JE STALO DO UBIJENE DJEVOJČICE JER NIJE, NEGO NEKA ISKLJUČIVO CIJENI VRIJEDNOST DOKUMENATA O UNIŠTAVANJU DJEČJEG RUKSAKA I VIŠEGODIŠNJE DISKRIMINACIJE TUŽILJE BOLLIN U POKUŠAJIMA DA TO DOKAŽE, PRIJAVI I OSTVARI SVOJA PRAVA
U međuvremenu tužilja Bollin je došla do dokumenta kojim i CJB Bijeljina 18.11.2015. tvrdi na NEMA POJMA o tome kako je uništen dječji ruksak te upućuje na OT Bijeljina, baš kao što su oni uputili na policiju. MUP i OT Bijeljina sada pokušavaju da se prave naivni, da ne znaju ništa i svaljuju krivicu jedni na druge. Za ovaj sud je sada bitno da to utvrdi, da tužena RS, nema odgovor na to ili neće da ga da ili nije htjela da istražuje, kako je uništeno vlasništvo tužilje Bollin a da je 6 godina ne samo prikrivala tu činjenicu nego odbijala da se na bilo kakav način izjasni o tome istovremeno brutalno diskriminišući tužilju Bollin i njenu porodici izdavanjem i primjenom tajne fašističke naredbe da:
"BUDIMKA BOLLIN BAJO, ZDENKO BAJO I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, kao i svim ranijim odlukama o pravima gđe Bollin, tužena RS izražava stav da nema povrede prava ličnosti a u stvari "NEMA POJMA" ni kako je pravo tužilje povrijeđeno, niti zna šta je Ustav RS, nema pojma da postoje garantovana prava, upravo tim ustavom. Nije joj poznato da postoji i obilje prava garantovanih zakonima a jedino što zna je pljačka sve što joj dođe pod ruku i koristi sva sredstva, sve svoje sudije da zaštiti ono što je pokradeno...

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Prijedlog za ponavljanje 80 0 P 043324 13 P2
Rješenje 80 0 P 043324 16 Gvl

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

12.06.2016.

OBAVJEST KOMANDI SP

Nekoliko sudskih policajaca čija imena ni pod kakvim okolnostima neću navoditi da ih ne bi izložio osveti i maltretiranju saopštilo mi je, (što i sam znam) da oni svakodnevno lažu građane kako okružni tužioci nisu u zgradi iako se isti nalaze u kancelarijama ne radići ništa da zaustave i istraže kriminal težak više milijardi evra.

INSPEKTORATU POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

PRITUŽBA NA (NE)RAD NAČELNIKA SP U BIJELJINI

Veza: Vaš dopis: SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U pomenutom odgovoru na moj pismeni upit o odgovornosti za uništavanje privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, odgovorili ste vrlo jasno, korektno i profesionalno da sudska policija nema odgovornosti za pomenuto oštećenje, te da se za utvrđivanje odgovornosti obratim policijskoj stanici i OT Bijeljina. Ja sam to naravno činio i ranije ali su isti odbijali da se izjasne zbog smišljenog prikrivanja ubistva 23.07.2009. sa ciljem da se prikrije krijumčarenje toga dana u Bobar grupu i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila u toku.
Do odgovora sam uspio doći tek krajem 2015-te u kojima i OT Bijeljina i MUP, navodno nemaju pojma o tome i upućuju jedni na druge odnosno na Osnovni sud u Bijeljini a po odobrenju suda "080-0-Su-15-000027(-13)" od 29.10.2015. izvršio sam uvid u kompletan spis 80 0 K 065167 15 Kpp, te ustanovio kako je materijalni dokaz uklonjen sa mjesta ubistva završio u sudskom depou bez utvrđivanja odgovornosti bilo čije pa čak i bez opisa u kakvom se stanju nalazi. A radi se o dvostrukom presjecanju kaiša, čiji veći dio nedostaje a ostatak je tretiran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva, vjerovatno mast ili ulje sa kamiona koji je tehnički neispravan dovezao švercovanu robu.
Detalji o tome su u dokumentaciji koju prilažem i vidljivo je da sam o tome obavjestio sve organe na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini uključujući sudsku policiju. Ističem da sam više puta u dane 16. i 17.03.2016. pokušavao da razgovaram sa načelnikom Borovčanin Dankom vezano za vaš odgovor SU/SP-232/15 i utvrđivanje odgovornosti o oštećenju materijalnog dokaza ali mi je saopštavano od strane sudskih policajaca da ni načelnik niti zamjenik nisu u zgradi. Podsjećam da ni dokument na koji ste mi odgovorili načelnik nije htio da primi, što sam koliko se sjećam hemijskom olovkom dopisao prije slanja poštom na vašu adresu.
DAKLE PREMA INFORMACIJAMA SUDSKE POLICIJE U VRIJEME POJAČANE OPASNOSTI OD TERORIZMA, NAČELNIK I ZAMJENIK SE ZA VRIJEME RADNOG VREMENA, ŠETKAJU PO GRADU ISPIJAJU KAFE PO KAFIĆIMA I KO ZNA ŠTA JOŠ...
Nemam nikakvih sumnji da je g. Borovčanin aktivno saučestvovao u prikrivanju ubistva Ivone Bajo u sadejstvu sa Kovačević Novakom, koji je da bi prolongirao izjašnjavanje o uništavanju materijalnog dokaza ubistva od početka 2010. do kraja 2015-te izdao usmenu fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja je izvršavana po nalogu Borovčanina a koji je odbijao da takvu naredbu zatraži u pismenom obliku i uruči mi je uprkos brojnim pismenim i usmenim upozorenjima o kršenju prava garantovanog članom 16 Ustava RS.
Nekoliko sudskih policajaca čija imena ni pod kakvim okolnostima neću navoditi da ih ne bi izložio osveti i maltretiranju saopštilo mi je, (što i sam znam) da oni svakodnevno lažu građane kako okružni tužioci nisu u zgradi iako se isti nalaze u kancelarijama ne radići ništa da zaustave i istraže kriminal težak više milijardi evra. Takođe mi je saopšteno da im je u prethodnim godinama Borovčanin nalagao da prilikom sačinjavanja zabilješki o mojim dolascima ni u kom slučaju ne navode da su vidjeli, da sam donosio fotografije materijalnog dokaza ubistva "dječjeg ruksaka" pod izgovorom da oni nisu nadležni za istražne radnje. Podsjećam da je prema ZKP-u svako službeno lice dužno da prijavi krivično djelo za koje sazna na bilo koji način i da sačuva dokaze o tome a ne da ih prikriva i to nisu nikakve istražne radnje ako bi se u zabilješku unijelo da neki građanin donosi dokaze krivičnog djela, pokazuje fotografije i traži utvrđivanje odgovornosti.
Sa druge strane g. Borovčanin je tražio od sudskih policajaca da me opisuju kao "rastresenu osobu čije se ponašanje ne može predvidjeti", kao psihički poremećenu ili osobu pod dejstvom narkotika. O bezobrazluku Gorana Maksimovića koji je gužvao dokumente i htio ih bacati u kantu za otpatke sam vas već obavještavao a kad je isti to negirao dostavio sam audio snimak njegovog "herojskog djela" poslije čega je bio manji od makova zrna.
Kao dokaz toga prilažem dokument "Zabilješka 1292/12" od 05.09.2012. gdje se "stručna psihijatrijska mišljenja" o mom psihičkom poremećeju iznose na kraju druge strane. Dakle sudski policajci pod komandom Borovčanin Danka su kvalifikovani za postavljenje medicinskih dijagnoza a ne smiju upisati da su vidjeli neki dokaz krivičnog djela, makar da neka osoba tvrdi da je tako. Tog dana 05.12.2012. poslije višemjesečnog uskraćivanja svih prava postavio sam na sebe fotografiju uništenog dokaza ubistva sa namjerom da budem tako i uhapšen ukoliko mi se ne dozvoli podnošenje krivične prijave, što se i desilo. Policija me je uhapsila, oduzela 3 lista papira kao "opasno oružje" koje prilažem u fajlu "Plakati".
Vidljivo je da u zabilješci nema ni riječi o slici materijalnog dokaza ubistva ni mojim komentarima ali su zato sudski policajci lažno opisali da je u stvari napisano kako je Dodik Milorad glavni kriminalac, Bobar i Kovačević Novak, s tim da su izbjegli napisati njegovo ime. Povodom tog događaja iako sam pritvoren 11,5 sati i shodno tome morao najkasnije za 12 sati prema ZOP-a biti izveden pred sud, suđeno mi je tek 03.12.2012. kada se 1. svjedok Mićić Zoran uopšte nije pojavio a drugi Čavić Zoran je instruisan da laže kako se prema meni primjenjuje tretman kao prema svakom drugom te da sam VIKAO ispred zgrade. U zabilješci sačinjenoj tog dana nema ni pomena o vici a ni u zabilješci patrole MUP-a što je sve sastavni dio predmeta Pr 007070 12 Pr, uključujući i kopiju oduzete fotografije. Tako danas imam dokaze šta sam sve pokušavao da bih ukazao na kriminal u Bobar grupi te ko me je sve i na koji način sprečavao odnosno saučestvovao u pljački preko Bobar banke a što sam sve izvodio u dokaznom postupku protiv tužene RS u parnici 80 0P 056780 14 P na raspravi 02.03.2016. godine.
Izjavu Čavić Zorana sa tog suđenja instruisanog da laže od strane g. Borovčanina prilažem, (Cavic izjava) kao i dokument "A-326/12" u kome Kovačević Novak poslije moje pritužne VSITV-u priznaje da je izdao naredbu o zabrani pristupa koju je Čavić negirao pred sudom. Takođe prilažem i dokaz "Dejan izjava" u kome pripadnik CJB Bijeljina, prilično tačno opisuje kako se sve odigralo uz "zaboravnost" kako je Mićić Zoran izjavio da "takvima kao što sam ja ne treba dati nikakva prava te da me treba zatvorit na Sokolac".
DANAS JE JAVNO PRIZNATA PLJAČKA 300 MILIONA KM, PREKO BOBAR BANKE, IMAM PISMENA PRIZNANJA SVIH DRŽAVNIH ORGANA DATA TEK 2015-TE DA "NEMAJU POJMA" KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA MJESTA ZLOČINA I KAKO JE UNIŠTEN A PRETHODNIH 5 GODINA JE SUDSKA POLICIJA POD KOMANDOM BOROVČANIN DANKA AKTIVNO UČESTVOVALA U PRIKRIVANJU OVOG KRIMINALA.
Ukoliko g. Borovčanin nastavi da se šetka po gradu i ganja švalerke ja ću po isteku roka koji sam dao ući u njegovu kancelariju, sjesti za njegov sto i neću izaći dok se isti ne pojavi a vi gledajte kako ćete da opišete i dokumentujete ovo razbojništvo koje se demonstrira u Bijeljini a ja ću sve prenijeti na internet onako kako pojedinci zaslužuju...

PRILOG


KOMPRESOVANI FOLDER "DOKAZI"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.06.2016.

APELACIJA NA 80 0 P 056780 15 Gž

Iz sadržaja prijedloga i žalbe je vidljivo da se traže isključivo prava već garantovana Ustavom RS a koja se godinama otimaju i prekid radnji kojima se povređuju prava ličnosti a sudovi u Bijeljini znajući da se ta prava uskraćuju i diskriminacija provodi, odbijaju izdati naredbu za njen prekid jer da nema te diskriminacije prema građanima i SAMOVLAŠĆA, prisvajanja prava koja nekima ne pripadaju, počev od predsjednika RS, preko ministara, poslanika, tajkuna, okružnih tužilaca, sudija itd, ne bi ni bila moguća onakva besomučna pljačka milijardi evra koja traje godinama u RS od strane osoba koje su na pozicijama u organima RS a u stvarnosti pripadnici ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 056780 14 P I 80 0 P 056780 15 Gž

S OBZIROM DA SE RADI O GARANTOVANIM PRAVIMA IZ USTAVA I DISKRIMINACIJI KOJA TRAJE PREKO 5 GODINA, OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH OVU APELACIJU RIJEŠI PO HITNOM POSTUPKU I NALOŽI PRESTANAK DISKRIMINACIJE ODNOSNO USVOJI POSTAVLJENI PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEĐENJA...
NAPOMENA: Radi se o Prijedlogu za sudsku mjeru obezbjeđenja vezano za tužbeni zahtjev po osnovu člana ZOO "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti": 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane; a koji sam po sebi nema nikakvu novčanu vrijednost, (vrijednost spora) te se po tom osnovu i podnosi Apelacija Ustavnom sudu BIH.
Ova odluka je donesena u sastavu mnogo obimnije parnice koja osim ovog sadrži i Zahtjev za utvrđenje u 19 tačaka te za nadoknadu štete u 3 tačke ukupne vrijednosti od 1000000 KM. Ukoliko Ustavni sud BIH zauzme stav da je čak i prijedlog za sudsku mjeru obezbjeđenja podložan pravilu o podnošenju Revizije pozivam se na upute iz Priloga 3, "Kada ne treba podnositi apelaciju" citiram:
"Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
19.03.2010. prijavljen sam lažno za "Ugrožavanje sigurnosti" više osoba pripadnika OT Bijeljina, kao čin odmazde za krivične prijave koje sam podnosio protiv njih a zbog prikrivanja ubistva djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009., prikrivanja krijumčarenja u Bobar grupu a sa ciljem da mi se otmu dokazi kriminala, da me uplaše i nastave nesmetano pljačku preko Bobar banke od kako se danas zna 300 miliona KM te sa BIB i Bankom Srpske ukupno oko milijardu i po maraka.
Istražne radnje po toj lažnoj prijavi su zvanično trajale oko 30 mjeseci i okončene u OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. "NAREDBOM DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" što u stvari znači da se neće podizati optužnica jer za tih 30 mjeseci nisu uspjeli da me povežu ni sa jednim krivičnim djelom. Međutim dana 23.03.2010. donesena je naredba za pretres prilikom čega je odnesen računar i zadržan do 22.12.2010. te sam nadziran 24 sata dnevno, stražom u 3 smjene, praćen patrolnim kolima i policajcima u civilu koji su od kuće išli za mnom ukorak gdje god da krenem, zaustavljali me pretresali i pratili me sve dok se ne vratim nazad.
Prvo je prekršen ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te član “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama” te sam potom više puta pismeno i usmeno zatražio taj materijal o pregledu računara i dokumentaciju koja je prikupljana danonoćnim nadzorom policije i kontrolom komunikacija, što je evo preko 5 godina odbijano i nastavlja se ovom odlukom brutalno kršenje prava iz Ustava RS, član 23, koje se prema članu 48 ne može ODUZETI niti OGRANIČITI, a evo u stvarnosti se prava otimaju i ne mogu se ostvariti.
Takođe je po lažnoj prijavi izdata usmena tajna naredba da se zabrani pristup u OT Bijeljina svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja je po takvom sadržaju ne samo diskriminatorska nego i fašistička a da bih dokazao da se sprovodi pošto mi je zabranjen pristup i uskraćeno više garantovanih prava, morao sam odbiti naredbu da se udaljim i na prekršajnom sudu dobio u zapisnik izjavu svjedoka sudskih policajaca kako glasi naredba koju izvršavaju.
Tako sam i po tom osnovu tražio da mi se naredba u skladu sa ZOUP-u i članom 16 Ustava RS uruči pismeno i omogući pravo žalbe na tu odluku, što je takođe odbijano a zabrana pristupa u OT Bijeljina traje i danas bez ikakvog postupka, izvođenja dokaza, prava na odbranu, bez datuma početka i završetka takve sankcije, te sam u sklopu parnice koju sam pokrenuo zbog zaštite svojih prava podneo prijedlog za mjeru obezbjeđenja prije svega sa ciljem da se zaštite podaci o pregledu računara koji je izvršen a podaci obrisani, te da se prestane sa diskriminacijom i to predložio u 5 tačaka:
"1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS. 2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača. 3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari. 4. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini stavi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji. 5. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.
Argumentacija za prijedlog je detaljno iznesena u samom tekstu koji prilažem kao i odluke sudova, žalbu i sve priloge, pa se iz njih sve može jasno vidjeti a sada ističem samo to da je činjenica da sam materijal o pregledu računara morao dobiti još 2010-te poslije pregleda a to nije učinjeno nikada ni do danas uprkos pismenim zahtjevima i pozivanjem na pravo iz člana 23 Ustava RS. Sve sam potkrijepio dokazujuću da je ovde tužena Republika Srpska 5 godina prikrivala materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo, njen dječji ruksak, koji je uklonjen sa mjesta zločina, dvostruko presječenog kaiša i opran hemijskim sredstvom što je konstatovano u prilogu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" a postoje i fotografije na kojima se to jasno vidi.
No prvo je Osnovni sud u Bijeljini odbio prijedlog jer navodno nema dokaza da će protivnik predlagača obezbjeđenja materijal otuđiti, sakriti ili uništiti te čak da "nije jasno šta bi to bila imovina tužene koju bi ona mogla otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati", a u kontekstu predložene mjere obezbjeđenja." Potom je Okružni sud u Bijeljini umjesto da odlučuje o temama iz prijedloga da li sam prijavljen, da li je bio pretres, izuzimanje računara, predmet pred OT Doboj, te DA LI MI JE DOKUMENTACIJA KOJU SAM TRAŽIO PREMA PRAVU IZ USTAVA RS, ČLAN 23 PREDATA ILI NE, iznosile su se impresije i stavovi o tome da li su neke osobe prikrivale dokaze ubistva Ivone Bajo ili ne iako to nema nikakve veze sa prijedlogom niti sam tražio da se te osobe stave u sudski depo kako bi se spriječilo njihovo bjegstvo a nisam predložio ni zatvorsku kaznu za njih.
Osim toga ja sam sudu predočio i neoboriv dokaza da je "dječiji ruksak" sakriven i izuzet iz svih istražnih radnji, te po svemu sudeći sud svoju tvrdnju da nema dokaza o prikrivanju zasniva na tome da niko od krivaca za to prikrivanje još nije osuđen, što je sasvim drugi pojam. Ja dakle nisam ni tvrdio da je bilo ko osuđen nego samo da bih potkrijepio potrebu za izdavanje mjere osiguranja pokazao i dokazao da je jedan predmet, moje privatno vlasništvo, sakrivan 5 godina, da je odbijano njegovo vraćanje i izjašnjavanje o tome kako je uništen a sada i OT Bijeljina i MUP, pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA" te postoji opasnost i da će materijal o pregledu računara, čiji je hard disk vjerovatno kopiran, biti sakriven ili uništen.
U prilogu "Odgovor OT Bijeljina IT-49/15 od 08.12.2015. se jasno kaže da su "sve istražne radnje na računaru obavila ovlaštena i stručna lica" a konstantno se godinama odbija predavanje podataka o tome šta je pronađeno tim istražnim radnjama i što je najvažnije da ako je moguće dobijem kopiju bekapovanih podataka s obzirom da su originalni podaci nestali sa hard diska računara koji mi je vraćen bez provjere ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao.
Iz sadržaja prijedloga i žalbe je vidljivo da se traže isključivo prava već garantovana Ustavom RS a koja se godinama otimaju i prekid radnji kojima se povređuju prava ličnosti a sudovi u Bijeljini znajući da se ta prava uskraćuju i diskriminacija provodi, odbijaju izdati naredbu za njen prekid jer da nema te diskriminacije prema građanima i SAMOVLAŠĆA, prisvajanja prava koja nekima ne pripadaju, počev od predsjednika RS, preko ministara, poslanika, tajkuna, okružnih tužilaca, sudija itd, ne bi ni bila moguća onakva besomučna pljačka milijardi evra koja traje godinama u RS od strane osoba koje su na pozicijama u organima RS a u stvarnosti pripadnici ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE.

PRILOZI

Prijedlog sa prilozima
Osnovnoi sud 80 0 P 056780 14 P
Žalba na rješenje sa prilozima
Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 06/2016 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-